Page 1

fr0801_2009.qxd

09-06-2009

22:47

Pagina 11

Op 10 november 2001 vond het eerste Frontier Symposium plaats in Nederland, met uitreiking van de Frontier Award aan… Dr. Eltjo Haselhoff.

Eerste Frontier Symposium een groot succes

In het zevende jaar van haar bestaan heeft Frontier Sciences Foundation afgelopen november het eerste Frontier Symposium georganiseerd. Met ruim tweehonderd enthousiaste bezoekers, boeiende lezingen en een heuse primeur in de vorm van de uitreiking van de eerste Frontier Award, werd het een doorslaand succes. Een impressie. De keuze om alleen Nederlandstalige sprekers op het symposium uit te nodigen bleek gewaardeerd te worden door de Frontier Magazine lezer. De bijeenkomst was namelijk ruim voor aanvang reeds uitverkocht, ook een bewijs voor het feit dat interesse in de grenswetenschappen volop aanwezig is. Ingevulde enquêteformulieren maakten duidelijk dat wat betreft de lezers een Symposium vaker georganiseerd mag worden, vooral vanwege het feit dat tijdens een dergelijke bijeenkomst mensen met dezelfde interesses elkaar kunnen ontmoeten. Alle bezoekers bleven tot het eind in het volgepakte Trianon Zalencomplex aandachtig de sprekers aanhoren. Tijdens de lezingen werden de laatste ontwikkelingen op het gebied van UFO’s, graancirkels, vrije energie, Rennes-le-Château, Egypte en Atlantis uit de doeken gedaan. De aanwezige stands werden tijdens de pauzes druk bezocht. Eigen parochie De door Frontier Magazine in het leven geroepen Frontier Award werd op het symposium voor het eerst toegekend en uitgereikt. De lezers van Frontier Magazine hadden in de maanden voorafgaand aan het symposium een aantal onderzoekers genomineerd en daaruit tenslotte één naam gekozen. Tijdens het symposium was het dan eindelijk zo ver. Halverwege de middag kreeg Bram Vermeulen het woord en in een gloedvol betoog schetste hij zijn visie op de grenswetenschappen. Bram Vermeulen werd vanwege het UFO congres in de RAI in 2000 door het Algemeen Dagblad aan de tand gevoeld over zijn ideeën over de grenswetenschappen en met name UFO’s. Blijkbaar vanwege het feit dat Vermeulen tijdens dat gesprek aangaf zelf ook wel eens UFO’s te hebben waargenomen publiceerde de krant een verslag van het interview onder de kop "Vermeulen ziet ze vliegen". Vermeulen’s conclusie: blijkbaar mag je je als ‘serieus’ persoon niet met dergelijke zaken bezig houden. Een UFO zien mag misschien nog wel, maar erover vertellen is fataal. Tevens pleitte Vermeulen ervoor de kennis, vergaard door ‘grenswetenschappelijk onderzoek’, te delen met een groter, breder publiek. Preken voor eigen parochie is uit den boze.

Eric Jolms

Door middel van interessante en vooral begrijpelijke artikelen en lezingen moet ook de persoon die nog onbekend is met deze zaken geënthousiasmeerd worden. Kennis omtrent zaken waarover in de pers nu nog steeds lacherig wordt gedaan, zoals UFO’s en graancirkels, kan de wereld immers (ten positieve) veranderen. Het wordt tijd dat de sfeer van geheimhouding en lacherigheid die met dergelijke onderwerpen gepaard schijnt te moeten gaan eens doorbroken wordt. Wat dat betreft ligt er onder andere voor Frontier Magazine nog een schone taak in het verschiet. Er valt nog zoveel te ontdekken! Frontier Award Na het voorlezen van de juryrapporten opende Vermeulen de envelop met daarin de uitslag. De winnaar van de publieksprijs Frontier Award 2001 bleek Eltjo Haselhoff te zijn. Vanwege zijn baanbrekende werk op het gebied van het graancirkel onderzoek moet hij veel lezers hebben aangesproken. Tijdens het dankwoord meldde de verblufte Award winnaar dat hij door zal gaan met zijn werk "zolang er nog open vragen zijn" De Frontier Award bestaat uit een replica van het beroemde borstbeeld van Nefertiti. Het gaat om een wisselprijs: nadat de prijs drie keer door dezelfde persoon gewonnen is, mag hij of zij zich de eigenaar noemen. Haselhoff noemde de Frontier Award een goed middel om onderzoekers te stimuleren om ook aan de rand van de gevestigde wetenschap te kijken, en zelfs nog verder. Haselhoff : "Alle beroemde wetenschappers uit het verleden hebben dat ook gedaan. Maar we hebben de neiging dat steeds weer te vergeten en ondertussen blijven we ‘veilig’ hangen in de meer vertrouwde gebieden van de wetenschap. Maar er zal geen vooruitgang meer geboekt worden als we ons vast blijven klampen aan de bestaande wetenschappelijke dogma's en niet open staan voor compleet nieuwe ideeën."

11


fr0901_2009.qxd

10-06-2009

07:21

Pagina 13

In navolging van de succesvolle editie van vorig jaar hield Frontier Sciences Foundation op zondag 3 november weer een landelijk congres. Niet alleen de sprekers spraken tot de verbeelding, ook de locatie mocht er zijn. Want het geheel vond in hartje Amsterdam, in het Grand Hotel Krasnapolsky op de Dam, plaats. Een beter affiche was welhaast niet mogelijk en de dag was er dan ook naar. Van Bert Janssen tot Willem Oltmans, van Robert Boerman naar Bram Vermeulen. En niets bleef onbesproken.

Frontier Symposium 2002 Balsem voor de rechter hersenhelft

Omdat er vorig jaar belangstellenden teleurgesteld moesten worden was dit jaar gekozen voor een locatie met niet alleen meer allure, maar ook met meer ruimte. Vijfhonderd zitplaatsen waren beschikbaar en een zeer groot deel ervan bleek uiteindelijk bezet. Ook in de pauzes hoefde het niet gedaan te zijn met de pret, want er was gezorgd voor een uitgebreid buffet en talloze interessante organisaties toonden in verschillende stands hun waar. Maar natuurlijk stonden de lezingen centraal. Niet voor niets! Het fenomeen Herman Hegge, mede-oprichter van de Frontier Sciences Foundation, viel de eer te beurt om het toegestroomde publiek als eerste toe te spreken. Hij somde in het kort de nieuwe activiteiten van de stichting op. Natuurlijk springt daarbij de oprichting van Frontier Publishing het meest in het oog. Inmiddels zijn al zeven boeken onder deze vlag verschenen en het eerste exemplaar van het allernieuwste boek werd door Herman Hegge op het symposium uitgereikt aan de auteur Rudy Cambier. Voordat de eerste spreker het woord werd gegeven toonde Herman nog een video van de enige persconferentie die de astronauten van de eerste Apollo vlucht na hun terugkeer op Aarde gaven. Een somber en doods tafereel en Herman beloofde ons dat we een meer geanimeerde dag tegemoet konden zien. Met het oog op de sprekerslijst geen al te riskante belofte. Dat bleek ook al tijdens de eerste lezing van de dag. Bert Janssen is graancirkelonderzoeker. De laatste jaren brengt hij de zomermaanden door in het zuidwesten van Engeland om zelf de ontwikkelingen in het veld te kunnen volgen. Samen met Janet Ossebaard heeft hij in de afgelopen jaren vier waardevolle videobanden geproduceerd die het graancirkelfenomeen in alle facetten weergeven. Daarnaast is Janssen een begenadigd spreker en ook tijdens dit congres bespeelde hij het publiek zeer vakkundig. Waarom komt hij 's zomers in de graanvelden zo weinig Nederlandse mensen tegen, terwijl het graancirkelfenomeen toch één van de grootste wonderen van deze tijd is, zo vroeg hij zich af. Zijn we wel echt geïnteresseerd? Janssen deed in ieder geval prima zijn best om onze interesse te wekken door te bewijzen dat het fenomeen werkelijk bestaat en zelfs verdomd goed nadenkt. Nadruk legde hij daarbij op de vaak zeer ingewikkelde geometrische verschijningsvormen van de cirkels. Alleen dat aspect van de cirkels wijst er al op dat niet alles door plaatselijke grappenmakers op een zaterdagnacht na een bezoek aan de kroeg in het veld wordt gelegd. Het bewijst dat 'er meer aan de hand is'. Zijn gepassio-

Niels Brummelman

Bert Janssen en Janet Ossebaard (niet aanwezig) ontvangen de Frontier Award 2002 voor hun werk in het veld van graancirkels.

neerde betoog maakte grote indruk op de zaal en nadat Robert Boerman op een ongedwongen en nuchtere manier een overzicht had gegeven van de dit jaar in Nederland verschenen graancirkels bleek zelfs één van de andere sprekers, Willem Oltmans, danig van de kaart. Zozeer zelfs dat hij toezegde zich in te zetten voor een betere verslaggeving van het graancirkelfenomeen in de diverse media. Een nobel streven waar wij natuurlijk het nodige van verwachten! Oltmans zelf sprak op de voor hem karakteristieke wijze over het gevaar van de huidige Amerikaanse politiek. Gezien de reacties uit de zaal een onderwerp dat bij veel mensen snaren raakt. Zijn voorspelling dat Irak in geval van oorlog met de Ver-

13


fr0901_2009.qxd

10-06-2009

07:21

Pagina 14

Bram Vermeulen (linksboven), Robert Boerman (rechtsboven), Bert Janssen (linksonder) en Willem Oltmans (rechtsonder) waren slechts vier van een reeks sprekers die van het symposium dit jaar opnieuw een onvergetelijk evenement maakten.

enigde Staten alle Iraakse oliebronnen in brand zal zetten deed bij menigeen koude rillingen over de rug lopen. Tijd voor pauze! Het probleem Na de pauze was het de beurt aan de welbekende Bram Vermeulen. Vorig jaar nog reikte hij de Frontier Award aan Eltjo Haselhoff uit. Zijn boeiende en enthousiaste manier van presenteren deed Frontier besluiten hem ook voor dit jaar te charteren. Vermeulen maakte zijn faam meer dan waar. Op komische, intelligente en vooral indringende wijze besprak hij 'Het Probleem'. Dat probleem bestaat uit onze weerstand tegen het aannemen van 'niet geaccepteerde kennis'. Die weerstand wordt veroorzaakt door angst om het veilige wereldbeeld los te laten. Ieder mens wil houvast, streeft naar zekerheid. En daarom creëren we, op basis van ervaringen uit het verleden, onze eigen wekelijkheid die we vervolgens in ons betonnen brein inmetselen. Daar ligt het goed en stevig verankert! Om toch door die muur heen te breken is geen zware klinkhamer nodig, maar slechts het besef dat men nu, op dit moment, leeft. Negatieve energie moet losgelaten of juist op een

14

positieve manier verwerkt worden. Natuurlijk betekent dat niet dat je alles maar klakkeloos moet aannemen, maar dat je juist met een 'open mind' bepaalde claims zelf dient te onderzoeken. En daar is Vermeulen de laatste jaren mee bezig. Hij heeft aan den lijve ondervonden welke reacties dan uit grote delen van de samenleving te verwachten zijn. Hij 'zag ze vliegen' en werd steeds vaker als een 'zwever' omschreven. Vermeulen reageerde op dat laatste met de opmerking van de dag: "Dat zag ik zelf juist heel anders, al was het alleen maar vanwege mijn gewicht". Hoewel Rudy Cambier, mede vanwege een aantal fysieke gebreken, een minder begenadigd spreker dan Bram Vermeulen bleek, had de inhoud van zijn lezing een hoog amusementsgehalte. Prof. Cambier (België) heeft zich jarenlang beziggehouden met onderzoek en analyse van de teksten van Nostradamus. Tijdens zijn onderzoek kwam hij tot de conclusie dat de 'Voorspellingen van Nostradamus' niet in de jaren 1550 geschreven werden door de Provençaal Michel Nostredame, maar wel in de periode van 1323 tot 1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het


fr0901_2009.qxd

10-06-2009

07:21

Pagina 15

Rudy Cambier ontving het eerste exemplaar van zijn pas verschenen boek omtrent Nostradamus en lichtte tijdens zijn lezing een stukje van de sluier op.

Picardisch was. De werkelijke auteur was Yves de Lessines, prior van de Cisterciënzer abdij van Cambron, in het Belgische Henegouwen. Cambier ontdekte dat de taal niet hoorde bij de eeuw of de taal van Nostradamus, maar wel bij het Henegouwen van de veertiende eeuw. Met deze sleutel slaagde hij erin om de profetieën te vertalen. Er was echter geen sprake van toekomstige rampen en ander ontij, zoals zovelen beweerd hebben. Wat zichtbaar werd was, indien mogelijk, nog verbazingwekkender. Yves de Lessines had jarenlang gewacht op de komst van nazaten van de Tempeliers om een deel van hun schat op te eisen. Maar niemand kwam. Dus besloot de prior de locatie en de aard van de schat op cryptische wijze neer te pennen. Twee eeuwen later werd dit document door Nostradamus uit een bibliotheek ontvreemd en later wereldkundig gemaakt als een profetie in plaats van een erfenis. Op verbluffende wijze ontraadselde Cambier, één van de weinige letterkundigen met kennis van het Picardisch, de verzen en op die wijze achterhaalde hij de plaats van de schat van de Tempeliers. Onderzoek heeft sindsdien uitgewezen dat er zich op die plek inderdaad vaten met goud, zilver en documenten bevinden. De lezing van Rudy Cambier maakte, zoals Herman Hegge na afloop ook al aangaf, duidelijk dat er nog zeer veel interessants over zijn theorie te vertellen valt. Daarom is het zo goed dat zijn boek, dat in Frankrijk al 20.000 maal over de toonbank vloog, nu ook in het Nederlands beschikbaar is. 'Nostradamus en de schat van de Tempeliers' is te bestellen bij Frontier Publishing.

