Page 1

FSB webbportal webbkurs Fredagkv채ll kl 19 i Kyrkan i Kackurs i Larsmo 15.04.2011

Company Confidential


Utlovats! Vad betyder det att webbportalen är ett innehålls hanteringssystem?

Hur det är uppbyggt till både teknik och med människor?

Varför: statestik,mål och visioner

Hur gör man. Hur skriver man in en text och sätter med bild

Något om mekanismerna på portalen

Hur fortsätta? Webbutsändningar, Bloggar, anmälningsformulär...


Vad betyder det att webbportalen är ett innehållshanteringssystem? • Att man kan skriva in texter och sen flytta dessa texter till olika delar av portalen såsom • Framsidan, under notiser ,på församlingarnas presentation eller under någon annan kategori • Att texter m.m är sparade i en databas. • Att innehållet kan hanteras via en webbläsare av den som fått den rättigheten och på portalen finns följande rättighetsnivåer=roller med strigande rättighetsnivå • Vanlig webb surfare kan läsa bara det som erbjuds • Inloggade kan också läsa det som passerat bäst före datumet och sådan information som bara visa för inloggade t.ex instruktioner för webbportalen. • Inloggade som ges skribent rättigheten = alla kända kan skriva texter. • Inloggade som gets editering rättigheten kan editera texter (t.ex skrivfel ) • Inloggade som gets publicerings rättigheten kan publicera texter. • Förutom rent administrativa vilket sker på ”baksidan”.


Hur det är uppbyggt till både teknik och med människor? • Ett (igentligen två ) webbläsar gränssnitt mot en databas • Menyer, textfält för artiklar och andra fält • Möjlighet att gruppera in innhåll i olika kategorier • t.ex då kan man för församling x visa alla texter valda för den kategorin • Eller visa nyast, senast eller mest lästa ur kategorin/erna

• Människor! Ca 50 registrerade av de flesta har givits skrivrättingheter. Ca 8 finns på ”baksidan” med administrator rättigheter och ett fåtal med antingen editor eller publicering rollen. Centrala byggstenar: roller,framsida,åtkomstnivåer, aktivering (börjar/slutar,på/av), ordning,metadata, författar alias, sektion/kategori


Texteditorn • Tabeller • Länkar: • Ytter, databasen, inuti lång text

• Bilder • Text stilar,rubriker • Sid-delning (läs mer.. ,ny sida)


Text editor, Central byggstenar • Åtkomstnivå – roller • Sektion / Kategori • Aktivering =publicering, ”bäst före” • Startsidan • Metadata • Beskrivning • Nyckelord


Lucas Nyberg, baptist.fi server administrator • Har satt upp 2 joomla installationer på baptist.fi servern FSB och SBFU • Kortadresser till FSB webbportalens församlings presentationer Kortadresser på baptist.fi:

Församlingar på baptist.fi http://www.baptist.fi/esse (har också www.kyrktorget.se/esse.baptist) http://www.baptist.fi/forsby http://www.baptist.fi/hankmo http://www.baptist.fi/larsmo http://www.baptist.fi/bennas

http://www.baptist.fi/helsingfors (hemsida: www.skillnaden.net) http://www.baptist.fi/jakobstad (hemsida www.betania.fi) http://www.baptist.fi/karleby (hemsida http://kokkolan-betel.net ) http://www.baptist.fi/komossa (bönehus) http://www.baptist.fi/malax http://www.baptist.fi/munsala (hemsida: http://www.munsalabaptistforsamling.fi ) http://www.baptist.fi/narpes http://www.baptist.fi/oravais http://www.baptist.fi/oxkangar http://www.baptist.fi/petalax http://www.baptist.fi/purmo

Epost adresser på baptist.fi fsb@baptist.fi samfundsforestandren@baptist.fi sbfu_styrelsen@baptist.fi (humle@baptist.fi) mst@baptist.fi

Http://www.baptist.fi/vasa http://www.baptist.fi/vasaelim http://www.baptist.fi/vora

forsby@baptist.fi narpes@baptist.fi


Andreas Sten, SBFU webbmaster • SBFU har en joomla installation på baptist.fi servern


Något om mekanismerna på portalen • I.o.m att texter kan grupperas i kategorier så kan man plocka fram det nyaste, senaste ,mest lästa. • Genom RSS-flöde kan man inkludera på portalen information från andra portaler såsom sbfu , radio- och Tv-andakter på areenan • Genom presentation av google kalender kan man ha flere kalendrar såsom ”samfunds”, sbfu:s, MST:s m.m • Inbäddas kan t.ex blädderbara dokument via Issuu, youtube filmer m.m • Moduler som finns med som standard eller som tillägg ger bland annat bildgalleri, gallupar, kontaktrutor och skräddarsydda frågeformulär för t.ex läger- och konferans anmälningar.


Hur fortsätta? Webbutsändningar, Bloggar, anmälningsformulär... • Skrivet i Kyrkpressen • ”Steaming ger möjlighet till delaktighet” • ”Steaming är en balansgång mellan motstridiga rättigheter” • ”Webbutbildarna rycker ut i stiftet”

• ”Församlings webbreportrar” • Snabb internet uppkoppling till Humle = webcast från konferensen? • Skräddarsydda frågeformulär för t.ex anmälan till läger • Bloggare FÖR baptist.fi inte allmänt bloggande som på Kyrkpressen (”Lägg ner Kp-bloggarna” skrev Patrik Hagman)


Andreas Björklund, Webbmaster för FSB webbportal • Född i Jakobstad, uppvuxen i Purmo baptistförsamling ,med i Helsingfors Betel bosatt i Kyrkslätt. • Har i både jobb och fritid använt mej av webbsidor för att kommunisera • Kanske inte en fullfjädrad teknik guru men söker efter kommunikations möjligheter med den teknik som finns för att föra oss baptister tillsammans och sänka tröskeln.

Andreas Björklund kontaktruta

• Nås på andreas.bjorklund@baptist.fi och 050-4821397

Webbmaster kontaktruta

Webbportal kurs i kyrkan i Kackurs  
Webbportal kurs i kyrkan i Kackurs  

Webbportal kurs i kyrkan i Kackurs

Advertisement