Page 15

Kuvat: Shutterstock

Laatusertifiointi laajeni ulkomaille ISO 9001 -LAATUSERTIFIOINTI on laajentunut Suomen lisäksi FSP:n kan­ sainvälisiin toimipisteisiin Ruotsiin, Viroon ja Puolaan. ”Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme hyötyvät, koska standardit määrittelevät yhteiset pelisäännöt, joihin sitou­ dumme. Samalla saamme auditoinnin tekijältä vahvistuksen hyville käytännöille ja hyödyllisiä vinkkejä toiminnan kehittämiseksi”, sanoo FSP:n QHES-päällikkö Kati Pajunen. Sertifiointi kattaa laatujärjestelmän, mutta toimintatavat ovat yhdenmukaiset myös ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän kanssa. Auditoinnin teki maailman johtava sertifiointipalveluja tarjoava yritys Bureau Veritas. Suomen yhtiön johtamisjärjestelmä – laatu, ympäristö, työ­ terveys ja turvallisuus – on ollut sertifioituna jo vuodesta 2003 lähtien. ■

FROSIO-tarkastustilaus Tanskaan OY STEELDONE GROUP LTD on tilannut FSP:ltä Tanskaan FROSIO-tarkastajan, joka tekee nosturilaitteiston asennus­ maalauksien valvonnan ja tarkastukset. Jo aiemmin FSP oli tehnyt Suomessa laitteistolle Norsok-standardin mukaisen pintakäsittelyn. Neljä kuukautta kestävän tarkastustyön toteuttajana on FSP:n FROSIO-tarkastaja Marko Sankari. Tarkastuskohteena on nosturilaitteisto, joka sijoitetaan Statoilin operoimaan Åsgardin öljy- ja kaasukentällä toimivaan North Sea Giant -huoltoalukseen. Laitteella lasketaan meren pohjaan moduleita, joiden paino voi olla jopa 400 tonnia. Nosturilaitteiston teräsosien valmistuksesta vastaa SteelDone alihankkijoineen. Työn tilaajana on Technip. FSP:llä on pitkä kokemus offshore-rakenteista ja seitsemän FROSIO-pätevyyden suorittanutta tarkastajaa. Tätä pätevyyt­ tä tarvitaan erityisesti vaativissa pintakäsittelykohteissa kuten porauslautoissa ja muissa offshore-projekteissa. Laatua valvotaan tarkastuksilla ja testauksilla, jotka käyvät läpi koko pintakäsittelyjärjestelmän. Työvaiheiden aikana tehdään tarkat tarkastukset ja dokumentoinnit muun muassa terästöistä, esikäsittelystä, suihkupuhdistuksesta ja maalaus­ vaiheista sekä niiden olosuhteista ja maalikalvon paksuuksista. Näin varmistetaan laadukas pintakäsittelytyön lopputulos. Tavoitteena on estää rakenteita suolaisen meriveden aiheuttamalta erittäin aggressiiviselta korroosiolta. ■

fspcorp.com

FSP Finnish Steel Painting Oy Hiekkamäentie 4 01150 Söderkulla Puhelin (09) 278 6270 www.fspcorp.com

PINTAA SYVEMMÄLTÄ ➤

15

Profile for FSP Finnish Steel Painting Oy

3/2014 Pintaa Syvemmältä  

Ruotsin jättisilta saa kestävän pinnan.

3/2014 Pintaa Syvemmältä  

Ruotsin jättisilta saa kestävän pinnan.

Profile for fspissuu