Page 1

ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH I PODSTAWOWYCH KOMPETENCJI NAUKOWych i TECHNICZNYCH W projektach WSPÓŁPRACy europejskiej

Przykłady dobrej praktyki w programie „Uczenie się przez całe życie”

warszawa 2010

Rozwijanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowych i technicznych...  

"Rozwijanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowych i technicznych w projektach współpracy europejskiej". Niniejszy...