Page 1

Klubi Studentor Allahu. Së shpejti do të lihen të punojnë me forcat e veta, duke sakrifikuar shëndetin dhe familjet e tyre, të preokupuar me çështjet e tyre. Kjo do të ketë sukses, do të ketë sukses! Ishtë një kuvend shumë i madh. Dhe shërbyesit e ligë me padurim u hodhën në detyrat e tyre dukë bërë që muslimanët në çdo vend të jenë të zënë, të zënë, të zënë dhe të nxitojnë andej e këndej. Supozoj se pyetja është: A KA QENË SHEJTANI I SUKSESHËM NË PLANIN E TIJ? Gjykoni vetë! Përktheu: Klubi Studentor Marrë nga: www.beautifulislam.net

KLUBI STUDENTOR Pasi të lexoni këtë broshurë, mundësojani të tjerëve të lexojnë të njëjtën. Dhe keni kujdes, fletushka përmban ajete kur'anore, andaj ndalohet hyrja me të në vende të ndotura, gjegjësisht në toalet si dhe në vende të ngjashme. Boton: Shoqata Qytetare Klubi Studentor

e-mail: penastudentore@hotmail.com

A jeni të zënë? Klubi Studentor

është fundi i dëshirave... pra, ku janë mendjet tona që nuk mendojnë? Ç'kemi që nuk marrim mësim? Nëse përfundimi qenka në këtë vend, atëherë fatkeqësitë e të goditurve le të bëhen më të lehta, le të kënaqen të brengosurit dhe le të gëzohen zemrat e të varfërve! Pra, o ju që ju ka goditur varfëria dhe o ju që jeni të sprovuar me fatkeqësi! Veproni mirë që ta banoni xhennetin e All-llahut dhe ta keni në fqinjësi Atë! Të shenjtë janë emrat e Tij: "Paqja dhe shpëtimi qoftë mbi ju për atë që duruat, sa i bukur që është përfundimi në këtë vend" (Kur'an).

KLUBI STUDENTOR Pasi të lexoni këtë broshurë, mundësojani të tjerëve të lexojnë të njëjtën. Dhe keni kujdes, fletushka përmban ajete kur'anore, andaj ndalohet hyrja me të në vende të ndotura, gjegjësisht në toalet si dhe në vende të ngjashme. Boton: Shoqata Qytetare Klubi Studentor

e-mail: penastudentore@hotmail.com

Përkujtoja vetes Xhennetin, gjerësia e të cilit është sa qiejt e toka!


Klubi Studentor Shejtani caktoi një kuvend botëror. Në fjalën hyrëse shërbëtorëve të tij të ligë u tha: “Nuk mund t'i ndalim muslimanët nga shkuarja në xhami. Nuk mund t'i largojmë ata nga leximi i Kur'anit dhe nga njojha e së vërtetës. Nuk mundemi bile t'i ndalojmë ata në krijimin e lidhjes së ngushtë dhe të qëndrueshme me Allahun. Nëse ata e arrijnë këtë afërsi me Allahun, atëherë fuqia jonë mbi ata është e thyer”. Pra, le të shkojnë nëpër xhamia, le të jetojnë jetën e tyre konzervative, por pushtojeni kohën e tyre, që të mos mund të arrijnë atë lidhje shpirtërore me Allahun. Kjo është ajo që unë kërkoj nga ju, shërbyes. Hutoni ata që të mos arrijnë atë lidhje me Krijuesin e tyre, largoni nga ajo lidhje thelbësore gjatë tërë ditës. - "Si do ta bëjmë këtë?" pyetën shërbyesit e tij. - " Bëni ata të jenë të zënë me gjërat jo të rëndësishme të jetës së tyre, trilloni plane të panumërta që të pushtoni mendjen e tyre" - u përgjigj ai. - "Nxtini të harxhojnë, të harxhojnë, të harxhojnë dhe të huazojnë, të huazojnë, të huazojnë. Mbushni mendjen e grave që të shkojnë në punë, kurse burrat të punojnë 6-7 ditë në javë, 10-12 orë në ditë, që të mund të mbushin jetën e tyre të zbrazët. Mos i lejoni që të shpenzojnë kohë me fëmijët e tyre. Dhe si pjesë e familjes, së shpejti shtëpia e tyre nuk do t'u ofrojë prehje nga presioni i punës!". - "Mbingarkoni mendjet e tyre, që të mos mund të ndëgjojnë atë përshpëritje të vogël. Joshni ata të dëgjojnë radio ose kaseta kurdo që të jenë duke vozitur. Televizorët,

videot, Cd-të dhe kompjutorët t'i kenë të kyçura në shtëpitë e tyre vazhdimisht. Dhe shikoni që çdo shitore dhe restorant pandalë të lwshojë muzikë. Kjo do të bën mendjen e tyre lëmsh dhe do ta këpusë lidhjen e tyre me Allahun. - "Mbushni tavolinat me revista dhe gazeta. Sulmoni mendjen e tyre me lajme 24 orë në ditë. Pushtoni momentet e vozitjes së tyre me bilborda reklamash. Mbushni kutitë postare me hedhurina, katalogje të ndryshme, lotari, dhe çdo lloj fletushke e ofertash emocionale për produkte dhe shërbime falas dhe shpresa të kota. - "Vendosni manekene të bukura nëpër revista që burrat të besojnë se bukuria e jashtme është më me rëndësi, dhe do të bëhen të pakënaqur me gratë e tyre. Aha! Kjo punë do t'i coptojë ato familje shumë shpejtë! - "Akoma edhe në argëtimin e tyre, le ta teprojnë. Le të kthehen nga argëtimi të raskapitur, të shqetësuar dhe të papërgatitur për javën që vjen. - "Mos lejoni që të dalin në natyrë për të menduar rreth mrekullive të Zotit. Në vend të kësaj dërgoni ata nëpër parqe dëfrimi, ngjarje sportive, koncerte dhe kinema. - "Mbani të zënë, të zënë, të zënë! Dhe kur të mblidhen me miqësi fetare, ngatërroni në përgojime dhe biseda të kota (muhabet), që të ndahen me ndërgjegje të turbulluar dhe emocione jo të qetësuara. - "Vazhdorni pra, le te jenë të angazhuar në kërkimin e kënaqësisë shpirtërore. Por grumbulloni jetën e tyre me shumë çështje që të mos kenë kohë të kërkojnë fuqi nga

Nëse uritesh në këtë botë ose varfërohesh, mërzitesh, sëmuresh, të cenohet e drejta, ose e shijon ndonjë padrejtësi, përkujtoje veten tënde me begatinë, rehatinë, qetësinë, gëzimin, kënaqësinë, sigurinë dhe përjetshmërinë në xhennetet e Naimit, ngase nëse ti e beson një gjë të tillë dhe punon për një përfundim të tillë, atëherë të gjitha humbjet e tua shndërrohen në fitime, telashet e tua në dhurata, e njerëzit më të mençur janë ata që punojnë për ahiret, ngase ajo jetë është më e mirë dhe e amshueshme29. Ndërsa njerëzit më budallenj janë ata që këtë jetë e shohin si vendqëndrim të përjetshëm të tyre, si shtëpi dhe fund të dëshirave të tyre, e do t'i shohësh të tillët si njerëzit më të padurimshëm pranë fatkeqësive, që më së shumti shqetësohen pranë telasheve, ngase ata nuk shohin përveç kësaj jete të tyre të ulët e kalimtare, nuk mendojnë përveçse për të, e as që punojnë përveçse për të, e aspak nuk dëshirojnë që t'u turbullohet e të prishet kënaqësia dhe gëzimi i tyre. E sikur të tillët ta kishin hequr mbulesën nga zemrat e tyre dhe perdet e paditurisë nga sytë e tyre, do t'u kishin folur vetes së tyre për shtëpinë e përjetshmërisë, për begatitë e saj, për shtëpitë e pallatet e saj dhe do ta kishin dëgjuar ligjëratën e shpalljes në përshkrimin e saj, e pasha All-llahun ajo është shtëpia e cila meriton përkujdesjen, mundin dhe lodhjen. Një prej dijetarëve islam thotë: "Sikur kjo botë të ishte

Klubi Studentor prej ari dhe argjendi dhe ajo botë të ishte prej baltë, njeriu i mençur do ta zgjedhte atë të baltës për shkak të përhershmërisë së saj". Kurse realiteti i këtyre botave është e kundërta: Kjo botë është prej balte e pluhuri duke ia shtuar kësaj edhe kalueshmërinë e saj, derisa ajo botë është e ndërtuar nga ari e diamanti dhe në të është përgatitur për besimtarët ajo që syri nuk e ka parë e as veshi nuk e ka dëgjuar e as që ndokujt i ka rënë ndërmend. Shtoja kësaj edhe përhershmërinë e saj. Vërtet në këta shembuj ka mësim per ata që logjikojnë. A keni menduar vallë për përshkrimin e banorëve të xhennetit, se ata nuk sëmuren, nuk brengosen e nuk vdesin, nuk u shkatërrohet rinia e as nuk u vjetërohen rrobat! Janë në dhoma të cilave ana e jashtme u shihet nga brenda, e brendësia u shihet nga jashtë, dhe në to ka çka syti nuk ka parë, e as veshi s'ka dëgjuar, e as që dikujt në mendje i ka shkuar!? Atje kalorësi ecën nën hijen e drurit të cilën për 100 vite nuk mund ta kalojë, gjatësia e tendave atje është 60 milje, lumenjtë rrjedhin, pallatet e saj janë të larta, frytet janë të gatshme, ujërat burojnë, shtretërit lartë janë të vënduar, gotat janë të shtruara, jastëqet janë të renditura, shiltet e qëndisura janë kudo të shpërndara, është kompletuar kënaqësia në të, është lartësuar pëtjetimi në të, aroma kundërmon në të, përshkrimi i saj është madhështor, atje

Ajenitezene perkujtojavetesxhennetin  
Advertisement