Page 1

09-06-2009

21:26

Pagina cov1

Heilige Graal

Vrije energie

Buitenaardsen

Atlantis

Graancirkels

UFO’s

fr0606_2009.qxd

november/december 2000 jaargang 6 nr. 6 ƒ 7,95 / 160 Bfr. / € 3,60

Graancirkel Special 2000 Verband tussen lichtbollen en het ontstaan van de graancirkels Statement Colin Andrews over magnetisme en graancirkels Graancirkels in Nederland: Oogst 2000 en nog veel meer

Sinterklaas in Sumerië De godheid Enki en Sinterklaas in dezelfde boot?

David Icke en de wereld-elite Staan wij aan de vooravond van een Nieuwe Wereld Orde?

Stan Tenen over de geheimen van de Hebreeuwse letters

De grote piramide van Cheops: 15.000 jaar oud? Arabische kroniekschrijvers uit de antieke tijd: grote piramide werd gebouwd vóór de Zondvloed


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:26

Pagina cov2


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:26

3 4

8 9 14

17 19

21

24 28

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright laten we rusten bij de auteur zelf. De copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation 2000

32

34

37

40

40

Pagina 1

Redactioneel In de ban van de Cirkel Graancirkelonderzoeker Rudi Klijnstra onderzoekt het verband tussen lichtbollen en het ontstaan van graancirkels. Op basis van getuigenverklaringen richtte hij zijn aandacht op energetische krachtplaatsen en leylijnen, om zo in direct contact te komen met datgene wat de graancirkels creëert. Statement Dr. Eltjo Hazelhoff over Graancirkels Globescoop Wereldwijde nieuwsberichten over vreemde zaken en opmerkelijke ontdekkingen. Graancirkels in Nederland: Oogst 2000 Na het topjaar 1996 waarin er in Nederland bijna honderd formaties werden gemeld, zakte de oogst van de graancirkels ineen. Toch doet Nederland weer leuk mee op het gebied van dit wereldwijd voorkomende, mysterieuze fenomeen. Een overzicht door Robert Boerman van het afgelopen seizoen met foto’s en diagrammen. Statement door graancirkelonderzoeker Colin Andrews (Engeland) Sinterklaas Enki Evert Poorterman is in zijn nog te verschijnen boek "De Hemelstier" van mening dat het UFO-mysterie en het graancirkelfenomeen niet los te zien zijn van de Goden uit de mythologie en de bijbel, maar ook niet van de kabouters, het op handen zijnde transformatieproces, ook wel "Acsensie" genoemd, en zelfs Sinterklaas. In een voorpublicatie voor Frontier Magazine legt hij een relatie tussen de Goedheiligman en de Soemerische godheid Enki. Profiel David Icke Een gesprek met de "enfant terrible" van de onderzoeksjournalistiek die de laatste jaren als een ongeleid projectiel de meest verbazingwekkende onthullingen doet in zijn boeken, waarbij hij menig politicus van wereldniveau niet schuwt, en onverdroten voortgaat vermeende samenzweringen bloot te leggen van wat hij noemt de Wereldelite die uit is op een alles-beheersende macht, de z.g. Nieuwe Wereld Orde met één Wereldregering en één Wereldleger. Alexandria Besprekingen en signalementen van nieuwe of interessante boeken en video’s De geheimen van het Hebreeuwse Alfabet Bèta-wetenschapper Stan Tenen van de Meru Foundation in Amerika ontwikkelde een interessante theorie over de structuur van de hebreeuwse letters door een code te ontdekken in de letters van de eerste zin van het bijbelboek Genesis. Zij blijken zichzelf te rangschikken in vaste patronen die overeenkomen met structuren in wis- en natuurkunde, religie en het universum zelf. De grote piramide van Gizeh Volgens Robert Boerman is er al veel onzin geschreven over de befaamde piramiden in Egypte, en is men het er nog steeds niet over eens door wie, hoe en wanneer dezen gebouwd werden. In zijn boek "Crop Circles-Gods and their Mysteries" zet hij zijn visie uiteen over de Grote Piramide die volgens hem wel degelijk van voor de Zondvloed stamt, en dus veel ouder is dan men tot nu toe heeft aangenomen, n.l. wel 15.000 jaar. Drunvalo Melchizedek’s ”Spirit of ‘Ma’at”: nieuw electronisch tijdschrift Daaruit zijn artikel ”De innerlijke wereld van de menselijke geest”. Vijven en Zessen Vervolgaflevering over occulte symbolen en de esoterische betekenis van getallen. Stonehenge in Israël Archeologisch juweel op de dorre Golan-hoogvlakte Aangekondigd 1


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:26

Pagina 2


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:26

Pagina 3

Hoofdredactie: Filip Coppens Herman Hegge Redactie-medewerkers: Maarten G. Moerman Carlien Nijbroek Hans Pluut Marc Vredeveldt Medewerkers:

Er bestaat een oud boeddhistisch verhaal over een pelgrim die op een dag tijdens zijn tocht langs een gebied komt waar hij in de verte mannen op een bouwterrein bezig ziet. Ergens verderop zit een man rustig in de zon en de pelgrim raakt met hem aan de praat. De man blijkt een abt te zijn en het wordt de pelgrim duidelijk dat in de verte monniken bezig zijn aan het gebouw. Hij vraagt aan de abt of ze al vorderen met de bouw van hun klooster. "Welnee", zegt de abt, "dat zijn mijn monniken en ze zijn helemaal niet aan het bouwen, ze breken het klooster juist af." Vraagt de pelgrim onthutst: "Maar waarom dan toch?". Antwoordt de abt: "Opdat we ’s ochtends de zon kunnen zien opkomen."

Robert Boerman David Hatcher Childress Marjorie Huges Henk Hut Frans Kamp Simon Langbroek Hans Overbeek Ger Rombouts Karen Thissen Ed Vos Lay-out: D-Sine & PDB Druk: Printovit Distributeur: Betapress Abonnementen/advertenties: Tel. 0321-380558 Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement. Redactie Frontier 2000:

Dit is uiteraard een verhaal met overdrachtelijke betekenis maar daarom wellicht niet minder toepasselijk op de inhoud van dit nieuwe nummer van Frontier Magazine. Misschien leest u over onderwerpen, zienswijzen of theorieën die u aan het denken zetten en uw eigen heilige huisjes omvergooien of een beetje aan het wankelen brengen. David Icke, "enfant terrible van de politieke onderzoeksjournalistiek", stelt in een interview elders in dit blad dat verschil van mening tussen mensen heel gezond is zolang er een open dialoog mogelijk is en men elkaars zienswijzen respecteert, zonder het met elkaar eens te hoeven zijn. Dat is ook het uitgangspunt van de redactie van Frontier Magazine bij de samenstelling en keuze van de onderwerpen voor dit blad. Zo vindt u in dit nummer niet alleen een special over de graancirkels met foto’s en uiteenlopende meningen over dit fenomeen dat zich ieder jaar weer opnieuw in manifesteert en waar het laatste woord nog lang niet over gesproken is. Ook kunt u lezen over de geheimen van het Hebreeuwse alfabet en over Sinterklaas in relatie tot de Sumerische god Enki. De serie "Vijven en Zessen" geeft achtergond-informatie over occulte symbolen, getallenmystiek, de werking van het brein en ook komt de geheime broederschap der Illuminatie weer om de hoek kijken onder het wakend oog van de Gouden Draak in Den Bosch. Mocht u zich door al die occulte zaken wat ongemakkelijk gaan voelen, dan hebben wij goed nieuws voor u: tijdens het ter perse gaan van "Vijven en Zessen" viel de daarin genoemde Bossche draak van zijn sokkel. Deze gouden draak staat op het plein voor het station in Den Bosch. Hoe het kon dat hij van zijn sokkel tuimelde, is voor iedereen een raadsel. Het gevaarte van enkele meters hoog belandde op straat, en wat achter bleef was niets anders dan een kale pilaar. Symbolisch? Op zijn minst, zouden wij denken.

Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Nederland, Tel. 0321-380558 Fax 0228-312081 E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever: Postbus 372, 8250 AJ Dronten,

Omdat dit het laatste nummer is van Frontier Magazine van het aanvankelijk zo magische jaar 2000, wensen wij u nu alvast prettige feestdagen en hopen we dat u ook weer van de partij zult zijn bij het verschijnen van het eerste nummer van het ongetwijfeld ook weer magische jaar 2001. De Redactie

Nederland, Tel. 0321-380558 Fax 0228-312081 E-mail: info@fsf.nl http://www.fsf.nl 3


Rudi Klijnstra

fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:26

Pagina 4

Fotografie op rand van de derde dimensie

Tot grote verbazing van de makers zijn er soms op foto's gemaakt in graancirkels, stenen cirkels, tempels, heiligdommen, etc. vreemde strepen, lichtbollen of andere objecten te zien. Meestal waren deze op het moment van de opname niet met het blote oog waarneembaar maar pas achteraf na het ontwikkelen en afdrukken van het fotorolletje. Volgens leylijn-onderzoeker Paul Devereux worden regelmatig dergelijke lichtverschijnselen gezien op krachtplaatsen die zich op kruisingen van leylijnen beinden. Hoewel onzichtbaar voor veel mensen is de etherische energie wel te ervaren. In het boek Places of Power staan de resultaten beschreven van Paul Devereux's 'Dragon-project', een wetenschappelijk onderzoek waarin hij ook getuigenissen heeft gedocumenteerd van mensen die bijzondere (licht)verschijnselen hebben waargenomen in de buurt van prehistorische megalithische complexen. De onderzoeker meent dat deze lichtverschijnselen afkomstig zijn van Moeder Aarde en dat de kans om ze te zien groot is op plaatsen waar de polen van het magnetisch veld van de planeet omgevormd worden. Zo'n plek waar dit het geval is kan men bijvoorbeeld vinden in Wales, namelijk Carn Ingli ('De piek van de Engelen'). Deze heuvel wordt al sinds de prehistorie bezocht en staat bekend om haar visionaire uitwerking die het kan hebben op degenen die enige tijd vertoeven op de top en nog steeds beklimmen pelgrims de heuvel voor dit doeleinde. Naast spirituele ervaringen van bezoekers zijn er soms op hun foto's nadien merkwaardige dingen te zien. Ook in ons land bevinden zich een aantal van deze plekken waarbij dit soort verschijnselen versterkt kunnen optreden. Vanwege mijn eigen interesse in krachtplaatsen, leylijnen, graancirkels en lichtvoertuigen ('UFO's) was ik niet onbekend met het fenomeen van lichtverschijnselen op foto's. Toen het bij mij voor de eerste keer gebeurde, op twee foto's gemaakt in twee graancirkels, waarbij lichtstrepen en een lichtbol te zien waren, dacht ik in eerste instantie aan een fotografische fout. Omdat ik een opleiding tot vakfotograaf gevolgd heb, onderzocht ik meteen de negatieven om te kijken of er sprake was van overbelichting of iets dergelijks. Dit was echter niet het geval en er waren ook geen fixeervlekken of beschadigingen te ontdekken. De lichtobjecten waren op de negatieven zichtbaar en daarom was het mij duidelijk dat ik iets gefotografeerd had dat niet te zien was op het moment dat ik de fotoopname maakte. Voor mij is dat een logische veronderstelling omdat lichtgevoelig fotomateriaal veel sen-

Š R. Klijnstra sitiever is dan een menselijk oog (maakt men bijvoorbeeld foto's in mist dan blijkt er later op een foto veel meer zichtbaar te zijn dan men gedacht had) en heeft het een groter spectrumbereik (denk aan het u.v-filter). Het voorval met de twee foto's deed mij herinneren aan verschillende afdrukken die ik in het verleden had weggegooid of geretoucheerd omdat ik dacht dat het stofdeeltjes waren of dat de opnames verkeerd belicht waren. Nu besef ik dat het een heel andere oorzaak zou kunnen zijn geweest. Na deze constatering werd ik alerter en onderzocht mijn nieuwe maar ook oude foto's. Daarop waren inderdaad zowel zwarte als witte puntjes, bolletjes, streepjes en plasmaachtige vlekjes te zien. Op 1 foto waar ik zelf op sta in een graancirkel valt er zelfs een plasmaachtig bolletje waar te nemen vlak boven mijn hoofd... Ook op nieuwe opnames van graancirkels werden steeds meer lichtverschijnselen zichtbaar, vooral op foto's die met flitslicht waren gemaakt. Van de Duitse graancirkel-onderzoeker Wolfgang Schoppe, waar ik een bericht over schreef (UFO-Nieuwsbrief, no.1, 1998), ontving ik ook soortgelijke foto's. Hij maakt luchtopnames van graancirkels met behulp van een modelvliegtuigje waarin zich een fotocamera bevindt. Op deze manier maakte hij een luchtop-

De eerste foto's (links en midden) gemaakt in een grascirkel (1996) waar duidelijk lichtfenomenen zichtbaar zijn. Ze zijn gepubliceerd in mijn boek 'Andere dimensies, voorbij tijd en ruimte'. Š R. Klijnstra

4


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:26

Pagina 5

name van een lichtbol die in de nabijheid van een graancirkel zweefde. Veel foto's van plasmabollen zijn door Wolfgang Schoppe s' nachts gemaakt met behulp van flitslicht. waardoor ze zichtbaar zijn geworden. Soms gebruikt hij twee fotocamera's tegelijkertijd (stereofotografie). Zijn verhaal inspireerde mij om samen met twee graancirkeldeskundigen, Sandra Steverink en Robbert van Broeke, een fotoexperiment te doen. Ons 'Flits"-project vond in de maanden juni en juli van 1998 plaats en de bedoeling was om lichtfenomenen met behulp van flitslicht op de gevoelige film vast te leggen. We gebruikten hiervoor geen speciale apparatuur maar eenvoudige kleinbeeldcamera's met ingebouwde flits en gewone kleurenfilms. Als volgt gingen wij te werk: 1. Om de kans van slagen te vergroten kozen wij een krachtplaats uit in Nederland waar regelmatig graancirkels worden gevonden. 2. Om ons te verbinden met de lichtverschijnselen vonden wij het heel belangrijk om deze met respect te benaderen. Alvorens te fotograferen probeerden wij drieen door middel van meditatie en mantra's ons af te stemmen en vroegen op telepathische wijze aan de bewustzijnsvormen (zo beschouwen wij de lichtbollen) of wij toestemming hadden om ze te fotograferen. 3. De tijdstippen dat wij de foto's maakten waren de zonsondergangen, zodat het gebruik van flitslicht noodzakelijk was (De kleurenfilms hadden een gevoeligheid van 100-400 ASA). 4. De volgende dag lieten wij de films ontwikkelen en afdrukken bij een 1-uur fotoservice. Bij het maken van de allereerste foto keek ik door de zoeker van mijn fotocamera en wist niet wat ik zag toen ik flitste: tientallen lichtbollen, fel afstekend tegen de nachtelijke hemel. Ze leken zo ver weg te zijn en varieerden in grootte. Hoe ver en hoe groot was moeilijk te zeggen. Robbert van den Broeke maakte ook een foto en was daarna net zo opgewonden als ik toen hij hetzelfde had gezien. Naarmate we nog meer fotografeerden of alleen maar flitsten konden wij ook zonder door de lens te kijken door de reflectie verschillende soorten lichtbollen en andere lichtobjecten waarnemen en onderscheiden. Maar de volgende dag bleek dat op de afgedrukte foto's slechts ten dele zichtbaar was van wat wij, Sandra inclusief, hadden gezien.We verifieerden ons experiment door na de eerste serie foto's naar een andere locatie te gaan. Daar zagen wij echter niets tijdens het flitsen, zowel door de zoekers van de fotocamera's als met het blote oog. De eerste locatie, de krachtplaats, bleek dus de doorslaggevende factor te zijn. Op de foto's die daarna genomen zijn staan verschillende soorten van plasmaachtige objecten. Sommige hiervan blijken massief terwijl anderen meer transparant zijn. Hoewel wij blij zijn met deze foto's is het moeilijk de lezer ook

uit te leggen wat bij het maken ervaarden, het is vooral de voor ons voelbare etherische energie die op ons grote indruk maakte, evenals het (visuele) contact dat wij hadden met de lichtverschijnselen. Deze etherische energie en 'aanwezigheid' verschilden qua sterkte per dag, maar dat had verder geen invloed op de resultaten op de foto's. Wel op onze gemoedstoestand. Soms was ik echt helemaal in een euforische stemming als de energie sterk aanwezig was. De relatie van lichtbollen met graancirkels. Het is niet verwonderlijk dat krachtplaatsen waar veel waarnemingen van lichtbollen e.d. zijn, in het verleden als heilig werden beschouwd en de lichtbollen als 'hogere' bewustzijnsvormen werden geïnterpreteerd. Ze werden door zo veel oude culturen en sjamanen waargenomen. Tempels zijn er in Azië voor hen gebouwd of aan hen gewijd omdat de heuvels en bergen waar lichtbollen regelmatig in de buurt of boven waren te zien werden als heilig beschouwd. Dezelfde lichtbollen zijn er nog steeds en verschijnen zowel overdag als s' nachts. Ze variëren in doorsnee van 50 cm tot 1.5 meter. Leylijnenonderzoeker Paul Devereux brengt evenals de meeste graancirkeldeskundigen (cereologen) de lichtbollen in verband met het ontstaan van de cirkels en pictogrammen in de gewassen. Diverse getuigen, waaronder Robbert van den Broeke, kunnen dit bevestigen. Zij zagen een graancirkel in een heel kort tijdsbestek ontstaan (circa 15-25 sec.) waarbij meestal 1 of meerdere lichtbollen werden gezien die snel ronddraaiden. Soms gebeurde dit met een zoemend, knallend of fluitend geluid. Daarna verdwenen de lichtbollen in de grond, al dan niet met een statisch krakend geluid. Het enige wat daarbij zichtbaar achter blijft na een dergelijke waarneming is een cirkel of een pictogram in verschillende soorten gewassen, een afdruk in zand, ijs of sneeuw. Veelal is er op deze plekken een verhoogde elektromagnetische energie of radioactiviteit meetbaar of zijn er in sommige gevallen bijzondere restanten te vinden. Dit was bijvoorbeeld het geval met het pictogram bij Zutphen (1996). In 1 van de 4 naburige graancirkels in hetzelfde veld vond ik een wit kristalpoeder. Onderzoek in het Amerikaanse laboratorium van het BLT-research team (Burke, Levengood en Talbott) bracht aan het licht dat dit materiaal zeer zuiver kristal is (99.9 % silicium) wat niet van nature in deze zuivere staat voorkomt (het team doet sinds 1992 onderzoek naar graancirkels met verrassende resultaten zoals veranderde DNA-structuren, celvergroting en verhoogde radioactiviteit).Vermoedelijk is het kristalpoeder bij een zeer hoge temperatuur van circa 3000 graden Celsius ontstaan. Misschien kwam het vrij op het moment dat een lichtbol de grond raakte of in de aarde verdween. Op een vraag, gesteld tijdens het eerste Nederlandse graancirkel-symposium "Codes uit een andere dimensie' in OIBIBIO te Amsterdam (april 1998) of 'dit poeder door mensenhanden zou kunnen zijn gemaakt' kreeg de vraagsteller van Nancy Talbott (BLT-research) te horen dat ' het honderdduizenden dollars zou kosten om zoiets kunstmatig door mensenhanden te produceren' en 'het wel bijzonder gek zou zijn zoiets in een graancirkel te dumpen'. 'Op dit moment weten wij niet wat deze kleine bolletjes zijn en hoe ze gemaakt zijn noch waarom ze in een graancirkel zijn gevonden' (Blt-research)

© R. Klijnstra

Graancirkels, lichtbollen en krachtplaatsen blijken dus onderlinge verbanden te hebben. We kunnen dit vooral waarnemen bij het graancirkelmekka Zuid-Engeland. Daar ontstaan sinds de jaren '70 in de onmiddellijke nabijheid van de bekende megalithische complexen zoals Stonehenge en Aveburyhenge en de St.Michael-ley-

5


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:26

Pagina 9

Krantenkiosk Duits Stonehenge ouder dan Engelse collega 29 augustus 2000 Archeologen deelden mede dat ze een site van een Duits Stonehenge teruggevonden hebben dat ouder is dan het Britse voorbeeld. De serie van ringen in een veld nabij Leipzig, in het oosten van het land, zou zevenduizend jaar oud zijn – tweeduizend jaar ouder van Stonehenge. De plaats zou een tempel zijn, waar mensen en dieren geofferd werden aan de goden. De 120 meter in diameter metende ring had openingen; een is identiek aan Stonehenge en diende om de zonnestralen te richten bij zonsopkomst op 21 juni. In tegenstelling tot Stonehenge zijn hier geen grote stenen gebruikt, maar duizenden palen vervaardigd uit eikenhout. Die hebben de tand des tijds niet doorstaan. Louter de markeringen waar de palen ooit stonden blijft over.

Robots bouwen robots 1 september 2000

alleen de 'lichamen' worden door de oorspronkelijke robot ontworpen, ook de 'geest' - de software - wordt autonoom aangepast. De producten, kleine robots van 20 x 20 x 32cm, bewegen onder eigen kracht. Pollack en z'n collega Lipson willen een oplossing vinden voor het vaak zeer kostelijk productieproces van robotmechanismen. Meestal komt daar een uitgebreid en dus duur - onderzoek aan te pas, om nog maar te zwijgen over de hoge kosten van het fabriceren. Door een robotsysteem zelf al het werk te laten doen, kan het veel goedkoper. En misschien wel beter, want het systeem is evolutionair. Een nieuw design wordt voor constructie eerst door de computer gesimuleerd. Virtueel laat het systeem de robotontwerpen een evolutie doorlopen, zodat het eindigt met een 'kind' dat aangepast is aan de eisen van de omgeving en de taken die ze moeten verrichten. Een tweede onderzoek bekijkt de groepsdynamiek van robottoestellen. Bij experimenten met mobiele 'intelligente' robots bleken zij groepsprocessen te ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met die van bepaalde insecten.

Oude spiegels ontdekt in Fukui, Japan

Wetenschap speurt in brein van de doden 5 september 2000 Het thema is uiteraard reeds besproken in films, maar de wetenschap is nu mogelijk op het spoor van de "Science Fiction": wat indien de herinneringen van slachtoffers van misdrijven opgenomen kunnen worden, zelfs indien die persoon dood is? In de volgende twee decennia zal de wetenschap verschillende complexe systemen van chemische markeringen decoderen. Die markeringen verklaren hoe het menselijke brein informatie opslaat. Dat staat in een rapport dat aan de Britse regering overhandigd werd. De Canadese futuroloog Frank Ogden stelt dat dergelijke technologie weldra gerealiseerd zal worden. "Onze herinneringen is informatie, zoals alle andere informatie. De geest is als computer. Zelfs al verwijder je iets op een computer, het is toch nog steeds aanwezig op die schijf. Eens we de chemische formules kunnen lezen, zullen we onze herinneringen kunnen lezen. Dit zal niet aanstonds zo zijn, maar het zal geen eeuwen duren vooraleer dit mogelijk is."

Geen Chupacabras in Nicaragua 6 september 2000

Wetenschappers van de Brandeis University in Massachusetts zijn erin geslaagd robots te ontwikkelen die zichzelf voortplanten, zo meldt het gezaghebbende tijdschrift Nature. Aanleiding zijn twee aparte studies - de een nog meer paranoia opwekkend dan de andere. Angstaanjagend of niet, interessant is het onderzoek naar 'Automatic design en manufacture of robotic lifeforms' wel. Daarin rapporteren de wetenschappers de resultaten van een experiment waarin zij een systeem ontwikkelde die volledig autonoom eigen 'robotkinderen' ontwierp ĂŠn bouwde. "Het robotsysteem is volledig automatisch. De 'grote' robots kunnen zelf kleine speelgoedrobots maken. Het enige wat de mensen doen is de motors vastzetten", legt professor Jordan Pollack van Brandeis University, Massachusetts uit. Niet

2 september 2000 Twee antieke, metalen spiegels, een met heraldiek uit het tijdperk van de Yayoi (300 voor tot 300 na Christus) zijn opgegraven uit een begraafplaats in de Fukui Prefectuur. De ronde spiegels werden ontdekt in een houten kist die dateerde uit de eerste helft van de vierde eeuw. Een spiegel meet 9,6 centimeter in doorsnede en dateert uit de tweede helft van de eerste eeuw voor Christus. Volgens Kunihiko Kawakami, een archeoloog, werd de spiegel waarschijnlijk rond de hals gedragen, in een religieuze dienst, om de zonnestralen te reflecteren. De tweede spiegel meet 22 centimeter in doorsnee en dateert uit een latere periode. Het is de eerste keer dat twee spiegels samen ontdekt werden, aldus de plaatselijke overheid.

Een team van wetenschappers, verbonden aan een universiteit hebben vastgesteld dat een mysterieus skelet dat in noord Nicaragua teruggevonden werd, afkomstig is van een normale hond. Eerder was er sprake van dat het hier zou gaan om een chupacabras, een soort Latijns Amerikaanse kruising tussen de Verschrikkelijke Sneeuwman en Dracula. Het wezen zou het bloed uit vee zuigen. De vondst leidde tot grote consternatie, waaronder een prediker die het einde van de wereld verkondigde. Journalisten in AustraliĂŤ contacteerden Nicaragua, op zoek naar details. Maar biologen en zoologen van de Nationale Autonome Universiteit van Nicaragua in Leon stellen dat het skelet geen kruising is tussen een wolf en een krokodil, zoals bepaalde landbouwkundige deskundigen beweerd hadden; het is een gewone hond.

9


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:26

Pagina 10

Die verklaring schoot echter in het verkeerde keelgat van Jose Luis Talavera, de landbouwer die beweert het dier neergeschoten te hebben. Die beweert nog steeds dat het beest maar liefst 120 schapen leegzoog. Talavera ontdekte het skelet in de opening van een grot, op 28 augustus. Een locale groep van feministen stellen dat de chupacabras-mythe losgelaten is door de Nicaraguaanse patriarchie. Om vrouwen zelfstandiger te maken, heeft de overheid hen aangespoord om schapen groot te brengen. Maar de meer dan honderd aanvallen op schapen hebben dit initiatief bemoeilijkt.

Antieke tabletten ontdekt in Novgorod 6 september 2000 Een boek van drie wassen tabletten uit de elfde eeuw zijn mogelijk de oudste geschreven voorwerpen die ooit in Rusland teruggevonden werden. Het boek, dat eveneens krachtdadig bewijsmateriaal bevat dat het Christendom zich veel sneller, dan voorheen geloofd, door Rusland verspreidde, heeft voor een enorme sensatie gezorgd. De vondst gebeurde op 13 juli door een student van de Novgorod Universiteit. Hij werkte op de Troitskoye opgraving, ten zuiden van het Kremlin. De drie tabletten bevatten psalmen 75, 76 en 67. Ze dateren uit 1030. Toen de tabletten gerestaureerd werden, ontdekte men onder hen een verklaring van de Christelijke leer boven het heidendom. De tekst is een sermoen dat de heidenen oproept om zich te bekeren.

Gigantische telescoop zoekt naar buitenaards leven 10 september 2000 De Verenigde Naties is druk bezig met de planning van een reusachtige radiotelescoop die miljoenen sterren zal onderzoeken naar mogelijke sporen van intelligent leven. Het apparaat kost 800 miljoen en wordt de Square Kilometre Array (SKA) genoemd. Het zal het meest gevoelige astronomisch instrument zijn dat ooit gebouwd werd. In 2015 moet het apparaat gebruiksklaar zijn. Wetenschappers hopen

10

om televisie en radiosignalen – of andere signalen – te ontdekken. Jill Tarter, de leidinggevende astronoom in het SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) project, stelt dat sterren tot een afstand van duizend lichtjaren verwijderd van ons onderzocht zullen worden. De huidige instrumenten kunnen slechts een aantal honderden sterren onderzoeken die veel dichter bij ons zijn. Het project kreeg bijval toen astronomen recent stelden dat zij reeds meer dan veertig planeten ontdekt hebben in verafgelegen zonnestelsels. De planeten zijn meestal zeer groot en te heet om leven in stand te houden, maar zij zijn mogelijk tekens dat er kleinere planeten, zoals onze Aarde, eveneens ronddwarrelen. Naast de zoektocht naar "ET", zal de SKA ook de straling opmeten die tien tot twaalf miljard jaar geleden bestond, toen de eerste sterren en melkwegstelsels gevormd werden, kort na de "Big Bang". Het zal ook gebruikt worden om de baan van asteroïden en kometen in kaart te brengen. De telescoop zal een vierkante kilometer groot moeten zijn, uitgaande van zijn naam. Dat gebied zal bestaan uit honderden antennes of schotels. Het zal bovendien plaatsvinden in een "radio-stil gebied", waarbij telefoon, TV, radio, enz. niet toegelaten zullen zijn. De meest waarschijnlijke plaats waar het instrument gebouwd zal worden is Australië.

had gefunctioneerd", aldus Amorth. Ook in 1978 en in 1982 zou de paus met duiveluitdrijving te maken hebben gehad.

Mensen en dieren hebben identieke genen 11 september 2000 Vele genen van mensen en vee, zelfs volledige chromosomen, zijn op dezelfde manier geconfigureerd bij de twee rassen, zo berichtte Harris Lewin, directeur van het W.M. Keck Centrum voor Vergelijkende en Functionele Genomica, van de Universiteit van Illinois. De gelijkenissen, die in kaart zijn gebracht, zullen verder onderzoek toelaten, waaronder die genen die verantwoordelijk zijn voor melkproductie enz. 638 van de bekende genen, wat goed is voor 83 procent, zijn identiek tussen mens en vee. 149 chromosomen zijn identiek. Dit leidde tot grote verbijstering daar de twee rassen gescheiden zijn door zestig miljoen jaren op de tijdslijn van de evolutie.

Vallende koe brengt schip tot zinken 11 september 2000

Paus hielp bij duiveluitdrijving 11 september 2000 Paus Johannes Paulus II heeft verleden week woensdag bij een 19-jarig Italiaans meisje de duivel uitgedreven. Dit heeft de voorzitter van de Italiaanse duiveluitdrijvers- vereniging, pater Amorth, zaterdag bekend gemaakt. Het meisje woonde een audiëntie op het Sint-Pietersplein bij, toen ze een driftaanval kreeg en wartaal uitsloeg. De paus, die dit ontgaan was, werd hierover door een bisschop geïnformeerd. Na afloop van de audiëntie had de paus zich korte tijd als een bezorgde grootvader over het meisje ontfermd en samen met haar een gebed opgezegd. Daarbij gebruikte de paus typische duiveluitdrijvingsrituelen, beweert althans Amorth. Later zou de pater zelf ook nog een beetje duiveluitdrijving bij het meisje hebben gedaan. "Maar het meisje was al een stuk rustiger geworden. Een teken dat de uitdrijving van de paus goed

In het Russische verre oosten vallen de koeien uit de Lucht. Een van de dieren kwam op een Japanse vissersboot terecht, die na de voltreffer zonk. Aldus de Duitse krant Hamburger Morgenpost gisteren. De krant beriep zich op een vertrouwelijk bericht van de Duitse ambassade in Moskou aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bonn, waarin van het bijzondere voorval bekend werd gemaakt. Russische soldaten, die een kudde koeien hadden gestolen, iets dat blijkbaar niet ongebruikelijk is in Siberië, wilden de dieren per transportvliegtuig afvoeren. Ze vergaten echter in het vliegtuig de koeien vast te binden. Eenmaal in de lucht begonnen de beesten een beetje druk te worden, wat voor instabiliteit zorgde. De bemanning zag zich genoodzaakt de koeien uit de laadklep te gooien. Het toeval wilde dat een van de dieren op een Japanse vissersboot terecht kwam. De boot zonk meteen na de voltreffer. De vissers raakten niet gewond, maar werden na hun redding meteen gearresteerd, omdat men hun verhaal niet geloofde. Na inscha-


Robert Boerman

fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:26

Pagina 14

Nederlandse graancirkels van 2000 Na het topjaar 1996 waarin er 99 graancirkels werden gemeld, zakte de oogst van graancirkels ineen. Maar toch doet Nederland leuk mee op het gebied van de wereldwijd voorkomende, mysterieuze graancirkels. De afgelopen jaren zijn er toch nog een fiks aantal graancirkels gemeld, zo ook in 2000.

01- Het seizoen 2000 begon op 21 april, zoals de afgelopen jaren bijna ‘traditie’ is geworden, in Hoeven. Het betrof een pictogram, gevonden in gras, bestaande uit 10 cirkels in de vorm van een kruis. De verschillende cirkels varieerden van 2 a 3 meter, tot zelfs 10 meter doorsnede. 02- De volgende melding kwam ook uit Hoeven en betrof 5 cirkels in gerst, waarvan de diameters varieerden van 5 tot 10 meter. 03- Op 3 juni kwam er een melding binnen vanuit het zuiden des lands, in de buurt van Ubachsberg. Deze graancirkel is waarschijnlijk ontstaan in de nacht van 31-05 op 01-06. De Nederlandse graancirkelonderzoeker Ed Vos is gaan kijken en trof daar een ongeschonden formatie aan met gebogen halmen. Het betrof hier een formatie naast de A76 bestaande uit een viertal cirkels, die een gebied beslaan van ca. 48 x 48 meter. De grootste cirkel is ca

Overzicht vindplaatsen graancirkels in Nederland in het jaar 2000 © Robert Boerman 25 meter in doorsnede, de overige cirkels zijn ca. 10, 7.5, en 10 meter in doorsnee, aldus Ed. Ook kreeg Ed van enkele mensen die hij in de formatie ontmoette de volgende informatie: ‘de formatie ligt aan de voet van de Benzenraderbreuk, die onderdeel uitmaakt van de 'Rijndalslenk', waartoe ook andere zijbreuken behoren, zoals de 'Feldbies' en de 'Peellandbreuk' Deze breuk is ongeveer 35 miljoen jaar geleden in het Oligoceen ontstaan. Op de top van de helling treft men kalk aan, terwijl op de bodem van de slenk, het Carboon dichter aan de oppervlakte komt, en de kalk (mergel) er verzonken is’. Interessant is dat in 1993 op hetzelfde perceel een van de eerste grote formaties in Nederland is ontstaan. 04- De volgende melding kwam uit Breda, maar volgens de DCCCS is deze formatie niet bezocht omdat het uit de beschrijving ervan vermoedelijk om windschade ging. 05- Barendrecht was de volgende plaats op de lijst van graancirkelvondsten. De Stichting PTAH, die zich bezig houdt met het onderzoeken, in kaart brengen en decoderen van graancirkels, kreeg deze melding binnen op 4 juli, en gaf deze door aan Ed Vos. Deze ging een kijkje nemen en zag dat het ging om een drietal licht ovale cirkels met diameters van 9, 8 en nogmaals 8 meter.

Diagram Barendrecht © Robert Boerman

06- Op 18 juli kreeg ik van Radio Gelderland een melding binnen van een graancirkel nabij Zeddam. De formatie lag op hetzelfde stuk land als waar er in 1999 een graancirkel werd gevonden, een formatie waarbij ik persoonlijk nogal wat bedenkingen had. Ter plekke aangekomen was al een beheerder van Natuurmonumenten, de eigenaar van het stuk land, bezig om de boel te bekijken. Hij was net van plan om mij te bellen, toen we elkaar tegen kwamen. We kenden elkaar nog van het jaar ervoor, en hij kon mij vertellen dat de formatie er nog maar net lag. We waren niet de eerste bezoekers, er was ons al iemand voor geweest. Dit was duidelijk te zien omdat er in het veld van Natuurmonumenten geen tractorsporen aanwezig waren. Mogelijk dat het spoor van een zeer vroege bezoeker was.

Barendrecht Foto © Ed Vos.

14

07- Vuren, Gelderland was de volgende plaats op de graancirkellijst van 2000. Het betrof hier een drietal cirkels met diameters van 7.5, 3.5 en 2 meter, allen met elkaar verbonden door middel van een balk. De melding werd gedaan op 4 augustus.


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:27

Pagina 15

Zeddam Diagram © Robert Boerman

Diagram Brummen © Robert Boerman

Zeddam © Robert Boerman

Brummen © Robert Boerman

08- Op 6 augustus reed ik in Brummen langs het veld waar ik in 1997 ook al een graancirkel had ontdekt. In die formatie lag toen een zeer zeldzame witte substantie. Tot mijn grote verbazing lag er ook nu weer een graancirkel. Onderzoek leverde dit maal geen bijzonderheden op, behalve dat deze formatie, net als 3 jaar eerder, op dezelfde leylijn lag.

11- Op 21 augustus kreeg ik een anonieme melding binnen van iemand die vanuit de trein een graancirkel had gezien. De persoon, die in verband met zijn werk zijn naam niet wilde vertellen, zei dat de graancirkel die hij had gezien, in Dieren naast de spoorlijn Zupthen-Arnhem lag.

09- Na Brummen was het de beurt aan Stadskanaal. Eltjo Haselhoff was degene die de formatie op 18 augustus bezocht en er het volgende over wist te vertellen; ‘Een van de mooiste formaties van het seizoen was te bewonderen in een van de Nederlandse velden die nog niet was geoogst. Dit kwam omdat men het veld 3 weken later (te laat) had ingezaaid. Deze formatie was goed gemaakt met een mooie ligging van het graan en vele 'echtheidskenmerken'. Door tijdgebrek was er niet voldoende tijd om de formatie uitgebreid te bemonsteren, maar werd wel nauwkeurig opgemeten waarvan momenteel een geometrische analyse wordt gemaakt’, aldus Eltjo.

De volgende dag ben ik gaan kijken en vond de formatie al gauw. Het veld was inmiddels al gemaaid en ik weet niet of dat de avond ervoor was gebeurd en of de melder de formatie in het graan heeft gezien. De eerste cirkel was een rommeltje en had een diameter van 8 of 9 meter. Het was niet makkelijk meer te meten omdat het leek of er enkele grapjassen aan het werk waren geweest die nadien een klein feestje in de cirkel hadden gehouden. Er lag meer modder/zand op het graan dan eronder. De 2e cirkel zag er iets beter uit en had en variërende diameter van 8.40 bij 7.60 meter.

10- Eltjo had beter in Stadskanaal kunnen overnachten want nog geen 2 dagen na de vorige melding van Stadskanaal, verscheen er een 2e formatie op een steenworp afstand, in hetzelfde veld. ‘Het was zonder twijfel de kroon op het graancirkelseizoen 2000. Een mooi en goed gemaakt pictogram, gecombineerd met 'traditionele Engelse' elementen met enkele originele kenmerken. De ligging van het graan was perfect, zo plat als een dubbeltje. Door tijdgebrek zijn er jammer genoeg geen monsters van deze formatie genomen. We zullen moeten wachten tot volgend jaar’, aldus het rapport van Eltjo Haselhoff. Diagram Dieren © Robert Boerman

15


Sylvia Bodnár

fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:27

Pagina 21

Profiel David Icke De Britse journalist David Icke verricht al jarenlang speurwerk naar samenzweringen van geheime of besloten genootschappen die volgens hem een Wereld Elite vormen en uit zijn op een alles-beheersende wereldmacht, een Nieuwe Wereld Orde. Een gesprek over de basis-gedachte van zijn onthutsende theorieën.

Werd David Icke jaren geleden in Engeland nog belachelijk gemaakt vanwege zijn uitgebreide en rijk-gedocumenteerde boeken over wereldwijde politieke en economische complotten op hoog niveau, tegenwoordig wordt, naar verluidt, zijn web-site wekelijks door zo’n half miljoen mensen bezocht en merkt hij steeds vaker dat de "elite" die hij in zijn boeken, video’s en lezingen probeert te ontmaskeren, een daadwerkelijke tegenstander is geworden die zijn activiteiten saboteert door bijvoorbeeld er voor te zorgen dat zalen, waar hij lezingen zou houden, op het laatste moment niet meer beschikbaar voor hem blijken te zijn. Vroeger de "Mart Smeets van de Britse televisie", is David Icke nu door zijn tegenstanders erkend als een factor om rekening mee te houden. Wie is deze David Icke en wat bezielt hem? David Icke: Ik ben begonnen als professioneel voetballer, daarna ging ik de journalistiek in en kwam bij de televisie terecht waar ik nieuws- en sportprogramma’s presenteerde. Vandaaruit rolde ik de politiek in en werd landelijk woordvoerder voor De Groenen in Engeland. Tegen het einde van de jaren tachtig begon het tot me door te dringen dat er op het politieke vlak veel meer aan de hand was dan zelfs binnen De Groenen maar voor mogelijk werd gehouden. Ik begon er in Engeland bekend om te worden dat ik uitspraken deed die een schandaal veroorzaakten bij het conventioneel ingestelde publiek. Alleen was het wel zo, dat ik mijn beweringen ook kon staven. Toch werd ik in die jaren door de diverse media volkomen belachelijk gemaakt, met name door de engelse boulevard-pers. Ik was toen door mijn televisiewerk een bekend figuur geworden en ik werd uitgemaakt voor "de grootste gek van Engeland", en meer van dat soort zaken. Maar een paar jaar later begon het tij te keren in mijn voordeel, en gingen mensen toch na te denken over wat ik allemaal beweerde, omdat ze merkten dat er wel iets van waar zou kunnen zijn. Mijn aanvankelijke ideeën over hoe ons leven, de politiek en economie in elkaar zitten heb ik uiteen gezet in mijn eerste boek over dit onderwerp, getiteld: "The Robot’s Rebellion", maar daar is het niet bij gebleven. Mijn eigen denkwereld heeft zich ontwikkeld en mijn wereldwijde research heeft meer zaken aan het licht gebracht, en dat alles heb ik gepubliceerd in een aantal daaropvolgende boeken en dan is er ook nog mijn website. Sylvia Bodnar: Waar gaat het volgens u in grote lijnen om? David Icke: In wezen gaat het hierom: in Engeland, en in Nederland zal het niet veel anders zijn, wordt mensen twee beelden voorgehouden als het gaat om de vraag wie we zijn en wat we hier op deze Aarde doen.

David Icke De ene visie beweert dat er een soort oordelende God bestaat die zegt: je hebt één leven op Aarde, je leven duurt een paar minuten of vele jaren, maar toch word je op dat ene leven beoordeeld als het erom gaat of je na de dood naar de hemel of naar de hel gaat. Dan is er de andere visie, die wij weliswaar de "wetenschappelijke" visie noemen, maar die helemaal niet zo wetenschappelijk is. Die stelt dat wij een kosmisch ongelukje in de evolutie zijn; we hebben geen verleden of toekomst, we zijn er toevallig en eigenlijk zonder specifieke bedoeling. Ik begon daar over na te denken en kwam tot het besef dat er meer kanten aan de zaak waren, ook al vond ik die niet direct geloofwaardig. Door me daar verder in te verdiepen kwam ik tot de ontdekking dat deze alternatieven steeds meer aan geloofwaardigheid toenamen en ook in de wetenschappelijke wereld serieus onderzocht werden door diverse wis- en natuurkundigen. Het komt erop neer, dat ons fysieke lichaam en onze geest niet één en hetzelfde zijn. De geest maakt gebruik van het fysieke lichaam dat ik "het genetische ruimtepak" noem, om op deze planeet te bestaan door middel van een aantal levens, wat wij reïncarnatie noemen. Bij een Bijna-Doodervaring, wanneer mensen uit hun lichaam treden, vertelt iedereen achteraf een bijna identiek verhaal over hoe ze neerkeken op hun eigen lichaam en zagen wat er allemaal gebeurde. Dit is voor de wetenschap die ervan uit gaat dat er na dit leven niets is, een groot mysterie, maar als je het bekijkt vanuit een alternatieve visie is het heel verklaarbaar. Bij zo’n ervaring trekt ons bewustzijn zich terug uit ons stoffelijke voertuig en dat is ook wat er gebeurt als we sterven, maar ons bewustzijn leeft voort: morgen is de eerste dag van de rest van onze eeuwigheid. Dat is echter niet het geval als je het bekijkt vanuit de visie waarmee we zijn opgegroeid en in onze christelijke cultuur en de gevestigde media nog steeds gehanteerd wordt. Als je de mensen

21


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:27

Pagina 22

die niet wordt uitgevoerd met tanks en wapens; hier gaat het erom dat de menselijke geest in een staat van zijn gebracht wordt, dat het zich niet langer verzet tegen deze manipulatie, maar er zelfs voor kiest.

Alle grote instituten en groeperingen die ons dagelijks leven beïnvloeden hebben een verbinding met de Wereld Elite, die het beleid bepaalt op alle niveaus. Mensen aan de basis van de piramide hebben geen idee waar ze deel van uitmaken. ervan kunt overtuigen dat jij weet wat God wil en alles goed komt als ze maar naar jou luisteren, óf, als je beweert dat we maar een zinloze toevalligheid binnen het hele universum zijn, dan kun je daardoor controle over mensen uitoefenen. Dat zou minder het geval zijn als een ieder van ons zou beseffen dat we met zijn allen deel uitmaken van één groot oneindig en allesomvattend bewustzijn waarin we ieder een eigen weg gaan om specifieke ervaringen op te doen, en dat we wel degelijk over een vrije wil beschikken om ons leven op onze eigen manier en naar eigen inzicht te leven. Dan hebben we het over zelfbewuste, zelfstandige mensen die beseffen dat ze een onderdeel zijn van een groter geheel. En hoewel deze visie steeds meer ook door wetenschappers wordt onderschreven, blijft het een onderwerp van spot en hoon in de media terwijl de twee andere visies: de gevestigde levensbeschouwelijke visie met religieuze dogma’s en daarnaast de z.g. wetenschappelijke visie, alle ruimte en ondersteuning krijgen in de media, zoals gegarandeerde zendtijd en financiële ondersteuning. Toen ik op een gegeven moment een overzicht begon te krijgen in hoe al deze zaken verband houden met elkaar, begon zich het beeld van een samenzwering af te tekenen die erop gericht was om alternatieve zienswijzen uit het blikveld van het grote publiek te houden. Maar deze manipulatie heeft ook een sterk politiek karakter en een zeer, zeer lange historie. Ik leg dit allemaal uit in mijn eerste boek en de daarop volgende delen. Ik toon aan hoe wij al jarenlang gemanipuleerd worden door allerlei belangengroeperingen: occulte sectes, geheime broederschappen zoals de Illuminati, de Vrijmetselaars, de "Skull and Bones Society", om er maar een paar te noemen. Die hebben weer vertakkingen op politieke, economische en militair niveaus en opereren op zo’n hoog niveau, dat we het bestaan ervan nauwelijks kunnen bevroeden. Dan heb ik het over de absolute top; veel mensen aan de basis van veel van die genootschappen, instituten of groeperingen maken deel uit van zo’n club met de beste bedoelingen, zonder dat ze beseffen wat voor geheime agenda de mensen aan de top er op nahouden. Ik geef ook een historisch overzicht van geheime genootschappen die met elkaar samenwerken op politiek, religieus en economisch niveau en toon aan dat het niet maar iets uit het verleden is, maar dat het heden ten dage nog even actueel is. Het gaat om een massieve manipulatie waar wij dagelijks allemaal mee te maken hebben, ook al zijn we ons daar niet van bewust. Door de technologische vooruitgang van de afgelopen jaren is de wereld gecentraliseerd en is het voor een kleine groep mensen mogelijk geworden om wereldwijd controle uit te oefenen en ons te manipuleren. Ik noem deze ontwikkeling een "staatsgreep op de menselijke geest"

22

S. B.: Kunt u iets concreter zijn? D. I.: Om een eenvoudig voorbeeld te noemen: Er worden wereldwijd conflictueuze situaties gecreëerd of gestimuleerd: oorlogen, economische crisissituaties, opstanden of negatieve propaganda over bepaalde groeperingen. Het is dan de bedoeling om de publieke opinie dusdanig te beïnvloeden dat er een situatie ontstaat waarin het publiek zegt: hier moet iets gebeuren, hier moet ingegrepen worden. Lees je eigen krant met het buitenlandnieuws er maar op na. Als de publieke opinie voldoende "gemasseerd" is, treden diegenen, die in de eerste plaats het probleem gecreëerd of gestimuleerd hebben, op de voorgrond en zeggen: hier is de oplossing voor het probleem. Die oplossingen leiden op den duur tot één Wereldregering, één centrale Wereldbank, één Wereldmunteenheid en één Wereldleger, en uiteraard bepalen de machthebbers wie aan het hoofd van al die instituten komt te staan. Je kunt het bijvoorbeeld ook zien aan de ontwikkelingen in de eerste helft van de vorige eeuw: de Russische Revolutie werd meegefinancierd door bankiers en politici in het westen, met name door Wall Street bankiers als J.P. Morgan. Dit klinkt misschien vergezocht maar het is allemaal aantoonbaar, zoals het ook aantoonbaar is dat Hitler gefinancierd werd door niet alleen grote Duitse multinationals, in feite allemaal behorend tot I.G. Farben, maar ook door Amerikaanse en Zwitserse banken. Na de Eerste Wereldoorlog stelde de Amerikaanse president Woodrow Wilson voor om een organisatie op te richten die een rol zou moeten spelen bij onderlinge conflicten tussen landen om zo gewelddadige situaties te voorkomen. Dat werd de Volkerenbond die geen groot succes was, omdat niemand zich er iets van aantrok, maar waar wel later de Verenigde Naties uit voortkwamen. In mijn boeken geef ik ook aan tot welke geheime genootschappen veel politici behoren en door wie ze aan de macht geholpen zijn. Het is een zich herhalend patroon : er wordt eerst een enorm conflict gecreëerd tot iedereen het erover eens is dat het zo niet langer kan en dat er een oplossing moet komen. Zo ging het ook na de twee Wereldoorlogen: degenen die er een hand in hadden , waren dezelfden die tot de oprichting van de Volkerenbond opriepen en later de Verenigde Naties in het leven riepen. De Verenigde Naties is niet alleen een voertuig om te komen tot een Wereldregering, maar ook om één Wereldleger tot stand te brengen, en inmiddels zien we de contouren van zo’n wereldleger al in actie in diverse landen waar conflicten uitgevochten worden. S.B.: Bedoelt u hiermee te zeggen dat de centralisatie van de macht al in opmars is? D. I.: Zeer zeker, en dat toon ik ook aan in mijn boeken. Wat wij nodig hebben is niet een centralisatie van de macht, waarbij een klein groepje het voor het zeggen heeft, maar juist een spreiding van macht. We moeten toe naar een situatie waar de macht ook verdeeld is onder vele individuen die deel uitmaken van de samenleving op een lager niveau en die hen kunnen controleren. Er moet ook meer controle mogelijk zijn op hoger niveau, terwijl het tegenwoordig juist andersom is: degenen aan de top vertellen degenen onder hen wat er gedaan moet worden. Kijk maar naar de opmars van de Euro: die komt er in veel landen van Europa voordat de bevolking er echt weet van heeft. En tegen de tijd dat het tot hen door begint te dringen en er vragen rijzen, is het proces al zo ver gevorderd, dat er geen weg terug meer is, al zou


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:27

Pagina 24

Boeken

C.Scott Littleton & Linda A. Malcor From Scythia to Camelot, a radical reassessment of the legends of King Arthur, the knights of the Round Table and the Holy Grail, Garland Publishing New York/ London 2000 De achterflap belooft nogal wat: "One of the most significant scholarly works on any subject in the humanities written during this century". Ga er maar eens goed voor zitten. In deze herziene versie van hun boek uit 1994 betogen Littleton en Malcor, respectievelijk antropoloog en mytholoog uit Californië, dat een zeer groot deel van de legendes van koning Arthur en zijn ridders afkomstig is van steppenvolkeren als de Alanen en de Sarmaten, beiden weer nazaten van de Scythen. Beide volkeren, fameus vanwege hun ruiterij, kwamen tegen het einde van het Romeinse Rijk, althans gedeeltelijk, binnen de grenzen van het rijk terecht. Beide volkeren kenden een uitgebreide mythologie, nu nog te vinden bij hun nazaten, de Osseten in de Kaukasus. In die verhalen spelen zwaarden in meren, mysterieuze dames al dan niet onder water, speurtochten naar magische ketels en veel andere thema's die we kennen van de Arthurverhalen een grote rol. De Sarmaten dienden in het Romeinse leger in het noorden van Groot-Brittannië, waar ze een gevreesde eenheid vormden die vocht

24

tegen de binnenvallende Picten en Scoti bij de muur van Hadrianus. De eerste Romeinse aanvoerder van deze huurlingen was Lucius Artorius Castus in de 2de eeuw. Toeval bestaat niet. Verhalen van de Sarmaten, vermengd met de heldendaden van Castus en van de historische Riothamus die in de 5de eeuw een expeditie naar Gallië ondernam worden dan in de loop van de Vroege Middeleeuwen de bekende Arthurcyclus. Eén wezenlijk element ontbreekt nog: Lancelot, volgens Littleton en Malcor een naam die slaat op de "Alanen van Lot", een streek in het Zuiden van Frankrijk. De verhalen van Lancelot zouden teruggaan op dezelfde held van de steppenvolkeren Batraz, zodat Arthur en Lancelot eigenlijk één en dezelfde persoon zijn. Deze theorie heeft in elk geval verhelderende consequenties voor koningin Guinevere die in de Arthurverhalen op en neer geslingerd wordt tussen haar trouw aan Arthur en de passie voor Lancelot. First Knight Richard Gere had zich heel wat moeite kunnen besparen. Concluderend kunnen we zeggen dat we hier inderdaad een radicaal andere benadering van de Arthurmaterie hebben die de "Once and future king" nu eens losweekt van zijn Keltische wortels. In de westelijke streken van Groot-Brittannië zullen ze er niet blij mee zijn, maar het boek is te goed onderbouwd om zomaar van tafel te vegen. (Ger Rombouts)

Lorraine Evans Kingdom of the Ark. The Startling story of how the ancient British race is descended from the Pharaohs. London: Simon and Schuster, 2000 Bereikten de Egyptenaren ooit Engeland? Elke geschiedkundige zal dit onmiddellijk beantwoorden met "neen".. Maar Evans, een Egyptologe, meent dat dit verkeerd is: er zijn schepen teruggevonden, gestrand langs Britse kusten, die volgens haar vast en zeker dateren uit 1400 voor Christus en die in Egypte gemaakt zijn. Bovendien zouden bepaalde graven in Ierland en Enge-

land bevolkt zijn met leden van de Egyptische dynastieën. Ten tijde van Echnaton zouden bepaalde leden van zijn familie op de vlucht zijn geslagen.. Een dochter zou in Engeland beland zijn, waar zij huwde. De oudste Engelse, Welsche en Ierse teksten spreken over het feit dat de oorspronkelijke Britten uit Egypte afkomstig waren en geven zelfs de naam van de farao. Maar in de vorige eeuw werden dergelijke verklaringen met de grond gelijk gemaakt, omdat het allemaal vrij ongeloofwaardig was. Recent is echter veel nieuw bewijsmateriaal naar boven gekomen dat door vele wetenschappers niet in een correct daglicht geïnterpreteerd wordt, omdat die niet langer vertrouwd zijn met de oorspronkelijke verhalen, zo meent Evans. De Egyptenaren zouden in Ierland geland zijn, zouden vervolgens met de plaatselijke bevolking vermengd zijn en zouden zo met de rest van de bevolking geëmigreerd zijn naar Schotland, Engeland en Wales. Daar zijn sporen teruggevonden van juwelen die vast en zeker in Egypte gemaakt zijn, juwelen wiens herkomst duidelijk omschreven is, maar waar niemand graag over wenst te spreken. Een intrigerend boek dat een ware deuk in de aanvaarde geschiedenis zou moeten maken. (Filip Coppens)

Nog steeds geen abonnee ? Waarom eigenlijk niet? Het is voor u financieel voordeliger en u steunt het voortbestaan van Frontier Magazine Niet langer treuzelen, dus. Geef u op via: FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228312081, E-mail: info@fsf.nl of (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: fsffilco@glo.be

Kerristmas! John Kerr 100% Live Concert on The Internet Sat. Evening December 23 rd Virtual Internet Theatre:

www.v-theatre.com


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:27

Pagina 25

Rudi Klijnstra In de Ban van de Cirkel, Graancirkels in de lage landen Uitgeverij Indigo, ISBN: 90 6038 478 4 Hoewel het beslist niet het eerste boek op graancirkel gebied betreft , neemt het wel een uitermate bijzondere plaats in. De auteur die Nederlands graancirkel onderzoeker is vanaf het eerste uur, heeft een gedegen kennis en inzicht in het fenomeen, hetgeen reeds in eerdere boeken van zijn hand gepubliceerd werd. (Graancirkels, codes uit een andere dimensie en Andere dimensies voorbij tijd en ruimte) De auteur getuigt van een openheid naar het fenomeen, en gaat ook op minder bekende zaken in. Zo beschrijft hij in dit boek lichtverschijnselen die regelmatig in graancirkels worden waargenomen, vaak vergezeld gaand van een zoemend geluid. Rudi is geen wetenschapper, maar heeft veel affiniteit met graancirkels, leylijnen, krachtplaatsen etc. en benadert het fenomeen dan ook op een andere manier dan de wetenschap dat doet, maar geeft ook blijk van een groot respect voor wetenschappers, zoals Dr.. L. Levengood en zijn BLT team in Amerika, die veel onderzoek doen naar formaties van over de hele wereld, zo ook uit Nederland. Rudi probeert in contact te komen met datgene wat de cirkels maakt, en weet dan de hiermede gepaard gaande lichtmanifestaties fotografisch vast te leggen. Als vakfotograaf is hem dat wel toevertrouwd, en legt hij een link naar het rijk der deva’s en andere bewustzijnsvormen. Ook telepathische experimenten worden in het eerste deel van het boek beschreven, alsmede de meer reguliere zaken welke het fenomeen betref-

fen.. Heel waardevol voor graancirkel lievend Nederland is natuurlijk het tweede deel van zijn boek. Hierin treffen we een volledig overzicht aan van alle bekende graancirkelvondsten, zoal die tot het jaar 2000 zijn aangetroffen. Een compleet en goed gedocumenteerd overzicht, dat een voortreffelijk naslagwerk is voor iedereen die serieus met graancirkels doende is, maar ook voor de geïnteresseerde lezer, die niet op de hoogte was van het grote aantal formaties dat ons land in de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen. De eerste graancirkel in Nederland werd in 1986 geregistreerd, en daarmee start Rudi dan ook zijn uitgebreide archief. Deze formatie ontstond overigens op de plek, waar de auteur als klein kind vaak speelde. Het boek is helder en duidelijk geschreven, en laat zich daardoor makkelijk lezen. (Ed Vos)

Eindredaktie: Siebren van Hoog KLIKGIDS 2001, wegwijzer voor de natuurgerichte gezondheidszorg en spiritualiteit. uitgegeven door Buro Klik v.o.f., Deventer. Acht jaar geleden begonnen als een dunne, bescheiden gids met adressen in de alternatieve sector, is de Klikgids uitgegroeid tot een lijvig adresboek met uitgebreide gegevens, informatieve advertenties en een keur van redactionele bijdragen, o.a. over exotische massagevormen uit Hawaï, India en Thailand. De Hawaiiaanse Lomi Lomi Nui Massage is

bijvoorbeeld een rituele massage met een lange herkomst. De Kahuna’s, de sjamanen van het oude Hawaï, waren er de spirituele meesters. Gedachtekracht en energie-overbrenging waren ver ontwikkeld en later vastgelegd in de zeven principes van HUNA, waarin het bewustzijn in drie lagen wordt onderscheiden. Het dagelijkse bewustzijn wordt voorgesteld door de Moeder, het onderbewustzijn door het Kind of lichaam, en het hoger bewustzijn door de Vader. Lichaamsbewustzijn is voor de Kahuna’s belangrijk, en zij beschouwen het lichaam als een geschenk van onschatbare waarde, de tempel van de ziel. Daarom wordt de lomi-lomi massage ook wel tempelmassage genoemd en was vroeger het reinigende onderdeel van een inwijdingsritueel waarbij jongens of meisjes naar hun volwassen status als man of vrouw werden begeleid. Carla v.d. Berg onderging zo’n moderne versie van de lomi-lomi massage en doet er verslag van. Voor de soft-ware liefhebbers is er een informatief artikel over de Aurastar, dat de volledige aura (energieveld rond het lichaam) zichtbaar maakt op een computerscherm. Het systeem bestaat uit een computerprogramma en een sensor met drie maten handen waar je de linkerhand op legt. Iedere hand heeft punten en biofeedback energiesensoren die corresponderen met een reflexzone. De sensor elektrode verzamelt de biofeedback data, die dan naar het computerprogramma wordt geleid en vervolgens in kleuren wordt vertaald. Iedere 0.2 seconden worden alle biofeedback parameters van de handreflexpunten gemeten en tegelijkertijd wordt de verkregen informatie op het scherm geprojecteerd in full color-beeld met grafieken van de gemeten functies. Dit is nog maar een kleine greep uit de mogelijkheden: ook kan de vitaliteit van de chakra’s zichtbaar gemaakt worden om te vergelijken met de totale energiestroom in het lichaam. De Duitse filosoof Immanuel Kant stelde: "Handen zijn naar buiten gekeerde hersenen", en Edo Sprong schreef een bijdrage in deze Klikgids over diagnostische handanalyse, waarin hij handanalyse nadrukkelijk losmaakt van waarzeggerij en dat maakt zijn artikel daarom des te interessanter. Kortom: de Klikgids 2001 bevat een schat aan informatie, adressen en beschrijvingen voor een ieder die geïnteresseerd is in alternatieve therapievormen en daarbij toch graag zijn gezonde verstand bewaart. De klik-site is te vinden op www.klik.nl (Sylvia Bodnar)

25


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:27

Pagina 26


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:28

Pagina 27


Cynthia Cage

fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:28

Pagina 28

Geheimen van de Hebreeuwse Letters Duizenden jaren geleden claimden spirituele leraren uit de Joodse en Christelijke tradities dat het Hebreeuwse alfabet is samengesteld uit "heilige letters" met een speciale betekenis en van bovenmenselijke oorsprong. Door publicatie van Michael Drosnin’s "De Bijbelcode", het uitkomen van de film "Contact" met Jodie Foster en Fred Alan Wolf’s boek "The Spiritual Universe", is de aandacht gevestigd op een mogelijke samenhang tussen wetenschap en religie. De perfecte tijd voor Stan Tenen, natuurkundige en directeur van de Meru Foundation, om ten tonele te verschijnen.

Door wiskunde en Joodse mystiek samen te voegen toonde Stan Tenen aan dat de eerste regel van het boek Genesis in de Hebreeuwse bijbel een wiskundige Torus voortbrengt, d.w.z.: een omwentelingslichaam dat ontstaat als een cirkel draait om de as van een andere cirkel waarvan het vlak loodrecht staat op dat van de eerste cirkel. Als een bepaald segment wordt weggenomen uit deze "donut", weerspiegelt het de menselijke hand. Tenen stelt dat het hebreeuwse alfabet gebaseerd is op de menselijke hand, omdat deze het onderscheid tussen het zelf en de ander representeert. Het alfabet verbindt de innerlijke wereld van de geest met de uiterlijke wereld van ervaringen, net zoals onze handen dat doen: "De eerste letter van het Boek Genesis betekent "huis", het onderscheid tussen binnen en buiten", zegt hij. "Dit is het meest fundamentele onderscheid wat je, op welk bewustzijnsniveau dan ook, kunt maken." Toen Tenen het eerste woord in Genesis in "subatomaire deeltjes" brak (het woord bestaat eigenlijk uit twee kleinere woorden die "vuur" en "zeshoekige doorn" betekenen), ging hij ervan uit dat "de doorn" staat voor een tetrahedron. Hij maakte er een model van en plaatste er "het vuur" oftewel de Torus "vortex" vorm in. Het viel Tenen op, dat hij het model dat hij "Het Licht in de Ontmoetingstent" noemde ("The Light in the Meeting Tent"), eveneens de polariteit van de perfecte symmetrie (de tetrahedron) en a-symmetrie (de vortexvorm) liet zien. Terwijl hij dit bestudeerde ontdekte hij dat het zelfs veel meer facetten had dan hij tot dan toe besefte: "Toen ik door de zijkant van de tetrahedron naar de vortex keek, bleek iedere manier van kijken een letter uit het Hebreeuwse alfabet weer te geven. Ik realiseerde me dat de 27 gebaren die de letters vergezellen, overeenkomen met de 27 "voorkeursrichtingen" die gebruikt worden in de hyperdimensionale ruimte." Een dikke donkere bril dragend, lijkt Tenen de perfecte natuurkundige/wiskundige. Regelmatig onderbreekt hij zichzelf om het orthodoxe keppeltje recht te zetten dat hij op zijn lange grijzende hoofd met paardestaart draagt. Met zijn 58 jaar slaat zijn stem soms nog over als bij een teenager, vooral wanneer hij gepassioneerd raakt als hij iets duidelijk wil maken.

28

Stan Tenen Bijbels Hologram Tenen stelt dat de Hebreeuwse bijbel als een hologram gearrangeerd is: de eerste letter bevat het geheel, het eerste woord komt voort uit de eerste letter, de eerste zin uit het eerste woord, etc. "Het lijkt heel erg op wat onze wetenschappers doen", zegt hij. "We sturen informatie mee met boodschappen die we de ruimte insturen en die uitleggen hoe de gehele boodschap gedecodeeerd kan worden. Zo werken ook de compressieprogramma’s op onze computers." Hij gelooft ook dat de Hebreeuwse bijbel een functie bevat die overeenkomt met het wiskundige getal pi, en bewustzijn en het fysieke op dezelfde manier verbindt zoals pi verbonden is aan de straal en omtrek van een cirkel: "Onze straal is ons fysieke zijn en de omtrek is ons leven, onze emoties", zegt hij. "Het oude Hebreeuwse alfabet is veel meer dan een instrumentarium voor dagelijkse communicatie of overdracht van heilige teksten; de lettervormen dragen geometrische en mathematische afmetingen in zich mee, die duiden op een diepgaande kennis van het leven en het menselijk bewustzijn." Tenen heeft de indruk dat er wetmatigheden zijn in de relatie tussen de mens en de kosmos die tot nu toe alleen door Pythagoreërs en Kabbalisten werden vermoed: "Ik heb ontdekt dat deze wetmatigheden overeenkomen met numerieke patronen van sommige basale geometrische figuren zoals die in de fysieke wereld voorkomen, bijvoorbeeld de dubbele helix, de vorm van het DNA-molecuul." Geboren in Newark NJ in 1942, groeide Tenen op in Brooklyn NY in een niet-religieus Joods gezin. Hij omschrijft zichzelf als een verlegen kind, bang voor de wereld en sociaal teruggetrokken. Hij herinnert zich dat zijn moeder patience speelde en met de kaarten

Het logo van de Meru Foundation

De spiraal onder het Oog van Horus


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:28

Pagina 29

prachtig toroidaal patroon te voorschijn, een spiraal die zich ontvouwt tot een cirkel."

de eerste zin van de Hebreeuwse tekst van Genesis goochelde, iets wat in zijn latere leven van groot belang zou blijken. Op high school zat hij in een wiskunde-groepje waar hij " mooie problemen in geometrie en algebra" op het bord zag staan. "Het was", zegt hij, "een soort stoomcursus in wiskunde om snel patronen te leren doorzien. Het ging heel intuïtief, je bekeek de patronen van alle kanten en zag dan ineens de oplossing voor je." Tenen bezocht "Brooklyn Polytech", studeerde af in natuurkunde en werkte daarna bij Block Engineering in CambridgeMass., een bedrijf dat interferometers fabriceert die als spectrometer gebruikt kunnen worden. Daar deed hij praktische kennis op over de Fourier Transformatie die hem bij zijn latere levenswerk nog goed van pas zou komen. Een reis naar Jeruzalem in 1967 werd een keerpunt in zijn leven; voor de westelijke muur van de Tempel staand, werd "de wetenschapper die geen bijzondere affiniteit met religie had", geraakt door een schouwspel dat hij als "onwezenlijk" omschrijft: "Vernederde Palestijnen tegenover een dreigende Israëlische politiemacht. Ik barstte in tranen uit en bad, dat als er ook maar iets was wat ik kon doen, dat ik dat dan zou mogen weten." Secret Agent: The Prisoner Teruggekeerd in Amerika zag Tenen een aflevering van CBS’s metafysische afgeleide van "Secret Agent": The Prisoner genaamd. Oorspronkelijk was het een BBC-produktie en de aflevering ging over een geheime code; hij raakte geïnteresseerd en ging op zoek naar een exemplaar van de Bijbel: "Ik vond er een die ik ooit met Bar Mitzvah van mijn buurman had gekregen, maar sindsdien nooit meer ingekeken", lacht hij. Hij begon op de eerste bladzijde bij Genesis, en omdat hij geen Hebreeuws kende vielen zijn ogen meer op de letters dan op de woorden: "Plotseling was ik terug in het wiskundelab, ik zag een patroon en besefte dat dit erg leek op de manier waarop mijn moeder vroeger tijdens patience haar pak kaarten uitlegde." In de daarop volgende tien jaar onderzocht Tenen een eventuele bijbelcode. Hij kocht bijna 3000 boeken over heilige tradities: Hebreeuws, Christelijk, Moslim, occult en zelfs gechanneld materiaal. In 1978 verhuisde hij met zijn vrouw Cynthia naar San Francisco. Daar werd door een lokaal station de tv-serie "The Prisoner" uitgezonden. De Tenens boden aan om gratis een live-presentatie te verzorgen rond iedere aflevering: "Toen de aflevering over "De Code" aan de beurt was bemerkte ik dat het publiek vooral uit "open minded" studenten bestond, dus legde ik de eerste zin van de Hebreeuwse tekst van Genesis voor, vertelde dat het een bestaande tekst was, maar zei er niet bij dat het uit de bijbel afkomstig was." Daarna nodigde Tenen het publiek uit om de code te ontcijferen. Hij ontving veel interessante suggesties maar de doorbraak kwam pas toen studenten van de plaatselijke high school hem voorstelden de zin op te delen en in groepjes van drie letters te tellen: "zodra ik dat deed, ontstond er een parengewijs patroon. Het was als een bliksemschicht, als een tv-scherm dat zich scherpstelt. Ik schreef iedere letter op een kraal, legde de kralen uit in de volgorde van de Genesis-tekst, draaide de letters net zolang rond tot dezelfde letters of het spiegelbeeld ervan in groepjes van drie tegenover elkaar kwamen te liggen. Ik maakte de meest compacte ordening die maar mogelijk was en er kwam een

Meditatieve Dans Ervan overtuigd dat hij iets op het spoor was, ging Tenen op zoek naar een manier om verder onderzoek te financieren. Nog steeds vreselijk verlegen, dwong hij zichzelf om naar cocktail-party’s te gaan en invloedrijke mensen te ontmoeten. In 1983 maakte hij kennis met John Keeler die hielp bij de oprichting van de Meru Foundation waar Tenen sindsdien directeur van is. Ze kozen de naam Meru omdat het een groot aantal spirituele concepten insloot, zoals Tomera, een naam voor de piramide van Cheops, Sumeru, de hindoe-naam voor de driehoek van Pascal, de berg Meru waarvan gezegd wordt dat hij hemel en aarde verbindt en Meruba, de benaming voor het Hebreeuwse alfabet. In 1986 realiseerde Tenen zich dat de patronen die hij had gevonden, inhielden dat de tekst van Genesis "zichzelf letterlijk opvouwt tot een model waaruit de letters voortkomen die tezamen de gehele tekst van Genesis vormen, en wel op een dusdanige manier dat je de tekst als een meditatieve dans kunt lezen. De Hebreeuwse bijbel kan gezien worden als een sjabloon van de schepping, we kunnen dus verwachten dat in de bijbel dezelfde patronen te vinden zijn als in de werkelijke wereld", zegt hij. "De wijzen uit de oudheid bestudeerden de hemelse patronen en ik begon me af te vragen wat er zou gebeuren als we de patronen van de heilige tempels als een kaart op de tempels van onze geest zouden leggen. De patronen in de Hebreeuwse bijbel zijn dezelfde als de hemelse patronen: als je regelmatig meditatief zingt, dan weef je deze patronen in je geest en verbind je je innerlijk met de patronen van het universum." Tenen deed historische research op basis van zijn theorieën en vond dezelfde patronen telkens weer terug: "Je vindt ze bijvoor-

Light in the meeting tent

29


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:26

Aliens Marcus Day

Pagina 13

Ontmoetingen met het buitenaardse UFO-verschijningen door de eeuwen heen Contacten, waarnemingen, ontvoeringen ƒ 24,50 / 450 BEF, inclusief verzendkosten Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228-312081, E-mail: info@fsf.nl of (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: fsffilco@glo.be

Giza: The Truth

Ian Lawton en Chris Ogilvie-Herald

Het ultieme boek dat de politieke intriges rondom het Gizeh plateau in kaart brengt. Zonder iemand te sparen brengen de auteurs uiteindelijk de waarheid aan het licht in een van de grootste verhalen van de laatste jaren. Is er al dan niet in het geheim gegraven naar een ”Hall of Records”? Wie bouwde nu de Grote Piramide? Hoe oud is die Piramide? En de Sfinx? Welke rol spelen Hancock en Bauval, wereldberoemde auteurs, in een smerige handel en strijd van ego’s? De waarheid komt eindelijk aan het licht… Prijs: ƒ 66 / 1250 Bfr. (500 pagina’s, hardcover) Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228312081, E-mail: info@fsf.nl of (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: fsffilco@glo.be

Tweedehands boeken De volgende tweedehands boeken heeft Frontier Sciences Foundation in voorraad. Titel Verborgen Wereld UFO’s Operatie Paard van Troje Buitenaardse Beschaving UFO’s in Oost en West deel 1 UFO’s in Oost en West deel 2 Socorro Saucer Das Geheimnis der Amulette und Talismane

Auteur Van der Veer en Moerman John A. Keel Stefan Denaerde Ion Hobana en Julien Weverbergh Ion Hobana en Julien Weverbergh Ray Stanford R.H. Laarss

Prijs fl. 30,fl. 42,50 fl. 27,50 fl. 47,50 fl. 47,50 fl. 12,50 fl. 25,-

U kunt deze op de bekende manier bestellen. We geven geen korting op deze boeken bij grotere bestellingen. Per zending zal fl. 10,- portokosten in rekening gebracht worden. Reageer snel, want op = op. Heeft u boeken op het gebied van de grenswetenschappen welke u van plan bent om weg te doen, dan is FSF geïnteresseerd om deze van u over te nemen. Neem darvoor contact op met ons. Frontier Sciences Foundation Postbus 372, 8250 AJ Dronten, tel: 0321-380558, fax: 0228-312081, e-mail: info@fsf.nl of (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: fsffilco@glo.be

Frontier open volgens afspraak We krijgen regelmatig het verzoek of het mogelijk is de boekenvoorraad van Frontier Sciences Foundation, die in de catalogus te koop aangeboden worden, te bekijken, om zo een betere keus te kunnen maken. Wij willen u graag die mogelijkheid aanbieden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Frontier Sciences Foundation, tel: 0321-380558. De opslagplaats is gevestigd in Enkhuizen.

13


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:28

Pagina 31


Drunvalo Melchizedek

fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:28

Pagina 34

De innerlijke wereld van de menselijke geest verandert de uiterlijke wereld van de dagelijkse ervaringen

Drunvalo Melchizedek

Humpty Dumpty sat on a wall Humpty Dumpty made a big fall And all the king’s horses and all the king’s men Couldn’t put Humpty Dumpty together again. Misschien wisten ze niet hoe ze moesten bidden? De geschiedenis vertelt ons dat ‘onmogelijke dingen’ in werkelijkheid heel regelmatig gebeuren. Oude en zelfs recente historische geschriften staan vol verhalen over mensen die in feite Humpty Dumpty of het ei weer in elkaar hebben gezet, verhalen over mannen en vrouwen die ogenschijnlijk het onmogelijke hebben gedaan. Als zelfs maar een fractie van deze verslagen waar is, zijn er in de loop der geschiedenis voortdurend wonderen gebeurd en gebeuren ze vandaag de dag nog steeds. Maar hoewel de meeste mensen in oude wonderen geloven, denken velen van ons dat ze nu niet meer gebeuren. We geloven dat het tijdperk van de wonderen voorbij is. Maar als dat wat we horen juist is, als de wetenschap machteloos blijkt te zijn om de vernietiging van ons milieu werkelijk te keren, zullen we onze wereld alleen kunnen genezen met ‘metawetenschap’.. We zullen voor wonderen moeten zorgen. En dat zal alleen mogelijk zijn als we bereid zijn in onszelf de veranderingen aan te brengen waardoor we kunnen aanvaarden dat wonderen in ons dagelijks leven mogelijk zijn. We hebben allemaal over de wonderen gelezen die te vinden zijn in de bijbel, de koran, de Bhagavad Gita, de zentradities en vele andere heilige bronnen. Maar we geloven niet dat dit bewustzijnsniveau nu ook bestaat. En we denken vooral dat onze eigen vermogens niet in staat zijn wonderen te verrichten. Onze officiële media hebben ons daar natuurlijk niet bij geholpen, want ze hebben zich gericht op de menselijk drama’s van ellende, pijn en dood. Als moeder Maria verschijnt om een kind te genezen, zoals ze de afgelopen tien jaar zo vaak heeft gedaan, haalt die gebeurtenis niet het avondjournaal, zelfs niet als de gebeurtenis is gefotografeerd en als honderden mensen er getuige van zijn geweest.

sadhu of heilige man door een politieagent bijna van zijn lichaam werd gescheiden. De sadhu duwde de arm gewoon weer terug op de plek waar hij hoorde te zitten en zei de agent dat hij over drie dagen moest terugkomen, en op dat moment, zo vertelt Yogananda, was de arm genezen en wees niets er meer op dat hij ooit gewond was geweest. (Autobiography of a Yogi, Self-Realization Fellowship, 1979, p. 38-39). Dit zijn maar twee voorbeelden van de ontelbare ogenschijnlijk wonderbaarlijke gebeurtenissen waar soms wel honderden en zelfs duizenden mensen getuige van zijn geweest en waar heel vaak foto’s van zijn gemaakt. Waarom lijkt het dan alsof er geen wonderen meer gebeuren? Of misschien is het beter om te vragen: waarom geloven we er niet meer in hoewel we omringd zijn door de bewijzen van wonderen? Dat is het eerste en belangrijkste probleem: ons gebrek aan geloof, ons ongeloof. Niet geloven is het begin van het einde. Zodra we ons geloof kwijt zijn, zijn we de mogelijkheid kwijt. Het deel van de wereld waar je niet in gelooft, bestaat niet voor je. Ken je nog het verhaal van de vrouw die werd genezen doordat ze Jezus’ mantel aanraakte? Die grote meester zei haar dat haar geloof, niet Hij, haar had genezen. Dat is de aard van de menselijke ervaring. Onze overtuigingen beperken ons, maar ze kunnen ons ook genezen. We voelen ons beperkt, begrensd door de ‘stoffelijke werkelijkheid’, alsof we in een gevangenis leven van wat wel en wat niet ‘mogelijk’ is. Maar die gevangenis bestaat alleen in ons

Enkele voorbeelden van moderne wonderen: In India schept Sai Baba regelmatig vibhuti-as uit zijn handen (zie foto), letterlijk uit het niets. Dat is heel vaak gefotografeerd. Duizenden mensen hebben hem dit, en nog veel meer, zien doen. Paramahansa Yogananda heeft eens gezien dat de arm van een

34

Vibuthi-as


k

fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:28

Pagina 35

hoofd. Als we onze overtuigingen verruimen, worden we vrij. Hoe kunnen we onze overtuigingen veranderen? Als we kunnen begrijpen dat onze geloofspatronen de hindernissen op de weg naar wonderen zijn, hoe kunnen we onze bestemming dan bereiken? Hoe kunnen we over de blokken heen klimmen die op ons pad liggen? Het antwoord is heel eenvoudig: door onze geest te openen voor nieuwe, ongewone mogelijkheden. Ook al geloven we niet dat er nu, overal om ons heen, wonderen zijn, dan moeten we ons er toch langzaam voor openstellen dat dit mogelijk zou kunnen worden in ons leven. We kunnen gewoon ruimte in ons denken toelaten waar de Bron van het Leven kan binnenkomen om onze eigen wereld ten goede te veranderen. De eerste voorzichtige stap bestaat eruit ons open te stellen voor nieuwe mogelijkheden binnen onze eigen ervaringen. Want in werkelijkheid zijn we de dromers van onze wereld, en als we de mogelijkheid uitsluiten dat onze dromen overal om ons heen tot leven kunnen komen, zal dat ook niet gebeuren. We zullen ze blokkeren. Als we die mogelijkheid daarentegen toelaten, kunnen en zullen er wonderen met ons gebeuren. Het is slechts een kwestie van tijd. Zie de wereld van wonderen als een oord dat vlak achter een heel dun scherm van oude, achterhaalde ideeën ligt. Als we die oude ideeën vervangen door een openheid voor nieuwe mogelijkheden, boren we door het scherm heen en dan zullen we wonderen in ons leven gaan zien. Het is de eerste, eenvoudige stap, maar die is van cruciaal belang. Het echte werk Aangenomen dat onze overtuigingen ons niet in de weg zitten, hoe worden wonderen dan eigenlijk verricht? Overal op aarde hebben oude en inheemse volken zeer vastomlijnde procedures voor het verrichten van een wonder. Maar hoewel de woorden kunnen verschillen, lijken alle procedures bepaalde basisprincipes te volgen. Volgens de kennis van Melchizedek worden alle wonderen in de eerste plaats verricht door aandacht en intentie. Waarbij de aandacht gericht is op wat verricht zal worden en de intentie op hoe

Symbool van de Flower of Life Workshops welke van 1985 tot 1994 door Drunvalo Melchizedek gegeven zijn.

het zich zal manifesteren. Dat zijn de twee steunpilaren van het bewustzijn waarmee het wonder begint. We weten echter ook dat intentie uit drie delen bestaat. Als aan een van deze delen niet is voldaan, zal het wonder niet gebeuren. Deze drie delen zijn het DENKEN, het HART en het LICHAAM. Het DENKEN moet weten dat de intentie zal gebeuren en op de hogere bestaansniveaus al is gebeurd. Het HART moet de emotie van de gebeurtenis ervaren alsof de intentie al heeft plaatsgevonden. En ten slotte moet het LICHAAM de ervaring in zichzelf voelen, alsof de intentie zich op dat moment voltrekt. Als die drie aspecten door de oorspronkelijke intentie een geheel vormen, zal het wonder zich altijd voltrekken. In dit milieunummer van ons webblad hebben we artikelen gepubliceerd van drie schrijvers die zich specifiek bezighouden met het gebruik van bewustzijn om de zogenaamde stoffelijke werkelijkheid te veranderen. In het begin lijkt het misschien bijna of deze schrijvers het over totaal verschillende onderwerpen hebben. Maar is dat wel zo? Jullie mogen beslissen of ze iets anders of hetzelfde zeggen. Gregg Braden: Wetenschapper van mededogen De eerste schrijver is Gregg Braden. Gregg heeft drie boeken geschreven die de harten en geesten van duizenden hebben geboeid. Gregg vertelt ons hoe we door middel van een oeroude vorm van gebed opnieuw wonderen om ons heen kunnen gaan verrichten. Teksten die in dezelfde buurt zijn gevonden als de Dode Zeerollen, hebben het over deze vorm van gebed als een directe methode om veranderingen in de buitenwereld te scheppen. Door veel informatie uit deze oeroude teksten te halen stelt Gregg in zijn nieuwe boek, The Isaiah Effect, opnieuw de principes vast voor een manier van bidden die veel meer is dan gewoon praten met God, een gebed dat tot leven komt en ons in staat stelt samen met God te scheppen. Gregg laat ons zien hoe we kunnen leren onze visioenen zichtbaar te verwezenlijken in de dagelijkse, stoffelijke wereld die we de Werkelijkheid noemen. Luister goed naar deze oeroude geheimen, want ze zullen ons ook leren hoe we onze moderne wereld kunnen genezen. John Perkins: Gedaanteverwisselaars uit het Amazonegebied De volgende schrijver is John Perkins. John heeft boeken geschreven die de verbeelding van mensen op beide halfronden hebben geprikkeld. Johns materiaal is afkomstig uit de inheemse kijk op de wereld. De sjamanen in Johns boeken zijn meesters die vandaag de dag leven, verborgen in de jungle van het Amazonegebied. Ze beoefenen nog steeds de oeroude kunst om van gedaante te verwisselen zoals hun voorvaderen dat duizenden jaren lang hebben gedaan en ze doen dat met dezelfde kennis van moeder aarde en dezelfde gevoeligheid voor haar behoeften. Nadat John heeft uitgelegd hoe deze sjamanen van gedaante kunnen veranderen en een andere levensvorm kunnen aannemen, laat John ons zien hoe wij zelf het verwisselen van gedaante kunnen gebruiken als een manier om de buitenwereld en het milieu te veranderen en te genezen. James Twyman: Troubadour van de vrede James Twyman wordt de troubadour van de vrede genoemd omdat hij de wereld rondtrekt om overal waar hij komt ‘vrede te zingen’ en ‘vrede te bidden’.. Zijn gedachten weerspiegelen de wijsheid van de mensen die de geheime wereld van het menselijk bewustzijn begrijpen. Jimmy heeft samen met Gregg Braden en Doreen Virtue een boek geschreven, Praying Peace, dat in oktober bij de Findhorn Press zal verschijnen. Dat boek beschrijft gedetailleerd zeven wegen naar vrede.

35


Hans Pluut en Marc Vredeveldt

fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:28

Pagina 37

Vijven en Zessen Dit is het tweede deel van een speurtocht langs gebouwen met occulte symbolen: wat is de betekenis ervan en waarom worden ze gebruikt? In de vorige aflevering stonden de cijfers 5 en 6 centraal, alsmede de fakkel en de uil. Lees verder, wandel mee en verwonder u, misschien kijkt u daarna met nieuwe ogen rond in uw eigen stad.

Drie-Eenheid : Vele verschijnselen in het leven manifesteren zich als drie-eenheden. Ruimte als lengte, breedte en hoogte. Tijd als verleden, heden en toekomst. Elektriciteit als weerstand, spanning en stroom. Atomen als protonen, neutronen en elektronen. Materie als vast, vloeibaar en gas. Voeding als koolhydraten, eiwitten en vetten. Ras als negroïde, mongoloïde en caucasisch........De drie-eenheid is daarom een krachtig archetype dat een onderliggende orde in de wereld der fenomenen suggereert. Een andere indicatie hiervan vinden we in het systeem der getallen.(1). In een vernuftig staaltje wiskunde , genaamd de driehoek van Pascal, openbaart zich onverwacht de drie-eenheid als zelf-genererend principe: De serie bestaat uit de coëfficiënten van de vergelijking (a + b) tot de macht n

Sierpinski maakte van elk oneven getal een zwart blokje en van elk even getal een wit blokje

bv. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 Elk getal in een rij bestaat eigenlijk uit de som van 2 naastliggende getallen uit de vorige rij. De som van de getallen van elke rij is steeds een macht van 2. De wiskundige Sierpinski kwam op het idee om van elk oneven getal een zwart blokje te maken en van elk even getal een wit blokje. En zie: Hieruit ontstaat een drievoudig symmetrische figuur, te vergelijken met een hologram en een "fractal". In de taal openbaart de drie-eenheid zich in woord-klanken als ben (schots) en tel (hebreeuws) welke berg (top) betekenen. De Griekse driehoekige letter delta is ook een symbool voor de bergtop. Het Nederlandse woord terp bv. stamt af van het Hebreeuwse /

Driehoek van Pascal in schema weergegeven

Driehoek van Pascal driedimensionaal weergegeven. Arabische tel of tell. Nederlandse bel-maatschappijen heten niet voor niets Tel-fort, Liber-tel of Ben. De kroonsteen van een Egyptische piramide was zelf ook een piramide en heette een Ben-Bensteen. De Big-Ben is de grote klok (bel, delta-vorm) bovenin de toren van het engelse parlementsgebouw.

De kroonsteen van een Egyptische piramide was zelf ook een piramide en heette een Ben-Ben-steen.

37


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:28

Pagina 38

De wereldgrid

Big Ben in Londen In de wetenschap is God, de grote drie-eenheid, de Big Ben vervangen door de Big Bang. Nauwelijks verschil, dus. De Big-Bang klank was ook te horen in de veertiger jaren toen de eerste atoombom ontplofte op de Trinity-site, New-Mexico. Het symbool voor radio-actief afval bestaat frappant genoeg uit drie delta’s. De eerste waterstofbom, ontworpen door Edward Teller (!), detoneerde op het eilandje Bikini (2 x bergtop) tijdens operatie Crossroads. De term "crossroads" refereert eigenlijk aan de kruispunten in het netwerk van meridianen, ley-lijnen ofwel kanalen van electro-magnetische energie waarmee onze hele planeet omwikkeld is. De Nieuw-Zeelandse onderzoeker Bruce Cathie ontdekte tijdens zijn speurwerk naar dit wereld-grid op een gegeven moment dat atoombomproeven alleen konden slagen, wanneer zij precies op zulke kruispunten plaatsvonden en alleen op precieze momenten in de tijd, die te maken hadden met de stand van de zon. Enige afwijking van deze parameters deed de test mislukken. (2) (Een symbool voor de crossroads is natuurlijk de letter x, waarover in een later hoofdstuk meer.) De eerste engelse atoombom ontplofte op het eilandje Montebello: Berg van Bel betekent dat. Deze Berg van Bel wordt heden ten dage nog in ere gehouden met de naam van de jaarlijkse wereldelite-bijeenkomst: De Bilderberg-summit. Bel, Bil of Baal zijn drie namen voor de zonnegod die aan de top stond van de Babylonische "heilige" drieeenheid. Deze Bel klinkt nog steeds bekend in de oren via vele

38

namen als Babel, Babylon, Baalbek, Bijbel (Hebreeuws) en Balkan, Belgrado, Bulgarije, Albanië en België, Belfort en Bill, Beltane, Balmoral, Balliol (Engels/Schots). Waarom? Deze namen liggen allemaal op de route van Baal-aanbidders, de Phoeniciers vanuit het Nabije Oosten naar Brittanië. In het bijbelverhaal " Bel en de Draak" worden zowel Bel als de Draak (de Slang) door de profeet Daniel weliswaar ontmaskerd als machteloze, ineffectieve goden (3), volgens ons oefenen zij ondergronds nog steeds grote invloed uit, via hun symbolieken. We zien vaak dat goden niet graag in hun ware gedaante afgebeeld, dus herkend wensen te worden ,zoals in de Islam, of dat hun ware naam niet mag worden uitgesproken, zoals bij de Joden. (Zouden ze misschien daarmee hun kracht verliezen of hun ziel kwijtraken, net zoals om die reden bepaalde groepen mensen niet gefotografeerd wensen te worden? Of hebben ze iets anders te verbergen?) Vandaar in ieder geval dat telkens symbolieken opduiken als tussenstation voor contact tussen goden en mensen. Vandaar dat verschillende priester-culturen hun goden vaak verbeelden als bergen of bomen, groot en oud. De Babylonische drie-eenheid bestaat naast Bel uit Semiramis, zijn vrouw en Tammuz, zijn zoon. Semiramis betekent takdraagster. Een van haar symbolen is de duif die een tak draagt. Tammuz

Het logo van de Bossche voetbalclub


fr0606_2009.qxd

09-06-2009

21:29

Pagina cov4

Sterrenbeeld van Horus Wim Zitman Uniek kleitablet brengt bakermat van de Egyptische beschaving voor het eerst in kaart

Iedereen verwondert zich over de precisie en kunde waarmee de oude Egyptenaren hun piramides bouwden. Deze verwondering blijkt niet alleen van toepassing op hun gebouwen, maar ook op de manier waarop zij hun leefgebied ruimtelijk ordenden. Zitmans fascinerende onderzoek toont aan dat de Egypenaren hun land en piramidenveld ordenden op basis van diepgaande kosmische kennis. Het grondgebied blijkt zo een beeld van de hemel. Tijdens zijn studie ontdekte de auteur ook een 'missing link' in de geschiedenis van de mensheid: een bloeiende, invloedrijke cultuur, die voorafging aan die van de Soemeriërs en de oude Egyptenaren.

ƒ 49,50 / 995 BEF inclusief verzendkosten

Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 0321-380558, Fax 0228-312081, E-mail: info@fsf.nl of (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: fsffilco@glo.be

Frontier Magazine 6.6 november / december 2000  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: -...

Frontier Magazine 6.6 november / december 2000  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: -...

Advertisement