Page 8

Motiverne bag det vidtrækkende klassekompromis........... 275 Restgruppen. Systemets akilleshæl ................................. 276 Fra ret og mulighed til noget for noget.............................. 280 Ungdomsydelsen viser vejen ............................................ 280 Noget for noget-princippets store gennembrud 1993.................................................... 282 Aktivering – et universalmiddel i 1997.............................. 284 En alternativ tolkning: de sociale rettigheders fornyelse....................................................... 285 Arbejdsetikken skærpes i 00’erne..................................... 285 Den danske arbejdsmarkedsmodel på dødslejet ................... 288 Dagpengelængden forkortes, efterløn beskæres – i udbudsøkonomiens tegn.............................................. 292 Patienten i centrum – nye sociale delinger?....................... 295 Sundhedsforsikring for de fastansatte.............................. 296 Boligpolitikken – fra krav om ligestilling til fattigvelfærd................................................................ 299 Delinger efter etnicitet, en uomgængelig fodnote............... 301 Drivkræfterne bag noget for noget-princippet – internationalt orienterede selskaber kræver ny dagsorden.................................................................... 302 Globaliseringstesen............................................................. 306

Kapitel 17 Epilogen: De universelle ydelser – kampen for lighed, forebyggelse og rationalitet............ 308 Tre motivkredse x tre aspekter bag den universalistiske velfærdsstat ...................................310 Hvem stod bag den sociale reformering? ...............................315 Referencer.......................................................................... 320 Noter................................................................................... 334 Navneregister..................................................................... 369

10

Uddrag af Den danske velfærdsmodel 1891-2011  
Uddrag af Den danske velfærdsmodel 1891-2011  
Advertisement