Page 6

Lige og fri adgang til sundhed.............................................. 162 Toforsørgerfamiliens velfærdsstat......................................... 165 Fælles hjemmehjælp ........................................................ 166 Daginstitutioner for alle ...................................................171 Familieydelser...................................................................175 Moderskabsydelse for alle .................................................175 Lovfæstet barselsorlov til alle lønmodtagere.......................176 Børnepenge.......................................................................176 Fra familiepolitik til ligestillingspolitik..............................178 De fælles institutioner...........................................................179 De ældre, plejekrævende og nødstedte.............................. 180 Sygehusene...................................................................... 183 Den fælles undervisning .................................................. 184 Motiverne bag den fælles skole......................................... 187 Lønmodtagermodellen marginaliseres ................................. 188 Barselsorloven udvides – fra lønarbejder til erhvervsaktiv..................................... 190 Boligen – velfærdsstatens akilleshæl.....................................191 Velfærdsstatens grænser...................................................... 194 Motiverne bag den universalistiske velfærdsstat................... 196 Drivkræfterne bag den universalistiske velfærdsstats ekspansion..................................................... 199

Kapitel 13 Velfærdsstaten udbygges under politisk og økonomisk turbulens 1974-1982/83 ........................... 204 Et liv så nær det normale..................................................... 205 Barselsorloven forbedres 1980 – også for de selvstændige ................................................... 207 Barselsorloven 1983 – også for mænd....................................210 Arbejdstilbud 1978 – retten til fortsatte dagpenge.................214 Efterlønnen – en socialdemokratisk kronjuvel...................... 217

Kapitel 14 Social nedtur ..................................................................... 223

Kapitel 15 Universalismen udbygges midt i en sparetid 1986-1989.......................................................................... 225

8

Uddrag af Den danske velfærdsmodel 1891-2011  
Uddrag af Den danske velfærdsmodel 1891-2011  
Advertisement