Page 7

ka n sai n v ä list y m i n e n

Viron Jüri siirtyi 5S-aikaan yhdessä ABB:n kanssa FSP ryhtyy hyödyntämään niin sanottua 5S-menetelmää yhteistyökumppaninsa ABB:n kanssa Viron Jürin pintakäsittelylaitoksessa. Tavoitteena on kasvattaa tuottavuutta organisoinnin ja työmenetelmien standardoinnin avulla.

V

iisivaiheisen 5S-menetelmän päämääränä on parantaa laatua ja työturvallisuutta, joista hyötyvät sekä FSP:n ja ABB:n henkilöstö että asiakkaat. Muita avainhyötyjä ovat entistä sujuvampi työn kulku, entistä tehokkaampi järjestyksen ylläpito ja tuotantovälineiden seuranta. Menetelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Viron Jürissa FSP pintakäsittelee kahdessa vuorossa ABB:lle dieselgeneraattoreita, jotka menevät meriteollisuuteen ja varavoimageneraattoreiksi laitoksiin. Yhteensä tuotantolaitos työllistää yhdeksän pintakäsittelijää. FSP:n Viron Jürin pintakäsittelylaitos sijaitsee noin kymmenen kilometriä Tallinnasta kaakkoon. ”Laatu, toimitusvarmuus ja joustavuus ovat avainasioita ABB-kumppanuudessa”, sanoo FSP:n aluepäällikkö Lauri Pasola, joka vastaa myös Viron-toiminnoista. Työn laatua valvotaan tiheästi tarkastuksilla, jotka käyvät läpi koko pintakäsittelyjärjestelmän. FSP:llä on Virossa myös toinen pintakäsittelylaitos Sauessa, joka sijaitsee noin kymmenen kilometriä Tallinnasta lounaaseen. Siellä FSP on vastannut pääasiallisena kumppanina Steran Sauen tehtaan ohutlevyosien ja muiden tuotteiden pintakäsittelystä vuodesta 2009 alkaen. ■

Viron Jürissa pintakäsittelykohteina ovat muun muassa dieselgeneraattorit.

7

Profile for FSP Finnish Steel Painting Oy

3/2013 Pintaa Syvemmältä  

Hallituksen puheenjohtaja Fredrik Ramberg: Kurssi kohti Itämerta.

3/2013 Pintaa Syvemmältä  

Hallituksen puheenjohtaja Fredrik Ramberg: Kurssi kohti Itämerta.

Profile for fspissuu