Page 1

14-02-13

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ LA UGT NO NEGOCIARÀ CAP RETALLADA NI RETRIBUTIVA NI DE PERSONAL QUE AFECTI ALS TREBALLADORS DE LA GENERALITAT

       

LA UGT SEGUIRÀ FENT PROPOSTES PER ELIMINAR DESPESES D’ALTS CÀRRECS I D’ALTRES PRIVILEGIATS DEL GOVERN Us presentem la posició de la UGT de Catalunya en el transcurs dels punts de debat de l’ordre del dia de la Mesa General de Negociació:

1. Mesures de reducció de les despeses de personal per al 2013. El govern ha “proposat” que se’ls hi havia acudit que, aquest any 2013, els treballadors haurien de tornar a patir una retallada retributiva equivalent a la quantia d’una paga extra. -

-

La UGT de Catalunya ha exigit: Que si el govern vol imposar aquesta mesura ho faci en el marc de l’aprovació de pressupostos, concretant xifres i justificant perquè hem de tornar a ser els treballadors els que paguem la seva incompetència. Que l'Administració respecti als seus treballadors i “no ens fiqui més la mà a la butxaca” (literal). Que s’elimini el personal VIP de l’Administració, els autèntics privilegiats. Que és indignant que la Generalitat es gasti, per exemple, 3.500.000€ en despeses sumptuàries, 12.000.000€ anuals en personal d’assessorament polític, o que el més alt directiu del Consorci del Circuit de Catalunya guany 115.000€ anuals, mentre a un treballador amb càncer se li està treien el 20% de sou. L’Administració només diu que partirem de la situació de retallada de l’any passat.

2. Ampliació de supòsits que en cas de baixa comportin el 100% de les retribucions: L'Administració proposa, amb 7 mesos de retard i després d’innumerables reivindicacions de la UGT, incloure l’hospitalització i la intervenció quirúrgica com a supòsits que no comportin cap reducció del sou en cas d’incapacitat temporal. La UGT exigirà que, també, altres supòsits estiguin igualment coberts i que s’apliqui aquesta mesura amb la màxima brevetat. Davant del problema dels descomptes salarial dels empleats públics per baixes mèdiques, Funció Pública, de manera ostentosa i magnànima, proposa que els treballadors demanin bestretes. Sense paraules.


3. Nou contracte d’assegurances per al personal de la Generalitat. Actualització dels capitals d’indemnització en cas d’accident: L’Administració ens regala amb una dada que ens dóna idea de quin és el nostre valor per a ells: els treballadors públics estem assegurats en 20.000 euros; el President de la Generalitat en 601.012 euros. El valor del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya es tradueix en 581.000€ més que el d’un treballador públic català. O, el que és el mateix, tenim una valoració d’un 3,3% respecte del Sr. Artur Mas. 4. Reestructuració de l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural: La UGT de Catalunya es manifesta contrària a una Agència i proposa que les funcions d’aquest organisme siguin assumides per una Direcció General, que és una Administració molt més controlable pressupostàriament. L’Administració respon que és més eficient una Agència que no pas una Direcció General. Suposem que es refereix a més eficient per continuar omplint-la a dit d’Alts Càrrecs, no per gestionar-la amb eficàcia.

5. Per últim, l’Administració ens convoca per continuar la negociació la setmana que ve on, sembla, ens presentaran propostes concretes. La UGT i la resta d’organitzacions sindicals hem exigit explicacions de la veracitat, o no, de les informacions filtrades als mitjans en referència a que el govern estava disposat a prescindir de 10.000 interins. L’Administració ha negat aquestes informacions. Siguem clars: La valoració que des de la UGT de Catalunya fem, d’aquesta Mesa de negociació, és vergonyosa. L’Administració ha anat a la Mesa sense cap documentació, ni xifres, ni dades concretes. Aquesta és la manera de fer d’aquest nou “govern dels millors”.

La UGT de Catalunya continuarà, com sempre, en defensa dels treballadors, informant-vos puntualment de qualsevol altre mesura que adopti l’Administració. No negociarem cap retallada salarial.

Ja n’hi ha prou!!! Cal recuperar tot el que hem perdut!!! Igualment, agraïm a tots aquells que heu seguit l’actualitat de la #MesaGeneral, a temps real, mitjançant el nostre compte de twitter (@ugtgeneralitat) i la nostra web (www.ugtgeneralitat.cat). Per a la propera reunió tornarem a transmetre en directe totes les novetats que es produeixin... Us hi esperem!

10

Full Informatiu Mesa General 14.02.13  
Full Informatiu Mesa General 14.02.13  

Full Informatiu Mesa General 14.02.13