Page 1

Torben Jakobsen og Jens Jørgensen

Dansk i grundforløbet – lærervejledning

Frydenlund


Dansk i grundforløbet – lærervejledning 1. udgave, 1. oplag, 2013 © Forfaeren og Bogforlaget Frydenlund ISBN 978-87-7118-148-7 Forlagsredakon: Thea Emborg Korrektur: Bodil Wi Dahlin Grafisk lreelæggelse: Debora á Reynatrøð Grafisk produkon: Graphy CemS, Spanien

Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun lladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og Copydan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skrilige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser.

Bogforlaget Frydenlund Alhambravej 6 DK-1826 Frederiksberg C tlf.: 3393 2212 post@frydenlund.dk www.frydenlund.dk Tilmeld dig forlagets nyhedsmail på www.frydenlund.dk/nyhedsservice.


Indhold Forord.................................................................................................7 Lekon 1 Introdukon l faget ........................................................................ 11 Lekon 2 Camilla Christensen: Veninder, del 1................................................ 15 Lekon 3 Camilla Christensen: Veninder, del 2................................................ 19 Lekon 4 Naja Marie Aidt: Ond i sulet, del 1 .................................................. 25 Lekon 5 Naja Marie Aidt: Ond i sulet, del 2 .................................................. 29 Lekon 6 Anders Bodelsen: Alt er lladt, del 1................................................ 33 Lekon 7 Anders Bodelsen: Alt er lladt, del 2................................................ 39 Lekon 8 Fremsllingsformer .......................................................................... 43 Lekon 9 Herman Bang: Foran Alteret, del 1 .................................................. 51 Lekon 10 Herman Bang: Foran Alteret, del 2 ................................................. 55 Lekon 11 Marn Andersen Nexø: Lønningsdag .............................................. 59 Lekon 12 Merete Pryds Helle: Mørkningsmen, del 1 ................................... 65 Lekon 13 Merete Pryds Helle: Mørkningsmen, del 2 ................................... 69 Lekon 16 Rimtyper og rimstrukturer, del 1...................................................... 75 Lekon 17 Rimtyper og strukturer, del 2 .......................................................... 81

5


Lekon 18 Analyser af raptekster, del 1 ............................................................ 87 Lekon 19 Analyse af rap-tekster, del 2 ............................................................ 91 Lekon 20 Vita Andersen: Det smukke rum ....................................................115 Lekon 21 To lyriske digte................................................................................121 Lekon 23 Introdukon l sagprosa og processkrivning, del l ........................127 Lekon 24 Introdukon l sagprosa og processkrivning, del 2.......................133 Lekon 25 Meningsarkler, del 1 ....................................................................135 Lekon 26 Meningsarkler, del 2 ....................................................................139 Lekon 27 Mundtlighed, del 1 .........................................................................143 Lekon 28 Mundtlighed, del 2 .........................................................................145 Lekon 29 Mundtlighed, del 3 ........................................................................147 Lekon 30 Mundtlighed 4................................................................................149 Lekon 31 Korilmanalyse, del 1 ....................................................................151 Lekon 32 Korilmanalyse, del 2 ....................................................................159 Lekon 33 Reality-tv, del 1...............................................................................165 Lekon 34 Reality-tv, del 2...............................................................................171 Lekon 35 Reality-tv, del 3...............................................................................173 Google-dokumenter i undervisningen..........................................175 Lieratur ........................................................................................182

6


Lekon 2

Camilla Christensen: Veninder, del 1

I denne lektion arbejdes der med referat, resumé, novellegenren samt fortællerens placering. Endvidere skal eleverne introduceres til Faglige begreber. Der vil derfor forekomme mange henvisninger til denne i det følgende.

Leke l lekon 2: Læs i Faglige begreber om referat. Læs Camilla Christensens novelle Veninder. Udarbejd et kortfattet referat af teksten. Referatet skal fyl-

de ca. 10 linjer på computer.

Lekonens forløb Opgave 1: Opsamling på leken Indledningsvis arbejder eleverne ud fra arbejdsformen Ordet rundt i 10-15 minutter. (Læs mere om Ordet rundt på s. 122-123 i Cooperative Learning). Her bliver eleverne inddelt i teams, der hver især får stillet disse opgaver: Læs jeres referater op for hinanden. Vælg det bedste referat. Begrund jeres valg.

Hvert team læser dernæst det udvalgte referat op for klassen. Referatet kommenteres og vurderes af eleverne ud fra de giv-

15


Dansk i grundforløbet

ne krav, som de er defineret i Faglige begreber, og eleverne får derefter denne opgave: Læs i Faglige begreber om resumé.

Derefter skal der være en kort klassediskussion, hvor klassen diskuterer, hvad forskellen er på et referat og et resumé. Opgave 2: Hvad er en novelle? Hvert team får følgende instruktion (der gives 15 minutter til at løse opgaven samt den efterfølgende klassediskussion): Læs i Faglige begreber, hvad der karakteriserer en novelle. Hvilke af genrekravene er opfyldt, og hvilke mangler i no-

vellen Veninder? Opgave 3: Fortællerens placering I denne opgave skal eleverne arbejde ud fra arbejdsformen Par på tid. (Læs mere om Par på tid på s. 124-125 i Cooperative Learning). Afsæt ca. 15 minutter til denne opgave.

Eleverne slles følgende opgaver: Læs i Faglige begreber om bagudsyn og medsyn. I finder

disse begreber under opslaget komposition. Hvor i novellen er der medsyn, og hvor er der bagudsyn? Hvornår siger jeget den sidste sætning – »Jeg vidste heller

ikke, at Messy havde været udspringer engang?« Hvad ligger der i denne formulering? Læg særligt mærke til formuleringen heller ikke. Hvad siger det om deres venindeforhold? Denne opgave samles op ved, at læreren udpeger enkelte par fra de forskellige teams til at fremlægge deres resultater for klassen. En meget interessant pointe er, at novellen er skrevet med medsyn bortset fra følgende to steder:

16


Lekon 2

»Det hjalp lidt, at der måske er en grund til, at jeg altid mister mine ting«. samt »Jeg vidste heller ikke, at Messy havde været udspringer engang«. Altså kan man argumentere for, at hele novellen er fortalt med bagudsyn.

17

Uddrag af Dansk i grundforløbet – lærervejledning  
Uddrag af Dansk i grundforløbet – lærervejledning  
Advertisement