Page 1

09-06-2009

19:34

Pagina cov1

Graancirkels

UFO’s

fr0504_2009.qxd

juli / augustus 1999 jaargang 5 nr. 4 ƒ 7,95 / 145 Bfr. / € 3,60

Ontdekking van een buitenaardse schedel?

Wit poedergoud Aardlichten Is er een natuurlijke verklaring voor UFO’s?

De Megalieten van Malta Wie bouwde de reusachtige tempels op dit zonne-eiland?

Heilige Graal

Vrije energie

Buitenaardsen

Atlantis

De Graal substantie per toeval ontdekt?

Valse buitenaardse wezens Woordvoerster van ”onze scheppers” identificeert zich met Sfinx Raad van Negen een grote leugen? Wie wil ons in de buitenaardse wezens van de ster Sirius laten geloven?


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina cov2

Verbaas uzelf ...

Laurence Gardner

OORSPRONG VAN DE GRAALKONINGEN

Johannes & Peter Fiebag DE EEUWIGHEIDSMACHINE

Een controversieel en uniek boek over de ontbrekende schakel tussen de Nephilim en de eerst mens

Een Semitische nomadenstam sleept een raadselachtig object door de Sinaï... Een speurtocht door 32 eeuwen geschiedenis...

Zo'n tweehonderd jaar geleden ontdekte een argeloze houthakker op Oak Island voor de kust van Canada een geheimzinnige schuilplaats, waarin een raadselachtig heilig voorwerp zou zijn bewaard: OThIQIVMIN, de eeuwigheidsmachine, een buitenaards voorwerp dat 3200 jaar geleden naar de aarde is gebracht en sindsdien de geschiedenis van de mensheid heeft beïnvloed. De speurtocht van de auters leidt hen terug in de tijd, via de Ark des Verbonds naar de Tempel van Salomo, de Tempelridders, het mysterie van de Heilige Graal en de Amerika-expeditie die de Schot Sir Henry Sinclair precies 600 jaar geleden ondernam. Zij komen uiteindelijk tot de slotsom dat de Israëlieten tijdens hun omzwervingen door de Sinaï een buitenaards voorwerp ter beschikking kregen gesteld, dat zij met manne voedden. Het voorwerp werd in de Ark des Verbond vervoerd en belandde uiteindelijk, na vele omzweringen, in Amerika. Een adembenemende speurtocht door de religie en geschiedenis.

f 49,50 / 995 Bfr. / € 22,50

Gardner gaat terug naar het allereerste begin van de mensheid. Traditioneel wordt in zo'n geval altijd teruggegrepen naar het boek Genesis, maar er blijken oude Sumerische geschriften te bestaan die veel meer kunnen vertellen over de herkomst van het menselijk ras. Het Oude Testament heeft lange tijd als enige bron voor de oorsprong van de mens gegolden, maar onlangs hebben oude teksten uit andere culturen een andere invalshoek geboden. Zo is er sprake van Nephilim en Anunnaki, "zij die neerdaalden". Deze Nephilim waren van groot belang voor de ontwikkeling van de mensheid: zij voerden onderling oorlog, vernietigden een groot deel van de wereld, maar probeerden wat resteerde van de mensheid vervolgens te redden. Zij hadden gemeenschap met de mens, waaruit de Cro-Magnon ontstond, van wie de huidige mens op zijn beurt afstamt. Zij stonden eveneens aan het begin van de Sumerische monarchie. MAar wie waren zij? Alles wijst erop dat zij afkomstig zijn van een andere planeet.

f 39,50 / 795 Bfr. / € 17,50

Verschijning in september 1999 Richard Andrews

DE NAVEL VAN DE WERELD De verborgen geschiedenis van de Tempelberg vanaf de Ark tot over het derde millennium met de meest recente archeologische vondsten De Tempelberg in Jeruzalem heeft verschillende geloven gehuisvest - het Christendom, maar ook de Islam bouwden er hun tempel en moskee. Moord, oorlog en verwoesting is ook geen onbekende voor de berg. Richard Andrews brengt de geschiedenis en archeologie van deze beroemde plek in beeld. De bouw en de verwoesting van de twee tempels, met verbanden tot de Essenen, de Dode-Zeerollen, de Ark des Verbonds en het leven van Jezus. Ook de belangstellingin recente tijden komt aan bod: van Napoleon tot Charles Warren en Parker en hun zoektocht naar de Ark des Verbonds. Een fascinerend overzicht van de historie en archeologie van een van de meeste boeiende plekken op aarde.

f 49,50 / 995 Bfr. / € 22,50

Te bestellen bij Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel. 015-3109566, Fax. 0321-318892, E-mail: frontier@xs4all.nl Voor België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, Tel./fax 03/777.66.57, E-mail: fsffilco@glo.be

Tirion54.p65

1

12/06/99, 10:48


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

3 4 7

9

12

15

19

22

25

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright laten we rusten bij de auteur zelf. De copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation 1999

27

31

34

36

38 40

Pagina 1

Redactioneel Globescoop Vreemde Zaken Wetenschappers en theologen over ET en godsdienst; Implantaat team uit elkaar; Multi-planeten systemen teruggevonden rondom zon-achtige ster; Jaar 2000= jaar van de UFO’s?; Het universum – hoe oud is het?; Buitenaardse wezens hebben geen rechten op aarde Buitenaardse schedel? In de Amerikaanse staat Texas werden een schedel en een skelet teruggevonden die volgens bepaalde onderzoekers mogelijk van buitenaardse oorsprong zijn. Het Sirius-schandaal Een nieuw boek van de Engelse auteurs Picknett en Prince toont aan hoe een groep van mensen ons jarenlang hebben willen laten geloven dat wij in ons verleden bezocht zijn door buitenaardse wezens van Sirius. Het boek Het SiriDe Stargate Conspiracy us Mysterie van Robert Temple kadert in deze samenzweopenbaart de werkelijkheid ring. achter Egyptische raadsels en De Raad van Negen: buitenaards of menselijk? het Sirius-vraagstuk Een van de meest bekende “channels” van dit moment zijn de Raad van Negen, die onder andere in boeken zoals De Uitverkoren Planeet naar voren treden. Nu blijkt dat deze “Raad” meer dan waarschijnlijk van aardse oorsprong is, maar mogelijk een experiment is van de CIA om te achterhalen hoe men de mensen kan bedwingen door hun verhalen van buitenaardse wezens voor te schotelen. Malta: Het eiland der reuzen Het kleine eiland in de Middellandse Zee bevat een aantal unieke megalithische bouwwerken die meer dan vijfduizend jaar geleden, voor de tijd van de Grote Piramide en Stonehenge, in elkaar geknutseld werden. Een zoektocht naar het antwoord op het hoe en waarom. Als nachtmerries uitkomen – het klonen van mensen Klonen is momenteel een onderwerp dat een enorme evolutie kent. Mogelijk zijn we reeds in staat om mensen te klonen. Katherina Wilson, die een UFO-ontvoerde meent te zijn, gelooft echter dat de Amerikaanse overheid reeds lang bezig is met het klonen van mensen. Het witte goud der goden Witpoeder goud is volgens de ontdekker, David Hudson, de werkelijke graal. Het zou bijzondere fysische eigenschappen kennen en zou de mens zo veranderen dat hij als een god wordt. Ernstige beweringen, maar weerstaan zij de toets van de wetenschap? Aardlichten: de verklaring van het UFO-mysterie? Zijn UFO’s niets meer dan een energie die de aarde losmaakt wanneer de aardkorst onder aanzienlijke druk, zoals een aardbeving, geplaatst wordt? Een aantal wetenschappers zijn er van overtuigd dat dit inderdaad de uitleg is voor een aantal UFOmeldingen. De Indianen en Azteken spreken over UFO’s en verleden en toekomst De Indianen en Azteken menen allebei dat zij sterrenkinderen zijn: dat zij letterlijk afkomstig zijn van andere planeten, of althans: hun voorouders. Hierdoor volgen zij niet alleen het UFO-fenomeen met bijzondere interesse, maar zijn zij ook zeer geïnteresseerd in oude culturen en de mogelijkheid dat bepaalde bouwwerken door hun buitenaardse voorouders vervaardigd werden. “En dan verdween de zon…” Op 11 augustus 1999 vindt de laatste zonsverduistering van dit millennium plaats. Ze was onder andere aangekondigd door Nostradamus. De kalender van de Azteken plaatst voor die datum ook belangrijke verschuivingen. Zal er op die dag dus iets belangrijks gebeuren? Bijna-botsing tussen vliegtuig en UFO Een vlucht van Swissair kwam twee jaar geleden bijna in botsing met een UFO. Was dit incident een uitzondering of is het zo dat de burgerluchtvaart vaker bijna in botsing komt met een onbekend voorwerp? Alexandria Uit Egypte heb ik hem geroepen; The Stargate Conspiracy; Penetration; Alien Abductions Agenda/Aangekondigd

1


Tijdschriften die tijd en ruimte doorbreken

fr0504_2009.qxd

mags.p65

09-06-2009

19:34

Pagina 2

Atlantis Rising

Nexus New Times

The Electric Universe: New clues to the ancient thunderbolts of the Gods Breaking through to the future A conversation with remote viewer Joe McMoneagle In pursuit of the truly strange: an interview with Linda Moulton Howe Premonitions of disaster: do disasters cast their shadows before them? The art of casting out evil spells

Los nummer: f 10,- / € 4,50 Abonnement: f 45,- / € 20 (6 nrs.)

Los nummer: f 10,- / € 4,50 Abonnement: f 60,- / € 27,50 (6 nrs.)

Borderlands Magazine

Project Censored: the year’s most ignored stories Prisons for profit Edgar Cayce’s Cancer Remedy The Transistor: technology from ETs? Alien abductions: a military connection?

World Explorer’s Club

HIV not the cause of AIDS Millennium bug and the industry of Hysteria Baron von Reichenbach Transmutations of Silver to Gold The End of Fossil Fuels

Los nummer: f 10,- / € 4,50 Abonnement: f 50,- / € 23 (1 jaar lidmaatschap) Subterranean tunnels and the hollow earth mystery The Lost pyramids of Peru The sunken city of Yonaguni, off the coast of Japan The mummy’s curse Dinosaurs in Mayan history

Los nummer: f 13,- / € 5,90 Abonnement: f 50,- / € 23 (4 nrs.)

Sedona Journal Los nummer: f 16,95 / € 7,70 Abonnement: f 195,- / € 89 (12 nrs.) Sixth dimensional dances with humans Christ Consciousness The Star Nation People Millennium changes in humans and the Earth ET visitors speak to Earth ... and other channels

Speciale aanbieding: f 39,95 / € 18,10 voor één pakket met oude nummers van elk tijdschrift

The Probe Los nummer: f 10,- / € 4,50 Abonnement: f 40,- / € 18 (4 nrs.) The year 2000 bug and how to survive the millennium Oklahoma bombinb The US Military Mind Control experiments The Dangers of Fluoridation Interview with Walter Bowart Space Travellers and how they seeded the universe The Sherman Skolnick Report

Voor abonnementen, losse nummers en nadere informatie: Frontier Sciences Foundation Postbus 372, 8250 AJ Dronten Dendermondse steenweg 56, (Nederland), Tel. 015-3109566, Fax 03219100 Sint-Niklaas (België), Tel/fax 03/ 318892, Email frontier@xs4all.nl 777.66.57, Email fsffilco@glo.be

1

12/06/99, 10:19


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 3

Hoofdredactie: Filip Coppens Herman Hegge Redactie-medewerkers: Monique Hoppenbrouwer Jeroen Kümeling Simon Langbroek Jubbe Muller Mirjam Van Dijk Medewerkers: Andy Denne Maurits Enthoven Joke Hegge Bas Meijer David Hatcher Childress Bart Jan Hooijkaas Nancy Polet Hans Overbeek Ger Rombouts Marc Vredeveldt Lay-out: D-Sine & PDB Distributeur: Betapress Abonnementen/advertenties: Tel. 015-3109566 Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement. Redactie Frontier 2000: Ds. C. Spoorlaan 3, 2631 DA Nootdorp, Nederland Tel. 015-3109566 E-mail: frontier@xs4all.nl

Het nieuwe millennium nadert nu met rasse schreden: nog minder dan een half jaar te gaan. De zonsverduistering van 11 augustus, wat onder andere Nostradamus reeds gemeld had en die sindsdien door velen als een belangrijke gebeurtenis bestempeld is, staat nu letterlijk voor de deur. Een aantal onderzoekers menen dat hetzelfde zal gebeuren als in Mexico, enkele jaren geleden: dat de verduistering het begin zal zijn van een lange, grote UFOgolf die West-Europa zal “teisteren”. Misschien worden we dus wel het nieuwe millennium ingeleid met UFO’s … Of wij echter met een vredig hart dat nieuwe millennium kunnen betreden, daarover hebben de Engelse auteurs Lynn Picknett en Clive Prince zo hun twijfels. Hun onderzoek, waar de redactie van dit tijdschrift aan meewerkte, brengt immers verbazende resultaten naar boven. Onderzoekers zoals Bauval, Hancock, John Anthony West en Robert Temple hebben lange tijd niet het achterste van hun tong laten zien. Terwijl de wereld in de waan werd gelaten dat deze personen alleen maar de waarheid, die door de wetenschap verscholen werd, wenste te ontbloten, blijkt nu dat zijzelf onderdeel zijn van een “samenzwering” (hoewel dit niet het juiste woord is) om een nieuwe godsdienst in het leven te roepen, waarbij buitenaardse wezens van Sirius, die hier in ons ver verleden geweest zijn, centraal staan. Kortom: zij maken misbruik van feiten en hebben zo het hele veld in diskrediet gebracht. De waarheid – en de reële mogelijkheid dat er inderdaad buitenaardse wezens in ons verleden aanwezig waren en misschien nog steeds zijn – is zo geweld aangedaan. In deze Frontier besteden we dan ook ruim aandacht aan dit boek, hoewel we voor de volledige uiteenzetting wel moeten verwijzen naar het boek zelf, wat onlangs recent verschenen is. Ook in dit zomerseizoen roeren de graancirkels zich weer. In Engeland zijn er al weer vele bijzondere figuren verschenen, maar ook in Nederland is het seizoen van start gegaan. Een van de meest opmerkelijke formaties tot nu toe is in Limburg ontstaan, waarbij aardappelloof in de vorm van een middelgrote cirkel van zeven meter doorsnede was platgeslagen. Formaties in aardappelen worden niet vaak waargenomen, daar de plant zich snel hersteld, zodat de vorm na een paar dagen niet meer waar te nemen is. In de komende nummers van Frontier zullen wij u meer laten weten over de oogst van de graancirkels van 1999.

De redactie

Verantwoordelijke uitgever: Frontier Sciences Foundation: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, België Tel./Fax 03/777.66.57 E-mail: fsffilco@glo.be Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Nederland, Tel. 015-3109566 Fax 0321-318892 E-mail: frontier@xs4all.nl http://www.f-s-f.com 3


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 4

Krantenkiosk De bionische vrouw 9 april 1999 De bionische vrouw zou mogelijk zeer snel een realiteit worden, zelfs eerder dan Hollywood een filmversie van de populaire TVserie produceert. Onderzoekers van de De Montfort-universiteit in Leicester, Engeland, hebben met succes poreuze siliconen gehecht aan volwassen dierlijke cellen, een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van weefsel dat kan reageren op siliconen. “De mogelijkheid om dierlijke cellen te cultiveren met poreuze siliconen biedt grote mogelijkheden om in de toekomst sensoren die biologisch reageren met cellen te bouwen”, zo stelt professor Sue Bayliss. De enige tests die nog uitgevoerd dienen te worden is of de siliconen inderdaad niet toxisch zijn voor de mens. Toepassingen zullen echter nog niet zo snel ontwikkeld worden, zo meent zij. De ontdekking van poreuze siliconen was in feite een flater. Tijdens een proces om siliconen meer efficiënt te maken, leerden wetenschappers dat het materiaal tevens getolereerd werd door het menselijke immuunsysteem. Om dergelijke bionische aanvullingen te laten reageren op menselijke wensen, zou het materiaal direct door het brein aangestuurd moeten worden en met het zenuwstelsel verbonden zijn. Dergelijke toepassingen zijn reeds jaren in vitro beschikbaar. Maar die moeten nu “verpakt” worden in biocompatibel materiaal om met het levende weefsel verbonden te worden. Mogelijke toepassingen zijn bionische ledematen, oren en ogen. Ook sensoren om pijn en ziekte van een lichaam te meten zouden vervaardigd kunnen worden.

Twee nieuwe soorten zwarte gaten 14 april 1999 Astronomen verklaarden dat ze twee nieuwe vormen van zwarte gaten ontdekt heb-

4

ben: rustige, super massieve, maar ook middelgrote die ongeveer zo groot zijn als onze Maan. Niemand heeft echter ooit een zwart gat gezien. Een dergelijk gebied zuigt letterlijk elk stuk materie op en laat geen enkel licht door. Onmogelijk om te zien dus, maar wetenschappers leiden hun bestaan af uit de kosmische activiteit die zich rondom dergelijke gaten afspeelt. Wetenschappers geloofden dat er slechts twee soorten waren: restanten van dode sterren en super massieve gaten, die gevormd waren tijdens het ontstaan van het universum. De eerste soort had de massa van enkele sterren, terwijl de andere de massa van miljarden sterren in zich droegen, ook al besloegen zij slechts een gebied dat zo groot is als ons zonnestelsel. De nieuwe types zwarte gaten zijn zowat tien tot honderd keer de massa van de zon, maar zijn samengebald in de vrij kleine ruimte, ter grootte van de maan dus.

De snelweg van het licht 17 april 1999 Wetenschappers lijken steeds meer de ideeën van de science fiction schrijvers te benaderen. Ze zijn er nu in geslaagd om een “lichtschip” de lucht in te sturen Op 16 april vertelde professor Leik Myrabo dat hij een “vliegende schijf” gebouwd had. “Het is het resultaat van een transatmosferische voertuigontwikkelingsproject dat op de Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, New York gehouden werd.” Het microgolf “lichtschip” dat bestudeerd wordt door Myrabo en zijn leerlingen ziet eruit als een “vliegende schotel” omdat de vorm gebaseerd is op de werking van de fysica. Het werkende model is een klein, 25-gram zwaar voorwerp dat voortbewogen wordt op een infrarode laserstraal (licht) die zo’n 10 kilowatt bedraagt. Die proefnemingen gebeuren in White Sands

Missile Range, in New Mexico. Myrabo meent dat we sinds de eerste raketmotor, ontwikkeld door Dr. Robert Goddard en voor het eerst gelanceerd op 16 maart 1926, niet veel vooruitgang hebben geboekt. Zelfs de technologie die ons naar de Maan bracht, zo stelde hij, gebruikte nog steeds hetzelfde principe. “Mijn doelstelling is om de kosten om de ruimte in te trekken te verminderen met een factor duizend.” Myrabo zegde dat hij reeds dertig jaar aan het project werkt en dat het volkomen milieuvriendelijk is. Sinds 1972 werkt hij modellen uit die gebaseerd zijn op het idee van Arthur Kantrowitz, die lasers wilde gebruiken om satellieten te lanceren. Zijn eerste ontwerp was een voorwerp met een diameter van vijf meter, waar plaats was voor vier personen. De voorkant was zo gevormd dat die het coherente laserlicht reflecteert. Dat licht verwarmt de lucht, die een straalmotor wordt, zodat het voertuig omhoog gekatapulteerd wordt. De laser zelf zou zich in een baan rond de aarde bevinden. Verdere applicaties die hierop gebaseerd waren, riepen zelfs interesse op bij de leiders van het Strategic Defense Initiative, SDI, of “Star Wars”. Zijn volgende bedoeling is om een 150 kilowatt laser te gebruiken om een model 30 kilometer de hoogte in te duwen. Een laser met een kracht van 1 gigawatt zou dan satellieten in een baan rond de aarde kunnen brengen. Hieruit ontstond het idee om een “lichtschip” te maken. Die moest microgolven gebruiken, geen lasers, daar dat ondertussen reeds als “minderwaardig” aanzien wordt. Het prototype zou twaalf personen kunnen huizen en zou zo’n twintig meter lang zijn. Het voertuig zou gemakkelijk sneller dan het licht kunnen vliegen, zelfs 25 keer sneller. Indien de inhoud bovendien correct gebalanceerd wordt, dan zou het voertuig die geluidsmuur doorbreken zonder nauwelijks een geluid te maken. Met de prototype zal alleen NASA en het


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 5

Amerikaanse leger met het toestel kunnen experimenteren. De Luchtmacht zou de bemanning – in ware science fiction stijl – de longen vullen met een zuurstof rijke vloeistof, ter bescherming. Indien alles succesvol is, zou men rond de wereld kunnen vliegen in negentig minuten; de afstand tot de maan zou overbrugd worden in nauwelijks vijf en een half uur.

DNA Database? 26 april 1999 De Amerikaanse volksvertegenwoordiger Ron Paul wil beletten dat de Amerikaanse bevolking hun biometrisch profiel opgeslagen krijgt in een database. De overheid wil immers een dergelijke database aanleggen, waarbij DNA, foto’s en oogscans in zullen opgenomen worden. “Waar je ook maar kijkt, lijk je te stoten op een zoveelste poging van de overheid om zoveel als mogelijk kan informatie over de gewone burger te bewaren.” Paul, een Republikein uit Texas, is ondertussen gegroeid tot een belangrijke speler die opkomt voor de privacy van de burger. De eerste keer dat hij zo onder de aandacht kwam, gebeurde toen de Amerikaanse Geheime Dienst bijna drie miljoen gulden besteedde aan Image Data, die een database moesten ontwikkelen waarin alle rijbewijzen van de Verenigde Staten in bijgehouden zouden worden, inclusief de foto’s die op het rijbewijs stonden. Ondertussen zijn er reeds rechtsgedingen aangespannen tegen dit initiatief. “Het feit dat de overheid hier geld aan besteedt, getuigt alleen maar van het feit dat men in die richting gaat”, zo stelt Paul. “Deze ontwikkeling heeft volgens mij een geurtje, en ik meende dat ik het onder de aandacht moest brengen van mijn collega’s.” Paul hoopt nu dat een wet aangenomen wordt die elke database met daarin genetische gegevens (zoals DNA) illegaal zal maken. Dergelijke databanken stelt de overheid in staat om op basis van fysieke kenmerken, niet alleen elke dader van een misdaad te vinden (mits die sporen nalaat), de gegevens tonen eveneens elk gebrek of afwijking.

Vroegste schrift gevonden 5 mei 1999 Het zijn drukke tijden voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de vroegste sporen

van het geschrift. Een nieuwe ontdekking in Pakistan heeft immers mogelijk het oudste geschrift ooit teruggevonden. Markeringen op potscherven zouden 5500 jaar oud zijn. Ze werden teruggevonden te Harappa, een stad waar zich vroeger een grote stad van de zogenaamde “Indus beschaving” bevond. In 3500 v. Chr., toen de markeringen aangebracht waren, was het nog een kleine stad, maar zo’n duizend jaar later, toen de Indus beschaving in volle bloei kwam, was het een centrum van die beschaving. Tot 1900 v. Chr. bleef de stad bewoond. Experts menen dat de markeringen mogelijk de inhoud van de potten moest aanduiden. Volgens Dr. Richard Meadow van de Amerikaanse Harvard Universiteit, tevens diegene die de ontdekking deed, zouden de markeringen mogelijk de aller oudste sporen van het schrift zijn. Vorig jaar werden kleitabletten teruggevonden in Egypte. In het graf van koning Scorpion zag men primitieve woorden neergeschreven; die dateerden uit 3300-3200 v. Chr. In Sumerië heeft men het eerste schrift gedateerd op 3100 v. Chr. “Het is echter niet helemaal duidelijk wat “geschrift” betekent. Symbolen werden reeds veel eerder gebruikt. Onze ontdekking”, zo vervolgt Meadow, “gebruikt symbolen die later ook in het schrift van de beschaving van de Indus vallei terug te vinden zijn. Het is onze bedoeling om nog meer dergelijke vondsten te doen en zo de ontwikkeling te kunnen observeren hoe deze symbolen evolueerden in die taal.” Wat de inscripties betekenen, is een veel moeilijker probleem. Niemand begrijpt immers die taal, daar zij uniek was en nu dood is. Er is bovendien geen enkel document waarbij aan de ene kant een tekst staat in een taal die men kent en aan de andere kant een tekst met daarop de taal van de Indus Vallei. Dit was de methode die gebruikt werd om de hiërogliefen te ontcijferen. Dr. Meadow meent dan ook dat het mogelijk is dat men nooit weet wat de inscripties bedoelen. Wat wel bekend is, is dat de beschaving niet hield van klasseverschillen. Ze was ook niet happig op het vertoon van rijkdom. Ook grote monumenten of rijk gevulde graven genoot geen voorkeur. Het lijkt alsof zij een vredelievend volk waren die hun kunst graag op kleine schaal uitbeelden. Rond 1900 v. Chr. lijkt er een einde aan de beschaving te zijn gekomen toen de inwoners besloten om naar het Oosten te verhuizen, naar Indië en de Ganges. Deze ontdekking zorgt in elk geval voor de voorlopige conclusie dat het schrift mogelijk op drie verschillende plaatsen, tussen

3500 en 3100 v. Chr. is ontstaan.

Oude Egyptische weg 22 mei 1999 De American Society of Civil Engineers beweert dat zij in Egypte ‘s werelds oudste geplaveide weg teruggevonden hebben. De weg is gebouwd uit grote blokken kalksteen en zandsteen, in 2575 v. Chr. De weg was ooit meer dan tien kilometer lang en verbond een mijn met een meer waar de stenen die uit de mijn afkomstig waren op schepen geladen werden. Een stuk van drie mijl lang, in de Fayoum-provincie, heeft de tand des tijds echter weerstaan. In juli 1999 zullen toeristen voor het eerst kennis kunnen maken met de vondst.

Nieuw element teruggevonden 23 mei 1999 Wetenschappers hebben recent het zwaarste element dat de wetenschap momenteel kent teruggevonden. Voorlopig heeft men het “Administratium” gedoopt. Het element heeft geen protonen of elektronen en heeft zo een atoomnummer van nul. Het heeft echter wel een neutron, 125 assistent-neutronen, 75 vice neutronen en 111 assistent vice-neutronen, waardoor het een atoommassa van 312 heeft. Deze 312 deeltjes worden samengehouden door een kracht die opgewekt wordt door de continue uitwisseling van meson-achtige deeltjes die moronen genoemd worden. Doordat het geen elektronen heeft, is het moeilijk te herkennen. Chemisch kan men dit wel, daar elke reactie die in contact met het element komt gestopt zal worden. Volgens de onderzoekers duurt een reactie die normaliter minder dan een seconde tijd in beslag neemt maar liefst vier dagen wanneer die reactie plaatsvindt in contact met Administratium.

Dolly’s DNA beschadigd 26 mei 1999 De wetenschappers die het eerste gekloonde dier, een schaap, maakten en haar de

5


Kelly Van de Wouwe

fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 9

Buitenaardse schedel? Vanuit de Amerikaanse staat Texas komen twee berichten dat daar twee vreemde schedels teruggevonden zijn. Sommige onderzoekers menen echter dat die schedels van buitenaardse wezens afkomstig zijn… of dat in elk geval kunnen zijn.

In de X-Files film Fight The Future speelt het centrale drama, namelijk de vondst van resten van buitenaards leven hier op aarde, zich af in de Amerikaanse staat Texas. Alsof geïnspireerd door de film, is in de afgelopen maanden in die staat een ware controverse ontstaan omtrent de ontdekking van twee skeletten die volgens sommige bronnen mogelijk van buitenaardse oorsprong zouden kunnen zijn. Geval één gaat over een echtpaar – dat anoniem wenst te blijven – dat een paar schedels kreeg van een bevriend echtpaar. De ene is duidelijk menselijk, maar de andere wijkt af van de “menselijke” norm. De schedels werden door het echtpaar aan onderzoekers Lloyd Pye en Mark Bean gegeven. Pye stelde de schedel beschikbaar aan verschillende specialisten op het gebied van de menselijke anatomie en fysiologie. Die wetenschappers zouden nog steeds bezig zijn met verder onderzoek. Geval twee is een bijna volledig skelet van een “klein persoon” dat verschillende merkwaardige anatomische bijzonderheden vertoont. De Amerikaanse UFO-organisatie MUFON besteedde er in zijn maart nummer uitgebreid aandacht aan. Volgens MUFON voorzitter Walt Andrus werd het skelet enkele decennia geleden ontdekt door fossielenzoeker Richard Wallace. Die overhandigde het voorwerp aan Robert Slaughter, professor in de paleontologie en directeur van het Shuler Museum, dat verbonden is aan de Southern Methodist University in Dallas, Texas. In beide gevallen zijn de vondsten verwikkeld in legenden en verhalen die suggereren dat de vondsten mogelijk van buitenaardse oorsprong zijn. In geen enkel geval is er echter een direct verband met buitenaardse wezens vastgesteld; geen enkele onderzoeker stelt bovendien dat het hier inderdaad gaat om buitenaardse wezens. De twee schedels zouden – volgens een verhaal dat niet bevestigd kan worden – zo’n zestig tot zeventig jaar geleden gevonden zijn als onderdeel van twee complete skeletten, in een grot in zuid Chihuahua, een Mexicaanse staat net ten zuiden van El Paso, Texas. Een meisje vond ze onderin een mijnschacht. Een menselijk lichaam hield een abnormaal gevormde schedel in haar handen vast. De rest van het lichaam bevond zich in een graf. Toen dit blootgelegd werd, bleek dat het lichaam dat zich daar in bevond, kleiner en “vervormd” was dan dat van de normale mens. Wat voor een soort van vervormingen, werden echter niet medegedeeld. Het kind nam de beenderen van de skeletten mee naar huis, waar ze die in de tuin begroef. Ze wilde haar ouders van haar ontdekking niets vertellen. Een storm spoelde enkele dagen later echter de meeste beenderen weg; alleen de schedels werden door het meisje teruggevonden. Ze bewaarde die schedels tot haar overlijden, toen ze die overhandigde aan een Amerikaans echtpaar, die hen vijf jaar later doorgaven aan een ander Amerikaans echtpaar, de huidige bezitters.

Reconstructie van de schedel van het kind en (onderaan) die van de moeder

9


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 10

was van een genetische afwijking bij de geboorte, gekoppeld aan het afbinden van het hoofd, een religieuze handeling die in vele culturen beoefend werd. Wat deze mogelijkheid onwaarschijnlijk maakt, is dat de schedel echter bijzonder symmetrisch is, terwijl de meeste afwijkingen een asymmetrie veroorzaken. Geen enkele expert kon bovendien een mogelijke ziekte of bekende afwijking aanduiden als mogelijke oorzaak van de vervorming. Er is bovendien geen enkele traditie bekend waarbij het afbinden van het hoofd een dergelijke vorm tot resultaat heeft. - De opening aan de onderkant van de schedel, waar de ruggegraat zich aan de schedel bevestigt, is veel verder naar voren geplaatst dan normaal.

Detailfoto van de hand van het vreemde skelet De eigenaars zochten contact met onderzoeker Lloyd Pye toen die in Texas een lezing gaf over vreemde vondsten. Pye heeft uitgebreid onderzoek verricht met betrekking tot de ontwikkeling van de primitieve mens, met name mogelijke verbanden met ongewone wezens zoals de Yeti, Bigfoot enz. Toen Pye de schedel te zien kreeg, meende hij dat hij hier te maken had met een vooralsnog onbekend type van mensachtig wezen. De “normale schedel” is die van een normaal volwassen persoon, mogelijk een Amerindische vrouw, die stierf op een leeftijd tussen 20 tot 30 jaar. Een DNA zou moeten uitwijzen of deze schedels genetisch met de “abnormale schedel” verbonden zijn. De abnormale schedel lijkt afkomstig te zijn van een persoon die op jonge leeftijd (vijf jaar oud) gestorven is. Een forensisch artiest, William McDonald, heeft een reconstructie gemaakt van het gelaat van hoe het kind er mogelijk uitgezien zou hebben. Ook hij merkte op dat hij nooit eerder zo’n schedel gezien had, en forensische antropologie is voor hem meer dan een hobby. Hij meent dat een pathologische (ziekelijke) of genetische mutatie meer waarschijnlijk is dan een buitenaardse. Hij merkte op dat het kind goed gevoed was geworden; ook de staat van zijn tanden tonen dit aan. Het is echter een groot probleem om te achterhalen hoe het kind kon eten, daar het een bijzonder kleine nek had. De abnormale kenmerken van deze schedel zijn:

De Amerikaanse UFO-onderzoeker Michael Lindemann onderwierp de schedel aan een persoonlijk onderzoek. Hij merkte dat de schedel inderdaad niet te verklaren is als het gevolg van een tot op heden bekende genetische afwijking. Hoe het kind trouwens tot zijn vijfde jaar kon overleven indien het zou gaan om een dergelijke afwijking is een nog groter mysterie. Er moeten nog veel meer testen op de schedel uitgevoerd worden, maar de onderzoekers Pye en Bean menen dat het voldoende is om zich af te vragen of de schedel van een mogelijke onaardse origine is – of misschien een soort van hybride wezen is, een kruising tussen de mens en een buitenaards wezen. De schedel is immers omgeven door een aantal plaatselijke legendes die de schedel als “het sterrenkind” beschrijven. De legenden gaan minstens 200 jaar terug in de tijd en werden verteld door de plaatselijke bewoners van Chihuahua, waar de schedel gevonden werd. De legende vertelt dat “sterrenwezens” uit de hemel afdaalden en vrouwen die in afgelegen gebieden woonden zwanger maakten. De vrouwen mochten de zogenaamde “sterrenkinderen” baren en hen opvoeden gedurende enkele jaren. Uiteindelijk kwamen de sterrenwezens hun nageslacht afhalen, om het terug “naar de hemel” mee te nemen. Er is echter geen rechtstreeks verband te vinden tussen de schedel en de legende. Het is echter wel gesuggereerd dat de volwassen schedel

- het gebrek aan neusholtes. Een patholoog deelde hem echter mede dat in bijzonder zeldzame gevallen een dier inderdaad zonder sinusholtes geboren kan worden. - Bijzonder ongewone oogkasten, die door de experts als “bijzonder verontrustend” omschreven werden. De oogkast was bijzonder ondiep en de optisch zenuwkanalen waren zo geplaatst dat een normale oogbol geen enkele mobiliteit zou hebben, waarbij elke observatie zou moeten gebeuren door het hoofd – in plaats van de ogen – te bewegen. - een bijzonder ongewone schedel. De hele vorm is abnormaal, met name de achterkant van het hoofd, dat zowel vergroot als afgeplat is. Een patholoog meende dat dit mogelijk het resultaat

10

Vooraanzicht van de schedel


Kelly Van de Wouwe

fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 12

Het Sirius-schandaal Het hele verhaal over hoe de Dogon legendes hebben over wezens afkomstig van een planeet rond Sirius zou volgens recent onderzoek grotendeels op leugens gebaseerd zijn. Het verhaal werd gecreëerd om bepaalde ideeën afkomstig uit geheime genootschappen de wereld in te sturen.

band tussen onze planeet en deze ster. Voor de Egyptenaren was het de ster Sirius die hun belangrijkste kalender, die maar liefst 1460 jaar lang was, beheerste. Die kennis viel in de Westerse wereld niet in dovemansoren. Sirius speelde immers reeds eeuwenlang tot de verbeelding. In de vrijmetselarij nam zij een speciale plaats in. In de astronomie was het bekend dat Sirius de meest heldere ster aan de hemel is en met zijn afstand van 8 lichtjaar, vrij dicht bij de aarde is. Dergelijke feiten intrigeerden ook Robert Temple, die in 1976 zijn boek “Het Sirius Mysterie” gepubliceerd zag. Blijkbaar was de studie volledig de zijne, maar, zo blijkt dankzij onderzoekswerk dat verricht werd door Clive Prince, Lynn Picknett en Filip Coppens, een grove leugen te zijn. Temple schreef zijn boek met een bepaald doel voor ogen en fantaseerde er bij wijlen lustig op los, om gaten in zijn redevoering op te vullen met verzinsels. Temple werkte in de jaren zestig als assistent van Arthur Young, een begaafd man die grotendeels verantwoordelijk was voor de praktische verwezenlijking van de helicopter. Hij was een veel belezen man die uiteindelijk een eigen filosofie uitwerkte. De jonge Temple – nog steeds een tiener – vond het uiteraard een eer om te werken voor Young. Arhur Young was bezeten van buitenaardse beschavingen. Hij had, samen met zijn vrouw, aan dezelfde tafel als Andrija Puharich (zie elders in dit nummer) gezeten toen Dr. Vinod voor het eerst de Raad van Negen “channelde”. Sindsdien waren buitenaardse wezens hem blijven boeien, zozeer zelfs dat hij aan universiteiten sprak over zijn “geloof”. Ongeveer tien jaar later, in de jaren zestig, werd Temple één van zijn assistenten. Tijdens een van de vele gesprekken, vertelde Young Temple over de legenden van de Dogon en hoe hun verhalen handelden over Sirius. Young moet Temple waarschijnlijk ook verteld hebben over zijn contacten met “De Raad van Negen”, die volgens hun eigen zeggen afkomstig waren van Sirius.

In 1976 maakte de in Engeland wonende Amerikaanse auteur Robert Temple opschudding. Zijn studie van de Dogon-mythologie omtrent de ster Sirius had hem geleerd dat deze Afrikaanse stam sprak over een bezoek op deze aarde van buitenaardse wezens. Er zijn inderdaad heel veel van dergelijke beweringen, maar wat volgens Temple de Dogon speciaal maakte was het feit dat zij over kennis beschikten die niet bekend was op het moment dat zij hun verklaringen deden. De Dogon-stam leeft in Mali. Twee Franse antropologen, Marcel Griaule en zijn assistente Dieterlen, hadden hen bezocht en hadden, na lang aandringen, de verhalen van de Dogon opgetekend: hun mythen, hun legenden enz. Het centrale mysterie handelde over de ster Sirius en over een kosmologie die sterk verbonden bleek te zijn met de godenwereld uit de Egyptische mythologie. Opmerkelijk was tevens dat de Dogon spraken over een speciale

12

Temple stak het niet onder stoelen of banken dat Young zijn inspiratie voor het schrijven van “Het Sirius Mysterie” was. Daarin verklaarde Temple dat de Dogon-stam afwist van het feit dat onze beschaving in de Oudheid door buitenaardse wezens van de ster Sirius bezocht werden. De Dogon-stam sprak eveneens, zo besloot hij, over het bestaan van lichamen rond die ster, wat door Temple geïnterpreteerd werd als de sterren Sirius B en Sirius C. Sirius B was met het blote oog niet te zien, maar astronomen waren het er over eens dat Sirius B bestond, dit gebaseerd op calculaties. Of Sirius C bestond, daarover waren zij het niet eens, maar de consensus toen was dat er geen materiaal aanwezig was voor zijn bestaan. Hoe dan ook, zo vroeg Temple zich af, hoe konden de “simpele” Dogon afweten van het bestaan van Sirius B? Volgens Temple was het duidelijk dat zij die kennis verworven hadden van de Grieken of Egyptenaren, die op hun beurt bezocht waren door buitenaardse wezens van dat sterrenstelsel, die hun deze kennis overhandigd hadden. Temple probeerde voor die stelling vernuftig bewijsmateriaal te vinden, grotendeels gebaseerd op taalkundige overeenkomsten. Onderzoek van Clive Prince heeft echter uitgewezen dat Temple hier letterlijk bepaalde zaken heeft uitgevonden om zijn stelling te


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 13

laten kloppen. Daar deze materie vrij complex is, verwijzen we naar hun boek, The Stargate Conspiracy, waar die uiteenzetting uitgebreid gevoerd wordt. Het is bovendien niet de enige “verbloeming” van de waarheid in dit werk. Het lijkt alsof Temple zijn boek schreef om de stellingen van Young, die hem over Sirius en de Dogon had verteld, te bewijzen, zelfs om bewijsmateriaal uit te vinden. Deed hij dit zelfstandig, of in opdracht van zijn mentor Young? Daarover is vooralsnog geen duidelijkheid. Young was echter niet de enige inspiratie van Temple. In “Het Sirius Mysterie” bedankt Temple eveneens Harry Smith, iemand die er, zo vertelt Temple zelf, niet mee ingenomen was dat zijn naam vernoemd werd als bron van inspiratie. Waarschijnlijk begreep Temple niet goed waarom Smith zo gekant was tegen die vermelding. Nu is duidelijk dat Smith zijn naam niet vermeld wilde zien omdat men daaruit kon afleiden dat Temple inderdaad gemanipuleerd werd om te schrijven over Sirius. Wat was nu zo speciaal aan die Harry Smith? Harry Smith was een persoon die thuis was in esoterische genootschappen. Hij was de erfgenaam van de Amerikaanse afdeling van de OTO, de Ordo Templo Orientalis, het genootschap dat in 1912 door Aleister Crowley was opgericht. Hij aanzag zichzelf trouwens als de “buitenechtelijke zoon” van Crowley, een bewering die door weinigen geloofd wordt, ook al hield Crowley er inderdaad bijzonder veel avontuurtjes op na. In zijn appartement zou hij er zelfs in geslaagd zijn om een “entiteit” op te roepen.

Deze Dogon-leider behoorde tot de groep die in de jaren dertig aan Franse antropologen beweerde dat zijn volk bijzondere kennis van hun goden hadden verworven over de ster Sirius.

Aleister Crowley richtte een geheim genootschap op waarbij hij geloofde dat de leden in contact met de ster Sirius konden staan

Hij was met name geïnteresseerd in de Noordamerikaanse indianen en zou zelfs in 1991 een Grammy Award krijgen voor zijn bijdrage tot de verspreiding van hun muziek. Hij had dan ook jarenlang bij hen geleefd en was tevens bijzonder geïnteresseerd in de hallucinogene middelen die de Indianen kenden en gebruikten voor hun rituelen. Aleister Crowley, ook bekend als “het Beest”, is zowat de meest besproken figuur van deze eeuw. Hij leidde, tegen het einde van zijn leven, een leven vol seks en drugs. In Engeland probeerde men hem af te schilderen als de verwezenlijking van alle kwaad, waar men vrij goed in geslaagd is. De waarheid is inderdaad dat hij aan drugs verslaafd was en een losbandig en wild sexleven kende... Maar om aanzien te worden als de belichaming van alle kwaad is te sterk. De man was gedreven door diep esoterische driften, driften naar kennis, die in het puriteinse Engelse klimaat dat toen heerste op weinig begrip of goedkeuring kon stuiten. In 1904 reisde hij met zijn nieuwe vrouw Rose naar Egypte, op huwelijksreis. In de Koningskamer van de Grote Piramide probeerde hij een magisch ritueel uit dat hij indertijd van zijn “meester” had geleerd. Zijn vrouw trad in communicatie met een wezen dat zich “Aiwaz” noemde. Crowley wilde er niets van weten, maar toen zijn vrouw hem meetroonde naar een afbeelding in het Egyptische Museum te Cairo, was hij van de echtheid van het visioen overtuigd. Echt of niet, Crowley wilde niets te maken hebben met deze “Aiwaz”. Het zou nog ruim een decennium duren vooraleer hij opnieuw contact zocht met het wezen. “Aiwaz” beweerde een

13


Filip Coppens

fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 15

De Raad van Negen: buitenaards of menselijk? Bestaat er een raad van negen buitenaardse wezens die regeren vanaf het sterrenstelsel Sirius? Hebben deze wezens indertijd contact gezocht met de oude Egyptenaren en liggen zij aan de bron van onze beschaving? Dat zijn de cruciale vragen die populaire newage boeken zoals “De Uitverkoren Planeet” opwerpen en heel wat geïnteresseerde lezers bezighoudt.

Het boek “De Uitverkoren Planeet” is een vertaling van “The Only Planet of Choice”. Het boek is de weergave van paranormale communicatie tussen een groep mensen, Lab Nine geheten, en “Tom”, de zelf aangeduide vertegenwoordiger van de “Raad van Negen”. De communicaties vonden plaats in de jaren zeventig en gebeurden door het medium Phyllis Schlemmer, want Tom is geen fysiek persoon, maar een “stem” die Schlemmer hoort. Het boek is reeds in verschillende talen en meerdere edities gepubliceerd. Radio-presentator Theo Paijmans bemerkte dat hij vrijwel elke uitzending reacties kreeg van luisteraars op het boek. Toch is het zo dat weinig of niets bekend is over de dieper liggende oorzaken en redenen van de communicatie met “De Raad van Negen”. Schlemmer was slechts de laatste – en de minst bekende – van een lange rij personen die meenden in contact met de Raad gestaan te hebben. De Raad van Negen werd voor het eerst in verband gebracht met een buitenaards ras dat gadesloeg over de mensheid in 1952. De Amerikaanse dokter Andrija Puharich had een “Ronde Tafel stichting” opgericht waarbij gelijk gestemden geregeld bij elkaar kwamen. Op een bijeenkomst in 1952 hadden ze de Indische dokter Vinod uitgenodigd. Die ging in trance en in die toestand trad hij, althans volgens Puharich, in contact met de “Raad van Negen”. Puharich was toen reeds begeesterd door het oude Egypte en met name door de Egyptische priesterklasse van Heliopolis, het meest belangrijke religieuze centrum van Egypte dat zich in de buurt van het piramidencomplex van Gizeh bevond. Die priesters vereerden negen goden, later omschreven als de “Heliopolitaanse Enneade”. Die Enneade werd aangevoerd door de god Atum, god van de zonsondergang, de Schepper van het Universum, die volgens hun scheppingsmythe het heelal door masturbatie had geschapen. De cultus van Heliopolis, de Griekse naam voor zonnestad, was dan ook, niet verwonderlijk, een zonnecultus. Deze priesterklasse zou door de Egyptische en latere geschiedenis heen een bijzonder belangrijke invloed hebben. Zo worden zij aanzien als de manipulatoren van de “vreemde” godsdienst die Echnaton in het leven riep. Echnaton aanriep immers Aton, de zonneschijf, als de nieuwe en enige God van Egypte. Ook zouden zij verantwoordelijk zijn voor de “uitvinding” van de piramide, want Imhotep, de bouwer van de eerste piramide, was indertijd hogepriester van Heliopolis en alle grootste en belangrijkste piramiden werd in de buurt van Heliopolis opgericht. Er zijn trouwens

De uitverkoren planeet / The only planet of Choice is de weergave van communicatiesessies met de ”Raad van Negen”, vermeende buitenaardse wezens van Sirius. negen piramiden op het Gizeh-plateau en in totaal werden er maar negen “echte” (piramiden volledig uit steen) piramiden gebouwd. De god Atum gaf ook zijn naam aan de “atomisten”, een Griekse filosofie, waarvan wij nog steeds het woordje “atoom” van gebruiken: de atomen, de materiële bouwstenen van ons universum. Puharich werkte in de eerste helft van de jaren vijftig voor het Amerikaanse leger en had een apparaat ontwikkeld waarbij hij erin geslaagd was om via de zenuw van een tand een doof persoon toch te laten horen. Daarvoor moest zijn apparaat wel in een tand ingebouwd worden. Een uitloper van deze taak was dat hij door de overheid er op uit werd gestuurd om bepaalde “drugs” in Latijns Amerika te zoeken. Hij richtte zich met name op Mexico, waar hij op zoek ging naar hallucinogene planten, voornamelijk paddestoelen. Een onderdeel van zijn vondsten werden later verwerkt in het Amerikaanse geheime project MK-ULTRA, dat tot doelstelling had de geest van de mens te beïnvloeden, de zoge-

15


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 16

worden. Puharich was echter meer geïnteresseerd in het feit dat ook Geller in trance sprak over een “Raad van Negen”, dezelfde waarmee Vinod contact had, meer dan twintig jaar geleden. Volgens Puharich sprak Geller over “Spectra” en buitenaardse wezens die zich ergens in ons zonnestelsel bevonden en die te maken hadden met het ontstaan van de mensheid. Zij zouden weldra contact met ons maken. Geller viel uiteindelijk niet voor de verklaringen van Puharich. Hij geloofde dat het Puharich was die van zijn trance toestand misbruik maakte en allerlei woorden in de mond van Geller legde. Doordat Geller in trance niet wist wat hij vertelde, moest hij maar geloven wat Puharich hem vertelde. Dat lukte niet en Puharich en Geller braken korte tijd later met elkaar. Dat was een zware klap voor Puharich, die was bezeten door Egypte en hoopte op een mogelijk contact met de goden die aan de bron van de Egyptische beschaving lagen. Hij h\ging nu op zoek naar andere mediums die in contact stonden met “De Negen”. Puharich en zijn groepering zochten en vonden een aantal kandidaten, zoals Bobby Horne, maar ook die wilde niet geloven dat datgene wat Puharich vertelde, als wat er gebeurde toen Horne in trance was, ook de waarheid was.

Richard Hoagland kreeg zijn informatie over een gezicht op Mars van de ”Raad van Negen”. Van enige wetenschappelijke analyse was dan ook geen sprake. naamde “brainwashing”. Hij zou mogelijk te maken hebben gehad met een spectaculair, dodelijk ongeval, toen een nietsvermoedend CIA-werknemer een grote dosis LSD toegediend kreeg en vervolgens zelfmoord pleegde. Zijn betrokkenheid met deze misdaad is bekend, maar werd uiteraard onder tafel geschoven door de desbetreffende instanties. MK-ULTRA zou tot halfverwege de jaren zeventig een geheim project blijven. Puharichs uitvinding werd – verwonderlijk – nooit door een bedrijf verder ontwikkeld, zodat de doven nog steeds niet kunnen horen. Rond deze tijd liet hij zich ook in met het Nederlandse medium Peter Hurkos, waar hij samen mee naar Mexico trok. Het bleef vervolgens lange tijd stil rond Puharich, totdat hij in de eerste helft van de jaren zeventig Uri Geller naar Amerika bracht. De psychisch sterk ontwikkelde Geller zou uitgroeien tot de befaamde “lepelbuiger”. Astronaut Edgar Mitchell vroeg Puharich om in opdracht van de CIA naar Israël te reizen en zich daar te laten informeren over de al dan niet paranormale kwaliteiten van Geller. Hij haalde Geller naar Amerika, waar Geller allerlei testen moest ondergaan. Die vonden plaats als onderdeel van het net opgestarte project van SRI, Stanford Research International, dat in opdracht van de Amerikaanse overheid experimenten deed met buitenzintuiglijke waarnemingen, het zogenaamde “remote viewing”. Iedereen was het er over eens dat Geller beschikte over bijzondere krachten. Alleen over zijn zo befaamde lepelbuigen was men het niet eens, daar dit wel degelijk via truukjes uitgevoerd kon

16

Puharichs entourage was ondertussen uitgebreid: John Whitmore was een Engelsman die deeltijds in New York verbleef; James Hurtak was eveneens lid van deze groep. Hij werkte zich op tot de assistent van Puharich. De Raad van Negen deelde aan Hurtak mede dat hij afkomstig was van Altea, wat volgens hen Atlantis was, geen eiland, maar een planeet ergens in het heelal. Doordat het duidelijk was dat Puharich zijn eigen groep nooit zou verlaten, raakte Hurtak uitgekeken op de groep. Hij ontwikkelde zijn “Keys of Enoch”, die naar eigen zeggen gebaseerd waren op communicaties met andere buitenaardse wezens. In zijn verklaringen was het duidelijk dat de entiteiten van de “Raad van Negen” ondergeschikt waren aan de “wezens” waarmee Hurtak in contact stond. Het was een poging om de groep voor zich te winnen, maar een poging die geen succes kende. Daar Hurtak zijn communicaties echter wel publiceerde, raakte hij – en niet Puharich – bekend bij het grote publiek. Leden van de groep vonden uiteindelijk een nieuw medium, Phyllis Schlemmer, die zodra Puharich ter plekke kwam, in contact trad met “Tom”. Schlemmer werd naar Puharichs huis in Ossinning, nabij New York, gehaald, waar zij vele communicaties met Tom zou voeren. In beperkte kring werd zij bijzonder bekend. Ook de uitvinder van Star Trek, Gene Roddenberry, raakte geïnteresseerd in het medium. Hij schreef uiteindelijk een filmscript gebaseerd op zijn ervaringen, maar dit is tot op heden nog nooit geproduceerd. Bepaald materiaal werd echter wel verwerkt in Star Trek: Deep Space Nine is gebaseerd op de “Raad van Negen”, de “Deep Space Nine” een verwijzing naar de communicatie met de negen wezens die zich in “deep space”, ver in de ruimte, bevinden. Ook bij de “Borg”, half-menselijke, half-mechanische buitenaardse wezens, is er een verband, daar zij werken in groepen van Negen en zich naar buiten voordoen als een collectief geheel. Eveneens belangrijk is dat Puharich steeds sprak over “computer intelligentie” die verbonden is met de communicaties met “De Negen”, wat uiteraard ook in de Borg terug te vinden is. Na 1975 ging het Puharich schijnbaar voor de wind. Hij vond een tweede medium, Jenny O’Conner. Over de inhoud van haar mededeling is weinig bekend, maar wat zeker is, is dat zij bijzonder snel heel veel macht verwierf. Zij werd met behulp van John Whitmore en Werner Erhard – de leider van het instituut, die door velen als een “Nazi” omschreven werd – werd “overgeplaatst” naar het


Ferdinand Calmvoet

fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 19

Malta: Het eiland der reuzen Midden in de Middellandse Zee bevindt zich een klein eiland waar reusachtige megalithische bouwwerken verrijzen. Ze vormen een enorm raadsel, dat door de archeologen maar met moeite ontsluierd kan worden. Maar misschien ging men voorbij aan enkele elementaire, maar essentiële observaties?

Ten zuiden van Sicilië en ten oosten van de kust van Tunesië bevinden zich, in de blauwe Middellandse Zee, drie kleine eilanden: Malta, Gozo en Comino. Sinds millennia spreken ze tot de verbeelding en zijn, tot op heden, een geliefkoosd vakantieoord voor zonneaanbidders. De moderne toerist lijkt immers de laatste van een lange rij van zonneaanbidders die naar de eilandengroep afzakte. Malta is immers bezaaid met bijzonder grote megalithische tempels, die zo’n zesduizend jaar oud zijn. De bouwwerken zijn uniek qua stijl en – zoals zo vaak – is er weinig bekend over diegenen die ze oprichtten. Malta, veruit het grootste van de drie eilanden, is zo’n veertig kilometer lang en zo’n twintig kilometer breed. In de oostelijke helft bevinden zich de megalithische bouwwerken van Tarxien, Hagar Qim en Mnajdra. De meest noordelijke is Tarxien, een groots tempelcomplex dat momenteel omgeven is door een moderne stad; naast de oude tempel, staat een moderne kerk, een duidelijk teken dat de plek nog steeds “heilig” is, hoewel de god van het Christendom niet dezelfde was als die van de megalithische tempel. Die tempel bestaat uit verschillende ovaalvormige “kapellen”, een stijl die ook in de andere tempels teruggevonden wordt. Veel beroemder is echter een ondergronds kamercomplex dat zich in de buurt bevindt: het beruchte Hypogeum, dat dateert uit het vierde en derde millennium v. Chr.. In het Hypogeum werden de restanten van maar liefst zevenduizend mensen teruggevonden. De onderzoekers menen dat Tarxien en het Hypogeum aan-

Het megalitische complex van Hagar Qim

Qua bouwtechniek doen de tempels denken aan Egypte schouwd moeten worden als een geheel, maar welk doel ze hadden, is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Tarxien is in elk geval uniek daar het een eigen bron had. Er werden ook bokaalvormige voorwerpen teruggevonden die doen vermoeden dat water een belangrijke functie vervulde bij de rituelen die in het tempelcomplex uitgevoerd werden. De functie van het Hypogeum is eveneens een mysterie. Was het “louter” een begraafplaats of ook een dodentempel? Mogelijk het laatste, daar er in elk geval bepaalde kenmerken in terug te vinden zijn die doen vermoeden dat er bepaalde rituele handelingen plaats hadden. De ligging van deze tempels in het midden van een moderne stad doen hun schoonheid echter verbleken. Veel mooier zijn de tempels aan de zuidoostelijke kant van Malta. Op een helling die naar de zee toeloopt bevinden zich de tempelcomplexen van Hagar Qim en Mnajdra. De twee tempels liggen op nauwelijks enkele honderden meters van elkaar en vormden waarschijnlijk één groot geheel. Indien men dit complex benadert vanuit de richting van Tarxien, dan belandt men in een “vallei” die in de zee uitmondt. Aan die monding bevindt zich de “Blauwe Grot”, een indrukwekkend schouwspel van de natuur dat door elke toerist als een “must” aanschouwd wordt. Dit wonder van de natuur verklaart mogelijk de aanwezigheid van het tempelcomplex, dat op nauwelijks enkele honderden meter afstand terug te vinden is. Het Hagar Qim is het meest indrukwekkende van de Maltese complexen. De finesse waarmee bepaalde stenen in elkaar gezet zijn, vindt zijn gelijke in de Daltempel voor de Sfinx te Gizeh, waar de makers eveneens de stenen zo uitgehouwen hebben dat de stenen precies in elkaar passen. Ook de grootte van de stenen zijn van ware “Egyptische” aard, hoewel het uitzicht veel natuurlijker overkomt; de typische Egyptische, bijna artificiële stijl, wordt hier niet teruggevonden. Het kleine eiland Gozo heeft ook een megalithische tempel: Ggantija. De naam is afkomstig van de plaatselijke folklore die stelt dat alleen reuzen (giganten) een dergelijk complex kan hebben gebouwd. De Grieken deelden aan Gozo een unieke positie toe,

19


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 20

De ”Blauwe Grot”, een wonder van de natuur in de onmiddellijke omgeving van Hagar Qim. want zij beschouwden het als het eiland waar de nimf Calypso de Griekse held Odysseus zeven jaar lang gevangen hield. In de buurt van het tempelcomplex kan men trouwens haar “grot” bezoeken; de grot zelf geeft een prachtig uitzicht over het meest bekende zandstrand van het hele eiland… al zat de Griekse held dus gevangen, hij had in elk geval een mooi uitzicht. De Ggantija-tempel zelf bevat wat volgens de UNESCO de grootste vrijstaande steen ter wereld is. Zoveel wil dit echter niet zeggen, daar elders grotere stenen zijn, die echter niet alleen zijn teruggevonden, maar onderdeel uitmaken van een groter complex. Toch is ook deze tempel bijzonder indrukwekkend. Ten noorden van deze tempel heeft men een steenkring teruggevonden, waar de archeologen sinds 1987 ook skeletten heeft teruggevonden. De Xaghra-steenkring bevat een ondergronds complex van natuurlijke grotten, die – net zoals de kunstmatige ondergrondse kamers van het Hypogeum – gebruikt werden voor de begrafenis van de doden. De megalithische complexen hebben nu niet langer een dak. Maar tekeningen die dateren uit de vorige eeuwen en kleine maquettes die door de megalietenbouwers zelf gemaakt werden, tonen de tempels met een dak. Waar de reusachtige stenen voor die daken gebleven zijn, is echter een klein mysterie. Dit heeft bepaalde archeologen doen besluiten dat de tempels helemaal geen dak hebben gehad. Indien ze dat wel hadden, hadden ze veel weg van ondergrondse complexen – en zelfs de centrale kamers in de piramides – waarbij midden in een heilige plaats, een donker, centraal “heiligste der heilige” gecreëerd werd.

De plaatselijke archeologen hebben de afgelopen eeuw veel opgravingen uitgevoerd en zijn zo veel te weten gekomen over de tempelbouwers. Wie ze waren, waar ze vandaan kwamen is niet bekend, maar hoe ze leefden, dat is wel duidelijk. Vele tempels werden versierd met spiraalvormige tekeningen. Wat zij betekenen is niet bekend, maar misschien is er wel een verband met het feit dat alle tempels opgebouwd zijn uit ovaalvormige kappelen; sommige tempels bevatten drie dergelijke ovalen, de meest complexe zeven. In de meeste tempels werden ook beelden teruggevonden, hoewel de meeste door de tand des tijds – of opzettelijke verwoesting – sterk beschadigd zijn. Een aantal beelden tonen een vrouw met zeer grote borsten, billen en armen. Beeldde men hier de Moedergodin in? Verschillende archeologen menen dat dit inderdaad het geval was, maar enige zekerheid kan men hierover niet verkrijgen. Misschien moet het eerder als een Vruchtbaarheidsgodin beschouwd worden. Malta is een eiland, waarbij het omringende land (waaronder Sicilië) niet te bespeuren valt. Ook andere eilanden in de Middellandse Zee, met name Delos en Kreta, vormen het centrum van een bijzonder oude en bijzonder belangrijke godsdienst. Misschien is het dan ook heel belangrijk om vast te stellen dat deze Maltese beschaving precies op een eiland terug te vinden, en bijvoorbeeld niet op Sicilië, waar de bouwers van de tempels ook geweest moeten zijn. Malta geniet bovendien van een uniek klimaat: bijzonder veel uren zon, een kenmerk dat het deelt met o.a. het Franse Carnac, waar eveneens reusachtige megalithische bouwwerken verrezen. Die werden trouwens in dezelfde tijd als die welke men op Malta terugvindt, gebouwd. Hadden we hier te maken met zonneaan-

Naast de tempels zijn er ook de zogenaamde “cart ruts”, “karresporen”. Men vindt die op bepaalde plekken op het eiland terug. Waarvoor zij dienden is niet bekend, maar men meent dat het inkervingen in de grond zouden kunnen zijn die gevolgd werden door koeien of stieren, die zo “op de automatische piloot” een kar langs de groeven voort trokken naar een bestemming. Deze theorie is echter bijzonder discutabel, ook al werd er in de buurt van een dergelijke “cart rut” een wiel teruggevonden dat uit lava vervaardigd werd. Maar één lavawiel maakt nog geen lente, zo zou men kunnen stellen. Mogelijk hebben ze een astronomische betekenis – in analogie met de lijnen van Nazca – maar deze theorie is waarschijnlijk niet langer te bewijzen. Mogelijk blijven ze voor altijd een groots mysterie. Hoewel: het is opmerkelijk hoe men op zo’n eiland toch nog vrijwel elke tien jaar een archeologische ontdekking doet. Je weet dus maar nooit wat de toekomst brengen kan. Het ”heiligste de heiligen” in de Tarxien-tempel

20


Katharina Wilson

fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 22

Als nachtmerries uitkomen - het klonen van mensen Klonen is momenteel zowat de meest vooruitstrevende wetenschap. Men kan in theorie reeds mensen klonen, maar hier rijzen ethische problemen of men dit inderdaad zou moeten ondernemen. Belet dit echter bepaalde organisaties niet om toch te experimenteren?

Ik stond op een nacht in juli 1993 voor een ingang in een berg waar zich een ondergrondse basis bevond. Ik zag mensen, die er nogal officieel uitzagen en tevens militair personeel. Een “Blond” – volgens mij buitenaards – wezen met donkere ogen zei tegen me: “Jullie regering voert kloonexperimenten uit op mensen. Er worden hiervoor zowel mannen als vrouwen gebruikt. Wanneer men uitgeëxperimenteerd is worden die klonen in dienst gesteld van wetenschappers, de regering en mensen van het leger. En wanneer ze niet langer nuttig zijn, worden deze klonen gedood.” Na dit gehoord te hebben werd ik erg bedroefd, want ik had onlangs twee klonen van mijzelf gezien. De Blonde vervolgde: “Men heeft ons van onze techniek beroofd. Jullie regering heeft ons laten geloven, dat ze onze technologie zouden gebruiken om ons te helpen, maar in plaats daarvan hebben ze die voor eigen doeleinden gebruikt. Het is voor ons niet langer mogelijk om jullie regering hiermee te laten ophouden zonder hulp van jullie.” Ik had het gevoel, alsof ik een stomp in mijn maag gekregen had en vroeg me af wat ik, of welke andere ontvoerde dan ook kon doen om dit misbruik te stoppen. Tenslotte, mensen klonen wordt onmogelijk geacht en daarbij, niemand gelooft in buitenaardsen. Ik voelde me volkomen hulpeloos. Klonen werd altijd “onmogelijk” geacht totdat het werd uitgevoerd door dr. Ian Wilmut in juli 1996 op het Roslin Institute te Roslin, Schotland, in de buurt van Edinburgh. Dit werd voor het grote publiek geheim gehouden totdat het op 23 februari 1997 op de voorpagina’s van alle kranten ter wereld gebracht werd. “Dolly”, een zeven maanden oud schaap. De eerste officiële kloon ter wereld van een volwassen dier. Sinds juli 1996 “heeft het Roslin Institute zeven schapen gekloond, waarvan er drie zijn gekweekt uit verschillende celtypes”. Ze gaven trots toe, dat men nu over de techniek beschikt om, om het even welk zoogdier te klonen, zoals varkens, geiten, konijnen enz.. Onder de term “zoogdier” vallen natuurlijk ook mensen. En het is speciaal dit zoogdier dat aan de bron van iedere controverse ligt. Mensen maken zich niet druk om dieren waarop in de farmaceutische industrie geëxperimenteerd wordt, of de dieren die men gaat klonen, doden en waarvan men vervolgens de organen voor mensen gaat gebruiken. De meeste mensen worden alleen ongerust wanneer het henzelf aangaat. De meeste mensen denken, dat zij de enige wezens met gevoel op deze planeet zijn en alle andere wezens ondergeschikt zijn aan hen. Ik weet vanuit de grond van mijn hart dat dit niet zo is. Maar aangezien dit geen essay is over

22

geweld op dieren, wil ik u toch aanmoedigen om naar het volgende te kijken om zo meer informatie te krijgen over wat we kunnen doen om het nodeloos lijden van dieren te voorkomen. Het zijn uiteindelijk wel uw belastinggelden die hiervoor worden gebruikt. Motivatie Tegelijk met de schepping van Dolly heeft men tevens veel angst en controverse geschapen. De drijvende krachten achter deze controversiële technologie zijn dezelfde twee factoren die de mens al honderden jaren sturen: geld en macht. Deze zielige “medicijnfabriekdieren” worden gebruikt door de farmaceutische industrieën, want deze transgenetische dieren zijn in staat medicijnen te produceren met een huidige marktwaarde van ca $200 miljoen tot $7.6 biljoen per jaar met een verwachte expansie tot $18.5 biljoen tegen het jaar 2000. Je hoeft geen knappe kop te zijn om te zien, dat dit bedrag ver overschreden zal worden door de verkoop van dierorganen die genetisch veranderd worden voor menselijke transplantatie. De geschiedenis van de medische “industrie” toont duidelijk aan, dat dit onderzoek nooit financieel gesteund zou zijn, wanneer het geen enorm winstpotentieel zou hebben.

Een blond buitenaards wezen, die informatie doorgeeft over het klonen aan Wilson


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 23

Wie kloont er? Een ethicus van de universiteit van Missouri in St.Louis, genaamd Ronald Munson, heeft gezegd, dat de techniek van klonen heel simpel is. “Deze techniek is in principe niet makkelijk in de gaten te houden. Je hebt er geen ingewikkelde machines voor nodig zoals bv. voor atoomvernietiging. Wij gebruiken standaard laboratoria. Dat is het verbazingwekkende van deze biotechnologie. Het is fundamenteel erg simpel”. Wetenschappers geloven, dat het toezicht houden op klonen of een verbod hierop afdwingen onmogelijk zal zijn. Op dit moment is klonen van mensen in diverse landen door de wet verboden zoals in Schotland en Engeland, maar echter niet in de Verenigde Staten. Nadat ik veel artikelen had gelezen die in de eerste twee dagen na de aankondiging verschenen, kwam ik een uitspraak tegen van een Jezuïeten priester (tevens geneticus) wiens woorden ik belangrijk vond. “De mens begrijpt een kloon niet. Hoewel een kloon identiek is, is hij toch een jongere tweeling van de volwassene. Een kloon van een mens zou een ander leven lijden, dan de persoon wiens DNA hij draagt en zou daarom een andere persoon zijn. Hij zou een andere ziel hebben.” Ondertussen werd achterhaald dat de cellen van Dolly een versnelde verouderingsproces vertonen, wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt doordat de cellen dezelfde “leeftijd” hebben als de gekloonde schaap. Lee Silver, een biologie professor aan de Princeton Universiteit zei over de ontdekking: “Het is ongelooflijk. Dit houdt in principe in, dat er geen grenzen zijn. Het betekent, dat alle Science Fiction waar is. Men zei, dat het nooit zou kunnen, en nu is het zover, voor het jaar 2000.”

Zijn wij net zoals de wezens waarmee Wilson in contact staat, bezig met het klonen van mensen?

Het logo van het Roslin Institute Verklaring van ontvoerden. De laatste vijf jaar, mogelijk langer, verklaren sommige ontvoerden, dat ze mensen hebben gezien, die klonen van henzelf waren of andere mensen, die ze niet kenden. Het is niet gemakkelijk om toe te geven, maar ik ben een van deze mensen, die hiervan getuige is geweest. Tijdens een ontmoeting in 1993 zag ik twee vrouwen, waarvan ik wist, dat het klonen van mijzelf waren. De ene was acht maanden zwanger en de andere was een prostituee. Ze woonden beiden in een ondergrondse voorziening. Geen van deze vrouwen had een keuze aangaande haar leven. Ze waren hetzelfde als de duizenden dieren, die wetenschappers gebruiken om op te experimenteren. Ik vond het vreselijk deze vrouwen te aanschouwen. Ze leden een miserabel en hopeloos leven en ze waren overgeleverd aan de genade van hun “makers”. Deze informatie zal voor sommige mensen moeilijk te geloven zijn vanwege de subjectieve wijze van bepaalde aspecten van een ontvoeringservaring. Maar ik moet benadrukken hoe belangrijk het is alle feiten in overweging te nemen tijdens een onderzoek naar het onbekende. We kunnen deze verhalen niet simpelweg naar het rijk der fabelen verwijzen omdat ze onrust veroorzaken, of omdat ze misschien maar door een handjevol mensen verteld worden. Ik wil een aantal uitspraken met u delen. De eerste komt van de hypnotherapeute Barbara Bartholic. Zij was een naaste collega van wijlen dr. Karla Turner. Zij werkten nauw samen en schreef over haar in haar boek Into the Fringe. Barbara Bartholic heeft sinds 1987 meer dan driehonderd ontvoerden onderzocht. “Vanaf het moment dat ik met dit werk begon, is het mij duidelijk dat zij (de buitenaardsen) in staat zijn grote aantallen klonen te maken. Waarschijnlijk heeft ook het aantal foetussen die zij in zulke grote aantallen nodig hebben te maken met de kloonprocedures. Wanneer buitenaardsen weten hoe te klonen, weten ze alles over het mensenlijk lichaam. Ze kennen het recept van het mensenlijk lichaam van molecule tot molecule....” Tijdens een regressie bij Barbara vertelde een maan genaamd Fred de volgende informatie, die een beschrijving van een kloonprocedure zou kunnen zijn: “Ik voel dat ze iets met mij en een dier doen. Ze doen iets met me, met mijn bloed. mijn sperma en mijn genen. Ze injecteren mijn sappen in het dier... Nu herinner ik me, dat daar ook een ander dier rondrende. Ik weet niet meer hoe het eruitzag, maar het was bizar. Het lijkt of het dier deels mens deels dier is. Dr. Karla Turner schrijft in 1994 in Taken “... het meest alarmerende bewijs voor buitenaardse technologie is de “nieuwe lichamen” en “klonen” die ze maken. Of dit ook daadwerkelijk lichamen zijn voor een menselijke “opstanding” moet ik nog zien, voordat er andere verklaringen zijn. Ook aan Lisa vertelden ze, dat andere mensen niet in staat zouden zijn haar gekloonde lichaam te onderscheiden van haar originele lichaam wanneer ze zouden besluiten om haar te vervangen. En aan Angie lieten ze een gekloond kind zien als onderdeel van een “nieuw ras”, dat buitenaardse wezens aan het maken zijn. Ik had in 1992 een gesprek aangaande klonen met een mannelijke ontvoerde. Het was een gewone conversatie over onze ervaringen in het algemeen toen hij zijn stem liet zakken en me vertelde,

23


Monique Hoppenbrouwer

fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:35

Pagina 31

De Indianen en Azteken spreken over UFO’s en verleden en toekomst De Indianen en de Azteken menen allebei dat zij sterrenkinderen zijn. Maar eerder dan figuurlijk, menen een aantal van hun spirituele leiders dat men dit vrij letterlijk dient te nemen: dat zij afkomstig zijn van buitenaardse wezens.

Mary Thunder is een Peace Elder en is afgevaardigde van de Spiritual United Nations, samen met de Dalai Lama. Ze is tevens de schrijfster van het boek “Thunder Grace”, over haar spirituele moeder Spotted Eagle en een “Traditional Sundancer”. Toen we Mary Thunder tijdens de in 1998 in Nederland gehouden “Wolve Song” spraken, vertelde zij ons over de tradities en achtergronden van haar stam. Gezien onze interesse in UFO’s en aanverwante zaken vroegen wij haar hoe haar volk daarover dacht en tot onze grote verbazing kwam zij met het volgende verhaal. “UFO’s beschouwen vele van mijn Elders als familie; wij weten, dat we van de “Sterren” komen en dat we daar ook weer naar zullen terugkeren! De ouderen zeggen, dat de ruimtemensen onze voorouders zijn, een andere stam en zo nu en dan komen zij terug om te kijken hoe het met ons gaat. Eens komen ze terug om ons van deze planeet weg te halen die door “mensen” wordt vernietigd om ons mee naar huis te nemen. Grootvader Black Elk zegt, dat hij van de negentiende Generatie Pleiaden is. Dat houdt in dat hij spreekt vanuit de directe regels van de Sterrenmensen. Alles wat we tot nu toe gedaan hebben, zoals verhuizen, beplanten, kinderen krijgen en ceremonies uitvoeren, is allemaal gebaseerd op de Sterren. Veel UFO-onderzoekers menen dat er nu tachtig verschillende vertegenwoordigingen van andere planeten op deze Aarde leven.” “Ik moet er wel bij vertellen dat ik lang niet altijd in UFO’s heb geloofd. Een Vision Quest die ik begeleidde heeft mijn optiek echter volledig veranderd. Ik ben een traditionele Sundancer. Een van onze verantwoordelijkheden is mensen in dit leven sterker te maken en hen bij te staan bij initiaties, zoals de Zweethut (Inipi) en de Vision Quest. Bij dit laatste was een 51-jarige vrouw aanwezig die me al vaak proberen te vertellen had over haar ervaring met een persoon uit een UFO. Maar ik dacht: “Ja hoor!” en wilde niets horen over zweverige dingen zoals UFO’s. Omdat deze indiaanse vrouw op haar Quest ging, wachtte haar hele familie, kinderen en vele vrienden op een plek om toe te kijken en de spirituele samenkomst te ondersteunen. Ik had toen ongeveer tien Questen op deze berg in Texas uitgevoerd.” “Ongeveer tien minuten nadat ik Chira (zo heet deze vrouw) boven had gebracht, voelde ik haar niet meer. Via een tweeduizend jaar oude manier die mij was geleerd kon ik mij in verbinding zetten met de Questers en zo te voelen of ze bang of angstig waren of dat hen enig kwaad was overgekomen. Maar ik kon Chira absoluut niet aanvoelen, dus liet ik mijn chauffeur, die toevallig de zuster van Chira was, mij naar de berg brengen waar haar Vision

De Indiaanse ”peace elder” Mary Thunder (midden) Quest plaatsvond. Ik rende de berg op en trof daar niemand aan... ze was verdwenen. Nu stond ik op de top van de berg en had een goed zicht naar beneden en naar iedere kant van de berg en ze had echt nergens heen kunnen gaan of zich verbergen. Daar stond ik op een spirituele manier naar iemand te kijken die er niet was. Ik besloot onmiddellijk de berg weer af te rijden. Terwijl we naar beneden reden, kwamen we langs een dicht bebost gedeelte en daar zagen we een ruimteschip ter grootte van vier voetbalvelden groot hangen. Ik vroeg mijn chauffeur iets achteruit te rijden en toen was er plots niets meer te zien. Toen we weer vooruit reden, was het ruimteschip er opeens weer. Ik wilde erheen gaan om te bidden. Ik merkte dat ik bijna stond te schreeuwen tegen dat gevaarte. Zo van: “hé jongens, breng Chira nu onmiddellijk terug.” Toen realiseerde ik me dat het een behoorlijk groot ding was en dat ik voorzichtig moest zijn. Daarop begon ik ze te smeken: “Breng haar alsjeblief terug!” Ik ging weer in de auto zitten en Mary vroeg: “Zit mijn zuster in dat schip?” Ik keek haar

31


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:35

Pagina 32

lijkse schoolverslagen mee naar huis nam, waarin gewag werd gemaakt van de vondst van een nieuwe planeet genaamd Chiron. Welke planeet mag dit dan wel zijn?? Chira, wier eigenlijke naam Betty was, veranderde haar naam daarop ogenblikkelijk in Chira en voelde zich daarna direct stukken beter.” “Teruggaande naar het heden en deze Quest herinnerde ze zich dat ze in een ruimteschip werd meegenomen, waar men zich verontschuldigde voor de vorige keer. Men vertelde haar dat de anderen die toen ook waren meegenomen, het experiment niet hadden overleefd. Ze wilden nu een herstellende operatie bij haar uitvoeren. Onze monden vielen open van verbazing toen Chira haar shirt omhoog trok en ons enkele littekens en brandplekken liet zien. Ze voelde echter totaal geen pijn, zo vertelde ze.” “Direct na afloop van de Quest ging ik naar Rosebud, Zuid Dakot, waar Grootvader op mij wachtte. De ouderen brachten mij in een Zweethut binnen en vertelden me over de Sterren en de Voorouders van de Sterren. Die nacht leerden ze mij een lied en vertelden zij me vele dingen. Na de zweethutceremonie zat ik op de grond te genieten van een prachtige nacht, liep Grootvader uit de Lodge, hief zijn handen in de lucht en begon het lied te zingen dat hij mij net geleerd had en over de berg kwam hetzelfde ruimteschip aangevlogen.” Waar komt deze kennis vandaan? De Azteekse priester Tlakaelel verklaarde tijdens diezelfde Wolfe Song het volgende:

De Azteekse priester Tlakaelel (rechts) geschrokken aan. Ik zocht meteen een telefoon en belde naar Zuid Dakota, waar ik sprak met een van mijn Grootvaders. Hij zei: “Je moet blijven bidden. Ze zullen haar in jullie is hij dan geen aardse mens? aardse uren terugbrengen over zes uur. Als alles achter de rug is en jullie hebben haar terug en er mankeert haar niets, kom dan onmiddellijk naar Zuid Dakota en dan zal ik jullie meer vertellen.” Ik voelde me een beetje vreemd toen ik ophing, want ik vond de informatie die ik kreeg karig, maar ik heb altijd de instructies van de ouderen opgevolgd. Ik ging terug naar de andere Questers om te kijken hoe zij het maakten. Opnieuw stelde ik vast dat Chira er niet was. Toen ging ik bij het vuur zitten en bad en bad.” “Ongeveer om zes uur in de morgen hoorde ik Chira keihard schreeuwen. Ik hoorde het, Mary hoorde het en haar dochter hoorde het. We sprongen op en renden naar de auto en gingen haar zoeken. We vonden haar op exact dezelfde plek waar ik haar had achtergelaten.” “Al pratende begon Chira zich te herinneren wat er met haar gebeurd was. Precies tien jaar daarvoor had Chira een ervaring waarbij zij aan boord van een ruimteschip was meegenomen en waarbij experimenten op haar waren uitgevoerd. Ze was daarna ernstig ziek geworden en was stervende. Haar familie was bang dat ze haar kwijt zouden raken. Ze zat uren voor het raam en dacht daarbij aan de planeet Chiron. Begin jaren zeventig was Chiron nog niet door de wetenschappers ontdekt. Haar familie was daarom des te meer ingenomen toen Chira’s dochter haar weke-

32

“De piramides van Egypte zijn de oudste ter wereld, duizenden jaren oud. Er zijn er maar een paar overgebleven, de andere piramides zijn kopieën. De originele bouwwerken bieden een enorm potentieel aan kennis. Aan de noordkant van een van de piramides zijn opgravingen gedaan en daar heeft men een groot schip gevonden. Dit is 2500 jaar oud. Niemand kende het verhaal er achter. Niemand had het eerder bestudeerd. Zoals men ook niet alle zijden van de piramide had bestudeerd. Ze hebben, zoals we nu pas weten, tunnels en kamers ontdekt. En na honderden jaren onderzoek is er veel vernield, omdat men binnenin onderzoek ging doen. Vergeet trouwens niet dat er enorm veel leeggeroofd werd.” “Eigenlijk gebeurde het bij toeval dat ze naar binnen gingen. Daardoor kan men momenteel wel de binnenkant bezichtigen, maar er zijn nog steeds bepaalde plekken waar men geen toegang heeft. Die plaatsen zijn te smal voor een persoon om er doorheen te gaan, waardoor men robots uitgerust met camera’s gebruikt om die plekken te bestuderen. Daardoor doet men steeds nieuwe ontdekkingen, maar men heeft er geen idee van hoeveel meer er nog is. De Japanners zijn er met een soort röntgencamera’s geweest, waarmee men door de piramides heen kon kijken en toen ontdekte men aan de oostzijde hiervan de boot. Er bestaat nog een tweede boot, die eveneens meer dan 2500 jaar oud is en volledig intact. Men heeft getracht het er heel voorzichtig uit te halen en vervolgens construeerde men een gebouw precies boven de vindplaats, waar men de boot nu in zijn totaliteit tentoonstelt. Het vreemde is dat er bij het maken van de boot geen spijkers of ijzer is gebruikt. Hij wordt door touw bij elkaar gehouden. En ondanks dat het touw nu natuurlijk droog is, zitten de planken nog exact aan elkaar vast. En wanneer men hem te water zou laten, zou hij blijven drijven. Het is een knap staaltje van timmermanschap. Deze boot was gemaakt om de Nijl te bevaren. Men vond er hiërogliefen in uitgesneden en op plaatsen in bepaalde piramides komt men deze boten weer als hiëroglief tegen. Toen ik dit zag, wist ik opeens welk doel deze schepen hadden en hoe de piramides gemaakt werden.”


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:35

Pagina 38

Boeken

Ahmed Osman ”Uit Egypte heb ik hem geroepen” Baarn: Tirion, 1999 Osman zorgde eind jaren tachtig voor enige opschudding. Hij had immers geprobeerd de Joodse geschiedenis onderdeel te maken van de Egyptische geschiedenis (en niet andersom, zoals volgens zijn mening al te vaak gebeurde), waarbij hij “Jozef” had vereenzelvigd met een assistent van een Egyptische farao. Voortbouwend op deze theorie (die nooit echt bewezen werd), identificeerde hij vervolgens Mozes met de enigmatische farao Echnaton en meende hij tevens dat Jezus vele eeuwen eerder had geleefd, met name ten tijde van Echnaton en diens opvolger Toetanchamon. Johannes de Doper en zijn gelijkgezinde denkers zouden vervolgens gesproken hebben over Jezus alsof hij een tijdgenoot was, ook al was hij dit niet – ze wilden gewoon hun prediking meer actueel maken. Ook de schrijvers van het nieuwe testament zouden deze techniek gebruiken. De in Egypte geboren Osman gaat op dit laatste thema verder door in zijn huidige boek, hoewel hij een aantal punten van zijn vorige werken herhaalt, al was het maar om de nieuwe lezer de achterliggende feiten mede te geven. Helaas herhaalt hij ook vrij vaak zijn oude bewijsmateriaal, waarbij dient gezegd te worden dat het op een aantal – cruciale – punten nog steeds veel te wensen overlaat. Hoewel hij vrij gemakkelijk kan aantonen dat bepaalde verhalen gewijzigd werden – met name het “inschrijven” van Jezus in historische werken, daar die oorspronkelijk geen melding

38

maakten van hem – betekent dit niet dat Jezus toen niet leefde; gewoon omdat dat hij een te onopvallende figuur was om deel uit te maken van een historisch werk. Bewijsmateriaal dat spreekt voor de “tegenwoordigheid” van Jezus in de jaren 30 na Chr. worden bovendien niet eens vermeld of bediscussieerd, zodat de lezer misschien – valselijk – meent dat er helemaal geen bewijsmateriaal voor zijn aanwezigheid is en Osman inderdaad gelijk moet hebben. Hetzelfde geldt voor de Dode Zeerollen. Die dateren van voor de tijd van Jezus en spreken over een Christusfiguur. Maar nergens kan men uit dit materiaal afleiden dat deze Christus-figuur Jezus moet zijn geweest. Integendeel zelfs. Toch dient gezegd te worden dat Osman op bepaalde punten wel scoort. Zo toont hij duidelijk aan dat het Christendom sterkt lijkt op de Egyptische godsdienst, met andere woorden: dat zij niet zozeer gebaseerd is op de Joodse godsdienst en het Joodse volk, maar wel Egyptisch. Het zou dan ook veel beter zijn indien hij dit punt meer naar voren had gebracht, eerder dan zijn geliefkoosde stelling dat Jezus wel eens Toetanchamon zou kunnen zijn geweest. Alles is mogelijk, maar er is een verschil tussen mogelijkheid en realiteit… en de belangrijke stap tussen beide, met name bewijsmateriaal, is door Osman niet genomen.

Lynn Picknett en Clive Prince The Stargate Conspiracy Londen: Little, Brown and Co, 1999 Picknett en Prince zijn met dit werk aan hun derde boek toe, maar dit werk zet de traditie van de vorige werken niet voort.

Geen Leonardo da Vinci, Tempeliers of Johannes de Doper, wel een grondige analyse van de “nieuwe Egyptologie” zoals die beoefend wordt door auteurs als Robert Bauval, Graham Hancock, John Anthony West en anderen. Het is tijdens deze analyse dat zij tot verbluffende vaststellingen komen, namelijk dat deze auteurs schijnen te werken volgens een bepaalde agenda. Zo is Bauval een vrijmetselaar en zijn diens stellingen over Orion en de Grote Piramide niet alleen onjuist, maar blijkt die stelling precies overeen te stemmen met datgene wat de vrijmetselarij gelooft. Toeval? Misschien, maar wat niet langer toeval kan zijn, is dat iedereen zwijgt – terwijl men het weet – over hoe Schwaller de Lubicz een van de grondleggers van het Nazisme was en zijn visie over het oude Egypte doordrenkt is van dit gedachtengoed. Zo beweerde hij dat de Egyptenaren alleen maar blanken konden zijn, want de Afrikanen hadden onvoldoende intelligentie. Een dergelijke bewering is in scherp contrast met alle bevindingen die de Egyptologie de afgelopen eeuwen gedaan heeft. Het is ook geen toeval dat hetgeen Robert Temple schrijft in het Sirius Mysterie overeenkomt met datgene wat de magiër Aleister Crowley zo dierbaar hield – maar ook hier wordt dit belangrijk feit bewust door Temple achtergehouden. En wat te denken van het feit dat wat Temple en Richard Hoagland schrijven letterlijk overeenstemt met de beweringen van een “Raad van Negen”, een vermeende groep van buitenaardse wezens die onder andere aan de basis van De Uitverkoren Planeet ligt. En dat die beweringen van de Raad teruggaan tot een politiek systeem, de zogenaamde synarchie (het tegenovergestelde van anarchie), dat in de eerste helft van de twintigste eeuw streeft voor erkenning – en macht? De auteurs concludeerden dat bepaalde personen er op uit zijn om een nieuwe godsdienst te creëren, met buitenaardse wezens van Sirius als de nieuwe goden die vereerd dienen te worden. Op overtuigende wijze weten zij het hele verhaal aan elkaar te rijgen… maar misschien is Frontier Magazine wel bevooroordeeld; het boek is immers opgedragen aan een van de twee hoofdredacteurs… “zonder wie dit werk niet verwezenlijkt zou kunnen zijn”.


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:35

Pagina 39

Ingo Swann Penetration The Question of Extraterrestrial and human telepathy New York: Ingo Swann Books, 1999 Ingo Swann heeft sinds de jaren zeventig een stevige reputatie als een bijzonder psychisch begaafd persoon. Hij was dan ook een belangrijke deelnemer in het remote viewing project van de Amerikaanse CIA, die in de jaren zeventig probeerden te achterhalen of psychisch begaafde mensen geheime informatie konden achterhalen. In dit boek wil Swann bepaalde informatie in verband met onze maan kwijt. Zo spreekt hij over geheime ontmoetingen met een super geheime overheidsinstelling die hem vroeg de maan te “remote viewen”. Die sessies overtuigden Swann ervan dat een buitenaardse beschaving op onze maan aanwezig was, dat de overheid hier van afwist, maar dat zij er niets aan kon veranderen. Bovendien, zo meende hij, zouden een aantal van de buitenaardse wezens – die er volstrekt menselijk uitzien – zelfs hier op aarde aanwezig zijn, als infiltranten. Swann geeft echter toe dat hij geen gram bewijsmateriaal heeft voor dergelijke bijzondere beweringen. Hoe dan ook: de vermeende ontmoeting zorgde ervoor dat hij de ontwikkelingen op en rondom de maan bleef volgen. Zo zag hij hoe steeds meer

mensen getuigden over vreemde waarnemingen op de maan, over foto’s die vreemde bouwwerken op de maan toonden (die ook Swann in zijn ‘visioen’ gezien had), enz. Uiteindelijk, zo meent hij, kon hij niet langer stil blijven zitten. Toen wetenschappers beweerden dat de maan een atmosfeer had, was voor hem het hek volledig van de dam, want zo’n atmosfeer had hij ook opgemerkt in 1975, toen hij zijn sessies uitvoerde. Swann kreeg maar liefst duizend dollar per dag als vergoeding, maar wist nooit de werkelijke naam van zijn opdrachtgevers, nog minder wat er van hen is geworden. Was het een groots opgezette show om Swann in het ootje te nemen? Was het een experiment om te zien wat er zou gebeuren? Wie weet… Het is in elk geval duidelijk dat het voorlopig niets meer is dan een bijzonder wild verhaal, waarbij mogelijk alleen maar de toekomst uitsluitsel zal brengen over de ware toedracht.

Terry Matheson Alien Abductions Creating a Modern Phenomenon New York: Prometheus Books, 1998 Zijn UFO-ontvoeringen alleen maar een moderne mythe? Matheson wil zich daarover niet uitspreken, maar toont wel aan dat ze nu wel een mythe geworden zijn: de

vernuftige schrijfstijl van bepaalde UFOonderzoekers, zoals Bud Hopkins, Raymond Fowler, Whitley Strieber en John Mack, heeft er bij de bevolking toe geleid dat zij, ondanks de afwezigheid van krachtig bewijsmateriaal, toch geloven in de realiteit van het UFO-fenomeen. Matheson is een criticus, eerder dan een scepticus, en analyseert de boeken van de vooraanstaande UFO-ontvoeringsschrijvers. Hij toont aan hoe zij technieken gebruiken die de lezer proberen te overtuigen van hun gelijk, ook al wordt die stelling niet met bewijs ondersteunt of worden vaak bepaalde conclusies helemaal niet getrokken. Elke auteur, maar niet in dezelfde mate, heeft zich hier ruimschoots schuldig aan gemaakt, zo beweert Matheson. Een gedetailleerde analyse toont inderdaad aan dat er grote hiaten in ieders onderzoek aanwezig zijn. Alleen John Mack – de enige met de nodige diploma’s – komt het best uit de strijd, maar, zo stelt Matheson, die durft dan ook niet te beweren dat het hier gaat om fysieke ontvoeringen door buitenaardse wezens; Mack beweert “louter” dat het fenomeen bijzonder echt lijkt en dat de “UFO-ontvoerden” door hun ervaring inderdaad getraumatiseerd zijn. Het ergste, zo concludeert Matheson, is dat de andere auteurs vaak hebben voortgebouwd op elkaars stellingen, ook al waren deze niet bewezen… of waren ze in sommige gevallen zelfs volledig tegenovergesteld aan het bewijsmateriaal waarmee ze geconfronteerd werden. Ondanks deze gebrekkige wetenschappelijke bewijsvoering zijn de auteurs er toch in geslaagd om zeventig procent van de Amerikaanse bevolking ervan te overtuigen dat buitenaardse ontvoeringen wel degelijk plaatsvinden. En hiermee hebben zij, zo toont Matheson aan, een mythe gecreëerd. Matheson wil hierbij aantonen dat die een zorgwekkende situatie is en dat de UFO-onderzoekers er best aan zouden doen om hun geliefkoosde beweringen door nieuwe ogen te bekijken. Want als er inderdaad UFO-ontvoeringen plaatsvinden, dan zou onze huidige kennis van het fenomeen wel eens verkeerd kunnen zijn… en indien ze juist is, zo meent Matheson, dan was dit puur toeval.

Ascension Nieuwsbrief ‘n nieuwsbrief over het proces van Ascencion dat wij u nu op Aarde meemaken. Hoe kun je deze nieuwsbrief ontvangen? Maak ƒ 55,- over op gironummer 916032 t.n.v. Athrum Publications, Charlie Parkersingel 43, 3069 XR Rotterdam, voor een jaarabonnement. U ontvangt de nieuwsbrief dan elke 2 maanden. E-mail adres: Athrum@Globalxs.nl website: http://www.geocities.com/rainforest/2144/atruhm.html

39


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:34

Pagina 30

Verleg samen met ons de grenzen van onze kennis ...

UIT EGYPTE HEB IK HEM GEROEPEN Over de wortels van het Christendom Ahmed Osman paperback, ƒ 49,50.

15,7 x 23,4 cm., 424 pagina’s, tekeningen en foto’s, paperback, ƒ 49,50. Code: DWG

SPOREN UIT DE OUDE TIJD Van holbewoner tot Sfinxbouwer Michael Baigent paperback, ƒ 34,50.

448 pagina’s, paperback, ƒ 49,50. Code: ALLO

HET UFO-EXPERIMENT Geheim militair onderzoek naar alien voertuigen, biochips en futuristisch wapentuig Helmut Lammer & Monica Lammer 15,7 x 23,4 cm., 336 pagina’s, foto’s, paperback, ƒ 39,50. Code: HUE

DE FYSICA VAN DE METAFYSICA Over de werking van Bewustzijn Itzhak Bentov 250 pagina’s, ingenaaid, ƒ 29,50. Code: FVDM

HET MYSTERIE VAN DE RODE PLANEET Graham Hancock, Robert Bauval en John Grigsby ƒ 49,50. Code: MRP PROFETIEËN VOOR DE 21E EEUW Moira Timms 473 pagina’s, ƒ 29,50. Code: P21E

HET KRUIS EN DE LIJKWADE Machtsspel tussen Vaticaan, traditie en wetenschap Elmar R. Gruber en Holger Kersten paperback, ƒ 49,50.

foto’s, paperback, ƒ 39,50. Code: DGV

NIETS IN DIT BOEK IS WAAR, MAAR HET IS PRECIES ZOALS HET IS Bob Frisell ƒ 34,50. Code: NIDB ANDERE DIMENSIES Voorbij Tijd en Ruimte Rudi Klijnstra 250 pagina’s, ingenaaid, ƒ 42,50. Code: ADIM SPIEGEL VAN DE HEMEL De mysterieuze vondsten van oer-astronomen Graham Hancock & Santha Faiia 15,7 x 23,4 cm., 352 pagina’s, 200 foto’s in kleur, gebonden met stofomslag, ƒ 69,50. Code: SVDH DE GEWIJDE VIJFHOEK Rennes-le-Château, de verborgen geschiedenis onthuld Henry Lincoln 15,7 x 23,4 cm., 256 pagina’s, tekeningen en

HET RAADSEL VAN DE GRAANCIRKELS Feiten, analysen en hypothesen Eltjo Haselhoff ƒ 35,00. Code: RVDG HET GEHEIME BOEK DER GROOTMEESTERS Johannes de Doper en de ware identiteit van de Messias Lynn Picknett & Clive Prince 480 pagina’s, paperback, ƒ 49,50. Code: GBDG ALIEN LOGBOEK Het meest actuele en compleetste onderzoek naar UFO’s en buitenaardsen Jim Marrs

WAT WISTEN DE MAYA’S? Een nieuw licht op het transformatieproces van de Aarde Peter Toonen 260 pagina’s, ingenaaid, ƒ 39,-. Code: WWDM DE WERKELIJKHEID VAN DE GRAAL Graham Phillips 236 pagina’s, paperback. ƒ 34,50. Code: WVDG ONTVOERD Twee zussen vertellen over hun UFO-ontvoeringen Debbie Jordan & Kathy Mitchell 286 pagina’s, paperback, ƒ 25,-. Code: ONTV

Vanwege de vaste boekenprijzen kunnen we geen korting geven. Wij berekenen echter geen portokosten bij het verzenden van deze nederlandstalige boeken.

Nederland: FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, tel: 015-3109566, fax: 0321-318892, E-mail: frontier@xs4all.nl, giro: 7231599, bank: 40.78.98.417 België: FSF, Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, tel/fax: 03/777.66.57, E-mail: fsffilco@glo.be, KB-bank: 413-9226371-79 DE WRAKE GODS Graftombe 55, Mozes, Toetanchamon en de Plagen van Egypte Graham Philips

Page30.p65

1

Het is ook mogelijk de boeken onder rembours te verzenden: extra kosten: ƒ 9,75 Indien u drie of meer boeken bestelt, nemen wij de rembourskosten voor onze rekening. Bepaalde boeken kunnen door de uitgever zonder enige waarschuwing naar een latere publicatie datum verschoven worden.

12/06/99, 12:03


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:35

Pagina 40

Healing circle, met muziek en gedachte uitwisseling m.m.v. Tue Bear en Ocie Wolffe Robert Morris Observatorium bij Lelystad, 18 juli 1999 Inlichtingen: Joke Obbens tel: 036-5361171 toegang gratis Crop Circles: Experiencing New Consciousness Alton Barnes, Wiltshire (UK), 17-18 juli 1999 Sprekers: Michael Glickman, Marie-Louise Lacey, Chet Snow, Barbara Lamb, Andy Thomas, Isabelle Kingston, Rod Bearcloud Berry, Francine Blake, Jim Lyons, Kate Fenn, David Schweitzer & Caron de Vita, Simon Peter Fuller, Adrian Brown en Ralph Jenkins Info: +44/1380 860 759 Glastonbury Symposium Investigating Crop Circles and Signs of Our Times Assembly Rooms, Glastonbury, 30-31 juli, 1 augustus 1999 Sprekers: Lawrence Gardner, David Hatcher Childress, Dr Christine Page, Richard Milton, Palden Jenkins, Jazz Rasool, Ed Sherwood, Robert Byrns, Rodney Carr-Smith, Serena Roney-Dougal, Howard Middleton Jones, Michael Glickman, Stanley Messenger, Andy Thomas, Karen Douglas, David Kingston, Francine Blake, Marke Pawson, Barbara Lamb, Roland Pargeter Info: +44/1934 713180 en +44/1458 832533, email: pargeter@1way.co.uk

De veranderende mens De auteurs van The Stargate Conspiracy tonen aan hoe een rapport van de Amerikaanse overheid, dat dateert uit 1973, mogelijk heeft geleid tot een programma om de mensen via het alternatieve opnieuw te leren controleren en zo invloed op hun denken uit te oefenen. Kortom: wordt het “nieuwe denken” gecontroleerd door mensen met Nazistische ideeën … en doelstellingen? De UFO-toestand Aan het einde van dit millennium stelde Michael Lindemann aan de meest bekende UFO-onderzoekers een aantal vragen over het verleden en de toekomst van het UFO-fenomeen. En hoe de wetenschap mogelijk dit fenomeen moet aanpakken om zo tot een antwoord te komen.

40

The Mysteries of Rennes-le-Château and Rosslyn Chapel Sauniere Society Conference Conway Hall, Red Lion Square, Londen, 19 september 1999 Sprekers: Henry Lincoln, Robert Lomas en Christopher Knight, Lynn Picknett en Clive Prince, Gregory Rigby, Ahmed Osman, Gordon Strachan, Ian Campbell, John Millar, Nigel Graddon, Erling Haagensen, Mark Oxbrow Info: saunieresociety@thought.global.co.uk Probe Conference Blackpool, 9-10 oktober 1999 Sprekers: Andy Strom, Tony Dodd, Marcus Allen, Matt Williams, Gary Wroe. Info: Sam Wright, +44 1253/691 301 The Questing Conference: ALTERNATIVE EGYPT ‘99 Institute of Education, Bedford Way, Londen, 23 oktober 1999, 10.00-20.30 uur Sprekers: Robert Bauval, Colin Wilson, Rand Flem-Ath, Andrew Collins, Michael Baigent, Robert Temple, David Rohl, Graham Phillips, Robert Lomas, Christopher Knight, John Lash, Yuri Stoyanov

De kopermijnen van Amerika Zo’n vierduizend jaar geleden werden enorme hoeveelheden koper uit mijnen in Noord-Amerika en Canada verwijderd. Een hele economie ontsproot, waarvan de bouwwerken nog steeds terug te vinden zijn. Men weet echter dat dit koper nergens in Amerika teruggevonden is. Terzelfder tijd werd in Europa grote voorraden aan koper verbruikt, maar weet men niet waar dit vandaan kwam. De vraag stelt zich dan ook of er reeds duizenden jaren geleden een handel plaatsvond tussen Europa en Amerika. Buitenaardse wezens landen… Een verslag van het Ancient Astronaut Society Wereldcongres, waarbij wetenschappers debateerden over hoe in ons verleden buitenaardse wezens mogelijk geland zijn op deze aarde en ons “beschaving” hebben gebracht.

De zoutlijnen van Europa Doorheen Europa doorkruist zich een ingenieus wegensysteem, waarbij zich op bepaalde breedtegraden plaatsnamen bevinden die hun oorsprong danken aan het woord “zout”. Dit systeem bestond reeds zo’n vierduizend jaar geleden en zou zelfs nog veel ouder kunnen zijn. De nieuwe oogst Ook dit jaar verschenen er weer graancirkels in de Engelse velden. Onze verslaggeving brengt rapport uit over de meest recente formaties. UFO-ontvoerde Whitley Strieber Een diepgaand gesprek met horror auteur Whitley Strieber, die tien jaar geleden verklaarde dat hij meende dat hij veelvuldig voor vreemde wezens ontvoerd was maar niet wenste te stellen dat deze wezens daarom noodzakelijk buitenaards van oorsprong zijn.


fr0504_2009.qxd

09-06-2009

19:35

Pagina cov4

Aliens Marcus Day Ontmoetingen met het buitenaardse UFO-verschijningen door de eeuwen heen Contacten, waarnemingen, ontvoeringen

"Aliens" is een fascinerende , soms schokkende, tocht doorheen gedocumenteerde UFO-waarnemingen, ontvoeringen door buitenaardse wezens en aanverwante paranormale verschijnselen. Het bevat verslagen van ooggetuigen, meningen van experts, fotografisch bewijsmateriaal… en ontkenningen van regeringswege. Functionarissen van de regering, het leger en de ruimtevaartcentra, alsook erkende deskundigen op het gebied van het paranormale, doen opzienbarende onthullingen over Area 51, de Roswell-affaire, de Belgische driehoek, mannen in het zwart, expedities naar de maan, graancirkels en tal van andere onderwerpen die met UFO’s en onverklaarde verschijnselen te maken hebben.

ƒ 24,50 / 450 BEF / € 11, inclusief verzendingskosten

Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 015-3109566, Fax 0321-318892, E-mail: frontier@xs4all.nl of (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, Tel/fax 03/777.66.57, E-mail: fsffilco@glo.be

Frontier Magazine 5.4 juli / augustus 1999  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: -...

Frontier Magazine 5.4 juli / augustus 1999  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: -...

Advertisement