__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PINTAA

FSP FINNISH STEEL PAINTING SIDOSRYHMÄLEHTI NRO 3/2018

SYVEMMÄLTÄ

4 7 8

Kaasuputkille laadukas pintakäsittely Inkoossa Patria ja FSP pitkäaikaiseen kumppanuuteen Ounaskosken suursillalle eheä pinta sovitussa aikataulussa

FSP FINNISH STEEL PAINTING OY | KALLIOSOLANTIE 3, 01740 VANTAA | WWW.FSPCORP.COM


4

Kaasuputkille laadukas pintakäsittely Inkoossa

8

Ounaskosken suursillalle eheä pinta sovitussa aikataulussa

PINTAA

SYVEMMÄLTÄ

2

7

Patria ja FSP pitkäaikaiseen kumppanuuteen

FSP Finnish Steel Painting Oy on yksi Pohjois-Euroopan johtavista pintakäsittely- ja lisäarvopalveluita tarjoavista yrityksistä. Keskitymme entistä enemmän perinteisestä pintakäsittely-yrityksestä tuotannon ja palveluiden kehittämiseen sekä uusien menetelmien ja teknologioiden tarjoamiseen. Näin varmistamme myös asiakkaamme kilpailukyvyn säilymisen tulevaisuudessa alan kärkitekijänä. Yhtiö noudattaa tiukasti laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja terveysstandardeja. Yhtiössä työskentelee noin 240 alan ammattilaista ja sen liikevaihto oli noin 22 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yrityksellä on noin 20 toimipaikkaa sekä projektitoimintaa kattavasti Suomessa, Puolassa ja Virossa.

Pintaa Syvemmältä on FSP Finnish Steel Painting Oy:n sidosryhmälehti. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Toimitus ja ulkoasu: Viestintätoimisto VCA Oy Painopaikka: Savion Kirjapaino Oy Kansikuva: Jouni Porsanger Pääkonttori: Kalliosolantie 3 01740 Vantaa www.fspcorp.com ➤ PINTAA SYVEMMÄLTÄ


Kohti tapahtumarikasta vuotta 2019 Käsissäsi on nyt tuhti lukupaketti tuoreista yritysuutisistamme ja menestystarinoistamme. Niitä meillä on riittänyt loppuvuoden 2018 aikana! Nostan niistä esiin nyt kolme. Ensimmäiseksi, käynnistämme Patrian kanssa pitkäaikaisen kumppanuuden Hämeenlinnassa, jossa tehtaan pintakäsittelytoiminnot siirtyvät FSP:lle tammikuusta 2019 alkaen. Saamme tehtaalta osaamista ja teknologioita, joiden avulla pystymme palvelemaan myös muita olemassa olevia ja tulevia asiakkaitamme. Sivulla 7 kerromme lisää yhteistyöstä, joka tuo Patrialle lisäarvoa eri mantereilla ja erilaisissa olosuhteissa toimiville asiakkaille. Toiseksi, tehostamme kykyämme saada henkilöstön ideat entistä paremmin työhön mukaan. Siksi olemme tiiviisti mukana Tuottavuutta yhdessä -tuottavuusohjelmassa, joka sisältää muun muassa työryhmätyöskentelyä, valmennuksia, kursseja ja asiantuntija-apua. Kun työkulttuuri on hyvä ja yhteistyö pelaa, syntyy edellytykset myös onnistuneelle innovaatiotoiminnalle. Kyseessä oleva ohjelma on ainutlaatuinen Suomen työmarkkinoilla. Tästä lisää sivuaukeamalla 12−13. Kolmanneksi, suuret läpimurrot vaativat merkittäviä investointeja. Teimme investointipäätöksen ja otamme käyttöön vuonna 2019 uuden maalauslinjaston Puolan tehtaalla ja kaksinkertaistamme samalla maayhtiön tuotantokapasiteetin. Odotukset ovat suuret Puolan tytäryhtiön jatkuvalle liikevaihdon kasvukehitykselle, sillä liikevaihtomme on lähes tuplaantunut joka vuosi maayhtiön perustamisesta alkaen. Markkinat konepaja- ja metallialalla ovat olleet tänä vuonna myönteiset, vaikkakin tilauskannat ovat jatkossa tasaantumaan päin. Teollisuuden toimialoista erityisesti kone- ja metalliteollisuus on kasvanut tänä vuonna erityisen nopeasti, mikä on lisännyt ilahduttavasti laadukkaiden pintakäsittely- ja asiantuntijapalvelujen kysyntää. Näistä kerromme lisää seuraavilla sivuilla. Nyt on aika kiittää ammattitaitoista henkilöstöämme työstä tavoitteidemme saavuttamiseksi ja asiakkaitamme luottamuksesta toimintaamme kohtaan. Meillä on entistä paremmat edellytykset palvella myös ensi vuonna fiksusti, sovitusti ja palvelualttiisti. Toivotan Sinulle rauhallista joulua ja erittäin tapahtumarikasta vuotta 2019.

Pentti Virtanen Toimitusjohtaja, FSP Finnish Steel Painting Oy

Seuraa yritysuutisiamme nyt myös Facebookissa ja LinkedInissä, niin pysyt jyvällä kuulumisistamme. Klikkaa linkkiä fspcorp.com-etusivulla tai suoraan Facebookissa ja LinkedInissä.

PINTAA SYVEMMÄLTÄ ➤

3


Laadukas pintakäsittely

historialliselle maakaasuputkistolle Inkoossa

4

➤ PINTAA SYVEMMÄLTÄ


CASE

HISTORIALLINEN OFFSHORE-MAAKAASUPUTKI SUOMENLAHDEN POIKKI VIRON PALDISKISTA SUOMEN INKOOSEEN VALMISTUU KÄYTTÖÖN VUOTEEN 2020 MENNESSÄ. FSP VASTASI INKOON VENTTIILIASEMAN PUTKISTOJEN PINTAKÄSITTELYTÖISTÄ.

Kuva: Balticconnector

Historiallisen putkesta tekee se, että putki liittää Suomen ja Baltian eurooppalaisiin kaasuverkkoihin ja -markkinoihin. Tavoitteena on parantaa Suomen ja Viron huoltovarmuutta ja energiaturvallisuutta, kun venäläiselle putkikaasulle tulee uusi vaihtoehto. Tätä nykyä molempien maiden kaasuntoimitukset ovat pitkälti Venäjän varassa, vaikkakin tankkereilla rahdataan Itämerellä nesteytettyä maakaasua. Inkoon ja Paldiskin välille lasketaan noin 80 kilometriä pitkä merenalainen kaasuputki, jossa kaasu virtaa kaksisuuntaisesti markkinatilanteesta riippuen. Balticconnector on valmistuessaan yhteensä 150 kilometriä pitkä. Suururakassa FSP vastasi Inkoon venttiiliaseman putkistojen pintakäsittelystä. Urakka asetti pintakäsittelylle korkeat laatuvaatimukset, koska putkistot sijaitsevat maan alla ja niiden on kestettävä vuosien varrella ankaraa mekaanista rasitusta. Putkiston suunniteltu käyttöikä on myös pitkä. Ennen urakan alkamista FSP konsultoi sopivien maalispeksien valinnassa.

Suururakassa Inkoosta lähtee Viron Paldiskiin noin 80 kilometriä pitkä merenalainen kaasuputki, jossa kaasu virtaa kaksisuuntaisesti.

PINTAA SYVEMMÄLTÄ ➤

5


Kuvat: Kai Filppula

Balticconnector-hanke

Urakka asetti pintakäsittelylle korkeat laatuvaatimukset, koska osa venttiiliaseman putkista jää maan alle ja niiden on kestettävä vuosien varrella ankaraa mekaanista rasitusta. Osa mantereen putkistoista jää maan päällisiksi.

Työn laatu vastasi odotuksia Venttiiliaseman pintakäsittelyurakka eteni kahdessa vaiheessa. Ensiksi FSP pintakäsitteli venttiiliaseman putkistot Kulloon pintakäsittelylaitoksessa. Tämän jälkeen urakka jatkui vielä putkistojen hitsaussaumojen pintakäsittelyllä paikan päällä Inkoossa, jossa venttiiliasema on rakennettu osaksi kompressoriasemaa. FSP vastasi Inkoossa myös maan alle jäävien putkien hitsaussaumojen ulkopuolisesta kutistepinnoituksesta. Osa mantereella olevista putkistoista jää maan päällisiksi ja osa peitetään soralla maan alle. Pääurakoitsija Louhintahiekka on ollut tyytyväinen FSP:n työn laatuun urakan aikana. ”FSP on toteuttanut urakan joustavasti ja sovitussa aikataulussa. Kommunikointi on ollut sujuvaa FSP:n projektipäällikkö Pasi Kovalaisen kanssa”, kertoo Louhintahiekan putkistoista vastaava projektipäällikkö Arto Lahti.

6

➤ PINTAA PINTAASYVEMMÄLTÄ SYVEMMÄLTÄ

Suomen osuuden hankkeesta toteuttaa valtionyhtiö Baltic Connector Oy ja Virossa valtio-omisteinen Elering AS. Pääurakoitsijana projektissa oli Louhintahiekka Oy ja pintakäsittelytöiden tilaajana MT Group.

• Yhdistää Suomen ja Baltian kaasumarkkinat. • Kulkee 80 kilometriä Suomenlahden pohjassa Inkoosta Paldiskiin. • Putkea rakennetaan 21 kilometriä Suomessa ja 55 kilometriä Virossa. • Kompressori- ja mittausasemat sijaitsevat molemmin puolin Suomenlahtea: Inkoossa ja Paldiskissa. • Kaksisuuntaisessa putkessa voidaan kuljettaa 7,2 miljoonaa kuutiota kaasua päivässä. • Putki maksaa noin 250 miljoonaa euroa, josta EU rahoittaa 75 prosenttia. • Suomen valtio on pääomittanut putken toteuttavaa Baltic Connector -yhtiötä 30 miljoonalla eurolla. • Putki on määrä ottaa käyttöön vuonna 2020.

FSP pintakäsitteli putkistojen hitsaussaumat Inkoon venttiiliasemassa, joka oli rakennettu osaksi kompressoriasemaa.


Kuva: Patria

Patria ja FSP yhteistyöhön UUTINEN

PATRIA JA FSP FINNISH STEEL PAINTING OY OVAT 30.11.2018 ALLEKIRJOITETULLA SOPIMUKSELLA SOPINEET PITKÄAIKAISEN YHTEISTYÖN ALOITTAMISESTA HÄMEENLINNASSA. Yritykset aloittavat 30.11.2018 allekirjoitetulla sopimuksella yhteistyön Hämeenlinnan tehtaalla. Tehtaan pintakäsittelytoiminnot siirtyvät FSP:lle 1.1.2019 alkaen. Pintakäsittelylaitoksen nykyisen toimijan työntekijät siirtyvät FSP:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Hämeenlinnan yksikössä käsitellään Patrian tuotteiden lisäksi myös muiden lähialueen yritysten tuotteita. ”Patrialle mahdollisten pintakäsittelyn yhteistyökumppaneiden valinnassa kyvykkäimmäksi vaihtoehdoksi osoittautui FSP. Me Patrialla haluamme toimia yhteistyössä eri alojen edelläkävijöiden kanssa”, sanoo johtaja Jere Tuominen Patrialta. ”Uskomme, että kumppanuus FSP:n kanssa tuo meille sellaista pintakäsittelyosaamista, jolla saamme tuotettua lisäarvoa eri mantereilla ja huomattavan erilaisissa olosuhteissa toimiville asiakkaillemme. Osaamisen ja luotetta-

vuuden lisäksi FSP:n kansainvälinen toimintakyky luo etua yhteistyölle.”

Laaja-alaiset kumppanuudet kiinnostavat FSP:n uusi pintakäsittely-yksikkö sijaitsee Hämeenlinnan Hongiston teolllisuusalueella, Patrian tehtaan yhteydessä. Yksikössä käsitellään tehokkaasti niin pienosia kuin luovutusvalmiita ja kokoonpantuja miehistönkuljetusajoneuvoja. Pintakäsittelylaitos voi menetelmillään palvella konepajateollisuuden toimijoita koko Hämeen ja Pirkanmaan alueella. ”Investoimme kumppanuuteen. Yhteistyöstä Patrian kanssa FSP hakee pitkäaikaista kumppanuutta kansainväliseen toimijaan. Hämeenlinnan tehtaalta saamme osaamista ja teknologioita, joiden avulla pystymme palvelemaan myös muita olemassa olevia - ja tulevia asiakkaitamme”, toteaa FSP:n toimitusjohtaja Pentti Virtanen.

Patria • Kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaaren tukipalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. • Tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluja ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. • Toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. • Liikevaihto 467,7 miljoonaa euroa (2017). • Konsernissa 2 800 ammattilaista.

