Page 1

frontier_2.6.qxd

26-5-2004

19:49

Pagina 1

MAYA JAAR 2012 . MARS . EGYPTE . GRAANCIRKELS

FRONTIER m

Nr. 10.3

a

g

a

z

i

n

e

juni/juli 2004 Nederland €3,95 Belgïe €4,50

Kunstmatige en natuurlijke tijd Met de Maya's op weg naar 2012

The Day after Tomorrow staat ons werkelijk een ijstijd te wachten?

GRENSVERLEG GEND MAGAZ INE

Het Labyrinth in Egypte De grootste Archeologische ontdekking aller tijden N I E U W S . I N T E R V I E W S . N E X U S C O N F E R E N T I E . B O E K E N . F I L M S


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

19:51

Pagina 2

Grenzen verleggen? Neem nu een introductie-abonnement en ontvang FRONTIER MAGAZINE een jaar lang voor slechts €14,95

FRONTIER MAGAZINE is hét tijdschrift voor mensen met interesse in de grensverleggende en aanverwante o n d e r w e r p e n . O n t d e k h e t z e l f e n n e e m e e n i n t r o d u c t i e - a b o n n e m e n t e n o n tva n g 6 n u m m e r s v o o r s l e c h t s € 1 4, 9 5 ( N L ) i p v € 1 9 , 9 5 ( a l l e e n v o o r n i e u w e a b o n n e e s ) . B e l : 0 2 0 - 3 3 0 9 1 5 1 o f m a i l n a a r i n fo @ fs f. n l . Vo o r B e l g i e : € 1 9 , 9 5 i p v € 2 5 , 0 0 ( a l l e e n v o o r n i e u w e a b o n n e e s ) U w a b o n n e m e n t g e l d t t o t w e d e r o p z e g g i n g . F r o n t i e r M a g a z i n e - Po s t b u s 1 0 6 8 1 - 1 0 0 1 E R A m s t e r d a m - Te l : 0 2 0 - 3 3 0 9 1 5 1 e - m a i l : i n fo @ fs f. n l B e l g i ë : D e n d e r m o n d s e S t e e n w e g 5 6 - 9 1 0 0 S i n t- N i k l a a s - i n fo @ f r o n t i e r m a g a z i n e . b e


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

19:52

Pagina 3

REDACTIONEEL

H

et heeft even geduurd, maar hier treft u de compleet vernieuwde Frontier Magazine aan. Een nieuw jasje, oftewel een nieuwe look, met daarnaast de vertrouwde inhoud, aangevuld met een aantal nieuwe rubrieken. Tevens treft u op veler verzoek veel informatie aan over boeken die op het gebied van de grensverleggende onderwerpen in de

Nederlandse taal recent verschenen zijn. We vernemen gaarne van u wat u van de nieuwe opzet van Frontier Magazine vindt. In het vorig nummer van Frontier hebben we de aankondiging gedaan dat Frontier Magazine in het vervolg vier keer per jaar zou gaan verschijnen. Dat heeft geleid tot vele reacties, bijvoorbeeld dat men Frontier liever 10 keer per jaar op de mat aantreft dan slechts vier keer. De uitgever heeft zodoende besloten om de zes keer per jaar vast te houden. Dat gecombineerd met twee keer zoveel pagina's als voorheen, nu dus 80 pagina's, komt u volop aan uw trekken. Vanaf nu zal Frontier Magazine aan het begin van de even maanden verschijnen, dus juni, augustus, oktober, december, etc. We krijgen soms ook reacties van mensen dat Frontier Magazine niet overal verkrijgbaar is of dat het blad uit een bepaalde winkel verdwenen is. Van u vernemen we graag waar dat precies het geval is. Dan kunnen we in overleg met de distributeur er voor zorgen dat het blad op de u bekende plekken weer verkrijgbaar wordt. Neem eens contact op met een tijdschriftenverkoper en adviseer ze om Frontier Magazine in hun pakket op te nemen. Vanwege het tienjarig jubileum van Frontier in februari 2005 organiseren wij diverse bijeenkomsten in de maanden er voor en er na. We beginnen met het Frontier Symposium in november, gevolgd door een echte jubileumviering in februari 2005. Over al deze bijeenkomsten zullen wij u in de komende nummers verder informeren. Helaas zal onze collega Simon Langbroek dit jubileum niet meer mee mogen maken. Op 1 mei jl. is hij, na een kort ziekbed, overleden. We zullen hem missen en wensen zijn familie alle sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Filip Coppens & Herman Hegge, hoofdredactie


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

19:52

COLOFON

Pagina 4

INHOUD

jaargang 10, nummer 3

Hoofdredactie:

03. Redactioneel

Herman Hegge Filip Coppens Eindredactie: Niels Brummelman Jeannella Felius Redactie-medewerkers: Robert Boerman, David Hatcher Childres, Paul Harmans, Marjorie Hugens, Marinus Jansen, Frans Kamp Bettina Kotterink, Simon Langbroek Idde Lijnse, Hans Overbeek Evert Poorterman, Ger Rombouts Karen Thissen, Marc Vredeveldt Hylke Welling, Jacqueline Westerman Frits Westra Druk: Dijkman Offset Distributeur: Betapress (Nederland) Imapress (België)

06. Kunnen mensen rontgenogen hebben? Het Russische meisje met de röntgen-ogen bezit de gave om binnen in mensen te kunnen kijken zonder enig hulpmiddel

08. De buitenaardse beschaving op Mars Wat zullen de Mars missies aantreffen op Mars en waarnaar is men op zoek?

10. DossierX.nl Een impressie van wat op de website van Dossier X te vinden is

13. In Memoriam Afscheid van Simon Langbroek, een van de pioniers van Frontier.

14. Globescoop Een bonte verzameling van korte nieuwsberichtjes.

23. Frontier Symposium Het jaarlijkse Nederlandstalige Symposium vindt plaats in november.

24. 2012, kunstmatige en natuurlijke tijd Volgens de Maya´s, de tijdsbewaarders op deze planeet, nadert nu het einde van verschillende tijdperken.

32. In Focus Coverontwerp & vormgeving: ArtstudioHensens

Verkorte weergave van actueel nieuws op het gebied van de grensverleggende onderwerpen

Advertenties: 020-3309151 Abonnementen: Nederland:

36. The day after tomorrow

Postbus 10681 1001 ER Amsterdam

Een film waarin het noordelijk halfrond van onze planeet verandert

Tel: 020-3309151 e-mail: info@fsf.nl België: Dendermondse Steenweg 56 9100 Sint-Niklaas info@frontiermagazine.be

in een ijslandschap.

Het abonnement wordt stilzwijgend

40. Filmagenda juni - juli

verlengd, tenzij het schriftelijk wordt

Komende bioscoopfilms met een grenswetenschappelijk thema.

opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement.

42. Frontier Award 2004 Voorronde voor de verkiezing van de grensverlegger van het jaar.

Redactie Frontier Magazine: Frontier Sciences Foundation

44. Sitchin's Twaalfde Planeet

Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam,

Bewoners van een grote onbekende planeet kwamen 445.000 jaren

Nederland, Tel. 020-3309151

geleden naar de Aarde.

Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever:

52. Het Egyptische labyrinth Het grootste dilemma aller tijden: de jacht naar een verloren beschaving.

Frontier Publishing Postbus 48, NL-1600 AA Enkhuizen,

58. NEXUS conferentie verslag

Tel. 0228-324076 Fax 0228-312081

Eind maart kwamen gerenommeerde internationale sprekers bijeen

E-mail: info@fsf.nl

voor de jaarlijkse NEXUS conferentie.

postbank: 7231599 ABN-AMRO: 40.78.98.417 http://www.fsf.nl ISSN 1569 - 7983

4

62. Alexandria: boekenoverzicht

FRONTIER magazine


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

19:54

Pagina 5

“Verleg samen met ons de grenzen van onze kennis”

6

44

HET MEISJE MET DE RÖNTGEN-OGEN

SITCHIN’S TWAALFDE PLANEET

Natasha Demkina, zou de gave bezitten om binnen in mensen te kunnen kijken zonder enig hulpmiddel.

Sitchin beweert dat er nog een grote planeet moet zijn in ons zonnestelsel en dat bewoners ervan ongeveer 445.000 jaren geleden naar Gaia kwamen.

32

52

IN FOCUS

HET LABYRINT

Verkorte weergave van actueel nieuws op het gebied van de grensverleggende en aanverwante onderwerpen.

De grootste archeologische ontdekking aller tijden. Een boodschap over een allesvernietigende catastrofe welke binnen enkele jaren de ganse aarde gaat vernietigen.

FRONTIER magazine

5


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

20:05

Pagina 13

Na een kort ziekbed is onze collega en vriend Simon Langbroek onverwacht op 1 mei jl. overleden. Simon is vanaf de oprichting in 1995 bij Frontier Sciences Foundation betrokken geweest. Al die jaren heeft hij de boekhouding voor zijn rekening genomen op een zeer nauwkeurige en overzichtelijke manier. Daarnaast kennen velen hem van de telefoon als men naar Dronten belde, waar hij op zijn karakteristieke wijze de mensen te woord stond. Hij is in alle opzichten een grote steun en toeverlaat van Frontier geweest. Als er iets moest gebeuren stond Simon altijd vooraan om mee te helpen. Hij zorgde altijd voor de vrolijke noot, en wist bij mensen, die in zijn ogen wat te humeurig waren, heel snel weer een glimlach op het gezicht te toveren. In het bestuur van Frontier vervulde Simon de post van penningmeester. Op zijn unieke manier kon hij problemen of mogelijkheden analyseren en uiteenzetten, waarbij steeds de juiste keuze gemaakt kon worden door diegene die met het probleem of de mogelijkheid geconfronteerd werd. We zullen Simon in vele opzichten missen.Ter herinnering, en als dankbaarheid en als eerbied aan Simon, dragen we dit nummer op aan hem, evenals de nieuwe opmaak van Frontier Magazine. We hopen dat Simon aan de andere kant van de grens, net zoals wij hier, met een tevreden gevoel terug kan kijken op al het werk wat hij voor Frontier gedaan heeft, en dat hij vanaf de andere kant nog een oogje in het zeil kan houden. In het grootste menselijke avontuur, besloot Simon als eerste te gaan‌ waarschijnlijk om alles eerst eens grondig te verkennen.


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

20:07

Pagina 14

WIJZEN UIT HET OOSTEN MOGELIJK VROUWEN 11 februari 2004 - De Anglicaanse kerk is van mening dat het mogelijk is dat er vrouwen bij de drie wijzen uit het oosten kunnen zijn geweest. De drie wijzen bezochten Jozef en Maria in Bethlehem, enige tijd na de geboorte van Jezus, Men is er altijd vanuit gegaan dat het mannen betrof, maar volgens de Anglicaanse kerk staat er in de Bijbel nergens dat het om mannen gaat, ook wordt het precieze aantal wijzen niet gemeld. Er

wordt zelfs niet eens gemeld dat de bezoekers wijs waren. De kerk heeft daarom besloten in haar nieuwe gebedenboeken de term ‘the three wise men’ te vervangen door ‘magi’, een Griekse term om de gevers van het goud, wierook en mirre aan te duiden. Het enige wat zeker is, is dat de ‘magi’ uit het Perzische rijk kwamen. Het is onwaarschijnlijk dat vrouwen dit rijk vertegenwoordigden, maar de kerk sluit de mogelijkheid niet uit. Eén of twee van de wijzen zouden, mogelijk zelfs gesluierde, vrouwen kunnen zijn geweest.

'DUIVELSE PRAKTIJKEN' TEISTEREN SICILIAANS DORP 12 februari 2004 - Een Siciliaans dorpje is in de greep van een serie mysterieuze branden. Sinds half januari zijn al tientallen voorwerpen als koelkasten en meubels ineens in brand gevlogen. De dorpsbewoners denken al aan duivelse praktijken. De inwoners van Canetto di Caronia hebben geen verklaring voor de branden. ''Ik heb niet aangesloten elektrische kabels zomaar in brand zien vliegen'', vertelt een politieagent. ''Dat valt niet te verklaren. Ik heb nog nooit zoiets gezien.'' Ook gemeentewoordvoerder Salvatore Mezzopane heeft geen antwoorden. ''Er heerst paniek in het dorp. We zoeken naar een oorzaak, maar we hebben nog

geen idee.'' Verklaringen voor de mysterieuze branden variëren van een pyromaan, een bovennatuurlijke kracht tot een enorme stroomstoring. Dat laatste bleek onmogelijk. Zelfs toen elektriciteitsbedrijf Enel de stroom in het dorp had afgesloten, gingen de branden gewoon door. Gabriele Amorth, een geestenuitdrijver, kijkt niet op van de branden in Canneto di Caronia. ''Ik heb dit soort dingen eerder gezien. Demonen nemen bezit van een huis en komen tevoorschijn in elektrische apparatuur. Laten we niet vergeten dat Satan en zijn volgelingen enorme krachten hebben.''De onverklaarbare branden hebben in het dorp al veel schade aangericht. Veertig dorpsbewoners zijn tijdelijk geëvacueerd.

AMERIKAANSE RUIMTEMISSIES MET PRIVEGELD FINANCIEREN 19 februari 2004 - Voorstanders van het plan van de Amerikaanse president George Bush om bemande vluchten naar de maan en naar mars te sturen, hebben woensdag tegen een amerikaanse senaatscommissie gezegd dat privé-investeringen zulke missies kunnen helpen bekostigen. "Iedere dollar die op commerciële wijze betaald wordt is er een die de belastingbetaler niet hoeft op te hoesten", aldus Charles Chafer, hoofd van Team Encounter, een privé-ruimtevaartbedrijf. "En gelukkig is dat geld voorhanden." President Bush kon-

14

FRONTIER magazine

digde in januari aan dat hij tegen 2014 opnieuw mensen naar de maan wil sturen. Later volgt dan een bemande vlucht naar Mars. De kostprijs van de missies bedraagt honderden miljarden dollars. Robert Lorsch, een zakenman die al jaren lobbyt om de ruimtevaart te commercialiseren, ziet ook geen problemen om voldoende geld te vinden. Lorsch heeft ideeën zat: bedrijven zouden ruimtemissies kunnen sponsoren en NASA kan screensavers van de Marslanders voor een dollar per stuk verkopen. "Er is zoveel enthousiasme en steun. Er is alleen geen manier voor de mensen om dat te uiten", aldus Lorsch.


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

20:08

Pagina 15

ASTRONOMEN VINDEN NIEUWE PLANETOIDE IN RAND ZONNESTELSEL 21 februari 2004 - Amerikaanse astronomen hebben in de rand van ons zonnestelsel een nieuwe reusachtige planetoïde (een op een planeet lijkend klein hemellichaam) ontdekt. Dit heeft het California Institute of Technology vrijdag in Pasadena bekendgemaakt. De planetoïde, die zeven miljard kilometer van de aarde verwijderd is en voorlopig '2004 DW' genoemd werd, heeft een diameter van ruim 1.700 kilometer en is nog groter dan de twee jaar geleden ontdekte 'Quaoar'. Daarmee is 2004 DW het grootste object dat wetenschappers sinds de

ontdekking van de planeet Pluto in 1930 in het zonnestelsel gevonden hebben. De planetoïde werd ontdekt met een camera waarmee ook de baan van het hemellichaam kan worden gevolgd. 2004 DW zou zo'n 248 jaar nodig hebben om volledig rond de zon te draaien.De herhaaldelijke ontdekkingen van planetoïden in de rand van het zonnestelsel bewijzen dat er nog meer onbekende objecten op hun ontdekking wachten, zei 2004 DW-ontdekker Mike Brown. "Het is slechts een kwestie van tijd voor we iets vinden dat ons beeld van het zonnestelsel zal veranderen."

EGYPTISCHE OVERHEID LANCEERT MULTIMEDIALE WEBSITE OVER ERFGOED 24 februari 2004 - De Egyptische overheid heeft, met de steun van de Amerikaanse informaticareus IBM, een internetsite gelanceerd over de Egyptische oudheid.www.eternalegypt.org De lancering van de site "Eternal Egypt" (Eeuwig Egypte) vond plaats aan de voet van de pyramide van Gizeh. De Egyptische minister van Communicatie en Informatie Ahmed Nazif leidde de ceremonie, die werd bijgewoond door verantwoordelijken van de Egyptische Hoge Raad voor de Oudheid. De kersverse webstek is opgesteld in het Frans, het Engels en het Arabisch en er hangt een kostenplaatje van 2,5 miljoen dollar aan vast.

Informaticareus IBM bekostigde het project, ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag in Egypte. De site geeft informatie over de Egyptische oudheid en archeologische sites, compleet geïllustreerd met foto's, animaties, kaarten en een tijdslijn. Daarnaast zijn er ook webcams opgesteld die, letterlijk, een beeld geven van de piramides van Gizeh, Qait Bey in Alexandrië, de tempels van Aboe Simbel en Karnak en de Mohammed Ali Citadel. En zelfs de graftombe van Toetanchamon kent geen geheimen meer voor surfers, dankzij een virtuele reconstructie van de tombe zoals archeoloog Howard Carter ze aantrof in 1922.

GRONDWATER ONDER SAHARA TOT 1 MILJOEN JAAR OUD 2 maart 2004- Het grondwater onder de Sahara is tot een miljoen jaar oud. Dat blijkt uit een internationale studie, waarbij vorsers het grondwater onder Egypte en Libië onderzochten.

datering de extreem zeldzame radioactieve isotoop Krypton 81. Van deze atomen vervalt de helft binnen de 229.000 jaar, zodat ze dienst kunnen doen als klok voor lange tijdsramingen. De onderzoekers hopen daarmee ook de leeftijd van gletsjers te kunnen bepalen.

Het stroomt met een snelheid van een tot twee meter per jaar noordwaarts de streek uit, zo meldt de Amerikaanse American Geophysical Union. De vorsers rond Neil Sturchio van de Universiteit van Illinois in Chicago gebruikten voor hun nieuwe

FRONTIER magazine

15


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

20:15

Pagina 21

Rosetta" genoemd. In 1799 werd op de site Rosetta -het hedendaagse El Rashid- een soortgelijke steen aangetroffen met inscripties in het Grieks en demotisch, alsook hiërogliefen. De

steen leidde tot de ontcijfering in 1822 door Jean-François Champollion van de oude Egyptische taal. De Steen van Rosetta bevindt zich sinds 1822 in het British Museum.

NASA-SATELLIET ONDERZOEKT RELATIVITEITSTHEORIE EINSTEIN 21 april 2004- De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft dinsdag een satelliet gelanceerd die onderzoek gaat doen naar de relativiteitstheorie van Albert Einstein. De 750 miljoen dollar kostende, drieduizend kilo zware Gravity Probe B werd vanaf een basis in Californië de ruimte in geschoten met behulp van een Delta II-raket. Vijfenzeventig minuten na de start werd de raket afgestoten en begon de missie van de satelliet, die achttien maanden gaat duren. De sonde gaat twee elementen uit Einsteins relativiteitstheorie onderzoeken, namelijk de voorspellingen over de aard van ruimte en tijd, en over de invloed die de draaiing van de Aarde daarop heeft. Wetenschappers gaan ervan uit dat de satelliet het gelijk van Einstein zal aantonen.

De kern van de experimenten vormen vier volmaakt ronde draaiende kwartskogels van het formaat van een pingpongballetje, die zich in de satelliet in een vacuüm bevinden. Als Einstein het bij het rechte eind heeft, dan zullen de draaiende balletjes in de ruimte kleine onregelmatigheden gaan vertonen, door de invloed van de massa en de rotatie van de Aarde. Einstein ontwikkelde in 1916 de theorie dat ruimte en tijd samen een structuur vormen, die verandert onder invloed van de Aarde of andere grote hemellichamen. Twee jaar later opperden andere wetenschappers de theorie dat draaiing van een object ook invloed heeft op de ruimte en tijd en de tijd-ruimtestructuur vervormt. Als de theorieën kloppen, dan zullen de gyroscopen dat op 640 kilometer afstand van de Aarde aantonen. Aan de missie wordt al sinds 1959 gewerkt, waarmee het de langst voorbereide NASA-missie in de geschiedenis is.

GRAANCIRKELKALENDER 2005 De enige graancirkelkalender met de mooiste graancirkel foto's van het jaar 2004 Reserveer alvast uw exemplaar! Leverbaar eind 2004. €18,90 inclusief verzendkosten 10% korting bij bestelling van 3 of meer kalenders Eveneens verkrijgbaar in de Frontier Bookshop voor €14.90 per stuk Te bestellen bij Frontier Sciences Foundation, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam - Tel: 020-3309151, fax: 020-3309150, website: www.graancirkel.nl E-mail: info@fsf.nl België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: dsine@btinternet.com

FRONTIER magazine

21


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

20:18

Pagina 22

Beschikbaarheid vorige nummers FRONTIER MAGAZINE Een groot aantal oude nummers van Frontier Magazine zijn nog steeds beschikbaar. Deze kunnen als onderdeel van het abonnement geleverd worden, maar kunnen ook als losse nummers besteld worden. Prijs per stuk: €3,95 + €1,56 verzendkosten. Prijs per 6 stuks: €19,95 incl. verzendkosten. Prijs per 12 stuks: €37,50 incl. verzendkosten

Neem contact op met Frontier voor meer informatie: Frontier Magazine Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Nederland Tel. 020-3309151 Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl België: Dendermondse Steenweg 56 9100 Sint-Niklaas

22

FRONTIER magazine


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

20:20

Pagina 23

FRONTIER SYMPOSIUM 2004 Zaterdag 13 november 2004 Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam In navolging van de succesvolle eerdere edities, vindt op 13 november a.s. het vierde Frontier Symposium plaats. Wederom zal een dag gevuld worden met boeiende lezingen over interessante, mysterieuze, ongrijpbare fenomenen als UFO's, graancirkels, verdwenen beschavingen, geheime technologieën en verborgen machtsstructuren… en de uitreiking van de Frontier Award. Tevens zullen er een groot aantal stands aanwezig zijn van personen en organisaties die zich bezighouden met de grenswetenschappen.

Voorlopige Sprekerslijst (wijzigingen voorbehouden): -Robert Boerman: Update Nederlandse Graancirkels 2004 -Hans Pluut: Samenzweringen en Geheime Genootschappen -Filip Coppens: De Grote Piramide en het Egyptische geloof in leven na de dood. -Klaas van Urk: Zoektocht naar de Heilige Graal en de Ark van het Verbond -Albert Toby: Subliminale Boodschappen tijdens TV uitzendingen -Bert Janssen: Zijn de Amerikanen op de maan geweest? -Rene Zandbergen: Voynich Manuscript, een onopgelost raadsel uit de middeleeuwen

Meer informatie treft u aan op de website: www.fsf.nl Datum: zaterdag 13 november 2003 Tijdstip: 10.00 - 18.00 uur Plaats: Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam Entree prijs: €35 bij voorinschrijving tot 31 juli €40 bij voorinschrijving tot 31 oktober €45 aan de zaal. Kaarten worden aan de zaal uitgereikt. Opgave: Frontier Sciences Foundation Postbus 10681 1001 ER Amsterdam tel: 020- 3309151 fax: 020-3309150 e-mail: info@fsf.nl postbank: 7231599 ABN AMRO bank: 40.78.98.417

Tegelijk met uw opgave dient u het bijbehorende bedrag over te maken op een van bovenstaande bankrekeningnummers. Uw reservering is definitief na ontvangst van uw betaling. Vergeet niet de volgende gegevens duidelijk te vermelden: naam, adres, woonplaats, tel nummer en e-mail adres. Via e-mail en het volgende nummer van Frontier Magazine zult u uitgebreider geïnformeerd worden over dit Frontier Symposium. Bij annulering voor 15 oktober wordt het volledige entreebedrag teruggestort.Wilt u meer weten over de wereld om ons heen en over ons verleden en onze toekomst dan is het Frontier Symposium de ideale plaats om uw eigen zoektocht te beginnen of verder te zetten. Al vindt u misschien geen definitieve antwoorden, de juiste vragen stellen leert u wel. En dat is minstens zo belangrijk! Gezien de belangstelling voor het vorige Symposium raden wij éénieder die geïnteresseerd is aan, zich zo snel mogelijk voor het Symposium van aanstaande november op te geven. Vol is immers vol en het zou jammer zijn dit unieke evenement (want waar anders treft u zo veel enthousiaste, bevlogen Nederlandstalige grenswetenschappers aan?) te moeten missen.

FRONTIER magazine

23


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

20:21

Pagina 24

Samen op weg naar

2012 Kunstmatige en natuurlijke tijd door Peter Toonen

I

n het afgelopen jaar heb ik de eer gehad om tijdens het Frontier Symposium de jaarlijkse lezersprijs te mogen ontvangen van dit blad, de Frontier Award. Ik ben hiervoor heel dankbaar. Deze prijs was werkelijk een complete verrassing voor me, iets waar ik totaal niet mee bezig, noch op

voorbereid was. Een publieksprijs is mij hoe dan ook meer waard dan een jury prijs van ´deskundigen´. Ik ben een verteller. Ik schrijf voor mensen, niet voor deskundigen. Ik ontving de prijs uit handen van Bert Janssen, die samen met Janet Ossebaard de winnaar was van het jaar daarvoor. Ik ken Bert en zijn werk al enige jaren en bewonder hem al die tijd al vanwege zijn baanbrekende werk over graancirkels en hun geometrie. Bij de uitreiking van de prijs aan mij, vertrouwde hij het publiek toe dat zo´n prijs naast een geweldige stimulans ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Ik weet nu wat hij bedoelde. Ik voel dat ik met mijn werk het vertrouwen heb gekregen van de mensen voor wie ik het doe. En die mensen zeggen: ga door! Maar ik ben slechts een doorgeefluik van verhalen die soms heel willekeurig tot mij komen. Ik zal heel eerlijk zijn: na alle artikelen en boeken die ik in de afgelopen jaren heb geschreven, had ik even geen verhaal meer. Maar sinds kort des te meer. Onder meer aangemoedigd door de prijs die ik van jullie (u?), de lezers, mocht ontvangen, is het volgende artikel ontstaan. Het is wellicht wat controversieel, een beetje ´kort door de bocht´ zoals we tegenwoordig zeggen wanneer we bedoelen: simpel, maar helder en direct. dankzij jullie besloot ik dat ik vrijuit mocht schrijven, uit mijn hart. Of het waar is of niet is aan de lezer. Waarschijnlijk vertel ik niets nieuws, maar help ik wat geheugen op te frissen. Veel leesplezier en blijf ademen!

24

FRONTIER magazine


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

20:25

Pagina 25

We leven in boeiende tijden. Allerlei gebeurtenissen volgen elkaar steeds sneller op, zowel in ons persoonlijke leven als in de grote wereld om ons heen. Volgens de Indiase Veda´s eindigt nu de Kali Yuga, een periode die ruim vijfduizend jaar duurde, en het meest zware en duistere tijdperk is in een cyclus van 26.000 jaar. Volgens de Maya´s, de tijdsbewaarders op deze planeet, nadert nu het einde van verschillende tijdperken, zoals bijvoorbeeld een Arcturius Cyclus van 104.000 jaar, een Plejadische Cyclus van 26.000 jaar, en een Lange Telling van dertien Baktuns, dertien maal 144.000 dagen (bijna 5200 jaar). We zijn nu in de laatste jaren van de laatste Baktun, die van de ´Transformatie der Materie´. Al deze kalenders eindigen op 21 december 2012. Volgens deze kalenders bevinden we ons nu in de eindstrijd tussen licht en duisternis. Dit is de tijd waarin al wat in het duister staat, aan het licht komt, zodat het licht ´wakker´ wordt in de materie en kan transformeren naar het grote kosmische geheel. Zoals gezegd gaan de veranderingen nu zeer snel; maar hopelijk ter geruststelling: we liggen helemaal op schema. Ondanks (of dankzij?) alle atoomwapendreiging bestaat deze planeet met haar mensen nog steeds en het bewustzijn groeit sneller dan ooit. Voorlopig zal het er helaas wel zeer rommelig uitzien op Aarde, want we zijn aan het opruimen, reinigen en verbouwen. De Hopi indianen uit Noord Amerika spreken over de Tijd van Purificatie. En iedere reiniging en verbouwing geeft in eerste instantie troep. Dat is wat je nu op je tv ziet: rommel, de huidige, uiterlijke werkelijkheid. Hoe ziet die eruit?

DE HUIDIGE, UITERLIJKE WERKELIJKHEID Terwijl we ons meer en meer omringen met machines die ons ´gemak dienen´ doordat ze voor ons allerlei soorten automatische handelingen verrichten, is de grote klacht tegenwoordig juist: ´Ik heb niet genoeg tijd´! We lijken niet zo zeer steeds meer te kunnen, maar vooral te móéten doen in steeds minder tijd. Steeds vaker komen we niet meer toe aan wat werkelijk gebeuren moet. Hoewel machines bedoeld zijn om meer en sneller te kunnen produceren waardoor we allemaal over meer producten zoals kleding en voedsel zouden kunnen beschikken, lijden nu zowel in relatieve als in absolute zin meer mensen op Aarde honger dan toen de industrialisatie begon. Op het moment dat we schrokken van de drieduizend doden die vielen toen de Twin Towers instortten, vergaten we dat op dezelfde dag liefst vijftienduizend kinderen de hongerdood stierven. Toen de Nederlandse regering besloot om

de Joint Strike Fighter aan te schaffen om dat deze gevechtsmachine veiligheid en werkgelegenheid op zou leveren, stond het landsbestuur er waarschijnlijk niet eens bij stil dat we intussen op een planeet leven waarop meer geld wordt uitgegeven aan wapens dan aan schoolschriften. En voelen we ons echt veiliger? Wordt ons welzijn werkelijk verhoogd? Als ik het vliegtuig wil nemen naar Guatemala om het land van de Maya´s te bezoeken, of naar Aruba om daar een duikvakantie te houden, heb ik een grote kans dat mijn toestel een tussenstop moet maken in de Verenigde Staten, het uithangbord van het vrije westen. In dat geval word ik nu ineens in plaats van als een vriendelijke toe-

Opruimen, reinigen en verbouwen. De Hopi indianen uit Noord Amerika spreken over de Tijd van Purificatie rist beschouwd en behandeld als een potentiële terrorist. De postpakketjes die ik in de laatste maanden naar mijn vrienden in de VS stuur met persoonlijke cadeaus komen opengescheurd aan, of helemaal niet. Reizen per vliegtuig is niet leuk meer en een kartonnen doos in een openbare ruimte zonder aanwijsbare eigenaar is iets gevaarlijks geworden. Trein-, bus- en metrostations, vliegvelden en marktplaatsen in Sarajevo, Moskou, Tokyo, New York, Madrid, Londen, Parijs, Bagdad, Istanbul en Tel Aviv zijn plaatsen waar terroristen een bloedbad kunnen aanrichten. Maar ook in de Lage Landen, in Brussel, Amsterdam, of ´gewoon´ in Roosendaal kunnen treinstations of andere plekken ontruimd worden vanwege bommeldingen. In de westerse wereld is een proces gaande waarin de energie-, openbaar vervoer-, en telecom markt wordt vrijgegeven. Dit zal door een verhoging van de concurrentie moeten leiden tot een verlaging van de prijzen. Water, lucht, voedsel, transportmiddelen en energie is wat we allen delen en nodig hebben. Dus waartoe zal dan de bevordering van de strijd hierover in vredesnaam moeten leiden? Meer kwaliteit? Een betere verdeling van wat we allemaal nodig hebben? Lijkt mij niet logisch. De vraag is dus opnieuw: in wat voor tijd is de menselijke soort

FRONTIER magazine

25


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

20:38

Pagina 32

Deze rubriek bevat een verkorte weergave van actueel nieuws op het gebied van de grensverleggende en aanverwante onderwerpen, verzameld en geschreven door de redactie van Frontier Magazine.

Eisenhower wilde geheime regering

R

Eisenhower

32

ecent gepubliceerde brieven tonen dat Eisenhower een geheime regering aan het plannen was, dit in geval van een aanval van de Sovjetunie. Eisenhower was Amerikaans president van 1952 tot 1960, toen de Koude Oorlog bijzonder bijtend was. De geheime regering omvatte zes burgers die door Eisenhower gerekruteerd waren en de verantwoordelijkheid werd gegeven om grote onderdelen van de regering op zich te nemen indien de Sovjetunie er in zou slagen om Amerika te 'onthoofden'. Het plan werd ontworpen in de periode die volgde op de lancering van de eerste door mensen gemaakte satelliet in 1957, een prestatie die Amerikanen hun gevoel van veiligheid deed verliezen. Onder de genomineerden bevond zich George Baker,

een professor van de Harvard Business School, die het transport zou moeten beheren; Harold Boeschenstein, president van Owens-Corning Fiberglas Corp. om productie te leiden; Aksel Nielsen, president van Title Guaranty Co, om huisvesting op zich te nemen; J. Ed Waren, senior vice president van First National City Bank of New York om de energievoorziening in stand te houden; Theodore Koop, vice president van CBS, censuur; en Frank Stanton, president van CBS, om communicatie te beheren. Stanton was een goede vriend van Eisenhower, maar was toch verrast toen hij enkele weken na de lancering van Spoetnik uitgenodigd werd voor een vergadering. Hij was overdonderd door de taak die van hem verwacht zou worden indien het

FRONTIER magazine

ergste gebeurde. Maar niettemin besloot hij de taak te aanvaarden. Andrew J.Goodpaster, Eisenhower's staf secretaris, stelt dat de president het ondenkbare plande. "Hij wilde de kennis, wijsheid en competentie toevoegen aan restanten van een regering die onthoofd zou zijn, om zo enige stabiliteit te kunnen verschaffen." Was dit ongrondwettelijk of niet? De President heeft de mogelijkheid en wettelijke macht om dergelijke crisisplannen uit te werken en uit te voeren. Het gebeurde onder andere tijdens de 2001 terroristische aanvallen, toen Bush een schaduwregering creĂŤerde. Die bestond uit 75 tot 150 personen die in een bunker onder een berg buiten Washington werkten, als garantie dat indien Washington aangevallen zou


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

20:41

worden, de regering van het land niet verdween - maar een "andere regering" hun werk overnam. De poging van Eisenhower is bijzonder daar hij voor het eerst blijkbaar burgers koos voor deze taak. Dit is opmerkelijk daar Eisenhower zelf een militair was. Allemaal waren ze echter ook persoonlijke vrienden van Eisenhower en bekleedden ze toonaangevende posities in de Amerikaanse industrie. De brieven bevinden zich in de

Pagina 33

PresidentiĂŤle bibliotheek en hebben 6 maart 1958 als datum. De verkozenen worden verzocht om hun status geheim te houden, totdat een nationale ramp hen onmiddellijk zou oproepen om hun taak uit te oefenen. Alle leden van deze regering zouden bovendien betaald worden, maar de precieze som is niet bekend. Eerder rapporteerde het tijdschrift The Atlantic Monthly dat een soortgelijk plan uitgewerkt werd tijdens de Reagan admi-

nistratie (1981-1988). Dick Cheney en Donald Rumsfeld, nu toonaangevende leden van de Bush administratie, waren belangrijke spelers in een dergelijk nationale rampenschema. Opmerkelijk is dat Reagan stelde dat indien de normale opvolging - van president naar vice-president naar langstdienstdoende Senator, enz verzaakt zou worden; de schaduwregering de macht had om de nieuwe president te benoemen.

Celestijnse Belofte verfilmd

D

e Celestijnse Belofte is behalve een wereldbestseller in boekvorm, nu ook een film.Verschillende acteurs hebben reeds ondertekend om in de film te spelen: Thomas Kretschmann, alsook Matthew Settle, Sarah Wayne Callies en Hector Elizondo. Kretchsmann speelt "Will", de hoofdrol. De film gaat over een reis door het Peruviaanse regenwoud op zoek naar een verloren manu-

script dat inzicht verschaft in de essentie van het menselijke bestaan. Regisseur is Armand Mastroianni, waarbij het script afkomstig is James Redfield, auteur van de Celestijnse Belofte, met hulp van Barnet Bain. Opnames begonnen in april 2004. Redfield hoopt dat de film even inspirerend zal werken als het boek. Redfield publiceerde zijn boek zelf in 1993. In 1994 kocht Warner Books de

rechten voor 800,000 dollar. Het bereikte nummer 2 op de bestsellerslijst in 1995, maar werd nummer 1 in de internationale bestsellerslijst in 1996. Het bleef uiteindelijk drie jaar lang op de New York Times bestsellers lijst, een fenomeen dat recent louter door de Harry Potter boeken benaderd is. Die boeken zijn sinds enkele jaren geleden ook omgevormd tot films en bijzonder goed ontvangen.

Het verloren manuscript

Bouwen volgens Egyptisch recept

H

oe werden de piramiden gebouwd? Hoe werden de stenen versjouwd? Vragen zonder duidelijke antwoorden, waarbij de wetenschap vaak problemen heeft om uit te leggen hoe men precies te werk ging. Maar Wallington, een houtbewerker met 35 jaar ervaring, stelt dat hij de technieken van de oude Egyptenaren achterhaald heeft. Wallington heeft betonblokken met een gewicht tot tien ton versleept, zonder kabels, wielen en kranen - louter met

behulp van apparatuur van hout waarmee de oude Egyptenaren vertrouwd waren. "Het is techniek, niet zozeer technologie"."Ik denk dat de oude Egyptenaren en Britten dit wisten." Naast Egypte, is Wallington ook bezig om aan te tonen hoe Stonehenge gebouwd werd. Tijdens een demonstratie voor het Discovery Channel toonde Wallington hoe een vijf meter hoog, rechthoekig cementblok, net onder tien ton zwaar, op zijn plaats gezet werd. "Ik

noem het de verloren technologie. Als ze inderdaad hoogtechnologische apparaten hadden, waar zijn hun mobiele telefoons en laptops? Ik weet hoe ze het deden. Ik dacht steeds dat er een eenvoudige manier moest bestaan, maar het is uiteindelijk zelfs doodeenvoudig hoe ze het deden ."Meer informatie is er te vinden op zijn website:

?

http://theforgottentechnology.com

FRONTIER magazine

33


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

20:46

Pagina 36

THE DAY AFTER T Eind mei 2004 is de film The Day after Tomorrow in de Nederlandse bioscopen in première gegaan. Een film waarin het noordelijk halfrond van onze planeet verandert in een ijslandschap. Bij de start van de opnames, medio 2002 was dit nog een science fiction scenario, maar gaandeweg in de tijd leek het steeds meer naar science fact te gaan. Het onlangs uitgelekte Pentagon rapport over een ijstijd scenario had het script voor deze film geweest kunnen zijn. Door Jeannella Felius In The Day after Tomorrow houdt klimatoloog Jack Hall zich bezig met de vraag of we aan de rand van een nieuwe ijstijd staan. Hall’s research duidt er op dat het broeikaseffect een plotselinge en catastrofale wijziging in het klimaat op onze planeet teweeg kan brengen. IJsmonsters uit Antarctica laten zien dat 10.000 jaar geleden ook zo’n omslag plaatsvond. Hall waarschuwt de autoriteiten dat er iets moet gebeuren om een ramp te voorkomen. Zijn waarschuwing komt echter te laat. Als gevolg van het smelten van de poolkappen komt er zoveel zoet water terecht in de oceanen dat deze het weersysteem ontregelen. Allerlei heftige weersomstandigheden doen zich voor en het startsein voor de nieuwe ijstijd is gegeven. Tijdens één grote superstorm slaat het weer op het noordelijk halfrond dramatisch om. Evacuaties worden in gang gezet en terwijl iedereen probeert in zuidelijke richting te vluchten, gaat Hall juist naar het noorden, naar de stad New York om zijn zoon te redden.

DE NADERENDE IJSTIJD Het weer is altijd een goede aanleiding geweest voor het vormen en uitdragen van meningen, van zowel klimatologen als bijvoorbeeld milieu-activisten. De meeste van ons zullen zich niet meer herinneren dat in de periode 19751995 regelmatig werd gewaarschuwd voor een naderende ijstijd. Er werden regelmatig koude-records gevestigd, er hingen ijspegels aan sinaasappelbomen in Californië en het sneeuwde op de Canarische eilanden. De ijstijd voorspelling is gebaseerd op de kennis die we hebben over het klimaat in de afgelopen miljoenen jaren. Uit onderzoek van gesteente heeft men afgeleid dat het in het verre verleden regelmatig voorkwam dat nagenoeg de hele aarde bedekt was met ijs. Deze periodes duurden

36

FRONTIER magazine

50 tot 90 miljoen jaar lang. Boven op deze zeer lange cyclus werd ook een kortere cyclus met temperatuurvariaties gevonden, die de lange cycli versterkten of juist verzwakten. De laatste 2 miljoen jaar bestonden deze kortere periodes uit ijstijden van circa 90.000 jaar, gevolgd door een circa 10.000 jaar durende warmere periode. Binnen die warmere periodes kwamen ook weer fluctuaties voor, de zogenaamde kleine ijstijden.

Overzicht van de temperaturen van de afgelopen 20.000 jaar.

De laatste grote ijstijd eindigde zo’n 15.000 jaar geleden (reden voor klimatologen om aan te nemen dat de volgende ijstijd voor de deur staat). De temperaturen liepen op tot circa 12.700 jaar geleden, toen om onbekende redenen er plotseling een omslag plaatsvond en het klimaat op de aarde weer afkoelde. Deze Jonge IJstijd duurde ongeveer 1300 jaar, waarna de temperatuur snel opliep tot min of meer ons huidige peil. Circa 8.200 jaar geleden was er ineens weer een kleine dip in temperatuur (enkele graden) en gedurende een eeuw was het gemiddelde enkele graden kouder dan daarvoor. De middeleeuwen waren een warme periode, waarin de landbouw floreerde, er wijnbouw was in het zuiden van Engeland en de Vikingen een kolonie vestigende op Groenland. Van 1350 toto 1880 was er ineens weer een koudere periode. Deze periode was desastreus voor de


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

20:49

Pagina 37

R TOMORROW

mensheid en het ecosysteem. Hongersnoden, epidemieĂŤn en migraties van hele bevolkingsgroepen kenmerkten deze periode. De Vikingen waren genoodzaakt hun kolonie in Groenland op te geven en in Finland stierf tweederde van de bevolking. Lange tijd was onduidelijk waardoor de aarde lange koude periodes (15-20 graden kouder dan nu) heeft gekend, afgewisseld met korte warmere periodes. Het hangt zeer waarschijnlijk samen met de baan van de aarde om de zon, schommelingen in de stand van de aardas en de positie van ons zonnestelsel in de melkweg. Voor deze lange cycli zijn duidelijke relaties gelegd met b.v. de hoeveelheid kosmische straling die de troposfeer bereikt. Hoe meer straling, hoe kouder het wordt. Het mechanisme hierachter houdt verband met de vorming van wolken. De kosmische straling ioniseert atomen en moleculen in de troposfeer, waardoor wolken ontstaan. De wolken blokkeren vervolgens de zonnestralen, waardoor deze warmte het aardoppervlak niet bereikt. Het gevolg is dat wereldwijd de temperaturen dalen. Geologisch onderzoek heeft aangetoond dat onze planeet een ijsbal is geweest gedurende de periodes dat ons zon-

nestelsel door de spiraalarmen van ons melkwegstelsel reisde. Over het mechanisme van de cycli van 100.000 jaar is nog weinig bekend, men vermoedt dat dit een samengaan van allerlei factoren is, die zowel bepaald

De laatste grote ijstijd eindigde zo’n 15.000 jaar geleden. wordt door de positie van de aarde in de ruimte als door verschijnselen op de aarde zelf. Onze invloed op deze mechanismen zal zeer beperkt zijn. Datzelfde lijkt echter niet te gelden voor de geologisch korte periodes (enkele honderden tot duizenden jaren) met minder koude ijstijden (3-5 graden kouder dan nu).

INVLOED VAN HET BROEIKASEFFECT Het weer is nog steeds in de war, het warmste weer ooit wordt waargenomen, gletsjers op de Mount Everest smelten, de temperatuur van het zeewater neemt toe en tot slot smelten de polen waardoor de zeespiegel stijgt en

FRONTIER magazine

37


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:10

Pagina 40

Filmagenda juni-juli 2004 THE DAY AFTER TOMORROW

het huishouden. Langzaam maar

Het noordelijk halfrond van onze

zeker ontdekt Joanna de verschrik-

planeet zal veranderen in een ijs-

kelijke(high-tech) waarheid. Naar

landschap. Wat als we teruggaan

het boek van Ira Levin.

naar de ijstijd? Dit is de vraag die

Verwacht vanaf 17 juni

klimatoloog Jack Hall enorm bezighoudt. Een uitgebreidere beschrij-

SPIDER-MAN 2

ving en toelichting op de achter-

DNA wijzigingen blijven tot de ver-

gronden is te vinden in het filmarti-

beelding spreken. In deze film

kel. Verwacht vanaf 27 mei

draait het om de jonge Peter, die na een beet door een genetische

CRIMSON RIVERS 2

gemanipuleerde

In een abdij in de Lorraine wordt

krachten krijgt als dit insect, inclu-

een lijk gevonden. De esoterische

sief een zesde zintuig en het ver-

tekens en bijzondere symboliek

mogen om een web te schieten. De

rondom het lijk geven al aan dat

eerste film (2002) was zeer succes-

het

is.

vol, vandaar een vervolg. Ook in

Inspecteurs Niemans en Reda wor-

deze film doet Spider Man weer

den op de zaak gezet, nadat een

alles om zijn medemens te redden.

dubbelganger van Jezus met de

Verwacht vanaf 15 juli

geen

normale

moord

spin

dezelfde

moord in verband wordt gebracht. Ondertussen vallen er steeds meer

THE BUTTERFLY EFFECT

slachtoffers; allen monniken die

Verander één ding, verander alles.

namen

dragen…

Dat is het motto van deze film met

Niemans en Reda trachten met

een tijdreis thema. Scholier Evan

behulp van de theologe Marie het

heeft last van een ongewone brein-

mysterie te ontrafelen en stuiten

stoornis waar- door hij black-outs

daardoor

eeuwenoud

krijgt. Tijdens deze black-outs lukt

geheim, dat generaties lang angst-

het hem om terug te reizen in zijn

vallig voor de mensheid verborgen

eigen tijd en zijn handelingen uit

is gehouden.

het verleden over te doen. Hij pro-

Verwacht vanaf 17 juni

beert enkele van zijn fouten te her-

van

op

apostels

een

stellen en zo een ideaal verleden te

40

THE STEPFORD WIVES

creëren. Hij komt er al snel achter

Joanna verhuist van New York naar

dat alles wat hij in het verleden wij-

Stepford in Connecticut, waar de

zigt, gevolgen heeft voor het heden

vrouwen verdacht volgzaam zijn en

en de toekomst.

een gelukzalig genot scheppen in

Verwacht vanaf 29 juli

FRONTIER magazine


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:12

Pagina 41

Win een prijzenpakket van THE DAY AFTER TOMORROW Naar aanleiding van de Nederlandse première van de film THE DAY AFTER TOMORROW, over een aanstaande ijstijd, stelt filmmaatschappij 20th Century Fox een aantal prijzen ter beschikking voor de lezers van Frontier Magazine. Wat moet je doen om in de prijzen te vallen? Bijna niets! Beantwoord de onderstaande drie vragen, stuur ze naar Frontier Magazine en wellicht ben jij één van de gelukkigen. De vragen : 1) Wat veroorzaakt in de film The Day after Tomorrow de nieuwe ijstijd? 2) Wat zal er volgens het Pentagon rapport gebeuren met de kuststeden van Nederland? 3) Wat zou jij het ergste vinden als het in Nederland gemiddeld 3-5 graden kouder wordt?

Er vallen 5 fraaie prijzenpakketten te winnen. De juiste en meest originele inzendingen worden beloond met een fraai pakket met daarin een mok, sleutelhanger en een thermometerpen van The Day after Tomorrow. Stuur de antwoorden via de post, e-mail of fax naar :Frontier Magazine, Postbus 48, 1600 AA Enkhuizen fax : 0228-312081, e-mail : info@fsf.nl De prijsvraag loopt t/m 30 juni 2004. Daarna zullen de prijzen doorgestuurd worden.

Doorlopende actieprijzen in

FRONTIER BOOKSHOP!

Sinds 1 november vorig jaar worden een groot aantal Engelstalige boeken van Adventures Unlimited Press en Frontier Publishing met 30% korting aangeboden. Een greep uit de aanbiedingen: - Anti Gravity And The World Grid van €18.90 voor €13.23 - The History Of The Knight Templar van €21.90 voor €15.33 - Anti-Gravity & The Unified Field van €18.90 voor €13.23 - Arktos van €21.90 voor €15.33 Extra-Terrestrial Archeology van €25.90 voor €18.13 - The Shadow Government: 9-11 and State Terror van €20.90 voor €16.03 - Darwin's Mistake van €22.90 voor €16.03 - The Templar's Legacy in Montreal, the New Jerusalem van €25.00 voor €17.50 - Nostradamus and the Lost Templar Legacy van €22.90 voor €16.03

OP=OP!

Alleen verkrijgbaar in de FRONTIER BOOKSHOP tegen deze aantrekkelijke prijzen! Frontier Bookshop, Eerste Bloemdwarsstraat 15, 1016 KR Amsterdam tel: 020-3309151

FRONTIER magazine

41


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:13

Pagina 42

FRONTIER AWARD 2004 Evenals voorgaande jaren wordt tijdens het Frontier Symposium 2004 de Frontier Award 2004 uitgereikt aan die Nederlandse grenswetenschapper die volgens de lezers van Frontier Magazine op bijzondere wijze in het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan het verleggen van onze (kennis) grens.

Want alhoewel het soms lijkt alsof de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de grenswetenschappen zich vooral buiten ons taalgebied afspelen vinden ook hier belangwekkende studies naar de wereld van het onbekende plaats. Zo zijn er velen in Nederland en BelgiĂŤ die hun leven in het teken stellen van een zoektocht naar antwoorden op oude en nieuwe raadsels. Hun antwoorden zijn fascinerend, uitdagend en vooral leerzaam.

De winnaars van de afgelopen jaren zijn: 2001: Eltjo Haselhoff 2002: Janet Ossebaard & Bert Janssen Winnaar Frontier Award 2003: Peter Toonen

2003: Peter Toonen

De voorlopige lijst van genomineerden voor 2004 ziet er als volgt uit: 1. Robert Boerman, Graancirkels

8. Jan D. de Groot, Mirin Dajo

2. Frank Bonte, Vrije Energie

9. Eltjo Haselhoff, Graancirkels

3. Robbert van den Broeke, lichtbollen en graancirkels

10. Bert Janssen, Graancirkels

4. Rudy Cambier, Nostradamus

11. Reinoud de Jonge, Megalieten

5. Filip Coppens, Canopus & Egypte

12. Wiek Lenssen, Maya's en 2012

6. Gerrit Gerwig, UFO's

13. Arjen Nijeboer, Skull en Bones

7. Patrick Geryl, Atlantis/Egypte

14. Willem Oltmans, Politieke machtsstructuren

42

FRONTIER magazine


ren

frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:14

Pagina 43

15. Janet Ossebaard, Graancirkels 16. Evert Jan Poorterman, Oertaal & Friesche Volkstudie 17. Peter Toonen, Maya's 18. Bram Vermeulen, de Twaalfde Planeet en het werk van Sitchin 19. Wim Zitman, Egypte & Nostradamus EĂŠn van de genomineerden voor de Frontier Award 2004: Bert Janssen [Graancirkels]

De eerste ronde Voor het kiezen van de winnaar willen we wederom de hulp van de lezer van Frontier Magazine inroepen. Zowel schriftelijk als via e-mail kunt u uw stem uitbrengen. Tot en met augustus kunt u aangeven welke mensen in aanmerking zouden moeten komen voor de Frontier Award. De vier hoogst scorenden gaan over naar de tweede ronde. In september en oktober kan tenslotte de definitieve keuze gemaakt worden. De stemmen kunnen ook dan schriftelijk of via Internet uitgebracht worden. Tijdens het Frontier Symposium op wordt deze Frontier Award uitgereikt. Ontbreekt er volgens u nog iemand op de lijst, geef dat dan direct door aan Frontier Magazine via de post of via e-mail. Geef uw nominatie keuze aan in een brief die u stuurt naar Frontier Award, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, of stuur een e-mail naar info@fsf.nl waarin u aangeeft welke persoon u wilt nomineren. Een nieuwe naam aan de lijst toevoegen mag ook. De complete, actuele, lijst treft u aan op Internet.

Frontier Award Fonds Het vorig jaar hebben we de Frontier Award Fonds in het leven geroepen. Naast een replica van de buste van Nefertiti, het boegbeeld van Frontier Sciences Foundation (FSF), ontvangt de winnaar tevens een geldprijs. Iedereen kan aan het Frontier Award Fonds (FAF) schenken, waarbij we garanderen dat 100% van het geschonken bedrag ten goed komt aan de winnaar van de Frontier Award. Indien iemand een bedrag groter dan 100 Euro schenkt, bestaat de optie om zijn/haar naam te koppelen aan de Frontier Award van dat jaar. Een ideale gelegenheid voor een bedrijf om in de schijnwerpers te komen. Onder het mom van "vele kleintjes maken een grote" kan de Frontier Award voor de winnaar een extra ondersteuning zijn voor zijn onderzoekswerk. En tot slot: een leuke bijkomstigheid is dat de geschonken bedragen belastingaftrekbaar zijn. Indien u geld wilt schenken kunt u dat overmaken aan: Frontier Sciences Foundation Postbus 106811001 ER Amsterdam tel: 020-3309151 fax: 020-3309150 e-mail: info@fsf.nl postbank: 7231599ABN AMRO bank: 40.78.98.417 o.v.v. Frontier Award 2004 FRONTIER magazine

43


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:15

Pagina 44

Sitchin’s

Twaalfde Planeet

Door Evert Jan Poorterman

Nadat Zecharia Sitchin in 1976 met zijn boek ‘De Twaalfde Planeet’ uitkwam in de Verenigde Staten van Amerika, bleef een schokgolf uit en was de deining miniem. Daar bleef het niet bij; zij schiepen de mens naar hun beeld! Heeft Sitchin gelijk en zijn er aanwijzingen danwel bewijzen te vinden die zijn beweringen ondersteunen? Ik denk het wel! Nu pas wordt Sitchin’s werk en inspanning erkend. Jaren terug hebben enkele onderzoekers zijn theorieën onderzocht en sommigen hebben nieuwe feiten toegevoegd en bijzondere ontdekkingen gedaan, die min of meer het bewijs leveren van het bestaan van de planeet. Slechts éénmaal noemt Sitchin de planeet GUD en dat betekent in het Sumerisch ‘aanstormende stier’... In dit artikel een poging enige duidelijkheid te verschaffen als aanzet tot bewijs en meer inzicht in onze geschiedenis.

44


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:16

Pagina 45

45


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:17

Pagina 46

De afgelopen eeuw hebben vele onderzoekers, wetenschappers en vrijdenkers nieuwe ideeën, theorieën en herontdekte kennis naar buiten gebracht. Sinds de Franse Revolutie is Europa danig in beroering gebracht en met name de Fransman Jean-François Champollion heeft met zijn vertaling van de teksten van de steen van Rosetta ‘wetenschappelijk’ en archeologisch onderzoek bevordert. Die steen, gevonden in 1799, nabij het kustplaatsje Rosetta in Egypte, heeft de deur geopend naar het vertalen en begrijpen van het Egyptische hiëroglyfen-schrift, waardoor meer wetenschappers zich gingen bezighouden met geschiedenis en archeologisch onderzoek. Halverwege de 19e eeuw werd overal in het Midden-Oosten de schop in de grond gezet en zo werden vele mythologische plaatsen aan het zand en de vergetelheid ontrukt. Al rond 1857 spraken Taalgeleerden

Kosmos doordrongen is van leven, dus ook sterren, planeten en hun satellieten… Het zijn enorme bundelingen van Kosmische krachten en in die zin veel grotere ‘levende’ wezens dan wij mensen. Aannemelijk is dan ook dat hun bewustzijn zich op een hoger niveau afspeelt dan het onze. Alles in de onmetelijke Kosmos is bezield en is, zoals wij dat noemen afkomstig uit dezelfde bron. Velen noemen die bron GOD, anderen noemen het de Bron, de scheppende oerkracht van het Heel-Al, heel het ALLES… Ik heb inmiddels een flinke speurtocht achter de rug en durf onderscheid te maken. Voor mij is GOD een beetje een ‘vies’ woord omdat het te pas en te onpas gebruikt wordt. Uit nieuwsgierigheid heb ik mij ietwat verdiept in de relatie mens-GOD en de uitkomst van die speurtocht is werkelijk verbluffend. Ik ben niet religieus opgegroeid en dank daarvoor de Heere op de blote knieën. Ik heb mijn zoektocht kunnen en mogen doen zonder ballast en onnodige afleiding en verwarring. En die speurtocht krijgt pas werkelijk inhoud als ik ergens in 1986 bij de Slegte in Arnhem stuit op het boek ‘De Twaalfde Planeet’ van de

Halverwege de 19e eeuw werd overal in het MiddenOosten de schop in de grond gezet en zo werden vele mythologische plaatsen aan de vergetelheid ontrukt. af wat de standaard zou zijn voor de interpretatie van het zogenaamde ‘spijkerschrift’, dat op kleitabletten was gevonden… Deze werden overal gevonden en met kruiwagens vol uit de archeologische vindplaatsen gereden. Ik en vele anderen kunnen putten uit de vele kennis die inmiddels voorhanden is, maar zelfonderzoek blijft noodzakelijk om dieper door te dringen tot de meest essentiële waarheden. Ik ga er van uit dat alles in de

46

Amerikaanse schrijver Zecharia Sitchin. Ik neem het ter hand en blader erin. Een rilling trekt over mijn lijf, van mijn onderrug tot op mijn kruin en ik ‘weet’ dat dit boek mij verder zal helpen op mijn speurtocht. Brandend van nieuwsgierigheid vang ik die avond aan met het lezen ervan. Wat een saai boek! Mijn interesse wordt al snel getemperd, maar omdat ik al in het boek heb geneusd, weet ik dat er ook minder saaie passages volgen. Zo begint een hoogst interessant en leerzaam

FRONTIER magazine

deel van mijn leven, dat nog niet ten einde is gekomen. Talloze keren word ik gedwongen bepaalde passages meermalen te lezen om het geschrevene beter door te laten dringen tot mijn grijze cellen. Halverwege wordt het verhaal toegankelijker en word ik deelgenoot gemaakt van de ontdekkingen van de schrijver en onderzoeker Zecharia Sitchin.

ZECHARIA SITCHIN Sitchin is van oorsprong een Russische Jood, die evenals de andere Russische grootheden Immanuel Velikovsky en Isaac Asimov zijn weg heeft gevonden naar de Verenigde Staten van Amerika. Sitchin werd zo rond 1920 in de voormalige USSR geboren en groeide op in Palestina, waar hij al tijdens zijn schooljaren belangstelling ontwikkelt voor de herkomst van de mens. Hij heeft vooral interesse in de relatie tussen de mens en GOD. Vragen aan zijn onderwijzers en de Rabbi blijven onbeantwoord, waardoor hij gedwongen is zelf op onderzoek uit te gaan. Hij studeert oud- en nieuw Hebreeuws, andere Semitische- en Europese Talen, het Oude Testament en de geschiedenis van het Midden-Oosten. Daarna studeerde hij in Engeland, op de ‘School of Economics’, een aan de Uiversiteit van Londen gelieerde onderwijsinstelling, waar hij zijn graad haalde voor ‘economic history’… Hij werkte als journalist en editor in Israël, voordat hij zich definitief vestigt in New York. Hij behoort ook tot de weinigen die in staat zijn het oude zogenaamde ‘spijkerschrift’ te vertalen, interpreteren en te lezen. Ik heb mij laten vertellen dat er wereldwijd vele honderden, zo niet duizenden ‘Egyptologen’ zijn, maar slechts zo’n 150 assyriologen en sumeriologen! Hij is nu dus inmiddels een expert wat betreft de Sumerische, Assyrische en Babylonische Taal en cultuur en wordt door velen gezien als een groot kenner van de oude culturen van het Midden-Oosten.


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:23

Pagina 51

Vanwege de enorme vraag na de succesvolle RVU-uitzending van "In den Beginne" van Bram Vermeulen in januari 2004 wordt het boek De Twaalfde Planeet van Zecharia Sitchin opnieuw uitgegeven.

Vanaf 1 juli is het boek "De Twaalfde Planeet" weer volop verkrijgbaar! De Twaalfde Planeet Wanneer, waar en hoe astronauten van een andere planeet naar de Aarde kwamen en de Homo Sapiens schiepen - Zecharia Sitchin In dit revolutionaire boek, resultaat van een dertigjarige studie, heeft Sitchin oeroude teksten, kosmologiën en pas ontdekte kaarten van ruimtevluchten naar de Aarde bijeen gebracht… om tot de schokkende conclusie te komen dat wij afstammelingen zijn van de Nefilim, een superieur ras op Mardoek, de twaalfde planeet. U leest in dit boek over oude geschriften in steen die aantonen waar, wanneer, hoe en waarom, astronauten van een andere planeet zich op Aarde vestigden, huwden met prehistorische vrouwen en aldus de Homo Sapiens, de denkende mens, schiepen. De Twaalfde Planeet levert de documentatie voor een nieuwe radicale theorie. Een boek dat zeker evenveel, zo niet meer, aandacht zal trekken als von Däniken's "Waren de Goden Kosmonauten". 316 pagina's. Paperback. ISBN: 9080670073. Prijs: €22.44

Tevens is het boek "Aan Genesis Voorbij" uit de Sitchin serie nog steeds verkrijgbaar! Aan Genesis Voorbij

- Zecharia Sitchin

Ruimtevaart, genetische manipulatie, computertechnologie: allemaal hoogstandjes van de moderne wetenschap. Maar is het allemaal wel zo nieuw? Zecharia Sitchin denkt van niet en weet overtuigend aan te tonen dat heel oude culturen op aarde al een verbluffende wetenschappelijke kennis hadden. In feite is de hedendaagse technologie een 'herontdekking' van wat de Soemeriërs, oude Egyptenaren en andere vroege volken al wisten. Sitchin baseert zijn ontdekkingen op gegevens op Soemerische kleitabletten en in het bijbelboek Genesis. De Soemeriërs schrijven hun kennis toe aan buitenaardse voorouders, de Anunnaki, afkomstig van de planeet Nibiru. Deze planeet bevindt zich waarschijnlijk binnen ons zonnestelsel een tiende planeet dus, waar ook moderne sterrenkundigen naar op zoek zijn. Verder vindt Sitchin bewijs voor een oude ruimtebasis op Mars. Aan Genesis voorbij gaat verder dan alleen maar wetenschappelijke nieuwsgierigheid; het probeert diep door te dringen in de kern van het bestaan, de herkomst en bestemming van de mens. Een zeer onthullend relaas over waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan. 369 pagina's. paperback. ISBN: 904390032X. Prijs: €19.50

Verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel of bij: Frontier Bookshop, Eerste Bloemdwarsstraat 15, 1016 KR Amsterdam, tel: 020-3309151. fax: 020-3309150, website: www.graancirkel.nl E-mail: info@fsf.nl België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, E-mail: dsine@btinternet.com FRONTIER magazine

51


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:24

Pagina 52

HET LABYRINT DE GROOTSTE ARCHEOLOGISCHE ONTDEKKING ALLER TIJDEN Stel je het grootste dilemma aller tijden voor: de jacht naar een verloren beschaving. Niemand weet waar te zoeken, alleen jij weet het. Dit is echter niet alles. De verdwenen wetenschappers en kunstenaars, behorende tot deze civilisatie, lieten een cruciale boodschap achter. Een boodschap over een allesvernietigende catastrofe welke binnen enkele jaren de ganse aarde gaat vernietigen.

Door Patrick Geryl en Gino Ratinckx

J

e bent hier ten stelligste van overtuigd, daar je cruciale codes hebt kunnen decoderen. Dingen die ze onmogelijk konden weten, tenzij ze een zeer vergevorderde kennis van astronomie hadden. En dat ze daarover beschikten, heb je ontegenzeggelijk kunnen bewijzen. Daarvan ben je maar al te zeker. Slechts weinigen geloven je, omdat het verhaal te fantastisch klinkt. Daar sta je dan. Wat ga je doen? Welke kansen heb je om je medemensen van je gelijk te overtuigen? Bovendien dringt de tijd, daar je nog maar enkele jaren hebt voor de fatale ramp gaat plaatsvinden. Met dit dilemma word ik nu geconfronteerd.

Daar sta je dan. Wat ga je doen? Welke kansen heb je om je medemensen van je gelijk te overtuigen? Degenen die mijn vorige boek niet gelezen hebben, geef ik hier een kort verslag van de plaats waar de allergrootste archeologische ontdekking aller tijden ligt te wachten. Nadat ik in het boek ‘Le livre de l’au-delà de la vie’ van Albert Slosman gelezen had dat alle kennis van de Egyptenaren verborgen ligt in het labyrint, verkeerde ik onmiddellijk in de hoogste staat van paraatheid. Hij vermeldde tevens dat Herodotus, de bekendste geschiedschrijver uit de oudheid, dit bouwwerk 2500 jaar geleden bezocht had. Na enig speurwerk vond ik het verslag van Herodotus. De volgende beschrijving komt uit zijn boek ‘Historiën’:

DE BESCHRIJVING VAN HET LABYRINT ‘Ik ben er geweest en het tart elke beschrijving. Als je een overzicht maakt van alle stadsmuren en openbare gebou-

52

FRONTIER magazine

Patrick Geryl en Gino Ratinckx meten de positie op met behulp van de GPS.

wen in Griekenland, zal blijken dat zij alle tezamen niet zoveel inspanning en geld hebben gekost als dit labyrint. En de tempels in Efese en Samaos mogen er toch ook zijn! Het is waar, de piramides zijn te groot voor woorden en ze evenaren stuk voor stuk veel van onze Griekse gebouwen, zelfs de topstukken, maar ze kunnen de ver-


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:25

Pagina 53

ONZE ZOEKTOCHT NAAR HET LABYRINT

gelijking met het labyrint toch niet doorstaan. Om te beginnen heeft het een dozijn overdekte hoven waarvan er zes op een rij aan de noordkant liggen en zes aan de zuidzijde. Deze zijn zo gebouwd dat de portalen recht tegenover elkaar liggen. Aan de buitenkant loopt een muur zonder opening om het hele complex heen. Het gebouw zelf heeft twee verdiepingen en telt drieduizend kamers waarvan de helft onderaards is en de andere vijftienhonderd gelijkvloers zijn. De laatste heb ik persoonlijk bezocht en bekeken, ik praat dus uit ervaring, maar voor die ondergrondse vertrekken moet ik op het gezag van anderen afgaan, want de dienstdoende Egyptenaren weigerden pertinent mij daar toe te laten. Hier zouden zich de praalgraven van de koningen bevinden die het labyrint oorspronkelijk hebben gebouwd, en de heilige krokodillen. Daar ban ik dus niet geweest en alles wat ik ervan weet, is van horen zeggen. De kamers daarboven zijn me wel getoond. Je zou niet geloven dat ze door mensenhanden zijn gebouwd. De gangen die de vertrekken met elkaar verbinden en de slingerpaden van hof naar hof hebben door hun bonte verscheidenheid mij van bewondering de adem benomen toen ik van de binnenhof in de kamers, van de kamers naar de zuilengalerijen, van de zuilengalerijen naar weer andere kamers en van daar in nog meer binnenhoven wandelde.

DE “HALL OF RECORDS” IS IN HET LABYRINTH VAN HAWARA! De zoldering van al deze ruimten is van steen, net als de muren die bedekt zijn met reliëffiguren. Elke hof wordt omgeven door een rij van kalkstenen, naadloos gevoegde zuilen. Vlak bij de hoek waar het labyrint ophoudt, staat een piramide die wel vijfenzeventig meter hoog is en die met een reliëf van grote dierenfiguren is verfraaid. Het labyrint staat naast het Moiris-meer. Het meer wordt niet gevoed door natuurlijke bronnen, nee, het is door een kanaal met de Nijl verbonden. Deze ligt vlak naast de piramide.’

Naar aanleiding van deze beschrijving begon ik samen met mijn vriend, de archeo-astronoom Gino Ratinckx driftig te speuren. Na enkele weken denken vond Gino de vindplaats terug. Hij had aandachtig de kaart van Egypte bekeken. Volgens oude overleveringen zou de Nijl een projectie van de melkweg op aarde vormen. Visueel bleek dit over een grote lengte te kloppen. Maar - stelde hij als dit nu ook eens gold voor de voornaamste tempels en bouwwerken? Bauval had intussen bewezen dat de drie piramides van Gizeh overeenkwamen met het Orion-stelsel. Volgens hetzelfde principe zou de tempel van Dendera dan overeen moeten komen met de ster Deneb en deze van Esna met Altaïr. Dezelfde gedachtegang volgende moest het labyrint dan terug te vinden zijn op de plaats van de Hyaden, welke een labyrint van sterren vormen in de hemel. Dat moest dan de plaats Hawara zijn, waar een piramide staat die met de ster Aldebaran van het sterrenbeeld Stier overeenkomt. Gewapend met een GPS (Global Positioning System), een apparaat dat gebruikt wordt om de juiste coördinaten op aarde te bepalen, trokken we naar Egypte. Met behulp daarvan konden we dan de sterrenprojecties op aarde berekenen. In eerste instantie hadden we dit zelfs niet nodig! Tot onze stomme verbazing bleken de Egyptenaren de tempel van Dendera te associëren met de ster Deneb! In één klap werd deze nieuwe theorie daarmee bevestigd. Nog verbijsterender: in Hawara was in 1843 door de beroemde Duitse archeoloog Richard Lepsius naar het labyrint gegraven. Daarvoor baseerde hij zich op de aanwijzingen van Herodotus en Strabo (een Griekse geograaf die in vijfentwintig voor Christus eveneens het labyrint bezocht). Lepsius deed echter enkel wat oppervlakkige opgravingen en stelde dat het labyrint ingestort was. Sindsdien zijn er geen pogingen meer ondernomen om dit gigantische bouwwerk op te graven! Navraag bij Egyptologen en bij de hoogste Egyptische autoriteiten leverde overal hetzelfde antwoord op: het labyrint ligt in Hawara, maar is ingestort! Opgravingen worden niet gepland. Zulks te horen is natuurlijk enorm frustrerend en kent een gelijksoortig precedent. Tot voor enkele jaren wisten alle Egyptologen dat het paleis van Cleopatra tijdens een aardverschuiving in de zee was verdwenen. Iedereen wist de plaats ervan aan te geven. Niemand ondernam echter enige poging! Tot het vrij incidenteel door een duiker werd ontdekt! Het lag zelfs niet zo diep, slechts enkele meters onder de zeespiegel. Een gelijksoortig fenomeen speelt zich nu af met het labyrint. Iedereen is het erover eens dat het labyrint in Hawara ligt, maar er wordt geen enkele poging ondernomen om het bloot te leggen! Begrijpen wie begrijpe kan.

FRONTIER magazine

53


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:30

Pagina 58

NEXUS conferentie Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de NEXUS-Conferentie in het fraaie Krasnapolsky op de Dam in Amsterdam gehouden. Een uniek gebeuren dat door het gerenommeerde sprekersaanbod wederom over een zeer aansprekend affiche beschikte. Waar anders hoor je bekende grenswetenschappers de laatste informatie verspreiden over zulke uiteenlopende onderwerpen als 9-11, HAARP, ondergrondse tunnels, piramides, UFO’s en vrije energie? Voor iedereen die niet aanwezig was en voor diegenen die alles nog eens rustig willen nalezen brengt Frontier uitgebreid verslag uit. In dit nummer de sprekers van de eerste dag. In het volgende nummer volgen logischerwijs de referaten van dag 2. Door Niels Brummelman

D

e bezoekers werden zaterdagmorgen om 10.00 uur welkom geheten door de hoofdredacteur van NEXUS, Duncan Roads. Hij zette kort het succes van het tijdschrift uiteen, dat in steeds meer talen vertaald wordt en verkrijgbaar is. Een teken dat de grenswetenschappelijke informatie aan populariteit wint. Daarnaast moest hij helaas mededelen dat een van de sprekers op de lijst, Thierry Meyssan, de Franse expert op het gebied van 9-11, door ziekte verhinderd was. In plaats van daarvan zou Duncan zelf spreken. Alhoewel hij zijn verhaal pas na het openingsreferaat van Stuart Urban hield, volgt hier nu eerst een weerslag van zijn uiteenzetting.

na de dood van Von Braun dat steeds meer verklaringen van de oude Duitse wetenschapper leken te kloppen. Men was druk bezig wapens omhoog te sturen, maar om dit te verhullen werden verschillende scenario’s gebruikt om de bevolking te misleiden. Het plan ter voltooiing van de militarisering van de ruimte bestaat volgens Duncan uit vier fasen of stappen. Tijdens de eerste fase, de Koude Oorlog, werd een Russische bedrei-

Duncan Roads Duncan gebruikte zijn onverwachte spreektijd om nog eens te wijzen op de geschiedenis en de gevaren van de militarisering van de ruimte. Hij start zijn verhaal in de jaren zeventig als de Duitse raketgeleerde Werner von Braun op zijn sterfbed Carol Roosen inlicht over geheime Amerikaanse projecten om wapens in de ruimte te brengen. Von Braun, die er jaren van dienst voor de Amerikanen op had zitten, vroeg Roosen te strijden tegen de geheime agenda van de machthebbers. Alhoewel Roosen het verhaal in eerste instantie nogal ongeloofwaardig vond, merkte ze in de jaren

58

Duncan Roads

ging geënsceneerd. Deze ‘dreiging’ werd als excuus gebruikt om allerlei wapentuig omhoog te sturen en verschillende testen, onder andere bekend onder de naam Star Wars, uit te voeren. Tijdens fase twee, die al vanaf de jaren zeventig aan de gang is, wordt door de machthebbers gebruik gemaakt van de zogenaamde dreiging van schurkenstaten. Terwijl

FRONTIER magazine

het publiek zich richt op terreur en de strijd daartegen, doen de machthebbers er achter de schermen alles aan om meer landen te betrekken in het Star Wars netwerk. Niet lang na fase twee, die momenteel zijn hoogtepunt bereikt schijnt te hebben, zullen volgens Duncan de volgende twee stadia van het geheime plan zich ontvouwen. Ten eerste zal een dreiging vanuit de ruimte in de vorm van bijvoorbeeld een meteoriet richting het publiek worden gecommuniceerd. De dreiging is reëel, zo zal ons worden voorgehouden, en moet bestreden worden wil de mensheid overleven. In Hollywood-films wordt deze angst alvast aangewakkerd. Uiteraard zullen onder het mom van anti-meteoriet technologie flink wat wapens hun baan om de Aarde vinden. Tijdens de allerlaatste acte zullen de machthebbers bekend maken dat buitenaardse wezens daadwerkelijk bestaan en vijandig zijn. Natuurlijk alleen weer om een nieuw excuus te hebben om de ruimtemilitarisering te completeren. Duncan’s advies luidt: ‘Be aware and raise your voice!’

Stuart Urban Stuart Urban heeft de eer om als eerste spreker het publiek op de de NEXUS-conferentie toe te spreken. Urban regisseert vanaf 1982 films en heeft daarmee al verschillende aansprekende prijzen in de wacht


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:31

Pagina 59

e gesleept. In 2000-2001 schreef, regisseerde en co-produceerde hij de film ‘Revelation’. Deze mystieke thriller, met onder andere hoofdrollen voor Terence Stamp en Udo Kier, vertelt het verhaal van een geheimzinnig relikwie dat wetenschappers in zijn greep houdt. Het gaat om de Loculus (Latijn voor ‘kleine doos’), een kistje dat sinds de dood van Christus over grote delen van Europa en het Nabije Oosten zwierf en diverse malen van eigenaar wisselde. Gemaakt door de volgelingen van Jezus belandt het uiteinde-

Stuart Urban

lijk in Zuidwest Frankrijk in handen van de tempeliers. Een nazaat van deze illustere groepering probeert rond de afgelopen millenniumwisseling het object in handen te krijgen. Juist dan ontdekken wetenschappers het mysterie van het geheimzinnige kistje. Naast het feit dat het met tal van occulte symbolen versierd is, blijken in de vier hoeken de spijkers waarmee Christus gekruisigd werd verborgen te zitten. En dan doemt een zeer interessant en verleidelijk scenario op: met het op de spijkers aanwezige DNA van Jezus zou deze wel eens opnieuw gecreëerd (gekloond) kunnen worden! De film is dus een crossover van religie en wetenschap, waarbij de laatste als verlengstuk van de oude alchemistische traditie gezien wordt. Kan de

oude droom van het eeuwige leven door de ‘zegeningen’ van de moderne wetenschap alsnog in vervulling gaan? Urban vertelt over de ontstaansgeschiedenis van de film en met name over de locaties waar gefilmd werd. Daaronder bijvoorbeeld Malta, het eiland waar de graven van de Knights of St. John, door

geschreven, verstoorde een stem in z’n hoofd zijn slaap. De stem vertelde hem dat de ondergrondse bases een realiteit waren en dat er duizenden bij betrokken waren. Na deze geheimzinnige gebeurtenis besefte Sauder dat het onderwerp diepgravend onderzoek verlangde. Maar waar en hoe te beginnen? Hij

Kan de oude droom van het eeuwige leven door de ‘zegeningen’ van de moderne wetenschap alsnog in vervulling gaan? velen gezien als de ‘opvolgers’ van de tempeliers, zich bevinden. Niet veel mensen zijn op de hoogte van de geheime historie van het eiland en de autoriteiten lijken dit zo te willen houden, aangezien over meerdere interessante plekken niets in de toeristenboekjes vermeld staat en Urban het filmen op diverse ‘gevoelige’ locaties verhinderd werd. Al met al werd door de lezing van Urban duidelijk dat de film een ‘must’ is voor iedereen die geïnteresseerd is in occultisme, magie, moderne wetenschap en geheime geschiedenis. En wie is dat nou niet? Kijken dus!

Richard Sauder Derde spreker van de eerste dag was Richard Sauder, de Amerikaanse expert op het gebied van ondergrondse bases en tunnels en auteur van de grootste ‘underground-bestseller’. Meteen aan het begin van zijn praatje maakt Sauder duidelijk dat over de hele wereld geheime ondergrondse ruimten te vinden zijn, maar dat hij vanwege een gebrek aan onderzoeksbudget slechts over de Amerikaanse situatie zal spreken. Op een morgen in 1992, toen hij al een kort artikel over het onderwerp had

FRONTIER magazine

realiseerde zich dat dergelijke grootschalige projecten, hoe geheim ook, in een bureaucratische samenleving een uitgebreide ‘Paper Trail’ achter zouden moeten laten. Dat bleek inderdaad zo te zijn en mede aan de hand van dit bewijsmateriaal reconstrueerde hij de geheime geschiedenis van de ondergrondse tunnels. Deze begint al in de oudheid, zo legden pre-Inca en pre-Maya beschavingen al uitgebreide tunnelstelsels aan en ook de oude Egyptenaren waren regelmatig ondergronds te vinden. Maar de moderne geschiedenis van het ondergronds bouwen van geheime faciliteiten begint pas goed tijdens de Tweede Wereldoorlog als vooral Duitsland en Japan uitgebreide ondergrondse faciliteiten voor wapenproductie

Richard Sauder

59


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:32

Pagina 62

FR ONTIER FRONTIER

PUBLISHING

NUMEROLOGIE & HANDLIJNKUNDE HAND IN HAND door Ans I. de Groot Dit is het eerste boek dat de eeuwenoude kennis, van numerologie en handlijnkunde door de astrologische planetensymboliek, zo duidelijk met elkaar verbindt. Ze is gebaseerd op een eenvoudige berekening van de geboortedatum, welke in een numeroscoop wordt neergezet. Numerologie opent deuren om liefdevol aan jezelf en aan je relaties te werken, omdat de numeroscoop helder en duidelijk inzicht geeft in de sterke en minder sterke kanten van je persoonlijkheid. Op die manier is er snel een volledige karakteranalyse te maken, een partnervergelijking, een samenwerkingsanalyse of een beroepskeuze c.q. loopbaanadvies te ondersteunen. De kenmerken van alle getallen worden duidelijk toegelicht en, het boek bevat een aantal praktijkvoorbeelden met combinatieduidingen, van een handafdruk en een geboortedatum. Een bijzondere aanvulling waar mensen elkaar willen kunnen begrijpen en de bereidheid hebben om van elkaar te leren.

120 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 14.95. CODE: NHHH

NOSTRADAMUS EN DE ERFENIS VAN DE TEMPELIERS door Rudy Cambier De "Voorspellingen van Nostradamus" werden niet in de jaren 1550 geschreven door de Provençaal Michel Nostredame, maar wel in de periode van 1323 tot 1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het Picardisch was. De werkelijke auteur was Yves de Lessines, prior van de Cisterciënzer abdij van Cambron, in het Belgische Henegouwen. De teksten tonen de weg naar de schat van de Tempeliers. Deze verbluffende bewering is de conclusie die Rudy Cambier trok na jarenlang onderzoek en analyse van de teksten van Nostradamus. Cambier besloot dat de taal niet behoorde in de eeuw of de taal van Nostradamus, maar wel in Henegouwen, in de veertiende eeuw. In de drie eerste kwatrijnen wordt de sleutel gegeven. Daarin zegt de schrijver wie hij is, waar hij zich bevindt, welke functie hij bekleedt, voor wie de tekst bestemd is en hoe hij moet gelezen worden. Met deze sleutel slaagde Cambier erin om de profetieën te vertalen. Er was echter geen sprake van toekomstige rampen en ander ontij, zoals zovelen beweerd hebben. Wat zichtbaar werd, was indien mogelijk nog meer verbluffend.

176 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 22.90. CODE: NET

ONBEKENDE ASPECTEN VAN NOSTRADAMUS door Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel.

160

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 14.95. CODE: OAVN

GRAANCIRKELS, GODEN EN HUN GEHEIMEN De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan door Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt 'getrakteerd' op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. Is het, zoals sceptici ons willen doen laten geloven, allemaal mensenwerk? Zijn er over de hele wereld diverse grapjassen bezig om bij nacht en ontij u en mij voor de gek te houden en dat al jaren lang? In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een 'oud-Hebreeuwse' inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de 'graancirkelcode' te kraken. Lees wie de 'goden' waren en dat 'ze' nog steeds onder ons zijn, om de mensheid door middel van prachtige gewasformaties klaar te stomen voor een nade New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 naderende dimensieovergang.

205 PAGINA’S. PAPERBACK . EURO 15.95. CODEwww.fsf.nl : GGG email: info@fsf.nl website:

DE ORION PROFETIE; DE WERELDCATASTROFE IN 2012 Voorspellingen van de Maya 's en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 door Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya's en de Oude Egyptena-ren. Beide volkeren zijn regelrechte afstammelingen van de legendarische Atlantiërs, die een ongekend grote kennis van astronomie hadden. Zo voorspelden zij de zondvloed die hun ondergang zou betekenen. Exact op tijd zetten zij een exodus in naar Egypte en Zuid-Amerika en bouwden daar een nieuwe cultuur op. Het zijn deze Maya's en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde 'codeposities' in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! De auteurs, beiden archeo-astronomen, beschrijven in De Orion-profetie hoe zij de waarschuwing voor een allesvernietigende wereldcatastrofe ontdekten en wisten te ontcijferen.

172

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 15.90.

CODE :

DOP

DE ONKWETSBARE PROFEET Het Nederlandse Fenomeen Mirin Dajo door Jan D. de Groot Arnold Henskes wordt in 1912 te Rotterdam geboren. Op 33-jarige leeftijd komt hij tot het besef dat hij onkwetsbaar is en dat hij een opdracht heeft te vervullen. Hij is geroepen om de mensen een vredesboodschap te brengen. Onder de naam Mirin Dajo begint hij aan zijn opdracht. Om bekendheid te krijgen geeft hij demonstraties waarbij hij zich met verschillende wapens laat doorboren. Assistent van Mirin Dajo in die jaren is Jan Dirk de Groot. Hij maakt aantekeningen van de reizen en demonstraties met Mirin Dajo, verzamelt krantenknipsels en foto -en filmateriaal. Daarnaast maakt hij notities van de lessen die Mirin Dajo hem geeft.Deze gegevens vormen de basis van dit boek.

216 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.90. CODE: MIDA

62

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:32

Pagina 63

MA YA BOEKEN MAY DE MAYA-PROFETIEËN Het verhaal achter de film "The Year Zero" door Wiek Lenssen Op een bijeenkomst van meer dan 400 medicijnmannen, medicijnvrouwen en stamoudsten van indianenstammen uit het gehele Amerikaanse continent, krijgt filmmaker Wiek Lenssen de 'opdracht' om de boodschappen van deze verzamelde indianen in de buitenwereld bekend te maken. Boodschappen over ophanden zijnde wereldwijde natuurrampen tot aan het jaar 2012, maar ook over wereldwijde bewustwording als de opmaat naar een harmonische wereldgemeenschap. Hij besluit dat zijn film voornamelijk zal gaan over de duizenden jaren oude geheimzinnige kalender van de Maya-indianen uit Guatemala, een kalender die deze boodschappen uit een mystiek verleden in zich draagt. De film werd onder de titel "The Year Zero" voor het eerst in 2001 uitgebracht - een lange documentaire bioscoopfilm over de indiaanse visie op onze zeer nabije toekomst. In "De Maya-profetieën" beschrijft hij de bizarre, 'toevallige' gebeurtenissen, die het maken van zijn film steevast begeleid hebben, en hoe deze ervaringen een onuitwisbare indruk achterlieten op zijn eigen persoonlijke ontwikkeling.

394

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 19.90.

CODE :

DMP

WAT WISTEN DE MAYA’S Een nieuw licht op het transformatieproces van de aarde door Peter Toonen Pas in deze tijd komt langzaam de ware betekenis naar boven van de belangrijkste erfenis van de Maya's: de Tzolk'in, de kalenderrondes van 260 dagen, samengesteld uit 13 tonen en 20 tekens, die in feite een Pleiadische kalender blijkt te zijn, met een relatie naar de aloude Chinese I Ching en de DNA in ons lichaam. Onze huidige (technologische) beschaving begon ruim 5.000 jaar geleden in Egypte en Sumerië. Dat wat wij als "de geschiedenis" beschouwen, blijkt al meer dan duizend jaar geleden zeer nauwgezet te zijn omschreven door de Maya's, als het vijfde en laatste deel van een "Grote Telling", die bijna 26.000 jaar geleden begonnen is. Dit laatste deel is volgens hen begonnen in 3113 v.C. en zal eindigen aan het eind van het jaar 2012. De laatste (hedendaagse) turbulente periode van dit deel wordt de periode van "de transformatie der materie" genoemd en zal leiden tot een samengaan van het materiële aardse leven met de Vierde Dimensie. Moeder Aarde zal weer worden verbonden met Hunab K'u: het centrum van de Melkweg.

260 PAGES. PAPERBACK. EURO 17.90. CODE: WWDM

DE NATUURLIJKE TIJD Berichten van de Maya's voor de Nieuwe Tijd door Peter Toonen Dit boek gaat in op de praktische werking en duiding voor gebruik in het nu, van de Dertien Manen Jaarkalender (de 'Tun Uc') en de Galactische Kalender (de 'Tzolkin'), de twee belangrijkste kalenders van de klassieke Maya's. Door de ontdekking van de Wet van Tijd door Dr. José Argüelles, die deze kon decoderen uit de nalatenschap van de oude Maya's, kunnen we sinds enkele jaren weer opnieuw werken met de kalenders van de Natuurlijke Tijd. Van Peter Toonen verscheen in 1997 bij Uitgeverij Petiet het boek WAT WISTEN DE MAYA'S?, waarin hij uitgebreid verslag doet van zijn speurtocht naar de kennis van de oude Maya's en wat zij ons kunnen leren in het nu. In zijn nieuwste boek laat de schrijver - naast uitgebreide technische beschrijvingen - tevens in vele persoonlijke impressies zien, hoe ook zijn eigen leven zich bleek en blijkt te ontvouwen volgens de Synchrone Orde, de orde in de tijd die niet alleen maar lineair is. Mede daardoor is zijn tweede boek een zeer uniek, levendig en herkenbaar relaas geworden.

420 PAGES. PAPERBACK. EURO 21.75. CODE: DNT

HET EINDE VAN DE MAYA-KALENDER 2012 Decodering van de Mayakosmogenesis door Major J. Jenkins Het einde van de Mayakalender 2012 onthult een van de grootste mysteries waar de oude Mayacultuur de onderzoekers steeds voor heeft gesteld: waarom rekenden de Maya's met perioden van duizenden en zelfs tienduizenden jaren? Waarom waren zij zo geobsedeerd door tijd en kalenders? En waarom eindigt een van hun kalenders in het jaar 2012? Is dit slechts toeval, of ligt er een boodschap in deze datum verborgen?In dit boek, een briljante synthese van-wetenschappelijk onderzoek en sjamaans inzicht, onthult John Major Jenkins dat de Mayasjamanen op de hoogte waren van astronomische New Frontier Magazine Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 cycli en er de diepere betekenis van kenden. Op basis van nauwgezet speurwerk ontraadselt Jenkins de sjamaanse Mayakosmologie en toont hij aan info@fsf.nl website: www.fsf.nl dat de samenstand van deemail: zon met het centrum van de Melkweg in 2012 volgens de Maya's zowelhet einde als het begin van een grote cyclus van 26000 jaar markeert. Duizenden jaren geleden waren zij al op de hoogte van de ecacte datum van deze gebeurtenis, die volgens hen een volkomen nieuw tijdperk zou inluiden. De oude Maya's codeerden deze kennis in hun mythen, hun rituelen, hun architectuur en hun kalenders. Dit boek is gewijd aan de decodering van deze symboliek en het toont aan deat de Maya's over een meesterlijk inzicht in de cyclische tijdspatronen van de evolutie van deAarde en haar bewoners beschikten. Het einde van de Mayakalender 2012 verandert voorgoed ons beeld van de oude Mayabeschaving en biedt ons het facinerende besef dat wij in een tijd leven die vervulling van een oeroude belofte in zich draagt. Dit boek bevat de boodschap dat volgens de Maya's de wereld zich in 2012 zal vernieuwen en dat de mensheid de kans krijgt een sprong voorwaarts in haar evolutie te maken.

493 PAGES. PAPERBACK. EURO 31.54. CODE: HEMK

MAYA ASTROLOGIE door Aluna Joy Yaxk’in Aluna Joy Yaxk’in is ingewijd in de Mayakalenders door zowel José Argüelles als door verschillende autochtone Maya leraren, waaronder Hunbatz Men. In dit boek geeft ze alle benodigde informatie waarmee de lezer inzicht krijgt in de werking van de Mayakalender, zelf met de cyclische Mayakalender kan gaan werken en bovendien Mayahoroscopen kan gaan maken. Ze geeft heldere uitleg over de verschillende cycli, en gedegen – en vaak verbijsterend herkenbare – beschrijvingen van de zonnebeelden en getallen. Met dit boek in de hand kunnen alle relaties (‘kin’) in kaart worden gebracht. ‘Kin’ staat echter niet alleen voor menselijke relaties, het houdt verband met – archetypische – energieën, en door met dit boek te werken, worden de energieën van dagen en cycli ook gemakkelijker herkenbaar en wordt het mogelijk er een bewuste relatie mee aan te gaan. Deze energieën vertegenwoordigen ‘bouwstoffen’ voor de creatie van ons leven, en door ze te leren herkennen, kunnen we er bewust mee gaan samenwerken. Aluna JoyYaxk’in wordt wel een moderne mystica en psycho-geografische healer genoemd. Zelf beschouwt ze zich als spiritueel archeoloog. Haar werk is beïnvloed door een levenslange communicatie met de Star Elders en door een reeks sjamanistische ervaringen die in kracht toenamen tijdens de vele jaren waarin ze door Centraal- en Zuid-Amerika trok. Ze put uit de wijsheid en leringen van verschillende nog levende traditionele wijsheidsbewaarders en de etherische werelden. Ze fungeert als transculturele gids op unieke spirituele pelgrimages.

192 PAGES. PAPERBACK. EURO 19.95. CODE: MAAS

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER

63


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:32

Pagina 64

DIVERSE

BOEKEN

HANDBOEK ZELF GENEZING De zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der Kennis door Hulda Clark Dr.Hulda Clark verrichtte jarenlang wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de biofysica, celfysiologie en biologie, meer zeer verrassende ontdekkingen, hypothesen en therapieën als resultaat. Het Handboek Zelfgenezing is inmiddels een belangrijk naslagwerk geworden waarin zij haar belangrijkste bevindingen ontvouwt, en waarin zij een breed scala aan ziektebeelden en hun oplossingen beschrijft. Deze beschrijving stelt zowel de therapeut als de geïnteresseerde leek in staat om 'ziek zijn en gezond worden' op een totaal andere, maar succesvolle wijze te benaderen. Bij lezing van dit Handboek Zelfgenezing zult u vanaf de eerste bladzijde verbaasd zijn hoe wij onszelf elke dag opnieuw ziek kunnen maken en hoezeer wij er soms naast zitten met onze huidige oplossingen!

576 PAGINA’S. HARDCOVER. EURO 33.80. CODE: HZG

HET GEHEIM VAN DE INQUISITIE Uit de verborgen archieven van het Vaticaan door Peter Godman In 1998 werden de geheime archieven van het Vaticaan geopend. Peter Godman was de eerste onderzoeker die de 500 jaar lang verzegelde bronnen onder ogen kreeg. De documenten uit de archieven wierpen een geheel nieuw licht op de Romeinse inquisitie. Anders dan men altijd dacht, bleek het helemaal niet te gaan om een goed geoliede, controlerende en censurerende organisatie, maar om een door problemen en intriges geplaagde instantie. Werken van vele grote schrijvers, wetenschappers en kunstenaars uit de Middeleeuwen werden vaak alleen maar gecensureerd omdat in het Heilige Officie willekeur en chaos heersten. Een opzienbarende studie waardoor een stuk kerk- en cultuurgeschiedenis in een volledig ander daglicht komt te staan!

338 PAGINA’S. HARDCOVER. EURO 27.50. CODE: GVDI

DE ULTIEME REIS Astrale Ervaringen door Robert A. Monroe Robert Monroe is cartograaf. In De ultieme reis probeert hij het gebied in kaart te brengen dat 'achter de horizon' ligt, voorbij de grenzen van de stoffelijke wereld. Hij geeft ons een kaart van de weg die zich voor ons uitstrekt wanneer we ons fysieke bestaan verlaten. Hij kan dat omdat hij zelf die weg is gegaan. Hij schrijft op grond van kennis gebaseerd op eigen ervaringen, niet vanuit een geloof. Dit boek verschilt in belangrijke mate van zijn eerdere boeken Uittredingen (6e dr.) en Astrale reizen (beide uitgegeven door Uitgeverij Ankh Hermes). Tot nu toe heeft het verhaal zich uitsluitend tot Monroe zelf beperkt. Het waren zijn avonturen, zijn ontmoetingen, gevaren en ontdekkingen. In De ultieme reis vertelt hij hoe hij de weg heeft gevonden, die weg heeft afgelegd en de reden en het doel van zijn pionierstochten heeft ontdekt. Maar bovendien heeft hij verslagen opgenomen van anderen, die door zijn nieuwe cursus in staat waren de kaart te lezen, de richting te volgen en dezelfde bestemming te bereiken.

196 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 17.92. CODE: DUR

ASTRALE REIZEN Ervaringen met uittredingen door Robert A. Monroe In dit boek maken we nader kennis met het Monroe Instituut voor Toegepaste Wetenschappen. We zijn getuigen van Hemisync: een opmerkelijk proces met gelyuidsgolven dat indrukwekkende invloeden heeft op de stadia van bewustzijn. Met behulp van dit door Monroe ontwikkelde programma blijken personen tot reizen door ruimte en tijd in staat. Door de hierdoor verkregen gegevens vanuit wetenschappelijk gezichtspunt te benaderen en beschrijven, wordt een levendig beeld geschetst van de fascinerende wereld van ons bewustzijn. New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel:door-ervaringen? +31-(0)321-380558 Kunnen we ons lichaam verlaten? Wat is de relatie tussen de bijna Kunnen- fax: we in+31-(0)228-312081 de tijd achter- en vooruitgaan wanneer we ons buiten ons lichaam bevinden? Deze en andere vragen kunnenwww.fsf.nl nu worden beantwoord. email: info@fsf.nl website:

327

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 25.41. CODE: ASTR

TERUG NAAR DE STERREN Mogelijkheden van het Onwaarschijnlijke door Erich von Däniken Na zijn laatste reizen naar Moskou, Zuid-Amerika en Oost-Azië schreef Von Däniken dit tweede boek waarin hij zijn in Waren de goden kosmonauten zo explosief naar voren gebrachte these van het bezoek van vreemde kosmonauten aan onze planeet met nieuwe argumenten en nieuwe bronnen nogmaals tracht te bewijzen. Von Däniken heeft daarbij de nieuwste ontdekkingen der biologie en chirurgie betrokkken evenals de gedeeltelijk nog geheime ontdekkingen van de interstellaire ruimtevaart. De lezer zal zich verbazen dat vele in Waren de goden kosmonauten nog als utopie aangeduide mogelijkheden sinds het verschijnen van dit eerste boek in laboratoria al geverifieerd werden.

199

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 13.39. CODE: TNDS

ONDERWERELD De mysterieuze wortelen van onze beschaving door Graham Hancock Na het smelten van de ijskappen verdwenen grote delen van de wereld onder water. Volgens Graham Hancock kan het niet anders dan dat daarbij ook menselijke nederzettingen onder de zeespiegel kwamen te liggen. Onderwereld is een boeiend feitelijk en intellectueel reisverslag van Hancocks onderzoek naar oeroude cultuuroverblijfselen onder water. Zijn wereldwijde speurtocht bestond uit vele duikexpedities en studie van oude geschriften en mythologie. Hierbij deed hij spectaculaire ontdekkingen. Zo stuitte hij op ruïnes in de Golf van Bengalen en de Arabische Zee. Graham. Hancock komt met harde bewijzen en intrigerende conclusies over de beschavingen die door het rijzen van de zeespiegel verdwenen. Dit boek is minstens zo opzienbarend als zijn bestseller Het ontstaan en bet einde van alles.

304 64

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 29.90. CODE: ONDW

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:32

Pagina 65

DIVERSE

BOEKEN

WAREN DE GODEN KOSMONAUTEN? Onopgeloste raadsels uit het verleden door Erich von Däniken In een boeiend relaas toont Von Däniken aan dat de aarde in het verre verleden bezoek uit de ruimte gehad heeft en dat deze kosmonauten verschillende culturen sterk beïnvloed hebben. Er zijn nog sporen van lanceerplaatsen; Er zijn afbeeldingen in grotten en op stenen tafels; Er zijn mythen en sagen over deze 'goden', en hun afstammelingen, de halfgoden, enzovoort. Er zijn beschrijvingen in de bijbel (o.a. Ezechiël I en waar sprake is van Mozes' Ark des Verbonds), in de Mahabharata en in het Gilgamesh epos. Er zijn gebouwen of ruïnes, waarvan de bouw alleen maar mogelijk was als deze 'primitieve culturen' over andere hulpmiddelen dan alleen maar bijlen, hamers, touwen en mankracht beschikten, en er zijn sporen die er op wijzen dat al eerder atoomexplosies op aarde hebben plaatsgehad. Er zijn duizenden jaren oude zeekaarten, waar niet alleen Amerika maar ook de bergen van de Zuidpool onder de ijskap op staan.

221 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 13.39. CODE: WDGK

ATLANTIS EN HAAR BESCHAVING door Shirley Andrews Het legendarische Atlantis, de gouden beschaving, die eeuwen geleden in de duistere diepten van de oceaan is verdwenen... slechts weinigen weten de waarheid over Atlantis, zijn op de hoogte van het geologische en metafysische bewijsmateriaal dat het aannemelijk maakt dat het echt heeft bestaan. Wat zijn geleerden door opgravingen te weten gekomen over de samenleving en de geschiedenis van Atlantis? Wat weten we van mystiek en religie, kunst en architectuur en van de stand van wetenschap, techniek en geneeskunde op het verdwenen continent? Hebben de Atlanteanen, gezien datgene waartoe ze in staat waren, wellicht hulp gehad van buitenaardse wezens? Atlantis en haar beschaving biedt een fascinerende en nieuwe kijk op dit legendarische continent. Op veel plaatsen heeft de auteur zelf onderzoek verricht. De resultaten van haar onderzoek combineert zij met het werk van vele andere auteurs op dit terrein van Plato tot Edgar Cayce, klassieke en moderne geleerden, wetenschappers en gerespecteerde visionairen. De overlevenden van Atlantis hebben hun sporen nagelaten in vele culturen... en hun afstammelingen zijn in deze tijd op aarde. Atlantis heeft ons veel te zeggen, juist nu, nu we op de drempel staan van een nieuwe tijd van vrede en verlichting.

260 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 22.46. CODE: AEHB

PIRAMIDEKRACHTEN Energie voor meditatie, gezondheid, tuinieren en het drogen en bewaren van levensmiddelen door Norman H. Stark Het energievermogen van de piramide kan heel wat doen voor ons welzijn. Meditatie bijvoorbeeld is iets waar veel mensen binnen de piramide makkelijker toe komen dan erbuiten. Water of aluminium kan worden opgeladen; water krijgt dan zowel medische als kosmische waarde, opgeladen aluminium kan voor diverse huishoudelijke doeleinden worden gebruikt.Als kas levert de piramide prachtige en smakelijke resultaten, en voor het drogen, bewaren en opslaan van levensmiddelen is de piramide eveneens uitermate geschikt.Dit praktische piramideboek beschrijft uitgebreid hoe je piramides voor je kunt laten werken. Het geeft nauwkeurige instructies om zelf een piramide te bouwen. Naar het voorbeeld kan deze groot of klein, voor gebruik binnen- of buitenshuis worden vervaardigd.

136 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 13.39. CODE: PIRK

BUITENAARDSE BESCHAVING De Planeet Iarga door Stefan Denaerde Stefan Denaerde beschrijft een ontmoeting met mensachtige wezens van een planeet Iarga buiten ons zonnestelsel. Hij is met zijn boot in de Zeeuwse wateren op een onderwater liggende UFO (vliegende schotel) gestoten en komt naar aanleiding hiervan met de bemanning in contact. In de `schotel' wordt hij via computers en door middel van films op de hoogte gebracht van hun leefwijze, de sociale structuur van hun planeet New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel:Das +31-(0)321-380558 fax: +31-(0)228-312081 en de stand van hun techniek. Fascinerende tekeningen, door Rudolf volgens aanwijzingen van- de auteur vervaardigd, illustreren dit tot in details. email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl

217

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 6.81. CODE: BBPI

VITAAL DOOR HET LEVEN Genees jezelf van allergien, ziektes en spijsverteringsmoeilijkheden door Patrick Geryl Juiste voedselcombinaties zorgen voor maximale opname van vitamines en mineralen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat je, dankzij het hierin beschreven voedselpatroon, binnen enkele dagen aan vitaliteit zult winnen. Bij een groot aantal ziektes zal de genezing op gang komen en zelfs volledig zijn. Ziektes worden hoofdzakelijk veroorzaakt door verkeerde eetgewoontes; reden te meer om vandaag nog je dieet te herzien!

232 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 13.90. CODE: VDHL

KERN VAN DE KORAN INNAHU AL-KUR'AN KARIM Vertaling en uitleg van de meest wezenlijke passages uit het heilige boek van de Islam door T. Cleary De niet-moslim in de westerse wereld wordt in toenemende mate geconfronteerd met de Islam en met alles wat daarmee verbonden is. De gedachtenwereld en de gebruiken van de moslim zijn echter de meesten van ons onbekend. Lezing van de koran zou kunnen bijdragen tot een beter begrip van de Islam en het geloofsgoed van de moslim en kan vooroordelen helpen wegnemen. In De kern van de koran wordt een keuze van teksten uit de koran voor de niet-moslim toegankelijk gemaakt. De opgenomen teksten vertegenwoordigen de 'zes doeleinden' van het heilige boek: kennis van Allah, kennis van de weg die tot Allah leidt en vier afgeleiden hiervan. Op deze wijze wordt de lezer ingewijd in de wijsheid, schoonheid en verhevenheid van de koran. De teksten zijn bedoeld om hardop te worden voorgedragen, een geestelijke oefening die met diepe aandacht dient te worden verricht. De kern van de koran vormt een complete inleiding tot een van de boeiendste en meest omvattende boeken uit de geschiedenis, die ook in de westerse wereld een bijdrage zou kunnen leveren tot een harmonieuzer samenspel van geloof en rede.

228 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 14.90 CODE: KVDK

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER

65


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:32

Pagina 66

DIVERSE

DE ZESDE MEI

BOEKEN

door Tomas Ross Op de late namiddag van maandag 6 mei 2002, nog geen twee weken voor de landelijke verkiezingen, wordt aanstormend politicus Pim Fortuyn dodelijk getroffen door vijf kogels. In de chaos weet zijn vermoedelijke dader aanvankelijk te ontkomen, maar nog geen tien minuten later wordt hij alsnog gearresteerd. Zijn naam is Volkert van der Graaf en hij zwijgt maandenlang in de Amsterdamse Bijlmerbajes.Vier maanden voor de dood van Fortuyn werd een jonge vrouw vrijgelaten uit de Bijlmerbajes. Anke Luyten heeft drie jaar celstraf uitgezeten voor haar betrokkenheid bij de moord op een nertsenfokker in Zeeuws-Vlaanderen. Ze heeft spijt betuigd en walgt van haar verleden. Een maand later wordt ze echter gebeld door een oudere man, die haar vraagt contact op te nemen met de vroegere actievoerders. Onder hen Volkert van der G., die verdacht zou worden van een andere moord, op een milieu-inspecteur.Niet veel later herkent de persfotograaf Jom de Booy tijdens een reportage over het 'fenomeen' Fortuyn tot zijn verbazing een jonge vrouw, die met enkele actievoerders die politicus met taarten besmeurt. Beiden zijn ooggetuigen van de moord op Fortuyn, die zesde mei 2002. Beiden kennen het antwoord op de vragen naar het hoe en waarom. Beiden zullen noodgedwongen zwijgen. Tomas Ross gaat in dit nieuwe boek in op de raadsels die de dood van Fortuyn omgeven en vertelt buitengewoon spannend en overtuigend over de achtergronden, de details en de motivatie van de personen die erbij waren betrokken. Een must voor iedere thrillerlezer en iedere politiek geïnteresseerde.

296

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 18.90. CODE: DZM

VOEDSEL DER GODEN De zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der Kennis door Terence Mckenna In Voedsel der Goden beschrijft Terence McKenna hoe de mens vanaf de prehistorie gebruik heeft gemaakt van drugs. Psychoactieve planten hebben bijgedragen aan het ontstaan van het bewustzijn, spiritualiteit en taal. Door plantaardige drugs te gebruiken kon de mens ook de verbondenheid met de natuur handhaven. Naarmate echter de beschaving voortschreed, werd het nemen van psychoactive middelen steeds strenger verboden. Volgens McKenna zijn de existentiële mens en de huidige wereldproblematiek het resultaat hiervan. We hebben de natuur illegaal verklaard, terwijl we er zelf deel van uitmaken! McKenna schetst in dit boek een heel ander beeld van drugs dan wat we meestal te zien krijgen. Hij laat zien waar de angst voor drugs vandaan komt, en legt de politieke patronen bloot die achter de algemene opvattingen over drugs schuilgaan. Volgens McKenna is het gebruik van bewustzijnsverruimend drug een bedreiging voor de gevestigde orde.

344

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 20.90. CODE: VDG

OP ZOEK NAAR SHAMBHALA Een mythisch Koninkrijk achter de Himalaya door Edwin Bernbaum Eeuwenlang geloofden de bewoners van Tibet en Mongolie in het bestaan van Shambhala, een mythisch koninkrijk gelegen in de afgelegen bergen van de Himalaya in Centraal-Azie. Daar, aldus de overlevering, bewaken een aantal verlichte vorsten de hoogste wijsheid voor de tijd dat alle spirituele waarden in de uiterlijke wereld teloor zijn gegaan in oorlog en vernietiging. Op dat moment, overeenkomstig de legende, zal er een grote koning herrijzen uit zijn heiligdom en de kwade krachten vernietigen om een gouden nieuwe tijd definitief te vestigen. Aan de hand van Tibetaanse en Sanskriet-teksten, interviews met Lama's in Nepal en India, en op basis van zij eigen ervaringen in de Himalaya geeft Edwin Bernbaum een gedetalilleerde kijk op deze intrigerende legende. Hij onderzoekt daarbij zowel de geschiedenis en de religie uit de regio evenals de symbolische betekenis van Shambhala.

272

PAGES.

PAPERBACK. EURO 24.90. CODE: OZNS

ENUMA ELISJ Het babylonische scheppingsverhaal door Selma Schepel New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 Enuma elisj is het centrale liturgische gedicht uit de Babylonische godsdienst. Het werd op nieuwjaar voorgedragen tijdens het grote jaarfeest rond website:van www.fsf.nl de god Marduk, waarbij alle email: goden uitinfo@fsf.nl het land ter verheerlijking Marduk vergaderd waren. Enuma elisj wordt ook wel het Babyulonische scheppingspos genoemd, omdat erin beschreven staat hoe Marduk hemel en aarde creeert en de mensheid schept. Het is rond 1100 v.C. opgeschreven, in spijkerschrift op kleitabletten, maar de verhalen die eraan ten grondslag liggen zijn veel ouder. Ook vele van die oudere teksten, dei net als Enuma elisj nog niet eerder in het Nederlands werden uitgegeven, staan vertaald in dit boek. Ze werpen licht op tal van passages uit de Bijbel en de Koran, die veel laten uit dezelfde bronnen geput hebben.De drie patriarchale godsdiensten en talloze westerse religieuze randverschijnselen als tarot en astrologie hebben stevige wortels in de antieke culturen van fhet Nabije Oosten. Babylonische godsbeelden, mythen en verhalen zijn levend gebleven en verweven geraakt met wat nu jodendom, christendom, islam en modern paganisme heet.Enuma elisj belicht helder een schakel in de ketting die oerbeelden en -begrippen verbindt met het gedachtegoed van de hedendaagse religies.

259 PAGINA’S. HARDCOVER. EURO 22.50. CODE: ENUM

DE MINERAALTHERAPIE VAN DR.SCHÜSSLER Zelfgenezing en levenskracht door Dr. Günter Harnisch De mineraaltherapie van Dr.Schüssler werkt met sporen-elementen die in het organisme van planten, dieren en mensen in uiterst geringe hoeveelheden voorkomen. De hier beschreven methoden zijn buitengewoon heilzaam en eenvoudig toe te passen. Door het uitgebreide alfabetische register van deze mineralen en hun werking vormt dit boek een praktische gids voor zelf-hulp.

175

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 14.90.

CODE :

DMVS

ALS DE DOKTER HET OOK NIET MEER WEET door Jennie Bovenstaande titel is bedoeld als een uitdaging. De schrijfster, tevens oud-yogalerares, heeft haar leerlingen steeds gewezen op het belang van vertrouwen in de arts. Toch blijkt vaak - vooral bij psycho-somatische klachten - dat ook de arts op een punt komt, waar hij de patiënt moet wijzen op de eigen verantwoordelijkheid inzake de gezondheid. Dit boek wil een handreiking zijn om met behulp van oefeningen op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau weer in balans te komen.

79 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 11.90. CODE: ADNM

66

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 67

DIVERSE

BOEKEN

GEHEIM EGYPTE door P. Brunton Als er één boek is waar de vermaarde journalist en schrijver, wijlen Paul Brunton, zijn internationale bekendheid aan te danken heeft, dan is het Geheim Egypte, één van de, op z'n minst, tien beroemde boeken die hij heeft geschreven. In Geheim Egypte leidt de schrijver ons binnen in een wereld van magie, mystiek en wonderbaarlijke avonturen, waarmee hij destijds op zijn vele reizen in aanraking kwam. De nacht die hij doorbrengt in de Koningskamer van de Grote Pyramide en zijn verslag daarvan, is tegelijk huiveringwekkend en inspirerend. De vele ontmoetingen met bijzondere mensen en hun wereld die zij vertegenwoordigen, doen de lezer beseffen dat er `meer is tussen hemel en aarde' dan de dagelijkse `werkelijkheid'. De beschrijving van zijn ontmoeting met een EgyptischeAdept, en diens waarschuwing welke gevaren het openen van de oude Egyptische graven voor de wereld met zich meebrengt, heeft ook voor nu anno 1996 nog een boodschap. Heel boeiend is het te lezen welk een macht dezeAdept bezit en de enorme zedelijke kracht die hij uitstraalt. Geschreven in een tijd waarin nog geen jumbo jets met horden toeristen de oudheden en heilige plaatsen op de wereld aandeden, blijft dit unieke verslag op een eenzame hoogte staan naast de vele hedendaagse reisverslagen van de moderne reiziger en onderzoeker.

