Page 1

Full informatiu 2012-46

   

LA UGT DEFENSA EL SERVEI PÚBLIC AMB FETS... (Departament de Territori i Sostenibilitat)

La Inspecció de Treball de Lleida, a denuncia de la UGT de Catalunya, ha resolt, que al Parc de Carreteres de Lleida (Departament de Territori i Sostenibilitat ) hi ha una cessió il·legal de treballadors entre el Departament de Territori i les empreses subcontractades. Els motius son dos: 1 – El personal contractat per terceres empreses, utilitzen la maquinaria i el material propi del Parc de Carreteres de forma habitual i permanent. 2 – El poder de direcció i organització d’aquests treballadors és a càrrec del personal directiu dels diferents parcs de carreteres, de forma que les empreses subcontractades es limiten a subministrar ma d’obra. La Inspecció aixeca acta d’infracció contra el Departament de Territori i Sostenibilitat i les empreses subcontractades, ja que considera aquesta infracció com a MOLT GREU segons “el REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social”. Una vegada més us animem a que qualsevol conducta que considereu injusta, lesiva, il·legal, d'abús, etc, ens la comuniqueu i nosaltres farem la resta... En aquests moments en tenim una demanda penal contra un alt càrrec i estem preparant altres dos demandes. Estem farts de la impunitat en que es mouen certes persones que no entenen que son gestors i no els amos, que la Generalitat és una Administració Pública i no una finca privada.

Ajuda’ns a combatre aquestes actituds, i s’ho pensaran dues vegades.

46/2012  

UGT defensa el servei públic amb fets

46/2012  

UGT defensa el servei públic amb fets