PINTAA SYVEMMÄLTÄ ➤

7


Ounaskosken suursilta sai

eheän pinnan sovitussa aikataulussa

8

➤ PINTAA SYVEMMÄLTÄ


Kuva: Rikumatti Jurmu

CASE

ROVANIEMEN OUNASKOSKEN RAUTATIE- JA MAANTIESILTA AVATTIIN JÄLLEEN LIIKENTEELLE MARRASKUUN ALUSSA YLI VUODEN KESTÄNEEN SUURREMONTIN JÄLKEEN. LÄHES 70-VUOTIAS SILTA SAI UUDEN EHEÄN PINNAN, KAITEET JA VALAISTUKSEN, AUTOKAISTA UUDEN ASFALTIN JA PYÖRÄILIJÄT PALJON LISÄÄ TILAA. FSP vastasi tämän vuoden maalis-lokakuussa lähes 400 metriä pitkän sillan laadukkaista pintakäsittelytöistä sovitun aikataulun mukaisesti. Yhteensä maalattuja neliöitä kertyi noin 23 000. Kyseessä oli yksi tämän vuoden suurimmista siltaurakoista Suomessa ja FSP:n historian suurin yksittäinen siltaprojekti. ”Tämä oli iso silta, jossa oli viisi virtapilaria ja autotie sekä junarata päällekkäin. Ei varmasti tule toista tällaista uralla vastaan”, kuvailee Destia Railin työpäällikkö Mika Tuokila. Peruskorjauksen jatkuminen pintakäsittelyllä edellytti kaupunkiliikenteelle keskeisen sillan sulkemista kahdeksan kuukauden ajaksi. Silta ylittää Kemijoen Ounaskosken Rovaniemen keskustassa. PINTAA SYVEMMÄLTÄ ➤

9


10

Kuva: Rikumatti Jurmu

Kuva: Jouni Porsanger

Destia Railin työpäällikkö Mika Tuokilan mukaan keskusteluyhteys säilyi hyvänä urakan aikana FSP:n kanssa. Siltaremontti eteni kokonaisuudessaan maaliin aikataulussa.

Aikataulussa pysyminen kriittinen tekijä

Uusi, eheä maalipinta

Sillan sulkeminen pintakäsittelytöiden ajaksi teki aikataulussa pysymisestä kriittisen tekijän, mutta työt etenivät jouhevasti urakan aikana suunnitelmien mukaan. Töitä tehtiin eri vuoroissa yhteensä 12 tuntia päivässä seitsemänä päivänä viikossa. Tuokilan mukaan rovaniemeläiset suhtautuivat sillan sulkemiseen hyvin. ”Oikeastaan se riitti, että laitettiin molempiin päihin kyltit, että silta on suljettu.” ”Keskusteluyhteys FSP:n kanssa säilyi hyvänä ja urakan edetessä tulleisiin muutoksiin reagoitiin tarpeen mukaan. Loppukiri oli erittäin hyvä. Siltaremontti eteni kokonaisuudessaan maaliin aikataulussa. Resurssointi oli erittäin hyvä, kun oikeat ihmiset olivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan”, Tuokila jatkaa. Sillan peruskorjauksesta vastasi Destia Rail, jolta urakan tilasivat Rovaniemen kaupunki sekä Liikennevirasto. Silta on nyt taas jälleen valmis kovaan käyttöön, sillä sen yläkannella kulkee junarata, tämän alapuolella ajorata sekä molemmilla laidoilla kevyen liikenteen väylät.

Urakan aikana uusittiin kevyen liikenteen väylät, vaihdettiin kiskot, rakennettiin huoltokansi ja pinnoitettiin ajorata. Autoliikenteen näkökulmasta silta toimii jatkossa samoin kuin ennen. Sen sijaan kevyt liikenne sai uudet, aiempaa leveämmät väylät sillan molemmin puolin, ja niitä saa pyöräillä molempiin suuntiin. Samalle ne tarjoavat Rovaniemen kaupungin turisteille aitiopaikan Ounasjoen ihailuun. Aiemmin sillan reunoilla oli vain jalkakäytävät, joilla pyöräily oli rajoitettua. Siltapilarit ovat myös entistä näyttävämmät. Remontissa pilarien saumaus uusittiin ja niihin laitettiin myös valaistus. FSP:n pintakäsittelytyö kattoi koko terässillan hiekkapuhaltamisen ja maalaamisen. Teräspalkit saivat uuden, eheän maalipinnan. Teräsrakenne ja Rovaniemen arktinen sijainti asettivat haastavat olosuhteet pintakäsittelylle talviaikaan. ”Teräs piti saada lämmitettyä plusasteille, ettei sen pintaan tiivisty vettä hiekkapuhalluksessa. Jäistä terästä ei myöskään voi maalata”, Tuokila kertoo.

➤ PINTAA SYVEMMÄLTÄ


Raahessa flotaatioaltaan pintakäsittely SSAB:lle CASE

TERÄSYHTIÖ SSAB:N RAAHEN TEHDAS KOHENSI VESILAITOKSEN FLOTAATIOALTAAN PINNAN KESTÄVYYTTÄ MARRASKUUSSA VALSSAAMON SEISOKIN AIKANA. TYÖ TILATTIIN TOTEUTETTAVAKSI FSP:N RAAHEN YKSIKÖSTÄ.

FSP:n pintakäsittelytyö kattoi koko terässillan hiekkapuhaltamisen ja maalaamisen.

Ympäristönsuojelu ratkaisevassa asemassa Siltaurakka tehtiin vesistön yllä, minkä takia ympäristönsuojelu oli ratkaisevassa asemassa. Silta huputettiin pintakäsittelyn ajaksi niin, ettei hiekkapuhallusmateriaali ja maali päässyt leviämään ympäristöön. Samalla suojapeite toimi sääsuojana niin talvipakkasilla sisäpuoli lämmittimin varustettuna kuin kesähelteilläkin suoraa auringonpaistetta vastaan. Kahdeksaan lohkoon jaettu silta hiekkapuhallettiin ja maalattiin vaiheittain. Samalla korjattiin teräsrakenteiden ruostevauriot, jotka olivat seurausta vuosikymmenten kulutuksesta ja tiesuolasta. Silta sai ylleen neljä maalikerrosta. Silta on nyt valmis kovaankin käyttöön. Odotettavissa on, että Ounaskosken sillan ajoneuvoliikenne jatkuu entisillä määrillä, mikä on noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuonna 2018 FSP vastasi Suomessa myös Vårdön tieliikennesillan, Friitalan tieliikennesillan ja Kraaselinsalmen ratasillan pintakäsittelytöistä.

Projekti kattoi flotaatioaltaan aiemman pinnoitteen kuntotarkastuksen ja altaan osittaisen pintakäsittelytyön. FSP suihkupuhdisti vanhan maalikerroksen, minkä jälkeen allas sai uuden kulutusta ja kosteusrasitusta kestävän pinnan. ”Kokemukset ovat olleet hyviä. FSP on yksi sopimustoimittajistamme Raahessa ja työn laatu vastasi odotuksiamme. Yhteistyötä edisti myös FSP:n läheinen sijainti”, kertoo SSAB:n Raahen terässulaton mekaanisen kunnossapidon työsuunnittelija Janne Mattila. Pintakäsittely oli aika tehdä, sillä vanhat pinnat olivat jo kuluneet. Urakka asetti vaativan haasteen, sillä pintakäsittelyn aikana altaalla tehtiin samaan aikaan myös mekaanisia korjauksia. ”Projekti kulki maaliinsa aikataulussa, tästä ison kiitoksen ansaitsee joustava ja ammattitaitoinen projektihenkilöstömme. Altaan uusi kestävä pinta tuo sille lisää käyttöikää”, kertoo FSP:n Raahen liiketoimintayksikön päällikkö Joni Siironen. Altaan halkaisija on noin kymmenen metriä ja korkeus kuusi metriä. SSAB:n tehdas Raahessa valmistaa standardi-, premium- ja erikoisteräksiä. Päätuotteita ovat kuumavalssatut levyt ja kelatuotteet. Tehtaalla on koksaamo, kaksi masuunia, terässulatto, voimalaitos sekä kuumavalssaamo. Alueella on myös raaka-aineiden ja materiaalien käsittelytoiminnot sekä rahtisatama. Maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö SSAB on tehnyt yhteistyötä FSP kanssa jo pitkään. Raahessa FSP palvelee kattavasti. Vahvuuksina ovat palvelualttius, toimitusvarmuus ja nopeat toimitukset. SSABn lisäksi muita merkittäviä asiakkaita ovat Miilukangas-konserni, konepajayritys Telatek ja järeitä putkia valmistava Presteel. FSP on tehnyt valtakunnallisesti sekä suuria että pieniä projekteja. Kohteita ovat olleet ydinvoimalatyömaiden ja siltojen lisäksi muun muassa majakat, laivat, vesitornit, elementtipalkit ja valaisinpylväät.

PINTAA SYVEMMÄLTÄ ➤

11


Henkilöstö vahvasti mukaan vaikuttamaan työn tuloksiin CASE

FSP ON OLLUT SYKSYSTÄ 2018 ALKAEN TIIVIISTI MUKANA TUOTTAVUUTTA YHDESSÄ -TUOTTAVUUSOHJELMASSA, JONKA JÄRJESTÄVÄT TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY JA TEOLLISUUSLIITTO RY. TAVOITTEENA ON VAHVISTAA LUOTTAMUKSELLISIA SUHTEITA JA OTTAA KOKO HENKILÖSTÖ MUKAAN TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN. LIITTOJEN OHJELMA ON AINUTLAATUINEN SUOMEN TYÖMARKKINOILLA.

”Henkilöstö on kriittinen menestystekijä. Ihmiset sen työn tekee, vaikka koneet ja automaatio ovat modernilla tasolla. Työ etenee ihmislähtöisesti. Ohjelman avulla tehostamme kykyämme saada henkilöstön ideat entistä paremmin työhön mukaan ja muuttaa työtä mielekkäämmäksi”, kertoo FSP Finnish Steel Painting Oy:n toimitusjohtaja Pentti Virtanen. Ohjelman päämääränä on tukea tuottavuuskehitystä, joka on keskeinen kilpailukykytekijä ja sen eteen on paljon tehtävissä. Liittojen mukaan hyvä tuottavuuskehitys on perusta työn ja tuotannon kilpailukyvylle. Ratkaisevaa on hyvä yhteistyö yrityksessä. Hanke korostaa, että tuottavuudesta huolehtiminen on ainoa kestävä tapa taata yritysten menestys, työpaikkojen säilyminen ja uusien syntyminen.

12

➤ PINTAA PINTAASYVEMMÄLTÄ SYVEMMÄLTÄ

Kaikki hyötyvät ”Toimintatapojen kehittämisestä hyötyvät kaikki eli asiakkaat, yritys ja koko henkilöstö. Tuottavuus paranee, kun teemme oikeita asioita oikealla tavalla kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa. Kun työkulttuuri on hyvä ja yhteistyö pelaa, syntyy edellytykset myös onnistuneelle innovaatiotoiminnalle”, kertoo FSP Finnish Steel Painting Oy:n henkilöstöjohtaja Mari Rajamäki. Alkuvaiheessa ohjelmaa pilotoidaan FSP:n Jyväskylän ja Kangasniemen pintakäsittelylaitoksissa. Tarkoituksena on vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuoda Lean-filosofian mukainen toiminta entistä vahvemmin yritysten arkeen. Käytännössä ohjelma sisältää muun muassa työryhmätyöskentelyä, valmennuksia, kursseja ja asiantuntija-apua.


Kuva: Shutterstock

”Ohjelma alkoi jo yhteistoiminnan tasomittauksella. Siinä arvioitiin, mikä on yhteistoiminnan nykytila ja mitä toimia tarvitaan yhteistoiminnan tai laajemminkin toiminnan parantamiseksi. Näin voimme saada keskustelujen pohjaksi tietoa, mikä on osapuolten näkemys keskeisistä yhteistoimintaan vaikuttavista tekijöistä”, Rajamäki jatkaa.

Lean ottaa henkilöstön mukaan Ohjelman moduuleista FSP hyödyntää seuraavan vuoden aikana Lean-johtamisen, kannustavan palkitsemisen ja toimivien matkakäytäntöjen osa-alueita, jotka on valittu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Lean-filosofian hengessä FSPssä kehitetään valmentavaa johtamista ja esimies- sekä työntekijätaitoja. Tämän

tuloksena prosessien virtaus paranee, toimintatavat pystytään vakioimaan ja asiakkaan kokema arvo lisääntyy. Päätavoitteena on saada henkilöstö mukaan kehitystyöhön ja yhdessä tekemiseen. Tavoitteena on myös havaita, mitä hukka ja hukkatyö tarkoittavat päivittäisessä työssä. Ohjelman kannustavan palkitsemisen moduuli auttaa kehittämään palkkausjärjestelmää, jotta ne toimisivat tehokkaasti ja sopisivat yhteen yritystoiminnan kokonaisuuden ja sen tavoitteiden kanssa. Palkitseminen on kannustavaa, kun henkilöllä on mahdollisuus omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen. Toimivien matkatyökäytäntöjen moduuli tarjoaa keinot matkustussääntöjen kehitystyölle.

