Program for 1. halvår 2016

Page 1

1


2


AUDONICON PROGRAM 1. halvår 2016 Indhold i foredrag/beskrivelser af disse, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Højskoleforeningens holdninger. Vi byder hermed velkommen til vinter/foråret 2016 på Audonicon. Hvis ikke andet er nævnt, vil der til alle foredrag være entré på 75 kr. - dog for medlemmer, pensionister og studerende 60 kr.

Kurser og overnatning HUSK TILMELDING! I forbindelse med kurser er det muligt at bestille overnatning til 150 kr. pr. nat. Ved tilmelding opgives venligst navn, telefonnr. og gerne e-mail adresse. Oplys dato og ca. tidspunkt for ankomst samt antal overnatninger. Hvis ikke andet er nævnt, sker tilmelding til: AUDONICONS KONTOR Grønnedalsvej 14 8660 Skanderborg Telefon: 86 52 47 55 Tirsdag - torsdag kl. 11-13 E-mail: kontor@audonicon.dk

con«, hvori der foregår et levende kulturpædagogisk arbejde med foredrag, kurser, stævner, koncerter og meget mere. Bliver man medlem af Højskoleforeningen, får man tilsendt vore meddelelser om arrangementer og vore nyhedsbreve.

Kontingent pr. år 210 kr. for enlige og 320 kr. for par. Indbetales på vores konto i Merkurbank reg.nr. 8401 kontonr. 420 00 61.

Gaver Til støtte for Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik kan du løbende overføre beløb til reg.nr. 8401 kontonr. 420 00 61. Hvis du ønsker at udnytte muligheden for fradrag af gavebidrag, skal du benytte reg.nr. 8401 kontonr. 128 31 36. Husk at angive afsenderoplysninger inkl. personnummer, så Merkur Fonden kan indberette dit gavebidrag direkte til Skat. Du skal også medsende flg. tekst: »Gaven er bestemt til uddeling« (d.v.s. gaven skal ikke tillægges fondens grundkapital). Har Merkur Fonden ikke dit personnummer, kan fradrag ikke opnås.

Forplejning:

Hjemmeside

Når der er kurser på Audonicon kan der bestilles mad fra Audonicons køkken, Corporate Cooking via Audonicons kontor på kontor@audonicon.dk

Audonicon har en hjemmeside, som bliver redigeret løbende. Orientering om arrangementer i huset kan du også finde på siden: www.audonicon.dk. Også på Facebook kan man finde Audonicon på adressen https://www.facebook.com/audonicon.skanderborg

INFORMATION OM AUDONICON »Højskoleforeningen for Rudolf Steinerpædagogik« er en landsforening, som p.t. tæller 350 medlemmer, der arbejder på at fremme Rudolf Steiners impulser. Højskoleforeningen har opført kursusog undervisningsejendommen »Audoni-

Audonicons Bogsalg Tlf. 8652 1117 har åbent tirsdag-torsdag kl. 13-16 samt fredag kl. 10-14. Desuden kan bøger, legetøj m.m. bestilles på www.audoniconsbogsalg.dk

3


ARRANGEMENTER PÅ AUDONICON Tirsdag den 5. januar 2016 kl. 19:30 i Audoniconsalen

Onsdag den 20. januar kl. 19:30

- spillet af Rudolf Steiner skolens lærere, forældre og andre venner af skolen.

Musikalsk aktivering af tilhørerne i kammermusik

Pris: Frivillige bidrag.

- en ny koncertform

For alle, som er interesserede i at se spillet.

Musikforedrag ved Hans Erik Deckert

Hellig Tre Konger spil

Entré 90 kr. / 70 kr. Onsdag den 6. januar 2016 kl. 10:00

Hellig Tre Konger spil Spilles for Rudolf Steiner Skolens elever, Skanderborg og andre interesserede.

Mandage kl. 15:45-16:45. I alt 6 gange. Første gang den 11. januar 2016

Eurytmi Kursus i eurytmi ved Annette Fredslund Vi vil fordybe os i flere områder af eurytmien – bl.a. rytmer samt øvelser, som kan forbedre nattesøvnen. Der vil også være øvelser, der målrettet styrker livskræfterne. Alle er velkomne! Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14, Skanderborg Tilmelding: Audonicons kontor, tlf.: 8652 4755 eller kontor@audonicon.dk Pris: 300 kr. Indsættes på Audonicons konto: 8401 - 4200061 mrk. »Eurytmi«. 6 mandage i alt.

4

Ulla Erml og Jørn Bendixen fremfører Ludwig van Beethovens cellosonate i D-dur, op. 102 nr. 2, hvorefter Hans Erik Deckert gennem musikfænomenologiske betragtninger lader tilhørerne opleve de dybere lag i denne musik. Der afrundes med en fornyet fremførelse, hvorefter musikkens spirituelle substans og sociale virkelighed vil kunne erfares i et intensiveret perspektiv. Ulla Erml er uddannet pianist på Det Jyske Musikkonservatorium afsluttende med Diplomeksamen, Musikpædagogisk Eksamen og Debutkoncert. Videre studier ved Janacek Akademiet i Brno samt i Rom hos navnkundige Guido Agosti og i Tours på L`Academie International hos den russiske pianist Tatiana Nikolajewa. Indtil 2014 underviser og ekstern lektor ved Musikvidenskabeligt Institut Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt Nordjysk Musikkonservatorium. 1992-2002 pianist ved Sydskolen i Aarhus. Lærer ved Aarhus Musikskole. Lærer ved MDS. Koncertvirksomhed som solist, akkompagnatør og kammermusiker. Er i bestyrelsen for Epta-Danmark samt Aarhus Sangselskab.


Jørn Bendixen er født i 1953 og blandt en af de første elever i Danmark, der gennemførte alle 12 skoleår på en Rudolf Steiner skole. Blev som 16-årig optaget på Det Jyske Musikkonservatorium med cello som hovedfag, først med Hans Erik Deckert som lærer, sidenhen som elev af Lars Geisler og Asger Lund Christiansen. Har haft et års studieophold på Alanus højskolen i Bonn. Efter endt cellostudie åbnede der sig en mulighed for at få endnu en musisk uddannelse på konservatoriets sanglinje som elev af Vagn Thordal. Studiet blev afsluttet med Diplomeksamen i 1982. Har været ansat på Rudolf Steiner skolen i Århus siden 1970 som musik- og klasselærer. De sidste 12 år som skoleleder. Har været meget aktiv i musiklivet, ikke kun på skolen, men også i samfundet med koncertvirksomhed og som dirigent/instruktør på store musikarrangementer og opførelser. Arbejdet med kor har fyldt meget i alle årene og ført til opførelser af bl.a. Händels Messias, Bachs Juleoratorium, Mozarts Tryllefløjten, talrige kantater, oratorier og også total opsætninger af musicals. Kammermusik har ligeledes udgjort en væsentlig del af hverdagen. Centralt for det hele har pædagogikken stået; glæden ved at formidle og give de store musikoplevelser videre til børn, unge og ældre.

Søndag den 31. januar kl. 14-17

Støttekoncert-indsamling til fordel for Dansk Flygtningehjælp En varmende eftermiddag for hele familien. Underholdning og kaffe m.m. Entré 100 kr. går ubeskåret til Dansk Flygtningehjælp. Arr. Hans Knæhus.

Onsdag den 3. februar kl. 19:30

Krisen i Ukraine - et symptom Foredrag ved Niels Henrik Nielsen Hvorfor optager krisen i Ukraine os? Man aner, at der står noget stort på spil – men hvad? Stærke interesser og modstridende kræfter støder sammen i et land, hvis navn betyder »grænseland«. Men hvad vil USA/EU på den ene side og Rusland på den anden side? Og har det i det hele taget noget med os at gøre? Hvis man virkelig vil forstå de dybere årsager til denne krise, og hvad der egentlig står på spil, må man tage udgangspunkt i det, som Rudolf Steiner kaldte »kampen om den russiske kulturkim«. Menneskehedens fremtid afhænger af, hvordan denne kamp afgøres. Søndag den 7. februar kl. 16:00

Fastelavnsfortællinger ved Dorthe Rosendahl. Vi tager forskud på fastelavnsløjerne og fortæller løjerlige og sjove historier. Imellem historierne spiller pianist Ulla Erml morsomme klaverstykker. Tag endelig børnene med, det er også for dem i dag. På fastelavnsløjerligt gensyn. Entré: Frivillige bidrag.

5


Lørdag den 27. februar 2016 kl. 9-12:45

Onsdag den 2. marts kl. 19:30

En dag om sproget »Verdensordet og menneskesprog«

Hvilken opgave har antroposofien i vor tid?

med Stefan Frister, Bente Møller og Dorthe Rosendahl.

Foredrag ved Niels Henrik Nielsen

Kl. 09:00: Foredrag ved Stephan Frister om »Verdensordet og menneskesprog«.

Edward Munch malede sit mest berømte billede »Skriget« i afmagt over Darwins evolutionslære og F. Nietzsches erklæring om, at Gud er død. Det, der i slutningen af 1800-tallet var ideer, verdensanskuelser, er i dag ved at blive til livsvirkelighed!

Er sproget et rent kommunikationsmiddel, som det betegnes som i dag? Hvor er dets oprindelse? Hvordan kan vi få sproget til at vokse og derigennem selv vokse? Kl. 10:30: EURYTMI: Bente Møller: Er sproget et hovedanliggende? Eller er det den menneskelige midtes anliggende? Måske også et viljesanliggende? Og hvornår er det det ene og det andet? Kan vi finde det hele menneske i denne sproglige ytring? Mennesket som skaber sig selv og verden. Disse spørgsmål vil vi udforske med eurytmien som værktøj. Kl. 11:45: SPROGFORMNING: Dorthe Rosendahl: Vi vil gøre sproget til andet, end et kommunikationsmiddel. Et maleri, en skulptur, et musikstykke. Sproget indeholder farver, former og toner. Konsonanterne indeholder alle en vokal og vokalerne indeholder alle en konsonant.

Entré: 250 kr. / 175 kr.

6

Den stærkeste og bedst egnedes overlevelse i en gudsforladt verden. Dette udspiller sig i mellemøsten, i Europa, i finansverdenen – overalt, hvor der er konflikt. Før eller siden oplever hvert enkelt menneske det, som Rudolf Steiner kaldte »længselsskriget« efter ånd. Antroposofien kan være et svar på dette skrig – antroposofi betyder: bevidstheden om det at være menneske. Hvordan finder jeg mennesket i en umenneskelig tid?


Lørdag den 5. marts kl. 19:30

Tannhäuser Richard Wagners operaer opføres sædvanligvis i store sceniske billeder, med stor besætning af solister og kor samt fuldt symfoniorkester. Men en gruppe sangere og musikere gør det helt anderledes: Anja Rosseau, Jørn Bendixen, Anders Hildebrandt, Michael Blume og Jette Rymer opfører Wagners »Tannhäuser« kun for denne 5-mands-gruppe, gennem en levende fortælling om persongalleriet og handlingen, fremførelse af mange store arier samt den dramatiske og storslåede musik for orkester nu kun udført på flygel. Et spændende og vellykket eksperiment! Anja Rosseau, uddannet operasopran, har stået på flere berømte scener og synger i denne opsætning arier fra partierne Venus og Elisabeth.

Michael Blume, uddannet koncertpianist og organist, har stor koncerterfaring både som solist, kammermusiker og akkompagnatør.

Jette Rymer, uddannet musikleder og musikpædagog, har mangeårig undervisningserfaring i alle aldersgrupper samt foredrags- og kursusledelseserfaring.

Denne »Tannhäuser« forestilling bør opleves. Vi bliver ført ind i de berømte Sangerkrige på Wartburg i Middelalderen, hvor Tannhäuser som historisk skikkelse deltager. Entré: 100 kr. / 75 kr.

Jørn Bendixen, uddannet sanger og cellist, har stor koncerterfaring og synger her fra Heinrichs (Tannhäusers) og Wolframs partier.

Anders Hildebrandt, tenor, synger ligeledes Heinrichs (Tannhäusers) partier.

7


Lørdag den 12. marts kl. 16:00

Fortælleeftermiddag på Audonicon Fredag d. 4. marts søndag d. 6. marts

Stort forårs-stævne Kunst i bevægelse

Fortælling ved Margit Andersson Velkommen til fortælledagen, som er den sidste i runden. Igen er Selma Lagerlöf inspirator til den årstidsstemning, vi nærmer os i den kristne tidsregning på vej til påsken. Som mesteren vejleder lærlingen, sådan fører hun lytteren ind i forskellige scenerier i det romerske kejserrige under Tiberius' regeringstid, hvor ufattelige hændelser udspiller sig. Kom og hør, hvordan Jesu Kristi altomfattende storhed bliver antydet i »Den hellige Veronikas svededug«, som helbreder kejseren fra umådelig stor lidelse.

Se den medsendte folder med programmet for stævnet.

Det sker takket være kejserens gamle tjenerinde Faustina, som påtager sig mange genvordigheder i kraft af den hengivelse og kærlighed, hun har til kejseren. Oplæsningen varer ca. 45 minutter. Margit Andersson. Entre: Frivillige bidrag.

8


Onsdag den 16. marts kl. 19:30

Meditation som udforskning af sjælelivet Foredrag ved Troels Ussing Hvorledes kan den skjulte verden bag vort sjæleliv blive tilgængelig? Hvilke kræfter sættes i gang, når vi tænker og føler? Hvilke øvelser fører frem til en fordybet bevidsthed og selverkendelse? Troels Ussing: Formand for Antroposofisk Selskab, Danmark. Er tidligere steinerskolelærer, grundlægger af Rudolf Steiner Skolen i Vejle. Har grundlagt »Sanduko« Forening for Waldorfpædagogisk Hjælpearbejde og arbejder med antroposofisk udviklingsarbejde i Østafrika. Troels Ussing har gennem mange år særligt beskæftiget sig med antroposofisk forskning. I efteråret var dette foredrag planlagt, men måtte aflyses p.g.a. sygdom. Nu kommer det.

1. påskedag, søndag den 27. marts kl. 10:00

Mysterieimpulser i det danske åndsliv - en betragtning til Påske Foredrag ved Anders Høier I Skandinavien har forholdet mellem land og vand en overordentlig stor betydning. Det giver muligheder for et møde mellem kræfter i de to elementer! Store personligheder har gennem tiderne oplevet dette spil af kræfter og valgt de geografiske steder, hvorfra mysterieimpulser kunne strømme ud i kulturlivet! I de jyske fødselsmysterier har vi et sådant mysteriested, hvor oplevelsen af fødsel, død og opstandelse var centrale oplevelser! Ved at forsøge at forstå fortiden vil vi i vor tid bedre kunne nå til en oplevelse af, hvordan vi hjælper til med at danne kulturfornyende kræfter. For lidt mere end 100 år siden holdt Rudolf Steiner tre foredrag i Danmark (bind 15), hvor han knytter an til danske fødselsmysterier og dermed til mysteriumfortiden! • Hvordan kan vi forholde os til dette i dag? • Hvor ligger kimene til at forstå de to porte fødsel og død? • Hvordan kan det åndelige tage bolig i det jordiske, i materien? • Hvad er materie, og hvad er stof i sit inderste væsen? Foredraget blev holdt i Dornach den 31. juli 2015 i en anden udgave. Entre: Frivillige bidrag.

9


Onsdag den 30. marts kl. 19:30

National-socialismen – vanviddets ideologi En autentisk vidneberetning Foredrag af Hans Erik Deckert Som søn af en dansk mor og en tysk far, født 1927 i Hamburg, har jeg oplevet det nationalsocialistiske diktatur. Min skoletid varede fra 19331944, først i Hamburg, siden i Frankfurt/Main. Som daværende tysk statsborger deltog jeg i 2. verdenskrigs slutfase, blev lettere såret i april 1945 og tilbragte nogle måneder i russisk fangenskab. Jeg flyttede til Danmark i 1947, hvor jeg blev uddannet på Det kgl. Danske Musikkonservatorium som cellist og dirigent. Indtil 1959 var jeg aktiv i det københavnske musikliv, bl.a. som cellist i Det kgl. Kapel og som musikpædagog. Fra 1960-1990 var jeg lærer på musikkonservatorier, senest på Det jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Jeg er fortsat virksom som musiker. Udgangspunkt for mine foredrag om nationalsocialismen er et citat af Hitler og et citat af modstandsgruppen »Weisse Rose«: »Forsynet har forudbestemt mig som menneskehedens største befrier. Jeg befrier mennesket fra tvangen til at det åndelige skal være et mål i sig selv, fra de beskidte og fornedrende selvpinsler vedrørende det hjernespind, der kaldes samvittighed og moral og fra kravet om en frihed og personlig selvstændighed, som kun kan være undt de færreste. Overfor den kristelige lære om den menneskelige enkeltsjæls uendelige betydning og det personlige ansvar sætter jeg med iskold klarhed den frelsende lære om det enkelte menneskes

