Page 9

I

deapalvelun päämääränä on kerätä ”Idea on nyt käytössä kahden asiakkaan organisaatiosta hiljaista tietoa, josta tuotannossa. Alussa lisähommien teosta hyötyvät henkilöstön lisäksi FSP:n puhuttiin asiakkaan kanssa vähemmän asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Kehitys­ vakavasti, mutta ajan mittaan ajatus alkoi ideat jalostuvat innovaatioiksi, jotka tuntua molemmista osapuolista järkevältä. nostavat työn tuottavuutta ja ovat FSP:lle Työn laadusta on myös pidetty.” kilpailukykytekijä. Ideoita on kasaantunut Odotteluajan täyttäviä töitä tehdään reilun vuoden aikana noin 300. Ideat ovat jo Jyväskylän lisäksi nyt myös Porissa silloin, tuottaneet konkreettista hyötyä sekä kun asiakkaan koneenrakennustuotannossa asiakaspalveluun että on pausseja. kannattavaan liike­ ”Idea on saatu toimintaan. käytäntöön niin, että Yksi ideoijista on sekä työntekijät että Jyväskylän Ikolan asiakas hyötyvät. "TellUs antaa pintakäsittelylaitoksen Pintakäsittelytyöhön työnjohtaja Sami Tarvaitulee vaihtelua, kun mahdollisuuden jakaa nen. Ikolassa tehdään välillä auttaa vaikka muun muassa tuulitur­ kokoonpanossa. juuri oman käytännön biinien, teollisuus­ Asiakkaille tämä on vaihteiden ja koneen­ osoitus siitä, että työn kautta havaittuja rakennuskomponenttien FSP:läisiltä sujuvat korkea­paine­pesuja ja muutkin hommat, ajatuksia." korroosion­esto­ mikäli heillä on maalauksia. tarvetta käyttää ”Pääasiallisesti meidän palveluitamme 6–8 pintakäsittelijäämme ovat jatkuvasti laajemmin,” Tarvainen kertoo. työn touhussa, mutta välillä on asiakkaan TellUs tarjoaa hyvän kanavan viestiä tuotantoon liittyviä taukoja. Myös maalin hyvistä toimintatavoista, joita voidaan ottaa kuivumista joudutaan joskus odottelemaan. käyttöön myös muissa toimipisteissä. Tauot eivät ole älyttömän pitkiä, mutta niistä kertyy kuitenkin puolesta tunnista tuntiin ns. Useita työvaiheita tyhjäkäyntiä päivässä”, Tarvainen pohjustaa. Esimerkiksi vaihteiden pintakäsittelyssä työ­ vaiheita on useita: pesusuojien laitto, pesu, Odotteluajat hyötykäyttöön fosfatointi, korroosionestokäsittely automaat­ Tarvaisen kehitysidea jalostui lisäarvopal­ tipesukoneessa, kuivaus, teippaus ja suojaus, veluksi, jonka myötä FSP:läiset tekevät nyt pohjamaalin levittäminen, vaihteen kuivatta­ asiakkaan määrittelemiä ekstrahommia kuten minen sekä pintamaalaus. kokoonpanoa, pakkaamista ja kilpien ruuvaa­ Vaihteita saadaan käsiteltyä 1–2 kappalet­ mista. ta per vuoro. Työvaiheet on suunniteltu

huolella, mutta tästä huolimatta välillä joudutaan odottelemaan seuraavan vaiheen aloittamista. Tarvaisen mukaan FSP:n pintakäsittelijöillä riittää kyllä ideoita. ”Omakohtainen kokemukseni on, että ideat tulee helpommin laitettua TellUs-sovel­ lukseen silloin, kun isompi porukka on ollut ideoimassa.” Aiheena voi olla mikä tahansa idea, kokemustieto, aloite, palaute, poikkeama, turvallisuushavainto tai läheltä piti -tilanne. Kelpo kanava sisäisille hankinnoille Jokaisella FSP:läisellä on mahdollisuus ha­ vainnoida ympäristöä ja ehdottaa, kuinka FSP voisi toimia fiksusti, sovitusti ja palvelualttiisti. TellUs-sovellus on täysin läpinäkyvä, kaikki nä­ kevät kaikki ideat ja pääsevät kommentoimaan, jälleenkehittämään ja hyödyntämään niitä. ”TellUs antaa mahdollisuuden jakaa juuri oman käytännön työn kautta havaittuja ajatuksia. Kun ideat laitetaan netin kautta jakoon, pystyvät toimipisteet keräämään toisiltaan hyviä toimintamalleja. TellUs toimii myös sisäisenä ”torikauppana”, eli sen kautta voi kysellä puuttuvaa laitetta tai kertoa, että meidän toimipisteessä on ylijäämämateriaa­ lia, jota ehkä muilla paikkakunnilla voi hyödyntää,” Tarvainen jatkaa. Sovelluksen kautta haettiin muun muassa Jyskän maalaamoon tislainta, eikä mennyt kuin kaksi viikkoa, kun sellainen löytyi yrityksen sisältä. Näin säästettiin turhia han­ kintakuluja ja aikaa. Jokaisella FSP:läisellä on tunnukset palveluun. Myös esimiehiä on opastettu systemaattisesti viemään TellUs-sanomaa eteenpäin kaikissa toimipisteissä – kehitysideat eivät kerry järjestelmään itsestään. ■

PINTAA SYVEMMÄLTÄ ➤

9

Profile for FSP Finnish Steel Painting Oy

3/2014 Pintaa Syvemmältä  

Ruotsin jättisilta saa kestävän pinnan.

3/2014 Pintaa Syvemmältä  

Ruotsin jättisilta saa kestävän pinnan.

Profile for fspissuu