Page 1

TEMEL TASARIM BASIC DESIGN 2017-2018 GÜZ YARIYILI 2017-2018 FALL TERM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF UNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN


TABLE OF

İÇİNDEKİLER CONTENT 02

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENT

03

DERS İÇERİKLERİ / COURSE OUTLINE

08

Öğr. Gör. Dr. ONUR ŞİMŞEK, Öğr. Gör. Dr. LANA KUDUMOVİÇ, Uzman HAYRİYE İSMAİLOĞLU ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer ∙ Sercan Şapaloğlu ∙ Sümeyye Gültekin ∙ A. Taha A. Abdellatif ∙ M. Erdem Kalkan ∙ Yusuf Arik ∙ Emre Turan ∙ M. Mustafa Çiçek ∙ Furkan Gündüz ∙ Seyit Tayyip Ari ∙ Seda Yilmaz ∙ Onur Özden ∙ Ayşenur Aksoy ∙ Ö. Faruk Osmanoğlu

15

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As ∙ Fahri Özerkan ∙ Ayşegül Adigüzel ∙ Musa Aksu ∙ Asli Berre Öztürk ∙ Elif Yardim ∙ Ramazan Meaj ∙ Gonçalo Ferrao Junior ∙ Yasin Pamuk ∙ Sunanur Işik ∙ Sena Aslan ∙ Merve Kalyon ∙ Büşra Gülşen ∙ Zehra Nur Kiliç

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev ∙ Sultan Kübra İslam ∙ Furkan Aydin ∙ Emre Salihpaşaoğlu ∙ Şeyma Bölükbaşi ∙ M. Celal Degirmencioğlu ∙ Fatmanur Keser ∙ Siba Aktaa ∙ Oğuzhan Aydemir ∙ Yunus Salih Kartal ∙ Serhat Kaan Sakarya ∙ Ersin Ferhat Yilmazli ∙ Sena Pur ∙ Doğukan Akdeniz

Prof. Dr. İbrahim NUMAN, Öğr. Gör. Dr. Burcu B. ÖKTEN, Öğr. Gör. Dr. Çiğdem TÜRKYILMAZ ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer ∙ Sercan Şapaloğlu ∙ Sümeyye Gültekin ∙ A. Taha A. Abdellatif ∙ M. Erdem Kalkan ∙ Yusuf Arik

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As ∙ Fahri Özerkan ∙ Ayşegül Adigüzel ∙ Musa Aksu ∙ Asli Berre Öztürk ∙ Elif Yardim

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev ∙ Sultan Kübra İslam ∙ Furkan Aydin ∙ Emre Salihpaşaoğlu ∙ Şeyma Bölükbaşi ∙ M. Celal Degirmencioğlu


∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer ∙ Sercan Şapaloğlu ∙ Sümeyye Gültekin

22

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As ∙ Fahri Özerkan ∙ Ayşegül Adigüzel

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev ∙ Sultan Kübra İslam ∙ Furkan Aydin

Prof. Dr. MUALLA YILDIZ, Öğr. Gör. EZGİ YILDIZ ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer ∙ Sercan Şapaloğlu ∙ Sümeyye Gültekin ∙ A. Taha A. Abdellatif ∙ M. Erdem Kalkan ∙ Yusuf Arik ∙ Emre Turan ∙ M. Mustafa Çiçek ∙ Furkan Gündüz ∙ Seyit Tayyip Ari ∙ Seda Yilmaz ∙ Onur Özden ∙ Ayşenur Aksoy ∙ Ö. Faruk Osmanoğlu

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As ∙ Fahri Özerkan ∙ Ayşegül Adigüzel ∙ Musa Aksu ∙ Asli Berre Öztürk ∙ Elif Yardim ∙ Ramazan Meaj ∙ Gonçalo Ferrao Junior ∙ Yasin Pamuk ∙ Sunanur Işik ∙ Sena Aslan ∙ Merve Kalyon ∙ Büşra Gülşen ∙ Zehra Nur Kiliç

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev ∙ Sultan Kübra İslam ∙ Furkan Aydin ∙ Emre Salihpaşaoğlu ∙ Şeyma Bölükbaşi ∙ M. Celal Degirmencioğlu ∙ Fatmanur Keser ∙ Siba Aktaa ∙ Oğuzhan Aydemir ∙ Yunus Salih Kartal ∙ Serhat Kaan Sakarya ∙ Ersin Ferhat Yilmazli ∙ Sena Pur ∙ Doğukan Akdeniz


DERS COURSE

İÇERİĞİ OUTLINE DERS KİMLİĞİ / COURSE IDENTITY Dersin Adı / Name of Course Dersin Kodu / Code of Course Dersin Türü / Type of Course Kredi / Credits Dönemi / Semester Önkoşul / Prequisite Fakülte / Faculty Bölüm / Department Yürütücüler / Tutors

: Temel Tasarım / Basic Design : MIM101 / MIM101E : Zorunlu / Obligatory : 9 AKTS / 9 ECTS : 1. Dönem / 1st Semester :: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design : Mimarlık / Architecture : Prof. Dr. İbrahim NUMAN, Prof. Dr. Mualla YILDIZ, Öğr. Gör. Ezgi YILDIZ, Yrd. Doç.Dr. Onur ŞİMŞEK, Yrd. Doç. Dr. Lana KUDUMOVİÇ, Yrd. Doç. Dr. Burcu BALABAN ÖKTEN, , Yrd. Doç. Dr. Çiğdem TÜRKYILMAZ,

DERS TANIMI / COURSE DESCRIPTION Dersin amacı, öğrencilerin doğal ve yapay çevreyi oluşturan ilişki ve tasarım ilkelerine karşı algı ve duyarlılıklarını artırmak; hacim, zemin, yüzey elemanlarını kavrayarak tasarıma yaklaşım becerilerini geliştirmek ve öğrenciyi tasarım kavramları ile tanıştırmaktır. Bu kapsamda stüdyoda anlatılan ve tartışılan konu baslıkları; nokta, çizgi, düzlem, şekil, form, hacim, doku, renk, ışık. Tasarım ilkeleri: Tekrar, ritim, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, egemenlik. Algı psikolojisi. Gestalt ilkeleri. Mekan kavramı. Plastik Sanatlar. Doğal ve yapay çevrenin analizi. Desen bilgisi. Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri. Mimarlık temel tasarım kavramlarının iki ve üç boyutlu çizim ve konu ilgili küçük projeler ile uygulanmasıdır. The aim of this course is; to improve the perceptions and sensibilities of students regarding relations and design principles which constitute the natural and artificial environment; the skills of design approaches by enabling them to handle the elements of volume, plane and surface and to introduce the design cases to the students.


DERS COMPETENCIES

YETERLİLİKLERİ STANDARDS pç no po no

ders öğrenme çıktıları lecture leaning outcomes

program çıktıları program outcomes

01

Algı ve farkındalığın tasarım açısından önemini kavramak. To realize the importance of perception and awareness in terms of design.

Estetik ve teknik gereksinimleri karşılayan mimari tasarım yapma becerisine sahip olmak. An ability to creatte architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.

02

Soyutlama-somutlaştırma geçişlerinin farkına varabilmek, soyut düşünebilme becerisi kazanmak. an adequate knowledge of the history and theories of architecture and the related arts, technologies and human sciences.

Mimarlık tarihi ve teorisi ile sanat, teknoloji ve beşeri bilimler gibi ilgili sahalarda yeterli bilgiye sahip olmak. An ability to creatte architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.

03

Temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım ürünü üretebilme yeteneğini geliştirmek. a knowledge of the fine arts as an infl uence on the quality of architectural design.

Mimari tasarımın kalitesine etkisi bağlamında güzel sanatlar bilgisine sahip olmak. An ability to creatte architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.

08

Mekan-biçim-strüktür etkileşiminin farkına varmak. To be aware of the interrelationship between space-shape-structure.

Bina tasarımı ekseninde taşıyıcı sistem, yapım ve mühendislik problemleri konusunda anlayışa sahip olmak. an understanding of the structural design, constructional and engineering problems associated with building design.


ZAMAN ÇİZELGESİ & TIMELINE&

DERS BAŞLIKLARI COURSE TOPICS 01

Giriş: Dersin amacı, içeriği, işleyişi.

Introduction: The aim, contents and the plan of the course.

02

Temel Tasarım Araçları / Algı /Anlama / Kavrama / Anlatma / İletişim

Tools of Basic Design, Perception /Understanding / Thinking / Explaining

03

Temel Tasarım İlkeleri

Principles of Basic Design, Proximity, Visual Perception / Visual Hierarchy

04

Temel Tasarım İlke ve Araçları ile İki Boyutlu Tasar

By Using Principles of Basic Design, Two Dimentonal Design, Surface / Area

05 06

Temel Tasarım İlke ve Araçları ile Üç Boyutlu Tasar / Mekan / Yüzey - Alan

By Using Principles of Basic Design, Three Dimentonal Design, Space

Üç Boyutlu Tasar / Mekan / Yüzey - Alan Biçim Gereksinme - Alan, Eylem

Using Principles of Basic Design, Three Dimentonal Design, Space

07

Üç Boyutlu Tasar / Mekan / Yüzey - Alan Biçim Gereksinme - Alan, Eylem

Using Principles of Basic Design, Three Dimentonal Design, Space

08

ARA JURİ

MID-TERM JURY

09

Üç Boyutlu Tasar, Mekan / Birim / Biçim, Mekan / Biçim - Geometri, Öklit Geometri

Using Principles of Basic Design, Three Dimentonal Design, Space

10

Üç Boyutlu Tasar, Mekan / Birim / Biçim, Mekan / Biçim - Geometri, Öklit Geometri

Using Principles of Basic Design, Three Dimentonal Design, Space

11

Üç Boyutlu Tasar, Mekan / Birim / Bina / Strüktür / Konstrüksiyon, Ayakta Durma

Using Principles of Basic Design, Three Dimentonal Design, Space

12 13

Üç Boyutlu Tasar, Mekan / Birim / Bina / Strüktür /Konstrüksiyon, Ayakta Durma

Using Principles of Basic Design, Three Dimentonal Design, Space

Üç Boyutlu Tasar, Mekan / Birim / Bina / Strüktür /Konstrüksiyon, Ayakta Durma

Using Principles of Basic Design, Three Dimentonal Design, Space

14

Algı / Değer Yargısı / Okunabilme / Motivasyon / Normlara Uyum / Rekabet

Using Principles of Basic Design, Three Dimentonal Design, Space

FİNAL JURİSİ

FINAL JURY


DEĞERLENDİRME ASSESMENT

KRİTERLERİ SYSTEM 1

Ara Sınav / Midterm Exam

%40

1

Ödev / Assignment

%10

1

Final Sınavı / Final Exam

%50


11


12


13


14


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


MİMARİ TASARIMA INTRODUCTORY GİRİŞ STÜDYOSU DESIGN STUDIO KATALOĞU YEARBOOK 2017-2018 GÜZ YARIYILI 2017-2018 FALL TERM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN


TABLE OF

İÇİNDEKİLER CONTENT 02

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENT

03

DERS İÇERİKLERİ / COURSE OUTLINE

05

Öğr. Gör. Dr. Onur ŞİMŞEK ∙ Özlem Pistil ∙ Ali Kozali ∙ Ali Sezer ∙ Betül Yilmaz ∙ Bariş Akdemir ∙ Eda Karagöz

∙ Semanur Akyil ∙ M. Salih Özdemir ∙ Rabia Çelik ∙ Edip Kahraman ∙ Sadik Hamza Demirel

∙ Ümmühan Yilmaz ∙ Bilal Karabulut ∙ İrem Kilerci ∙ Osman Çifçi ∙ Burcu Yılmaz


DERS COURSE

İÇERİĞİ OUTLINE DERS KİMLİĞİ / COURSE IDENTITY Dersin Adı / Name of Course

: Mimari Tasarıma Giriş / Introductory Design Studio Dersin Kodu / Code of Course : MIM102 / MIM102E Dersin Türü / Type of Course : Zorunlu / Obligatory Kredi / Credits : 9 AKTS / 9 ECTS Dönemi / Semester : 1. Dönem / 2st Semester Önkoşul / Prequisite : MIM103, MIM101(E) Fakülte / Faculty : Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design Bölüm / Department : Mimarlık / Architecture Yürütücüler / Tutors : Öğr. Gör. Dr. Onur ŞİMŞEK

DERS TANIMI / COURSE DESCRIPTION Dersin amacı, temel tasarım ilkelerinin küçük bir mimari problemde uygulanması ile öğrencilerin mekânı keşfetmelerini, ergonominin mimari mekân kurmadaki önemini anlayarak tasarım yapabilmelerini sağlamak, mekân ve çevre ilişkilerinin farkındalığını geliştirmektir. Bina, kentsel ve doğal çevre ilişkilerinin basit tasarım problemleri yoluyla tartışılması; konstrüksiyon ve strüktürel sistemler hakkındaki farkındalığın geliştirilmesi; yalın örnekler üzerinde tasarım konularında program geliştirme becerilerinin kazandırılması, atölye içi tartışmalar ve ödevler aracılığı ile mimarlık ve tasarım yaklaşımlarının tartışılması. Providing students to discover the space, to understand the importance of ergonomics for articulation of architectural space to enable them to design and to improve their awareness of space-environment relations. Discussion of building, urban and natural environments’ relationships by simple design problems, improving the awareness of constructional and structural systems, bringing in the ability of improving program for design cases on simple samples, studio discussions and discussing architectural and design approaches through studio works.


DERS COURSE

İÇERİĞİ OUTLINE DERS KİMLİĞİ / COURSE IDENTITY Dersin Adı / Name of Course

: Mimari Tasarıma Giriş / Introductory Design Studio Dersin Kodu / Code of Course : MIM102 / MIM102E Dersin Türü / Type of Course : Zorunlu / Obligatory Kredi / Credits : 9 AKTS / 9 ECTS Dönemi / Semester : 1. Dönem / 2st Semester Önkoşul / Prequisite : MIM103, MIM101(E) Fakülte / Faculty : Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design Bölüm / Department : Mimarlık / Architecture Yürütücüler / Tutors : Öğr. Gör. Dr. Onur ŞİMŞEK

DERS TANIMI / COURSE DESCRIPTION Dersin amacı, temel tasarım ilkelerinin küçük bir mimari problemde uygulanması ile öğrencilerin mekânı keşfetmelerini, ergonominin mimari mekân kurmadaki önemini anlayarak tasarım yapabilmelerini sağlamak, mekân ve çevre ilişkilerinin farkındalığını geliştirmektir. Bina, kentsel ve doğal çevre ilişkilerinin basit tasarım problemleri yoluyla tartışılması; konstrüksiyon ve strüktürel sistemler hakkındaki farkındalığın geliştirilmesi; yalın örnekler üzerinde tasarım konularında program geliştirme becerilerinin kazandırılması, atölye içi tartışmalar ve ödevler aracılığı ile mimarlık ve tasarım yaklaşımlarının tartışılması. Providing students to discover the space, to understand the importance of ergonomics for articulation of architectural space to enable them to design and to improve their awareness of space-environment relations. Discussion of building, urban and natural environments’ relationships by simple design problems, improving the awareness of constructional and structural systems, bringing in the ability of improving program for design cases on simple samples, studio discussions and discussing architectural and design approaches through studio works.