10

intethed og ubetydelighed og dets fortsatte liv i nationens synlige udødelighed«. (Adolf Hitler, uddrag af samtaler med Hermann Rauschning, 1940). »Hvert ord, der kommer ud af Hitlers mund, er løgn. Når han taler om fred, mener han krigen, og når han på den formasteligste måde påkalder den Almægtiges navn, mener han det ondes magt, den faldne engel, satanen. Hans mund er helvedets stinkende svælg, og hans magt er i bund og grund vraget. Nok skal man føre kampen imod den nationalistiske terrorstat med rationale midler; den, der imidlertid i dag fortsat tvivler på de dæmoniske magters reale eksistens, har langtfra forstået denne krigs metafysiske årsag. Bagved alt det konkrete, bagved den sanselige iagttagelse, bagved alle saglige og logiske overvejelser står det irrationelle. Det er kampen imod dæmonen, mod antikrists sendebud«. (Modstandsgruppen »Weisse Rose«, uddrag af det 4. flyveblad, 1942). I mit foredrag belyser jeg de faktorer, som ledte til Hitlers legale magtovertagelse i 1933, endvidere de hændelser i de påfølgende år, hvor diktaturet blev stadfæstet. Egne erindringer og oplevelser vil understrege begivenhederne fra denne tid. Hans Erik Deckert’s curriculum vitae: Hans Erik Deckert er født 1927 i Hamburg af dansk-tyske forældre. Uddannelse på Musisches Gymnasium i Frankfurt/Main 19391944 (Kurt Thomas) og på Det kgl. Danske Musikkonservatorium i København 19481952 (Diplomeksamen i cello, direktion og musikteori). Cellodebut fra konservatoriets solistklasse. Videregående studier bl.a. hos Pablo Casals og Sergiu Celibidache. Cellist i de københavnske orkestre i 1950-erne, bl.a. Det kgl. Kapel. Konservatorielærer fra 19601989, senest på Det jyske Musikkonservatorium i Århus. International koncertvirksomhed som cellist, dirigent, leder af masterclasses og workshops (cello, kammer-


musik, orkester, musikalsk fænomenologi) i de fleste europæiske lande samt USA, Sydamerika, Egypten, Sydafrika og Japan. Musikformidling i erhvervslivet. Foredrags- og skribentvirksomhed vedrørende musiklivet. Bogudgivelse: »Musik & Menneske« (2006, 2. oplag 2008). Publikationer på de europæiske hovedsprog. Hans Erik Deckerts væsentligste anliggende er at bevidstgøre det musikalske fænomen som en objektiv åndelig realitet, gældende for ethvert menneske.

Onsdag den 11. maj kl. 19:30.

Eurytmiforestilling Boreas Eurytmiensemble Wald der Liebe / Kærlighedens skov Det er lykkedes os at få Boreas Eurytmiensemble fra Oslo til at give forestilling i Audonicons store sal. Brigitte Mathisen har netop, som en af de få eurytmister i verden, afsluttet sin master i eurytmi ved Alanus Hochschule i Alfter ved Bonn og har i den forbindelse skabt denne forestilling. Vi glæder os til at se rigtig mange mennesker. Dorthe Rosendahl.

Buddemeier stævne 2.-4. september 2016 Vor tids udfordringer især for medierne og musikken. Pris for hele stævnet: 500 kr. Foredraget fredag aften: 75 kr.

Nærmere information følger i næste halvårs program.

Hvordan komme i dialog med Edvard Munchs maleri »Stemmen / Sommernat«, et billede jeg har været optaget af i mange år, gennem mit eget kunstneriske medium, eurytmien? Dette spørgsmål gav impulsen til projektet »Der Wald der Liebe in uns«. Munchs ambivalente forhold til kvinden og mysteriet som omgiver hende, har

11


haft en stærk indvirkning på hans kunst. Forholdet var præget både af intens hengivenhed, ukontrollerbar tiltrækningskraft og af angst. Kvinden, som med sine krav frarøver mandens skaberevne, men samtidig er hans store inspirationskilde, forblev for Munch gennem hele livet gådefuld og ubegribelig. Adonis' digt kendetegnes af en stor billedrigdom, som har sit ophav i hans oprindelige sprog, det arabiske. Symbolikken han benytter, omfavner kærlighedens mange facetter fra det erotiske til det metafysiske, ligesom hos Munch. Men problematikken i Munchs værk bliver som forløst, idet Adonis

gang på gang påpeger, at kun den elskendes vilje til at begribe smerten som kærlighedens salt, gør den hel. Den nyskrevne musik for Bratsch og elektronik af den svenske komponist Ylva Lund Bergner, som kræver en eksperimentel tilnærmelse, genspejler en nordisk stemning i Munchs billede, mens Ginasteras »Viola solo« forstærker Adonis' lidenskabelighed. Samtidig lever der i Ylvas musik noget af det sarte og fortryllende i Adonis-digtene, mens Ginasteras toner igen genspejler Munchs ekspressive og eruptive kræfter. Brigitte Mathisen. Entre 120 kr. / 85 kr.

Fredag den 30. september til søndag den 2. oktober 2016

Det usynlige menneske i os En spirituel jeg'ets fysiologi Kathrin Studer-Senn og Hans Rudolf Studer kommer til Audonicon. Onsdag den 28. og torsdag den 29. september kl. 19-21 vil der være studiegruppe over Kathrin StuderSenn's bog og især foredraget af Rudolf Steiner for de, som ønsker det. Pris for kurset: 800 kr. Studieaftenerne: 250 kr. Pris for både studiegruppe og kursus: 1000 kr.

Nærmere information følger i næste halvårsprogram 12


Vi er i gang med planlægning af ture rundt med Bogbussen. Følg med på hjemmesiden hvorhen vi kommer og hvornår!

NYHEDER: Begyndelse og mål. Jordens og menneskets fælles vej. Af Johannes Hemleben. Forlaget Jupiter ..................................kr. 150,00

Den Store Snittebog. Af Frank Egholm. Forlaget Aslak.. kr. 288,00

Børnetegninger. Forhistorisk kunst og de tidlige børnetegninger. Af Anette Hauerberg. Pimpegryden …kr. 189,00 Maria Thun Såkalender 2016………... kr. 110,00

Åndshistorien i Rafaels billedverden. Freskomalerierne Disputa del Sacramento, Skolen i Athen og det kristne mysterium. Af Harald Falck-Ytter. Stort format. Antropos Forlag ................................. kr. 495,00 OBS! Udgivelsesdagen for den annoncerede bog om Niels Stokholm er udskudt flere gange, nu forventes den at udkomme til foråret.

Audonicons Bogsalg . Grønnedalsvej 14 . 8660 Skanderborg Åbningstider tirsdag-torsdag kl. 13-16, fredag kl. 10-14

13


Rudolf Steiner Lærerseminariet i Skanderborg Kontakt Hanne Winterberg E-mail: hannewinterberg@live.dk Tlf. 8652 3295

Kunstnerisk og terapeutisk

Henvendelse: Dorthe Rosendahl rosendahl@audonicon.dk - 8613 4543

Audonicon udlejer meget gerne lokaler til kurser, klinik, konferencer, møder og meget andet. Henvendelse til kontoret på tlf. 8652 4755 eller på mail kontor@audonicon.dk

14


Oversigtskalender for arrangementer i 2016 Måned Dato Tid Januar

Februar

Foredragsholder/kunstner Arrangementets titel

5. 19:30 Lærere / forældre / andre 6. 10:00 Lærere / forældre / andre 11. 15:45 Annette Fredslund

Hellig Tre Konger spil

20. 19:30 Hans Erik Deckert

Musikalsk aktivering af tilhørerne i kammermusik – en ny koncertform

31. 14:00 Hans Knæhus

Støttekoncert-indsamling

3. 19:30 Hans Henrik Nielsen

Krisen i Ukraine – et symptom Fastelavnsfortællinger En dag om sproget - »Verdensordet og menneskesprog«

2. 19:30 Niels Henrik Nielsen

Stort forårs-stævne – Kunst i bevægelse

5.

Stort forårs-stævne – Kunst i bevægelse

6.

Tannhäuser - et spændende og vellykket eksperiment

Stort forårs-stævne – Kunst i bevægelse

12. 16:00 Margit Andersson

Fortælleeftermiddag på Audonicon

16. 19:30 Troels Ussing

Meditation som udforskning af sjælelivet

27. 10:00 Anders Høier

Mysterieimpulser i det danske åndsliv

30. 19:30 Hans Erik Eckert

National-socialismen – vanviddets ideologi

11. 19:30 Boreas Eurytmiensemble

Eurytmiforestilling

September 30. Oktober

Hvilken opgave har antroposofien i vor tid?

4.

5. 19:30 Anja Rosseau, Jørn Bendixen, Anders Hildebrandt, Michael Blume og Jette Rymer

Maj

Eurytmikursus – i alt 6 gange

7. 16:00 Dorthe Rosendahl 27. 09:00 Steffen Frister, Bente Møller og Dorthe Rosendahl Marts

Hellig Tre Konger spil

1.

Kathrin Studer-Senn og Hans Rudolf Studer

Det usynlige menneske i os En spirituel jeg'ets fysiologi

2.

15


16