Page 5

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

Plan działań na rzecz kształcenia dorosłych obejmował okres do końca 2010 roku, a Komisja Europejska zamierza zaproponować przyjęcie nowego planu w roku 2011. Dlatego nadszedł odpowiedni moment na spojrzenie wstecz na plan działań i wyznaczone w nim priorytety oraz przeanalizowanie odpowiedzi poszczególnych państw europejskich na te wyzwania. W tym kontekście z radością przedstawiam niniejszy raport Eurydice na temat edukacji i szkoleń osób dorosłych, który powstał w bezpośrednim związku z planem działań na rzecz kształcenia dorosłych, a zwłaszcza wyznaczonego w nim celu dotyczącego umożliwienia dorosłym „przejścia na wyższy poziom kwalifikacji” i poprawy osiągnięć w zakresie edukacji. W raporcie analizowane są możliwości zdobycia formalnych kwalifikacji przez niedysponujące nimi osoby dorosłe, uwzględniono także środki i działania mające zwiększać odsetek dorosłych kończących studia wyższe. Wszystkie te aspekty zilustrowano wieloma konkretnymi przykładami. Jestem przekonana, że niniejszy raport zawiera cenny katalog inicjatyw i podejmowanych działań związanych z edukacją dorosłych oraz że zainteresuje on decydentów, praktyków i wszystkie osoby zainteresowane skutecznym i sprawnym podejściem do kształcenia dorosłych.

Androulla Vassiliou Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży

4

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement