Page 1

-

I takt med Anden

Allt har sin tid Predikaren 3:1 ”Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund.” Hade förmånen att få besöka Rom i slutet på september i samband med att Europeiska baptisterna hade sitt rådsmöte i närheten av Rom. Rom var en speciell stad. Ruiner från forntiden samsades med nyare byggnader från modern tid. Man kunde höra historiens vingslag som blandade sig med

storstadens öronbedövande trafikbrus. Romarrikets glansdagar i makt och utbredning var förbi. Nu var det bara ruiner och monument kvar från den tiden. Jag tänkte, är det det vi lämnar efter oss när arbetsdagen är slut? Det gäller att bygga ett andligt liv för evigheten, på en hållbar grund, och med hållbart byggnadsmaterial. Det är inte bara för tiden vi bygger, men för evigheten. NEV

Notera: Pastorn avslutar sin tjänst i samfundet och det nuvarande arbetsförhållandet upphör i församlingen den 30 november 2010 och han går i pension den 1 december. I november har pastorn semester. Larsmo baptistförsamling, Kackurvägen 221, 68570 Larsmo

Ordförande: Sten-Olof Kackur, Skabbskärsvägen 285, 68570 Larsmo Tfn: 050-561 6166, kackur@gmail.com Kassör: Marlene Sämskar, Sandörsv.14, 68570 Larsmo Tfn; GSM 050-5939493 Bankkonto: 556755-216125

www.baptist.fi

Allt har sin tid 

Församlingsblad 6 november 2010 - 9 januari 2011


Det händer i Larsmo baptistförsamling NOVEMBER 2010 Lörd 06 kl.18.00 Sönd 07 kl.17.00 Tisd 09 Torsd 11 Fred-Lörd Lörd 13

kl.18.00 kl.18.00 12-13.11 kl.19.00

Dec. fortsättn... Sönd 05 kl.11.00

Allhelgonadagen, Hemlandssångernas kväll, servering, insamling Församlingsafton, pastorn avtackas, servering Scouterna Sång och andakt på Sandlunden Bönekedjan från kl.18.00-18.00 Öppet hus för ungdomar

Tisd 07 Torsd 09 Fred-Lörd Lörd 11

kl.18.00 kl.18.00 10-11.12 kl.19.00

Tisd 14 kl.13.00 Torsd 16 kl.18.00 Lörd 18 kl.19.00

Grötfest, Joy Kids medverkar med sång, scouterna och söndagsskolan deltar, efter programmet gröt och kaffeservering för alla Symötesjulfest Gemensam julbön på Sandlunden Öppet hus för ungdomar

kl.18.00 kl.13.00 kl.19.00 kl.10.00 Finlands svenska baptistsamfunds och Finlands svenska baptistmission rf höstmöte, samt Svenska baptisternas i Finland ungdomsförbund rf höstmöte i Vasa, baptistkyrkan Lörd 20 kl.19.00 Öppet hus för ungdomar

Sönd 19 kl.11.00

Gudstjänst med medverkan av Patrik Wallin

Lörd 25 kl.08.00

JULDAGEN, Julotta, predikan av gästpredikant, sångarna medverkar Samling för äldste Samling för styrelsen och äldste

Sönd 21 kl.11.00

Lörd 08 kl.19.00

Sönd 14 kl.18.00 Tisd 16 Onsd 17 Torsd 18 Lörd 20

Tisd 23 Lörd 27 kl.18.00

Kvällsmöte, medverkan av Caj Långnabba, tema: Inför Jesu tillkommelse Scouterna Kvinnornas Symöte Bön o lovsång

Ung-gudstjänst, ungdomarna medverkar med sång och musik, insamling för internationell mission Ingen scoutsamling Gemensamt möte i Holm bönehus med Kyrkans Ungdom, omväxlande program, servering

Sönd 28 Tisd 30 kl.13.00 Kl.18.00

Ingen gudstjänst Kvinnornas Symöte Scouterna

DECEMBER 2010 Torsd 02 kl.19.00 Lörd 04 kl.19.00

Bön och lovsång Öppet hus för ungdomar

Sönd 12 kl.11.00

Gudstjänst, söndagsskola, ung cell, HHN, Carl-Gustav Strand predikar Scouterna, höstterminens avslutning Sång och andakt på Sandlunden Bönekedjan från kl.18.00-18.00 Öppet hus för ungdomar

Tisd 28 kl.17.30 Kl.19.30 JANUARI 2011 Sönd 02 kl.17.00

Sönd 09 kl.11.00

Nyårsfest, ”delamed dig”, inför det nya året, Vörå frikyrka inbjuden, servering Öppet hus för ungdomar Gudstjänst, predikan av Karolin Högberg, HHN

Följ med annonseringen i Österbottens Tidning (torsdagar) och på www.kyrktorget.se/larsmo.baptist eller www.baptist.fi

Du är alltid välkommen till baptistkyrkan i Kackur!

Larsmo församlingsblad november 2010 till januari 2011  

Larsmo församlingsblad november 2010 till januari 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you