Het gevoel Na de lezing van Cambier was het tijd voor de uitreiking van de Frontier Award. De vorig jaar in het leven geroepen onderscheiding is bestemd voor die Nederlandstalige persoon die zich het afgelopen jaar het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor de grenswetenschappen. Vorig jaar werd graancirkelonderzoeker Eltjo Haselhoff verblijd met het kleinood, een replica van de buste van de Egyptische koningin Nefertiti. Ook dit jaar bleken de lezers van Frontier Magazine het met het duo Bert Janssen en Janet Ossebaard in de hoek van de graancirkels te zoeken. Bert Janssen en Janet Ossebaard produceerden de laatste jaren enkele zeer waardevolle videobanden die het graancirkelfenomeen in al zijn facetten weergeven. Eén van die video's, 'Contact', werd zelfs op het internationale UFO (film)congres van Laughlin, Nevada (Verenigde Staten) onderscheiden met een prestigieuze EBE-award. Erg aardig was dat het praatje van de bekende Nederlander Willem de Ridder, die de uitreiking van de Award verzorgde, goed aansloot op het werk van vooral Bert Janssen. De Ridder sprak over het verschil tussen onze rechter en linker hersenhelft. De rechterkant staat onder andere voor gevoel, intuïtie, beeldend vermogen en vrouwelijkheid, terwijl de linkerkant door tegenovergestelde waarden als rationaliteit en mannelijkheid wordt gekenmerkt. Door de komst van het alfabet en het gebruik van het schrift kreeg de linker hersenhelft de overhand. Regels en wetten werden opgesteld en de Schepper kreeg een mannelijke baard aangemeten. Alles had een begin en een einde, beelden werden verboden en oorlogen namen toe. Maar er is verandering op komst! De rechter hersenhelft is in opstand gekomen tegen millennia van linkse overheersing. Dat komt onder andere door het feit dat we tegenwoordig via T.V., bioscoop en strip weer met beelden opgroeien. Het gevolg is dat vrouwen weer wat te zeggen krijgen en ja, mannen wat vrouwelijker worden. Gevoel is in en intuïtie wint aan terrein. Men staat weer open voor zaken die vroeger onverbiddelijk achter slot en grendel bleven. Vandaar ook de toegenomen belangstelling voor de grenswetenschappen. Maar hebben deze grenswetenschappen nog wel iets met wetenschap en denken te maken, zo vroeg De Ridder zich hardop af. Gaat het niet voorbij het denken, voorbij het begrip, richting gevoel en intuïtie? Koren op de molen van Bert Janssen, die stelde dat hij zich tijdens zijn werkzaamheden bijna uitsluitend bezighoudt met vormen en beelden. Graancirkels zijn een vorm van beeldschrift en door ze te bestuderen wordt de rechter hersenhelft gestimuleerd. Het onderWillem de Ridder viel dit jaar de eer te beurt om de Frontier Award uit te reiken, met Bert Janssen & Janet Ossebaard als winnaar.

15


fr0901_2009.qxd

10-06-2009

07:21

Pagina 16

Peter Toonen sloot het symposium af met een uitstekende lezing over de Maya’s. zoek naar de cirkels kan zo zelfs als gezond worden beschouwd! Het Nieuwe Begin? Nadat Filip Coppens tijdens een kort intermezzo middels sensationele ruimtebeelden, afkomstig van NASA zelf, had aangetoond dat de studie naar UFO's zeker niet op een dood spoor is geraakt, betrad Peter Toonen de bühne. Peter Toonen studeerde andragogie aan de R.U. te Utrecht, werkt momenteel als schrijver/journalist voor diverse tijdschriften en is aurareader. De laatste jaren houdt hij zich voornamelijk bezig met het gedachtegoed van de Maya's. Daarover schreef hij zelfs twee boeken getiteld 'Wat wisten de Maya's' en 'Berichten van de Maya's voor de Nieuwe Tijd'. Zijn

lezing focuste zich op de uiterst ingenieuze kalenders van de Maya's en wat ze over de huidige tijd te vertellen hebben. Daarmee bracht hij de zaal in vervoering. De verfijnde en zeer accurate kalenders van de Maya's zijn, in tegenstelling tot onze kalender, gebaseerd op cycli die in de natuur, in de kosmos, voorkomen. Ons lichaam maakt deel uit van de kosmos, het grotere geheel, en dus corresponderen de kosmische cycli met aspecten van ons fysieke lichaam. Wat dat betreft zijn wij allen wandelende kalenders! Onze huidige (technologische) beschaving begon ruim 5.000 jaar geleden in Egypte en Sumerië. Dat wat wij als 'de geschiedenis' beschouwen, blijkt al meer dan duizend jaar geleden zeer nauwgezet te zijn omschreven door de Maya's, als het vijfde en laatste deel van een 'Grote Telling', die bijna 26.000 jaar geleden begonnen is. Dit laatste deel is volgens hen begonnen in 3113 v.Chr. en zal eindigen aan het eind van het jaar 2012. De laatste (hedendaagse) turbulente periode van dit deel wordt de periode van 'de transformatie der materie' genoemd en zal leiden tot een samengaan van het materiële aardse leven met de Vierde Dimensie. De tekenen zijn volgens Toonen ruimschoots aanwezig: nooit tijdens de geschiedenis der mensheid werden religieuze bouwwerken in hoogte overtroffen. Maar vergelijk tegenwoordig de kerken en moskeeën eens met de bouwwerken van financiële instellingen! De mens is de uitdrukking van het geestelijke in het stoffelijke en deze uitdrukking heeft zijn ultieme vorm bereikt. Verder afdalen van de geest in de stof is eenvoudigweg niet mogelijk. En daarom zullen in 2012, als ook de Aarde middels een kosmische constellatie verbonden zal zijn met de oerkracht (het centrum van de melkweg), zeer ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Er zal een herverdeling plaatsvinden van kennis en bronnen en de dominantie van ons linker hersendeel, ontstaan na de introductie van het schrift, zal eindigen. Een nieuw begin zal zich aandienen, waarbij de mens weer in harmonie zal kunnen leven met zichzelf en zijn omgeving. Want dat is de ultieme wijsheid: alles is één. De lezing van Peter Toonen vormde een meer dan waardig besluit van een onvergetelijke dag die voldoende smeersel voor onze opbloeiende rechter hersenhelften bood!

www.ufowijzer.nl Hier vind je Nederlandstalige artikelen met toestemming vertaalt uit het Engelse "UFO Magazine," het grootste UFO magazine ter wereld. Artikelen o.a. over UFO’s, Graancirkels, Ontvoeringen, Dierverminkingen, enz. www.ufowijzer.nl

De Natuurlijke Tijd Berichten van de Maya's voor de Nieuwe Tijd

Peter Toonen Dit boek gaat in op de praktische werking en duiding voor gebruik in het nu, van de Dertien Manen Jaarkalender (de 'Tun Uc') en de Galactische Kalender (de 'Tzolkin'), de twee belangrijkste kalenders van de klassieke Maya's. Door de ontdekking van de Wet van Tijd door Dr. José Argüelles, die deze kon decoderen uit de nalatenschap van de oude Maya's, kunnen we sinds enkele jaren weer opnieuw werken met de kalenders van de Natuurlijke Tijd. 420 pagina’s, Paperback, 21,75 Euro. Code DNT Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 48, 1600 AA Enkhuizen, Tel: 0228-324076, fax: 0228-312081, website: www.fsf.nl E-mail: info@fsf.nl België: Langesteenweg 6 b7, 1785 Merchtem, Tel: 052-37.63.43, E-mail: info@frontiermagazine.be

16


fr1001_2009.qxd

10-06-2009

09:07

Pagina 22

Frontier Symposium 2003

D

e locatie voor het derde Frontier Symposium was wederom het prachtige Grand Hotel Krasnapolsky, in hartje Amsterdam. Het sprekersveld was, zoals verwacht mag worden, weer helemaal in lijn met grenswetenschappelijke zaken. De lezingen liepen uiteen van de invloed van de Sumerische beschaving op het Friesche volk tot de ontdekking van Amerika door Europese zeevaarders, enkele duizenden jaren geleden. Of van vrije energie met een spiritueel element tot aan de invloed van geheime genootschappen. En van Nederlandse graancirkels tot aan het Maya jaar 2012. Topper van de dag waren wel de zeer indrukwekkende beelden van Mirin Dajo, de onkwetsbare profeet. Megalietenbouwers bereikten Amerika De eerste spreker van de dag was Reinoud de Jonge, die de aanwezigen direct vertelde dat Amerika reeds lang voor Columbus was ontdekt. Hij schetste het beeld van de megalietenbouwers die omstreeks 6000 voor Christus vanuit het gebied rond de Middellandse Zee aan hun opmars door Europa begonnen. Het bleef echter niet bij Europa, deze mensen gingen op ontdekkingstocht naar het westen. Ze gebruikten hiervoor eenvoudige boten, van het type waarmee Thor Heyerdal al aantoonde dat je er oceanen mee kunt oversteken. De vaarroutes en de eilanden en landen die ze daarbij aandeden werden vastgelegd voor de volgende expedities. De ontdekkingen en kaar-

ten werden uitgehakt in rotsen en belangrijke lengte- en breedtegraden werden voor het nageslacht bewaard middels het aantal stenen van hun bouwwerken en de hoeken die deze bouwwerken maakten met de noord-zuid as. Voor wie in staat is om deze kaarten te lezen, wordt duidelijk dat al heel vroeg Madeira, de Canarische eilanden, de Azoren en de Kaap-Verdische eilanden waren ontdekt. Dit waren springplanken voor de tocht naar Zuid-Amerika. Naar het noorden toe was men al vroeg in Groenland beland. Noord-Amerika bleef lange tijd onbereikbaar, dit land werd pas rond 2500 voor Christus ontdekt. Een fantastisch verhaal? Zo klinkt het zeker, maar de bewijzen ervoor zijn er wel. Lange tijd genegeerd, juist vanwege het fantastische karakter van de beweringen, maar er begint nu toch langzaam onderzoek op gang te komen naar de zeer oude resten van nederzettingen die langs de westkust van Noord-Amerika zijn gevonden. Reinoud hoopt met zijn onderzoek een steentje te kunnen bijdragen aan het juist weergeven van de geschiedenis en de ontdekking van Amerika.

Reinoud De Jonge

Overzicht van Nederlandse graancirkels Robert Boerman nam het publiek mee op een diatocht langs de Nederlandse graancirkels van dit jaar. De eerste verscheen op 6 mei, in het Brabantse Hoeven. Gedurende de maanden erna volgden er nog een aantal, verschillend van grootte en vorm en kris kras door het land. Het hadden er nog meer kunnen zijn indien de warme zomer de boeren niet had gedwongen om een paar weken eerder te oogsten dan normaal. Sommige boeren maaiden overigens direct na het ontdekken van een graancirkel hun veld al af, om te voorkomen dat nieuwsgierigen de rest van hun graan, ma誰s of gras zouden plattrappen. Zoals altijd waren niet alle cirkels echt, er werden exemplaren gevonden die heel duidelijk het werk waren van mensen. De meeste cirkels waren echter geen mensenwerk. Tijdens onderzoek werden

Na twee succesvolle vorige edities volgde dan op zondag 9 november het al weer derde symposium van Frontier Sciences Foundation.

Niels Brummelman en

Jeannella Felius rapporteren. 22


fr1001_2009.qxd

10-06-2009

09:07

Pagina 23

vaak leylijnen gemeten. Robert sloot af met de belofte dat er binnenkort weer een nieuw boek van zijn hand verschijnt en dat daarin een nieuwe theorie omtrent ontstaan en betekenis van de graancirkels zal worden onthuld. Een analyse van de invloed van geheime genootschappen in de 20e eeuw Arjen Nijeboer sprak in zijn lezing over de invloed van geheime genootschappen op de politieke ontwikkelingen in de twintigste eeuw. Het geloof in het bestaan van dergelijke groeperingen en de samenzweringen waaraan zij deelnemen is in de Verenigde Staten inmiddels gemeengoed. Maar in hoeverre is dat geloof gerechtvaardigd, zo vraagt Arjen, zonder een concreet antwoord te formuleren, zich af. De moderne complottheorie is immers afkomstig uit de koker van de Katholieke kerk. Dit instituut bedacht allerlei samenzweringstheorieĂŤn om progressieve kerkstromingen in een kwaad daglicht te stellen. Tegenwoordig is er volgens complottheoretici een strijd gaande tussen meer of minder geheime westerse en oosterse loges. De gedachtegang van Rudolf Steiner (1861-1925) ligt daaraan ten grondslag. Hij schreef over de geschiedenis van de af- of indaling van de geest in het lichaam. Dat kwam de zelfstandigheid van de mens ten goede, maar doordat deze ontwikkeling te ver doorgevoerd werd, dreigt nu een te individualistische en materialistische inslag de positieve kanten van de afdaling te overschaduwen. De westerse loges willen de afdaling versnellen en het materialisme bevorderen. Deze groeperingen hechten geen waarde aan geestelijke ontwikkeling en zijn erop uit alle landsdelen ten westen van de Rijn als slavengebied te onderwerpen. De oosterse loges richten zich daarentegen meer op het geestelijke en onstoffelijke en pogen het verleden, toen de geest nog niet ver in het lichaam ingedaald was, te laten herleven. Beide groeperingen proberen hun doeleinden te bewerkstelligen door invloed uit te oefenen op de politiek en de loop der geschiedenis. Zo zaten de Engelse vrijmetselaars, samen met de Katholieke kerk, achter het uitbranden van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens dit conflict groeide het aantal westerse en oosterse loges aanzienlijk. Sinds die tijd hebben westerse groeperingen als Skull & Bones

Evert-Jan Poorterman en de Round Table Group invloed op de politiek. Het is bijvoorbeeld geen toeval dat vader en zoon Bush lid zijn van de eerstgenoemde vereniging. Over de reikwijdte van de macht van dergelijke groeperingen staat weinig vast, maar Arjen merkt wel op dat de laatste decennia steeds meer politieke machtsblokken opgericht worden (denk bijvoorbeeld aan het IMF) waarop de individuele mens maar weinig invloed heeft. Proberen de loges op die wijze de macht zelf in handen te houden en de mensheid aan hun wil te onderwerpen? Arjen sluit af met de voorspelling van Steiner dat de werkelijke strijd om de geest van de mens zal gaan tussen de Verenigde Staten en China. Als dat zo is, dan staat ons nog een hoop te wachten. Na de lunchpauze, waarin de bezoekers ruimschoots de gelegenheid hadden om zich te laten informeren over allerlei zaken bij de diverse stands of door het grote aanbod uit de Frontier boekhandel te bladeren, werd het symposium weer vervolgd. De opening van het middagdeel werd gedaan door Peter Toonen, bekend van de Maya kalender en het jaar 2012. Peter gaf aan dat dit een bijzonder weekend was, vanwege de zonne-uitbarsting, de maansverduistering en de positionering van de planeten in de Davidster positie. Dit alles wijst op toenames in energie en mag gezien worden als de aanloop naar de grote veranderingen die zullen plaatsvinden in 2012.

