Frie Skoler 2, 2018

Page 1

NO. 02 • FEBRUAR 2018

TEMA

Læreren som

GAMEMASTER side 6

Dannelse: Alexander von Oettingen om undervisning som dannelse og tilværelsens vigtigste spørgsmål, der mødes i pædagogikken. side 4

Find en praktikant: 55 lærerstuderende fra Den frie Lærerskole i Ollerup er klar til jeres skole. side 34


spor.dk

Manglende engagement? Prøv naturen Spor i Landskabet gør det nemt at flytte undervisningen udenfor. Etablér en natursti i lokalområdet med eleverne og skab en attraktiv platform for undervisning udendørs. Styrk klassens sammenhold og brug naturen aktivt i f.eks. biologi, geografi og fysik/kemi. Vi bidrager med god energi, gratis materialer, koordinering og rådgivning.

Vil du vide mere? Kontakt Kirsten på 33394000 eller spor@lf.dk


04

22

24

32

Alexander von Oettingen mener, at lærerens store opgave er at sætte eleven fri.

Meld dit kandidatur til FSL-skolen, og styrk din stemme i debatten.

Frie Skoler er nået til tredje afsnit i serien om Wilmas år på Langelands Efterskole.

To muslimske friskoler i København har haft en problemfyldt start på året.

06 TEMA: Over 12 siders tema ser vi på lærerens rolle, når spil indgår i undervisningen.

Henrik Kanstrup-Smith (tv) er selvudnævnt nørd og ambitiøs lærer i rollespil.

Indhold 20 Foreningens sider 30 Livets skole 40 Svar på læserbrev

36 Har I fundet jeres praktikant? Se en oversigten med 55 praktiksøgende studerende fra Den frie Lærerskole i Ollerup.

fsl.dk Hvordan går det egentlig med overenskomstforhandlingerne?

FØLG MED I OK18

på fsl.dk, foreningens facebookside eller i nyhedsbrevet.

44 Stillinger 48 På sporet af læreren 50 Epilog 3


A

lexander von Oettingen var ikke nogen 12-tals elev i grundskolen. Han var dårlig til at stave og at læse interesserede ham ikke. Lærerne var flinke og dygtige, og de kæmpede bravt for at proppe lærdom ind i hovedet på den unge Alexander. Men han gik mest op i det sociale og diskussionerne. »For mig var frikvartererne det vigtigste i skolen«, siger han. Alligevel blev han dr.pæd., en af landets førende pædagogiske tænkere, prorektor på UC Syd og forfatter til flere pædagogiske lærebøger. Senest til bogen ’Undervisning er dannelse’, som netop er udkommet i bogserien ’Pædagogisk rækkevidde’.

MINUTTER med ALEXANDER VON OETTINGEN

»Viden er frihed. Og som lærere giver vi eleverne frihed. Du er ufri, hvis du kun kan se tingene på én måde«. Af Mikkel Hvid · mhv@frieskoler.dk Foto Marie Hedegaard

4

Alligevel? Måske skal man snarere tænke: derfor. Måske er det netop de vanskeligheder, han mødte i skolen, som senere fik ham til at kaste sig over pædagogikken og blive fortaler for netop den dannende undervisning. Først i gymnasiet blev den nu 51-årige Alexander von Oettingen fanget af det faglige. »Jeg fik nogle lærere, som åbnede fagene for mig. De underviste os. Det vil sige, at de viste os det, der lå under fagene – al den viden, og alle de forskellige perspektiver, som fagene gemmer. Fag og viden er perspektiver på verden«, siger han. Gymnasielærerne ændrede den unge Alexanders syn på viden. Tidligere opfattede han viden som besværlig og ligegyldig. Nu så han viden i et helt nyt lys: »Viden er frihed. Og som lærere giver vi eleverne frihed. Du er ufri, hvis du kun kan se tingene på en måde. Viden giver dig flere perspektiver og flere muligheder. Du bliver mindre bundet, og lærerens store opgave er at sætte eleverne fri«, siger han, mens hans gestikulerer energisk. Det samme sker, hver gang han taler om lærernes store opgave – den dannende undervisning. Så læner han sig frem og gestikulerer for bagefter at læne sig afventende tilbage i stolen. Alexander von Oettingen ligner ikke en prorektor. Med halvlangt hår, sorte jeans og en moderigtig blazer over en nystrøget sort skjorte kommer man snarere til at tænke på en fransk filosof. Til gengæld ligner han på mange måder en af de helt store skikkel-

ser i den pædagogiske kongerække, Johann Friedrich Herbart (1776– 1841). Han indledte sin pædagogiske karriere som privatlærer for en lille dreng, Ludwig. Ludwig var en vanskelig elev, og drengens far blandede sig hele tiden i Herbarts arbejde. Faderen mente, at Ludwig skulle lære det, som var vigtigt for hans senere karriere og rolle i samfundet. Men Herbart ville ikke uddanne en »klog egoist«, som han skrev. Undervisningen skulle sætte Ludwig fri i tanke og handling, og Herbart forsøgte som lærer at tage udgangspunkt i, hvad lille Ludwig var optaget af og gerne ville lære. Karrieren som privatlærer blev kort. Faderen fyrede Herbart. Men Herbart, som i dag opfattes som grundlæggeren af den almene pædagogik, fortsatte med at kæmpe for sin pædagogiske vision – det, han kaldte den ’opdragende undervisning’.

OM ALEXANDER VON OETTINGEN 51-årige Alexander von Oettingen er prorektor på UC Syd, som uddanner lærere og pædagoger på afdelingerne i Esbjerg, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. Han blev uddannet lærer fra seminariet i Haderslev og arbejdede først på en efterskole og derefter på en lille folkeskole. Hans dansksprogede titler tæller en række lærebøger til lærere – blandt andet 'Almen didaktik' og 'Almen pædagogik', ligesom han har bidraget til bogen 'Dannelse der virker – om efterskolens pædagogik'.

Alexander von Oettingen har været lærer, både på en efterskole og i en lille folkeskole. Men der er ingen Ludwig, der kan forklare hans interesse for pædagogikken. Eller måske er han sin egen Ludwig. Måske drives hans karriere af at finde ud af, hvad det var, der lykkedes for gymnasielærerne, og som lærerne i


grundskolen ikke kunne forløse. Vi sidder og taler sammen i et stort tomt klasselokale i UC Syds afdeling i Kolding. Alexander von Oettingen er prorektor og har ansvaret for afdelingerne i Kolding, Haderslev, Esbjerg og Aabenraa Tæt på hans barndomsland.. Han voksede nemlig op i Sydtyskland med sin danske mor og tyske far. De flyttede til Danmark, hvor han startede i den tyske skole i Viborg. Skolen var et tilbud til de mange, som var udstationeret på flyvestation Karup. Da han blev 12 år, flyttede familien tilbage over grænsen, og han fortsatte sin skolegang, nu på det danske mindretals skole i Tyskland. I dag arbejder han i Danmark, men han bor i Tyskland. Alexander von Oettingens pædagogiske vision sender tankerne i retningen af tyske Herbart, når han taler passioneret om lærerne og den opdragende undervisning. Eller med Alexander von Oettingens ord: dannende undervisning. Det er det, hans nye bog, 'Undervisning er dannelse', handler om. »Bogens vigtigste budskab ligger i titlen. Undervisning er dannelse. Det er ikke noget, som ligger ved siden af eller før dannelsen. Den store opgave for lærerne er at undervise dannende. Det er skolens dannelsesbidrag, og det er det, lærerne skal være stolte af«. Men hvorfor er netop pædagogikken så interessant? Alexander von Oettingens ansigt lyser op, da han får spørgsmålet, og han læner sig ind over bordet og gestikulerer for at understrege sine pointer. Her er noget, vi skal forstå. »I pædagogikken krystalliseres det hele. I pædagogikken mødes alle tilværelsens vigtigste spørgsmål. For eksempel spørgsmålet om, hvordan vi bliver til som mennesker. Dannelse handler ikke om at blive til noget, men om at blive til nogen. Og pædagogikkens grundlæggende spørgsmål lyder: Hvordan danner vi mennesker? Dannelse handler ikke om at fortælle eleverne, hvad de skal mene. Det er moraliserende undervisning. I dannende undervisning lægger vi tingende frem, så de kan se de mange forskellige liv og perspektiver, og vi gør det på en måde, som sikrer, at de tager stilling. Det er dannende undervisning«. ■

ET TIVIT ring K A NEM st & ernæ

om k

o

Deltag i Madpakkedysten 2018! Tilmeld nu og få kr. 300,i tilskud til indkøb* Sæt fokus på kost og ernæring og vind et restaurantbesøg til hele klassen! I Madpakkedysten skaber dine elever en flot, kreativ og sund madpakke i fællesskab i skolens rum. Vi kårer en vinder på hvert klassetrin, så alle kan deltage på lige vilkår. · Fag: Natur og teknik samt understøttende undervisning · Klassetrin: 0.-3. klasse · Hvornår?: Valgfri fra d. 1. marts til d. 6. april · Materialer: Pædagogiske videoer med Louise Lorang, madskribent og TV-kok, guide til afholdelse af aktiviteter + trykt materiale · Fagligt: Teoretisk forløb om ernæring og praktisk aktivitet i klassen · Varighed: 6-8 timers undervisning

EKSTRAKONKURRENCE:

Lav den flotteste plakat med temaet ’Sund mad i skolen’ og vind 1000 kr. til klassekassen.

Læs mere eller tilmeld på

madpakkedysten.dk

*De første 300 tilmeldte klasser modtager tilskud på kr. 300,- til indkøb

5


LÆREREN SOM

GAME MASTER 6


Spil i undervisningen kræver, at du er godt forberedt og deltager aktivt som leder. På de følgende sider kan du få inspiration fra forskeren, rollespilslæreren, dine kolleger og eksperten i spilpsykologi.

Af Peter Krogh Adersen · pka@frieskoler.dk Foto: Martin Dam Kristensen

7


I STARTEN BLØDER ØRENE men med tiden kan computerspil styrke fællesskabet i klassen Forskning: Computerspil kan give pigerne nye roller og mindske drengenes konflikter på fodboldbanen, viser en stor dansk undersøgelse. Men det kræver, at du tager spillet seriøst og deltager aktivt.

Tekst Peter Krogh Andersen Illustration Istock

88


E

n klasse fyldt med elever, der stirrer intenst på en computerskærm og råber højt til hinanden, er ikke just det, der rimer på bedre fællesskab og færre konflikter. Men faktisk er det nogle af resultaterne af et omfattende forskningsprojekt ’Sæt skolen i spil’, som forsker Thorkild Hanghøj fra Aalborg Universitet har udført sammen med en lang række kolleger og millioner fra Egmont Fonden. »Vi kalder tiden i starten for ’blødende ører’, fordi eleverne råber og kommunikerer så meget i klasselokalet. Men det er en vigtig del af forløbet, for eleverne skal selv erfare, at de dør, hvis de er alene. De skal erfare, at de har brug for hinanden«, siger Thorkild Hanghøj.

FORSKERNES SYV GODE RÅD TIL DIG, SOM GERNE VIL PRØVE KRÆFTER MED SPIL I UNDERVISNINGEN. 1. Afsæt tid til forberedelsen. Computerspil kræver planlægning af alt fra det tekniske udstyr til spilforløbet. Alliér dig med din leder, pedellen og nogle kolleger. 2. Kend spillet. Brug eventuelt en aften på at spille med nogle kolleger, så du forstår, hvad spillets centrale scenarie, mekanikker, mål, udfordringer og konsekvenser er.

200 elever på 3. til 6. klassetrin fordelt på fire folkeskoler har deltaget i projektet, som først og fremmest var fokuseret på elever med sociale og faglige vanskeligheder. Men alle i klasserne deltog og blev delt ind i grupper med 4-6 elever, som sammen skulle kæmpe mod computeren i action-spillet Torchlight II. Sværhedsgraden satte forskerne altid til det sværeste niveau, så eleverne ikke kunne gennemføre uden fælles hjælp. Et spilforløb strakte sig over tre uger. De resultater, der peger på styrket fællesskab og færre konflikter, er endnu ikke offentliggjort, men Thorkild Hanghøj kalder dem for nogle af projektets mest opsigtsvækkende, fordi eleverne tog deres oplevelser fra spillet med ud i den virkelige verden. »Nogle elever oplevede, at de begyndte at få nye venner og tale med elever, som de godt nok har gået i klasse med i fem år, men aldrig snakket med«, siger Thorkild Hanghøj og fortsætter. »For drengene havde det en særlig ryste-sammen-effekt, og flere af dem fortalte bagefter, at de under spilforløbet havde færre konflikter på fodboldbanen.«

3. Udvælg faglige og pædagogiske mål. Eleverne har sjældent tid til at udforske hele spillets univers. Gennemtænk læringsmulighederne og fokusér på det relevante.

Pigerne er bestemt også med. Undersøgelsen viser faktisk, at pigerne er mere begejstrede for samarbejdet i spillene end drengene, og at de ofte er bedre til selve spillet, fordi de går mere analytisk til værks. »Og så oplever pigerne, at det er rigtig sjovt at være vild. Det er sjovt at nakke skeletter og snakke et grimt sprog, fordi de sidder og skælder ud på spillet. Nogle af dem siger, at det er spændende at prøve

Kilde: Den spilkompetente lærer, Thorkild Hanghøj (AAU) og Lise Møller (UCC), udgivet i Learning Tech, Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi.

4. Udform et didaktisk scenarie rundt om spillet. Skab sammenhæng mellem spil og undervisning - eleverne kan for eksempel skrive spilguides eller løse opgaver, der giver fordele i spillet. 5. Vær gamemaster – tag del i spillet. Som gamemaster driver du spilforløbet fremad og sørger for en dialog med eleverne med afsæt i deres spiloplevelser. 6. Vær lærer – gå ud af spillet. Når du ikke er gamemaster, har du som lærer ansvar for at bringe eleverne ud af spillet og reflektere over spillet i klassen. 7. Del spillet med andre. Spil giver mange muligheder for at dele erfaringer og viden – både blandt elever og lærere og måske fritidsklubber, fritidshjem og specialundervisning.

andet end rollen som den stille pige«, siger Thorkild Hanghøj. Med andre ord får nogle elever lov til at være en anden version end sig selv. Eller måske bare at vise en anden version af sig selv, som Thorkild Hanghøj siger med henvisning til de piger i forløbet, som allerede kendte til action-spil, men aldrig havde vist det for deres klassekammerater af frygt for at blive set som en drengepige. Koblingen mellem drenge og voldsomme spil stikker nemlig dybt i vores fælles forståelse. »Lærerne havde ofte også den opfattelse, at de her spil var ’lige noget for drengene’. Men der har været forbløffende lidt opdeling mellem piger og drenge i forløbet, og ud af de godt 200 elever, vi har haft med, har vi nærmest ikke oplevet nogen, som ikke har haft lyst til at spille«. Foruden de sociale aspekter har eleverne også arbejdet sideløbende med dansk og matematik. I dansk har de skrevet guides til nye spillere, og i matematik har de regnet på procenter og sandsynlighed i forhold til de indbyggede systemer, som eksempelvis viser, hvor mange slag en karakter i spillet kan tåle at få. Thorkild Hanghøj understreger, at både den sociale og faglige del kræver forberedelse og risikovillighed fra de lærere, der er involveret. Ifølge forskeren skal en lærer først og fremmest sætte sig ind i spillet, måske ved at arrangere en spilaften med nogle kolleger, og læreren skal altid have en klar plan med, hvad eleverne i klassen skal opnå. »Du skal tænke på det som et rollespil, hvor du er gamemaster. Du behøver ikke kende til alle de tekniske ting i spillet, men du skal have en forståelse for, hvad der er vigtigt i spillet. Helt ligesom når du tager dem med ud at spille fodbold, så er der et formål. Du sætter ikke bare spillet i gang og går ind og drikker kaffe,« siger Thorkild Hanghøj. Derudover er det vigtigt, at du før de pædagogiske gennemgange lader eleverne spille spillet i nogle timer, at du selv tager aktivt del i computerspillet, så du viser eleverne, at du tager det seriøst, og at du altid husker at bruge tid på at reflektere over spillet og processen i klassen bagefter. Eleverne forstår ikke automatisk, at et computerspil har en indbygget faglig og social relevans, siger Thorkild Hanghøj. »Det er en erkendelse, som eleverne skal have hjælp til. Men det er jo derfor, der er noget, der hedder en skolelærer«. ■ 9


Bruger du

SPIL

i din undervisning? På siderne her og i den efterfølgende reportage kan du få inspiration fra dine kolleger rundt i landet, uanset om du mest er til terninger eller hele uger med rollespil.

Af Peter Krogh Andersen · pka@frieskoler.dk og Katrine Amalie Thornberg · kat@frieskoler.dk Illustration Gitte Thrane

KASINO

Jeanette Nygaard Kjær Sct. Ibs Skole: Som en del af min matematikundervisning i 7. klasse designer eleverne et spil. Det kræver noget af deres kreative og matematiske evner, at de selv skal udvikle regler, vurdere spillets udfald, beregne sandsynlighed og lave et indbydende fysisk design. Det hele afsluttes med, at parallelklassen inviteres til kasino, og det element er vigtigt. For det første tilføjer det et konkurrenceelement, fordi eleverne forsøger at gøre netop deres spil så attraktivt, at publikum opsøger det, og for det andet finder eleverne ud af, om de har ramt den rigtige sandsynlighed i spillet, hvor det hverken er for svært eller nemt at vinde. Eleverne arbejder på den måde med gennemsnit, frekvens, median, typetal og andre elementer og får et ejerskab over deres egen læring. ■

10


SMÅSPIL Mikkel Smith Hein Aabenraa Friskole:

I de mindre klasser bruger jeg hver uge spil i matematikundervisningen. Det er ofte bodegaspil såsom yatzy, snyd og klunse, men også monster, som lærer eleverne at veksle penge. Når jeg bruger et nyt spil i undervisningen, plejer jeg at invitere et par elever op til tavlen, hvor vi spiller en prøverunde. Det er en god måde at sørge for, at eleverne forstår reglerne. Mine elever er meget glade for at spille i undervisningen og efterspørger det tit. De kan godt blive trætte af, hvis de taber, men det taler vi om. ■

KODNING Helle Nørgaard Jepsen Deutsche Schule Hadersleben:

Jeg forsøger at lære mine elever i 4. og 5. klasse at programmere med det børnevenlige software Scratch, og nogle af mine elever har netop færdiggjort et pingpong-spil, hvor de kan spille mod hinanden to og to. Det er et meget simpelt spil, men eleverne synes, det er vildt sejt, fordi de selv har lavet det! Jeg oplever tit, at elever, som ellers er lidt inaktive i undervisningen, blomstrer op, når vi går i gang med Scratch. Eleverne er gode til at hjælpe hinanden med at finde fejl i koden, og foruden at sætte gang i fantasien styrker spillet også elevernes analytiske evner og udvikler de sociale fællesskaber, når de finpudser spil sammen. Desuden giver det eleverne en nem introduktion til programmering, som ellers kan virke svært og uoverskueligt. ■

LEJRTUR Kasper Scheel og Hanna Jessen Trekronergade Freinetskole:

Spil er en naturlig del af undervisningen på vores skole, og vi har eksempelvis tradition med at lave et læringsspil til den årlige lejrtur med 1.-6. klasse. Her er spilpladen et stort fysisk kort, som vi selv laver, og hvor eleverne markerer deres erobringer og point ligesom i et spil Risk. Vi strikker en række udfordringer sammen, så eleverne bliver udfordret fagligt og socialt igennem genkendelige strukturer såvel som nye opgaver. Vi har på den måde arbejdet med alt fra Jernalderen til opdagelsesrejser og dronning Margrethe 1. Læringsspillet giver en tryg ramme og skaber gode relationer på turen, som ellers kan være en udfordring for børn, der for eksempel får hjemve. ■

11


ROLLESPIL Sidst Henrik Kanstrup-Smith holdt mundtlig eksamen i matematik, overbeviste han censor om at tage en rolle som køber i et spil om våbensmuglere. Rollespil fylder nærmest alt på Østerskov Efterskole.

Af Peter Krogh Andersen · pka@frieskoler.dk Foto Martin Dam Kristensen 12


H

enrik Kanstrup-Smith er 38 år, matematiklærer og bruger det meste af sin arbejdstid på rollespil. Når han viser rundt på Østerskov Efterskole i udkanten af Hobro, lander sætningerne som hurtige og entusiastiske sværdslag fyldt med referencer til computerspil og brætspil fra de sidste årtier og en stemmeføring, der får det hele til at lyde umiddelbart logisk. En kasse med tøjbamser fra øverste hylde får ham til at fortælle om de didaktiske overvejelser i rollespillet ’Lemlæstelsen af Plysse-Putte-planeten’, mens en kasse med sokker og knapper på gulvet er til de sokkedukker, som eksamensangste elever kan bruge, når de øver op til de obligatoriske prøver sidst på året. Sokkedukken kan nemlig stille alle de pinlige og ubehagelige spørgsmål. »Jeg har selv spillet rollespil, siden jeg var 12-13 år, så jeg er det, man kan kalde for en hardcore nørd«, siger matematiklæreren. På efterskolens lærerværelse har de før snakket om mulighederne for at flytte ud på et slot, men indtil videre holder skolen til i et lavloftet byggeri fra starten af 1970’erne. Engang fungerede det som plejehjem. Bag byggeriet ligger en kulisse-by, som skolen bruger til rollespil. Hver uge har sit eget tema, og hvis rollespillet eksempelvis handler om Romerriget, skal eleverne bruge matematik til at bygge akvædukter, fysik og kemi til at lære om metaller til udrustning af hæren og dansk til at læse essentielle tekster og blive lærd nok til rigets ypperste poster. Metoden er unik og styrker eleverne til

LÆRERNE PÅ ØSTERSKOV EFTERSKOLE BRUGER EGENTLIG SJÆLDENT VÅBEN I DERES SPIL – fordi et våben kan dræbe, og et drab sender en elev ud af spillet. Alligevel har skolen en lang række hjemmelavede våben i kælderen, og et af dem demonstrerer Henrik Kanstrup-Smith på billedet på modsatte side.

Folkeskolens afsluttende prøver er jo en slags rollespil – bare med nogle perfide regler fra Undervisningsministeriet HENRIK KANSTRUP-SMITH, LÆRER, ØSTERSKOV EFTERSKOLE

en uforudsigelig verden, og hvert år får efterskolen besøg af en lang række nysgerrige journalister og forskere fra hele verden. Den indflydelsesrige franske avis Le Monde kom forbi dagen før Frie Skoler, Financial Times bragte en stor reportage i februar sidste år, og den amerikanske udgave af Al-Jazeera har lagt en video fra skolen på tv-stationens Facebookside. Den er blevet set otte millioner gange. Rollespil fylder nærmest alt på Østerskov Efterskole, og sidst Henrik Kanstrup-Smith havde elever oppe til mundtlig eksamen i matematik, overbeviste han sågar censor om at spille rollen som køber i et spil om smuglede våben. Eksamen er hans største udfordring. »Folkeskolens afsluttende prøver er en pest. Men vi siger til eleverne, at de skal tænke på dem ligesom et rollespil. Det er jo en slags rollespil – bare med nogle perfide regler fra Undervisningsministeriet«. På gangene i det tidligere plejehjem hænger billeder af elever som toga-klædte politikere i det græske senat og jakkesætsklædte amerikanere i kampen om Det Hvide Hus. Elevernes lyst til at være udklædt daler i løbet af ugen, fortæller matematiklæreren, men selv om rundvisningen foregår på en fredag, og de fleste elever går rundt i T-shirts, hættetrøjer og huer, er der også en del i britiske og tyske kampuniformer. Uanset klæderne er de alle sammen ved at gøre klar til at dele Europa mellem sig efter en uge med Første Verdenskrig. Mandag 13


ORD, VI HØRTE PÅ ØSTERSKOV 1. BONG: når noget er usagligt og useriøst. TØJET ER GAMMELT, men teknikken ny for Jakob Knudsen (tv) og Brendan Harboe-Brown.

2. BLEEDING: Hvis en elev tager sin private person med ind i rollen eller sin rolle med ud i privaten. 3. META-GAMING: Når en rollespiller udnytter information, som hun uretmæssigt har fået uden for spillet. 4. LEMLÆSTELSEN AF PLYSSE-PUTTE-PLANETEN: Et spilsystem, der er opfundet på Østerskov Efterskole. 5. SOKKEDUKKER: Alle elever har en sokkedukke, som de kan bruge til at øve op til eksamen med. Sokkedukken kan beskyldes for alle pinlige og dårlige svar, så eleven ikke behøver holde sig tilbage. 6. EN OUT: En form for bagdør i spillet, som er vigtig for en lærer at have, hvis noget i spillet pludselig skal laves om eller korrigeres.

fandt snigmordet på Franz Ferdinand sted, tirsdag fik de med Slaget ved Verdun fornemmelsen af skyttegravskrigen, og torsdag gik revolutionen i Rusland i gang. Eleverne fordeler sig i grupper, hvor de repræsenterer både tabende og vindende parter, og mens nogle går i gang med en ophedet diskussion om delingen af Tyskland og Det Osmanniske Rige, virker andre grupper noget mere passive. Ifølge Henrik Kanstrup-Smith er den del ikke meget anderledes end på andre skoler: En tredjedel af eleverne er meget engagerede, en tredjedel er lidt mere lunkne, og den sidste tredjedel laver alt muligt andet. »Men så har vi et off-game-lokale, hvor de får repetitionsundervisning. Vi siger til eleverne, at de har mulighed for at lege i undervisningen, men hvis de ikke kan finde ud af det, så kommer de derind«. Mens Henrik Kanstrup-Smith får off-game-lokalet til at lyde som en straf, er der dog nogle af eleverne, som taler om afbrækket som en tiltrængt pause. Faget historie er hovedfokus for ugen med Første Verdenskrig, og derfor er det ikke Henrik Kanstrup-Smith, der står bag. Han bruger dog temaet i matematikundervisningen, hvor han får eleverne til at regne længder og vinkler ud, når de som bombepiloter skal ramme deres mål. I et andet spil har han fået eleverne til at regne ud, hvor en snigskytte befandt sig, da han lå på husenes 14

7. MIG HA’ GUN: Et syndrom, der henviser til en elevs trang til at dominere et spil. Mange våben kan dræbe, og et drab kan ødelægge et spil – derfor bruger Østerskov Efterskole sjældent dødbringende våben. 8. HOKUS POKUS MIT PLOT I FOKUS: Når en elev er meget fokuseret på sin egen rolle i spillet og ikke har forståelse for andre. 9. GAME-HACKE: Hvis en spiller læser reglerne meget nidkært for at udnytte huller og forglemmelser. 10. PLOTHAMMEREN: Når eleverne ikke forstår spillet, og lærerne må forklare mere end ventet, så må de slå med den imaginære plothammer.

tage i Hobro og skød flere personer. »Jeg forsøger altid at forklare eleverne, hvorfor trigonometri eller parabler er relevante, og så bruger vi dem i rollespil. Jeg tror, at de unge alt for ofte mangler relevans: ’Hvorfor er det her overhovedet vigtigt?’«, siger Henrik Kanstrup-Smith. Under frokosten i spisesalen bruger eleven Halfdan Bjerren også eksemplet med piloterne og bombemålet, da han skal forklare, hvordan han har fået undervisning i matematik. Ham og hans ven André Williamson sammenligner de ugentlige rollespil med at læse en ny bog hver uge: det overordnede format er måske det samme, men der sker altid noget nyt. Alle de elever, som Frie Skoler taler med under besøget, virker begejstrede for at gå på Østerskov Efterskole. »Her er vi er alle sammen nørder, så vi har altid noget at snakke om«, siger Halfdan Bjerren.


EN FAIR VERSAILLESTRAKTAT KRÆVER GODE OG IVRIGE ARGUMENTER AF LANDENES REPRÆSENTANTER. Fra venstre er det William Jensen, Rasmus Kristensen, Sebastian Larsen og Tomasz Wojcik-Leese. Philip Fleron, som også er på forsiden af magasinet, repræsenterer Tyskland, der ligesom i 1919 aldrig havde meget at skulle have sagt.

MED FORSTANDERENS ØJNE Brug elevernes interesser, og start i det små, lyder rådet til lærere på andre skoler fra Mads Lunau, der er forstander på Østerskov Efterskole. På Østerskov Efterskole er ordet nørd altid en positiv betegnelse, som bruges om en person, der fordyber sig i noget. Som Henrik Kanstrup-Smith siger, er en dreng, der går meget op i fodbold, også en nørd – han er bare en fodboldnørd. Foruden rollespil går Henrik Kanstrup-Smith særligt op i magic-kort og computerspil, og mens han før har haft en af Danmarks største samlinger af magic-kort, er han på arbejde ansvarlig for skolens nye e-sports-linje. Han er selv en kyndig spiller, men for at holde et højt nok niveau deler han undervisningen med en tidligere elev, som i dag hører til i e-sportens verdenselite. »Det giver en ekstra mand på lønningslisten, men det er simpelthen nødvendigt for at tilbyde et ordentligt produkt. Jeg er en god gamer, men jeg er slet ikke oppe i min kollegas liga«, siger Henrik Kanstrup-Smith. Den 38-årige matematiklærer er uden

tvivl legesyg, men han er også ambitiøs. Han har førhen sendt breve hjem til elevernes privatadresser som en del af et rollespil med Heinrich Himmler og en gammel nazi-borg, og han stoppede kun, fordi det skabte mere forvirring end klarhed i spillet. I e-sportsklassen måler han løbende elevernes fedtprocent, så de kan holde sig skarpe, og han køber altid danskvand til et projekt om det bedre borgerskab, så elever kan få boblevand og komme i den rette stemning. Jobbet på Østerskov Efterskole er en perfekt kombination af arbejde og interesse for den selvudnævnte ’hardcore nørd’, men hans tanker stikker langt dybere end spil og leg. Det handler om at gøre eleverne nysgerrige, som han fortæller med referencer til Richard Løvehjerte, Tom & Jerry og en lang række spil fra de seneste årtier. ■

Hvad kræver det at være lærer på Østerskov Efterskole? Det væsentligste for mig er, at du både kan være lærer og spil-leder. Som lærer skal du have en fornemmelse for det fag, der skal formidles og de læringsmål, som kommer fra ministeriet. Som spil-leder skal du forstå, hvordan du sætter eleverne i gang, så de lærer i den spilkontekst, som er platformen for vores levende læring her på skolen. Det er en ret sjælden kombination, men det nytter ikke noget, hvis du kun kan en af delene. Har du gode råd til dem, der vil undervise med rollespil? Hvis du ikke har erfaring med læringsspil, så skal du starte i det små. Enten kan det være ved at støtte en entusiastisk lærer, som synes, det er fedt at lave i sit eget fag, eller det kan være ved at skabe en overordnet fortælling til en emneuge, som alle lærere kan bruge aktivt i deres fag. Hvis det går helt galt, kan du altid stoppe igen. Et råd til særligt efterskoleledere er: Brug for guds skyld det, som eleverne er kommet til skolen for. Sejlsport, musik eller gymnastik. Brug tankegange og fortællinger fra den verden – det øger motivationen og kvaliteten af undervisningen. ■

15


HVAD KAN SPIL?

En af landets førende eksperter i spilpsykologi Andreas Lieberoth fortæller her, hvad gode læringsspil kan, hvor du finder brugbare guides, og hvorfor belønning i spil har en begrænset effekt. Han advarer også om krejlere på markedet.

Af Peter Krogh Andersen · pka@frieskoler.dk Foto Fotolia / AU

H

vad er det, læringsspil kan? Spil er et niche-fænomen, som bliver større og større, og spil er et læremiddel som alle mulige andre læremidler. Spil kan ofte give børn lyst til læring eller hjælpe med at knække koden. I ét forsøg havde min kollega eksempelvis en ordblind pige, som pludselig fik lyst til at skrive, fordi hun skulle lave guides til spil. I andre spil skal en elev måske lave nogle opgaver for at forstå, hvor mange sværdslag og minutter, der skal til, før et monster dør. Først når læreren bagefter går igennem spillet på tavlen, finder nogle elever ud af, at de lige har siddet og brugt brøker og ligninger for at klare sig igennem spillet. I din bog 'Spilpædagogik' skriver du om forskellen mellem feedback og belønning i spil. Hvorfor er det vigtigt? Belønning har at gøre med behaviorisme og økonomi. Ligesom at økonomer ofte tager fejl, fordi vi som mennesker er påvirket af alle mulige andre faktorer end økonomi, så er der nogle spiludviklere, som fokuserer meget på belønning og tror, at den rene belønning holder spilleren kørende. Belønning kan fungere, men ofte bliver det bare en død gulerod, fordi alle de andre ting rundt om mangler: At spillet engagerer, at spilleren kan se sig selv i hovedpersonen, at spilleren bliver nysgerrig på, hvad der sker rundt om hjørnet i spillet. Hvorimod feedback kan…? Feedback handler om, at du hele tiden får en status på, hvordan du kla-

16

rer dig, eller hvor langt du er. Og give dig en fornemmelse af, hvad du kan klare, når du har overstået det her trin. Det er jo også det, en lærer gør, når han eller hun giver sværere eller mere komplekse opgaver til en elev, fordi eleven sagtens kan klare de nuværende opgaver. Udviklere af spil med varekøb vil for guds skyld ikke have, at du forlader spillet, så de prøver altid at være udfordrende, men ikke så meget, at du ikke har lyst til at spille. Systemet i et computerspil er lukket, og de gode computerspil ved præcis, hvad der skal til, for at spilleren kan gå videre. Hvad er lærerens rolle i alt det her? Jeg kan huske, at vi så Åndernes Hus, da jeg gik i syvende klasse. Jeg kan ikke huske, hvorfor vi så den film, men jeg kan huske, at Winona Ryder blev voldtaget. Scenen har sat et ret klart spor. Pointen er, at læreren skal hjælpe børnene med at forstå, hvordan filmen eller computerspillet er en del af læringen, og på den måde gøre det til noget, der er mere end bare en skræmmende oplevelse eller sjov med klassekammeraterne. Hvilke spil kan en lærer bruge til sin undervisning? Den grove opdeling er, at der er to hovedkategorier: dem, der er lavet til læring, og dem, der er lavet til underholdning. Deciderede læringsspil kan være gode, men ofte er de mere en form for vikarmateriale, som eleverne altid kan spille, hvis der ikke er andet at lave. De kommercielle spil kræver mere af læreren, fordi de som udgangspunkt ikke


ANDREAS LIEBEROTH, PH.D. I PSYKOLOGI VED AARHUS UNIVERSITET, HVOR HAN BLANDT ANDET FORSKER I SPIL. Andreas Lieberoth underviser løbende lærere i brugen af computerspil og rollespil og har udgivet bogen Spilpædagogik i samarbejde med Frie Skolers Lærerforening, Danmarks Lærerforening og Aarhus Universitet. Bogen er gratis for medlemmer af FSL. Andreas Lieberoth underviser i spilpædagogik på tre af foreningens minikurser i marts og april.

er lavet til et klasselokale, men resultatet er også langt mere tilfredsstillende for lærer og elever, fordi det fanger eleverne bedre. Dertil kommer ’spilificerede’ platforme som Matematikfessor, der rummer nogle spilelementer som for eksempel konkurrence og feedback, men egentligt bare er opgaver. En sidste kategori kan være .edu-spillene, der er en hybrid mellem læring og underholdning. Hvordan kan jeg som lærer komme i gang med de kommercielle spil? Ofte kræver det bare den gode idé, og at man som lærer ser den faglige krog i et computerspil – helt ligesom man gør det med en film eller en bog. Der er også flere fora på internettet, hvor lærere diskuterer spil i undervisningen. Og så er det en virkelig god idé at se ud over Danmark, fordi vores marked er så lille. På USA’s største lærerseminarium i Arizona forsker de i innovativ pædagogik, og her ligger både guides og opgaver, som du kan printe ud til en lang række spil. Deres side kan jeg helt klart anbefale: gamesandimpact.org. Hvad er den store faldgrube? Lige nu er der alle mulige virksomheder, der forsøger at lokke med deres viden om e-sport. Men mange af dem er ikke meget andet end iværksættere, krejlere eller entusiastiske spillere, der gerne vil lave penge, og vi har set eksempler på trænere, som er ekstremt umodne, pædagogisk inkompetente og uden viden om, hvordan man er en god rollemodel. De er bare blevet lukket ind i et klasselokale, fordi de er dygtige til at spille computerspil. ■

BLIVER BØRN PÅVIRKET NEGATIVT AF COMPUTERSPIL? Computerspil har en psykologisk effekt på dem, der spiller, og folk, der udvikler spil, har et klart mål om at engagere dig, fordi det er sådan, de tjener penge, fortæller Andreas Lieberoth. Engagerende oplevelser skaber store følelser, der bliver hængende i kroppen lige efter spillet. Det gælder også aggressioner, frustrationer og skuffelse. Det er de samme mekanismer som efter sport, når et barn har tabt en fodboldkamp. Men der er ikke noget i forskningen, der tyder på, at spil har en negativ effekt på langt sigt. Lige nu er den eneste påviste effekt, at børn, der spiller meget, bliver bedre til at navigere og orientere sig rumligt – fordi den evne for eksempel er vigtigt i Counter-Strike – på samme måde, som et barn bliver bedre til at gribe en bold ved at spille meget håndbold. ■

17


NOTER S: Tilskud skal afhænge af inklusion Som en del af et større, politisk udspil har Folketingets største parti, Socialdemokratiet, foreslået, at »det statslige tilskud til fri- og privatskoler skal gøres afhængig af, at den enkelte skole tager et socialt ansvar og accepterer en kommunal anvisningsret«. Udspillet er en del af partiets bud på en udlændingepolitik, der samler Danmark, og den indebærer også en national målsætning om, at ingen skoler, dagtilbud eller ungdomsuddannelser i 2030 har flere end 30 procent tosprogede elever. De skolerelaterede forslag ser partiet som en del af en ny frihedskamp, og den friheds-

kamp indebærer også, at statstilskuddet »som udgangspunkt bortfalder, hvis f.eks. flere end halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund«. ■ PKA

UDLÆNDINGEUDSPIL Du kan læse det samlede forslag til ny ud­­læn­dingepolitik på Socialdemokratiets hjem­me­side socialdemokratiet.dk.

Foto Anders Hviid

Ny pjece hjælper dig, når du taler stress med din leder PJECE OM STRESS Pjecen kan downloades gratis på arbejdsmiljoweb.dk.

Foto Istock

Stress er et elastisk begreb, som vi er nødt til at tale mere præcist om for at forstå. Sådan lyder en af de centrale pointer i den nye, gratis pjece ’Forstå og forebyg stress’, som er udarbejdet af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø, velfærd og offentlige administration (BFA). Det særlige ved pjecen og BFA

er, at det er arbejdsgivere og arbejdstagere, der går sammen om at finde fælles løsninger på problemer på arbejdspladsen. Så selv om pjecen egentlig henvender sig til ledere, er den oplagt materiale for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der diskuterer problemer og løsninger med ledere. ■ PKA

Frie skoler indtager top og bund på Cepos-liste De frie skoler indtager fire ud af de øverste fem pladser på tænketanken Cepos' liste over undervisningseffekt. Det viser listen, der udkom i slutningen af januar og er et mål for skoleåret 2016/2017. Undervisningseffekten er ifølge tænketanken et udtryk for, om eleverne på en skole klarer sig bedre eller dårligere end forventet, og listen bygger på tal fra Undervisningsministeriet. Tallene er korrigeret for en række socioøkonomiske forhold. De fire frie skoler, som deler førstepladsen, er Atheneskolen, Helsinge Realskole, Krebs’ Skole og Borup Privatskole. Den eneste folkeskole i top-5 er Vestbjerg Skole i Aalborg. I bunden er det særligt efterskoler, der dominerer. Kun én folkeskole er blandt de nederste otte pladser. ■ PKA Foto Istock

18


MATEMATIK TIL 0.-3. KLASSE

Tid til et nyt matematiksystem?

NYHED Inviter dine indskolingselever ind i Matematiklaboratoriet med Gyldendals nye matematiksystem MATLAB. Systemet indeholder alt det, der skal til for at skabe en engagerende og motiverende matematikundervisning, der lever op til Fælles Mål. MATLAB: ■ bygger på en undersøgende og problemorienteret tilgang til matematikken ■

understøtter målorienteret undervisning

har fokus på faglige samtaler og undersøgelser, der udvikler elevernes matematiske kompetencer

indeholder øvelser, der giver eleverne rutine i at bruge deres matematiske færdigheder

giver indblik i elevernes faglige udvikling gennem løbende evaluering.

A009

Dækker nu hele indskolingen

Se mere på matlab.gyldendal.dk

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk


FORENINGEN MENER Har du spurgt dig selv: Hvad er vigtigt for mig? Det har jeg Formand for kreds 2 Rikke Friis Medlem af Frie Skolers Lærerforenings hovedbestyrelse

En af mine bekendte sagde engang om mig: “Rikke, hende kan du få fat i 24/7 på de sociale medier”. Lige i det øjeblik tænkte jeg, at det var da en særdeles rammende og ikke mindst positiv beskrivelse af mig som én, der altid er der for andre mennesker. Men er det nu også derfor, jeg bruger så meget tid på Facebook? Eller er det mere, fordi jeg gerne vil vise omverdenen det blankpolerede billede af mig selv og mit liv? Er jeg virkelig så selvcentreret? Hvad er egentlig det vigtigste i mit liv – mig selv, mine nærmeste eller fællesskabet? Jeg forsøger at finde svaret på dette spørgsmål og ikke mindst at ef-

20

terleve, hvad jeg nu kommer frem til. Har du stillet dig selv samme spørgsmål?

det møde behøver du måske ikke deltage i, i stedet kan der blive tid til noget andet.

Man kan stille sig selv spørgsmålet i forhold til flere områder af ens liv – privatlivet, arbejdslivet og foreningslivet.

Men din deltagelse i mødet betyder faktisk meget for demokratiet på din skole og nok også for din tillidsrepræsentant. Det er nem-

På jobbet er der meget at se til: Forberedelse af morgendagens undervisning, rettelse af afleveringsopgaverne fra i sidste uge, et møde med en forælder, en kollega, der trænger til et lyttende øre eller et venligt klap på skulderen – listen er meget længere end det. Alle løber stærkt i det daglige, det kan være svært at finde tid til at sidde stille med kaffekoppen i pausen, da der lige skal kopieres til næste time. Men pauser er vigtige både for dig personligt, men også for fællesskabet, idet relationerne til kollegerne har stor betydning for din trivsel på jobbet. Så husk at tage dig tid til pausen og snakken med din kollega over kaffen.

At stå sammen i et fagligpolitisk fællesskab er altid relevant som lærere på frie skoler, men måske er der endnu mere grund til at stå sammen her i foråret.

Når man har meget at se til, kan det være nødvendigt at skære noget fra, noget, som man måske ikke behøver deltage i. Det kunne for eksempel være FSL-klubmødet, som tillidsrepræsentanten har indkaldt til i næste uge. Dagsordenen er måske ikke så relevant for dig: Tillidsrepræsentanten vil informere om lønkampagnen og de kommende overenskomstforhandlinger, men der er jo styr på både løn og arbejdstid hos jer. Så

lig ved at vise engagement og opbakning til din tillidsrepræsentant, at du er med til at styrke demokratiet og din tillidsrepræsentants lyst til at fortsætte i hvervet en periode mere – det motiverer at vide, at man som tillidsrepræsentant taler på flertallets vegne, og at man har sine kollegers opbakning i forhandlingerne med ledelsen. Så husk at deltage i mødet, så din tillidsrepræsentants mandat er stærkt. Og måske kan du endda

tage en kollega eller to i hånden og tage dem med. Din tillidsrepræsentant er Frie Skolers Lærerforening på din skole. Det er ham eller hende, der har forhandlingsretten, når det gælder lokalløn og indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler. Så tillidsrepræsentanten betyder meget for dig, dine kolleger og for foreningen, og det skal du vise ham/hende. Men egentlig er det forkert at tale om foreningen som noget, der er adskilt fra dig, din tillidsrepræsentant og din skole. Du og dine kolleger er jo FSL. Uden jer, ingen forening! At stå sammen i et fagligpolitisk fællesskab er altid relevant som lærere på frie skoler, men måske er der endnu mere grund til at stå sammen – i Frie Skolers Lærerforening og sammen med de andre i den danske fagbevægelse – her i foråret, mens overenskomstforhandlingerne er godt i gang. Så selvom organisering af kollegerne er en opgave for tillidsrepræsentanten, så kan du måske give en hånd med, når du sidder der med kaffekoppen og en kollega, der endnu ikke er medlem. Så svaret på spørgsmålet må for mit vedkommende være: Mit medlemskab af Frie Skolers Lærerforening er vigtigt for mig personligt, for min tillidsrepræsentant og for foreningen. Hvad er dit svar? ■


Kort nyt des særskilt til de relevante medlemmer. 18. april: TR5 (sidste modul på TR-uddannelsen) kl. 10-16 på Skanderborg Realskole. 23. april: Kredsgeneralforsamling og OK18 v. Uffe Rostrup kl. 16-21 på Femmøller Efterskole. Indkaldelse, dagsorden mv. sendes til kredsens medlemmer. 24. april: Minikursus ”Bliv klædt på til digital dannelse” kl. 16.30-19.00 på Skanderborg Realskole. 1. maj: Fælles morgenmad med andre fagforbund i BUPL-huset i Aarhus. Ajour Her er en oversigt over aktiviteterne i din kreds den næste måneds tid. Du kan følge din kreds yderligere på fsl. dk eller via kredsens Facebookside.

Kreds 1

28. februar - 1. marts: TR-træf

og efteruddannelse Rold StorKro. 1. marts: Kl. 16.30. Minikursus: Bliv klædt på til digital dannelse Sct. Mariæ Skole, Aalborg. 8. marts: Kl. 17.30. Generalforsamling i FSL kreds 1. ”Huset”, Hasserisgade 10, Aalborg.

Kreds 5

22.-23. februar: TR/TR-S træf Kerteminde Vandrerhjem. 28. februar: Kl. 17-19.30. Pensionsmøde Viby Efterskole. 6. marts: Kl. 9-15.

TR-5. Kerteminde Efterskole. 12. marts: Kl. 17-19. Generalforsamling. Tommerup Efterskole. 13. marts: Kl. 16.30-19. Minikursus: Vær nærværende i din kommunikation. Giersings Realskole, Odense.

Kreds 6 Kreds 3

26.- 27. februar er tillidsrepræsen-

tanter på TR-træf på Hornstrupcentret. I den forbindelse afholdes netværksmøder og TR-E den 27. februar. 22. marts: Kl. 17-19. Løn­ møde for alle lærere og børnehaveklasseledere ansat i Kreds 3 på Staby Efterskole. Tilmeldingsfrist 12. marts via nemtilmeld. 4. april: Kl. 9-15. Tillidsrepræsentanter under uddannelse deltager i TR 5 på ISI Idrætsefterskole i Ikast. 24. april: Kl.17-21. Kredsgeneralforsamling på Levring Efterskole. Yderligere information følger.

18. april: Kl. 17-18.30. Generalfor-

samling på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, Næstved. Dagsorden efter vedtægter. Efterfølgende vil formand Uffe Rostrup fortælle om overenskomst.

Kreds 7

20. marts: Kl. 16-19:30. TR-E

efteruddannelses­ modul om organisering. Det Kgl. Vejsenhus. 22. marts: Kl. 14-20. TR-uddannelsens modul 5 på Taastrup Realskole. 4. april: Kl. 17-20:30. Kredsgeneralforsamling på Vartov.

