Page 1

Vaša povezava v IP svet.


Naprednost tehnologije rešujemo skozi prizmo preprostosti

V rokah imate prvo osebno izkaznico podjetja TELEING, d. o. o., vendar pa to ne pomeni, da smo novo podjetje. Že od leta 1995 rastemo in se razvijamo. In sedaj, ko so rezultati dela vidni je čas, da se vam predstavimo tudi nekoliko drugače. Telekomunikacije so področje z najhitrejšim razvojem. Nove tehnologije in storitve se razvijajo praktično čez noč. Slediti tako hitremu razvoju je velik izziv za vsakogar. Za nas, ki hočemo biti v marsičem prvi, pa še toliko bolj. In trudimo se biti najboljši v tem, kar počnemo. Želimo si dolgoročne uspešnosti, zato nenehno iščemo nove izzive, razvijamo svoje sposobnosti in širimo naše znanje.

2

TELEING si je v preteklih letih v lokalnem okolju izgradil prepoznavnost kot inovativen ponudnik telekomunikacijskih storitev, ki tudi prispeva k razvoju lokalnih skupnosti. To odgovornost sprejemamo, saj se zavedamo pomena dostopnosti sodobnih telekomunikacij za razvoj drugih dejavnosti. Potrebe po razvitem širokopasovnem omrežju so vse večje. Znano je, da so dobro razvite sodobne telekomunikacije na določenem geografskem območju gonilo razvoja države, regije ali posamezne lokalne skupnosti. Vplivajo na povečanje produktivnosti, gospodarske rasti, zaposlenosti in blaginje. Svojo konkurenčno prednost gradimo na ponudbi sodobnih telekomunikacijskih storitev v omrežjih kabelske televizije. Omrežja so večinoma gradili naročniki z lastnimi sredstvi in so zato tudi njihovi solastniki. Gradili so jih z namenom sprejema novih televizijskih in radijskih programov.

Mi, kot upravitelj, pa jim zagotavljamo sprejem raznovrstnih televizijskih in radijskih vsebin po nižjih cenah, kot operaterji, ki so lastniki omrežij. Svoje znanje in izkušnje smo izkoristili tako, da smo obstoječa enosmerna omrežja nadgradili in omogočili dvosmerni prenos signalov, kar je osnova za ponudbo sodobnih širokopasovnih telekomunikacijskih storitev. Enosmerna omrežja smo obnovili z lastnimi sredstvi in tudi prevzeli vsa tveganja, ki so s tem povezana. Ves čas našega delovanja sodelujemo tudi z drugimi operaterji, saj na temelju strateškega partnerstva svojo inovativnost, izkušnje in znanje ponujamo tudi drugim. Tudi v prihodnje želimo v lokalnih okoljih, kjer smo prisotni, zagotavljati najsodobnejše telekomunikacijske storitve, zato gradimo lastna širokopasovna optična omrežja. Svojo ponudbo pa zaokrožujemo z mobilnimi telekomunikacijami, saj postajamo prvi kabelski operater v Sloveniji, ki je tudi mobilni operater. Dovolj razlogov torej, da vas povabimo v svojo družbo.

Janez Smolkovič Direktor

3


Učinkovitost gradimo s hitrostjo in dostopnostjo Združujemo strokovno znanje, dolgoletne izkušnje in usmerjenost v nove tehnologije na področju prenosa signalov različnih vsebin (slikovnih, zvočnih in podatkovnih) preko različnih prenosnih medijev (bakreni in optični vodniki, mikrovalovne zveze ter radiodifuzija). Zavedamo se, da so sodobne telekomunikacijske storitve gonilo razvoja. Dostopnost do sodobnih telekomunikacij pa eden izmed pomembnejših temeljev za razvoj posamezne lokalne skupnosti.

Ponujamo celovite rešitve, od svetovanja, izdelave tehničnih rešitev, celotnega inženiringa projektov do izvedbe, vzdrževanja in upravljanja: širokopasovnih komunikacijskih omrežij, sistemov za prenos slikovnih, zvočnih in podatkovnih signalov po bakrenih in svetlobnih vodnikih ter radijskih zvezah, celovite telekomunikacijske rešitve, prilagojene potrebam naših strateških partnerjev. Na področju KABELSKE TELEVIZIJE zagotavljamo možnost dostopa do najsodobnejših telekomunikacijskih

POSLANSTVO

4

Naročnikom in obenem solastnikom omrežij kabelske televizije zagotavljamo sodobne telekomunikacijske storitve po konkurenčnih cenah. Gradimo lastna sekundarna optična omrežja in na novi IP platformi nudimo najsodobnejše telekomunikacijske storitve tudi v podeželskih predelih Slovenije in prispevamo k hitrejšemu razvoju krajev, kjer ponujamo svoje storitve.

VIZIJA Postati in ostati vodilni ponudnik sodobnih telekomunikacijskih storitev v omrežjih kabelske televizije na območju Podravja in Pomurja. Razvijati in ponujati inovativne storitve v lastnih omrežjih in omrežjih drugih operaterjev. Gojiti strateško partnerstvo s pomembnimi telekomunikacijskimi operaterji.

VREDNOTE Uspeh gradimo na korektnem odnosu do naročnikov in poslovnih partnerjev na eni strani in zadovoljstvu sodelavcev na drugi strani. Naše strateške usmeritve temeljijo na družbeni in okoljski odgovornosti. Družbeno odgovornost razumemo v smislu prizadevanja za podporo in pomoč okolju, v katerem delujemo. Kot sponzor in donator smo osredotočeni predvsem na pomoč športnim organizacijam, ki delajo z mladimi in socialno šibkimi otroci v lokalnem okolju, kjer smo ponudnik storitev. Smo samozavestni, inovativni in zaupanja vredni ponudnik sodobnih telekomunikacijskih storitev. Naše vrednote so temeljni dejavniki rasti podjetja in nas, skupaj z učinkovitim pristopom in inovativnostjo, razlikujejo od naše konkurence.

storitev in sprejemanje pestre programske ponudbe televizijskih in radijskih signalov v analogni in digitalni tehniki. Uporabnikom nudimo vse bogatejšo ponudbo, ki jo omogočamo z uporabo najnovejše tehnologije s področja telekomunikacij. Zmogljive povezave navzven in interna spektralna čistost ter naša topološka zasnova kabelsko komunikacijskih omrežij nam omogoča ponudbo spleta sodobnih telekomunikacijskih storitev naročnikom in solastnikom omrežij kabelske televizije. Naročnikom omrežij kabelske televizije omogočamo: kakovosten signal in pestro ponudbo radijskih ter televizijskih programov v analogni in digitalni tehniki, hiter dostop do interneta, z uporabo naše kabelske telefonije brezplačne klice znotraj omrežja in klice v omrežja drugih operaterjev v Sloveniji in po celem svetu po zelo konkurenčnih cenah, hiter ter zanesljiv naročniški servis.

V podjetju TELEING sledimo hitremu razvoju elektronskih komunikacij, zato smo že v letu 2007 pričeli z izgradnjo lastnega sodobnega komunikacijskega optičnega omrežja prihodnosti na območju občin, kjer smo že kabelski operater. V večini občin gradimo lastno kabelsko kanalizacijo sočasno z gradnjo druge komunalne infrastrukture. Ponudbo naših storitev razširjamo tudi v ruralna območja, kjer do sedaj prebivalci niso imeli možnosti dostopa do sodobnih storitev elektronskih komunikacij, na nekaterih območjih pa niti možnosti sprejema domačih TV programov. Naše strokovno znanje, dolgoletne izkušnje in usmerjenost v nove tehnologije na področju inženiringa, izgradnje in upravljanja širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij, ponujamo tudi drugim operaterjem. V letu 2008 smo 34 odstotkov vseh prihodkov ustvarili z izvedbo storitev za druge operaterje, ki so naši strateški partnerji.

5


Zadovoljstvo povečujemo z razvojem in znanjem Uspeh podjetja gradimo na ambicioznih, inovativnih in usposobljenih ljudjeh, ki ustvarjajo spremembe in so pripravljeni svoje znanje nenehno nadgrajevati ter deliti s svojimi sodelavci.

Kakovost zagotavljamo z neomajnim trudom 1995 – Ustanovitev podjetja TELEING, d. o. o., glavna dejavnost v prvih dveh letih je bila projektiranje telekomunikacijskih omrežij za druge operaterje in radiodifuznih oddajnikov za radijske in televizijske postaje.

1 9 9 8 – Razširitev dejavnosti na gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij za druge operaterje. 2000

– Širitev ponudbe storitev v omrežjih kabelske televizije – investicija v lastno sprejemno postajo, ki pokriva območje Spodnjega Podravja in Pomurja.

6

2 0 0 0 - 2 0 0 3 – Intenzivno povezovanje omrežij kabelske televizije na lastno sprejemno postajo, preko katere pride signal v več kot 15.000 domov na območju Mestne občine Ptuj in občin Dornava, Markovci pri Ptuju, Gorišnica, Destrnik, delno Ormož, Ljutomer, Središča ob Dravi, Razkrižje in naselja Hotiza. Mlad in ustvarjalen kolektiv sledi hitremu trendu razvoja sodobnih telekomunikacij in skrbi za nenehno širitev palete storitev, ki jo ponujamo našim naročnikom ter uporabnikom.

Skupaj tako gradimo rast in razvoj podjetja.

2 0 0 3 - Ponudba širokopasovnega dostopa do interneta v omrežjih kabelske televizije (kabelski internet), ustrezna posodobitev in nadgradnja v sodobna dvosmerna omrežja.

2 0 0 6 - Prvi ponudnik telefonije v kabelskih omrežjih v Sloveniji, ponudba trojčka televizije, interneta in telefonije na enem kabelskem priključku. 2 0 0 7 – Pričetek gradnje lastnih širokopasovnih optičnih omrežij. Podjetje je prejelo veliko nagrado Pomurskega sejma MEGRA 2007 za uspešno uvajanje spleta sodobnih širokopasovnih storitev v omrežjih kabelske televizije, predvsem na ruralnih območjih, kjer ni ravno velikega interesa velikih operaterjev. 2008

- Zaključek investicije v sodobno digitalno TV platformo in razširitev ponudbe IPTV na območje celotne Slovenije. Selitev poslovanja z naročniki v sodobne poslovne prostore na Glavnem trgu 9 v Ljutomeru z namenom približati storitve našim naročnikom in uporabnikom storitev.

2009

- Prvi ponudnik mobilne telefonije med kabelskimi operaterji v Sloveniji. Širitev ponudbe v občini Križevci pri Ljutomeru in Veržej. Odprtje nove Info točke TELEING na Ptuju z namenom približati storitve našim naročnikom in uporabnikom storitev na širšem območju Ptuja.

7


Vaša povezava v IP svet.

Teleing d.o.o. Razkrižje 23 9240 Ljutomer

INFO TOČKA Glavni trg 9 9240 Ljutomer

www.teleing.si

T: (02) 5848 490 F: (02) 5848 491 E: info@teleing.si

Osebna izkaznica  

Teleing Osebna izkaznica

Osebna izkaznica  

Teleing Osebna izkaznica

Advertisement