Page 1

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII SPECIALIZAREA: COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE ANUL UNIVERSITAR 2008-2009 SEMESTRUL II I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: POLITICI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Codul: UCRP3148 Număr de credite: 5 Locul de desfăşurare: Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Programarea în orar a activităţilor: Săptămânal 1 ora de curs şi 2 ore de seminar, conform orarului afişat la sediul facultăţii. II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator Nume şi titlul ştiinţific: Conf. Univ. Dr. Cătălin Baba Informaţii de contact: tel. 0264-402215 Ore de audienţă: Conform cu orarul afişat la sala 501 III. Descrierea disciplinei Obiectivele cursului / disciplinei: Conţinutul disciplinei: Disciplina se axează pe expunerea următoarelor aspecte: 1. Concepte esenţiale în politicile de sănătate: echitate, cerere, ofertă, inegalităţi 2. Modele alternative de procese politice în sănătate 3. Cerere şi ofertă în sistemul de sănătate 4. Concepte fundamentale de economie 5. Sisteme de abordare economic vs. medical 6. Rolul autorităţilor locale şi centrale 7. Ramificaţii etice ale ofertei de servicii de sănătate 8. Determinanţii stării de sănătate 9. Compararea stării de sănătate a două populaţii 10. Sisteme de sănătate comparate 11. Finanţarea sistemului de sănătate 12. Măsurarea sănătăţii populaţiei 13. Variabile şi relaţii între ele în procesul de evaluare 14. Validitate externă şi internă în politicile de sănătate publică Competenţe dobândite prin absolvirea disciplinei: Formarea de competenţe specifice dezvoltării de analize de politici de sănătate publică; cercetare şi evaluare a politicilor de sănătate publică Metode utilizate în cadrul predării cursului: • Expunerea teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; • Explicaţia abordărilor conceptuale; • Prezentarea de explicaţii alternative; • Răspunsuri directe la întrebările studenţilor; • Încurajarea participării active a studenţilor la curs; • Realizarea unor produse specifice; • Studii de caz pentru întocmirea unor proceduri de sistem.


Metode utilizate în cadrul predării seminarului: • Expunerea directă a studiilor de caz în domeniul politicilor de sănătate publică; • Rezolvarea de probleme. • Implicarea studenţilor în realizarea de studii individuale pe baza modelelor analizate în cadrul seminarului IV. Bibliografia obligatorie • Public Health Policy and Ethics (International Library of Ethics, Law, and the New Medicine) by: Michael Boylan (Editor) • Understanding Health Policy: A Clinical Approach, 4/e 2004 by: Thomas S. Bodenheimer, Kevin Grumbach 3. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei Se recomandă utilizarea următoarelor materiale: • Calculator (asigurat de facultate); • Videoproiector (asigurat de facultate); 4. Planificarea întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: • Concepte esenţiale în politicile de sănătate: echitate, cerere, ofertă, inegalităţi • Modele alternative de procese politice în sănătate • Cerere şi ofertă în sistemul de sănătate • Concepte fundamentale de economie • Sisteme de abordare economic vs. medical • Rolul autorităţilor locale şi centrale • Ramificaţii etice ale ofertei de servicii de sănătate • Determinanţii stării de sănătate • Compararea stării de sănătate a două populaţii • Sisteme de sănătate comparate • Finanţarea sistemului de sănătate • Măsurarea sănătăţii populaţiei • Variabile şi relaţii între ele în procesul de evaluare • Validitate externă şi internă în politicile de sănătate publică Săptămâna 1 Tematica seminar: Concepte esenţiale în politicile de sănătate: echitate, cerere, ofertă, inegalităţi Concepte de bază / cuvinte cheie: definirea politicilor de sănătate publică şi a conceptelor asociate Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: Yaukey, David and Douglas L. Anderton. Demography: The Study of Human Population. 2001. Chapter 4. 2 nd Edition Illinois: Waveland Shryock, H.S. and Jacob S. Siegal. "The methods and materials of Demography." Chapter 7 and 8. 1978. Academic Press, New York Săptămâna 2 Tematica seminar: Modele alternative de procese politice în sănătate Concepte de bază / cuvinte cheie: aspecte introductive în politicile de sănătate publică Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: Haupt, Arthur and Thomas T. Kane. "Population handbook", 4 th international edition, 1998, (Washington DC: Population Reference Bureau, September 1998). Joseph A. Mcfalls, Jr., "Population: A Lively Introduction," vol. 53, no.3 (Washington DC: Population Reference Bureau, September 1998).


Săptămâna 3 Tematica curs: Cerere şi ofertă în sistemul de sănătate Concepte de bază / cuvinte cheie: definiţii – abordări Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate, realizarea unor comparaţii Referinţe bibliografice: Institute of Medicine , Executive Summary of "The Future of Public Health in the 21 st Century" Washington , D.C: National Academies Press, November 2002). Săptămâna 4 Tematica curs: Concepte fundamentale de economie Concepte de bază / cuvinte cheie: Analiza şi clasificarea tipurilor de concepte economice Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: Reading assignment Eugene Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving , Part 1 ( New York : Chatham House, 2000): pp. 1-46. John Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies (New York: Harper Collins, 1995): Pgs 71-89. Săptămâna 5 Tematica curs: Sisteme de abordare economic vs. medical Concepte de bază / cuvinte cheie: Sistem de sănătate, elemente ale procesului aferent Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: Institute of Medicine , Executive Summary of "Insuring America's Health: Principles and Recommendations" (Washington , DC: National Academies Press), January 2004. Lawrence Gostin, "A Theory and Definition of Public Health Law," in Conceptual Foundations of Public Health Law (Berkeley and Los Angeles , CA : University of California Press and the Milbank Memorial Fund):2001, pp. 3-23. Săptămâna 6 Tematica curs: Rolul autorităţilor locale şi centrale Concepte de bază / cuvinte cheie: Elementele constitutive şi procese de identificare a variantelor de implicare a autorităţilor Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: GF Anderson et al., "Doughnut Holes and Price Controls," Health Affairs Web Exclusive, July 21, 2004. Victor Fuchs, "Problems and Choices" in Who Shall Live? (New York: Basic Books, 1974): pp. 1726. Săptămâna 7 Tematica curs: Ramificaţii etice ale ofertei de servicii de sănătate Concepte de bază / cuvinte cheie: Etica în sănătate Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: Partnership for Solutions, "Chronic Conditions: Making the Case for Ongoing Care" Chartbook (Baltimore: Johns Hopkins University, 2002). Leiyu Shi, "Conceptualizing Health Services," in Health Services Research Methods (New York: Delmar Learning, 1996): pp. 31-57.


Săptămâna 8 Tematica curs: Determinanţii stării de sănătate Concepte de bază / cuvinte cheie: Elaborarea matricilor de analiză a determinanţilor sociali ai stării de sănătate Angajamentul, implicarea studenţilor: realizarea unor campanii de comunicare internă JA Groner et al., "The Impact of a Brief Intervention on Maternal Smoking Behavior," Pediatrics Vol. 105, No. 1 Supplement (January 2000): pp. 267-271. Starfield, B. "Basic concepts in population health and health care." Journal of Epidemiology and Community Health. 2001;55:452-454. Săptămâna 9 Tematica curs: Compararea stării de sănătate a două populaţii Concepte de bază / cuvinte cheie: Factori decisivi în impactul la nivel populaţional Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: Black, N. "Evidence based policy: proceed with care." British Medical Journal 2001;323:275-279. Dobrow M, Goel V, Upshur R. E. G. "Evidence- based health policy: context and utilisation." Social Science and Medicine 2004;58:207-217. Health Policy and the Delivery of Health Care: Case Study 2 (Weiner) Săptămâna 10 Tematica curs: Sisteme de sănătate comparate Concepte de bază / cuvinte cheie: Specific de implementare Angajamentul, implicarea studenţilor: realizarea unor simulări de strategii Owen D. "Analytic Tools for Public Health Decision Making." Medical Decision Making supplement 2002 [Sept- Oct]: S3-S10 Russell L, Siegel J, Daniels N, Gold M, Luce B, Mandelblatt, J. (1996). "Cost- Effectiveness Analysis as a Guide to Resource Allocation in Health: Role and Limitations." In M. Gold, J. Siegel, L. Russell, & M. Weinstein (Eds.), Cost Effectiveness in Health and Medicine (New York City, NY: Oxford University Press, 1996): pp. 3-24. Săptămâna 11 Tematica curs: Finanţarea sistemului de sănătate Concepte de bază / cuvinte cheie: Formulare şi metode de comunicare Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: Segui-Gomez M, MacKenzie EJ. "Measuring the Public Health Impact of Injuries." Epidemiologic Reviews 2003;25:3-19. Graham JD, Segui-Gomez M. "Economic Evaluation of Injury Control," in Rivara et al (Eds): Injury Control: A Guide to Research and Program Evaluation (Cambridge University Press, 2001). How Did an Airbag Get Into My Steering Wheel: A Case Study in Injury Prevention Policy (Frattaroli) 398) Săptămâna 12 Tematica curs: Măsurarea sănătăţii populaţiei Concepte de bază / cuvinte cheie: Elemente şi tehnici de măsurare a stării de sănătate şi implicaţii în politicile de sănătate publică Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: Thompson KM, Segui-Gomez M, Graham JD. "Validating Benefit and Cost Estimates: The Case of Airbag Regulation." Risk Analysis 2002;22:803-811. Funding Trauma Centers: Using the Bardach Framework to Develop a Rational Policy (MacKenzie)


Săptămâna 13 Tematica curs: Variabile şi relaţii între ele în procesul de evaluare Concepte de bază / cuvinte cheie: Metode de cercetare în politicile de sănătate Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: Taheri PA, Butz DA, Lottenberg L, et al. "The Cost of Trauma Center Readiness." AM J Surg 2004;187:7-13. Hackey BT. "The Politics of Trauma System Development." J Trauma 1995;39:1045-1053. Săptămâna 14 Tematica curs: Validitate externă şi internă în politicile de sănătate publică Concepte de bază / cuvinte cheie: Metode de cercetare în politicile de sănătate Angajamentul, implicarea studenţilor: Prezentarea unor studii realizate de studenţi. Center for Disease Control and Prevention. Psychological and Emotional Effects of the September 11 Attacks on the World Trade Center- Connecticut , New Jersey , and New York , 2001. MMWR 2002;51:784-786. American Schools of Public Health Newsletter. New Study Calls for New Measures to Address the Decline in Confidence and Refocus Preparedness Efforts. August 27, 2004. Klitzman S, Freudenberg N. Implications of the World Trade Center Attack for the Public Health and Health Care Infrastructures. AJPH. March, 2003: 400-406. 5. Modul de evaluare Evaluarea studenţilor se va efectua conform detalierii de mai jos: Examen scris în sesiunea de examene – 40 % din nota finală; Activităţi specifice recomandate şi participarea activă pe parcursul întâlnirilor – 25% din nota finală; Teste pe parcursul semestrului – 25% din nota finală; Studii individuale propuse de cadrul didactic 10%– din nota finală. 6. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale: Se vor avea în vedere următoarele detalii de natură organizatorică: Prezenţa la ore este obligatorie pentru toţi studenţii; Lucrări elaborate de către studenţi pe parcursul activităţilor vor avea în mod obligatoriu caracter de originalitate. Studenţii a căror lucrări se dovedesc a fi plagiate nu vor fi primiţi în sesiunea de examene planificată; Orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată va fi sancţionată cu anularea sesiunii de examene pentru studentul în cauză; Contestaţiile se vor soluţiona în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor. 7. Bibliografia opţională 1. L. Nordenfelt: Action, Ability and Health. Essays in the Philosophy of Action and Welfare. 2000 ISBN 0-7923-6206-3 2. J. Bergsma and D.C. Thomasma: Autonomy and Clinical Medicine. Renewing the Health Professional Relation with the Patient. 2000 ISBN 0-7923-6207-1 3. S. Rinken: The AIDS Crisis and the Modern Self. Biographical Self-Construction in the Awareness of Finitude. 2000 ISBN 0-7923-6371-X 4. M. Verweij: Preventive Medicine Between Obligation and Aspiration. 2000 ISBN 0-7923-6691-3 5. F. Svenaeus: The Hermeneutics of Medicine and the Phenomenology of Health. Steps Towards a Philosophy of Medical Practice. 2001 ISBN 0-7923-6757-X 6. D.M. Vukadinovich and S.L. Krinsky: Ethics and Law in Modern Medicine. Hypothetical Case Studies. 2001 ISBN 1-4020-0088-X 7. D.C. Thomasma, D.N. Weisstub and C. Herv´e (eds.): Personhood and Health Care. 2001 ISBN 1-4020-0098-7


8. H. ten Have and B. Gordijn (eds.): Bioethics in a European Perspective. 2001, ISBN 1-40200126-6 ŞEF CATEDRĂ, Conf. univ. dr. Flaviu Călin Rus

TITULAR DISCIPLINĂ, Conf. Univ. Dr. Cătălin Baba

Politici de sanatate publica  
Politici de sanatate publica  

Competenţe dobândite prin absolvirea disciplinei: Formarea de competenţe specifice dezvoltării de analize de politici de sănătate publică; c...

Advertisement