Arjen Nijeboer

De 12e planeet, het Oera Linda boek en de Oertaal Evert Poorterman nam de aanwezigen mee op een avontuurlijke reis die begon in het universum, waarin zich vele bewoonde planeten bevinden. Evert volgde hierbij het verhaal van Sitchin, de man die op kleitabletten het verhaal van het ontstaan van ons zonnestelsel terugvond, tot en met de posities van de planeten en de asteroĂŻdengordel. De aarde (Gaia) bevond zich niet altijd al in de huidige baan. Deze positie is te danken aan een botsing met een ander hemellichaam. Naast de bekende planeten is er nog een planeet, die een elliptische baan heeft en zich met een bepaalde regelmaat door ons zonnestelsel beweegt. Iedere 3600 jaar bevindt deze planeet zich in de buurt van de aarde. 450.00 jaar

23


fr1001_2009.qxd

10-06-2009

09:07

Pagina 24

liet doorsteken door allerlei wapens en zelfs zoutzuur dronk alsof het water was. Niets deerde hem, tot verbazing van de vele toeschouwers. Die toeschouwers waren vaak medische wetenschappers, die voor een raadsel stonden. Ze stelden steeds hogere eisen waarmee ze voor zichzelf wilden vaststellen dat wat ze zagen toch echt plaatsvond en het niet ging om een truc. Röntgenfoto's werden gemaakt die lieten zien dat de steekwapens ook daadwerkelijk door het lichaam van Mirin Dajo waren gegaan. Een verklaring voor het fenomeen kon door de medische wetenschap niet gegeven worden. Na drie jaar demonstraties gaf de hogere leiding aan Mirin Dajo te kennen dat zijn taak erop zat. Kort hierna overleed hij. Het verhaal van Jan werd ondersteund met nooit eerder vertoonde filmopnames van diverse demonstraties die Mirin Dajo had gegeven. Het waren zeer indrukwekkende beelden, die de uitzonderlijke eigenschappen van Mirin Dajo prachtig lieten zien. Het publiek was er helemaal stil van, wat niet verwonderlijk is.

Jan D. De Groot geleden vestigden de bewoners van deze planeet zich op de aarde, om te beginnen in Sumer (Sumerië, het hedendaagse Irak), en koloniseerden onze planeet. Ze werden door de aardbewoners beschouwd als goden. Deze goden vertoonden echter zeer menselijke trekjes en maakten onderling ook ruzie. De gevolgen van de oorlogen tussen deze goden, samengevoegd met de enorme overstromingen als gevolg van de zondvloed, dwong velen tot het zoeken naar een veiliger heenkomen. Uit onderzoek van Evert zelf bleek dat op deze manier een selecte groep uiteindelijk terecht was gekomen in onze contreien, zoals ook beschreven is in het Oera Linda boek. Deze groep kennen we als de Friezen, die vervolgens een nieuw rijk opbouwden langs de kust van Noord-Europa. Via Engeland werd hun rijk vervolgens verplaatst naar Amerika, wat nu een machtige natie is. Het nieuwe Sumer! Evert sloot vervolgens af met de constatering dat de machthebbers van het nieuwe Sumer weer zijn teruggekeerd naar hun bakermat. Amerika is Irak binnengevallen en niet alleen om de olie. Er spelen allerlei zaken op de achtergrond en Evert raadt het publiek aan om de ontwikkelingen goed te blijven volgen. De onkwetsbare Mirin Dajo Ongetwijfeld het meest indrukwekkende onderwerp van de dag werd toegelicht door Jan D. de Groot, assistent van Mirin Dajo, de onkwetsbare profeet. Jan schetste in het kort de levensloop van Arnold Henskes (die zich later Mirin Dajo zou noemen) en de voorvallen die Arnold ervan overtuigden dat er iets bijzonders met hem aan de hand was. Toen hij 33 jaar oud was, in 1945, was zijn kosmisch bewustzijn helemaal ontwaakt en besefte hij dat hij iets moest doen met zijn onkwetsbaarheid. Die onkwetsbaarheid diende een hoger doel, zijn geestelijke leiding gaf te kennen dat aan hem de taak was toebedeeld om de kracht van het goddelijke aan te tonen. Door die kracht was hij in staat om met zijn geest de materie te beheersen. In de jaren erop gaf Mirin Dajo vele demonstraties, waarbij hij zich

24

Uitreiking Frontier Award Eén van de winnaars van de Frontier Award 2002, Bert Janssen, was hoogstpersoonlijk aanwezig om het borstbeeld van Nefertiti van een nieuwe eigenaar te voorzien. Genomineerd waren Peter Toonen (Maya’s), Jan D. de Groot (assistent Mirin Dajo), Frank Bonte (nulpunt-energie) en Willem Oltmans (politiek). Eerstgenoemde ging met de eer strijken. Janssen roemde vooral de gedrevenheid en de sprekerskwaliteiten van Toonen, waarmee hij voortdurend een gevoelige snaar raakt bij het publiek. Onder andere als gevolg van de publicatie van zijn twee boeken over de Maya’s, ‘Wat wisten de Maya’s’ en ‘Berichten van de Maya’s voor de Nieuwe Tijd’, is de interesse voor en de kennis over de Mayacultuur in Nederland toegenomen. Niet alleen is hij op die manier de geïnteresseerde Nederlander van dienst, ook het aanzien van de grenswetenschap krijgt zo een positieve impuls. De zaal reageerde dan ook uiterst sympathiek en tevreden op de verkiezing van Peter Toonen tot Nederlandstalige grenswetenschapper van het jaar 2003. Vrije energie uitvindingen liggen op de plank Theo Paijmans nam de aanwezigen mee op een reis door het land van de vrije energie. Theo doet al 20 jaar onderzoek naar deze vorm van energie. Hij is daarin niet de enige en sinds het besef dat onze olievoorraden op beginnen te raken is doorgedrongen tot grote bedrijven zoals Shell, zijn ook zij geïnteresseerd in deze vorm van energie. Commerciële bedrijven zien echter alleen de aardse

Peter Toonen, winnaar Frontier Award 2003


fr1001_2009.qxd

10-06-2009

09:07

Pagina 25

Theo Paijmans kant van de zaak, terwijl vrije energie onmiskenbaar ook een spirituele component heeft. Een pionier op het gebied van vrije energie was John Keely, die allerlei machines had gebouwd. Hiermee benutte hij ten volle de krachten van de natuur. Veel erkenning kreeg hij echter niet, na zijn dood (in 1898) verdween nagenoeg alles naar de schroothoop. De afgelopen eeuw waren mensen als Tesla en Schappeler bezig met het bouwen van machines en constructies waarmee de energie beschikbaar kwam. Schappeler beweerde zelfs dat één vrije energie motor voldoende zou zijn om de hele wereld van energie te voorzien. Tesla had zelfs al aangekondigd zijn vrije energie machines ten goede van iedereen te willen laten komen door alles gratis beschikbaar te stellen. Geld wordt vaak aangevoerd als motief waarom we nog steeds geen vrije energie hebben en waarom de personen die zich ermee bezig hielden werden tegengewerkt. Het belang van de mensheid kwam in dit geval alles behalve overeen met het belang van de grote energie maatschappijen. We hoeven overigens niet naar het buitenland om voorbeelden van tegenwerking te vinden. Nederland heeft een eigen vrije energie pionier gekend, die na aanvankelijke ondersteuning ineens werd tegengewerkt en zelfs werd afgevoerd naar het gekkenhuis. Daar was onze landgenoot Wardenier snel weer uit, want er was niets mis met hem. De desillusie was echter zo groot, dat hij zijn werk staakte. Zijn brandstofloze motor verdween vervolgens helemaal van het toneel. Vrije energie is overigens meer dan gratis energie, het helpt de evolutie van de mensheid langs spirituele weg. Er wordt ook vaak gesteld dat men op Atlantis, met zijn hoge beschaving, deze vorm van energie gebruikte. Hogere machten maken nu de kennis aan bepaalde personen kenbaar, om ons te helpen op onze weg naar een hogere beschaving. Hoewel niet erg zichtbaar, wordt ook nu door een aantal mensen gewerkt aan de machines waarmee de kosmische energie beschikbaar komt. Het leidt geen twijfel of we zullen hier in de toekomst meer over horen. De film The Year Zero over het Maya jaar 2012 Regisseur Wiek Lenssen had de eer de laatste lezing van de dag te verzorgen. Hij vertelde het publiek over zijn ervaringen tijdens het maken van de film ‘The year zero’, dat gaat over twee Maya-priesters en hun profetieën ten aanzien van het jaar 2012. In december van dat jaar eindigt in de duizenden jaren oude Maya kalender de periode van de vierde zon en begint die van de vijfde. Volgens vele indiaanse mythen en profetieën staan we aan de vooravond van een zeer turbulente tijd die gekenmerkt zal worden door natuurrampen en andersoortig onheil. Deze periode zal, volgens de voorspellingen, een tijdperk van vrede, harmonie en stabiliteit inluiden. Indiaanse medicijnmannen en –vrouwen en stamoudsten uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika hebben inmiddels twee keer massaal gehoor gegeven aan de oproep van de Maya-ziener en

–kenner van profetieën Don Cirilo (‘Zwervende Wolf’) om bij elkaar te komen en zich middels rituelen voor te bereiden op de komst van de nieuwe tijd. Naast Don Cirilo speelt ook de uit Guatemala afkomstige Maya-genezer en regenmaker Don Julian een hoofdrol in de film. Beiden vertellen in de documentaire over hun leven, hun werk, het functioneren van de Maya-kalender en de betekenis van de Maya-profetieën. Omdat iedereen de film zelf kan gaan aanschouwen richt Lenssen zich tijdens zijn lezing meer op de vraag in hoeverre toeval bestaat en welke krachten invloed hebben gehad op zijn werk. Tijdens het maken van de documentaire kreeg Lenssen met verschillende barrières te maken en als gevolg van schijnbare toevalligheden wist hij deze telkens weer te overwinnen. Zo zat Lenssen bij terugkomst in Nederland financieel aan de grond. Hij had honderden meters film geschoten, maar kon er, juist vanwege dat geldgebrek, niets mee beginnen. Er was geen geïnteresseerde geldschieter te vinden, hoe Lenssen ook zijn best deed. Zijn vrouw kwam toen met het idee om ‘Zwervende Wolf’ te faxen, hem het probleem voor te leggen en te vragen een ceremonie uit te voeren voor het welslagen van de financiering. De fax was nog niet verzonden of de Tros Nieuwsshow nodigde hem uit om een half uur lang op TV te komen vertellen over zijn film. Na de show hingen diverse geldschieters en zelfs een filmproducent aan de lijn. De belastingdienst gaf ook nog eens uitstel van betaling. Toen Lenssen korte tijd later ‘Zwervende Wolf’ weer ontmoette en hem vroeg naar de fax antwoordde deze: "Die heb ik ontvangen. Ik ben meteen naar de berg gegaan en heb een ceremonie opgevoerd. Maar waarom heb je me niet eerder gevraagd? Je had toch al langer problemen?" Lenssen worstelt sindsdien met vragen als "Wat is de werkelijkheid?", "Hoe zit het leven in elkaar?" en "Bestaat toeval of niet?". Antwoorden zijn moeilijk te geven, maar op de laatste bladzijde van zijn boek over de film en z’n achtergronden schrijft Lenssen: "Vertrouw erop dat er veel meer is tussen hemel en aarde dan jij en ik ooit zullen kunnen begrijpen." Lezers van Frontier Magazine en bezoekers van het Symposium waren daar inmiddels wel van overtuigd…

Wiek Lenssen

25


FRONTIERSYMPO De locatie van het alweer vierde Frontier Symposium was wederom het prachtige Grand Hotel Krasnapolsky, in hartje Amsterdam. Het sprekersveld belichtte weer vele aspecten van het grenswetenschappelijk onderzoek. De lezingen liepen uiteen van de zoektocht naar de Heilige Graal tot de mysteries van de graancirkels en hun makers. Of van verborgen boodschappen in tv-uitzendingen tot samenzweringen en geheime genootschappen. En van de energie van piramides tot het Mayajaar 2012. Ten slotte was er ook nog de uitreiking van de Frontier Award, die dit jaar een bijzonder tintje had. Door Jeannella Felius & Niels Brummelman

H

et Frontier Symposium werd geopend door Herman Hegge, die terugblikte op de oprichting van Frontier Sciences Foundation, nu bijna 10 jaar geleden. In die afgelopen jaren is er heel wat gebeurd, er kwam een Frontier Magazine, een Frontier uitgeverij (die dit jaar weer 2 boeken heeft gepubliceerd), een Frontier symposium (dit jaar geheel uitverkocht) en tot slot een heuse Frontier boekhandel. Na nog wat huishoudelijke mededelingen werd het woord gegeven aan de eerste spreker van de dag.

