Page 43

Z opinii jurora: twórczą pracę, wykorzystanie własnych pomysłów i rozwój talentów poszczególnych uczniów. Treści i metody pracy zostały dobrane zgodnie z potrzebami i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów. W projekcie realizowane były trudne, ale jednocześnie ciekawe dla młodzieży tematy, a wzajemna współpraca prowadziła do opanowania języka w jego żywej formie. Po zrealizowaniu wszystkich zadań projektowych uczniowie utworzyli swój idealny świat, przedstawiając różne inicjatywy społeczne i ważne w życiu człowieka wartości. Rezultaty projektu mogą być wykorzystane do nauki języków obcych oraz do kształtowania wzorcowych postaw europejskich wśród młodzieży.

„…Bardzo interesujące rezultaty prostego projektu, dużo materiałów wykonanych przez uczniów. Projekt jest bardzo wartościowy wychowawczo…” dr Elżbieta Gajek

Ewaluacja i rezultaty projektu: Ewaluacja projektu przeprowadzona została w drodze ankiety, która powstała według pomysłów młodzieży. Znalazły się w niej pytania dotyczące form i sposobów realizacji zadań projektowych, a także oczekiwań partnerów. Po wypełnieniu ankiety zostało opracowane zestawienie wyników w formie tradycyjnej (wykresy) oraz obrazowej – jako interaktywny plakat Glogster. Plakat przedstawiał korzyści osiągnięte dzięki uczestnictwu w przedsięwzięciu i powstał z inicjatywy uczniów warszawskiej szkoły. W każdej szkole partnerskiej została przeprowadzona także publiczna prezentacja projektu; na podstawie przygotowanych przez uczniów materiałów społeczność szkolna, a także pozaszkolna przedyskutować projekt i sposób jego realizacji. Wspólne rozmowy zaowocowały planami na kolejny rok szkolny oraz zorganizowaniem wizyty uczniów ze szkoły słowackiej w Warszawie. Rezultaty projektu to bogate i różnorodne materiały, które przygotowano z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i programów multimedialnych: • interaktywne książeczki o różnych aspektach życia społecznego, • plakaty multimedialne przedstawiające problemy społeczne w różnych krajach, • kolaże pokazujące świat wartości europejskich nastolatków, • prezentacje dotyczące organizacji pomocy społecznej i działań proekologicznych, • ściany z informacjami, propozycjami i pomysłami.

Projekt w Internecie: http://new-twinspace.etwinning.net/ web/p100317/welcome

43

Profile for Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zwycięskie projekty w konkursie "Nasz projekt eTwinning" 2015  

Mamy przyjemność zaprezentować wszystkie tegoroczne zwycięskie projekty konkursu "Nasz projekt e Twinning" 2015. Znajdą tu Państwo wszelkie...

Zwycięskie projekty w konkursie "Nasz projekt eTwinning" 2015  

Mamy przyjemność zaprezentować wszystkie tegoroczne zwycięskie projekty konkursu "Nasz projekt e Twinning" 2015. Znajdą tu Państwo wszelkie...

Profile for frse
Advertisement