Page 99

Tytuł | Title European Language Label 2010–2011 10 lat w Polsce | 10 Years in Poland Koncepcja i redakcja | Concept and editing Anna Grabowska , Małgorzata Janaszek Współpraca wydawnicza | Editing cooperation Jan Andrzej Nicał Tłumaczenie | Translation Anna Podoracka , Poliglota Biuro Tłumaczeń Opracowanie graficzne, skład i łamanie | Graphic design, typesetting and formating Anita Wasik Druk | Printing Drukarnia Top Druk Ryszarda Zelkowskiego Wydawca | Publisher Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel. 48 22 46 31 263, fax. 48 22 46 31 105 e-mail: label@frse.org.pl www.ell.org.pl www.frse.org.pl ISBN 978-83-62634-52-1 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną w publikacji. | The publication is financed by the European Commission. The European Commission is not liable for any use that may be made of the information contained in the publication. Zdjęcia zamieszczone na stronach 6, 17–18, 21–22, 26–27, 37, 53, 57–59, 63, 67, 71, 74, 95 pochodzą z archiwum Europejskiego Dnia Języków. | All the pictures contained on pages 6, 17–18, 21–22, 26–27, 37, 53, 57–59, 63, 67, 71, 74, 95 come from the European Day of Languages archives. Publikacja nie powstałaby bez pomocy stażystek programu ell w składzie: | We would like to thank the ell trainees for their cooperation: Weronika Skaczkowska, Maja Witkowska, Agnieszka Ziółkowska Publikacja bezpłatna | Free copy Warszawa 2011

Profile for Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

European Language Label. 10 lat w Polsce  

Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem. To...

European Language Label. 10 lat w Polsce  

Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem. To...

Profile for frse
Advertisement