ZOEKTOCHT NAAR DE HEILIGE GRAAL EN DE ARK DES VERBONDS Klaas van Urk werd samen met zijn broer ruim 12 jaar geleden gegrepen door het mysterie van de Heilige Graal. Op zoek naar antwoorden op de vele vragen, vertrokken de broers naar Zuid-Frankrijk, naar het mooie bergdorpje Rennes-le-Chatteu, gelegen in de uitlopers van de Pyreneeën. Dit dorpje was namelijk de standplaats van pastoor Berenger Saunière, de man van wie vaststaat dat hij iets heel bijzonders heeft ontdekt. De details van zijn ontdekking zijn echter in nevelen gehuld, meer dan dat de man plotseling zeer rijk was geworden is niet bekend. Van Urk neemt de symposiumgangers mee op een zoektocht die net zo spannend is als de beroemde Indiana Jones films. Oude documenten worden gevonden, mysterieuze aanwijzingen ontrafeld, geheime bergplaatsen gevonden en het einde is nog niet in zicht. Het begint allemaal bij Saunière, de pastoor die in 1885 in Rennes-le-Chateau arriveerde en kort daarna op bijzondere vondsten in zijn kerkje stuitte. Hij vond oude documenten, die samenhingen met inscripties op het graf van Marie de Blanchefort, de laatste erfgename van een oud

56

FRONTIER magazine

Klaas van Urk - Zoektocht naar de Heilige Graal

adellijk geslacht. Klaarblijkelijk was het Saunière gelukt om de aanwijzingen te ontcijferen, want kort daarna was hij een rijk man. Wat hij precies heeft gevonden heeft hij nooit bekend willen maken en zijn geheim is met hem in het graf verdwenen. De broers Van Urk begonnen met een reconstructie van de zoektocht van Saunière door nogmaals de oude documenten te bestuderen, in samenhang met de inscripties op het graf van Marie de Blanchefort achter de kerk in Rennes-le-Chateu. Het document bleek een verborgen kaart te bevatten, die wees naar een heuvelfort van de Katharen en een gewelfde bergruimte. Gewapend met een goede kaart van de omgeving en stevige schoenen


OSIUM2004 werd de op de schatkaart aangeduide heuvel beklommen. En zowaar, restanten van een fort werden gevonden! Ook het gewelfde kamertje werd na goed zoeken gevonden. Helaas was deze leeg. Het fort bleek een connectie te hebben met het klooster van Alet, die weer verbonden was met de Orde van de Tempeliers en de adellijke familie Blancafort. De Tempeliers waren weer gekoppeld aan de Heilige Graal en de familie Blancafort aan Rennes-leChateau, waar de laatste erfgenaam van dit geslacht begraven lag. Het cirkeltje was hiermee rond en het verband tussen Saunière en de Heilige Graal werd hierdoor sterker. De broers van Urk bestudeerden de aanwijzingen opnieuw, nog versterkt door een geheime boodschap in het schilderij ‘De herders van Arcadia’, van Nicolas Poussin. Opnieuw werd een locatie aangeduid en opnieuw trokken de broers de bergschoenen aan. Zowaar, weer werd in het struikgewas een bergruimte gevonden, die helaas ook weer leeg was. Gelukkig zijn er nog meer aanwijzingen en stopt de zoektocht naar de schat die Saunière ontdekte voorlopig niet. De theorieën van wat Saunière ontdekt zou hebben lopen nogal uiteen, maar de Heilige Graal en de Ark van het Verbond worden wel het meest genoemd. Als afsluiting van zijn verhaal komt Van Urk met de opzienbarende conclusie dat er geen sprake is van twee voorwerpen, maar dat beide namen worden gebruikt om één en hetzelfde voorwerp aan te duiden! Een voorwerp waar termen als heilig licht en dodelijke vuurstraal op van toepassing zijn. Het mysterie is nog lang niet ontrafeld, dat is wel duidelijk.

André Douzet - De maquette van Rennes-le-Château

Jezus en de daaropvolgende wederopstanding. Een apart graf voor Jezus was dus niet nodig. Toch staat het afgebeeld (met bijschrift) op de maquette. Liet Saunières’ geestelijke gezondheid hem in de laatste dagen voor zijn sterven in de steek? Douzet komt tot de conclusie dat de namen op de maquette weliswaar overeenstemmen met Bijbelse plekken in het Heilige Land, maar dat de geografische kenmerken dat allerminst doen. Is de maquette wellicht een afspiegeling van een gebied dat Saunière zelf erg goed kent; het gebied rond Rennes-le-Chateau? Ook

DE MAQUETTE VAN RENNES-LE-CHÂTEAU Aansluitend op de boeiende en spannende lezing van het avontuur van de gebroeders Van Urk volgt het verhaal van André Douzet. Deze in 1947 geboren Fransman is sinds 1995 één van de meest prominente onderzoekers van Rennes-le-Chateau. In 1992 tikt Douzet per toeval een in opdracht van de priester Saunière van het pittoreske plaatsje gemaakte maquette op de kop. De maquette vertoont op het eerste gezicht een plattegrond van het Bijbelse Jeruzalem. De berg Golgotha waar Jezus gekruisigd werd is afgebeeld, evenals graven van Jozef van Arimathea en …Jezus Christus. Dat laatste strookt echter niet met het Bijbelse verhaal waarin beweerd wordt dat Jozef zijn graf beschikbaar stelt voor de bijstelling van

De stands werden tijdens het Frontier Symposium druk bezocht

FRONTIER magazine

57


FRONTIERSYMPOSIUM2004

dit lijkt niet het geval: het landschap komt niet overeen met het reliëf van de maquette. Maar dan komt de grote doorbraak. Douzet krijgt het verzoek zijn maquette uit te lenen voor een expositie. Om aan het verzoek te voldoen besluit hij een kopie van de maquette te maken en tijdens dat proces wordt ook een negatief vervaardigd. En juist deze negatief blijkt wèl veel overeenkomsten te vertonen een bestaand landschap; het gebied rond het verlaten dorpje Perillos, zo’n vijftig kilometer van Rennes-leChateau. Uit de geschiedenis van dit ogenschijnlijk onbelangrijke dorpje blijkt dat verschillende vooraanstaande politici er werden grootgebracht, waaronder een grootmeester van de Orde van Malta en een raadgever voor de koningen van Aragon. Bovendien blijkt uit documenten dat zich in de buurt een mysterieuze ‘koninklijke tombe’ bevindt. Gewapend met deze nieuwe gegevens gaat Douzet op zoek naar de op de maquette getoonde graven van Jozef en Jezus. Het eerste graf wordt al snel gevonden; op het symposium toont Douzet voorwerpen die hij er aantrof: vooral veel muntgeld, spijkers en armbanden. Maar weinig voorwerpen zijn uit goud vervaardigd; wellicht dat Saunière de voorwerpen stal om zo zijn peperdure investeringsprojecten te financieren? Douzet heeft voor de geïntrigeerde bezoekers een heuse wereldprimeur: voor het eerst toont hij een foto van het tweede graf; het graf van Jezus. De foto laat een door een ronde deksteen afgesloten grot zien, die door Douzet nog niet bezocht is. Joodse graven in de tijd van Jezus werden in de regel door precies zo’n ronde deksteen afgesloten…Momenteel is er veel belangstelling van de Franse overheid voor dit verder onbelangrijke gebied. Het leger is er met bijzonder materiaal dagelijks aanwezig en vlakbij de twee grotten is een mysterieuze radioactieve vlek op de grond aangetroffen met de geschatte afmetingen van de beroemde en verdwenen Ark des Verbonds…Wordt vervolgd!

SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN TIJDENS TV UITZENDINGEN Nauwelijks bekomen van de spectaculaire onthullingen van Van Urk en Douzet betreffende het mysterie van Rennes-le-Chateau en het publiek wordt geconfronteerd met duistere subliminale boodschappen in TV program-

58

FRONTIER magazine

Albert Toby - Subliminale boodschappen tijdens tv uitzendingen

ma’s. Albert Toby, reïncarnatietherapeut in Amsterdam, kwam toevallig met dergelijke boodschappen in aanraking. Het gaat om razendsnelle, voor het blote oog onzichtbare, beeldjes (24 stuks per seconde) die in Tvprogramma’s gemonteerd zijn. Volgens Toby worden de beelden door ons oog niet waargenomen -daarvoor schieten ze te snel over het beeldscherm- maar neemt ons onderbewuste de boodschappen wel waar. Bovendien zijn ze onder andere door Toby op video vastgelegd en vervolgens frame voor frame met een digitale camera gefotografeerd en geanalyseerd. De resultaten van de analyse kunnen ronduit als schokkend worden omschreven. De boodschappen lijken bedoeld de kijker angst aan te jagen en zijn zekerheden te ondermijnen. Tijdens een Amerikaans pornoprogramma op SBS6 werden bijvoorbeeld de volgende boodschappen op de nietsvermoedende kijker losgelaten: ‘Love is hate’, ‘Bombs keep us free’, ‘You want the truth but you need lies’, ‘Freedom is a myth’, ‘beLIEve what you are told’ en als klap op de vuurpijl ‘Watch more TV’. Toby gaat ervan uit dat dergelijke boodschappen, die ook tijdens bijvoorbeeld dance-events over het publiek worden uitgestort, door machthebbers


in de Verenigde Staten onder programma’s worden gemonteerd. Een verward en geïntimideerd persoon staat namelijk open voor misleiding en dat is precies de bedoeling tijdens de eeuwigdurende ‘strijd tegen terreur’. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar 11 september 2001, zo houdt Toby de gevulde Krasnapolsky zaal voor. “Toen werd de aandacht afgeleid door de twee vliegtuigen die het WTC doorboorden, terwijl het Pentagon door een Amerikaanse cruise missile werd getroffen. Het fotografische bewijs wijst onherroepelijk in die richting. En de foto waarop Amerikaanse militairen trots het hol tonen waaruit zojuist Saddam Hussein werd gehaald? Ook getrukeerd, kijk maar naar de bloeiende dadels aan de palm op de achtergrond. Een palm met gele dadels is tijdens de decembermaand in Irak net zo onwaarschijnlijk als een bloeiende appelboom met kerst bij ons! Vandaar dat de foto snel uit bijna alle data-bestanden verwijderd is.” Voor wie geïnteresseerd is in meer voorbeelden van bedrog en manipulatie verwijzen wij naar het artikel van Toby over de subliminale boodschappen elders in dit nummer.

Bert Janssen - Graancirkels, een quantumleap

impressie van de zaal

GRAANCIRKELS, EEN QUANTUM LEAP Mysterie en geheime boodschappen vinden we ook terug in het verhaal van Bert Janssen, die afgelopen graancirkeljaar als bijzonder markant omschreef. Zoals ieder jaar was Janssen ook nu weer naar Engeland afgereisd, om de vaak prachtige graancirkels te onderzoeken. Dit jaar waren er echter enkele opmerkelijke verschillen in vergelijking met voorgaande jaren. Natuurlijk worden er ieder jaar graancirkels door mensen gemaakt, zogenaamde ‘hoaxers’, wat vaak kan worden ontmaskerd door aanwezigheid of juist afwezigheid van bepaalde kenmerken. Een enkele keer laten slordige hoaxers nog wel eens duidelijke sporen van hun arbeid achter, zoals stukjes touw, autobanden, markeringsbordjes en gaten in de grond. Meestal echter worden die sporen zorgvuldig verwijderd om de graancirkel voor zo echt mogelijk door te laten gaan. Het jaar 2004 kenmerkte zich echter door de veelheid van achtergelaten sporen van hoaxers. In één geval kwam ‘toevallig’ een groepje in het zwart geklede mannen met planken en touwen terug uit een veld met een graancirkel, net op het moment dat een graancirkelonderzoeker er een kijkje wilde gaan nemen. Vreemd, want er stond nota bene iemand te posten op de parkeerplaats. Nog vreemder echter was de ontmoediging die dit bij vele graancirkelonderzoekers tot gevolg had. In tegenstelling tot voorgaande jaren liet een aantal van hen zich totaal uit het veld slaan en verloren ze bijna het geloof in de graancirkels. Volgens Janssen leek het erop

FRONTIER magazine

59


FRONTIERSYMPOSIUM2004

alsof er dit jaar een uitzonderlijk hevige campagne was ingezet om het graancirkelfenomeen onderuit te halen en het in de publieke opinie af te schilderen als het werk van grappenmakers. Wie er achter deze campagne zit is een mysterie (regering?) en minstens zo mysterieus is het feit dat deze groep vaak als eerste weet waar de graancirkels zijn ontstaan, zodat ze er nog voor de onderzoekers er zijn sporen van mensenwerk kunnen achterlaten. Bij dit ene mysterie blijft het echter niet. De meeste graancirkels worden ‘s nachts gevormd en de volgende dag ontdekt (en soms direct door de boer op wiens land het ligt weggemaaid). Dit jaar zijn er echter diverse cirkels overdag gevormd. Janssen haalde hierbij diverse verklaring van graancirkelonderzoekers aan, die met een vliegtuigje naar een ontdekte cirkel vlogen en daarbij over een gebied kwamen waar op dat moment niets bijzonders te zien was. In datzelfde gebied was ‘s middags een graancirkel te vinden, van zulke afmetingen dat deze eerder op de dag onmogelijk over het hoofd gezien kon zijn! Janssen noemt dit quantum leap, een verschuiving in waarneming. Je ziet iets wat er nog niet is of je ziet iets

60

FRONTIER magazine

niet wat er wel al is. Zelf had hij er ook ervaring mee, bij een graancirkel in Nederland. Vanaf de weg zag hij een cirkel liggen, welke hij direct ging onderzoeken. Teruggekeerd naar de weg echter, was de cirkel vanaf daar niet meer te zien, terwijl deze er wel gewoon lag. De waarneming was dus plotseling anders geworden. Nog een ander voorbeeld was een telefoontje van iemand die vanuit de trein een graancirkel had zien liggen. Janssen onderzocht de cirkel en reisde er daarna met de trein nog eens langs. Tot zijn grote verbazing, was de graancirkel niet te zien vanuit de trein! Het grootste mysterie is natuurlijk wie de graancirkelmakers zijn en wat ze ons duidelijk willen maken. Wijlen John Mack had daar een uitgesproken mening over; er zaten buitenaardse wezens achter. De motieven van deze ‘aliens’ waren aan het veranderen, van het onderzoeken van de mensheid (denk aan UFO ontvoeringen en uitgevoerde operaties) verschuift hun aandacht nu naar het opvoeden van de mensheid. Hun boodschappen zitten verborgen in de graancirkels. Vanwege de veranderingen van de laatste jaren en met namen het afgelopen jaar is Janssen er van overtuigd dat we niet tot 2012 hoeven te wachten om al veranderingen te gaan meemaken. Naar zijn mening staat ons op korte termijn al het één en ander te wachten.

