Page 43

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

w Zjednoczonym Królestwie zapewnia też szereg innych instytucji. Mogą one uzyskać akredytację Rady Jakości Nauczania Otwartego i na Odległość na podstawie analizy metod administracyjnych i wychowawczych oraz materiałów dydaktycznych. Rada powstała z polecenia rządu, ale obecnie jest organem niezależnym.

3.2.4. Nauczyciele i instruktorzy Istnieją również inne sposoby dostosowywania programów kształcenia formalnego do potrzeb dorosłych uczniów. Jednym z kluczowych czynników w tym zakresie jest uwzględnienie umiejętności nauczycieli i instruktorów. W większości państw europejskich nauczyciele i instruktorzy prowadzący programy edukacji formalnej dla dorosłych muszą spełniać te same wymogi kwalifikacyjne co osoby prowadzące programy na poziomie podstawowym oraz średnim I i II stopnia dla uczniów objętych systemem edukacji początkowej. Jednakże w większości krajów programy kształcenia nauczycieli nie uwzględniają żadnych elementów związanych z metodami dydaktycznymi i podejściem ukierunkowanym na osoby dorosłe. W całej Europie można znaleźć zaledwie kilka wyjątków. Na przykład w Norwegii w zwykłym kształceniu nauczycieli uwzględnia się metodykę nauczania ukierunkowanego na dorosłych. W Słowenii wszyscy nauczyciele szkół średnich II stopnia muszą mieć tytuł magisterski z określonej dziedziny przedmiotowej (z wyjątkiem pewnych dziedzin zawodowych, w których takie kształcenie nie jest dostępne), co zazwyczaj uwzględnia moduł obejmujący wiedzę teoretyczną na temat nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych. Jeśli taki moduł nie jest częścią kształcenia nauczycieli, muszą oni ukończyć kurs uzupełniający z danej dziedziny w celu uzyskania stałego zatrudnienia. W Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Walia, Irlandia Północna) istnieje rozróżnienie na sektor szkolny oraz sektor dalszej edukacji, czyli kształcenia osób w wieku powyżej 16 lat. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, którzy chcą pracować w sektorze dalszej edukacji, uwzględnia zajęcia mające rozwijać umiejętności konieczne do nauczania zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Wymogi prawne do nauczania w sektorze szkolnym (kształcenie do 16. roku życia, a także w wieku 16–19 lat, jeśli odbywa się w szkole) są inne. Zasady te wprowadzono, mimo że programy realizowane w szkołach i w instytucjach dalszej edukacji bywają niekiedy takie same. Podsumowując, należy podkreślić, że choć w większości państw europejskich w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich I i II stopnia nie uwzględnia się metod dydaktycznych ukierunkowanych na dorosłych, nauczyciele mają zazwyczaj możliwość rozwijania swoich umiejętności w zakresie nauczania dorosłych w obrębie systemu ustawicznego doskonalenia zawodowego.

42

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement