Page 13

FSP:n noin kaksisataapäinen henkilöstö on ottanut ideakulttuurin omakseen. Aiemmin porukalta irtosi vuodessa kolme ideaa, nyt vuositasolla laariin ropisee peräti 300 kehitysideaa. Kasvuprosentti lähentelee siis 10 000:tta. Ideoinnin tukena on TellUs-verkkotyökalu, mutta kipinä sen käyttöön tulee kehittämistä tukevasta yrityskulttuurista.

F

SP on systemaattisesti luonut kulttuuria, jossa jokainen työntekijä voi havainnoida työympäristöä ja ehdottaa, kuinka FSP voi toimia fiksummin ja palvella asiakasta paremmin. Uudistustyössä on henkilöstön ja johdon lisäksi ollut mukana konsulttiyritys Kissconsulting. FSP:n toimitusjohtaja Pentti Virtanen pitää tehtyä työtä kannattavana: vastineeksi saatiin ammattitietoa siitä, miten työ kannattaa tehdä. TellUs on astetta fiksumpi työkalu: sinne ei vain syötetä kehitysehdotuksia, vaan niistä myös keskustellaan ja niitä jatko­ kehitetään – sekä porukoissa että itsekseen. Kun idean syöttää palveluun, se näkyy kaikille käyttäjille. Täysin mutkatonta ei uuden kulttuurin jalkauttaminen ollut. Osalla väkeä ei ollut kokemusta ohjelmien käytöstä. Osa taasen koki itse ideoiden synnyttämisen hankalaksi. ”Ideoita alkoi tulla, kun ihmiset huomasivat, että tarkoitus on tehdä oma työ helpommaksi. Työn asiantuntijoita ovat työntekijät, ei toimitusjohtaja”, toteaa Virtanen. Aloitteellinen yritys = tuottava yritys Esimerkiksi FSP:n Jyväskylän Ikolan toimipisteessä keksittiin, että pintakäsittelyn eri vaiheiden väliset odotteluajat voidaan täyttää pienimuotoisissa pakkaamis- ja kokoonpanotöissä. Varkaudessa taasen löydettiin keino, jonka avulla asiakkaan tuotteiden pintakäsittelyssä saadaan säästettyä kokonainen työpäivä, mikäli ne lastataan hieman eri tavalla

kuin ennen. Ylivieskassa lohkomaalaus on Entistä parempi työturvallisuus ennen vaatinut kolmen ammattilaisen panok- FSP:n toimiala vaatii jo lähtökohtaisesti rausen, nyt työmenetelmiä jalostamalla homma taisen työturvallisuuskulttuurin. Vahvojen sujuu kahteen pekkaan. kemikaalien käsittelyturvallisuus on mittaaNyt käyttöön otetaan liikuteltava maali- ja mattoman tärkeää, mutta on myös paljon hengitysilmaletkuteline, jonka ansiosta kaksi ”pienempiä” asioita, joihin on kiinnitettävä henkilöä kykenee hoitamaan maalauksen. huomiota. Esimerkkinä tästä on se, miten Yhden ylimääräisen henkilön työpanos on lohkopintojen suojat poistetaan. Kappaleita aiemmin mennyt siihen, että hän siirtelee suojataan teipeillä ja muoveilla, jotka sitten letkuja maalareiden tieltä. Kaikki kolme irrotetaan mattoveitsen avulla. Turhan usein parannusta tuovat FSP:lle lisää tehokkuutta käy niin, että mattoveitsi lipsahtaa ja käteen ja joustavuutta resursseihin. Asiakkaille hyö- tai sormeen tulee tikattava haava ja työntekity näkyy nopeampana läpimenoaikana ja jälle useiden päivien sairasloma. palvelutason Korjaava toimenpide on nousuna. viiltosuojahanskojen käyttö, Kustannussäästöä mutta ehkäisevä toimenpide "TellUs on astetta todistetusti tuottaon korvaavien suojausmenevista, toteutukseen telmien käyttöönotto ja juuri fiksumpi työkalu: asti päässeistä tätä eri toimipisteissä ideoista saatetaan pohditaankin. Ideakulttuuri sinne ei vain syötetä maksaa myös palvelee siis myös työturvallirahallinen palkkio, suuden kehittämistä. kehitysehdotuksia, mikä sekin houkutteTellUs-järjestelmällä on vaan niistä myös lee ideoiden kirjaamimuitakin ulottuvuuksia: sitä seen. voidaan käyttää yrityksen keskustellaan ja niitä Nyt FSP:ssä on sisäisenä kauppapaikkana, kulttuuri, jossa jonka kautta yksiköt voivat jatkokehitetään." jokainen työntekijä lainata toisilleen työkaluja tai katselee ympärilleen antaa käyttöön ylijääneitä ja ehdottaa, miten materiaaleja. TellUs on myös toimia fiksummin. tietokanta, johon kerätään Työ ei jää tähän eikä sitä ajatella kertaproorganisaation hiljaista tietoa. Vaikka idea ei jektina. Jatkossa vaaditaan paljon ylläpitoolisikaan juuri nyt ajankohtainen, se voi olla työtä ja johtamista. Tuottavuuden kasvatta- sitä jatkossa. Kun tieto on tallessa, ei pyörää mista on myös suojausmenetelmien käytön tarvitse keksiä aina uudestaan. ■ kehittäminen.

PINTAA SYVEMMÄLTÄ ➤

13

Profile for FSP Finnish Steel Painting Oy

1/2015 Pintaa syvemmältä  

Merivedenkestävät putkistot Technipille.

1/2015 Pintaa syvemmältä  

Merivedenkestävät putkistot Technipille.

Profile for fspissuu