Hans Pluut - Samenzweringen en Geheime Genootschappen


SAMENZWERINGEN EN GEHEIME GENOOTSCHAPPEN Naast het feit dat hij een zeer verdienstelijk gitaarbouwer is, bezit Hans Pluut een schat aan kennis over de geheime geschiedenis van de mensheid. Na door Herman Hegge geïntroduceerd te zijn als de ‘Nederlandse David Icke’ trakteerde hij het publiek op zijn visie op de aloude machtsstructuren die ook heden ten dage nog altijd intact en overal om ons heen zichtbaar zijn. Centraal daarbij staan het werk van Sitchin, Heilige Geometrie en de cultus van de Zon. Eigentijdse symbolen en reclame-uitingen zijn vaak terug te leiden op deze thematiek, zoals Pluut laat zien. De uitleg van Pluut is soms vergezocht, maar door de omvang van zijn kennis en het materiaal dat hij aandraagt om z’n theorieën te bevestigen slaat de balans toch in zijn voordeel door. Opvallend is bijvoorbeeld de terugkeer van het getal dertien in symbolen en andere belangwekkende uitingen. Het getal verwijst volgens de spreker naar de dertien bloedlijnen die ontstonden nadat de Goden, die 450.000 jaar geleden op Aarde landden, zich gingen voortplanten. Dertien blaadjes in de krans van de Verenigde Naties, dertien blaadjes en pijlen in de poten van de Amerikaanse Phoenix en dertien strepen in de Amerikaanse vlag. Zelfs het tapijt van de zaal waarin het Frontier symposium plaatsvond droeg sporen van deze geheime symboliek! En wat te denken van het getal drie? Drie staat volgens Pluut voor het drie-eenheidsprincipe van de Goden: verleden, heden en toekomst, vloeibaar, vast en gas, lengte, breedte en hoogte, eten, groeien en voortplanten, zon, aarde en maan, enz. De drie-eenheid is bijvoorbeeld ook te herkennen in de drietand van Neptunes en het moderne symbool van fast-food keten McDonalds. De verering van bergen door oude volkeren is ook op dit principe terug te voeren (denk aan de drie zijden van een berg). De oude Goden worden op deze wijze nog steeds vereerd en dit wordt gecultiveerd door de eigentijdse machthebbers die van hen afstammen. Wij allen zijn kinderen van de Zon.

PIRAMIDE ENERGIE Al meer dan dertig jaar houdt Paul Liekens zich bezig met de energie die samenhangt met piramides. Een fenomeen waar hij aanvankelijk zeer sceptisch tegenover stond,

Paul Liekens - Piramide energie

maar waar hij na eigen experimenten alleen maar van heeft kunnen vaststellen dat het bestaat. De meest bijzondere piramide op deze planeet is wel die van Cheops. Liekens heeft er diverse malen een bezoek aan gebracht en pas als je er zelf mee in aanraking komt, besef je hoe speciaal en mysterieus deze piramide is. Wie de feiten over deze piramide op rij zet, kan niet anders dan concluderen dat de bouwers van deze piramide heel wat meer kennis hadden dan de meeste Egyptologen hen toekennen. Liekens is er eens echt in gedoken en vond in de geometrie van de piramide en zijn gangenstelsels en kamers de sleutel tot voorspellingen van gebeurtenissen op wereldformaat. Zo werden in de oudheid al diverse data genoemd waarop iets zou gaan gebeuren. De meest sprekende (en gruwelijke) voorbeelden zijn wel de start van W.O. I en de aanslag van 11 september. De bouw van de piramide heeft een heel bijzonder effect,

FRONTIER magazine

61


FRONTIERSYMPOSIUM2004

waar was zijn eigen vrije wil dan gebleven? Gelukkig dat die vrije wil overeind blijft en ons bestaan niet al volledig vastligt. Wat wel vastligt is onze binding met iets wat het Veld heet, een plaats waar geen verleden, heden en toekomst bestaat, maar waar een eeuwig Nu heerst. Wie in staat is om boodschappen van dit Veld bewust te ontvangen, krijgt een verbinding met anderen en met zaken die al gebeurd zijn of nog gaan gebeuren. Het bestaan en werking van het Veld is vooralsnog een mysterieus fenomeen. Duidelijk is wel dat we hier meer en meer over zullen horen en zien.

MAYA’S EN 2012

Tijdens het Frontier Symposium was ook een kristallen schedel aanwezig die door de bezoekers aangeraakt mocht worden.

door de wijze van bouwen is het een soort antenne die energie opvangt, bundelt en weer uitstraalt. Sceptisch als Liekens was wilde hij dat graag zelf vaststellen. Hij bouwde een eigen kleine piramide, welke hij op zijn kantoor neerzette. Regelmatig legde hij er botte scheermesjes onder, want die zouden volgens de verhalen weer scherp moeten worden. Een jaar en vele nog steeds botte scheermesjes later ondernam hij actie om te begrijpen waarom het niet werkte. Zijn onderzoek toonde aan dat de afmetingen van de piramide cruciaal zijn, was de piramide niet op de juiste wijze geconstrueerd, dan gebeurde er niets. Ook bleek de positionering van belang; de piramide diende langs de noord-zuid as te lopen. Met deze kennis deed Liekens opnieuw proeven (hij bouwde o.a. een kleine piramide waar men in kon zitten en gaf planten water welke onder een piramide hadden gestaan) en stelde nu met eigen ogen vast dat er regeneratie van voorwerpen plaatsvond en zelfs verlichting van ziektes optrad. Deze kennis wilde hij niet voor zichzelf houden en hij gaf vele lezingen en sprak met vele mensen over het effect van de piramide energie. Dat bracht hem op een ander mysterie, namelijk het kunnen weten van zaken die nog te gebeuren staan. Liekens had daar wel moeite mee, want als iemand vooraf kon voorspellen wat hij zou gaan doen,

62

FRONTIER magazine

Peter Toonen is een oude bekende voor trouwe bezoekers aan het Frontier symposium. In 2002 sprak hij ook al eens over de Maya’s, hun ongekend nauwkeurige kalenders en het jaar 2012. Ook nu weer schotelde hij het publiek een boeiend verhaal voor, dat vooral gekenmerkt werd door hoop op een betere toekomst. De verfijnde en

Peter Toonen - Maya’s en 2012


accurate kalenders van de Maya’s, die soms wel tot miljarden jaren terugrekenen, zijn gebaseerd op universele, natuurlijke cycli. Dit in tegenstelling tot de Gregoriaanse kalender die we nu hanteren en die feitelijk alleen goed is voor het bepalen van de dag waarop de belastingformulieren weer ingeleverd moeten worden. Onze huidige (materialistische en technologische) beschaving begon ruim vijfduizend jaar geleden in Egypte en Sumerië. Dat wat wij als ‘de geschiedenis’ beschouwen, blijkt al meer dan duizend jaar geleden zeer nauwgezet door de Maya’s te zijn omschreven als het vijfde en laatste deel van de ‘Grote Telling’, die bijna 26.000 jaar geleden begonnen is. Dit laatste deel is volgens hen begonnen in 3113 v.Chr. en zal eindigen aan het eind van het jaar 2012. De laatste hedendaagse periode van dit deel wordt de periode van ‘de transformatie der materie’ genoemd en zal leiden tot een samengaan van het materiële aardse leven met de Vierde Dimensie. Dat zal gepaard gaan met turbulentie en onrust, volgens Toonen een duidelijk teken dat we er momenteel ‘middenin zitten’. Maar het onvermijdelijke einddoel is duidelijk: synchronisatie van diverse kosmische cycli en het daarmee gepaard gaande oplevende geestelijke en kosmische bewustzijn. De indaling van de menselijke geest in de materie zal 21 december 2012 zijn hoogtepunt hebben bereikt en juist op die datum zal de Aarde middels een kosmische constellatie verbonden zijn met het centrum van de melkweg (de oerkracht). Er zal vervolgens een herverdeling plaatsvinden van kennis en bronnen en de mens zal, met behoud van het fysieke lichaam, weer kunnen beschikken over gaven als helderziendheid en telepathie; natuurlijke gaven waarvan we, juist door de indaling in de materie, zo lang van afgesloten zijn geweest. Tot 2012 lijkt de chaos en verwarring te overheersen en zelfs toe te nemen, maar, zo legt Toonen uit, het is een georganiseerde chaos. Want ondertussen worden de kiemen gezaaid voor de grote, positieve verandering die de mensheid in 2012 te wachten staat. Dat wil niet zeggen dat we rustig kunnen gaan wachten op het nu al legendarische jaar 2012. Want de werkelijkheid, het Nu, bestaat al, heeft dat altijd al gedaan, en degenen die ervoor openstaan en zich van deze kennis bewust zijn, mogen, kunnen en moeten daar misschien wel van profiteren. “Heb een goede tijd”, zo sloot Toonen op gepaste en humoristische wijze af.

Graancirkelkunst van Janosh

GRAANCIRKEL-KUNST EN ACTIVATIE Kunstenaar Janosh is evenals velen geboeid door het fenomeen graancirkels. Hij ‘ziet’ cirkels verschijnen in de vorm van 3-dimensionale hologrammen met bijbehorende codes, welke hij vervolgens omzet naar grafische kunst. Hologrammen die exact blijken overeen te komen met graancirkels waar hij het bestaan niet van wist. Janosh heeft ook contact met Saïe, een wezen uit een ander zonnestelsel, met wie hij een dialoog voert over de codering van de graancirkels, de makers ervan en de boodschappen die erin vervat zijn. Zo blijkt dat iedere graancirkel een eigen code heeft die van invloed is op een ander deel van ons bewustzijn. Ons onderbewustzijn pakt deze codes energetisch op, om ze zo hun werk te laten doen in het proces naar een hoger bewustzijn. Middels een krachtige multimedia presentatie werden de aanwezigen meegenomen op een reis naar de innerlijke wereld. Een presentatie die draaide om de beleving van kunst uit een andere dimensie. Een mooiere afsluiting van een bijzonder symposium was niet denkbaar. :::

FRONTIER magazine

63


FR116_02.qxd

28-11-2005

12:59

Pagina 56

FRONTIER SYMPOSIUM 2005 Door Niels Brummelman en Jeannella Felius

De locatie van het alweer vijfde Frontier Symposium, van 12-13 november 2005, was wederom het prachtige Grand Hotel Krasnapolsky, in hartje Amsterdam. Het sprekersveld belichtte weer vele aspecten van het grenswetenschappelijk onderzoek. De lezingen liepen uiteen van alles over water tot het mysterie van de graancirkels. Of van de elektromagnetische mens tot kristallen schedels. En van Maria Magdalena tot de moord op Kennedy.

H

et Frontier Symposium werd geopend door Herman Hegge, die stilstond bij het lustrum van dit symposium. Al weer de vijfde keer en deze keer zelfs twee dagen achter elkaar. Sinds het vorige symposium was ook de Frontier boekhandel verhuist, naar een twee keer zo groot pand, tot de nok gevuld met grenswetenschappelijke boeken. Na nog wat huishoudelijke mededelingen werd het woord gegeven aan de eerste spreker van de dag.

Alles over water Désirée Röver werkt als medische research journalist en als levenscoach. In die hoedanigheid spreekt ze veel mensen en leest ze veel publicaties. Zo ook over de wonderlijke eigenschappen van water. Water is een essentieel macronutriënt, d.w.z. dat we water nodig hebben om te overleven. Water is echter veel meer dan alleen een dorstlesser, het vindt zijn toepassingen overal. Om wat voorbeelden te noemen; het zit in je eten en drinken, het wordt gebruikt bij rituelen, het wordt gebruikt voor heling en het wordt gebruikt om te ontspannen. Water bezit vele eigenschappen die een gunstige uitwerking hebben op de mens. Water kan het best beschouwd worden als een levende entiteit met een kwantumbewustzijn. Het is intelligent en heeft een geheugen. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan en middels foto’s van ijskristallen aangetoond dat de kracht van de gedachte en de intentie hun invloed achterlaten op water. Bij deze proeven werd water van buiten (rivieren, meren, kraan- en bronwater) gebruikt. Ons lichaam staat ook bloot aan de invloeden van buitenaf. Hetzij door gedachtes en intenties, hetzij door het drinken van kraanof bronwater. Ons water raakt steeds meer vervuild en

56

FRONTIER magazine

allerlei informatie raakt opgeslagen in het water, nog voor wij het drinken. Die informatie heeft direct zijn weerslag op ons lichaam. Goed drinkwater is daarom van groot belang. Een methode om de kwaliteit van het water (en daarmee de helende eigenschappen) te testen, is de Bovis biometer. Een gezond mens heeft een Bovis waarde van rond de 6500. Kraanwater zit tussen de 100 en 400, bronwaters zitten daar een stuk boven. Opvallend is de waarde van de bron van Lourdes, die heeft een Bovis waarde van 130.000! Röver illustreerde haar lezing met een aantal foto’s van Emoto en referenties naar vakliteratuur. Want dat water bijzonder is, is al vele malen vastgesteld. Met gemak had ze de hele dag kunnen vullen over water, de volgende spreker stond echter al te wachten.

Olie & terrorisme Dirk J. Barreveld is auteur van het pas verschenen boek Olie! Het Doemscenario. Daarin geeft hij een overzicht van de olievoorraden die er nog zijn en wat we kunnen doen om een catastrofe te vermijden. Want de oliereserves slinken snel en daardoor stijgen de prijzen, zo houdt hij het publiek tijdens het symposium nog maar eens voor. Vervelend, want de vraag groeit alleen maar. Het functioneren van de Westerse maatschappij is in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid van olie. Maar de meeste en de meest makkelijk op te delven reserves bevinden zich in het Midden-Oosten, binnen de grenzen van landen als Iran, Irak, Koeweit en Saoedi-Arabië. Een gevaarlijke situatie, omdat juist in dit gebied de politieke situatie zo onstabiel is en de regimes waarmee de Westerse wereld contacten onderhoudt onder de lokale bevolking bepaald niet populair zijn. Reële alternatieven voor olie zijn de komende jaren nog niet voorhanden en


FR116_02.qxd

28-11-2005

12:59

Pagina 57

dat betekent dat de prijs van een vat de komende jaren alleen maar zal toenemen. Vooral problematisch voor Amerika, een land dat al een ondenkbaar hoge staatsschuld heeft. In zijn lezing legt Barreveld op dit moment in zijn relaas een verbinding tussen olie en terrorisme. Want welk een machtig wapen vormt deze brandstof in handen van diegenen die de omverwerping van de kapitalistische wereldheerschappij wensen! Hij oppert de gedachte dat Osama Bin Laden, de leider van het terreurnetwerk Al-Qaeda, zich in het heilige Mekka (SaoediArabië) bevindt. Een plek waar de Amerikanen, vanwege het hoogst religieuze karakter van de plaats, hem niet kunnen bedreigen. Volgens Barreveld een meesterzet van de slungelige Saoediër, want hij hoeft alleen maar te wachten tot het moment dat de Amerikaanse economie onder druk van de hoge olieprijs in elkaar klapt. Einde van de Pax Americana en tijd voor Bin Laden om zijn schuilplaats te verlaten en als een heilige in Mekka te verschijnen. Met de Arabische wereld aan zijn voeten! Onze politici moeten dus vanaf nu heel tactvol onderhandelen met vertegenwoordigers uit het Midden-Oosten. En wel op basis van begrip en gelijkwaardigheid. Daarnaast moeten de pogingen een alternatieve brandstof te ontwikkelen drastisch opgeschroefd worden. Alleen zo is een catastrofe te voorkomen, zo waarschuwt Barreveld.

die werkzaam is op ultrakorte afstand en binnen atomen, de nucleaire kracht, die ook op ultrakorte afstanden werkt en protonen en neutronen bindt, de zwaartekracht, die zowel over korte als lange afstand werkt en die een aantrekkend karakter heeft en tot slot de elektromagnetische kracht, die ook over korte en lange afstanden kan werken, maar die niet alleen een aantrekkend effect heeft, maar ook afstotend kan werken. De EM krachten hebben allerlei effecten zoals de ruimtelijkheid in atomen (de elektronen bevinden zich ver van de kern), de ‘kleefkracht’ tussen atomen en tot slot de mogelijkheid om te communiceren met straling. Wat dat laatste betreft, ook tussen cellen en moleculen is sprake van communicatie. Het traditionele beeld van de werking van het lichaam met het model van de sleutel en het sleutelgat gaat volstrekt voorbij aan deze onzichtbare communicatie. Wetenschappers als Benveniste die hier over repten werden genadeloos afgekraakt en buiten de wetenschappelijke wereld geplaatst. We kunnen spanningsverschillen meten tussen het linkerdeel en het rechterdeel van het lichaam. Veel medische toepassingen maken daar ook gebruik van zoals b.v. elektro-acupunctuur. Over de exacte achtergronden wordt momenteel veel geschreven en het EM veld of de effecten ervan zijn inmiddels onder vele namen bekend. Gemeenschappelijk kenmerk is dat wij onder invloed staan van dit veld en dat het ons in staat stelt om kennis op te doen, vast te houden en door te geven aan anderen. Teule sluit af met de conclusie dat de mens waarlijk een elektromagnetisch wezen is.

Graancirkels in Nederland

De elektromagnetische mens

Het was maar een matig graancirkeljaar in Nederland. Slechts acht cirkels werden door de Nederlandse deskundigen, waaronder spreker Robert Boerman, opgetekend. En dat terwijl het nog zo veelbelovend begon met de Europese primeur in Hoeven op 6 april. Daarnaast verschenen zoals bijna traditiegetrouw weer cirkels in de achtertuin van Robbert van den Broeke, het door het programma Life & Cooking inmiddels landelijk bekende fenomeen. De mooiste cirkels verschenen echter op Texel en in het Drentse Diever. Alle digitale foto’s die van laatstgenoemde cirkel werden genomen mislukten om mysterieuze redenen. Een niet onbekend verschijnsel in graancirkelland. Bijkomende bijzonderheid: de cirkel verscheen in het veld na een gedachte-experiment waarbij de Seed of Life een hoofdrol vervulde. Voor meer informatie over de Nederlandse graancirkeloogst in 2005 zie Frontier 11.5 of de website www.dcca.nl.

Gerrit Teule heeft zich toegelegd om de invloed van elektromagnetische (EM) kracht op de mens. We worden in ons dagelijks leven omgeven door EM velden; computers, verlichting, radio, mobieltjes, etc. De vraag is wat dit alles met ons doet. Er zijn vier krachten te onderscheiden: de zwakke kracht

Robert had voor het publiek een verrassing in petto: de vreemde substanties die in graancirkels in Zutphen (1996) en Brummen (1997) werden aangetroffen zijn inmiddels uitvoerig wetenschappelijk geanalyseerd. Het blijkt te gaan om stoffen met een unieke frequentie, die inmiddels

Dirk Barreveld

FRONTIER magazine

57


FR116_02.qxd

28-11-2005

12:59

Pagina 58

kapel zou bevinden…Filip houdt zich liever aan de feiten, die zijn immers ook reuze interessant! Een deel van de fascinatie voor de kapel is te verklaren uit het feit dat het zeker in Schotland een uniek bouwwerk is. Dat komt omdat de arbeiders die het vormgaven niet uit Schotland zelf afkomstig waren, maar van het Europese vastenland, met name Frankrijk. Daar werd gebruik gemaakt van fraaie sculpturen en stenen gezichten, architecturale eigenschappen die zeker in Rosslyn Chapel terug te vinden zijn. Eén van de drie pilaren die zich in het kapelletje bevindt krijgt in de Michelin-gids, het handboek voor iedere cultureel geïnteresseerde toerist, drie sterren; dat wil zeggen: niet te missen. Vanuit bouwkundig standpunt is Rosslyn Chapel dus bijzonder, maar is er dan geen enkel geheim verbonden met deze plek? Filip meent toch van wel. Uit een zestiende eeuwse briefwisseling tussen Lord William St. Clair en de Franse koningin-regentes Marie de Guise blijkt dat er zich in Rosslyn ‘een groot geheim’ bevond. Onder de kapel bevindt zich, zo staat vast, een holle ruimte waarin ook de familie St. Clair begraven ligt. De vraag wat zich daar eventueel nog meer kan bevinden, liet Filip, voorlopig althans, onbeantwoord….

Maria Magdalena; de terugkeer van de Godin

Robert Boerman

gekopieerd is en daardoor leverbaar in vaste en vloeibare vorm. De stof uit de Brummense graancirkel helpt, zo beweer Robert althans, onder andere mensen met stofwisselings- en gewrichtsproblemen, schildklieraandoeningen, hormoon- en doorbloedingsstoornissen. Vanwege de unieke frequentie van het stof uit de cirkel van Zutphen is dit onder meer in te zetten voor activatie van de linker hersenhelft, zwakke nieren en bescherming tegen straling. Voor meer informatie over deze nieuwe ontwikkeling zie de website van Eco Lodge (ic), een door Robert en anderen opgericht Ecologisch Kenniscentrum voor Educatie en Onderzoek, www.ecolodgeic.nl

Ton van der Kroon verdiept zich al jaren in de uitingen van de godinnencultus en in het bijzonder in Maria Magdalena. De belangstelling voor haar persoon en haar rol in de geschiedenis is enorm toegenomen sinds Dan Brown’s kaskraker De Da Vinci Code. In heel vroeger tij-

Het werkelijke geheim van Rosslyn Chapel De ontknoping van de gigantische bestseller de Da Vinci Code speelt zich af in Rosslyn Chapel, de mysterieuze Schotse kapel die door de machtige en rijke Sinclair-familie met banden met de vrijmetselarij in de vijftiende eeuw gebouwd werd. Filip Coppens, dè expert op dit terrein, behandelde in zijn lezing de diverse theorieën die inmiddels de ronde doen omtrent het geheim dat de kapel zou herbergen. Feit is dat de kapel, die nooit voltooid werd, onder het grote publiek sterk aan populariteit gewonnen heeft. Bezochten enkele jaren geleden nog zo’n duizend mensen per jaar deze plek, inmiddels zijn dat er ruim honderdduizend! Niet gek als je bedenkt welke uitzinnige verhalen over deze bezienswaardigheid de ronde doen. Zo wordt door sommigen zelfs beweerd dat het hoofd van Jezus Christus zich in de grond onder de

58

FRONTIER magazine

Filip Coppens


FR116_02.qxd

28-11-2005

12:59

Pagina 59

den heerste het matriarchaat. In de loop van de tijd werd dit vervangen door het patriarchaat en momenteel zien we een terugkeer naar de moedergodin. Hoe heeft de godin echter kunnen verdwijnen? Van der Kroon neemt ons mee op zijn reizen door o.a. Egypte en Italië en naar de godsdienstvorming van joden, christenen en moslims. Allen godsdiensten met een mannelijke insteek die het vrouwelijke op een zijspoor zetten. Het Vaticaan heeft zijn uiterste best gedaan om het vrouwelijke te weren en daarmee de aanbidding van Maria Magdalena te verhinderen. Zij werd van een wijze vrouw omgevormd tot een hoer, die tegenover Maria als madonna werd geplaatst. De apocriefe geschriften die zijn gevonden bij Nag Hammadi bewijzen echter dat Maria Magdalena een belangrijke rol speelde aan de zijde van Christus. Een frappant detail is dat zich in de tuinen van het Vaticaan een tempel bevindt, gewijd aan Cybele, de moedergodin. Ook de verering van de heilige steen in Mekka is terug te voeren op aanbidding van een moedergodin. Door het afwijzen van het vrouwelijke is een veel te mannelijke cultuur ontstaan met negatieve gevolgen voor o.a. ons voedingspatroon, ons respect voor de natuur en de hele opbouw van de maatschappij. Er is veel behoefte aan de terugkeer van het vrouwelijke element. Van der Kroon sluit af met het goede nieuws is dat we momenteel in een tijd van wedergeboorte zitten, de aanloop tot positieve veranderingen die in 2012 zullen plaatsvinden.

De crisis in de geneeskunde Hoogtepunt van de eerste dag, maar misschien wel van het hele Frontier Symposium, vormde het gepassioneerde betoog van de inmiddels tachtigjarige arts H.C. Moolenburgh voor een nieuwe kijk op de geneeskunde. Meer dan vijftig jaar geleden, op 15 april 1953 om precies te zijn, startte Moolenburgh zijn medische praktijk in Haarlem. Op basis van zijn praktijkervaringen kwam hij na verloop van tijd tot een weinig geruststellende conclusie: het gaat niet goed met de gezondheid van de gemiddelde Nederlander. Dat komt volgens hem onder meer omdat de versnipperde en materialistische geneeskunde van tegenwoordig te technocratisch is geworden. (Huis)artsen hebben sinds de komst van het synthetisch geneesmiddel over het algemeen weinig oog meer van de natuurgeneeswijzen van vroeger. Logisch ook, want het alternatieve circuit wordt door de machtige en rijke geneeskunde op slinkse wijze buitenspel geplaatst. En dat terwijl er vaak zulke goede natuurlijke alternatieven zijn voor de kunstmatige variant die dikwijls zware bijwerkingen kent! Bovendien is de patiënt heden ten dage eerder een nummer dan een mens met individuele en unieke kenmerken. Door het geven van standaardbehandelingen vallen velen buiten de bood en dat mag de geneeskunde zich aantrekken. Moolenburgh ontkent niet dat de reguliere geneeskunde veel heeft bereikt, maar het optimisme van som-

dr. H.C. Moolenburgh

mige collega’s deelt hij allerminst. Volgens hem kan de geneeskunde als verschuifkunde gekarakteriseerd worden. Uit cijfers blijkt namelijk dat de acute gezondheidsproblematiek alleen maar vervangen is door een stijgend aantal chronische beschavingingsziekten. Ziekten die veelal slepend èn dodelijk zijn. Dus wat te doen? Het is volgens Moolenburgh de hoogste tijd dat de (huis)arts weer de rol op zich neemt die hem ook in de Klassieke Oudheid al toebedeeld was: die van wegwijzer, van brug tussen hemel en aarde. Genezing komt van bovenaf, zo zei men vroeger en dat besef is van belang. Een geneeskunde zonder ziel ontbeert immers de kracht en passie om de mensheid door deze moeilijke periode te loodsen. De arts, die zich tijdens zijn lezing tot een briljant inspirator ontpopte, wees aan het eind van zijn verhaal echter ook op het verantwoordelijkheidsgevoel van de patiënt zelf. Alleen deze kan een ommezwaai teweeg brengen, door binnen kleine groepjes voor verandering te pleiten en daarnaar te streven. Hij sprak in dit kader het toegestroomde publiek rechtstreeks aan. Gezien het enthousiasme waarop zijn betoog vanuit de zaal rekenen kon, mogen we wat dat betreft in de toekomst nog het één en ander verwachten!

Maya’s en 2012 Peter Toonen is bekend van zijn boeken en verhalen over de Maya’s, hun kalender en de veranderingen die in 2012 zullen plaatsvinden. Zijn laatste boek gaat over 2012 en de gestolen tijd. Daarmee doelt hij op het vervangen van de natuurlijke tijd door lineaire tijd, welke alleen vooruit gaat, maar nooit terugkeert naar het begin. In 2012 keren veel van de Maya kalenders terug naar hun begintijd, de

FRONTIER magazine

59


FR116_02.qxd

28-11-2005

12:59

Pagina 60

Magiër Ramana / Wouter Bijdendijk

cyclus is dan rond. De kenmerken van deze eindtijd zijn dat we diep tot de materie zijn afgedaald, onze maatschappij drijft op geld en technologie, precies zoals voorspeld was. Nog een ander kenmerk is chaos, wat o.a. gedemonstreerd wordt door de zonnevlekcyclus; er is wel een afname in aantal uitbarstingen, maar de intensiteit is juist toegenomen en daarmee ook de invloed op ons zonnestelsel. Momenteel zijn er veel dingen aan de gang, je zou kunnen zeggen dat aarde een pan is waarvan de inhoud naar het kookpunt wordt gebracht. Dit alles hoort bij de eindtijd. Toonen benadrukt echter dat we niet passief moeten blijven zitten en gaan wachten op 2012. Als we willen dat er iets verandert, dan zullen we nu in actie moeten komen. We hebben volop alternatieven die wachten tot we de keuze gemaakt hebben.

De functie en gebruik van Magic in de historie Magiër Ramana (Wouter Bijdendijk) kwam tijdens zijn verblijf in India in aanraking met Indiase magie. Dit intrigeerde hem dusdanig dat hij zich verdiepte in het onderwerp magie door de geschiedenis heen. In vroeger tijden was het de normaalste zaak van de wereld om een magiër te hulp te roepen bij vragen of problemen. Van koningen tot de gewone burger, allemaal maakten ze gebruik van de diensten van de magiër. In het westen werd dit element met name door het christendom met harde hand verwijderd uit de samenleving. Veel magiërs konden het

60

FRONTIER magazine

vege lijf redden door zich voor te doen als illusionisten, mensen die met trucs dingen deden die schijnbaar onmogelijk waren. Wat de magie betreft, daar zijn verschillende vormen in te onderscheiden. De homeopatische magie betreft vooral het beïnvloeden van komende gebeurtenissen. De sympatische magie veroorzaakt effecten op andere mensen. De ‘aanstekelijke’ magie tot slot werkt met geladen voorwerpen (geluksmunten b.v.) en kan leiden tot macht over anderen. In dat laatste geval wordt gesproken over zwarte magie, met als voorbeeld de voodoo popjes. In India leeft de magie nog heel erg. Er is onderscheid te maken tussen verschillende groepen. Er is een kleine groep heiligen met bovennatuurlijke krachten, die ze normaal gesproken niet etaleren. De zogeheten fakirs trekken het land door met hun shows en maken gebruik van trucs, waarmee ze goedgelovigen overtuigen. De ‘godmen’ claimen over bovennatuurlijke krachten te beschikken en leggen vaak een link met het geloof. Tot slot zijn er nog de illusionisten, die openlijk zeggen dat ze trucs gebruiken en die ook vaak actief zijn om guru’s en godmen te ontmaskeren. Ramana zet zijn verhaal kracht bij met enkele demonstraties. Tijdens de lunchpauze liet hij reeds zijn levitatie-act zien. Nu imponeerde hij met een helderziende waarneming en tot slot een zwevende tafel. Is het truc of is het echt? Het publiek mocht deze conclusie zelf trekken.


FR116_02.qxd

28-11-2005

13:00

Pagina 61

Magiër Ramana / Wouter Bijdendijk

Graancirkels in Engeland Nancy Polet en haar partner Roeland Beljon reizen al jaren in de zomer af naar Zuid-Engeland; het kloppend hart van graancirkelland. Daar bezoeken ze en doen ze onderzoek naar de formaties die verschijnen. Zodoende mogen zij inmiddels heuse ervaringsexperts genoemd worden op het gebied van graancirkels en alle randverschijnselen die daarbij horen. Alhoewel het afgelopen jaar in eerste instantie wat leek tegen te vallen, vonden er ook dit jaar tijdens hun reis weer de nodige vreemde gebeur-

Roeland Beljon

tenissen plaats, zo bleek uit de voordracht van Roeland. Zo werden cirkels gevormd in afwijkende gewassen (bijvoorbeeld koolzaad) en leverde een gedachte-experiment met een Maltezer kruis een zeer fraai resultaat op. Nancy (“Graancirkels zijn verslavend”) gaf een overzicht van de ontwikkeling die het fenomeen in haar ogen de afgelopen jaren doorgemaakt heeft. Ze is juriste en vanuit dat oogpunt is het begrijpelijk dat ze zoekt naar bewijs voor de echtheid van het fenomeen. Dat levert nog wel eens frustraties op, aangezien de graancirkelmakers de opmerkelijke kwaliteit bezitten om zich buiten het bereik van de onderzoekscamera’s te houden. Toch is het wat haar betreft duidelijk dat graancirkels niet alleen door grappenmakers gemaakt worden. De complexe structuren, groeiafwijkingen van het graan en de gefilmde lichtbollen bewijzen dat. Maar er is ook subjectief bewijsmateriaal. Sommige graancirkelbezoekers spreken van een energie die ze ervaren bij het betreden van cirkels. Nancy zelf herkent dit gevoel en spreekt over een tintelende en duizelige gewaarwording (“Een beetje als na de sauna”). Wellicht is het deze energie die het vaak gerapporteerde verschijnsel van weigerachtige fototoestellen in cirkels verklaart? Nancy sluit haar relaas af met de vaststelling dat het onderzoek naar de kracht achter de graancirkels vorderingen maakt, maar dat het soms net lijkt of het fenomeen verstoppertje speelt. Het laat net zoveel van zichzelf zien als het wil. Precies genoeg om onderzoekers tevreden te stellen, maar een sluitende verklaring buiten hun bereik te houden…

Reïncarnatie: tussen geloof en wetenschappelijk bewijs Rob van Zanten is bekend vanwege tv documentaires over reïncarnatie. Hij is echter niet alleen documentairemaker, maar ook ervaringsdeskundige. Hij kan zich zijn vorige leven nog herinneren. Deze ervaringen en de gevolgen hiervan zijn verwerkt in een nieuwe documentaire die binnenkort op tv zal verschijnen. De aanwezigen op het Frontier symposium kregen de documentaire als eersten te zien. In deze documentaire komen drie mensen bijeen, Jan, Tim en Rob zelf. Ze kennen elkaar uit een vorig leven, toen ze als Duits soldaat in WO I stierven aan de frontlinie in Noord-Frankrijk. Sinds hun jeugd hadden ze allen een belangstelling voor zaken die, zonder dat ze het wisten, samenhingen met hun vorige leven. De streek in Frankrijk, WO I, het Duitse leger, etc. Er was niet alleen belangstelling, er waren ook emotionele banden met gebeurtenissen uit die tijd. De geschiedenis achterhalen, de gebeurtenissen reconstrueren is pure noodzaak, om de emoties van die tijd een plaats te geven en door te kunnen gaan met hun huidige leven. Door het plotselinge sterven tijdens de oorlog waren veel zaken niet afgerond en dat is meegekomen in het huidige leven. Als voorbeeld wordt genoemd het gevoel over en gemis aan kameraadschap, soms leidend tot bindingsangst.

FRONTIER magazine

61


FR116_02.qxd

28-11-2005

13:00

Pagina 62

demonstraties gegeven. Zo is er een computerprogramma welke, aangesloten op een vrijwilliger uit de zaal, visualiseert of een ontspannen staat is bereikt. Ook wordt een demonstratie gegeven waarbij op een scherm de toestand zichtbaar wordt gemaakt in beeld en geluid en welke door de persoon in kwestie met gedachtes gestuurd kan worden richting een gebalanceerde breinactiviteit. Het is duidelijk dat de inzet van computertechnologie een goed hulpmiddel is bij de breinactivatie.

Kristallen schedels: sieraden naar een andere dimensie?

Joshua Shapiro

ReĂŻncarnatie heeft te maken met een leerproces. Je gaat verder waar je was gebleven, hoewel de meeste mensen zich niet bewust zijn van dat vorige leven. Bij een traumatische dood echter kunnen er nog zoveel onverwerkte emoties zijn dat deze een prominente rol gaan spelen in het nieuwe leven. Hoe dat verloopt wordt helder gemaakt in deze documentaire.

Nieuwe bewustzijnstechnologie Jacques Groenen houdt zich bezig met de mobilisatie van de totale breinkracht met behulp van computertechnologie. M.b.v. oefeningen is de potentie van ons brein om te zetten in b.v. een verhoging van EQ en IQ, mentale fitheid en het veranderen van hartslag en huidweerstand. Kortom meer doen met minder inspanning. Er zijn veel redenen om in onbalans te raken en minder helder te kunnen denken. Stress en angst zijn sprekende voorbeelden. Met behulp van bepaalde technieken kan de balans in alpha, beta, theta en delta hersengolven hersteld worden. Nog een heel andere oorzaak waardoor we in onbalans raken is de standaard muziekstemming. Deze is bepaald op A=440 Hz en verbreekt de harmonische afstemming en vooral de werking van ons zesde zintuig. Dieren worden niet voortdurend ontstemd en kunnen daardoor rampen als de tsunami aan voelen komen. Muziekstemmingen C256/A432 zijn de sleutel tot volledige activering van het brein en de chakra’s. Om zijn theorie kracht bij te zetten, worden enkele

62

FRONTIER magazine

Joshua Shapiro en zijn vrouw Desy onderzoeken al vele jaren de mysteries van de kristallen schedels. Ze zijn belangrijk omdat ze kosmische kennis in het kristal hebben opgeslagen. Een deel van hun onderzoek richt zich dan ook op het vinden van manieren om deze kennis terug te halen. Verder onderzoek richt zich op de sterke velden die door de schedels worden geproduceerd en die invloed hebben op het bewustzijn. Nog een ander punt is de vraag of de schedels op een bepaalde plaats horen te zijn om geactiveerd te worden. Er zijn vele soorten schedels; de onlangs geproduceerde exemplaren, de exemplaren die tussen de 100 en 1500 jaar oud zijn en de oeroude schedels, waarvan gezegd wordt dat deze afkomstig zijn van hele oude beschavingen. De schedels zijn niet te dateren met huidige methodieken en men dient af te gaan op wat mediums er over zeggen. Zij spreken van Atlantis en Lemuria als oorsprong of zelfs van plaatsen buiten de aarde. Ook Egypte en zelfs onze eigen toekomst worden genoemd als bron van herkomst. De schedels hebben een zekere werking op mensen, ze spreken via gedachtes tot de mensen, dragen via gedachtes informatie over en kunnen helpen in een genezingsproces. Wie echter de geesten zijn die de schedels gebruiken om tot de mensen te spreken is nog niet duidelijk en meer onderzoek is nodig om dat te achterhalen. Voor dat onderzoek wordt geput uit informatie over bekende schedels, verhalen van inheemse volken en het onderzoeken van nieuw gevonden schedels. Een Indiaanse voorspelling zegt dat in de nabije toekomst 13 schedels bij elkaar zullen komen en dat er dan grote veranderingen zullen plaatsvinden. Shapiro houdt de vinger aan de pols en zal zijn bevindingen wereldwijd bekend maken.

Uitreiking Frontier Award De Frontier Award wordt al vier jaar uitgereikt aan een persoon uit het Nederlandstalige gebied die zich op bijzondere wijze heeft ingezet op het gebied van de grenswetenschappen. Nadat vorig jaar Bram Vermeulen de Frontier Award postuum ontving, waren er deze keer vier kandidaten in de zaal aanwezig die kans maakten op deze begerens-


FR116_02.qxd

28-11-2005

13:00

Pagina 63

Wieteke van Dort & Robin de Ruiter

waardige prijs. Het ging om Robbert van den Broeke (lichtbollen en graancirkels), Paul Harmans (UFO’s), Janosh (graancirkelkunst) en Robin de Ruiter (auteur van het boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda). Het borstbeeld van Nefertiti werd dit jaar door Wieteke van Dort uitgereikt aan laatstgenoemde. Robin de Ruiter schreef al eerder succesvolle boeken, maar met zijn boekwerk over de aanslagen van 11-9 brak hij internationaal door. Het werk is inmiddels vertaald en uitgebracht in meer dan tien landen en oogstte buitengewoon veel lof op grote boekenbeurzen wereldwijd. In het boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda toont Robin aan waarom de officiële lezing van de gruwelijke aanslagen wel een leugen moet zijn en geeft hij aan hoe het volgens hem werkelijk zit. Het boek is een aanklacht tegen de Amerikaanse staat, omdat de beschuldigende vinger van de auteur nadrukkelijk in de richting van de regering van Bush wijst. Het boek is echter ook een waarschuwing: indien er op nationaal of internationaal niveau geen tegenbeweging op gang komt hangt ons de komende jaren nog heel wat ellendigs boven het hoofd…

Finse Bock Sage (zie www.bocksaga.com) ontvouwd. Het verhaal is van generatie op generatie binnen de Bock familie doorgegeven en komt er op neer dat alle volkeren op aarde een gemeenschappelijke oorsprong hebben. Tot vermaak van, zo leek het althans, vooral beide sprekers, spelen seks, masturbatie, sperma en andere lichaamssappen een hoofdrol binnen de vertelling. Of iedereen in de zaal helemaal begreep wat er zich op het podium afspeelde is de vraag. Daarmee kwam een eind aan een geslaagd weekend met talloze boeiende lezingen die weer voldoende stof tot nadenken gaven. Tot de volgend keer! Gezien het feit dat elders in dit nummer van Frontier Magazine zijn voordracht integraal overgenomen is, besteden we in dit symposiumverslag geen aandacht aan de lezing van Wim Dankbaar betreffende de moord op President Kennedy. :::

Een alternatief scheppingsverhaal? Het Frontier Symposium werd dit jaar op ludieke wijze afgesloten door oudgediende Willem de Ridder en Michel Merle. In een tweegesprek, waarbij het in ieder geval voor de leek niet helemaal duidelijk was waar de grens tussen fictie en werkelijkheid zich bevond, werd een deel van de

Wim Dankbaar

FRONTIER magazine

63


ACHTERGROND

Na een welverdiende sabbatical vond op zaterdag 10 november in het inmiddels vertrouwde Krasnapolsky voor de zesde keer het Frontier Symposium plaats. Het platform, waar grenswetenschappers het publiek berichten over hun nieuwste theorieën en ontdekkingen, bood dit jaar ruimte aan

Ronald Jan Heijn & Lange Frans

‘Het is twee voor twaalf ’

een recordaantal sprekers. Mede vanwege het feit dat er in

Frontier Magazine aan de orde komen, nog altijd groeiende is. De inhoud van de presentaties wees op een andere trend: de kloof tussen wetenschap en spiritualiteit wordt steeds smaller. Een impressie.

Auteur: Niels Brummelman foto’s: www.thehospages.com en Roeland Beljon 

6     Frontier 14.1   januari | februari 2008

Moeder van Chandra, Grandma Chandra & Judith Moore

bewees bovendien dat de interesse voor de onderwerpen die in

Marcel Messing

ook het bezoekersaantal (600) groter dan ooit . De grote toeloop

Emile Ratelband

verschillende zalen simultaan lezingen werden gehouden, was


ACHTERGROND

Symposium ‘07

Wetenschap en spiritualiteit Wat op deze zaterdag vooral opviel was dat, alhoewel er voor de ‘die-hard’- grenswetenschapper meer dan genoeg te genieten viel, het spiritualiteitsgehalte van de meeste lezingen hoog was. Het meest sterke staaltje van de symbiose tussen wetenschap en spiritualiteit werd onge-

Rick Devente & Albert Toby

Piet Smolders

Peter Toonen

twijfeld in de grote zaal - de zogenaamde Grand Ballroom - afgeleverd door Marcel Messing. Deze oudgediende (met respect overigens) trakteerde de zaal op een vlammend betoog, waarin hij de machthebbers in de wereld - aangeduid met de verzamelnaam Big Brother - rechtstreeks toesprak en aanviel op hun duistere plannen om het mensdom tot slaaf in een fascistisch systeem te reduceren, kreeg de zaal muisstil. ‘Amen’ was het laatste wat hij prevelde, de één tot tranen toe geroerd achter latend, een ander wellicht met de tenen gekromd. Indruk maakte het hoe dan ook. Peter Toonen, een man die toch bekend staat om zijn theoretische insteek en wetenschappelijke benadering van het gedachtegoed van de Maya’s, zei het heel letterlijk: “Ik kan hier wel weer een wetenschappelijk betoog gaan houden, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik ben het zat om mensen op basis van rationele argumenten te overtuigen. Je voelt of het waar is of niet.” Het applaus uit de zaal deed vermoeden dat de meesten het roerend met hem eens waren. En dus ging het nauwelijks over de kalender en de astronomische consequenties van de unieke conjunctie van 21 december 2012, maar meer over het Pad van de Ziel, onze eigen innerlijke weg en onze rol op het wereldtoneel. “Het experiment van de dualiteit is voorbij. We mogen weer zijn wie we werkelijk zijn, één met de kosmos. We gaan naar huis”, zo besloot Peter zijn verhaal.

Lange Frans

A

chteraf bezien is het geen onverstandige keus geweest van Frontier om een jaartje af te zien van het symposium en zich volledig te richten op 2007. Want niet alleen de hoeveelheid aan sprekers maakte afgelopen november indruk, ook de verscheidenheid en diepgang van het gebodene mocht, zeker voor Nederlandse begrippen, uniek worden genoemd. Het allerbeste van eigen bodem was van stal gehaald, aangevuld met een enkele gerenommeerde naam uit het buitenland. De inhoud varieerde van samenzweringstheorieën, vrije energie, buitenaards leven, raadsels uit het verleden tot natuurlijke geneeswijzen, spirituele bewustwording en het buitenzintuiglijke. En niet alleen bekende grenswetenschappers als Peter Toonen, Robert Boerman en Evert Poorterman waren van de partij, ook meer ‘mainstream’ namen als Piet Smolders en Emile Ratelband gaven acte de présence. Die laatste viel overigens in voor medium Robbert van den Broeke, die op het allerlaatste moment moest afzeggen. De kersverse resultaten van bodemscans van het Gizeh plateau en de eerste openbare demonstratie van een verbrandingsmotor die gedeeltelijk op water loopt, waren verder kersen op de slagroomtaart.

Rundflugscheiben en controlled demolitions Maar nogmaals: uiteraard ging het niet aljanuari | februari 2008   14.1 Frontier     7


Lucas Slager & Peter Toonen

Albert Toby

Grand Hotel Krasnapolsky

Robert Boerman

Nicole E. Zonderhuis

Benjamin Adamah

ACHTERGROND

8     Frontier 14.1   januari | februari 2008

leen over gevoel, intuïtie en één zijn met elkaar. Ook de meer op het linkergedeelte van de hersenen gerichte toeschouwer had een fijne middag. Zo kwamen in de lezing van Benjamin Adamah harde feiten voorbij over de ‘Rundflugscheiben’ van de nazi’s die werden voortgestuwd door vrije tachyonenergie. Velen in de zaal moeten de ogen uit het hoofd zijn gesprongen bij de gelijkenis die deze machines vertoonden met de later massaal waargenomen vliegende schotels. Gezien het feit dat veel Duitse wetenschappers na de Tweede Wereldoorlog voor de Amerikaanse regering zijn gaan werken, blijft de mogelijkheid dat een belangrijk deel van de UFO-waarnemingen terug te voeren is op aarde technologie, levensgroot aanwezig. Albert Toby en Rick Devente gaven later op de dag een duopresentatie, waarbij unieke beelden van de nasleep van de aanslagen op het World Trade Center in New York getoond werden. Op het moment dat nieuwslezers bij de BBC en CNN al uitgebreid hadden bericht over het instorten van WTC 7, en daarover met verslaggevers ter plaatse aan het praten waren, bleek hetzelfde gebouw op de achtergrond nog recht overeind te staan! Let wel: dit waren live beelden. Conclusie van Albert en Rick: er werd op 9-11 een script afgedraaid en door menselijke vergissingen kwamen sommige delen daarvan te vroeg in het nieuws. Saillant detail: WTC 7 was niet door de vliegtuigen geraakt en behoudens een beheersbaar brandje was er met het gebouw weinig aan de hand. Volgens veel experts werd de locatie door middel van gecontroleerde explosies naar beneden gehaald. Heeft Big Brother zijn hand op die septemberdag in 2001 definitief overspeeld? Frontier Award Bijzonder was ook het optreden van Piet Smolders, ruimtevaartdeskundige en schrijver van bijna vijftig boeken over de verkenning van het heelal. Recentelijk had hij zijn ‘coming out’ met de publicatie van ‘ET: geen mythe maar werkelijkheid’, waarin hij niet alleen de stelling poneert dat het heelal krioelt van het leven, maar ook aangeeft te geloven dat buitenaardse wezens de aarde al bezocht hebben! Met veel humor en inzichtelijke vergelijkingen maakte hij tijdens zijn optreden duidelijk hoe nietig de mens daadwerkelijk is in het


Frontier Symposium 2007: 600 bezoekers De pers

Ton van der Kroon & Marieke de Vrij

onmetelijke heelal en dat bescheidenheid ons zou sieren. Waarvan acte. Natuurlijk werd ook tijdens dit symposium weer de Frontier Award uitgereikt aan de grenswetenschapper die zich het afgelopen jaar binnen het Nederlandse taalgebied op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van verspreiding van onderdrukte of nog niet algemeen aanvaarde kennis over de werkelijkheid om ons heen. De eer viel ditmaal Ronald Jan Heijn ten deel die samen met Harry Beckers en Uri Geller in 2007 de DVD ‘Staya Erusa: Find the book of knowledge’ op de markt bracht. Toonaangevende wetenschappers hebben eraan meegewerkt, omdat zij zich net als net als Ronald Jan (die de prijs door rapper Lange Frans uitgereikt kreeg) realiseren dat er een paradigmaverschuiving nodig is om het bewustzijn van de mensheid op een hoger niveau te brengen. Ronald Jan tijdens zijn bedankspeech: “De film verklaart de grote wereldvraagstukken en reikt mogelijkheden aan om door een letterlijk ruimere manier van denken tot oplossingen te komen. En dat is nodig ook, want het is twee voor twaalf.”

Standhouder Nulpunt Energie

Yuri Romashev

Ratelband, maar dan anders Speciale vermelding tot slot ook voor Emile Ratelband, die nauwelijks voorbereidingstijd had gehad en toch als afsluiter in de grote zaal het nog aanwezige publiek kostelijk wist te vermaken. Niet met zijn alom bekende ‘Tsjakkaaa gebrul’, maar met een onderhoudend betoog over hoe de blauwdruk van de ziel tot uitdrukking komt in lichamelijke kenmerken. Met de uitgedeelde plastic handschoentjes mocht iedereen de karaktereigenschappen bij zijn buurman of -vrouw voelen. Of daar misbruik van werd gemaakt is niet bekend, maar feit is wel dat Ratelband moed toont een dergelijk gevoelig onderwerp (het beoordelen van mensen aan de hand van lichamelijke kenmerken) bespreekbaar te maken. Na het slotapplaus gaf hij aan onder de indruk te zijn van de ambiance op het symposium en riep hij zijn toehoor op een revolutie te ontketenen: “Want onder het mom van de strijd tegen het terrorisme worden onze burgerlijke vrijheden met voeten getreden. Geloof mij nou maar: ook in Nederland gaat het wat dat betreft snel de verkeerde kant op.” Wie durft?

Evert Jan Poorterman

De lange tafel van Frontier Bookshop

Standhouders Dutch Spirit: Gert Jan Evelo & Manoj Hermans

Standhouder Akaija

ACHTERGROND

januari | februari 2008   14.1 Frontier     9


ACHTERGROND

Onder leiding van Désirée Röver vond een forumpresentatie plaats m.m.v. econoom Henk Trentelman, internist Wim Huppes en de arts Henk Fransen met als onderwerp de keuzevrijheid in de reguliere gezondheidszorg.

Cardioloog Pim van Lommel, auteur van het boek “Eindeloos Bewustzijn”, kreeg de achtste Frontier Award uitgereikt door Shireen Strooker, weduwe van de Frontier Award winnaar uit 2004 Bram Vermeulen.

Tussen de vele lezingen door even een moment van rust en kon de gelegenheid genomen worden om de accu weer op laten laden met de Multi Wave Oscillator.

foto’s: Petra van Vliet en Arthur de Smidt

Symposium ‘08 De organisatie had medewerkers van “Men in Black” ingehuurd om de toegangscontrole soepel te laten verlopen.

Bert Janssen gaf een spetterende en boeiende presentatie over graancirkels en hun geometrie. Hij wist de zaal op een sterke manier te boeien. De zaal bedankte hem met een staande ovatie. 16     Frontier 15.1   januari | februari 2009

Multi-muzikant Avi Adir zorgde in de pauzes, spelend op verschillende akoestische instrumenten, voor de juiste sfeer.


ACHTERGROND

Geoff Stray is een verzamelaar van theorieën over het Maya jaar 2012. Naast een uiteenzetting van de verschillende theorieën ging hij in op bijna-dood-ervaringen die ook belangrijke aanwijzingen leveren over de betekenis van de komende overgang. Volgens Stray is de aarde op dit moment zelf in een staat van een bijna-dood-ervaring.

Patrick Geryl kreeg dit jaar ruimschoots de tijd om het laatste nieuws te vertellen over de ontdekking van het labyrint in Egypte en zijn voorbereidingen rond het, volgens Geryl, rampjaar 2012. De in Amerika wonende Maudy Fowler gaf een kijkje in de hemel door contacten te leggen met overledenen. In 2 presentaties van in totaal 3 uur hielp ze met haar gave de aanwezigen om verder te komen op hun levensweg.

Op 15 november jl. vond het zevende Frontier Symposium plaats. De ingrediënten voor dit symposium in het Grand Hotel Krasnapolsky waren: 21 sprekers verdeeld over drie zalen, 500 bezoekers en 15 standhouders. Hierbij een korte foto-impressie.

Volgens Geoff Stray is er duidelijk sprake van een opwarming van de aarde, zeker als je kijkt naar de dracht van het ondergoed door de loop der tijden.

De mysterieuze, uit Frankrijk afkomstige schrijver en onderzoeker, Gigal verschafte de aanwezigen ongeëvenaarde toegang tot de nieuwste informatie omtrent het oude Egypte. Ze liet daarbij het gevoel achter niet het achterste van haar tong te laten zien, wat wellicht in een volgende presentatie alsnog naar voren komt.

Guido Wernink gaf zowel consulten als een lezing over Human Design, een revolutionaire formule die de esoterische disciplines astrologie, de I Tjing, de Kabbala en het Hindoe-chakrasysteem verenigt met de reguliere wetenschappen astronomie, genetica, biochemie en de kwantummechanica. januari | februari 2009   15.1 Frontier     17


ACHTERGROND

Robbert van den Broeke was aanwezig als bezoeker en wilde graag kort de zaal op de hoogte brengen van de bijzondere foto’s die hij recent gemaakt heeft.

Peter Toonen, ondertussen een vaste presentator op het Frontier Symposium, gaf wederom een inspirerende lezing over de tijd van transformatie waar we midden in zitten.

Marcel Messing gaf, zoals we van hem gewend zijn, een zeer bevlogen lezing, afsluitend met het gedicht “Kinderen van de aarde”.

Symposium ‘09 foto’s: Roeland Beljon & Arthur de Smidt

Lifecoach en natuurgeneeskundig therapeut Hayo Bol vestigde de aandacht op de relatie van de ziel met het lichaam.

Arthur Fanning toonde voor het eerst sinds lange tijd de Atlantis Orb, gevonden in een onderwater piramide in de Bermuda driehoek, aan een groot publiek.

Bert Janssen weet een ijzersterk verhaal over graancirkels neer te zetten dat op zijn bekende wijze met veel passie werd gebracht.

Patricia Cori: zonder woorden. 34     Frontier 16.1   januari | februari 2010

Farao Cleopatra (rechts) verraste het publiek door haar komst. Velen gebruikten de kans om met haar op de foto te gaan.


ACHTERGROND

De openingsspreker Dos Winkel zette een helder en boeiend verhaal neer over wat er allemaal mis is met vis. Tijdens de lunch werd er opvallend minder vis gegeten.

Jaap van Etten zette een overtuigend verhaal neer over de kristallen schedels, wat ook de meer nuchtere bezoekers bijzonder aansprak.

Lifecoach Lucas Slager presenteerde een goed verhaal ondersteund met 2 filmpjes te zien op Youtube: www.youtube.com/watch?v=1kGZuh8pkkQ; & www.youtube.com/watch?v=slaHaVdPEqU

Bas Steman was een van de hoogtepunten van de dag. Hij presenteerde een indrukwekkend en ontroerend verhaal over zijn herinneringen aan zijn vorige leven.

Richard van Rijswijk vertelde over zijn passie, de zandcirkels, in een flitsende multi media presentatie.

Op 7 november 2009 vond het achtste Frontier Symposium plaats. De ingrediënten voor dit symposium in het Grand Hotel Krasnapolsky waren: 18 sprekers verdeeld over twee zalen, ruim 500 bezoekers en een groot aantal standhouders. Hierbij een korte foto-impressie.

Reinout Guepin, auteur van het net verschenen boek over de Schauberger, boeide de aanwezigen met de achtergronden van deze “vergeten”uitvinder.

Sam was een van de vele kristallen schedels die de bezoekers en sprekers hadden meegenomen waardoor een gezamenlijk krachtig energieveld werd gegenereerd.

Winnaar Frontier Award 2009 Marcel Messing kreeg de Nefertiti replica uitgereikt door een familielid van de uitvinder Tesla en de look alike van Einstein.

Magicians Ramana & Ghani gaven een korte zeer verrassende show.

Peter Stuivenberg, auteur van De Boogeyman gaf een kijkje achter de schermen van onze (wereld-)leiders. januari | februari 2010   16.1 Frontier     35

Frontier Symposia Overzicht  

Frontier Symposia Overzicht