Kreds 2

1. marts: Kl. 16.30-19.00. Minikur-

sus på engelsk (alle er velkomne) ’Be present in your communication’ på Aarhus Academy of Global. 8. marts: Kl. 10-14. TR-Efteruddannelse om organisering og lederskab v. Laust Høgedahl. Onsild Idrætsefterskole. Obligatorisk for tillidsrepræsentanter, der ikke er på TR-uddannelse i år. 19. marts: Medlemsarrangement med Peter Kofoed kl. 18-21 på Aarhus Efterskole. 4. april: TR/AMR-møde om “For­ æl­drenes engagement påvirker jeres arbejdsmiljø” m. Bolette Bom kl. 1620 på Solhverv Privatskole. 12. april: Pensionsmøde kl. 16.3019.00 på Jakobskolen. Invitation sen-

Kreds 4

Kreds 8

nel­­ se og træf for tillidsvalgte på Hornstrup Kursuscenter. 13. marts: Kl. 16.00. Orientering om efterløn og pension for medlemmer, der har deres pensionsopsparing i P25 eller Efterlønskassen. På Agerskov Ungdomsskole. 21. marts: TR-5 for tillidsrepræsentanter på grunduddannelse. Frøslevlejrens Efterskole. 9. april: Kl. 16.30. Kredsgeneralforsamling på Skanderup Efterskole. Dagsorden m.m. udsendes direkte til medlemmerne senere.

værksmøde Vest. Holbæk Lille Skole. 14. marts: Kl. 16.30-18.30. TR­-netværksmøder. Bagsværd Friskole og Allerød Privatskole. 4. april: Kl. 17-20.30. Generalforsamling. På Osted Fri og Efterskole. ■

19.-20. februar: TR-Efteruddan­

7. marts: Kl. 16.30-18 30. TR-net-

Følg med i kredsenes aktiviteter Du finder de seneste nyheder fra kredsene på foreningens hjemmeside fsl.dk/ kredse eller på kredsenes egne lukkede facebookgrupper.

Repræsentantskab Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Frie Skolers Lærerforening. Læs mere om sammensætningen og tidligere repræsentantskabsmøder på fsl.dk/repræsentantskab.

Repræsentantskabsmøde ´19 Hovedbestyrelsen i Frie Skolers Lærerforening har besluttet, at repræsentantskabsmødet i 2019 bliver afholdt torsdag og fredag i stedet for fredag og lørdag. Beslutningen blev truffet på baggrund af evalueringer af repræsentantskabsmødet 2017. 68 procent af deltagerne på mødet svarer, at repræsentantskabsmødet bør blive placeret på to hverdage, mens 32 procent svarer, at man skal fastholde placeringen fredag og lørdag. Også medlemmer af repræsentantskabet, der ikke deltog i 2017, er overvejende positive over for at flytte placeringen. Kun lidt under hver femte er skeptiske overfor, om de vil deltage, hvis repræsentantskabsmødet ligger på to hverdage. Datoerne for mødet i 2019 er den 7. og 8. november. ■

21


Kort nyt synspunkter og holdninger. Og du får en masse viden om de frie skoler, om Frie Skolers Lærerforening og fagbevægelsen, om lærerarbejdet og fagpolitik. Du får altså en masse konkret viden, men der vil også blive rig mulighed for at øve sig i at kommunikere og debattere«.

Monica Lendal Jørgensen, næstformand i Frie Skolers Lærerforening: »Mere debat, flere fagligt aktive og mere markante stemmer på det frie skoleområde, det er baggrunden for FSL-skolen«.

Skynd dig at søge ind på FSL-skolen Hvad vil foreningen opnå med sit nyt tilbud, FSL-skolen? Monica Lendal Jørgensen: »Vi vil styrke den politiske debat i foreningen. Vi vil for eksempel gerne have, at flere siger deres mening på repræsentantskabsmødet, vi ønsker flere skarpe læserbreve og flere stemmer i debatterne på hjemmesiden og i medierne. Vi vil gerne have flere til at stille op, både lokalt som tillidsrepræsentant og ved de valg, vi har i foreningen, men vi ønsker også, at flere helt almindelige medlemmer deltager i debatten. Vi vil kort sagt gerne have flere til at interessere sig for og mene noget om foreningen, om lærerarbejdet og om de frie skoler«. Hvad får jeg som medlem ud af at søge en plads på FSL-skolen? Monica Lendal Jørgensen: »Du vil gennemgå en personlig udvikling, hvor du bliver mere sikker i og bedre til at kommunikere dine

22

Hvem er den ideelle ansøger til en plads på FSL-skolen? Monica Lendal Jørgensen: »Det er et medlem, som interesserer sig brændende for foreningen, de frie skoler, for lærerarbejdet og fagligt arbejde. Vi kræver ikke, at du har været fagligt aktiv tidligere, bare du har overskud til at investere dit hjerteblod i kurset og lyst til at være en stærk stemme for og blandt lærerne på de frie skoler«. ■

FSL-SKOLEN • er et tilbud til medlemmer, der vil være fagligt aktive eller meningsdannere på det frie skoleområde • består af 12-16 undervisningsdage • optager 16 medlemmer af Frie Skolers Lærerforening; • første hold begynder i efteråret 2018 og slutter ved repræsentantskabsmødet i 2019. • send en motiveret ansøgning inklusive relevant cv til fsl-skolen@fsl.dk senest den 26. februar 2018.

Uffe på tour om OK18 Medlemmerne fik aktuelt nyt fra forhandlingerne og svar på spørgsmål om foreningen, økonomien og foreningens holdning til konflikt.

Uffe Rostrup svarede på spørgsmål om OK-forhandlingerne Kan I ikke forhandle jer til noget, som vi faktisk kan bruge ude på skolerne? Et loft over undervisningstimetallet eller en god forberedelsesfaktor? Og hvornår er foreningen tilfreds? Formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup, var i starten af året rundt i kredsene for at svare på spørgsmål om overenskomstforhandlingerne. Han forklarede, at tre store knaster skal høvles ned, hvis forhandlingerne skal gå glat: Parterne skal blive enige om, hvor meget de offentligt ansattes løn kan og må udvikle sig i forhold til de privatansattes løn. Parterne skal finde hinanden på spørgsmålet om betalte frokostpauser. Og så skal der laves en aftale om lærernes arbejdstid. Hvis der ikke findes en løsning på de to første problemer, kan det udløse en storkonflikt på statens område. Hvis ikke der findes en løsning på det sidste problem, peger pilen på en konflikt på lærerområdet. Tilhørerne på Kochs Skole i Kreds

2 nikkede, da Uffe Rostrup sagde, at Frie Skolers Lærerforening meget gerne vil undgå en konflikt. De bakkede også op, da han sagde, at han hverken kan eller vil afskrive strejkevåbnet. »Hvis vi slet ikke bliver hørt ved forhandlingsbordet, kan vi være nødt til at bruge det ultimative våben. Hvis vi ikke tør kæmpe, er vi blevet bange for vores egen skygge«. En række spørgsmål på mødet gik på, hvad der praktisk og økonomisk kommer til at ske, hvis der kommer en konflikt. Uffe Rostrup fortalte, at medlemmer i strejke vil modtage støtte fra foreningen. Hvis lærerne i stedet bliver lockoutet af arbejdsgiverne, bliver medlemmerne derimod tilbudt et lån fra foreningen. Og Uffe Rostrup betonede flere gange, at strejke eller lockout ikke er et ønskescenarie: »Vi får kun ordnede forhold, hvis vi kan lande en aftale om lærerens arbejdstid og om lønnen for lærerne

MORTEN KJÆRULFF-SCHMIDT FRA BERNADOTTESKOLEN PÅ MØDET I KREDS 7: »Konflikten i 2013 gjorde så ondt, fordi vi blev forhindret i at møde op på vores skoler. Det føltes uretfærdigt. Jeg vil føle det anderledes, hvis vi strejker for at opnå noget, som giver os et bedre lærerliv, og som vi ikke kan opnå på andre måder«.

på de frie skoler. Kun på den måde sikrer vi, at parterne tager ansvar, og at det bliver, som vi aftaler«. Du kan læse mere om forhandlingerne, krav og konfliktberedskab på www.fsl.dk/ok18. ■


REDAKTIONEN

Ravnsøvej 6, 8240 Risskov T: 87 46 91 10 // redaktionen@frieskoler.dk

Redaktør og journalist • Peter Krogh Andersen (PKA) pka@frieskoler.dk

Kommunikationspraktikant • Katrine Amalie Thornberg (KAT) kat@fsl.dk

Art Director • Christina Ann Sydow csy@frieskoler.dk

ANNONCER

AC-AMS Media ApS, Allan Christensen T: 21 72 59 39 / 61 14 25 30 // ac@ac-annoncer.dk

DEADLINE

Annoner/læserbreve (max. 2500 anslag)/ mindeord (max 1200 anslag) 10 dage før udgivelse.

UDGIVELSER ABONNEMENT PRODUKTION ISSN OPLAG

Nr. 3 - uge 12 / Nr. 4 - uge 17 2018 Komplet udgivelsesplan på www.fsl.dk 11 numre pr. år/kr. 505. Kontakt: Hanne Rasmussen T: 87 46 91 10 // hra@fsl.dk Vahle + Nikolaisen 1902-3111 9.799 STK. Oplag kontrolleret af FMK

Ansvarshavende redaktør • Mikkel Hvid (MHV) mhv@fsl.dk Journalist • Jesper Fjeldsted Christiansen (JFC) • jfc@frieskoler.dk

Frie Skoler redigeres efter journalistiske kriterier. Artikler og illustrationer kan derfor ikke tages som udtryk for Frie Skolers Lærerforenings synspunkter og holdninger. De kommer til udtryk i “Foreningen mener”.

FORMAND Uffe Rostrup • T: 51 55 60 61 NÆSTFORMAND Monica Lendal Jørgensen • T: 27 58 13 84 SEKRETARIATSCHEF Henrik Wisbech • T: 20 91 53 82 SEKRETARIATET

T: 87 46 91 10 fsl@fsl.dk • www.fsl.dk Mandag - torsdag kl. 09.30 - 15.20 Fredag kl. 12.00 - 14.30

KREDSFORMÆND Kreds 1 Kreds 2 Kreds 3 Kreds 4 Kreds 5 Kreds 6 Kreds 7 Kreds 8

Hovedbestyrelse Lars Holm • T: 60 94 23 95 Rikke Friis • T: 27 20 87 37 Rikke Josiasen • T: 26 67 21 11 Hans Erik Hansen • T: 21 77 62 52 Ricky Bennetzen • T: 28 92 55 11 Hanne Lindbherg Kristensen • T: 60 76 55 97 Minna Ranta Riis • T: 50 90 47 14 Annie Storm • T: 29 91 04 78

?

KONSULENTENS BORD ARBEJDSSKADE? Sådan er du dækket

Af Frank Kold Sørensen, konsulent i FSL

Kommer du til skade under udførelsen af arbejde for en arbejdsgiver, er du dækket af lov om arbejdsskadesikring – uanset om arbejdet er lønnet eller ej. Alt arbejde for arbejdsgiveren er som udgangspunkt omfattet. Også arbejde i arbejdsgiverens personlige husholdning og udførelse af privat tjeneste for arbejdsgiveren og dennes familie. Skader opstået under forsøg på redning af menneskeliv, varetagelse af TR-erhvervet eller under tjenesterejser er også omfattet. De grundlæggende betingelser er, at der foreligger et ”antagelsesforhold”, at arbejdet er udført i ”arbejdsgiverens interesse”, og skaden er ”forårsaget” af arbejdet. Er dette opfyldt, vil også skader opstået under en julefrokost eller et andet firmaarrangement efter omstændighederne være omfattet af loven. Der findes to slags arbejdsskader. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme. En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en arbejdspåvirkning, der har en tidsmæssig udstrækning under seks dage. Overstiger påvirkningerne fem dage, er det en erhvervssygdom. Har man en arbejdsskade, er der adgang til at få dækket sygebehandling, hjælpemidler og briller, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Skader vil ofte være dækket af flere erstatningsmuligheder. En arbejdsskadet vil i mange tilfælde kunne opnå yderligere dækning fra ens privat-tegnede heltidsulykkesforsikring, skolens rejseforsikring, en involveret bilforsikring, voldsofferloven, patientskadeerstatningen eller eventuelt skolens/elevens ansvarsforsikring. Fælles for alle erstatningsmuligheder er, at det er den skadelidte, der skal sikre, at skaden er anmeldt. Den skadelidte skal også dokumentere, hvordan skaden er sket, symptomer og skadens omfang. Kontakt altid FSL, hvis du er i tvivl. ■ 23


24


WILMA I HOVEDROLLEN Frie Skoler følger Wilma Bothe Winther i et år på Langelands Efterskole. Her er tredje kapitel, hvor hun spiller hovedrollen i skoleårets store forestilling. Tekst / foto Søren Skarby redaktionen@frieskoler.dk

25


NOGLE GANGE GÅR DER NÆSTEN EN MÅNED, FØR WILMA BOTHE WINTHER SER SIN FAMILIE. Hun kan godt få hjemve – særligt når hun har en dårlig dag – og efter hendes morfar døde i efteråret, ringede hun en del hjem. Ellers kan der godt være langt mellem opkaldene. »Jeg kan godt love at ringe om aftenen, glemme det og først ringe en uge senere«. På billede til højre hjælper Wilma medspiller Simon Juul Sørensen med kostumet. På næste side (nederst) - en hyggestund med Olga Grue Nissen.

26


DA DEN LILLE PRINS DØDE TIL SIDST I STYKKET, sad både Wilma Bothe Winthers mor og mormor med tårer i øjnene. »Det var så sødt«, siger efterskole-eleven, der efter forestillingen havde travlt med at komme ud til sin familie.

WILMA BOTHE WINTHER ER VED AT GØRE SIG KLAR TIL AT GÅ PÅ SCENEN i en birolle i efterskolens stykke ’Kun med hjertet’. Sminken bliver skiftet i en fart, når hun forvandler sig til den lille prins. I spejlet ses Therese Stahl Rasmussen.

L

uften er tæt og stemningen hektisk i den fælles omklædning på Langelands Efterskole. Tøj, makeup og rekvisitter er spredt ud over det hele, fordi eleverne er ved at gøre sig klar til årets store forestilling, ’Kun med hjertet’.

Stykket er skolens egen version af ’Den lille Prins’, og hovedrollen er blevet delt i to med Wilma Bothe Winther som prins i anden halvdel af stykket. Hun er lidt nervøs op til premieren, så selv om andre elever pjatter rundt om hende bag scenetæppet, er hun fuldstændig koncentreret. »Jeg har prøvet det mange gange før, men var en smule nervøs til premieren. Mest fordi min famille så med«, siger Wilma Bothe Winther efter forestillingen. Stykket slutter med, at den lille prins dør. Flere af forældrene sidder med fugtige øjne, mens eleverne synger afslutningssang. »Min mor var også lidt våd i øjenkrogen, men det bliver hun nemt«, siger Wilma Bothe Winther. Forestillingen markerer, at eleverne på Langelands Efterskole er halvvejs i skoleåret. Wilma Bothe Winther er glad for at spille teater, men får rynker i panden, når snakken falder på, at skoleåret inden længe er omme. »Uh, det taler vi ikke om», siger Wilma Bothe Winther. ■ 27


NOTER Medlemmer sparede 894 kroner I 2017 sparede de 675 medlemmer af Frie Skolers Lærerforening, der også er meldt ind i Forbrugsforeningen, tilsammen 603.197 kroner. I gennemsnit fik medlemmerne dermed en bonus på 894 kroner ved at handle hos Forbrugsforeningens samarbejdspartnere. Den største bonus, Forbrugsforeningen udbetalte til et medlem fra Frie skolers Lærerforening, var på 11.582 kroner. Når du er medlem af Frie Skolers Lærerforening, kan du melde dig ind i Forbrugsforeningen. I Forbrugsforeningen optjener du en bonus, hver gang du handler i en af de butikker, som Forbrugsforeningen samarbejder med. Bonussen bliver udbetalt i slutningen af året, hvor den bliver indbetalt på den konto, du får oprettet hos Forbrugsforeningen, når du melder dig ind. ■ KAT

HVOR KAN DU FÅ RABAT? Forbrugsforeningen giver bonus hos både byggemarkeder, tankstationer, tandlæger og rejsebureauer. Læs mere om, hvor du kan få rabat, og hvordan du bliver medlem på fsl.dk/medlem/medlemstilbud.

Ministeriet vil volden til livs Foto Istock

FAKTA Find vejledningen ’Forebyg og håndter vold og trusler’ på Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk

28

Hver femte lærer har været udsat for fysisk vold inden for det seneste år, og hver fjerde har modtaget trusler, viser en undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Derfor har Undervisningsministeriet sammensat en vejledning til skoler og skolefritidsordninger. Den indeholder regler, retningslinjer og anbefalinger til forebyggelse og håndtering af vold. »Det kan ikke være rigtigt, at det skal være forbundet med frygt for fysiske overgreb at tage på arbejde«, siger undervisningsminister Merete Riisager i en pressemeddelelse. Vejledningen er ifølge ministeren første led i en indsats, der løber over foråret og indebærer en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for en bedre forebyggende indsats. ■ PKA

Foto Scanpiz

Kampdag med fokus på ligeløn I anledningen af kvindernes internationale kampdag inviterer fagbevægelsen til fest med fokus på ligeløn i København. Arrangementet foregår på selve kampdagen den 8. marts, hvor der på Den Sorte Diamant vil være oplæg om ligeløn, debatter og workshops. Alle medlemmer af Frie Skolers Lærerforening er inviteret. Samme dag er der fra kl. 12.30-15.30 en konference på Christiansborg med en politisk debat om lønåbenhed, hvor der er et begrænset antal pladser. Arrangementerne foregår på en torsdag, så sæt kryds i kalenderen. ■ KAT

FAKTA Fagbevægelsens lønfest den 8. mats på Den sorte Diamant i København fra klokken 16.00 til 19.00. Nærmere information vedrørende tilmelding kommer på et senere tidspunkt.


SALGSPERIODE: 15. marts – 28. maj 2018

tjen penge til

KLASSEN Mangler din klasse et tilskud til lejrskolen, studieturen eller andre fælles aktiviteter?

6.A.

Søndervangskolen

Så kan I nu tjene lette penge ved at sælge Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri. Samtidig støtter I anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Annonce tilAnnonce januar-nr.: Annoncetil tiljanuar-nr.: januar-nr.:

nehjælpsdagens Bør

Tjen 8,50 kr. til klassen for hvert Lillebrorlod, som I sælger til en 20´er

Lill 18 ebror Lotteri 20

ste

Vi trækker lod om 1 rejsegavekort på 100.000 kr. og 4 rejsegavekort á 25.000 kr. 7.500 gavekort á 200,-

Børnehjælpsdagens inster

Børnehjælpsdagens 2018 Lillebror Lotteri

Gevinster over

for millioner

4.5 om: sluttrækningen kroner! eller deltag i á 25.000 kroner. direkte på loddet 22.500 gevinster og 4 rejsegavekort arbejde. Vind en af de på 100.000 kroner for Børnehjælpsdagens 1 rejsegavekort 2018 til fordel 2018 til 28. maj fra 15. marts er Lotteriet sælges Dit sluttrækningsnr.

her Skrab *000000*

PRIS 20 KR.

Kontrolfelt

Ma ikke skrabes

16000

000001

16000

Vind en af de 22.500 gevinster direkte på loddet eller deltag i sluttrækningen om: 1 rejsegavekort på 100.000 kroner og 4 rejsegavekort á 25.000 kroner. Lotteriet sælges fra 15. marts 2018 til 28. maj 2018 til fordel for Børnehjælpsdagens arbejde. Dit sluttrækningsnr. er

PRIS 20 KR.

Det er gratis at tilmelde sig

de frie de frie skolers skolers advokat ®alle ® og I kanadvokat returnere

s. 12

Lillebror Lotteri 2018 Gev r for ove er ion 4.5 mill ! kroner

5 millioner kroner er 4. r ov r fo

nbragte børn o Støt a g un ge

vin

iD an ma r

k

Ge

VIND DIN DRØMMEREJSE! 15.000 entrébilletter

tjente i 2017

25.500 kr.

Skrab her *000000*

s.s.12 12

usolgte lodder!

Kontrolfelt

185 frie 185 skoler 185 frie frie ogskoler skoler børnehaver og og børnehaver børnehaver kan tage kan fejl kan tage tage fejl fejl

Ma ikke skrabes

Gør ligesom mange andre klubber, foreninger og skoleklasser i hele landet! 16000

000001

Støt både det frivillige børne- og 16000 ungdomsarbejde samt anbragte børn

Bestil lodderne gratis på: www.bhd.dk

www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk

Annonce tilAnnonce resten: Annoncetil tilresten: resten:

de frie de frie skolers skolers advokat advokat ® ®

BERLINSPECIALISTEN

Danmarks Danmarks førende Danmarksadvokatfirma førende førende advokatfirma advokatfirma når det gælder når når det det gælder gælder rådgivning af frie skoler rådgivning rådgivning af af frie frie skoler skoler

Vi er specialister på grupperejser til Berlin

Vi påtager aldrigos sager modsager frie mod skoler Vi Vios påtager påtager os aldrig aldrig sager mod frie frie skoler skoler

Berlin 4 dage/3 nætter

www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk

Inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser på valgt indkvartering samt bus t/r

fra kr. 790 pr. person januar 2010

januar januar2010 2010

www.berlinspecialisten.dk Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg Tlf. 8646 1060 • info@berlinspecialisten.dk 29


Lek tion No: 1802

LIVETS SKOLE

CYKELHYGIEJNE Af Jesper Fjeldsted Christiansen · jfc@frieskoler.dk Illustrationer Fotolia

Hvad er det bedste, du kan gøre for at passe din cykel? Vi har spurgt cykelmekaniker Anders Schriver fra Schriver Cykler i Århus, og med 37 års erfaringer har han især ét råd: Hold det simpelt, ellers får du det ikke gjort. »Smøring er vedligehold, og vask er forfængelighed. En bil kører heller ikke bedre af at komme i vaskehallen«. Her er hans råd til en velholdt cykel.

Kæden – din bedste ven Kæden er din cykels mest ømtålelige del og din bedste ven i kampen for at komme fremad. En kæde uden smørelse falder ikke ned mellem tandhjulenes takker, og det slider kæden op. Smør indersiden af de enkelte led med en dråbe olie med god vedhæftningsevne og lad eventuelt olien trænge ind natten over. Du kan både høre, mærke og se, når kæde og tandhjul er uvenner, og så er rådet klart og tydeligt: Smør, smør, smør. ■

30


Spar penge med pumpen

Den hurtige vask En cykel er til for at blive brugt, og så bliver den beskidt. Til en hurtig vask kan du nøjes med en blomstersprøjte og en kraftig sæbeblanding (1/4). Brug opvaskemiddel, da det er fedtopløsende. Blandingen skal føles fed mellem fingrene. Sprøjt sæbeblandingen på hele cyklen, lad det sidde et stykke tid og spul efter med vand. Sprøjt med sæbe igen, vask med en børste og spul grundigt med vand. ■

Hold altid dine dæk hårdt pumpet. Din cykel ruller bedre, og du sparer penge på dæk, slanger og lapninger. De fleste nye dæk er så tykke, at du godt kan køre med en halvflad slange, men i så fald bevæger dæk og slange sig rundt på fælgen og blive derfor hurtigere slidt. Køb eventuelt en fodpumpe. Den gør det lettere at pumpe dine dæk hårdt, og når det er let, gør du det oftere. ■

Tyk og tynd olie Kædeolie skal have god vedhæftningsevne, så den bliver på kæden. Du kan teste det ved at nulre lidt af olien mellem to fingre. Den skal trække tråde, når du adskiller fingrene. Kædeolien kan du også bruge til pedaler og støtteben. Til mindre dele skal du bruge en tyndere olie med god indtrængningsevne (olie med teflon er godt, rustopløsende midler er forbudt). Brug den tynde olie på lås, bremsearme, gearskifter og ved indgangen til bremseog gearkabler. ■

Gear-tricket Hvis du har syv indvendige gear, kan du indstille dem lige så godt som cykelmekanikeren. Sæt cyklen i fjerde gear og kig efter et lille plasticvindue, der hvor gearkablet går ind mod bagtandhjulet. Her vil være to farvede markeringer (ofte gule). Når du drejer på det lille hjul ved gearskifteren på styret begynder den ene markering at bevæge sig. Så snart de to farvede markeringer står overfor hinanden, er dit gear justeret, som det skal. ■

31


HÅRD START PÅ ÅRET FOR TO MUSLIMSKE FRISKOLER

32


Iqra Privatskole og DIA Privatskole i København har været under stor mediebevågenhed i starten af 2018. Her er et kort overblik over de to sager.

Af Peter Krogh Andersen · pka@frieskoler.dk Foto Istock Photo

F

or Iqra Privatskole og DIA Privatskole i København har de seneste måneder budt på store, om end meget forskellige problemer.

Siden slutningen af 2017 har Iqra Privatskole været under skærpet tematisk tilsyn. Ifølge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) skyldes tilsynet en række økonomiske problemer på skolen, ligesom at styrelsen tvivlede på, om skolen lever op til kravet om demokrati, folkestyre og ligestilling. I begyndelsen af det nye år meddelte STUK, at skolen skal tilbagebetale otte måneders tilskud, hvilket svarer til 16,2 millioner kroner. Ifølge styrelsen fordi skolen har overtrådt friskoleloven siden maj 2017. Iqra Privatskole, der er landets største muslimske friskole, er dog stadig berettiget til tilskud, hvis den tilbagebetaler det skyldige beløb eller indgår i en tilbagebetalingsordning samt retter op på en række forhold. Skolen har fået ny ledelse og bestyrelse, som ifølge styrelsen er i gang med at rette op på de kritisable forhold. Det er baggrunden for, at skolen stadig er tilskudsberettiget. Foreløbig indtil sommerferien. Selv skriver skolen på sin hjemmeside, at undervisningen fortsætter som normalt, mens skolen »arbejder på højtryk for at færdiggøre redegørelsen samt få rettet de fejl og mangler, der måtte være«. Formand for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup, er glad for, at tilsynet giver skolen mulighed for at rette op på forholdene.

»Det styrker min tillid til tilsynet. Det er meget positivt, at tilsynet giver Iqra Privatskole frem til sommerferien til at rette ind og finde en fornuftig tilbagebetalingsordning. Og det håber jeg selvfølgelig, lykkes for dem«, siger Uffe Rostrup. På DIA Privatskole har det nye år også budt på uro, men af en anden karakter. Ifølge formanden for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix Pedersen, er to fløje uenige om, hvordan skolens vedtægter skal tolkes, og hvorvidt den nye bestyrelse er valgt korrekt. Uenigheden udviklede sig i slutningen af januar til så meget uro, at politiet måtte møde op på adressen på Indre Nørrebro. Peter Bendix Pedersen betegner sagen som problematisk. »Det er jo set før, at to fløje er uenige om, hvordan en skoles vedtægter skal tolkes. Og så har den ene fløj til sidst pakket sammen, er gået lidt længere ned ad gaden og har startet en ny skole. Men om det ender sådan i den her situation, det aner jeg ikke«, siger han. På Iqra Privatskole såvel som DIA Privatskole er Frie Skolers Lærerforening i løbende dialog med medlemmerne. Både Nord-Vest Privatskole i København og Al-Salam Skolen i Odense fik i 2017 taget deres tilskud fra staten, mens Lykkeskolen i Aarhus og Odense Privatskole ligesom Iqra Privatskole er under skærpet tematisk tilsyn. Alle er frie skoler med muslimsk grundlag. ■

AKTUELLE TILSYNSSAGER Styrelsen for Undervisning og Kvalitet havde den 8. februar 33 verserende tilsynssager af forskellig karakter vedrørende den faglige kvalitet, uafhængighed, frihed og folkestyre på frie grundskoler. Derudover havde styrelsen 13 verserende økonomisk-administrative tilsynssager. Kilde: Undervisningsministeriet

33


Find skolens årspraktikant her Praktikordning for studerende på 3. årgang fra Den frie Lærerskole i Ollerup. Læs mere på fsl.dk/praktikant2018. Anne Lindhardt Kluge/26 år. FAG: Dansk, billedkunst, engelsk, idræt og friluftsliv. "Hemmeligheden er følgende. – Du kan lære ved at lære andre. Vi har sammen tilbagelagt Den forunderlige vej til Santiago, men mens du lærte øvelserne, kom jeg til at kende betydningen af øvelserne. Ved at lære fra mig lærte jeg for alvor. Ved at påtage mig rollen som guide lykkedes det mig at finde min egen vej". Paulo Coelho. KONTAKT: annekluge@hotmail.com / 25656533. Anne Oline Fogh Sørensen / 25 år. FAG: Billedkunst, dansk, mediefag, idræt og religion. I sam­arbejde med eleverne, ønsker jeg at skabe et trygt læringsrum, hvor vi nysgerrigt og legende skal dykke ned i interessante emner igennem varierede, kreative og gerne projektorienterede tilgange. Jeg glæder mig til at møde eleverne, hvor de er – og i fællesskab lære nyt og vokse som mennesker. KONTAKT: aofogh@hotmail.com / 40446229. Alexander Breinholt Rasmussen / 31 år. FAG: Dansk, engelsk, naturfag, friluftsliv, håndværk/design. Snowboard-, kano- og rappelleinstruktør. Maskinkørekort. Jagttegn. Kursus i væg- og træklatring. Hang til jord under neglene, opdagelser i øjenhøjde og håndværk. Mine elever skal møde spændende og inspirerende undervisning – ude og inde. Jeg vil vække nysgerrighed og passion for verdens diversitet. KONTAKT: alexanderbreinholt@gmail.com / 29651675. Andreas Sten Hansen / 23 år. FAG: Engelsk, matematik, fysik/kemi, musik. Jeg er af den overbevisning, at al­

34

le emner kan tilgås på forskellige måder, og hvis ikke de første ti metoder forstås af eleven, prøver jeg fem mere. Jeg er tålmodig af natur, med masser af gåpå mod. Jeg er altid glad og frisk på nye udfordringer, og fungerer godt i et team. KONTAKT: hansen.andreas.sten@gmail. com / 22776062. Anna Plovstrup / 22 år. FAG: Dansk, matematik, drama, friluftsliv & seksualundervisning. Siden jeg var 12 år, har jeg villet være lærer. I dag, endnu mere. Jeg er nysgerrig og omsorgsfuld, og tror på, at den gode lærer er den, der tør give sine elever medansvar og hele tiden lære med dem. Jeg brænder især for dramafaget, og det at opleve verden og sig selv igennem kroppen. KONTAKT: anna.plovstrup@gmail. com / 40502363. Anne Ditte Wendelboe / 24 år / tidl. lærervikar. FAG: Idræt, matematik, naturfag, dansk. Relationer, trivsel og selvværd er forudsætninger for, at elevernes indlæring er optimal. Alle er gode til noget – jeg vil støtte mine elever i at finde ud af, hvad det er. Jeg er struktureret, lyttende og tydelig i min lærerrolle. Som person udstråler jeg glæde, energi og overskud. KONTAKT: anneditte93@hotmail. com/30117104. Annette Svarre Holgaard / 25 år. FAG: Håndværk og design, matematik, idræt, svømmelærer, naturfag og friluftsliv. Jeg har været frivillig træner for et cheerleaderhold, og jeg har undervist i syning. Jeg elsker desuden at starte nye projekter og er meget løsningsorienteret i processen. Naturen og bevægelse er gode og vigtige redskaber, når man underviser eleverne. KONTAKT: rei-

ka112@hotmail.com / 20635102. Annika Madsen / 35 år. Med afsæt i højskoleverdenen har jeg undervisningserfaring inden for design og beklædning. Udd. Skrædder og konstruktør. Jeg er omhyggelig og nørdet! Kreativ og nysgerrig. Mediefagligt forankret, didaktisk alsidig. Aktiv gymnast og instruktør i spring og rytme. Udd. mentor fra FFD og har arbejdet specialpædagogisk indenfor autismespektret. KONTAKT: annikajr@ gmail.com / 27293660. Benjamin Steen Dunk / 25 år. FAG: Musik (+morgensang), tysk, drama og friluftsliv. Musiker – gademusikant, stort legebarn der elsker dans og bevægelse, meget glad for meditation, madlavning og fortælling. Undervisningsmiljøet interesserer mig – hvad er elevernes forudsætninger? Hvor ligger den naturlige nysgerrighed? Undervisning, der bygger på ’Den Levende Vekselvirkning.’. KONTAKT: benjamindunk@live.dk / 42337051. Bjarke Loui Jensen / 23 år. FAG: Samfundsfag/ historie, friluftsliv og håndværk/design. Der kan ligge meget bag god undervisning. Den gode relation, at være velforberedt, inddrage eleverne i deres undervisning og have en bred faglig forståelse. Jeg gør mit bedste for at inddrage alle aspekter og bager aldrig en kage halvt. KONTAKT: Bjarke.l.j@gmail.com / 50537103 Carlos Nicolaus Degn Christiansen / 27 år. FAG: Matematik, fysik/kemi, naturfag, friluftsliv, tysk og

seksualundervisning. Jeg er en tålmodig og eftertænksom person. Det er vigtigt for mig at kunne skabe nysgerrighed og interesse i undervisningen. Jeg vil gøre brug af differentieret undervisning. Jeg ønsker at skabe et klassemiljø med plads til forskellighed og gensidig anderkendelse. KONTAKT: carlos_christiansen@hotmail.com / 23272557. Cecilie Malling­ Jørgensen / 23 år. FAG: Musik, tysk, his/samf, dansk, friluftsliv (kor, sammenspil). Latter, tryghed og nærvær er rammerne for god undervisning. Med kreativitet, faglighed, nysgerrighed og leg vil jeg sammen med eleverne udforske og kreere. Gennem bl.a. udeskole og kropslighed skal vi undre os, udtrykke os og lære af hinanden i et fællesskab af gensidig respekt. KONTAKT: cj@cje.dk / 60914266. Cecilie Nedergaard Haurum / 23 år. FAG: Billedkunst, dansk, historie/ samfundsfag og friluftsliv. Som friskolebarn er nærvær, fællesskab og kreativitet en naturlig del af mig og min undervisning. Det kræver et trygt læringsmiljø, hvor vi sammen kan undres. Jeg er imødekommende, reflekteret og brænder for at give mine elever mod og lyst til at lære. KONTAKT: cille-nh@hotmail.com / 28291116. Christian Munk Bæk / 22 år FAG: Idræt, Fysik/ Kemi, Matematik, Naturfag, seksualundervisning. Mit fokus er den gode relation til eleverne, samt deres dannelse og forståelse for verdens opbygning. Jeg ønsker at styrke elevernes samarbejdsevner og kropsforståelse da det skaber robuste elever, der kan udvikle sig selv i modgang. KONTAKT: munkenddk@gmail.com / 41102043.


