Page 5

Siilinjärveläinen Hydroline Oy valmistaa noin 130 000 hydraulisylinteriä vuodessa kotimaan ja kansainvälisille markkinoille. Suomen suurin hydraulisylintereiden valmistaja on tyytyväinen pintakäsittelykumppaninsa korkeaan laatuun, ympäristöosaamiseen ja aikataulujen pitävyyteen.

H

ydroline Oy:n toimitusjohtaja Jukka Laakkonen uskoo, että se on hyötynyt yhteistyöstä FSP:n kanssa Siilinjärvellä. ”Valitsimme FSP:n hydraulisylintereiden pintakäsittelykumppaniksi, koska halusimme järkevöittää tuotteidemme pintakäsittelyä. Vakuutuimme FSP:n kyvystä toteuttaa sylintereiden maalaukset sertifioidun johtamisjärjestelmän mukaisesti eli laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti”, Laakkonen sanoo. Samalla se halusi investoida pintakäsittelyyn osaavan kumppanin eli FSP:n kanssa. Vaatimukset yhteistyökumppanin valinnalle ovat korkeat, koska Hydroline suunnittelee ja valmistaa laadukkaita sekä kestäviä, vaativaan käyttöön tarkoitettuja hydraulisylintereitä. ”Olemme kaikessa toiminnassamme sitoutuneet laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiemme jatkuvaan kehittämiseen. Huomioimme ympäristöasiat, henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden”, Laakkonen kiteyttää ja jatkaa, että luontevaa oli tästä syystä valita kumppaniksi juuri FSP, joka omassa toiminnassaan jakaa nämä samat toiminta-arvot. Kuva: Antti Raatikainen/Savon Sanomat

Hydroline Oy:n toimitusjohtaja Jukka Laakkosen mielestä laadukas sylinterin pinta on tärkeä osa tuotetta, vaikka se muodostaa pienen prosenttiosuuden tuotteen kokonaisuudesta.

5

Profile for FSP Finnish Steel Painting Oy

1/2011 Pintaa Syvemmältä  

Vastuullinen yhteistyö sujuu Ekokemin kanssa, samat arvot käynnistivät kumppanuuden.

1/2011 Pintaa Syvemmältä  

Vastuullinen yhteistyö sujuu Ekokemin kanssa, samat arvot käynnistivät kumppanuuden.

Profile for fspissuu