Page 1

INFORMATIEBROCHURE FSA BESTUUR 2014-2015

WWW.FSA.NL


2 | INFORMATIEBROCHURE


INHOUD VOORWOORD

4

OVER DE FSA

5

PROJECTEN

6

SOCIALE ACTIVITEITEN

7

FSA BESTUUR

8

VOORZITTER

9

SECRETARIS

10

PENNINGMEESTER

11

BEDRIJFSCONTACTEN

12

INTERNE BETREKKINGEN

13

TIJDSBESTEDING EN VERGOEDING

14

INSCHRIJVEN & INFORMATIEAVONDEN

15

FSA BESTUUR 2014-2015 | 3


VOORWOORD Ben jij in staat de grootste financiële studievereniging van Nederland te besturen? Wil jij een professioneel netwerk opbouwen en ben je bereid je een jaar lang in te zetten voor de vereniging? Meld je dan nu aan voor een bestuursjaar bij de FSA! De FSA is dé financiële studievereniging van Amsterdam. Wij bieden studenten van o.a. de UvA en de VU de mogelijkheid om in contact te komen met het bedrijfsleven door middel van onze evenementen. Tijdens een bestuursjaar bij de FSA zal je je organisatorische vaardigheden verbeteren, intensief samenwerken met vijf andere bestuursgenoten en je ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Dit alles zal zeker van pas zal komen in je verdere carrière.

4 | INFORMATIEBROCHURE

Deze informatiebrochure is bedoeld om je te informeren over een bestuursjaar bij de FSA en de verschillende functies binnen het bestuur. Wanneer je na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Er zullen twee informatiebijeenkomsten gehouden worden, één op de UvA en één op de VU, zie pagina 15. Wil je meer weten over de FSA? Bezoek dan de website (www.fsa.nl) of bezoek ons op de UvA in kamer P 2.02A/2.03A. Ook is het altijd mogelijk om een afspraak voor een persoonlijk gesprek met één van ons maken om meer te weten te komen over het bestuur of over een specifieke functie.


OVER DE FSA De FSA fungeert als intermediair tussen studenten en het bedrijfsleven. Daartoe organiseert de FSA gedurende het gehele collegejaar nationale en internationale projecten binnen één van onze vier pijlers: Accountancy, Banking & Finance, Consultancy en Investments. Daarnaast organiseren we ook projecten die niet  speciaal binnen één van  de pijlers  vallen.  Alles bij elkaar bestaat onze portefeuille uit  14 verschillende projecten met elk een eigen commissie. De commissies

bestaan uit twee, drie of vier studenten. De relatief kleine commissies zorgen ervoor dat alle commissieleden ieder aspect van de organisatie meemaken. Een onderscheidende factor van de FSA is dat de vereniging zich voornamelijk focust op studenten die zich in een latere fase van hun studie bevinden. Dit zijn derdejaars Bachelor- en Masterstudenten met een economische, bedrijfskundige of andere financiële achtergrond.

FSA BESTUUR 2014-2015 | 5


PROJECTEN Zoals eerder vermeld, zijn onze projecten onder te verdelen in vier pijlers: Accountancy, Banking & Finance, Consultancy en Investments. Daarnaast

hebben wij ook nog vier overkoepelende projecten. In het volgende diagram worden alle projecten van de vereniging systematisch weergegeven.

FSA

FSA Banking

FSA Investments

FSA Consultancy

FSA Accountancy

London Banking Tour

Amsterdam Investment Cruise

Consultition

Fort Boyard

International Banking Cycle

Asset Management Tour

Research Project

Access Accountancy

The Acquisition

Traders Trophy

FSA Congres

Beroependagen

Multinational Battle

FSA Inside

6 | INFORMATIEBROCHURE


SOCIALE ACTIVITEITEN De FSA organiseert naast haar projecten ook veel sociale activiteiten. Zo zijn er gezellige borrels op wisselende locaties in het centrum van Amsterdam en is er drie keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Twee keer per jaar wordt er een alumniborrel georganiseerd, hiervoor zijn alle oud actieve leden van de FSA uitgenodigd!