Christopher Hänel / 26 år. FAG: Fysik, Matematik, Natur, Friluftsliv At blive lærer tager tid. Børn og unge er tiden værd. Med års erfaring i div. foreninger og skoler, samt udd. i idræt & sundhed, har jeg lært, at undervisningen skal være sjov, spændende og kreativ. Undervisning bør skabe forståelse og være koblet til verden. KONTAKT: Christopherhaenel@gmail.com / 24626040. Ditte Trier / 24 år. Jeg læser altid bogen grundigt fra ende til anden, for først da behøver man ikke undervise efter den. Jeg viser mine elever, jeg er en, man kan regne med. Undervisning er udforskning. Jeg er nysgerrig på mine elever, og den fede læring skaber vi sammen, lige præcis der hvor hver elev er. Jeg underviser i dansk, matematik, musik, naturfag og friluftsliv. KONTAKT: ditte.trier@ gmail.com / 20945139. Emil Just Nielsen / 34 år. FAG: Idræt, naturfag, fysik/kemi, friluftsliv og historie/ samfundsfag. Været pædagogmedhjælper, paintballinstruktør og underviser på Bosei Højskole. Læst geologi på KU og til friluftsvejleder. Undervist karate i to år. Uddannet karateinstruktør. Vejen til frihed er gennem disciplin, og jeg viser vejen. Fritidsinteresser: styrketræning, karate. KONTAKT: emiljustnielsen@gmail.com / 22755935. Emil Lønberg Lolk / 26 år. FAG: Dansk, medie, engelsk og drama. Står I og søger en lærer med en ordentlig røvfuld digital dannelse, der (tilnærmelsesvis) er ekspert i filmproduktion, filmhistorie, digital spilkunst og

internetkultur? Eller vil I bare gerne have en kløgtig dansklærer, der bruger humor som sit hemmelige våben? Så er det mig, I skal kontakte! KONTAKT: 50 55 22 51 / barelolk@gmail.com. Eric Euadaba Steentoft / 29 år. FAG: Engelsk, historie/samfund, dansk, drama og religion. Jeg tror på, hvis man hjælper andre, vil den selv samme person blive motiveret i at hjælpe andre mennesker i samme situation. Det at undervise andre er for mig en stor glæde i at motivere andre og ældre menneske til at dedikere sig til deres drømme. Jeg stræber efter at motivere mennesker, så de vil gøre deres bedste eller havde det sjovt med det, de arbejder i. Har stor passion for filosofi, samfund, samarbejde og kreativ tænkning, jeg føler, at der skal være plads til alle, uanset hvilken kultur eller traditioner man har. KONTAKT: esteentoft@yahoo. dk / 30202581. Estrid Skjernaa Faltum / 24 år. FAG: Fysik, dansk, samfundsfag, historie, filuftsliv og håndværk. Jeg tager også gerne biologi og geografi. Jeg holder meget af fantasi og fortællinger. ”Det hele menneske”, alsidig dannelse, humor og ordentlighed er nøgleord for mig. Jeg bor for tiden i Norge, hvor jeg supplerer Lærerskolen med et års studie i friluftslivsvejledning. KONTAKT: estrid@faltum.dk / 21264159. Fie Voigt Andersen / 23 år. FAG:Tysk, matematik, fysik/kemi, håndværk & design. Elevernes nysgerrighed, motivation og glæde er i centrum i min undervisning. Jeg vil arbejde for at skabe et trygt læringsrum, hvor vi kan arbejde kreativt og legende i fagene. Jeg er en teoretisk velfunderet og nærværende lærer

med et godt overblik, høj faglighed og engagement. Bis bald! KONTAKT: fvandersen@gmail.com / 42 42 33 20. Frederik Emil Andersen / 26 år. FAG: Tysk, naturfag, friluftsliv, håndværk/design. Jeg vil gerne undervise i tysk, og jeg glæder mig til at komme med mit bud på ”den gode tyskundervisning”. Det naturfaglige er også en stor del af min læreridentitet – jeg vil gerne tage eleverne med udenfor, så de selv kan opleve det spændende ved naturen. KONTAKT: frede-1992@hotmail. com / 28213498. Freja Kathrine Bredal Justesen / 25 år. FAG: Matematik, religion, musik, håndv./design. Lysten til at lære og udvikle sig er en iboende kraft i alle mennesker. Min drivkraft som lærer ligger i at understøtte denne naturlige egenskab og hjælpe med at finde den frem, hvis den er blevet gemt væk. Som menneske er jeg nærværende, bevidst og ambitiøs. Min glæde og interesse for fag og relationer vil uden tvivl smitte af på mine elever. KONTAKT: freja_192@hotmail.com / 26278673. Hannah Gilvang Enemark / 28 år. FAG: Dansk, tysk, drama, historie /samfundsfag, seksual­un­ der­­visning, UNES­CO kasseåbner. Certificeret barista. Verdensomrejsende. Empatisk, diplomatisk og positiv. Den gode relation mellem lærer og elev er vigtig, når det kommer til læring, og det er vigtig, at man kan grine og lære samtidig. Her kan du læse mere: linkedin.com/in/hannah-gilvang-enemark. KONTAKT: hannah@gilvang.dk / 61701501.

Isabella Melissa Dønkjær / 26 år. FAG: Matematik, engelsk, religion og medie. Jeg går op i, at det er sjovt og meningsfuldt at gå i skole. Tryghed, glæde og målbevidsthed er noget, jeg vægter højt i min undervisning, for hvis man ikke er tryg og glad, kan man ikke lære noget, og det er svært at navigere uden et mål. Mine styrker er struktur, lederskab, teamwork og humor. KONTAKT: isabelladoenkjaer@gmail.com / 60956724. Jacob Hammerich / 28 år. FAG: Dansk, engelsk, naturfag og historie/samfundsfag. Jeg ser mig selv som en nørd, og har flere specifikke interesser både indenfor mine fag og indenfor computerspil. Jeg håber på at kunne vække mine elevers interesse og nysgerrighed for de fag, som jeg brænder så meget for. KONTAKT: 20663689 / yaybock@gmail.com. Janus Lykke Fagerlin / 28 år. FAG: Dansk, historie, samfundsfag, Musik, billedkunst og mediefag Når man snakker undervisning, er der mange faktorer, der spiller ind, didaktik, pædagogik, dannelse. Det bare nogle af de ting, som er vigtige. Jeg vil gøre mit bedste, for at mine elever får en god undervisning. KONTAKT: Janus512nice@gmail.com / 40135208. Jeppe Elgaard Olsen / 24 år. FAG: Dansk, drama, musik, medie, specialpædagogik. Nysgerrighed og fordybelse er kvaliteter, jeg vægter højt i min undersøgende tilgang til undervisningen. Jeg er god til at få projekter til at lykkedes. Som underviser har jeg erfa-

35 35


Find skolens årspraktikant her Praktikordning for studerende på 3. årgang fra Den frie Lærerskole i Ollerup. Læs mere på fsl.dk/praktikant2018. ring inden for fri-og efterskoler. I øjeblikket er jeg ansat på Ulbølle Idrætsefterskole. KONTAKT: jeppeelgaard@ hotmail.dk / 41821137. Jeppe Leander Larsen / 28 år. FAG: Matematik, engelsk, fysik & kemi, naturfag. Før DFL har jeg læst til lærer og arbejdet som lærer i to år. Mit fokus ligger på vekselvirkningen imellem lærer og elev samt det faglige niveau for at være med til at danne nogle livsduelige og glade unge mennesker, der er klar til livet og dets udfordringer. KONTAKT: jeppel89@gmail.com / 31777965. Jeppe Kruchov Loch / 23 år. FAG: Matematik, idræt, friluftsliv og håndværk og design. En ildsjæl med rodfæste i gymnastikken. Jeg er stabil, har en naturlig gennemslagskraft og trives godt med mange bolde i luften. Jeg møder mennesker i øjenhøjde og er meget optaget af at inspirere folk til at tro på sig selv. I øvrigt arbejder jeg i øjeblikket særligt med børn med indlæringsvanskeligheder. KONTAKT: jeppeloch@gmail.com / 40308447. Jonatan Højlund Borg Moldrup / 25 år. FAG: Matematik, religion, fysik/kemi, mediefag og elsker brætspil. Jeg er glad, positiv og går altid til opgaven med en indstilling om, at det vil blive godt, men er samtidig et ydmygt menneske. Jeg er meget politisk interesseret og kan grundet to år på SDU også undervise i samfundsfag. Jeg ønsker erfaring og ikke kun med “nemme børn”. KONTAKT: jonatan. moldrup@gmail.com / 41410164. Julie Askestad / 23 år. FAG: Matematik, dansk, idræt, billed-

36

kunst og mediefag. I min undervisning vil der være et trygt rum, hvor alle eleverne er værdifulde og unikke. Jeg vil møde eleven, der hvor han/hun er. Det er vigtigt for mig, at eleverne trives, at de får lyst til at lære, og at klassen fungerer godt. Nøgleordene for mig er omsorg og struktur. KONTAKT: julieaskestad@gmail.com / 22156252. Kasper Krebs / 25 år. FAG: Musik, historie/samfundsfag, drama, medie, fortælling, innovation. Jeg er en musiker, som er bogligt stærk og brænder for at skabe et kreativt rum for mine elever. Jeg ser den tillidsbaserede relation som en forudsætning for, at mine elever kan udfolde sig og bruge deres viden på at skabe værdi for sig selv såvel som for andre. KONTAKT: k-krebs@hotmail.com / 60226215. Kevin Damgaard / 24 år. Jeg er rigtig klar til at komme i praktik som lærer! Jeg kan lidt af hvert, men er især god til musik, medie og matematik. Jeg har en del erfaringer med musicals og koncerter både som elev og lærer. Jeg er god til at relatere til de unge, især i udskolingen. Jeg søger derfor helst efterskoler, men kan godt se mig selv sammen med de yngre. KONTAKT: kevin@damgaard.in /  23420033 Kristian Keller Pedersen / 26 år. Fag: Idræt, håndværk, matematik og friluftsliv. Jeg har en stx-uddannelse. Jeg har gået på efterskole på Samsø og idrætshøjskole i Sønderborg. Jeg er færdiguddannet kitesurf-instruktør. Jeg har arbejdet som pædagogmedhjælper. Jeg har også arbejdet som kitesurfinstruktør på Oure Efterskole og som bisse på idrætshøjskolen i Sønderborg. KONTAKT: kristian_keller@hotmail.com / 40133333.

Laura Kristine Hallberg / 30 år. FAG: Dansk, drama, medie, musik. BA i antropologi og erfaring med formidling og undervisning. Jeg vil undres med mine elever og stille nysgerrige spørgsmål til verden omkring os. Gennem fortælling, musik, dans og drømmerejser vil jeg udvide, udvikle, udfordre, uddanne mine elever i et tillidsfuldt og kreativt klasserum, hvor fejl er noget, vi fejrer. KONTAKT: laurahallberg88@gmail.com / 60149296. Lotus Amalie Wallia Jensen / 23 år. FAG: Dansk, håndværk/design, historie, samfundsfag, friluftsliv. Som lærer vil jeg vægte faglighed, kreativitet og fællesskabet. Min undervisning skal være fyldt med god energi og lysten til at lære i et mangfoldigt undervisningsrum. Derudover ønsker jeg, at mine elever bliver samfundskritiske medborgere, som kan se verden i et større perspektiv. KONTAKT: lotuswallin@gmail.com / 31950594. Louise Boye Bundgaard / 32 år. FAG: Dansk, matematik, naturfag, friluftsliv og håndværk / design. Uddannet cand.design fra Kunstakademiet. Jeg er en fagligt velfunderet, nysgerrig og passioneret lærer, der brænder for at vise mine elever, at verden er et forunderligt sted. At skabe et undersøgende og trygt læringsrum, hvor der er plads til at fejle og rum til at fordybe sig. KONTAKT: louiseboye@hotmail.com / 24606581. Mads Brandbyge Ernstsen/ 25 år. FAG: Idræt, matematik, medie, naturfag, specialpædagogik. Fast vikar på Ulbølle. Udd. idrætslærer ved Paul Petersens Idrætsinstitut. Mange års frivillighed i

foreningsliv, DGI-instruktør i badminton. Bevægelse og leg er mig, Ude som inde. Indrager nysgerrighed og relationer i min undervisning. Med masser af livserfaring og humor vil I få en pligtopfyldende og udadvendt kollega. Læring skal være sjovt! KONTAKT: mads_be@ hotmail.com / 53548493. Mads Lyngø Jensen / 26 år. FAG: Idræt, friluftsliv, matematik, fysik og e-sport. Jeg vægter trivsel højt i min lærergerning; det handler om at være tryg både i og udenfor klasseværelset. Desuden er jeg en computernørd og har en bred viden inden for e-sport. KONTAKT: madsjensen1@hotmail.com / 31671482. Mads Villadsen / 25 år. FAG: Engelsk, historie/samfundsfag, fysik/kemi, mediefag. Jeg er en engageret, nysgerrig og lære(r)villig fyr med hang til øjenhøjde. Jeg tilstræber en levende og legende undervisningsstil og har stor interesse for coorperative learning og flipped classroom. Tidligere erfaring fra specialefterskole og folkeskole. KONTAKT: Madshv123@hotmail.com / 29624442. Malene Agnethe Ramskov Elvstrøm / 25 år FAG: Musik (+ kor, morgensang), dansk, drama, naturfag. At undervise er at vise undere! At inspirere til videre liv. Jeg brænder for at få folk til at mærke sig selv og deres krop. Især gennem musik, sans og bevægelse. Ved at bruge sig selv – i samspil med andre. Det der kan ske i det fælles rum – et samspil, en udvikling – når noget bliver større end os. KONTAKT: Malene.a.r.elvstroem@gmail. com / 20158641.


Marcell Westergaard / 25 år. Hej med jer. Praktikant søger en stilling på en efter-/højskole, hvor jeg kan undervise i tysk, medie, naturfag, musik/sang og fitness. Jeg har arbejdet som timelærer på Gram Efterskole i to år, hvor jeg har undervist i musik, haft vikartimer, weekend/aftenvagter og været med på diverse turer/rejser. Jeg er fleksibel og har eget køretøj til rådighed. KONTAKT: marcell1992w@gmail.com / 31 65 26 55. Marianne S. Ves­ter­gaard / 26 år. FAG: Idræt, friluftsliv, engelsk, historie og drama. I får en meget smilende lærer, som er vild med børn og unge, fortællinger, udeliv, bevægelse i alle afskygninger, fordybelse og fantasi. Én, som skaber faste rammer og er kreativ i sin undervisning. Jeg vil støtte eleverne i at være lige præcis den, de er, men også gerne udvide deres horisont.KONTAKT: msvestergaard@hotmail.com / 24202402. Mathias BejerPedersen / 23 år. FAG: Musik (+ morgensang), tysk, dansk, matematik. Jeg kan spille på banjo, guitar, klaver m.m., skrive finurlige digte, synge røverhistorier og sætte rammer for fællesskab. Jeg møder alle med et smil og er tillidsvækkende og ansvarsfuld samt engageret og fagligt velfunderet. Til daglig arbejder jeg som korleder og er tidligere lærervikar. KONTAKT: mattbepe@gmail.com / 61658834. Mathilde Katrine Malig Jørgensen / 23 år. FAG: Dansk, idræt, historie, friluftsliv og seksualundervisningen. Jeg er en empatisk pige med begge ben på jorden og stor interesse for specialbørn (særligt sensitive og hørehæm-

mede). Jeg går meget op i, at undervisning skal være sjov og med et element af aktivitet. Jeg prioriterer at skabe et trygt læringsrum, hvor nysgerrighed er i højsædet og med plads til at spørge om alt – også ”de dumme spørgsmål”. KONTAKT: 20284941 /Mathildetut@gmail.com. Mikkel Brandt Jørgensen / 28 år. FAG: Dansk, drama, engelsk, historie, religion, samfundsfag. En fortid med antropologi og pædagogisk erfaring fra års arbejde i børnehave i Kbh. En nutid på DfL med fordybelse i spørgsmål om skolens formål, og hvordan elever oplever en så meningsfuld skoledag som muligt med udgangspunkt i den enkeltes autentiske motivation. En fremtid; spændende! KONTAKT: mikkelbrandtj@gmail. com / 51882546.   Nikolaj Sune Lund Gerlach / 29 år. FAG: Billedkunst, dansk, hist./samf., medie og musik. Lærdom er bedst, hvis det kommer fra hjertet, den guides bedst med positiv energi og med seriøse tanker. Jeg elsker at udfordre mig selv og udforske livets mange aspekter. Min tilgang til undervisning er æstetisk og kreativ. Jeg er udannet lydtekniker og håber at kunne gøre brug af dette. KONTAKT: Nikolajgerlach@yahoo.com / 22273247. Rasmus Aarøe Damsgaard / 23 år. FAG: Drama, engelsk, Medie og hist./ samf. Jeg vægter relationerne mellem lærer, elev og forældre højt. Derudover tror jeg på, at struktur er gavnligt for både elever og undervisere. Jeg ønsker at skabe et trygt undervisningsrum, hvor det er tilladt at fejle. Endeligt går jeg altid til en opgave med engagement og en positiv indstilling. KONTAKT: radamsgaard@gmail.co / 60180295.

Rasmus Lynggaard Reiter / 25 år. FAG: Dansk, idræt, naturfag, friluftsliv, håndværk/design. Kurser: Klatreinstruktør, tømrernes grundforløb, retorik, langrend, højskole, ¾ års idræt i Norge. Min opvækst er præget af natur, fysisk og psykisk sundhed, håndværk og idræt. Jeg har dyrket meget friluftsliv og planlagt ture for andre. Projektorienteret undervisning synes jeg virker spændende. KONTAKT: rasmus_reiter@msn.com / 28706503. Rikke Bjerge Nygaard / 24 år. FAG: Matematik, fysik/kemi, idræt, friluftsliv og drama. Jeg er en ambitiøs, glad og smilende pige, som gør meget for at skabe en tryg stemning i klassen og omkring mig. Jeg går ind for differentiering i undervisningen, så alle kan være med og finde det bedste frem i eleverne. Jeg elsker sport, aktiviteter og leg og bruger det gerne i undervisningen. KONTAKT: akke_n@hotmail.com / 26274226. Sara Reinholdt Durand / 25 år. Som efterskolelærer ønsker jeg at undervise i dansk som andetsprog, engelsk og kulturfag: historie, samfundsfag og religion. Jeg har boet i Nordafrika (har kundskaber i arabisk) og har en udd. i formidling og konflikthåndtering. For at opretholde elevens motivation og engagement for læring gør jeg brug af mine udd. som yogalærer og stemmetræner. KONTAKT: sara_durand93@hotmail.com / 27855330. Sebastian Bodenhoff Treullé / 25 år. FAG: matematik, fysik/kemi, naturfag, håndværk- og design, friluftsliv. Natur- og friluftslivsnørd, uddannet kajakinstruktør med tømrer-/snedkererfaring. Jeg har et

studiejob i en fritidsklub, hvor jeg faciliterer håndværksaktiviteter for børn. Elevernes nysgerrighed skal være i centrum, og de skal have mulighed for at undersøge og eksperimentere. KONTAKT: seb_treulle@hotmail.com / 25484848. Sidsel Aaskov Kubsch / 23 år. FAG: Drama, idræt, matematik, medie, seksualundervisning, tysk. Jeg ser mig selv som en struktureret, glad og empatisk lærer, der går ind for en differentieret undervisning og et trygt klasserum. Jeg stræber efter, at eleverne får indflydelse på undervisningen, samt den gode lærer-elev-relation og tror på, at læring bedst sker gennem praksis. KONTAKT: sidselak@msn.com / 60135044. Tommy Jan Truelsen / 26 år. FAG: Dansk, drama, historie/samfundsfag, religion, mediefag og seksualundervisning. Jeg er en rolig lærer, som har et smittende nærvær, humor, giver en god tryghed hos eleverne, så de tør at begå sig i klassen uden at frygte fejl. Jeg går ind for et aktivt læringsmiljø med plads til alsidig udvikling. Jeg vil hjælpe mine elever med at finde deres styrker, både personlige og faglige. At skabe et stærkt sammenhold er en prioritet i mit virke som lærer. KONTAKT: Tommyt1991@ hotmail.com / 23918039. ■

KONTAKT: Praktikkoordinator Gitte Tinning Madsen, for yderligere oplysninger og for indgåelse af uddannelsesaftale. vejleder@dfl-ollerup.dk / 6323 6331

37


Trænger du til nyt udsyn? Har du lyst til at blive klogere på dit fag? Så er det nu, at du skal søge O. Siesbyes legat. Som medlem af FSL og ansat ved en fri skole, har du mulighed for at søge legater, der tildeles som tilskud til kurser og rejser i uddannelsesøjemed. Ansøgninger til fremmedsprogskurser har første prioritet, men alle kan komme i betragtning. Puljen er større end normalt, og det er sidste gang, der uddeles fra legatet, så hold dig ikke tilbage med at søge til netop dit projekt. Eller jeres projekt, for gruppeansøgninger kan også støttes. Søg senest 7. maj 2018, og læs mere på hjemmesiden fsl.dk/legat.

38

legat-annonce2018.indd 1

08/02/18 08.03


Et fællesskab, der betaler sig – især for dig Vidste du, at Lån & Spar er kundeejet? At vi faktisk er ejet af bl.a. dig og de andre medlemmer af FSL – og mere end 45 andre organisationer? Udover at være en solid bank fra 1880, er vi nemlig også en bank for fællesskaber. 5 % er Danmarks højeste rente Med fællesskabet følger ekstra gode fordele. Som bl.a. 5 % i rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks højeste rente og noget ingen andre banker kan matche.

VIL DU HAVE

5%

PÅ LØNKONTOEN Ring: 3378 1948 – eller gå på lsb.dk/fsl og book møde

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto Du er medlem af FSL og har afsluttet din uddannelse. Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn) er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra).

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30

Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen. Der er 0 % på resten. Rentesatserne er variable og gælder pr. 1. januar 2018. Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Lån & Spar har samarbejdet med FSL siden 2012. Det får vi alle sammen mere ud af...

39


FORMANDEN SVARER på læserbrev af Ole Vistisen fra Brøruphus Efterskole bragt i sidste nummer af Frie Skoler. Her opfordrede Ole Vistisen Frie Skolers Lærerforening til blandt andet at udarbejde en smiley-ordning, så nyuddannede kan få et bedre overblik over særligt lønforholdene på de frie skoler.

Af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening

H

vor er det dejligt at læse et dedikeret indlæg fra en efterskolelærer, som synes, at lønnen ikke er i orden på efterskolerne, og at vi i Frie Skolers Lærerforening skal gøre noget ved det – det sætter jeg oprigtig pris på. Og der kommer også i indlægget flere forslag til, hvordan vi skal gøre det, nogle forslag, som jeg gerne vil kommentere på, men som først kalder på en generel kommentar. De seneste tre år har foreningen i den grad skiftet kurs, når det handler om den decentrale løn. Indtil 2015 tog vi ved enhver given lejlighed afstand fra det decentrale lønsystem. Men siden har foreningen indledt og gennemført en massiv lønkampagne, som har haft mange elementer, men hvor udgangspunktet har været, at vi omfavner det decentrale lønsystem og ser, hvad vi kan få ud af det. Jeg er enig med dig i, at det er et råddent lønsystem, som udelukkende tjener et formål; at holde lærerlønningerne nede. Men med lønkampagnen er der faktisk flere ting, der er lykkedes. For det første har den skabt en masse opmærksomhed på hele det frie skoleområde. For det andet har den i hvert fald de seneste år sat en prop i hullet, så lønforskellene mellem folkeskolen og de frie skoler ikke vokser. For det tredje

40

har den skabt en opmærksomhed – også hos de nyuddannnede – så de nu spørger til lønnen, når søger job. Og for det fjerde har tre af skoleforeningerne – Danmarks Private Skoler, Efterskoleforeningen og De Kristne Friskoler – offentligt meldt ud, at de synes, at det er rimeligt, at vi sammenligner lønnen med folkeskolen. Vi har i forbindelse med lønkampagnen allerede lavet en vejledningsside på foreningens hjemmeside, som beskriver, hvad man skal være opmærksom på, når man søger job på en fri skole – her er lønnen selvfølgelig med. Dertil foreslår du en smileyordning på lønnen. Den har vi i en vis udstrækning allerede. Vi har lavet et landkort med de skoler, hvor tillidsrepræsentanten har indberettet, at lønnen er på niveau med folkeskolens eller på vej dertil. Det har afstedkommet megen debat, og mange skoleledere er decideret vrede over det. Men vi holder fast, og du kan se det på vores kampagnesite på www.fairlærerløn.dk Vi forsøger også ved de igangværende overenskomstforhandlinger at bringe den decentrale løn på banen, for vi har brug for bedre værktøjer, hvis den skal virke. Hvis det ikke lykkes at lave en god løsning omkring decentral løn, så er jeg enig med dig i, at

vi må gå endnu mere til stålet for at få penge p kontoen til lærerne på de frie skoler. Og det kan jeg garantere for, at vi vil. Så længe vi har et udueligt statsligt lønsystem, vil vi kæmpe for at få det til at fungere. Og jeg lover dig, at hvis vi ikke får bedre forhold omkring den decentrale løn i den nye overenskomst, så vil vi intensivere kampen for ordentlige lønforhold på de frie skoler, og i den forbindelse vil vi bestemt overveje nogle af dine forslag. ■


INSPIRATION INDSIGT RELEVANS

th - og de

ele er

TIS GRAA arhus april 18.-19.

8507 - jyst

Mød skoleverdenen på to faglige messedage, med nye læremidler, foredrag, forfattermøder, kurser og digital læringsteknologi i praksis. Se det forrygende program på skolemessen.dk

Bestil din gratis billet på skolemessen.dk

VARIÉR DIN UNDERVISNING

– med digitale læremidler fra CFU

Ses v stan i på den ?

Besøg Danmarks Læringsfestival og hør om: E-BØGER – undgå glemte bøger og rykkere, skriv noter i bogen, brug ordsøgning og ordbog samt CFU's vejledninger til læreren SPILLEFILM – stream i klassen, giv dine elever adgang både i skolen og hjemme, markér udvalgte sekvenser, brug CFU's vejledninger til læreren SØGSMART – lær dine elever kildekritisk informationssøgning med værktøjet SøgSmart Tyvstart allerede nu på mitcfu.dk og søgsmart.dk

41


NOTER Eleverne skal kunne mærke, hvem du er Nærværende kommunikation er noget af det vigtigste for Niels Anders Thorn. Den tidligere skuespiller har i tiden på scenen og senere som instruktør og foredragsholder beskæftiget sig med kommunikationens mange lag. Og svaret på god kommunikation finder han i samspillet med andre skuespillere: Så længe de er nærværende på scenen, skaber de et rum, der suger publikum ind til sig. »Så snart du tænker på noget andet – det kan bare være, hvilken replik du skal sige næste gang – så mister du publikum«, forklarer Niels Anders Thorn, der i løbet af foråret afholder kurset 'Vær nærværende i din kommunikation' i samarbejde med Frie Skolers Lærerforening. Mange undervisere er gode til at kommunikere og forbinde sig med deres ele-

ver, men de kan altid blive bedre, dybere og mere forstående, mener Niels Anders Thorn. Hvis du mestrer formidlingens kunst, så kan folk mærke, hvem du er, og når de kan det, så finder de dig troværdig. Som lærer er troværdighed vigtig, fordi det har en effekt på elevernes tilgang til undervisningen: »Det er fuldstændig afgørende, at underviseren har stor troværdighed. Hvis du som underviser ikke er troværdig, så skaber eleverne deres eget billede af det, du vil lære dem. Men hvis de kan mærke dig, så slipper de alle forbehold«, siger Niels Anders Thorn. For Niels Anders Thorn handler det i høj grad om at tale til maven og hjertet i stedet for at tale til hovedet. Han oplever, at mange gerne vil forstå, forstå, forstå. Men

han mener, at de skal skifte fokus og i stedet bruge kroppen til at opleve og føle det nærvær, der opstår, når man er til stede. »Det at forstå noget er med til at lukke vores sind. Det fryser og stopper os«, siger Niels Anders Thorn. Derfor aktiverer han den kropslige hukommelse i sin undervisning, og på den måde skaber han en endnu dybere læring. ■ KAT

OM NIELS ANDERS THORN Skuespilleren Niels Anders Thorn underviser på kurset 'Vær nærværende i din kommunikation'. Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig på fsl.dk/kurser.

Foto Justin Hummerston

Hørsholm Lille Skole tabte skoven

Foto Scanpix

Det lykkedes ikke Hørsholm Lille Skole at overbevise landmålerne om, at skolen har hævd på en lille skov, som grænser op til skolen, og hvor skolens elever i flere år har leget. Dermed kan kommunen indlede et planlagt byggeri

på området. Som omtalt i sidste nummer af Frie Skoler har skolen protesteret mod byggeriet og borgmesterens behandling af sagen. Skolen undersøger, om den kan indlede en civil retssag om erstatning. ■ MHV

Skolerejser med bus

www.up-travel.dk - lene.bang@up-travel.dk - tlf. 2112 4122 42


Lavt budget - BERLIN

Mellem budget - BUDAPEST

Højt budget - TROLL AKTIV Masser af tid til hyggeligt samvær AlfA Travel på Sicilien i 2013

Hvad er jeres budget? AlfA Travel i Paris i 2017

SKOLEREJSER TIL ALLE BUDGETTER Hvor langt rækker jeres budget for skolerejsen? Hvis du er i tvivl, så tøv ikke med et ringe til en af vores erfarne rejsekonsulenter for sparring. Husk - jo før I er ude, og jo mere fleksible I kan være, jo længere rækker budgettet typisk!

Skolerejser med store oplevelser til små penge

Fast kontaktperson fra start til slut

LAVT BUDGET - 1.000,- til 1.500,fx Berlin, Hamborg eller Amsterdam 24/7 adgang til jeres rejsedokumenter

MELLEM BUDGET - 1.500,- til 2.000,fx Budapest, London, Krakow, Bruxelles eller Prag Tryghed uden uventede overraskelser

HØJT BUDGET - 2.000,- til 3.000,fx Troll Aktiv, Firenze, Barcelona, Athen eller Dublin

KONTAKT OS OG FÅ ET TILBUD TLF. 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK


SKOLELEDER SØGES Vores dygtige skoleleder siden 2006 har valgt at gå på pension. Vi søger derfor en ny skoleleder der vil stå i spidsen og lede skolen sammen med en viceleder. Vester Skerninge Friskole er opstået ud fra de Grundtvig-Koldske skoletanker og henter stadig inspiration heri. Skolen er veldrevet med stor opbakning fra forældre og det øvrige lokalsamfund. En sund økonomi sikrer gode rammer og mulighed for at forfølge de gode ideer, udvikle og eksperimentere. Vi er bevidste om vores ståsted og historie, men også nysgerrige på fremtiden og de forandringer der kommer, og søger den skoleleder som drømmer om at sætte sit personlige præg på skolens fortsatte udvikling. VI SØGER EN LEDER Der kan sikre udvikling og høj kvalitet af skolens undervisning og pædagogik, både når det gælder dannelse og faglighed.

