Page 1

EN ENKLERE HVERDAG

VALGPROGRAM

Stem FrP & Sirdalslisten 9. september!

& Sirdalslisten


EN ENKLERE HVERDAG

FRP OG SIRDALSLISTEN VIL FOKUSERE PÅ FØLGENDE SAKER: VI SKAL REDUSERE STRØMREGNINGEN DIN • Ordningen med billig strøm til innbyggerne som ble fjernet denne perioden, skal gjeninnføres MINDRE BYRÅKRATI OG ADMINISTRASJON • Vi skal jobbe for at Sirdal får en mindre og mer effektiv administrasjon • Administrasjonskonstander pr. innbygger skal betydelig ned. Midlene skal brukes mer fornuftig • Vi skal redusere planer, og ha mål som alle kan forstå og etterprøve REDUSERTE SKATTER OG AVGIFTER • 3-5% skattereduksjon på alminnelig inntekt. (Eksempelvis vil det utgjøre mellom kr 10 000-20 000 i mindre skatt ved en årsinntekt på kr 500 000.) • Sirdal skal ikke ha eiendomsskatt på hus og hytter ØKE DET KOMMUNALE STIPENDET 50% • Øke det årlige beløpet i kommunalt stipend fra kr 10 000 til 15 000


EN ENKLERE HVERDAG

I TILLEGG TIL VÅRE FIRE FANESAKER, KOMMER VI TIL Å JOBBE FOR: • Nei til flere vindmøller • En ryddig styring av Sirdal – sørge for tydelig skille mellom politikk, administrasjon og særinteresser – ikke blande kortene • Alle politiske utvalgsmøter skal videooverføres • Det skal være trygt og godt å bli gammel i Sirdal • Vi vil ha et godt og variert fritidstilbud til barn og ungdom. • Få tilbake fokus på infrastruktur

& Sirdalslisten


Morten Ovedal 1. kandidat

VI GJØR SIRDAL BLÅERE Stem på FrP og Sirdalslisten

& Sirdalslisten

Profile for FrP & Sirdalslisten

Valgprogram 2019  

FrP & Sirdalslisten sitt valgprogram 2019

Valgprogram 2019  

FrP & Sirdalslisten sitt valgprogram 2019

Profile for frpsl
Advertisement