PINTAA SYVEMMÄLTÄ ➤

13


Uutuus: Puulta näyttävää kestävää metallipintaa UUTINEN

Kyseessä on efektipinnoitus, joka antaa tuotteelle tavanomaisesta poikkeavan ulkoasun tai halutun ominaisuuden. Kohteena voi olla esimerkiksi valaisinpylväs, jolle on tehty puulta näyttävä koivupinta. Menetelmän kehitystyö käynnistyi asiakkaiden toiveista ja nyt Kangasniemen pintakäsittelylaitoksella tilauksia ollaan siirtämässä tuotantoon. Menetelmän etuna on erityisesti visuaalisuus monissa käyttökohteissa, kuten erilaiset julkiset tilat, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Kohteena voi olla esimerkiksi metallirakenteisille kalusteille tehdyt erilaiset kuosit, vain mielikuvitus on rajana. Pinnoite on korroosion ja useimmat myös UV-säteilyn kestäviä, se soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Menetelmän visuaalisuus tarjoaa ekologista harmoniaa ja vaikutelman puupinnasta. Valittavana on erilaisia puujäljitelmiä, visuaalisuuden lisäksi pinnasta tulee hyvin kulutusta ja mekaanista rasitusta kestävä.

Kuvat: FSP

FSP tarjoaa asiakkailleen nyt myös mahdollisuutta saada puujäljitelmä metallipinnalle. Kohteina voi olla lähes mikä tahansa metallipinta, joka on pulverimaalattavissa.

Pölytön märkäpuhallus keskellä Helsingin Kalasatamaa UUTINEN

FSP toteutti syksyllä 2018 asiakkailleen monipuolisia märkäpuhalluspalveluja siirrettävän kalustonsa avulla. Kohteena oli muun muassa Helsingin Kalasatamassa, aivan kauppakeskus Redin läheisyydessä sijaitsevat kerrostalot, joiden betoniperustusten betoniliimat FSP puhdisti märkäpuhalluksen avulla. Menetelmän etuina olivat erityisesti tehokkuus ja ympäristöystävällisyys, koska se aiheuttaa vain vähäistä pölyämistä. Pölyttömyys vähentää lähiympäristön suojaamistarvetta, mikä säästää aikaa ja lisää projektin kustannustehokkuutta.

14

➤ PINTAA SYVEMMÄLTÄ

Kalasatamassa pölytön märkäpuhallus nousi kriittiseksi tekijäksi, koska kerrostalojen läheisyydessä liikkuu paljon ihmisiä metron, bussilinjojen ja kauppakeskus Redin takia. Päivän aikana alueella liikkuu kymmeniä tuhansia ihmisiä. Redi on Helsingin kantakaupungin suurin kauppakeskus, pääkaupunkiseudun viidenneksi suurin ja koko Suomen seitsemänneksi suurin. Märkäpuhallus soveltuu menetelmäksi myös räjähdysvaarallisille alueille, koska se on kipinöimätön. Puhdistuskohteina voi olla betonin lisäksi muun muassa teräsja kivipinnat.