Verder vindt er twee keer per jaar een actieve ledendag plaats. Enkele activiteiten uit het verleden zijn: indoor skydiven, abseilen van de Euromast en een kookworkshop. Tot slot gaat de FSA ieder jaar op wintersport en is er tijdens Koningsdag een speciale FSA boot die door de grachten van Amsterdam vaart!

FSA BESTUUR 2014-2015 | 7


FSA BESTUUR Het bestuur bestaat uit vijf functies die over zes personen verdeeld zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester, bedrijfscontacten (twee personen) interne betrekkingen. De en functies verschillen van elkaar in de hoofdverantwoordelijkheden, maar er zijn ook overkoepelende taken voor ieder bestuurslid. Aan de start van je bestuursjaar zal er een overdrachtsweekend zijn met het oude bestuur. Tijdens dit weekend leer je de langetermijnvisie van de FSA goed kennen. De FSA koestert haar alumni en gedurende het gehele

8 | INFORMATIEBROCHURE

jaar is er de mogelijkheid om op de kennis van oud bestuursleden terug te vallen. Wekelijks worden er in de bestuursvergadering lopende zaken besproken en beslissingen genomen. Tijdens beleidsdagen kijk je samen met het bestuur kritisch naar de dagelijkse gang van zaken en kijk je in hoeverre deze daadwerkelijk in lijn is met het beleid dat je als bestuur in het begin van het jaar hebt vastgelegd. Je bent als FSA bestuur verantwoordelijk voor een vereniging met 4000 leden, waarvan ruim 50 actieve leden en ongeveer 700 Alumni.


VOORZITTER De voorzitter is het gezicht vanuit de FSA naar buiten toe en de contactpersoon vanuit het bestuur voor de Raad van Commissarissen (RvC), de Universiteiten, de Raad van Advies (RvA) en andere studieverenigingen. Daarbij ben je naast voorzitter van de FSA ook de voorzitter van de Financiële Associatie Nederland (FAN): dit is het overkoepelende orgaan van de vijf grootste financiële studieverenigingen binnen Nederland. Aan het begin van het jaar zal je als voorzitter het beleidsplan uitwerken en ben je gedurende het jaar hoofdverantwoordelijk voor het naleven van het beleid. Om te controleren of het beleid halverwege het jaar ook is uitgevoerd is er de

tweede Algemene Ledenvergadering (ALV), waarvoor jij als voorzitter het halfjaarverslag uitwerkt en presenteert. Om het jaar af te ronden zal je ook het jaarverslag uitwerken en presenteren tijdens de laatste ALV. De voorzitter bespreekt maandelijks met ieder bestuurslid persoonlijke doelstellingen en algemene lopende zaken. Het voorbereiden en leiden van vergaderingen zoals de bestuursvergadering, beleidsvergaderingen en de vergaderingen met de RvC vallen ook onder de taken van de voorzitter. Als voorzitter moet je een sterke visie hebben, strategische keuzes kunnen maken en een leidende rol kunnen nemen binnen je bestuur.

“Mijn bestuursjaar stond in het teken van het omzetten van ideeën naar acties, pro-activiteit en het werken in een team. Het was een zeer leerzaam jaar waarin ik de mogelijkheid heb gekregen om in een relatief vertrouwde omgeving zowel mijn sterke als zwakke punten te ontdekken en te ontwikkelen.” Femke de Vries (Voorzitter 2011-2012) Business Controller Marketing & Retail bij Heineken

FSA BESTUUR 2014-2015 | 9


SECRETARIS De secretaris helpt de voorzitter met het vormgeven van het beleidsplan en met het uitvoeren van de strategie. Hierbij vervul je de rol als vice-voorzitter. Daarnaast ben je als secretaris verantwoordelijk voor het interne beleid, het ledenbestand en ben je de contactpersoon voor alumni. Tijdens de vergaderingen zal de secretaris notuleren. Alle ICT gerelateerde zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. Dit betekent dat je wekelijks de website aanpast, (actieve) leden voorziet van o.a. een account en zorg draagt voor het functioneren van de ICT op de bestuurs- en commissiekamer. Ook behoort het

inkopen van kantoorartikelen en andere praktische benodigdheden tot de taken van de secretaris. De secretaris vervult veel taken die misschien moeilijk te definiëren zijn. Wat wel algemeen bekend is, is dat je onmisbaar bent in het bestuur doordat je fungeert als een tweede hand voor de voorzitter, maar ook voor de overige bestuurs- en commissieleden. Wanneer je geïnteresseerd bent in het uiteenzetten van het beleid en de strategie, maar niet als voorzitter op de voorgrond wilt staan, is een functie als secretaris zeer geschikt voor jou.

“Tijdens een bestuursjaar bij de FSA krijg je veel verantwoordelijkheden, kom je met diverse uitdagingen in aanraking en ontmoet je ontzettend veel nieuwe mensen. Een uitgelezen mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en je netwerk te vergroten!” Eric van Breemen (Secretaris 2008-2009) Associate bij PwC

10 | INFORMATIEBROCHURE


PENNINGMEESTER Alle in- en uitgaande betalingen worden door de penningmeester uitgevoerd. Daarnaast zal je alle facturen inboeken en deze wekelijks afletteren. Naast het debiteurenbeheer valt onder de taak van de penningmeester ook de belastingaangifte, het aanvragen van subsidie en het betalen van verzekeringen. De penningmeester zal de algemene begroting opstellen, monitoren én hierover maandelijks de kascommissie een update geven. De financiën van ieder project lopen via de penningmeester. Als penningmeester ben je er tevens verantwoordelijk voor dat de inkomsten en uitgaven verlopen zoals gepland is aan het begin van het bestuursjaar. Mocht dit niet het geval zijn, dan dien je daar op een zo goed mogelijke wijze op in te spelen.

Ben je geïnteresseerd in alle kasstromen van de FSA en lijkt het je een uitdaging om deze ook daadwerkelijk te beheren? Dan is een functie als penningmeester iets voor jou! Je hebt als penningmeester een grote verantwoordelijkheid omdat jij als enige uit het bestuur het complete overzicht hebt en houdt op alle in- en uitgaven. Natuurlijk krijg je hierbij ondersteuning van de kascommissie en houden zij nauwkeurig toezicht dat er geen zaken over het hoofd worden gezien. Belangrijke eigenschappen die een penningmeester moet hebben zijn punctualiteit, nauwkeurigheid en je moet sterk in je schoenen staan om soms nee te kunnen zeggen.

“Het bestuursjaar bij de FSA betekende voor mij een grote persoonlijke ontwikkeling. De kans om een professionele organisatie met een omzet van een half miljoen euro aan te sturen was zeer leerzaam, maar ook het netwerk dat ik opbouwde heeft me echt geholpen!” Teun van der Velden (Penningmeester 2008-2009) Financial Market trainee bij Ministerie van Financiën

FSA BESTUUR 2014-2015 | 11


BEDRIJFSCONTACTEN In het bestuur vervullen twee personen de functie van bedrijfscontacten. Samen met één ander bestuurslid ben je de contactpersoon van ongeveer 80 bedrijven waar de FSA mee samenwerkt. Je onderhoudt de bedrijfsrelaties via de mail, telefoon, post en gaat ook persoonlijk naar de bedrijven toe. Hierbij gaat het om de verkoop van promotionele producten, het vastleggen van projectdeelnames en het bedenken van creatieve samenwerkingsmogelijkheden. De uitdaging hierbij is het zo goed mogelijk behartigen van alle strategische en financiële belangen van de FSA en tevens het voldoen aan de wensen van alle bedrijfsrelaties.

Aan het begin van het bestuursjaar stel je onder andere het verdienmodel op. Later bedenk je een plan voor de hoofdsponsorschappen. Ook factureren de bedrijfscontacten alle bedrijven voor geleverde diensten en proberen zij de debiteurenstand te minimaliseren. Wanneer je geïnteresseerd bent in het bezoeken van veel bedrijven in de financiële sector past de functie bedrijfscontacten zeker bij jou! Je leert al snel hoe je zakelijke gesprekken het beste kunt voeren en tot slot ervaar je hoe het is om nauw samen te werken met je partner.

“Mijn bestuursjaar was de perfecte combinatie van lol en hard werken, persoonlijke en professionele ontwikkeling en het bouwen van vriendschappen en een netwerk.” Pieter van Diepen (Bedrijfscontacten 2006-2007) Portfolio Manager Equities - Financials bij APG

12 | INFORMATIEBROCHURE


INTERNE BETREKKINGEN Als interne betrekkingen ben je verantwoordelijk voor alle actieve leden en de sociale activiteiten die de FSA met haar actieve leden onderneemt. Gedurende het jaar zijn er maandelijkse borrels, actieve ledendagen, alumniborrels en trainingen. Tijdens de zomerperiode hou je je voornamelijk bezig met het voeren van oriëntatiegesprekken met geïnteresseerde studenten. Vervolgens leid je ook de sollicitatiegesprekken en is het jouw taak dat de actieve leden elkaar zo goed mogelijk leren kennen. Als interne betrekkingen ben je ook verantwoordelijk voor de algemene

FSA promotie en ben je gedurende het jaar bezig met het werven van nieuwe actieve leden voor volgend jaar. Als interne betrekkingen ben je het primaire aanspreekpunt voor de actieve leden. Je moet hiervoor een open en sociale persoonlijkheid hebben, je in mensen interesseren en mensen kunnen enthousiasmeren. Daarnaast is het een functie die uitermate geschikt voor je is wanneer je creatief van aard bent en het leuk vindt om vernieuwende activiteiten voor de actieve leden te bedenken.

“Een bestuursjaar bij de FSA is een enorme ervaring: je bent samen met vijf anderen verantwoordelijk voor het besturen van een ‘organisatie’ van ruim 3000 leden. Zo’n kans krijg je niet snel op die leeftijd. Buiten dat, is het ook een enorm gezellig jaar vol nieuwe vriendschappen, borrels en mooie momenten!” Lianne middeldorp (Interne Betrekkingen 2009-2010) Job Market Communication Specialist bij Optiver

FSA BESTUUR 2014-2015 | 13


TIJDSBESTEDING EN VERGOEDING Een bestuursjaar bij de FSA is een fulltime bezigheid. Je zal in principe op elke doordeweekse dag kantooruren draaien en tevens zal je er rekening mee moeten houden dat bepaalde activiteiten ’s avonds en/of in het weekend plaatsvinden. Je hoeft tijdens je bestuursjaar niet ingeschreven te staan bij een Universiteit. Zo kan je je een jaar uitschrijven, waardoor je geen studievertraging hoeft op te lopen. Daarnaast ontvang je vanuit de FSA een bestuursbeurs en worden reiskosten die gemaakt zijn ten behoeve van de FSA vergoed.

14 | INFORMATIEBROCHURE

Heeft deze informatie je geĂŤnthousiasmeerd om je op te geven voor een bestuursjaar bij de FSA? Of heb je nog vragen die je graag aan ons wilt stellen? Je krijgt de mogelijkheid om meer te weten te komen tijdens de informatieavonden die worden georganiseerd op de UvA en de VU. Voel je vrij om ons met vragen te benaderen over de verschillende bestuursfuncties en/of over de FSA in het algemeen. Wij voeren graag een individueel gesprek met jou, om jou een zo goed mogelijk beeld te geven van onze dagelijkse taken.


INSCHRIJVEN EN INFORMATIEAVONDEN Inschrijven

Informatieavonden

Je kunt je inschrijven tot zondag 13 UvA: Dinsdag 1 april van april 23:59u door een mail met daarin 17:00-18:00 in REC J/K 3.05B je motivatiebrief, CV en cijferlijst van je VU: Woensdag 2 april van Universitaire opleiding te sturen naar 17:00-18:00 in HG–12A36 bestuur@fsa.nl.

FSA BESTUUR 2014-2015 | 15


WWW.FSA.NL

Bestuurswerving brochure  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you