Page 1

Mystieke plekken in zuid west Engeland

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots


Mystieke plekken in Zuid West Engeland Fotografie en teksten: Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots Vormgeving omslag en binnenwerk: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl 2011 ISBN : 978-90-78-07038-2

Een uitgave van: Frontier Publishing Postbus 10681 1001 ER AMSTERDAM Tel.: +31-(0)20-3309151 Fax: +31-(0)20-3309150 E-mail: fp@fsf.nl Website: www.frontierpublishing.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, met uitzondering van de recensent, die in zijn recensie of artikel korte citaten van niet meer dan vijftig aaneengesloten woorden mag gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met de uitgever.


Mystieke plekken in zuid west Engeland


Voorwoord In onze langlopende permanente wisselexpositie Mystiek Moment belichten we elke keer een magisch, mystiek en/ of spiritueel plekje ergens in Europa. Mede door ons vorige boek “Mystieke Plekken, bijzondere plaatsen in Nederland, België en Duitsland” bezoeken steeds meer mensen deze foto-exposities die tevens via onze eigen website www.mystiekmoment.nl te volgen zijn. In de pers wordt, zowel op papier als digitaal, elke maand veel aandacht aan deze exposities besteed. Daarnaast geven we steeds vaker informatie via spirituele beurzen en onze lezingen. Een bijkomend effect hiervan is dat we meer en meer benaderd worden door mensen die graag met ons als gids naar Engeland willen om daar mystieke plekken te bezoeken. Doordat we de laatste jaren regelmatig naar Zuid West Engeland gingen, is het aandeel mystieke plekken die we voor onze exposities gebruikten uit dit gebied gegroeid. In Zuid West Engeland wemelt het van de bijzondere plaatsen en mede doordat we bepaalde plaatsen meer dan eens bezochten, stapelden de informatie en de foto’s zich op. We merkten aan de enthousiaste reacties van mensen dat deze onderwerpen ook anderen kennelijk aanspreken. Een punt waar wij geen rekening mee hadden gehouden, maar dat tijdens gesprekken duidelijk naar voren kwam, is dat nogal wat mensen moeite blijken te hebben met het lezen van informatie in het Engels die wat dieper op bepaalde zaken ingaat. Dit bracht ons op het idee om Nederlandstalige informatie over Engelse mystieke plekken te geven. Dit 4

bleek door veel mensen te worden gewaardeerd. Er lijkt relatief weinig informatie over dit soort plekken in Engeland in het Nederlands beschikbaar te zijn. Van het één kwam het ander. Opnieuw hebben we alle foto’s doorgenomen om te inventariseren wat we de laatste jaren allemaal hadden gezien. Teksten, persoonlijke ervaringen en, heel belangrijk, de verhalen die we van de lokale bevolking hadden vernomen, zijn nog eens kritisch beoordeeld. Al dit speur – en schrijfwerk heeft geresulteerd in een Nederlandstalig boek over Engelse mystieke plekken. Dit maakt deze plaatsen voor veel mensen toegankelijker en daarmee tegelijkertijd aantrekkelijker. Ook in dit boek gaat het vooral om het beeld en zijn de begeleidende teksten kort gehouden. Er blijft ruimte voor je eigen ervaring. Wij hebben onze bijzondere plekken met veel plezier bezocht en we hopen dat dit boek een goede gids voor jouw mystieke Engelse reis mag zijn.

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots Krommenie, augustus 2011


Inleiding Engeland en mystieke plekken. Als er één land is met mystieke plekken, dan is het Engeland wel. Elk dorpje en elke stad heeft zo zijn legendes. Engeland is het land van verhalen over Koning Arthur, steencirkels, druïden en heksen, maar ook elfjes en spoken worden regelmatig waargenomen. Nieuw is het fenomeen graancirkels dat in Engeland op grote schaal voorkomt. Het leuke aan Engeland is dat je over al deze onderwerpen serieuze gesprekken kunt voeren, zonder dat er lacherig over wordt gedaan of je voor gek wordt versleten. Het woord “mystiek” gebruiken we veel in onze projecten, maar wat is nu mystiek? Mystiek blijft subjectief, het is een persoonlijke ervaring. Wij hanteren de volgende definitie: mystiek wil zeggen verborgen. Je hoort of ziet iets of er overkomt je iets waar geen woorden voor zijn. Je wordt plotseling geraakt door de schoonheid van de natuur of je voelt je een moment sterk verbonden met een bepaalde plek. Dit kan je op elke willekeurige plek gebeuren, zomaar spontaan en onverwacht. Zeker in Engeland is ons zoiets regelmatig overkomen. Meestal gingen we gericht naar een bepaalde plek om deze te bekijken. Vaak kregen we daar dan weer tips over andere bijzondere plekjes, al dan niet in de buurt. Samen gingen we op pad naar bekende plaatsen, maar werden minder bekende plekken zeker niet overgeslagen. Een mystieke plek ervaar je het best als het rustig is. Stonehenge is bijvoorbeeld een welbekende plek waar het vanwege de drukte niet meevalt om nog iets van de mystiek te ervaren. De legende van Koning Arthur bracht ons naar een aantal mooie plaatsen met een magische uitstraling, maar ook spookplekken bleven ons boeien. Meestal lukte het om enige tijd alleen op een in dit boek beschreven plek door te brengen. Bij andere plekken was het wat drukker. Door rustig de tijd te nemen slaagden we er evengoed wel in om met een plek in contact te komen. En dan kan er zo5


maar iets bijzonders gebeuren zoals met de elfjes bij Chalice Well (zie hoofdstuk 10). En ook al gebeurde er niets spectaculairs dan was het gewoon fijn om in de natuur te zijn en bij een plek rond te lopen. Ons advies is dan ook: neem de tijd om een bijzondere plek te ervaren. Voel de energie en de magie van de omgeving en de tijd lijkt stil te staan om je van een prachtige ervaring te laten genieten die je lang bij zal blijven. In dit boek hebben we ervoor gekozen om de Engelse benamingen aan te houden. De reden hiervoor is dat als je meer informatie over een bepaald onderwerp mocht willen hebben, je dan al snel aangewezen bent op informatie in het Engels. Meteen op de Engelse naam zoeken bespaart je een heleboel tijd. Bij elke mystieke plek staan de coรถrdinaten van de plek op de Ordnance Survey (OS) kaarten vermeld. De 1:50.000 kaarten zijn betrouwbaar en ze zijn gedetailleerd genoeg om de beschreven plekken goed te kunnen vinden. Voor een aantal plaatsen zijn ze zelfs noodzakelijk, omdat steencirkels bijvoorbeeld lang niet altijd langs de weg worden aangegeven. Enige kennis van kaartlezen is belangrijk, maar de lokale bevolking is ook altijd wel bereid je de weg te wijzen. Mystieke plekken in Zuid West Engeland, het zijn er zoveel. Dit boek laat er een aantal zien. Ervaar ze zelf met een open geest en hart.

6


Inhoud 1 Witte Paard van Uffington, Oxfordshire, SU 302866

16 King Doniert’s Stone, SX 236688

2 Wayland Smithy Long Barrow, SU 281854

17 Golitha Falls, SX 278689

3 Knowlton Church and Earthworks, Dorset, SU 024100

18 Dozmary Pool, SX 195745

4 Stonehenge, Wiltshire, SU 122422

19 Bolventor Church, SX 184768

5 Woodhenge, SU 151434

20 Duloe Stonecircle, SX 235583

6 Avebury, SU 102700

21 Polperro getijdenhaven, SX 166512

7 Silbury Hill, SU 100685

22 Slaughterbridge, SW 110856

8 West Kennett Long Barrow, SU 104677

23 King Arthur’s Stone, SW 103856

9 Graancirkels

24 Tintagel Castle en Merlin’s Cave, SX 051890

0 Glastonbury, De Tor, Somerset, ST 513386 1 Chalice Well, ST 507386 De Abbey, ST 501387

25 Rotstekeningen Rocky Valley, SX 073893

11 Lydford Castle, Devon, SX 465503

27 Mên-an-Tol, SW 426349

12 Vrijstaande menhirs en Keltische kruisen, Cornwall

28 Mên Scryfa, SW 426352

13 Trethevy Quoit, SX 259688

29 Chûn Quoit, SW 402340

14 Hurlers Stonecircle, SX 258715

30 Chûn Castle, SW 402339

15 De Cheesewring, SX 258724

31 Merry Maidens Stonecircle en de Pipers, SW 433245

26 Lanyon Quoit, SW 430337

7


122


Dankwoord Graag willen we de volgende mensen bedanken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek: •W  endy en Jan Flore van J&W Fotoservice die ons de mogelijkheid hebben geboden voor de permanente wisselexpositie “Mystiek Moment” waar dit fotoboek uit is voortgekomen. Tevens hebben zij analoog materiaal voor ons gedigitaliseerd, zodat dit beschikbaar kwam voor dit boek. •Y  uri Mulder voor de hulp en ondersteuning met betrekking tot onze website www.mystiekmoment.nl waardoor we een breder publiek hebben kunnen bereiken. •A  lle mensen ter plekke of met wie we telefonisch of per e-mail contact hebben gehad en van wie we de namen niet kennen, maar die ons een schat aan informatie hebben geleverd om dit boek te kunnen realiseren.

123


124


FRONTIER MAGAZINE is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn.

grensverleggend NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en kies grensverleggende Welkomstgeschenken

bewust kijk op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie of bel 020 - 3309151

zijn ? Frontier Magazine | Postbus 10681 | 1001 ER Amsterdam tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl | www.frontiermagazine.nl

125


Uitgever: Frontier Publishing, www.frontierpublishing.nl  Ook als e-book verkrijgbaar. ... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ... Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en organisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft beziggehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaarde kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar.

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50

Code: BDL

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Ber t Janssen

Sophia’s Ei

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-

Code : SOEI

126

tesla

nikola

Autobiografie

De toekomst is van mij

Nikola Tesla: De toekomst is van mij (Autobiografie)

Nikola Tesla Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken. Aan het begin van de 20ste eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. Iedereen op deze aarde zou dan onbeperkt energie kunnen gebruiken en dat ook nog tegen een lage prijs. De politiek en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Aan het begin van de 21ste eeuw begint het gedachtegoed van Tesla weer tot leven te komen. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord, zodat de lezer een reis terug maakt in de tijd en kan invoelen hoe Tesla tot zijn creativiteit is kunnen komen. 160 Pagina’s | Hardcover | full colour | € 22,- | e-book € 7,99

Code: DTVM

Eenoog in het land van de blinden

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB


Uitgever: Frontier Publishing, www.frontierpublishing.nl  Ook als e-book verkrijgbaar.

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE SETTING Derde editie

Het

Verzamelpunt Jon Whale THE CATALYST OF POWER

Het Verzamelpunt

Terug naar je oorspronkelijke setting Jon Whale Het verzamelpunt is een buitengewoon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditionele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschreven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het verzamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50

Code: HVP

De twintig gezichten van de schepping

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

De Thuiskomende Aarde

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

13 Manen Werkboek

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | full colour | € 20,00

Code: 13MW2

Code: DTAA

Code: 20GS

127


Leliegracht 42 1015 DH Amsterdam tel: 020 - 3309151 info@fsf.nl www.fsf.nl Open: ma to za  10.00 - 18.00 u zo  12.00 - 18.00 u

& Frontier Bookshop & Publishing heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

128


Mystieke plekken in zuid west Engeland

Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuurlijk graancirkels. In dit boek laten Annemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duitsland. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. De schoonheid van de foto’s doet je wegdromen in die bijzondere wereld. Annemieke en Jan Willem hebben sinds 2006 de permanente wisselexpositie Mystiek Moment in Zaandam over mystieke plaatsen. Dit boek over Engeland is o.a. daar uit voortgekomen. Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe plekken.

Mystieke plekken in Zuid West Engeland  

Auteurs: Jan Willem Verkerk & Annemieke Loots - ISBN-13: 9789078070382 - Pagina's: 128 - Format: 217x214x14 - Engeland, het land bij uitstek...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you