Page 55

nikowania się w języku angielskim. Dzięki rozmowom oraz wspólnej pracy polscy gimnazjaliści zrozumieli, że niektóre problemy są uniwersalne i nie należy ich ukrywać, lecz szukać pomocy. Ponadto (przy okazji wspólnej pracy) polscy eTwinnerzy poznali inne niż polskie tradycje i obyczaje, co nauczyło ich tolerancji i odpowiedzialności za własne sądy. Ewaluacja i rezultaty projektu: Projekt okazał się ogromnie atrakcyjny dla uczniów (do tego stopnia, że na zajęciach pojawiali się także niezwiązani z projektem uczniowie, by pomagać). W dodatku wiedza i zaangażowanie gimnazjalistów doprowadziły do znacznej poprawy warunków panujących w szkole. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła uzyskała szereg materiałów dotyczących bullyingu, zarówno tych przygotowanych przez uczniów, jak i pozyskanych ze źródeł zewnętrznych (materiały promocyjne przysłane przez fundację Dzieci Niczyje). Materiały wykonane przez uczniów zostały przekazane do biblioteki szkolnej, by były ogólnie dostępne (dla uczniów i nauczycieli). Plakaty dotyczące praw autorskich oraz bezpiecznego korzystania z Internetu znajdują się w każdej sali, w której jest dostęp do komputerów. Przygotowane przez uczniów książki o bullyingu zostały dodane do bazy Companion Reader (każdy nauczyciel korzystający z platformy może się z nimi zapoznać). Dużym sukcesem projektu jest to, że szkoła zadeklarowała, że co roku będzie organizować dzień bezpiecznego Internetu, a nauczyciele na stałe wprowadzili pogadanki o bezpieczeństwie w Internecie do planu wychowawczego. Do innych rezultatów projektu należy zaliczyć: pobudzenie pomysłowości i kreatywności uczniów, wzrost ich zainteresowania językiem angielskim i przyrost umiejętności w komunikowaniu się w tym języku, brak problemów z korzystaniem z TIK, co przekłada się na atrakcyjnie przygotowywane materiały na lekcje z różnych przedmiotów czy lepszą organizację pracy. Widać też wzrost pewności siebie uczestników projektu (większa aktywność, zaangażowanie w działania w szkole i w społeczności lokalnej). A najlepszym efektem projektu jest to, że w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie sami przygotowali nowe projekty i aktywnie poszukują partnerów z zagranicy.

Z opinii jurora: „…Projekt porusza aspekty związane ze świadomym i bezpiecznym używaniem Internetu, sygnalizuje problem cyberprzemocy. Realizacja projektu przebiegała z wykorzystaniem wielu różnorodnych narzędzi sieciowych…” Mariusz Bodeńko

Projekt w Internecie: http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p102440/welcome http://milomlyn.wix.com/qmilomlyn

55

Profile for Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zwycięskie projekty w konkursie "Nasz projekt eTwinning" 2015  

Mamy przyjemność zaprezentować wszystkie tegoroczne zwycięskie projekty konkursu "Nasz projekt e Twinning" 2015. Znajdą tu Państwo wszelkie...

Zwycięskie projekty w konkursie "Nasz projekt eTwinning" 2015  

Mamy przyjemność zaprezentować wszystkie tegoroczne zwycięskie projekty konkursu "Nasz projekt e Twinning" 2015. Znajdą tu Państwo wszelkie...

Profile for frse
Advertisement