FSP:n oma pintakäsittelyäärimmäisen kestävä koulutus alkoi Polyurealla

säiliön katto Kilpilahdessa UUTINEN

FSP vastasi syksyllä 2018 hapanvesisäiliön katon pintakäsittelytöistä Porvoon Kilpilahden jalostamon alueella, Etelä-Suomessa. Pinnoitteena hyödynnettiin äärimmäisen kestävää polyureaa. Vahva polyurea nousi ykkösvaihtoehdoksi, koska se tarjosi tehokkaan tiiviyden, eristävyyden ja kulutuskestävyyden. Toteutustapana se oli ylivoimaisen nopea katon pellitykseen verrattuna. Polyurea kovettuu nopeasti, mikä nopeuttaa urakan valmistumista. Menetelmän vahvuuksina ovat myös saumattomuus ja erinomainen vedenkestävyys. Säiliö oli halkaisijaltaan 14 metriä ja korkeudeltaan 18 metriä. Pinnoitetyö tehtiin katolla teräspinnan ja kovan eristevillan päälle. Polyurea soveltuu lähes kaikille pinnoille ja kiinnittyy muun muassa betoniin, tiileen ja villaan jättäen kuitenkin tasalaatuisen pinnan. FSP on toteuttanut viimeisen vuoden aikana useita pintakäsittelyurakoita, joissa pinnoitteena on hyödynnetty polyureaa. Menetelmää on käytetty muun muassa Cramon kalustokorjaamon betonilattian, huoltoauton tavaratilan lattian ja Seaside Industry Park Rauman hallirakennuksen sisäseinien pintakäsittelyssä. Kohteina ovat olleet myös Terrafamen teollisuusalueen sakeutinaltaat, jotka joutuvat jatkuvaan kemialliseen ja mekaaniseen rasitukseen.

UUTINEN

Suomalainen, kansainvälisesti toimiva koulutusyhtiö Scandinaval Group ja FSP ovat aloittaneet yhteistyön. Scandinaval Group toteuttaa tarpeiden mukaan suunniteltuja koulutuksia FSP:n toimialueella. Työn laatu ja henkilöstön hyvinvointi ovat keskeisiä FSP:lle. Syksyllä 2018 alkanut FSP:n oma pintakäsittelykoulutus motivoi uusia työntekijöitä ja varmistaa, että pintakäsittely on laatuvaatimusten mukaista. Koulutuksen läpäisseet työntekijät saavat todistukseksi FSP-sertifikaatin, josta on tarkoitus kehittää kolmetasoinen. Ensimmäisen tason sertifikaatti kertoo, että pintakäsittelijä hallitsee juuri FSP:n työtehtävissä tarvittavat materiaalit ja menetelmät sekä työn laatu täyttää vaaditut laatukriteerit. Toisen tason sertifikaatin myötä pintakäsittelijä hallitsee useita pinnoitusmenetelmiä ja suoriutuu työstään täysin itsenäisesti. Kolmannen tason sertifikaatissa tullaan sitten jo lähelle FROSIO-tason pintakäsittelyosaamista. ”Kaikki osallistujat ovat jo teollisuuden pintakäsittelyn ammattilaisia, ja monella on kokemusta vaativistakin työtehtävistä”, kertoo liiketoimintajohtaja Jarno Huttunen, joka vastaa FSP:n kansainvälisistä toiminnoista ja asiakassuhteista. Koulutusyhteistyössä Scandinaval vastaa pintakäsittelykoulutuksen käytännön järjestelyistä ja toteutuksesta sekä muun muassa koulutettavien, tulevien työntekijöiden, työluvista. Ensimmäisen pintakäsittelykoulutuksen suorittajista suurin osa työllistyy FSP:n Puolan laitoksille.

Koulutuksia järjestetään toistaiseksi kuukausittain, ja ensimmäisessä koulutuksessa oli seitsemän osallistujaa.

PINTAA SYVEMMÄLTÄ ➤

15


© VASTAVALO.FI

FOR SURFACE PROTECTION

MONIPUOLISET PALVELUT ASIAKASLÄHTÖISESTI FSP toteuttaa teollisuuden pintakäsittelypalvelut asiakaslähtöisesti, ympäristöystävällisesti ja innovatiivisesti. Ammattitaitoisen henkilöstömme ansiosta ja avaimet käteen -palvelulla te voitte keskittyä ydinosaamiseenne – niin mekin teemme. Yhtenä alan suurimmista Pohjois-Euroopassa haluamme olla myös edistyksellisin, monipuolisin, arvostetuin ja luotettavin yhteistyökumppani nyt ja tulevaisuudessa.

Käytämme saasteettomia työmetelmiä, kierrätämme ja varastoimme turvallisesti. Noudatemme tiukasti laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja terveysstandardeja ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.

FSP FINNISH STEEL PAINTING OY | KALLIOSOLANTIE 3, 01740 VANTAA | WWW.FSPCORP.COM

Profile for FSP Finnish Steel Painting Oy

03/2018 Pintaa Syvemmältä  

03/2018 Pintaa Syvemmältä  

Profile for fspissuu
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded