Page 32

Rozdział 3: Uczący się dorośli i kwalifikacje do poziomu szkoły średniej II stopnia

We Wspólnocie Flamandzkiej Belgii istnieje 111 ośrodków kształcenia dorosłych (Centra voor Volwassenenonderwijs – CVO), w których dorośli mogą uczestniczyć w szerokiej gamie kursów na poziomie szkoły średniej i/lub wyższego kształcenia zawodowego. Ośrodki te ograniczają się do zajęć dla dorosłych i są w pełni oddzielone od systemu szkół obowiązkowych. 28 z nich może prowadzić kursy kształcenia ogólnego na poziomie średnim (edukacja „drugiej szansy”). Rys. 3.2: Rozwiązania instytucjonalne organizacji zajęć na poziomie szkoły średniej II stopnia dla dorosłych, 2009/10

Programy organizowane w szkołach kształcących dzieci i młodzież Programy organizowane w odrębnych instytucjach skupiających się głównie na dorosłych Brak danych

Źródło: Eurydice. Dodatkowe uwagi Zjednoczone Królestwo: Żadna z tych dwóch kategorii nie oddaje w pełni specyfiki funkcjonowania kolegiów w sektorze dalszej edukacji. Oferują one wiele programów kształcenia i szkoleń dla dorosłych, ale prowadzą też zajęcia dla uczniów w wieku powyżej 16 lat (a czasami w ramach partnerstwa ze szkołami dla młodzieży w wieku 14–16 lat). Dlatego nie można uznać, że instytucje te skupiają się przede wszystkim na dorosłych. Istnieją także inne rodzaje placówek.

Objaśnienia Programy dla dorosłych na poziomie szkoły średniej II stopnia prowadzone przez szkoły dla młodzieży w większości wypadków przybierają formę kursów wieczorowych lub kursów w niepełnym wymiarze godzin.

Podobnie jest w Zjednoczonym Królestwie, gdzie kolegia z sektora dalszej edukacji mogą prowadzić programy kształcenia formalnego skierowane do dorosłych. Jednakże nie jest to zasadniczy cel tych instytucji, ale raczej jeden z aspektów bardzo szerokiej działalności, do których należy też kształcenie i szkolenie osób w wieku przekraczającym wiek obowiązku szkolnego (powyżej 16 lat). W Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Walia i Irlandia Północna) kolegia z sektora dalszej edukacji prowadzą kształcenie w pełnym i niepełnym wymiarze godzin przede wszystkim dla uczniów w wieku przekraczającym wiek obowiązku szkolnego (16 lat), w tym dorosłych. Dawniej placówki te prowadziły głównie kursy techniczne i zawodowe, ale wiele z nich poszerzyło zakres działalności i oferuje bardziej ogólne programy kształcenia, m.in. umiejętności podstawowych, przygotowujących do egzaminów GCSE i GCE A Level dla dorosłych oraz zapewnia dostęp do kursów na poziomie kształcenia wyższego, a w niektórych przypadkach także programów kształcenia wyższego, głównie krótkich programów zawodowych, takich jak Foundation Degree. Kolegia te prowadzą też kursy przygotowania zawodowego i przygotowania do pracy dla młodzieży w wieku 14-16 lat w ramach partnerstwa ze szkołami, a w chwili

31

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement