Page 1

December Fredag

26.11 kl 18 Öppet hus i Betel

Söndag

28.11 kl 10 Ssk. Adventsgudstjänst i Zion. Victorzon. Grupp A

Tisdag Onsdag Lördag

30.11 kl 18 Gk i Betel 01.12 19.30 Bön i Betel 04.12 kl 19 Missionsauktion Zion. Servering. Gåvor mottages med tacksamhet

Söndag

05.12 kl 14 Gudstjänst i Betel. Förs.offer. Victorzon. Grupp B. Kyrkkaffe

Tisdag Onsdag Torsdag

07.12 kl 18 Gk i Betel 08.12 19.30 Bön i Betel 09.12 kl 13 Symöte

Söndag

12.12 kl 10 Ssk

Tisdag Onsdag Lördag

14.12 kl 18 Gk i Betel 15.12 19.30 Bön och nattvard i Betel 18.12 kl 18 Julbön med sånger i advent med ”Lagen och nåden”. Bo-Sanfrid Höglund och Mikael Lidman. Ack. Yngve Svarvar i Forsby, Saron

Söndag

19.12 kl 13 Julfest i Betel. Servering kl 16 Julbön i Bennäs, Betel

Fredag

24.12 kl 23 Stilla Natt i Zion. Kom och upplev julnattens händelser

Lördag

25.12 kl 8

Onsdag Fredag

29.12 19.30 Bön hos Maj-Lis Ede, Lillbyvägen 170 B1 31.12 kl 20 och framåt. Öppet hus hos May-Len o Rabbe Ede. Grindbackavägen 27, Överpurmo

Julotta i Forsby, Saron o Esse Bapt.kyrka

Januari Söndag

02.01 kl 13 Pensionärsfest i Zion. ”Larsmofiskarna” under ledning av Leif Semskar. Servering. Buss från Nybränn kl 12 via Käcko

Torsdag

06.01 kl 10 Gudstjänst i Betel. Vzon. Grupp C

Lördag

08.01 kl 18 Sånggudstjänst i Forsby, Saron. Sångare från Kuni i Korsholm. Servering

Tisdag

11.01 kl 18 19.30 12.01 19.30 14.01 kl 18

Onsdag Fredag

Gk i Betel Planering i Betel Bön Betel Öppet hus i Betel

Söndag

16.01 kl 10 Ssk. Gudstjänst i Zion. Nattvard. Förs.offer. Victorzon. Grupp D

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

18.01 19.01 20.01 21.01

Söndag

23.01 kl 10 Gudstjänst i Betel.Victorzon. Grupp E

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

25.01 26.01 27.01 28.01

Söndag

30.01 kl 10 Ssk. Gudstjänst i Zion. Vzon. Grupp F

Lö-Sö

05-06.02

kl 18 19.30 kl 13 kl 18

kl 18 19.30 kl 14 kl 18.

Gk i Betel Bön i Betel Symöte Öppet hus i Betel

Gk i Betel Bön i Betel Andakt på Purmohemmet Öppet hus i Betel

Församlingsweekend i Ruurikkala? Info kommer senare.

Rätt till ändringar förbehålles. Följ med annonseringen i ÖT! http://www.baptist.fi/purmo


Purmo Baptistförsamling önskar

God jul & gott nytt år!

Vi gratulerar! Svenfelt, Karita Willner, Edith

60 år 17 december 96 år 28 december

Välkommen med på gudstjänster och samlingar!

Purmo baptistförsamling på nätet: http://www.baptist.fi/purmo

Pastorn Har tjänstledigt 8-10 december och ledig helg 11-12 december samt 8-9 januari Pärmbild:

Nätet

Purmo Baptistförsamling Överpurmovägen 280, 68970 Överpurmo Tel 06-7273 589 Pastor Daniel Victorzon Bondev.73, 68920 Forsby Tel 7260034, 0500567801 email: daniel.victorzon@baptist.fi Ordf. Tore Ede Ejdevägen 215, 68940 Lillby Tel 7273 001 Kassör Majvor Westström Härmälävägen 57, 68940 Lillby Tel 7271 121 Församlingens konto: Purmo Andelsbank 557000-43237 Kanslitider i Zion: Fredagar kl. 9-11, tel 7273 589 Kontakta gärna pastorn under andra tider också! Tel 0500-567801

Och hon lindade honom och lade honom i en krubba

December 2010 - Januari 2011

Purmo baptistföramlings program december 2010 till januari 2011  

Purmo baptistföramlings program december 2010 till januari 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you