Page 1


Genel Yayın Yönetmeninden

T.C. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adına Sahibi Prof. Dr. Hikmet Özdemir Mütevelli Heyeti Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni Ayhan Tuğlu Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cihangir Boz Editör Vahdettin Işık Asude Tavus Bahar Avcı Hümeyra Doruk Yayına Hazırlık Alim Türkyılmaz Mustafa Yüce Yrd. Doç. Dr. Eyüp Sabri Kala Yrd. Doç. Dr. Ahmet Avcı İsmail Öz Bedia Tekin Hanife Öz Tekin İlhami Danış Mehmet Kösem Fotoğraf Fatih Yerlikaya Grafik/Tasarım Selçuk Eser Kapak Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aykut Özbay T.C. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:53 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 521 81 00 Faks:0212 521 84 84 http://bulten.fsm.edu.tr bulten@fsm.edu.tr Basıldığı Yer Aktif Matbaa ve Rek. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Halkalı Cad. Nu: 245 Sefaköy Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: 0212 698 93 54 - 55

Değerli Okurlar, Bültenimizin ikinci sayısıyla tekrar sizlerin karşısında olmaktan son derece mutluyuz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, kurucu vakıflardan aldığı eğitim misyonunu, gelecek kuşaklara aktarmak için, çalışmalarına bilim ve sanatın ufkunda yön vermektedir. Eğitim verdiğimiz yerleşkelerimiz, İstanbul’un merkezî noktalarındadır. Üniversitemiz, yapmış olduğu uluslararası anlaşmalar ile öğrencilere yurtdışında eğitim görme imkânı sunmaktadır. ERASMUS, Farabi gibi öğrenci hareketlilik programlarına dahil olmuştur. İngilizce ve Arapça Hazırlık Bölümü’nde başarılı olan öğrencilerimiz İngiltere, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelere dil eğitimine gönderilmektedir. Üniversitemizin dışa açılan penceresi olan Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Birleşmiş Milletler ile projeler geliştirip, dünya barışına katkı sağlamaktadır. UNESCO ile kültürel değerlerimiz yurt dışına açılmaktadır. Siz değerli öğrencilerimize iyi bir eğitim ortamı sunmak, kültürel ve sosyal değerlerimizi korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak, temel gayelerimizdendir. Bir üniversiteden beklediğinizin daha fazlası….Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde. Saygılarımla.

Ayhan Tuğlu

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

1


İçindekiler

04

Başkandan

Prof. Dr. Hikmet Özdemir (Mütevelli Heyeti Başkanı)

06

Rektörden

Prof. Dr. Musa Duman (Rektör)

08

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kandilli Yerleşkemizin Açılışını Yaptı

11

FSMVÜ Haliç Yerleşkesi

14

Fakülteler ve Bölümler

2

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


İçindekiler

39

Enstitüler

52

Meslek Yüksekokulları

66

Erasmus ile Dünyayı Keşfedin

70

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir: “İnsan vücudunda beyin ne ise, kütüphane üniversite de onu ifade eder”

78

Öğrenci Etkinlikleri

84

Bilimsel Faaliyetler

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

3


Başkandan

F

Geçmişten Geleceğe Vakıf Köprüsü

atih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemiz, kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen hızlı yükseliş göstererek 5 Fakülte, 12 Bölüm, 5 Enstitü, 6 Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi ve Yabancı Diller Okulu ile ülkemizin yükseköğrenim hayatında önemli bir konuma ulaştı. Deneyimli üst yönetimi, güçlü eğitim – öğretim kadrosu ve dinamik personeli ile kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği yoğun etkinlikler ve tanıtım çalışmaları, kurulan olumlu ve düzeyli ilişkiler üniversitenin on yıllar sonrası düşünelerek geliştirilen strateji, yapılan plan ve programlar, yoğun çalışma temposu; Fatih Sultan Mehmet Han ve diğer kurucu mazbut vakıfların duasına layık olabilme, onların emanetlerine sahip çıkabilme arzu ve gayretinde; üstlenilen sorumluluk bilinci ve samimi duygular önemli bir gösterge olmuştur. Üniversitemiz kurumsallaşma yolunda attığı adımlarla birlikte sahip olduğu tarihî mekânları koruyup, eğitim - öğretimde millî kültür, ruh ve şuurunu ihya etmektedir. Bu konuda Fatih Sultan Mehmet Han’ın ve diğer kurucu mazbut vakıflarımızın arzuladıkları ideal nesillerin yetişmesini sağlamanın, vakıf emanetini günümüz üniversite anlayışıyla geleceğe taşımanın sorumluluğunu idrak etmektedir. Bu misyonla kurulan vakıf üniversitemizde öğrenci, veli ve toplum nazarında; ideal yükseköğrenim için kullanılacak eğitim-öğretim metodları, fiziki altyapı ve teknik donanımların hazırlanmasında nelere dikkat edilmelidir? Model üniversitenin, fakülte ve bölümleri ile öğretim üyeleri profili nasıl olmalıdır? Bu ve benzeri düşüncelerden yola çıkarak yaptığımız çalışmalarda vakıf bilinci önceliğimiz olmak üzere öğrenci memnuniyeti ve toplumun beklentileri tespit edilerek uygulama alanına konmuştur. Ögrencilerimize, üniversitemizin sunduğu hizmetlere ilişkin beklenen hizmet ile algılanan performans arasındaki fark anket, gözlem ve araştırmalarla belirlenmiştir. Üniversitemizin kısa sürede katettiği mesafe ve yükselen ivme nazarı itibare alındı-

4

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

ğında; hizmetlerde toplam kalite, ibadet aşkı ile çalışma gibi olguların önem ve değeri rahatlıkla anlaşılır. Zira Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemiz hakkında öğrenci, veli ve toplumun algısı, beklentilerin karşılanma düzeyi, sunulan hizmet kalitesinin daha yüksek olmasında; mütevelli heyetinden öğretim elemanlarına, idari personelinden tüm çalışanlarına kadar bir ekip ruhu ile çalışılmaktadır. Üniversitemizde; *Öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapmaksızın daima eşit davranmaya çalışan, *Öğrencinin sorunlarını dinleyen ve derhal çözüm üretebilen, *Öğrencisiyle ilgilenen, onlara bazen anne-baba, bazen bir dost, bazen de bir ağabey gibi yaklaşan, *Onların her türlü sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlarına katılım için gayret gösteren, öğrencilerin kimlik - kişilik sahibi, idealist, dürüst, güvenilir, sosyal kişilik sahibi, ileri hedefleri olan, model insan olmalarını hedefleyen, *Her zaman güler yüzlü, hoşgörülü, mütevâzı ve samimi tavırlarını öğrencisine yansıtan, *Bununla birlikte ciddi, disiplinli, öğrenci - öğretmen ve yönetici ilişkilerini de koruyarak öğrencisine sahip çıkan, *Öğrencileri bilimsel araştırmalara sevk eden öğretim üyeleriyle, *Araştırmalara dayalı bilgiler üreterek toplumla paylaşmak, uygulanır hale getirmek ve bu şekilde topluma hizmet sunmak üniversitemiz öncelikleri arasında yer almaktadır. Üniversitemiz bu azim ve kararlılıkla lisans ve önlisans eğitimiyle birlikte, araştırma ve lisansüstü çalışmalarda da başarıyı yakalayacaktır. Böylece ulusal ve uluslararası alanda yeni bilimsel çalışmaları ve gelişmeleri yakinen takip ederek öğrencilerinin bilgi, birikim ve üretimi sürecine dâhil edecek, bilginin kaynağı olma hedefini kısa sürede yakalayacaktır. Üniversitemiz, ülkemizde tarihin derinliklerinden gelen kültür ve medeniyetin birikimlerini geleceğin çağdaş bilim ve teknolojisiyle buluşturmada üniversitelere çok önemli bir sorumluluk düştüğü bilinciyle stratejilerini şekillendirmektedir. Öğrencilerinin üniversite eğitimleri boyunca imkânlar elverdiği ölçüde bilimsel araştırmalar yapmaları ve farklı alanlarda deneyim kazanımları, yabancı dilin geliştirilmeleri ve akademik gelişimleri için farklı ülkelere gönderilmektedir. Bu amaca yönelik olarak hem Türk-İslam dünyasından, hem de batı ülkelerinden bir çok üniversite, devlet erkânı ve kuruluşla işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Bu kapsamda özellikle yaz döneminde öğrencilerimiz öğretim elemanlarıyla yurtdışına gönderilmiş, yabancı öğrencilere de üniversitemizde eğitim görme imkanı sağlanmıştır.

Prof. Dr. Hikmet Özdemir Mütevelli Heyeti Başkanı

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

5


Rektörden

Değerli veliler, Sevgili öğrenciler,

B

ilimsel toplantılarla, kültürel etkinliklerle ve derslerle dolu dolu geçirdiğimiz 2 yılın ardından, aynı heyecanla yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlamak üzereyiz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak iki yıl önce dört bölümle çıktığımız uzun yolculuğa, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni prog-

ramlar açarak, akademik kadromuza yeni öğretim üyeleri katarak daha da güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Programlarımız 2 ön lisans, 12 lisans, 7 yüksek lisans, 3 doktora olmak üzere 24’e ulaştı. Ülkemizin geleceğinde rol alacak gençlerimize daha iyi ortamlarda, daha iyi eğitim için büyük bir çaba içindeyiz. Bu çabamızın toplumumuzda ve Yüksek Öğretim camiasında karşılık bulmasından büyük bir mutluluk duyduğumuzu ve bununla daha da yüreklendiğimizi ifade etmek isterim. Üniversitemizde, İslami İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, diğer fakültelerimizde ise yüzde 30 nispetinde İngilizce’dir. Bununla birlikte, yeterlilik sınavını başaramayan İslami İlimler Fakültesi öğrencileri için Arapça, diğer lisans programları için İngilizce hazırlık sınıflarımız mevcuttur. Amacımız her öğrencimizin bir yabancı dil bilerek mezun olması. Bunun için donanımlı sınıflarda, başarılı eğitim kadrosuyla yoğun bir program uyguluyoruz. Hazırlık Sınıfını geçenlerden başarı sıralamasına göre seçerek bu yıl da 16 öğrencimizi İngiltere’ye gönderiyoruz. Bu yılki Arapça hazırlık öğrencilerinin ise hepsi yaz döneminde bir bölümü Suudi Arabistan’a, bir bölümü de Kuveyt’e giderek dil bilgilerini geliştirecekler. Daha ilk yıl yurtdışından öğrencilerimiz oldu. Bu yıldan itibaren de yurtdışı öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliği programlarından yararlanabileceğiz. Uluslararası Ofisimiz bunun için tüm hazırlıkları titizlikle yürütüyor.

6

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Yerli ve yabancı üniversitelerle, sanayi kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla işbirliği anlaşmaları yaptık, ortak etkinlikler düzenledik. Öğrenci kulüplerimiz kuruldu, öğrencilerimiz bilimsel toplantılarda sunumlar yaptılar, kültürel etkinliklere katıldılar, spor ve güzel sanatlar alanlarında ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler kazandılar. Eğitimin temel ögesinin öğrenci olduğu bilinciyle bu türlü etkinliklere özel önem ve destek veriyoruz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin, ne olursa olsun, çok program açıp çok öğrenci alma gibi bir hedefi yok. Vakıf Üniversitesi olma misyonumuzun bize çizdiği çerçevede, açtığımız programlarda en iyi olmak. Sanat, mühendislik ve sosyal alanlarda bilgimizi ve dikkatimizi yoğunlaştırdık. Bu özelliğimiz ve idealimiz bizi farklı kılıyor diye düşünüyoruz. Biz size sadece eğitim vermiyoruz, değer de veriyoruz. Yeni eğitim yılında görüşmek dileğiyle…

Prof. Dr. Musa Duman Rektör

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

7


Kandilli Yerleşkesi Açılışı

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kandilli Yerleşkemizin Açılışını Yaptı.

Ü

sküdar Belediyesi tarafından ya-

Açılış programına Başbakanımızın yanı

pılan ve üniversitemize tahsis edi-

sıra eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bü-

len Kandilli Geleneksel El Sanatla-

lent Arınç, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem,

rı Merkezi’nin açılışı Başbakanımız

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Em-

Sayın Recep Tayyip Erdoğan tara-

niyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Üsküdar Kaymaka-

fından İstanbul’un fethinin 559. yıldönümünde, 29

mı Süleyman Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı

Mayıs 2012 Salı günü gerçekleştirildi.

Mustafa Kara, belediye başkanları, bölge millet-

8

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

vekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, üniversitemiz akademik ve idari personelinin de ev sahipliği yaptığı açılış programına Üsküdar ilçesi sakinleri de yoğun ilgi gösterdiler.

Açılış programının ilk konuşmasını gerçekleştiren Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi gibi önemli bir kültür merkezini Üsküdar’a ve İstanbul’a kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Bu merkezin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından Güzel Sanatlar Merkezi olarak kullanılacağı ve geleneksel sanatı gençlere aktaracak bir mekân olacağını da ekledi.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

9


Üniversitemiz | Yerleşkelerimiz

10

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Üniversitemiz | Haliç Yerleşkesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Haliç

(Hendesehane)

Yerleşkesi

Arş. Gör. Ali Naci Özyalvaç FSMVÜ Mimarlık Bölümü

B

eyoğlu ilçesinde, Halıcıoğlu semtinde, Osmanlı ordusunda özel bir yere sahip olan Humbaracı (bir tür el bombası) ocağı askerleri için III. Selim tarafından 1794-95 yıllarında yaptırılan Humbaracı Kışlası; cami, mutfak, hamam, lojman, ahırlar, okul binaları, top döküm atölyeleri, dükkânları ve talim alanları ile döneminin mimarisi içinde karakteristik olarak beliren büyük kışla binalarının modern anlamdaki ilk örneği olmuştur. Ortası avlulu dikdörtgen plan şemasındaki klasik kışla planını tekrar eden yapının avlusunda Sultan III. Selim’in 1803-1804 yıllarında annesi Mihrişah Valide Sultan adına yaptırmış olduğu cami yer alır. İki katlı koğuşlar dizisinin Hasköy’e bakan bölümü Humbaracı Ocağı, Sütlüce’ye bakan bölümü ise

Lağımcı Ocağı askerlerine ayrılmıştı. Gravürlerde yapının deniz cephesinin ortasında sütunlar üzerinde yükselen ve üzeri kırma çatı ile örtülü hünkâr köşkü görülmektedir. Kışla binası 20. yüzyıl başlarında belirlenemeyen bir tarihte yıkılmıştır. Bu bölge, Batılı anlamda ilk eğitim kurumu olan Mühendishane-i Berri-i Hümayun’un faaliyete başladığı yer olması açısından Türk eğitim tarihi içinde önemli bir yere sahiptir. Farklı dönemlerde kompleks bünyesinde inşa edilen askerî ve eğitim yapıları sebebiyle yerleşkenin Mühendishane ve Hendesehane isimleriyle anıldığı görülmektedir. 1789 yılında tahta çıkan III. Selim 1792 yılında Türkçe, Latince, Avrupa dilleri ve teknik ilimlerin okutulduğu Mühendishane-i Sultanî’yi kurmuş, nihayet 1210 (1795) kanunnamesi ile Hasköy’de devrine

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

11


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni göre çok iyi bir okul olan Mühendishâne-i Fünûn-u Berrî-i Hümâyûn’un kurulması kararlaştırılmıştır. Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn, 1794 yılında yeni bir Topçu ve Lağımcı (istihkâm) Okulu olarak kurulmuş olan Humbarahane’nin yanında açılmıştır. Bu okulda, matematik, coğrafya, kozmografya, fizik, balistik, askerî talim ve tahkimat gibi dersler ile Fransızca okutulmuştur. Açılışından hemen sonra 1796 yılında Mühendishane’de bir de matbaa kurulmuş, Avrupa’dan çok sayıda kitap ve aletler getirtilmiştir. Yeni açılan Mühendishane’nin gelişmesi için III. Selim her türlü yardımı yapmış, sarayda Mühendishanenin işine yarayacak kitap

ve aletlerin hepsini oraya devrettirmiştir. Bu kitap ve aletlerin bir bölümü halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi’ndedir. III. Selim’in öldürülmesi, IV. Mustafa’nın kısa saltanatı ve II. Mahmud’un tahta geçmesi ile Mühendishane’nin gelişmesi de bu devrede arzu edildiği gibi olamamıştır. 1808’de iki Mühendishane ayrılmış, Mühendishane-i Bahri-i Hümâyûn 1822 yılında bir yangın dolayısıyla Parmakkapı’daki bıçkı atölyesine taşınmış, nihayet 2 Şubat 1825 tarihli bir fermanla bu iki okul resmen birbirinden ayrılmıştır. İlerleyen zamanda eğitim programı olumsuzluklar karşısında sürekli değiştirilmiş, 1847 yılında Avrupa’dan dönen Tophane nazırı Bekir Paşa

12

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Mühendishane Nazırı olarak okula yeni bir şekil vermiş, Topçu ve Mimari okulu haline dönüştürülmüştür. İdadî (lise) üzerine 4 yıllık Harbiye ve Mimar (istihkâm) sınıfı açılmış, Avrupa’dan birçok uzman getirilmiştir. Mühendishane’de 1864 yılında idadî bölümü Galatasaray’a, 4 yıllık tahsil ise Harbiye’ye nakledilmiş, 1867 yılında Galatasaray’da bütün askeri okulların idadisi Kuleli Kışlası’na götürülünce, Galatasaray’da sivil mahiyette bir okul olan Mekteb-i Sultanî açılmıştır. 1871 yılında Topçu ve İstihkâm kısımları Harbiye’den ayrılarak tekrar eski Mühendishane’ye dönmüş, bu suretle Mühendishane’ye “Mahreci Mekâtibi Askeriye” de denilmiştir. 1874 yılında Galatasaray’da Paris’teki EcoledesPonts et Chaussees’yitakliden “Turuk ve Mebair” veya Mühendishane-i Mülkiye adıyla bir sivil mühendislik okulu açılmış, ancak bütün öğrencileri gayri müslimlerden ibaret olduğu için okul 5 sene içinde kapatılmıştır. 1877-78 Osmanlı - Rus savaşından sonra, Türk olmayan milletlerin Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılması üzerine, II. Abdülhamid Türklerin yetişmesine bilhassa önem vererek çeşitli yüksekokullar açtırmış, bu arada Hendese-i Mülkiye Mektebi’ni kurarken, bu sivil mühendislik okulunu askerî idareye bağlayarak ve okulun kuruluşunda devletin her türlü fedakârlık yaparak ülkeye gerekli sivil teknik elemanın yetişmesini sağlamaya çalışmıştır. 1894 yılındaki depremde kısmen hasar gören okul, II. Abdülhamid tarafından tamir ettirilmiştir. Mimar Talat Bey’in de görev aldığı onarımda dershane ve yemekhaneler yeniden düzenlenmiştir. Yönetimi Mühendishane Nezareti’ne bağlı olan okul 1909 yılında Nafia Nezaretine bağlanmış ve Tophane’deki Askerî Sanayi Mektebi’ne taşınarak ismi “Mühendis Mekteb-i Alisi” olarak değiştirilmiştir. Bu okul 1928’de Yüksek Mühendis Mektebi ve 1944’te İstanbul Teknik Üniversitesi ismini almıştır.

Günümüzdeki Durum Uzun yaşamı içinde farklı amaçlarla kullanılan ve birçok müdahaleler gören yapı grubunun bir kısmı Askerlik Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılmaya devam ederken Hendesehane’nin de içinde bulunduğu, 21.000 m² büyüklüğünde bir alanda


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni yer alan ve 1999 yılından beri Beyoğlu Adliyesi’nin kullandığı binalar 2011 yılında üniversitemizin kullanımına tahsis edilmiş olup restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Hendesehane yapısı (C Blok) 1884-85 tarihli kitabesine göre II. Abdülhamid döneminde inşa edilmiştir. Humbaracı Kışlası’nın yerine yapılan A ve B Blok yapılarının ise yapım tarihi bilinmemektedir. Bu yapıların güneyinde hamam ve mutfak olarak kullanılan ve günümüzde de mevcut olan iki yapı daha vardır. Hendesehanenin güney cephesinde saçak seviyesinde, üzerinde Osmanlı armasının yer aldığı iki mermer ayak arasında bulunan ve manzumesi şair Ahmet Muhtar tarafından yazılan 16 mısralı kitabe şöyledir; Merkez-i devre-i pergâr-ı terakki kıldı / Mülkünü kutb-u zemânhüsrev-i fermân ferma Hâiz-i feyz-i ezel sâye-i hakkâzz ü cel / Ya’ni Sultan Hamid Hân hilâfet pîra Hendesekârîtedâbir-i bedi-ül eseri / Oldu bu mülke esâs-efgen-i umrân ve bekâ Asr-i pâkindeolub mihr-i maâriftâbân / Oldu âzâde-i deycûr-ı hâlet dünyâ Açdı her sınıf ehâlîyemekatib bir bir / Hâsetkârân-ı hüner olmadan irfân-peymâ Sınıf-ı mülkiyyede hendese ta’lîmiiçün / Kıldı bu mektebi nev-şekl-i güzînüzrebinâ Ufk-ı saltanata revnak-ı ikbâl etsün / Neyyir-i zât-ı hümâyûnudâimmevlâ Bende-i asdakıMuhtâr dedi bu târihin / Hendese-i mekteb-i mülkîsi kılındı inşâ (1302) İlk önce 5 koğuş, 4 dershane ve 1 teneffüshaneden ibaret olan okulun açılışı 1884 yılında yapılmış, 1889-90 yıllarında 3 koğuş, 3 dershane ve bir cami ilave edilmiştir. U şeklinde inşa edilen yapı kabaca 30x45x8,50 m boyutlarında ve iki katlıdır. Avluya bakan iç köşelerinde birer, doğu ve batı kanatlarının ortasında birer olmak üzere 4 girişi vardır. Özgün planı avluya bakan bir koridor ve ona açılan mekânlardan oluşmaktadır. 19. yüzyıla ait bir fotoğrafta Mühendishane’nin arkasında görülen iki katlı kâgir yapılar günümüzde mevcut değildir. 20. yüzyıl başında yıkılan kışlanın yerine birbirine paralel iki yapı inşa edilmiştir. Okul kuzey yönünde kâgir bir bahçe duvarı ile çevrilmiştir. Deniz tarafında ana cadde üzerinde bulunan

ve günümüzde A Blok olarak tanınan yapı ise 11,50 x 72 m boyutlarında, iki katlı, neo-klasik üslupta cephe özelliklerine sahip kâgir bir yapıdır ve Personel Okulu’nun kullanımı sırasında karargâh binası olarak hizmet vermiştir. Hemen arkasında yer alan B Blok ise 12 x 113,50 m boyutlarında olup, belirsiz bir tarihte bir kısmı üzerine kat eklenerek 2 katlı hale getirilmiştir. İki katlı bölümü destek kıtaları ve yemekhane, tek katlı bölümü ise çamaşırhane olarak kullanılmıştır. Yapıların özgün planı orta koridora açılan mekânlar şeklindedir. Beyoğlu Adliyesi olarak kullanıldığı dönemde çoğu yapının kat döşemeleri ve merdivenleri betonarmeye çevrilmiştir. 12,70 x 18,90 m boyutlarında dikdörtgen planlı hamam yapısı soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır. Sıcaklık bölümünün üst örtüsünde kubbe, diğer bölümlerde tonoz ve kubbe birlikte kullanılmıştır. Hamamın doğusunda yer alan ve mutfak olduğu düşünülen tek katlı yapı 7,70 x 17 m boyutlarındadır. Hamam ve mutfak yapıları depo ve kazan dairesi gibi amaçlar için kullanılmış, birçok ek almış ve özgünlüğünü yitirmiştir. Parselin doğu ve kuzeybatı yönünde işlevi ve inşa tarihi belirsiz iki küçük kâgir yapı daha bulunmaktadır. Kaynakça: • Aynur Çiftçi, 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Askeri Mimari ve İstanbul’da İnşa Edilen Askeri Yapılar, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2004. • Çağatay Ulusoy, Enver Kartekin, Yüksek Mühendis Okulu, İstanbul, 1958. • Kazım Çeçen, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kısa Tarihçesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, Yayın No:7. • Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826), Eren Yay., İstanbul, 1995. • Mehmed Esad, Mirat-ı Mühendishane-i Berri-i Hümayun, İstanbul 1312.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

13


Fakülteler ve Bölümler

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. M. Fatih Andı (Dekan)

U

zun bir tarihî geçmişin, köklü bir kültür ve medeniyet birikiminin ifade imkânlarına sahip olan Türk dili, sanatı ve düşüncesi; toplumsal ve kişisel çerçeveli yaşanmışlıklar; geçmişten bugüne, bugünden geleceğe aktüel hayatımızı etkileyen olaylar, olgular, kurumlar ve şahsiyetler, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin temel çalışma alanını oluşturmaktadır. Bilimsel yöntemleri kullanarak tüm bu verilerin tarihî, edebî, sosyolojik ve psikolojik bağlamlarının ortaya konulması fakültemizin ana hedefidir. Bunu yaparken hem Doğu’ya hem de Batı’ya bakmak; öz değerlerimizin insanlık mirasının neresinde durduğunu anlamaya çalışmak; bunun için Batı ve Doğu dil ve kültürlerine ait birikimlerle paralel ilerleyen karşılaştırmalı bir yaklaşım bilincini sürekli uyanık tutmak ilkelerimizdendir.

Yabancı Dil Öğretimi ve Disiplinlerarasılık Öğrencilerimize, yabancı dil (İngilizce) hazırlık programını tamamladıktan sonra, bölümlerinde nitelikli ve sağlam temelli bir eğitim-öğretim sağlamak; onları eleştirel düşünmeye, bağımsız araştırma yapmaya hazırlayarak, alanlarındaki yeni yaklaşımları takip edebilecek nosyonu kazandırmak ve her birinin bu yöndeki gelişimine öna-

14

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

yak olmak gayesiyle hareket etmekte ve planlamalarımızı bu doğrultuda yapmaktayız. Bununla bağlantılı olarak, Edebiyat Fakültemizdeki her bir bilim dalı diğeriyle uyum ve temas içindedir. Eğitim hedefimizde,gerek bölümler arasındaki ilişkiler ve gerekse farklı bölümlerden de seçilebilecek zengin bir ders çeşitliliğiyle, öğrencilerimizi bu disiplinler arası saydamlığa hazırlamak ve bu alanda söz sahibi kılmak da vardır.

Akademik Kadro Donanımlı, yetkin bir akademik kadroyla, gerektiğinde misafir ya da yarı zamanlı öğretim üyeleriyle eğitim kalitesini ve çeşitliliğini artırarak yoluna devam eden ve günden güne ilgili alanlardaki varlığını ve iddiasını perçinleyen fakültemiz, emsaline nazaran genç bir fakülte olmasına rağmen, çok kısa zamanda bünyesindeki bölümlerin niteliği açısından ismi duyulan, fikri sorulan ve alanına önemli katkılar sağlayan bir bilim ve eğitim kurumu olmayı başarmıştır.

Sosyal ve Kültürel Hayat Fakültemiz, öğrencilerimizin bu yöndeki gelişimlerini artırmak ve İstanbul’un toplumsal ve kültürel hayatına katkı sağlamak adına düzenlediği kültür, sanat ve bilim konularındaki söyleşiler, aylık seminerler, çalıştaylar, atölye çalışmaları, paneller, ulusal ve uluslararası sempozyumlarla; İstanbul Valiliği, İstanbul İl Millî Eğitim


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni Müdürlüğü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve çeşitli üniversiteler ve yerel yönetimlerle yapılan ortak etkinlikler ve çalışmalarla çok kısa sürede İstanbul’un sosyal ve kültürel hayatının kalp atışına büyük katkı sağlamıştır. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu (1213.03.2011; Zeytinburnu Belediyesi ve Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ile birlikte);Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu (2122.05.2011); Ortaöğretimden Üniversiteye Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Çalıştayı (24.05.2011; İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile birlikte), Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu (26-27.04.2012; İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesive Küçükçekmece Belediyesi ile birlikte); Fetih, Fatih ve İstanbul Paneli (29.05.2012; T.C. İstanbul Valiliği ile birlikte); Çarşamba Sohbetleri: (Prof. Dr. Kemal Eraslan ile Söyleşi, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ile Söyleşi, Prof. Dr. Sadettin Ökten ile Söyleşi, Prof. Dr. İlhan Özkeçeci ile Söyleşi Prof. Dr. M. Fatih Andı ile Söyleşi); İstanbul Konuşmaları: (Dr. Mehmet Samsakçı, Mehmet Güntekin, Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hasan Akay); Bir Neslin Öncüsü Celalettin Ökten Anma

Programı (23.04.2011); Vefatının 75.Yılında Mehmet Akif Paneli (30.12.2011); Evliya Çelebi ve Seyahatname Semineri (14.12.2011); Çanakkale Şehitleri Paneli (21.03.2012); Akran Eğitimi Projesi -Siz Anlatın Onlar Yaşasın- Semineri (09.05.2012); Trafikte Güvenli Gençlik Semineri (16.05.2012); Mehmed Akif’e Genç Bakışlar Paneli (16.03.2012); “Hoşça Bak Zatına-Bir Şeyh Galib Okuması”Hilmi Yavuz Konferansı (07.05.2012); Ali Ural’la Aylık Seminerler ve Yaratıcı Yazarlık Atölyeleri fakültemiz tarafından düzenlenen bilimsel ve sanatsal etkinliklerden bazılarıdır.

Lisansüstü Eğitim Tıpkı lisans eğitimi gibi, yüksek lisans ve doktora programlarını içeren lisansüstü eğitimine de çok önem veriyoruz. Bunun için de lisans eğitiminden sonra yoluna bizimle devam etmek isteyen öğrencilerimizin ya da lisansını başka bir fakültede tamamlamakla birlikte lisansüstü eğitim için aramızda olmak isteyen bütün adayların akademik hayata dair bilgilendirilmesi ve bu zorlu yolun en başından planlanarak onlar için akademik bir imkân ve kaliteye dönüşmesi için Sosyal Bilimler Enstitümüzle ortak çalışıyoruz.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

15


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Edebiyat Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Psikoloji bölümleriyle eğitim-öğretimine devam ediyor. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk dili ve edebiyatının yüzyıllar içine yayılmış zengin birikimini birbirinden kopuk değil, tamamlayıcı ve bütünleyici bir süreklilik içinde görmenin ve bu bütünlük içinde ele almanın amaçlandığı bölümümüzde verilen eğitim, Türk dili ve edebiyatı metinlerini tarihsel dönemleri içinde edebî ve filolojik bağlamlarında araştırmayı, incelemeyi ve bugünün ihtiyaçları ve beklentilerine cevap şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.Ayrıca hangi dönemde yazılmış olursa olsun, metni bir edebî yaratıcılık ürünü olarak görüp öyle değerlendirmek, önemsediğimiz bir tutumdur. Aynı tutum öğrencilerimizi eğitmemize de temel olmuştur. Onların, ayrı ayrı bireyler olarak, “biricik” olduklarını düşünüyoruz. Her öğrencimiz, yeteneğini kendine has taraflarıyla, orijinalliği içinde ifade etme ve geliştirme fırsatını sağlayacak ortamı bölümümüz çatısı altında hazır bulmaktadır.

Mezunlarımızı Bekleyen Fırsatlar Bölümümüz mezunları yetkin bir kariyer, iyi bir araştırmacılık yanında üstün bir edebî zevk, eleştirici bir dikkat sahibi olarak da yetişmekte, alanıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya hazır bir donanım edinmektedir. Akademik hayata atılmak, eğitimci olmak, Kültür ve Millî Eğitim Bakanlıkları bünyesinde çalışma imkânlarını yakalamak, basın, yayın ve reklam dünyası içinde aktif rol almak, sahip olduğu yabancı dil sayesinde uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yurt dışı imkânlarını kullanmak mezunlarımızın seçenekleri arasındadır.

Tarih Bölümü Öğrencilerimize bir yandan tarih bilimi, bir yandan da araştırma yöntemleri ve literatür hakkında bilgi sunarken, öte yandan onların entelektüel birikimlerini arttırarak tarihsel düşünebilen ama aynı zamanda güncel, sosyo-politik ve kültürel gelişmeleri değerlendirebilen bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz. Geleceğin tarihçi bilim adamı ve eğitimcilerini yetiştirmek, bu-

16

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

nun yanında öğrencilerin kazandıkları donanımla sosyal bilimlerin diğer sahalarında da lisansüstü çalışmalara devam edebilmelerini sağlamak bölümümüzün ana gayelerindendir. Tarih disiplinini sosyal bilimler içindeki öncü ve merkezî konumu içinde gören, disiplinler arası ve mukayeseli bir yaklaşımla ele alan bölümümüz ağırlıklı olarak Osmanlı ve Türkiye tarihi alanlarında eğitim vermektedir. Bununla beraber Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya tarihleri konularında derslere de müfredatta yer verilmiştir.

Mezunlarımızı Bekleyen Fırsatlar Mezunlarımız bölüm programının sağladığı akademik/entelektüel birikim ve yabancı dil bilgisiyle eğitim-öğretim faaliyetleri ve tarih araştırmaları dışında farklı alanlarda da çalışabilecekler, Osmanlı arşivleri ve diğer kamu kuruluşlarının yanında özel sektörde de istihdam edilebileceklerdir.

Psikoloji Bölümü Psikoloji, insan davranışları ve zihinsel süreçlerini hem birey hem de grup düzeyinde araştıran, inceleyen ve bunların dış çevre ile organizmanın fiziksel ve zihinsel şartlarından nasıl etkilendiğini açıklayan bilimsel bir disiplindir. Psikoloji bölümü, bu belirtilenlerin dört yıllık bir eğitim ve öğretim programıyla öğrencilere kazandırılmasını hedefleyen bir akademik birimdir. Bölüm programı, psikoloji disiplininin teorik bilgilerinin yanı sıra, bu alandaki araştırma ve uygulamaları da gereken titizlikle ve dengeli bir biçimde öğrenciye vermeyi amaçlamaktadır. Bölüm programımız, öğrencilerimizin farklı dallarda bilgi sahibi olmasını, psikolojideki temel teorik yaklaşımları tanımasını, sağlam bir metot bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir.

Mezunlarımızı Bekleyen Fırsatlar Bölümümüzden mezun olanlar, üniversitelerde akademik alanda, çeşitli sağlık kuruluşlarında, danışmanlık şirketlerinde, eğitim kurumlarında (ilk öğretim, lise, dershaneler, özel eğitim, okul öncesi eğitim) veya halkla ilişkiler, insan kaynakları, pazarlama, reklamcılık, sosyal hizmetler, medya alanlarında hizmet veren çeşitli birimlerde çalışabilirler.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Edebiyat Fakültesi Akademik Kadrosu Türk Dili ve Edebiyatı

Musa Duman

Prof. Dr.

Rektör

Türk Dili ve Edebiyatı

Fatih Andı

Prof. Dr.

Dekan Bölüm Başkanı

Türk Dili ve Edebiyatı

Hasan Akay

Prof. Dr.

Türk Dili ve Edebiyatı

Fikret Turan

Prof. Dr.

Türk Dili ve Edebiyatı

Mustafa Çiçekler*

Prof. Dr.

Türk Dili ve Edebiyatı

Hayati Develi*

Prof. Dr.

Türk Dili ve Edebiyatı

Nihat Öztoprak*

Prof. Dr.

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkân Avlan

Yrd. Doç. Dr.

Türk Dili ve Edebiyatı

Zeynep Kevser Şerefoğlu

Yrd. Doç. Dr.

Türk Dili ve Edebiyatı

Ali Ural*

Öğr. Gör.

Türk Dili ve Edebiyatı

Feyzi Çimen

Arş.Gör.

Tarih

Fehameddin Başar

Prof. Dr.

Tarih

Abdulkadir Özcan

Prof. Dr.

Tarih

Mustafa Göleç

Yrd. Doç.Dr.

Tarih

Nurdan Şafak

Yrd. Doç.Dr.

Tarih

Emine Tonta Ak

Yrd. Doç.Dr.

Tarih

Sami Arslan

Arş. Gör.

Tarih

Ömer Faruk Köse

Arş. Gör.

Psikoloji

Gaye Saltukoğlu

Yrd. Doç. Dr.

Psikoloji

M. Güler Dinçer

Yrd. Doç. Dr.

Psikoloji

Arkun Tatar

Yrd. Doç. Dr.

Psikoloji

Nevin Kılıç

Yrd. Doç. Dr.

Psikoloji

Latif Karagöz

Arş. Gör.

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı

* Yarı zamanlı

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

17


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi senin için ne anlam ifade ediyor? Özel üniversitelere karşı olmama rağmen ideallerimi gerçekleştirmek adına birinci ve ikinci tercihlerime yazdığım Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde okuyor olmam tüm ön yargılarımın yıkılışının resmidir. Burada hayata, insanlara bakış açım olumlu yönde değişti, çok yönlü düşünme kabiliyeti edindim ve genel kültürüm de gelişti. Bu üniversitenin ilk mezunlarından biri olacak olmak da benim için büyük bir ayrıcalık.

Yeni kurulan, yapılanma sürecinde senin de içinde olduğun bir üniversitede okumak nasıl bir duygu?

Tercih dönemindeki öğrencilere üniversitemiz adına neler tavsiye edersin? Tercih sürecinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni yazarken yeterli bilgiye sahip değildim; çünkü yeni kurulmuş ve yeteri kadar duyulmamış bir üniversiteydi, fakat şimdi burada olmaktan çok memnunum. Bu çatı altında, akademik kadrodan çalışan personele kadar herkes olabildiğince hoşgörülü. Bölüm adına görüşlerimi bildirmem gerekirse, Psikoloji Bölümü Akademisyenlerinin eşsiz birikimleri ve bize gösterdikleri özel ilgi ve emek, her gün ne kadar doğru bir tercih yapmış olduğumu anlamamı sağlıyor.

Ben hazırlığı atlayarak lisansa geçen bir öğrenciyim. Bölümümüz yeni açıldığı için bir üst sınıfın mevcut olmayışından dolayı ders gördüğüm sınıf da beş kişiden oluşmakta. Bu pek çok öğrenci için sınıf atmosferini yakalayamamak adına eksi bir özellikmiş gibi görünebilir, fakat derslerdeki konuları ayrıntılı bir biçimde öğrenmek ve kavramak açısından oldukça faydalı. Üstelik sınıf içindeki etkinliğimiz de oldukça fazla. Üniversitemiz yapılanma sürecinde olduğu için ufak tefek aksaklıklar olsa bile bunların giderilmesi için uğraşıldığını bilmek iç rahatlatıcı.

Tuna Kocaman, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

18

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Kuruluş misyonu ve vizyonuyla bir ilke atmış olan FSMVÜ’nün kurucu mazbut vakıflarının eğitim aşkını yeniden canlandırıyor oluşu benim FSMVÜ’yü seçmemdeki önemli etkenlerdendi. FSMVÜ ismi ile gerçek bir bütünleşme sağlamış ve yerleşkelerindeki tarihi doku, akademik kadrosunun zenginliği, akademisyen-öğrenci ilişkilerinin etkili oluşu bu üniversiteye gelişimden sonra beni memnun eden diğer etmenlerdi. Yeni yeni kurumsallaşmaya başlayan üniversitemiz, birçok açıdan standartların ötesine geçmeyi başardığını görüyoruz. Gerek kütüphane imkanları, gerek verilen eğitimin niteliği ve niceliği yönünden üniversitemiz birçok köklü üniversiteyi aratmıyor. Tarihin ışığından bilim ve sanatın ufkuna anlayışıyla kurulmuş olan üniversitemiz, biz öğrencilerine yeni donanımlar kazandırarak, bizleri köklerine bağlı, farklılıklara saygı duyan yeni aydınları ülkemize kazandırarak kurucusu olan mazbut vakıfların ilkelerini de gerçekleştirecektir.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni İsmim Ömer Şerif Turan. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesini’nin Tarih Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Hazırlık okumak yani en az bir tane yabancı dil öğrenmek üniversitemizin en büyük artılarından bir tanesi. Eğitim kadromuz beklediğimin çok üstünde bir seviyeye sahip, bu da yeni çalışmalar için biz öğrencilere heyecan ve istikrar sağlıyor. Üniversitemiz derslerin dışında kültürel faaliyetleriyle ön planda olmakla beraber çeşitli günlerde konuya göre alanında uzman isimleri seminerler ve konferanslar yolu ile bizlerle buluşturuyor. Bu ilmi toplantılar akademiyi düşünen olsun veya düşünmeyen olsun bütün öğrenci ve eğitim insanları için oldukça mühim. Bizim üniversitemiz daha çok sosyal bilimlere ağırlık veren bir kurum ve bunun için çok çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Sahip olduğu donanımlı kütüphanesi ile de farklılığı-

Hayat bir tiyatro ise ikinci perde FSMVÜ’yle başlar benim için. İlk perdede kurduğum yuvamın desteğiyle çıktım tekrardan sahneye. Korkum ve ve iştiyakımı ömrümden aldığım günler atmadı üzerimden. Gri betonlar arasında çatık kaşlı hocaların olduğu hayallerim vardı. Kazanmak duygusal açıdan kaybetmek miydi bilemedim. Bildim. Kapıdan içeri girdim. FSMVÜ’nin Türk dili ve Edebiyatı bölümünün ilk kaydını yaptıran öğrencisiydim. Hayallerim umut oldu hocalarımı görünce. Hepsinde samimi tebessüm. İkinci perdenin asıl anlamı FSMVÜ hayata yeniden başlamamın tebessümüdür. Sadece derse girmek değildir okumak. Milyonlarca insanın arasından hak kazandıysan üniversitede okumaya, sonuna kadar toplamaya bak hayatın dokümanlarını. İşte bu yer orası. Her bölümün nadide hocaları, derste ve dersin haricinde bizi donatmaya hazır bilgileriyle ne zaman istesek yanı başımızda. Rektörünü, dekanını veya bölüm hocalarını görebilmek için günler öncesinden randevu alman gerekli değil. Burası okul, Burası aile. Burası şehrin ortasında bir hazine. İlk imza çalışmalarımı hatırlıyorum ilkokul günlerinden. Ne kadar enteresan çizgilerle uğraş-

nı ortaya koyuyor. Üniversite adayı olan arkadaşlar, seçecekleri üniversitenin vizyonuna ve misyonuna çok dikkat etsinler. Bununla beraber üniversitenin sahip olduğu akademik kadroyu da araştırsınlar. İyi bir üniversite iyi bir eğitim kadrosu sağlıklı ve ferah bir gelecek demektir.

mıştım. Aldığım nasihat ise ailemden, ne yapacaksan kendin yap ve altında hakkettiğin imzan olsun. Yeni kurulmuş ve yapılandırılması devam eden bir üniversitede okumayı da bu yönden bir şans olarak görüyorum. Verilen emekler, yapılan işler binlerce insanın arasında kaybolup gitmiyor. Altına imza atabilmen için boşluklar var. Boşuna çalışmadık güzel bir imzaya:)

Fatma Züheyra Akagündüz, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

19


Fakülteler ve Bölümler

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Hüsrev Subaşı (Dekan)

D

ünyanın dört bir yanına dağılmış medeniyet eserlerimizi ve sahip olduğumuz yerel ve bölgesel kaynaklarımızı koruma ve gelecek nesillere aktarmada genç insan zenginliğimizi bir avantaja dönüştürmek amacıyla yola çıktık. Evrensel düşünceye sahip, içinde yaşadığı toplumunun kültür ve tarih değerlerine bağlı, çağdaş ve özgür düşünen ve öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışını esas alıyoruz. Amacımız, evrensel ve millî mirasa saygılı, araştıran ve sorgulayabilen, medeniyet değerlerimiz ışığında sanat kültürüne yeni soluklar getirebilecek bilgi ve beceri birikimine, ufka ve özgüvene sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir. Güzel Sanatlar Fakültemiz, yukarıda ifade edilen hedeflere yönelik olarak 2809 no.lu Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun 15.04.2010 tarihinde yayınlanan Ek 119. maddesi çerçevesinde kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemizin ilk üç fakültesi arasında bulunmaktadır. Kuruluş amaçları doğrultusunda Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün örgütlenmesine öncelik verilmiş, atanan 3 Prof., 2 Yrd. Doç. ve 1 Öğretim Görevlisi ile bölüm kurulmuş ve 2010-2011 öğre-

20

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

tim yılında öğrenci alarak faaliyete geçirilmiştir. 2011- 2012 öğretim yılında da 3 Yrd. Doç.’i daha kadrosuna katarak Grafik Tasarım Bölümünü açmış, 2012- 2013 öğretim yılında öğrenci kabulü ile faaliyete geçmesi planlanmıştır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümümüzde halen 12’si Hazırlık ve 4’ü birinci sınıf olmak üzere toplam 16 öğrencimiz bulunmaktadır. Önümüzdeki dönem bu sayı yeni bölüm öğrencileri ile birlikte 90’ı aşacaktır. Güzel Sanatlar Enstitümüz çatısı altında açılan Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programına üç ayrı dönemde alınan ve fakültemizin seçkin eğitim kadrosu tarafından yetiştirilmekte olan öğrenci sayısı 35’i bulmuş olup, aynı dalda Sanatta Yeterlik (Dr) ile Grafik Tasarım’da Yüksek Lisans Programı açmak için de hazırlıklarımız tamamlanmış bulunmaktadır. Hazırlık sınıfında Türk ve yabancı hocalarımız desteğindeki yoğun İngilizce programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, lisans öğrenimlerinin ilk senesinde sanat alt yapılarını oluşturacak temel bilgiler almakta, ikinci sınıftan itibaren Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Halı Kilim ve Kumaş Desenleri atölyelerinden birinde seçtikleri alanda eğitim almakta, bölümlerin ön gördüğü tasarım prensiplerini uygulamalı çalışmalara dö-


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni nüştürmektedirler. Atölye çalışmalarının yanında eski eserlerimizin korunması, yaşatılması ve geleceğe aktarılmasına yönelik dersler de alacak olan öğrencilerimiz, Süleymaniye Kütüphanesi Kitap Şifahanesi’nde uygulamalı çalışma imkânı bulabileceklerdir. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden mezun olanlar, alanında ve restorasyon dalında usta sanatçı olmanın yanı sıra, tekstil firmalarında desinatör, seramik ve reklam sektörü ile kitap tasarımı ve ciltçilik alanlarında tasarımcı olarak çalışma imkanı bulmaktadırlar. Profesyonel hocalarımız destek ve rehberliğinde sanat yaşamına adımını atan ve Fakültemizin ilk öğrencileri olma şansını yakalayan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü birinci sınıf öğrencileri, Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkemizde açılan Yılsonu Sergisi’ne 25 eser ile katılarak ilk sergi deneyimlerinin de heyecanını yaşamışlardır. Öte yandan günümüzde hızla gelişen iş dünyasında grafik dalında yetişmiş usta tasarımcı ihtiyacı giderek artmakta, iş ve özel yaşamın her alanında tasarımdan iletişime, tanıtımdan pazarlamaya tüm ilişkilerde grafik tasarımcıların uygulamaları etkili olmaktadır. Biz de 2012- 2013 öğretim yılında faaliyete geçecek olan Grafik Tasarım Bölümü’nü açarak bu alandaki yoğun talebi karşılamada üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Burada grafik tasarım alanında yeterli bilgi ve beceri ile donanmış, temel teknikleri ve sanat inceliklerini kavramış, genel kültürü sağlam, dünyanın güncel yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte

yaratıcı, girişim gücü yüksek tasarımcılar ve yöneticiler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de eğitim süresince öğrencilerin yaratıcılık ve becerilerini katarak görsel dili doğru ve etkin bir biçimde kullanabilmeleri sağlanacaktır. Üniversitemiz Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuştur. Yerleşke ihtiyaçları da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, sahip olduğu tarihi yapılarla karşılanmaktadır. Bu yapılar ihtiyaçları nispetinde restore edilerek tekrar hayat

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

21


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

bulmakta ve eğitim hayatına katkı sağlamaktadır. Nitekim bir Mimar Sinan eseri olan ve Üsküdar’da restorasyonu halen devam eden Atik Valide Külliyesi de bu çerçevede Güzel Sanatlar Fakültemize tahsis edilmiştir. Külliyenin restorasyonda olması sebebi ile 2011- 2012 öğretim yılında lisans eğitimine Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi’nde başlanmış, 2012 - 2013 öğretim yılında ise Kandilli Yerleşkesi’nde devamı planlanmıştır. Kandilli’deki yerleşkemizde çeşitli sosyal alanlar, 350 kişilik konferans salonu, 150 kişilik tiyatro ve sinema salonu, geniş fuaye, modern derslikler, atölye ve laboratuvarlar, kütüphane, Boğaz manzaralı seyir kafesi, yemekhane, kantin ve yerleşke bahçesi siz değerli öğrencilerimizi beklemektedir. Üniversitemizle birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi de her geçen gün öğrenci mevcudu ile büyümekte, programları çeşitlenmekte ve eğitim kadrosu genişlemektedir. Yatay ve dikey geçişlere de imkân tanımakta, yabancı öğrenci kontenjanları ile yurt dışından da öğrenci almayı ve uluslararası bir hüviyet kazanmayı hedeflemekteyiz. Eğitim faaliyetlerimiz tam zamanlı, yarı zamanlı ve görevlendirmeli olmak üzere 2 Profesör, 8 Yrd. Doç. ve 3 Öğr. Görevlisi olmak üzere toplam

22

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

13 öğretim elemanı ile sürdürmektedir. Öğretim üyelerimizin tamamı kendi sahalarında uzun yıllar deneyim kazanmış, yurt içinde ve yurt dışında bilimsel toplantılara ve sergilere katılmış, değişik üniversitelerde görev yapmışlardır. Fakültemiz, güçlü eğitim kadrosunun yanında, hazırladığı kültür ve sanat sohbetleriyle alanında uzman olmuş sanatçıları getirerek bilgi tecrübelerinden istifade etme imkânı sağlamaktadır. Öğrenci kulüp faaliyetlerine sağladığımız tam destek, hocalar eşliğinde yaptığımız müze ve sergi ziyaretleri, doğa, sanat ve tarih mirasını yerinde etüdü amaçlayan şehir içi ve dışı gezileri, ders dışında da öğrencinin tereddütsüz ulaşabildiği eğitim ve yönetim kadromuz adeta farkımızdır. Hızla büyümekte olan Fakültemize önümüzdeki 2012-2013 döneminde Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne 25, yeni kurulan Grafik Tasarım Bölümüne de 50 öğrencilik bir kontenjan ayrılmış bulunmaktadır. Bu ikisini Koruma ve Restorasyon ile Türk Musikisi Bölümleri başta olmak üzere yeni bölümlerin açılışı izleyecektir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili tarihi vakfiyelerde zikredilen “eğitim faaliyetinde bulunmak” hükmü doğrultusunda taşıdığı yükümlülüğü yerine getirmek maksadıyla kurulmuş olup, kâr


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

maksadı gözetmemekte, bu özelliğini diğer vakıf üniversitelerine kıyasla öğrencilerine daha makul ücretler olarak yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra bazı bölümlerine aldığı öğrencilerin %50’ye varan oranlarda tam bursluluk ve yarı bursluluk imkânı da sunmaktadır. Nitekim 2012-2013 öğretim yılında bu çerçevede, Geleneksel Türk Sanatları için ayrılan 25 kontenjandan 12’si tam burslu,7’si %50 burslu, 6’sı da ücretli olarak öğrenim görecektir. Grafik Tasarım Bölümü için de 50 kontenjan ayrılmış olup,10’u tam burslu, 10’u %50 burslu, 30’u da ücretli olarak eğitim alacaktır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne, YGS’de

180 ve üzeri puan alan adaylar başvurabilecek, açılacak yetenek sınavında başarılı olanlar bu bölüme kayıt yaptırabileceklerdir. Grafik Tasarım Bölümüne yerleştirilecek 50 öğrenci ise, TM3 puanı üzerinden ÖSYM tarafından belirlenecektir. Binası, derslikleri, atölyeleri, güven ve huzur verici ortamı ve her türlü donanımı ile dünyanın incisi İstanbul Boğazı’nın güzel ve ferah bir semti olan Kandilli’deki Fakültemiz, öğrenci merkezli kaliteli bir eğitim için her türlü özveriye hazır güler yüzlü bir eğitimci ve yönetici kadrosu ile sizleri beklemektedir.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

23


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Kadrosu Geleneksel Türk Sanatları

Hüsrev Subaşı

Prof. Dr.

Geleneksel Türk Sanatları

Zeki Fındıkoğlu

Prof. Dr.

Geleneksel Türk Sanatları

M. Nasuhi Çelebi

Yrd.Doç.Dr

Geleneksel Türk Sanatları

Latife Aktan Özel

Yrd.Doç.Dr

Geleneksel Türk Sanatları

Betül Bilgin

Öğr. Gör.

Grafik Tasarım Bölümü

Mehmet Aykut Özbay

Yrd.Doç.Dr.

Grafik Tasarım Bölümü

Yasemin Kafkas

Yrd.Doç.Dr.

Grafik Tasarım Bölümü

Ülkü Gezer

Yrd.Doç.Dr.

Grafik Tasarım Bölümü

Ali Toy*

Öğr. Gör.

Grafik Tasarım Bölümü

Davut Bektaş*

Öğr. Gör.

Grafik Tasarım Bölümü

Nurdan Şafak*

Yrd.Doç.Dr.

Grafik Tasarım Bölümü

Zeynep Gemuhluoğlu **

Yrd.Doç.Dr.

Grafik Tasarım Bölümü

Erhan Kuşku **

Öğr. Gör.

Dekan Enstitü Müdürü

* Yarı zamanlı **Diğer bölümler

Bu bölümü seçme amacım çocukluğumdan beri sanata olan tutkum. Geleneksel Türk Sanatlarını ilk başta kendim öğrenip daha sonra diğer nesillere aktarabilmeyi amaç edindim. Bu bölümde hat, tezhip, çini tasarımı, minyatür sanat dallarından birini seçip profesyonel seviyeye yükselmek ve bu alanda önemli çalışmalar yapmak istiyorum. Geçmişten bu yana gelişerek gelen geleneksel sanatlarımızı dünyaya daha iyi ve daha

Hüsna Koç, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

24

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

tanınır bir noktaya getirmek Türk toplumu olarak görevimiz olduğunu düşünüyorum. Geleneksel Türk Sanatları başlayıp bırakılamayacak, sevip de ayrılamayacak bir bölümdür. Çünkü her şey bu işi sevmekle başlar ve sevmeyecek biri bunu devam ettiremez. Sanat bir tutkudur. Tutkuyla bağlanılmış bir sanat ve arkalarında bıraktıkları birçok sanat eserleriyle hayattan kopmamış sanatçılar gibi olmayı dilerim. Goethe’nin de dediği gibi “Sanat uzun, hayat kısadır.”


HUKUK FAKÜLTESİ

Fakülteler ve Bölümler

Prof. Dr. Şaban Kayıhan (Dekan V.)

F

atih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurulum çalışmaları 7 Mart 2012 tarihinde başladı. Saygıdeğer mütevelli heyeti başkanımızın oluru ve sayın rektörümüzün emri ile gerekli alt yapı oluşturularak başvuru dosyası kısa bir süre içinde Yüksek Öğretim Kurulu’na arz edildi. Fakültemiz 2012-2013 öğretim yılında yükseköğrenim hayatına müstakil bir fakülte olarak başlayacaktır. Hukuk fakültemiz Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Bölümleri olmak üzere temelde iki bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümün de alt dalları olarak çeşitli anabilim dallarımız mevcuttur. Fakültemizin eğitim ve öğretim süreci hazırlık sınıfı hariç dört yıldır ve mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimiz, çağdaş hukuk fakültelerindeki emsalleri gibi müstakil hukuk fakültesi diploması alırlar. İçinden geçtiğimiz süreçte hukuk öğrenimine duyulan ihtiyaç ülkemiz ve geleceği için çok önemli bir noktaya gelmiştir. Özellikle 2000 yılını takip eden yıllarda demokratik hukuk devleti mekanizması içerisinde toplumun öncelikle ihtiyaç duyduğu gerek kamu ve gerekse özel hukuka ilişkin güncel ve gerçekten çok önemli temel kurallara yönelik köklü reformlara gidilmiştir. Bu reformlar esasen doğal hukuk anlayışının bir sonucudur ve pozitif hukuku yönlendirme yetkisi ve görevini taşıyan demokratik toplumlarda egemenliğin gerçek sahibi

olan milletten gücünü alan kanun koyucu (TBMM) bundan sonraki dönemde de elbette doğal hukukun yönlendirmesi ile her zaman toplumun güncel ihtiyaçları doğrultusunda olması gerekeni yakalamaya gayret edecektir. Klasik söylemle ifade etmek gerekirse, hukuk kurallarının varlığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk devleti olmanın vazgeçilmez unsurlarındandır. Objektif anlamda demokratik hukuk devleti kimliğinin sürdürebilmesi için ise hukuk eğitim ve öğreniminin öneminin inkâr edilemeyeceği ortadadır. Hukuk kurallarının diğer varlık sebepleri ile birlikte en önemli varlık sebebinin esasen adaleti sağlamak olduğu bilinmektedir. Zira devletin temelini oluşturan en önemli ide, adalet idesidir. İşte hukukun bu en önemli varlık sebebinin hayata geçirilmesi için hukuk kurallarını en iyi şekilde, objektif olarak uygulayacak eğitimli, üstün nitelikli, çağdaş ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçulara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nitelikleri haiz hukukçular yetiştirmek hedefi ile kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 2012-2013 öğretim yılında lisans düzeyinde akademik faaliyetine başlaması çok önemli tarihi bir olay olacaktır. Hukuk eğitim ve öğretiminin öneminin bilincinde olan fakültemizde lisans derslerimiz Türkçe olarak verilmekle birlikte, yabancı hukuk sistemlerine yönelik bağlantılı derslerde İngilizce derslerimiz olması da hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrul-

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

25


tuda, Hukuk Lisansı almaya aday değerli öğrencilerimiz için, lisans derslerinden önce İngilizce yeterlilik sınavları yapılacak ve dil seviyeleri henüz yeterli bulunmayan öğrencilerimiz için İngilizce Hazırlık Okulu’muzda bir yıl yabancı dil dersleri almaları sağlanacaktır. Küreselleşme olgusunun hayatımızı bu kadar yakından etkilediği gerçeğini göz önüne aldığımızda bundan böyle yabancı dil bilmeden bir meslek edinmenin güçlüğü de anlaşılacaktır düşüncesindeyiz. Bu yönde olmak üzere çağdaşımız hukuk fakültelerinin de önemini kavramış olduğunu gözlemleyerek küresel ölçekte önem kazanan ve günümüzün uluslararası iletişim dili haline gelmiş bulunan İngilizce’yi hukuk lisansı eğitimi sırasında da mesleki İngilizce adı altında görmektedirler. Hukuk Fakültemiz içinde bulunduğumuz “Bilgi Çağı”nın hayatımızın her alanını kökten etkileyen değişim ve gelişmelerinin, kaçınılmaz olarak hukuk mesleğini de etkilediğinin bilincindedir. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin hukuk düzenine olan etkilerinin çok açık bir şekilde yeni Türk Ticaret Kanununun gerekçesinde görmek ve elli yıldan uzun bir süre uygulandıktan sonra değişmekte olan kanunun temelini bilişime dayadığını tespit etmek mümkündür. Bugün yargı sistemi Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden işlemekte, e-imza,

26

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

e-ticaret, e-devlet, adli bilişim, e-ödeme sistemleri ve e-para, e-defter, e-fatura, kişisel verilerin korunması, bilişim suçları, kayıtlı e-posta gibi yeni teknolojiler yasal düzenlemeler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde artık kendi ilke ve kuralları ile diğer hukuk dallarından bağımsız bir bilişim hukuku oluşmuştur. Bilişim hukuku konusunda gerek lisansta eğitim programında zorunlu derslere yer vererek gerek yüksek lisans ve doktora programları açarak öğrencilerimizi, hukuk disiplini içindeki bu önemli alanda uzmanlaşmaya teşvik etmek hukuk fakültemizin en önemli misyonlarından biridir. Bilişim hukukunun yanı sıra Hukuk Fakültesi olarak yine dünyadaki hukuk eğitimine ilişkin gelişmeler doğrultusunda klasik hukuk dallarının yanı sıra öğrencilerimize fakülte eğitimi sırasında fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku, enerji hukuku ve sürdürülebilir kalkınma hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmaya yönelik derslerin sunulması hedeflenmektedir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi kalıplaşmış, bilinen, klasik hukukî bilgi ve düşüncenin ötesinde yaratıcı, farklı düşünen ve hukuku uygulamanın yanı sıra sahip olduğu bilgi ve birikim ile hukuki düzenlemelerin oluşturulmasına katkı verecek, dinamik hukukçular yetiştirme gayesindedir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi ve öğretimi alacak öğrencilerimiz, bu eğitim-öğretim sonunda, başta hakimlik olmak üzere, savcılık, avukatlık, kaymakamlık, noterlik gibi mesleklerde çalışabileceğiniz gibi, uluslararası görevler dahil, uluslararası kuruluşlarda ve özel sektörde iş hayatınızı sürdürebilme imkanlarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca akademik hayata geçiş yapmak hedefine sahip olan öğrencilerimiz için bu yollar da açık olacaktır. Tüm bu meslekleri icra ederken öğrencilerimize lisans eğitiminden itibaren uzmanlaşabilecekleri yeni gelişmekte olan alanları göstermek, bu alanlarda sahip olacakları uzmanlıkları ile gerek kamu ve özel sektörde gerek akademik hayatta kendi emsalleri arasından sıyrılarak fark yaratabilmelerini temin etmek hukuk fakültemizin temel amaçlarındandır.


Hukuk fakültemizin misyonu, hukuk oluşturma sürecinde etkin rol oynayabilecek, evrensel hukuk normlarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, hukuk teknisyeninden ziyade gerçek anlamda hukukçuları yetiştirmektir. Bu bilinçle mezun olan öğrencilerimizin, hukuk biliminin ve gerçekleştirmeyi hedef aldığı adalet idesinin gelişmesine anlamlı katkıda bulunabilmelerini, gerek ülkemiz ve gerekse dünya sorunları ile çözüme odaklı olarak yakından ilgilenebilmelerini, hukuk alanındaki güncel gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek niteliklere sahip seçkin hukukçular olarak sosyal yaşamda yerlerini alabilmelerini sağlamaktır. Bu itibarla İstanbul’un tarihi yerlerinde olan kampüslerimizden de rahatlıkla yararlanma imkânına sahip olacak olan öğrencilerimizin fakültemizdeki kontenjanımızı dolduracaklar ve sosyal bilimlerde günümüzün en güzel mesleklerine kavuşmak için ilk adımlarını atacaklardır. Fakültemiz, misyonuyla paralel olarak, lisans düzeyindeki başarılarını lisansüstü öğretim düzeyinde de devam ettirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönde lisans öğretimi ile birlikte lisansüstü programlarla da hukuk camiasına nitelikli akademisyenler kazandırmak fakültemizin vizyonu arasındadır. Fakültemiz, gerek öğrencileri gerekse akademik

kadrosuyla, sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası alanda da kendisinden söz ettirecek bir amaca yönelmiş olup, bu doğrultuda günceli takip eden ulusal ve uluslararası sempozyumlar, kongreler düzenlemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, Bilişim Hukuku, Rekabet Hukuku ve Enerji Hukuku gibi, günümüzde hızla önem kazanan alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarını hayata geçirmek fakültemizin temel amaçlarındandır.

Hukuk Fakültesi Akademik Kadrosu Şaban Kayıhan

Prof. Dr.

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Dekan V.

Eyüp Sabri Kala

Yrd.Doç.Dr

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Osman Sarı

Yrd.Doç.Dr

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Aslan Delice

Yrd.Doç.Dr

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

İsmail Kıllıoğlu

Yrd.Doç.Dr

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Naim Demirel

Yrd.Doç.Dr

Devletler Genel Hukuku (Uluslararası Kamu Hukuku) Anabilim Dalı

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

27


Fakülteler ve Bölümler

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan (Dekan)

D

Temel Yaklaşım

înin özgün ve evrensel değerleri hakkında akademik prensiplere uygun, toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için doğru ve etkin biçimde aktaran ve bunları tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda yayan, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir yükseköğretim kurumu olmak hedeflerimiz arasındadır. Programlarımızın amacı dini, temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen; özgün düşünce üretebilen; bilginin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılmasını ilke edinen; ülkesini, milletini, insanlığı ve mesleğini seven; ahlâkî, kültürel ve sosyal değerlere bağlı; topluma ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş; meslekî açıdan yetkin ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir. Eğitim 2011-12 Eğitim-Öğretim yılında açılan İslâmî İlimler Fakültesi, yurtiçinden 60, yurtdışında 20 olmak üzere toplam 80 öğrenciyle öğretime başlamıştır. Fakültemizin öğretim süresi 1 yıllık zorunlu Arapça hazırlık sınıfından sonra 4 yıldır.

28

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Türk ve Arap hocalardan oluşan tecrübeli öğretim kadromuzla öğrencilerimiz Arapça eğitime hazır hale getirilmektedir. Fakültemizde 4 yıllık lisans döneminde de eğitim-öğretim Arapça yapılacaktır. Fakültemiz, ülkemizde öğretim dili Arapça olan ilk fakülte olma özelliğini taşımaktadır. Öğrencilerimizin İngilizcelerinin de belli bir seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için başarılı öğrenciler tatillerde yurtdışına gönderilecektir. Öğrencilerimiz İslâmî İlimler alanında 4 yıllık lisans öğrenimi göreceklerdir. Programımız çeşitli kademelerde seçmeli derslerle zenginleştirilmiştir. Fakültemiz yurtdışından da şartlarına uygun öğrencileri kabul etmektedir. Daha geniş bilgi edinmek için üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne başvurulabilir. Mezunlarımızı Bekleyen Fırsatlar İslâmî İlimler Fakültesinin akademik yapılanması İlahiyat Fakültelerine paralel olarak düzenlenmiştir. Mezunlarımız, İlahiyat Fakülteleri diplomasına denk İslâmî İlimler Fakültesi diploması alacaklardır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde ve Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtının her kademesinde, Türkî Cumhuriyetlerde, Balkanlarda ve Türk vatandaşlarının bulunduğu diğer bütün ül-


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni kelerde din görevlisi veya öğretmen olarak görev yapabilecek; örgün ve yaygın din eğitimi alanlarında ülkemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz sahip olacakları yüksek seviyedeki dil eğitimi ile daha pek çok alanda iş imkânı bulabileceklerdir. Lisansüstü Programları 2011-12 Eğitim-Öğretim yılında, Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Fakültemizin Anabilim dallarına yönelik olarak Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Doktora programının açılması için de çalışılmalar sürdürülmektedir. İslami İlimler Fakültesinin Ayrıcalıkları • Fakültemiz, ülkemizde öğretim dili Arapça olan ilk fakültedir. • Hazırlık sınıfında Arapça dersleri, dil eğitiminde uzman hocalar tarafından verilmektedir. • Yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde getirilen Arap asıllı hocalar öğretime katkı sağlamaktadırlar. • Fakültemizdeki dil öğretiminde modern araç ve gereçlerden büyük ölçüde yararlanılmaktadır. • Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler Arapça pratiklerini geliştirmek için yurt dışına gönderilmektedirler. • Doğu ve Batı üniversitesiyle yapılan ve günden güne artmakta olan ikili anlaşmalarla öğretim üyesi ve öğrencilerimiz için yurtdışı imkanları geliştirilmektedir. • Fakültemize yakın mesafelerde, öğrencilerimizin kalabileceği resmî ve özel yurtlar bulunmaktadır. • Fakültemizden mezun olanlar ileri düzeyde, Arapçayı okur-yazar-konuşur duruma geleceklerdir. • Öğrencilerimiz gelişmiş Arapçalarıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli alanlarda iş bulma imkânı elde edeceklerdir. • Arap ülkelerinde görülebilecek dinî eğitimi öğrencilerimizin ayağına getiriyoruz. • Ayrıca İngilizcelerini geliştirmek isteyen öğrencilerimize yurt dışı imkânları sunulmaktadır. • Fakültemiz İstanbul’un her yerinden kolay ulaşılabilir bir konumdadır.

Bölüm ve Anabilim Dalları - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Tefsir Anabilim Dalı Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Kuran-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı Hadis Anabilim Dalı Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı Hadis Bilim Dalı İslam Hukuku Anabilim Dalı İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Kelam Tarihi Bilim Dalı Kelam Bilim Dalı İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Tasavvuf Anabilim Dalı Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İslam Felsefesi Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı İslam Ahlakı Bilim Dalı Mantık Bilim Dalı Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı Din Psikolojisi Bilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı - İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ İslam Tarihi Anabilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalı İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı İslam Sanatları Bilim Dalı Türk Dinî Musikisi Bilim Dalı

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

29


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

İslami İlimler Fakültesi Akademik Kadrosu Ahmet Turan Arslan

Prof. Dr.

Dekan

Mehmet Bulut

Prof.Dr.

Celal Yeniçeri

Prof.Dr.

Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı

İsmail Yiğit

Prof.Dr.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı

Abdullah el-Karni*

Doç.Dr.

Said eş-Şehrani*

Doç.Dr.

Ahmet Alabalık

Yrd.Doç.Dr.

Halil İbrahim Kutlay

Yrd.Doç.Dr.

Ahmet Efe **

Dr.

Hamdi Arslan

Öğr.Gör.

Mahmut Nurettin Şaban

Öğr.Gör.

Gülnara Baymasheva

Okutman

H. Osman Şahin** * Misafir Öğretim Üyesi (Ümmü’l-Kura Üniversitesi) ** Yarı zamanlı

Hümeyra Yorulmaz, İslami İlimler Fakültesi

Ayşe Nur Meylani, İslami ilimler Fakültesi

Bu okulu seçerken elbette herkes gibi kafamda bir sürü soru işareti vardı. Öncelikle daha çok yeni bir okuldu ve geleceğimiz için daha köklü üniversiteleri seçmemiz gerektiğini düşünüyordum. Fakat daha sonra okulun geleceğe dair planları ve vaatleri beni etkiledi. Gerçekçi vaatlerdi ve bana güç veren de bu oldu. Şu anda da daha ilk senelerinden kendini hızlı bir şekilde geliştirmeye başladı ve inanıyorum ki birkaç sene sonra okulumuz çok daha farklı bir konumda olacak her açıdan. Fakültemizin yeni oluşu bir dezavantaj gibi gözükse de aslında tam aksine denenmemiş birçok şeyi sizin denemenize ve bunun heyecanına ortak olmanıza olanak sağlıyor. İslami ilimleri ana dilinden okuyabilmek ve bunu pekiştirmek için konulan yurt dışı programları gerçekleştirilmesi çok zor şeylerdi burayı seçene kadar benim için. Fakat şimdi açıkça görüyoruz ki, kadromuz, tecrübeli ve cana yakın hocalarımız, istekli öğrencilerle gerçekleşemeyecek şey yok. Fakültemiz için emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Açık konuşmak gerekirse üniversitenin henüz yeni oluşu ve böyle bir fakültenin Türkiye’de daha önce denenmemesi gibi sorular yüzünden bu üniversiteyi tercih ettiğim dönemlerde aklımda bir sürü soru işareti vardı. Daha çok yeni bir üniversitede Türkiye’de daha önce hiç denenmemiş bir bölüm ve metod vaad ediyorlardı ve açıkcası beni cezbeden de buydu. Çünkü yıllardır İslami ilimleri kaynaklarından ve ana dilinden okuyabilmek için yurtdışında eğitim almayı arzuluyordum ancak bu eğitimin ayağıma geldiğini öğrenince tüm soru işaretlerine rağmen bu fakülteyi seçtim. Açıkcası hiç pişman olmadım, yeni bir metod ve yepyeni bir bolum olsa da hocalarımızın ve kadromuzun tecrübeleri ve ileri görüşleri tüm sorunları aşmada yardımcı oldu. İhlasın temel tasını oluşturduğu herhangi bir çalışmadan başarıdan başka bir şey de beklenmezdi zaten. Bu sebeple hocalarımızı ve bu fakültenin oluşmasında emeği gecen herkesi tebrik ediyorum.

30

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Fakülteler ve Bölümler

Prof. Dr. Fevzi Yılmaz (Dekan)

Neden Mühendislik-Mimarlık Fakültesi? 1.Giriş Üniversite adayları; YGS (Yükseköğretime Giriş Sınavı), LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ve diğer enstrümanlara (yetenek sınavı gibi) bağlı olarak üniversiteli olacaklardır. Alan ve bölüm seçiminde, önce iki eşdeğer unsur önem kazanmaktadır: Şehir ve üniversite. Bu iki bileşen kadar önemli üçüncü unsur ise adayın yeteneği ve kişiliğiyle ilgilidir. Eğer kişinin yetenekleri alan ve bölüm seçiminde ana unsur olursa; ömür boyu mutluluk, başarı ve toplumsal fayda ortaya çıkar. İstanbul gibi üç imparatorluğa başkentlik yapmış büyük bir şehirde okumak çok büyük şanstır. Orta çağı yeni çağa dönüştüren ve İstanbul’u bize hediye eden Fatih Sultan Mehmet’in adını taşıyan üniversitede okumak da ayrı bir şanstır. Kazanamayan öğrenciler duygularını kontrol etsinler ve önlerinde hala çok sayıda seçenek olduğunu unutmasınlar. Onların da mutlaka bazı üstünlükleri vardır ve onları bekleyen yeni fırsatlar da mevcuttur. Yeni durum iyi değerlendirilmeli ve yönetilmedir. Gençlerimize vereceğimiz mesaj şudur: Kendinize bakın, yeteneklerinizi keşfedin, eğitim-öğretim uzmanlarıyla görüşerek geleceğinizi doğan şartlara göre planlayın. Girmeyi planladığınız üniversite / fakülte / bölümü gerçek ve sanal ortamda(web) ziyaret ediniz ve tanıyınız. Sonra da karar veriniz.

2. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bugün teknolojinin eğitim ve öğretimi çok fazla etkilemesi gerçeği yaşanmaktadır. İnternet, kuralları değiştirmektedir, ders, program, test, not ve pazarlama otomasyonları yapılmaktadır. İnternetin tam kullanımı maliyeti çok düşürmektedir. Vakıf üniversiteleri bu değişime olanca hızla ayak uydurabilmektedir. Üniversitemiz ve fakültemiz özelinde de bu yaşanmaktadır. Yükseköğretim kurumları bir seçim yapma durumundadır. Ya hızlı değişen dünyaya uyum sağlanacak ya da dışarıda kalınacaktır. Vakıf üniversiteleri bu yönüyle şanslıdır. Esnek yapımız ve az sayıda idari kademe üniversitemiz ve fakültemizin üstünlüğüdür. Öğrenci ve çevre talebi çabuk karşılanabilmektedir. Bir öğrenci veya bir çalışan bir iki adımda dekana, iki üç adımda rektöre ulaşabilmektedir. Büyük devlet üniversitelerinde ast üst erişiminde onu aşkın kademe vardır. Üniversite öğrencilerine kritik düşünce ve analitik çözümleme yetkinliği vakıf üniversitelerinde daha kolay verilebilir. Üniversitemizde ve fakültemizde öğretim üyesi - öğrenci etkileşimi en yüksek düzeydedir. Bu yolla, yetkin öğretim üyelerimiz öğrencilerimize çok yönlü bakış ve çözümleme kültürü vermektedirler. Üniversitemizde çalışanların kariyer yapısı sürekli gözden geçirilmekte ve performansa da-

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

31


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni yalı sözleşmeler yıllık bazda yapılmaktadır. Ame-

standartlarda, çağdaş mesleki eğitim sunmak için

rikan üniversitelerinde sözleşmesi yenilenen pro-

eğitim programımız sürekli güncellenmekte, çok

fesör sayısı 1997’de %50 iken, on yıl sonra %39’a

sayıdaki seçmeli ders ve zengin ders içerikleriyle

düşmüştür. Bu acımasız küresel gerçeklik öğretim

yüksek kalitede öğretim verilmektedir.Ders Prog-

üyelerimizi kamçılamakta, onları tam kapasite ile

ramı proje tabanlı araştırma ve tasarıma odaklı

çalışır yapmaktadır. Ayrıca gelen yeni yıllarda yeni

ve öğrencileri projelerle iş hayatına hazırlayacak

yüzler ve kadrolar eğitim, öğretim ve araştırma

biçimde planlanmıştır.AB Bologna ilkeleri doğrul-

faaliyetimize dinamizm katmaktadır.

tusunda öğrenci hareketliliği (ERASMUS) destek-

Ticarette olduğu gibi ne yapmayacağını seçebilmek, akademiyanın bilgeliğidir. Hangi bö-

lenmekte ve mezunlarımıza İngilizce diploma eki verilmektedir.

lümleri açmayacağımızı biliyoruz. Bölümlerimizi;

Üniversitemiz ve Fakültemiz “Türkiye’nin ve

mezunlarımıza kazandıracakları, istihdam açısın-

dünyanın istediği işe” soyunmuştur. Vakıflar Genel

dan sağlayacak fırsatları ve o alanın ulusal ve kü-

Müdürlüğü şemsiyesi altındaki kurucumuz olan

resel büyümesini değerlendirdikten sonra açıyo-

beş tarihi vakfın misyonu önemsenmiştir. Bu bağ-

ruz. Bu, bizim üstünlüğümüzdür.

lamda açtığımız bölümlere bir bakalım:

Bölümlerimizin lisans eğitim-öğretim prog-

• Mimarlık Bölümü; mimarlık bilim ve kül-

ramının süresi, 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık sını-

türünün geliştirilmesinde rol alacak, taşınmaz kül-

fından sonra 4 yıldır. Öğrencilerimize uluslararası

tür varlıklarımızı koruma sorumluluk ve bilinci ile

32

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni hareket eden mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kuruluş gerekçesi, zengin kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması konusunda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü sağlamaktır. Mezunlarımıza, çağdaş mimarlık kültürü ve deneyimi kazandırmak, meslekî yetkinliği ile beraber disiplinlerarası ortak çalışma kültürü vermek ve ilgili diğer bilim alanlarında da araştırma yapma becerisine sahip kılmak ana hedeflerdir. Mezunlar, mimarlığı ilgilendiren tüm iş kollarında çalışabilecekleri gibi kültür varlıklarını korumadan sorumlu kamu kurumlarında ve paydaşlarında da görev alabilirler. Mimarlık Bölümünde Öğrenci Odaklı Eğitim Ülkemizde inşaat sektörü dinamizmini tüm dönemlerde korumuş, mimarlık da her daim yaşayan bir meslek olmuştur. Şehirlerde yeni yapılar her geçen gün biraz daha artmakta; ancak bu büyüme insanların hayatına bir kalite katmamaktadır. Yapıları, yolları, şehirleri planlayan mimarlar, plancılar dahil herkes yaşanan bu karmaşadan şikayet etmekte fakat bir çözüm yolu üretememektedir. Bununla birlikte her yıl binlerce mimar üniversitelerden mezun olmakta belki farkında olarak ya da olmadan bu karmaşaya katılmakta hatta oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Üniversitemiz mimarlık eğitiminde karmaşık kalan parçaları metodoloji yanlışlığı ve eksik kalan değerler eğitimi olarak tespit etmiş ve mimarlık programını bu eksikliklerin giderilmesi bilinciyle açmıştır. Var olan metodolojide kullanılan bir başkasından dinleyerek öğrenmek yerine, mevcut sorunu bizzat tespit ederek, görerek, çözüm yöntemlerini araştırarak, okuyup, tartışarak, tecrübe ederek öğreten, yani deneyimleyerek geliştiren bir eğitim yöntemi geliştirmiştir. Yapılan her çalışmayı bir değerler sisteminin üzerine oturtabilmeyi öğretmek ise mimarlık eğitimimizin temelidir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kültürel alt yapıya sahip, bilimsel ve teknolojik veriye hakim mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. • İnşaat Mühendisliği Bölümü; Doğa ve fen bilimleri ile beşerî ve sosyal bilimleri birleştiren disiplinlerarası bir yaklaşımla, bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, özgün, paylaşımcı ve mes-

leki açıdan yetkin inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz genç ve dinamik yapısı ile gelişimini ve yapılanmasını her geçen gün arttırarak sürdürmektedir. Yapı sektörü ve paydaşları ana istihdam alanını oluşturur.

• Bilgisayar

Mühendisliği Bölümü; Bilgisayar, yazılım ve internet teknolojileri alanındaki yeni buluşlara öncülük etmeyi hedeflemektedir. Temel amacımız, eğitim ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, yazılım ve ilgili altyapı teknolojilerini kullanan, araştıran, tasarlayan, uygulayan, teknolojiyi takip eden ve teknolojiye yön veren, standartlara ve etik kurallara uygun çalışan, çözüm odaklı bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir. Bilişim sektörü ve multimedya mezunlarımız için ana iş alanıdır.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

33


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

• Biyomedikal Mühendisliği Bölümü: Biyomedikal mühendisliği, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik işler yapan hızla ve heyecanla büyüyen yeni bir meslektir. Bölümümüzün amacı, insanlığın hayat kalitesini artıracak ve geliştirecek yeni nesil

biyomedikal mühendis liderlerini yetiştirmektir.Bölümümüzdeki eğitimi farklı kılan temel özellik, Üniversitemiz ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi arasında biyomedikal mühendislik eğitimi alanında akademik işbirliği anlaşması üzerine bina edilmiş olmasıdır. Mezunlarımız hastane tıp cihazlarını ve sistemlerini yönetebilecekler, tanı ve destek malzemeleri (implant gibi) tasarlama, pazarlama ve bakımını yapabileceklerdir. • İç Mimarlık Bölümü: Hedefimiz günlük hayatta kullanışlı, estetik ve kalıcı eserler üreten iç mimarlar yetiştirmektir. Modern toplum, tarihin getirdiği birikimi kullanabilen, yeni ve farklı pencerelerden bakabilen tasarımcılar istemektedir. İç Mimarlık Bölümü mezunları tasarım-yazılım (softwa-

re), malzeme-ürün (hardware) ve iç mekan düzeni odanım (roomware) birlikteliği olan her alanda çalışabileceklerdir.

34

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

3. Genel Bakış ve Sonuç Mühendislik-Mimarlık Fakültemize 20122013 öğretim yılında MF4 puan türüyle yukarıda detaylandırılan 5 bölüme öğrenci alınacaktır. Öğrencilerimize İngilizce hazırlık öğretiminden sonra nitelikli ve çok yönlü bir lisans öğretimi vermeyi amaçlamaktayız. Mezunlarımızın gelecek vadeden meslek sahibi olmaları, mesleki açıdan kendilerini geliştirmeleri, farklı alan ve coğrafyalarda çalışabilir olmaları ana amacımızdır.Ajandamızın ilk sayfasında küresel aktörleri yetiştirmek yazmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimize, diğer bölümlerden çift ana dal programıyla ikinci bir diploma alma veya yan dal programından sertifika alma fırsatı verilecektir. Fakültemizde en çok tercih edilebilecek seçenekler aşağıda verilmiştir: • Mimarlık - İç Mimarlık • Bilgisayar - Biyomedikal • Mimarlık - İnşaat Öğrencilerimiz ilgilendikleri özel alanlarda kendilerini yetiştirebilir. Fakültemiz yönetimince; kulüpler aracılığıyla ülkemizin sanat, tarih ve coğrafi zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan geziler teşvik edilecektir. Rol-model olacak iş dünyasının öncüleriyle öğrenciler sık sık bir araya getirilecektir. Fakültemizi “bilgi ekonomisinin motoru yapmak” ana hedefimizdir. Üniversitemiz ilgili sektör-

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Temel Tasarım Dersi, Edebi Metinlerdeki Mekan Tasvirlerinin Sunulduğu Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesinden bir kare.

lerle işbirliğine büyük önem vermektedir. Biyomedikal alanında Bezmialem Vakıf Üniversitesiyle yapılan işbirliği, GALSİAD üyesi yetmişi aşkın alüminyum sanayicisiyle imzalanan protokol sonucu kurulan “Alüminyum İmalat Teknolojileri Eğitim, Araştırma ve Test Merkezi”, “Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Programı (UMEP)” yapılan geniş kapsamlı çalışmalara örnektir.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Alüminyum İmalat Teknolojileri Eğitim, Araştırma ve Test Merkezinden görünümler

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Akademik Kadrosu Ümit Doğay Arınç

Prof. Dr.

Rektör Yardımcısı

Fevzi Yılmaz

Prof.Dr.

Dekan

Burhanettin Can

Prof.Dr.

Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı

Ali Yılmaz Çamurcu

Prof.Dr.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

Ahmet Refik Ersen**

Prof. Dr.

Fehmi Kızıl*

Prof. Dr.

İbrahim Numan

Prof. Dr.

Nihal Şenlier*

Prof. Dr.

Şükrü Şumnu

Prof. Dr.

Cenk Aksoylar

Yrd.Doç.Dr.

Nihan Doğramacı Aksoylar

Yrd.Doç.Dr.

Hasan Fırat Diker

Yrd.Doç.Dr.

Ali Necip Kocatürk

Yrd.Doç.Dr.

Ebubekir Koç

Yrd.Doç.Dr.

Ali Nizam

Yrd.Doç.Dr.

Ayşe Öztürk

Yrd.Doç.Dr.

Nazende Yılmaz

Yrd.Doç.Dr.

Mine Topçubaşı*

Yrd.Doç.Dr.

Lütfi Yazıcıoğlu**

Yrd.Doç.Dr.

İbrahim Aydın Yüksel

Yrd.Doç.Dr.

Ömer Dabanlı

Arş.Gör.

Seher Kalender

Arş.Gör.

Ali Naci Özyalvaç

Arş.Gör.

Mimarlık Bölüm Başkanı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

İç Mimarlık Bölüm Başkanı

* Yarı zamanlı **Diğer bölümler

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

35


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Bezmialem Üniversitesi ile Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Ortak Bölüm Kararının Alındığı Protokol İmza Töreninden Bir Görünüm

Arkadaşlar Merhaba; Orhan, Emin ve Murat bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Orhan: Gezmekten çok hoşlanıyorum, müzikle ilgiliyim yan flüt çalıyorum. Emin: Film çekmek benim en büyük zevkim fotoğraf da ilgi alanım, kısa filmlerim var. Murat: İnternet ve bilgisayarla ilgiliyim Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversite’sinde hangi bölümde okuyorsun? Üçümüzde mimarlık bölümündeyiz. Mimarlık bölümü size ne ifade ediyordu neden bu bölümü seçtin? Orhan: Sanatsal anlamda bir şeyler yapabilmek ve yaptıklarınla insanlığa faydalı olduğunu görmek benim için önemliydi. Mimarlıkla ikisini birden yapabileceğimi düşündüm. Emin: Mimarlığın insanlıkla ilgili bir meslek olduğunu düşünüyorum, insan psikolojisi ve sosyolojiyle ilgili olduğunun farkındaydım. Bunlarla ilişikli bir meslek olduğunu düşündüğüm için bu alanı tercih ettim. Murat: İçeriğini çok bilmeden ortaokuldan beri mimarlık istiyordum. Bilgisayar oyunlarında mekan tasarlayabileceğim oyunları tercih ederdim hep. Sonrasında mekân tasarlayabileceğim bir meslek tercih etmek istedim.

36

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

FSMVÜ mimarlık bölümü bu beklentilerini karşıladı mı? Orhan: Mimarlığın sandığımdan daha kapsamlı bir meslek olduğunu fark ettim. Çok zorlayıcı ama çok ufuk açıcı bir eğitim verildiği için birçok şeyden ister istemez haberdar oluyorsunuz. Emin: Düşüncenizi konuşarak ya da yazarak değil, artık çizerek anlatmamız gerekiyor. Bu güne kadar karşılaşmadığımız bir durum. Buna alışmak ilk başlarda zorlayıcı idi ancak benim için önemli olan kısmı insan ile bu kadar ilişkili bir başka meslek olamayacağını düşünüyorum, biraz ukalalık yaparsam, insanların nasıl yaşayacağına biz karar veriyoruz. Murat: Bizim üniversitemizde hoca öğrenci ilişkisinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Birebir ilişki kurabiliyoruz. Bu kadar samimi bir ortamda bir nevi usta çırak ilişkisi ile mimarlık eğitimi almak çok özel bir durum bence. Mimarlık tercihi yapacak olanlara ne gibi tavsiyelerin olur? Üçümüzün de ortak fikri uykusuz gecelere hazırlıklı olsunlar ama tasarlamanın bir şeyler üretmenin tadını aldıklarında bütün bu yorgunlukların yerini müthiş duyguların kaplayacağını da bilsinler.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

- İsmail Alikişioğu Merhaba İsmail bize biraz kendinden bahseder misin? Neler yapmayı seversin? İsmail: Fotoğrafçılık ve resim yapmak benim ilgi alanım. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversite’sinde hangi bölümde okuyorsun? İsmail: Mimarlık bölümündeyim. Mimarlık bölümü size ne ifade ediyordu neden bu bölümü seçtin? İsmail: Tek tercihim mimarlıktı. Liseden hatta daha öncesinden beri mimarlık istiyordum. Maket yapardım ve hep dikkatle izlerdim çevreyi etrafımı. Fotoğraf çekerden de ister istemez çevreyle ilişkili oluyorsunuz. Bu ilgilerimi karşılayan bölü mimarlıktı, ayrıca mimarlığın çok karizmatik bir meslek olduğunu da düşünüyorum. FSMVÜ mimarlık bölümü bu beklentilerini karşıladı mı? İsmail: Ben mimarlığı seçmeden önce öğrenirken eğlenebileceğim bir bölümüm olmasını istemiştim. Mimarlığın çok yönlü bir meslek olduğunu fark ettim, FSMVÜ bu farkındalığı oluşturdu bende. Kültürel anlamda çok besliyor bizi, üniversitede diğer bölümlerle ortak etkinlikler olması çok verimli bir ortam içerisinde olmamızı sağlıyor.

ğunu düşünüyorum. Okul ortamı gayet güzel, arkadaşlık hocalarımızla olan ilişkilerimiz samimi. Mimarlık tercihi yapacak olanlara ne gibi tavsiyelerin olur? İsmail: Uykusuzluğa ve çok çalışmaya, yaptığınız çalışmanın boşa gitmesine alışın. Ama en sonunda yaptığınız çalışmanın beğenilmesi kadar haz veren başka bir şey yok.

- Merve Koyuncuoğlu Merhaba Merve Koyuncuoğlu bize biraz kendinden bahseder misin? Neler yapmayı seversin? Merve: Dünyada neler olup bitiyor merak ediyorum. Çok meraklı bir insanım. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversite’sinde hangi bölümde okuyorsun? Merve: Mimarlık Mimarlık bölümü senin ne ifade ediyordu neden bu bölümü seçtin?

Okulda nasıl bir ortam seni karşıladı biraz okul ortamından bahseder misin? İsmail: Okul yeni açıldığından tabii ki eksiklikleri var ama bunların halledilecek eksiklikler oldu-

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

37


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni Merve: Dünya mimarlığını takip ediyorum. İslam mimarisinin ülkemizde yeterince ilgi görmediğini düşünüyorum. Bu eksikliği ben kapatabilirim diye düşündüm. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni seçme amacım da bu. Bu isteğimi bu okulda yapabilirim. FSMVÜ mimarlık bölümü bu beklentilerini karşıladı mı? Merve: Dersler ve hocalarımızdan çok memnunum, eğitim çok güzel bize yalnızca bilgi yükleyen bir eğitim değil. Uygulamaya keşfetmeye yönelik bir eğitim var bu bölümde. Sence mimarlığı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde okumanın ne gibi artıları var? Merve: Hoca kalitesi çok iyi onlardan öğreneceğim çok şey, var hem meslekî anlamda hem de hayata dünyaya dair. Okulda nasıl bir ortam seni karşıladı biraz okul ortamından bahseder misin? Merve: Hocalarla ilişkimiz çok sıcak birebir ilişkimiz var her sorunumuzu çok rahat paylaşabiliyoruz. Tarihî yapılarda yer almak çok heyecan verici. Sadece mimarlıkla ilgili bir eğitim almıyoruz. Okul bünyesinde sürekli olarak sanatsal aktiviteler yapılıyor. Müzik, güzel sanatlar, edebiyat alanlarındaki aktivitelere de sürekli olarak katılma imkânımız oluyor. Bu da bizi tek yönlü bir insan olmaktan kurtarıyor. Mimarlık ve üniversitede tercihi yapacak olanlara ne gibi tavsiyelerin olur? Merve: Mimarlık bölümünü sabrı ve azmi olan insanlara tavsiye ediyorum. Çok özveri isteyen ama çokta eğlenceli, ufuk açan bir bölüm. Her şeyden bilgin oluyor. Kişisel gelişmeyi sağlayan bir bölüm. İnsanın sınırlarını gösteriyor, güçlendiriyor. Üniversite, henüz çok yeni bir üniversite olmasına rağmen çok kaliteli bir kadroya sahip tüm insanlar çok iyi. Eksikliklerin de zamanla giderileceğine inanıyorum. Merhaba Ayşe bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

38

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Çizim yapıyorum. Grafiti, karikatür, desen, soyut resimler gibi birçok türle ilgileniyorum. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversite’sinde hangi bölümde okuyorsun? Mimarlık bölümünde okuyorum. Mimarlık bölümü size ne ifade ediyordu neden bu bölümü seçtin? Çizimle ilgilendiğim için mimarlık bölümü hep ilgimi çekiyordu. Ortaokul da mimarlık istiyordum, vazgeçmedim, bu isteğim gittikçe arttı. Mimarlık benim için bir tasarımı ifade ediyordu. Çizerek bir şeyler tasarlamayı seven biri olduğum için mimarlığın bana göre olduğunu düşündüm. FSMVÜ mimarlık bölümü bu beklentilerini karşıladı mı? Mimarlık okumanın zor olduğunu biliyordum. Yakından şahit olmuş oldum. Ama zor olan her yolun sonu emeğinin karşılığını verdiği için ve bu yolda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim gördüğüm için mutluyum. Çünkü tasarım ve diğer dersler konusunda bizi doğru bir şekilde yönlendirdiklerini ve eğittiklerini düşünüyorum. Okulda nasıl bir ortam seni karşıladı biraz okul ortamından bahseder misin? Okuldaki ortam beni şaşırttı çünkü bu kadar ilgileneceklerini düşünmüyordum. Diğer üniversitelerde nasıl bir ortam olduğu konusunda ufak bilgiler edinmiştim. Hocaların bizimle ilgileniyor olması ve bize fazladan, ders saati dışında da zaman ayırabilmeleri bizim için büyük bir avantaj. Mimarlık ve üniversite tercihi yapacak olanlara ne gibi tavsiyelerin olur? Mimarlık bölümü zor bir bölüm ama zevk alan için, severek okuyan için pişmanlık söz konusu değil. Çok fazla emek istiyor. Diğer bölümler de bu kadar mı pek sanmıyorum ama çok eğlenceli bir bölüm. Mimarlık okumak için çizim yeteneğine ihtiyacın yok, artık her şey bilgisayarlar da dense de, öyle bir şey yok. Tasarım çizmekle yolunu bulur. Tasarladığın şeyi çizmeden karşındakine anlatamazsın.


Enstitüler

MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ

Prof. Dr. Recep Şentürk (Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü)

Medeniyet Araştırmalarında Öncü Girişim: Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT), Nisan 2010’da Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Girişimi’nin akademik alt yapısını oluşturmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde (FSMVÜ) faaliyetlerine başlamıştır. İstanbul’da asırlarca Mevlana Celaleddin Rûmî’nin barış ve hoşgörü ikliminin yaşandığı tarihî Yeni Kapı Mevlevihane’sinde bulunan Enstitü, dört dilde (Türkçe-İngilizce-Arapça-İspanyolca) lisansüstü eğitimi vermekte ve Rûmî’nin sürekli terennüm ettiği evrensel medeniyet mesajını bütün dünyaya aktarmaya çalışmaktadır. Enstitü bünyesindeki “Medeniyet Araştırmaları” programı Türkiye’de yürütülen lisansüstü programlar arasında bir ilk niteliği taşımaktadır. Medeniyet Araştırmaları dünyanın önde gelen üniversitelerinde var olan, kendine has teorik yaklaşım ve yönteme sahip disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT), yüksek lisans ve doktora seviyesinde böyle bir programı başlatarak ülkemizin yükseköğretim hayatına önemli bir katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Dünya çapında medeniyet araştırmaları alanının en ileri gelen enstitülerinden biri olma hedefi olan MEDİT, öğrenci kontenjanının yarısını uluslararası öğrencilere ayırmıştır. Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu ülkeleriyle iş birliği

yaparak öğrenci ve öğretim üyesi değişimi başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar ile seminerler düzenlemekte ve araştırma projeleri hazırlamaktadır. Medeniyetler İttifakı’nın temel ilgi alanlarını oluşturan eğitim, gençlik, göç ve medya başta olmak üzere çevre, kültür, turizm, insan hakları, cinsiyet ayırımı ve entegrasyon konularında çalışmalar yapıp projeler hazırlamak ve yapılan çalışmalara akademik destek verilmesi de enstitünün hedefleri arasındadır. MEDİT, medeniyet çalışmalarına yönelen yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve diğer araştırmacılar için en uygun imkânları oluşturmayı da amaçlamaktadır. MEDİT, muhtelif araştırma sahalarındaki nitelikli ve disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmektedir. MEDİT, farklı perspektifleri içeren medeniyet çalışmaları için öncü bir model hüviyetindedir ve bu çalışmalar enstitü bünyesinde kurulan çeşitli araştırma merkezleri ile desteklenecektir. Bu merkezler şunlardır: • Farabi Medeniyet Araştırmaları Merkezi • İbn Haldun Sosyal Araştırmalar Merkezi • Cezeri Bilim Tarihi Araştırmaları Merkezi • Mevlânâ Celaleddin Rumi Kültürlerarası Diyalog Merkezi • Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Araştırmaları Merkezi • Itrî Klasik Türk Musikisi Araştırma ve Uygulama Merkezi

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

39


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni Neden Medeniyetler İttifakı Enstitüsü?

Değişik akademik altyapıları olan öğrencilerin değişik disiplinler dahilinde medeniyet çalışmalarına katkıda bulunduğu çok disiplinli bir program, • Türk ve yabancı öğrenciler için ayrı kontenjanlarıyla, dünyanın değişik yerlerinden hocalarıyla çok kültürlü bir ortam, • Öğrencilerin Türkçe, İngilizce ve Arapça ’da tam yeterlik kazanmasını sağlayan, ve uluslararası yapısıyla öğrencilerin birbirleriyle pratik yapma imkanını sağlayan bir program,

• Yaz döneminde yurtdışı dil programları için burs imkanları, • Her hafta yapılan tez ve makale sunumlarıyla öğrencilere çalışmalarını paylaşma ve akademik sunum ve yayın yapma yetisini kazanma imkanı, • Öğrencilerin kendi akademi network’lerini oluşturmalarını sağlayacak sempozyumlar ve konferanslar, • Sahalarının önemli akademisyenleriyle atölyeler, • Türkiye’de Türk ve yabancı öğrencilere verilen en yüksek burslar ve asistanlık imkanları,

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Akademik Kadrosu Recep Şentürk

Prof. Dr.

(Doktora, Sosyoloji, Columbia Üniversitesi, 1998)

Nagihan Haliloğlu

Yrd.Doç.Dr.

(Doktora, İngiliz Edebiyatı, Heidelberg Üniversitesi, 2009) (Lisans, Arap Dili ve Edebiyatı, Şam Üniversitesi, 1995) Arapça Eğitmeni ve Mütercim

Mehmet Mahir Kafas Owais Khan

Öğr.Gör.

(Yüksek Lisans, Felsefe, Georgia State Üniversitesi, 2010)

Hasan Umut

Arş.Gör.

(Yüksek Lisans, Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)

Muhammed Bakari*

Prof.Dr.

(Doktora, Dilbilimi, Nairobi Üniversitesi, 1982)

Alparslan Açıkgenç*

Prof.Dr.

(Doktora, Felsefe Tarihi, Chicago Üniversitesi, 1983)

Murtaza Bedir*

Prof.Dr.

(Doktora, Ortadoğu Araştırmaları, Manchester Üniv., 1999)

İbrahim Numan*

Prof.Dr.

(Doktora, Türk-İslâm San. ve Mimarisi, Ankara Üniv., 1982)

Abdulkadir Özcan*

Prof.Dr.

(Doktora, Tarih, İstanbul Üniversitesi, 1980)

Fikret Turan*

Prof.Dr.

(Doktora, Türkoloji, Harvard Üniversitesi, 1996)

Fevzi Yılmaz*

Prof.Dr.

(Doktora, Metalürji Müh., Manchester Üniversitesi, 1979)

M. Fatih Andı*

Prof.Dr.

(Doktora, Yeni Türk Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi, 1993)

Tuncay Zorlu*

Doç.Dr.

(Doktora, Modern Türkiye Tarihi, Boğaziçi Üniv., 2004)

Yalçın Çetinkaya*

Yrd.Doç.Dr.

(Doktora, Müzikoloji/Sosyoloji, İTÜ/Mimar Sinan Üniv.)

Süleyman Elik*

Yrd.Doç.Dr.

(Doktora, Uluslararası İlişkiler, Durham Üniversitesi, 2009)

Mustafa Göleç*

Yrd.Doç.Dr.

(Doktora, Tarih, Marmara Üniversitesi, 2010)

Ahmad Snobar*

Dr.

(Doktora, Ürdün Üniversitesi, 2009)

Aref Ali Nayed**

Dr.

(Doktora, Felsefe, Guelph Üniversitesi, 1994)

Bruce Lawrence**

Prof.Dr.

(Doktora, Dinler Tarihi, Yale Üniversitesi, 1972)

Miriam Cooke**

Prof.Dr.

(Doktora, Arap Edebiyatı, St. Antony’s College, Oxford, 1980)

*Diğer bölümler **Misafir Öğretim Üyesi

40

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni Benim adım Yasmina Chergui. 2011 yılında Duke Üniversitesi Uluslararası Karşılaştırmalı Çalışmalar ve Asya- Orta Doğu Çalışmaları çift anadal programlarından mezun oldum. Çalışmalarımda her zaman karşılaştırmalı ve interdisipliner yaklaşımlara eğilimli oluşum, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’ne gelme kararımı anlamlı hale getirdi. Enstitü’ye olan ilgim; çeşitli disiplinlerde sunulan, medeniyet çalışmalarını gelenekçi olmayan bir yaklaşımla ele alan ve medeniyet çalışmalarının bütünleyici parçası olarak dil eğitimine önem veren derslerden gelmektedir. Enstitü’nün “Medeniyetler İttifakı”na kendini adamış bilim insanları yetiştirme vizyonu, hem bende hem de uzun vadeli kariyer hedeflerimde olumlu yankı bulmaktadır. Amacım, enstitüdeki eğitimimi hukuk formasyonu ile birleştirmek ve gelecekte uluslararası insan hakları hukuku alanında çalışmaktır. Enstitü’deki eğitimim süresince, İslam hukuku perspektifinden insan haklarını güçlü bir

Amerika Birleşik Devletleri’nde Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü’nde lisans öğrencisi iken çalışmalarım için yurtdışı tecrübesi, dil eğitimi ve başka yükseköğretim merkezlerinde vakit geçirmenin zaruri olduğunu farketmiştim. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nden haberdar olduğumda bu programın; ortak geçmişlerimize ve birbirine bağlı geleceklerimize dair bilginin git gide önem kazandığı bir dünyada öğrencilerine tarihçi, filozof veya sosyal bilimci olmak için gerekli ve farklı bir bilgi paradigmasını ve dilleri sağlayacak şekilde tasarlandığını anladım. Tam da bu sebepler, İstanbul’a Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde eğitim almak için gelmemi sağladı. Enstitüye gelince şunu gördüm ki enstitü hocaları ve çalışanları, belirlenen hedef doğrultusunda yani ortak tarihimizi şekillendiren ferdi ve müşterek geçmişlere duyarlı yeni nesil bilim insanları yetiştirmek ve Enstitüsü’nü geliştirmek adına öğrencileri için gayret gösteriyorlar.

şekilde kavramayı ve hem geçmişte hem de günümüzde Müslüman ülkelerde anayasaların yazım süreçlerini araştırmayı ümit ediyorum.

Yasmina Chergui (Amerika Birleşik Devletleri), Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

Micah A. Hughes (Amerika Birleşik Devletleri), Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

41


Enstitüler

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Prof. Dr. Hasan Akay (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik yapılmasına dair kanuna eklenen 5981 sayılı kanunun 119/e maddesi uyarınca 15.04.2010 tarihinde kurulmuştur. Enstitümüz ilk defa 2010–2011 öğretim yılı Bahar döneminde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında açılan Yüksek Lisans Programıyla Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi’nde eğitim-öğretime başlamış (10 öğrenci), 2011–2012 öğretim yılı güz döneminde Türk Dili ve Edebiyatı, İslami İlimler ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalları’na alınan öğrencilerle birlikte öğrenci sayımız 61’e ulaşmıştır. Programlardaki dersler, tezler ve projelerle teorik altyapının kuvvetlendirilmesini, uygulamaya yönelik katkılarla da günümüz sosyal hayatında karşılaşılabilecek problemlere çözümler üretmeyi ve bilim dünyasına vukuflu akademisyenler kazandırmayı hedefliyoruz. 2010–2011 öğretim yılı bahar dönemi öğrencilerimizin tamamı derslerini başarıyla tamamlayarak danışmanları yönetiminde başladıkları tez çalışmalarını sürdürmektedirler. Yukarıda belirtilen anabilim dallarına 2012–2013 öğretim

42

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

yılında alınacak öğrencilere ek olarak Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, Türk Dili ve Edebiyatı ile Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalları’nda açılan doktora programlarına alınacak öğrencilerimizin 25 Haziran 2012 tarihinde sona erecek olan 1. dönem ön kayıtları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Enstitümüzü tercih eden adayların yoğunluğu göz önünde tutularak 2012 Temmuz-Ağustos aylarında 2. dönem öğrenci ön kayıtlarımız başlayacaktır. Bu iki dönemde alınan öğrencilerimizin tamamı 2012–2013 öğretim yılı güz yarıyılında öğrenimlerine başlayacak ve öğrenci sayımız yüzde yüz oranında arttırılacaktır. Amacımız Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak amacımız, sosyal alanları doğrudan ilgilendiren konularda bilimsel araştırma yaparak yönlendirici olmak, bilimsel çalışmaları sosyal hayatın tabii bir uzantısı haline getirmek, sosyal bilim ve iş dünyasına, teorik ve pratik açıdan ciddi katkılar sağlamaktır. Bilimsel metotları kullanarak bilimsel bilgi ve değer üretmek, sosyal gelişme ve kalkınmaya destek olmak, düşünen ve yaşayan akademisyenler yetiştirmek, diğer üniversite ve enstitülerle iş-


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni birliğine giderek, lisansüstü politikalarının geliştirilmesine destek vermek, bu fâtihâne amaca yönelik faaliyetlerimiz arasındadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak araştırmacı, sorgulayıcı, eleştirel bir yaklaşımı; disiplinler arası çalışmayı; şeffaf yönetim anlayışını; kaliteli bilimsel çalışmaları önemsiyor, her araştırmacımızı ihmal edilemez bir proje olarak görüyoruz. Ufkumuz Enstitümüzün ufku (vizyonu), uluslararası düzeyde tercih edilen programlar ile üniversitelerarası işbirliğini geliştirerek, disiplinler arası çalışmalara öncülük eden, üniversiteye isim olan Fatih Sultan adına ve çağlar aşan ufkuna sadık, güvenilir, tanınır, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Tercih Edilme Nedenlerimiz Adayların enstitümüzü tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden bazıları şunlardır: a) Akademik kadromuzun şevkle çalışan, ulusal ve uluslararası düzeyde her zaman yayınlarıyla gündemde olan ve tercih edilen tecrübeli isimlerden oluşması. b) Muhataplarına yakın ilgi gösteren, değer ve güven veren akademisyenler ile birlikte çalışan idarî kadromuzun tecrübeli, işini seven, başarılı kişilikler olmaları. c) Diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında alınan ücretlerin çok daha makul ve düşük düzeyde olması. Ayrıca ödeme kolaylıkları sağlanması. d) Tarihî mekânlarda, tüm imkânların kullanıldığı rahat derslikler ile konferans salonlarımızın her zaman öğrencilerimizin hizmetine sunulması. e) İstanbul’un her yanından kolay ve sorunsuz ulaşım imkânları bulunması.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Akademik Kadrosu Hasan Akay

Prof. Dr.

Musa Duman

Prof. Dr.

M. Fatih Andı

Prof. Dr.

Fikret Turan

Prof. Dr.

Hayati Develi*

Prof. Dr.

Mustafa Çiçekler*

Prof.Dr.

Nihat Öztoprak*

Prof.Dr.

Zeynep K.Şerefoğlu

Yrd.Doç.Dr.

Ali Ural*

Öğr.Gör.

Feyzi Çimen

Arş.Gör.

Anabilim Dalı Başkanı

*Yarı Zamanlı

İslami İlimler Anabilim Dalı Kadrosu Ahmet Turan Arslan

Prof. Dr.

Fahameddin Başar

Prof. Dr.

Celal Yeniçeri

Prof. Dr.

İsmail Yiğit

Prof. Dr.

Ahmet Alabalık

Yrd.Doç.Dr.

İbrahim Kutlay

Yrd.Doç.Dr.

Ahmet Efe*

Dr.

Anabilim Dalı Başkanı

*Yarı Zamanlı

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

43


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Akademik Kadrosu Recep Şentürk

Prof. Dr.

Alparslan Açıkgenç*

Prof. Dr.

Abdülkadir Özcan

Prof. Dr.

Mohammed Bakari*

Prof. Dr.

Murteza Bedir*

Prof. Dr.

İbrahim Numan

Prof.Dr.

Mustafa Göleç

Yrd.Doç.Dr.

Nagihan Haliloğlu

Yrd.Doç.Dr.

Tuncay Zorlu*

Dr.

Owais Khan

Öğr.Gör.

Hasan Umut

Arş.Gör.

Anabilim Dalı Başkanı

*Yarı Zamanlı

Tarih Anabilim Dalı Akademik Kadrosu Fahameddin Başar

Prof. Dr.

Abdülkadir Özcan

Prof. Dr.

Mustafa Göleç

Yrd.Doç.Dr.

Nurdan Şafak

Yrd.Doç.Dr.

Ömer Faruk Köse

Arş.Gör.

Sami Arslan

Arş.Gör.

Selma Yılmaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü İslami İlimler Anabilim Dalı FATİH SULTAN MEHMET...... Kendi “ FETHİMİN” merkezi.Bana bilginin, kaliteli eğitimin, samimiyetin, gönül vermişliğin fetih kapılarını açtı. Hele de İslamî İlimlerin olmazsa olmazı İslami şuuru ve manevî ruhunu hissetmek için kapısından girmek yeterli.

44

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Anabilim Dalı Başkanı

Üniversitemle tanıştığım ilk kayıt zamanından itibaren geçen 1 yıllık süre bana ne kadar doğru bir karar verdiğimi gösterdi. Bu düşüncelerimde en büyük pay, bizi bizden çok düşünen, kaliteli bir ders dönemi geçirmemize vesile olan çok değerli hocalarımın ve hiç çekinmeden her türlü yardımı rahatça aldığımız enstitü idare ve personelinindir. Kendi “Fetih”lerine imza atmak isteyen herkes bu kapıdan geçmeli.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni FSMVÜ’nin, tüm birimlerinin yanı sıra özellikle İslami İlimler Fakültesi programlarını bilimsel ve kültürel değerlere hassasiyet içeren programlar üzerine inşa etmesi ve akademik kadrosunu özenle belirleyerek tayin etmesi tercih sebeplerimin başında gelir. FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi ile Arap üniversiteleri arasında yapılan işbirliği ve sözleşmeler neticesinde lisan eğitimi pratiklerini geliştirme maksadıyla yaz tatili ve sair zamanlarda yurtdışına öğrenciler gönderilmesi gibi faaliyetler ülkemizin ileriye yönelik olarak diğer İslam devletleri arasında İslami İlimler’de seçkin bir konuma taşınması açısından ümit verici gelişmelerdir. Tercih edecek öğrencilere şunu tavsiye ediyorum: Bildiğiniz gibi FSMVÜ Türkiye’ de Arapça eğitimini fakülte düzeyinde başlatan ilk üniversitedir. Bu demektir ki, büyük bir kısmı Arapça yazılmış olan 14 asırlık tarihî mirasımıza, zaman içerisinde daha kolay ulaşıp, onları daha kolay anlama, üzerlerinde daha iyi çalışma ve inceleme yapma imkanına vesile olacak bir yola girilmiş, başka bir deyişle otobana çıkılmıştır. O nedenle bizim de gerek gramer olarak, gerekse mükaleme (pratik Arapça ko-

Itrî’ ve Dede Efendi gibi musîkîsinde bir imparatorluğun tüm ‘’ruh iklimi’’ni terennüm eden bestecilerin ilhâmını besleyen veya Şeyh Galip gibi girift duyguların yarattığı imgelemlerle şi-

nuşma) bakımından boşa vakit geçirmeden bu üniversiteye girmeden önce bu konularda kendimizi dışarıdan destekleyip geliştirmemiz çok iyi olur. Bununla birlikte dünya Müslümanlarının büyük kısmının konuşma dilinin de Arapça olması, onlarla sosyal ve kültürel iletişim açısından Arapça dilini öğrenmeyi daha önemli kılmaktadır. Akademik kadro farklı üniversitelerde uzun yıllar eğitim vermiş, kendi alanlarında tecrübeli hocalardan oluşuyor. Öğrenci psikolojisini çok iyi biliyorlar. Bize hem hoca hem de arkadaş gibi davrandılar. Allah-u Teala her birerlerini çok hayırlarla mükafatlandırsın.

Murat Dinler, Sosyal Bilimler Enstitüsü İslami İlimler Anabilim Dalı

irlerini ‘’aşk’’a doğru ‘’nazmeden’’ şairlerin yüreğine nakş olmuş ‘’rindâneliğe’’ kaynaklık eden Yenikapı Mevlevihânesi’nin manevi temelleri üzerine kurulmuş olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, benim için sadece alanında uzman hocalarımla bilgi ve fikir teatisinde bulunabileceğim bir akademi değil, aynı zamanda ‘’geçmiş zamanın izinde’’ gelecek inşa etmenin olanaklarını sunan devasa bir atmosferdir. Bu atmosferin içerisinde, edebiyata yönelik idrâk seviyesini ötelere taşıyan ve yoğun emekleriyle bizleri hiçbir hususta yalnız bırakmayan değerli hocalar ve arkadaşlarımızla paylaşılan tüm bilgi ve fikirlerle söz konusu atmosferin zenginleştiğine tanık oldum. Değerli hocalarımla daha da fazla değer kazanan söz konusu atmosferin içerisinde yer almak, benim için edebî bir huzur kaynağı olmuştur, olacaktır da...

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

45


MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitüler

Prof. Dr. İbrahim Numan (Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünün kuruluş gayesi, Mühendislik, Mimarlık ve diğer Fen Bilimleri dallarında lisansüstü öğrencilerin, kendi alanlarında eğitim, araştırma, uygulama ve yönetme yeteneklerini geliştirmektir. MFBE, Üniversitenin misyonu gereğince, kültürel devamlılık ve disiplinlerarası işbirliği çerçevesinde, kişisel entelektüel derinliğini artırarak cemiyete her yönü ile mükemmel, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, başarılı, uluslararası bilimsel çalışmaları yakından takip eden, ihtiyaç duyulan sahalarda uzmanlaşmış, evrensel kariyer sahibi teknik elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim sürecinde değişik anabilim dallarına mensup öğrencilerin birbiri ile fikir alışverişinde içerisinde, dersler, orijinal araştırmalar, problem çözüleme, takım çalışmaları ve gerçek projeler vasıtasıyla, yaratıcılık ve liderlik yeteneklerinin farkındalığı ortaya çıkartılarak geliştirilecektir.

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Akademik Kadrosu İbrahim Numan

Prof.Dr.

Fevzi Yılmaz

Prof.Dr.

Fehmi Kızıl*

Prof.Dr.

Nihal Şenliler*

Prof.Dr.

Lütfi Yazıcıoğlu

Yrd.Doç.Dr.

Ayşe Öztürk

Yrd.Doç.Dr.

Hasan Fırat Diker

Yrd.Doç.Dr.

Mine Topçubaşı*

Yrd.Doç.Dr.

Nazende Yılmaz

Yrd.Doç.Dr.

Erkan Kuşku*

Öğr.Gör.

Ali Naci Özyalvaç

Arş.Gör.

Seher Kalender

Arş.Gör.

Ömer Dabanlı

Arş.Gör.

* Misafir Öğretim Üyesi

46

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Anabilim Dalı Başkanı


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni - Zeynep Örnek Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini Tercih Etme Sebebiniz Nedir? Yönetim ve akademik kadrosunda bilgisine, çalışmalarına ve kişiliğine güvendiğim donanımlı insanların bulunduğunu bildiğim için ve onların engin bilgilerinden yaralanmanın bana çok şey katacağını düşündüğüm için tercih ettim. FSMVÜ’de Nasıl Bir Ortam Sizi Karşıladı? FSMVÜ’de sıcak, samimi, bilinçli ve saygılı bir ortam karşıladı beni. Böyle bir aile sıcaklığı ve samimiyetindeki bir kurumda yüksek lisans yapıyor olmak beni mutlu etmektedir. Okuduğunuz Bölümün Size Ne Gibi Katkıları Oldu? Mimarlık bölümü, disiplinlerarası ilişkileri çok sıkı olan bir bölümdür. Dolayısıyla mimarlığın bana çok yönlü katkıları oldu. Gerek bilim, gerek sanat her açıdan birikim ve gözlem gerektiren bir bölüm olduğu ve ben de bu alanlarla ilgili olduğum için, sevdiğim ve ilgi duyduğum alanların benim mesleğim olması durumunu bana kazandırdı. Okuduğunuz Bölümü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Okumanın Size Ne Gibi Katkıları Oldu?

Yüksek lisansımı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde yapıyor olmak, tahmin ettiğim gibi beklentilerimi boşa çıkarmadı. Mesleğimin öğrenmiş olduğum gereklerini, teorik bilgilerini, yapı taşlarını şimdi bu üniversitede yerlerine oturtuyor ve daha da inceleyerek, sebep sonuçlarını arayarak mantıklı kılma fırsatını yaşıyorum. Ayrıca kendi kültür ve değerlerimizin mimarî açısından kendime tekrar kazandırma fırsatını buldum. Tüm dünya bilimini, akımlarını ve sanatını öğrenirken kendi değerlerimizden, zengin kültürümüzden ve sanatımızdan ayrı kaldığımızı fark ettim. Bu önemli eksiklerimin buradaki bilinçli hocalarım ve arkadaşlarımla çok daha iyi bir şekilde tamamlayabileceğimin farkına vardım. Sizce Meslek Seçimi Ve Üniversite Tercihi Arasında Bir Paralellik Olmalı Mı? Öncelikle meslek seçimi çok önemli bir konudur. Seçeceğiniz meslek, sizin ile ömür boyu gelecektir. Dolayısıyla gençler, ömür boyu yapmaktan mutlu ve verimli olacakları meslekleri seçmelidirler. Sonrasında ise üniversite seçimi gelmektedir. Seçilen üniversite, sizin başarı ve çalışmalarınızı takdir edebilecek yapıda bir üniversite olmalıdır. Ancak sadece istenilen üniversiteye girebilmek için birey, hiç yapamayacağı bir meslek seçmemelidir. Benim görüşümce, üniversite için mesleğe katlanılmaz ancak meslek için üniversiteye katlanılır.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

47


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni - Gülsüm Yaşar Merhaba İsminizi Öğrenebilir Miyim? Bize Biraz Kendinizden Bahseder Misiniz? Neler Yapmaktan Hoşlanırsınız. Gülsüm Yaşar, resimle ilgilenmeyi, kitap okumayı, kültürel faaliyetlere katılmayı severim. Dünya’yı gezip görmek en çok istediğim şeylerden biridir. Mimarlığı Hangi Üniversitede Bitirdiniz. Beykent Üniversitesi Yüksek Lisans Yapmak İçin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini Tercih Etme Sebebiniz Nedir? Geçen dönem İstanbul Tasarım Merkezi’nde FSMVÜ işbirliği ile yapılan sertifika programına katildim. Okulun hocalarıyla orada tanıştım ve oradaki derslerden çok verim aldım. Yüksek lisans yapmayı zaten düşünüyordum. Böylece FSMVÜ sini tercih etmiş oldum. Fatih Sultan Mehmet Te Mimarlık Yüksek Lisansının Size Ne Gibi Katkıları Oldu? FSMVÜ de mimarlık bölümünde yüksek li-

- Merve Kocagözoğlu Merhaba İsminizi Öğrenebilir Miyim? Merve ben. Mimarlığı Hangi Üniversitede Bitirdiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Yüksek Lisans Yapmak İçin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini Tercih Etme Sebebiniz Nedir? FSMVÜ’nin akademik hayata yeni bir soluk getirdiğine inanıyorum. Kaybedilmeye yüz tutmuş toplumsal, kültürel ve mimarî değerlerin düşünüldüğü incelendiği bir ortam buldum burada. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Mimarlık Yüksek Lisansının Size Ne Gibi Katkıları Oldu? Geleneksel yapı sistemleri ve kültürel mirasın önemine ilişkin bilgim eksik kalan yanımdı; bu eksikliği FSMVÜ’de tamamlama imkânı buldum.

48

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

sans yapmak bana farklı bir bakış açısı kazandırdı. Görünenin ardında görünmeyen ya da farkında olmadığım soyut kavramları, değerleri okumayı öğrendim. Lisansta daha çok şekilci bir eğitim almıştım, ne niçin yapılmış sorularını sormayı, olayın biraz daha derinine inmeyi burada öğretmeye talipti hocalarımız. FSMVÜ’de Nasıl Bir Ortam Sizi Karşıladı? Samimi bir ortamla karşılaştım. Hocaların anlayişlı, nazik olması onlarla ilişki kurmamızı kolaylaştırdı. İdarî birimlerdeki ilişkileri de aynı şekilde samimi buldum. Okuduğunuz Bölümü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde Okumanın Size Ne Gibi Katkıları Oldu? Başka bir okulda yüksek lisans yapsaydım lisansın devamı niteliğinde bir eğitim olacağını düşünüyorum. Buradaki derslerde farklı bir bakış kazandırılmaya çalışılıyor. Derslerde bir olayı birçok yönüyle düşünmek, diğer disiplinlerle ilişki kurmak gerektiğini öğrendim. Önemli olanın kaliteli bir kadro ile eğitim yapmak olduğunu fark ettim. FSMVÜ’de Nasıl Bir Ortam Sizi Karşıladı? Kurumun misyon ve vizyonunu okul ortamında hissedebiliyorsunuz. Tecrübeli bir akademik kadro ile karşılaştım burada. Aslında böyle bir ortamın olduğunu tahmin ediyordum. Uzun yıllar eğitim veren okullar tercih edilmeli gibi yanlış bir algı var; ancak ben kadronun okulun isminden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçi Fatih Sultan Mehmet ismini taşımasıyla üniversite isim açısında da çok önde.


Enstitüler

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

Yrd. Doç. Dr. M. Nasuhi Çelebi (Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü)

Ü

niversitemizin kuruluşundaki mazbut vakıfların vakfiyelerinde yazılı eğitim hizmetlerini yerine getirmek, ülkemizin ve milletimizin geleneksel birikimini çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumlamak maksadıyla eğitime başlayan FSM Vakıf Üniversitesi, 2010 yılında Güzel Sanatlar Enstitüsü ile güzel sanatlar alanında lisansüstü eğitime başlamıştır. Geçmişten kalan zengin kültür ve sanat mirasımıza sahip çıkmak, koruyup geliştirmek ve bu mirasın gelecek nesillere sağlam bilimsel metotlarla en iyi, en doğru ve en güzel biçimde aktarılmasına ciddi katkılar sağlamak, ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak ana hedefimizdir. Ülkemizin kültürel ve tarihî değerlerini koruyup yaşatacak donanımlı ve uzman teknik elemanlarla başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü benzeri alt birimlerle birlikte çalışmalar yürütmek, bunları UNESCO ve

Avrupa Birliği projeleri düzeyine taşıyarak dünya ile paylaşmak ve vakıfların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak eğitim programlarımızın temelini oluşturmaktadır. Enstitümüze kuruluşu ile birlikte Geleneksel Türk Sanatları Anasanat dalında 2010 yılı bahar döneminde 4’ü özel öğrenci olmak üzere toplam 18 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Hat, tezhip ve minyatür alanlarının yanı sıra, 2011-2012 güz döneminde 2 özel öğrenci toplam 20 yeni kayıt; eğitim programına da çini tasarımını ekleyerek eğitime başlamıştır. 2011-2012 Bahar döneminde ise 6 yeni kayıtlı öğrenci ile eğitim faaliyetine devam etmiş, yıl boyu yapılan eğitim faaliyetlerinde ortaya çıkan çalışmalardan oluşan bir sergi ile 20112012 Eğitim yılını tamamlamıştır. Üniversitemizin Topkapı’daki Yenikapı Mevlevihanesi yerleşkesinde açılan sergide, yüksek lisans öğrencilerimizin hat, tezhip, minyatür ve çini alanlarında yapmış oldukları yaklaşık 50 özgün eser yer almaktadır.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

49


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Halen ders dönemini tamamlayarak tez aşamasına geçen 11 öğrencimiz bulunmaktadır. Enstitümüz 2012-2013 eğitim yılında Geleneksel Türk Sanatları Anasanat

50

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Dalı yüksek lisans programına 10 öğrenci almayı planlamakta olup; grafik tasarım programında yüksek lisans eğitimini başlatmak için de hazırlıklar sürdürmektedir.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Güzel Sanatlar Enstitüsü Akademik Kadrosu M. Hüsrev Subaşı

Prof. Dr.

Zeki Fındıkoğlu

Prof. Dr.

Mustafa N. Çelebi

Yrd.Doç.Dr.

Latife Aktan Özel

Yrd.Doç.Dr.

Betül Bilgin

Öğr.Gör.

M. Aykut Özbay

Yrd.Doç.Dr.

Yasemin Kafkas

Yrd.Doç.Dr.

Ülkü Gezer

Yrd.Doç.Dr.

Nurdan Şafak*

Yrd.Doç.Dr.

Ali Toy*

Öğr.Gör.

Zeynep Gemuhluoğlu **

Yrd.Doç.Dr.

Erkan Kuşku **

Öğr.Gör.

*Diğer Bölümler ** Misafir Öğretim Üyesi

Üniversitemizle birlikte Güzel Sanatlar Enstitüsü de her geçen gün öğrenci mevcudu ile büyümekte, programları çeşitlenmekte ve eğitim kadrosu genişlemektedir. Yüksek lisans eğitimi yanı sıra doktora programları-

Yıllardır kat’ı sanatı üzerine çalışıyorum. Bu alandaki çalışmalarımı akademik olarak geliştirmek düşüncesiyle FSM Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Sanatlar Anasanat Dalı'nda yüksek lisans yapıyorum. Geleneksel sanatlara olan yaklaşımı, akademik kadrosu, sunduğu imkanlar FSM Üniversitesi'ni seçmemde önemli birer etken oldu. Bu üniversitede eğitim fırsatı yakaladığım için çok mutluyum.

nı da başlatmak için hazırlıklarını sürdürmektedir. Ayrıca yatay ve dikey geçişlere de imkan tanımakta ve yabancı öğrenci kontenjanları ile yurt dışından da öğrenci almayı hedeflemektedir.

Safiye Morçay, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Sanatlar Anasanat Dalı

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

51


Meslek Yüksekokulları

“Mimarî Restorasyon” ve “Adalet” Programları İlk Öğrencilerini Bekliyor.

F

arklı bir vakıf üniversitesi ufkuyla eğitim hayatına başlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, meslekî ve teknik eğitimde de yeni bir anlayışla açtığı meslek yüksekokullarına 2012-2013 eğitimöğretim yılında ilk öğrencilerini alacaktır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde barındırdığı 2 meslek yüksekokulu ile farklı bir bakışla meslekî eğitimde yer almak hedefindedir. Bu yeni ve farklı bakışın en temel adımı Türkiye’de ilk ve tek olan Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ve eğitime başlamasıdır. Teknik ve sosyal programlar için de FSMVÜ Meslek Yüksekokulu’nu kuran FSM Vakıf Üniversitesi ülkemizde ihtiyacı duyulan nitelikli işgücünü iş dünyası işbirliği ile yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Eğitim Felsefemiz Alanında Nitelikli Bireyler: Temel hedefimiz alanında nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu bireyler, modern teknolojiyi kullanan, mesleğinde çağın gereklerine uygun eserler üreten, sosyal, teknik ve sanat alanında sektörde aranan nitelikte olacak.

52

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

İş Dünyası ve Sektörle İç içe Eğitim: Mesleki eğitimin niteliğini sektörel işbirliğiyle geliştiriyoruz. İş dünyası size daha yakın olacak. Öğrencilerimiz, sektörel işbirliği neticesinde eğitim esnasında uygulama imkanı elde edip iş dünyasıyla tanışma fırsatı bulacak.

İlk ve Tek Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu: Tarihten aldığı güçle çağın bilgi ve teknolojisini birleştiren Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’muz Türkiye’de ilk ve tek olmanın heyecanı ve özgüveniyle meslekî eğitimde önemli bir boşluğu dolduracak. Yenilikçi ve Uluslararası Müfredat: Programların müfredatı sektör temsilcilerinin katkılarıyla ve Bologna sürecine uygun olarak geliştirilmiştir. Ders kredilerinde AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) esas alınmıştır. Modern Yerleşkeler: Üsküdar Kandilli’deki Güzel Sanatlar Merkezi Yerleşkemiz ile, İstanbul’un altın boynuzu Haliç’teki Haliç Yerleşkemizde sizlere modern ve huzurlu bir yaşam alanı sunuyoruz.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni En Geniş Burs: Tüm programlarda kontenjanın %20’sine tam burs, en az %20’sine %50 burs sadece FSMVÜ’de. Meslek Yüksekokullarımız ve Programlarımız

Türkiye’de İlk ve Tek: “FSMVÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu” İstanbul’un en nadide yerlerinden Kandilli’deki yerleşkede eğitime başlayacak Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’muzda tarihî eserlerin restorasyonu ve korunması, geleneksel sanatımızın yeni nesillere aktarılması ve modern sanat dallarında nitelikli eserler üretilmesi için ihtiyaç duyulan bireyleri uygulamalı eğitimle yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Mimarî Restorasyon Programı Bünyesinde birçok program barındıran Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’nda ilk öğrenci alımı Mimarî Restorasyon Programı’na olacaktır. Mimari Restorasyon Programı’nda eser ve obje restorasyonu dersleri alanında uzman öğretim üyeleri eşliğinde uygulamalı olarak işlenecektir. Ülkemizin mimarî mirasının yaygınlığı ve önemi dikkate alındığında bu mirasın korunması ve toplumsal yaşamda yer alabilmesi için yapılacak çalışmalar her düzeyde önem kazanmaktadır. Özellikle TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bu alanda teknik elemana ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca atölye ve uygulama alanına sahip olan diğer resmî ve özel restorasyon kurumlarının da yetişmiş teknik elemana ihtiyaçları bulunmaktadır. Mevcut teknik elemanların yakın dönemde emekli olmaları ile uygulama alanında önemli bir boşluk oluşturacağı da gözlenmektedir. Bu nedenle Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak Mimarî Restorasyon Programı ile başta Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki binlerce vakıf eseri olmak üzere Millî Saraylar ve diğer resmî ve özel kurumlar bünyesindeki tarihi eserlerin restorasyonlarında çalışacak teknik eleman ihtiyacı karşılanması amaçlanmaktadır. Mezunlarımız mimarlık ofislerinde de tekniker olarak çalışabilecekler.

Kontenjanlar Mimarî Restorasyon Programına 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci alınacaktır. Mimari Restorasyon

(Tam Burslu)

12

Mimari Restorasyon

(% 50 Burslu)

12

Mimari Restorasyon

(Burssuz)

36

Sınavsız Geçiş Yapabilecek Meslek Lisesi Alanları Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İnşaat-Üst Yapı, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Dekoratif Resim, Dekoratif Sanatlar, İç Mekan Düzenleme, İç Mekan Tasarımı, Konservasyon, Restorasyon, Sanat ve Tasarım Dikey Geçil Yapabilecek Bölümler Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Çini, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeni Adresi: “FSMVÜ Meslek Yüksekokulu” Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan ikinci Meslek Yüksekokulunda sanat alanı dışında kalan meslekî ve teknik programlar açılacaktır. YÖK tarafından onaylanan programlarımızdan ilki olan Adalet Programı 2012 ilk yerleştirme döneminde öğrenciler tarafından tercih edilebilecektir. Hukuk fakültemizden de aldığımız güçle Adalet Programı’nda nitelikli bir eğitim vermeyi hedefliyoruz. Haliç Yerleşkesi’nde olacak Meslek Yüksekokulumuzun diğer programlarına ek-tercih dönemi ve önümüzdeki yılda sektörel işbirliğiyle öğrenci alınacaktır.

Adalet Programı Adalet programının amacı, hukuk alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bireyleri yetiştirmektir. Bu amaçla Adalet Programında kamu hukuku ve özel hukuk bilgisi, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi, avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, adli tıp, infaz bilgisi, kalem mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, daktilografi, Türkçe, yabancı dil, muhasebe, işletme yönetimi, arşiv ve dosyalama teknikleri gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

53


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni FSMVÜ Hukuk Fakültesi’nden de alacağımız akademik güçle Adalet Programı’nda farklı ve kaliteli eğitim sunmayı hedefliyoruz. Mezunlarımız Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, adalet dairelerinde yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt katipliği ile ceza infaz kurumlarında müdürlük yapabilmekte ayrıca noterlerde ve hukuk bürolarında da çalışabilmektedirler. Öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerine devam edebilmektedir.

Kontenjanlar Adalet Programına 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 80 öğrenci alınacaktır. Adalet

(Tam Burslu)

16

Adalet

(% 50 Burslu)

16

Adalet

(Burssuz)

48

Sınavsız Geçiş Yapabilecek Meslek Lisesi Alanları Adalet, Zabit Katipliği Dikey Geçiş Yapabilecek Bölümler Hukuk

MYO’da Yaşam Kandilli Yerleşkesi İstanbul’un en nadide semtlerinden Kandilli’de yer alan yerleşkemizde öğrencilerimizi geniş bir yaşam alanı beklemektedir. Kandilli Yerleşkesi, geniş fuaye ve sosyal alanlar, 330 kişilik konferans salonu, 120 kişilik etkinlik- tiyatro ve sinema salonu, modern derslikler, atölye ve laboratuvarlar, Boğaz manzaralı seyir terası ve kafesi, yemekhane, kütüphane, kantin, yerleşke bahçesi gibi sosyal donatılardan oluşmaktadır.

Haliç Yerleşkesi İstanbul Haliç’te deniz kenarında kurulan, metrobüse 5 dakikalık yürüme mesafesindeki yerleşkede, modern derslikler, sosyal ve sportif alanlar, yeşil alanlar, kafetarya, Haliç ve İstanbul manzarası ile öğrencilerimizi huzurlu bir eğitim ortamı bekliyor.

54

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ

Yabancı Diller bölümü

Dr. Osman Sabuncuoğlu (Hazırlık Okulu Müdürü)

Öncelikli hedefimiz üniversiteye gelen öğrencilere etkili ve kaliteli dil öğretimi sunmak ve onları geleceğe hazırlamaktır. Güçlü İngilizce bilgisi öğrencilerin meslek hayatlarında büyük bir fark yaratacaktır. Öğrencilerimizin bölümlerindeki programları takip edebilmeleri için gerekli olan akademik becerileri kazanmalarını ve orta üstü dil düzeyine (B2) erişmelerini sağlamaktır. Dil gelişimine ek olarak, öğrencilerin akademik becerileri kazanmasını ve bölüm programında başarılı olmasını istiyoruz. Bu yüzden, beceri geliştirme odaklı ve tematik öğretime dayalı bir program takip etmekteyiz. Dil öğreniminin esas amacının iletişim kurmak olduğuna inandığımız için dil öğretim felsefemiz iletişim kurmaya, kendini ifade etmeye, fikirleri karşıya aktarmaya ve dili etkili kullanmaya dayalıdır. Öğrencilerimizin akademik ortamdaki gereksinim, beklenti ve hedeflerine uygun olarak tasarlanmış bir dil öğretimi sunmaktayız. Dil öğrenmenin en iyi yöntemi dilin dört becerisini yetkin şekilde kullanarak dili geliştirmedir. Öğrencilerimizin dinlediğini ve okuduğunu anlamasını, okuduğuna ve dinlediğine hem sözlü hem de yazılı olarak yetkin cevaplar vermesini amaçlamaktayız. İnsan odaklı ve hizmet merkezli bir anlayışa sahip olduğumuz için, öğrencilerimizin memnuniyeti ve akademik başarısı bizim için çok önemlidir. Bu sebeple, öğrencilerimize başarı ve performansı-

nı takip etmek için danışmanlık hizmetleri sağlanacaktır. Ayrıca, çeşitli kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler vasıtasıyla öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları sağlanacak ve öğretim görevlileri ile öğrenciler arasında etkileşim ortamı yaratılacaktır. İngilizce Hazırlık Programı’nın başarısının anahtarı sınıf içi öğretimi destekleyecek yapılanmanın bulunmasıdır. Yazma Becerisini Geliştirme Merkezi’mizin amacı,öğrencilerimizin birebir dersler ve grup dersleri ile yazma becerilerini geliştirmelerine yardım etmek ve onlara rehberlik etmektir. Materyal Geliştirme Ofisimiz, dil becerilerinin (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) gelişiminde, gerekli bireysel çalışmayı desteklemek için öğrenci odaklı materyaller geliştirmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin derslerdeki eksiklerini tamamlamak amacıyla haftanın belirli günleri telafi dersleri yapılmaktadır. İngilizce Hazırlık Programı’nın başarılı olmasının en büyük sebeplerinden diğeri de kur sisteminin uygulanmasıdır. Bir akademik yıl 4 kura ayrılır. Her kur 8 haftadan oluşur. Bir kur boyunca 240 saat dil eğitimi yapılır. Bir kur boyunca 1 ara sınav ve düzey bitirme sınavı yapılır. Kuru geçmek için ara sınav ve düzey bitirme sınavı ortalamasının 60 ve üzeri olması gerekir. Her kur sonunda öğretime 1 hafta ara verilir. Ölçme ve Değerlendirme Ofisi, yıl boyunca dil öğretim felsefemize uygun şekilde sınavları hazırlar ve değerlendirir. Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimiz, 10 Eylül 2012 tarihinde

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

55


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni Seviye Belirleme Sınavı’na girer. 60 ve üzeri puan alan öğrenciler, 12-13 Eylül 2012 tarihlerinde yapılacak yazılı ve sözlü Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan 60 ve üzeri not alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar. Uluslararası standartlara uygun olarak beş ana düzeyde dil öğretimi sunulmaktadır: Temel, Orta Öncesi, Orta, Orta Üstü ve İleri. Ayrıca hazırlık okulu öğrencilerine öğretim görevlileri tarafından danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu rehberlik ve danışmanlık hizmeti, öğrencilerin kendi kendini yönlendirmelerine, dil öğrenmeyi öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Dil öğreniminde daha başarılı olmaları için bireysel farklılıklar göz önüne alınarak öğrenme stratejileri geliştirilmektedir. Yrd. Doç. Dr. Güler Dinçel öğrencilerimizin

ruhsal ve psikolojik gelişimine yön vermekte ve onların sorunlarını çözmeye yardımcı olmaktadır. İngilizce Hazırlık Okulu, iyi eğitimli, genç, dinamik, heyecanlı, yenilikçi, öğrenmeye ve meslekî gelişime açık, kendini mesleğine adamış bir öğretim kadrosuna sahiptir. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bölümümüz Türk ve yabancı öğretim kadrosundan oluşmaktadır. Kadromuz örnek dersler vererek, dil öğretimiyle ilgili sunum ve tartışmalar yaparak ve yabancı eğitimcileri üniversiteye davet ederek bilgi ve becerilerini yenilemektedir. Mesleki hedefleri yüksek olan bu dinamik bölüm; birlikte yöneterek, işbirliği yaparak, konuları müzakere ederek ve tartışarak akademik özgürlüğü yaşamaktadır. Bu özgürlük ortamı kadromuzu daha çok motive ederek, kurum ile aralarında güçlü bir bağ oluşturmaktadır.

Hazırlık Okulu İngilizce Hazırlık Bölümü Akademik Kadrosu Dr. Osman Sabuncuoğlu

(Bölüm Başkanı), Doktora 9 Eylül Üniv. İngilizce Öğretmenliği

Fikriye Kurtoğlu

(Bölüm Başkan Yardımcısı) Lisans Selçuk Üni. İngilizce Öğretmenliği / Yüksek Lisans City Univ. of New York

Adem Dal

Lisans - Boğaziçi Üniv. İngilizce Öğretmenliği

Andy Boyns

Lisans- Surrey Univ. TEFL Sertifika Programı

Arzu Betül Çelik

Lisans - ODTÜ İngilizce Öğretmenliği

Aysun Deliktaş

Lisans - ODTÜ İngilizce Öğretmenliği

Ayşe Gür Geden

Lisans Boğaziçi Üniv. İng. Edeb. / Yüksek Lisans (Devam)- Yıldız Üni. Sosyoloji - TEFL

Ayşen Şimşek

Lisans - Marmara Üniv. İngilizce Öğretmenliği

Barış Kürdo

Lisans Boğaziçi Üniv. İng. Edeb. / Yüksek Lisans (Devam)- İstanbul Üni. İng. Dili ve Edeb.

Begüm Üzülmez

Lisans 9 Eylül Üni. İng. Öğr. / Yüksek Lisans (Tamam)- 9 Eylül Üni. Uluslararası İlişkiler

Ben Trimmel

Lisans Birmingham Üni.- TEFL Sertifika Programı

Emel Hakyemez

Lisans Boğaziçi İng. Öğr./ Yüksek Lisans (Devam)- Boğaziçi Üniv. İngilizce Öğretmenliği

Esmanur Çetinkaya

Lisans Ege Üniv. İng. Edeb. / Yüksek Lisans (Devam)- ODTÜ Sosyoloji

Esra Keskin

Lisans Boğaziçi Üniv. Müt.Terc. / Yüksek Lisans (Devam) - Boğaziçi Mütercim Tercümanlık

Gözde Sarıoğlu

Lisans Boğaziçi Müt. Terc. / Yüksek Lisans (Devam)- FSMVÜ Türk Dili ve Edebiyatı

Luke Webb

Lisans London Üniv. Tarih / Yüksek Lisans -LondonUniv. Tarih - TEFL Sertifika Prog.

N. Feyza Harman

Lisans Marmara Üniv. İngilizce Öğretmenliği

Nalan Bozoğlu Şan

Lisans Boğaziçi Üniv. Müt. Terc./ Marmara Üni. Formasyon Sertifikası

Niyazi Ağaoğlu

Lisans Fatih Üniv. Amerikan Edeb. / Yüksek Lisans (Devam) Fatih Üniv. İng. Dili ve Edeb.

Sema Özcan

Lisans Boğaziçi Üniv. İng. Öğretmenliği

Simge Özgören

Lisans Boğaziçi Üniv. İngiliz Edeb. / Yüksek Lisans (Devam) -Doğuş Üniv. İng. Dili ve Edeb.

Sinem Aydoğan

Lisans Boğaziçi İng. Öğr. / Yüksek Lisans (Devam)- Boğaziçi Üniv. İngilizce Öğretmenliği

Şeyma Karaca

Lisans Kocaeli Üniv. İng. Edeb. / Yüksek Lisans (Devam)- 100. Yıl Üni. İng. Dili ve Edeb.

Tim Owens

Lisans MacQuaire Univ. İletişim- TEFL Sertifika Programı

Vildan Özertürk

Lisans Boğaziçi Üniv. İng. Edeb. / Yüksek Lisans (Devam) Yıldız Üniv. Sosyoloji

56

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


ARAPÇA HAZIRLIK BÖLÜMÜ

Yabancı Diller bölümü

Öğr. Gör. Hamdi Arslan (Arapça Hazırlık Bölümü Yöneticisi)

- İslami İlimler Fakültesi Arapça Hazırlık Bölümü Türkiye’de eğitim dili Arapça olan ilk İslâmî İlimler Fakültesi olma özelliğini taşıyan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi, bir yılı zorunlu Arapça hazırlık sınıfı olmak üzere beş yıllık eğitim ve öğretimi ile kaliteli ilahiyatçı, İslam araştırmacısı ve dini hizmetler elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Vakıf Üniversitesine layık “vakıf insan” ruhunu taşıyan seçkin eğitimci kadrosu ile farklı bir metotla dil eğitimi verilen zorunlu Arapça hazırlık sınıfında, öğrencilerle kurulan sıcak iletişim ve samimî diyalog ile severek ve sevdirerek Arapça öğretilmekte; geleceğin ilim ve irşad erbabı (Müftü vaiz, öğretmen, imam hatip ve Kur’an Kursu öğreticisi) yetiştirilirken Fakülte dışı özel derslerle, haftalık Arapça konferanslarla öğrencinin İslamî ve ilmî kişiliğinin gelişmesine sürekli olumlu katkıda bulunulmaktadır. 2011-2012 eğitim öğretim yılında Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’nda, Mekke Ümmü’l-Kura Üniversitesinden gelen misafir hocalarla birlikte, alanında uzman Arap ve Türk asıllı akademisyenler tarafından modern teknoloji ve özel programlar kullanılarak lisans seviyesinde ciddî ve seviyeli bir Arapça dil eğitimi verilmiştir. Hazırlık sınıfında Nahiv, Okuma ve Anla-

ma, Sözlü Anlatım, Yazılı Anlatım, Arap Dili Fonetiği, Arapça Yazı Teknikleri derslerinde sabah saat 09.00-15.30 arası ders gören öğrenciler, haftada toplam 30 saat ders almaktadırlar. 2011-2012 öğretim yılında Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’nı bitiren öğrencilerimizin tamamının, Arapça dil takviyesi için Temmuz ve Ağustos aylarında ücretsiz yaz dil okulunda pratik Arapça dersleri görmeleri için Mekke Ümmül-Kura ve Kuveyt Üniversitesi ile anlaşma yapılmıştır. İslâmî İlimler Fakültesi’ne yeni kaydolacak öğrenciler;10 Eylül 2012 tarihinde Seviye Tespit Sınavı’na tabi olacaklardır. Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler; Başlangıç, Orta, Orta Üzeri, İyi ve İleri Seviyelerine ayrılacaklar, bu seviyelerde Arapça dersleri alacaklardır. Seviye TespitSınavı’nda 70 üzeri puan alan öğrenciler, 12-13 Eylül 2012 tarihlerinde yapılacak yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarına gireceklerdir.Yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarında 70 veya daha fazla puan alan öğrenciler doğrudan İslâmî İlimler Fakültesi’nin birinci sınıfına kaydedileceklerdir. 70 puan almayanlar zorunlu Arapça hazırlık sınıfında öğretim göreceklerdir. Öğrencilerimize başarılar dileriz.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

57


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Hazırlık Okulu Arapça Hazırlık Bölümü Akademik Kadrosu Abdullah el-Karni*

Doç.Dr.

Said eş-Şehrani*

Doç.Dr.

Ahmet Alabalık

Yrd.Doç.Dr.

Halil İbrahim Kutlay

Yrd.Doç.Dr.

Hamdi Arslan

Öğr.Gör.

Mahmut Nurettin Şaban

Öğr.Gör.

Gülnara Baymasheva

Okutman

H. Osman Şahin** * Misafir Öğretim Üyesi (Ümmü’l-Kura Üniversitesi) ** Yarı zamanlı

58

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


FSMSEM

(SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ)

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin Üsküdar’da düzenlediği Benim Üniversitem Kardeş Okul Buluşması, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde Üsküdar Kaymakamı Süleyman ERDOĞAN, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa KARA, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Hasan EKMEN, Üsküdar Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Ġlyas TEKĠN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMĠR, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Av. Hamza AKBULUT, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Doğay ARINÇ, Genel Sekreter Alim TÜRKYILMAZ, Üniversitemiz Dekanları, Enstitü Sekreterleri ve öğretim üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI’nın sunumuyla başlayan Benim Üniversitem Kardeş Okul Buluşması, protokol konuşmalarının ardından Üsküdar Belediyesi tanıtım filmi ve Üniversitemiz tanıtım slaytıyla devam etmiştir. Üsküdar Ġlçesi’nde bulunan okullarımızdan gelen öğrencilerimizin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyelerimize yönelttikleri soru ve cevaplarla programımız son bulmuştur. Benim Üniversitem Kardeş Okul Buluşmasında “Kardeş Okul Beratı”nı almaya hak kazanan okullarımız, Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMĠR ve Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkan Vekili Av. Hamza AKBULUT’un kura çekimleri sonucu Üsküdar Çengelköy Lisesi ve Özel Arda Asalet Lisesi olarak belirlenmiştir.

Kardeş Okullarımıza eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileriz.

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas TEKİN

Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa KARA

Üsküdar Kaymakamı Süleyman ERDOĞAN

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR

Ödül Töreni

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

59


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

2 Haziran Cumartesi günü Üniversitemiz Mevlevihane Kampüsü Salonlarında Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI sunumuyla başlayan program, sırasıyla Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Önal İNALTEKİN, Rektörümüz Prof. Dr. Musa DUMAN, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah DEMİRCAN, Fatih Kaymakamı Hasan KARAKAŞ’ın açılış konuşmalarıyla I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyum Çalıştayı gerçekleştirildi. Afet Öncesi ve Sonrası Sosyal Politikalar, Kentsel Dönüşüm Süreci ve Sosyal Politikalar, Vakıf Medeniyeti ve Sosyal Politikalar konu başlıkları altında gerçekleştirilen Çalıştayımıza akademi, yönetim ve kamu alanında yoğun bir katılım sağlandı. Konuşulan konulardan çıkarılan başlıklar ışığında 15 Haziran Cemal Reşit REY Konser Salonunda – 16 Haziranda Üniversitemiz Mevlevihane Kampüsünde gerçekleştirilecek I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu hakkında fikri birlik sağlandı.

Prof. Dr. Musa DUMAN Ahmet Misbah DEMİRCAN

Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR Esat Ertaç ERBESLER

Alim TÜRKYILMAZ Önal İNALTEKİN

Çalıştay Açılışından Görüntüler

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah DEMİRCAN ve Sürekli Eğitim Merkezi Ekibi

60

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

BELEDİYELERE EĞİTİM ve PROJE SUNUMU Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Spikerler Derneği iş birliği ile düzenlenen Televizyon Gazeteciliği Seminer Projemiz hakkında proje sunumu yapmak amacıyla Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI ve Spikerler Derneği Başkanı Veyis ATEŞ belediyelere bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Üniversitemiz ve Sürekli Eğitim Merkezi’nin proje ve programları ile TV Gazeteciliği Seminer Projemiz kapsamında Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal ERZEN, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah DEMİRCAN, Esenler Belediye Başkanı Teyfik GÖKSU, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan CAN, Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz SUBAŞI, Beylikdüzü Belediye Başkan yardımcısı Efrahim YEŞİL, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Av. Ömer ARISOY, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut ÖZDEMİR, Bağcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan GÜLTÜRK ve Basın Danışmanı Abdullah ARIDORU, Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Recai ÇALIŞKAN ile görüşüldü. Üniversitemiz ve Belediye ortaklıklarında düzenlenebilecek eğitim projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal ERZEN

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah DEMİRCAN

Esenler Belediye Başkanı Teyfik GÖKSU

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan CAN

Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz SUBAŞI

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Efrahim YEŞİL

Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Av. Ömer ARISOY

Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Recai ÇALIŞKAN

Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mithat YOLCU

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

61


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Esenler Belediyesi iş birliği ile Esenler Sanat Evi (ESEV)’nde 6 haftadır devam eden Televizyon Gazeteciliği Seminerleri, Spikerler Derneği Basın ve Halkla Ġlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aynur AYAZ’ın sunuculuğunu üstlendiği sertifika töreni Esenler Belediyesi konferans salonunda 09 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sertifika törenine, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Aydın POLAT, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI, Genel Koordinatör Soner ÖRNEKOL, Eğitim Koordinatörü Fulya YAPICI, Eğitim Koordinatörü Adem AYOĞLU, Kurumsal Ġlişkiler Yönetmeni Emre ÖZMEN, Esenler Sanat Evi Koordinatörü Mustafa KARADEMĠR, Burhan ALTUN ve 72 Kursiyer katıldı. Program sonunda altı hafta boyunca büyük bir özveriyle seminerleri takip eden katılımcılara Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Aydın POLAT, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI, Spikerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burak KOÇYĠĞĠT ve Spikerler Derneği Basın ve Halkla Ġlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aynur AYAZ tarafından “Katılım Belgeleri” takdim edildi.

62

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

CINE 5 Program Sunucusu Aynur AYAZ

Bugün TV Spikeri Evren ÖZALKUŞ

FOX TV Çalar Saat Sunucusu Fatih PORTAKAL

TVNET Ana Haber Sunucusu Veyis ATEŞ

Esenler Belediye Başkan Yrd. Aydın POLAT

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni YOUTHHOLDING ve EĞİTİŞİM KARİYER ENSTİTÜSÜ ÇÖZÜM ORTAKLIĞI PROTOKOL TOPLANTISI Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI, Avrupa’nın En İyi 25 Şirketinden biri ve Avrupa’nın en iyi 10 girişimcisinden biri seçilen Türkiye’nin lider gençlik pazarlaması şirketler grubu Youtholding CYO’su Emrah KAYA ile Les Ottoman Kuruçeşme Otel’inde çözüm ortaklığı protokolü imzaladı. Aynı zamanda The Uniclub, Youth Media, Youth Research, Eğitişim Kariyer Enstitüsü, Keynote Speaker Agency, Firsatciyizbiz.com şirketlerinin de CYO’su olan Emrah KAYA ile gerçekleştirilen toplantıda Sürekli Eğitim Merkezi Genel Koordinatörü Soner ÖRNEKOL, Eğitim Koordinatörü Fulya YAPICI, Eğitim Koordinatörü Adem AYOĞLU, Kurumsal İlişkiler Yönetmeni Emre ÖZMEN ve Burhan ALTUN; Üniversite ve Organizasyon Sorumlusu Ali Cem OKTAY da bulundu.

Youtholding CYO’su Emrah KAYA

Toplantıda Üniversitemiz, Sürekli Eğitim Merkezi ve Youth Holding’e bağlı şirketler ile gerçekleştirilebilecek projeler ve eğitim başlıkları da görüşüldü. Geleceğe sağlam bir şekilde ilerlemenin en önemli ana unsuru olan “gençliğe” yatırım konusunda ortak kaygılar taşıyan Üniversitemiz ve Youth Holding şirketler grubu ile “önemli” işlerin kapılarını aralamanın mutluluğu içerisindeydi. İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI ve Sosyal Politikalar Derneği ve ASAL Yönetim Kurulu Başkanı Esat Ertaç ERBESLER, İETT Genel Müdürü Dr. Hayri BARAÇLI ile toplantı gerçekleştirdi Toplantıda Üniversitemiz ve Sürekli Eğitim Merkezimizi hakkında bilgi verildi. Cemal Reşit Rey Konser Salonunda yapılacak olan I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumuna davet edildi. İETT Genel Müdürü Dr. Hayri BARAÇLI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI ZİYARETİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Muzaffer SARAÇ başkanlığında gerçekleştirilen, I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu koordinasyon toplantısına; Sosyal Politikalar Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin YEŞİL, ASAL Grubu Genel Müdürü Sami ERBESLER, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ve Sempozyum Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI katıldı. Toplantıda yapılan hazırlıklar ve yapılması planlanan işler hakkında görüş alış-verişinde bulunuldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Muzaffer SARAÇ

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

63


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni YEREL YÖNETİMLERDE ÖNLENEBİLİR YOKSULLUK ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAK GRUP TOPLANTISI Tuzla Belediyesi Belediye Başkanı Şadi YAZICI, Prof. Dr. Edibe SÖZEN, Prof. Dr. Fikret SEZGİN, GENAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan AKTAŞ, Doç. DR. İbrahim DEMİR, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI ile alan uzmanlarının yer aldığı Odak Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Yerel Yönetimlerde Önlenebilir Yoksulluk ve Sürdürülebilirlik konularında gerçekleştirilen Odak Grup Toplantısında: Kent yoksulluğunun tanımı, kent yoksulluğunu önlemede eğitim ve meslek edindirme yoluyla kişilerin hayata kazandırılması, ekonomik ve sosyal yönden desteğe muhtaç ailelerde iyileştirme ve rehabilitasyon konuları görüşüldü. Toplantıda Üniversitemiz ve Sürekli Eğitim Merkezi’nin eğitimleri ve projeleri hakkında bilgi verildi. İki kurum arasında gelecekte gerçekleştirilebilecek eğitim başlıkları da konuşulan konular arasındaydı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi YAZICI

ARNAVUTKÖY KAYMAKAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Kurumsal İlişkiler Yönetmeni Emre ÖZMEN Arnavutköy Kaymakamı S. Hürrem AKSOY ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu davetiyesi kendilerine takdim edilerek Üniversitemiz ve Sürekli Eğitim Merkezimizin tanıtımı yapıldı. Ayrıca I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu hakkında bilgi verildi.

Arnavutköy Kaymakamı S. Hürrem AKSOY

FATİH KAYMAKAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Kurumsal İlişkiler Yönetmeni Emre ÖZMEN Fatih Kaymakamı Hasan KARAKAŞ ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu davetiyesi teslim edilerek Üniversitemiz ve Sürekli Eğitim Merkezimizin tanıtımı yapıldı. Ayrıca I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu hakkında bilgi verildi.

Fatih Kaymakamı Hasan KARAKAŞ

BAYRAMPAŞA TEKSTİLCİ VE SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ ile EĞİTİM TOPLANTISI Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneğinde (BATİAD) KOSGEB ve İŞKUR eğitimleri hakkında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Marmara Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Erdal KEREY, Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Önder ÖRNEKOL, Moda Bayrampaşa Reklam Müdürü Gizem GÜRSOY, Eğitişim Kariyer Enstitüsü İŞKUR Koordinatörü Serkan AKAN ve Sürekli Eğitim Merkezi Genel Koordinatörü Soner ÖRNEKOL katıldı. Toplantıda İŞKUR eğitim programları ve KOSGEB destekli hizmet içi eğitimleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca BATİAD Yönetim Kurulu üyelerine I. Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyum davetiyesi takdim edilerek Üniversitemiz ve Sürekli Eğitim Merkezimizin tanıtımı yapıldı.

64

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

MASİAD Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Erdal KEREY


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni ÇALIŞMA ve İŞKUR HİZMET ALIMI EĞİTİMLERİ TOPLANTISI Çalışma ve İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğünde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI’nın Çalışma ve İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer COŞKUN ile gerçekleştirdiği toplantıda Üniversitemiz ve Sürekli Eğitim Merkezi nezdinde gerçekleştirilecek Sosyal Medya Uzmanı, Ayakkabı İmalat İşçisi, Moda Tasarımı ve Çağrı Merkezi Elemanı Eğitimleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Üniversitemiz ve Sürekli Eğitim Merkezi ile İŞKUR arasında gerçekleştirilebilecek eğitim programları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalışma ve İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer COŞKUN

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

65


ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

Erasmus ile Dünyayı Keşfedin! Hanife Öz Tekin, Erasmus Kurum Koordinatörü

A

rtık bir üniversite öğrencisi oldunuz. Bu sizin için hayatta birçok şeyin değişmesi demek. Belli bir yönde yürüme kararlılığını göstererek yetişkin olmanın en büyük gereklerinden birini yerine getirdiniz çünkü. Bundan sonra seçtiğiniz alanda uzmanlaşmak için ciddi bir çabanın içine girecek, toplumda donanımlı biri olarak yer alacaksınız. Uzun da olsa, yürümeye değer bir yolda olduğunuz için mutlu olmalısınız. Tabii bunun için yalnızca size verilen ödevleri yapıp, sınavlarınızda başarılı olmanın yeterli gelmeyeceğini tahmin edersiniz. Bir üniversite ortamında bulunmanız kendinizi nasıl idare ettiğinizden sosyal ilişkilerinize, bir metni nasıl okuyup bir cümleyi nasıl yazdığınızdan neleri merak ettiğinize, şehrin havasını nasıl soluduğunuzdan kimlerle tanışmak istediğinize uzanan çok yönlü, çok kapsamlı bir değişimin içine girmeniz

66

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

anlamına geliyor her şeyden önce. Tanımlamanız, seçmeniz, yerli yerine koymanız gereken onca şey var. Ama zaten üniversiteli bir genç olmak artık daha geniş ve daha güvenli adımlar atmanız, dünyanızı her geçen gün daha da genişletmeniz anlamına gelmiyor mu? Biz size bu adımların en geniş ve kapsamlı olanlarından birini, Erasmus öğrenci değişim programını tanıtmak istiyoruz. Bu tecrübenin bir parçası olursanız, akademik çalışma alışkanlığınızdan sosyal ilişkilerinize, dil yetkinliğinizden yeme-içme, alışveriş, temizlik gibi pratik yaşam becerilerinize, kendinizi başkalarına nasıl sunduğunuzdan başka dünyaları nasıl algıladığınıza kadar pek çok konuda kayda değer bir değişim yaşayacak, her şeye çok daha geniş bir perspektiften bakar hale geleceksiniz. Daha önce duymuş olabilirsiniz, ama biz yineleyelim, Erasmus, Avrupa Birliği’nin karşılıksız sağladığı hibeler yoluyla Avrupa’daki herhangi


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

bir yükseköğretim kurumunda 3 aydan 12 aya varabilecek bir süre boyunca değişim öğrencisi olarak bulunmanızı sağlayan bir Avrupa Birliği programıdır. Erasmus programının üst düzey koordinasyonu her ülkenin kendine ait Ulusal Ajans’ı tarafından sağlanır. Türkiye Ulusal Ajansı da Avrupa Birliği Bakanlığı-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na bağlıdır. 1987 yılından bu yana tüm Avrupa çapında ve AB üyesi ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının işbirliği yaptığı diğer ülkelerde uygulanan Erasmus, son derece popüler bir değişim programı olmuş, yalnızca 2010-2011 akademik yılında Türkiye’den 10095 öğrenci Erasmus’tan faydalanarak eğitiminin bir kısmını Avrupa üniversitelerinde sürdürmüştür. Sizin de bu programa katılmanız ve değişim öğrencisi olarak Avrupa’da bir yükseköğretim kurumunda bulunmanız için, öncelikle, üniversitemizin bu yüksek öğretim kurumuyla ikili anlaşma yapmış ve değişim öğrencileri için bir kontenjan belirlemiş olması gerekir. İkili anlaşmalar da genellikle üniversiteler bünyesindeki bölümlerin müfredatlarının birbiriyle örtüşür bazı nitelikler taşımasına, dil yeterliliği şartının büyük oranda sağlanabilir olmasına, kurumların karşılıklı işbirliği için istek göstermesine bağlı olarak gerçekleştirilir. Eğitiminizi Erasmus kapsamında belli bir süreliğine yurtdışında almanız hiçbir şekilde Türkiye’deki eğitiminize ara vermeniz, sene ya da dönem kaybetmeniz anlamına gelmez, zira orada aldığınız ve başarılı olduğunuz tüm dersler AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) yoluyla sizin normal müfredatınız kapsamında sayılır ve transkriptinize eklenir. Hiç zaman kaybetmediğiniz gibi, eğitim hayatınızı, her yönüyle ilginç, belki kimi zaman zorlu ama çok renkli bir tecrübeyle zenginleştirmiş olursunuz. Bu okuduklarınızdan sonra Erasmus’a katılmaya kesinlikle karar verdiniz diyelim. Ne

yapmanız gerekiyor? Üniversitemiz Erasmus birimi, Erasmus programı kapsamında öğrenim hareketliliğinden faydalanacak öğrencileri seçmek amacıyla bir ilan yayınlar. Bu ilan size üniversitenin internet sitesi aracılığıyla ve e-mail gibi yollarla duyurulur. Lisans eğitiminin 2. yılına geçmiş ve daha önce Erasmus programına katılmamış bütün öğrencilerimiz başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Yapılan başvurular Erasmus kurulu tarafından adil, şeffaf ve tarafsız bir şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme sırasında üniversite, çeşitli puanlandırma ve öncelik kriterleri kullanma hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucunda Erasmus programına katılmaya hak kazanan öğrenciler için artık yepyeni bir dönem başlar. Bundan sonra öğrenciler, kendi bölümlerindeki Erasmus koordinatörlerinin ve üniversitemizin Erasmus biriminin danışmanlığında Avrupa’da gidebilecekleri yükseköğretim kurumuna yönelik resmi belgelerini ve yurtdışı çıkış gerekliliklerini tamamlayarak eğitimlerine yepyeni bir seviye kazandırmaya hazır hale gelirler.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

67


KÜTÜPHANE

Nisan 2011’de kuruluş çalışmalarına başladığımız kütüphanemiz, Türk Hava Yolları’nın desteği ile kurulmuştur. Yeni kurulan bir kütüphane olmamıza rağmen kaydettiği aşama bir çok kurum tarafından gıpta ile karşılanmaktadır. Kütüphanemizin kuruluş aşamasında, bir çok vakıf, dernek, üniversite ve akademisyen yayın desteğinde bulunmuştur. ÖDÜNÇ KULLANIM Ödünç Alınan Kitap Sayısı* 7.588 Adet Kayıtlı kullanıcı

9,61 kitap

* *Ödünç alınan yayın sayısı -Eylül 2011/Haziran 2012)

68

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Kütüphanemizin sahip olduğu imkanlara genel olarak bakacak olursak:

KOLEKSİYON Yayın Türü

Adet

Kitap (basılı)

36.073

Kitap (elektronik)

100.993

Dergi (basılı)

357 dergi (3992 sayı)

Dergi (elektronik)

17.685

DVD/CD

1.648

Slayt

4.119

Toplam

163.147


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Zaman Gazetesi, Kampüs Eki, 29.05.2012, sayfa 21.

İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Kütüphanemizi Ziyaret Etti. Ziyareti sırasında Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, Başbakanlık Müşaviri ve Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Komitesi Başkanı ve Mütevelli Heyeti üyemiz Prof. Dr. Bekir Karlıağa, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü müdürümüz Prof. Dr. Recep Şentürk, IRCICA Direktörü Dr. Halit Eren eşlik etti. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğluve diğer ziyaretçilere, kütüphane hakkında genel bilgi ve son dönemde kütüphane koleksiyonuna katılan Prof. Dr. Fuat Sezgin yayınları hakkında bilgi verildi.

Rektörler Kütüphanemizi Ziyaret Etti.

Rektörümüz, Prof. Dr. Musa Duman’ın misafirleri olarak üniversitemize gelen, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Esen, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Okur, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ekiz, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Avcıata kütüphanemizi ziyaret ettiler. Rektörlere kütüphane hakkında genel bilgi verildi.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

69


RÖPORTAJ

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir ile röportaj

“İnsan vücudunda beyin ne ise, kütüphane üniversitede onu ifade eder”

Kitapla ilk tanışmanızı, okuma maceranızın başlangıcını anlatır mısınız? Lise yıllarıydı, rahmetli Necip Fazıl’ın “İman ve Aksiyon” adlı bir eseri var, kendisi Erzurum’da bir konferans vermişti. 3 saatin üzerinde 2000’den fazla katılımcıyla, bizim o dönemdeki gençliğin de önemli bir düşünce kaynağı olan kitabı çok iyi hatırlıyorum, okumaya olan sevgimde çok önemli etkisi vardı. O zaman Bedir Yayınları’ndan yayınlanmıştır, okumaya, tarihe ilgimi geliştirmiştir.

70

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Kütüphaneyle ilk tanışmanız? Sizi öğrencilik, akademisyenlik hayatınızda etkilemiş bir kütüphane ya da kütüphanede geçen bir anı var mı? Doktora çalışmamız Ankara’da başladı, Milli Kütüphaneye gidip gelirdik, ama ikametim İstanbul olduğu için Süleymaniye Kütüphanesinin özellikle eski eserler bölümü, saham eski edebiyat olduğu için çok yararlandığım bir kütüphanedir. Orada bulunan müelliflerin el yazması eserleri bizim için çok


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni değerlidir. Tabi pek çok kütüphaneye uğramışızdır o yıllarda. Üniversite kütüphanesi, Millet Kütüphanesi, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, ama özellikle pek kimsenin bilmediği, gizli kalmış, keşfettiğimiz bir kaynak Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi çok önemlidir benim için. Kütüphane serüvenimiz tabi devam ediyor, yurtdışında üniversitelere girdiğimizde ilk uğradığımız yerler kütüphaneler.

Üniversite eğitiminde kütüphanenin önemi sizce nedir? “Kütüphane olmazsa üniversite olmaz, bence kütüphanesiz üniversite de düşünülemez. İnsan vücudunda beyin ne ise, kütüphane üniversitede onu ifade eder. Onun için biz de kütüphaneye önem veriyoruz.” Üniversitemiz kurulur kurulmaz ilk başlattığımız çalışmalardan birisi kütüphanedir, bu konuda özellikle Ayhan Bey’e teşekkür ediyoruz, kendisi geldi bize bir proje teklif etti bu proje gerçekleşirse oluşacak imkânları anlattı, bu projeye sponsor olarak da Türk Hava Yolları’na gitmemiz uygun ola-

bilir dedi, gittik; oradan istifade ettik. Onların vasıtasıyla üniversitemizin kütüphanesini teşekkül ettirmiş olduk, yine onların desteğiyle bundan sonra da geliştireceğiz. Kütüphane üniversitemizin olmazsa olmazlarından biri, canla başla geliştirmeye çalışıyoruz. Kütüphanemiz beklentilerinizi karşılıyor mu? Bundan sonrası için talepleriniz nelerdir? Şu anda hedefimize yaklaşmış bulunuyoruz, özel kütüphaneleri olan arkadaşlarımız, hocalarımız var, bize kitaplarını emanet etmek isteyen büyüklerimiz var, onlarla temasa geçip, onların kitaplarını almak, kütüphanemizde çalışmalarını yürütecekleri alan oluşturup, gençlere de yol göstermeleri, tavsiyeleri için imkân sağlamak gibi bir projemiz var. Daha geniş alana kavuştuğumuzda buna imkân sağlayabiliriz. Ne kadar kitabımız olursa, üniversitemiz o kadar şahsiyet kazanacak.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

71


RÖPORTAJ

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman’la röportaj

Kütüphane; hem okuyucuya kaynaklara erişme imkânı, hem ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği, aynı zamanda sosyal yönü olan bir mekân.

Kitapla ilk tanışmanızı anlatır mısınız? Pek çok kişi gibi ilkokul yıllarında ders kitaplarıyla başladı tanışma. Daha sonraları bizden daha büyük arkadaşlarımızda gördüğümüz, tanıdığımız kitaplar geliyor. Aklıma ilk gelen yazalar Fakir Baykurt, Yaşar Kemal, Hekimoğlu İsmail.

Kütüphaneyle ilk tanışmanız? Sizi öğrencilik, akademisyenlik hayatınızda etkilemiş bir kütüphane ya da kütüphanede geçen bir anı var mı? İlkokulda ders kitaplarının bulunduğu bir bö-

72

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

lüm vardı; ama, sanıyorum kütüphane bu değil. Dolayısıyla ilk tanışmam da lise yıllarına denk geliyor. Derslerde verilen ödevleri yapmak için önce okul kütüphaneleri, yeterli gelmediğinde il halk kütüphanelerine giderdik. Okul kütüphanelerinin kaynak yetersizliği ve eksikliği, bir de kapılarının genellikle kapalı oluşu geliyor aklıma. Üniversite yıllarında ise daha yoğun bir çalışma içine girmiş olduk tabi. Bunun için hocalarımızın da yönlendirmesiyle arkadaş gruplarımızla ders çalışmaya giderdik. Bazen buluşma mekânı olarak da kütüphanelerden yararlandığımızı hatırlıyorum. Özellikle de soğuk kış


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

günlerinde sıcak bir çalışma ortamı için sık sık bulunmaz yerlerdi. Üniversiteden sonra ise, akademik hayata başladığım ilk yıllarda seminer kitaplıklarını, üniversite kütüphanelerini ve tabii yazma kütüphanelerini mekân tuttuk. Kitabı ve okuyanı seven, onlara hizmet etmekten zevk alan kütüphane çalışanları vardı elbette, ama önemli bir yazma kütüphanesinde, mesai saati bitimine birkaç saat olduğu halde çalışanların işiteceği şekilde uflaya puflaya ortalıkta dolaşan bir kişi vardı. Kütüphane denince pek çok güzelliklerin yanında bu kişi de aklıma gelir nedense. İlginç gelecek başka bir anım yok diyebilirim. Ancak yurtdışı kütüphanelerden istenen eser kopyalarını veya mikrofilmlerini beklemek, uzaklardan gelecek bir dostu beklemek gibiydi. Hatırladığıma göre 1980’li yılların sonunda fotokopi imkânının yaygınlaşmaya başlaması çok büyük bir kolaylık sağlamıştı. Birkaç fotokopicinin önünde kuyruklar oluşurdu o yıllar.

yararlanabildiğimi söyleyemem. Ama okuyucuya her türlü imkanın sunulmaya çalışıldığını biliyorum. Günümüz insanı, özelde de öğrencilerimiz bu konuda çok daha fazla imkanlara sahipler. Bu imkanları değerlendiren öğrencilerimizin çok oluşu bizi mutlu kılıyor.

Üniversite eğitiminde kütüphanenin önemi nedir sizce? Branşlara göre daha az ya da daha çok ama her öğrenci için önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal alanlarda eğitim gören öğrenciler için mutlaka yararlanılması zorunlu mekânlardır. Özellikle Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İslami İlimler, Mimarlık Bölümü öğrencileri için çok önemli olduğunu söylemeliyim. Kütüphaneden az yararlanan öğrenci akranlarından eksik kalacak, meslekî becerisi ve bilgisi eksik olacaktır.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Üniversitemizin merkez kütüphanesi, THY Sizin kütüphaneden beklenti, öneri desteğiyle kuruldu, kısa bir süre içerisinde çok ve tekliflerinizi de öğrenebilir miyiz? Kütüphane okuyucuya kaynaklara erişme imkânı sunan, öğrencilerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği eğitim alanları yaratan, aynı zamanda da sosyal hizmet gören bir mekân. Kütüphanenin sağladığı imkânlarla araştırmacının, öğrencinin “ben aradığım kaynağı bulamadım, ulaşamadım.” mazereti ortadan kalktı. Kütüphaneden okuyucuların rahatça çalışabileceği, okuyabileceği sessiz alanlar, aynı zamanda yeniliklerden faydalanabileceği, sosyal alanlar olmalı. Ben kütüphanenin teknolojik imkânlarından, yeniliklerinden tam olarak

önemli bir gelişme kaydetti. Hem okuyucuların hem üniversiteye ziyarete gelen misafirlerin takdirini kazandı. Ben kütüphaneyi minyatür bir kütüphane olarak görüyorum, buradaki minyatürden kastım büyük bir kütüphanenin verdiği tüm hizmetleri nispeten küçük bir kütüphane mekanında veriyor olması. Teknolojiden, yeniliklerden yararlanması çok önemli ve etkili oluyor. Başta Ayhan Bey olmak üzere tüm kütüphane çalışanlarının özverili çalışmalarıyla bu hale geldi kütüphanemiz. Sizleri kutluyor, kolaylıklar diliyorum.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

73


RÖPORTAJ Tarih bölümü öğrencilerimizden Elif Çelik ile kısa bir sohbetimiz oldu. Elif, kütüphanemizden en çok ödünç eser alan bayan öğrencimiz. “Kitap, benim için hayattır” diyerek okumaya verdiği önemi apaçık ortaya koydu. Elif’in bu tutumunun herkese örnek olması elbette bizim dileğimiz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Hava Yolları Kütüphanesi hakkında düşüncelerin nelerdir? İstek ve görüşlerin var mı? Okulun kütüphanesinden bu kadar faydalanmama neden olduysa bence işleyişi güzel bir kütüphane. Ama ben yine de bütün kitapların öğrencilerin ödünç almasına açık olmasını isterdim.

Elif Çelik, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Hava Yolları Kütüphanesi hakkında düşüncelerin nedir? “Üniversite benim için öncelikle kütüphane demektir.” Çünkü kütüphane, öğrencinin kendisini geliştirebilmesi ve kendini ifade edebilmesi açısından çok önemlidir. Okulumun kütüphanesinin zengin kaynaklara sahip olması benim ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşılayabilmemi sağlıyor.

Tahsin Yıldırım, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

74

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


İŞBİRLİKLERİ

FSMVÜ ve Malezya İslam Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı. 18.06.2012 tarihinde üniversitemiz rektörlük binasında uluslararası Malezya İslam Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde iki üniversite arasında, başta eğitim olmak üzere değişik alanlarda bilgi paylaşımı yapılması kararlaştırıldı. İmza törenine üniversitemizden rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, Rektör Yrd. Prof. Ümit D. Arınç, İslamî İlimler Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Malezya İslam Üniversitesi Rektörü Dr. Zaliha Kamarudin ve Prof. Dr. Dato Sri katıldı.

Türkiye Alüminyum Sanayicilerinden UMEP Projemize Destek. Üniversitemiz tarafından Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve İşadamları Derneği (GALSİAD) ortaklığında Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Programı (UMEP) dahilinde yürütülen “Alüminyum Teknolojileri İmalat Teknolojileri Eğitim, Araştırma ve Test Merkezi’ni” Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

(TALSAD) Genel Sekreteri Sn. Ayşegül Esmer ziyaret etti. Esmer’e proje ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verildi. Ziyaret sonrasında gerçekleştirilen toplantıda Esmer, projeye gerekli tüm desteği TALSAD olarak vereceklerini beyan etti.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

75


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi Üniversitemize Tahsis Edildi.

Üsküdar Belediyesi’ne ait Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi 20.04.2012 tarihli protokol ile üniversitemize tahsis edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir ve Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman tarafından imzalanan protokolle üniversitemizin kullanımına tahsis edilen merkezde, Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde akademik faaliyetler (mesleki eğitim, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yürütülecektir. Ayrıca Üsküdar Belediyesi ve üniversitemiz tara-

76

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

fından ortak projeler, kültürel ve sanatsal faaliyetler icra edilecektir. Kandilli Güzel Sanatlar Merkezi olarak adlandırılacak yerleşkede akademik hayat 20122013 eğitim öğretim yılında başlayacaktır. İstanbul boğazına nazır yerleşkede geniş fuaye ve sosyal alanlar, 360 kişilik konferans salonu, 150 kişilik etkinlik- tiyatro ve sinema salonu, modern derslikler, atölye ve laboratuvarlar, boğaz manzaralı seyir terası ve kafe, yemekhane, kütüphane ve yerleşke bahçesiyle öğrencilere huzurlu ve ferah bir eğitim ortamı sunulacaktır.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

77


ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ

FSMVÜ Futbol Takımı Uni-League Turnuvası 3. sü Oldu.

Üniversitemizin futbol takımı, 18 üniversite takımının katıldığı Uni-League halı saha turnuvasında, finalde Gladyatörler Takımını Mehmet (2), Emrullah (1) ve Ali Yaşar’ın (1) golleriyle 4-3 yenerek turnuva üçüncüsü oldu. Birbirinden güçlü takımların yer aldığı turnuvada rakiplerine nispeten yeni kurulmuş bir takım olmasına rağmen üniversitemiz futbol takımı başarılı bir performans gösterdi.

78

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Paintball Maçı Yapıldı. Doğa ve Spor Kulübü’nün düzenlediği, akademik-idari personelimiz ve öğrencilerimiz arasında yapılan paintboll maçı 30.05.2012 tarihinde gerçekleşti. İki saat süren maçta üniversitemizin değişik bölümlerinde görev yapan yedi öğretim üyesi ile idari personel ve değişik bölümlerde hazırlık eğitimi alan yedi öğrenci karşı karşıya geldi. Maç, bu sporda tecrübeli öğrencilerin 4-0 üstünlüğü ile başlamışken, akademik personelin oyuna adapte olup baskı kurmasıyla akademik personelin oluşturduğu takım 6-5’lik galibiyet elde etti.

Masa Tenisi Turnuvası Yapıldı. Doğa ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen Hazırlık Okulu Masa Tenisi Turnuvası, 2 set kazananın galip geldiği maçlar halinde oynandı. Çeyrek finalde Semih Özçelik Niyazi Ağaoğlu’nu,Melih Kerman Adem Dal’ı, Önder Özbey Yusuf Kılınç’ı ve Emin Bayraktar Şafak Balta’yı mağlup ederek yarı finale kaldılar. Çekişmeli geçen yarı final müsabakalarının ardından Önder Özbey’i 2-1 yenen Semih Özçelik ve Emin Bayraktar’ı 2-0 yenen Melih Kerman

finale yükseldiler. 29 Mayıs Salı günü oynanan final mücadelesinden önce rakibi Önder Özbey’i mağlup eden Emin Bayraktar turnuva 3.sü oldu. Final mücadelesinde galip gelen ve şampiyon olan taraf ise Melih Kerman’ı 2-0 mağlup eden Semih Özçelik oldu. İlk üçe giren öğrencilere madalyaları, Hazırlık Bölümü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Osman Sabuncuoğlu tarafından takdim edildi.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

79


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Öğrencilerimiz “Gençlik Şûrası’na” Katıldılar. Üniversitemiz öğrencileri, 19.05.2012 tarihinde saat 09.30’da Ankara Arena Spor Salonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Gençlik Şurası” programına katıldılar. Üniversitemiz tarafından düzenlenen kahvaltı

programı için Ankara gezisi öncesi Abant’ta mola verildi. Eğlenceli dinlenme molasının ardından yola devam ederek Gençlik Şûrası’na katılan öğrencilerimiz Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinlediler. Öğrencilerimiz “Gençlik Şurası” sonrasında Tacettin Dergâhı’nıda ziyaret ettiler.

“1. Bahar Şenliği” Yapıldı. Üniversitemiz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle 25.05.2012 Cuma günü, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Yerleşkesi’nde “1. Bahar Şenliği” düzenledi. Yağmurlu havaya rağmen coşkulu geçen şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Gökhan Tepe’nin sahne aldığı şenlikte çeşitli aktivite ve yarışmalar da düzenlendi. Dört üniversitenin rektör ve dekanları öğrencileri selamladılar. Şenliği bir arada gerçekleştiren bu üniversiteler “kardeşlik’’ vurgusu yaptılar. Gelecek yıllarda bu birlikteliğin daha da gelişip devam edeceğini ifade ettiler.

80

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

81


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Suriye Sergisi ve Kermesi Düzenlendi Suriye Dayanışma Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye Haftası Etkinliği kapsamında İstanbul’da birçok üniversitede eş zamanlı olarak resim sergisi ve Suriye hayrına kermes düzenlendi. Dört gün süren kermeste Suriye’deki mevcut durumu anlatan resimlerden oluşan bir sergiye de yer verildi. Etkinlik kapsamında Suriyeli hanımların yaptıkları Suriye

mutfağına has lezzetler ve üniversite öğrencilerinin hazırladıkları çeşitli yiyeceklerin yanı sıra Suriye bayraklı ürünler de satışa sunuldu. Kermesin üçüncü günü New York Times Gazetesi Türkiye temsilcisi yardımcısı Şebnem Arsu bu etkinliğin haberini yapmak üzere üniversiteye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hazırlık Okulu Öğrencilerimizle Teneffüs Arası! 03.05.2012 tarihinde Küçük Çamlıca yerleşkemizde yapılan etkinlikle öğrencilerimiz kışın ve derslerin yorgunluğunu attı. Ayrıca öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin birbirlerini daha iyi tanımalarının amaçlandığı etkinlik ikramlar eşliğinde güzel sohbetlere zemin oluşturdu.

82

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


SANAT FAALİYETLERİ

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri İlk Sergilerini Açtılar. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün 20112012 öğretim yılında, hat, tezhip, minyatür, çini ve temel sanat atölyesindeki öğrenci çalışmalarından oluşan sergi, okulumuzun Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi’nde açıldı.

5 Haziran 2012 Salı günü saat 14.00’te Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman tarafından açılışı yapılan sergiye, 2011 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hattat Hasan Çelebi, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Esen, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Okur, Şehir Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ekiz, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Ulvi Avcıata, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşma yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, serginin bir “İstanbul sanatı sergisi” olduğunu belirterek Güzel Sanatlar Fakültesi’nin sadece bir buçuk yıllık bir mazisi bulunduğunu ve sergilenen çalışmaların bir senelik çalışmaların ürünleri olduğunu belirtti. Konuşmanın ardından, Geleneksel Albaraka Türk Hat Yarışması’nda ödül alan, yüksek lisans öğrencilerimizden Hanife Yiğit ve Osman Çiçek’e teşekkür belgesi takdim edildi. Sergide 77 eser sergilendi.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

83


BİLİMSEL FAALİYETLER

Mustafa Kutlu Sempozyumu Bildirileri Kitaplaştırıldı. Üniversitemiz, Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 26-27 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen “Aynanın Sırrı, Mustafa Kutlu Sempozyumu”nda sunulan bildirilerin yer aldığı kitabın tanıtımı Yenikapı MevlevihanesiYerleşkesi’nde yapıldı. Tanıtıma Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat

Aydın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. M. Fatih Andı, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özkan, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Kallek, edebiyat alanında yaptıkları başarılı çalışmalarla isimlerini duyuran seçkin akademisyenler, gazeteciler, yazarlar ve çok sayıda misafir katıldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın önemli isimleri adına yapılan etkinliklere belediye olarak her anlamda destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Bu isimler arasında Kutlu’nun ve Kutlu adına yapılan bu organizasyonun kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak, “Kutlu zaten bir değerdi. Bu sempozyumu düzenleyerek, bizlerdeğer kazandık. Onun hayatı, sanatı ve eserlerini konu alan bildirileri kitap haline getirdik ve bu çalışmayla da bizden sonraki nesillere genel bir bilgi, birikim ve eser sunmuş olduk. Bu da bizler için en büyük ka-

zanımdır.” şeklinde konuştu.

84

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ise Kutlu’nun sadece edebiyat dünyamızda değil, kültür ve sosyal hayatımızda yer etmiş, bizi tanıyan, bizi anlayan ve bizi bize anlatan önemli bir isim olduğuna dikkat çekerek konuşmasını “Üstad Kutlu, geleneksel hikâye dilini kullanarak kendisine özgü bir dil geliştirmiş; edebiyatçı, ressam, senarist, spor yorumcusu, ansiklopedi yazarı, Türk hikâye sanatına hizmet etmiş önemli bir şahsiyettir’’ sözleriyle bitirdi.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

“Kültürlerarası Diyalog ile Küresel Politikalar Arasındaki İlişki” İstanbul Formu

Çok sayıda entellektüelin katıldığı, açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un gerçekleştirdiği “Kültürlerarası Diyalog ile Küresel Politikalar Arasındaki İlişki” isimli İstanbul Forumu’na Müte-

velli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Başbakan Baş müşaviri, Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Prof. Dr. Bekir Karlıağa, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay birlikte katılmıştır.

Fetih Haftası ‘’Fetih, Fatih ve İstanbul” Paneliyle Kutlandı.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

85


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni İstanbul Valiliği’nin himayelerinde, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen İstanbul’un fethinin 559. yılı kutlamaları çerçevesinde 29.05.2012 tarihinde Üniversitemiz Yenikapı Mevlevihanesi Konferans Salonu’nda ‘’Fetih, Fatih ve İstanbul Paneli” gerçekleştirildi. Panele, İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin, Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, Dekanlarımız, Öğretim Üyelerimiz, öğrencilerimiz ve misafirler katıldı. Oturum başkanlığını Tarih bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Abdülkadir Özcan’ın yaptığı panelin fethin tarihi yönden ele alındığı bölümünde, “Fetihten Önce İstanbul” başlıklı konuşmayı Tarih Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Fahameddin Başar, “Kuşatma ve Fetih” konulu sunumu, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, “Fatih Devri İmar Faaliyetleri” konulu sunumu Fetih Cemiyetinden Dr. İbrahim Aydın Yüksel yaptı. Fethin edebî yönünün ele alındığı bölümde ise Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Hasan Akay “Fatihin Şiirleri”, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. M. Fatih Andı “Şiirde Fatih ve Fetih” adlı sunumlarını yaptılar. Basın mensuplarının da ilgi gösterdiği panel misafirlere fetih pilavı ikramı ile son buldu.

86

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Kâtip Çelebi’nin IRCICA Tarafından Neşredilen Eserinin Tanıtım Toplantısı

Kâtip Çelebi’nin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından yayınlanan eseri ‘’Süllemü’l-Vusul ila Tabakati’l-Fuhul’’ 17.05.2012 tarihinde üniversitemiz Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya, İslâm İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, İslâm Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Dr. Halit Eren, IRCICA Yazmalar Bölüm Başkanı ve İslâm Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Şeşen, El-Ezher Üniversitesi Metin Neşri Merkezi hocalarından Prof. Dr. Eymen Fuad Seyyid, Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyesi ve Medeniyetler İttifakı Komitesi Eşgüdüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa, Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Mütevelli Heyet Başkan Vekilimiz Av. Hamza Akbulut, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, Rektör Yardımcımız Prof. Ümit Doğay Arınç, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr.

Recep Şentürk, Dekanlarımız ve Öğretim Üyelerimiz ve çok sayıda misafir katıldı. Yenikapı Mevlevihanesi yerleşkemizde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İİT Genel Sekreteri ve kitabın editörü Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, altı cilt tutarındaki eserin hazırlanış sürecini anlattı. Eserin aslında çok zor bir çalışmanın ürünü olduğunu ve metin çözümlemelerinde oldukça karmaşık metinlerle karşılaşıldığını görsel örnekler eşliğinde dinleyicilerle paylaştı. Bundan sonra da eserin orijinal metinleriyle ilgili çözümlemelerin devam etmesi gerektiğini, bunun da yetişecek olan genç nesil bilim adamlarının işi olduğunu ifade eden İhsanoğlu eserin bu haliyle çok önemli bir çalışma olduğunu arz etti. İhsanoğlu, 1999’da IRCICA’nın çeşitli çalışmalar yapmaya karar verdiğini kaydederek uzun araştırmalar ve tartışmalardan sonra şimdiye kadar yayımlanmamış olan bu eser üzerinde çalışmayı tercih ettiklerini kaydetti.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

87


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

I.Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyum Çalıştayı

2 Haziran Cumartesi günü üniversitemiz Mevlevihane Kampüsü Konferans Salonu’nda Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Avcı sunumuyla başlayan program, sırasıyla Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Önal İnaltekin, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Fatih Kaymakamı Hasan Karakaş’ın açılış konuşmalarıyla devam etti.

88

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

“Şair ve Kur’an” Semineri

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlilerinden şair ve yazar Ali Ural tarafından 30 Nisan Pazartesi günü Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi’nde “Şair ve Kur’an” başlıklı bir seminer verildi. Ural, konuşmasında Kur’an ve Sünnet açısından şiirin ve şairin durumunu Türk ve Arap Edebiyatından şaheser örneklerle değerlendirdi. Kaab bin Züheyr’in “Kasîde-i Bürde”si ile Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ı örnekleri çerçevesinde şiir-şair ilişkisini irdeleyen Ural, “Kur’an şiire ve şaire karşıdır” görüşünü eleştirerek bu yoruma delil olan âyetleri açıkladı. Kur’an

âyetlerinin bir metin olarak mânâ ve lafız açısından muhteşem bir uyum içinde olduğunu vurgulayan Ural, “Bütün insanlar ve cinler toplansalar Kur’an’ın küçük bir âyetinin bile benzerini yapamazlar” sözünün tüm zamanlarda olduğu gibi günümüzde de geçerli olduğunun altını çizdi. Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Andı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan AKAY, okulumuz öğretim üyelerimizin katıldığı programa öğrencilerimiz de yoğum ilgi gösterdi.

“Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Paneli” Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yüksek lisans öğrencileri tarafından 14.03.2012 tarihinde Küçük Çamlıca Yerleşkesi Konferans Salonu’nda “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli” düzenlendi. Açılış konuşmasını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç’ın yaptığı panele, Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. M. Fatih Andı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Hasan Akay, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

89


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni Oturum Başkanlığını Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlimiz Prof. Dr. Fikret Turan’ın yaptığı panelde; Ercan Yılmaz “Kuğunun Son Şarkısı”, Gözde Sarıoğlu “İstiklal Marşı ve Ordu- Millet Kavramı”, Hanife Hicran Kaya “İstiklal Marşı ve İstiklal Şuuru”, Cevher Girgin “İstiklal Marşının Söz Dizimsel Özellikleri”, Melek Çetin “İstiklal Marşının İmge Dünyası” konulu sunumlarını yaptılar.

“Sudan Bahaneler Üretmedik, Başarı Ürettik” Semineri

Üniversitemiz tarafından planlanan, “Bir Başarı Öyküsü” programlar serisinin ilki MühendislikMimarlık Fakültemiz tarafından “Sudan Bahaneler Üretmedik, Başarı Ürettik” başlığıyla gerçekleştirilmiştir. Sunumu, Adell Armatür ve Vana Fabrikaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep Ali Topçu yapmıştır. Söz konusu etkinlik, 11.04.2012 tarihinde üniversitemizin Küçük Çamlıca Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmasını Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fevzi Yılmaz’ın yaptığı programa, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman,

90

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, öğretim üyelerimiz, işadamları ve çok sayıda öğrencimiz katılmıştır. Sn. Recep Ali Topçu, yaptığı konuşmada başarı yolunda yaşadığı deneyimleri paylaşmanın yanı sıra öğrencilerimize, sürekli kendilerini yenilemeleri ve günceli takip etmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Başarıya giden yolun inanmaktan, kararlı ve istekli olmaktan geçtiğini vurgulayan Topçu, istikrarın önemine de vurgu yapmıştır. Program esnasında Adell Ab-ı Hayat Geçmişten Günümüze Su Kültürü Koleksiyonu’nun parçaları sergilendi ve koleksiyonla ilgili bilgiler verildi.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

İstanbul Konuşmaları: “Şairler ve Şehr-i Âzam İstanbul” FSM Vakıf Üniversitesi “İstanbul Konuşmaları” nın 2011-2012 öğretim yılındaki son konuğu FSMV Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.Hasan AKAY oldu. “Şairler ve Şehr-i Âzam İstanbul” başlıklı konuşma, 23.05.2012 tarihinde Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. “Şairler, insan ruhunun bilinmeyen alanlarına indikleri ve oradaki incileri önümüze serdikleri gibi,

günlük hayatın gözlerimiz önünde cereyan eden işleri arasında akıp giden, göze görünmeksizin veya görünememeksizin gecenin karanlığına karışan olayları didik didik edebilen; birikim ve yaratılıştan gelen yetenekleriyle, derin gözlem ve keskin dikkatleriyle insan hayatının çok yönlü ve değişik alanlarında serbestçe dolaşan kimselerdir” diyerek sözlerine başlayan Akay, “şairlerin ruhunda var olanları çeşitli vesilelerle kendine has biçimde dillendirerek açığa çıkarttıklarını” belirtti.

FSMVÜ Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Andı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Numan, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fahamettin Başar ve Prof. Dr. Fikret Turan ile çeşitli bölümlerden öğretim üyelerinin de dinleyicilerin arasında olduğu, farklı bölüm öğrencilerinin de iştirak ettiği program soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

91


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Hattat Hüseyin Kutlu İslami İlimler Fakültemizin Etkinliğine Konuşmacı Olarak Katıldı.

01.03.2012 tarihinde saat14:00’da Küçük Çamlıca Yerleşkemiz Toplantı Salonunda İslamî İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliğe Hattat Hüseyin Kutlu konuşmacı olarak katıldı. Programa Emin Saraç, Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir, İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim üyelerinin yanı sıra fakülte öğrencileri katıldı.

92

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Hüseyin Kutlu, konuşması sırasında eserlerinden bazı örnekleri paylaşarak hattatlığa giriş süreci ve aldığı eğitimle ilgili bilgiler verdi.Öğrencilerle buluşmasında kendi öğrencilik hayatıyla ilgili örnekler de anlatan Kutlu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir etkinlik sonunda yaptığı konuşmada öğrencilere üniversitemizle ilgili olumlu gelişmeleri aktararak iyi haberlerin devam edeceğini belirtti.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Trafikte Güvenli Gençlik Semineri Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü kültürel etkinlikleri kapsamında, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Nevin Kılıç tarafından 16 Mayıs 2012 Çarşamba günü Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi Konferans Salonu’nda saat 13.30’da “Trafikte Güvenli Gençlik Semineri” verildi.

Trafik Güven(siz)liği, Trafik Sistemi, Trafik Güvenliği ve Gençler, Ne Yapmalı/ Nasıl Yapmalı? Olmak üzere dört ana başlıktan oluşan seminerde trafik kazalarının nedenleri, kaza türleri, kazaların sonuçları ve kazaların önlenebilmesi için yapılması gerekenler öğrencilere anlatıldı.

“Akran Eğitimi Projesi: Siz Anlatın Onlar Yaşasın Semineri” Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü kültürel etkinlikleri kapsamında, Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğretmenleri Ayşe Turalı, Özgül Bütün, Serpil Altan tarafından 9 Mayıs 2012 Çarşamba günü Küçük Çamlıca Yerleşkesi Konferans Salonu’nda “Akran Eğitimi Projesi- Siz Anlatın Onlar Yaşasın” semineri verildi.

Seminerde meme sağlığı ve meme kanserinde erken teşhisin önemi ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca seminer sonunda “Farkındayım, Korkmuyorum, Arkadaşıma Anlatıyorum” başlıklı broşür ile meme kanserinin simgesi olan pembe kurdeleyi temsilen de bileklikler dağıtıldı.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

93


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

“Faik Kırımlı Ustayı Anma Toplantısı”

Geleneksel Türk Çini sanatının yeniden canlanmasında ciddi katkıları olan ve dünya çapında tanınan ünlü Faik Kırımlı Usta (1935-2011) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından 21 Şubat 2012 tarihinde Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkesi’nde düzenlenen, vefatından sonra onu tanımaya yönelik ilk toplantı olma özelliği taşıyan panelde anıldı. Ailesinden ve İstanbul dışından katılan dinleyiciler yanında çeşitli üniversitelerden

94

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sanatçılar ve koleksiyonerler katıldı. Kırımlı’nın aile bireyleri panel dolayısıyla teşekkür ve mutluluklarını belitti. Program, izleyiciler arasında bulunan sanatçı Ersin Öcal, Y. Mimar İbrahim Hakkı Yiğit, Y. Mimar Ahmet Öztürk ve Kırımlı’nın yakın dostlarının, anılarını ve düşüncelerini paylaşmaları ve panelistlere teşekkür beratı verilmesiyle son buldu.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

“Pertevniyal Valide Sultan: Hayra Adanmış Bir Ömür Konferansı” Yapıldı.

Üniversitemiz Medeniyetler İttifakı Enstitüsü tarafından 19.04.2012 tarihinde Yenikapı Mevlevi-

hanesi Yerleşkesi Konferans Salonu’nda “Pertevniyal Valide Sultan- Hayra Adanmış Bir Ömür Konferansı” gerçekleştirildi. Semih Çelik, konuşmacı olarak katıldığı konferansta söze şahsiyetleri anlatmanın zorluğuna dikkat çekerek başladı. Pertevniyal Valide Sultan’ın saraya gelişi ve Valide Sultan unvanını alması hakkında bilgiler verdi. Pertevniyal Valide Sultan’ın hayatındaki gücün ve hüznün etkisine dikkat çeken Çelik, oğlu Abdülaziz’in 7 yıllık saltanatında çok güçlü bir karakter olduğunu ve 1876 yılında oğlunun tahttan indirilmesine tanıklık ettiğini belirtti. Pertevniyal Valide Sultan’ın 11 maddeden oluşan vakfiyesiyle ilgili bilgilerin ve yaptırmış olduğu hayır işlerinin aktarılmasının ardından program son buldu.

“Öncü Nesiller” Sempozyumu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİslâmî İlimler Fakültesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ensar Vakfı, İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (Önder) ile Birlikte Düzenlediği “Öncü Nesiller Sempozyumu (İmam Hatip Liseleri ve Nesileri)” 15 Ekim 2011 Cumartesi günü Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Hasan Lütfi Ramazanoğlu, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Dr. Hüseyin Korkut (Önder Başkanı), Başkanı), Dr. Muammer Yıldız (İstanbul İl Milli Eğitim Av. İ. Cenk Dilberoğlu (Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Müdürlüğü), Prof. Dr. Musa Duman (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü), Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal (Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Hayrettin Karaman (M.Ü. İlahiyat Fakültesi E.Öğretim Üyesi), Prof. Dr. İsmail Kara (M.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Demir, Prof. Dr. İ. Lütfi Çakan (M.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), İbrahim Solmaz (ÖNDER Eski Başkanı), Dr. Hüseyin Yorulmaz, Prof. Dr. Sadettin Ökten (FSMVÜ Mütevelli Heyeti Üyesi), Nusret Vardar, Müzekkâ Gürbüz, Selahattin Kaya, Mü’min Çevik, Doç. Dr. Emin Işık, Şükrü Öztürk sempozyuma katılıp, bildiriler sondular.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

95


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

“İlahiyat Fakültelerinin Eğitimdeki Yeri” Konferansı /Prof. Dr. Salih TUĞ

17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 13.30’da üniversitemizin Küçük Çamlıca Yerleşkesi Konferans Salonu’nda İslami İlimler Fakültesi tarafından “İlahiyat Fakültelerinin Eğitimdeki Yeri” konulu konferans düzenlendi. Programda fakülte öğrencisi, Medine doğumlu Bilal Yüce’nin Suudi Arabistan hafızları tarzında okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay hocamız tanıtım konuşması yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Salih Tuğ hoca, konferansında İslam eğitim müesseseleri tarihi üzerinde durdu. Asr-ı Saadet’teki Suffe ashabını, Selçuklu döneminde BaşvezirNizamülk’ün kurduğu ilk İslam Üniversitesi “Nizamiye Medresesi”ni anlattı.

96

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Salih Tuğ hoca Osmanlı döneminde medreselerin toplumdaki rolü üzerinde durduktan sonra cumhuriyet döneminde İmam Hatip Liselerindeki çift yönlü tedrisatın önemini vurguladı. Aydınlanma döneminde çelişkiler yaşayan toplumun yeniden tarihî köklerine ve manevî değerlerine gönülden sahip çıktığını ifade etti. İlahiyat fakültelerinin toplumdaki dinî hayatın istikrarı ve itidali konusunda önemli bir fonksiyon üstlendiğine dikkat çeken Sayın Tuğ, İslam araştırmalarının giderek daha büyük önem kazandığını, farklı düşüncelerin toplum için zenginlik olduğunu, hem doğu hem de batı dillerine vâkıf İslam araştırmacılarına büyük görev düştüğünü anlattı.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran’ın Konferansı Arapça olarak verdiği konferansta ilahiyat öğreniminin önemini ve ilahiyatçılarda bulunması gereken özelliklere dikkat çeken Doç. Dr. Rahmi Yaran, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran İlahiyat alanında söz söyleyebilmek için iyi bir Arapça yanında Kur’an ve hadis bilgisine de ihtiyaç olduğunu vurguladı ve günümüzde ayrıca batı dillerinin de gerekli olduğunu ifade etti ve önemine vurgu yaptı. Bunlara ek olarak genel alan bilgisinin şart olduğunu, ilahiyatçının söz söyleyeceği alanı da iyi bilmesi gerektiğini söyledi. Konferansa çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenciler katıldı.

Emin Saraç Hoca’nın Arapça Konferansı Muhterem Emin Saraç, üniversitemizin İslami İlimler (Arapça) bölümü öğrencilerine olan konferansının bir bölümünü Arapça olarak verdi. İslami ilimler fakültesinin kuruluş amaçlarından ve beklentilerinden bahsetti. Öğrencilere düzenli olarak her gün Kur’an-ı Kerim bilhassa Yâsîn sûresini okumalarını tavsiye etti.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

97


ZİYARETLER

İslâm İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Üniversitemizi Ziyaret Etti. İslâm İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, İslâm Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Dr. Halit Eren, IRCICA Yazmalar Bölüm Başkanı ve İslâm Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Şeşen, El-Ezher Üniversitesi Metin Neşri Merkezi hocalarından Prof. Dr. Eymen Fuad Seyyid, Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyesi ve Medeniyetler İttifakı Komitesi Eşgüdüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa üniversitemizi ziyaret etti.

GALSİAD Heyeti Üniversitemizdeydi. Üniversitemiz tarafından, GALSİAD (Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve İşadamları Derneği) ortaklığında yürütülen “Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi Değerlendirme Toplantısı’’ yapıldı. Projenin uygulama süreçlerinin değerlendirildiği toplantıya FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ümit D. Arınç, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, GALSİAD yönetim kurulu üyeleri Celalettin Kirboz, Abdullah Demir, Cenk Arslan, Erdem Keçeci ve Hüseyin Karabacak, Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koç, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cenk Aksoylar, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Necip Kocatürk katıldılar. Toplantı sonrasında Haliç Yerleşkesinde inşaatı tamamlanan merkez binası ziyaret edilerek GALSİAD Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verildi.

98

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Prof. Dr. H.C Volker Nienhaus, Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir’i Ziyaret Etti.

Türk Dünyası Üniversiteleri Temsilcileri, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman’ı Ziyaret Etti.

RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun Üniversitemizi Ziyaret Etti.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

99


KARİYER VE TANITIM

Giresun İli Liseleri Mevlevihane Yerleşkemizi Ziyaret Etti. 15.05.2012 tarihinde Giresun 75. Yıl Çok Programlı Lisesi öğrencileri, 18.05.2012 tarihinde Giresun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve 22.05.2012 tarihinde Giresun Halil Gürel Anadolu Lisesi öğrencileri Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkemizi ziyaret etti. Üniversitemizle ilgili verilen bilginin ardından öğrencilere Yenikapı Mevlevihanesi gezdirilerek tarihi hakkında açıklama yapıldı.

“Kadir Has Anadolu Lisesi Kariyer Günleri” Programına Katıldık. 17-18 Mayıs tarihleri arasında Kadir Has Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi tarafından, öğrencilerin doğru meslek seçimi ve üniversite tercihi yapabilmesi için düzenlenen “Kadir Has Anadolu Lisesi Kariyer Günleri” programına katıldık. Kadir Has Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanı sıra Rezzan Has Lisesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte standımızı ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlere kampüslerimiz, fakültelerimiz, bölümlerimiz ile ilgili bilgiler aktardık.

Merter Fatih Koleji Öğrencileri Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkemizi Ziyaret Etti.

100

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

22.05.2012 tarihinde Merter Fatih Koleji öğrencileri Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkemizi ziyaret etti. Üniversitemizle ilgili verilen bilginin ardından öğrencilere Yenikapı Mevlevihanesi gezdirilerek tarihi hakkında açıklama yapıldı.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Gaziosmanpaşa Sivil Toplum Temsilcileri Görüşmesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanı ve Fakülteler Sekreteri Sn. Cihangir Boz, Gaziosmanpaşa Sivil Toplum Temsilcileriyle buluştu. 25.04.2012 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede temsilcilere kampüslerimiz, fakültelerimiz, bölümlerimiz ilgili bilgiler aktarıldı. Üniversite Basın

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Memuresi Nilüfer Çeken’de ayrıca üniversite ve yerleşkelerin tanıtımı amacıyla bir slayt sunumu gerçekleştirdi. Yeni açılacak olan bölümler ve kontenjanlarla ilgili verilen bilginin ardından program teşekkür konuşmasıyla son buldu.

Hayalimin Peşinde- Üniversite Projesi Öğrenci Ziyaretleri 10.05.2012, 21.05.2012 ve 31.05.2012 tarihlerinde Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen “Hayalimin Peşinde-Üniversite Projesi” kapsamında lise son sınıf öğrencileri Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkemizi ziyaret etti. Üniversitemizle ilgili verilen bilginin ardından öğrencilere Yenikapı Mevlevihanesi gezdirilerek tarihi hakkında açıklama yapıldı.

İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileriyle Buluştu. 21.05.2012 tarihinde İslamî İlimler Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Gerçekleştirilen programda öğrencilere kampüslerimiz, fakültelerimiz, bölümlerimiz ilgili bilgiler aktarıldı. Program, öğrencilerle gerçekleştirilen sorucevap kısmından sonra son buldu.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

101


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

“Başakşehir Belediyesi Üniversite Tanıtım ve Eğitim Fuarına” Katıldık 24.04. 2012 tarihinde Başakşehir Belediyesi Sergi ve Fuar Alanında Burç Koleji ve Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Başakşehir Belediyesi Üniversite Tanıtım ve Eğitim Fuarına” katıldık. Fuarın açılışı 24.04.2012 tarihinde saat10.30’da Başakşehir Belediyesi Sergi ve Fuar

Alanında Başakşehir Belediye Başkanı Sn. Mevlut Uysal’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Standımıza talebin yoğun olduğu fuarda öğrenci ve öğretmenlere fakülte ve bölümlerimizle ilgili bilgiler aktarıldı. Fuar, katılımcılara teşekkür beratı verilmesiyle son buldu.

“Başakşehir Çınar Koleji Üniversiteler ve Meslek Tanıtım Günü” Etkinliğine Katıldık. 26.04. 2012 tarihinde Başakşehir Çınar Koleji tarafından gerçekleştirilen “Üniversiteler ve Meslek Tanıtım Günü” etkinliğine katıldık. Program kapsamında İslamî İlimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan tarafından öğrencilere İslamî İlimler ile ilgili konferans verildi. Ziyaretçilerin yoğun olduğu fuarda standımızı ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlere fakülte ve bölümlerimizle ilgili bilgiler aktardık.

102

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Avusturalya’da Eğitim, Kariyer Olanakları ve Sosyal Hayat Paneli Avusturalya’da Eğitim, Kariyer Olanakları ve Sosyal Hayat Paneli 07.03.2012 Çarşamba günü saat 12.00-13.00 saatleri arasında Küçük çamlıca Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Program Atlas Eğitim Danışmanlığı Genel Müdür Mesut Yılmaz ve Bölge Müdürü Sinem Bayraktutan tarafından organize edildi.

Panelde Avustralya’nın seçkin üniversitelerinden Macquarie University’den Dimitri Makris Avustralya’da dil öğrenmek konulu bir konuşma yaptı. Sunumun İngilizce olduğu panelde öğrencilere Avusturalya’daki eğitim ve kariyer olanaklarından nasıl yararlanabilecekleri hakkında bilgiler verildi.

Üsküdar Çengelköy Lisesi’nde “Profesyonel Öğrenci Semineri” Yapıldı. 19.03.2012 tarihinde Üsküdar Çengelköy Lisesi’nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Sosyolog/Yazar İsmail Öz tarafından “Profesyonel Öğrenci Semineri” verildi.11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı seminerde, sınavlara hazırlanırken yapılması gerekenler ve sınav stresiyle başa çıkabilmek için çözüm yöntemleri farklı bir söylemle aktarılmaya çalışıldı.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

103


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Eskişehir Eğitim Günleri Fuarına Katıldık. 17-18.04. 2012 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen Eskişehir Eğitim Günleri Fuarına katıldık. Fuarın açılışı 17.04.2012 tarihinde saat 11.00’de Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nadir Suğur ve Eskişehir Eğitim Günleri Koordinatörü

Sn. Fehmi Duman tarafından gerçekleştirildi. Ziyaretçilerin yoğun olduğu fuarda standımızı ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlere fakülte ve bölümlerimizle ilgili bilgiler aktardık.

Kocaeli 1. Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri’ne Katıldık. 02-03 Mayıs 2012 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen Kocaeli 1. Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri programına katıldık. Fuarın açılışı 02.05.2012 tarihinde saat 11.00’de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından gerçekleştirildi. Protokol konuş-malarının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu stantları ziyaret ederek katılımcılara teşekkür etti. Kocaeli ilindeki liselerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılımın yoğun olduğu fuarda standımızı ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlere kampüslerimiz, fakültelerimiz, bölümlerimiz ilgili bilgiler aktarıldı.

104

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

ABD’de Eğitim, Kariyer Olanakları ve Sosyal Hayat Paneli ABD’de Eğitim, Kariyer Olanakları ve Sosyal Hayat Paneli 07.03.2012 Çarşamba günü Saat 09.00’da Küçük Çamlıca Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Hazırlık Okulu Müdürümüz Dr. Osman Sabuncuoğlu’nun yaptığı panele konuşmacı olarak Central Conn State University’den Dr. Christie Ward katıldı. Sunumun İngilizce olduğu panelde öğrencilere ABD’deki eğitim ve kariyer olanaklarından nasıl yararlanabilecekleri hakkında bilgiler verildi.

Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Tanıtım Günü 03 Mayıs 2012 tarihinde Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından “Meslek Tanıtım Günü ” programına katıldık. Standımızı ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlere fakülte ve bölümlerimizle ilgili bilgiler aktarıldı.

Selçuk Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde Profesyonel Öğrenci Semineri Yapıldı. 14.02.2012 tarihinde Selçuk Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Sosyolog/Yazar İsmail ÖZ tarafından “Profesyonel Öğrenci Semineri” verildi. Seminer kapsamında, öğrencilerin çalışırken dikkat etmesi gereken hususlar belirtildi. Ayrıca taklit etmek yerine kendileri olabilmek için daha çok okumaları tavsiye edildi.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

105


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Final Eğitim Kurumları Üniversite Fuarı 18 Şubat 2012 tarihinde Final Eğitim Kurumları Üniversiteler Fuarı’na katıldık. Ziyaretçilerin yoğun olduğu fuarda standımızı ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlere fakülte ve bölümlerimizle ilgili bilgiler aktardık.

Zeytinburnu Mensucat Santral Anadolu Lisesi Öğrencilerine “Profesyonel Öğrenci Semineri” Yapıldı. 02.03.2012 tarihinde 09.00-11.45 saatleri arasında Yenikapı Mevlevihanesi Konferans Salonu’muzda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Sosyolog/Yazar İsmail ÖZ tarafından Zeytinburnu Mensucat Santral Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıf öğrencilerine “Profesyonel Öğrenci Semineri” verildi. Sınav stresiyle başa çıkabilmek için çözüm yöntemlerinin anlatıldığı seminerde öğrencilere sınavlara hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar aktarıldı.

106

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Film Gösterimi: “Malcolm X” 07.03.2012 Çarşamba günü, saat 18.30’da Medeniyetler İttifakı Enstitümüz tarafından Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Yenikapı Mevlevihanesi Konferans Salonu’nda 1992 yapımı “Malcolm X” filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Özel Sultan Fatih Koleji’nde “Profesyonel Öğrenci Semineri” Yapıldı. 07.03.2012 tarihinde Özel Sultan Fatih Koleji’nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Sosyolog/Yazar İsmail Öz tarafından “Profesyonel Öğrenci Semineri” verildi. Katılımın yoğun olduğu seminerde öğrencilere profesyonel olabilmenin gereklilikleri hakkında önemli bilgiler verildi. Seminer Özel Sultan Fatih Koleji Müdürü Mehmet Sevgi tarafından İsmail Öz’e plaket takdim edilmesiyle son buldu.

Özel Başakşehir Ensar Anadolu Lisesi Kariyer Günleri 22 Aralık 2011 tarihinde Özel Başakşehir Ensar Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi tarafından organize edilen “ Kariyer Günleri” etkinliğine katıldık. Birçok devlet ve vakıf üniversitesinin katıldığı etkinlikte Üniversitemize yoğun ilgi gösteren öğrencilere fakülte ve bölümlerimizle ilgili bilgiler aktarıldı.

“Üniversite Tanıtımları” Terakki Vakfı Okulları 23 Aralık 2011 tarihinde Terakki Vakfı Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından 9.10.11.12 sınıf öğrencilerine ve velilerine yönelik gerçekleştirilen “Üniversite Tanıtımları” programına katıldık. Standımızı ziyaret eden öğrenci ve velilere fakülte ve bölümlerimizle ilgili bilgiler aktardık.

Küçükçekmece Belediyesi “Bilgi Evleri” Üyeleri Üniversitemizi Ziyaret Etti 14. 12. 2011 tarihinde Küçükçekmece Belediyesine bağlı Cennet ve İnönü Bilgi Evi, 15.12.2011 tarihinde Halkalı ve Fatih Bilgi Evi, 16.12.2011 tarihinde ise Sefaköy, Taştepe Bilgi Evi üyeleri Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkemizi ziyaret etti. Üniversitemizle ilgili verilen bilginin ardından öğrencilere Yenikapı Mevlevihanesi gezdirilerek tarihi hakkında açıklama yapıldı. Ziyaretler öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Ataşehir Doğa Anadolu Lisesi Öğrencileri Üniversitemizi Ziyaret Etti. 13.12.2011 tarihinde Ataşehir Doğa Anadolu Lisesi öğrencileri Yenikapı Mevlevihanesi Yerleşkemizi ziyaret etti. Üniversitemizle ilgili verilen bilginin ardından öğrencilere Yenikapı Mevlevihanesi gezdirilerek tarihi hakkında açıklama yapıldı. Yerleşke ziyareti öğrencilere yapılan ikramla sona erdi.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

107


BASINDA ÜNİVERSİTEMİZ

Bizim Anadolu Gazetesi, 18.06.2012, sayfa 9

Star Gazetesi, 20.06.2012, sayfa 21. Star Gazetesi, 15.06.2012, Sayfa 21.

Milli Gazete,17.06.2012, sayfa 15.

108

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

www.iqraa.com 12 Mayıs 2012, s.14

AL-MUJTAMA’A 28 Nisan - 4 Mayıs 2012, s.26 – 29.

AL-MUJTAMA’A 28 Nisan - 4 Mayıs 2012, s.26 – 29.

Yeni Şafak Gazetesi, 17.06.2012, sayfa 5.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

109


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni

Zaman Gazetesi, Kampüs Eki, 29.05.2012, sayfa 21.

Kanal 7, 16.06.2012

Kanal 24, 16.06.2012, saat 08:03

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, Dekanımız Prof. Dr. Fevzi Yılmaz Show TV - Üniversite Medya, 26.05.2012, saat 16:03

Habertürk, 16.06.2012, saat 09:10

110

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS


MAKALE

Sınava Değil, Kendinize Bakın Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, FSMVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı

1.Giriş Bugünlerde, LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sonuçları belli olacak. Kazanan öğrencilerin eğilimlerini ve isteklerini göz önünde bulundurarak, yeteneklerini önemseyerek tercih yapmalarını öneriyoruz. Mutluluk ve başarı elde edileni sevmekten geçer. O nedenle adaylara sevdiğiniz (seveceğiniz) alanı seçiniz, popülarite eksenli tercih yapmayınız diyoruz. Kazanamayan öğrenciler duygularını kontrol etsinler ve önlerinde hala çok sayıda seçenek olduğunu unutmasınlar. LYS’den ve YGS’den (Yüksek Öğretim Giriş Sınavı) yeterli puanı alamayan öğrenciler büyük baskı altındalar. Elbette iki yarım günde yapılan ve sadece bilgiyi ölçen sınavın başarıyı belirleyiciliği tartışma götürür. Bu nedenle, kazanamayan öğrencilerimiz üzülmesinler ve kendileriyle kavga etmesinler. Onların da mutlaka bazı üstünlükleri vardır ve onları bekleyen yeni fırsatlar mevcuttur. İş yaşamında da böyledir; doğan durum iyi değerlendirilmeli ve yönetilmedir. Gençlerimize vereceğimiz mesaj şudur: Kendinize bakın, yeteneklerinizi keşfedin, eğitim-öğretim uzmanlarıyla görüşerek geleceğinizi doğan yeni şartlara göre planlayın. Asla panik yapmayın, ümitsizliğe kapılmayın.

2. Yeni Fırsatlar YGS ve LYS’den yeteri düzeyde başarıyı ya-

kalayamamış öğrencilerimizi bekleyen yeni fırsatlar iki ana grup halinde verilebilir. Bunlar 1-Alternatif yurtiçi eğitim-öğretim kanalları ve 2- Yurtdışı eğitim-öğretimdir. 2.1 Alternatif Yurtiçi Eğitim-Öğretim Kanalları Yurtiçinde de çok sayıda alternatif ve çözümler üniversite adaylarının önünde durmaktadır. a. Eğer öğrenci lise ve dengi okulu henüz bitirmişse tekrar sınava hazırlanır. Bu, öğrenci ve aileleri için çokça tercih edilen seçeneklerden biridir. b. Öğrenci YGS puanı ile 2 yıllık önlisans (örgün - MYO), uzaktan öğretim, açık öğretimin(Anadolu üniversitesi, 2 veya 4 yıllık) programlarını seçebilir. Unutulmamalıdır ki, 2 yıllık programı bitirenler sonraki dönemlerde dikey geçiş ile (DGS) 4 yıllık programa geçebilirler. Bu olmasa bile gelen yıllarda tekrar sınava girerek örgün yüksek öğretim şansı yakalayabilirler. Açık ve uzaktan öğretim programı öğrencilik hakkı kazandırırken bireyin kendini, çevresini ve hayatı bilmesine de yardım eder. Yüz yüze öğretim ile sağlanan üniversite kültürü oluşmaz ama okuma-iş yaşamı birlikteliği ile yeni fırsatlar kazandırabilir. Adayların ÖSYM klavuzu ve program bilgilerini dikkatlice incelemelerini önermekteyiz. c. Aday öğrenci, özel yetenek ile öğrenci alan programlara müracaat edebilir. Bu program-

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

111


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni lar bilgiden çok yetenek ve beceri ağırlıklıdır ve çok çeşitlidir. Birey, yeteneklerini keşfedip bu alternatifleri (geleneksel Türk sanatlarından fotoğrafçılığa kadar) düşünebilir. d. Öğrenci ileride kısmen veya tamamen İngilizce öğretim veren bir üniversitede okumak istiyorsa o üniversitenin hazırlık sınıfına misafir öğrenci-özel öğrenci olmayı müzakere edebilir. Bu yolla gelen yılda zaman kaybetmeden doğrudan 4 yıllık öğretim programına başlar (LYS’yi kazanmak şartıyla). e. Ülkemizde birçok üniversitede rektörlüklere bağlı sürekli eğitim merkezleri(SEM) vardır. Bu merkezler birçok alanda eğitim vermekte olup program süreleri 2-120 saat arasında değişmektedir. Yapılan eğitimlerin üniversite kampüsleri içerisinde olması durumunda öğrencinin üniversite atmosferini soluması gerçekleşir. Bu yolla mesleki bilgi ve beceri sahibi olunabilir ve bu etkinlikler rektörlükler tarafından verilen sertifikalarla belgelenmektedir. 2.2 Alternatif Yurtdışı Eğitim-Öğretim Kanalları a. Öğrenciler lise ve dengi okul mezunu olarak yurtdışındaki birçok ülke üniversitesine müracaat edebilir. Üniversite lisans ücretleri ülkeye, okula ve programa göre değişiklik gösterir. ABD’deki iki üniversite yıllık eğitim ücreti örnek verilebilir: En düşük lisans öğrenim harcı, Houston Üniversitesi (8500 ABD doları/yıl), en yüksek ücret Miami Üniversitesi (45000 ABD doları/ yıl). Maddi durumu iyi olan öğrenciler YÖK denkliğini de gözeterek yurtdışında öğrenim alabilirler. İngilizce hazırlık öğrenimi ile birlikte üniversite lisans öğrenimini de (İngiltere, 3 yıl) alan bir öğrenci çok ekonomik olan paketle de karşılaşabilir. YÖK’ün de onayladığı böyle üniversiteler Balkanlarda, Kafkasya’da ve İngiltere’de (Londra merkezde) bulunmaktadır. b. Yurtdışı lisans öğreniminde bazı durumlarda Türkiye’den alınan lise diploması yetersiz görülür ve bir yıl hazırlık programı (Foundation) almak gerekebilir. ABD ve İngiltere’de doğrudan üniversiteye başlamak için İngilizce TOEFL 550-600 veya

112

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

IELTS 5,5-6,5 seviyesi istenmektedir. İngilizcesi yetersiz olan öğrenciler şartlı kabul alabilirler ve önce İngilizce dil programına katılabilirler. c. Alternatiflerden bir diğeri yurtdışı sertifika programlarıdır. Bu programların bir kısmı üniversite bünyesinde yürütülmekte ve sertifika üniversite tarafından verilmektedir. Programlar gündüz veya akşam 3-6-9-12 ay sürelidir. Bu programlar; İngilizce öğrenme, meslek edinmek, mesleki açıdan kendini geliştirmek veya farklı alana geçiş yapmayı arzu eden kişilere yöneliktir. Ücret de yüksek değildir. UCLA (California Üniversitesi Los Angeles Kampüsü) en iddialı sertifika programlarına sahiptir ve ücreti 5-6 bin ABD dolarıdır. d. Yurtdışı dil eğitimi üniversiteye girememiş lise mezunları için çok önemli alternatiftir. İyi bir dil eğitimi ile birey kendini iş yaşamı veya gelecekte planladığı öğretim programlarına hazırlamış olur. İngiltere de dil eğitiminin 9 aylık ücreti 1500 GBP ile 11000 GBP (yaklaşık 4000 ile 30000 TL) arasında değişmektedir. e. Yurtdışında eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, bu konuda detaylı bilgiye sahip yurtdışı eğitim danışmanlığı firmaları ile temasa geçebilir veya yurtdışındaki okulların katılımlarıyla gerçekleşen eğitim fuarlarını ziyaret edebilirler. Ayrıca üniversitelerin web sitelerinde de gezinebilirler. Üniversitelerimizin yurtdışı ofislerinden de bilgi alınabilir. 3. Sonuç Üniversiteler entelektüel kültürün tarlasıdır; sadece meslek kazandırmaz bireyi toplumun içinde daha bilgili ve etkili kılar. Bu açıdan bakıldığında öğrenim türü, süresi, yeri ve kazanılan unvan ne olursa olsun yüksek öğretim sadece gençler için değil her yaş için elzemdir. Önemli olan öğretimin kişiye kazandırdığı birikim, o birikimden kamuya (çevreye) verilen hizmet ve hizmetin ederi olan kazançtır. Gençlerimiz her zaman kendilerini yeni fırsatların ve eğitim-öğretim olanaklarının beklediğini asla unutmasınlar, sınava değil kendilerine baksınlar.


MAKALE

Aslında Neyi Tercih Ediyoruz ??? Ali Kurt, FSMVÜ Strateji Daire Başkanı

1. Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörler Ve Durum Analizi Okulların kapanması ve yaz aylarının gelmesi birçok öğrenci için yorucu bir eğitim döneminin sonu ve tatil anlamına geliyor. Ancak YGS – LYS sınavlarına giren öğrenciler için durum biraz farklı. Haziran ayında ardı ardına kendi alanlarına göre sınava giren öğrenciler muhtemelen Temmuz ayının ortasında açıklanacak olan sınav sonuçları ile birlikte tercih heyecanı yaşayacaklar. Yaklaşık olarak 20-25 gün sürecek olan bu tercih süreci boyunca adaylar gazeteler, televizyonlar, dershaneler ve okullar aracılığıyla bilgi bombardımanına tutulacaklar ve kendileri için en doğru tercihi yapmaya çalışacaklar. Bütün bunların yanında kontenjanları yeni adayların tercihlerini bekleyen devlet ve vakıf üniversiteleri hem kendilerini doğru ifade etmek hem de bölümlerin boş kalmasını önlemek amacıyla yoğun bir tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yürütecekler. Şehirlerin meydanları da dahil olmak üzere tüm üniversitelerin yerleşkelerinde öğrencilerin doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla uzmanlar hazır bulunacaklar. Tabiki üniversitelerin bu çabalarının bir amacı de öğrencilerin kendi bölümlerini seçmeleri ve kontenjanlarını doldurmaları olacaktır. Bu anlamda bir miktar yönlendirme yapmaları da doğaldır. Tercih dönemi herkes açısından farklı anlamlar taşıyor. Öğrencileri yetiştiren okullar, ders-

haneler, öğretmenler için öğrencilerinin yüksek puanlar alıp en iyi okul ve bölümleri tercih etmeleri bir prestij meselesi ve aynı zamanda bir gurur vesilesidir. Aileler için ise tercih 12 yıl boyunca eğitimlerini destekledikleri çocuklarının istikbaline yön verecek en önemli aşamalardan biridir. Üniversiteler için tercih edilme, hele de başarılı öğrenciler tarafından tercih edilme, önemli bir kurumsal başarıdır. Bu işin gerçek yükünü omuzlarında taşıyan, derdini çeken, sınavlara giren ve tercihleri sonunda geleceği şekillenecek olan adaylar açısından ise tercih çok bilinmeyenli bir denklemdir diyebiliriz. Tercih yaparken bir çok kriter var. Bunun en belirgini alınan puan gibi görünse de aslında işin görünmeyen kısmında birçok faktör tercihi etkilemektedir. Biraz bunlara değinmek gerekiyor. Aile faktörü en önemli faktörlerden biridir. Çünkü aileler öğrencilerin geleceğinin belirlenmesinde karar verici en önemli unsurdur. Genelde aileler adayların kendilerinin uygun gördüğü şehir ve okulda öğrenim görmesinden yana tavır alırlar. Hatta bazen ikamet ettikleri şehirde bir okul tercihi olmazsa olmaz kuraldır. Örneğin Anadolu’da yaşayan bazı aileler için de Ankara, İstanbul gibi metropol şehirler biraz ürkütücü gelebilmektedir. Çünkü bu şehirlerin kalabalık ve maliyetli olması aileleri biraz düşündürmektedir.

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

113


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni Şehir faktörü hem aileler ve hem de adaylar açısından büyük öneme sahiptir. Öğrencilerin şehir seçimleri için de çeşitli faktörler bulunmaktadır. Burada ailenin tercih edilmesi planlanan şehre bakış açısı ve adayların akranlarının tercih etmeyi planladığı şehirler öğrencilerin tercihlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Ancak büyüklükleri, imkanları, öğrenciye sağladıkları, uluslararası işbirlikleri bakımından İstanbul ve Ankara Türkiye’de en çok tercih edilen iller olmaya devam edecektir. Her ne kadar metropol şehir olmanın bazı zorlukları ve sıkıntılarına sahip olsalar da bu şehirlerin artılarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Üniversite ve bölüm faktörü ise daha çok idealist öğrenciler için önemli bir kriter olmaktadır. Henüz lise sıralarında otururken adaylar bazı üniversite ve bölümlerin hayalini kurmaktadır. Üniversite sınavlarına hazırlanırken birçoğumuz odamızın duvarına, yatağın kenarına, çalışma masamıza kazanmayı arzuladığımız üniversitenin resimlerini yapıştırmışızdır. Lisede alan seçerken o üniversite ve bölüm için alan seçilmektedir. Örneğin avukatlık mesleğine karşı tutkusu olan bir öğrencinin ülkemizde iyi hukuk eğitimi veren belirli bir üniversiteyi hedef olarak belirleyip bütün çalışmasını bu ideale göre düzenlemesi çok rastlanan bir durumdur. Doğal olarak tercih vakti geldiğinde bu öğrenciler diğer etkenlere fazla bakmaksızın puanları el verdiğince ideallerinin peşinde olacaklardır. Puan faktörü ise bütün bu diğer faktörlerin ötesinde bağlayıcı ve gerçekçi bir durumdur. Ailelerin kısıtları, istenilen şehir, üniversite ve bölümler, akran etkileri vb. tüm faktörlerin ötesinde adayların yeteri kadar makul bir puan almış olmaları gerekmektedir. Puan ne kadar düşük olursa seçenekler ve faktörler de o oranda azalmaktadır ve puanlar ne kadar yüksek olursa seçenekler de artacaktır. Yüksek puan almış öğrencilerin önlerindeki seçeneklerin fazla olması tercih konusundaki kararsızlıkları da artırmaktadır. Bazen sınav öncesi kesin gözüyle bakılan tercihler bile puanlar belli olduktan sonra değişmektedir. Ancak durum tam tersi olduğunda ise seçeneklerin azalması adayları farklı bir karar vermeye mecbur bırakıyor. Aday-

114

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

lar ya önlerindeki sınırlı ve hatta istemedikleri seçenekleri değerlendirecekler ya da sınava yeniden hazırlanacaklar. Tercih sürecinin faktörlerine genel olarak baktığımızda adayları çevreleyen ciddi etkenler olduğunu görüyoruz. Aileler, akranlar, üniversiteler, bölümler, idealler, puanlar, gelecek planları ciddi baskı unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Aslında en doğru tercihi ararken bu baskı unsurları doğru tercihi yapmaya engel bir durum da teşkil edebilir. Bütün bunların üstüne kitle iletişim araçlarının, kurs, dershane, okul ve üniversitelerin ortaya koyduğu sansasyonel bilgiler de eklendiğinde durum daha da gergin hale gelmektedir. Nihayetinde sınava giren bir buçuk milyondan fazla aday sınırlı sayıdaki ön lisans ve lisans kontenjanlarından kendileri için en iyi olanları açıkta kalma riskini en aza indirerek tercih edeceklerdir. Adayların aldıkları puanlara göre oranları değişse de her adayın yapacağı tercihlere göre açıkta kalma riski bulunmaktadır. İşte bu açıkta kalma riski ve diğer faktörler maalesef tercih dönemini heyecanlı olduğu kadar tedirgin bir süreç haline getirmektedir. 2. Tercih Sürecinde Atılacak Doğru Adımlar Tercih sürecinde doğru adımları atıp istenilen nihai hedefe varmak için öncelikle adayların neyi tercih ettiklerini bilmeleri gereklidir. Aslında tercih edilen bir şehir midir? Yoksa bir üniversitenin kimlik kartı mı? Ya da bir bölüm mü? Tercih edilen şey esasen büyük oranda adayla birlikte ömrünün sonuna kadar yaşayacak olan mesleğidir. İnsan hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olan meslek seçimi ile tercih çok yakından ilişkilidir. Üniversite tercihi genellikle geri dönüşü olmayan bir süreçtir. Bu nedenle kişilerin kendilerini çok iyi tanıyor olmaları gereklidir. Hangi meslekte mutlu olacaklarını ve hangi mesleği tutkuyla ömürlerinin sonuna kadar yapabileceklerini iyi analiz etmeleri gerekir. Çünkü genelde ülkemizde çok rastlanan mesleki tatminsizlik ve mutsuzluk daha genç yaşlarda alınan yanlış kararların sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de genç nüfus oranı oldukça yüksektir. Eğitimli genç nüfus oranı da git gide art-


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni maktadır. Üniversite kontenjanlarının artması, eğitim imkanlarının ve kariyer kurslarının günden güne çoğalması eğitimli genç nüfusun da artmasına katkıda bulunmaktadır. Ancak yapılan birçok anket ve bilimsel çalışmalar ülkemizdeki insanların azımsanamayacak bir kısmının eğitimini aldığı alanlarda çalışmadığı veya çalıştığı meslekten mutlu olmadığını göstermektedir. Ayrıca genç işsizlik oranının %20 civarında olması da ciddi bir genç nüfusun Türkiye’nin iş gücüne katılamadığını göstermektedir. Bu nedenle tercih yapacak olan adaylar hayatlarının geri kalanında mutlu olmak için, iş gücü içinde verimli bir şekilde çalışabilmek için kendilerini tanımakla kalmayıp hangi mesleklerin kendileri için avantajlı olduğunu ve o mesleklerde başarılı olup olmayacaklarını iyi düşünmeleri gerekmektedir. Karar adayların kendilerinindir.. Doğru meslek ve doğru gelecek planlarının yapılmasının ardından adaylar ailelerini, akranlarını, rehberlik uzmanlarını, üniversiteleri ve diğer tüm tarafları çok iyi dinlemelidirler. Kısacası herkesin fikrini almak gereklidir. Mensubu bulundukları ailelerin sosyo-ekonomik durumlarını da gözeterek kendileri ile ilgili kararı yine kendileri vereceklerdir. Aslında tercih sürecinin en can alıcı noktası da burasıdır. Adaylar kendileri ile ilgili bir yetenek ve ilgi analizi, mesleki hedefler ile ilgili sağduyulu bir değerlendirme, ailelerin endişelerini de ortadan kaldıracak kendine güvenli bir yaklaşım ve son olarak da üniversite tercihleri için gerekli olan teknik bilgi yardımıyla en uygun üniversite, bölüm ve dolayısıyla meslekleri seçmiş olacaklardır. Ancak bu seçim sürecinin başından sonuna kadar kontrol adayın kendisinde olmalıdır. Aday aldığı kararı sahiplenebilmeli ve çıkan sonuca katlanma olgunluğunu gösterebilmelidir. 3. Tercihteki Bazı Teknik Yaklaşımlar ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin Bölümleri Sağlıklı bir liste yapılmalıdır Tercihteki en son aşama teknik kısmıdır. Tercihteki faktörleri değerlendiren, geleceği için

en iyi kararı kendisi verecek olan adaylar belirledikleri şehir, üniversite ve bölümlerin listesini ÖSYS tercih kılavuzu aracılığıyla veya güvenilir internet sitelerindeki tercih robotlarıyla yapabilirler. Hatta güvenilir rehber öğretmenlerle ve rehberlik uzmanlarıyla birlikte tercih edilebilecek bölümlerin listesi çıkarılabilir. Eğer bir uzman veya rehber öğretmenle birlikte tercih yapılacaksa adayların özellikle kendilerini tanıyan uzmanları öncelikli olarak tercih etmesi gereklidir. Eğer bu mümkün değilse tercih işleminden önce tercihi şekillendirecek faktörler üzerine bir miktar konuşmak ve bilgi vermek doğru tercihleri belirlemek açısından son derece önemlidir. Karşı tarafın sizinle birlikte aynı doğrultuda empati yapabilmesi için bu gereklidir. Sonuçta adaylar kendi kriterlerine uygun üniversite ve bölümlerin sağlıklı bir listesini çıkarmış olacaklardır. Bilindiği üzere sınav sisteminde yapılan son değişikliklerle alanlar arasındaki puan farkları, meslek liseleri ve düz liseler arasındaki puan farkları artık ortadan kaldırılmıştır. Bazı durumlarda ise bir fark olsa bile bu kapatılamayacak düzeylerde değildir. Bu nedenle adaylar her alandan neredeyse her bölümü tercih etme özgürlüğüne sahiptirler. Devlet üniversitelerinde puanları yüksek olan bazı bölümlerin ise vakıf üniversitelerinde daha düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle adayların önündeki üniversite ve bölüm seçenekleri artmıştır. Adaylar belirledikleri üniversite ve bölüm seçeneklerini iki süzgeçten geçirmelidir. Bunlardan ilki en çok istedikleri okullar ve bölümler; diğeri de alınan puana en uygun olan bölümlerdir. Adaylar asla istemedikleri ve mutlu olmayacakları bölümleri listelerine almamalıdır. Açıkta kalma korkusuyla olsa bile düşük puanlı bir bölüm tercih edilecekse o bölümün kazanılan bölüm olarak karşılarına çıkabileceğini unutmamaları gerekir. Bu kısa liste yapıldıktan sonra yine de bazı tereddütler olacaktır. Hatta verilmiş 24 tercih hakkından daha fazla okul ve bölüm listesi çıkarılmış olacaktır. Bu noktadan sonrası artık sıralama meselesidir. En doğru ilk 24 sıra belirlendikten sonra tercih edilen üniversite ve bölümlerin bir önceki yıl kaç puan ve daha önemlisi hangi başa-

TEMMUZ - AĞUSTOS SAYI - 2 -

115


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni rı sırasından öğrenci aldığına bakmak gerekiyor. Kendi puan ve başarı sırası ile yerleşmek istediği bölümlerin puan ve başarı sırası arasında düzgün bir ilişki kuran adaylar mutlaka tercihlerdeki kaymaları da göz önünde bulundurarak birkaç yüksek tercih yapabilir. Ancak hayali denilebilecek kadar yüksek tercihler yapmanın bir yararı olmayacaktır. 3-5 bin kişilik kaymalar makul olacaktır. Bununla beraber açıkta kalma riskini ortadan kaldırmak için yine adayın yerleşmek isteyeceği düşük puanlı birkaç okul ve bölüm de tercih edilebilir. Az önce belirtildiği üzere aday asla istemediği bir bölümü sırf düşük puanlı diye yazmamalıdır. Bu sayede hem “Yüksek puanlı yerleri keşke yazsaydım” ve hem de “Neden birkaç düşük puanlı yerleri yazmadım ki?” cümlelerini kurmak zorunda kalmazlar. Üniversitemizin bölümlerini tercih edecek adaylara: Üniversitemizin bölümlerini tercih edecek adayların bu yıl çok daha bol seçenekli bir bölüm ve kontenjan listesi ile karşılarına çıkıyoruz. Geçen yıllarda öğrenci kabul ettiğimiz MühendislikMimarlık Fakültesinde Mimarlık, İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine ek olarak Biyomedikal Mühendisliği ve İç Mimarlık bölümleri 50’şer kontenjanla öğrencilerini bekliyor. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde öğrenci kabul edilen Geleneksel Türk Sanatları bölümünün yanı sıra bu yıl Grafik Tasarım bölümüne de öğrenci kabul edeceğiz. Ayrıca bu yıl yeni açılan Hukuk Fakültesi’ne geleceğin hukuk insanlarını yetiştirmek üzere 100 kişilik kontenjanla öğrenci alınacak. Üniversite olarak özellikle mesleki eğitime verdiğimiz önemin sonucu olarak Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksek Okulu kuruldu. Bu okulların bünyesinde Mimari Restorasyon ve Adalet ön lisans programları öğrenci kabul edecektir. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümü için ise 60 olan kontenjan sayısı 100’e yükseltildi. Edebiyat Fakültesi çatısı altında ise Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Psikoloji bölümü geçen yıl olduğu gibi neredeyse tam doluluk oranıyla bu yıl da yeni öğrencilerini kabul edecektir.

116

SAYI - 2 - TEMMUZ - AĞUSTOS

Çoğunlukla merkezî yerleştirme ile öğrenci kabul eden üniversitemiz sadece Geleneksel Türk Sanatları bölümüne “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci kabul edecektir. Öğrencilerin YGS sınavından barajı geçmeleri ve üniversitemize doğrudan başvuru yapmaları gerekmektedir. Adayların bu bölüm dışında tüm bölümlerimizi merkezî yerleştirme ile tercih etmesi gerekmektedir. Özellikle İç mimarlık ve Grafik Tasarım bölümlerinin birçok üniversitenin aksine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilmediğini belirtmek gerekiyor. Burs İmkanları Öğrencilerin tercihlerini belirleyen en önemli unsurlardan biri de üniversitelerin sunduğu burs imkanlarıdır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak özellikle yüksek burs oranı ve başarılı öğrencileri teşvik etme konusunda ön plana çıkıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne geçirdiğimiz iki tercih döneminde kontenjanlarımızın %50’sini burslu öğrencilere ayırdık. Bursların oranları değişkenlik gösterse de toplam kontenjanların yarısı burslu eğitim görmektedir. Bu yıl burs imkanlarına eklenen önemli bir yenilik oldu. Üniversitemizin bölümlerini birinci sırada tercih eden öğrencilere %25, İkinci sırada tercih eden öğrencilere %20, Üçüncü sırada tercih eden öğrencilere %15 ücret indirimi uygulanacaktır. Kişilerin yerleştiği bölüme, aldığı puan ve sıralamasına bakmaksızın bu indirimler uygulanacaktır. Şüphesiz bu durum adayların bölümlerimizi tercih etmelerini teşvik edecektir. Sonuçta çok bilinmeyenli, heyecanlı ve tereddütlerle dolu, umutlu bekleyişlerin süreci olan tercih döneminin tüm öğrenciler için beklentilerin karşılandığı bir süreç olmasını diliyorum. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak biz İstanbul’un merkezî yerlerinde bulunan kampüslerimizle tercih süresince öğrencilere destek vermek amacıyla hazır bulunacağız. Bölümlerimiz, bursluluk oranları ve kontenjanlar konusunda üniversitemizin web sitesinden doğru ve sağlıklı bilgi alınabilir. Sınavlara giren ve tercih yapacak olan tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum.


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni  

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bülteni Bülten Fatih Sultan Mehmet Vakıf University

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you