Issuu on Google+

Katalog 2014

Bo / ger om

pÌdagogik 23 nyheder – og en masse andet godt!


2 · Nyt fra redaktionen

·

B Ø G E R

O M

Kære læser Du sidder nu med vores nye pædagogikkatalog. Her præsenterer vi en række spændende nyheder for 2014 sammen med mange af de bøger, der allerede har vist deres værd. Det pædagogiske arbejde i dagens Danmark undergår en konstant forandring – og i disse år i særlig høj grad med tanke på den nye skolereform, den nye pædagoguddannelse og krav i daginstitutioner om bl.a. læreplaner og børnemiljøvurderinger. På Frydenlund sætter vi en stor ære i altid at kunne præsentere et bredt udvalg af fagbøger til det pædagogiske arbejde – bøger, der har fingeren på pulsen og møder pædagogen, læreren, forskeren og den studerende lige der, hvor behovet er. Kataloget er inddelt i forskellige temaer: • I daginstitutionen • I skolen • Børn og unge med særlige behov • Leg og lær • Pensumtitler, teori og metode. Bøgerne kan købes direkte på forlagets hjemmeside eller hos boghandleren. Køber du med betalingskort på hjemmesiden, sparer du fragten ved forsendelse i Danmark. På side 31 finder du mere om vores vilkår for forsendelse og levering samt en bestillingskupon. På frydenlund.dk kan du læse mere om de enkelte titler og finde informationer om alle vores udgivelser inden for pædagogik og andre emneområder – f.eks. psykologi og kommunikation. På side 21 kan du læse om Frydenlunds Bogklub, hvor du som medlem kan spare op til 40 % på bøgerne. Men du behøver selvfølgelig ikke være medlem af bogklubben for at købe vores bøger. God læselyst! Med venlig hilsen Redaktionen på Frydenlund Frydenlund Alhambravej 6 1826 Frederiksberg C 3393 2212 post@frydenlund.dk www.frydenlund.dk Tilmeld dig Frydenlunds nyhedsbrev, der holder dig opdateret om nye udgivelser inden for de områder, der interesserer dig: www.frydenlund.dk/nyhedsservice.

Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed Annegrethe Ahrenkiel, Birger Steen Nielsen m.fl. De neoliberale styringsformer ændrer dag­ institutionerne til rene serviceorienterede dag­ tilbud. Der er derfor brug for omtænkning og nytænkning. Et ensidigt fokus på skoleforberedelse undergraver det almene dannelsesperspektiv for børnene og daginstitutionernes almene socialisationsopgave. Og det usynliggør store dele af det pædagogiske arbejde. Bogen kritiserer den igangværende nedbrydning af daginstitutionerne – men den viser også en anden vej: Daginstitutionerne som fælles gode – som del af et velfærdsparadigme. Det gælder nemlig for daginstitutionerne – som for de øvrige velfærdsinstitutioner – at de ikke bare kan forsvares ud fra det, der har været. De må grundlæggende fornyes. »Bogen kan med sine meget genkendelige ob­ servationer og skarpe analyse af daginstitutions­ arbejdet være lige præcis den saltvandsindsprøjt­ ning, det dehydrerede pædagogiske om­­ råde tørster efter. Derfor et dette ikke bare en bogan­ meldelse, men også en boganbefaling«. Kritisk Debat 320 sider · normalpris 299 kr. bogklubpris 229 kr. · best.nr. 1763


P Æ D A G O G I K

·

I daginstitutionen · 3

Daginstitutionen til hverdag – den upåagtede faglighed Annegrethe Ahrenkiel, Birger Steen Nielsen m.fl. Er bleskift og frokost også pædagogik? Bogen foreslår en ny forståelse af det pædagogiske institutionsarbejde som et samlet hele. Fem forskere fra RUC demonstrerer, hvordan den pædagogiske faglighed er til stede i det samlede institutionelle arbejde – ikke kun i de planlagte pædagogiske aktiviteter. De har fulgt dagligdagen i to børneinstitutioner, og fokus flyttes på den måde over på det, som pædagogerne opnår sammen med børnene frem for det, de ikke har tid til eller formår. En helhedspædagogik – med afsæt i begreber som rytme, sammenhæng, gestisk viden, socialitet og ensemblespil – tilfører børnelivet fundamentale sociale kvaliteter. Og det stigende fokus på skoleforberedelse og servicering af forældre begrænser mulighederne for at udfolde disse kvaliteter.

NYHED

»Dette er en modig og væsentlig bog. Når man har læst bo­ gen, siger man: Ja, naturligvis skal det være sådan«. AKTbladet

148 sider · normalpris 229 kr. bogklubpris 179 kr. · best.nr. 1784

Kampen om daginstitutionen

Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession John Benedicto Krejsler, Annegrethe Ahrenkiel & Camilla Schmidt (red.) Daginstitutionen og pædagogens professionelle status ud­ fordres af grundlæggende reformer af den offentlige sektor. Bogen giver et overblik over ændringerne i velfærdspolitik­ ken for de 0-6-årige. Reformerne er i høj grad præget af anbefalinger fra OECD og EU og gør bl.a. daginstitutionsområdet til en del af den samlede nationale uddannelsespolitik. Kvalitetsreform, læreplaner og børnemiljøvurderinger er blot enkelte eksempler på, hvordan forestillinger om vidensøkonomi, kompetenceudvikling og livslang læring også ’rammer’ danske daginstitutioner og pædagogens arbejdsopgaver. Bogen tager ikke stilling til, om de mangfoldige udviklinger er gode eller dårlige. Den kortlægger i stedet det nye spillerum for at tænke og organisere pædagogisk arbejde i dagtilbud for de 0-6-årige.

NYHED

221 sider · normalpris 249 kr. bogklubpris 169 kr. · best.nr. 3350


4 · I daginstitutionen

·

B Ø G E R

O M

Hvor har du stillet mit legetøj? 1-3-åriges udviklingsmuligheder ved arrangering af legetøj Henriette Søbjerg Knudsen

Forel

øbig f

orsid

e

Er det godt nok, at legetøjsbilen er smidt hen i hjørnet? Og at bondegår­ den står nøgen uden dyr? Nej, siger forfatteren til denne bog og viser, hvordan arrangering af legetøj har kvalitativ betydning for barnets leg og psykologiske udvikling.

Bogen diskuterer, hvad daginstitutionerne skal bidrage med, for at børnene lærer det, de skal kunne i skolen og på arbejdsmarkedet. Diskussionen omhandler særligt, hvordan daginstitutionerne i kraft af læreplaner og aktiviteter kan bidrage til børnenes udvikling. Det bliver en diskussion af, hvad daginstitutionerne kan gøre for at stimulere børnenes udvikling, hvilke kontekster der er til rådighed, og hvor daginstitutionerne kan gribe aktivt ind. Her kan man f.eks. tage udgangspunkt i de særligt tilrettelagte aktiviteter, såsom sprogstimulering, spisesituationer og naturoplevelser. Men der findes noget, der konstant er til rådighed i daginstitutionerne – noget som børnene hele tiden er omgivet af og hele tiden er i relation med, nemlig det rum, de færdes i, og alt det legetøj, de omgives

på vej i 2014

af. Når vi ønsker at bidrage til børnenes udvikling, er det derfor oplagt at se på, hvilke udviklingsmuligheder der er for børnene i deres legeaktiviteter med legetøjet. Bogen går i dybden med arrangering af legetøj og betydningen heraf for såvel småbarnets psykologiske udvikling som legen. Her er også praktiske anvisninger til, hvordan man selv kan arrangere legetøjet. Bogen henvender sig særligt til pædagoger og andet pædagogisk personale, der arbejder med 1-3-årige børn, samt forskere og andre fagpersoner inden for børns psykologiske udvikling. Henriette Søbjerg Knudsen er kandidat i pædagogisk psykologi fra RUC og DPU og leder af en integreret daginstitution. ca. 100 sider, ill. i farver · normalpris ca. 199 kr. bogklubpris ca. 139 kr. · best.nr. 1779


·

I daginstitutionen · 5

Foreløbig forside

P Æ D A G O G I K

Mad og nærvær Lækker vegetarisk mad i daginstitutionen Rikke Rosengren & Nana Lyzet Med forord af Rasmus Kofoed En vegetarisk kogebog, hvor opskrifterne er beregnet til hhv. 40 børn og fire personer, så ret­ terne kan laves både i daginsti­ tutionen og hjemme hos mor og far. Bogen er inddelt efter årstiderne. Hver del begynder med et par forslag til udepædagogiske aktiviteter, der passer til årstiden, og forfatterne opfordrer til, at børnene også er med til at indsamle råvarerne. Saften og tarteletterne smager trods alt altid bedre, når man selv har været med til at samle rabarberne og plukke aspargeserne. Dermed bliver naturen automatisk inddraget i institutionens hverdag.

NYHED

Indlært hjælpeløshed?

Leg og bevægelse

Lise Ahlmann

Lise Ahlmann

Bogen og den medfølgende dvd viser, hvordan man støtter bar­ nets udvikling og hjælper det til at blive mere selvhjulpen.

Bogen og den medfølgende dvd viser, hvordan man gennem leg med redskaber styrker vugge­ stue- og børnehavebørns moto­ rik og glæde ved bevægelse.

1½ - 4 år

I vuggestuerne bliver bleskift og påklædning ofte reduceret til en praktisk nødvendighed, der skal overstås så hurtigt som muligt. Men det er vigtigt for børn, at de bliver inddraget aktivt i vuggestuens aktiviteter. Bog og dvd viser, hvordan man ved hjælp af nye metoder og prioriteringer kan inddrage børnene aktivt i vuggestuerne, så de bliver aktive deltagere i deres eget liv. »Alle institutioner med børn fra 0 til 3 år bør være i besiddelse af denne lille, kloge bog med tilhørende dvd«. HHHHH jagoo.dk

Mange børn bevæger sig ikke nok. Det er en trist udvikling, for bevægelse og sansemotorik er grundlaget for hele barnets udvikling. Bogen og den medfølgende dvd giver masser af inspiration til, hvordan børns motoriske evner kan styrkes ved hjælp af bevægelseslege, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser. Lise Ahlmann er fysioterapeut, bevægelsespædagog og mag.art. i psykologi. Hun har mange års erfaring som underviser på seminarier og efteruddannelseskurser for vuggestue- og børnehavepersonale.

Rikke Rosengren er leder og medstifter af institutionen Børneøen. Nana Lyzet er kok. 195 sider, indb. og ill. i farver normalpris 249 kr. bogklubpris 199 kr. best.nr. 3085

51 sider, ill. i farver + dvd normalpris 229 kr. bogklubpris 169 kr. best.nr. 1669

58 sider, ill. i farver + dvd normalpris 229 kr. bogklubpris 169 kr. best.nr. 1498


6 · I daginstitutionen

·

Bevægeomsorg

Lyst til læring

Børnemotorik i teori og praksis

– om at opdage verden med børn

Birte Servais Bentsen

Kirsten Poulsgaard

Bogen samler den teoretiske og praktiske viden om børns motorik og bevægeomsorg.

Allerede i vuggestuen og børne­ haven er børn i gang med at op­ dage og blive klogere på verden. Bogen viser, hvordan vi voksne kan hjælpe børnene på vej.

Alt for megen leg er i dag stillesiddende, og det kan skade børnene på længere sigt. Barnets bevægelser er en del af dets totaludvikling, og de hænger sammen med såvel den fysiske som den psykiske konstitution. Det er en kompliceret og mangesidig proces, som kræver de nære personers opmærksomhed og omsorg – og på trods af voksenverdenens travlhed må den respekteres og støttes. Birte Servais Bentsen er pædagog og bevægeterapeut. Hun har livslang teoretisk og praktisk erfaring med små børns bevægeudvikling og betragtes som pionér inden for børnemotorikken.

Med udgangspunkt i konkrete eksempler fra nyere nordisk forskning samt kulturhistorisk teori om leg og læring viser bogen, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe børnene på deres vej til udvikling og læring og give dem de bedste kompetencer til at mestre tilværelsen.

NYHED

Kirsten Poulsgaard er udviklingspsykolog og mag.art. Hun har bl.a. været leder af Udviklingsafdelingen på Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling. »Bogen er lige til at sætte på boghylden i børnehavens fag­ bibliotek. Bogen er et positivt op­ slagsværk og hjælper til at forstå barnet og dets livsverden«.

B Ø G E R

At blive et med sig selv – om udviklingen af det 0-5-årige barns selv Lise Gullestrup Selvet er kernen i barnets per­ sonlighedsudvikling, og det er det, denne bog – der er stærkt inspireret af Daniel Sterns tan­ ker om barnet og dets udvik­ ling – handler om. I vores forståelse af mindre børn må vi have fokus på barnets selvudvikling. Vi må vide, hvordan vi skal være sammen med barnet på en måde, der hjælper det med at udvikle en klar, god og sikker fornemmelse af at være mig. Bogen er henvendt til alle, der arbejder med børn og har et professionelt ansvar for deres udvikling – så de kan blive mere bevidste om, hvordan de bedst muligt bidrager til barnets selvudvikling. Lise Gullestrup er cand.psych. og har i mange år arbejdet inden for børne- og familieområdet.

Lene Qvortrup, underviser på University College Copenhagen 311 sider, ill. normalpris 299 kr. bogklubpris 229 kr. · best.nr. 1459

160 sider, indb. og ill. i farver normalpris 249 kr. bogklubpris 179 kr. · best.nr. 3205

O M

200 sider normalpris 249 kr. bogklubpris 179 kr. · best.nr. 966


P Æ D A G O G I K

·

I skolen · 7

Inklusion – fra skole til samfund Erik Pedersen Inklusion er et samfundsanliggende – ikke kun et buzzword. Debatbogen behandler inklusion i folkeskolen i et bredere, samfundsmæssigt perspektiv. Den danske folkeskoles arbejde mod den inkluderende skole overstiger på mange måder undervisningens hidtidige udfordringer, og det er ifølge forfatteren på høje tid at lægge ideologierne til side og tage fat i det væsentlige. Samfundet må i højere grad insistere på at bestemme, hvordan den enkelte skole får mulighed for at være en god, inkluderende skole.

NYHED

Erik Pedersen er centerchef for uddannelse og pædagogik i Lyngby-Taarbæk Kommune. HHHHH Danske Kommuner

»Bogens kraftfulde budskab begrundes, relaterede begreber endevendes og diskuteres, modstand og barrierer identifi­ ceres, og der fremsættes forslag til veje til øget inklusion«. Folkeskolen

243 sider · normalpris 249 kr. bogklubpris 189 kr. · best.nr. 3018

»Det er først nu efter at have læst Erik Pedersens bog, at jeg helt har forstået inklusionens indplacering i samfundet«. AKTbladet

Rummelige fællesskaber Inspiration til det praktiske AKT-arbejde Signe Gramstrup Hansen Bogen giver inspiration til det praktiske AKT-arbejde. Den fungerer som et konkret arbejdsredskab og er fyldt med råd, øvelser og vejledninger – lige til at tage med ud i klas­ sen. Det kræver mange kompetencer at arbejde med en klasses fællesskab; man skal være leder og rammesætter, anvende relevante metoder og værktøjer til at skabe et refleksionsrum, arbejde med den professionelle dimension og møde børnene anerkendende – og ikke mindst skal man kunne håndtere konflikter. I bogen præsenteres metoden ’trivselsarbejdet’, der tager sit afsæt i fællesskabets betydning for det enkelte barn og den samlede gruppe. Signe Gramstrup Hansen arbejder som AKT-konsulent i Køge Kommune. »For en nystartet AKT-lærer er den et must«. AKTbladet

99 sider · normalpris 129 kr. bogklubpris 89 kr. · best.nr. 1455


8 · I skolen

·

Den inkluderende skole – en grundbog

Den inkluderende skole i praksis

Rasmus Alenkær (red.)

Rasmus Alenkær (red.)

Inklusion handler ikke blot om at rumme eller at integrere. Inklusion handler om den enkelte elevs oplevelse af at være en naturlig og værdifuld deltager i et socialt og fagligt fællesskab.

Inklusion er en af folkesko­ lens store udfordringer, men hvordan gør man, når man vil inkludere i praksis?

Bogen stiller skarpt på inklusion i en primær teoretisk optik. Kapitlerne behandler inklusionsbegrebet gennem forskellige udvalgte perspektiver – f.eks. et historisk, sociologisk, organisationspsykologisk og pædagogisk perspektiv. Det er en helstøbt og grundig introduktion til de begreber, forståelser og muligheder, der ligger i den inkluderende skole som fænomen. »Ambitionen i bogen er at indfange og analysere de van­ skelige og noget diffuse fæ­ nomener ’rummelighed’ og ’in­klusion/eksklusion’. Det er lykkedes rigtig godt«.

Bogen er en regulær værktøjskasse for den fagperson, der vil understøtte bevægelsen mod en mere inkluderende folkeskole. Således finder læseren en lang række lettilgængelige og konkrete redskaber, der kan kvalificere arbejdet i følgende felter: AKT, klasseledelse, adfærdsledelse, kon­flikthåndtering, refleksion, kommunikation, mødeledelse, differentiering, skoleudvikling, konsultation og coaching. »... en gedigen opslagsbog. [...] Bogen [lever] virkelig op til sin titel på den gode måde«. Folkeskolen

B Ø G E R

O M

Den inkluderende skole i et ledelses­ perspektiv Rasmus Alenkær (red.) En værktøjskasse til skolele­ dere, souschefer og andre, der har ansvar for udvikling og tilrettelæggelse af arbejdet på skolerne, når kravet om øget mangfoldighed er på dagsor­ denen. Ledelsesperspektivet er bredt og omhandler eksempelvis: skoleledelse, projekt- og udviklingsledelse, ledelsesmæssige partnerskaber, ledelse af lokalområder, strategiledelse, politisk ledelse, ledelsesmæssige perspektiver på forstyrrende elevadfærd og ledelse af støttesystemer (PPR m.m.). Rasmus Alenkær er autoriseret psykolog, cand.pæd.psych. og ph.d. Han arbejder som selvstændig konsulent, er tidligere folkeskolelærer og har været ansat som psykolog i PPR i en længere årrække.

Folkeskolen

352 sider · normalpris 299 kr. bogklubpris 199 kr. · best.nr. 1226

328 sider · normalpris 299 kr. bogklubpris 199 kr. · best.nr. 1241

230 sider · normalpris 299 kr. bogklubpris 199 kr. · best.nr. 1242


P Æ D A G O G I K

·

I skolen · 9

Grimt sprog? – sprogarbejde i skolens mellemtrin og udskoling Heidi Honig Spring Hvad er grimt sprog? Bogen går i dybden med ele­ vers sprogbrug og tilbyder alternativer til sanktioner og forbud mod bestemte ord. Er børn og unges brug af ord som ’fuck’ altid krænkende? Bogen indeholder en bred vifte af konkrete redskaber, som giver et alternativt bud på, hvordan man kan arbejde med sproget i skolens mellemtrin og udskoling. Med emner som sms-sprog og Facebook lægges der endvidere op til et samarbejde mellem elev, lærer og vejleder med et mål om øget trivsel og et inkluderende læringsmiljø.

NYHED

Heidi Honig Spring er lærer og uddannet i systemisk ledelse og konsultation. Hun arbejder som AKT-konsulent i Høje-Taastrup Kommune. »... en gave til den klasselærer eller klasseteam, som vil gøre noget ved sproget i klassen. Bogen indeholder et hav af aktiviteter, så eleverne medinddrages. […] Bogen bør absolut findes på skolens lærerbibliotek«.

115 sider, ill. · normalpris 199 kr. bogklubpris 139 kr. · best.nr. 2808

AKTbladet

Mindre grimt sprog? – sprogarbejde i indskolingen og SFO Heidi Honig Spring De mindre elever bruger også ord som ’fuck’ og ’din luder’. Heidi Honig Springs anden bog om det såkaldte grimme sprog er skræddersyet til indsko­ lingen og SFO’en. »Din luder!«, siger Bertram fra 1. klasse til sin lærer, der bliver sur og sender ham ud af klassen. Bertram bliver ked af det. Inden timen begyndte, hørte han nogle af de større elever sige ’luder’ til hinanden, og de havde det så sjovt! Bertram ville også bare være sjov … Forbud og straf som bekæmpelse af grimt sprog er udtryk for en instrumentel og endimensionel tilgang. Læreren/pædagogen skal i stedet være medoversætter af sproget og dets virkninger og sørge for, at eleverne reflekterer over, hvorvidt og hvornår ord kan vække anstød og ændre betydning. Bogen er sprængfyldt med opgaver og øvelser – lige til at tage med ud i klassen. Masser af tegninger gør det nemt for de yngste at følge med.

Foreløbig forside

på vej i 2014

ca. 115 sider, ill. · normalpris ca. 199 kr. bogklubpris ca. 139 kr. · best.nr. 3362


10 · I skolen

·

B Ø G E R

»Fortællingerne om glade børn, der vokser i takt med egne gulerødder og rødbeder, er slet og ret solstrålehistorier […]. Inklusion står øverst på agendaen, uanset hvilket niveau af skolever­ denen vi befinder os på lige nu, og skoleha­ ver synes at være et godt bud på, hvordan man tilgodeser børn med særlige eller begrænsede forudsætninger for at del­ tage i den almindelige undervisning«. Folkeskolen

Skolehaver – i praksis Ulla Skovsbøl Skolehaven er et lystfyldt læringsrum, hvor alle sanser kommer i brug, og hvor børn kan få jord under neglene, viden i hovedet og sund og læk­ ker mad til maven. Mange børn tror, at agurker vokser i par inde i Brugsen, at tomaterne kommer fra Spanien, og at resten af maden gror i køleskabet. En skolehave er en perfekt mulighed for at lære børn, hvor vores madvarer egentlig stammer fra. Og selv den amerikanske præsidentfrue Michelle Obama har set mulighederne og får skoleklasser til at hjælpe med at dyrke grøntsager i Det Hvide Hus’ køkkenhave. Læseren bliver i bogen inviteret med på en rundtur til en række meget forskellige skolehaver i indog udland og møder lærere og elever, der fortæller om deres haveerfaringer. Bogen indeholder også forslag til læreplaner, så det bliver nemt og hurtigt at begynde på haveprojekter på den enkelte skole. Ethvert sted kan omdannes til have. Det er bare at grave nogle fliser eller noget asfalt op!

238 sider, ill. i farver · normalpris 269 kr. bogklubpris 199 kr. · best.nr. 1771

Af samme forfatter

Generationsmøder

– i praksis

I billeder og med konkrete eksempler viser bogen, hvordan fagpersoner kan gribe det an i praksis, når en institution ønsker at etablere kontakt mellem generationer. 168 sider, ill. i farver · normalpris 229 kr. bogklubpris 169 kr. · best.nr. 1604

O M


P Æ D A G O G I K

·

I skolen · 11

Udfordre, udforske, udvikle!

Sokratiske samtaler i Læringsdesign undervisningen – i et multimodalt perspektiv

Om læse- og skriveprocessen på mellemtrinnet

Ann S. Pihlgren

Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam & Jenny Wiksten Folkeryd Bogen behandler læse- og skriveundervisningen inden for de forskellige fagområder på folkeskolens mellemtrin. Når man lærer noget inden for et fag, betyder det også, at man lærer at tale, læse og skrive på en ny måde. For mange elever indebærer det, at de møder – og forventes at gå ind i – en måde at udtrykke sig på, der er helt ny og ukendt for dem. Bogen giver læreren redskaber til at udforske grundprincipperne for læse- og skriveundervisningen, og giver hermed læreren mulighed for at udfordre og udvikle undervisningen.

NYHED

Caroline Liberg er professor i uddannelsesvidenskab. Åsa af Geijerstam og Jenny Wiksten Folkeryd er begge lektorer i didaktik.

Den sokratiske samtale giver eleverne en unik mulighed for at udvikle deres evne til kritisk tænkning, til at vurdere og træffe kloge valg, at komme til orde og at samarbejde kon­ struktivt med andre. Bogen præsenterer samtalens didaktik, og her er øvelser til, hvordan en sokratisk samtale kan gennemføres i den praktiske undervisning. Metoden kan bruges både i den daglige undervisning og i forløb, hvor fokus er på motivation og inklusion. Ann S. Pihlgren er dr.phil. i pædagogik og ansat ved Stockholms Universitet. »Vil du gerne blive en bedre lærer? Er svaret ja, så skal du læse Ann S. Pihlgrens bog«. AKTbladet

»Som læser følger man den sokratiske dialog fra start til slut med gode råd baseret på indsigt. Man tænker, at det her tør jeg prøve«.

Staffan Selander & Gunther Kress Bogen sætter ord på dagens undervisning, hvor mange forskellige medier – herunder digitale – spiller en stor rolle for den lærende. Hvordan anvendes digitale medier i undervisningen? Hvilken betydning har det for de traditionelle roller som lærer og elev? Hvilke andre moderne formidlingsformer anvendes? Bogen præsenterer et nyt perspektiv på læring som supplement til tidligere teorier på området. Den henvender sig til undervisere på alle niveauer fra folkeskolen og op. Staffan Selander er professor i didaktik. Gunther Kress er professor i uddannelse og semiotik. »Bogen er enestående, da den sætter en helt ny begrebsram­ me omkring teorier om læring«. Bibliotekernes lektørudtalelse

Folkeskolen 128 sider · normalpris 199 kr. bogklubpris 149 kr. · best.nr. 1672

163 sider, ill. · normalpris 229 kr. bogklubpris 169 kr. · best.nr. 1605

148 sider · normalpris 269 kr. bogklubpris 189 kr. · best.nr. 1751


·

B Ø G E R

O M

Foreløbig forside

12 · I skolen

Digital dannelse

Mindfulness i skolen

Børns og unges mediebrug og -læring inden for og uden for institutionerne

Mental sundhed og læring hos børn og unge

Lotte Nyboe Bogen ser nærmere på børns og unges mediebrug – hvordan bruger de medierne, og hvad får de ud af det?

Yvonne Terjestam Hvordan hjælper vi børn og unge til at få det bedre i hver­ dagen? Så de udvikler tillid til sig selv og andre og fungerer i det moderne klasseværelse?

Hvilken viden og kunnen behøves for at kunne begå sig i nutidens og fremtidens videns- og mediesamfund? Er det forældet at holde medierne adskilt, f.eks. bogen over for computeren? Og hvad er forskellen på den yngre og den ældre generations syn på digitale medier? Bogens pointe er, at det er samfundets opgave at sikre, at alle børn og unge får lige muligheder til at udvikle tidssvarende digitale færdigheder og kompetencer, der er forudsætningerne for digital dannelse.

Skolerne har en stor andel i elevernes stressrelaterede problemer. Børn og unge tilbringer stadig længere tid i skolen, hvor de har deres vigtige venskabsrelationer og grundlægger deres fremtid. Alligevel oplever mange, at de ikke dur og ikke har nogen fremtid. Bogen handler om den kontemplative pædagogik, der giver en nødvendig balance mellem udforskningen af det indre og det ydre. Og her er forskellige metoder, som læreren kan tage med ud i klassen.

»... et godt bud på en grundig fundering af nødvendige de­ batter fremover«.

Yvonne Terjestam forsker i skoleelevers mentale sundhed.

på vej i 2014

MedieKultur

Fra uddannelses­ systemets udkant – fra forsorg til folkeskole Laust Torp Jensen ’De åndssvages’ historie og deres uddannelsesinstitutioner sættes under lup. Bogen fortæller, hvordan vi har behandlet udviklingshæmmede og multihandicappede på kommunalt, regionalt og landsplan, ligesom udviklingen i uddannelsespolitikken – og i samfundets og den enkeltes syn – beskrives. På trods af de mange tanker om inklusion sættes der selv i dag ofte vandtætte skotter op mellem ‘normale’ børns skolegang og ‘de andres’.

NYHED

Laust Torp Jensen er lærer ved Vestermarkskolen i Aars. Han sidder i det faglige netværk i ViHS (Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri). »Bogen tegner et fint krono­ logisk billede med blik for de pædagogiske og skolepolitiske uenigheder, som har præget udviklingen«. Folkeskolen

230 sider · normalpris 249 kr. bogklubpris 189 kr. · best.nr. 1460

ca. 150 sider · normalpris ca. 249 kr. bogklubpris ca. 169 kr. · best.nr. 3221

173 sider, ill. · normalpris 249 kr. bogklubpris 169 kr. · best.nr. 3110


P Æ D A G O G I K

·

Børn og unge med særlige behov · 13

Tavse børn – om selektiv mutisme Majbritt Augustinus Funktionsforstyrrelsen selektiv mutisme er en form for angst hos børn – de er bange for at tale i andres påhør. Dette er den første bog på dansk om lidelsen. Måske kender du det som forælder: Lige så snart du og dit barn ankommer til børnehaven eller skolen, stivner hun. De mange ord, der på vej derhen flød fra hendes mund i en lind strøm, forstummer med ét, og hele kroppen er stivnet i en statuelignende positur. Eller måske er du den, der om morgenen tager imod det tavse og sky barn i institutionen og er ved at fortvivle. Hvorfor siger hun ikke noget i alle de timer, hun er i børnehaven eller skolen? Hvorfor tager hun ikke del i legen, men forholder sig observerende i baggrunden? Hendes forældre siger, at hun ellers er fuld af liv og løjer, men hvorfor kan du så ikke få hende til at sige bare et eneste ord? Ikke mange kender til selektiv mutisme i Danmark, det gælder også fagpersoner. Men for de børn, den rammer, er det en belastning, der især påvirker

NYHED

barnets sociale liv – og ikke mindst barnets sociale kompetencer. Undersøgelser viser, at 1-3 % af alle børn lider af selektiv mutisme; de vil f.eks. ikke tale i børnehaven, i skolen eller med forældrenes venner og bekendte. Tavsheden begynder ofte i 3-årsalderen og ses sjældent efter det 9. år. Bogen redegør for den aktuelle viden samt behandlingsmulighederne og indeholder bl.a. bidrag fra professor og børnepsykiater Per Hove Thomsen og børnepsykolog Aino Holme. Derudover er bogen fyldt med cases fra familier, der har haft selektiv mutisme tæt inde på livet, og som fortæller, hvordan børnene overvandt deres angst. Bogen henvender sig særligt til fagpersoner samt forældre og pårørende til ’tavse børn’. Majbritt Augustinus er journalist, cand.merc. og mor til fire.

153 sider · normalpris 249 kr. bogklubpris 189 kr. · best.nr. 3066


14 · Børn og unge med særlige behov

·

B Ø G E R

En overlevelsesguide for børn med autismespektrumforstyrrelser Elizabeth Verdick & Elizabeth Reeve Bogen henvender sig direkte til børn med autisme og lig­ nende diagnoser. Det er en værktøjskasse fyldt med gode råd om at håndtere sin hverdag, sine følelser og sin adfærd. Børn med autismespektrumforstyrrelser har svært ved at forstå sociale koder i kultur og sprog samt at interagere socialt med andre. Til gengæld har børnene mange andre ressourcer og evner, de kan bruge, f.eks. er de ofte bedre til at koncentrere sig end mange andre børn. Her er masser af viden, erfaringer, tjeklister, faktabokse og citater, der hjælper barnet og dets voksne til en bedre hverdag – og til at forstå, hvad det vil sige at være ’på spektret’.

NYHED

Forfatterne er begge mødre til børn med autismespektrumforstyrrelser. Bogen er oversat og bearbejdet til danske forhold af Anne Skov Jensen. »Ved du ikke, hvad ASF er, så SKAL du købe denne bog. […] de helt hverdagspraktiske ting er med, hvilket gør, at bogen distancerer sig fra andre bøger om ASF«.

239 sider, ill. i farver · normalpris 269 kr. bogklubpris 199 kr. · best.nr. 3227

AKTbladet

En overlevelsesguide for børn med indlæringsvanskeligheder Gary Fisher & Rhoda Cummings »Jeg er ikke dum, bare fordi jeg har indlæringsvanskelighe­ der!«. Overlevelsesguiden henvender sig direkte til børnene og hjælper dem med at få mere styr på hverdagen. Børn med indlæringsvanskeligheder har større udfordringer end deres jævnaldrende i forhold til at følge med i skolen, passe ind og få venner. Bogen giver børnene god indsigt i, hvad det vil sige at have indlæringsvanskeligheder, og de lærer bl.a., hvordan de kan få bedre dage i skolen, hjemme og med venner, samt hvordan de kan håndtere stærke følelser som vrede, angst og at blive såret.

NYHED

Bogen er oversat og bearbejdet til danske forhold af Anne Skov Jensen. »… jeg tror, den kan hjælpe mange børn til at tro på, at de er gode nok og kan få et godt liv på trods af deres vanske­ ligheder«. Signe Gramstrup Hansen, AKT-konsulent og forfatter til ’Rummelige fællesskaber’ (se side 7).

99 sider, ill. · normalpris 199 kr. bogklubpris 149 kr. · best.nr. 2812

O M


P Æ D A G O G I K

·

Børn og unge med særlige behov · 15

En overlevelsesguide for børn med ADHD John F. Taylor Overlevelsesguiden er ADHD-børnenes egen bog, der hjælper dem med at få mere styr på hverdagen.

John F. Taylor er ph.d. og arbejder som psykolog i egen praksis med familier med børn med ADHD og ADD. Bogen er oversat og bearbejdet til danske forhold af Anne Skov Jensen.

M

LY D B O

G

SO

Flere og flere børn bliver diagnosticeret med ADHD. Diagnosen giver dem en kaotisk hverdag, som også påvirker deres familier og omgivelser. Som et ADHD-barn siger: »Det er, som om jeg har 10 tv-kanaler i mit hoved, og jeg ved ikke, hvilken kanal jeg skal se på«. Børnene har større udfordringer end andre ift. at passe ind, få venner, kunne følge med i skolen og meget mere. Et andet barn forklarer bl.a.: »Jeg kan ikke holde orden på mine ting. Mine opgaver bliver væk, og jeg glemmer ting, som jeg skal gøre«. Ofte ved børn med ADHD godt, at omgivelserne ikke altid kan rumme dem, og de forsøger selv at kontrollere deres lidelse. Men det kan være svært, og det er ikke altid rart at være ’ham med ADHD’: »Jeg kan ikke lide at blive stemplet med ADHD. Nogle mennesker tror, at det betyder, at jeg er mærkelig eller uintelligent«. Bogen er fyldt med gode råd, quizzer (som bare er for sjov – man får heldigvis ikke karakterer for dem), huskelister, strategier og aktiviteter. Alt sammen er det med til at give barnet en større forståelse for diagnosen og effektive måder at håndtere den på.

Indeholder kapitler om: • Hvad er ADHD? • Gør hver dag bedre. • At få hjælp til ADHD. ��� At spise den rigtige kost. • Livet derhjemme. • Seks måder at klare sig godt på i skolen. • Syv måder at få og beholde venner på. • Otte måder at håndtere stærke følelser på. HHHHHH jagoo.dk

»Endelig en bog som henvender sig til barnet som har ADHD. Dette er ikke en sortseer-bog, men helt igennem en positiv bog«. AKTbladet

»Bogen er særdeles pædagogisk i sin opbygning og sprog, taler med børnene og forklarer med dagligdags ord«. Folkeskolen 157 sider, ill.· normalpris 199 kr. bogklubpris 129 kr. · best.nr. 1521


·

B Ø G E R

O M

Foreløbig forside

Foreløbig forside

16 · Børn og unge med særlige behov

En overlevelsesguide Mit urolige barn – guide til en bedre hverdag for teenagere og Helle Kjærgård unge med ADHD Marius Potgieter Bogen er fyldt med gode råd om, hvordan man kom­ mer igennem de hektiske og forvirrende teenageår med en ADHD-diagnose i bagagen. HovedbudskaPÅ VEJ i 2014 bet er, at man ikke er alene, og at rigtig meget sagtens kan lade sig gøre på trods af ADHD’en. Her er bl.a. tjeklister, faktabokse og tip til, hvordan man bevarer fokus, og hvordan man lytter til andre. Marius Potgieter er børnelæge og har arbejdet med børn og unge med ADHD og ADD i mere end 30 år – og så har han selv ADHD. Bogen er oversat og bearbejdet til danske forhold af Anne Skov Jensen.

Hvad kan forældre og andre voksne i nærheden af et uroligt barn gøre, for at alle får en bedre hverdag? Bogen giver forskellige forklaringer på barnets uro og på, hvorfor det er så svært at opdrage. Det gælder både for de børn, der får en diagnose, og for de mange børn, som ’bare’ er mere urolige end deres kammerater. Her er forslag til, hvad man kan gøre for at skabe mere ro og få et bedre samspil med barnet, og den nyeste viden inden for børneneuropsykologien og neuropædagogikken præsenteres. Bogen beskæftiger sig især med børn i alderen 5-12 år og er primært skrevet til forældrene, men kan også læses af pædagoger og andre, der arbejder med urolige børn.

PÅ VEJ i 2014

Af samme forfatter: Barnets lærende hjerne. ( se side 27) ca. 120 sider, ill. normalpris ca. 199 kr. bogklubpris ca. 129 kr. · best.nr. 3343

ca. 200 sider, ill. i farver normalpris ca. 249 kr. bogklubpris ca.189 kr. · best.nr. 3069

Styr dig lige ... Urolige børn og unge i skole og hjem med og uden ADHD Anne-Merete Hallas-Møller En bog til alle, der omgås børn med ADHD – både lærere, pæ­ dagoger, psykologer, forældre, bedsteforældre og søskende. Bogen er skrevet af en mor til en søn med ADHD. Hun formidler på et tilgængeligt niveau viden om ADHD med udgangspunkt i den amerikanske forsker Russell Barkleys teori. Hverdagens udfordringer illustreres gennem interview med mennesker, som lever eller arbejder med børn med ADHD. Der gives inspiration til handlemuligheder i skole og hjem baseret på tanken om, at kun gennem ændring af egen adfærd kan vi bidrage til at skabe ro i kaos. »Bogen giver et bredt og nuan­ ceret billede af de urolige børns adfærd, og hvad der kan være bagvedliggende årsager«. Danske Kommuner

235 sider, indb. og ill. i farver normalpris 299 kr. bogklubpris 229 kr. · best.nr. 954


P Æ D A G O G I K

·

Børn og unge med særlige behov · 17

Aspiens hemmelige bog om uskrevne sociale regler – en guide til teenagere med Aspergers syndrom Jennifer Cook O’Toole Bogen guider teenageren gennem de uskrevne, sociale reg­ ler, som kan virke uoverskuelige og ulogiske, hvis man har Aspergers syndrom, autisme eller lignende. At være teenager kan være særlig svært, når man har Aspergers syndrom. Bogen kommer med konkrete anvisninger på, hvordan man gebærder sig i sociale sammenhænge, bl.a. hvordan man kan få og bevare venskaber, kommunikere på en god måde, tackle negativ kritik og blive god til at give komplimenter. Derudover gennemgår den også ’reglerne’ for, hvordan man dater og bruger de sociale medier. Bogen henvender sig primært til teenagere med Aspergers syndrom, men andre med udfordringer på det sociale område vil også have stor glæde af at læse den. Derudover vil den være en stor ressource for forældre og anden familie samt fagfolk.

PÅ VEJ i 2014

Jennifer Cook O’Toole er uddannet socialrådgiver og lærer. Derudover har hun selv, hendes mand og tre børn Aspergers syndrom. Bogen er oversat og bearbejdet til danske forhold af Anne Skov Jensen.

ca. 270 sider, ill. · normalpris ca. 249 kr. bogklubpris ca. 169 kr. · best.nr. 3199

Bedre hverdag for familier med Aspergers syndrom Kristi Sakai Hvordan reagerer man, når ens barn får diagnosen Asper­ gers? Og hvordan skaber man et nyt og velfungerende perspektiv for familien? Bogen præsenterer en konkret nødhjælpskasse, der indeholder redskaber til både opdragelse og de uforudsigelige situationer samt ikke mindst til navigation i den verden, man som Asperger-forældre befinder sig i. Det inkluderer også små cases om Asperger-familiers store udfordringer. Pårørende og fagfolk, der har kontakt til børn med diagnosen, kan også med fordel læse med.

NYHED

Kristi Sakai er mor til tre børn med Aspergers syndrom. Bogen er oversat og bearbejdet til danske forhold af Anne Skov Jensen. »Kristi Sakai giver et indblik i en hverdag fyldt med stress, ned­ smeltninger og afmagt; alligevel efterlades man med stor in­ spiration og håb for fremtiden og et lille eftertænksomt smil«. Christina Sommer, psykologisk konsulent ved Psykologisk Ressource Center og mor til en søn med Aspergers

272 sider, ill. · normalpris 269 kr. bogklubpris 189 kr. · best.nr. 1781


18 · Børn og unge med særlige behov

GUA – sammenhæng og virkelighed fortalt af fagfolk og familier Kate Nordborg-Løvstad Den første – og eneste – bog på dansk om lidelsen GUA (Gen­ nemgribende Udviklingsfor­ styrrelse Anden) Bogen søger at skabe et helhedsbillede af tilstanden ved at give stemme til både de professionelle, familierne og børnene selv. Bogens første del præsenterer tre professionelle vinkler: Børnepsykiaterens, psykologens og lærerens/pædagogens. Anden del består af interview med unge med GUA samt deres pårørende. I tredje del opsamles og kommenteres de mange aspekter, som er berørt i interviewene, og der gives gode råd og anvisninger. Kate Nordborg-Løvstad er specialpædagogisk underviser og mor til en ung mand med GUA. Hun er daglig leder af GUUGUA-foreningen. »Bogen er sin første af slagsen og helt unik«.

·

B Ø G E R

Kan troldebørn elskes?

Tegne-samtale- metoden

– at leve og arbejde med børn, der har psykiske udviklingsforstyrrelser

Anna K. Andreasen

Susanne Broeng med bidrag af

Bjarne B. Nielsen

En håndsrækning til både forældre og professionelle, der har en dagligdag sammen med et barn, som har en psykisk udviklingsforstyrrelse. Børnenes uforståelige, ikke-genkendelige og ikke-acceptable adfærd giver ofte anledning til, at de ses som uopdragne, og deres forældre ses som ikke-kompetente. I virkeligheden har disse familier en helt særlig og vanskelig forældreopgave, der består i at støtte og skærme barnet, så det ikke får alt for meget skældud og alt for mange nederlag og afvisninger. Susanne Broeng er familieterapeut, socialrådgiver og cand. scient.soc. Hun driver selvstændig praksis med familieterapi, foredrag, undervisning og supervision.

O M

Børn med særlige behov kan tegne sig til positiv udvikling med tegne-samtale-metoden, der fokuserer på børnenes res­ sourcer og hjælper dem til øget selvværd og anerkendelse. Tegneprocessen skaber helhed og rækker videre end det, sproget kan nå. Metoden er rettet mod børn i 3-7-årsalderen med særlige behov og udsatte børn. Metoden hjælper på barnets adfærd, koncentration og sprog. Anna K. Andreasen er tidligere underviser ved University College Syd. Hun er uddannet folkeskolelærer, kunsthåndværker og er cand.pæd.psych. »En guldstund for barnet […]. Bogen vrimler med praksis­ eksempler, hvor det kreative, frie udtryk, som kommer spon­ tant fra børnene i form af både tegning og fortælling, tages al­ vorligt«. Socialpædagogen

Børnesygeplejersken 347 sider, ill. normalpris 249 kr. bogklubpris 189 kr. · best.nr. 1651

175 sider normalpris 249 kr. bogklubpris 169 kr. · best.nr. 969

163 sider, indb. og ill. i farver normalpris 249 kr. bogklubpris 179 kr. · best.nr. 1588


P Æ D A G O G I K

·

Motiverende samtaler med børn og unge – at motivere og arbejde med forandring Mikael Lundgren & Kent Lökholm En guide til pædagogisk coaching. Bogen præsenterer en række værktøjer, der kan bruges direkte i arbejdet med børn og unge. Bogen viser via teori, cases og forskellige værktøjer, hvordan man kan arbejde med børn og unges forandring og destruktive adfærd. Den skriver sig ind i inklusionslitteraturen, og udgangspunktet er, at eleven selv er ekspert i sit eget liv, og at tilbuddet må tilpasse sig den forandringsfase, som eleven befinder sig i.

Børn og unge med særlige behov · 19

Tidlig indsats ved omsorgssvigt

Leg og fællesskaber på døgninstitution

Dorthe Skovborg & Karina Rohrberg Jessen

Kirstine Christy Lindgaard

En arbejdsbog for dig, som er omfattet af den skærpede underretningspligt i forhold til udsatte børn og unge. Med udgangspunkt i Barnets Reform uddyber forfatterne lovstoffet på området og præsenterer en række konkrete cases, der klæder læseren på til den vanskelige opgave, som underretning er. Bogen giver desuden en indføring i aspekter af Kari Killéns, Daniel Sterns og John Bowlbys teorier om børns udvikling. »En meget vigtig bog, der er godt og enkelt skrevet, og som er meget nem at slå op i«. Folkeskolen

Mikael Lundgren er gymnasielærer. Kent Lökholm er specialpædagog. Bogen har forord af Rasmus Alenkær, redaktør på bogserien ’Den inkluderende skole’ (se side 8).

127 sider normalpris 199 kr. bogklubpris 149 kr. · best.nr. 1244

Hvordan hjælper vi bedst anbragte børn? Bogen går i dybden med de faglige behand­ lingsstrategier på døgninstitu­ tionerne. Anbragte børn er ofte meget bevidste om, at de er anbragte og dermed ’anderledes’, men en anbringelse på døgninstitution behøver langt fra at være et onde. Med afsæt i såvel teori som praksis viser bogen, hvad det pædagogiske personale på døgninstitutionerne kan gøre for at arbejde udviklingsorienteret på børnenes præmisser. Kirstine Christy Lindgaard er cand. psych. og PPR-psykolog. Hun har tidligere arbejdet på døgninstitution. HHHHH Danske Kommuner

135 sider normalpris 199 kr. bogklubpris 129 kr. · best.nr. 1653

196 sider normalpris 249 kr. bogklubpris 189 kr. · best.nr. 1780


20 · Børn og unge med særlige behov

·

B Ø G E R

O M

De utrolige år En problemløsnings-Guide for forældre til børn mellem 3 og 8 år Carolyn Webster-Stratton En praktisk og informativ bog til hjælp for for­ ældre, så de kan forstå og hamle op med deres 3–8-årige børns problematiske opførsel. Børn opfører sig uhensigtsmæssigt af mange forskellige grunde – nogle gange for ganske simpelt at teste, hvor langt de kan gå, eller for at få den opmærksomhed, de higer efter. Forældre, der ikke er forberedte på dette, kan reagere med vrede, som sandsynligvis mere vil forøge end løse problemerne. Eller de bliver overvældet af en følelse af hjælpeløshed. Denne meget nyttige håndbog giver retningslinjer og trin for trin-forslag, som kan hjælpe forældre med at tage vare på mange af disse situationer. Carolyn Webster-Stratton er leder af The Parenting Clinic og professor ved University of Washington. »Det er en særdeles grundig bog, der kan an­ vendes af forældre, pædagoger, lærere og alle andre med interesse for børn«. M

LY D B O

G

SO

Bibliotekernes lektørudtalelse 416 sider · normalpris 249 kr. bogklubpris 199 kr. · best.nr. 1010

Til De utrolige år hører Anton-bøgerne, som kan læses af børnene selv.

Anton møder Dina Dinosaur

Antons detektivbog om at løse problemer hjemme

16 sider, ill. i farver · normalpris 49 kr. bogklubpris 39 kr. · best.nr. 1197

43 sider, ill. i farver · normalpris 69 kr. bogklubpris 49 kr. · best.nr. 1195

Anton lærer et trick af Sofus Skildpadde

Antons detektivbog om at løse problemer i skolen

15 sider, ill. i farver · normalpris 49 kr. bogklubpris 39 kr. · best.nr. 1196

56 sider, ill. i farver · normalpris 89 kr. bogklubpris 69 kr. · best.nr. 1194


P Æ D A G O G I K

·

Frydenlunds Bogklub · 21

Spar op til 40 % på dine bogkøb

kun 25 kr. (plus porto)

Spar op til 324 kr.

frydenlunds bogklub

Vælg mellem:

normalpris 229 kr. Læs mere om bogen på side 3.

Læringsdesign

DIN VELKO LG

KUN 25 kr.

TBOG MS

Daginstitutionen til hverdag

Din første bog får du for

+ po rto

normalpris 269 kr. Læs mere om bogen på side 11.

En overlevelsesguide for børn med autismespektrumforstyrrelser normalpris 269 kr. Læs mere om bogen på side 14.

Opskrifter på rollespil normalpris 249 kr. Læs mere om bogen på side 23.

Kunst uden penge normalpris 269 kr. Læs mere om bogen på side 24.

Barnets lærende hjerne normalpris 349 kr. Læs mere om bogen på side 27.

Frydenlunds Bogklub har et bredt og aktuelt udvalg af bøger inden for pædagogik, psykologi, arbejdsliv, sundhed, samfund og kommunikation. Fire gange om året sender vi dig et blad, som holder dig opdateret om udgivelser inden for de forskellige fagområder. I bladet præsenteres også kvartalets bog, som automatisk bliver sendt til dig, medmindre du afbestiller den. Det kan du let gøre på vores hjemmeside, pr. mail, post eller telefon. I ugen op til afbestillingen sender vi dig en mail om, at det snart er tid til at afbestille. Du kan kun købe ét eksemplar af hver bog til bogklubprisen. Og du behøver kun – foruden bogen til 25 kr. – at købe to bøger inden evt. udmeldelse. Din arbejdsplads kan også blive medlem.

»Som dagtilbud har vi hele tiden brug for at blive inspireret, og litteratur er en af de muligheder, vi har. Bogklubben er med til at sikre os en god bredde i den faglitteratur, vi bruger«. Bjarne Tolboe Christiansen, cand.pæd. og leder af den integrerede institution Skattekisten

Du kan læse mere om bogklubben, bogklubbøgerne og de gode priser på www.frydenlund.dk/bogklub


22 · Leg og lær

·

B Ø G E R

O M

Udepædagogik – naturligvis! Lars Bergholdt Sprængfyldt med inspiration til sjove og spændende udeaktiviteter – f.eks. dyrevæddeløb, dampsaunaer, slæde­ drager og mad på bål.

»Køb bogen! Med den i hånden får man argumenter, viden, idéer til handleplaner og ikke mindst lyst til at arbejde kvalifi­ ceret med børn i naturen – og alt det, der er ’derude’«. Folkeskolen HHHHH jagoo.dk 135 sider, indb. og ill. i farver · normalpris 249 kr. bogklubpris 189 kr. · best.nr. 1496

Friske æblekinder og troldeskjul Rosita Sloth Borén En bog om lege- og sanseaktiviteter for børn i alderen 3-7 år. Bogen kobler natur, leg og bevægelse og giver inspiration til, hvordan krop og motion kan kombineres med naturen via leg. Forfatteren præsenterer en lang række lege- og sanseaktiviteter, som, ud over at foregå udendørs, udvikler børnenes motoriske færdigheder. Legene er nemme at lære og kræver et minimum af rekvisitter – og de kan leges i skoven, på engen, legepladsen eller et helt fjerde sted. Rosita Sloth Borén er idrætspædagog og arbejder bl.a. som konsulent i børnehaver og med legekurser for pædagoger. »… en dejligt inspirerende huskeseddel«. Skolestart 120 sider, indb. og ill. i farver · normalpris 249 kr. bogklubpris 149 kr. · best.nr. 1432

En god udepraksis – hvor man leger, lærer, nyder og sanser i naturen – har afgørende og positiv betydning for børns opvækst og et godt voksenliv. Det handler både om at have lyst til at dyrke motion, tilbringe tid udendørs og kende naturen. Bogen giver praktiske eksempler på og teoretisk baggrund for gode oplevelser i naturen. Det er for børn – og for unge og voksne. Her er også gode råd om, hvordan udepædagogikken kan indtænkes som hverdagspraksis gennem årsplaner, design af udeområder, forberedelse til ture m.m. Lars Bergholdt underviser i ’værksted, natur og teknik’ på pædagoguddannelsen i Odense. Han har været aktiv med udepædagogik i mere end 40 ��r.


P Æ D A G O G I K

·

Opskrifter på rollespil

Leg og lær · 23

Rollespil for børn og voksne

– i institutioner og skoler

Claus Raasted & Lars Andersen

Kasper Friis & Claus Raasted Bogen bugner af gode råd til, hvordan man aktivt kan bruge rollespil i skolen og institutio­ nen. Kom med ind i en verden af orker, zombier, heltemytologi, middelalderspil og meget mere. Regler og scenarier er sat op, så det er lige til at gå til – og skægt at spille med i. Bogen henvender sig især til lærere og pædagoger, der vil vide, hvordan man succesfuldt kan bruge rollespil i undervisnings- og læringssammenhæng.

NYHED

Kasper Friis laver læringsrollespil og er redaktør for det internationale rollespilsmagasin Playground. »Hvis du vil vide, hvordan man laver rollespil med børn, er det­ te en glimrende bog. […] Man er ikke i tvivl om, at skriben­ terne taler ud fra en solid bund af erfaring, og at deres fif virker i virkeligheden«.

Bogen er skrevet til den voksne læser, der gerne vil vide mere om, hvad rollespil er, og hvorfor det fascinerer børn. Forfatterne giver forklaringer på, hvad rollespil drejer sig om, hvordan det er opstået samt grundige vejledninger i, hvordan man laver våben i gaffa og latex sammen med børnene. Der er anvisninger til at sy simple dragter, en gør det selv-guide til at lave egne rollespil og en mængde gode råd og tip til dem, der laver rollespil på institutioner. Claus Raasted er forfatter til flere bøger om rollespil og er mangeårig professionel rollespiller. Han er direktør for Rollespilsakademiet og formand for Danmarks største rollespilsforening, Rollespilsfabrikken. »Nem at gå til. Man kommer hurtigt i gang. Bogen er et must for pædagoger, som vil have et første indblik i, hvad rollespil er«. Rollespilleren

Rollespilsværkstedet Lars Andersen Den ultimative guide til frem­ stilling af våben til rollespil. Forfatteren råber til kamp mod ’købevåbnene’, og alle kan være med! Bogen leverer detaljerede fremgangsmåder, og den fremhæver det vigtige samvær og samarbejde mellem barn og voksen i værkstedet. Den henvender sig til pædagoger, lærere, forældre og alle andre, der gerne vil have en succesoplevelse sammen med børn. Det er bare med at komme i gang med sværd, økser, skjolde, stave, spyd, buer og pile. Eller hvad med en transportabel borg? Lars Andersen har mange års erfaring med pædagogisk arbejde, rollespil og gør det selvrekvisitter. »Med rollespil som det pæda­ gogiske håndtag er det ingen sag at få drengene til at fordybe sig i latexens mysterier – og måske i en snak om livets my­ sterier«. Børn & Unge

Folkeskolen 164 sider, indb. og ill. i farver normalpris 249 kr. bogklubpris 189 kr. · best.nr. 1778

134 sider, indb. og ill. i farver normalpris 199 kr. bogklubpris 129 kr. · best.nr. 976

212 sider, indb. og ill. i farver normalpris 269 kr. bogklubpris 199 kr. · best.nr. 1042


24 · Leg og lær

·

B Ø G E R

O M

Kunst uden penge

Billedkunst­ bogen

– billedkunst med børn

Succesbilleder for skolebørn

Britta Johanson

Britta Johanson & Lisbeth Lauridsen

Billedkunst på lavbudget? Kan man det? Ifølge billedkunstner Britta Johanson er svaret et stort rungende JA! Det kræver kreativitet og nytænkning, men det kan sagtens lade sig gøre. Og det er en nødvendighed i disse sparetider, hvor et område som billedkunst sjældent prioriteres højt i institutionernes budgetter. Bogen giver et væld af eksempler på, hvordan man på et lille budget kan lave flotte billedkunstprojekter med børn – og den gennemgår emner som foto, collage, billeder, julegaveværksted, materialer, metoder med mere. »… fyldt med masser af inspi­ ration til lærere og pædagoger, der ellers holder sig tilbage på grund af økonomien eller usikkerheden over for arbejdet med billedkunst og med børn i fri udfoldelse«. Folkeskolen

HHHHH jagoo.dk 136 sider, indb. og ill. i farver normalpris 269 kr. bogklubpris 189 kr. · best.nr. 1712

Mal for sjov Succesbilleder for alle aldre Britta Johanson Bogen giver masser af inspira­ tion til forløb med billedkunst for store og små! At have det sjovt er det vigtigste, derefter kommer produktet. Bogen gennemgår en lang række kreative forløb, og undervejs i den kreative proces oplever vi, at vi er meget bedre, end vi går og tror. Det er en bog for børn i alle aldre, børn med specielle behov, et personalemøde i børnehaven, en familiedag i det fri eller lignende. Britta Johanson er billedkunstner, uddannet på Danmarks Designskole og har gennemført i hundredvis af billedkunstprojekter i børneinstitutioner, skoler, kulturhuse og på biblioteker. HHHHH jagoo.dk 160 sider, indb. og ill. i farver normalpris 249 kr. bogklubpris 149 kr. · best.nr. 1472

En bog til inspiration til fagfolk og andre, der holder af at lave billedkunst med børn. Med en lille smule støtte og vejledning finder børn i alle aldre ind til en urmenneskelig evne til at udtrykke sig kunstnerisk. Alle kan lære det, men alt for mange opdager det aldrig. Bogen giver dig masser af inspiration og ideer, som du kan berige med din egen fantasi. Ideerne i bogen er afprøvet med tusindvis af børn i alderen 6-15 år i mange forskellige sammenhænge. Alle illustrationerne er lavet af børn. HHHHH jagoo.dk »... stor applaus for at tage børn og billedkunst alvorligt og vise vejen til en spændende proces med resultater de involverede er jublende glade for!«. sjovforborn.dk

128 sider, ill. i farver normalpris 249 kr. bogklubpris 199 kr. · best.nr. 1490


P Æ D A G O G I K

·

Leg og lær · 25

Bamsetøj Sy for sjov Mette Nørgård Pedersen Bogen viser, hvordan du selv kan sy til bamser og give tøjet et helt personligt præg. Det behøver ikke at være dyrt – stof­ rester og brugt tøj er ideelt til opgaven. Her er undertøj, kjoler, bluser, bukser, sko, badetøj og meget mere – og du får snitmønstre og trin for trinvejledninger, så du kan sy en hel garderobe. Bogen viser desuden, at mulighederne for variation er uendelige. Ved hver model er der forslag til, hvordan tøjet kan gøres individuelt. Stofvalg, flæser, sløjfer, små strygemotiver osv. kan bruges, hvor du synes, det er pænt. Er du en øvet syer, kan modellerne ende som dit helt eget design. Der er både helt enkle og lidt vanskeligere modeller, så hvad enten du er nybegynder eller en mere øvet syer, er der udfordringer i bogen.

NYHED

Mette Nørgård Pedersen dagplejemor, erfaren syerske og mor til fire. 61 sider, indb. og ill. i farver · normalpris 199 kr. bogklubpris 129 kr. · best.nr. 3019

Lav en demo Palle Vibe Du behøver ikke et professionelt lydstudie eller alt mulig avanceret udstyr, hvis du vil lave en demo. Bogen fortæller, hvordan du trin for trin kan indspille en demo. Her er gode råd om, hvad du skal huske, hvordan du gør, og hvilke miksere, optagere, computerprogrammer m.m., der kan hjælpe dig på vej. Bagerst i bogen er en oversigt over alle de musikudtryk og -begreber, der er værd at kende, når man indspiller musik. Er du særlig interesseret, kan du også læse om den teoretiske side af musik, lyd og optagelse. »Bogen er saglig, grundig og meget kon­ kret i sine råd og anvisninger«. HHHHH Gaffa 199 sider · normalpris 199 kr. bogklubpris 149 kr. · best.nr. 1700


26 · Bliv forfatter hos Frydenlund

·

B Ø G E R

O M

?

Har du ideen til en pædagogikbog

Mangler der en god og grundig fagbog inden for dit område? Går du selv med tanker om at skrive en sådan bog?

Måske har du allerede en idé eller et udkast på computeren, i skuffen eller i baghovedet? Så er du velkommen til at kontakte os. På Frydenlund er vi meget glade for vores store og vidende forfattergruppe. Men det er en gruppe, der kan vokse. Derfor er vi hele tiden på udkig efter nye forfattere og spændende udgivelser. Kontakt os for en snak om din idé, din synopsis eller dit manuskript – så kan vi i fællesskab udvikle projektet.

Skriv en mail til post@frydenlund.dk eller ring på tlf.: 3393 2212 og få en snak med en redaktør.

Du kan også begynde med at læse mere om forlaget, vores udgivelsesprofil og medarbejdere på vores hjemmeside www.frydenlund.dk. På www.frydenlund.dk/forfattere kan du finde gode råd om, hvordan du indsender et manuskript til os.


P Æ D A G O G I K

·

Pensumtitler, teori og metode · 27

Iagttagelse og fortælling

Barnets lærende hjerne

Pædagogisk iagttagelse og beskrivelse af børn

Børneneuropsykologi, kognition og neuropædagogik

Søren Smidt & Henning Kopart

Helle Kjærgård, Bente Støvring & Aase Tromborg

En anderledes synsvinkel på pædagogiske iagt­ tagelser og beskrivelser af børn. I modsætning til forsimplede observationsskemaer viser bogen, hvordan iagttagelser kan beskrive mangfoldigheden i børnenes liv i institutionerne. I centrum står den konkrete selvoplevede fortælling, som i kombination med det pædagogiske personales fortolkninger giver nye muligheder for at gøre beskrivelserne af børnene levende og sanselige. Bogen er både praktisk og konkret og fyldt med eksempler på, hvordan man kan anvende fortællinger i beskrivelsen af børn. Den indeholder også en kritik af traditionelle observationsmetoder samt en gennemgang af udvalgte teorier om fortælling. Henning Kopart er cand.psych. og ansat på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn. Søren Smidt er cand.psych. og ansat ved Programmet Børn og Unge, University College Copenhagen.

Lærebogen bygger bro mellem moderne hjer­ neforskning, kognitions- og neuropsykologi og praktisk pædagogik. Institutioner og skoler skal kunne rumme og undervise alle børn. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner får en opdateret viden om børnenes kognitive funktioner og en grundlæggende indsigt i, hvor forskellige forudsætningerne for læring er. Bogens fokus er på børns (0-18 år) kognitive funktioner både i det almindelige og det anderledes udviklingsforløb. Forfatterne er alle børneneuropsykologer. De har gennem mange år arbejdet med børn og unge, hvis udvikling og læring har udfordret forældre og fagfolk. HHHHH jagoo.dk »… det er få bøger, specielt fagbøger, hvor man sidder tilbage med oplevelsen af, at man efter endt læsning har ændret sig. Ved at læse bogen sidder jeg tilbage med oplevelsen af at være ble­ vet en bedre fagperson«. Malene Schrøder i Folkeskolen

176 sider · normalpris 199 kr. bogklubpris 149 kr. · best.nr. 1775

280 sider, indb. og ill. i farver · normalpris 349 kr. bogklubpris 269 kr. · best.nr. 1730


28 · Pensumtitler, teori og metode

·

B Ø G E R

O M

Introduktion til pædagogik Opdragelse · Dannelse · Socialisering Finn Held & Flemming B. Olsen (red.) Bogen giver en bred indføring i pædagogisk teori og praksis og beskriver de vilkår, som er med til at bestemme pædagogers og læreres handlemuligheder i de institutioner, hvor de har deres professionelle virke. 639 sider, indb. og ill. i farver · normalpris 399 kr. · bogklubpris 249 kr. · best.nr. 1224

Pædagoguddannelsen på tværs Dannelse i en verden af foranderlighed Bodil Høyer & Bjørn Hamre (red.) En introduktion til pædagoguddannelsens fag og elementer. Fokus er på sammenhængene, og begrebet dannelse er i centrum – som et omdiskuteret vilkår for pædagogisk praksis i et senmoderne samfund. 599 sider, indb. og ill. · normalpris 349 kr. · bogklubpris 199 kr. · best.nr. 1236

Vygotsky i pædagogikken Ivar Bråten (red.) En antologi om Lev Vygotsky og hans forskning i, hvordan samarbejde i sociale sammenhænge bidrager til barnets indlæring og udvikling. 224 sider · normalpris 269 kr. · bogklubpris 189 kr. · best.nr. 948

Pierre Bourdieu Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori Staf Callewaert m.fl. (red.) Et udvalg af Bourdieus væsentligste tekster. Det er tekster, der tilsammen giver et bredt perspektiv på Bourdieus tænkning, og som henvender sig til forskere og studerende inden for mange felter, f.eks. pædagogik. 176 sider · normalpris 249 kr. · bogklubpris 169 kr. · best.nr. 1228


P Æ D A G O G I K

·

Pensumtitler, teori og metode · 29

Social indsigt for pædagoger Jens Horsholt Mikkelsen (red.)

Foreløbig fors

ide

Ny udgave af den populære lære­ bog – gennemskrevet og ajourført, så den passer til den nye pædagog­ uddannelse, der træder i kraft som­ meren 2014.

Bogen beskriver bl.a. samfundets organisering, socialpolitik, vilkår i det flerkulturelle samfund, familien og retsregler. Den indeholder en lang række af de sociale perspektiver, som den pædagogstuderende har brug for. Denne 3. udgave af lærebogen er en helt nybearbejdet og nyredigeret udgave. I forhold til 2. udgaven har mere end halvdelen af kapitlerne fået nye temaer og nye forfattere. De kapitler, som er medtaget fra 2. udgaven, er alle gennemskrevet og opdateret med den nyeste viden. Den nye udgave fastholder dermed den vigtige kerneviden, som har kendetegnet de tidligere udgaver, og tilfører samtidig en række nye perspektiver og emneområder.

PÅ VEJ i 2014

Jens Horsholt Mikkelsen er cand.scient.soc., socialpædagog og lektor ved Pædagoguddannelsen VIA University College. ca. 500 sider, indb. og ill. i farver · normalpris ca. 349 kr. bogklubpris ca. 269 kr. · best.nr. 3360

Læs om: • Samspillet mellem individ, gruppe og samfund af Benedicte S. Bernstorff. • Familien af Per Schultz Jørgensen. • Den pædagogiske institution; organisation og samfund af Niels Warring & Henning Salling Olesen. • Den pædagogiske professions samfundsmæssige funktion – sociologisk og historisk af Steen Baagøe Nielsen & Henning Salling Olesen. • Samarbejde og konflikt i pædagogisk og socialt arbejde af Lise Jönsson. • Samarbejde i socialkonstruktionistisk perspektiv af Gro Emmertsen Lund. • Socialpolitik – historisk og aktuelt af Peter Bundesen. • Vilkår og udfordringer i det flerkulturelle samfund af Marianne Skytte. • Retsregler og jura for pædagoger af Michael Lose • Et metaperspektiv på lovgivningens samfundsmæssige funktion af Inge Marie Skaarup.


Sprog, kommunika­ tion og psykologi – på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Gert Bonde Nielsen Hvordan forstår vi, hvordan kommunikerer vi, og hvordan taler vi? Bogen er skræddersyet til faget ’sprog, kommunikation og psykologi’ på PAU. Bogen giver den pædagogiske assistent et grundlæggende fundament for at vide og vurdere, hvad der rører sig mennesker imellem – såvel sprogligt som kommunikativt og psykologisk. Bogen berører bl.a. Freud, Piaget, Bowlby, Stern, Vygotsky, sprogudvikling og -vurdering, læreplaner, personale- og forældresamarbejde, konflikthåndtering og meget mere. Her er foruden teori også øvelser, eksempler og studiespørgsmål.

NYHED

Gert Bonde Nielsen underviser på PAU og pædagoguddannelsen på VIA University College. 208 sider, ill. i farver normalpris 199 kr. bogklubpris 139 kr. · best.nr. 1785

Børn og natur – på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Ophelia Achton Hvordan bruger man naturen som et rum for det pædagogi­ ske arbejde? Bogen er skræd­ dersyet til faget ’børn og natur’ på PAU. Fokus er på, hvordan den pædagogiske assistent kan planlægge aktiviteterne, så de skærper børnenes nysgerrighed og bidrager til deres læring og forståelse af verden. Bogens første del giver det teoretiske grundlag for assistentens arbejde i naturen, og anden del giver inspiration til, hvordan man kan anvende teorien i praksis. Aktiviteterne kan desuden bruges ved pædagogisk arbejde med andre målgrupper end børn, f.eks. unge eller voksne med funktionsnedsættelser.

NYHED

Ophelia Achton er lektor i naturfag og har mange års erfaring med børns naturoplevelser.

108 sider, ill. i farver normalpris 199 kr. bogklubpris 139 kr. · best.nr. 3218

·

B Ø G E R

O M

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Hvorfor vil jeg være pædagog? Hvordan er den første tid på seminariet? Hvad vil det sige at være studerende? Det er aldrig nemt at begynde på et nyt studie – uanset om man kommer direkte fra gymnasiet, har været ude i arbejdslivet nogle år eller har andre studier med i bagagen. Med denne bog i tasken bliver det lidt nemmere. Forfatteren beskriver konkret og overskue­ ligt de studiemæssige forhold, som den studerende vil opleve i løbet af uddannelsen – både på det personlige og det faglige plan. »Efter at have læst bogen, er jeg blevet meget klogere på min uddannelse, og hvad det egent­ lig vil sige at være studerende til pædagog«. Karina Pilgaard, pædagogstuderende

229 sider, ill. i farver normalpris 199 kr. bogklubpris 149 kr. · best.nr. 1548

Tekst: Bogforlaget Frydenlund A/S · design: bogmager.dk · Forbehold for trykfejl · Priser på nye og kommende titler er med forbehold for ændringer · Tryk: aka print, tilst

30 · Pensumtitler, teori og metode


P Æ D A G O G I K

·

Indmeldelse

Bestilling, forsendelse og levering · 31

Bestilling Jeg ønsker ikke at være medlem af ­Frydenlunds Bogklub, men vil gerne bestille følgende bøger til normalpris (angiv best.nr.):

Jeg ønsker at være medlem af Frydenlunds Bogklub og vælger som velkomstbog til 25 kr. (+ porto): Daginstitutionen til hverdag normalpris 229 kr. (se side 3) Læringsdesign normalpris 269 kr. (se side 11) En overlevelsesguide for børn med autismespektrumforstyrrelser normalpris 269 kr. (se side 14) Opskrifter på rollespil normalpris 249 kr. (se side 23) Kunst uden penge normalpris 269 kr. (se side 24)

Indsend kuponen allerede i dag! Portoen er betalt

Barnets lærende hjerne normalpris 349 kr. (se side 27) Jeg ønsker at bestille følgende andre bøger fra bogklubben (angiv best.nr.):

Udfyldes både ved indmeldelse i Frydenlunds Bogklub og ved øvrig bestilling Navn:

Evt. att.:

Adresse:

Postnr./by:

Evt. land:

Evt. EAN: E-mail:*

* Skal angives ved indmeldelse i Frydenlunds Bogklub Jeg ønsker at modtage nyheder om pædagogik på e-mail fra Frydenlund. Jeg kan når som helst afmelde mig igen.

Forsendelse og levering Til alle bestillinger bliver lagt fragt svarende til ordrens vægt: 35 kr. for 0-250 g, 40 kr. for 251-1000 g, 50 kr. for 1-2 kg, 80 kr. for 2-5 kg, 100 kr. for 5-7 kg og 130 kr. for 7-20 kg. Hertil kommer et gebyr på 5 kr. for fakturering på EAN. Du kan også bestille bøgerne på vores hjemmeside www.frydenlund.dk. Betaler du med kreditkort, sender vi fragtfrit til alle adresser i Danmark. For priser på fragt til udlandet henviser vi til vores hjemmeside.


FRYDENLUND + + + 22900+ + + 0893 SJÆLLAND USF B

32 |

Alhambravej 6, 1826 Frederiksberg C


Bøger om pædagogik 2014