Page 1

Ved beklagelig fejl er der en forkert litteraturliste til Søren Harnow Klausens kapitel: ’Viden i erhvervslivet’. Den rigtige litteraturliste finder du på dette indstik.

Ved beklagelig fejl er der en forkert litteraturliste til Søren Harnow Klausens kapitel: ’Viden i erhvervslivet’. Den rigtige litteraturliste finder du på dette indstik.

Litteratur

Litteratur

Boisot, Max H. (1998): Knowledge Assets. Securing Competitive Advantage in the Information Economy. Oxford University Press. Gibbons, M., C. Limoges, H. Nowotny et al. (1994): The New Production of Knowledge. London. Klausen, Søren Harnow (2005): ‘Viden om viden’, KRITIK 175. Klausen, Søren Harnow (2006): ’Myter om videnssamfundet’, Ledelse & Uddannelse Online, Nr. 1. Klausen, Søren Harnow (2008): ’Viden eller livet?’, i Skovmose, H. et al (red.): Folkeskolens filosofi – idealer, tendenser & kritik. Philo­ sophia, Århus. Klausen, Søren Harnow (2008): ’På sporet af videnssamfundet’, Slagmark 52. Kolind, Lars (2000): Vidensamfundet. Dagsorden for Danmark i det 21. århundrede. Gyldendal. Mokyr, Joel (1990). The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress. Oxford University Press. Platon (2007): Theaitetos. Museum Tusculanum. Qvortrup, Lars (2004): Det vidende samfund. Mysteriet om viden, læring og dannelse. Unge Pædagogers Forlag.

Boisot, Max H. (1998): Knowledge Assets. Securing Competitive Advantage in the Information Economy. Oxford University Press. Gibbons, M., C. Limoges, H. Nowotny et al. (1994): The New Production of Knowledge. London. Klausen, Søren Harnow (2005): ‘Viden om viden’, KRITIK 175. Klausen, Søren Harnow (2006): ’Myter om videnssamfundet’, Ledelse & Uddannelse Online, Nr. 1. Klausen, Søren Harnow (2008): ’Viden eller livet?’, i Skovmose, H. et al (red.): Folkeskolens filosofi – idealer, tendenser & kritik. Philo­ sophia, Århus. Klausen, Søren Harnow (2008): ’På sporet af videnssamfundet’, Slagmark 52. Kolind, Lars (2000): Vidensamfundet. Dagsorden for Danmark i det 21. århundrede. Gyldendal. Mokyr, Joel (1990). The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress. Oxford University Press. Platon (2007): Theaitetos. Museum Tusculanum. Qvortrup, Lars (2004): Det vidende samfund. Mysteriet om viden, læring og dannelse. Unge Pædagogers Forlag.

Erhvervsfilosofi  
Erhvervsfilosofi  

Uddrag fra bogen

Advertisement