Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 16.2 | nummer 89 | maart | april 2010 NL o 4,95 | BelgiĂŤ o 5,95

UFO's,

Obama & Vrije Energie BIO-ENERGIEVELD van de mens vastgelegd Het ware verhaal van de

KEVER

Avatar; een boodschap uit de toekomst En verder in dit nummer: NEXUS Conferentie | Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project | De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) | De magische kracht van Avalon | Illuminati gebruiken Magick tegen ons | Maya-astrologie | Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten | Het wondermiddel DMSO | Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken | Lucas Slager: In de ban van het leven | Vrede begint bij jezelf! | Energieweek op Lothlorien | Columns | Producten gezond en lekker | Boekenkatern en meer...

FR162 001 COVER.indd 1

12-02-2010 11:48:11


NEXUS organiseert:

CONFERENCE 2010 ZATERDAG 1 MEI 2010: 10 - 22 u, GEERT GROOTE COLLEGE, AMSTERDAM • • • • • • SPREKERS • • • • • •

• MARCUS ALLEN (GB)

• HARRY OLDFIELD (GB)

The Apollo Moon Landings - Fact or Fiction? In Engeland is Marcus Allen uitgever van NEXUS Magazine, dat hij in 1994 in Europa introduceerde. Marcus zal over de maanlandingen spreken, die onderdeel zijn van een aantal onderwerpen waar een “taboe” op rust, die hij heeft onderzocht en waarover nieuwe vragen rijzen, die nog steeds afdoend beantwoord moeten worden.

• LAURA KNIGHT-JADCZYK (F) The Cassiopaean Experiment & Disclosure: A Deeper Perspective Een geschiedenis over het probleem van onthullingen; waarom het waarschijnlijk geen ECHTE onthulling zal zijn; waarom het Cassiopeia Experiment als gevaarlijk werd beschouwd door het PTB en wat betekent dat voor de toekomst van de mensheid: Uitroeiing of Evolutie? Laura Knight-Jadczyk, historica en schrijfster van meer dan 13 boeken, is de vrouw van de bekende theoretische natuurkundige Arkadisuz Jadczyk, een van ’s werelds weinige experts op het gebied van hyperdimensionale natuurkunde. Laura’s geschiedkundige en wetenschappelijke benadering van het paranormale leidde tot het Cassiopeia Experiment beschreven als bewuste, kritische superluminerende communicatie.

Harry Oldfield’s Invisible Universe Harry Oldfield is een wetenschapper en uitvinder wiens terreinen van geslaagde ontwikkelingen het zichtbaar maken van energievelden met computers beslaan via verhoging van de beeldvorming van microscopen tot instrumenten, die de speciale eigenschappen van kristallen toepassen. Een van de voornaamste ontwikkelingen van Harry betrof het foto-beeldvormingssysteem, dat het menselijke energieveld (aura) zichtbaar maakt. Dit werd bekend als PIP, een afkorting van Polycontrast Interference Photography (Veel Contrast Interferentie Fotografie).

• BERT JANSSEN (NL) 2012: Welcome to the Hall of Mirrors Bert Janssen is een prijswinnende schrijver, onderzoeker en een motiverende presentator. Zijn belangstelling voor de kracht van vormen, gedaanten, harmonie en geometrie hebben hem in de geheimzinnige wereld gebracht van de kwantum wetenschappen, graancirkels en geheime plaatsen. Hij reist over de gehele wereld om deze onderwerpen te bestuderen, te fotograferen en om er lezingen over te geven. Hij heeft drie prijswinnende documentaires gemaakt en drie boeken geschreven, waarvan er twee over het graancirkel raadsel gaan.

• NICK POPE (GB) The Rendlesham Forest Incident Nick Pope leidde het UFO project van de Britse Regering bij het Ministerie van Defensie. Hoewel in eerste instantie sceptisch, overtuigden zijn onderzoeken betreffende het UFO fenomeen en toegang tot geheime overheidsdossiers hem er van, dat de voorvallen enorme nationale veiligheid en defensie kwesties naar voren bracht, speciaal waar de getuigen militaire piloten waren of waarbij UFO’s op radar werden gevolgd. Nick besteedde ook aandacht aan andere raadsels, zoals buitenaardse ontvoeringen, graancirkels en geesten. Hij zet zijn research nu als gewoon burger voort en wordt erkend als een toonaangevende autoriteit op het gebied van UFO’s, het onverklaarbare en samenzweringstheorieën. Hij publiceert veel in de media, geeft over de gehele wereld lezingen en trad op als raadgever en medewerker aan vele televisie documentaires.

• ANDY THOMAS (GB) Hidden Agenda Andy Thomas is een van Engelands meest producerende schrijvers en sprekers over onverklaarde mysteries. Andy is de schrijver van zeven boeken, waarin het onverklaarbare wordt onderzocht met inbegrip van ‘The Hidden Agenda” dat in de zomer van 2009 werd uitgegeven. Als druk bezet spreker staat Andy bekend om zijn sensationele lezingen over het onverklaarde en wereldwijde doofpot praktijken.

VERDER: WORKSHOPS, INFORMATIESTANDS, FRONTIER BOEKENSTAND EN PRESENTATIES .

DE LEZINGEN WORDEN GEPRESENTEERD IN HET ENGELS ZONDER VERTALING Toegangskaarten zijn tot 15 April 2010 voor € 50,- te bestellen. Voor aanmelding of voor meer informatie, telefoneer, schrijf of email naar Frontier Bookshop / NEXUS Magazine, Leliegracht 42 • 1015 DH Amsterdam • tel: 020 330 9151 • fax: 020 330 9150 • email:info@nexusconference.com • website:www.nexusconference.com

FR162 001 COVER.indd 2

12-02-2010 11:48:20


REDACTIONEEL

COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 16.2

nummer 89

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie

Jeroen Kumeling

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Lisette Hennen, Henk Jelgerhuis Swildens, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Peter Tuip, Frans Vermeulen, Ruud Vlak, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur

Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving

Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling Coverfoto: Avatar © 20th Century Fox

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl 020-3309151 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995 De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Nexus

Het Australische tijdschrift NEXUS Magazine, dat al bestaat sinds 1987, wordt uitgegeven door Duncan Roads. In NEXUS Magazine worden veel gelijksoortige onderwerpen als in Frontier Magazine gepubliceerd, alhoewel er wat meer de nadruk ligt op gezondheid en achtergronden van de politiek. Oorspronkelijk als klein Engelstalig tijdschrift opgestart in Australië kreeg het snel een Engelse (Europese) en een Amerikaanse versie. Ondertussen wordt het in vele talen vertaald en uitgebracht, waaronder Kroatisch, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Japans, Pools, Roemeens, Russisch en Servisch. Door deze verschillende edities heeft NEXUS Magazine wereldwijd een enorm bereik opgebouwd. De totale oplage ligt nu ruim boven de 200.000 exemplaren. NEXUS Magazine organiseert op regelmatige basis conferenties in Australië, en zo nu en dan ook in Nederland. We zijn blij dat op 1 mei a.s. de volgende NEXUS Conferentie in Amsterdam is gepland en mede georganiseerd wordt door Frontier. Alhoewel deze conferentie slechts één dag beslaat, belooft het weer een interessante dag te worden met zes Engelstalige sprekers: Marcus Allen, Bert Janssen, Laura Knight-Jadczyk, Harry Oldfield, Nick Pope en Andy Thomas. Laura Knight-Jadczyk is bekend van haar reeks boeken met de titel Wave. Zij heeft contact met zogenaamde lichtwezens (geen aliens) uit de zesde dimensie, die zichzelf “wijzelf in de toekomst” noemen. Vanuit hun perspectief ontvangt Laura veel informatie over onze tijd en over de geschiedenis, wat een heel ander licht laat schijnen over de gebeurtenissen. Laura waarschuwt onder andere voor een aanstaande invasie door buitenaardse wezens, geënsceneerd door de wereldregering. Ze hopen hiermee angst te creëren zodat de wereldbevolking totale controle en overheersing aanvaardt. Dat zal echter niet lukken daar de aarde en haar bewoners dermate bewust zijn geworden en dat niet meer zullen accepteren. De leiders zullen er uiteindelijk achter komen dat hebzucht een ziekte is. Een van de andere sprekers, de Engelse Dr. Harry Oldfield, zocht naar een methode om het energieveld van de mens te hervormen en terug te brengen tot de normale toestand. Want het lichaam van een persoon dat dichterbij een toestand van een gezond evenwicht gebracht kan worden, is beter in staat om aan een proces van zelfgenezing te beginnen. Zijn onderzoek van de energieën, die door zijn proefpersonen werden uitgestraald, bracht hem ertoe te onderzoeken of het uitwendig toedienen van dergelijke energieën veranderingen zouden brengen in de natuurlijke energievelden. Hij ontdekte dat dit inderdaad mogelijk was. Harry heeft eerder een presentatie gegeven tijdens een NEXUS Conferentie in Australië, en heeft bij de aanwezigen een onuitwisbare indruk achtergelaten. De andere sprekers zullen er eveneens voor zorgen dat u veel inspiratie zult opdoen tijdens de komende NEXUS Conferentie op 1 mei a.s. in het Geert Groote College in Amsterdam.

Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 003 inhoud.indd 3

3

12-02-2010 15:44:57


INHOUD

ACHTERGROND

SPECIALE BOODSCHAP VOOR PRESIDENT OBAMA Steven Greer, van het Disclosure Project, heeft begin 2009 een openbare brief opgesteld, gericht aan President Obama van Amerika, waarin hij de noodzaak aangeeft om geavanceerde technologieën in te gaan zetten om over onbeperkte hoeveelheden schone energie te kunnen gaan beschikken. Daarnaast pleit Greer voor het beëindigen van de geheimhouding van het bestaan van buitenaards leven, zodat wij als mensheid van deze planeet echte kosmische burgers kunnen gaan worden.

8

12

22

20 GEZONDHEID

CORDYCEPS, EEN BIJZONDERE PADDESTOEL MET HELENDE KWALITEITEN

ACHTERGROND

Cordyceps is een van de meest exotische en krachtige middelen, die de traditionele Chinese Geneeskunde heeft voortgebracht. Al heeft het wel een heel aparte manier om te groeien.

AVATAR; EEN BOODSCHAP UIT DE TOEKOMST James Cameron kwam met een boodschap die het gros van de wereldbevolking recht in het hart raakt. In zijn peperdure Avatar (kosten: € 175 miljoen) schetst hij een beeld van de toekomst: de aarde is een dode planeet geworden, en voor onze grondstoffen reizen we lichtjaren ver om in een verre uithoek van het heelal – op de planeet Pandora – het uiterst kostbare Unobtanium te delven. Maar James Cameron zou James Cameron niet zijn als hij zijn film niet voorzag van een aantal diepere lagen, die het bestuderen meer dan waard zijn.

4

GESCHIEDENIS

HET WARE VERHAAL VAN DE KEVER De Volkswagen Kever is de meest populaire auto ooit. Volgens de legende ontwikkelde Ferdinand Porsche het model voor Adolf Hitler. Nagenoeg onbekend is dat het Volkswagen-idee afstamt van de joodse ingenieur Josef Ganz. In zijn nieuwe boek Het ware verhaal van de Kever reconstrueert techniekjournalist Paul Schilperoord het meeslepende levensverhaal dat Josef Ganz zelf kort voor zijn dood omschreef als ‘a crime story even Hitchcock could not invent’.

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 003 inhoud.indd 4

12-02-2010 15:45:00


INHOUD

WETENSCHAP GEZONDHEID

6 ENERGIEWEEK OP LOTHLORIEN Een kort verslag van een zeer inspirerende, boeiende en geslaagde Energieweek op Centre Lothlorien in Frankrijk.

DE VERBAZINGWEKKENDE AFBEELDINGSTECHNIEKEN VAN DR. HARRY OLDFIELD De revolutionaire afbeeldingstechnieken, zoals ontwikkeld door Dr. Harry Oldfield, bieden geneesheren een mogelijkheid om het bioenergieveld van een patiënt te onderzoeken alvorens een diagnose te stellen en aan behandeling te beginnen.

54 ILLUMINATI GEBRUIKEN MAGICK TEGEN ONS De Illuminati beschikken niet alleen over de kennis dat de spirituele wereld bestaat, maar weten ook hoe ze elementen uit deze spirituele dimensies kunnen manipuleren.

MYSTERIE

48 DE ENGELSE GRAANCIRKELS 2009 (DEEL 2) 2009 voldeed wederom aan alle graancirkelverwachtingen: het overtrof alle voorgaande jaren. Janet Ossebaard maakte het ook dit jaar weer van dichtbij mee en vertelt…

SPIRITUALITEIT

40

56 DE MAGISCHE KRACHT VAN AVALON Men zegt dat door de komst van het Christendom, Avalon achter sluiers van de nevelen is gehuld. Alleen diegenen die het vermogen hebben door de sluiers heen te kijken, kunnen toegang krijgen tot Avalon.

70 VREDE BEGINT BIJ JEZELF! Tijdens het Frontier Symposium op 7 november 2009 werd door Lucas Slager een lezing gegeven over het onderwerp: Vrede begint bij Jezelf. Dit artikel is een samenvatting hiervan.

30

GEZONDHEID

60 HET WONDERMIDDEL DMSO MYSTERIE

UITERST GEHEIME AMERIKAANSE UFO ONDERZOEKEN Een voormalig luitenant uit het Amerikaanse leger, die eind jaren vijftig samenwerkte met de CIA, heeft uitzonderlijke openbaringen omtrent vroege Duitse UFO ontwikkelingen naar buiten gebracht en tevens informatie over wat de Amerikaanse regering en de krijgsmacht in werkelijkheid wisten over UFO’s.

De stof Dimethylsulfoxide, of gewoonweg DMSO, toont goede werkzaamheid bij pijn, ontsteking en reumatische ziekten. De acceptatie van DMSO ging echter niet over rozen.

ACHTERGROND

66 FREE ENERGY WETENSCHAPPER SLUIT CONTRACT MET GREER’S ORION PROJECT Op Eerste Kerstdag 2009 kondigde Steven Greer aan dat de ‘Top Secret’ wetenschapper waarover zij spraken, eerder ontheffing van militaire gebondenheid heeft gekregen en een contract met hem is aangegaan om de wereld Teslagerelateerde Free Energy technologie te bieden.

En verder... 2 3 19 28 38 47 65 75 83

NEXUS CONFERENTIE COLOFON COLUMN: USOPHIA U ZOEKT EEN SPREKER IN DE BAN VAN HET LEVEN (deel 4 van 52) COLUMN: HET GROTE ONTKENNEN MAYA-ASTROLOGIE BOEKENKATERN PRODUCTEN: GEZOND EN LEKKER maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 003 inhoud.indd 5

5

12-02-2010 15:45:02


ACHTERGROND

Auteur: Ton van der Kroon

T

erwijl Kopenhagen mislukte en de wereldleiders geen vuist konden maken voor een echte CO2 reductie, kwam James Cameron met een boodschap die het gros van de wereldbevolking recht in het hart raakt. In zijn peperdure Avatar (kosten: € 175 miljoen) schetst hij een beeld van de toekomst: de aarde is een dode planeet geworden, en voor onze grondstoffen reizen we lichtjaren ver om in een verre uithoek van het heelal – op de planeet Pandora – het uiterst kostbare Unobtanium te delven. Jake Sully – een held van het type ruwe bolster, blanke pit – komt in aanraking met de exotische cultuur van de bewoners van Pandora, de Na’vi, wordt verliefd op de bevallige Neytiri en kiest uiteindelijk partij voor de inheemse bevolking. Het verhaal is een moderne science fiction variant op Dances with Wolves, The Last Samurai en Lawrence of Arabia, met een vleugje Pocahontas en Whalerider. Tot zover niets nieuws.

AVATAR;

een boodschap uit de toekomst

8

Archetypische boodschap Maar James Cameron zou James Cameron niet zijn als hij zijn film niet voorzag van een aantal diepere lagen, die het bestuderen meer dan waard zijn. Dat had hij al bewezen met het succesvolle Titanic, dat verdacht veel had van een metaforisch verhaal over onze westerse maatschappij: te groot, te snel en te materialistisch. Zonder dat we het doorhadden schetste hij een profetisch beeld van wat ons in de eerste jaren van de 21e eeuw te wachten stond: een samenleving die door haar hoogmoed en hebzucht wordt geconfronteerd met de ene na de andere crisis: klimaatcrisis, milieucrisis, kredietcrisis etc. In 2000, toen de film Titanic uitkwam, lagen de onderste dekken van onze welvaartsmaatschappij al onder water, maar in de eerste klas, het bovenste dek van het schip – hadden we nog nergens last van. Tien jaar later is dat anders: het water staat nu ook bij ons aan de lippen en treft ons in de eigen portemonnee. De boodschap van Cameron in zijn nieuwste blockbuster is dan ook minder cryptisch: in heldere

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 008 Avatar.indd 8

12-02-2010 13:46:44


ACHTERGROND

‘The healing of the Earth and the healing of the human spirit has become one and the same thing.’ – Jonathan Porritt zwart-wit tonen zet hij zijn boodschap in 3D neer: als we zo doorgaan verliezen we in rap tempo ons grootste goed: de aarde. Laten we Avatar daarom eens preciezer onder de loep nemen en een aantal van de mythologische beelden en subliminale boodschappen in de film aan een nader onderzoek onderwerpen. Patriarchaat versus Matriarchaat In feite toont Cameron ons niet zozeer een futuristische wereld, als wel een metaforische wereld, die verdacht veel lijkt op de onze. Het is de archetypische strijd tussen twee wereldbeelden. Het ene wereldbeeld staat voor een overgetechnologiseerde, mannelijke wereld, waarin gewin en geld verdienen, uitbuiting, verovering van de natuur, hebzucht en strijd de belangrijkste ingrediënten zijn. De ultieme personificatie van deze wereld is kolonel Quaritch (Courage = moed), die tot het uiterste gaat om de onbekende, exotische wereld van de planeet Pandora kapot te maken. De man doet een beetje denken aan minister van defensie Donald Rumsfeld en de associaties met het bewind van Bush liggen dan ook royaal voor de hand. De soldaten die de ertswinning moeten beveiligen zijn veteranen uit het leger. Ook hier ligt de werkelijkheid niet ver weg. Om de belangen van de westerse beschaving veilig te stellen worden complete oorlogsstrategieën toegepast. Denk aan de oliewinning in Nigeria, de ontbossing van de Amazone in Brazilië of de grootschalige visserij langs de kusten van Afrika. De inheemse stammen die hiertegen in het geweer komen zijn al snel gevaarlijke terroristen, die in het belang van de veiligheid uitgeschakeld moeten worden. De natuur staat – zoals in de Bijbel beschreven – ten dienste van de mens; we hebben het recht haar te gebruiken en te misbruiken zoals het ons goed dunkt. De mens staat immers aan de top van de keten en verheft zich boven de dieren en plantenwereld. En zoals we de natuur bejegenen, zo behandelen we ook inheemse culturen; als een lagere, primitievere soort die nodig aan een volgende

stap in ontwikkeling en beschaving toe is. Daar lijnrecht tegenover staat de complexe, overdonderend mooie en levensgevaarlijke wereld van de planeet Pandora. Zodra je er een stap in zet moet je voor je leven vrezen. Wilde honden op zes poten, agressieve dinosauriërs met vogelbekken, vliegende apen, honderden meters hoge jungle met de meest veelzijdige planten vormen tezamen een wereld die je als beschaafde mens de stuipen op het lijf jaagt. Maar wie zich er eenmaal in verdiept, zoals de wetenschapster Dr. Grace Augustine, die gaat de fascinerende schoonheid en onderlinge verbondenheid zien van dit magische ecosysteem. Grace Augustine toont grote gelijkenis met Dian Fossey die in de Afrikaanse oerwouden gorilla’s observeerde, en dat is niet verwonderlijk, want beide rollen worden gespeeld door Sigourney Weaver, de actrice die Cameron al eerder gebruikte in de Alien-films. De cultuur en levensfilosofie van de Na’vi, de oorspronkelijke bevolking van Pandora, (denk aan ‘natives’) komt nauw overeen met de inheemse culturen van bijvoorbeeld de Indianen in Noord of zuid Amerika, de Maori’s in Nieuw Zeeland, de Aboriginals in Australië, of inheemse stammen in Afrika. De natuur staat centraal en alles is met alles verbonden. De mens is deel van de natuur en moeder aarde is de godin die voor haar kinderen zorgt. Het paradijs In de wereld van de Na’vi staan twee bomen centraal; de eerste is de gigantische levensboom, de ‘Hometree’, de boom waar de Na’vi in wonen en slapen, waarin ze hun bijeenkomsten houden en waar hun leiders zich ophouden in het enorme wortelstelsel. Een van de indrukwekkendste momenten in de film is als kolonel Quaritch met zijn leger de boom kapotschiet, waardoor de wereld van de Na’vi letterlijk ineenstort. De andere boom is de ‘Tree of Souls’; een boom die de stemmen van de voorouders herbergt, die onsterfelijkheid geeft, die geneest en die de ziel vertegenwoordigt. De twee bomen doen denken aan de twee

bomen uit de Hof van Eden in de Genesis: de Levensboom en de boom van goed en kwaad. De boodschap van Cameron is duidelijk en onomwonden: we zijn ons eigen paradijs, de aarde, in rap tempo aan het vernietigen. Door de tegenstelling patriarchaat versus matriarchaat krijgt de film een diepere lading die in deze tijd opeens cruciaal lijkt te zijn voor de uitdagingen waar de mensheid mee geconfronteerd wordt. Waar Al Gore stopt, gaat James Cameron namelijk verder: De aarde is niet alleen belangrijk voor ons vanuit milieu en natuuroogpunt; wij zíjn de natuur; we zijn onlosmakelijk verbonden met haar en komen er uit voort. Zonder haar zijn we niets. Het indiaans opperhoofd Seattle van de Dwamisch stam zei ooit in een toespraak tot de blanke bevolking, toen hij gedwongen werd zijn land te verkopen: “Als alle dieren weg zijn, zal de mens sterven aan een gevoel van grote eenzaamheid. Want wat er gebeurt met de dieren, gebeurt spoedig met de mens. Alle dingen hangen samen. Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de aarde. Wij zijn een deel van de aarde, en de aarde is een deel van ons.’ Een tekst die niet zou misstaan in de filosofie van de Na’vi. Hopi Profetie ‘Er is een rivier die nu zeer snel stroomt. Ze is zo groot en stroomt zo snel dat mensen bang zullen zijn. Zij zullen zich proberen vast te klampen aan de oever, ze zullen het gevoel hebben dat ze worden verscheurd en dat ze hevig zullen lijden. Weet dat de rivier haar bestemming heeft. De ouderlingen zeggen dat we de oever los moeten laten, en ons afduwen naar het midden van de rivier. Onze ogen open en ons hoofd boven water houden. We moeten niets persoonlijk opvatten, zeker niet onszelf, want als we dat doen, komen onze spirituele groei en reis tot stilstand. De weg van de eenzame wolf is niet meer. Komt allen samen. Verban de woordenstrijd uit je houding en woordenschat. Alles wat we nu doen moet op een heilige manier en als een feest gedaan worden. Wij zij degenen op wie we hebben gewacht.’

maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 008 Avatar.indd 9

9

12-02-2010 13:46:47


GESCHIEDENIS

De Volkswagen Kever is de meest populaire auto ooit. Volgens de legende ontwikkelde Ferdinand Porsche het model voor Adolf Hitler. Nagenoeg onbekend is dat het Volkswagen-idee afstamt van de joodse ingenieur Josef Ganz – die zelf door de nazi’s uit de geschiedenis werd gewist. In zijn nieuwe boek Het ware verhaal van de Kever reconstrueert techniekjournalist Paul Schilperoord het meeslepende

Ganz zelf kort voor zijn dood omschreef als ‘a crime story even Hitchcock could not invent’. 12

Josef Ganz in de jaren 40

levensverhaal dat Josef

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 012 kever.indd 12

12-02-2010 11:52:30


GESCHIEDENIS

HET WARE VERHAAL VAN DE

Kever

Auteur: Paul Schilperoord

– hoe Hitler het ontwerp van een joods genie confisqueerde

J

hp van 1901. Bij dit model zat de motor voorin onder een motorkap met een grote rechtopstaande radiateur weggewerkt en werden de achterwielen aangedreven door een lange aandrijfas. Tropfenwagen Er veranderde weinig aan het basisconcept van de auto in de daaropvolgende jaren tot Josef Ganz, gewond maar levend teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog, zich in 1920 in het Duitse Darmstadt vestigde. Daar schreef hij zich in voor een studie Werktuigbouwkunde. Het jaar daarop kwam hij als 23-jarige techniekstudent op de Deutschen AutomobilAusstellung in Berlijn ‘oog in oog’ te staan met een auto die zijn leven zou veranderen: de Rumpler Tropfenwagen. Ganz was zeer onder de indruk van deze aalgladde stroomlijnwagen met middenmotor en onafhankelijke wielophanging die

recht tegen de conventie inging. Hoewel de Tropfenwagen vanwege zijn excentrieke uiterlijk niet aansloeg bij het grote publiek, stond hij volgens Josef Ganz model voor de auto van de toekomst. Daarbij dacht hij ook aan een veel kleiner, voor iedereen betaalbaar model: de Volkswagen. In 1923 maakte Josef Ganz de eerste schetsen voor wat hij de Ganz-Klein-Wagen noemde, een kleine auto met – net als in de Tropfenwagen – een vlak voor de achteras geplaatste middenmotor, vier onafhankelijk geveerde wielen, een open stroomlijncarrosserie met drie zitplaatsen en een totaalgewicht van slechts 160 kilogram. Het project werd echter abrupt afgebroken nadat Josef Ganz een ernstig ongeluk kreeg met zijn motorfiets en zijn linkeronderbeen verbrijzelde. Zijn dramatische motorfietsongeluk versterkte bij hem het idee dat een motorfiets, hoewel goedkoop, een gevaarlijk vervoersmiddel was. Door zijn

Ganz-Klein-Wagen 1923

Rumpler-Tropfenwagen 1921

osef Ganz werd op 1 juli 1898 in Boedapest geboren. Zijn vader was een uit Duitsland geëmigreerde Jood en zijn moeder een Hongaarsjoodse vrouw uit gegoede kringen. Rond de eeuwwisseling verhuisde de familie Ganz van Boedapest naar Wenen, waar de door techniek gefascineerde Josef veel van de eerste automodellen van fabrikanten als Benz, Daimler en Steyr moet hebben zien rondrijden. In dit culturele centrum van Europa maakte ook de 23 jaar oudere Ferdinand Porsche zijn intrede in de auto-industrie. In 1901 ontwikkelde hij er ’s werelds eerste hybride auto voor de koetsenen autofabrikant Jakob Lohner & Co. De auto’s van die tijd waren stuk voor stuk nog gemotoriseerde koetsen die hoog op hun grote wagenwielen stonden, maar tijdens de prille jeugd van Josef Ganz brak de auto al met de koets en nam een nieuwe basisvorm aan naar het voorbeeld van de Mercedes 35

maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 012 kever.indd 13

13

12-02-2010 11:52:31


ACHTERGROND

President is gericht aan r e re G n ve te S Deze brief van aan om ft de noodzaak e ge n e a k ri e Obama van Am tten om te ĂŤn in te gaan ze e gi lo no ch te e geavanceerd n schone te hoeveelhede rk pe be on r e ov ken kunnen beschik indigen van r voor het beĂŤ e re G it e pl st energie. Daarnaa n, buitenaards leve n va n aa st be t ing van he de geheimhoud osmische planeet echte k ze e d n va id enshe zodat wij als m gaan worden. burgers kunnen ens Jelgerhuis Swild Vertaling: H.H.

SPECIALE BOODSCHAP VOOR PRESIDENT OBAMA

Dr. Steve

22

n M. Gre

er

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 022 cseti.indd 22

12-02-2010 14:51:00


ACHTERGROND

Deze wetenschappen ontstonden in de late 19e en in de 20e eeuw, maar werden niet toegepast en onderdrukt ten gevolge van machtswellust, hebzucht en uit angst voor het omverwerpen van de stand van zaken. Het wordt tijd voor een nieuwe Emancipatie Verklaring – een die de gehele mensheid bevrijdt van de boeien van economische slavernij als gevolg van geheime gecentraliseerde macht, corruptie en een economische wereldoverheersing. De wereld zal geen gerechtigheid en vrede kennen zo lang de helft van de mensheid in armoede leeft terwijl de andere helft de Aarde kannibaliseert om hun eigen levensstandaard hoog te houden. Deze verschrikkelijke situatie kan en moet veranderd worden in een wereld van overvloed, schone en oneindige energie en werkelijke leefbaarheid. Op deze basis, met deze nieuwe technologieen en een nieuw bewustzijn, kunnen we als een volk vooruitgaan, verenigd en in vrede. Dan en alleen dan zullen wij welkom zijn bij de andere beschavingen in de kosmos. Dat wij niet alleen zijn in het universum is nu een wetenschappelijk gegeven. Dat wij al werden bezocht door ver gevorderde beschavingen – wier belangstelling hier waarschijnlijk al oud is – is controversieel. Hoe dan ook, in mijn gesprekken met Europese, Vaticaanse, Canadese en andere leiders in de hele wereld, bestaat een groeiende overeenstemming, dat wij bezocht zijn door bui-tenaardsen en de tijd om dit bekend te maken al lang is verstreken. Maar veel belangrijker, er is een gepast diplomatiek initiatief nodig om met deze buitenaardsen te communiceren binnen een raamwerk van universele vrede, vrij van vroegere overheersing, militarisme en wantrouwen. Voor zover meer dan 80% van het Amerikaanse volk gelooft dat UFO’s werkerke elijkheid zijn en dat een bepaalde vorm van overheid hierover tegen hen liegt, egt g, maakt voortdurende geheimhouding, dat deze kennis alleen terug stroomtt ten n voordele van de uiterst weinigen, die van zulke geheimhouding profiteren.

Vele b e in Eur langengroep opa, he en tV en Az ië – s aticaan peciaal Frankr ijk – drin en China ge openba n aan op armak ing .

Deze geheimhouding ondermijnt de geloofwaardigheid van de VS en andere regeringen en maakt dat de kanker van de onbelemmerde geheime machten – waarvoor door President Eisenhower in zijn laatste toespraak tot de natie al werd gewaarschuwd – zich uitzaait door de gehele wereld. Het bedreigt nu het leven op deze wereld zelf. Bovendien bestaat er een ‘niet erkende’ organisatie, die zeer geavanceerde elektromagnetische wapensystemen gebruikt om buitenaardse voertuigen te volgen, als mikpunt te gebruiken en met steeds grotere nauwkeurigheid naar beneden te schieten. Dit roekeloze gedrag betekent een groot gevaar voor het gehele mensdom en moet onmiddellijk tot staan gebracht worden. De zogenaamde MJ-12 ofwel de Majestic groep, die dit project aanstuurt, werkt zonder de instemming van het volk, dan wel het oppertoezicht van de President en het Congres. Het handelt als een overkoepelende nationale op zichzelf staande regering en is aan niemand verantwoording schuldig. Alle controle en mogelijk tegenwicht zijn uitgeschakeld. Hoewel het als een regerende/besturende eenheid helemaal buiten de wet staat, heeft het invloed op vele regeringen, het bedrijfsleven, vertegenwoordigingen, de media en financiële instellingen. Haar corrumperende invloed is verregaand. In feite handelde het als een zeer machtige en diep gewortelde wereld RICO (door afpersing beïnvloede en corrupte organisatie) wiens macht tot nu toe ongecontroleerd is. Meer dan $ 100 miljard uit Amerikaanse Overheidsfondsen verdwijnt jaarlijks in deze organisatie, - die ook wel bekend staat als de ‘zwarte begroting’ van de VS – voldoende om in algehele gratis gezondheidszorg te voorzien voor iedereen in Amerika.

24

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 022 cseti.indd 24

12-02-2010 14:51:14


U zoekt een spreker… Overzicht van een aantal auteurs en sprekers van boeken en artikelen van Frontier Magazine en Reinout Guépin

Publishing. Voor meer informatie, en de organisatie

onderwerpen:

Schauberger

van lezingen, workshops, seminars, bijeenkomsten

auteur van:

• Eenoog in het land van de blinden

of trainingen m.m.v. onderstaande auteurs kunt u

website:

www.implosie.nl

contact opnemen met Frontier. Robert J. Boerman onderwerpen:

Graancirkels, vrije energie, Waterklankbeelden

Lisette Hennen

auteur van:

• Graancirkels, Goden en hun Geheimen • Waterklankbeelden

Vaktherapeut beeldend, Workshops intuïtief beeldend werken met klei, verf en steen. Groepen tot 10 personen.

websites:

website:

www.waterklankbeelden.nl www.dcca.nl; www.geet.nl;

www.artkeyology.nl

onderwerpen:

Filip Coppens onderwerpen:

Bert Janssen

Rennes-le-Château, Egypte, Rosslyn Chapel

onderwerpen: Graancirkels, Heilige Geometrie auteur van o.a.: • The Hypnotic Power of Crop Circles • Sophia’s ei website: www.bertjanssen.nl

auteur van o.a.:

• De Da Vinci Code Ontcijferd • De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel • The New Pyramid Age website:

www.philipcoppens.com

Patrick Geryl

Christine Kaspers

onderwerpen:

onderwerpen:

2012, Egypte, Maya’s

Handlijnkunde, Westerse en Vedische astrologie

auteur van o.a.:

• De Orion Profetie • De wereldcatastrofe in het jaar 2012 • Hoe overleven we 2012?

auteur van:

website:

www.christinekaspers.nl

• Handboek Handlijnkunde website:

www.howtosurvive2012.com

28

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 028 overzicht auteurs.indd 28

12-02-2010 12:13:08


Presentaties door grensverleggende auteurs van Frontier Publishing

Bel ons gerust, mocht u op zoek zijn naar een auteur/ spreker die niet in deze lijst opgenomen is. Voor iedere gelegenheid kunnen wij met ons netwerk voor u cq. uw bijeenkomst iedere gewenste spreker leveren op het gebied van de grensverleggende onderwerpen.

Ton van der Kroon

Frontier, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam,

onderwerpen:

Mannenworkshops, Spirituele reizen, Maria Magdalena, Catharen

tel: 020-3309151, email: info@fsf.nl,

auteur van o.a.:

website: www.fsf.nl

• De Terugkeer van de Koning • De Zevende Poort • Boek der Liefde

Lucas Slager

website:

onderwerpen:

www.tonvanderkroon.nl

De Maya Kalender, Persoonlijke begeleiding, Tijd, Economie van het genoeg, vrede

Jeroen Kumeling

auteur van o.a:

onderwerpen:

• De twintig gezichten van de schepping • Voorbij de Tijd • In de Ban van het Leven • de Maya Scheurkalender

No Nonsense bewustzijn website:

www.connectitradio.com

website:

www.centrelothlorien.com

Peter Toonen onderwerpen:

Maya kalenders, 2012, bewustzijnsverruiming

Evert Jan Poorterman

auteur van o.a.:

onderwerpen:

De Twaalfde Planeet, Kwando de oertaal, De herkomst van de Friezen, Genezen met taalkracht

• Wat wisten de Maya’s • De Natuurlijke Tijd • Ik zie het • De thuiskomende Aarde

website:

websites:

www.stichtingtekens.nl

www.natuurlijketijd.nl; www.mayatijd.nl

Nicole E. Zonderhuis onderwerpen:

Yuri Romashev onderwerpen:

Kalenders, Aantrekkingskracht tussen getallen auteur van:

• De WonderCode

Maya Kalender, sjamanistische workshops, smudgekruiden, krachtplekken, vrouw & spiritualiteit, kunst auteur van:

• 13 Manen Werkboek van de Natuurlijke Tijd • 2-in-1 Maya Verjaardagskalender • 13-Moon Diary of Natural Time websites:

www.mayatzolkin.com; www.mooncraft.nl; www.webcraft.nl maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 028 overzicht auteurs.indd 29

29

12-02-2010 12:13:09


GEZONDHEID

Stonehenge gefotografeerd door Harry Oldfield met behulp van PIP

De revolutionaire afbeeldingstechnieken, zoals ontwikkeld door Dr. Harry Oldfield, bieden geneesheren een mogelijkheid om het bioenergieveld van een patiënt te onderzoeken alvorens een diagnose te stellen en aan behandeling te beginnen.

De verbazingwekkende afbeeldings technieken van

Dr. Harry Oldfield Auteur: Evy King, Bedrijfsdirecteur van Oldfield Systems Limited

Beeld: © Oldfield Systems Ltd vertaling: H.H. Jelgerhuis Swildens 30

I

n 2006 kende de International Society for the Study of Subtle Energy Geneeskunde (ISSSEEM) de ‘Alyce en Elmer Green Prijs voor Innovatie’ toe aan Dr. Harry Oldfield met de aantekening dat het “Ons de mogelijkheid biedt om ons eigen multidimensionale bestaan waar te nemen met behulp van zijn buitengewone beeltenissen”. Harry Oldfield, een Britse bioloog, die zich specialiseerde tot onderzoeker van energievelden, ontwikkelde zijn afbeeldingssysteem – Polycontrast Interferentie Fotografie (PIP) in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Hij perfectioneerde deze toepassing na jaren van onderzoek naar de Kirlian fotografie, die beelden opvangt van veranderende vormen van lichtenergie, die wordt uitgestraald door alle levensvormen (met inbegrip van

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 030 oldfield.indd 30

12-02-2010 12:14:20


GEZONDHEID

werden ‘spookbenen’ waargenomen. In zijn PIP scans van mensen die een lichaamsdeel missen kwamen dus afbeeldingen van een spook lichaamsdeel voor. PIP scans toonden ook afbeeldingen van een ‘spook’ arm of hand – onzichtbaar voor het blote oog – in samenwerking met een geestelijk genezer. Electro-Scanning Methode (ESM) Daarna ontwikkelde Harry Oldfield een techniek, die hij de Electro-Scanning Methode noemde, ofwel ESM, nadat hij, terwijl hij met de Kirlian fotografie werkte merkte, dat geluid-, en radiofrequenties en ook licht van de personen uitstraalde. Hij concludeerde dat er ook informatie over de personen in deze frequenties opgeslagen moest zijn. Door het voltage te verlagen en de frequenties te verhogen was hij in staat herkenbare signalen in het gehele lichaam van mens of dier (of bepaalde andere onderzoek objecten) in te voeren. Metingen van het energieveld genomen op verschillende plaatsen maken het mogelijk om een drie dimensionaal beeld te vormen (en feitelijk in real time), ongeveer zoals sonarbeelden van de oceaanbodem. Kirlian fotografie is beperkt tot een twee dimensionaal beeld, maar ESM kan 3-D numerieke informatie opleveren op decibel niveaus van het energieveld van een persoon, zowel aan de oppervlakte als op korte afstand.

mensen, dieren en planten) en zelfs van kristallen. Zijn oorspronkelijke onderzoek met Kirlian fotografie richtte zich op het ‘spook-blad effect’. Een blad van een boom of struik wordt gereed gemaakt voor Kirlian fotografie, maar een gedeelte van het blad wordt verwijderd. In meer dan 50% van de onderzochte gevallen vertoonde het energiebeeld het gehele blad, dat wil zeggen met inbegrip van het verwijderde gedeelte dus. Het Kirlian systeem toont een natuurlijk energieveld overeenkomstig met de fysieke structuur en de moleculen van het blad. Met zijn PIP technologie ontdekte Oldfield vervolgens, dat dit verschijnsel zich ook voordoet bij mensen bijvoorbeeld met geamputeerde armen, handen of vingers. In uitzonderlijke gevallen

Electro Kristal Therapie (ELeCT) Het energieveld van mensen en dieren is ingewikkeld en verandert met de geestelijke en lichamelijke toestand van het individu. De variaties in dit energieveld zijn meetbaar door middel van ESM en andere technieken. Harry zocht naar een methode om het energieveld te hervormen en terug te brengen tot de normale toestand. Want het lichaam van een persoon dat dichterbij een toestand van een gezond evenwicht gebracht kan worden, is beter in staat om aan een proces van zelfgenezing te beginnen. Zijn onderzoek van de energieën, die door zijn proefpersonen werden uitgestraald, bracht hem ertoe te onderzoeken of het uitwendig toedienen van dergelijke energieën veranderingen zouden brengen in de natuurlijke energievelden. Hij ontdekte dat dit inderdaad mogelijk was. Als resultaat van het volgen van een suggestie van een vriend en met de nodige ‘inspiratie van hogerhand’ begon Harry een methode te ontwikkelen om de benodigde energieen beschikbaar te krijgen. De zogenaamde Electro-Crystal Therapy (ELeCT) betreft het

leggen van een verbinding tussen een elektronisch trillingapparaat met bepaalde kristallen. De kristallen maken gebruik van piëzo-elektrische eigenschappen, wat betekent, dat wanneer de vorm van sommige kristallen wordt veranderd, zij elektriciteit afgeven en andersom. Hele kleine signalen die naar de kristallen worden gezonden hebben tot gevolg dat er hele kleine akoestische energie wordt uitgezonden door de kristallen. Deze energieën zijn ongevaarlijk en bijna niet te ontdekken, maar zijn net voldoende om in te werken op menselijke en dierlijke natuurlijke lichaamsenergievelden. Al duizenden jaren worden kristallen in verband gebracht met geneeskrachtige werkingen. Zij hebben ook van nature de mogelijkheid om energie te richten en zijn dan ook feitelijke energiezenders. Veelvoudig Kontrast Interferentie Fotografie (PIP) In het boek Harry Oldfield’s Invisible Universe, geschreven door door Jane en Grant Salomon, wordt over PIP heel veel uitgelegd. PIP instrumentatie kan onderscheid maken tussen een veelheid van verschillende gradaties van lichtkwaliteiten. De nieuwigheid is te vinden in het computerprogramma en het eindresultaat is een beeld op het computerscherm, dat pulserende stroken van kleur en licht toont. Als PIP beelden worden opgenomen bestaat er helemaal geen noodzaak om speciale voorbereidingen te treffen of ook maar iets te verstoren. PIP beelden tonen variaties in energievelden en sommige praktiserende geneesheren kunnen nauwkeurige beoordeling van de energievelden maken aan de hand van de afbeeldingen. Harry ontdekte, dat alle PIP beelden van het menselijk lichaam nauwe betrekkingen hebben met twee genezingssystemen, die al duizenden jaren bekend zijn. De energetische wervelingen en groeperingen die grafisch worden weergegeven komen overeen met de chakra’s, zoals beschreven in de Ayurvedische geneeskunst en de energiebanen in de traditionele Chinese geneeskunst. Hier was dus eindelijk een uitwendig bruikbaar gereedschap, dat de toestand en beweging van krachtvelden zichtbaar maakte waarvoor niet meer nodig was dan een Tesla spoel, een computerchip en een videorecorder. Met het PIP systeem kan men lekken en blokkeringen in de energiestroom waarnemen en deze informatie kan zeer nuttig zijn bij de natuurlijke medicijnkeuze, ofwel maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 030 oldfield.indd 31

31

12-02-2010 12:14:20


MYSTERIE

Een voormalig luitenant uit het Amerikaanse leger, die eind jaren vijftig samenwerkte met de CIA, heeft uitzonderlijke openbaringen omtrent vroege Duitse UFO ontwikkelingen naar buiten gebracht en tevens informatie over wat de Amerikaanse regering en de krijgsmacht in werkelijkheid wisten over UFO’s.

Auteur: Linda Moulton Howe

Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken

I

n april 1998, ontving ik een telefoontje van een ingezetene uit Californië, die beweerde dat hij een kennis was van een man, wiens schoonvader eind jaren vijftig gewerkt had bij de Central Intelligence Agency (CIA) en UFO-onderzoek behoorde tot een van zijn taken. Degene die belde vond dat ik met de schoonzoon zou moeten praten om te kijken of ik met de 62 jaar oude, in het zuidoosten van Amerika

40

wonende schoonvader, wiens gezondheid tanende was, in gesprek kon komen. Na een langdurige discussie met de schoonzoon, “SD” genaamd, over mijn journalistieke onderzoekscarrière als TV producent, maker van filmdocumentaires, radio verslaggever en schrijver van onderwerpen, variërend van wetenschap en milieu tot aarde mysteries, inclusief het UFO fenomeen, zei SD dat hij z’n schoonvader zou aanspreken

en mij zou laten weten of ik met hem in gesprek kon komen. Ik verzekerde SD dat ik bereid was om zonodig met zijn schoonvader op volkomen vertrouwelijke basis een gesprek aan te gaan. SD belde terug en gaf mij het privé telefoonnummer van zijn schoonvader. Op 2 mei 1998 draaide ik het nummer van de voormalige CIA en US Army analist, die ik “Stein” wil noemen. Het eerste telefoongesprek bracht meer verrassende details naar voren dan ik verwacht had en ik vroeg Stein of ik de volgende gesprekken mocht vastleggen, zonder gebruik te maken van zijn echte naam, zodat ik zijn veronderstelde ervaringen met het publiek kon delen op het programma Dreamland en Coast to Coast AM, dat destijds door Art Bell werd gepresenteerd. Stein gaf aan, dat zolang ik zijn naam en huidige woonadres niet zou noemen, noch die van de specifieke militaire basis, waarin hij en andere mensen UFO foto’s en filmmate-

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 040 UfO oomkens.indd 40

12-02-2010 13:49:13


MYSTERIE

riaal hadden onderzocht, inclusief die van autopsies van niet-menselijke wezens, hij in gesprek zou blijven omdat hij niet wist hoe lang hij nog te leven had. Maar hij wilde niet dat zijn dan nog levende familie gevaar zou lopen, daarom wenste hij volstrekte anonimiteit. Helaas zijn verzoeken om anonimiteit te alledaags in mijn langdurige pogingen om enig begrip te krijgen van wat de Amerikaanse regering weet betreffende de agenda’s en interacties van niet-menselijke intelligenties met de planeet aarde. Zover ik begrijp, heerst er een politiek van stringente ontkenning ten behoeve van de nationale veiligheid vanaf 1947, nadat president Harry S.Truman een niet-openbaar decreet ondertekende om zo de burgerbevolking en de media in onwetendheid te houden. In 1998 heb ik met zijn toestemming, toch bepaalde samenvattingen van een telefonisch interview met Stein met het publiek gedeeld. Maar spoedig na onze eerste discussie ontving Stein een aanwijzing van een oude vriend van hem, die in dienst was van de telefoonmaatschappij in zijn eigen woonplaats. Deze vriend vertelde Stein dat zijn telefoon werd afgeluisterd en vroeg zich af waarom, aangezien Stein met pensioen was en ernstig ziek. Stein legde mij zijn situatie uit en stond toe dat ik hem thuis mocht bezoeken om zijn verhaal vast te leggen. Zelfs deze geheime poging werd op een verrassende en verontrustende wijze tegen hem gebruikt, waardoor er een eind kwam aan onze discussies, maar niet voordat ik vele uren van zijn verhaal had opgenomen. Inmiddels is het tien jaar verder, augustus 2008 en start ik met de volgende “echte X-files” serie betreffende Stein’s beweringen die ik niet kan bewijzen, maar in het kielzog van Jim Marrs zijn laatste boek: De Opkomst van het Vierde Rijk, denk ik dat Stein’s commentaren van voldoende belang zijn vanwege de veronderstelde eerstehands verhalen omtrent de vijftiger jaren CIA activiteiten, aangaande buitenaardse, biologische entiteiten en hun meer gevorderde technologieën.

Telefonisch interview # 1: 2 mei 1998 Linda Moulton Howe (LMH): Kunt u mij alstublieft vertellen of ik het juist begrepen heb, dat u tussen 1957 en 1960 werkzaam was bij de CIA, betreffende ultra- geheime “Blue Book” gevallen, die aan de CIA doorgesluisd waren en dus niet betreffende de onechte, openbare “Blue Book” versie? Stein: Jawel, aan mijzelf en mijn baas gericht. [De gevallen] kwamen gewoonlijk direct bij mij terecht. Wie was uw baas? Anthony Bearden was de naam, waaronder hij bij de CIA bekend was. Leeft hij nog? Nee. Toe ik eind jaren vijftig voor hem werkte, was hij al in de zestig. Hij stierf in de jaren zeventig. Had hij een militaire- of een burgerlijke status? Hij was een gewone burger. Wat was zijn titel binnen de CIA? Hij was hoofd van de afdeling Z.O. Amerika. Zij hadden verschillende mensen aan het hoofd van verschillende delen van het land. Iemand anders ging over het noordoosten; een ander over het zuidwesten; en een ander over het noordwesten. Begreep U waarom de CIA de Verenigde Staten in verschillende regio’s had opgedeeld, terwijl verondersteld werd dat de CIA internationaal georiënteerd was en niet op het binnenland? Zij hielden de regionale afdelingen aan om reistijden te beperken. Er was iemand die de gehele CIA onder zijn leiding had. Was het niet de bedoeling dat de FBI zich bezig zou houden met binnenlandse aangelegenheden en de CIA met het buitenland? Dat was het algemene beeld, maar de CIA had de V.S. in vier delen opgesplitst. Er was

ook een administratieve medewerker voor overzeese zaken, alsmede een hoofd Europese zaken. En natuurlijk opereerden onze spionnen in Rusland, enzovoorts. Kunt U zich herinneren uit de jaren vijftig of u documenten en foto’s ontving over ongeïdentificeerde vliegende objecten en kwamen ongewone dierlijke sterfgevallen voor in uw archiefmateriaal? Nee, niets over dierlijke sterfgevallen in de “Blue Book Files”, die aan mij en mijn baas werden doorgesluisd. Wat wel opviel in de geclassificeerde documenten, die ik onder ogen kreeg, betrof een neergestorte UFO op een ranch in Nieuw Mexico in 1947. Het document vermeldde dat het hier om een in Duitsland geconstrueerde schotel ging, met aan de binnen- en buitenkant aanwezige buitenaardse hiëroglyfen. Zij ontdekten dat het van Duitse makelei was, toen onderzoekers herleidings- constructietechnieken toepasten. Er was iets in het toestel aanwezig, wat het in verbinding bracht geloof ik, met Duitsland in het bouwjaar 1938. Maar, er waren ook buitenaardsen aan boord. Een leefde er nog, een was stervende, een of twee waren overleden. Hadden zij foto’s van deze wezens? Ik heb foto’s bekeken in onze gesloten afdeling op de militaire basis in het zuidoosten. Maar ik had tevens een Top Secret White House clearance (toestemming tot inzage) en toen ik bij het CIA Hoofdkwartier in Washington DC gelegerd was, ging ik naar hun bibliotheek, indien ik tijd had, om veel over UFO-gevallen te lezen. Om binnen te komen, haalde ik mijn veiligheidspas door het vergrendelingsysteem. Daar heb ik over de Duitse nazi schotelconstructies gelezen. Gaf het rapport over de in Nieuw Mexico neergestorte UFO een beschrijving van deze wezens? Ja, inderdaad. Waarschijnlijk heeft u de film bekeken over de buitenaardse autopsie, die ongeveer vijf jaar geleden is uitgekomen (Santilli film). maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 040 UfO oomkens.indd 41

41

12-02-2010 13:49:13


MYSTERIE

2009 voldeed wederom aan alle graancirkelverwachtingen: het overtrof alle voorgaande jaren. Al sinds de zogenaamde ‘graancirkel-golf’ losbarstte in 1978, wordt er toegewerkt naar een climax die volgens veel onderzoekers zal plaatsvinden in 2012. In 2009 werden alleen al in Zuid-Engeland 73 formaties ontdekt die qua design en complexiteit alle voorgaande jaren overtroffen. Nederland telde 11 formaties. Wereldwijd werden er ruim 120 gemeld, verspreid over 15 landen. Janet Ossebaard maakte het ook dit jaar weer van dichtbij mee en vertelt…

DE ENGELSE GRAANCIRKELS 2009 deel 2 Auteur: Janet Ossebaard

26. © Janet Ossebaard

O

ok dit jaar kon niemand voorspellen hoe de graancirkels er uit zouden zien. Elk jaar worden veel pogingen hiertoe gedaan, maar het is nog nooit iemand gelukt. Steeds wanneer we denken een patroon te hebben ontdekt, veranderen de mysterieuze Cirkelmakers hun strategie. 2009 was daarop geen uitzondering. Het was een intens jaar, waarin astronomie, het dierenrijk en 2012 belang48

rijke thema’s waren. We pakken de draad op in de maand augustus. In augustus volgden nog 12 formaties. Allereerst, op 2 augustus, verscheen een prachtig vierkant patroon in een vierkant veld bij Morgan’s Hill (26 + 27). Al gauw kreeg hij de bijnaam “The Dutch Formation”; op 1 augustus arriveerde namelijk mijn tweede groep Nederlanders.

Voor het naar bed gaan werd de wens uitgezonden dat we de volgende ochtend een spectaculaire, verse formatie zouden ontdekken. En inderdaad… de volgende ochtend werd ik al vroeg gebeld door Tony Hughes, de piloot met wie ik regelmatig vlieg. Hij meldde een nieuwe formatie vlakbij zijn vliegveldje. We gingen er direct op af en ontdekten een patroon van weergaloze schoonheid.

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 048 graancirkels2.indd 48

12-02-2010 12:23:32


MYSTERIE

27. © Janet Ossebaard

Ook hier was het bodempatroon adembenemend: de planten waren in elkaar geweven als een mand en het centrum van de formatie bevatte vier schitterende ‘swirls’(28).

32. © Janet Ossebaard

28. © Janet Ossebaard

En alsof we nog niet genoeg geïmponeerd waren, ontstond een dag later een juweeltje bij Silbury Hill, Avebury (29), bestaande uit een grote hoofdcirkel die aan twee kanten was uitgebreid met 5 in grootte aflopende cirkels. Tijd om een luchtfoto te maken was er niet, want de boer (inderdaad, dezelfde als in de voorgaande voorbeelden) maaide hem er uit, nog geen uur nadat de kleine formatie was ontdekt… De reden waarom deze formatie zo’n indruk maakte was de ligging van het graan. De Cirkelmakers hadden alles uit de kast getrokken om indruk te maken. Nog nooit eerder zag ik zoveel schoonheid en creativiteit bij elkaar (32-39). De hoofdcirkel bevatte twee concentrische ringen die opgebouwd waren uit respectievelijk 24 en 20 swirls. Het midden was versierd met een stevig bouwwerk van bundels, nestjes en knopen in elkaar gedraaid graan. Iedereen was muisstil, alsof we ons in een heiligdom bevonden. Woorden waren overbodig en konden bovendien onmogelijk tot uitdrukking brengen wat we op dat moment ervoeren… De kleinere cirkels die buiten de hoofdcirkel lagen, hadden elk hun eigen topkwaliteit, hun eigen vingerafdruk, zoals de volgende foto’s tonen.

37. © Janet Ossebaard

35. © Janet Ossebaard

39. © Janet Ossebaard

29. © Janet Ossebaard

38. © Janet Ossebaard maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 048 graancirkels2.indd 49

49

12-02-2010 12:23:32


SPIRITUALITEIT

Volgens een legende, was Avalon lang geleden een bestaande fysieke plaats, waar de priesteressen hun godinnen eerden met het houden van rituelen. Het was een heilige plek, een soort tempel, waar niet iedereen toegang tot had en dat werd ook gerespecteerd door het Keltische volk. Men zegt dat door de komst van het christendom, Avalon achter sluiers van de nevelen is gehuld. Alleen diegenen die het vermogen hebben door de sluiers heen te kijken, kunnen toegang krijgen tot Avalon.

Auteur: Manon Tromp

D

e naam Avalon komt van het Keltische woord Avalloc of Avallach, een Keltische halfgod die de onderwereld bestuurde. Het woord Avalon betekent: “Het eiland van de appels”. De appel werd gezien als de vrucht der wijsheid voor de Godinnen, een magische vrucht. Later werd de appel in de Bijbel een verboden vrucht en Eva werd de schuldige die Adam verleidde tot het nemen van een hap van de verboden vrucht. De toon werd gezet en de vrouw werd hierdoor als verleidster en verraadster afgebeeld door de kerk. Daarmee slaagden de kerkleiders in hun opzet om de (vrouwelijke) natuurreligie uit te bannen en mensen over te halen tot het Christelijke geloof. Toch bleef de mythische betekenis van Avalon leven in vooral legendes en sluimerde zij op de achtergrond, wachtend tot de vrucht van wijsheid weer gegeten mocht

56

De magische elff weer worden en we de wijsheid in onszel onszelf mochten gebruiken. Avalon en de Godin In Avalon eren de priesteressen al eeuwenlang de Godin met ceremonies en rituelen. Avalon is verbonden met de Godin en staat in die zin symbool voor de vrouwelijke spiritualiteit. De Godin is de Moeder, de gever van leven, de schepster. Uit haar schoot ontstaat leven, zij verzorgt het, koestert het en voedt het. De Godin staat symbool voor het vrouwelijke stuk in ons dat staat voor creatie, schoonheid en respect voor het leven dat de moeder Aarde ons geeft. De cyclus van haar lichaam is de cyclus van de aarde: een regelmatige verandering die als een cirkel rond gaat. Moeder Aarde verdient onze aandacht voor deze veranderingen, want de energetische trillingen die veroorzaakt

word den door do door de veranderingen en in de aarde, worden heb he bben ook invloed op onze innerli lijk jke wehebben innerlijke reld. We zijn natuurwezens, maar zijn onze verbinding met de natuur vergeten door de waan van alledag: de eisen die onze moderne en onnatuurlijke maatschappij aan ons stelt. Volgens legendes regeren in Avalon vrouwen en in het bijzonder de Vrouwe van Avalon, een godin van liefde, schoonheid, kracht en wijsheid. Zij is de vrouwe van Licht en Donker en zij heeft meerdere namen en meerdere verschijningsvormen. Onder de meest oude namen zijn die van de negen Morgens – een zusterschap, waarvan de bekendste Morgan la Fey. Deze namen zijn door de bekende druïde Taliesin opgeschreven in het boek van Geoffrey Monmouth: Vita Merlini. Deze negen vrouwen beschikken samen over alle kwaliteiten van

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 056 avalon.indd 56

12-02-2010 12:28:30


SPIRITUALITEIT

kracht van Avalon de Godin en staan bekend om hu hun un ke kennis van zeven vrije kunsten: astronomie, astrologie, wiskunde, healing, muziek, het lichaam en divinatie divinatie. De negen Morgens zitten in hun donkere mantels in een kring rondom een grote ketel van inspiratie, onsterfelijkheid en wedergeboorte, in een grot diep onder de Glastonbury Tor in de onderwereld van Annwn. Soms nemen ze de gedaante aan van zwarte kraaien, witte duiven, groene spechten of haviken.

Avalon en Koning Arthur Avalon heeft ook een mannelijk deel, net als wij allemaal hebben, en dat wordt vooral gesymboliseerd in de verhalen van Koning Arthur. Er bestaan meerdere legendes rond Arthur en rond de Heilige Graal die een verbinding laten zien tussen Avalon en Glastonbury. Voor mij staat het thema van

deze legendes symbool voor de ontmoeting van twee tradities: de oude natuurreligie of wel de religie van de Godin en de christeGod Mannelijk lijke religie religie, de religie van God. en vrouwelijke spiritualiteit, eigenlijk niet los van elkaar te denken, maar in de praktijk werd dat wel getracht vooral door het christendom. Arthur staat symbool voor de mannelijke waardes: kracht, bescherming, grenzen stellen, analytisch denken en moed. Deze waardes zijn ook belangrijk voor de transformerende kracht van Avalon. De naam Arthur is volgens geleerden uit Wales, afgeleid van Arth Fawr, de Grote Beer. Deze naam is weer verbonden met de meeste heldere ster in het Noordelijk Halfrond: Arcturus, aangegeven door de twee laatste sterren uit de staart van de Grote Beer. Beren waren tot aan de achtste eeuw na Christus nog talrijk aanwezig in Enge-

land en hadden een belangrijke spirituele betekenis voor de Kelten. Het was dus een eervolle naam en gaf een grote kracht aan die hij zou bezitten bezitten. In een gedicht uit een bekend boek over Arthur en Merlijn, Book of Taliesin, treedt Arthur en zijn gezelschap het koningrijk van de koning van de feeën, Gwyn Ap Nudd, binnen om de ketel van wijsheid en inspiratie te halen. Het koninkrijk, Annwn, ligt onder de Tor, die in dit gedicht gezien werd als het kasteel van de Graal. De Tor is een bekende heuvel, gelegen in Glastonbury. De ketel en de graal worden hierdoor als één gezien en dat kan te maken hebben met eeuwenoude vruchtbaarheidsrituelen die op de Tor werden uitgevoerd. De ketel staat voor vruchtbaarheid en overvloed. Men zegt dat als een regenboog boven de Tor wordt gezien, dat iemand de Graal heeft gezien. maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 056 avalon.indd 57

57

12-02-2010 12:28:40


advertenties

De nulpunt-energie groep is een ontmoetingsplek waar onderzoekers en wetenscheppers vrij met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de mogelijkheden van Zero Point Energy (nulpuntenergie) Nieuwsgroepen, bijeenkomsten, energiezuinige oplossingen en geavanceerde technieken voor onze gezondheid. Je vind het allemaal op de website http:// www.nulpuntenergie.net

Vervuild water

=

Drinkwater

De 0.groep heeft een filterset samengesteld die de behoefte aan schoon en gezond water veilig stelt.

Hathor Healing Reizen Hotel Healingcentrum House of Life Abydos Hathor Healing Reizen organiseert samen met Hotel Healingcentrum House of Life Abydos zeer bijzondere reizen naar Egypte. Vanuit onze professionele achtergrond als hulpverleners en als Ancient Egyptian Healers bieden wij mensen de gelegenheid om gedurende deze reizen spirituele diepgang, ontwikkeling en healing in hun leven te vinden.

hathorreizen.nl - houseoife.info - 0573 452436 46

Het filter zuivert vuil water en dood 99,995% van de bacteriĂŤn, werkt op zwaartekracht en is ideaal om mee te nemen op reis. Het kan tot 7000 liter water behandelen. Het water energetiseren gaat simpel en effectief met een waterwervelaar. De Bovis waarde van het water wordt daardoor fors verhoogd. Tenslotte geven we met DonAve het water alle frequenties/informatie mee die de mens tegenwoordig nodig kan hebben. Simpel en effectief.

www.nulpuntenergie.net

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 046 ad1_poorterman.indd 46

12-02-2010 12:22:48


advertenties

ȐǸȵȨȽȝǸɑȇȐȽ 28 - 30 mei 2010 E Erkemeder strand, Zeewolde www.spiritueelfestivalaanhetwater.nl

maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 059 ad4.indd 59

59

12-02-2010 12:29:30


GEZONDHEID

Het wondermiddel

DMSO Als een bijproduct van de productie van houtpulp heeft Dimethylsulfoxide, of gewoonweg DMSO een lange weg afgelegd: Wat begon als een organisch oplosmiddel, wordt nu algemeen aanvaard als een veelzijdig therapeutisch middel. De stof dimethylsulfoxide toont namelijk goede werkzaamheid bij pijn, ontsteking en reumatische ziekten. De acceptatie van DMSO ging echter niet over rozen. Auteur: Nina Hawranke vertaling: Iris Wesselink

N

a een ernstige crisis die het onderging in de zestiger jaren, is de controverse rondom het pijn- en ontstekingsremmende middel DMSO nooit helemaal verdwenen. De Amerikaanse farmaceutische industrie en de FDA weten van de mogelijkheden, maar zwijgen in alle toonaarden. DMSO als veelzijdig therapeutisch middel, volgens Dr. Stanley Jacob Dimethylsulfoxide (DMSO) heeft in 2006, zijn 140ste verjaardag gevierd. In 1866, werd de stof met de chemische formule (CH3)2SO voor het eerst door de Russische wetenschapper Alexander Saytzeff gesynthetiseerd. Hij publiceerde zijn ontdekking in 1867 in een Duits tijdschrift over chemie. Maar pas hon60

derd jaar later, in 1961, werden de therapeutische voordelen van het geneesmiddel erkend. Eigenlijk was Dr. Stanley Jacob van de Oregon Health Sciences University op zoek naar een geschikt conserveringsmiddel voor organen die bestemd zijn voor transplantatie, toen hij op een dag de, een beetje sterke en naar knoflook riekende, vloeistof ontdekte welke snel en diep in de menselijke huid doordringt. Jacob begon te experimenteren en al snel bleek dat hij te maken had met een veelzijdig in te zetten therapeutisch middel. Het therapeutische bereik van DMSO is inderdaad groot. Zo neutraliseert de stof bijvoorbeeld hydroxyl- radicalen, een veelvoorkomende groep van celschadelijke vrije radicalen. DMSO bindt zich met de hydroxyl radicalen en vormt een chemisch complex

met hen, die zo kunnen worden uitgescheiden door de nieren. Ook met andere vrije radicalen gaat het op deze manier een verbinding aan. DMSO verhoogt tevens de doorlaatbaarheid van de celmembranen en de cel waardoor deze zich makkelijker kan ontdoen van gifstoffen. Zelfs allergische reacties kunnen worden verlicht met behulp van DMSO. Verbod DMSO door FDA Na de eerste euforie, een vermeend wondermiddel in handen te hebben, werd het in 1965 verboden door de U. S. Food and Drug Administration (FDA), omdat hoge doses van DMSO bij konijnen, honden en varkens tot kortzichtigheid (bijziendheid) hadden geleid, andere bijwerkingen werden niet ontdekt. Toch stopten de testresultaten van DMSO

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 060 MMS3.indd 60

12-02-2010 12:36:02


GEZONDHEID

Volgens de therapeutische index is DMSO zeven maal veiliger dan Aspirine. niet, zoals de journalist Peter Jennrich in een tijdschrift op 6 september 1974 meldde, want minstens 100.000 Amerikanen, waren reeds (vermoedelijk tussen 1961 tot 1974) behandeld met DMSO. Later bleek dat de bijwerking (kortzichtigheid) beperkt bleef bij de drie getroffen diersoorten, andere soorten, inclusief de mens, worden niet beïnvloed. Talrijke studies zijn uitgevoerd, maar de ultieme erkenning van de effectiviteit van DMSO door middel van een dubbel-blind test welke geëist wordt door de U.S. FDA, is bijna onmogelijk uit te voeren, daar de sterke geur van het geneesmiddel, ongeacht de minieme hoeveelheid, zijn identiteit meteen onthult. Het fundamentele probleem, welke de FDA met DMSO blijkt te hebben is dat het te mooi is om waar te zijn. Dr. Jacob is van mening dat de reputatie, een wondermiddel te zijn, de DMSO schaadt en dat de FDA zich hierdoor laat beïnvloeden en het middel niet serieus neemt. Desondanks kwam er in 1978 de goedkeuring door de FDA, om met behulp van DMSO, Interstitiële Cystitis (een pijnlijke blaasontsteking) te mogen behandelen. Enkel alleen bij deze klacht mogen Amerikaanse artsen DMSO voorschrijven. Alle andere toepassingen overtreden de wet. De controverse blijft. DMSO voor pijn en ontsteking en wondgenezing Dr. Richard D. Brobyn van het Medisch Centrum in Bainbridge Island Washington, schrijft: “DMSO is een van de meest bestudeerde en nog slecht begrepen farmaceutische producten van onze tijd”. Wereldwijd zijn er ongeveer 11.000 wetenschappelijke artikelen over medische toepassingen en meer dan 40.000 artikelen over de chemische eigenschappen gepubliceerd. In 125 landen, zoals de Verenigde Staten, Canada, UK, Duitsland, Japan, enz. zijn aanwijzingen voor het gebruik door artsen beschreven tegen pijn, ontsteking, Sclerodermie, Artritis

en andere ziekten. Onder de farmacologische eigenschappen van DMSO leidt het o.a. naar doordringen van biologische membranen en vervoert andere moleculen over deze membranen, het remmen van ontstekingen, zenuwblokkades, tevens remt het de groei van bacteriën, heeft het een diuretisch (urine-afscheiding bevorderend) effect, versterkt het de werking van bepaalde medicijnen, heeft cholinesterase remming (met als gevolg verstoring van de werking van ons zenuwstelsel) plaats, bevordert het de remming van niet-specifieke weerstand tegen infecties, bloedvat expansie, spierontspanning, de bevordering van de celfunctie, de remming van de agglutinatie door bloedplaatjes, beschermende eigenschappen van biologische weefsels tijdens straling of vorst, en weefsel bescherming bij moeilijke doorbloeding. Brobyn schrijft verder een bijzonder effect toe aan infectie bestrijding. De antioxiderende eigenschappen van DMSO werken in op de ontsteking. Na Aspirine, is DMSO, het eerste niet-steroïde anti-inflammatoire (ontstekingremmend) geneesmiddel, welke zelfs intraveneus (toediening per injectie in een ader) kan worden toegediend. P. Gorog toonde reeds in 1968 aan dat zich bij aan chronische Polyarthritis (gewrichtsontstekingen) lijdende ratten, na behandeling met DMSO, een ontstekingremmende werking optrad. Deze auteurs hebben vervolgens een vergelijkbare test met 70% DMSO uitgevoerd in ratten met contact Aermatitis, eczeem en allergische huid problemen. Al deze experimenten duiden erop dat de infecties aanzienlijk kunnen worden onderdrukt. De Amerikaanse podoloog (voetkundige) Dr. Morton Walker schreef een verscheidenheid van gezondheidsbevorderende eigenschappen aan DMSO toe. Deze omvatten een ontstekingsremmend, vaat verwijdend, bacteriostatisch, schimmelwerend en virustatica effect. Verder resulteert dit in de uitschakeling van pijn, het binden van vrije radicalen die het immuunsysteem stimuleren en het bevorderen van wondgenezing. Zelfs tegen Röntgenstralen lijkt het middel te beschermen. Verder verklaart Walker dat door de bijzondere eigenschap van DMSO, het doordringen via de celmembranen, de werking van verschillende medicamenten, zoals penicilline en corticosteroïden kan versterken.

Opmerkelijke successen van DMSO in hopeloze zaken In zijn boek voert Walker tevens een aantal case studies aan, zoals die van de 65-jarige Anna Goldeman die werd behandeld in het Health Center in Auburndale, Florida, vanwege de slijmbeursontsteking in haar rechterschouder. Maar niet alleen nam de ontsteking drastisch af, ook fantoompijn verdween welke de patiënt had gekweld na amputatie van haar linkerbeen. Arts van de patiënt en directeur van de kliniek, Dr. Avery Lorae geeft aan dat de patiënt, zelfs tien jaar na de behandeling met DMSO nog steeds symptoomvrij is. Nog dramatischer is het verslag en het succes van Lillie Forister van Artesia, New Mexico. Op de leeftijd van 25 jaar leed zij aan sclerodermie (auto-immuunziekte), en in de loop van de ziekte had men haar meerdere tenen moeten amputeren. Negentien jaar leed zij, ondanks permanente medicatie, aan ernstige pijn. In juli 1979 ging ze naar Dr. Jacob. Na een week behandeling met DMSO was de pijn aanzienlijk verminderd en vier maanden later had zij geen pijn meer. Verdere amputaties waren niet nodig. Ook toont DMSO zich effectief tegen bacteriën. Het remt de groei of maakt hen gevoelig voor andere medicamenten, zodat hun resistentie vermindert. Brobyn verwijst onder andere op een studie die is begonnen vóór de ontdekking van DMSO door Jacobs: “De arts H. Basch merkte in de periode van 1953 tot 1968 een duidelijk remmend effect op bij een verscheidenheid van bacteriën en schimmels in concentraties van 30 tot 50 procent. In de 80% concentratie werden enige virussen gedeactiveerd: RNA virussen: Influenza A, Influenza A2, Newcastle disease virus, Semliki Forest virus en DNA virussen.” Verder viel op dat DMSO de resistentie van bacteriën tegen antibiotica bij de mens positief kan beïnvloeden. Ook bij de reductie van littekenweefsel en de behandeling van reumatische ziekten worden successen geboekt. Bij het MHH Hannover / Annastift, ambulante chirurgische centrum (AOZ) onder de medische leiding van Dr. Jörg Carls, en in samenwerking met de Academie voor Hand Revalidatie, Bad Pyrmont werden na lokale toepassing van DMSO goede resultaten gemaart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 060 MMS3.indd 61

61

12-02-2010 12:36:02


ACHTERGROND

TOP SECRET FREE ENERGY WETENSCHAPPER SLUIT CONTRACT MET GREER’S ORION PROJECT Op eerste Kerstdag 2009 kondigde Steven Greer aan dat de ‘Top Secret’ wetenschapper waarover zij spraken, eerder ontheffing van militaire gebondenheid heeft gekregen en een contract met hem is aangegaan om de wereld Tesla-gerelateerde Free Energy technologie te bieden.

Auteur: Sterling D. Allan Vertaling: Paul Harmans

O

p eerste Kerstdag 2009, op het World Puja Network, kondigden, ‘als een kerstcadeau voor de wereld’, Steven Greer, M.D en zijn wetenschappelijk adviseur Ted Loder, Ph.D van het Orion Project aan dat de ‘top secret’ wetenschapper waarover zij het afgelopen jaar spraken, eerder ontheffing van militaire gebondenheid heeft gekregen en een contract met hen heeft afgesloten om een begin te maken met het aanbieden aan de wereld van verscheidene technologieën die hij heeft ontwikkeld (in sommige gevallen op kosten van de belastingbetaler) en dat men wil beginnen met een Free Energy technologie in de traditie van Nikola Tesla. Men hoopt deze lente een voorbeeld prototype klaar te hebben om aan het publiek te tonen. Er is echter veel onderzoek en ontwikkeling nodig en er zijn bèta- en duurzaamheidtesten nodig voordat een compleet apparaat met verscheidene kilowatts output klaar is voor distributie aan het volk. Greer vertelde dat het Orion Project tien dagen voor de aankondiging op 25 december 2009 het contract met deze Top Secret wetenschapper tekende. 66

‘Top Secret’ wetenschapper Beide doctors, Greer en Loder, zijn al jaren betrokken bij het zoeken naar een technologie zoals deze, die onze afhankelijkheid van vervuilende fossiele brandstoffen en de machtsstructuren die daarmee samenhangen kan doorbreken. De nieuwe techniek moet goedkope, schone, en betrouwbare energie leveren die in staat is in de juiste verhouding alles aan te drijven, van auto’s tot huizen en individuele toestellen. “Tijdens deze zoektocht,” zo vertelde Loder, “waren er ook doodlopende wegen en bij tijden verkeerde richtingen, het was soms een frustrerend proces. Maar uiteindelijk staan we klaar om te springen.” “Deze wetenschapper is veruit de meest geïnformeerde en vakkundige – en geniale – uitvinder en natuurkundige die ik ooit ontmoet heb, en ik heb een hoop interessante mensen ontmoet,” vertelde Greer. De uitvinder, die om veiligheidsredenen niet bij naam genoemd zal worden, heeft de hoogste betrouwbaarheidsverklaringen bij het Amerikaanse leger. Loder vertelde: “Dit is waar we al die jaren naar gezocht hebben. Wat hij te bieden

heeft is zijn diepgaande wiskundige kennis van elektronica en natuurkunde en van de moderne technologieën om het proces te optimaliseren.” Greer herinnert zich nog de eerste keer dat hij het laboratorium van de uitvinder bezocht, ongeveer 4,5 jaar geleden, en hoe perplex hij stond over wat de uitvinder had staan, en hoe hij zou willen dat deze uitvinder deel uit zou maken van hun operatie. En nu is het Orion Project, dank zij de hulp van de donaties van veel mensen en andere ondersteuning, in staat een contract met deze wetenschapper af te sluiten. Nikola Tesla technologie Het oogmerk bij het maken van deze aankondiging is zowel meer aandacht voor het project, als ook het in kennis stellen van meer mensen van de alternatieven en de hoop op een betere wereld die dat met zich meebrengt. Ze rekenen via deze bekendmaking op het schild van bescherming die de gemeenschap hen biedt, zodat deze techniek kan doordringen tot de wereld zonder in beslag te worden genomen. Ze willen ook graag financiële bronnen aanboren en kunnen morele steun gebruiken. Ze zijn van plan een onderzoekslaboratorium te bouwen om daar de Top Secret wetenschapper gebruik van te laten maken, zodat hij zowel de gereedschappen als het personeel ter beschikking heeft dat nodig is om de ontwikkelingen van de techniek voor het publieke gebruik te versnellen. Gedurende deze fase zijn ze van plan een stuk of zes wetenschappers en ingenieurs aan te nemen. Loder vertelde dat de energietechnologie is gebaseerd op prototypes en patenten die

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 066 Greer2.indd 66

12-02-2010 13:42:24


ACHTERGROND

Stan Meyer’s Central Heating Controller Unit for the Water Heat Resonator Tubular Array. Developed for heating a house.

meer dan 100 jaar geleden al door Nikola Tesla naar buiten werden gebracht en door veel wetenschappers en uitvinders bij verschillende zaken werden toegepast. Greer vertelde dat sommige van zijn technieken zijn gerepliceerd en geverifieerd door een hoofdwetenschapper van het Amerikaanse Ministerie van Defensie met directe toegang tot de minister van defensie. “Onafhankelijke replicatie is de noodzakelijke voorwaarde voor wetenschap,” zei Greer. Technologieën voor vreedzame doeleinden Er is overduidelijk meer waar dit vandaan komt en als deze energietechnologie eenmaal aan het publiek wordt geleverd, dan heeft de uitvinder nog andere technieken die het Orion Project zal ontwikkelen en naar buiten brengen. Greer vertelde: “We hebben te maken met iemand die zijn sporen heeft verdiend door al dertig jaar deze technieken te bouwen, en daarmee begon onder contract van top geheime programma’s en hij heeft in feite zaken gebouwd op het vlak van dematerialiseren, teleporteren en het manipuleren van ruimte-tijd. We praten hier echt over zeer vergevorderd spul.” Greer vertelde dat binnen de militaire geheime projecten aan dergelijke projecten wordt gerefereerd als WSFM, dat staat voor ‘Weird Science and Freakin’ Magic.’ (Eigenaardige wetenschap en zonderlinge magie.) Het doel om te starten met deze op Tesla gebaseerde technologie, zal zijn om de wereld te bewijzen dat Free Energy uit de omgeving verkregen kan worden, 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar, via een apparaat dat betaalbaar is, zelfs in

de ontwikkelingslanden, in eerste instantie gesubsidieerd door, en de verkoop ervan in, de ontwikkelde landen. Greer zei: “Laten we eerst lopen voordat we gaan zweven – haal onze wereld uit het vuilnisvat van de steenkool, olie, afval en rotzooi. Zodra de beschaving stabiliseert, en we de middelen inzetten die zeker stellen dat deze technologieën alleen voor vreedzame doeleinden gebruikt worden en niet voor militaire zaken zoals bewapening, dan zullen de meer geavanceerde concepten naar buiten kunnen komen.” Meer dan een jaar geleden dacht het Orion Project al met deze wetenschapper in zee te gaan, maar toen werd hij betrokken bij een geheime, militaire operatie en werd hij van de buitenwereld afgeschermd. Ze vertelden dat het zeker anderhalf jaar zou duren voordat hij weer beschikbaar zou zijn. Greer speculeert dat veel mensen petities bij de regering indienden om hem vrij te krijgen en dat kan wellicht geholpen hebben bij zijn eerdere beschikbaarheid zodat zij hun zakenbetrekking met hem konden voortzetten, iets dat werd bekrachtigd op 15 december 2009. Technologieën in handen van het volk Januari 2009 koos Greer ervoor president Obama in te lichten over verschillende free energy technologieën in het algemeen en over deze uitvinder in het bijzonder en vroeg daarbij of het Orion Project kon worden toegestaan met deze uitvinder te werken en zo zijn technologieën naar buiten zou kunnen brengen als een soort ‘Vreedzaam Manhattan Project’. Die briefing werd vervolgens op 24 oktober gepubliceerd op de TheOrionProject.org website.

Greer wijst erop dat enkele van de door deze wetenschapper ontwikkelde technieken op kosten van de belastingbetaler zijn gedaan, “En toch hoor je het ministerie van energie daar nooit over praten. Het wordt tijd dat deze technologieën in handen van het volk komen, die hebben er tenslotte voor betaald,” vertelde Greer. Opgemerkt dient te worden dat de eerste technologie waaraan deze wetenschapper voor het Orion Project gaat werken, niet met belastinggeld is ontwikkeld. Nu wordt de technologie vooruit geholpen

De energietechnologie is gebaseerd op prototypes en patenten die meer dan 100 jaar geleden al door Nikola Tesla naar buiten werden gebracht en door veel wetenschappers en uitvinders bij verschillende zaken werden toegepast. maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 066 Greer2.indd 67

67

12-02-2010 13:42:25


Grenzen verleggen?

SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID

Wete

is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met interesse in grensverleggende onderwerpen. Ontdek het zelf! Neem of geef een jaar of twee-jarig abonnement op FRONTIER MAGAZINE Nederland: 6 nrs voor € 28,95 of 12 nrs voor € 50,Europa: 6 nrs voor € 36,- of 12 nrs voor € 72,-

tuali | Spiri nsch ap

GRENSVER

LEGGE

hied teit | Gesc

ND MAGA

jaarga ZINE |

Myst erie enis |

er | numm ng 15.1

ndhe | Gezo

82 |

Wete nsch

ergro id | Acht

| februa januari

ri 2009

en e Boek we ieuw nd | Nieu

's & DVD

GRENSVER

NL )4,95

| België

ap | Spiri tuali teit

LEGGE

ND MAGA

| Gescchied hied enis

ZINE | jaarga

5,95 )5,95 )

| Myst erie

| Gezo ndhe

Wete nsch ng 15.2 | nu numm umm mm mer er 8 er 83 3 | maart

| april 2009

GRENSVER

De me een konsheid, me

GO

CRISIS

ALS HE

RK ANSIN

Wete nsch

's & DVD

ap | Spiri tuali

NL )4,95

LEGGE

| België

ND MAGA

)5,95

jaarga ZINE |

| ng 15.3

| juni 2009 84 | mei nummer

GREN RENS SVER VERLE LEGGE GGEN ND MAGA ND

teit | Gesc hied

95 5,,9 ië ) 5,9 ië | België NL ) 4,95

ZINE ZINE | jaarga

enis | Myst erie

ng 15.4 | numm er

| Gezo ndhe

85 | juli | augus tus

id | Acht ergro

nd | Nieu we

Boek en

& DVD 's

Stamcell en en de ZILVER Op Onheil komst RAWF connectie dankzij BILD OOD 2009

NL ) 4,95 | Be België

ERBERG

) 5,95 5

ERS

vrije

MA Een OBAticaan in het Va

ng

G!

en e Boek we nd | Nieu

ERGER; SCHAUB energie

et en Noach DNA activ eri

AL AA DA OÏDA LOÏ LO LL L LLO OL CO N CO AN VA ST VA MS KO KOM PK P OP LVER DE O DE UD EN ZI

ergro id | Acht id | Acht ergro gron Gezo ndhe nd d|N Ni Nieu i eu we | Myst erie | Boek en hied enis & DVD 's teit | Gesc

tuali ap | Spiri

De helen de ha ERIC PE ARL nden van

IUM MAGgeNzoES ndheid

TIE een op AKooff ggeefme nt ijg kr em on eem o ne e en y Nee Ne abo ig ig ab gazin ar ar arig Maa oon Di 2-jjar 2-j err M ier ntiie nt 13-M ron Fro Fro n1 eeen ee

Atlan tis her 008 van 2 rijst lss va e el k rk ir ci graan

voor nging & verjo

aa,, e Taiga siia ttaaasdesi svan ast Siberisch nas A Zieneres

orlog do eld el ere er D e 13 de W de erd le Der ële ël ciië nanc De fi

Man en Ka lender

En verde r Frontier in dit numm er: Festival maand | Colloï Colloïdaal s daal zilver en Wete nsch en & DVD' Wat dóen april | Over de en goud ap | Spiri oud | Anast relativ En verde we Boek Ana A stasia dai | rder tuali teit Boekenkatewe als we niet iteit iteit van tasia, deel van theori nd | Nieu | Ranan r in d num dit t alleen the e aas etPaul alleen n mer: nu relativ | Gesc 2 | Peter ergro rn en en zijn? vorm zijn n de ntone jn? | De Acht dee Plane e enPanto d meer. mee fde de hied enis lfd alf Toonen ne is vvri | Over aal er.. D ndhe iden| de vorm van r... | waa Tw Twa vis is op vrij|j | De 's Twaal Resona n's Blei | En nu sonan hin's kalender wetenschap...nl | Myst nantie itchin itch inhou a theori | Jan ntie van | Grens rol va tie it vva T Tji eit van Saturn tei is d iteit erie el | SSitchi vit de weg tivvite wetenschap d | Excursie is het genoe ctiee I Tjing erie | Gezo ativ ucti u G In deeogie weg tterug astrol elat nde schot| Gezo sie | Grens de relativ ntroductie ban us in g! deel Intr erug essi | Myst an M er: op grens n van h ug naar pressi n de g | Introd ls | Maya.nl | Fronti mpres d evolu -impre o-im loz lozing een vliege en juni | Over ndhe numm he het leven rug otoidels foto fo van wetenel 3 | I Tjing TTjijjin hied enis in | Acht ergro ng kalend tie van draadlozing er Saloo 200 2008 foto-im 2 r in dit llen sched n | Maya- perfecttie ka ka ie | I Tj m 2008 ll: het was | Gesc um er mei iu ium het elal schap osium cha n | Krista TTjing | Stop de Symp er hap teit n | Krista ing kalend En verde astrolo mpos kt p en .. nd | Nieu en fantas Sym an Roswe I Tjing kalend alender t heela l | Home ogie | Gezo faantaa ie llen schedap er Saloo s. P spree te | Frontier en meer. | Spiri tuali Gez Drs. juli en augus juli ezo op ede we Boek | | Fronti patisc ondhe on er: .. Brandweerm atisch els els | Mayan heidsp nkaternap | vente a deel 3 | h arts en May May Groningen Deven idspro numm aya-astrol schap.nl en meer. en & DVD tus roducte roduc a e waar Wete nsch giie | Boeke r in dit logie halskanker,d | Column Rick -astro Draadloos d | Grensweten ten ologi ogie | nkatern en n | Boeke | Vrij energie heidsz astrolog astrol 's En verde baarmoeder | Boeke | Frrontie Mayaeker Ti | nkatern inhou ah ntierr Symp oeker vs Tinus Smit van GRENSVER van inhou sproducten n en e meer. 9 Smitss | meer .. Gardasil e en de vorm min Adam ) 5,95 osium | LEGGE Gezondheid België n Benja Lucas ND MAGA cas Slager 95 | België Slage Slag van theori | Colum ager: ger:: N ) 4,95 NL ZINE | Saloon jaarga er 2009 Frontier ng oktob | 15.6

De

6 | septem err 86 | numme ng 15.5

ber

| numm er

nt b nt aba Bra nters in Encou Close

ja | jaarga G ZIINE AGAZ D MAGA ND EN EGGEN LEGGE RLEGG SVERL S ENSVE GREN GR

87 | novem

ber | decem

ber 2009

NL )4,95

| België

)5,95

interview DAVI D IC KE

WELKOMSTGESCHENKEN (alleen voor Nederland): • bij een 1 jaar abonnement 5 oude nummers kado • bij een 2 jarig abonnement 12 oude nummers kado

ABONNEMENTEN INFORMATIE Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 e-mail: info@fsf.nl www.frontiermagazine.nl ABONNEMENTSPRIJS Een jaar abonnement op Frontier Magazine (6 nummers) kost in Nederland € 28,95 en in Europa € 36,Een 2-jarig abonnement (12 nummers) kost in Nederland € 50,- in Europa € 72,CADEAU-ABONNEMENT Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf

ATLANT

US RIIIU R IRIU SSIIR ri & SIR

Co SME LIISM AL Patricia ERIA

et M AT het n he an B e va d de nd n iin Eiind Ein E is DN Van wie

KRANT THE MAYA TIMES A S GRATI

INGANGSDATUM ABONNEMENT Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 16.3), indien wij uw aanmelding en betaling voor 30 april 2010 hebben ontvangen. ABONNEMENTSVOORWAARDEN • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 30 april 2010. • Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ont-

OOGST graanc ndse irkels Nederla

201 12: ve rlicht of verl oren?

ken | riën ontwa het van Maayya Myste t? | Maya nie nieet? : In de ban tine of niet? n of S eren ass Slager cinere ucas uca uc in de evolua m | LLucas ie | Vaccin ium sium osiu SSaturnus n Sa aan ssie-epidem| Frontierr SympoDee rol oll vvan ro | | De depre Trentelmanvan heiligee rook sbewijs er: ersoon iew met Henk numm kracht het Nazi-p r in dit Interv ging: de En verde opstanding van en oktober | | Smud . kanker ber en meer.. De weder er septem | Asperge tegen nkatern I Tjing kalend astrologie 2009 | Boeke Mayaer Award leven | Fronti heelal | van het

het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

IS

in Amste ORB rdam

En verde r in dit Reuzen numm er: op geneeskruidde Salomonseil anden | Hoe Neder of the ancesten | Talks about weerstand ors gathering Mind over Matte land ten onder ging | De | Lucas | Frontier Slager: r | Interview met Maya van Crystal In de Henk Academy de | Organ ban van het leven Trentelman | eeuwige tijd | Akhald ische voedin Fronti | g | Boeke Maya-astrologie er Symposium an en | Return nkatern | en meer.. Pure Planet | Gezonde .

vangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 6 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.

maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 066 Greer2.indd 69

69

12-02-2010 13:42:28


Boeken

FrontierPublishing

DVD

Tijdschriften literatuur

Nieuw

De Akasha-ervaring

2012 : zin en onzin

Ritalin is de oplossing niet

Wetenschap en het kosmisch geheugenveld Ervin Laszlo en andere auteurs Het gevoel dat we onderling en met het universum verbonden zijn is niet nieuw. Traditionele volkeren waren zich bewust van immateriële connecties en ze maakten deel uit van hun dagelijks leven. De moderne wetenschap ontkent deze connecties en gelooft alleen in dat wat zichtbaar is of wetenschappelijk bewezen. Twintig vooraanstaande deskundigen op het terrein van psychiatrie, natuurkunde, filosofie, antropologie, bijna-doodervaring en spiritualiteit vertellen over hun ervaring en interactie met het kosmisch geheugenveld. Hun ervaringen worden nu ondersteund en bewezen door nieuw wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat er een kosmisch geheugenveld is dat alle informatie bevat uit verleden, heden en toekomst. (2010) 300 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203851 | € 29,90

Annemarieke Nagel en Helene Ribbeling Vormt het jaar 2012 het einde der tijden zoals in verschillende scenario’s is voorspeld? Is het allemaal grote onzin, of is het wellicht de start van een geheel nieuwe tijd waarin verbinding en spiritualiteit centraal staan? Een fris, toegankelijk geschreven en inspirerend boek om goed beslagen ten ijs te komen in de discussie over de (on)zin van 2012.Annemarieke Nagel en Helene Ribbeling geven vele uiteenlopende perspectieven weer op het magische jaar ‘2012’. Vaak wordt beweerd dat de wereld dan op zijn kop gaat staan. De auteurs beschrijven de (mogelijke) effecten van 2012 op een groot aantal terreinen van het dagelijks leven: gezondheid, geluk, milieu en duurzaamheid, kinderen, werk, geld, politiek, leiderschap, geloof en zingeving, liefde en seks. (2009) 173 Pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025960100 | € 16,90

Hyperactieve kinderen écht helpen! Barbara Simonsohn Veel hyperactieve kinderen worden met ritalin behandeld, een omstreden medicijn dat kan leiden tot blijvende schade aan de gezondheid. In dit boek schetst Barbara Simonsohn de verontrustende resultaten van kritische onderzoeken naar ritalin, waaruit blijkt dat de groei van met name de hersenen wordt belemmerd en dat het risico op blijvende stoornissen in de hersenen groot is. Ritalin is een sterk verslavend middel dat bij gebruik op lange termijn onder andere prikkelbaarheid en hyperactiviteit veroorzaakt, ironisch genoeg juist de problemen die dit medicijn zou moeten genezen. Als alternatief wordt een holistische behandelwijze aangeboden om de kwaliteit van leven van hyperactieve kinderen en hun gezin op natuurlijke wijze te verbeteren. (2010) 256 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150081 | € 19,90

Code : DAER

Code : ZNZN

Code : RITA

De schaduwzijde van draadloze communicatie. Peter Gabriël Visser Vijftien jaar geleden is de mensheid begonnen aan een nieuw avontuur ‘draadloze communicatie’. GSM, UMTS, WiFi, PDA, DECT of WLAN waren toen onbekende begrippen. Inmiddels zijn er 4 miljard GSM’s en navenante hoeveelheden DECT’s en WLAN’s. Huisartsen worden steeds vaker geconfronteerd met moeilijk te duiden klachten die mogelijk verband houden met elektrostress als gevolg van straling van draadloze apparatuur. De elektrostresspandemie die op ons afkomt en de gevolgen daarvan voor de economie, zal kredietcrisis en griepgolven doen verbleken. Van griep ben je kortstondig ziek en als je zwak bent ga je dood, maar van EMSS (Elektro Magnetisch Stress Syndroom) heb je blijvend last. Eenmaal gevoelig altijd gevoelig! (2010) 200 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204032 | € 19,90

Code : SCHA Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 075 boeken.indd 75

75

12-02-2010 12:42:37


BOEKEN | DVD’s

Colloïdaal zilver – Een natuurlijk antibioticum

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Colloïdaal Zilver

Handboek Energetische Geneeskunde

Agressie als uitdaging

Werkzaamheid, toepassingen en ervaringen . Josef Pies Colloïdaal zilver (zeer fijne zilverdeeltjes) is een effectief middel tegen bacteriën, virussen en schimmels en wordt wel een natuurlijk antibioticum genoemd. Het kan ingezet worden voor de behandeling van ziektes en aandoeningen bij mensen, dieren en planten. Naast inwendig en uitwendig gebruik vindt het bijvoorbeeld ook toepassing als schoonmaakmiddel of om groentes langer vers te houden. Colloïdaal zilver is zo veelzijdig inzetbaar dat het in geen enkel huis zou mogen ontbreken. Natuurwetenschapper dr. Josef Pies studeerde biologie en promoveerde in de cytologie. Na zijn studie werkte hij in de farmaceutische industrie. (2010) 130 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150241 | € 14,90

Een wonderbaarlijk middel. Marvin Lee Robey Colloïdaal zilver (CZ) of zilverwater was ooit een veel gebruikt antibioticum. Het is in de loop van de twintigste eeuw bijna totaal verdrongen door farmaceutisch geproduceerde antibiotica. Met behulp van verfijnde technieken is Marvin Robey erin geslaagd een nog zuiverder en beter opneembare variant van CZ te ontwikkelen. Robey richt zich daarbij vooral op herstel van een gezonde darmflora die vaak verziekt is door verkeerde eet- en leefgewoonten. Onze darmen zitten dan vol met verkeerde bacteriën, die in een zure en anaerobe omgeving toxische stoffen aanmaken uit onze voeding. Daardoor ontstaan bijvoorbeeld candida in de darmen en in een later stadium darmkanker. (2010) 129 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203967 | € 9,90

Code : COLZ

Code : COLB

Verlichting door Orbs

Vaccinaties doorgeprikt

Verhoog je trillingsfrequentie

Gaia’s kracht

Lichtbollen op foto’s, wat komen ze ons vertellen? Diana Cooper en Kathy Crosswell Orbs, ook lichtbollen genoemd, verschijnen geregeld op foto’s die worden gemaakt met een digitale camera. Diana Cooper, wereldwijd bekend schrijfster, en Kathy Crosswell, spiritueel leraar, hebben duizenden foto’s onderzocht waarop orbs een hoofdrol spelen. Uit die vele foto’s hebben ze er voor dit boek 44 geselecteerd om uit te leggen wat orbs nu precies zijn, wat hun doel is en hoe ze je kunnen helpen. Dit boek geeft antwoord op technische vragen en biedt praktische hulp. Door beschouwend naar de foto’s met orbs in dit boek te kijken ontvang je specifieke energieën om je te verlichten en je leven te transformeren, een verbinding met engelen, aartsengelen, elfjes, handreikingen voor vertrouwen, liefde, kracht en spirituele groei. (2010) 200 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150111 | € 19,90

Informeer je en kies dan het beste voor jouw kind Cisca Buis, Noor Prent en Tineke Schaper Met het boek Vaccinaties doorgeprikt willen de auteurs afrekenen met het idee dat een kind alleen maar veilig kan opgroeien als het voor 100% meedoet aan de vaccinaties, zoals die worden aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanuit de overheid wordt de illusie in stand gehouden dat het hier om een verplichting gaat. Toch is deelname aan dit collectief aangeboden programma een individuele beslissing en de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Om hierover een weloverwogen beslissing te kunnen nemen dienen ouders wel goed te worden voorgelicht, hetgeen de overheid nalaat.. (2010) 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203738 | € 17,90

Ontwikkel je persoonlijke kracht en intuïtie Penny Peirce Iedereen heeft een persoonlijke trillingsfrequentie die onthult wie hij of zij is. De energiewereld van onze geest, onze gedachten en emoties worden vaak over het hoofd gezien, terwijl werkelijk alles in het leven doordrongen is van vibrerende energie. In dit opmerkelijke boek laat Penney Peirce niet alleen zien hoe je je persoonlijke trillingsfrequentie kunt vaststellen, maar ook hoe je die kunt verhogen. Door het vinden van je ‘kernfrequentie’ – de hoogst haalbare, meest natuurlijke persoonlijke vibratie – ben je in staat een helder bewustzijn te bewaren, weerstanden te verminderen en nieuwe talenten te ontplooien. (2010) 334 Pagina’s | Hardcover | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638836 | € 24,90

Op reis naar haar magische plaatsen Roelien de Lange Roelien heeft de laatste maanden hard gewerkt aan de voltooiing van haar nieuwe boek. Al tientallen jaren bezoekt zij heilige plekken en krachtplaatsen op onze wereld. Zij legt nu de laatste hand aan dit boek dat je meeneemt langs deze bijzondere plekken. Een web van liefde weeft dit boek voor het magische van Moeder Aarde. Je zintuigen gaan mee op deze bijzondere reis langs inspirerende plaatsen, waar lichaam, hart en ziel gevoed worden. Een reisboek waarbij je van plek naar plek zou willen bladeren en vol kunt stromen met oud geluk en nieuwe energie. De vernieuwende kracht die op dit moment versneld het energieveld van de aarde binnenkomt wordt opgevangen door oude en nieuwe krachtplaatsen, groepen van mensen en individuen die zich inzetten. (2010) 191 Pagina’s | Hardcover | uitg. A3 | ISBN 9789077408759 | € 29,50

Code : VORB 76

Code : VADO

De helende kracht van subtiele energie Richard Gerber Tien jaar geleden verscheen het overzichtswerk Handboek energetische geneeskunde van de Amerikaanse internist Richard Gerber (1954). Energetische geneeskunde is een methode van healing die zich richt op de hele persoon - lichaam en geest - door toedoening van afgepaste hoeveelheden energie. Bekende vormen van toepassingen van energie zijn licht, geluid, elektriciteit, magnetisme, elektromagnetische velden en bestraling; deze worden onder meer aangewend bij de bestrijding van pijn, kanker, beenbreuken, aantasting van bloedvaten, nierstenen, oogkwalen, enzovoort. (2007) 532 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789023009283 | € 24.90

Code : HEG

Zin en betekenis van infectie, allergie, reuma, pijn, hyperactiviteit Rüdiger Dahlke We leven in een gewelddadige wereld. Oorlog, terrorisme en geweld zijn aan de orde van de dag. Maar niet alleen buiten ons is de agressie aanwezig, ook in ons, hoewel we dat vaak liever niet willen weten. Ziekten die onze onderdrukte agressie weerspiegelen, zoals infectie, reuma, allergie en hyperactiviteit, bieden ons net als ieder ander symptoom de mogelijkheid stappen in onze ontwikkeling te zetten en werkelijk iets voor onze gezondheid te doen. Nieuwe manieren om de confrontatie aan te gaan met het oerprincipe van de agressie, worden zichtbaar, zodra we deze energie weer op de plaats zetten waar zij thuishoort. (2004) 359 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020243765 | € 24,90

Code : AGRU

Code : VTRI

Code : GAIK

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 075 boeken.indd 76

12-02-2010 12:42:53


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Vrouwenpower

De weg naar God

Het innerlijke medicijn

Over buitenlichamelijke ervaringen Ute Kretzschmar De auteur vertelt haar ervaringen met buitenlichamelijke contacten met haar aan kanker overleden levenspartner, Berti. Na zijn dood heeft ze regelmatig contact met hem en andere boodschappers ‘van gene zijde’. Onder hypnose krijgt ze via meester Confucius en Meester Kuthumi de verklaring van wat tot haar komt en wat de geesteswereld haar en via haar de mensheid wil leren; deze tekst is in een andere letter gedrukt. Hierbij beleeft ze avonturen alsof ze in het aardse leven plaatsvinden. Het boek leest gemakkelijk; degene die zich voor deze zienswijze openstelt en zich in deze materie wil verdiepen, kan er informatie in vinden die hem kan inspireren.(2007) 235 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789077247631 | € 17,90

Mahatma Gandhi IMahatma Gandhi (1869-1948) werd wereldberoemd als leider van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging, maar noemde zichzelf een ‘man van God, vermomd als een politicus’. De weg naar God toont zijn blijvende invloed als spiritueel leider van wie de ideeën inzicht en troost bieden aan zoekers uit elke geloofsstroming. Dit boekje is samengesteld uit zijn belangrijkste geschriften en legt de religieuze wortels van Gandhi’s denken bloot. Het onthult – in zijn eigen woorden – zijn intellectuele, morele en spirituele toenaderingen tot het onsterfelijk heilige. De weg naar God is gebaseerd op Gandhi’s levenslange zoektocht naar de waarheid en bevat de kern van zijn leer. Gandhi’s kleinzoon Arun schreef een voorwoord. (2010) 132 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638829 | € 12,50

Een geneeskunde voor lichaam én geest Thierry Janssen In Het innerlijke medicijn legt Janssen uit waarom diverse alternatieve geneeswijzen – van acupunctuur tot reiki – kunnen werken. Onderzoeken laten zien dat yoga, tai chi en chi kung ons herstellend vermogen versterken. En immunologen hebben inmiddels aangetoond hoe stress ons auto-immuunsysteem aantast. Dit soort bevindingen vormen het uitgangspunt voor Janssens eigen onderzoek en psychotherapeutische praktijk. De effecten van alternatieve geneeswijzen vormen voor hem een krachtig bewijs dat wij over een enorm zelfhelend vermogen beschikken.(2009) 352 Pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789020252590 | € 27,50

Code : VRRA

Code : DWNG

Koken met kleurenergie

Afstemmen op de kosmos

Werken met het veld

De helende kracht van voedsel Anneke Coopman ‘Koken met kleurenergie’ is een grensverleggend spiritueel kleurenkookboek, dat de relatie beschrijft tussen de kleur van voeding en de energie ervan. Anneke Coopman ontwikkelde een systeem om de energie van voedingsmiddelen te coderen met de kleuren van de regenboog. Deze codering levert tal van verrassingen op – bijvoorbeeld dat spinazie vanwege het hoge ijzergehalte energetisch hoort bij rood (staat voor ‘gronden’, ‘levensenergie’, het basischakra) en niet bij groen. Het boek bevat basisrecepten en tips, zoals een kleurentest, waarmee de lezer zelf aan de slag kan. Uitgangspunt is: verbeter je welzijn door bewust met kleuren te werken tijdens het samenstellen, bereiden en nuttigen van de maaltijd. (2010) 208 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638591 | € 19,90

Elektromagnetisme en spirituele evolutie Susan Joy Rennison Er is een grote transformatie op komst in de evolutie van de mens. Evolutionaire verandering wordt aangedreven door energie. Deze ‘nieuwe energie’ is kosmische energie. De aarde wordt op dit moment bestookt met zonne-, kosmische en galactische elektromagnetische energie. Wij leven in een ‘elektromagnetisch universum’ en volgens wetenschappers is het elektromagnetische veld van de aarde veranderd. Daardoor vinden er ontwikkelingen plaats in het menselijke elektromagnetische veld. De volgende stap op de evolutionaire ladder is dat wij de balans en harmonie leren vinden in ons leven, onze relaties en met de aarde. Om dit te bereiken moeten we de ‘nieuwe energie’ op aarde gebruiken en onze energievelden versterken. (2010) 400 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203561 | € 37,50

Code : KMKE

Code : AFKO

Verander je leven door het maken van andere keuzen Brenda Anderson Zeven jaar geleden introduceerde onderzoeksjournaliste Lynne McTaggart het begrip Veld, dat voor velen een eye-opener was. In het Veld is iedereen en alles in het universum met elkaar verbonden. Dat verklaart onder meer waarom op sommige dagen alles meezit en op andere alles tegen. Brenda Anderson demonstreert in haar toegankelijk geschreven boek hoe je de theorie van het Veld in praktijk kunt brengen. Zij ontwikkelde een praktisch model waarmee iedereen kan werken om vanuit een zone van lage energie te komen naar een zone van hoge energie. Met behulp van herkenbare voorbeelden, eenvoudige oefeningen en een heldere uitleg laat Werken met het Veld zien hoe je spelenderwijs je keuze bepaalt in het Veld. .(2010) 228 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638850 | € 12,50

Hoe ik op zoek ging naar de geheimen van vrouwelijke kracht, mezelf verloor en weer terugvond en in 13 dagen een bestseller schreef Christine Pannebakker Als Christine het contract krijgt voor een boek over Vrouwenpower weet ze nog niet wat haar te wachten staat. Op haar zoektocht naar de bronnen van vrouwelijke kracht komt ze terecht in een nachtmerrie waarin ze zichzelf dreigt te verliezen. Tot ze haar eigen vrouwenpower vindt. Maar dan belt de Ultieme Uitgever. Vrouwenpower moet over dertien dagen af zijn, want anders. Ondertussen gaat het leven door. Met Geert die inspirerende bestsellers schrijft en met hun dochter Zonneke. (2010) 318 Pagina’s | Paperback | uitg. Paradigma | ISBN 9789049960124 | € 17,95

Code : VRPO

Vrij reizen in andere dimensies

Code : INNM

Artsen uit de wereld van het licht Over wonderbaarlijke genezingen Harm Wagenmakers Mensen vertellen over een groot wonder dat hen is overkomen. Ze werden op onverklaarbare wijze geheeld van een ziekte, waarvoor door artsen en therapeuten geen enkele hoop op genezing meer werd gegeven. Op een openhartige en indringende wijze geven zij woorden aan een emotie die eigenlijk, wanneer het je overkomt, met geen pen te beschrijven is: het wonder van genezing vanuit de geestelijke wereld. Niet logisch voor ons denken en onmogelijk te begrijpen. Maar deze getuigenissen spreken voor zich. Ze zijn een realiteit. Verbaas je over de verhalen van ´gewone´ mensen, die op wonderbaarlijke en onverklaarbare wijze genezen zijn door artsen uit de wereld van het licht. (2007) 152 Pagina’s | Hardcover | uitg. Ankh Hermes | ISBN9789020284614| € 14,50

Code : AUWL

Code : WMHV Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 075 boeken.indd 77

77

12-02-2010 12:42:58


BOEKEN | DVD’s

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Ontmoetingen met Saint Germain

De helende kracht van het medicijnwiel

Godfré Ray King Vele oude beschavingen, worden door Saint Germain opnieuw tot leven gewekt, en aan de hoofdpersoon Godfré Ray King - zijn vroegere zoon en vriend - weergegeven. Deze tonen hem dat deze aarde in het verleden verschillende gouden tijdperken gekend heeft. Stap voor stap ontvouwt de Meester het beeld van het nu naderende gouden tijdperk, waarin wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een dergelijk meesterschap over het leven te verkrijgen, en in een volmaakte samenleving tot uitdrukking te brengen. In dit boek vind je vele verhalen, instructies en oefeningen die Godfré en de lezer de weg wijzen naar het doel van iedere ziel op aarde: goddelijk meesterschap. (2009) 280 Pagina’s | Paperback | Summit Lighthouse | ISBN 9789071219016 | € 15,95

Barbara Driessen In dit boek wordt het medicijnwiel gebruikt als inspiratiebron voor allerlei persoonlijke rituelen, groepsvieringen en creatieve uitingen. Op deze wijze kan ook nu de harmonie in een mens en met zijn omgeving worden bevorderd. Er worden daarbij veel relaties gelegd met rituelen en ceremonies uit andere oude culturen en met eigentijdse ontwikkelingen. De oefeningen in dit boek zijn zo omschreven dat ze direct in praktijk kunnen worden gebracht. Het boek bevat talrijke illustraties die voornamelijk zijn gemaakt door mensen die de heilzame werking van het medicijnwiel zelf hebben ervaren. (2001) 302 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9073798612 | € 22,50

Code : DHKM

Code : ONSG

Seidr, het Noordse pad Werken met magische en sjamanistische sporen in Noordwest-Europa Linda Wormhoudt Het oude Noordwest-Europa. Vanaf het continent druppelden doorlopend immigranten Scandinavië binnen. Ze brachten hun religieuze gewoonten, priesteressen en priesters met zich mee. Vrouwen en mannen die werden geroemd om hun kennis van verleden, heden en toekomst, hun band met het land en hun magische capaciteiten. Hun religieuze beelden worden in de loop der tijd aangeraakt door die van de al aanwezige Scandinavische volkeren: de Finnen en de nomadische Sami. In oude wetsbepalingen, de IJslandse saga’s, de Edda’s en de Noordse mythen lezen we over mysterieuze mensen, die afhankelijk van hun specialiteit onder meer vala, völva, seidkona of seidhmadr werden genoemd. (2010) 408 Pagina’s | Paperback | uitg. A3 | ISBN 9789077408742 | € 39,50

Code : SEID

In The Precense Of A Great Mystery 3 CD’s Eckhart Tolle We zijn onderdeel van een groot mysterieus geheel. Ons kleine ‘ik’ zit ons in de weg. Laat je gedachtestroom los. “In simple language and with quiet humor, Eckhart Tolle explores the profound mystery of who we are. Eckhart begins this talk by presenting the problem we face as human beings: Almost all of us have created a rigid sense of identity based on our history, our mental interpretations, and our memories of the past. It is who we think we are, “our story,” and we constantly support it with endless thoughts in habitual patterns.” (2009) 180 Minuten | CD-Box | uitg. Ankh Hermes |ISBN 9789020200331 | € 34,50

Code : PRCD

Leven in verbinding Prinses Irene in gesprek met Prof.Dr. Matthijs Schouten over mens-zijn Irene van Lippe-Biesterfeld In haar boeken en lezingen brengt Prinses Irene een heel eigen mens- en wereldbeeld naar voren. In haar sterk op ervaring gebaseerde levensfilosofie staat het thema verbinding centraal: verbinding met de medemens, met de aarde en de natuur, alsmede de verbinding tussen ons optreden in de wereld en ons innerlijk, onze eigen natuur. Aan de hand van een aantal geselecteerde lezingen voerde zij met de ecoloog en filosoof Matthijs Schouten gesprekken waarin haar uitgangspunten verder uitgediept en in een bredere filosofische context geplaatst worden. Hierbij komen ook actuele thema’s als duurzaamheid en de economische crisis aan de orde. (2010) 200 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020203882 | € 19,90

De levensopdracht van nieuwetijdskinderen Wie ze zijn en wat ze ons leren Hans Stolp Nieuwetijdskinderen staan bekend als druk en chaotisch. Ook zijn ze gevoeliger dan kinderen uit vroegere generaties. De gevoeligheid van nieuwetijdskinderen moeten we liever niet bestrijden met ritalin, we moeten integendeel de samenleving zo omvormen dat nieuwetijdskinderen zich hier welkom voelen en hier kunnen leven, zonder als ziekelijk, afwijkend of wat dan ook bestempeld te worden. Wanneer we voor deze weg kiezen, zullen de nieuwetijdskinderen zelf onze samenleving gaan omvormen tot een wereld zonder scheidsmuren, zonder dogma’s en met mensen die denken met hun hart en niet alleen met hun hoofd. (2010) 140 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204018 | € 14,90

Code : LVBN

Code : LVOP

De Daemon

Dierenmandala’s kleuren

Ontdek je geheime zelf Anthony Peake In De daemon gaat Peake dieper in op een van de moeilijkere onderwerpen uit zijn vorige boek, Leven na leven na leven. De stelling die de auteur inneemt is dat mensen niet uit één bewustzijn bestaan maar uit twee – het dagelijkse bewustzijn en dat van de daemon, een hoger wezen dat gebeurtenissen in de toekomst kan voorspellen. De auteur laat zien dat jouw beslissingen, ook al neem je die zelf, gestuurd worden door een hogere intelligentie die je gedachten, dromen en de goede en slechte tijden die je doormaakt kent. Een belangrijk onderdeel van dit boek zijn de verhalen van vele beroemde artiesten, dichters, politici, musici en wetenschappers die ‘een kracht buiten zichzelf’hebben gevoeld, zoals Winston Churchill, Byron, Goethe, Jean Cocteau en vele anderen. (2010) 356 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN9789020203554 | € 37,50

Dieren beleven en kleur geven Trudy Dijkstra De vele dieren in de mandala’s in dit boek vragen erom om ingekleurd te worden. Sommige dieren staan heel dicht bij je of zijn heel aaibaar, met andere kom je niet zomaar in contact. Allemaal zullen ze iets bij je oproepen. Misschien wordt de olifant dan wel geel of de poes groen. Of misschien kleur jij heel natuurgetrouw. Geef kleur aan je gevoel en verras jezelf.Trudy Dijkstra heeft een grote liefde voor en veel kennis over dieren en de natuur. Zij houdt zich al jaren bezig met mandalatekenen. Eerder maakte zij het boek Dieren in de mandala. (2010) 96 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150203 | € 15,90

Code : DMKR

Code : DDAE 78

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 075 boeken.indd 78

12-02-2010 12:43:02


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Een nieuwe aarde Kaarten

Fractale Tijd

MMS De Doorbraak

52 inspiratiekaarten Eckhart Tolle Met deze kaarten geeft Eckhart Tolle ons opnieuw een kostbaar geschenk. Tolles glasheldere teksten en waarachtige woorden hebben inmiddels het leven van duizenden mensen veranderd. Sprekende teksten uit Een nieuwe aarde sieren deze set prachtige kaarten. Het egogerichte bewustzijn heeft aarde en mensheid aan de rand van de totale catastrofe gebracht. Het is dan ook hoog tijd voor een collectieve bewustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte en dichtheid verliezen, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn. Elke kaart biedt spirituele leiding en je kunt de doos als standaard gebruiken voor gerichte contemplatie. (2010) Kaarten | Hardcover | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204025 | € 19,90

2012 en de nieuwe wereld Gregg Braden Oude voorspellingen en tijdberekeningen, historische kalenders en moderne wetenschappers zijn eensgezind: in 2012 komenj alle bekende cycli tot een eindpunt en het is ongewis wat de gevolgen kunnen zijn. Omwentelingen, oorlogen, het einde van onze wereld? De overgang naar een nieuwe? Velen zien in de huidige crisis al een voorbode van wat ons te wachten staat. In dit boek geeft Gregg Baden zijn eigen visie op de kwestie 2012 en het wezen van tijd. Tijdsverloop, geschiedenis en het persoonlijke leven zijn met elkaar verweven. Patronen zijn voorspelbaar en dat biedt de mogelijkheid om in een cyclus in te grijpen: er is een keuzepunt. (2010) 288 Pagina’s | Paperback | uitg. Paradigma | ISBN 9789049960315 | € 19,95

Jim Humble MMS – De Doorbraak, is het succesvolle verhaal van Jim Humble en zijn ontdekking van een mineraalpreparaat dat de wereld lijkt te gaan veranderen. Het was toevallig dat Jim Humble achter de werking van het mineraalpreparaat kwam, toen tijdens een verblijf in de jungle twee van zijn dragers ziek werden door Malaria. MMS (Miracle Mineral Supplement) is geen medicijn maar een mineraaloplossing die niet alleen alle ziektekiemen zoals bacteriën, virussen en parasieten in het lichaam doodt, maar ook alle zieke cellen, zware metalen en andere gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Dit proces kan zich binnen enkele uren voltrekken. Meer dan tien jaar heeft het geduurd tot Jim Humble zijn ontdekking openbaar kon maken. (2009) 184 Pagina’s | paperback | uitg. Het Nieuwe Licht | € 27,50

Code : FRACT

Code : NAARK

Code : MMSB

Planeet X - Survival Gids voor 2012 en daarna Jacco van der Worp, Marshall Masters & Janice Manning Planeet X zou een komeet kunnen zijn, of een zwervende planeet, of zoals we in dit boek aannemen, een bijna gedoofde bruine dwerg. In de komende jaren zal zijn elliptische baan hem naar het binnenste deel van ons Zonnestelsel brengen, waarbij hij de Zon zal activeren. Wanneer dat gebeurt, zullen er grote problemen voor de aarde komen, wanneer het lot ons in het vizier van een perfecte Zonnestorm plaatst. Het doel is om diegenen te helpen die het ermee eens zijn dat tijd een factor van belang is, het helpt door een praktische verzameling te bieden van hoe-overleef-ik-2012 survival kennis, voor diegenen die zichzelf moeten te redden. (2009) 304 Pagina’s | Paperback | uitg. Jumla | ISBN 9789081419918 | € 27,50

Code : PXSG

Graancirkelkalender 2010 De enige graancirkelkalender met de nieuwste graancirkel foto’s

Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 10681 1001 ER Amsterdam tel: 020-3309151 fax: 020-3309150 e-mail: info@fsf.nl www.graancirkel.nl € 20,50 (inclusief verzendkosten) 10% korting bij bestelling van 3 of meer exemplaren Eveneens verkrijgbaar in de Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam voor € 17,50 per stuk. Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 075 boeken.indd 79

79

12-02-2010 12:43:11


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Vaccineren OF NIET?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Marcel Messing

Boek der Liefde

Het Urantia Boek

Vaccineren of niet?

De Da Vinci Code Ontcijferd

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen. 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50

Code: VONV

Code: DVCO

Code: URBO

Code: BDL

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95

Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50

Code: SPRC

Code: DWC

Code: GGG 80

Code: DOP

De wereldcatastrofe in 2012

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 080 BoekenFR.indd 80

12-02-2010 14:54:29


het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

FRONTIER PUBLISHING

NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

NU VOOR€ 10,

SAM

€ 17,E9N5 Ber t Janssen

Sophia’s Ei Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-

13 Moon Diary of Natural Time 2009/2010

Maya Scheurkalender 2010/2011

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Met deze Engelstalige agenda kan je in één oogopslag zien welke dag het is, zowel in de (gewone) Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je kunt opzoeken wat de dag betekent en je activiteiten daarop afstemmen. Of achteraf kijken of het verhaal van de Maya’s ook voor jou opgaat. En je leert de ‘13 Manen Horoscoop’ van jezelf en je vrienden uitrekenen en uitleggen. De kleurrijke, mooi geïllustreerde en gebonden agenda biedt alles wat een gewone agenda biedt en nog veel meer. Te gebruiken tot 24 juli 2009. Kijk op www.mayatzolkin.com voor previews en meer informatie. (2009) 264 Pagina’s | Hardcover | € 20,13 | NU: € 10,-

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010) 380 Pagina’s | Paperback | € 16,95 samen met kalender 2009/2009 € 17,95

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,-

Code : MSK5

Code : 13MD4

Code : SOEI

Code: 2IN1

Symposium ‘07 GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM

MARCEL MESSING dvd2012def.indd 1

PATRICK GERYL over zijn boek

DVD

DVD interview met

interview met PATRICK GERYL over DE WERELDCATASTROFE IN 2012

DVD

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

PATRICK GERYL Auteur van de bestseller De Orion Profetie coverDEF.indd 1

De twintig gezichten van de schepping

De wereldcatastrofe in het jaar 2012 (DVD)

Lezing Frontier Symposium 2007 Marcel Messing Big Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wakker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voorbereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is geworden of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Brothertechnieken de mens klein te houden om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven. DVD | € 24.90

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

Interview met Patrick Geryl Patrick Geryl legde de kennis van de Maya en de Egyptenaren naast elkaar en ontdekte dat er bijzonder grote gelijkenissen in de culturen waren. Doordat de Maya en de Egyptenaren beiden een sterrenreligie hadden besloot Geryl om ook de gebouwen van de volkeren naast elkaar te leggen, waaronder de piramides. Volgens hem zijn de piramides verzamelingen van astronomische en wiskundige kennis. Hij vergeleek de maten van de Mexicaanse tempels met de Egyptische en kwam tot de conclusie dat de grote piramide dienst doet als een soort klok met als einddatum 20 december 2012. De datum waarop, volgens Geryl, de wereldcatastrofe aanvangt. Tijdens het interview op deze DVD vertelt Geryl wat er, volgens hem, ons allemaal staat te wachten in het rampjaar 2012. 45 Minuten | DVD | € 17.50

Code: F7MM

Code: 20GS

Code: DWCD

01-08-2008 14:46:55

02-04-2007 11:14:17

Little Brother is Watching You! (DVD)

Handboek Handlijnkunde Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95

Code: HVH maart | april 2010 16.2 Frontier

FR162 080 BoekenFR.indd 81

81

12-02-2010 14:54:36


FRONTIER PUBLISHING

13 Manen Werkboek

In de Ban van het Leven

De Thuiskomende Aarde

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Code: 13MW2

Code: DTAA

Eenoog in het land van de blinden De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

NIEUW

NIEUW

Code: IBHL

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Voorbij de Tijd Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Code: VDT

Daar ben ik weer / In Den Beginne Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN: 9789081374620

Code: BRAM

WonderCode De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80

Onbekende Aspecten van Nostradamus Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95

Code: OAVN

Code: WOCO

82

Frontier 16.2 maart | april 2010

FR162 080 BoekenFR.indd 82

12-02-2010 14:54:47


Gezond en lekker

Frontier verkoopt ook...

2

3

1 4

5 1. JIAOGULAN CAPSULES (90 CAPSULES) Jiaogulan is sterker dan Ginseng en brengt het lichaam in balans. Jiaogulan bevat Flavonoïden, polysachariden, saponinen, aminozuren, vitaminen en mineralen waaronder vele belangrijke sporenelementen. Kortom vol energie komt u uw dag weer door! Dosering is drie maal daags 1 capsule. Prijs: € 24,95 2. JIAOGULAN KRUIDENTHEE (ZONDER THEÏNE) 40 ZAKJES Jiaogulan thee is een smakelijke en krachtige kruidenthee met een licht zoete smaak welke afkomstig is van de natuurlijke suikers van de plant. Jiaogulan brengt het lichaam in balans en zorgt ervoor dat het algemeen welbevinden toeneemt. Een theezakje a 2 gram of eenzelfde hoeveelheid losse thee is voldoende voor een liter thee. Nadat u het theewater aan de kook heeft gebracht verdient het aanbeveling het even iets af te laten koelen. Vervolgens dient de thee na het opgieten ca. 5-10 minuten te trekken. Jiaogulan kan ook heel goed koud worden gedronken. Prijs: € 9,95 3. JIAOGULAN (BIOLOGISCHE WILDPLUK) LOSSE THEE Jiaogulan thee is een smakelijke en krachtige kruidenthee met een licht zoete smaak welke afkomstig is van de natuurlijke suikers van de plant. Jiaogulan brengt het lichaam in balans en zorgt ervoor dat het algemeen welbevinden en energie level toeneemt. Een theezakje a 2 gram of eenzelfde hoeveelheid losse thee is voldoende voor een liter thee. Nadat u het theewater aan de kook heeft gebracht verdient het aanbeveling het even iets af te laten koelen. Vervolgens dient de thee na het opgieten ca. 5-10 minuten te trekken. Jiaogulan

kan ook heel goed koud worden gedronken. Er zit geen theïne in dit product. De wildpluk Jiaogulan komt overwegend uit Shennongjia (Provincie Hubei in China). Prijs 80 gram: € 8,90 of 100 gram gewone thee: € 8,90 4. MMS Is het succesvolle product van Jim Humble en zijn ontdekking van een mineraalpreparaat dat de wereld lijkt te gaan veranderen. Het was toevallig dat Jim Humble achter de werking van het mineraalpreparaat kwam, toen tijdens een verblijf in de jungle twee van zijn dragers ziek werden door Malaria. MMS (Miracle Mineral Supplement) is geen medicijn maar een mineraaloplossing die niet alleen alle ziektekiemen zoals bacteriën, virussen en parasieten in het lichaam doodt, maar ook alle zieke cellen, zware metalen en andere gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Dit proces kan zich binnen enkele uren voltrekken. Prijs MMS: € 25 of MMS2: € 35 5. LOVECHOCK Lovechock is met liefde handgemaakt van de beste cacao uit Ecuador. Door de koude maling zit Lovechock supervol met anti-oxidanten en ‘lovechemicals’, stofjes waar u zich vrolijk en liefdevol door voelt. Lovechock is 100% biologisch. Vrij van melk, suiker, soja, kan sporen van noten bevatten. Frontier verkoopt Lovechock in de volgende smaken: Pure/nibs : Robuuste pure reep met krokante stukjes cacaoboon. Goji/Orange : Verfijnde sensuele combinatie van cacao met zwoele fruitsoorten. Almond/Fig: Rijke, volle chocolade met noten en zoete vruchten. Prijs per reep: € 3,50

(Genoemde prijzen zijn zonder verzendkosten. Prijzen onder voorbehoud.)

FR162 083 backcover.indd 83

12-02-2010 12:45:16


Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

FR162 083 backcover.indd 84

12-02-2010 12:45:22

Frontier Magazine 16.2 maart / april 2010  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: -...