DERS COMPETENCIES

YETERLİLİKLERİ STANDARDS pç no po no

01 03

05

13

ders öğrenme çıktıları lecture leaning outcomes Temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım ürünü üretebilme yeteneğini geliştirmek. A knowledge of the fine arts as an influence on the quality of architectural design.

Algı ve farkındalığın tasarım açısından önemini kavramak. To realize the importance of perception and awareness in terms of design.

Temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım ürünü üretebilme yeteneğini geliştirmek. A knowledge of the fine arts as an influence on the quality of architectural design.

Algı ve farkındalığın tasarım açısından önemini kavramak. To realize the importance of perception and awareness in terms of design.

program çıktıları program outcomes Estetik ve teknik gereksinimleri karşılayan mimari tasarım yapma becerisine sahip olmak. An ability to creatte architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.

Mimari tasarımın kalitesine etkisi bağlamında güzel sanatlar bilgisine sahip olmak. An ability to creatte architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.

Bina – insan ilişkileri, bina – çevre ilişkileri ve binalar ile mekanların insan ölçeği ve ihtiyaçları ile ilişkilendirilmesi konularında anlayışa sahip olmak. An understanding of the relationship between people and buildings, and between buildings and their environment, and of the need to relate buildings and the spaces between them to human needs.

Kişisel ve mesleki gelişiminde gerekli motivasyona, öğrenme becerilerine ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak. To gain an awareness of the importance of motivation, learning skills and lifetime learning process in professional development.


ZAMAN ÇİZELGESİ & TIMELINE&

DERS BAŞLIKLARI COURSE TOPICS 01

Takdim, Genel Bilgilendirme

Presentation, General Information

02

Mimarlık antolojine geçmiş bir yapı ve mimarının seçilmesi, grup çalışması

Choosing a structure and its architect from the architectural anthology, group work

03

Seçilen yapı merkezli kent dokusunda analiz paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis map for the urban texture in where the chosen structure centered-Group Work

04

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

05 06

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

Proje konusu olacak alanın seçimi

Choice of the land to be the case of the project

07

Seçilmiş alan için analiz ve öneri paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis and proposal map for the chosen land

08

ARA JURİ

MID-TERM JURY

09

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

10

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

11

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

12 13

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

14

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

FİNAL JURİSİ

FINAL JURY


DEĞERLENDİRME ASSESMENT

KRİTERLERİ SYSTEM 1

Ara Sınav / Midterm Exam

%40

1

Ödev / Assignment

%10

1

Final Sınavı / Final Exam

%50


15


16


17


18


19


21


71


72


73


75


42


43


44


45


46


47


MİMARİ TASARIM ARCHITECTURAL STÜDYOSU 1 DESIGN STUDIO 1 KATALOĞU YEARBOOK 2017-2018 GÜZ YARIYILI 2017-2018 FALL TERM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN


TABLE OF

İÇİNDEKİLER CONTENT 02

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENT

03

DERS İÇERİKLERİ / COURSE OUTLINE

05

Prof. Dr. Fehmi KIZIL ∙ Kübra Kaynarpınar ∙ Fatıma Elveren ∙ Melike Kocaağa ∙ Elif Karakeçili ∙ Muhammet Albayrak

22

∙ Fatma Betül Çito ∙ Şeyda Nur Akyürek ∙ Dilan Beşoluk ∙ İnci Türker ∙ Kübranur Akyol

∙ Rana Güneş ∙ Belemir Dündar ∙ Esra Battal ∙ Cihan Altuner

∙ İsmail Enes Doğan ∙ Mehmet Çetintaş ∙ Cemalettin Yüksel ∙ Hesna Dalcı ∙ Sümeyya A. Çimen

∙ Hilal Firdes Okumuş ∙ Hesna Çelebi ∙ Beyzanur Esra Sepik ∙ Kübra Sertoğlu

Dr. Tolga AKBULUT ∙ İbrahim Şanlı ∙ Sinem Ece Yılmaz ∙ Feriştah Olgaç ∙ Yasemin Baş ∙ Emine Ebrar Er

51

∙ Elif Yılmaz ∙ Kerimcan Ayaz ∙ Gizem Erdoğan

Dr. İbrahim Başak DAĞGÜLÜ ∙ Elsine Özcan ∙ Berfu Suhan Çelebi ∙ Tuba Yeşilbağ ∙ Akif Emre Taşdemir ∙ Hasan Şahin

37

∙ Selen Karataş ∙ Ömer Faruk Yağlı ∙ Sedanur Bakar ∙ Edibe Bektaş ∙ Tuğçe Elikara

Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZCAN ∙ Betül Muslu ∙ Meryem Yılmaz ∙ Cevher Şamil Ekmen ∙ Ayşe Rumeysa Mansız ∙ Semahat Elif Mert

∙ Afife Savaş ∙ Ekrem Seven ∙ Büşra Kranda ∙ Cansu Alkanat ∙ Ibrahım A. Yaghmour

∙ Tuğçe Metin ∙ Yulet Nur Çakmak ∙ Ennur Nalçacı ∙ Rümeysa Demir


64

Öğr. Gör. Dr. Ruba KASMO ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer

72

∙ Betül Başibüyük ∙ Emine Uslu ∙ Gülten Rüzgar ∙ Ebru Bahşi ∙ Fatma Nur Akdağ

∙ Miray Dumlu ∙ Buşra Alan ∙ Hatice Kansız

Öğr. Gör. Aysel BAŞER ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer

93

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev

Öğr. Gör. Dr. Münevver DAĞGÜLÜ ∙ Merve Sümeyra Kaya ∙ R. Zehra Karavacıoğlu ∙ Şeyma Karakaya ∙ Betül Şengöz ∙ Hamdi Burak Süha

80

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev

Öğr. Gör. Adem ŞAHİNOĞLU ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev


DERS COURSE

İÇERİĞİ OUTLINE DERS KİMLİĞİ / COURSE IDENTITY Dersin Adı / Name of Course Dersin Kodu / Code of Course Dersin Türü / Type of Course Kredi / Credits Dönemi / Semester Önkoşul / Prequisite Fakülte / Faculty Bölüm / Department Yürütücüler / Tutors

: Mimari Tasarım 1 / Architectural Design 1 : MIM201 / MIM201E : Zorunlu / Obligatory : 9 AKTS / 9 ECTS : 2. Dönem / 1st Semester : MIM102 (E) : Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design : Mimarlık / Architecture : Prof. Dr. Fehmi KIZIL, Dr. İbrahim B. DAĞGÜLÜ, Dr. Tolga AKBULUT, Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZCAN, Öğr. Gör. Dr. Ruba KASMO, Öğr. Gör. Dr. Münevver DAĞGÜLÜ, Öğr. Gör Aysel BAŞER, Öğr. Gör. Adem ŞAHİNOĞLU

DERS TANIMI / COURSE DESCRIPTION Dersin amacı, mimari yöntem ve süreç üzerine eğilerek tasarım sorunlarını bütüncül olarak ele alarak basit ölçeklerde çözüm geliştirmektir. Doğal ve kültürel çevre koşullarının tasarım içindeki rolünün tartışılması; mimarinin kuramsal yönünün tasarım problemleri yoluyla irdelenmesi; mimarlık ile ilgili terminolojiye ve kavramlara hakim olma ve kullanabilme becerisini seminerler ve araştırmalar yoluyla kazandırma; Araştırma, modelleme ve maket ile yakın çevredeki mimari yapıt ve objeleri yerinde görerek eleştirel bakış açısı kazandırmak. In this studio the design problems are examined in a holistic approach, and design solutions are seeked in basic design scales.


DERS COMPETENCIES

YETERLİLİKLERİ STANDARDS pç no po no

ders öğrenme çıktıları lecture leaning outcomes

program çıktıları program outcomes

01

Mimarinin kuramsal yönünün tasarım problemleri yoluyla irdelenmesi. Examining the conseptual approaches of design through the design problems.

Estetik ve teknik gereksinimleri karşılayan mimari tasarım yapma becerisine sahip olmak. An ability to creatte architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.

03

Mimarinin kuramsal yönünün tasarım problemleri yoluyla irdelenmesi. Examining the conseptual approaches of design through the design problems.

Mimari tasarımın kalitesine etkisi bağlamında güzel sanatlar bilgisine sahip olmak. An ability to creatte architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.

04

Araştırma, modelleme ve maket ile yakın çevredeki mimari yapıt ve objeleri yerinde görerek eleştirel bakış açısı kazandırmak. Presenting the design solutions in architectural drawings, models and posters forms are the issues taken into consideration in the studio.

Tasarlama süreci ile ilişkili olarak yeterli düzeyde kentsel tasarım ve planlama bilgi ve becerisine sahip olmak. An adequate knowledge of urban design, planning and the skills involved in the planning process.

07

Mimarlık ile ilgili terminolojiyi kullanabilme becerisini araştırmalar yoluyla kazandırmak. Understanding and using of architectural terminologies through seminars and researches.

Tasarım projelerinde araştırma metod ve süreçleri hakkında anlayışa sahip olmak An understanding of the methods of investigation and preparation of the brief for a design project.

13

Araştırma, modelleme ve maket ile yakın çevredeki mimari yapıt ve objeleri yerinde görerek eleştirel bakış açısı kazandırmak. Presenting the design solutions in architectural drawings, models and posters forms are the issues taken into consideration in the studio.

Kişisel ve mesleki gelişiminde gerekli motivasyona, öğrenme becerilerine ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak. To gain an awareness of the importance of motivation, learning skills and lifetime learning process in professional development.


ZAMAN ÇİZELGESİ & TIMELINE&

DERS BAŞLIKLARI COURSE TOPICS 01

Takdim, Genel Bilgilendirme

Presentation, General Information

02

Mimarlık antolojine geçmiş bir yapı ve mimarının seçilmesi, grup çalışması

Choosing a structure and its architect from the architectural anthology, group work

03

Seçilen yapı merkezli kent dokusunda analiz paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis map for the urban texture in where the chosen structure centered-Group Work

04

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

Proje konusu olacak alanın seçimi

Choice of the land to be the case of the project

07

Seçilmiş alan için analiz ve öneri paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis and proposal map for the chosen land

08

ARA JURİ

MID-TERM JURY

09

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

10

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

11

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

12 13

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

FİNAL JURİSİ

FINAL JURY

05 06

14


DEĞERLENDİRME ASSESMENT

KRİTERLERİ SYSTEM 1

Ara Sınav / Midterm Exam

%40

1

Ödev / Assignment

%10

1

Final Sınavı / Final Exam

%50


46


47


48


49


66


67


73


74


75


MİMARİ TASARIM ARCHITECTURAL STÜDYOSU 2 DESIGN STUDIO 2 KATALOĞU YEARBOOK 2017-2018 GÜZ YARIYILI 2017-2018 FALL TERM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN


TABLE OF

İÇİNDEKİLER CONTENT 02

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENT

03

DERS İÇERİKLERİ / COURSE OUTLINE

05

Öğr. Gör. Dr. Mine T. ÇİLİNGİROĞLU ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer

22

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev

Öğr. Gör. Dr. Kamil GÜRBÜZ ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev


DERS COURSE

İÇERİĞİ OUTLINE DERS KİMLİĞİ / COURSE IDENTITY Dersin Adı / Name of Course Dersin Kodu / Code of Course Dersin Türü / Type of Course Kredi / Credits Dönemi / Semester Önkoşul / Prequisite Fakülte / Faculty Bölüm / Department Yürütücüler / Tutors

: Mimari Tasarım 2 / Architectural Design 2 : MIM202 / MIM202E : Zorunlu / Obligatory : 9 AKTS / 9 ECTS : 2. Dönem / 2st Semester : MIM201 (E) : Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design : Mimarlık / Architecture : Öğr. Gör. Dr. Mine T. ÇİLİNGİROĞLU, Öğr. Gör. Kamil GÜRBÜZ

DERS TANIMI / COURSE DESCRIPTION Teorik bilgilerin tasarım sorunlarına veri olarak kullanılabilme amacına yönelik beceri geliştirilmesini sağlayacak tasarım konuları ve tasarım sürecinde strüktür, konstrüksiyon, ayrıntı ile birlikte ele alınması, Tarihi / Kentsel dokunun tanımlanması, okunması, analizi; Tarihi / Kentsel doku içerisinde sınırlı programlar çerçevesinde yeni yapı üretimi, Çok karmaşık olmayan yapı veya yapı grubu tasarım sürecinin tanımlanması, çevresel ve teknik verilerin tasarım sürecine katılması; sonuç ürün ve düşünsel yaklaşımların mimari ifade diliyle anlatılması. To handle the design topics providing to develop the skills to use theoric knowledges which are beign datas for design problems. To determine, read and analysis historical / urban texture; To produce new buildings among determened programs into Historical / Urban texture To define the design process of building or building groups which are not so complex, to include environmental and technical data to design process, to express the final product and its intellectual approaches bu architectural expression techniques.


DERS COMPETENCIES

YETERLİLİKLERİ STANDARDS pç no po no

ders öğrenme çıktıları lecture leaning outcomes

program çıktıları program outcomes

Tarihi doku içinde yeni yapı tasarlama problemlerinin irdelenmesi. Investigation and examining the contemporary design problems in historical environment.

Estetik ve teknik gereksinimleri karşılayan mimari tasarım yapma becerisine sahip olmak. An ability to creatte architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.

05

Tarihi doku içinde yeni yapı tasarlama problemlerinin irdelenmesi. Investigation and examining the contemporary design problems in historical environment.

Bina – insan ilişkileri, bina – çevre ilişkileri ve binalar ile mekanların insan ölçeği ve ihtiyaçları ile ilişkilendirilmesi konularında anlayışa sahip olmak. An understanding of the relationship between people and buildings, and between buildings and their environment, and of the need to relate buildings and the spaces between them to human needs.

06

Tarihi çevrenin ve bağlamın problemlerinin ve çevre ilişkilerinin tasarım süreci açısından irdelenmesi. Investigation of the environmental relations and context problems in historical settlements from point of view of design process.

Özellikle sosyal faktörlerin gözetildiği değerlendirilmelerde mimarlık mesleğinin ve mimarın toplumsal rolü hakkında anlayışa sahip olmak. An understanding of the profession of architecture and the role of the architect in society, in particular in preparing briefs that take account of social factors.

07

Malzeme, doku ve mekan uyumu, sosyal ve kültürel etkilerin tasarım sürecine katkısının irdelenmesi. Social and cultural effects on design process and the investigation of convenience in materials, fabric and space.

Tasarım projelerinde araştırma metod ve süreçleri hakkında anlayışa sahip olmak An understanding of the methods of investigation and preparation of the brief for a design project.

15

Tarihi çevrenin ve bağlamın problemlerinin ve çevre ilişkilerinin tasarım süreci açısından irdelenmesi. Investigation of the environmental relations and context problems in historical settlements from point of view of design process.

Mesleki etik, yasal düzenlemeler ve toplumsal normlara ilişkin sorumluluk bilincine sahip olmak, doğal çevre, kültürel miras ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmak. To have an understanding on professional responsibilities, ethics, legal procedures; and to be aware of the values and problems of natural environment, cultural heritages and social issues.

01


ZAMAN ÇİZELGESİ & TIMELINE&

DERS BAŞLIKLARI COURSE TOPICS 01

Takdim, Genel Bilgilendirme

Presentation, General Information

02

Mimarlık antolojine geçmiş bir yapı ve mimarının seçilmesi, grup çalışması

Choosing a structure and its architect from the architectural anthology, group work

03

Seçilen yapı merkezli kent dokusunda analiz paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis map for the urban texture in where the chosen structure centered-Group Work

04

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

Proje konusu olacak alanın seçimi

Choice of the land to be the case of the project

07

Seçilmiş alan için analiz ve öneri paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis and proposal map for the chosen land

08

ARA JURİ

MID-TERM JURY

09

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

10

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

11

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

12 13

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

FİNAL JURİSİ

FINAL JURY

05 06

14


DEĞERLENDİRME ASSESMENT

KRİTERLERİ SYSTEM 1

Ara Sınav / Midterm Exam

%40

1

Final Sınavı / Final Exam

%60


17


16


18


19


20


21


32


33


34


35


36


37


38


39


56


57


88


89


MİMARİ TASARIM ARCHITECTURAL STÜDYOSU 3 DESIGN STUDIO 3 KATALOĞU YEARBOOK 2017-2018 GÜZ YARIYILI 2017-2018 FALL TERM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN


TABLE OF

İÇİNDEKİLER CONTENT 02

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENT

03

DERS İÇERİKLERİ / COURSE OUTLINE

05

Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim DÜZENLİ ∙ Beyza Hilal Altunışık ∙ Muharrem Erbay ∙ Miray Öztürk ∙ Elif Feyza Başoğul ∙ Aslı Bakan

22

Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ ∙ Tugay Eliş ∙ Yasemin Nisa Zengin ∙ Zeynep Turhan ∙ Visal Okur ∙ Merve Ekmekçi

37

∙ Sedanur Çeçen ∙ Şeyma Ekmekçi ∙ Bekir Can Doğan ∙ Adnan Atmaca ∙ Ayşe Özçelik

Öğr. Gör. Dr. Yusuf CİVELEK ∙ Hasan Berkan Çoşkun ∙ Şeyma Sugözü ∙ Esra Uzun ∙ Hüseyin Selman Çeçen ∙ Asmaa Sadık

51

∙ Hasan Berktenlier ∙ Refiye Sena Turhan ∙ Sefa Tursun ∙ Halil İbrahim Bozoğlu ∙ Aman Nisa Dol

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As

Öğr. Gör. Ahmet YILMAZ ∙ Sümeyye Demir Aydın ∙ Fatih Enes Furuncu ∙ Nur Berika Bilgiç ∙ Zeliha Nur Aydın ∙ Büşra Öner

∙ Hanife Dağ ∙ Ümmü Habibe Yılmaz ∙ Samet Yalçın ∙ Buse Yılmaz ∙ Esma Nur Bulut


64

Öğr. Gör. İbrahim Hakkı YİĞİT ∙ Rabia Polat ∙ Beyza Miraç Kelkit ∙ Yunus Kızıltoprak ∙ Talha Gürsal ∙ Sena Demir

72

∙ Arif Cihad Altundal ∙ Nursena Arıkan ∙ Sevdenur Çelik ∙ Hilal Koç ∙ Hakan Bultan

Öğr. Gör. Salih PULCU ∙ Salih Pulcu ∙ Muhammed Fatih Gür ∙ Büşra Can ∙ Büşra Mahmutçepoğlu ∙ Hande Gaye Yiğit

∙ M.Taha Çiftdoğan ∙ S. Dilara Karasakız ∙ Şeref Can Yıldız ∙ Fatih Furkan Güler ∙ Öznur Tırınk


DERS COURSE

İÇERİĞİ OUTLINE DERS KİMLİĞİ / COURSE IDENTITY Dersin Adı / Name of Course Dersin Kodu / Code of Course Dersin Türü / Type of Course Kredi / Credits Dönemi / Semester Önkoşul / Prequisite Fakülte / Faculty Bölüm / Department Yürütücüler / Tutors

: Mimari Tasarım 3 / Architectural Design 3 : MIM301 / MIM301E : Zorunlu / Obligatory : 9 AKTS / 9 ECTS : 3. Dönem / 1st Semester : MIM202 (E) : Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design : Mimarlık / Architecture : Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ, Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim DÜZENLİ, Öğr. Gör. Dr. Yusuf CİVELEK, Öğr. Gör. Ahmet YILMAZ, Öğr. Gör. İbrahim H. YİĞİT, Öğr. Gör. Salih PULCU

DERS TANIMI / COURSE DESCRIPTION Bu dersin amacı, Kentsel doku içerisinde yeni yapılaşma sorunsalının ele alınmasıdır. Kentsel dokunun tanımlanması, okunması, analizi; Kentsel doku içerisinde sınırlı programlar çerçevesinde yeni yapı üretimi. Tasarım problemlerinde ele alınan binaların / bina gruplarının farlı ölçek ve detay düzeylerinde tartışılması; binaların kent ile ilişkilerinin sistemler bütün içerisinde ele alınması; binanın çevreye getireceği katkının, sorunların, çözümlerin araştırılması; güncel mimarlığın ele aldığı problemlerin, tartıştığı konuların ve ulaşmaya çalıştığı yeni açılımların stüdyo içerisindeki tasarım problemleri aracılığıyla tartışılması. The objective of the course is examining the architectural design problems in urban context. Discussing multiple unit building design impact of neighbourhood relations, social and economic interactions, transportation problems.


DERS COMPETENCIES

YETERLİLİKLERİ STANDARDS pç no po no

ders öğrenme çıktıları lecture leaning outcomes

program çıktıları program outcomes

02

Kentsel tasarım ilkeleri ile ilişkili toplu yerleşim birimlerinin tasarlanması. Designing compact settlement units with the architectural design problems in urban context.

Mimarlık tarihi ve teorisi ile sanat, teknoloji ve beşeri bilimler gibi ilgili sahalarda yeterli bilgiye sahip olmak An adequate knowledge of the history and theories of architecture and the related arts, technologies and human sciences

04

Tasarım problemlerinde ele alınan binaların / bina gruplarının farlı ölçek ve detay düzeylerinde tartışılması. Discussions regarding the inquiry of buildings / settlements at various scales and having different detail properties.

Tasarlama süreci ile ilişkili olarak yeterli düzeyde kentsel tasarım ve planlama bilgi ve becerisine sahip olmak. An adequate knowledge of urban design, planning and the skills involved in the planning process.

12

Tasarım problemlerinde ele alınan binaların / bina gruplarının farlı ölçek ve detay düzeylerinde tartışılması. Discussions regarding the inquiry of buildings / settlements at various scales and having different detail properties.

Araştırma ve tasarım projelerinde gerek bağımsız gerek de takım üyesi olarak çalışabilme ve disiplinler arası çalışmalarda ortak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olmak To have the competence to take responsibility for both independently and inter-disciplinary research and design projects.


ZAMAN ÇİZELGESİ & TIMELINE&

DERS BAŞLIKLARI COURSE TOPICS 01

Takdim, Genel Bilgilendirme

Presentation, General Information

02

Mimarlık antolojine geçmiş bir yapı ve mimarının seçilmesi, grup çalışması

Choosing a structure and its architect from the architectural anthology, group work

03

Seçilen yapı merkezli kent dokusunda analiz paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis map for the urban texture in where the chosen structure centered-Group Work

04

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

05 06

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

Proje konusu olacak alanın seçimi

Choice of the land to be the case of the project

07

Seçilmiş alan için analiz ve öneri paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis and proposal map for the chosen land

08

ARA JURİ

MID-TERM JURY

09

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

10

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

11

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

12 13

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

FİNAL JURİSİ

FINAL JURY

14


DEĞERLENDİRME ASSESMENT

KRİTERLERİ SYSTEM 1

Ara Sınav / Midterm Exam

%30

1

Ödev / Assignment

%10

1

Devam / Attendance

%10

1

Final Sınavı / Final Exam

%50


32


33


56


57


58


59


99


100


101


102


103


104


MİMARİ TASARIM ARCHITECTURAL STÜDYOSU 4 DESIGN STUDIO 4 KATALOĞU YEARBOOK 2017-2018 GÜZ YARIYILI 2017-2018 FALL TERM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN


TABLE OF

İÇİNDEKİLER CONTENT 02

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENT

03

DERS İÇERİKLERİ / COURSE OUTLINE

05

Doç. Dr. Hasan Fırat DİKER ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer

22

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev

Öğr. Gör. Dr. Murat POLAT ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer

51

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev

Doç. Dr. İmre Özbek EREN ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer

37

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev

Öğr. Gör. Dr. Gülnur ARISALAN ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev


DERS COURSE

İÇERİĞİ OUTLINE DERS KİMLİĞİ / COURSE IDENTITY Dersin Adı / Name of Course Dersin Kodu / Code of Course Dersin Türü / Type of Course Kredi / Credits Dönemi / Semester Önkoşul / Prequisite Fakülte / Faculty Bölüm / Department Yürütücüler / Tutors

: Mimari Tasarım 4 / Architectural Design 4 : MIM302 / MIM302E : Zorunlu / Obligatory : 9 AKTS / 9 ECTS : 3. Dönem / 2st Semester : MIM301 (E), MIM246 : Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design : Mimarlık / Architecture : Doç. Dr. Hasan Fırat DİKER, Doç. Dr. İmre Özbek EREN, Öğr. Gör. Dr. Murat POLAT, Öğr. Gör. Dr. Gülnur ARISALAN

DERS TANIMI / COURSE DESCRIPTION Dersin amacı, üst düzey karmaşık programlı, çok katlı yapı tasarım süreçlerinin ele alınmasıdır. Yerin tüm yönleriyle analiz edilmesi, ulaşılan bilgilerin çeşitli anlatım teknikleri ile ifadelendirilmesi ve sentezlenmesi, ihtiyaç ve programın belirlenerek bulunduğu zaman ve zemin ile uyumlu, çok katlı tasarım problemlerinin teknolojik, mekânsal, kurgusal vb. yönlerini dikkate alan mimari tasarımın gerçekleştirilmesi. Tasarım probleminin doğasına uygun ve tasarımcının kişisel ilgi ve becerilerini yansıtan veri toplama, analiz, bina programı geliştirme süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; mimarinin strüktür, bina sistemleri, detay geliştirme gibi bileşenlerine tasarımın bütün süreçleri boyunca hakim olabilme yetisinin tasarım problemleri ile geliştirilmesi; karmaşık çevrelerde karmaşık bina / bina grubu programlarının geliştirilmesi ve mimari çözümlerin üretilmesi yetisinin kontrolü. The objective of the course is examining design solutions for highrise and complex buildings.


DERS COMPETENCIES

YETERLİLİKLERİ STANDARDS pç no po no

ders öğrenme çıktıları lecture leaning outcomes

01

Üst düzey karmaşık programlı, çok katlı yapı tasarımını öğrenmek. Examining design solutions for highrise and complex buildings.

07

08

program çıktıları program outcomes Estetik ve teknik gereksinimleri karşılayan mimari tasarım yapma becerisine sahip olmak. An ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.

Tasarım probleminin doğasına uygun ve tasarımcının kişisel ilgi ve becerilerini yansıtan veri toplaTasarım projelerinde araştırma metod ve süreçleri ma, analiz, bina programı geliştirme süreçlerinin hakkında anlayışa sahip olmak. geliştirilmesi ve uygulanması. An understanding of the methods of investigation and Development of personalized processes of data preparation of the brief for a design project. collection, analysis and building programming which reflect the nature and interests of designers. Mimarinin strüktür, bina sistemleri, detay geliştirme gibi bileşenlerine tasarımın bütün süreçleri boyunca hakim olabilme yetisinin tasarım problemleri ile geliştirilmesi. Development of ability of applying the knowledge about structures, costruction and detailing all trough the desing process by design problems.

Bina tasarımı ekseninde taşıyıcı sistem, yapım ve mühendislik problemleri konusunda anlayışa sahip olmak. An understanding of the structural design, constructional and engineering problems associated with building design.

09

Tasarım problemlerinde ele alınan binaların / bina gruplarının farlı ölçek ve detay düzeylerinde tartışılması. Discussions regarding the inquiry of buildings / settlements at various scales and having different detail properties.

Binaların konfor ve iklimlendirilmesinde fiziksel problemler, kullanılan teknolojiler ve bunların bina fonksiyonu ile ilişkisi hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. An adequate knowledge of physical problems and technologies and of the function of buildings so as to provide them with internal conditions of comfort and protection against the climate.

11

Tasarım problemlerinde ele alınan binaların / bina gruplarının farlı ölçek ve detay düzeylerinde tartışılması. Discussions regarding the inquiry of buildings / settlements at various scales and having different detail properties.

Tasarım konseptinin gerçekleştirilmesi ve tümel planlamaya entegrasyonu hakkında yapı endüstrisi, organizasyonları ve yasal mevzuatlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. An adequate knowledge of the industries, organizations, regulations and procedures involved in translating design concepts into buildings and integrating plans into overall planning.


ZAMAN ÇİZELGESİ & TIMELINE&

DERS BAŞLIKLARI COURSE TOPICS 01

Takdim, Genel Bilgilendirme

Presentation, General Information

02

Mimarlık antolojine geçmiş bir yapı ve mimarının seçilmesi, grup çalışması

Choosing a structure and its architect from the architectural anthology, group work

03

Seçilen yapı merkezli kent dokusunda analiz paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis map for the urban texture in where the chosen structure centered-Group Work

04

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

05 06

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

Proje konusu olacak alanın seçimi

Choice of the land to be the case of the project

07

Seçilmiş alan için analiz ve öneri paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis and proposal map for the chosen land

08

ARA JURİ

MID-TERM JURY

09

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

10

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

11

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

12 13

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

FİNAL JURİSİ

FINAL JURY

14


DEĞERLENDİRME ASSESMENT

KRİTERLERİ SYSTEM 1

Ara Sınav / Midterm Exam

%30

1

Ödev / Assignment

%10

1

Devam / Attendance

%10

1

Final Sınavı / Final Exam

%50


8


9


10


11


28


29


46


47


44


45


42


43


MİMARİ TASARIM ARCHITECTURAL STÜDYOSU 5 DESIGN STUDIO 3 KATALOĞU YEARBOOK 2017-2018 GÜZ YARIYILI 2017-2018 FALL TERM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN


TABLE OF

İÇİNDEKİLER CONTENT 02

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENT

03

DERS İÇERİKLERİ / COURSE OUTLINE

05

Prof. Dr. Suphi SAATÇİ ∙ Esma Nur Yılmaz ∙ Zeynep Ebru Yılmaz ∙ Enes Gün

22

∙ Helene Alhmıdı ∙ Esra Akkuş ∙ Mehmet Batuhan Akın

∙ Volkan Ekinci ∙ Seda Nur Arslan

Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ ∙ Zeynep Nur Korkmaz ∙ Rümeysa Ada ∙ Buşra Afranur Çelik ∙ Zeynep Beyza Gündüz

51

∙ Beyzanur Şahin

Prof. Dr. Bülent ULUENGİN ∙ Yağmur İbar ∙ Muhammed Enes Sivri ∙ Rumeysa Nur Tok

37

∙ Agit Sağın ∙ Semiha Demir ∙ Feyza Nur Akgül ∙ Merve Kalyon

∙ Zeynep Merken ∙ Melisa Boztepe ∙ Fatma Aydoğdu ∙ S. Şebnem Dikilitaş

∙ Shrouq N. Hayal Tkrory ∙ Serdar Arsalı ∙ Ayşe Hümeyra Gurulkan ∙ Sümeyya İpek

Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU ∙ Emrah Erkan ∙ Selen Azaklı ∙ Reyhan Bozkuş ∙ Enes Uluköylü

∙ Didar Büyükkoçak ∙ Yasin Yılmaz ∙ Gamze Erdoğan ∙ Zahide Beyza Sarıkaya

∙ Ayaa Zıdan ∙ Canan Aydoğdu ∙ Şevval Kürkoğlu ∙ Habip Kaçmaz


64

Öğr. Gör. Dr. Alidost ERTUĞRUL ∙ Sümeyra Büşra Kalay ∙ Cansel Alkan ∙ Defne Yılmaz ∙ Oğuzhan Kurfeyiz

72

∙ Ayberk Soyyiğit ∙ Semanur Düzgün ∙ Hatice Nisa Yücel ∙ Münevver Karatekin

∙ Muhammed Enes Demir ∙ Abdullah K. Parmaksız ∙ Hanife Bıyıklıoğlu ∙ Ahmed Yusuf Obut

Öğr. Gör. Dr. Aslı AĞIRBAŞ ∙ Şeyma Büyükkoçak ∙ Buşra Doğan ∙ Büşra Nur Eldemir ∙ Rabia Küçük

∙ Berat Kağan Şeker ∙ Zeynep Alkan ∙ Ethem Kasap ∙ İrem Gültekin

∙ Hatice Eren ∙ Hüseyin Tarık Kayaaltı ∙ Mehmet Can Atlan ∙ Ömer Salih Kaçmaz


DERS COURSE

İÇERİĞİ OUTLINE DERS KİMLİĞİ / COURSE IDENTITY Dersin Adı / Name of Course Dersin Kodu / Code of Course Dersin Türü / Type of Course Kredi / Credits Dönemi / Semester Önkoşul / Prequisite Fakülte / Faculty Bölüm / Department Yürütücüler / Tutors

: Mimari Tasarım 5 / Architectural Design 5 : MIM401 / MIM401E : Zorunlu / Obligatory : 10 AKTS / 10 ECTS : 4. Dönem / 1st Semester : MIM302 (E) : Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design : Mimarlık / Architecture : Prof. Dr. Suphi SAATÇİ, Prof. Dr. Bülent ULUENGİN, Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ, Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU, Öğr. Gör. Dr. Alidost ERTUĞRUL, Öğr. Gör. Dr. Aslı AĞIRBAŞ

DERS TANIMI / COURSE DESCRIPTION Dersin amacı, üst düzey karmaşık programlı, geniş açıklık içeren yapı tasarımıdır. Yerin tüm yönleriyle analiz edilmesi, ulaşılan bilgilerin çeşitli anlatım teknikleri ile ifadelendirilmesi ve sentezlenmesi, ihtiyaç ve programın belirlenerek geniş açıklık kavramının irdelenmesi; yapısal, mekânsal, strüktürel ve formel bakımdan bina farklı yönleriyle ele alınmış mimari tasarımın gerçekleştirilmesi, mimari estetik konularının irdelenmesidir. The objective of the course examining design solutions for long span and complex buildings.


DERS COMPETENCIES

YETERLİLİKLERİ STANDARDS pç no po no

01

04

11

ders öğrenme çıktıları lecture leaning outcomes Üst düzey karmaşık programlı, geniş açıklık içeren yapı tasarımı yapabilmek.

Süreç üzerinden tüm projeyi takip edebilmek

Üst düzey karmaşık programlı, geniş açıklık içeren yapı tasarımı yapabilmek.

program çıktıları program outcomes Estetik ve teknik gereksinimleri karşılayan mimari tasarım yapma becerisine sahip olmak. An ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.

Tasarlama süreci ile ilişkili olarak yeterli düzeyde kentsel tasarım ve planlama bilgi ve becerisine sahip olmak. An adequate knowledge of urban design, planning and the skills involved in the planning process. Tasarım konseptinin gerçekleştirilmesi ve tümel planlamaya entegrasyonu hakkında yapı endüstrisi, organizasyonları ve yasal mevzuatlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. An adequate knowledge of the industries, organizations, regulations and procedures involved in translating design concepts into buildings and integrating plans into overall planning.


ZAMAN ÇİZELGESİ & TIMELINE&

DERS BAŞLIKLARI COURSE TOPICS 01

Takdim, Genel Bilgilendirme

Presentation, General Information

02

Mimarlık antolojine geçmiş bir yapı ve mimarının seçilmesi, grup çalışması

Choosing a structure and its architect from the architectural anthology, group work

03

Seçilen yapı merkezli kent dokusunda analiz paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis map for the urban texture in where the chosen structure centered-Group Work

04

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

05 06

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

Proje konusu olacak alanın seçimi

Choice of the land to be the case of the project

07

Seçilmiş alan için analiz ve öneri paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis and proposal map for the chosen land

08

ARA JURİ

MID-TERM JURY

09

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

10

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

11

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

12 13

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

14

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

FİNAL JURİSİ

FINAL JURY


DEĞERLENDİRME ASSESMENT

KRİTERLERİ SYSTEM 1

Ara Sınav / Midterm Exam

%30

1

Ödev / Assignment

%10

1

Devam / Attendance

%10

1

Final Sınavı / Final Exam

%50


19


20


21


22


23


56


57


58


59


60


110


111


112


113


BİTİRME PROJESİ GRADUATION KATALOĞU PROJECT YEARBOOK 2017-2018 GÜZ YARIYILI 2017-2018 FALL TERM

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN


TABLE OF

İÇİNDEKİLER CONTENT 02

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENT

03

DERS İÇERİKLERİ / COURSE OUTLINE

05

Prof. Dr. İbrahim NUMAN, Prof. Dr. Bülent ULUENGİN ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer ∙ Sercan Şapaloğlu ∙ Sümeyye Gültekin ∙ A. Taha A. Abdellatif ∙ M. Erdem Kalkan ∙ Yusuf Arik ∙ Emre Turan ∙ M. Mustafa Çiçek ∙ Furkan Gündüz ∙ Seyit Tayyip Ari ∙ Seda Yilmaz ∙ Onur Özden ∙ Ayşenur Aksoy ∙ Ö. Faruk Osmanoğlu

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As ∙ Fahri Özerkan ∙ Ayşegül Adigüzel ∙ Musa Aksu ∙ Asli Berre Öztürk ∙ Elif Yardim ∙ Ramazan Meaj ∙ Gonçalo Ferrao Junior ∙ Yasin Pamuk ∙ Sunanur Işik ∙ Sena Aslan ∙ Merve Kalyon ∙ Büşra Gülşen ∙ Zehra Nur Kiliç

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev ∙ Sultan Kübra İslam ∙ Furkan Aydin ∙ Emre Salihpaşaoğlu ∙ Şeyma Bölükbaşi ∙ M. Celal Degirmencioğlu ∙ Fatmanur Keser ∙ Siba Aktaa ∙ Oğuzhan Aydemir ∙ Yunus Salih Kartal ∙ Serhat Kaan Sakarya ∙ Ersin Ferhat Yilmazli ∙ Sena Pur ∙ Doğukan Akdeniz


TABLE OF

İÇİNDEKİLER CONTENT 02

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENT

03

DERS İÇERİKLERİ / COURSE OUTLINE

05

Prof. Dr. İbrahim NUMAN, Prof. Dr. Bülent ULUENGİN ∙ M. Ebrar Sağlam ∙ Günay Elif Çetingül ∙ M. Şamil Yalçinkaya ∙ M. Alperen Özkuyumcu ∙ Alperen Zafer ∙ Sercan Şapaloğlu ∙ Sümeyye Gültekin ∙ A. Taha A. Abdellatif ∙ M. Erdem Kalkan ∙ Yusuf Arik ∙ Emre Turan ∙ M. Mustafa Çiçek ∙ Furkan Gündüz ∙ Seyit Tayyip Ari ∙ Seda Yilmaz ∙ Onur Özden ∙ Ayşenur Aksoy ∙ Ö. Faruk Osmanoğlu

∙ Hami Özücan ∙ Gizem Yapa ∙ Elif Şenel ∙ Mert Kiliçlioğlu ∙ Selin As ∙ Fahri Özerkan ∙ Ayşegül Adigüzel ∙ Musa Aksu ∙ Asli Berre Öztürk ∙ Elif Yardim ∙ Ramazan Meaj ∙ Gonçalo Ferrao Junior ∙ Yasin Pamuk ∙ Sunanur Işik ∙ Sena Aslan ∙ Merve Kalyon ∙ Büşra Gülşen ∙ Zehra Nur Kiliç

∙ Zehra Nur Delen ∙ Büşra Zeynep Dalbay ∙ İhsan Ömer Ersöz ∙ Serra Naz Karal ∙ Magomedrasul Darbishev ∙ Sultan Kübra İslam ∙ Furkan Aydin ∙ Emre Salihpaşaoğlu ∙ Şeyma Bölükbaşi ∙ M. Celal Degirmencioğlu ∙ Fatmanur Keser ∙ Siba Aktaa ∙ Oğuzhan Aydemir ∙ Yunus Salih Kartal ∙ Serhat Kaan Sakarya ∙ Ersin Ferhat Yilmazli ∙ Sena Pur ∙ Doğukan Akdeniz


DERS COURSE

İÇERİĞİ OUTLINE DERS KİMLİĞİ / COURSE IDENTITY Dersin Adı / Name of Course Dersin Kodu / Code of Course Dersin Türü / Type of Course Kredi / Credits Dönemi / Semester Önkoşul / Prequisite Fakülte / Faculty Bölüm / Department Yürütücüler / Tutors

: Mezuniyet Projesi / Graduation Project : MIM402 / MIM402E : Zorunlu / Obligatory : 10 AKTS / 10 ECTS : 4. Dönem / 2st Semester : MIM401 (E) : Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design : Mimarlık / Architecture : Prof. Dr. İbrahim NUMAN, Prof. Dr. Bülent ULUENGİN, Prof. Dr. Jamel AKBAR, Doç. Dr. Hasan Fırat DİKER, Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim DÜZENLİ, Öğr. Gör. Dr. Murat POLAT, Öğr. Gör. Dr. Mine ESMER, Öğr. Gör. Dr. Ömer DABANLI

DERS TANIMI / COURSE DESCRIPTION Bu dersin amacı mimarlık öğretimi çıktılarının bir proje kapsamında sınanmasıdır. Öğrencilerin disiplinler arası teknik bilgileri birleştirebilmelerini ve tek başlarına gerçekleştirecekleri bir tasarımı sunma aşamalarını içerir. Projenin yer seçimi, program ve konusuna ilişkin araştırma ve tasarım süreci, kentte yer alan ulaşım, iletişim, toplumsal ve kent sistemleri gibi farklı türde bilgilerin araştırılması ve sentezinin yapılması, çevreye ait programın belirlenmesi ve mekansal olarak düzenlenmesi, malzemenin tanımlanıp taşıyıcı sistem tasarımının yapılması, tasarımda bilgisayar desteğinin kullanılması ve gelişmiş bir sunum yapılması beklenmektedir. The aim of this studio is to examine the architectural knowledge and practice capacities of the students.


DERS COMPETENCIES

YETERLİLİKLERİ STANDARDS pç no po no

ders öğrenme çıktıları lecture leaning outcomes

01

Öğrenciler tek başlarına bir mimari tasarım gerçekleştirme ve bunu sunma becerisine sahip olacaklardır. Students will have the ability to perform and present an architectural design by their own.

02

Öğrenciler tek başlarına bir mimari tasarım gerçekleştirme ve bunu sunma becerisine sahip olacaklardır. Students will have the ability to perform and present an architectural design by their own.

Mimarlık tarihi ve teorisi ile sanat, teknoloji ve beşeri bilimler gibi ilgili sahalarda yeterli bilgiye sahip olmak. An ability to creatte architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.

08

Öğrenciler tek başlarına bir mimari tasarım gerçekleştirme ve bunu sunma becerisine sahip olacaklardır. Students will have the ability to perform and present an architectural design by their own.

Bina tasarımı ekseninde taşıyıcı sistem, yapım ve mühendislik problemleri konusunda anlayışa sahip olmak. an understanding of the structural design, constructional and engineering problems associated with building design.

12

Projenin yer seçimi, program ve konusuna ilişkin araştırma ve tasarım sürecini gerçekleştirebilme. Be able to carry out research and design process related to program topic, and location selection..

Araştırma ve tasarım projelerinde gerek bağımsız gerek de takım üyesi olarak çalışabilme ve disiplinler arası çalışmalarda ortak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olmak. To have the competence to take responsibility for both independently and inter-disciplinary research and design projects.

Projenin yer seçimi, program ve konusuna ilişkin araştırma ve tasarım sürecini gerçekleştirebilme. Be able to carry out research and design process related to program topic, and location selection..

Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek alanıyla ilgili konularda farklı kesimlerle iletişim kurabilmek, bunun için gerekli yabancı dil ve bilişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. To have adequate knowledge on foreign language and information technologies to be able to communicate with the other professions and group of people related to the architectural profession.

14

program çıktıları program outcomes Estetik ve teknik gereksinimleri karşılayan mimari tasarım yapma becerisine sahip olmak. An ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.


ZAMAN ÇİZELGESİ & TIMELINE&

DERS BAŞLIKLARI COURSE TOPICS 01

Takdim, Genel Bilgilendirme

Presentation, General Information

02

Mimarlık antolojine geçmiş bir yapı ve mimarının seçilmesi, grup çalışması

Choosing a structure and its architect from the architectural anthology, group work

03

Seçilen yapı merkezli kent dokusunda analiz paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis map for the urban texture in where the chosen structure centered-Group Work

04

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

05 06

Seçilen yapı bütünü ölçeğinde için ilave yapı tasarımı

Designing an annex for the chosen structure

Proje konusu olacak alanın seçimi

Choice of the land to be the case of the project

07

Seçilmiş alan için analiz ve öneri paftasının hazırlanması

Preparation of the analysis and proposal map for the chosen land

08

ARA JURİ

MID-TERM JURY

09

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

10

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

11

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

12 13

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

14

Stüdyo çalışması tasarım-tashih

Studio work-revision

FİNAL JURİSİ

FINAL JURY


DEĞERLENDİRME ASSESMENT

KRİTERLERİ SYSTEM 1

Ara Sınav / Midterm Exam

%30

1

Ödev / Assignment

%10

1

Devam / Attendance

%10

1

Final Sınavı / Final Exam

%50


10


12


13


14


15


68


69


70


71


76


77


78


84


85


86


87


88


89


90


91


96


97


98


99


108


109


110


111


146


147


148


149

Profile for FSMVU-MTF

FSMVU-MTF-2017/2018 GÜZ Mimari Stüdyo Kataloğu  

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - 2017/2018 Güz Dönemi - Mimari Stüdyo Kataloğu

FSMVU-MTF-2017/2018 GÜZ Mimari Stüdyo Kataloğu  

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - 2017/2018 Güz Dönemi - Mimari Stüdyo Kataloğu

Profile for fsmvu-mtf
Advertisement