__MAIN_TEXT__

Page 8

case

Torniossa Pirkkiönjoen ratasilta priimakuntoon Liikennevirasto on tilannut FSP Finnish Steel Painting Oy:ltä Tornion Pirkkiön kylässä sijaitsevan ratasillan pintakäsittelyn. Ratasilta on rautatiesilta, joka ylittää vesistön tai maastoesteen. Tilauksen arvo on huomattava ja FSP sai työn voittamalla urakkakilpailutuksen.

A

lkukesällä startannut urakka jatkuu elo- ja syyskuussa, jolloin ratasillalla tehdään ruiskumaalauksia. Sää ei ole Torniossa kesän aikana suosinut: sateet ja ilmankosteus ovat hieman viivästyttäneet pintakäsittelytöiden etenemistä. ”Töitä tehdään maanantaista torstaihin kello 14:sta aina puoleen yöhön asti. Aikataulussa pysymisen varmistamiseksi normimiehityksen ohella meillä on mukana myös ylimääräisiä käsipareja. Vakituisesti projekti on työllistänyt neljä pintakäsittelijää sekä työnjohtajana toimivan Marko Timosen”, kertoo FSP:n projektipäällikkö Esa Parkkila. Elo-syyskuussa pintakäsittelijöitä oli Pirkkiössä 4–5. Parhaimmillaan ratasillalla on ollut noin 15 työntekijän vahvuus rataturvamiehet ja telineasentajat mukaan lukien. Silta oli huonossa maalissa, joten pintakäsittely tulee tarpeeseen. Lisäksi siltaan tehdään korjaustöitä ja sen lankkukansi uusittiin. Korjaustöitä ovat olleet muun muassa kiinnitysniittien vaihtaminen ja sillankaiteiden osittainen uusinta. ”Työvaiheet ovat telineiden teon ja suojausten jälkeen sillankorjaus, hiekkapuhallus sekä maalaukset. Sitten telineet puretaan ja pidetään huolta, että ympäristö on siisti”, kuvailee Marko Timonen. Elokuussa sillasta oli käsitelty keskiosa eli noin 2/3 koko projektista.

8

➤ PINTAA SYVEMMÄLTÄ

120-metrisen ratasillan pintakäsittelyssä suurin haaste on se, että tavarajunaliikenteen pitää pystyä kulkemaan esteettä myös FSP:n työn aikana. Silta on ylikatettu pintakäsittelyprojektin aikana, mutta on luonnollisesti molemmista päistä auki tavarajunia varten. ”Työt ovat kuitenkin sujuneet hyvin ja olemme tyytyväisiä FSP:n työn jälkeen”, sanoo Ramboll CM Oy:n Anssi Kemppainen. Ramboll toimii urakassa rakennuttajakonsulttina ja vastaa myös sen valvonnasta. ”Rataosuudella ei ole henkilöliikennettä ja tavaraliikenteenkin volyymi on ollut maltillinen. Työturvallisuuden vuoksi työmaalla on jatkuvasti rataturvamies, joka huolehtii, että junan tullessa radan läheisyydessä ei ole ihmisiä eikä työvälineitä”, kertoo Timonen. Liikennevirasto ja FSP pitävät projektin aikana säännöllisesti yhteyttä. Tilaajalla ja toimittajalla on kuukausittain palaverit, joissa työn etenemistä käydään läpi. Tilaajan puolelta työmaalla käy myös säännöllisesti tehtävään nimetty valvoja. ”Yhteistyötä tehdään hyvässä ja rakentavassa hengessä eikä ratkaisemattomia ongelmia ole vielä vastaan tullut”, toteaa Timonen. ■

Profile for FSP Finnish Steel Painting Oy

2/2015 Pintaa syvemmältä  

Pirkkiönjoen ratasilta priimakuntoon.

2/2015 Pintaa syvemmältä  

Pirkkiönjoen ratasilta priimakuntoon.

Profile for fspissuu