Page 1

Full informatiu 2012-13

       

LA ULTRAREFORMA: CATEGORIES I JORNADA

1 – Classificació professional: Adéu a les categories professionals. A partir de l’entrada en vigor de la reforma laboral, desapareix el concepte de categoria i especialitat, només es conserva el grup. Per tant un treballador o treballadora que pertanyi a un grup professional està en condicions de fer polivalència en totes les feines del grup professional. D’aquesta manera la mobilitat funcional desapareix dintre d’un mateix grup ja que no és cap excepció sinó la norma a partir d’ara. A més, la polivalència entre grups ja no serà la del grup superior, sinó la del grup en el qual es desenvolupin més funcions. Aquest punt pot resultar molt discutible i complicat al nostre conveni, on fins ara el treballador tenia la categoria del grup superior. La reforma laboral dona un termini d’un any, a tots el convenis en vigor, per tal d’adaptar-se a la nova classificació professional. 2 – Jornada de treball: El text de la reforma diu literalment que, encara hi hagi o no un acord entre l’empresari i els representants dels treballadors, l’empresari pot distribuir UNILATERALMENT el 5% de la jornada anual. Surt amb avantatge. “En defecto de pacto en contrario, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 5 por ciento de la jornada de trabajo.” 3 – Contractació: tot i les promeses de reduir el nombre de contractes, s’amplia amb un de nou: el contracte indefinit de recolzament als emprenedors, per a empreses de menys de 50 treballadors i amb un període de prova D’UN ANY!. A més els contractes estrella de la reforma són els de pràctiques, els de formació i aprenentatge, els de temps parcial i els d’obra i servei. Es a dir, els que normalment s’utilitzen per a mantenir en la forma més precària als treballadors i treballadores. Ara amb el contracte a temps parcial, es poden acumular hores extres (abans estaven prohibides) i hores complementaries, per la qual cosa es pot arribar a fer tranquil·lament la totalitat de la jornada amb un contracte a temps parcial.

LA REFORMA HA ANAT MOLT MÉS LLUNY DEL QUE DEMANAVA LA CEOE.

13/2012  

Reforma laboral

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you