Page 7

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

Rozdział 5: Finansowanie formalnej edukacji dorosłych i wsparcie dla jej uczestników 5.1. Źródła finansowania systemu formalnej edukacji dorosłych 5.1.1. Finansowanie ze źródeł publicznych 5.1.2. Opłaty wnoszone przez osoby uczące się 5.1.3. Finansowanie przez pracodawców 5.2. Wsparcie finansowe dla osób uczących się i urlop na naukę 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4.

Bezpośrednie wsparcie finansowe Ulgi podatkowe Urlop na naukę Szczególne formy wsparcia dla uczących się bezrobotnych

59 59 59 60 63 63 63 66 67 68

Wnioski

71

Bibliografia

75

Glosariusz

79

Spis rysunków

81

Podziękowania

83

6

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement