Page 1

10-06-2009

20:18

Pagina cov1

1998 Jaarg. 4 nr. 4

ƒ 6,95 / 125 Bfr.

Heilige Graal

Vrije energie

Buitenaardsen

Atlantis

Graancirkels

UFO’s

Fr0404_2009.qxd

Wanneer barst Gizeh uit zijn voegen? Kamer onder de Sfinks gevonden Lichaam in piramide ontdekt? Controversieel boek uit handel genomen UFO-contactee Billy Meier Foto’s en contacten vervalst

De kennis van de Maya’s Tijdrekeningen belangrijk voor onze tijd

Wanneer overstroomt Nederland? Zeespiegelstijging bedreigt Nederland

Mars: geen gezicht, geen stad, wel leven


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:18

Pagina cov2

Grensverleggende boeken ... Lynn Picknett en Clive Prince

Zecharia Sitchin

HET GEHEIME BOEK DER GROOTMEESTERS

DE EERSTE TIJD Speurtocht naar buitenaardse 'goden' die de loop der beschaving beslissend beïnvloedden

Maria Magdalena, Johannes de Doper en de ware identiteit van de Messias Tijdens hun onderzoek naar de lijkwade van Turijn en het oeuvre van Leonardo da Vinci stuitten de Engelse onderzoekers Lynn Picknett en Clive Prince op aanwijzingen in het werk van deze grote renaissance-kunstenaar die erop wijzen dat er een geheime, ondergrondse godsdienst zou hebben bestaan. Deze vondsten vormden het begin van een speurtocht die hen zou voeren tot in het hart van het Europese occultisme en de Vrijmetselaars en de Tempeliers. Het spoor bracht een dramatische verandering teweeg in hun visie op de ware aard en de motieven van Jezus en de rol die Johannes de Doper en Maria Magdalena hebben gespeeld. Een visie die zij gemeen blijken te hebben met vooraanstaande westerse denkers en vervolgde sektes in de Arabische wereld. Het schokkende relaas van een geheime geschiedenis, vastgelegd in kunstwerken en zelfs in gotische kathedralen.

Priesters, dichters en wetenschappers zijn al eeuwen lang op zoek naar een verklaring voor het ontstaan van de mensheid. Duizenden jaren geleden werd de aarde aangedaan door buitenaardse bezoekers die aan de wieg stonden van de eerste periode van geestelijke verlichting van de mensheid. Onder hun leiding kwam de menselijke beschaving, volgens Sitchin, tot grote bloei: er werd enorme vooruitgang geboekt op verschillende terreinen van de wetenschap, de kunst en het denken. De buitenaardse bezoekers die hier de hand in hadden, hebben tastbare bewijzen nagelaten, in Engeland, Sumerië en andere delen van de wereld.

f 39,50 / 790 Bfr.

Patrick Geryl & Gino Ratinckx

f 49,50 / 990 Bfr.

Jim Marrs

HET ALIEN LOGBOEK Het meest actuele en compleetste onderzoek van UFO's en buitenaardsen

DE ORION PROFETIE De buitenaardsen zijn onder ons. Jim Marrs sprak met experts op alle terreinen die met UFO's verband houden, baseerde zich op tot nu toe ontoegankelijke regeringsdocumenten en geheime militaire ondernemingen en bestudeerde de enorme hoeveelheid publicaties over het verschijnsel. Zo wordt duidelijk dat de aarde op grote schaal werd en wordt bezocht door buitenaardse wezens, een gegeven dat al sinds de jaren veertig bekend is, maar dat angstvallig geheim gehouden is. Een compleet overzicht dat tot het einde blijft boeien.

Voorspellingen van de Maya's en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 De Maya en de Egyptenaren hadden een ongemeend grote kennis van astronomie. Het zijn deze culturen die voor ons een boodschap achterlieten, waarin ze waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. De Belgische auteurs, beide archeoastronomen, beschrijven hoe ze deze waarschuwing ontdekten en wisten te ontcijferen.

f 32,50 / 625 Bfr.

f 49,50 / 990 Bfr.

... bij ons te bestellen

Te bestellen bij Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel. 0321-380558, Fax. 0321-318892, E-mail: frontier@xs4all.nl Voor België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, Tel./fax 03/777.66.57, E-mail: fsffilco@glo.be


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:18

Pagina 1

Inhoud Frontier 2000 4.4 3 4 5

8

12

13

15

17

21

24

26

31

35

38

40

Redactioneel Globescoop Vreemde Zaken Bewijs voor buitenaards leven tegen 2050 Europese sonde vindt Water op Titan en Orion Ruimtetoerisme reeds volgend jaar van start? SETI verandert houding tegenover UFO’s NASA test anti-zwaartekracht machine Grote opschudding omtrent de Grote Piramide Het grote nieuws blijft de geruchten rond de Grote Piramide. Geruchten over nieuw gevonden kamers, politieke intriges, verborgen vondsten en meer zijn het gespreksonderwerp van de dag. Geen Hal der Goden Het langverwachte boek The Hall of the Gods van Nigel Appleby wordt in een storm van controverse door de Engelse uitgever teruggetrokken. Osiris Leeft! Drunvalo Melchizedek gaf in april zijn visie over wat er volgens hem in Gizeh allemaal aan de hand was. De piramide-centrale Is de Grote Piramide mogelijk een “prehistorische kerncentrale”? Bepaalde onderzoekers menen van wel. Een van hen is Bernd Hartmann, een Canadees ingenieur, die meent dat de piramide een soort van centrale was waar waterstof gespleten werd. Er was leven op Mars... maar niet zoals we hoopten NASA fotografeerde de Cydonia regio drie keer op rij. Met elke foto kwam steeds meer bewijs dat daar niets kunstmatig te vinden was. Richard Hoagland, grootste verdediger van de kunstmatigheid van bepaalde structuren in de regio, kon er zich niet bij neerleggen. Maar zijn collega’s geven hun “verlies” ruiterlijk toe. Terwijl de echtheid van het gezicht op Mars dus ontkracht is, vindt men elders dan weer meer bewijsmateriaal dat er op Mars ooit leven geweest is. Billy Meier ontmaskert De befaamde Zwitserse UFO-contactee Billy Meier, die meent met wezens van het sterrenstelsel de Plejaden in contact te staan, wordt onder andere door zijn eigen vrouw als een vervalser ontmaskert. Ze zagen ze vliegen Zijn de verhalen van de UFO-contactees verschillend van datgene wat UFO-ontvoerden vertellen? Of is er, integendeel, een gezamenlijke boodschap in hun verhalen terug te vinden? Wat wisten de Maya’s? Een nieuw licht op de transformatie van de aarde Auteur Peter Toonen toont nieuwe inzichten in de beschaving der Maya’s, in Midden-Amerika. Volgens hem was hun obsessie met tijd geen tijdverdrijf, maar een belangrijke wetenschap, die ook in deze tijd uiterst nuttig zou kunnen zijn om bepaalde inzichten te verwerven. Overstroomt Nederland binnen tien jaar? Volgens T. Jonkhoff is het niet onwaarschijnlijk – of zelfs waarschijnlijk – dat vanwege de klimaatsveranderingen Nederland binnen enkele jaren geteisterd zal worden door een enorme wateroverlast, waar mogelijk geen of weinig weerstand tegen te bieden is. Bijzonder Nederland Rudi Klijnstra brengt een nieuw boek op de markt, dat met name andere dimensies, voorbij tijd en ruimte wil verkennen. Alexandrië Tracks in the Psychic Wilderness; Alien Base; Dichter bij Jezus?; Stargate SG-1; The X-Files File 10: Emily. Eéntje Verder ... / Agenda

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier 2000 en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright laten we rusten bij de auteur zelf. De copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation 1998

Frontier 2000 4.4 1


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:18

Pagina 2

Buitenlandse tijdschriften, alleen bij ons te verkrijgen Atlantis Rising B ht est tp el :// o w nl w in w e: .fsf.c om

Music in the fields: is there a sound solution to the crop circles riddle? Blueprint for Atlantis: Rand Flem-Ath with a new theory Is Darwin Done for? An interview with Richard Milton Back to Bimini: a new exploration of possible Atlantean evidence 5/5/2000: will it be a date to remember? America's ancient writers Russian Psychic discoveries

Los nummer: f 10, -

Nexus The Cover-Up on Contaminated Vaccines MAI: The New Economic World Order The Mysterious Origins of Man Tanoxifen: a toxic timebomb? The Royal Bloodline of Jesus and the Holy Grail Dr. Sam Chachoua: Induced Remission Therapy Atlantis in Antarctica

Los nummer: f 10, Abonnement: f 45,- (6 nrs.)

Sedona Journal Orion being talks about life on Earth as a human Galactic Council Peter and the Masters of Light Through Alien Eyes, by Wes Bateman Calling Star Lives to Gain Soul Skills Star Nation Fractal Government unaware of 50 year UFOfile

Los nummer: f 16,95 Abonnement: f 195,-(12 nrs.)

Abonnement: f 50,- (6 nrs.)

World Explorers Club Giza Pyramids: how they were really built Nan Madol: ancient city of mystery Stonehenge: geometry revealed Knights Templar: priests in America Cuicuilco: the circular ruins revisited Wordt lid en verken de wereld !

Los nummer: f 10, Abonnement: f 50,- (1 jaar)

The Probe New secrets about the origins of manmade UFOs The New World Order The United Nations examined The Skolnick report on Diana's murder Mind control update Gingko Biloba: the amazing herb Who really owns the media?

Los nummer: f 10, Abonnement: f 40,- (4 nrs.)

Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel. 0321-380558, Fax 0321-318892 Voor BelgiĂŤ: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, Tel./Fax 03/777.66.57 Email: frontier@xs4all.nl (Nederland) en fsffilco@glo.be (BelgiĂŤ)

2


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:18

Pagina 3

Redactioneel Hoofdredactie: Filip Coppens Herman Hegge Redactie-medewerkers: Monique Hoppenbrouwer Jeroen Kümeling Jubbe Muller Willeke Sjoers Mirjam Van Dijk Medewerkers: Andy Denne Maurits Enthoven Bas Meijer Dorian Rooijakkers David Hatcher Childress Nancy Polet Hans Overbeek Ger Rombouts Rense Sjoers Marc Vredeveldt

Het zal een hete zomer worden, met name voor de vele expedities welke op dit moment actief zijn in Egypte. De redactie zal persoonlijk polshoogte nemen aldaar om u met name die informatie door te geven die anders vooralsnog verborgen zou blijven. Als de geruchten waar zijn, dan is er ondertussen wel iets heel bijzonders gebeurd in Egypte, namelijk de vondst van het lichaam van Osiris in de Grote Piramide. Hoe dan ook blijf de media goed volgen, want 1998 lijkt een echt Egypte-jaar te worden. In dit nummer wordt dan ook uitgebreid stil gestaan bij de nieuwe ontwikkelingen aldaar. Vlak voor het afronden van dit nummer kregen we het boek "De Orion Profetie" onder ogen van de Belgische schrijvers Patrick Geryl en Gino Ratinckx. Door middel van het interpreteren van oude geschriften van de Egyptenaren en de Maya’s (nazaten van Atlantis) komen ze tot de opzienbarende conclusie dat in 2012 de wereld een allesvernietigende catastrofe te wachten staat. In het volgende nummer zullen we hier verder op in gaan. Wat daar op aansluit is het artikel van dhr. Jonkhoff. Hij beweert dat de kans vrij groot is dat binnen tien jaar een groot gedeelte van Nederland onder water komt te liggen door het broeikaseffect in combinatie met het losraken van grote stukken landijs van Antarctica. Zouden deze twee voorspellingen met elkaar te maken hebben?

Lay-out: D-Sine & PDB Distributeur: Betapress Abonnementen/advertenties: Tel. 0321-380558 Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement. Redactie Frontier 2000: Lijzijde 40, 8251 CX Dronten, Nederland E-mail: frontier@xs4all.nl Verantwoordelijke uitgever: Frontier Sciences Foundation: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, België Tel./Fax 03/777.66.57 E-mail: fsffilco@glo.be Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Nederland, Tel. 0321-380558 Fax 0321-318892 E-mail: frontier@xs4all.nl

Egypte en Atlantis is tevens het motto van een groots opgezette expeditie door Maaike Kallenborn en Peter Stuivenberg. Tijdens deze expeditie proberen ze sporen te volgen van Atlantis en de connecties met de huidige tijd. Uitgerust met een aangepaste legervoertuig, een ultra licht vliegtuigje en een zeewaardige zeiljacht zal de tocht gevoerd worden van Nederland via Spanje naar Afrika en tenslotte naar Egypte. Vervolgens zal de reis voortgezet worden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan: Midden en Zuid-Amerika. Deze Atlantis expeditie zal door de pers actief gevolgd worden. Ook in Frontier 2000 zullen we verslag doen van deze avonturiers. Gaarne zouden we uw mening willen weten over dit soort verwachtingen. Gezien het aantal reacties voor de ingezonden brieven rubriek "Forum" behoorlijk geslonken is, willen wij u bij ieder nieuwe uitgave van Frontier 2000 vragen om te reageren op een actueel onderwerp. Voor het komend nummer wordt dat "De verwachte wereldrampen in de komende jaren; zeespiegelstijging, pool verschuiving etc." U kunt uw reactie sturen naar de redactie.

De redactie

Toricellistraat 4 Oranjestad, Aruba (Antillen) Postnet Suite 156, Private Bag X3, Bloubergstraat 7443, Zuid Afrika http://www.f-s-f.com

Frontier 2000 4.4 3


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:18

Pagina 5

Vreemde Zaken Michael Lindemann “Bewijs voor buitenaards leven tegen 2050” Astronomen beweren dat ze voor 2050 bewijs gevonden zullen hebben dat er buitenaards leven bestaat. Dat is althans wat een toonaangevend Schots astronoom in april verklaarde. Dr. Alistair Glasse meldde op het Edinburgh International Science Festival op 9 april dat hij hoopt dat er een ambitieus Europees project op poten zal worden gezet om buitenaards leven te vinden. Glasse behoort tot de Darwin Mission, die aast op ondersteuning van het European Space Agency. De Darwin Mission hoopt vijf raketten te lanceren, elk uitgerust met een telescoop, die vanuit een baan rond Jupiter op zoek zouden moe-

ten gaan naar leven. De telescopen zouden aan elkaar gekoppeld worden, zodat het resultaat veertig keer beter is dan de Hubble telescoop, die zich nu in een baan rond de Aarde bevindt. De telescopen zouden twee jaar onderweg zijn naar hun plaats, 600 miljoen kilometer van de Aarde verwijderd. “Je kan niet met zekerheid stellen dat er elders leven bestaat voordat je dat ontdekt hebt. Als er echter leven is op één van de 120 planeten die we zullen onderzoeken, dan zullen we dat vinden met die technologie.” De Europese ruimtevaartorganisatie moet voor het jaar 2000 beslis-

sen of ze dit project zal steunen, of dat een rivaal, het project Gaia, gesteund zal worden. Indien uitverkoren, zou de Darwin Mission dan in 2015 gelanceerd worden. De infrarode telescopen zoeken naar sporen van zuurstof of water, wat signalen kunnen zijn voor de aanwezigheid van leven. De telescopen zouden zich bevinden tussen Jupiter en Mars, op een onderlinge afstand van zo’n vijftig meter. Dankzij deze organisatie kan het licht van de ster “weggecijferd” worden door de computer, die zo het licht van mogelijke planeten kan ontdekken. ∞

Europese sonde vindt water op Titan en Orion Vanuit zijn baan boven de Aarde heeft de ISO (Infrared Space Observatory) van de Europese ruimtevaartorganisatie water ontdekt rond verre sterren en planeten. Daardoor is men volgens bepaalde wetenschappers weer een stap dichterbij gekomen, om de mogelijkheid dat er buitenaards leven bestaat, wetenschappelijk te aanvaarden. Want water betekent mogelijk ook leven. De sonde ontdekte waterdamp in de atmosfeer van Saturnus’ grootste maan, Titan. Roger Bonnet, leider van het wetenschappelijke team, stelde dat men daardoor op die maan zou kunnen beschikken over de condities waarbij indertijd leven op onze planeet ontstond. “Het enige wat daar mogelijk ontbreekt is een beetje warmte. De afgelopen twee jaar heeft de sonde trouwens ook elders water waargenomen: nabij uitstervende

sterren, nieuwe sterren, in de interstellaire ruimte, in andere melkwegstelsels, maar ook in de atmosfeer rond Mars. Volgens Athena Coustenis van het Parijse observatorium wisten wetenschappers reeds langer dat de atmosfeer van Titan carbonmonoxide en carbondioxide bevatte. Uit de aanwezigheid van die stoffen concludeerde men dat er waarschijnlijk ook waterdamp aanwezig moest zijn. Zij hoopt nu dat men de vreemde organische chemische huishouding van die maan aan een nader onderzoek zal onderwerpen. NASA lanceerde in oktober 1997 Cassini, die in 2004 rond Saturnus moet aankomen. Daar zal de Huygens sonde, eveneens eigendom van de Europese ruimtevaartorganisatie, in de atmosfeer van Titan afdalen, om aldaar metingen te verrichten. Hopelijk landt de sonde in

één stuk (in z’n geheel) en kan ze vanaf het oppervlak van de maan nog meer gegevens doorsturen. Ondertussen heeft ISO ook opmerkelijk hoge concentraties aan water gevonden in jonge sterren uit het Orion sterrenbeeld. Volgens fysicus David Neufeld wordt daar momenteel zoveel water geproduceerd dat het een echte “waterfabriek” is. Met de hoeveelheid water die daar per dag aangemaakt wordt, kan men de oceanen van de hele Aarde zestig keer per dag vullen. Volgens Neufeld is die “waterfabriek” bijzonder interessant om te volgen, omdat in ons zonnestelsel ooit een soortgelijk proces voor de aanwezigheid van water op onze Aarde zou kunnen hebben gezorgd. “Onze zon werd uit een soortgelijke ‘damp’ gevormd, zo’n vijf miljard jaar geleden. Het is een proces dat elders in het universum nog steeds aan de gang

Frontier 2000 4.4 5


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:18

Pagina 6

Ruimtetoerisme reeds volgend jaar van start? Terwijl iedereen een nieuwe markt tracht te ontsluieren, die van het ruimtetoerisme, lijken bepaalde personen daar reeds verder in gevorderd dan andere personen. Harry Dave en Jim Akkerman stellen zelfs dat ze reeds op 4 juli 1999 een raket willen lanceren. Aan boord zullen zich zes personen bevinden. Samen met de volgende lancering, nauwelijks twee weken later, hopen ze in aanmerking te komen voor de prijzenpot van tien miljoen dollar (twintig miljoen gulden) die uitgeloofd is door de X-Prize Foundation van St. Louis. Daarnaast hopen ze meteen marktleider te worden in wat ook zij aanzien als de meest lucratieve nieuwe industrie van de 21e eeuw. Dace is een succesvol Texaans zakenman, die drie jaar geleden besloot dat hij een nieuwe uitdaging nodig had. Daarvoor ging hij te rade bij Akkerman. Akkerman was Dace’s held, want Akkerman was niet alleen een ingenieur voor het Johnson Space Center in Houston, hij was ook een befaamd constructeur van wagens die voor carting gebruikt werden. Dace en Akkerman begonnen aan het “Civilian Astronaut Corps”, waarbij men hoopt om minstens 2.000 personen te verzamelen die elk 3.500 gulden betalen om lid te worden. Voor dit geld krijgen ze een gereserveerde plaats op één van de

eerste lanceringen van het ruimtevaarttoestel, de Mayflower II. Van de verzamelde fondsen hopen ze vervolgens de raket te bouwen. De investeerders worden ook mede-eigenaar. Dat betekent wanneer er iets fout gaat met de raket, dat zij dat enkel zichzelf kunnen verwijten, omdat ze zich in hun eigen voertuig bevonden. Tot op heden heeft Dace nog maar twintig personen voor zijn idee gewonnen, maar hij is er van overtuigd dat hij de rest van de deelnemers tijdens de zomermaanden kan verzamelen. Dan kan er serieus begonnen worden met de bouw van de Mayflower II. En daar is Akkerman een specialist in. Hij hielp immers met het ontwerp van het voortstuwingssysteem van de Saturn V raketten die de Amerikaanse astronauten naar de maan brachten. Hij is een eenzaam levend mens die opmerkelijke ontwerpen durft te maken, vaak met succes. Akkerman stelt dat hij “de beste raket ooit ontworpen” wil maken. Het voertuig zou 20 meter lang zijn en 7.500 kilo wegen. Het opmerkelijke is echter dat het gelanceerd moet worden vanaf de oceaan. Het start op het water, botst op de golven. De motoren “ontploffen” onder het water en dan gaat de raket recht omhoog. Zo spaart men bijzonder veel geld uit aan het maken van een lanceerplatform. Na een vlucht van bijna honderd kilometer omhoog, draait het

toestel zich langzaam en begint vervolgens aan zijn terugtocht. De passagiers ondergaan zo ongeveer vier minuten aan gewichtloosheid en een bijzonder spectaculair uitzicht. De landing, net zoals het vertrek, vindt plaats in het water. Hierdoor wordt het risico van een crash sterk verminderd... en het is eveneens goedkoper. De volledige vlucht duurt ongeveer vijftien minuten. Dace en Akkerman hebben trouwens reeds een piloot gevonden: Vaughn Cordle, een 42-jarige piloot die de afgelopen dertien jaar Boeings 767 voor United Airlines heeft gevlogen. In totaal zijn er zo’n zestien teams van ingenieurs en enthousiastelingen die ijveren voor de X-Prize. Deze prijs wordt uitgeloofd aan diegene die twee keer in twee weken veilig een raket met passagiers de ruimte kan insturen... en terugbrengen. Het idee is geïnspireerd op het avontuur van Lindbergh, die als eerste de oceaan overvloog; zijn tocht was ook onderdeel van een wedstrijd. “Lindbergh won omdat hij het eenvoudig aanpakte”, zo vertelt één van de organisatoren van de kamp. “Een piloot, een eenvoudig toestel. Hij was indertijd diegene waar men het minst hoop op had, precies vanwege zijn eenvoudige aanpak.” ∞

SETI verandert houding tegenover UFO’s Dr. Peter Schenkel plaatste onlangs een commentaar op de webpagina van de SETI League, de wetenschappelijke zoektocht naar buitenaards leven. Men zou moeten luisteren naar de nieuwe berichten van fysici en raketgeleerden. Zij stellen namelijk dat het mogelijk is dat geavanceerde buitenaardse rassen sneller dan het licht zouden kunnen reizen en zodoende dus de Aarde zouden kunnen bezoeken ... of bezocht hebben. Dit is een radicaal an-

6

dere houding dan die welke SETI steeds als hun dogma heeft gehouden, namelijk dat men interstellaire reizen als onmogelijk moest beschouwen. Er dient echter toegevoegd te worden dat het alleen nog maar de mening is van Dr. Schenkel, niet de mening van de SETI gemeenschap. Maar het heeft er alles van weg dat er inderdaad veranderingen in de lucht hangen. Lange tijd meende men dat de enorme hoeveelheid energie die vereist

was voor interstellaire reizen dergelijke reizen onmogelijk maakten. Maar dat is niet langer de mening van ruimtevaartdeskundigen. Tachtig procent van hen meenden in een recente rondvraag dat wij binnen tweehonderd jaar in staat zijn om dergelijke snelheden te halen. NASA directeur Dan Goldin spreekt zelfs over plannen om ruimtevoertuigen naar Alpha Centauri, de ster die het dichtst bij de aarde is, te sturen binnen 20 tot 25 jaar. ∞


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 8


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 9

Grote opschudding omtrent de Grote Piramide Filip Coppens Op 18 april publiceerde de Engelse krant The Daily Mail een artikel waarin melding werd gemaakt van de ontdekking van de auteurs Clive Prince en Lynn Picknett en Egyptoloog Simon Cox. Die hadden begin april met eigen ogen gezien dat er in de Grote Piramide, tussen de Koningskamer en de Grote Galerij, een nieuwe gang was gegraven. Uiteraard stootte het artikel meteen op kritiek. Zo meldde men dat de gang helemaal niet nieuw was. Hij werd in 1819 door de Italiaan Caviglia op zijn zoektocht naar mogelijk verborgen kamers gegraven. Wat het trio echter wilde duidelijk maken was dat de gang er jarenlang dichtgemaakt bij lag. Pas recent was hij opnieuw opgemaakt. En dan was hij, zo stelde Simon Cox bij elk van zijn bezoeken vast, nu eens open, dan weer dicht. Bovendien bevond er zich veel afval in die tunnel, met name flessen water. Het had er alles weg van dat het afval was van mensen die verder in die tunnel aan het graven waren. De Engelse auteur Graham Hancock haalde eveneens het nieuws. Zijn boek, The Mars Mystery, verscheen onder druk van de uitgever dan uiteindelijk toch. Van de oorspronkelijke opzet bleef er in het uiteindelijke boek trouwens bitter weinig over. Wat ook oorspronkelijk The Mars Conspiracy, een samenzwering, moest heten, verwaterde tot een ‘mysterie’. Dat kon ook moeilijk anders, aangezien het boek op het allerlaatste moment, vanwege de nieuwe foto’s van de Mars Global Surveyor, met daarop foto’s van een gezicht op Mars dat helemaal geen

De Grote Piramide vormt nog steeds het middelpunt van een enorme controverse. Geruchten over ontslagen, nieuw gevonden kamers en intriges achter de schermen zorgen ervoor dat de komende maanden de Grote Piramide in het middelpunt van de belangstelling blijft. gezicht was, nog ingrijpend gewijzigd moest worden. Het valt bijzonder moeilijk te redeneren dat er een samenzwering bestaat omtrent iets wat niet bestaat. Rond diezelfde tijd, op 17 mei, publiceerden John Anthony West en Graham Hancock een brief op het Internet. Tijdens de week daarvoor waren zij, o.a. samen met de directeur van het Gizeh-complex Zawi Hawass, sprekers op een conferentie op een cruiseschip voor de kust van Alaska. De moderator, Art Bell, stelde de sprekers een vraag omtrent een ander bericht op het Internet. Daarin had Larry Hunter medegedeeld dat ze begin april een onthulling van jewelste zouden doen: Hawass zou een negentig meter ho-

ge kamer gevonden hebben en die vondst jarenlang voor de buitenwereld verborgen hebben gehouden. Daarnaast vertelde Hunter dat Hawass ontslagen zou zijn uit zijn functie. Hunter was niet de enige die dat opgevangen had. Hawass zou inderdaad ontslagen zijn, maar aangezien hij persoonlijk bevriend was met de zoon van de Egyptische president Moebarak, leek het dat zijn ontslag niet daadwerkelijk uitgevoerd zou worden. West en Hancock stelden dat ook zij vroeger hun problemen met Hawass hadden gekend, maar dat ze de afgelopen zes maanden hadden begrepen dat het grotendeels gebaseerd was op wederzijdse misverstanden. Vervolgens hadden ze hun

Volgens Larry Hunter zouden er vanuit een nieuwgevonden kamer in de Grote Piramide allerlei gangen vertrekken, die tot ver buiten het Gizehplateau reiken.

Frontier 2000 4.4 9


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 17

Er was leven op Mars... maar niet zoals we hoopten Na de onverwachte nieuwe beelden van het “gezicht” en andere mogelijke kunstmatige structuren op Mars, is vrijwel iedereen het er over eens dat het hier niet gaat om kunstmatige structuren. Maar ondertussen stapelt er zich meer en meer bewijsmateriaal op dat er indertijd primitief leven op Mars aanwezig moet zijn geweest. Kortom: net wanneer het ene bewijsmateriaal er niet langer is, is er nieuw – en wetenschappelijk ondersteund – materiaal.

Ferdinand Calmvoet Nog voor 1 mei jl. was de laatste van de drie vluchten over het “Gezicht” afgerond. Nauwelijks een maand daarvoor moest alles nog beginnen en wist men pas dat NASA de structuren wilde fotograferen. In april veranderde er veel, met name de kans dat de structuren inderdaad veel kleiner zijn. Bij het fotograferen van “de Stad” liep het even mis. De camera’s misten hun doel en fotografeerden in plaats daarvan een aantal heuvels, zo’n anderhalve kilometer ten westen van het zogenaamde “Stadsplein”. Maar bij de derde “fotosessie”, op 23 april, herstelde NASA zijn foutje en leverde mooie beelden van de “Stad”. Alleen het zogenaamde “Fort” werd niet in beeld gebracht.

mesa, een natuurlijk iets. Niets op deze foto springt op me af dat schreeuwt: ‘Zoiets moet door intelligente krachten gemaakt zijn.’ Dr. Mark Carlotto, die gedurende tien jaar gestreefd had voor de mogelijkheid dat het Gezicht kunstmatig was, verklaarde: “Op de foto’s uit 1976 zag je duidelijk een gezicht, maar onder een andere lichtinvalhoek lijkt het helemaal niet meer op een gezicht.” Carlotto meende dat een aantal kenmerken van het “Gezicht” volgens hem nog steeds mogelijk kunstmatig waren (waaronder de “hoofddoek”, rond het gezicht),

maar die zouden ook mogelijk op een natuurlijke manier kunnen zijn ontstaan. Maar wanneer men dacht dat daarom de controverse snel zou dood bloeden, dan had men het lelijk mis. Op 16 april heerste er grote paniek bij NASA, want in de opwinding rond het Gezicht op Mars gingen er zoveel geruchten dat men nauwelijks onderscheid kon maken tussen gerucht en mededeling. NASA besloot toen om onmiddellijk een persbericht te versturen. Frank O’Donnell, persverantwoordelijke voor Jet Propulsion Lab, stelde dat het gerucht

Volgens Hoagland is dit ”gezicht” eveneens een kunstmatig iets.

Arden L. Albee, hoofd van het wetenschappelijke team van de Mars Global Surveyor (MGS) stelde in de Washington Post dat iedereen “die ooit in een vliegtuig gevlogen heeft dit (het Gezicht) erkenden als iets natuurlijks. Er zullen altijd enkele volhouders zijn, maar ik denk dat het Amerikaanse publiek dit zal bekijken en zich zal afvragen waarom er ooit enige controverse rond bestond”. Een iets meer gematigde houding was er van Michael Ravine, projectleider bij Malin Space Science Systems in San Diego, die de MGS-camera bedienen: “Het is een

Frontier 2000 4.4 17


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 18

dat NASA een mededeling zou doen omtrent “kunstmatige structuren” die op Mars door de MGS gefotografeerd waren zonder basis waren. Ze ontkenden dat een dergelijke mededeling zou plaatsvinden. En, inderdaad, het kwam er niet. O’Donnell voegde er aan toe dat de foto’s na zorgvuldig onderzoek geen enkel spoor tonen van kunstmatige structuren, maar dat naar zijn mening de mensen er datgene in zouden zien wat ze wilden zien. En dat was inderdaad zo. Hoagland greep het nieuwe “bewijsmateriaal” aan als extra bewijs voor zijn ondertussen vijftien jaar oude theorie. De eerste aanklacht was dat de foto’s onscherp waren. Hoagland sprak zelfs van het opzettelijk wegnemen van informatie. “Tweederde van de informatie op deze foto ontbreekt.” Hij noemde de foto “afval” en “waardeloos.” De MGS teamleiding verklaarde inderdaad dat de “weersomstandigheden” niet al te denderend waren; er was nevel, waardoor het licht minder was, en dus ook het contrast. Maar de kwaliteit van deze foto was nog steeds tien keer beter dan die uit 1976. NASA zou ook dertig uur gewacht hebben, zo beweerde Hoagland. Dertig uur waarin ze allerlei veranderingen aan de foto’s hadden kunnen aanbrengen. O’Donnell verklaarde dat er helemaal niet “gewacht” was. Er verstreek inderdaad dertig uur tussen het nemen van de foto en het moment waarop de foto op het web belandde, maar daar was een heel logische verklaring voor. De foto werd pas tien uur na de opname doorgestuurd van de MGS naar de Aarde (samen met andere foto’s). Gezien het echter zondag was en er om financiële reden geen zondagsdienst is, konden de foto’s pas op maandagochtend op het web geplaatst worden. Tom Van Flandern, de astronoom die eerder dit jaar enig ophef maakte met zijn mededeling op een astronomisch congres dat naar zijn mening het Gezicht kunstmatig is, wijkt ook niet van dat standpunt af. Integendeel: volgens hem toont het nieuwe beeldmateriaal extra bewijs

18

dat het inderdaad kunstmatig is. “De menselijke kenmerken die in de eerste foto te zien waren, zijn bevestigd in deze tweede foto, ondanks de slechte belichting en de slechte hoek van waaruit de foto genomen is”, zo stelde hij. Professor Stanley McDaniel, die in 1993 een rapport publiceerde waarin hij NASA ervan beschuldigde niet alleen onwetenschappelijk om te springen met de mogelijkheid dat het Gezicht reëel was, maar ook dat zij mogelijk bewijsmateriaal achterhielden, hield op 7 april een persconferentie. Daarin bedankte hij NASA voor het beschikbaar stellen van het nieuwe bewijsmateriaal, maar riep hij iedereen op om geen overhaaste conclusies te trekken omtrent dit Gezicht. McDaniel, die net een nieuw boek gepubliceerd had voor de kunstmatige oorsprong van het Gezicht, stelde: “Wetenschap heeft tijd nodig. We zullen de nieuwe foto’s grondig bestuderen om te zien of ze onze bevindingen al dan niet ondersteunen. Geen enkele foto van het gezicht zal de controverse rond de ongeveer twintig vreemde vormen in dit gebied beëindigen.” Toch vertelde hij over de vier “piramiden” van het “City Square” dat die op de foto’s uit 1976 identiek lijken, waardoor men meende dat het kunstmatig was. Maar de nieuwe, veel duidelijkere foto’s, tonen dat ze helemaal niet zo uniform zijn als men uit de foto’s van 1976 kan afleiden. De “D&M piramide” is eveneens veel minder “kunstmatig”; op de nieuwe foto’s lijkt hij meer op een kleine berg, geen groot gebouw, zoals men meende.

Hoagland gebruikt elke korrel op de foto om bewijs voor een kunstmatig voorwerp op Mars te vinden.


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 21

Billy Meier ontmaskert De vele UFO-foto’s en films welke Billy Meier in Zwitserland in de jaren 70 heeft gemaakt, hebben geleid tot een van de best gedocumenteerde UFO-golf in de moderne UFO-historie. Door de heldere en scherpe opnames van de UFO’s werd dit materiaal vaak gebruikt ter illustratie bij artikelen. Zoals bij alle UFO waarnemingen zijn er “gelovers” en “skeptici”, zo ook bij Meier. Door beweringen van de ex-vrouw van Meier lijkt het er op dat de UFO wereld meer dan twintig jaar bij de neus genomen is. Billy Meier bekent namelijk: “De Asket en Nera-fotos zijn vervalsingen...”

Andy Denne “maar ...”, gaat Meier verder op de home-page van FiGU, het elitegroepje van de Meier-aanhang, “ik betreur deze zaak ten zeerste.” Vervolgens verklaart Billy hoe de “Men in Black” hem in diskrediet proberen te brengen, door zijn echte foto’s te “vervangen” door vervalsingen. Zijn “Plejadische” begeleider Ptaah had hem al eerder gewaarschuwd in 1985, maar dat was Meier geheel vergeten. Niet zijn schuld dus, maar die van de Plejadiërs en de niets ontziende Men in Black (MIB) ... Laten we eerst eens even terugblikken op de zaken die zich de afgelopen tijd afspeelden rond de Zwitserse UFO-goeroe. In april 1997 geeft Kaliope Meier, Billy’s ex-vrouw, een interview waarin ze herhaaldelijk beweert dat “FiGU een sekte is die mensen iets voorliegt”. Ook ex-echtgenoot Billy komt er niet goed vanaf. De foto’s van de Plejadische “beamships” zijn volgens Kaliope’s zeggen vervalsingen. Hetzelfde gold voor Billy’s zogenaamde contact-verslagen. Dit nieuws werd via Internet vliegensvlug verspreid. Een nieuwsgroep die het nieuws plaatste werd vervolgens door Meier en zijn club middels onvriendelijke brieven en emails bestookt. In februari 1998 meent de Amerikaanse Meier-specialist en criticus Kal Korff te weten dat hij de zaak nu eindelijk kan afronden. Korff acht het bewezen dat FiGU en Meier een sekte zijn en er geen enkele sprake is of was van een echt buitenaards contact. Zijn gedetailleerde studie, Spaceships from the Pleiades, werd twee jaar geleden gepubliceerd en veroor-

zaakte grootste opwinding in het Meier-kamp, want Korff, “de duivel” (of Men in Black?) had enkele tijd tussen hen geleefd, zonder dat ze wisten wie hij was. In maart 1998 reisde Korff opnieuw naar Zwitserland en ontmoette daar Luc Buergin. Buergin, een Zwitserse UFOonderzoeker die zich op de zaak Meier heeft gespecialiseerd, regelde een tweede interview met Kaliope Meier. Hierin geeft Kaliope duidelijk aan dat de foto’s van de vrouwelijke, Plejadische wezens simpelweg nep waren.

Op 11 mei 1998 verscheen een serie foto’s op het Internet die afkomstig waren uit een aflevering van de Amerikaanse Dean Martin-show. Een programma dat in de zeventiger jaren werd uitgezonden! Op deze foto’s staan de danseressen die het programma opluisterden. De dame in de close-up blijkt de “Plejadische Asket” te zijn! Na deze publicatie was het natuurlijk logisch dat er meer vragen zouden komen over hetgeen Eduard “Billy” Meier al sinds de jaren zeventig beweert. Op 14 mei ‘98 reageerde de FiGU na een “nieuw contact” tussen Billy

In de jaren 70 besloot Korff voor de eerste keer de ”cult” rond Meier binnen te dringen. Toen reeds begreep hij dat de buitenaardse contacten van Meier grotendeels nep waren.

Frontier 2000 4.4 21


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 22

en zijn Plejadische gids “Ptaah”. Dit is sinds 18 mei als contact-verslag 264 terug te vinden op de Internetsite van FiGU. De beweringen die Meier hierin maakt, komen op zijn zachtst gezegd verward over. Enkele passages uit Meier’s verklaring: “Tijdens mijn conversatie met Ptaah vertelde hij me, tot mijn spijt, dat de vrouwen, afgebeeld op de Asket & Nera foto niet Asket en Nera uit het DAL-universum zijn, maar,...twee Amerikaanse dubbelgangers van Asket en Nera!” En verder: “Maar Ptaah, hoe kan dat nu, ik heb toch zelf die opnames van Asket en Nera gemaakt.” Natuurlijk antwoordt Ptaah dat het allemaal niet Billy’s schuld is, maar die van de Men in Black. Zij hebben de foto’s van de buitenaardse wezens verwisseld met die van Dean Martin’s danseressen. Billy had dat verschil niet kunnen zien, omdat het hier om hun dubbelgangers ging. En dit excuus mag dan misschien nog tot daar aan toe zijn in het geval van de Asket en Nera foto’s, maar de Amerikaanse Meier specialist Kal Korff heeft ondertussen ook de foto van de “grote” aardbeving in Los Angeles, die Meier op een van zijn ufo-reizen “naar de toekomst” had genomen, teruggevonden. Het bleek een foto-realistisch schilderij uit een geologisch tijdschrift te zijn, uit dezelfde periode als de Meier-foto. Natuurlijk allemaal de schuld van de MIB. Om wat meer duidelijkheid te krijgen over de vreemde berichten uit het Meier-kamp besloten we te contact op te nemen met de stichting van Meier: het “Semjase Silverstar Centre” (SSSC) te Zwitserland. Nadat we Een andere foto van de buitenaardse wezens, die echter recent als vervalsing bestempeld is.

22

Asket en Nero, volgens Meier van het DAL universum. Volgens zijn echtgenote echter een foto genomen van zijn televisietoestel hen enkele dagen met e-mails hadden “bestookt” en geen reactie hierop kregen, grepen we de telefoon. Antwoorden kregen we alleen op de vraag of we hier met een sekte te maken hebben, en dat indirect. In eerste instantie probeerde men ons af te wimpelen door ons mede te delen dat we alle vragen naar hun zouden kunnen opsturen, dan zouden deze “voorgelegd en beantwoord worden”. “Ach, kan ik misschien toch iemand spreken die me misschien gewoon rechtstreeks kan antwoorden?” Of ik een ogenblikje hadden. Er volgde wat gestommel, druk overleg en uiteindelijk kreeg ik iemand aan de lijn die onze vragen wilde beantwoorden. Maar dat bleek in de praktijk nogal tegen te vallen. Na iedere vraag werd er druk overlegd. Meier zelf bleef onbereikbaar, want hij had rust nodig. Ik vroeg hen of er, nu dit bekend was geworden, misschien nog meer foto’s van Meier nep waren. “Je weet nooit wat ze (wie dat dan ook mogen zijn...) allemaal uithalen om Billy in diskrediet te brengen, maar ja, ik geloof dat er nog meer ‘vervalsingen’ zullen opduiken.” Ook vroeg ik op welke bewijslast men ervan uit ging dat er Men in Black in het spel waren, hadden ze deze gezien? “Nee, dat niet, maar Ptaah heeft dat aan Billy uitgelegd, hoe het zat met die foto’s.” Dat was dus hun hele houvast. Een gedeelte

van het volgende gesprek willen wij u niet onthouden: Andy Denne: “Dus de foto’s zijn NIET door Billy Meier vervalst?” SSSC: “Nee.” Andy Denne: “Meier heeft dus nog NOOIT vervalsingen gemaakt?” SSSC: “Nee, naar ons weten, nog nooit...” Andy Denne: “Er zijn door onderzoekers schaalmodellen van “beamships” terug gevonden bij SSSC, Kal Korff schreef dit opzienbarend boek over de vervalsingen die Meier de wereld instuurde.


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 24

Ze zagen ze vliegen Het UFO-fenomeen en de verhalen van de contactees, zoals die van Billy Meier, lijken steeds meer naar elkaar toe te groeien. Zozeer zelfs dat bepaalde UFO-onderzoekers het hoog tijd vinden voor een grondige nieuwe analyse van beide fenomenen.

Kelly Van de Wouwe In 1947 werd het UFO-fenomeen bij het grote publiek bekend. Toen Kenneth Arnolds waarneming de internationale media haalde, was het hek van de dam: van over de hele wereld stroomden er berichten binnen dat men “iets onverklaarbaars” aan de hemel had gezien. Wat dat “iets” was, was iedereen onbekend: de term “niet geïdentificeerd vliegend object”, of UFO, werd in gebruik genomen. Enkele jaren later, in het begin van de vijftiger jaren, kwamen er de eerste berichten dat bepaalde personen wisten wat die voorwerpen waren: ruimteschepen van buitenaardse wezens. Dergelijke personen vertelden meestal dat zij een schip hadden zien landen en dat daaruit een vaak mensachtig wezen was gestapt. Dat wezen was, vaak telepathisch, in contact getreden met de getuige, die vervolgens zijn verhaal gemakkelijk kwijtraakte aan de media. Dergelijke getuigen noemde

men al snel “contactees”, de gecontacteerden. Een aantal mensen gingen verder; volgens hen bleven de wezens in contact treden met hen; soms fysiek, soms enkel via telepathie. De buitenaardse wezens namen de mensen mee op ruimtereizen, naar Venus, de Maan en andere planeten. Een aantal van hen vertelden zelfs dat de buitenaardse wezens daar basissen hadden of vandaar afkomstig waren. Dit stuitte lijnrecht in tegen de wetenschap, die stelde dat het algemeen bekend was dat er geen leven op Venus was. De verhalen van deze “contactees” was dus pure onzin. Ook het grote publiek kon de verhalen moeilijk of niet geloven. Ze leken thuis te horen in boulevardbladen, zoals dergelijke verhalen momenteel daar nog steeds terug te vinden zijn: “buitenaardse wezens stolen vuile was.”

Deze foto, genomen door UFO-contactee Howard Menger in 1956, was volgens hem een buitenaards wezen dat naar hem toeliep.

De UFO-onderzoekers legden de verhalen meestal naast zich neer en legden zich toe op “betere wetenschap”. Enkele decennia later werden ze echter geconfronteerd met verhalen van mensen die niet uit vrije wil, maar onder dwang door buitenaardse wezens meegenomen waren. Bovendien was hun geheugen gewist en konden ze vaak alleen maar onder hypnose achterhalen wat er met hen gebeurd was. In tegenstelling tot de verhalen van de contactees, waren de UFO-onderzoekers geneigd deze verhalen te geloven, ook al waren ze nog spectaculairder dan de vorige verhalen. De aanvaarding gebeurde grotendeels doordat het UFO-onderzoekers zelf waren die de “verhalen” via hypnose achterhaalden, in tegenstelling tot de contactees, die het verhaal gewoon vertelden aan de onderzoekers. Toch is het zo dat de verhalen van de contactee en de ontvoerde grotendeels overeen stemmen. Allebei worden ze aan boord meegenomen en wordt ze vaak informatie meegegeven over de vreemde wezens, of ze die informatie al dan niet kunnen herinneren. Een aantal ontvoerden stellen trouwens dat ze, volgens de woorden van de ontvoerders, hun toestemming hebben gegeven om als het ware “ontvoerd” te worden. Hoe meer UFO-ontvoerden zich bezinnen over hun gebeurtenissen en hoe meer ontvoeringen ze zich herinneren, des te meer scenario’s kan men niet langer onderbrengen in het klassieke ontvoeringspatroon. Integendeel. Sommige ontvoerden, zoals Whitley Strieber, meenden zelfs de ontvoerders in een boekwinkel te ontmoeten. Strieber en andere per-

24


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 25

sonen hebben ook veel ontmoetingen met personen die volgens hen een mengeling zijn tussen een buitenaards ras en ‘aardse bewoners’. Dergelijke verhalen zijn vrijwel niet te onderscheiden van de verhalen die de UFO-ontvoerden indertijd beschreven. De vraag begint bij enkele UFO-onderzoekers dan ook te rijzen of UFO-contactees en UFO-ontvoerden niet twee onderdelen vormen van een groter geheel. Want het dient opgemerkt te worden dat UFO-contactees nooit gehypnotiseerd werden. Misschien, zo stelt men, zouden zij onder hypnose ook wel dergelijke gruwelverhalen horen. Bovendien zijn de meest bekende gevallen daarom niet steeds representatief. Indertijd waren het meestal de meest wilde verhalen die de grootste bekendheid verwierven. Bij UFO-ontvoeringen lag dat anders: daar waren het ten eerste meestal vrouwen (in tegenstelling tot de typisch mannelijke contactee), maar werd bovendien het trauma van de ontvoering centraal geplaatst. Uiteindelijk bleek dat heel wat van de meest wilde verhalen van de contactees verzonnen waren. Recent heeft de vrouw van Billy Meier, een Zwitser die meent in contact te staan met wezens van de Pleiaden, verklaard dat haar echtgenoot alles verzonnen heeft. Toch is het zo, zo meent de Britse UFO-auteur Timothy Good (zie ook boekbespreking bij Alexandrie, achterin deze Frontier 2000), dat heel wat minder bekende gevallen helemaal niet verzonnen lijken te zijn. Die personen kwamen in aanraking met wezens die stelden dat ze van een andere, buitenaardse beschaving afkomstig waren. De contactee lieten zij vaak volledig in de war achter. En dit is volgens Good sterk in tegenstelling tot de bekende voorbeelden als Meier, die helemaal niet in verwarring zijn over wat er met hen gebeurde. Ook UFO-ontvoerden kunnen echter liegen. Dat ondervond John Mack persoonlijk. Deze Harvard professor stelde enkele jaren geleden een onderzoek in naar het UFO-ontvoeringsfenomeen en

George Adamski (rechts, links is Lou Zinstag) was de meest befaamde UFO-contactee uit de vijftiger jaren. Hij kreeg zelfs een privé-audientie met de Nederlandse koningin. sprak met een aantal ontvoerden. Mack, een psychiater, concludeerde dat deze personen niet gek waren, dat ze zelfs heel gewoon waren, behalve dan wat betreft het verhaal dat ze vertellen. Kort na de publicatie van zijn boek stelde een van de personen wiens voorval in zijn boek opgenomen was, Donna Bassett, echter dat zij alles uit haar duim had gezogen. Ook andere ontvoerden worden er van verdacht niet zozeer alles te hebben gelogen, maar toch dat grote stukken geen ware herinneringen zijn, maar gebaseerd zijn op verdraaide en gekleurde herinneringen. Tenslotte is het vaak zo dat men verre herinneringen tracht te achterhalen, soms tientallen jaren geleden (vermeend) gebeurd. De contactees zorgden in de jaren vijftig voor een ware cultus, sommigen met duizenden volgelingen. Momenteel heeft de Franse contactee Rael wereldwijd ongeveer 35.000 volgelingen. Dat is echter niets in vergelijking met de dertig procent van de Amerikaanse bevolking die gelooft in ontvoeringen. Ook de UFO-ontvoerden zijn er in geslaagd om een boodschap uit te dragen waarbij men gelooft dat het hele fenomeen, hoewel onaangenaam, toch goed moet zijn voor het algemene welzijn van de mensheid. De-

ze boodschap wordt voornamelijk verkondigd door John Mack. Hij meent dat deze wezens hier zijn om ons te verwittigen dat wij ons moeten loskoppelen van ons industrieeleconomisch denken en dat we sociaal-ecologisch moeten denken, willen wij als mensheid overleven. Hij meent dat het genetische onderdeel van het UFO-ontvoeringsfenomeen, waarbij eicellen en zaadcellen worden verwijderd, onderdeel vormt van een strategie om de aarde te herbevolken indien we onszelf zouden vernietigen. Een dergelijke boodschap verschilt bijzonder weinig van de boodschap van Rael, die meent dat de Elohim, de UFO-inzittenden waar hij fysiek in contact mee staat, ons indertijd gemaakt hebben en ons kunnen bevrijden van onze huidige maatschappij; zij kunnen ons het eeuwige en gelukkige leven geven. Deze boodschap verschilt slechts in detail van de interpretatie die Mack aan het fenomeen geeft. Uiteindelijk is het echter zo dat hoewel beide fenomenen in de praktijk moeilijk te onderscheiden zijn, hun gelijkenis het alleen maar moeilijker maakt om het UFO-fenomeen te verklaren. Want de reden achter het fenomeen is in beide gevallen gissen. ∞

Frontier 2000 4.4 25


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 26

Wat wisten de Maya’s ? een nieuw licht op de transformatie van de aarde is het nieuwste boek van de auteur Peter Toonen. Een aanrader voor een ieder die verder wil kijken dan de derde dimensie.

Monique Hoppenbrouwer Peter Toonen (1958) heeft al een bewogen leven achter de rug. Als jong kind had hij er moeite mee zich aan te passen aan het leven op Aarde. Zijn intuïtieve kant was al snel bijzonder goed ontwikkeld. Later werd hij woordvoerder van de krakersbeweging in Utrecht. Toen hij zich daar niet meer in kon vinden, studeerde hij andragogie, grafisch ontwerp en journalistiek. Momenteel is hij werkzaam als docent. Hij heeft een praktijk als aurareader en aurauhealer in Utrecht en geeft op verzoek lezingen en workshops over de werking van de Tzolkin en intuïtieve ontwikkeling. FRONTIER 2000: Hoe raakte je geïnteresseerd in de Maya’s? P.T.: De uiteindelijke aanleiding was, door jarenlang een praktijk te hebben en met diverse cliënten te werken, mij bepaalde dingen begonnen op te vallen. Ik zag bij zoveel mensen diverse vorige levens die als het ware nu samenvielen en het leek alsof ze nu weer terugwaren bij af. En het lijkt ook wel alsof we nu per dag of per uur meer meemaken dan vroeger, of de tijdsbeleving anders is. Dus zocht ik daar een raamwerk voor. Ik vroeg me af of we niet met de hele planeet in een verhaal zaten. Vindt er niet een grote transformatie plaats voor de hele mensheid? Toen schoot mij ineens een boek te binnen van José Arguelles dat ik had gelezen en ik weet nog, dat ik er de eerste keer niet doorhéén kon komen. Hij is de man die de spirituele kennis van de Maya-kalender naar buiten heeft gebracht en ook nog in een voor iedereen bruikbare vorm vertaald heeft. Het bleek dat de Maya’s een tijds-

26

raamwerk aanreikten, waarin de huidige tijd reeds werd beschreven. Verder is er Hunbatz Men, een Maya “dagbewaarder”, een sjamaan en autoriteit op het gebied van de historie, chronologie en kalenders van de Maya beschaving, die een belangrijke rol heeft gespeeld. Hij is in 1989 met 50 à 60 westerse mensen langs allerlei Maya piramides en heiligdommen gaan rondtrekken en zij hebben de rituelen uitgevoerd waarbij zij de energieën van de Tzolkin hebben uitgenodigd. Dit is het kalenderrad van 260 dagen (Kin). Deze is weer samengesteld uit 20 zegels en 13 tonen, dus 260. Tot die tijd kenden de antropologen wel het radarwerk van de kalenders, maar niet waar zij voor staat. De energieën gingen weer spreken en konden geduid worden en zo kon men o.a. de Maya-horoscoop ma-

ken. Het zijn als het ware archetypische tekens. De laatste drie jaar wordt er pas vordering gemaakt met het ontcijferen van de Maya hiërogliefen. FRONTIER 2000: Vind jij dat die uitleg daarvan klopt? P.T.: Ja en nee. Ze kunnen nu voor een groot deel alle tekens duiden, maar het is een multidimensionaal schrift zoals het Hebreeuws en het Sanskriet. Dus je moet ieder woord ook nog zien in verhouding tot de andere tekens en dan gaat het als het ware de diepte in. FRONTIER 2000: Waarom waren de Maya’s zo geobsedeerd door tijd? P.T.: Ik denk omdat ieder mens zijn tijd en plek wil kennen. Zij deden het

De piramiden, tempels gebouwd door de Maya’s, werden eveneens als observatoria voor de gebeurtenissen in de hemel gebruikt.


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 27

ook nog t.o.v. de Melkweg. Het centrum hier van noemden zij Hunab K’u, de ene Schenker van Beweging en Maat. Daarmee zaten ze precies goed. Duitse wetenschappers hebben aangetoond, dat het centrum van de Melkweg bij Sagitarius A* zit (een ster in het sterrenbeeld Boogschutter), dit blijkt na onderzoek een heel sterke radiobron te zijn bij een zwart gat. Dus het centrum van ons melkwegstelsel is een zwart gat waar een radiobron aanwezig is, die met een zekere regelmaat bepaalde pulseringen uitzendt. Volgens de Maya’s stond dit ook al vast en ging die pulsatie met een ratio van 13 en dat in vier windrichtingen in vijf cycli. FRONTIER 2000: Je spreekt over de tweede komst der Goden en het plotseling ontstaan van diverse beschavingen. P.T.: Ergens in 3000 v.C. ontstonden er in Egypte en Sumerië hoogstaande beschavingen. Daarna is het met die cultuur alleen maar bergafwaarts gegaan. Robert Bauval, John Anthony West, Zecharia Sitchin en Drunvalo Melchizedek schrijven hier ook over. Die culturen waren direct hoogstaand. Ze beschikten over een enorme kennis van de astronomie, astrologie, die toen overigens door elkaar liepen, de meetkunde, medische kennis, coherent schrift, coherente kosmologie; dat was er allemaal al. Je ziet ze daarna langzaam afzakken, hetgeen volledig in tegenspraak is met de theorie dat culturen langzaam opkomen. Ook de stad Teotihuacan Deze kalendersteen werd door de Maya’s gebruikt om uiterst precieze tijdsberekeningen over grote periode uit te voeren.

is vermoedelijk drieduizend jaar oud, dus van na de laatste verschuiving van de polen. Ja, ik geloof in het leven van Goden op Aarde. FRONTIER 2000: Zouden er dan op diverse plaatsen op de wereld verschillende ontwikkelingen zijn geweest? P.T.: Ik denk dat de planeet Aarde, die zich in een uithoek van het universum bevindt, al heel lang een plek is waar diverse levensvormen zijn ontstaan. Dat houdt in dat er ook van buitenaf mee is geëxperimenteerd door verschillende wezens. Het is hier uiteindelijk een proeftuin. FRONTIER 2000: De hoogstaande Maya-beschaving verdween ineens. Wat is jouw theorie hierover? P.T.: De tijd voor de Maya’s zat er eenvoudigweg op. De galactische Maya’s gingen weer terug naar hun dimensie. Er bestaan een heleboel theorieën over het verdwijnen van de Maya cultuur, maar die spreken elkaar allemaal tegen. ‘t Is niet door oorlogsgeweld gebeurd zoals bv. met Troje of het Romeinse Rijk. Een andere theorie is, dat de landbouwgronden zo intensief gebruikt werden, dat deze uitgeput raakten. Dat wordt nu ook al weer tegengesproken. Alles is inmiddels verworpen en het is net of iemand ineens zei: “We stoppen ermee, we gaan de jungle in”. En alle steden werden tegelijkertijd verlaten. En dan praten we over een gigantisch gebied. Mijn theorie is, dat het verhaal er gewoon op zat. Ze hadden de tijd, de vierde dimensie, in steen weergegeven, ze hadden een soort klokken gezet. Ze hadden eigenlijk de onzichtbare wereld weer verbonden met de zichtbare en dan vooral het aspect van de mathematica, van de tijd. Daarin waren zij het meest verfijnd van de hele planeet en ze hadden de meest verfijnde kalender van de planeet achtergelaten. Nog meer verfijnd, en dat is het meest tragische, dan de kalender waar wij nu mee werken. Dat is iets wat wij vergeten zijn en dat nu weer aan het terugkomen is. De kalenders van nu zijn een bedachte en kunstmatige kalender,

Frontier 2000 4.4 27


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 31

Overstroomt Nederland binnen tien jaar? Onlangs wijdde het programma B&W café een uitzending aan de mogelijke zeespiegelstijging welke ons land in de toekomst lijkt te bedreigen. Naast vele deskundigen kwam drs. Jonkhoff, leraar geschiedenis en aardrijkskunde, aan het woord en beweerde dat de zeespiegelstijging als gevolg van het broeikaseffect veel en veel sneller zal plaatsvinden dan iedereen denkt. Niet pas na 100 jaar, in het ongunstigste geval, maar binnen 10 jaar verwacht hij overstromingen in ons land, die zo omvangrijk zijn dat grote delen van Nederland definitief als verloren moeten worden beschouwd. Zo’n opmerkelijke bewering vraagt om nadere uitleg.

Tjalling Jonkhoff Een voorbeeld van roofbouw, dat leidt tot aantasting van het natuurlijk evenwicht

stoffen ontstonden bedraagt zodoende circa 215 meter.

De lengte van de geologische tijdperken is onvoorstelbaar omvangrijk in vergelijking met de menselijke geschiedenis. De vorming van fossiele brandstoffen, in dit geval steenkool, aardgas en aardolie, heeft vooral plaatsgevonden tijdens het Carboon (ca. 350-280 miljoen jaar geleden), Jura (ca. 210-145 miljoen jaar geleden) en Krijt (ca. 145-65 miljoen jaar geleden).

Sinds ongeveer 1760 worden deze grondstoffen in een steeds hoger tempo terug gevormd tot onder andere CO2. In een paar honderd jaar (ruim 0,2 millimeter in bovengenoemde vergelijking) wordt dus door de mensheid afgebroken wat in miljoenen jaren door de natuur is opgebouwd. Dit is een roofbouw van ongekende omvang; in een jaar tijd worden hoeveelheden koolstof afgebroken, waar de natuur er ca. 250.000 jaar over gedaan heeft om ze op te bouwen, wanneer men er van uit gaat dat ongeveer vijfentwintig procent van de totale fossiele brandstof verbruikt is. De klok wordt dus niet in een sneltreinvaart, maar met de snelheid van een raket teruggedraaid. Dit kan niet anders dan gigantische gevolgen hebben in de geologische ontwikkeling. Dat wij er tot nu toe betrekkelijk weinig van merken komt in de eerste plaats doordat een mensenleven in tijd niets voorstelt en in de tweede plaats, doordat de oceaan slechts langzaam opwarmt, waardoor tot nu toe een matigend effect heeft plaatsgevonden. Het staat echter vast dat het oppervlaktewater van de oceaan warmer is geworden, waardoor het matigend effect steeds sneller verloren gaat. Allerlei extreme weersomstandigheden van de afgelopen jaren en ook dit jaar leggen hiervan getuigenis af. Vijf jaren uit de jaren 1988-1994 behoor-

den tot de vijf warmste jaren van de twintigste eeuw. Schaalvergroting

Toen zijn dus grote hoeveelheden koolstofdioxide omgezet in bovengenoemde grondstoffen. Deze koolstofvorming betekende daarnaast een forse afkoeling van het wereldklimaat, want een grote hoeveelheid van het broeikasgas CO2 werd aan de atmosfeer onttrokken. De menselijke geschiedenis omvat slechts zesduizend jaar, ervan uitgaande dat de geschiedenis begint wanneer men het schrift uitvindt. Teneinde dit grote verschil duidelijk te maken de volgende vergelijking: wanneer duizend jaar gelijkgesteld wordt aan één millimeter, dan is een mensenleven minder dan 0,1 millimeter en de menselijke geschiedenis een lijn van zes millimeter. Eén miljoen jaar komt overeen met een lijn van één meter. Het Carboon is in deze vergelijking dus een lijn van circa zeventig meter, Jura circa 65 meter en Krijt circa tachtig meter. De periode waarin de fossiele brand-

CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Zonder broeikasgas zou de gemiddelde oppervlakte temperatuur van de aardbol circa -20 °C zijn, dit is 35 °C minder dan de huidige 15 °C. De stijging van het CO2 gehalte gaat steeds sneller. Dit is ook logisch gezien de snelle industriële ontwikkeling, die een steeds groter energieverbruik vereist. Bovendien nemen er steeds meer mensen aan deel. Tot circa 1950 waren het voornamelijk West-Europa en de Verenigde Staten van Amerika die aan de industrialisatie deelnamen (ca. 800 miljoen mensen). De laatste decennia gaan ook de Aziatische landen aan deze ontwikkeling deelnemen, bijvoorbeeld de Volksrepubliek China (1,1 miljard mensen) en India (800 miljoen mensen). Daarnaast neemt de omzetting van CO2 en water tot koolstofverbindingen en zuurstof steeds verder af, onder andere door het op grote schaal omhakken of verbranden van de bossen over de gehele wereld en tengevolge van het dunner worden van de ozonlaag, waardoor planten worden beschadigd door de versterkte ultraviolette instraling. De geologische ontwikkeling van nu en de nabije toekomst is te vergelijken met een vol geladen mammoettanker die langzaam op gang komt, maar die, eenmaal in beweging gekomen, niet meer te stoppen is. Een

Frontier 2000 4.4 31


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 32

van de resultaten zal een steeds snellere smelting van de poolkappen en dus een snellere stijging van de zeespiegel zijn. Temperatuur en zeespiegelvergelijking tussen nu en 18.000 jaar geleden Tijdens het hoogtepunt (of dieptepunt) van de laatste ijstijd, ongeveer 18.000 jaar geleden, was de gemiddelde temperatuur circa zes graden lager dan nu en was een oppervlakte van 45.000.000 km2, vergelijkbaar met twee keer de vroegere Sovjet Unie, bedekt met ijs. Op het ogenblik is nog 15.000.000 km2 bedekt met ijs. De zeespiegel stond toen minstens zeventig meter lager dan nu. Engeland behoorde bijvoorbeeld tot het vasteland van Europa en Alaska zat vast aan Siberië. Dit alles betekent dat per 1 °C temperatuurstijging over de hele wereld er een zeespiegelstijging van gemiddeld elf meter heeft plaatsgevonden. Wanneer al het ijs dat er nu nog is, smelt, zal de zeespiegel nog minstens zestig meter stijgen. De komende zeespiegelstijging behoeft niet lineair te zijn in vergelijking tot de temperatuurstijging. Het “Inter-

Temperatuur en zeespiegelvergelijking tussen nu en 120.000 jaar geleden Negentig procent van het landijs bevindt zich op Antarctica. Gelukkig is dit gebied jaarlijks gemiddeld 25 °C kouder dan het Noordpoolgebied, zodat smelten op grote schaal nog niet waarschijnlijk lijkt. Een bedreigende ontwikkeling is echter de volgende: er zijn aanwijzingen dat de Ross-ijskap van een halve kilometer dik (circa 2.750 km lang en 1.250 km breed) bezig is los te raken van het Zuidpoolgebied. Wanneer deze gigantische ijsmassa in het zeewater terechtkomt zou de spiegel van de oceanen vrij plotseling met zes meter stijgen! Dit is al eens eerder gebeurd, ongeveer 120.000 jaar geleden, toen één van de ijskappen op West- Antarctica losraakte. De laatste jaren verschijnen steeds vaker berichten over grote stukken ijs die afbreken van Antarctica. Zo was op 5 november 1997 in de krant te lezen: “Een enorme ijsberg met een omvang van veertig bij 160 km (twintig procent van de oppervlakte van Nederland) en een dikte van 225 meter is losgeraakt van de ijskap aan de Zuidpool en drijft nu

”Nederland steeds op het randje van het verdrinken.” governmental Panel on Climate Change” is van mening dat de gemiddelde temperatuur de komende tientallen jaren 1,5 tot 4 °C zal stijgen, wanneer het CO2 gehalte van de atmosfeer toeneemt tot 0,056%. Volgens deze instellingen zou de zeespiegel daardoor slechts maximaal 65 cm stijgen dus hooguit 23 cm per °C temperatuurstijging. In verschillende publicaties is echter aangegeven dat bij het smelten van al het resterende landijs de zeespiegel minimaal veertig meter en maximaal zeventig meter zou stijgen, ondanks het feit dat de oppervlakte landijs gekrompen is van 45.000.000 km2 tijdens het hoogtepunt van de ijstijd tot 15.000.000 km2 nu.

32

rond in de Rosszee. Als deze drijvende ijsmassa niet weer aan het landijs vastvriest, zal de kustlijn van het gebied op geografische kaarten ingrijpend moeten worden gewijzigd.” Al deze aanwijzingen geven duidelijk aan dat het smelten van de ijskap op de Zuidpool reeds is begonnen. Zelfbedrog en struisvogelpolitiek in het verleden en gebrek aan moed nu Het voorafgaande gaat in tegen de uitspraken van de deskundigen of sterker nog, van de meerderheid. Mensen hebben in het algemeen de neiging onaangename dingen niet te willen zien. Het spreekwoord zegt

dat “de soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend”. Deze neiging is niet gebonden aan intellect. Intelligente mensen hebben ook het vermogen zichzelf intelligent voor de gek te houden. Een ander algemeen verschijnsel is dat gezagsdragers met veel verantwoordelijkheden er een afkeer van hebben hun nek uit te steken, uit angst voor reacties. Daarbij komt, dat zij door de veelheid aan onderwerpen, die hun beleidsterreinen betreffen, slechts globaal op de hoogte kunnen zijn. Daarnaast is het een natuurlijke neiging van gezagsdragers om paniek te willen voorkomen, te sussen en de problemen voor zich uit te willen schuiven. Voorbeelden van deze houding zijn legio: in de dertiger jaren kon iedereen die zijn gezond verstand gebruikte, zien dat Hitler gevaarlijk zou worden. Niettemin werden het verdrag van München en Chamberlain door intelligente en minder intelligente mensen toegejuicht, omdat men de echte consequenties niet onder ogen wilde zien. Zo wil men nu de consequenties van een klimaatwijziging ook niet onder ogen zien. Een ander voorbeeld van het vermogen tot zelfbedrog bij een dreigende ramp werd getoond tijdens een uitzending van het programma “Impact” in het begin van het jaar 1993, dat ging over de watersnoodramp van 1953. Toen op de zaterdagmiddag voorafgaande aan de overstroming van 1 februari 1953 tijdens eb het water in de haven van Zierikzee even hoog stond als normaal bij vloed, maakten de inwoners, die zich bij de haven verzameld hadden, zichzelf en elkaar wijs, dat wanneer er geen eb was er dan ook geen vloed zou komen en ging ieder ten onrechte gerustgesteld naar huis. In hetzelfde programma was ook een voorbeeld van het tweede verschijnsel: op de zaterdagavond was er een Zeeuwse burgemeester die de vloed zag aankomen. Hij liet de bewoners van zijn gemeente naar het hooggelegen centrum van het dorp komen, waardoor voor veel mensen de verdrinkingsdood werd voorkomen. Toen hij zijn collega-burgemeesters telefo-


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:19

Pagina 34

Verleg samen met ons de grenzen van onze kennis ... Nieuw dit najaar: Spiegel van de Hemel, Graham Hancock (okt, f 69,50 / 1390 Bfr.) De Gewijde Vijfhoek, Henry Lincoln (sept, f 39,50 / 790 Bfr.) Het UFO-experiment, Helmut Lammer (sept, f 39,50 / 790 Bfr.) De Wrake Gods, Graham Phillips (sept, f 49,50 / 990 Bfr.) HET RAADSEL VAN DE GRAANCIRKELS Feiten, analysen en hypothesen Eltjo Haselhoff ƒ 35,00. Code: RVDG HET GEHEIME BOEK DER GROOTMEESTERS Maria Magdalena, Johannes de Doper en de ware identiteit van de Messias Lynn Picknett & Clive Prince 480 pagina’s, paperback, ƒ 49,50. Code: GBDG verschijnt in september DE EERSTE TIJD Speurtocht naar buitenaardse “goden” die de loop der beschaving beslissend beïnvloeden Zecharia Sitchin 320 pagina’s, paperback, ƒ 39,50. Code: DET verschijnt in september ALIEN LOGBOEK Het meest actuele en compleetste onderzoek naar UFO’s en buitenaardsen Jim Marrs 448 pagina’s, paperback, ƒ 49,50. Code: ALLO verschijnt in september

Ratinckx 172 pagina’s, paperback, ƒ 32,50. Code: DWI2 GODEN UIT DE KOSMOS Alan Alford ƒ 49,50. Code: GUDK DE GEHEIMEN VAN TIBET Het westen ontmoet het boeddhisme Ole Nydahl 216 pagina’s, paperback, ƒ 32,50. Code: DGVT DE FYSICA VAN DE METAFYSICA Over de werking van Bewustzijn Itzhak Bentov 250 pagina’s, ingenaaid, ƒ 29,50 NEFRATETE Priesteres in Atlantis Joke Bouwsma 408 pagina’s, ingenaaid, ƒ 39,ANDERE DIMENSIES Voorbij Tijd en Ruimte Rudi Klijnstra 250 pagina’s, ingenaaid, ƒ 42,50 WAT WISTEN DE MAYA’S? Een nieuw licht op het transformatieproces van de Aarde Peter Toonen 260 pagina’s, ingenaaid, ƒ 39,IN HET SPOOR VAN DE KRUISVAARDERS Een van de boeiendste perioden uit onze geschiedenis Terry Jones & Alan Ereira 256 pagina’s, gebonden met stofomslag, ƒ 49,50. Code: SVDK

Nieuw verschenen: DE ORION PROFETIE Voorspellingen van de Maya’s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino

34

Recent verschenen: DE CELESTIJNSE BELOFTE James Redfield 240 pagina’s; softcover. ƒ 27,50. Code: DCB

HET CELESTIJNSE WERKBOEK Een spirituele Reisgids James Redfield 248 pagina’s; softcover. ƒ 29,50. Code: HCW DE ZONDVLOED Van mythe tot historische werkelijkheid Edith en Alexander Tollmann Paperback, ƒ 49,50. Code: ZOND DE WERKELIJKHEID VAN DE GRAAL Graham Philips 236 pagina’s, paperback. ƒ 34,50. Code: WVDG DE BOODSCHAP VAN DE SFINX Robert Bauval & Graham Hancock 394 pagina’s, softcover. ƒ 49,50. Code: BVDS HET GEZICHT VAN MARS Walter Hain 280 pagina’s; paperback, ƒ 34,50. Code: GVM HET GEHEIMBOEK UFO H. Lammer / O. Sidla 336 pagina’s; softcover. ƒ 34,50. Code: HGU DE WITTE PIRAMIDE Hartwig Hausdorf Softcover, ƒ 39,50 Code: DWP

DE SLEUTEL VAN HIRAM Christopher Knight & Robert Lomas Softcover, ƒ 39,50 Code: DSVH DE BIJBEL CODE Verborgen boodschappen in de Bijbel Michael Drosnin 243 pagina’s, ƒ 39,50. Code: DBC GRAANCIRKELS Codes uit een andere dimensie Rudi Klijnstra 144 pagina’s, paperback, ƒ 24,50. Code: GCIR KOSMISCH NETWERK Het UFO mysterie in kaart gebracht Theo Paymans 244 pagina’s, paperback, geïllustreerd, ƒ 49,50. Code: KNET DE SIRIUS-CONNECTIE Onthullende feiten over het oude Egypte 276 pagina’s paperback, geïllustreerd, ƒ 49,50. Code: DSC ONTVOERD Twee zussen vertellen over hun UFO-ontvoeringen Debbie Jordan & Kathy Mitchell 286 pagina’s, paperback, ƒ 25,-. Code: ONTV

Vanwege de vaste boekenprijzen kunnen we geen korting geven. Wij berekenen echter geen portokosten bij het verzenden van deze nederlandstalige boeken.

Nederland: FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, tel: 0321-380558, fax: 0321-318892, E-mail: frontier@xs4all.nl, giro: 7231599, bank: 40.78.98.417 België: FSF, Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, tel/fax: 03/777.66.57, E-mail: fsffilco@glo.be, KB-bank: 413-9226371-79 Bestelt u vandaag voor 15.00 uur en betaalt u met credit card, dan wordt er morgen geleverd.Het is ook mogelijk de boeken onder rembours te verzenden: extra kosten: ƒ 9,75 Indien u drie of meer boeken bestelt, nemen wij de rembourskosten voor onze rekening. Bepaalde boeken kunnen door de uitgever zonder enige waarschuwing naar een latere publicatie datum verschoven worden.


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:20

Pagina 40

Eéntje verder ... Frontier 4.5 De echte Fox Mulder Nick Pope was drie jaar lang de echte Fox Mulder. Als werknemer van het Ministerie van Defensie moest hij er voor zorgen dat interessante UFO-waarnemingen onderzocht werden en mogelijk interessante conclusies opgevolgd werden. Een interview. Dossier Gizeh De redactie bericht persoonlijk over het laatste nieuws in Egypte, met nieuws, interviews (Larry Hunter, Clive Prince en Lynn Picknett en Simon Cox) en een ooggetuigen rapport van Operation Hermes, die op zoek zijn naar de Hall of Records. Het Engelse Roswell Bentwaters, in Noord Engeland, is de plaats waar in 1980 mogelijk een buitenaards toestel neergestort zou zijn. Een analyse, met de laatste opzienbarende rapporten, van een UFO-waarneming die volgens sommigen meer bewijsmateriaal heeft dan Roswell. De Orion profetie Dit opzienbarende boek van Patrick Geryl en Gino Ratinckx leidde tot de ontdekking van het verloren gewaande Egyptische labyrinth, maar ook tot andere ontdekking, waaronder de ontcijfering van de Maya Codex. Een interview. John Worrell Keely Keely wordt als de grootvader van de vrije energie-onderzoekers beschouwd. Nochtans bevindt hij zich in de schaduw van o.a. Nikola Tesla. De Nederlandse auteur en vorser Theo Paijmans heeft voor het eerst een allesomvattende biografie van de man geschreven, die in Amerika gepubliceerd werd. Een opmerkelijke prestatie, over het leven van een opmerkelijk man. ... en uiteraard het laatste nieuws over Mars en andere zaken.

40

Agenda The ”Cereologist” Crop Circle Conference Andover, UK (Cricklade College Theatre), 11 juli 1998 (1017.30 uur) (£10) info: tel +44 1264-365698 sprekers: Richard Andrews, Ed Sherwood, Peter Sorensen, Don Tuersley, Paul Vigay Première Graancirkels De muziektheatervoorstelling “Het graancirkelmysterie” gaat woensdag 15juli om 20.30 uur in première. De voorstelling is een onderdeel van de kunstmanifestatie Ruim Zicht die de komende maanden in de Hoeksche Ward wordt gehouden. Aan het graancirkelmysterie doen toneelgroepen, koren, harmonie, fanfare-orkesten en dansgroepen uit de streek mee. De uitvoeringen zijn van 15 tot en met 18 en van 22 tot en met 25 juli. De plaats van de handeling wordt later bekendgemaakt. Glastonbury Symposium: Investigating Crop Circles and Signs of our Times Glastonbury (Assembly Rooms), 24-26 juli, 1998 info: Roland Pargeter, Tel/fax +44/1934. 713180 (£69 weekend; £27.50 dag) sprekers: Laurence Gardner, David Childress, Clive Prince & Lynn Picknett, Paul Vigay, Roland Pargeter, Mochael Glickman, Brian O’Leary, Peter Paget, Andy Thomas, Lucy Pringle, e.a. U.F.O.’s - The Global Evidence Engeland, 26 juli 1998 info: e-mail TSpurrier@compuserve.com sprekers: Steven Greer, Michael Hesemann, Nick Redfern Wolve Song IX Paasheuvel te Vierhouten, 26-29 augustus 1998 info: Stichting de Regenboogboom; tel: 070-3856535 Met aanwezigheid van enkele kristallen schedels Graancirkels TheoThorne, Callunaplein 34, Dieren, 10 september 1998, 20.00 uur info: ?Tekens tel: 0575-564240 spreker: Rudi Klijnstra COREMOOT ‘98 Lines in the Landscape The Museum and Art Gallery, Clarence Street, Cheltenham, Gloucestershire, 12-13 september 1998 info: The Ley Hunter, PO Box 258, Cheltenham, GL53 0HR sprekers: nog niet bepaald


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:20

Pagina 38

Alexandria Boeken Dale E. Graff. Tracks in the Psychic Wilderness. An exploration of ESP, Remote Viewing, Precognitive Dreaming and Synchronicity. Boston, MA: Element Books, 1998.

Graff noemt geen namen. Graff toont ook aan dat remote viewing zoals dat door Courtney Brown indertijd beschreven werd niet echt overeen stemt met wat werkelijk met remote viewing bereikt wordt. Brown gebruikte RV-ing om de geschiedenis van onze planeet te achterhalen, om te achterhalen wat er zich op Mars bevond, enz. Graff schetst een ander beeld van remote viewing met name dat het allemaal veel persoonlijker is. Dat onderbouwt hij met tal van persoonlijke belevenissen in de wereld van het paranormale. Timothy Good. Alien Base. Londen: Century Books, 1998.

Graff is het voormalige hoofd van Stargate, het Amerikaanse remote viewing project waarbij de Amerikaanse overheid gebruik maakte van psychisch begaafde personen om informatie te verkrijgen over personen en gebeurtenissen die op ‘normale’ wijze niet te achterhalen waren. Zijn functie was een uitvloeisel van zijn jarenlange interesse in het fenomeen; reeds voor zijn aanstelling had hij persoonlijk ervaren dat er meer was, dat we ook buitenzintuiglijk in contact konden treden met andere mensen en hun ideeën beleven, zien waar ze zich bevinden, enz. Het boek behandelt daarom eerder Graffs ervaringen op het psychisch gebied dan dat het een overzicht geeft van het project, zoals de meeste andere auteurs tot op heden hebben gedaan. Graff meent ook dat een aantal van zijn collega’s of ondergeschikten niet altijd volledig eerlijk waren over datgene wat zij beleefden; zij kozen voor het grote geld om een wereldbestseller te schrijven. Waarschijnlijk doelt hij hier op David Morehouse, maar

38

den niet alleen buitenaardse wezens gezien te hebben... sommigen meldden zelfs dat ze aan boord van hun schepen waren geweest en met de wezens gesproken hadden. Good belicht opnieuw de zeer bekende gevallen zoals Howard Menger en George Adamski (de contactee die zelfs door de Nederlandse koningin Juliana ontvangen werd). Het merendeel van de gevallen zijn echter minder of niet bekend. Het boek is grotendeels een opsomming met bespreking van vele dergelijke gevallen. Op het einde probeert Good aan de hand van de verzamelde gegevens voldoende materiaal getoond te hebben dat er sinds lang buitenaardse wezens op Aarde zijn geweest en contact helemaal niet zo ongewoon of uitzonderlijk zou moeten zijn als men denkt. Graham Stanton, Dichter bij Jezus? Nieuw licht op de evangeliën. Baarn: Callenbach, 1997 (vertaling van: Gospel Truth? New Light on Jesus and the Gospels. Londen: Harper Collins, 1995)

Good schreef zo’n tien jaar geleden Above Top Secret, een wereldbestseller die vele mensen ervan overtuigde dat heel wat overheden inderdaad beschikten over bewijsmateriaal voor het bestaan van buitenaards leven, bewijsmateriaal dat ze voor de gewone burger verborgen hielden. In Alien Base stelt hij dat we onze hoop op bewijsmateriaal voor buitenaards leven niet mogen baseren op de UFO-ontvoeringsverhalen. Die zijn volgens hem te sterk gekleurd door de verhalen van enkele zeer bekende gevallen en beïnvloed door TV en science fiction. Voor Good betekent dit een ‘back to basics’, met verhalen van de ‘contactees’ uit de jaren vijftig. Hun verhalen waren vaak wereldschokkend, doordat ze voor het eerst beweer-

Op een ochtend, vlak voor kerstmis 1994, kreeg Graham Stanton van zijn 18-jarige dochter The Times in zijn handen geduwd. Op de voorpagina stond een verslag van de stelling van de Duitse geleerde Cartsen Thiede, die beweerde dat drie fragmenten van het evangelie van Mattheüs die in Oxford bewaard worden, uit het midden van de eerste eeuw stamden. Dit zou schokkend nieuws zijn. Het evangelie van Mattheüs zou hiermee bijna een ooggetuigeverslag van het leven van Jezus worden. De enorme ophef in de media en de vragen van zijn dochter en andere jongeren waren voor Stanton, zelf hoogleraar Nieuwe Testament aan de universiteit van Londen, aanleiding tot het schrijven van dit boek. Stanton probeert in Dichter bij Jezus? af te rekenen met talloze speculatieve en fantasievolle boeken die de laatste jaren over het leven van Jezus verschenen. Hij er-


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:20

Pagina 39

gert zich duidelijk aan de aandacht die dergelijke boeken in de media krijgen en acht het zijn taak nu eindelijk eens een helder, populair-wetenschappelijk boek te schrijven dat wel recht doet aan wetenschappelijke ontdekkingen. Dichter bij Jezus? is een leesbaar boek geworden dat inzicht verschaft in het eindeloze geploeter met kleine stukjes papyrus waarmee de bijbelvorsers zich doorgaans bezighouden. Zo kan een klein lettertje, bestudeerd onder een vergrootglas, uitmaken of zich tussen de beroemde Dode Zeerollen nu wel of geen fragmentje van het evangelie van Marcus bevindt. Geïnteresseerden in boeken als The Templar Revelation (In het Nederlands: Het geheime Boek der grootmeesters) van Lynn Picknett en Clive Prince zullen ook Stantons werk met plezier lezen, al is het maar om te ontdekken wat nu eigenlijk het officiële standpunt van ‘de’ wetenschap is inzake het vroege christendom. Op enkele momenten slaat Stanton door en verschuilt hij zich achter diezelfde wetenschap. Dit gebeurt bijvoorbeeld als hij afrekent met het werk van Robert Eisenman, de onderzoeker die beweert dat het leven van Jezus uitgebreid terug te vinden is in de eerder genoemde Dode Zeerollen. Zonder al te veel argumenten worden diens ideeën van tafel geveegd. Hetzelfde geldt voor de Lijkwade van Turijn. Beslissend is voor Stanton de C-14 test. Boeken die na 1988 nog beweren dat de Lijkwade authentiek is, weigert hij zelfs in zijn literatuurlijst op te nemen. Dit lijkt, gezien allerlei recente ontdekkingen, voorbarig. Bij de gnostische evangeliën, die Stanton later dateert dan de vier erkende evangeliën en die hij ook minder belangrijk vindt, meent hij dit te moeten bewijzen door te zeggen dat de vier evangeliën ons veel meer te vertellen hebben. “Nog minder bruikbaar is Thomas (het bekende gnostische evangelie) als we uit die bron zouden willen putten voor christelijke theologische overdenkingen vandaag de dag. Wie wil er, afgezien van sommige ‘New Age’ adepten, gnostisch zijn?” zo schrijft Stanton. Bepaald geen zakelijk argument in een historische discussie.

Video

Stargate SG-1. Children of God. Met: Richard Dean Andrews, Michael Shanks, Amanda Tapping, Christopher Judge, Don S. Davis e.a. Geschreven door Jonathan Glassner & Brad Wright. Geregisseerd door Mario Azzopardi. 1997. 98 minuten.

Devlin en Emmerich, de makers van de film Stargate, hoopten oorspronkelijk dat er een vervolg op hun film zou gemaakt worden. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Maar de saga waarbij de Egyptische beschaving en hun buitenaardse wezen en god Ra centraal stonden, eindigt niet: integendeel. Stargate is nu een televisie-serie die binnenkort ook in Europa op de meeste kanalen te zien zal zijn. Deze video is de start van de serie. Daarin leert men dat Ra niet de enige was van zijn ras; integendeel, er zijn nog vele “kwade” goden die de mens nodig hebben om voort te leven. Bovendien is er over het hele universum een systeem van sterrepoorten, die door de boosaardige wezens gebruikt wordt. De doelstelling van de serie, en van de Amerikaanse regering, is echter om de sterrepoorten te gebruiken om zo kennis te verkrijgen van andere culturen, op andere planeten. Want het is duidelijk dat de makers de boodschap willen meegeven dat de Egyptenaren niet de enige groep was die in contact stond met de “goden”. Kortom: een bijzonder smakelijke en mooie voorbereiding om een serie

die even spannend als The X Files kan worden. The X Files. File 10: Emily. Met: David Duchovny, Gillian Anderson. Regisseurs: Peter Markle & Kim Manners. 90 minuten.

Dana Scully logeert met haar moeder bij haar broer en schoonzus, die hoogzwanger is. Een vreemd telefoontje van de plaats waar net een moord heeft plaatsgevonden, zet Scully op het spoor van “Emily”, een peuter die volgens Scully wel eens het dochtertje zou kunnen zijn van haar vermoorde zus. DNA-proeven wijzen echter uit dat Emily Dana’s dochter is. Op een of andere manier is zij “gemaakt” aan de hand van de eicellen die tijdens Scully’s ontvoering enkele jaren geleden verwijderd werden. Met de hulp van Mulder proberen ze het leven van de zieke Emily te redden, maar uiteindelijk slagen ze daar niet in, ook al komt Mulder in het bezit van een materie die haar mogelijk zou kunnen redden. De video maakt een onderdeel uit van de aanloop naar de X Files film die ofwel in augustus of in het najaar zal verschijnen.

Bezoek onze website

http://www.f-s-f.com

Daar vindt u alle laatste informatie over Frontier 2000, nieuwe boeken, interessante informatie en links naar andere interessante webpagina’s

Frontier 2000 4.4 39


Fr0404_2009.qxd

10-06-2009

20:20

Pagina cov4

Wonderen en Mysteries Heb je ooit een buitenaards wezen ontmoet? Als dat zou gebeuren, wat zou je dan zeggen? Waar komen ze vandaan? Wat gebeurt er als er een vliegende schotel neerstort? Waarom houdt de overheid dat geheim? Hoeveel verschillende soorten buitenaardse wezens zijn er? Zou je zo'n wezen herkennen? Buitenaardse Wezens bevat verhalen van mensen die beweren contact gemaakt te hebben met wezens uit andere werelden en laat het aan de lezer over om de verhalen wel of niet te geloven.

Hebt U wel eens vreemde lichten in de lucht gezien? Zou u een UFO kunnen herkennen? Weet U waar UFO's vandaan komen? UFO's geeft een objectieve kijk op het bewijs en spoort u aan een eigen mening te vormen.

Alle boeken Ć’ 15,+ Ć’ 5,- porto (ongeacht het aantal boeken)

Titels uit de serie "Esoterie": Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, AJ Dronten, Nederland Tel. 0321-380558, Fax 0321-318892 E-mail: frontier@xs4all.nl

-

Geesten en Spoken UFO's Bovennatuurlijke Gaven Leven na de Dood Geheimen van de Geest Buitenaardse Wezens Rituelen en Magie Zieners en Profeten

Frontier 4.4 1998  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: -...