__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 15

Kuvat: Shutterstock

Laatusertifiointi laajeni ulkomaille ISO 9001 -LAATUSERTIFIOINTI on laajentunut Suomen lisäksi FSP:n kan­ sainvälisiin toimipisteisiin Ruotsiin, Viroon ja Puolaan. ”Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme hyötyvät, koska standardit määrittelevät yhteiset pelisäännöt, joihin sitou­ dumme. Samalla saamme auditoinnin tekijältä vahvistuksen hyville käytännöille ja hyödyllisiä vinkkejä toiminnan kehittämiseksi”, sanoo FSP:n QHES-päällikkö Kati Pajunen. Sertifiointi kattaa laatujärjestelmän, mutta toimintatavat ovat yhdenmukaiset myös ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän kanssa. Auditoinnin teki maailman johtava sertifiointipalveluja tarjoava yritys Bureau Veritas. Suomen yhtiön johtamisjärjestelmä – laatu, ympäristö, työ­ terveys ja turvallisuus – on ollut sertifioituna jo vuodesta 2003 lähtien. ■

FROSIO-tarkastustilaus Tanskaan OY STEELDONE GROUP LTD on tilannut FSP:ltä Tanskaan FROSIO-tarkastajan, joka tekee nosturilaitteiston asennus­ maalauksien valvonnan ja tarkastukset. Jo aiemmin FSP oli tehnyt Suomessa laitteistolle Norsok-standardin mukaisen pintakäsittelyn. Neljä kuukautta kestävän tarkastustyön toteuttajana on FSP:n FROSIO-tarkastaja Marko Sankari. Tarkastuskohteena on nosturilaitteisto, joka sijoitetaan Statoilin operoimaan Åsgardin öljy- ja kaasukentällä toimivaan North Sea Giant -huoltoalukseen. Laitteella lasketaan meren pohjaan moduleita, joiden paino voi olla jopa 400 tonnia. Nosturilaitteiston teräsosien valmistuksesta vastaa SteelDone alihankkijoineen. Työn tilaajana on Technip. FSP:llä on pitkä kokemus offshore-rakenteista ja seitsemän FROSIO-pätevyyden suorittanutta tarkastajaa. Tätä pätevyyt­ tä tarvitaan erityisesti vaativissa pintakäsittelykohteissa kuten porauslautoissa ja muissa offshore-projekteissa. Laatua valvotaan tarkastuksilla ja testauksilla, jotka käyvät läpi koko pintakäsittelyjärjestelmän. Työvaiheiden aikana tehdään tarkat tarkastukset ja dokumentoinnit muun muassa terästöistä, esikäsittelystä, suihkupuhdistuksesta ja maalaus­ vaiheista sekä niiden olosuhteista ja maalikalvon paksuuksista. Näin varmistetaan laadukas pintakäsittelytyön lopputulos. Tavoitteena on estää rakenteita suolaisen meriveden aiheuttamalta erittäin aggressiiviselta korroosiolta. ■

fspcorp.com

FSP Finnish Steel Painting Oy Hiekkamäentie 4 01150 Söderkulla Puhelin (09) 278 6270 www.fspcorp.com

PINTAA SYVEMMÄLTÄ ➤

15

Profile for FSP Finnish Steel Painting Oy

3/2014 Pintaa Syvemmältä  

Ruotsin jättisilta saa kestävän pinnan.

3/2014 Pintaa Syvemmältä  

Ruotsin jättisilta saa kestävän pinnan.

Profile for fspissuu
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded