Page 1

Profile for Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Europejski system opisu kształcenia językowego  

Publikacja jest polskim tłumaczeniem Common European Framework of Reference for Languages wydanym w 2001 r. przez Radę Europy. Wersja polska...

Europejski system opisu kształcenia językowego  

Publikacja jest polskim tłumaczeniem Common European Framework of Reference for Languages wydanym w 2001 r. przez Radę Europy. Wersja polska...

Profile for frse
Advertisement