Du er bevidst om værdien af et stærkt fællesskab og har visioner om videre udvikling af skolefællesskabet. Du skal medvirke til at gøre skolen synlig, nærværende og attraktiv i lokalsamfundet og bygge stærke relationer til det omgivende samfund. Du ser forskellighed som en styrke, men er samtidig i stand til at skabe en enhed ud af forskelligheden. Du skal stå i spidsen for den daglige drift og lede på baggrund af skolens værdigrundlag, og du brænder for at lave god skole. Du er en tydelig og nærværende personaleleder, som er i øjenhøjde med børn såvel som voksne. Du har en stærk faglighed, der sikkert har sit afsæt i lærer- eller pædagogområdet. Derudover har du ledelseserfaring og meget gerne lederuddannelse. VI TILBYDER En varm og udfordrende arbejdsplads med appetit på liv og læring i et tæt fællesskab mellem

230 skønne børn, 30 ansatte og 140 familier. Læs uddybende stillingsbeskrivelse på skolens hjemmeside www.vskfri.dk. Stillingen tiltrædes 1. august 2018. Yderligere oplysninger hos bestyrelsesformand Kristian Mondrup på mobil 4020 7444 eller mail: kristian.mondrup@hotmail.com. Evt. besøg på skolen kan også aftales her. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem finansministeriet og LC. Aflønning forhandles i intervallet 426.977 - 511.957 kr. Ansøgninger med relevante bilag sendes i ét samlet pdf dokument til: mail@JobVskFri.dk Ansøgningsfrist d. 16. marts kl. 12.00. Alle ansøgninger behandles af ansættelsesudvalg med diskretion. Samtaler gennemføres i to runder. Første runde gennemføres onsdag d. 4. april.

Vester Skerninge Friskole - Nyvej 7 - 5762 Vester Skerninge 44


KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE søger FORSTANDER pr. 1. august 2018 Vores forstander går på pension. Han har sammen med en engageret medarbejderstab drevet en efterskole, der hviler på tre grundpiller: musik, høj faglighed og fokus på fællesskabet.

• har administrativ og økonomisk indsigt og overblik • har interesse for lokalområdet og ønsker at være en del af det

Klejtrup Musikefterskole er en skole med et godt ry, en sund økonomi og en god søgning.

Vi tilbyder dig: • indflydelse på visioner og strategi for skolens fremtidige udvikling • en ansvarlig, dygtig og stærkt engageret personalegruppe • en velfungerende og ansvarlig bestyrelse • en arbejdsplads med højt til loftet, hvor musik, medbestemmelse, god energi og aktivitet er nøgleord • en fritliggende forstanderbolig i et hyggeligt landsbymiljø med et aktivt foreningsliv

Klejtrup Musikefterskole tager musikken alvorligt - både i det faglige, det sociale og det kreativt skabende. Vi mener, at musik har en værdi i sig selv - og det at arbejde med musik kan skabe selvstændige, kreative, samarbejdende og tænkende mennesker. Vi bygger på Grundtvigs skoletanker om en levende vekselvirkning, oplysning og oplivning. Vi forestiller os, at du som vores kommende forstander: • kan trives og agere i et musisk miljø • har erfaring med såvel undervisning som ledelse • kan udvikle det pædagogiske miljø og er i stand til at inspirere • kan lide unge mennesker og brænder for at skabe de bedste betingelser for deres trivsel, læring og udvikling • kan stå inde for skolens værdigrundlag og udleve værdierne i praksis • er nysgerrig og har et hjerte, der banker for den frie skoletradition og efterskoleformen • er visionær, kan træffe beslutninger og føre dem ud i livet

Løn i henhold til gældende overenskomst mellem ministeriet og LC. Intervallet er 482.428,92 – 559.090,17 Henvendelse vedrørende stillingen kan ske til Bestyrelsesformand Poul Anker Møller 6177 2801 Forstander Finn Jægersdorf 4017 6716 Viceforstander Camilla Mørk 2398 4839 Læs mere om skolen og stillingen på www.klejtrupmusikefterskole.dk/forstander-søges Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 1/3, 2018 - mærket ansøgning. Send ansøgningen og bilag til nuværende forstander fj@klejtrupmusikefterskole.dk og skolens formand pam@poulanker.dk.

Klejtrup Musikefterskole • Musikbakken 2, Klejtrup • 9500 Hobro • klejtrupmusikefterskole.dk

45


Økonomisk konsulent til Efterskoleforeningen En af vores erfarne kolleger går på pension. Vi søger derfor en ny konsulent med analytisk indsigt og strategisk udsyn, der kan rådgive og bistå skolerne indenfor det økonomiske og ledelsesmæssige område. Du kommer til at arbejde sammen med andre konsulenter, som rådgiver og bistår landets 244 efterskolers administrationer, ledelser, bestyrelser og revisorer. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2018.

Dine arbejdsopgaver er bl.a.

Vi tilbyder dig

• rådgivning og vejledning af skolerne om skoledrift og ledelse. Herunder økonomi, tilskudsregler, elevstøtte, regnskabsaflæggelse, bestyrelsesarbejde og ledelsesopgaven generelt.

• en dynamisk arbejdsplads med udgangspunkt i Vartov midt i København

• bidrage til bestyrelsens politiske arbejde med bl.a. økonomiske analyser

• forpligtende samarbejde i et inspirerende og afvekslende miljø præget af høj faglighed, hvor sparring og videndeling vægtes højt

• bidrage til foreningens generelle interessevaretagelse på skolernes vegne, fx overfor Undervisningsministeriet i forbindelse med nye lovforslag m.v. • planlægning og afvikling af kurser indenfor dine fagområder. Herunder udvikling af tilbud til ledergruppen • skriftlig formidling indenfor dine fagområder i nyhedsbreve m.v.

• stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver

• arbejde i en værdibåret forening med plads til debat • gode løn- og ansættelsesvilkår med en ugentlig arbejdstid på 37 timer • møde- og kursusvirksomhed, også udenfor normal arbejdstid og udenfor København, da efterskolerne ligger spredt over hele landet.

• yde bistand til bestyrelser og ledelser om fx strategi og skoleudvikling

Vi forventer af dig, at du

Yderligere oplysninger

• har gode samarbejdsevner og kan samarbejde på mange niveauer både indadtil og udadtil

Du kan læse mere om Efterskoleforeningen på www.efterskoleforeningen.dk

• har strategisk sans og interesse for hele skoleformens udvikling

Du er velkommen til at kontakte vicedirektør Anette Ingemansen, 3317 9581 eller økonomisk konsulent Ole Bjerring 3317 9766 for yderligere oplysninger.

• har flere års erfaring indenfor efterskoleverdenen eller den frie skoleverden som fx forstander eller viceforstander • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau eller tilsvarende faglige kvalifikationer • gode analyse- og formidlingsevner

Din ansøgning inklusive relevante referencer skal være modtaget i Efterskoleforeningen senest den 9. marts 2018 kl. 12.00. Vi planlægger at holde samtaler i uge 11. Ansøgning og bilag sendes elektronisk til job@efterskoleforeningen.dk

• er i stand til at omsætte og formidle din professionelle viden til skolernes medarbejdere og bestyrelser • har en helheds- og løsningsorienteret tilgang til opgaverne

Efterskoleforeningen er skoleformens fælles forening. Foreningens sekretariat ligger i Vartov i København og beskæftiger 20 medarbejdere. Foreningen omfatter alle 244 efterskoler og knap 6.000 personlige medlemmer (medarbejdere på skolerne og medlemmer af skolernesbestyrelser). Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen. Foreningens formål er at arbejde for skoleformens frie idégrundlag og skabe gode vilkår for skoleformens udvikling. Foreningen skal arbejde for, at skoleformen bidrager til at danne og uddanne unge til livsduelige og demokratiske medborgere, at skoleformen bidrager aktivt i samfundet, og at alle unge har mulighed for at vælge efterskole.

46


Kompagnistræde 32 · 1018 København K email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk Aalborg · Aarhus / Risskov · Esbjerg · Odense · København

Lærernes a-kasse · tlf: 7010 0018

WWW.LPPENSION.DK

W W W. L Æ R E R L O G . D K

Brug FSL’s prisbelønnede kursusejendom Hornstrup Kursuscenter til dit næste møde, kursus eller konference. Find masser af inspiration på vores hjemmeside.

hor nstr upkursuscent er.dk K I R K EBY VEJ 33 · 7100 VEJ LE · 758 5 2111

Attraktiv annoncepakke

Vælg en trioannonce og annoncér i alle medlemsmagasinerne Frie Skoler, Efterskolen og Friskolebladet med et samlet oplag på over 23.000.

FRIESKO LER.DK/ANNONCER

47


PROUST-SPØRGSMÅLENE Spørgsmålene til Bent Andersen er valgt ud blandt de såkaldte proustspørgsmål. Det var den franske forfatter Marcel Prousts opfattelse, at du afslører dit sande jeg, hvis du svarer ærligt på dem.

48


»Jeg regner med at gå ned på fuld tid, når jeg bliver 70« PÅ SPORET AF LÆREREN Bent Andersen er 63 år og lærer på Randers Kristne Friskole. Da Bent Andersen var 50 år, gik hans kone fra ham, og han mistede sit job. Så søgte han ind på læreruddannelsen, flyttede hjem i sin søns kælder og fik SU. Siden seminariet er han kommet sig over en blodprop og kræft i bugspytkirtlen, og han har taget en kandidatgrad i IT-etik. Senest er han gået i gang med en master i teologi.

Af Peter Krogh Andersen · pka@frieskoler.dk Foto Martin Dam Kristensen

Hvad er for dig den ideale tilværelse? Grundtvig sagde engang: »Lykkelig den, der har fred med Gud, sig selv og sin næste«. Det må være idealet. Hvis man kan se, at man stammer fra noget, der er større end sig selv, så kan man også forlige sig med sin nabo. Hvilke romanhelte foretrækker du? Jeg kan ikke fordrage helte i gængs forstand. Dagligdagens helte er langt at foretrække. For eksempel de enlige forældre, som dag efter dag kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen. De er undervurderede i helteskrivningen, og dem vil jeg gerne slå et lille slag for. Det dominerende træk i din karakter? Det er nok engagement. Uanset om jeg beskæftiger mig med min hobby sten eller med mennesker, så går jeg helhjertet ind i det. Det tror jeg også, mine venner og kone vil sige. Hvilken farve holder du mest af ? Blå! Spørg mig ikke hvorfor, men sådan har det været, siden jeg var dreng. Den har altid tiltrukket mig. Måske er det, fordi jeg selv er rødhåret? Hvad ville være den største ulykke for dig? At miste en af dem jeg elsker. Særligt mine børn og min kone. Min ældste datter døde af kræft, da hun var 20 år, så det har selvfølgelig sat sit præg.

Hvilken historisk person sætter du højest? Uden at ville lyde from, så må det nok være Luther. I Luther ser jeg et menneske, som er dedikeret, og som har en sag, han virkelig tror på. Han var heller ikke bange for selv at leve den sag, han troede på, og havde det ikke været for hans kone, Kate, var han gået rabundus, fordi han gav alt væk. Dine heltinder i historien? Marie Curie. Hun havde svære odds imod sig, men gav ikke op og var altid helhjertet og dedikeret. Uanset om det handler om en tømrer, der er god til sit håndværk, eller en lærer, der er super engageret, så er det her med at se bort fra sig selv en egenskab, der gør noget ved mig. At være motiveret af noget, der er større end en selv. Dine yndlingsforfattere? Det er svært at vælge, for det afhænger af min sindsstemning. Men hvis jeg har sådan en introvert dag, hvor jeg har brug for at trække vejret, så måske Pascal Mercier. Hans bog ‘Nattog til Lissabon’ er en af de bedste bøger, jeg har læst. Måske fordi jeg kan genkende mig selv i hovedpersonen, der lever en meget punktlig tilværelse, indtil han pludselig smider alt, hvad han har i hænderne, og hopper på et tog til Lissabon. Hvordan ville du helst dø? Lige så stille. Mæt af dage, fordi livet har givet det, det havde at tilbyde. Hvor jeg kan sige: Det var så mit liv. ■

49


EPILOG

Af Peter Krogh Andersen redaktør • pka@frieskoler.dk

En opfordring fra din nye redaktør

Den russiske gamemaster

Er vi OK?

Mit navn er Peter Krogh Andersen, og jeg er bladets nye redaktør - frem til sommer. I stedet for at fabulere over mine visioner og tiderne, der skifter, vil jeg gerne bruge den knappe spalteplads på en opfordring: send os en tanke – og gerne på en mail – hvis du har sjove, skæve, fascinerende, spidsfindige, kryptiske og gerne kritiske historier, som du synes, dine kolleger kan få glæde af. Her på redaktionen er vi glade og taknemmelige modtagere af alle former for historier. Du er altid velkommen til at skrive direkte til mig på pka@frieskoler.dk eller ringe på 87469110.

Kort inden jeg overtog redaktørposten på Frie Skoler, sad jeg til et pressemøde med en af de helt store spilstrateger, russeren Garry Kasparov. Som verdensmester i skak vandt han over computeren Deep Blue i 1996, men tabte allerede året efter. Med tiden vinder computere altid, når der er tale om lukkede systemer og fastlagte regler, mener han. »Men du kan ikke tage den konklusion med over i et åbent system. For mens computere kan løse alle de problemer, hvor reglerne er sat op af mennesker, så kan de stadig ikke stille spørgsmål. De kan stadig ikke identificere, hvilke problemer, der er relevante«.

De igangværende overenskomstforhandlinger udvikler sig fra dag til dag, og dermed giver de seneste nyheder ikke meget mening at skrive om i et blad, der afhænger af både print og postvæsen. Indtil parterne har fundet frem til konkrete aftaler, vil jeg derfor opfordre til at følge seneste nyt på fsl.dk, foreningens Facebookside og i nyhedsbrevet. Desuden kan du finde en indsigtsfuld analyse om årets forhandlinger, en tidslinje og en oversigt over den konfliktfyldte fortid i den forrige udgave af Frie Skoler.

Foto Martin Dam Kristensen og Scanpix

50


SkolePlan

- din skoles nye IT-platform? Vi stiller med 17 års IT-erfaring fra de frie skoler, en gennemprøvet platform og over 20.000 brugere. Skal vi hjælpe dig til en lettere hverdag?

ADMINISTRATIV PLATFORM ● ● ● ● ● ● ●

Karakterhåndtering Webtilmeld Elevadministration Skemalægning Arbejdstidsstyring Løn-integration Fravær/protokol – og meget mere

PÆDAGOGISK PLATFORM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Intranet – lærer, elev og forældre Elevjournal, sikker håndtering af følsomme oplysninger Sikkert beskedsystem Mødekalender med dagsorden, referat og bilag Ugeplaner Online redigering af officedokumenter Tilmeldinger, samtaler, arrangementer m.m. Konferencer (Grupperum) Dagbog/klasselog Lektier Fravær/protokol – og meget mere

APP TIL ANDROID OG IPHONE ● ● ● ● ● ●

Besked/postsystem Skema Fravær/protokol Dagbog/klasselog Opslag Lektier – og meget mere

INTEGRATIONER (DATAUDVEKSLING) ● ● ● ● ● ● ● ●

Proløn Karakterdatabasen Uni-login Ung-ip Google Calendar, Office365 Tabulex EDB-brugs Dansk SkoleData – og flere

Ring til Brian Reinhold på 4029 5813 eller læs mere på skoleplan.dk


Afsender: Frie Skoler, Ravnsøvej 6, 8240 Risskov • Al henvendelse: redaktionen@frieskoler.dk • Sorteret magasinpost SMP • ID. NR. 42190

få mere for mindre med danmarks bedste bogpakke fra meloni Tilmeld din skole til Melonis bogpakke og få 5-6 nye kvalitetsbøger tilsendt 3-4 gange om året direkte til skolens bibliotek eller PLC til en fast lav bogpakkepris på 500 kr. pr. pakke Den nye bogpakke indeholder følgende bøger (værdi af 1032 kr):

meloni.dk/bogpakke


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.