Page 1

10-06-2009

08:03

Pagina cov1

FRONTIER magazine juli / augustus 2003 Nederland € 3,95 België € 4,50

50e

nummer

Irak en olie ja of neen?

Kristallen schedels tijdmachine of sieraad?

Leven na de dood "waar", stelt psycholoog

Hoop op een nieuw tijdperk Maya's tellen af naar 2012

Nr9.4

fr0904_2009.qxd


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:04

Pagina cov2

Nieuwe uitgaven van Frontier Publishing

Darwin’s Mistake Antediluvian discoveries prove: dinosaurs and humans co-existed Dr. Hans J. Zillmer 292 pagina’s. 170x240 mm. Paperback. Prijs: Euro 25,90. code: DMIS

The Stone Puzzle of Rosslyn Chapel Philip Coppens 120 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 14,90. code: ROSC

Saunière’s model and the Secret of Rennes-le-Château The priest’s final legacy that unveils the location of his terrifying discovery André Douzet 116 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 14,90. code: SMOD

The Templars' Legacy in Montral, the New Jerusalem Francine Bernier 360 pagina's, Paperback, Prijs: Euro 25,00. code: TLIM

Onbekende Aspecten van Nostradamus Wim Zitman 160 pagina’s. 148x210 mm. Paperback. Prijs: Euro 14,95. code: OAVN

Graancirkels, Goden en hun Geheimen De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman 205 pagina’s. Paperback. Prijs: Euro 15,95. code: GGG

Numerologie & Handlijnkunde hand in hand Ans I. de Groot 120 pagina’s. 148x210 mm. Paperback. Prijs: Euro 14,95. code: OAVN

Nostradamus en de verloren erfenis van de Tempeliers Rudy Cambier 176 pagina’s. 170x240 mm. Paperback. Prijs: Euro 22,90. code: NET (bedragen zijn excl. verzendkosten) Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 48, 1600 AA Enkhuizen Tel: 0228-324076, fax: 0228-312081, website: www.fsf.nl E-mail: info@fsf.nl België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas


10-06-2009

08:04

Pagina 1

REDACTIONEEL Nummer 50 Ongemerkt zijn we aanbeland bij het vijftigste exemplaar van Frontier Magazine. Met gepaste trots kijken we terug op de bijna negen jaar die we met ons tijdschrift hebben mogen beleven. Onderwerpen die in het begin van het bestaan van ons tijdschrift nog met hoongelach en schouderophalen werden onthaald, zijn nu in vele gevallen gemeengoed geworden. Wat te denken van de oorlog in Irak? Werd dergelijke achtergrondinformatie tien jaar geleden nog angstvallig achtergehouden en slechts besproken binnen de zogenaamde geheime genootschappen, tegenwoordig is men, mede als gevolg van de doorbraak van het Internet, bereid deze informatie met ons te delen. Ver voordat Irak aangevallen werd, stond het hele aanvalsplan en wat daarna zou gaan komen reeds geplaatst op de internetsite van het "Project for the new American Century" (www.newamericancentury.org). Deze nieuwe openheid maakt de vraag relevant hoe lang de wereldbevolking nog bereid is om hebzucht en machtswellust als basis van (inter)nationale politiek te accepteren. En dan kwam het nieuws binnen dat de mummie van Nefertiti, het boegbeeld van Frontier, geïdentificeerd was. De mummie werd al in 1989 gevonden en door het gebruik van de modernste technieken is men in staat geweest het eindelijk te identificeren. Een leuk verjaardagscadeau! Ter ere van het tienjarige bestaan van Frontier Sciences Foundation in 2005, was het de bedoeling begin 2004 met een groep geïnteresseerde Frontier-lezers naar Algerije af te reizen. Door de onzekere situatie in dat land en het negatieve reisadvies dat voor het gebied geldt, zijn wij helaas genoodzaakt de reis uit te stellen. Maar niet getreurd: van uitstel komt geen afstel en bovendien zijn wij nu van plan om in de zomer van 2004 een rondreis door het mysterieuze Zuidwesten van Engeland te organiseren. In de komende Frontiers treft u daarover meer informatie aan. We hebben besloten de succesvolle jaarlijkse bijeenkomsten te continueren. In november van dit jaar zal het derde Frontier Symposium georganiseerd worden (voor informatie zie verderop in dit nummer). Het staat eveneens reeds vast dat, in navolging van de succesvolle primeur van dit jaar, eind maart 2004 de NEXUS Conferentie wederom in Amsterdam plaats zal vinden. Tot slot nog dit: de volgende vijftig nummers van ons tijdschrift zullen ongetwijfeld weer vol staan met de meest intrigerende raadsels uit heden en verleden. We verheugen ons er nu al op u daarover te informeren en hopen dat u bereid bent samen met ons deze spannende reis, vol met nieuwe uitdagingen en onverwachte onthullingen, te ondernemen. Op naar de volgende vijftig nummers van Frontier!

FRONTIER magazine juli / augustus 2003 Nederland € 3,95 België € 4,50

Nr9.4

fr0904_2009.qxd

50e

nummer

Irak en olie ja of neen?

Kristallen schedels tijdmachine of sieraad?

Leven na de dood "waar", stelt psycholoog

Hoop op een nieuw tijdperk Maya's tellen af naar 2012

Inhoud 2

Globescoop

7

Irak en olie: ja of nee?

12

De aanval der klonen

14

In focus

16

Buitenaardse ontvoeringen: De Onontkoombare Waarheid

20

De fascinerende kristallen schedels

25

Psycholoog stelt: leven na de dood reëel

27

De herkomst van het Friesche volk (deel 5)

31

The Year Zero: opmaat tot transformatie

35

Zwaartekracht ondersteboven

37

Een weekendje samen zweren (dag 2)

Herman Hegge, hoofdredacteur

COLOFON Hoofdredactie: Filip Coppens Herman Hegge Eindredacteur: Niels Brummelman Redactie-medewerkers: Robert Boerman David Hatcher Childress Jeannella Felius Sylvia Franyik Paul Harmans Marjorie Hugens Marinus Jansen Frans Kamp Bettina Kotterink Simon Langbroek Idde Lijnse Hans Overbeek Evert Poorterman Ger Rombouts Karen Thissen Marc Vredeveldt Hylke Welling Jacqueline Westerman

Lay-out: D-Sine & PDB

Redactie Frontier Magazine:

Druk: Offset Vandevelde

Frontier Sciences Foundation

Distributeur: Betapress (Nederland) Imapress (België)

Postbus 372, 8250 AJ Dron-

Advertenties: 0575-564240 Evert Poorterman Abonnementen: Nederland: Postbus 48 1600 AA Enkhuizen Tel: 0228-324076 e-mail: info@fsf.nl België Dendermondse Steenweg 56 9100 Sint-Niklaas info@frontiermagazine.be Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement.

ten, Nederland, Tel. 0321-380558 Fax 0228-312081 E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever: Frontier Sciences Foundation Postbus 48, NL-1600 AA Enkhuizen, Tel. 0228-324076 Fax 0228-312081 E-mail: info@fsf.nl postbank: 7231599 ABN-AMRO: 40.78.98.417 http://www.fsf.nl ISSN 1569 - 7983

FRONTIER magazine


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:04

Pagina 7

Irak en olie: ja of nee?

I

n de voorbije maanden heeft de invasie van één land, Irak, meer dan ooit de volle aandacht van de hele wereldbevolking gekregen. Niet louter het publiek, maar ook de politieke wereld is in tweeën gescheurd, waarbij het lijkt dat de schade moeilijk in te schatten is. Waarom werd die tweespalt zo ver doorgedreven? Waarom was Irak zo belangrijk? Wat was de inzet van de oorlog? In februari en maart 2003 veranderde het van week tot week: het opslaan van chemische wapens, de ondersteuning van terrorisme, Saddam Hoesseins "weigering" de resoluties van de Verenigde Naties uit te voeren en tenslotte "morele gronden" om een nieuw bewind in Irak te installeren. En zo werd Irak het tweede land, na Afghanistan, dat in de periode na 11 september 2001 door de Verenigde Staten aangevallen werd. Terwijl Afghanistan volgens de Westerse regels van de internationale diplomatiek bespeeld werd, was dit niet het geval met Irak. Waarom niet? Voor zowat 99 procent van de bevolking is het antwoord "olie", maar volgens de Britse premier Tony Blair moeten die 99 procent niet luisteren naar dergelijke "samenzweringstheorieën".

De Amerikaanse invasie van Irak dwingt ons de vraag te stellen of de hele onderneming draaide om olie of andere redenen had. Eén ding is in ieder geval wel duidelijk: olie werd veel belangrijker geacht dan het veilig stellen van de Iraakse kunstschatten.

Filip Coppens licht toe.

Zwarte rijkdom Irak bezat en bezit de tweede grootste oliereserve ter wereld. De olie-exploitatie in Irak kent een interessant verleden. Na de Eerste Wereldoorlog verdeelden Shell, BP, Exxon en Total Irak onder elkaar en bouwden een pijpleiding om de olie weg te voeren. In 1972 besloot Irak echter om de olie-industrie te nationaliseren; hierbij werden de buitenlandse firma’s het land uitgegooid, waarbij Westerse oliebedrijven louter konden dromen van vervlogen tijden – of uitkijken naar een herovering van de Iraakse oliebronnen. Toen Saddam Hoessein aan de macht kwam, raakte het land eerst in een oorlog met Iran verwikkeld, vervolgens werd de aanval op Koeweit en de daaropvolgende sancties een aaneenschakeling van feiten waarbij de oliereserves grotendeels onaangeroerd bleven. Dit terwijl elders in de wereld de olie uiterst snel verdween.

Een teken van overwinning: de Amerikaanse vlag wordt over een beeld van Saddam gegooid. Maar onmiddellijk moest de media de soldaten vertellen dat zo’n beeld de reputatie van Amerika niet ten goede zou komen. De zoektocht naar olie is een groot probleem, met name voor de Verenigde Staten, de meest gulzige gebruiker van olie. De productie is daar gestaag gedaald in de voorbije dertig jaar. Zestig procent van hun olieverbruik wordt momenteel geïmporteerd, waarbij de regering dus minder greep heeft op de eigen economie, daar die grotendeels afhankelijk is van buitenlandse factoren. Een zelfde patroon is elders eveneens waar te nemen. De olieproductie uit de Noordzee daalt en geoloog Colin Campbell voorspelt dat tegen 2015 Groot-Brittannië meer dan de helft van zijn olie zal moeten importeren. In 1999 bereikten de Britse olievelden hun topproductie, maar in de daaropvolgende drie jaren verminderde de productie van die velden met maar liefst 17 procent. Dit betekent dat de kosten van de productie hoger zullen worden dan de verkoopprijs en de behoefte aan een gestage vloed van goedkopere buitenlandse olie steeds groter wordt, ook ten behoeve van de economische stabiliteit en groei van het land. Zowel de Verenigde Staten en Groot-Brittannië moeten – of moesten – op zoek naar nieuwe bronnen om hun eigen (nakende) gebrek aan te vullen. Hierbij willen ze niet al te veel betalen, maar bovenal willen ze zekerheid dat de leverancier zijn quota zal leveren. Indien dat niet gebeurt, destabiliseert dit dus de economie, met als resultaat inflatie en alle overige slechte gevol-

7


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:04

Pagina 8

waarschijnlijk nooit aan of dichtbij de macht zou komen zolang Hoessein en zijn partij Irak regeerde.

Bush en Cheney zegevierden in 2000 met een programma om geen politieman in de wereldproblematiek te spelen. Maar 11 september veranderde die opvatting. Het lijkt dat Cheney en Rumsfeld Bush tot andere gedachten gebracht hebben. gen (lees: politici die de schuld krijgen en niet herkozen worden). Niet verwonderlijk dat George Bush bij zijn verkiezing sprak over "energy security", energie veiligheid. Daar de familie Bush zelf olieproducenten uit Texas zijn, is hij bijzonder goed vertrouwd met de problematiek. De juiste man op de juiste plek om een groot probleem op te lossen dus. Maar iedereen kon het antwoord bedenken: er diende een land geïdentificeerd te worden dat goedkope olie aan de Verenigde Staten kon leveren. Helaas zijn er weinig landen die een oplossing bieden voor de middellange termijn. Noorwegen, Rusland en Zuid-Amerika zijn allemaal over hun piek heen of die nabij; louter het Midden Oosten, met name Saudi-Arabië en Irak, zijn nog ca. tien jaren verwijderd van hun piek, waarbij Irak dus gestaag ondergeproduceerd had, vanwege de politieke onrust. Beide landen zijn of waren officieel onafhankelijk, maar in het geval van Irak was een excuus voor de verwijdering van Saddam Hoessein voorhanden en zoals gezien werd in januari en februari 2003 elk excuus gebruikt om zijn beleid omver te werpen en een westerse regering in Bagdad te installeren. Een eerste stap, in november 2002, was de aanleiding: de stemming van resolutie 1441. Maar de situatie werd verscherpt toen in december 2002 de Venezuelaanse oliewerknemers staakten en de olieprijzen plotseling omhoog gingen. En plots werd het "probleem Irak" gecreëerd... Eén leugen voor één oorlog In tegenstelling tot Tony Blair, heeft George Bush het nooit verbloemd dat olie centraal stond. Zo zouden de Amerikaanse militairen de olie van Irak veilig stellen, zodat Irak als onafhankelijk land een inkomen zou krijgen uit zijn olieproductie. "Iraakse olie voor de Irakezen" was zijn slogan. Inderdaad, dat was precies het doel van Bush: dat er een Iraakse regering kwam die olie aan de Verenigde Staten zou exporteren, waarbij het binnenkomende geld gebruikt kon worden voor infrastructuur en andere investeringen in Irak. Die heropbouw van Irak is trouwens grotendeels in Amerikaanse handen, daar louter Amerikaanse bedrijven uitgenodigd werden om een bod te doen op de regeringscontracten voor de heropbouw van het land. Uiteraard was het daarbij van belang dat bepaalde gebouwen eerst gebombardeerd werden, want anders was aan een heropbouw geen behoefte. De leider van de Iraakse oppositie, Dr Salah Al-Shaikhly, stelde dat hij het normaal vond dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië enig voordeel hadden boven andere – aan de invasie niet deelnemende –landen. Of hoe de ene hand de andere helpt, daar Al-Shaikhly nooit of

8

In oorlog is, zo gaat het gezegde, de waarheid het eerste slachtoffer. Om een oorlog te verkrijgen, is het vaak nuttig om een leugen de wereld in te sturen. Een onderdeel van de leugen was dat Irak een nucleaire macht in wording was. Ammunitie voor Bush’s positie werd geleverd door George Tenet, een "onafhankelijke analist", die stelde dat een zending uranium onderschept was. Deze bewering, door vrijwel niemand anders gedaan, werd echter kracht bijgezet door de bewering van de CIA dat Irak tussen 1999 en 2001 getracht had om 500 ton uranium oxide te kopen van Nigeria. Het materiaal kan gebruikt worden voor nucleaire kerncentrales en na enkele aanpassingen eveneens voor nucleaire wapens. "Toevallig" op diezelfde dag, in Londen, maakte de regering van Tony Blair een document openbaar dat hetzelfde verklaarde van wat Tenet in het geheim verteld had aan de Amerikaanse Senaat. "Irak trachtte uranium te kopen van een niet nader genoemd Afrikaans land, ook al hebben ze geen civiel nucleair programma dat uranium kan gebruiken." Twee dagen later sprak Colin Powell over dit voorval in een besloten conferentie van de Senate Foreign Relations Committee. Dergelijke verklaringen – zonder enig bewijsmateriaal – zorgden ervoor dat de kritiek van de Democraten verzwakt werd; twee weken later werd de resolutie aanvaard, waarbij aan de Amerikaanse president het congressioneel mandaat gegeven werd voor een militaire aanval tegen Irak. Bush kreeg dus de steun van het Congres en de Senaat voor zijn invasie door zijn collega-politici te overtuigen van het "feit" dat Irak wapens ontwikkelde die de veiligheid van de Verenigde Staten konden bedreigen. Eerder, op 23 september 2002, uitte voormalig vice-president Al Gore kritiek op de man die onwettig zijn plek in het Witte Huis ingenomen had. Gore stelde dat Amerika’s huidige politiek de wereld zou veranderen in een wereld waar geen wetten waren, behalve de discretie van de President van de Verenigde Staten. Dit was een duidelijk teken. Zoals gesteld werd het argument van de "uraniumhandel" door het Witte Huis louter intern gebruikt, om politici te overtuigen van het gelijk van de president. Pas op 19 december 2002 stelde Washington in het openbaar dat het land in kwestie Nigeria was, waarbij onmiddellijk zowel Irak als Nigeria ontkenden in een dergelijke handel betrokken te zijn. Dit werd de volgende ochtend medegedeeld aan president Bush. Op 28 januari 2003, in Bush’s "State of the Union", herhaalde hij deze informatie, waarbij hij aangaf dat de informatie afkomstig was van Groot-Brittannië. Bush stelde: "Saddam Hoessein heeft geen geloofwaardige verklaring voor deze activiteiten gegeven. Hij heeft duidelijk veel te verbergen." Toen werd het echter duidelijk dat deze "informatie" omtrent de uranium aankoop een leugen was. Op 7 maart stelde Mohammed El Baradei, directeur-generaal van de International Atomic Energy Agency, in Wenen, in een verklaring aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, dat de documenten die beweerden dat Irak en Nigeria verwikkeld waren in een uraniumhandel, vervalst waren. Dit betekende dat Bush een vervalst document had gebruikt om steun voor de Amerikaanse regering te verkrijgen voor een aanval op Irak. Een collega van El Baradei ging zelfs verder: "Deze documenten zijn zo slecht dat ik met niet kan inbeelden dat ze van een serieuze inlichtingendienst afkomstig zijn. Ik word er depressief van dat, gezien de slechte kwaliteit van het document, het niet werd geblokkeerd. Gezien het niveau waarop het gerapporteerd werd, verwachtte ik meer controle." Uiteindelijk bleek dat Jacques Baute,


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:04

Pagina 11

FRONTIER SYMPOSIUM 2003 Zondag 9 november 2003

Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam

In navolging van de succesvolle eerdere edities, vindt op 9 november het derde Frontier Symposium plaats. Wederom zal een dag gevuld worden met boeiende lezingen over interessante, mysterieuze, ongrijpbare fenomenen als UFO's, graancirkels, verdwenen beschavingen, geheime technologieën en verborgen machtsstructuren… en de uitreiking van de Frontier Award. Tevens zullen er een groot aantal stands aanwezig zijn van personen en organisaties die zich bezighouden met de grenswetenschappen.

Datum: zodag 9 november 2003 Tijdstip: 10.00 - 18.00 uur Plaats: Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam Entree prijs: 30,- Euro bij voorinschrijving tot 31 juli, 35,- Euro bij voorinschrijving tot 31 oktober, 40,- Euro aan de zaal. Kaarten worden aan de zaal uitgereikt.

Opgave: Frontier Sciences Foundation Postbus 48 1600 AA Enkhuizen tel: 0228-324076 fax: 0228-312081 e-mail: info@fsf.nl postbank: 7231599 ABN AMRO bank: 40.78.98.417

Tegelijk met uw opgave dient u het bijbehorende bedrag over te maken op een van bovenstaande bankrekeningnummers. Uw reservering is definitief na ontvangst van uw betaling. Vergeet niet de volgende gegevens duidelijk te vermelden: naam, adres, woonplaats, tel nummer en e-mail adres. Via e-mail en het volgende nummer van Frontier Magazine zult u uitgebreider geïnformeerd worden over dit Frontier Symposium. Bij annulering voor 15 oktober wordt het volledige entreebedrag teruggestort. Wilt u meer weten over de wereld om ons heen en over ons verleden en onze toekomst dan is het Frontier Symposium de ideale plaats om uw eigen zoektocht te beginnen of verder te zetten. Al vindt u misschien geen definitieve antwoorden, de juiste vragen stellen leert u wel. En dat is minstens zo belangrijk! Gezien de belangstelling voor het vorige Symposium raden wij éénieder die geïnteresseerd is aan, zich zo snel mogelijk voor het Symposium van aanstaande november op te geven. Vol is immers vol en het zou jammer zijn dit unieke evenement (want waar anders treft u zo veel enthousiaste, bevlogen Nederlandstalige grenswetenschappers aan?) te moeten missen.

Sprekers (wijzigingen voorbehouden): Reinoud de Jonge Megalietenbouwers bereikten Amerika 2500 v. Chr. Evert Poorterman De Twaalfde Planeet, de Oertaal en het Oera Linda Boek Arjen Nijeboer De invloed van de geheime occulte organisatie Skull & Bones op de wereldpolitiek. Jan D. de Groot De onkwetsbare Mirin Dajo doet de medische wereld versteld staan. Robert Boerman Update Nederlandse Graancirkels 2003 Wiek Lenssen De regisseur van de film "The Year Zero" over het magische Maya jaar 2012.

De sprekerslijst wordt nog verder uitgebreid.


10-06-2009

08:04

Pagina 6

Nexus Magazine

fr0904_2009.qxd

Atlantis Rising Number 40 (July/Aug 2003) The Lost Treasure of King Juba Proof of Ancient Technology Vanished City of The Kalahari The Returning Twin The Powder of Projection America's Ancient Architect Talking with Lenedra Carroll The Quest for Super Vision

Los nummer: 6 Euro

Abonnement: 32,40 Euro (6 nummers)

World Explorer’s Magazine

The Scourge of Depleted Uranium Haarp's Threat to the Planet Rockefeller Internationalism - Part 2 Manganese, Infrasound & BSE/CJD Part 2 Is Incandescent Light Healthier? - Part 2 Holocaust of Giants

WEX 3.3 The Legendary Labyrinth of Giza The Peacock Avatar Strange Rock Painting The Bizzare Figurines of Acambaro

Los nummer: 4,90 Euro Abonnement: 21 Euro (6 nrs.)

Los nummer: 5,75 Euro Abonnement: 25 Euro (4 nummers)

Radionics and the Little Black Box The Face on the Gravestone The Magic of Mirrors Ozark UFO Conference The Bellman Helps Out Underwater Stone Platform Discovered A Transylvanian Forest

Los nummer: 7.50 Euro Abonnement: 90 Euro (12 nummers)

Steamshovel Press Nine Eleven Epilogue Mind Games: What the President Knows The Conspiracy Theory of Evolution JFK Redux: Castle Mirage Dialogue in Hell between Ted Koppel and Tim McVeigh

Fate Magazine

Volume 56, No. 4, Issue 638 (June 2003)

Number 10.4 (June/July 2003)

UFO Magazine Number 18.3 (June/July 2003) UFO Wave and Humanoid Sightings Hit Northern Chile Future Shock: David Jacobs, Ph.D. The Raelians Roll On Path of the Skinwalker, Part 2 Immanuel Velikovsky Revisited Did Weapons of Mass Destruction Threaten Ancient Mankind? Alien Chronicles: Stories of Alien Contact and Abduction

Los nummer: 7.50 Euro Abonnement: 45 Euro (6 nummers) Los nummer: 7 Euro Abonnement: 25 Euro (6 nummers)

Frontier Sciences Foundation, Postbus 48, 1600 AA Enkhuizen, Nederland, Tel. 0228-324076, Fax 0228-312081, E-mail: info@fsf.nl Voor Belgie: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas

magazines kleur p65

1

13/06/2003 08:21


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:04

Pagina 16

Buitenaardse ontvoeringen: de Onontkoombare Waarheid

O

p een hete, kleffe middag in juli 1987 viert Jason Andrews zijn vierde verjaardag in het vakantiehuisje van zijn familie nabij Slade Green te Kent, als plots de hemel zich opent. Terwijl de onweersklappen overal om hen heen donderen is er één enkele lichtflits. Plotseling komt er een stroom getallen uit de mond van Jason. Grillige nummers, complexe wiskundige vergelijkingen, zelfs algebra en dit alles uit de mond van een jongen die amper tot tien kan tellen. Enkele seconden later beginnen de ramen en deuren heftig te trillen en de vierjarige meldt zijn moeder, vader en oudere broer: “ze wachten op mij. Ik moet gaan.” Jasons vader, Paul, grijpt zijn zoon en weerhoudt hem ervan naar buiten de stortregen in te lopen. Maar de jongen verzet zich hevig en terwijl hij dit doet schudt het huis op zijn grondvesten, totdat hij uiteindelijk lijkt te ontwaken uit een trance en het schudden stopt. Dit is een eerste aanwijzing dat Jason Andrews geen gewone kleine jongen is en dat wordt in de 8 jaar die daarop volgen dramatisch bevestigd.

De Daily Mail journalist

Geoffrey Wansell geeft een overzicht van het vaststaand bewijs voor buitenaardse ontvoeringen. 16

Het was niet eerder dan 1995, toen hij bijna twaalf was, dat Jason zijn verbaasde ouders precies vertelde wat er met hem gebeurd was. Buitenaardsen hadden hem ’s nachts vanuit zijn bed ontvoerd. “Het is altijd het licht dat eerst komt”, vertrouwde hij zijn moeder, Ann, toe. “Dan zie ik de lange aan het voeteneind van mijn bed staan. En opeens zijn er overal veel kleintjes. Zij zijn vaag en onduidelijk en bewegen heel snel. Ik kan niet bewegen of praten, maar ik ben wel wakker. Ik kan zien, horen en voelen. Ik wil gillen en wegrennen, maar het geluid wil er niet uit en mijn lichaam kan zich niet bewegen. Ik haat hen, ik haat hen!” Jammerde de jongen. “Ik moet met hen mee. Ze nemen mij mee naar een operatiekamer, zoals die in een ziekenhuis. Het is er helemaal wit en blinkend. Soms is het een ronde kamer met een metalen vloer. Het is altijd koud. Zij zijn er. De lange raakt mij aan, maar ik voel het niet. Het is net alsof ik verdoofd ben.” Dan voegt hij er pijnlijk aan toe: “maar je gelooft mij

toch niet, jij denkt dat ik het allemaal verzin.” In feite geloofde Ann hem wel en ging ze door met het onderzoeken van het fenomeen en beschreef ze op aandoenlijke wijze het leven van haar zoon in het boek: “Ontvoerd!” Deze fatsoenlijke, eenvoudige vrouw en moeder komt tot de conclusie dat wij waarschijnlijk niet alleen zijn. Welnu, de rest van de wereld staat mogelijk op het punt om het met haar eens te worden. Na vijftig jaar van belachelijkmakerij, officiële ontkenning en een vermoedelijke doofpot, wordt de mogelijkheid dat buitenaardsen de aarde bezoeken serieus genomen en niet alleen door science fiction fans en UFO-fanaten. Wetenschappelijke onderzoekers zijn er in toenemende mate van overtuigd, dat magere, grijshuidige wezens, ongeveer 1.20 meter lang met grote amandelvormige ogen in een haarloos hoofd, niet alleen op aarde zijn geland, maar ook mensen hebben ontvoerd voor bizarre experimenten, terwijl er al die tijd een officiële samenzwering was die hun

De Amerikaanse televisieserie Taken zorgde ervoor dat de media opnieuw het UFO-fenomeen bestudeerde.


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:04

Pagina 17

waarnemingen van buitenaardse wezens in Suffolk in 1980. Kort daarna vertrouwde de voormalige minister van defensie, Michael Portillo, haar over hetzelfde onderwerp toe: “Ik weet veel, maar ik vertel weinig.” Afgelopen december gaf de overheid, na een campagne van Bruni en andere onderzoekers, een grote hoeveelheid documenten vrij betreffende UFO-waarnemingen in Engeland. Documenten die opperen dat buitenaardsen niet langer kunnen worden afgewezen als zijnde het product van verbeelding.

Steven Spielberg, een van de meest bekende regisseurs, is met Taken niet aan zijn proefstuk toe. Eerder bracht hij Close Encounters of the Third Kind en E.T., allebei mijlpalen in de relatie tussen UFO’s en Hollywood. bezoeken geheim hield. De Amerikaanse filmcineast Steven Spielberg, de man die de wereld “Close Encounters Of The Third Kind” en “ET” bracht, heeft opnieuw buitenaardsen tot leven gewekt in zijn nieuwe miniserie “Taken”. Een handige mix van feiten, vermoedens en fictie, gebaseerd op het laatste onderzoek. Het vertelt hoe buitenaardsen het leven beïnvloeden van drie Amerikaanse families gedurende de laatste vijftig jaar. Het werd een gigantische hit in Amerika, waar de serie werd uitgezonden op opeenvolgende avonden in december 2002. Spielbergs serie is de duurste tv-science fiction serie ooit gemaakt en het laat de publieke discussie over dit controversiële onderwerp zeker oplaaien. Maar is al dit gepraat over buitenaardsen niet wat vergezocht? Als een geboren scepticus heb ik dat ook altijd gedacht. Maar gedurende de afgelopen weken en maanden, tijdens het napluizen van het bewijs, ben ik tot de conclusie gekomen, op grond van nauwkeurig onderzoek, dat er toch meer is. Het lijkt zeker dat er een officiële samenzwering bestaat die de feiten geheim houdt. “Maar je kunt het het volk niet vertellen” In de laatste maanden is er sterk bewijs naar voren gekomen over onverklaarbare gebeurtenissen, die verbonden zijn aan het UFOen buitenaardsen-fenomeen. Dit bewijs komt van verschillende regeringen wereldwijd, die onlangs geheime documenten vrijgaven. Voor het eerst beginnen politici toe te geven dat bewijs voor de mogelijke aanwezigheid van buitenaards leven verborgen wordt gehouden. Bijvoorbeeld in oktober vorig jaar, toen de voormalig chef-staf van het witte huis John Podesta, die voor president Clinton werkte, een oproep deed aan de Amerikaanse regering om geheime documenten, die meer dan 25 jaar oud zijn, te declassificeren en ter beschikking te stellen aan wetenschappers zodat die de regering zouden kunnen helpen bij het ontdekken van de ware aard van dit fenomeen. Slechts vier jaar geleden gaf de voormalige minister president Margaret Thatcher tijdens een interview met UFO-onderzoekster Georgina Bruni toe dat er een aanzienlijke hoeveelheid geheime informatie over het onderwerp bestond. Mysterieus genoeg maakte ze de volgende toespeling: “Maar je kunt het het volk niet vertellen.” Bruni was zo onder de indruk van deze opmerking, dat zij hem gebruikte als titel voor haar boek (gepubliceerd in 2001) over

Het is zeker dat de meerderheid van het volk nu schijnt te geloven dat buitenaardsen bestaan. Zoals de hoofdredacteur van UFO Magazine, Graham Birdsall, aangeeft: “Zestig jaar geleden dacht negentig percent van de wereldbevolking dat dit idee absolute onzin was. Nu toont elke opiniepeiling over het onderwerp aan, dat miljoenen mensen er vast van overtuigd zijn dat UFO’s bestaan. Afgelopen juni bijvoorbeeld, toen bekend werd dat Bonnybridge in Schotland zich mocht beroepen op meer UFO-waarnemingen dan welke stad waar ook ter wereld, toonde een peiling van Sky News aan dat 65 percent van de kijkers in UFO’s gelooft. Vijf jaar eerder – tijdens één van de grootste opiniepeilingen per telefoon en opgevoerd op de tv – belden zo’n 100.000 kijkers ITV om de vraag “Hebben buitenaardsen reeds de aarde bezocht?” te beantwoorden. Liefst 92 percent meende dat dit inderdaad het geval was. “Er is overtuigend bewijs om aan te nemen dat de aarde bezocht wordt door een buitenaardse intelligentie”, zo benadrukt Birdsall. Na mijn eigen onderzoek ben ik bereid toe te geven dat het niet langer mogelijk is, om mensen zoals Birdsall af te doen als “zonderlingen.” Taken Spielberg, wiens film “Close Encounters Of The Third Kind” dramatisch de belangstelling van een wereldwijd publiek voor buitenaardse bezoeken verhoogde, is zelf zeker overtuigd dat die voorgekomen zijn. Van jongs af aan was hij gefascineerd door die mogelijkheid. Hij bestede een deel van zijn leven om de waarheid te ontdekken en werd als gevolg daarvan een deskundige op dit onderwerp. Maar er is een opvallend verschil tussen Spielbergs aanpak in zijn tv-serie “Taken” en de aanpak die hij hanteerde twee decennia geleden bij “ET.” Deze keer zijn de buitenaardsen die hij toont niet bezig met een poging naar huis te bellen. Nu zijn ze hier om de mensheid te ondermijnen en er een volledige controle over te verkrijgen. Zijn nieuwe tv-serie - zijn eerste sinds “Band Of Brothers” (waarmee hij in de prijzen viel) - gaat niet alleen over de aankomst van buitenaardsen, het gaat ook over buitenaardse ontvoeringen. “Ik vond dat ik geen recht kon doen aan dit genre in een film van twee uur”, legt Spielberg uit. “We hadden veel meer tijd nodig om de geschiedenis van de buitenaardse ontvoeringen goed uit de verf te laten komen. Ontvoeringen die teruggaan tot 1947 en voortduren tot op de dag van vandaag.” Als je kijkt naar de eerste delen wordt het duidelijk dat Spielberg alles heeft gedaan dat in zijn macht lag om een fictieve serie te maken op de grens van feiten. Dit is geen komisch sci-fi verhaal, geen invasie van “The Body Snatchers”, maar een meeslepend en maar al te aannemelijk verhaal. De Britse UFO-expert, Mike Soper van “Contact International” is net zo overtuigd als Spielberg van het feit dat buitenaardse ontvoeringen plaatsvinden. “Het is een veelzeggend feit, dat er over-

17


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:04

Pagina 20

De fascinerende kristallen schedels Er zijn talloze theorieën in omloop over de herkomst van kristallen schedels, waarbij de Maya’s, bewoners van het mythische eiland Atlantis, stammen die in het binnenste der aarde leven en buitenaardse wezens worden genoemd. Daarnaast worden er fabelachtige eigenschappen toegewezen aan de kristallen schedels, variërend van opslagmedium voor de geschiedenis der mensheid tot hulpmiddel bij het van de ondergang redden van diezelfde mensheid. De meest beroemde van deze kristallen schedels is wel de Mitchell-Hedges schedel, genoemd naar de vinder. De beroemdheid is enerzijds te danken aan een enorme stroom publiciteit en anderzijds aan het feit dat dit één van de zeer weinige schedels is die bestaat uit twee delen; de onderkaak is een apart onderdeel.

Kristallen schedels zijn fascinerend om naar te kijken en intrigerend door de waas van mysteriën die eromheen hangt. Het is niet bekend hoe oud ze zijn, wie ze heeft gemaakt, hoe ze zijn gemaakt, waar ze voor werden gebruikt en in sommige gevallen is het zelfs niet eens duidelijk waar ze gevonden zijn.

Jeannella Felius onderzoekt. 20

De vondst en controverse van de MitchellHedges schedel F.A. (Mike) Mitchell-Hedges was een Britse avonturier die op zoek was naar de verloren beschaving van Atlantis. In 1927 verrichtte hij opgravingen in de Maya stad Lubaantum, in het hedendaagse Belize. Zijn geadopteerde dochter Anna vergezelde hem op deze expeditie en zij was het die de schedel vond. Precies op haar zeventiende verjaardag (enige maanden na de start van de opgravingen) zag ze iets glimmen onder een altaar en wat ze aantrof was het bovenste deel van de kristallen schedel. De kaak werd drie maanden later op enkele meters afstand van het altaar gevonden. De lokale bevolking was erg onder de indruk en aanbad de schedel alsof het een god was. Mitchell-Hedges had geen andere keuze dan de schedel aan hen af te staan. Volgens lokale overlevering kon de schedel genezingen bewerkstelligen, maar ook de gewenste dood van een vijand. Dat laatste leverde de schedel de bijnaam ‘Skull of doom’ op. Toen de expeditieleden op het punt stonden de opgravingen te verlaten, kreeg Mike de schedel mee als afscheidsgeschenk, zogezegd omdat hij zo goed geweest was voor de mensen aldaar en hen van kleding en medicijnen had voorzien. Tot zover de officiële versie van het verhaal over de vondst van de Mitchell-Hedges schedel. Al vrij snel na de ontdekking werden de eerste vraagtekens gezet. Hoe kon het gebeuren dat enkele maanden nadat de opgravingen waren begon-

De Mitchell-Hedges kristallen schedel is de meest bekende kristallen schedel. Sinds zijn ontdekking in 1927, is de schedel het boegbeeld voor alle kristallen schedels. nen er zomaar ineens onder een altaar een schedel voor het grijpen lag? Was het toeval dat de schedel door Anna gevonden werd, uitgerekend op haar verjaardag? Waarom duurde het maanden voordat de kaak van de schedel werd gevonden, terwijl deze kennelijk op slechts luttele meters afstand lag? Waarom wilden MitchellHedges noch de overige leden van de expeditie bijzonderheden over hun ontdekking onthullen? Als mogelijke verklaring voor deze vragen is gesuggereerd dat Mitchell-Hedges, van wie bekend was dat hij zich ook bezig hield met geheime genootschappen, de schedel had gekregen tijdens een geheime rite. Daardoor was het voor hem niet mogelijk om te onthullen hoe hij in het bezit was gekomen van de schedel en zocht hij zijn toevlucht in het verzonnen verhaal over zijn dochter. Mitchell-Hedges zelf droeg tientallen jaren later nog verder bij aan de controverse rondom de ontdekking door in zijn autobiografie Danger, My Ally (verschenen in 1954, vijf jaar voor zijn dood) slechts enkele regels te wijden aan de vondst van de schedel en er zelfs bij te zetten dat hij redenen


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:04

Pagina 21

Er bestaan verschillende kristallen schedels. Deze schedel bevindt zich in het British Museum, in Londen. had om geen onthullingen te doen over de manier waarop deze in zijn bezit was gekomen. Intrigerend genoeg zijn bij latere uitgaven van zijn boek deze regels verdwenen. Ook intrigerend is het feit dat Mitchell-Hedges graag hoog opgaf over al zijn avonturen en zijn ontdekkingen en dat hij aan één van zijn meest belangwekkende ontdekkingen nagenoeg geen aandacht besteedde. In 1943 werd de schedel aangeboden op een veiling van Sotheby in Londen. Het was echter niet Mike Mitchell-Hedges die de schedel te koop had aangeboden, maar de kunsthandelaar Sydney Burney. Het British Museum (die toen al in het bezit was van een andere kristallen schedel) deed een poging om de schedel aan te kopen, maar uiteindelijk was het Burney zelf die het hoogste bod deed. Zogezegd omdat hij het eindbod te laag vond. Later verkocht hij de schedel aan Mitchell-Hedges. Onduidelijk is hoe Burney in het bezit van de schedel was gekomen en of Mitchell-Hedges pas werkelijk sinds 1943 de eigenaar van de schedel was. Is het waar dat Mitchell-Hedges de schedel als waarborg voor een lening aan Burney had gegeven en deze lening direct inloste zodra hij er achter kwam dat de schedel geveild werd? Na de dood in 1959 van Mike Mitchell-Hedges erfde zijn dochter Anna de schedel, die tot op heden nog in haar bezit is. Zij verwijst alle speculaties rondom de vondst van de schedel naar de prullenmand. Haar vader had de schedel zeer zeker niet verstopt opdat zij hem zou vinden. Ook had haar vader de opgraving niet in scène gezet om zo een legitiem verhaal te hebben omtrent de wijze waarop de schedel in zijn bezit was gekomen. Dat haar vader in zijn boeken erg bescheiden deed over de vondst verklaart ze door aan te geven dat hij niet met de eer van anderen wilde gaan strijken. Anna had de schedel gevonden en het was aan haar om hier over te spreken.

Het raadselachtige van de Mitchell-Hedges schedel In 1964 werd de schedel voor enkele jaren uitgeleend aan Frank Dorland, die een gevestigde reputatie had op het gebied van kunstpresentatie en -restoratie. Dorland fotografeerde de schedel vanuit iedere hoek en onderzocht de schedel tevens met een microscoop. Hij ontdekte een aantal wonderbaarlijke optische eigenschappen, die in de schedel ingegraveerd waren. Hierdoor werd licht aan het oppervlak verzameld en door de oogkassen weer naar buiten gebracht. Als aan de achterkant van de schedel een lichtbron heen en weer bewoog, resulteerde dat in verbazingwekkende optische weerspiegelingen aan de voorkant; het leek net of de beelden van binnenuit de schedel kwamen. Dorland vond tevens twee gaten, die het mogelijk maken om de schedel vrij op te hangen en heen en weer te laten schommelen, waarbij ook de kaak kan bewegen op een manier die het doet lijken alsof de schedel spreekt. In 1970 nam Dorland de schedel mee naar de Hewlett-Packard Laboratoria in Santa Clara, op dat moment een expertise centrum voor het produceren van precisie kwarts kristallen en daardoor bekend met het snijden en bewerken van kristal. Testen wezen uit dat de schedel en de kaak uit één brok kristal gesneden waren. Ook werd duidelijk dat het kristal verschillende groeifasen had gehad, met ieder een eigen as. Bij het snijden van kristal is de richting van deze as erg belangrijk, een handeling die tegen deze as ingaat, veroorzaakt nagenoeg altijd een breuk in het kristal. Het feit dat het kristal gesneden is in andere richtingen dan de natuurlijke as, is een zeer opvallende eigenschap van de Mitchell-Hedges schedel. Een verbluffend en onbegrepen staaltje werk. Verder wees een hardheidstest uit dat het kristal enkel met

21


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:04

Pagina 27

De herkomst van het Friesche Volk (deel 5)

Z

In dit deel toont EvertJan Poorterman de verwantschap tussen Friezen en Feniciërs, met name hun overeenkomst in taal en cultuur, aan. De lage landen, Freya'sland (Frieslanden) zijn op dat moment het machtscentrum in hun nieuwe gebied, Noordwest-Europa. Vele oorlogen worden gevoerd en het nieuwe Rijk der Freyen valt uiteindelijk uiteen.

oals ik in deel vier vertelde, was wijlen Dirk Hoekstra uit Haarlem verwikkeld geraakt in onderzoek naar de mogelijke relatie tussen de Friezen in de Nederlanden en de Feniciërs uit het Middellandse Zeegebied. Hij ontdekte de oorsprong van zijn stad Haarlem, achterhaalde de achtergrond van oude straatnamen en zag een relatie tussen het OudFries en het Oud-Semitisch. Naast deze twee studierichtingen, deed hij ook onderzoek naar de folklore en oude gebruiken. Dirk Hoekstra overleed in maart 1973 en kon zijn nieuwe historische stellingen niet verder uitwerken. Gelukkig heeft hij, kort voor zijn overlijden, een tussenrapport uitgebracht dat de basis is voor een uitgebreider eindrapport en dankzij dit voorlopige rapport kunnen andere onderzoekers hun voordeel doen met Hoekstra's onderzoek en betrokkenheid om de historie van met name Haarlem te ontrafelen. Voor mij is dit bruikbaar materiaal, omdat het, hoewel "in omgekeerde vorm", een bijdrage levert aan het weinige materiaal dat voorhanden is om aan te tonen dat het Oera Linda Boek aansluit op de door Zecharia Sitchin geponeerde stelling dat vluchtelingen Sumer en Akkad hebben kunnen verlaten. Sterker nog; dat zij slachtoffers waren van een door de goden gevoerde oorlog. Een oorlog die in hevigheid niet onderdoet voor onze moderne oorlogen. De vlucht van de "Munabtutu" naar de laagvlakten van Rusland en zuidoostelijk Europa moet zijn sporen hebben nagelaten. Als die voormalige vluchtelingen uiteindelijk op onze kusten opduiken, waar heden ten dage nog Friezen wonen en ook het OLB melding maakt van Finnen en Esten die met een grote vloot wegvaren naar zuidelijker streken, moet er wel enige relatie bestaan. Handelsnederzettingen Dirk Hoekstra ontdekte tijdens zijn studie naar de straat-, wijk- en plaatsnamen een zekere relatie tussen Indogermaanse en Semitische Talen en invloed van het Semitisch op het Oud-Fries. Jarenlang puzzelen, schuiven, interpreteren en een nogal intuïtieve vondst, zorgde ervoor dat hij in het stramien van de stadsindeling de Pentagram herkende. Deze vijfpuntige ster diende als basis voor de oud-Hollandse (Friesche) nederzettingen. Het bleek een vast patroon te zijn, niet alleen toegepast in Haarlem, maar ook in andere West-Friesche steden (en elders). Hij vroeg zich af: "wie spraken hier een Semitische Taal", "wie

kenden de pentagram" en "wie hadden de behoefte handelsnederzettingen te stichten?" Hij kon het bijna niet geloven, maar het spoor leidde naar de Phoenicïers. Hij stelde vast dat de Phoenicïers niet alleen onze kusten bezochten, maar tevens nederzettingen gesticht hadden. Samen met zijn zonen Bauke en Geert heeft hij de mogelijke bewijzen nagetrokken. Hoekstra was warmer dan hij ooit heeft kunnen bevroeden, want als mijn onderzoek en de sporen kloppen, zijn de Friezen en Phoeniciërs dezelfden. Op de kusten van de Middellandse Zee, ook in VoorAzië dat destijds Kanaän heette, zetten de Phoeniciërs hun cultuur en hun taal af. Door de eeuwen heen hebben nazaten van hen steevast hun taal en cultuur meegenomen naar overal waar zij zich vestigden. Latere contacten in de Frieslanden tussen Friezen en Phoeniciërs bracht waarschijnlijk al verschillen naar voren tussen hun talen, die dus dezelfde oorsprong kenden. Vandaar de Phoenicische invloeden in de Frieslanden, die veel later gedateerd moeten worden dan 1600 jaar voor Christus. Hoekstra onderzoekt hooguit tot achthonderd jaar voor onze jaartelling. De oorspronkelijke taal, die Diets is en vanuit Sumer komt, wordt meegenomen naar Rusland en zuidelijk Europa en honderden jaren later vindt er opnieuw een opsplitsing plaats als de Friezen in West-Europa blijven en de Phoeniciërs doorvaren naar het zuiden. Bij de blijvende contacten tussen de volken kan men elkaar nog steeds verstaan, maar er treden steeds meer afwijkingen op. Bij opgravingen in het centrum van Haarlem werd aangetoond dat onder een oude duinlaag van tien tot twintig cm zand met oeverafzettingen, een teken van begroeiing en bebouwing gevonden. Daaronder werden Friesche scherven gevonden en deze dateren van zevenhonderd jaar voor Christus. De wetenschappers nemen algemeen aan dat voor onze jaartelling een taal werd gesproken, die men Inguaeoons (ingewoond) noemt. Wie deze taal spraken, weet men niet precies. Volgens Hoekstra bleken vele woorden echter niet Indogermaans, maar Semitisch van oorsprong te zijn. Voor de volledigheid zal ik enkele van Hoekstra's gevonden woorden weergeven. A - Ploeg, dat volgens hem is afgeleidt van het vroeg-Semitische 'palach' en 'peloeäch', die beiden 'splijten' betekenen. In het nieuw-

27


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:04

Pagina 28

mij nog het woord 'Dajiq' wat DA.SHI.KU wordt. Dat betekent 'daad-koud-berg' ofwel 'door daadkracht' (optreden, want het wordt hoog water) de koude (het koud water) bergen (wegruimen door het te keren). De Phoeniciërs aanbaden Astoret of Astarte, die zeer waarschijnlijk dezelfde is als Inanna/Isjtar en Pallas Athena (Hexa) en ook de Drenthse AN. Zoals ik in het vorige deel al schreef, is de Pentagram verbonden met de hekserij (Wicca), ook tegenwoordig nog en daarin wordt een godin aanbeden. Dit zal AN 'Hexa' Inanna/Isjtar/Astoret zijn die hoogst waarschijnlijk ook Freya is, de godin der Friezen/Freyen/Vrieën. Ik stel dus dat de Friezen en Phoeniciërs dezelfde godin hadden en onder haar leiding stapten de 'Vrijen', de voormalige Munabtutu uit Sumer en Akkad, af van het zestigtallig rekensysteem en kozen zij voor het decimale stelsel.

Afbeelding van Godin Astarte die dezelfde is als Godin Freya die de Friezen aanvoerde tijdens hun vlucht naar Europa Hebreeuws is dat pelicha, wat 'ploegen' betekent. Van een verwante stam komt ons andere woord ploeg (werkploeg), namelijk het Semitische 'peloega', wat afdeling, groep of klasse betekent. Ook ons woord Zwade (B), 'op rijen gelegde hoeveelheid gemaaid gras', luidt in het Hebreeuws 'tsewath' en ook het woord Dajik (C), dat fonetisch klinkt als 'daaik' is volgens hem verwant en afkomstig uit het oosten en geïntegreerd in het Friesch. Ik blijf erbij dat dit gewoon Friesche/Dietse woorden zijn en van hieruit over de wereld gingen en langzaam verbasterden, doordat andere volken de woorden overnamen en onzorgvuldig uitspraken. Neen, de woorden ploeg, zwade en dijk zijn gewoon Dietse woorden en stammen af van 1 - PE.LU.UG/GE, wat neerkomt op 'trekken of uittrekken ondergeschikt en persen'. Een apparaat dat dienstbaar is (aan de mens), dat perst of drukt en trekt (een spoor trekt). 2 - DI.EK of DI.KE betekent 'divers-eerstkomend' en 'diverskeren', een dijk of diek is noodzakelijk als het water gaat wassen. Van divers materiaal dat voorhanden is (eerstkomend) maak je een waterkering (KE), die het water keert en afwend. Het derde woord 'zwade' is ZE.WA.DE en is 'zekeren-wachten-definitief', ofwel bepaald (tot) een rij en zeker stellen (in veiligheid brengen), dus zodanig neerleggen dat het gras kan drogen en het voor de winter bewaard kan worden. Als je ergens lang moet wachten, kan er een rij ontstaan, zo is WA dus wachten, maar ook rij. Zelfs als ik de Semitische woorden die Hoekstra ontdekte vertaal klopt het nog. Palach wordt PA.LA.AG/GE en is '(door) agitatie cultiveren op passende wijze' en PE.LU.AG/GE is 'agitatie ondergeschikt aan het persen' (voren trekken in de bodem), PE.LI.GA wordt '(door) een gegarandeerde positie kun je persen' aan 'ploegen' gelijk stellen. Dan nog PE.LU.GA wat 'gegarandeerd ondergeschikt persen', ofwel een ploeg/groep is ondergeschikt (aan de chef) en onder hem 'persen zij gegarandeerd (werken hard)'. Ook het woord TE.SE.WA.TE.HE komt er goed vanaf, het wordt 'Heftig is het onderwerp, wachten is het thema', wat neerkomt op 'maaien zo snel als het kan (bij droog weer, voordat het gaat regenen), op rijen leggen en daar gaat het om' (zo kan het beter drogen). Rest

28

Handelsfactorijen De Phoeniciërs noemden hun nederzettingen 'statio' en dat betekent in Oertaal 'ver weg gelegen oord waar het een levendige toestand is en waar getakeld wordt' (ES.TA.TI.U). Met dit Phoenicische woord, dat zeer Latijns klinkt, zitten we meteen in Nederland! In Noord-Nederland, in met name Friesland en Groningen, kennen we het woord 'estate' en 'state', benamingen voor een voornaam huis/landhuis/burght. Estate lijkt op 'het staat er', een aanduiding dat het hier om een statig, uit natuurstenen opgetrokken huis, gaat. Statig bovendien en de 'staat dienend'. Stel je een baai voor met daarin een aangelegde haven. Aan de kaden liggen schepen en op de kaden staan pakhuizen, het geheel ommuurd en op de schansen bewaken manschappen de opgeslagen goederen en houden zij ook het statige 'Herenhuis' in de gaten. Zij beveiligen goederen en geld, de schepen, de bevolking en het vee. Op de kaden is men hevig in de weer om goederen te lossen en te laden. Velen zijn in de weer, lopen van en naar de pakhuizen. Het is een levendige boel in zo'n handelsfactorij. Aanvoer over zee en aanvoer over land maakt van een 'statio' een centrum van handel en nijverheid, waar de vele kooplieden en hun personeel tijdelijk verblijven of zelfs gaan wonen. Een statio trok mensen aan, zodat er waarschijnlijk in de nabijheid huizen werden gebouwd. Ik stel mij een statio voor als een stadje aan zee, geheel ommuurd, met op een strategisch gelegen punt een vesting, het huis van de opperbevelhebber of gouverneur. Deze burcht was dus statig en voornaam, op stand gebouwd. Het lag verheven (hoog) ten aanzien van de rest van de factorij. Zo zijn statio, statig, op stand met elkaar verbonden en ook met station en stadion. Een station is een stopplaats (Neder-

Kunstenaarsimpressie van Godin Astarte.


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:05

Pagina 31

The Year Zero: opmaat tot transformatie

D

e oeroude en beroemde kalender van de Maya-Indianen uit CentraalAmerika voorspelt wereldwijde veranderingen rond het jaar 2012. Veranderingen in het klimaat, in de natuur, maar vooral ook in het bewustzijn van de mensheid. Volgens veel Indiaanse mythen en profetieën staan we aan de vooravond van enorme gebeurtenissen die, na een ongekend turbulente tijd, een gouden tijdperk van vrede en harmonie op Aarde inluiden. De Maya's zijn niet de enigen die geloven dat we ons in de overgangsperiode naar een nieuwe tijd bevinden. De komst van zo'n nieuw tijdperk wordt voorspeld in zo ongeveer alle religies en culturen op de hele wereld, zij het dat de details verschillen en dat iedereen er een eigen naam en uitleg aan geeft.

Als we oeroude profetieën van de Maya's mogen geloven, staat de mensheid op de drempel van wereldschokkende veranderingen. Volgens de Maya's, die in wereldtijd-perken van 5.200 jaar denken, bevinden we ons nu in de laatste fase van de periode van 'de vierde zon'. In december 2012 betreden we het tijdperk van 'de vijfde zon', een gouden tijdperk vol liefde, vrede en harmonie. Aan de komst van die nieuwe tijd zal volgens de Maya's een ongekend turbulente periode voorafgaan. 'Moeder Aarde baart een nieuw tijdperk, maar ze heeft hevige weeën', zeggen de Maya's in de film The Year Zero, die gemaakt is door de Nederlandse regisseur Wiek Lenssen.

Jan Bongers bereidt ons voor.

Zo spreken bepaalde Indianenstammen in Noord-Amerika over de 'Vijfde Wereld van Vrede' (zie de parallel met de naam 'Vijfde Zon' die de Maya's hanteren). En Hindoes, die ook in tijdperken denken, beschouwen de huidige tijd als het 'Kali Yuga', het donkerste van alle wereldtijdperken, dat gevolgd wordt door het 'Sathya Yuga', een tijdperk van licht, liefde en harmonie. Nog een paar voorbeelden: in de Bijbel lezen we over 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde', tegelijk met de terugkeer van Jezus op aarde. Ook is er sprake van 'een hemels Jeruzalem' dat op aarde zal neerdalen. Moslims geloven dat er een nieuwe Profeet zal komen. En joden verwachten de komst van de Messias. In dit artikel zullen we ons concentreren op de profetieën van de Maya's naar aanleiding van de film The Year Zero, die in november vorig jaar op het International Documentary Festival Amsterdam in première ging. Zwervende Wolf en Don Julian De film The Year Zero laat onder meer beelden zien van zo'n vierhonderd medicijnmannen en vrouwen, afkomstig van Indianenstammen uit het hele Amerikaanse continent, die in 1997 naar het Amazone-oerwoud in Colombia waren gekomen. Ze voerden daar - voor de tweede keer in enkele jaren tijds - rituelen uit voor de genezing van de aarde. De Nederlandse filmregisseur Wiek Lenssen, die al zo'n twintig jaar geboeid is door inheemse culturen, werd als een van de weinige westerlingen tot deze bijeenkomst toegelaten om de boodschap van de Indianen aan de rest

van de wereld te tonen. Volgens de Indianen is het de hoogste tijd dat we als mensheid een andere koers gaan varen. De Indianen zelf hebben altijd beseft hoe belangrijk het is om in harmonie met de natuur te leven, maar wij in het Westen zijn daar ver van afgedwaald. 'Door wat ze in deze film vertellen, proberen ze een soort brug te slaan met de mensen uit het Westen, die hen tot nu toe nooit echt hebben begrepen', zegt Lenssen. Volgens de Maya's staan ons hevige schokken te wachten (letterlijk en figuurlijk), die ons zullen dwingen om anders met Moeder Aarde om te gaan. Het is denkbaar dat die schokken heviger zullen zijn naarmate we langer wachten met het aanpassen van ons gedrag. Hoe meer we openstaan voor transformatie, hoe zachter de schokken wellicht zullen zijn. Maar dat er schokken komen staat vast, zegt de Mayaziener Don Cirilo (Zwervende Wolf), die een van de hoofdpersonen in The Year Zero is. Zwervende Wolf doet zijn naam eer aan. Sinds hij op zijn veertigste een oproep uit de onzichtbare wereld kreeg om alle Indianen-volkeren op het Amerikaanse continent met elkaar te verenigen, is hij voortdurend op reis. Hij heeft zijn missie nu grotendeels voltooid, en hij voelt en weet diep van binnen dat zijn aardse reis weldra voltooid zal zijn. De andere hoofdpersoon uit The Year Zero is genezer/regenmaker Don Julian, die net als Zwervende Wolf uit Guatemala afkomstig is. Wiek Lenssen filmde hen tijdens de bijeenkomst in 1997 in het oerwoud van Colombia en hij zocht hen later ook op in hun vaderland Guatemala. Via hun beider verhalen worden de oeroude Maya-voorspellingen voor de tijd waar wij nu in leven uitgelegd. Don Cirilo ziet zijn levenswerk bevestigd in een oeroude profetie van de Hopi's die luidt: 'Die van het Midden moeten de Adelaar van het Noorden verenigen met de Condor van het Zuiden, zodat ze één zullen zijn als de vijf vin-

31


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:05

Pagina 32

De Maya’s leven in overeenstemming met de natuur, waarbij vreemde vormen in de natuur, zoals een gezicht in steen, verbonden wordt met hun goden. gers van de hand.' Die van het Midden' zijn volgens Don Cirilo de Maya's, die immers in Midden-Amerika wonen, en die tot taak hebben om in deze tijd de stammen uit Noord- en Zuid-Amerika met elkaar te verenigen. De Indianen zien het als hun plicht te helpen bij de genezing van de aarde, die door de leefwijze van de meeste Westerlingen extreem ver uit balans is geraakt. De mensheid is de afgelopen tientallen jaren volgens de Indianen ver afgedwaald van de natuur. Onze manier van leven brengt nu zelfs het voortbestaan van de aarde in gevaar, en het is de hoogste tijd dat we dit gaan beseffen. Omdat velen van ons nog steeds denken dat de bomen tot in de hemel groeien (en dat de economie eindeloos kan blijven groeien), zijn volgens de Maya's drastische gebeurtenissen nodig die ons zullen dwingen ons gedrag te veranderen. 'Want het is de taak van de mens om de aarde te bewaren, en niet om haar te vernietigen.' Geboorteweeën De drastische gebeurtenissen die we volgens de Maya-sjamanen in de komende tien jaar kunnen verwachten zijn onder meer aardbevingen, orkanen, hongersnoden, bosbranden, overstromingen (waardoor delen van de aarde onder water komen te staan en andere delen juist boven water zullen komen), verandering van het klimaat, grootschalig geweld en een nieuwe ziekte die zal ontstaan door ons gebrek aan weerstand. En dan, in december 2012, komen er volgens de Maya's drie dagen waarin de zon niet zal schijnen. Een duisternis die 72 uur zal duren. 'Drie dagen die we zullen moeten doorkomen', zeggen de twee Maya-sjamanen. Opmerkelijk is dat ook in profetieën uit andere culturen sprake is van een periode van duisternis, vlak voor de komst van een nieuw tijdperk. Zo zegt Jezus in Mattheüs 24: 'Onmiddellijk na die dagen

van terreur en ellende zal de zon worden verduisterd en de maan niet meer schijnen. Het zal net zijn of de sterren uit de hemel vallen. De machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud. Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn.' Ook in new agekringen en op Internet circuleren al jaren voorspellingen over een periode van drie dagen duisternis, voorafgaand aan de geboorte van een nieuwe tijd. Vaak wordt dit gekoppeld aan het binnentreden van de aarde in een 'fotonengordel'. De voorspellingen op dit punt spreken elkaar tegen. De één beweert dat we die fotonengordel al enkele jaren geleden zijn binnengegaan, de ander denkt het nog gaat gebeuren. Overigens hebben we in De Spirituele Krant al vaker geschreven hoe belangrijk het is om niet zomaar alles te geloven wat in het new agewereldje, in boeken, tijdschriften en op Internet wordt beweerd. Want het zou ons niets verbazen als er ook veel onzin wordt verkocht (letterlijk en figuurlijk). Toets dus alles altijd aan je gevoel, blijf kritisch en gebruik ook je gezonde verstand. We bevinden ons met dat advies in goed gezelschap, want ook Jezus waarschuwde 2.000 jaar geleden al om niet klakkeloos te geloven wat mensen zoal beweren. Toen zijn leerlingen hem op de Olijfberg in Jenin rao zalem vroegen waaruit ze zouden kunnen opmaken dat de tijd van zijn terugkeer op aarde nabij is, was het antwoord: 'Laat je door niemand iets wijsmaken. Want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Zij zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen.' Toch lijkt alles erop te wijzen dat de overgang naar dat nieuwe tijdperk -waar elke religie en cultuur haar eigen invulling aan geeft nabij is en dat de geboorteweeën zwaar zullen zijn. Ook Wiek Lenssen is daarvan overtuigd. 'Wat er precies gaat gebeuren, weet ik natuurlijk ook niet. Ik denk dat geen enkele cultuur met haar voorspellingen de absolute waarheid in pacht heeft. Ook de Maya's niet. Ik zie de wereld met al haar culturen en religies als een diamant, met heel veel verschillende facetten. Ze maken allemaal deel uit van diezelfde diamant.' De Maya's kijken op een heel andere manier tegen het begrip 'tijd' aan dan wij. Zij zien tijd niet als een rechte lijn, maar als een cirkel. Ze beschouwen de verschillende tijdperken als cycli. Zodra de ene cyclus van 5.200 jaar voltooid is, maken we een sprong naar een volgende cyclus. Die sprong zou wel eens letterlijk kunnen zijn: de aarde die (wellicht samen met ons hele zonnestelsel) een 'sprong' omhoog maakt naar de volgende cyclus. Hoewel niemand zich ook maar bij benadering kan voorstellen hoe dat in zijn werk zal gaan, kun je toch parallellen zien tussen de Maya-voorspellingen over de 'sprong' omhoog naar de nieuwe cyclus van de 'vijfde zon' en de vele verhalen over die roemruchte 'fotonengordel'. Niemand weet of het werkelijk zo zal gaan. Maar dat we als gevolg van onze Westerse leefwijze bezig zijn de natuur in hoog tempo te vernielen, staat voor elk gezond denkend mens langzamerhand wel vast. En dat Moeder Aarde als reactie daarop de laatste jaren


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:05

Pagina 37

Een weekendje samenzweren… (dag 2)

L

Eind maart vond in het Krasnapolsky hotel in Amsterdam voor het eerst buiten Australië een NEXUS conferentie plaats. NEXUS is een wereldbekend tijdschrift omtrent een alternatieve visie op onze geschiedenis, energie, politiek en geneeskunde.

Jeanella Felius schreef alle kennis neer en bericht over een verlichtende tweedaagse.

aurence Gardner: herontdekking van een alternatieve energiebron? Laurence Gardner is bekend van zijn diverse boeken die handelen over de heilige graal en de ark des verbond. Voor deze conferentie ging hij nader in op de oude geheimen van de ark des verbond en hoe die wel eens een belangrijke rol in onze toekomst kunnen gaan spelen. Om het geheim duidelijk te maken, begon Gardner uitleg te geven over overgangselementen en edele metalen zoals vermeld in het periodiek systeem der elementen. Deze elementen zijn om te zetten naar een wit poeder in monotomische staat, met fantastische eigenschappen. Dit poeder is in staat om energie aan te trekken, op te slaan en ook weer te distribueren, in oneindige hoeveelheden. Tevens is het met dit poeder mogelijk om materiaal te verplaatsen naar een andere dimensie, waarbij het zelfs mogelijk is om het origineel meerdere malen te dupliceren. Er worden momenteel diverse experimenten uitgevoerd die tot zeer verrassende conclusies lijken te leiden. Ruimte/tijd zou gewicht hebben en kan om die reden behandeld en verplaatst worden als materie. De experimenten worden voortgezet om dit geheim verder te doorgronden. Een hedendaagse toepassing van het witte poeder zou een alternatieve energiebron kunnen zijn, waardoor we niet meer afhankelijk van olie zouden zijn. In het licht van de oprakende hoeveelheden olie is dit een interessante en misschien wel noodzakelijke toepassing. De kennis van het witte poeder zou volgens Gardner al bekend zijn geweest bij de Sumeriërs, Egyptenaren en Grieken. De ark des verbond was ook gebouwd om te functioneren als condensator, waarbij het witte poeder zorgde voor aantrekking, opslag en het weer afgeven van energie. Nieuwe ontdekkingen omtrent het witte poeder zijn dus eigenlijk oude vindingen, die al in oude tijden werden gebruikt. De kennis ging echter verloren en alleen flarden bleven nog over. Vele eeuwen later waren de alchemisten op zoek naar edele metalen als goud, maar wat ze vonden was het witte poeder, hetgeen ze niet herkenden als een stof met waardevolle eigenschappen. Goud wordt als basisstof gebruikt voor het creëren van het witte poeder. Mocht het witte poeder in de toekomst toepast worden als energiebron, dan kan wel gesteld worden dat wie het

goud heeft, ook de macht heeft. Nu ligt die macht nog bij degenen die de olie hebben. Opvallend genoeg worden momenteel grote voorraden goud verkocht door regeringen, waarbij de kopers onbekend blijven. Gardner spreekt hierbij zijn vermoeden uit dat dit goud wordt opgekocht door wetenschappers die werkzaam zijn in de olie-industrie. De macht zou dan op termijn alleen maar verschuiven van olie naar het witte poeder, maar de machthebbers zouden hetzelfde blijven. De tijd zal ons leren welke rol de kennis uit de oude wereld zal gaan spelen in de toekomstige wereld. Aleksander Milinkovic: Tesla en zijn vrije energie Aleksander Milinkovic is de auteur van diverse boeken over het leven en werk van Nikola Tesla. Zijn boeken zijn steeds geschreven in het Servisch, waardoor ze voor weinigen toegankelijk zijn. Binnenkort verschijnt het eerste Engelstalige boek van hem, getiteld The Tesla FBI files. Milinkovic staat samen met het publiek stil bij

Nikola Tesla, genie en uitvinder van het elektrisch systeem dat wij nu gebruiken. Milinkovic lichtte een onderdeel van de sluier op omtrent de intriges die bestaan rond deze man.

37


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:05

Pagina 38

Aleksander Milinkovic (links) kwam uit Joegoslavië om te spreken over het leven van diens meest bekende zoon, Nikola Tesla. enkele van de opzienbarende projecten van Tesla en de verspreiding over de hele wereld van kennis en documenten omtrent Tesla’s projecten. Als we om ons heen kijken naar alledaagse technologie, dan zullen de meeste van ons niet beseffen hoeveel invloed Tesla hierop gehad heeft. Hoewel Tesla in 1943 is overleden, is het heel goed denkbaar dat zijn theorieën en uitvindingen ook in de toekomst nog een rol in ons leven gaan spelen. Na zijn dood ontstond er een ware run op de door hem nagelaten beschrijvingen van ideeën en projecten. Ook de FBI toonde erg veel belangstelling voor zijn werk. Het was opvallend hoeveel patentaanvragen daarna werden ingediend die rechtstreeks te koppelen waren met zijn werk. Toch zal het niet eenvoudig blijken om Tesla’s werk te imiteren of voort te zetten, hij had diverse maatregelen getroffen om te voorkomen dat zijn vindingen verkeerd gebruikt zouden worden. Zijn befaamde machine waarmee hij ‘death rays’ zou kunnen produceren, is door hem vastgelegd in niet minder dan 50 patenten, waardoor het heel wat puzzelen zal vereisen voordat alle onderdelen bij elkaar gevonden zullen zijn. Toen hij aanbood om zijn zogenaamde Tesla schild te bouwen voor Engeland en de USA (als bescherming in de oorlog), eiste hij dat er niemand bij zou zijn met uitzondering van enkele technici. Tijdens zijn leven waakte Tesla dus over zijn projecten, maar nu hij er niet meer is, sprak Milinkovic de zorg uit dat de kennis in verkeerde handen zal vallen. Hij noemde daarbij een recent voorval, waarbij de conservator van het Tesla museum in Belgrado Russen en Japanners toegang had gegeven tot de archieven, in ruil voor diensten of goederen. De enige reden dat dit kan gebeuren ligt in het feit dat het museum nauwelijks geld krijgt van de regering. Een regering die nauwelijks beseft hoe waardevol de erfenis van Nikola Tesla is.

38

Michael Cremo: de mens is ouder dan men denkt Michael Cremo heeft als voornaamste werkgebied de oorsprong der mensheid. Hij deelt met het publiek zijn vragen over hoe oud de mensheid werkelijk is en hoe hij op basis van nieuwe bewijsstukken tot opzienbarende conclusies is gekomen. Zijn interesse in het oude India bracht hem in contact met Vedische kosmologische verhalen waarin de aarde en het leven er op reeds twee miljard jaar geleden zouden zijn ontstaan. Cremo ging op zoek naar aanwijzingen die deze verhalen zouden ondersteunen. Hierbij liep hij al snel tegen wat hij noemt het wetenschappelijke en sociale filter op. Bewijsmateriaal dat niet past in wetenschappelijk aanvaarde theorieën of in een sociaal denkbeeld, wordt bijna automatisch verwijderd als ongeschikt of misleidend. De ontdekking van de Laetoli voetafdrukken (3,7 miljoen jaar oud) veroorzaakte heel wat beroering, omdat ze verdacht veel op voetafdrukken van de moderne mens lijken, terwijl de moderne mens pas veel en veel later (slechts 120.000 jaar geleden) op het toneel verscheen. Een vondst in Noord-Italië van een skelet begraven in een laag daterend uit het Pleistoceen (circa 4 miljoen jaar geleden) lijkt het oudere bestaan van de mens te bevestigen. Cremo vertelt hoe hij in Portugal stenen werktuigen in een museum onderzocht, die waren gedateerd op twintig miljoen jaar geleden. Later werden de kaartjes in de vitrine gewijzigd naar 20.000 jaar oud en nog wat later werden de voorwerpen weggeborgen in de archiefkamer, buiten het zicht van het publiek. Een duidelijk voorbeeld van de werking van het wetenschappelijke en sociale filter. Diverse bewijzen duwen de tijdslijn steeds verder terug, zoals vondsten van voorwerpen in België (in aardlagen van dertig miljoen jaar oud) en vondsten in Californië (in lagen van vijftig mil-

De voetafdruk van Laetoli staat centraal in een debat omtrent de ouderdom van de mens. Volgens sommigen toont de voetafdruk dat wij 3,7 miljoen ouder zijn dan verwacht.


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:05

Pagina 30

FRONTIER AWARD 2003 Eerste ronde Evenals de vorig jaren wordt tijdens het Frontier Symposium de Frontier Award 2003 uitgereikt aan die Nederlandse grenswetenschapper die volgens de lezers van Frontier Magazine op bijzondere wijze in het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan het verleggen van onze (kennis)grens. Want hoewel het soms lijkt alsof de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de grenswetenschappen zich vooral buiten ons taalgebied afspelen, vinden ook hier belangwekkende studies naar de wereld van het onbekende plaats. De voorlopige lijst van genomineerden ziet er als volgt uit: Robert Boerman, Graancirkels

Reinoud de Jonge, Megalieten

Frank Bonte, Vrije Energie

Wiek Lenssen, Maya's en 2012

Rudy Cambier, Nostradamus

Arjen Nijeboer, Skull & Bones

Gerrit Gerwig, UFO's

Willem Oltmans, Politieke machtsstructuren

Patrick Geryl, Atlantis/ Egypte

Evert Jan Poorterman, Friesche Volkstudie

Jan D. de Groot, Mirin Dajo

Peter Toonen, Maya's

Eltjo Haselhoff, Graancirkels

Bram Vermeulen, Heeft een steen verlegd

Bert Janssen, Graancirkels

Wim Zitman, Egypte & Nostradamus

Voor het kiezen van de winnaar willen we wederom de hulp van de lezers van Frontier Magazine inroepen. Zowel schriftelijk als via e-mail kunt u uw stem uitbrengen. Tot eind augustus kunt u stemmen op uw fsvoriet. De vier hoogst scorenden gaan over naar de tweede ronde. In september en oktober wordt de definitieve keuze gemaakt. De stemmen kunnen schriftelijk (Frontier Award, Postbus 48, 1600 AA Enkhuizen) of via Internet (www.fsf.nl of info@fsf.nl) uitgebracht worden.Ontbreekt er volgens u nog iemand op de lijst, geef dat dan direct door aan Frontier Magazine via de post of via e-mail.

Nieu

w

Frontier Award Fonds

De Frontier Award bestond de eerste twee jaar uit het uitreiken van een replica van de buste van Nefertiti, het boegbeeld van van Frontier Sciences Foundation (FSF). Vanaf het derde jaar willen we de Frontier Award meer "gewicht" geven door er een geldprijs aan te koppelen. Daartoe roepen we het Frontier Award Fonds in het leven. Iedereen kan aan het Frontier Award Fonds (FAF) schenken, waarbij we garanderen dat honderd percent van het geschonken bedrag ten goed komt aan de winnaar van de Frontier Award. Indien iemand een bedrag groter dan 100 Euro schenkt, bestaat de optie om zijn/haar naam te koppelen aan de Frontier Award van dat jaar. Een ideale gelegenheid voor een bedrijf om in de schijnwerpers te komen. Onder het mom van "vele kleintjes maken een grote" kan de Frontier Award voor de winnaar een extra ondersteuning zijn voor zijn onderzoekswerk. En tot slot: een leuke bijkomstigheid is dat de geschonken bedragen belastingaftrekbaar zijn. Indien u geld wilt schenken kunt u dat overmaken aan: Frontier Sciences Foundation, Postbus 48, 1600 AA Enkhuizen, tel: 0228-324076, fax: 0228-312081, email: info@fsf.nl, postbank: 7231599, ABN AMRO bank: 40.78.98.417, o.v.v. Frontier Award 2003


Inhoud vorige nummers

fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:05

Deze kunnen als onderdeel van het abonnement geleverd worden. Losse nummers: 3,95 Euro Alle nummers van 1.3 tm 7.6, behalve uitverkochte exemplaren, voor 57 Euro (beperkte voorraad)

1.1 : Piramides van China; Voynich manuscript; Lijkwade van Turijn; Pioniers vrije energie (fotokopie: 5 Euro) 1.2 : Megalieten en sterren; stad op Mars; Robot’s Rebellion; Santilli film; CIA en Ark van Noach (fotokopie: 5 Euro) 1.3 : Aardstraling; Aurora UFO-crash; Restanten op de maan; Kristallen schedels; Santilli film; Tesla 1.4 : Stenen schijven te Baian-Kara-Ula; Nederlandse UFO-ontvoeringen; Rennesle-Château; Santilli film. 1.5 : Mensenverminkingen; Santilli-film; Onzichtbare UFO-ontvoerden; Topoglie; Neanderthaler-Sfinx 2.1 (uitverkocht) : CIA en UFOverenigingen; graancirkels van 1995; Tempeliers; Alternative Three; Bouwwerken op de Maan 2.2 : De echte X-Files; Het mysterie van de Chinese Ma Wang Dui; Bezit DNA intelligentie?;Santilli cameraman ontmaskerd 2.3 : Gegraveerde appels; Wilhelm Reich; Europa's onbekende mysterieën; Willy Drost; Hoagland en de Maan; De geitenzuiger 2.4 (uitverkocht) : Men in Black; Ondergrondse tunnels en bases; Agharti; Pieter Barten 2.5 (uitverkocht): Implants; Atlantis in Antartica?; Napolitano-UFO-ontvoering; Egyptenaren in Amerika; Graancirkelvideo 3.1: Nederlandse graancirkels 1996; De Vallei der Stilte; Erfenis van de Engelen; Priester de Coma en zijn abdij; MJ-12papieren 3.2: Piramiden in Nieuw-Zeeland?; Indianen over buitenaardse contacten; De Graal in Frankrijk; De Sirius-connectie

Pagina cov3

3.4 : Het Wolvenkasteel; Roswell; Teotihuacan; Cayce; 10 dagen lange UFO-ontvoering 3.5 : De ketter Leonardo da Vinci; Budd Hopkins; Grote Piramide; Burrows' Grot; UFO's voor 1947; vimana's 3.6 : De geitenzuiger; Glastonbury; Dracula; begraafplaats Maria Magdalena; Chichen Itza; Engelse graancirkels uit 1997 4.1 : Varginha UFO-crash; Baalbek; De bijbelcode; Area 51; Catastrofen uit Oudheid; UFO's en Jeanne d'Arc; Buitenaardse implants 4.2 : De schat van Oak Island; Drunvalo Melchizedek; Jacques Vallee-interview; Project Moondust; mens 3 miljoen jaar oud? 4.3 : Geen gezicht op Mars; De Grote Piramide; Area 51 verhuisd; De Maan: de Grootste UFO?; Ark van Noach; Nulpuntenergie

5.6 : Leven na de dood?; Egyptische oorsprong van joods geloof; Maanlandingen; Graancirkels 1999; Star Wars en het paranormale; Holle planeten

8.1 : Anti-zwaartekracht; Ark des Verbonds; Toetankhamonleugen; Piramidenbouw; Big Brother; Engelse graancirkels

6.1 : Carl Sagan en ET; Atlantis controverse; Kreta: dodeneiland van Egypte?; Reuzen op Aarde; Nanotechnologie; Washington: Sterrenstad

8.2 : Keerde Jezus terug in Afrika?; Mothman Prophecies; NASA & antizwaartekracht; paddestoelen; Oera Linda boek; Stonhenge; Schotse Graalkasteel

6.2 : Graancirkels 1999; Soemerische goden; McMoneagle; Johannes Paulus III; Reverse speech

8.3 : Hancock's Underworld; Obelisken; UFO's en ontstaan heelal; Van Allen gordel en ruimtevaart; Friesche Volk (1)

6.3 : De Noord-Zuid Spiegel van Egypte; NASA en UFO's; Cryptowezens; Bewijs voor leven na de dood?; Hof van Eden

8.4 : Dinosaurussen en mensen; Apollo maanvluchten; De Bilderbergers; Friesche Volk (2)

6.4 : Derde geheim van Fatima; De stenen van Ica; Atlantis in Cuba?; Hurtak en de Kaballah; Colossus van Memnon

8.5 : Graancirkels; UFO's en media; Energiecrisis; Fortuijn; Isaac Newton; film Signs

6.5 : Egyptische ontdekkingen; Tijdreizen; etherische lichaam; Pythagoras en het getal; reuzen; Profiel Graham Hancock

8.6 : Mars; Deur in Grote Piramide; Nederlandse Graancirkels 2002; Friesche Volk (3)

4.4 : Kamer onder Sfinx gevonden; Lichaam in piramide ontdekt; Billy Meier; De Maya's

6.6 (uitverkocht) : Graancirkels 2000; Sumerische Sinterklaas; Profiel David Icke; Hebreeuws lettergeheim; Grote Piramide

4.5 : Opschudding rond Vlaamse graancirkel; Tunnel te Gizeh; Nick Pope; Bentwaters; Maan van Mars; Aardasverschuiving in 2012?

7.1 : Achnaton en zonnecultus; Christussamenzwering; Engelse graancirkels 2000; Tesla; Montauk Project

4.6 : CIA-agent spreekt over buitenaardse wezens; De megalieten van Carnac; kristallen schedels in Nederland; Nick Redfern 5.1 : Vervalse maanfoto's; Paul Schliemann en Atlantis; Rosslyn; UFOontvoeringen; Nederlandse graancirkels in 1998 5.2 : Dierenverminkingen; Autopsiefilm vervalst; Nan Madol; Vervalste maanfoto's; Nazca-lijnen; BDE 5.3 : Betty Andreasson Luca; W.B.Yeats en engelen; Lyn Buchanan; Damanhur; Afrikaanse roots van Europe; Contacten met Mars 5.4 : Buitenaardse schedel; Sirius Schandaal; Raad van Negen; Malta; klonen; witpoedergoud; aardlichten; Indianen en UFO's

9.1 : Maanlandingen; Toetankhamon; Identificatieplicht; Tiende planeet 9.2 : Rael & klonen; Shambhala; Gisors; Willem Oltmans; Matrix Reloaded & Taken 9.3 : Mystery Park; Nostradamus; UFO ontvoeringen; The Matrix filosofie; 11 september; Charles Tart

7.2 : Bron van kwatrijnen; Bewuste waterkristallen; Twaalfde Planeet; De Nijl; Spiegelbeeld; Het nieuwe Silbury Hill Mysterie 7.3 : Oorsprong van Sumeriesche en Egyptische beschaving; Grand Canyon en Egypte; Tiahuanaco; Philadelphia Experiment 7.4 :Jomanda over graancirkels; Jacques Vallee; Carlos Diaz; Soemerische planisfeer 7.5 : John Mack; Gagarin niet eerste in ruimte; geheime genootschappen; DNA; Perillos 7.6 : New York terrorisme; Skull & BonesSociety; Nederlandse graancirkels; megalietenbouwers; Coral Castle

Frontier Magazine

5.5 : De Osiris-schacht; SRI International; Alfons Ven; Grote Piramide; Zoutlijnen en megalieten; Koper als wereldhandel in 3000vChr

Postbus 48 1600 AA Enkhuizen Nederland Tel. 0228-324076 Fax 0228-312081 E-mail: info@fsf.nl

3.3: Geheime toegang tot Grote Piramide; Maury Island UFO-crash; Mu; Schat van de Tempeliers; Het Chingford Enigma

ummer: n e 0 5 g o nbiedin a a 4.95 Eur e 1 l a i r o c o p e v S nement n o b a r jaa

Jaarabonnement (zes nummers): Nederland: 19,95 Euro (2 jaar: 37,50 Euro) België: 25 Euro (2 jaar: 45,50 Euro)

Naam: Adres: Postcode: Land:

Woonplaats: Tel.:

Of, voor België: Dendermondse Steenweg 56 9100 Sint-Niklaas

Wordt abonnee ! Fax:

Ik heb overgemaakt op Postbankrekeningnummer 7231599 of ABN-AMRO rekeningnummer 40.78.98.417 of (voor België) 413-9226371-79 of stuur Girobetaalkaart naar ondervermeld adres. Wij aanvaarden eveneens VISA en MasterCard. Kaartnummer: Vervaldatum: Handtekening: Ik wil dat mijn abonnement aanvangt met nummer:

Cover3 kleur.p65

1

14/06/2003, 09:08


fr0904_2009.qxd

10-06-2009

08:05

Pagina cov4

Frontier Bookshop UFO’s Boeken

Graancirkels Video’s

Verloren Beschavingen Egyptische kunst

ET Tesla Tijdschriften

Vrije energie Lucas Dagverlichting

New Age allerlei

Eerste Bloemdwarsstraat 15, 1016 KR Amsterdam Tel: 020-3309151

"Frontier heeft sinds januari 2003 een boekwinkel in Amsterdam waar veel boeken, video's en internationale publicaties te vinden zijn over o.a. Tesla, nulpuntenergie, UFO's, graancirkels, verloren beschavingen, enz. Ik ben zelf afgelopen week even gaan kijken en ik vind dat het aanbod aan literatuur zeker de moeite waard is. Veel van de boeken die hier te koop zijn vind je volgens mij nergens anders in Nederland."

Openingsuren: dinsdag tot en met zaterdag, 11-18 uur Routebeschrijving: Frontier Bookshop ligt in de Jordaan op vijf minuten lopen van het Paleis op de Dam: Volg vanaf het Paleis eerst de Raadhuisstraat en vervolgens de Rozengracht. Neem na de Prinsengracht de eerste weg rechtsaf en u bent in de Eerste Bloemdwarsstraat. Het vijfde winkelpand aan de rechterkant vindt u de Frontier Bookshop. De winkel ligt in de buurt van de Westerkerk en het Anne Frankhuis.

De laagste prijzen voor Engelstalige boeken in Nederland, Nederlandstalige boeken, waaronder een aantal nergens anders te verkrijgen boeken

Frontier Magazine 9.4 juli / augustus 2003  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: -...