327 PAGES. PAPERBACK. EURO 6.81. CODE: GEHE

MYSTERIESCHOLEN Van het oude Egypte via het Oerchristendom tot de rozenkruisers in deze tijd door C. Bersee-van den Berg Mysteriescholen zijn de bakens in de tijd die het esoterische gedachtegoed door de eeuwen heen levend houden. De inwijdelingen worden getransformeerd doordat zij zich verbinden met een leer van een school/traditie en daarbij alles aan bezit en vast omlijnde denkbeelden opgaven. Doel van een school is altijd haar leerlingen toegang te verschaffen tot de wereld van de geest en hun behulpzaam te zijn op de weg der mysteriën. In dit boek worden na een uitvoerig intro over de psychologie van de mysterieleerling, de mysterieweg, inwijding en beproeving in zeven hoofdstromingen belicht: Egypte, De school van Pythagoras in Zuid-Italië, Sokrates en Plato, Het oerchristendom als mysterieschool, De gnostieke mysteriescholen, De katharen en De rozenkruisers.

320 PAGES. PAPERBACK. EURO 27.00. CODE: MYSS

SAMENZWERING SAMENSPEL Naar spiritueel wereldburgerschap door Lisinka Ulatowska Een meeslepend spiritueel avontuur gebaseerd op de werkelijkheid over een geniepige samenzwering die ons allen onderuit haalt zonder dat we het in de gaten hebben. Een team Wereldburgers werkzaam bij de VN zet zich met hart en ziel in om dit complot te verijdelen. Terwijl zij gebruik maken van hun inzichten op spiritueel, psychologisch, politiek en economisch gebied, raken ze in situaties verwikkeld waarin ze persoonlijk geconfronteerd worden met hun eigen liefdesrelaties, angsten en onzekerheden. Zij maken hierbij zo'n intens bewustwordingsproces door dat ook de lezer deze inzichten kan gebruiken om zijn eigen kwaliteit van leven te verbeteren.Op een unieke wijze beschrijft de auteur hoe je als wereldburger mee kunt bouwen aan een wereldgemeenschap van eenheid in verscheidenheid.Een boek vol spanning, liefde en spirituele inzichten, dat tegelijkertijd interessante informatie geeft over de VN en op het gebied van wereldpolitiek en -economie. Een meeslepende roman met als rode draad de bewustwording van de wereldburger om te bouwen aan een wereldgemeenschap van eenheid in verscheidenheid.

438

PAGES.

PAPERBACK. EURO 22.50. CODE: SASA

ATLAS VAN DE MACHT Nico Schouten, Karel Glastra van Loon In dit supplement wordt een actueel overzicht van de machtigen van dit land gepresenteerd. Met een Top 10 van de allermachtigsten, een Top 5 van de machtige bedrijven. Met analyses naar aanleiding van verschuivingen in de lijst. Nieuwe biografiën en nieuwe bedrijfsprofielen.

48 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 9.10. CODE : AVDM New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 OPERATIE HOMERUS email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl Spioneren voor de BVD Onderzoeksburo Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV) Het beeld dat de meeste mensen van de massamedia hebben is, dat deze vrij en onafhankelijk opereren. Een krant heeft haar eigen karakter, maar de nieuwsgaring is altijd objectief. In De medialeugen wordt een totaal ander beeld geschetst, en wel door mensen die het kunnen weten. Journalisten van uiteenlopende nationaliteit en gezindheid beschrijven in verschillende bewoordingen soortgelijke verschijnselen. Zij verhalen over verboden onderwerpen, gecensureerd nieuws, gemarginaliseerde zienswijzen en weggemanoeuvreerde journalisten. Het geheel van hun bijdragen verschaft een frappante kijk achter de coulissen van de journalistiek. Door Colette Braeckman, Boudewijn Chorus, Ignace de Haes, Gérard de Selys, Jean-Luc Einaudi, Hans Krikke, Karin Lievens,Anne Maesschalk, Willem Oltmans, Ignacio Ramonet en Hans van der Loo (voorwoord).

168

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 13.60. CODE : MEDI

INWIJDING, PRIESTERES IN EGYPTE door Elisabeth Haich Dit is de geestelijke autobiografie van Elisabeth Haich (+1994). Voorheen leidde zij samen met Selvarajan Yesudian yoga-scholen in Zürich en Ponte Tresa en ze heeft verschillende boeken op haar naam staan.Elisabeth begint haar verhaal met haar jeugd in Hongarije, een saaie tijd waarin ze zich eenzaam en onbegrepen voelt.Ze krijft visioenen ove rhaar incarnatie als dochter van een Egyptische farao. Daarover gaat het grootste deel van dit boek. Ze heeft slechts één wens: Ingewijd worden als priesteres. Door de hogepriester Ptah Hotep wordt ze dan onderwezen in de Egyptische geheime leer over wiskunde, astrologie, filosofie, kosmologie en piramidebouw. Het is een weg van veel beproevingen. Ze ondergaat een soort karaktertraining en ten slotte wordt haar weg van zelfrealisatie bekroond met de inwijding in een piramide.Inwijding geeft veel informatie over het denken en leven van de oude Egyptenaren en een goed beeld van de wetten van karma en reïncarnatie. Het boek gaat in op de diepere achtergronden van het menselijk lot.

420 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 18.08. CODE: PIE

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER

67


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 68

BOEKEN WILLEM OL TMANS OLTMANS OORLOG - OVER HELDEN AN ANTIHELDEN door: Willem Oltmans De wereld zit midden in een rampzalige oorlog veroorzaakt door een cynische Amerikaanse buitenlandse politiek. Toch wordt de Verenigde Staten nog steeds als voorbeeld en vriend beschouwd in de Nederlandse media en onder een groot deel van de bevolking. Vaak roemt men dan de grote Amerikaanse presidenten als Kennedy of Roosevelt. In dit pamflet wordt hun heldenimago ontrafeld. Vervolgens komt de ontmaskering van de familie Bush aan de beurt. Willem Oltmans analyseert de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar als opmaat voor een steeds ernstiger wordende wereldcrisis. of the Peacock Angel to conquer the world. * The Peacock Angel will eventually rule the world as the Christ.

52 PAGES. PAMFFLET. EURO 8.50. CODE: OOHA

WELKOM THUIS, MAJESTEIT door Willem Oltmans Dit pamflet is het vervolg op Bon Voyage, Majesteit! (niet meer leverbaar), dat tot in de hoogste kringen veel stof deed opwaaien. Het kwam Oltmans onder andere op een visumweigering voor Indonesië te staan.

48

PAGINA’S.

PAMFLET. EURO 4.55. CODE : WTM

PERSONA NON GRATA door Willem Oltmans In Persona Non Grata belicht Oltmans zijn gevecht met de Staat der Nederlanden en hoe de Staat zijn carrière als journalist veertig jaar lang heeft belemmerd. Ondersteund door documenten weet Oltmans het onwaarschijnlijke aannemelijk te maken: BVD en Buitenlandse Zaken spaarden kosten noch moeite om Oltmans het leven zuur, en het werken onmogelijk te maken.

184

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 12.70.

CODE :

PNG

LIEGEN TEGEN BEATRIX door Willem Oltmans Oltmans heeft het "Gij zult niet liegen' hoog in het vaandel staan. Die opvatting deelt hij met niemand minder dan het Nederlandse staatshoofd, de Koningin. Opgevoed door dezelfde gouvernante groeiden zij op met dezelfde waarden. Maar tussen Oltmans en Beatrix staat een leger van politici, ambtenaren en bondsbestuurders die er andere visies op na houden. Zij liegen tegen Oltmans, tegen het electoraat, tegen elkaar, tegen de rechterlijke macht, en zij liegen tegen Beatrix. Oltmans noemt de leugenaars bij naam.

44

PAGINA’S.

PAMFLET. EURO 6.80. CODE : LTB

DE STAAT VAN BEDROG door Willem Oltmans Dit is het verslag van het gevecht tussen Willem Oltmans, journalist, versus de Staat der Nederlanden. Een ongelijke, maar niet onmogelijke strijd, want zoals hij in Persona Non Grata én voor de Haagse rechtbank wist aan te tonen heeft zijn opponent hem wel degelijk jarenlang het werken onmogelijk gemaakt. Oltmans zette die opponent in de beklaagdenbank en doet daarvan verslag in De Staat van bedrog. Met 74 bijlagen. De lezer kan originele rechtbankstukken en correspondentie inzien die normaliter ontoegankelijk zijn. Daarmee zet Oltmans de lezer op de stoel van de rechter, zodat deze zelf kan oordelen in de zaak die de gemoederen al zo lang bezighoudt.

271

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 14.75.

CODE :

DSVB

MIJN VRIENDIN BEATRIX New Frontier Magazine Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 door Willem -Oltmans Het levenspad van de journalist Oltmans heeft dat vanwebsite: Beatrix al www.fsf.nl vroeg voor het eerst gekruist. Op de middelbare school werden zij beiden email: info@fsf.nl begeleid door mejuffrouw Gertrude Büringh Boekhoudt. Zij beschouwden haar later allebei als een tweede moeder. Beiden gingen daarna hun eigen weg. De een werd koningin, de ander journalist. De een mag niet zeggen wat zij denkt, de ander moet juist onthullen en informeren. Het leverde de nodige problemen en confrontaties op. De speciale verwantschap bleef bestaan. Mijn vriendin Beatrix laat kanten van de huidige majesteit zien die vele mensen niet kennen van de vrouw die de hoogste positie in het koninkrijk bekleedt. Positieve en negatieve: de koningin als schoolgaand kind, als puber die worstelt met haar "van God gegeven opdracht", en als echtgenote. Ook zien we haar achter de schermen aan het werk als koningin: hoe ze een handtekening zette om Klaas de Jonge uit de nesten te helpen, op bezoek bij Suharto, en in het proces dat Oltmans voert tegen de staat.

64 PAGES. PAPERBACK. EURO 6.90 • £ 4.90.

CODE:

HSOM

IN HET LAND DER BLINDEN door: Willem Oltmans Willem Oltmans heeft meer dan veertig jaar gestreden tegen de maatregelen die de Staat der Nederlanden heeft genomen om hem als journalist de mond te snoeren. Zijn andere mening over het dekolonisatiebeleid van Nederland jegens Indonesië werd hem in de jaren vijftig en zestig door de overheid zeer kwalijk genomen.De Nederlandse Staat vond de onafhankelijkheid van voormalig Nederlands Indië maar niks en mensen die dat wel een positieve ontwikkeling vonden werden verketterd. Willem Oltmans heeft zich hier niet bij neergelegd en is stug doorgegaan met zijn journalistieke werk. Niet meer vanuit Nederland maar vanuit de Verenigde Staten. Overal, en tot op de dag van vandaag, bleef en blijft de Nederlandse Staat haar sabotage jegens Oltmans uitoefenen. Negen jaar geleden is Oltmans begonnen aan een juridische procedure tegen de Staat der Nederlanden om genoegdoening te eisen voor de schade die hij door de overheidssabotage al die jaren heeft ondervonden. Dit jaar is aan de procedure een einde gekomen door de uitspraak van de arbitragerechter. Willem Oltmans werd volledig in het gelijk gesteld en de overheid werd verplicht de geleden schade te vergoeden. Willem Oltmans beschrijft in In het land der blinden en in het hierop volgende boek Is eenoog koning, wat de visie was die hem in de problemen bracht met de Nederlandse overheid en de internationale inlichtingendiensten. En vooral wat regeringen zijn en hoe de inlichtingendiensten werken. In het land der blinden vertelt Oltmans' verhaal van 1956 tot 1980. Natuurlijk zullen Soekarno, Fidel Castro, Che Guevara en Lumumba de revue passeren. Maar ook prins Bernhard en Luns, JFK en Nixon. En natuurlijk wordt uitgelegd wat invisible government, Secret Team en Raad van generaals zijn. En wat Blowtorch Bob, de Mohrenschildt, Verrips, Dimitrov en Keijer in Oltmans' leven deden ...

200 PAGES. PAPERBACK. EURO 15.90. CODE: HLDB 68

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 69

DIVERSE

BOEKEN

EGYPTISCHE KOSMOLOGIE door M. Gadalla De auteur van deze boeiende uiteenzetting over de Egyptische kosmologie, die zelf Egyptenaar is, betreurt het dat de oude Egyptische cultuur in essentiële opzichten onbegrepen is gebleven. Hij besteedt in zijn boek dan ook veel aandacht aan het ophelderen van bepaalde ontbrekende schakels. Thema's als het ontstaan van het universum, de functie van de mythologie, de verschillende goden en heilige dieren en de Egyptische numerologie en astrologie komen daarbij aan bod. Zo ontstaat het beeld van een denkwereld waarin het geestelijke en het materiële voortdurend met elkaar in interactie zijn.Egyptische kosmologie geeft de lezer, naast een taaloverzicht van de oude Egyptische denk- en leefwijze, opnieuw begrip voor het feit dat deze oude cultuur gedurende millennia ongeschonden kon blijven voortbestaan.Nuchter en helder beschrijft de auteur de - voor velen hermetische - Egyptische ideeënwereld. Daardoor kunnen we tot een bijstelling komen van onze huidige, vaak eenzijdige zienswijze, een inzicht dat volgens de auteur een investering in onze eigen toekomst is, want Egypte is de 'geschiedenis van de toekomst'.

162 PAGES. PAPERBACK. EURO 13.39. CODE: EGYK

GEHEIMZINNIGE GRAANCIRKELS Wetenschappelijk Onderzoek en Mysterieuze verhalen door Dr. Eltjo Haselhoff De mysterieuze verschijning van graancirkels in akkers en velden over de gehele wereld, krijgt steeds meer publieke aandacht. Waar komen deze reusachtige en vaak prachtig vormgegeven afdrukken vandaan? Hoe worden ze zo snel en zo precies gemaakt? Soms wordt simpelweg aangenomen dat graancirkels het werk zijn van grappenmakers. Maar er zijn meer en meer ooggetuigen die beweren dat graancirkels worden gemaakt door heldere, lichtgevende objecten die boven de velden zweven, waarna in een paar seconden een graancirkel ontstaat. Deze vreemde lichtob-jecten zijn inmiddels ook gefilmd. In dit rijk geïllustreerde boek onderzoekt Eltjo Hasel-hoff de vreemde afwijkingen aan de gewassen waarin graancirkels ontstaan. Ook bespreekt hij tal van andere mysterieuze eigenschappen van het graancirkel-fenomeen, die nog totaal onbekend zijn bij het grote publiek. Haselhoff voert geen propaganda, maar onderzoekt de graancirkels met een nuchtere, wetenschappelijke kijk. Zijn onderzoek wijst uit dat de ooggetuigen die zeiden dat graancirkels ontstaan in slechts een paar seconden, wel eens heel goed de waarheid kunnen spreken...

176 PAGES. PAPERBACK. EURO 15.95. CODE: GGWO

DE GEOMETRIE VAN DE SCHEPPING (DEEL 1) Een herinnering aan ons verre verleden door Drunvalo Melchizedek Dit adembenemende boek vertelt Drunvalo's zoektocht naar de ontwikkeling van de mens, die mogelijk van buitenaardse afkomst is. Hij leidt ons door oude beschavingen heen naar het heden en geeft ons een duidelijk inzicht in het bewustzijnsniveau waar we ons nu in bevinden. Bovendien leert hij ons wat nodig is voor een soepele overgang naar het volgende niveau. Het boek is verweven met de laatste inzichten in de heilige geometrie van geluid, licht en muziek, de nieuwste wetenswaardigheden over de graancirkels, leringen uit de Egyptische rechteroog van Horus esoterische school, nieuwe technologieën zoals zero point en veranderingen in het magnetische veld van deAarde. Tevens werpt Drunvalo een licht op bijzonder geheime regeringsprojecten als het Philadelphia- en het Montauk experiment. Op een miraculeuze wijze beïnvloedt dit boek uw eenheidsbeleving.

284 PAGES. PAPERBACK. EURO 20.90. CODE: GVDS

DE GEOMETRIE VAN DE SCHEPPING (DEEL 2) door Drunvalo Melchizedek Het heilige Geometrie van de Schepping patroon, de primaire geometrische generator van elke fysieke vorm, wordt in dit tweede deel nog verder en dieper uitgewerkt. Van de piramides en mysteries van Egypte tot het nieuwe ras van de Indigo kinderen. Drunvalo presnteert de heilige Geometrie van de Realiteit en de subtiele energieën die onze wereld vormen. In dit tweede deel, deelt Druvanlo voor de eerste keer ooit, de instructies voor de Mer-Ka-Ba meditatie. Deze meditatie is de sleutel tot de volgende dimensie. Andere onderwerpen die in deel twee aan bod komen zijn: Het Ontvouwen van het Derde Informatie Systeem; de Mysteries van Wederopstanding; Egyptische New Frontier Magazine - Adventures Unlimited - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 tantra, Seksuele Energy en het Orgasme; Het gebruikEurope van de Mer-Ka-Ba; De Siddhi's of Psychische krachten; Toeval, Gedachte en Manifestatie; Leven met je Hogere Zelf; Het Lucifer Experiment en de Creatie van Dualiteit; email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl Overleven in de Vierde Dimensie; de Nieuwe Kinderen. Omhels de ontwikkelde visie en het begrip dat Drunvalo aanbiedt aan de wereld. Het wemelt van toeval, wonderen floreren en verbazingwekkende verhalen over ontrafelde mysteries ontstaan als de auteur deAloude Geheimen van de Geometrie van de Schepping onderzoekt.

328 PAGES. PAPERBACK. EURO 20.90. CODE: GVDS2

DOELWIT AARDE door Duncan Steel In Doelwit aarde onderzoekt astronoom Duncan Steel de bedreiging van de aarde door kometen en meteorieten die op ramkoers liggen. Steel beschrijft de kosmische omgeving van de aarde. De baan van onze planeet loopt dwars door gordels van ruimtepuin. Ook zijn er kometen die de aarde steeds op een haar na missen en hun baan iedere keer iets verleggen. Duncan Steel toont aan dat alle planeten in ons zonnestelsel pokdalig zijn door de vele inslagen.Als we door aardlagen heenkijken zijn ook op de aarde verschillende grote kraters terug te vinden. Een inslag is dus geen bijzonder verschijnsel. Steel gaat uitgebreid in op verschillende soorten neerslag op aarde: van brokken ruimteijs, zogenoemde 'vallende sterren', kleine meteorieten, tot enorme rotsblokken die grote schade aanrichten. Ook reconstrueert hij de enorme inslag die 65 miljoen jaar geleden leidde tot klimaatveranderingen waardoor de dinosaurussen uitstierven.

160

PAGES.

HARDCOVER. EURO 22.50. CODE: DWA

HET BERNINI MYSTERIE door Dan Brown Na een aanslag wordt professor Robert Langdon naar CERN gehaald om een mysterieus symbool te duiden. Hij legt verband met de Illuminati... de machtigste terreurbeweging uit de geschiedenis. Maar die bestaat allang niet meer. Of toch? Dan blijkt er een tijdbom in het Vaticaan verborgen te zijn, net nu de kerkleiders een nieuwe paus kiezen. Langdon onderneemt een race tegen de klok. Hij volgt een eeuwenoud spoor door Rome, langs verzegelde crypten, gevaarlijke catacomben en verlaten kerken. Zijn doel: de verloren gewaande plek die de enige kans op redding van het Vaticaan bevat...

461 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.90. CODE: HBM

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER

69


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 70

DIVERSE

BOEKEN

DE MEDIALEUGEN door Diverse auteurs Het beeld dat de meeste mensen van de massamedia hebben is, dat deze vrij en onafhankelijk opereren. Een krant heeft haar eigen karakter, maar de nieuwsgaring is altijd objectief.In De medialeugen wordt een totaal ander beeld geschetst, en wel door mensen die het kunnen weten. Journalisten van uiteenlopende nationaliteit en gezindheid beschrijven in verschillende bewoordingen soortgelijke verschijnselen.Zij verhalen over verboden onderwerpen, gecensureerd nieuws, gemarginaliseerde zienswijzen en weggemanoeuvreerde journalisten.Het geheel van hun bijdragen verschaft een frappante kijk achter de coulissen van de journalistiek.Door Colette Braeckman, Boudewijn Chorus, Ignace de Haes, Gérard de Selys, Jean-Luc Einaudi, Hans Krikke, Karin Lievens, Anne Maesschalk, Willem Oltmans, Ignacio Ramonet en Hans van der Loo (voorwoord).

168

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 13.60. CODE : MEDI

LABYRINTEN door Marion en Werner Kustenmacher Dit boek bevat een verbluffende verscheidenheid aan labyrinten uit alle tijden en uit alle culturen. Er worden 70 labyrinten beschreven, waaronder de mythische labyrinten van de Minotauros en van de stad Jericho, de middeleeuwse vloerlabyrinten in de Franse kathedralen (Chartres) en moderne tuinlabyrinten in kasteelparken. Met een uitgebreide beschrijving van de historische achtergronden en met toepasselijke citaten van bekende schrijvers. Maar op de eerste plaats is het een praktijkboek waarin de auteurs talrijke tips geven om de labyrinten zelf te ervaren door ze te onderzoeken, ze in te kleuren, ze na te tekenen, ze vorm te geven door middel van zand, stenen of bloemen, ze te lopen of te dansen en als uitgangspunt voor meditaties. Het boek is geschikt voor iedereen die op zoek is naar nieuwe wegen uit de doolhof van het leven.

160 PAGES. PAPERBACK. EURO 13.90. CODE: LABY

GAIA, DE GENEZING VAN DE AARDE. door James Lovelock Wetenschapper James Lovelock doet in Gaia; de genezing van de Aarde onderzoek naar onze aarde als planeet op middelbare leeftijd. En net als ieder ander organisme van die leeftijd heeft Gaia soms harde klappen gekregen. Tot nu toe is ze er altijd weer bovenop gekomen. Maar hoelang kan Gaia de verwoestende effecten van overbevolking nog aan? Wat is haar prognose? Zal ze het overleven? Zal de mensheid het overleven? In deze uitgave formuleert James Lovelock opnieuw zijn Gaia-theorie - het idee van de Aarde als levend wezen - die hij eerder heeft ontwikkeld. Hij draagt nieuw bewijsmateriaal aan uit eigen onderzoek en dat van andere collega's, wat zijn oorspronkelijk werk ondersteunt. De uitdaging waar Gaia mee wordt geconfronteerd, worden onderzocht met dezelfde originaliteit, intelectuele kracht en wetenschappelijke strengheid als die waarmee James Lovelock tot nog toe zoveel lof heeft geoogst. Indrukwekkende illustraties scheppen een beeld dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat van de anatomie en fysiologie van Gaia en de ziekten die haar bedreigen. Dit boek is een must voor iedereen die het welzijn van de Aarde en het leven daarop ter harte gaat. In de wetenschappelijke wereld heeft het alom erkenning gekregen en het is verplichte literatuur voor milieustudenten.

192 PAGES. PAPERBACK. EURO 22.90. CODE: GAIA

DE SCHADUW VAN DE STER, ZIONISME EN ANTIZIONISME door P. Edel De schaduw van de ster analyseert op kritische wijze de geschiedenis van het zionisme, van de oorsprong tot de betekenis van deze nationalistische beweging vandaag. Een eeuw geleden gaf Theodor Herzl met zijn geschrift De Joodse Staat - de stoot tot de zionistische beweging. Herzl en andere zionisten van het eerste uur baseerden zich deels op een raciale vertaling van het judaïstische thema over de uitverkorenheid van het joodse volk. Toen de uitgangsstellingen eenmaal betrokken waren zorgde de onverbiddelijke logica van de geschiedenis voor de consequenties waarbij het doel, een Groot Israël. Vrijwel ieder middel heiligde. De optie voor een zuiver joodse of door joden overheerste staat in hetArabische Palestina, kon alleen maar leiden tot een soort koloniale situatie en ten slotte tot een militair treffen tussen de twee bevolkingsgroepen. Na de stichting van de staat Israël in 1948 bleef het zionisme vasthouden aan de uitverkorenheid van het joodse volk. Het richtte dit principe tegen de autochtone bevolking in Palestina. Zionistische milities verdreven grote aantallen Palestijnen naar vluchtelingenkarnpen.

New Frontier - Adventures +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 327 Magazine PAGES. PAPERBACK . EUnlimited URO 22.90.Europe CODE:- tel: SVDS email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl

GEVLEUGELDE PHARAO door Joan Grant

Sprookjesachtig en betoverend is het verhaal van de Egyptische prinses uit de eerste dynastie die later, tegelijk met haar broer, pharao wordt. Haar gave tot het ontvangen en doorgeven van boodschappen en ervaringen via dromen wordt in een tienjarige opleiding tot priesteres verder ontwikkeld. Na een symbolische nieuwe geboorte en zeven zware beproevingen die zij met haar mystieke krachten doorstaat, wordt zij een rechtvaardige en geliefde vorstin naast haar echtgenoot, zoals destijds gebruikelijk, haar broer. De auteur heeft veel studie van haar onderwerp gemaakt. Het eigenlijke levensverhaal van de prinses is dan ook tegelijkertijd een minutieus verslag van het geestelijke, religieuze en maatschappelijk leven. Een ongewoon boek, dat terugvoert naar een verdwenen samenleving.

296 PAGES. PAPERBACK. EURO 16.90. CODE: GEPH

STERKE VERHALEN Over moderne volksverhalen, nieuwe mythen, hedendaagse sagen & legenden door Patrick Bernauw Bernauws interesse voor het fenomeen van cle 'sterke verhalen werd gewekt toen de BRT in 1988 zijn hoorspel 'De man met de haak' uitzond. Groot was zijn verbazing toen hij na de uitzending verscheidene reacties mocht ontvangen van luisteraars die beweerden dat ze een paar van de door hem beschreven gebeurtenissen echt hadden beleefd. Met dit boek probeert Bernauw inzicht te verschaffen in de oorsprong en de betekenis van de sagen van deze tijd - zeg maar: het moderne volksverhaal. Bernauw geeft verscheidene sprekende voorbeelden van de manier waarop de kranten en de moderne massamedia aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van sterke verhalen. Bernauw beschrijft de rampzalige gevolgen die een sterk verhaal op de werkelijkheid kan uitoefenen en geeft aan waartoe de macht van de (volks)verbeelding en de 'opschorting van het ongeloof' zoal kunnen leiden. Zowel oude als moderne mythen zijn hierbij nooit ver weg, vandaar dat de auteur ook dieper ingaat op een thema als 'de vloek van de farao'. Van een aantal moderne sagen toont hij trouwens probleemloos aan dat zij veel te danken hebben aan eeuwenoude mythen.

175

70

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 12.00. CODE: SVER

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 71

DIVERSE

BOEKEN

MACHT EN TERREUR De wereld na 11 september door Noam Chomsky Dit boek is de transcriptie van mondelinge interviews van David Barsamian (van Boulder County Public Radio, een alternatieve Canadese radiozender) met de joods-Amerikaanse 'dissidente' intellectueel Noam Chomsky, die behalve bekend is om zijn boeken ook vaak op televisie politiek/maatschappij-kritisch commentaar levert. Vanaf 1984 hebben beiden regelmatig lange radiogesprekken gevoerd. Barsamian, die inmiddels werkt aan de uitbouw van een bibliotheek met cassettes van alle Chomsky-gesprekken, publiceerde deze bloemlezing van gesprekken uit de periode 1984-1991. De onderhavige uitgave is hierop gebaseerd. Onderwerpen die aan de orde komen, hebben vooral te maken met macht en machtsmisbruik en uiteraard met de 'roots' van Chomsky verwante items als Israël, de Holocaust en het anti-semitisme. Zware kost derhalve, zij het verhoudingsgewijs heel begrijpelijk besproken. De opzet is verder sober; illustraties ontbreken geheel. Gezien de vrij diepgravende, filosofische inslag van de - intellectueel overigens uitmuntende - gesprekken zal de lezerskring vermoedelijk beperkt zijn.

200 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 17.90. CODE: DIA

DE VERDORVEN DEMOCRATIE door Noam Chomsky De Golfoorlog heeft de illusoire waas over de 'ontspanning' na het einde van de Koude Oorlog voorgoed weggeblazen. We zijn terechtgekomen in een Nieuwe Wereldorde waar de Verenigde Staten haar militaire suprematie ten volle wil doen gelden. Maar dit geweldige militaire overwicht van de Verenigde Staten valt samen met het inluiden van een recessie, als gevolg van wedijver met de twee andere economische grootmachten: Japan en Duitsland. Volgens Chomsky zullen deze nieuwe onevenwichten leiden tot politiek en militair avonturisme, met mogelijk catastofale gevolgen. Hij komt met feiten en cijfers, en geeft ze in zo'n overrompelende hoeveelheid dat zijn betoog ronduit indrukwekkend wordt en ieders kijk op ‘democratie' ingrijpend zal wijzigen. Noam Chomsky is Amerika's meest vooraanstaande dissident. Hij is professor aan het Department of Linguistics and Philosophy van het Massachusetts Institute of Technology, Boston. Hij heeft talrijke boeken geschreven over taalkunde en internationale politiek.

232

PAGES. PAPERBACK.

EURO 17.90

CODE:

DVD

OVER IDEOLOGIE EN MACHT door Noam Chomsky De universiteit van Managua - Nicaragua nodigde in 1986 deAmerikaanse taalwetenschapper Noam Chomsky uit voor vijf lezingen over de internationale politiek van de VS. Zij werden gebundeld tot een boek: de ‘Managua-papers’. Centraal thema is ‘de vijfde vrijheid’. De vrijheid namelijk voor de VS om de Derde Wereld te roven en te plunderen. Hoe de VS deze vrijheid verdedigden (en verdedigen), dat maakt Chomsky duidelijk met een overvloed aan voorbeelden, vooral uit Indochina en Latijns-Amerika. Daarnaast bekijkt hij de VS-veiligheidspolitiek en de wapenwedloop. Een briljante beschrijving van de post-koloniale wereld.

179 PAGES. PAPERBACK. EURO 11.90 CODE: OIEM

MACHT EN TERREUR De wereld na 11 september door Noam Chomsky Macht en terreur laat het denken zien van Noam Chomsky, al meer dan veertig jaar een gedegen en spraakmakend politiek commentator. Chomsky plaatst de aanslagen van 11 september 2001 in de context van de Amerikaanse buitenlandse interventies na de Tweede Wereldoorlog: Vietnam, Midden-Amerika, het Midden-Oosten en elders. Het terrorisme van de zwakken tegen de machtigen kan volgens hem alleen verklaard worden vanuit de terreur van de machtigen tegen de zwakken. Als je kijkt naar het negeren van internationale verdragen en naar het leed dat de burgerbevolking wordt aangedaan, dan is er zijns inziens geen principieel verschil tussen de aanslagen van moslimextremisten en de oorlogspolitiek van Amerika zelf.

123 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 14.90. CODE: MENT New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 HET WARE GELAAT VAN UNCLE SAM email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl door Noam Chomsky

Dit boekje, dat zich vooral tot jongeren richt, is een briljante maar eenvoudige inleiding op het politieke denken van Chomsky. Het ontrafelt de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten vanaf de Tweede Wereldoorlog tot vandaag. Het toont helder, bijtend en gedocumenteerd de objectieven achter de mooipraterij van de opeenvolgende VS-regeringen: in Vietnam, in Oost- Europa, in Irak, in Latijns-Amerika... Als je de Verenigde Staten als de wereldwijde verdediger van de democratie beschouwt, zal veel van wat je in dit boek leest, ongeloofwaardig overkomen. Maar Chomsky is een wetenschapper, de feiten in dit boek zijn onloochenbaar en elk besluit wordt gestaafd met een massa bewijzen. In een gezondere wereld zouden de onverdroten inspanningen van Chomsky hem al lang de Nobelprijs voor de Vrede hebben opgeleverd in plaats van mensen zoals Henry Kissinger.

143 PAGES. PAPERBACK. EURO 10.90. CODE: WGUS

11 SEPTEMBER door Noam Chomsky Wereldbefaamd politiek activist, schrijver en hoogleraar Noam Chomsky gaf na de aanslagen van 11 september zijn reactie op de gebeurtenissen in een serie interviews per email.

119 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 12.90. CODE: ELFS

TIMELINE door Michael Crichton 'Het is de verwaandheid van iedere generatie dat het belang van geschiedenis terzijde wordt geschoven alsof ons huidige leven zo nieuw is, dat het verleden er niet langer toe doet. Wie dat gelooft, is gek.' - Michael Crichton Tijdlijn begint op de drempel van de 21e eeuw. De technologie heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt. De quantummechanica beheerst de wereld en de mogelijkheden lijken eindeloos. Zo reizen drie jonge historici naar de veertiende-eeuwse Dordogne, waar de Honderdjarige Oorlog woedt. Helaas blijkt al spoedig dat de moderne technologie nog niet perfect functioneert...

496 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 15.90. CODE: TILI

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER

71


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 72

DIVERSE

BOEKEN

BOEK DER ALCHEMIE door F. Melville Alchemie, bekend als de kunst van het goud maken, is in wezen een spirituele methode, met als doel de eenheid van het goddelijke principe in de mens met het goddelijke (god) in de kosmos te realiseren. Deze weg wordt vooral toegelicht en uitgewerkt met vele symbolieken en kleurrijke illustraties op gekleurde bladzijden. De auteur schetst de geschiedenis van de alchemie, van Hermes Trismegistos (3e eeuw) tot de genootschappen van de 20e eeuw. Met name Paracelsus en de Rozenkruisers krijgen aandacht. Er wordt uitvoerig ingegaan op ''Het Grote Werk'' (de weg naar de eenheid), waarin de zeven hemellichamen en de zeven 'chemische processen' een rol spelen. Hierbij blijkt dat het in de moderne alchemie niet enkel om het spirituele gaat: het bereiden van en werken met de zeven elixers heeft ook te maken met genezing en heling. Als regel een verantwoord boek. Achter sommige interpretaties en combinaties (zoals met yoga) kan men vraagtekens plaatsen, maar niettemin: een nuttig boek dat in kort bestek het noodzakelijke over de alchemie helder presenteert. Het biedt goede informatie, is a.h.w. een kleine encyclopedie over de alchemie. Bevat een woordenlijst, aanbevolen websites en een alfabetisch register.

128

PAGINA’S.

HARDCOVER. EURO 7.95.

CODE :

BDA

DE EEUWIGHEIDSMACHINE Een Semitische nomadenstam sleept een raadselachtig object door de Sinaï OThIQ IVMIN: Een Speurtocht door 32 eeuwen geschiedenis Johannes en Peter Fiebag Zo'n tweehonderd jaar geleden ontdekte een argeloze houthakker op Oak Island voor de kust van Canada een geheimzinnige schuilplaats, waarin een raadselachtig heilig voorwerp zou zijn bewaard: OThIQ IVMIN, de eeuwigheidsmachine, een buitenaards voorwerp dat 3200 jaar geleden naar de Aarde is gebracht en sindsdien de geschiedenis heeft beïnvloed. De schrijvers volgen het spoor van dit raadselachtig voorwerp terug in de tijd - een speurtocht die hen via de Ark des Verbonds voert naar de Tempel van Salomo, de Tempelridders, het mysterie van de Heilige Graal en de Amerika-expeditie die de schot Sir Henry Sinclair precies 600 jaar geleden ondernam. Zij komen uiteindelijk tot de slotsom dat de Israëlieten tijdens hun omzwervingen door de Sinaï een buitenaards voorwerp ter beschikking kregen gesteld, dat zij met manna voedden. Het voorwerp werd in de Ark des Verbonds vervoerd en belandde zo in de Tempel van Salomo. Na de verwoesting van Jeruzalem in 587 v. Chr. verdween het, om pas in 1127 na Chr. opnieuw ontdekt te worden door de Tempelridders, die het tweehonderd jaar lang als een onaantastbaar heilig voorwerp koesterden: de Heilige Graal. Van de Tempelridders voert het spoor naar Schotland en vandaar naar Oak Island: vermoedelijk bracht de als grondlegger van de Vrijmetselaars geldende Sir Henry Sinclair de eeuwigheidsmachine hier 'voor altijd' in veiligheid. een adembenemende speurtocht door de religie en geschiedenis.

372

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 23.90. CODE : DEM

ALIEN COMPLOT De geheime plannen van de Aliens: wat zij werkelijk willen en hoe ze het zullen bereiken Dr. David M. Jacobs Na vijftig jaar van controverse over UFO's en ontvoeringen door buitenaardse wezens geeft de bekende onderzoeker Dr. David M. Jacobs, vooraanstaand historicus van de Temple University te Philadelphia, de eerste op feiten gebaseerde verklaring voor het mysterie dat de wetenschap al tientallen jaren bezighoudt. In zijn schokkende en fascinerende boek "Alien Complot" zet hij uiteen waarom de buitenaardse bezoekers hier zijn en wat ze willen. Dr. Jacobs maakt duidelijk waarom zij hun bedoelingen altijd geheim hebben gehouden en hij onthult de beangstigende plannen die ze voor de Aarde en haar bewoners in petto hebben

240

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 19.90.

CODE :

ALCO

DE RELIGIE VAN DE KATHAREN Oorsprong en inwijding New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 door Jean Blum Gedurende de twaalfde en dertiende eeuw ontwikkelt zich in hetwww.fsf.nl zuiden van Frankrijk in een voor die tijd opmerkelijk tolerant spiritueel email: info@fsf.nl website:

klimaat de bloeiende kathaarse religie. Deze ontwikkeling is de Rooms-Katholieke Kerk een doorn in het oog. De Katharen worden door de Inquisitie vervolgd en in opeenvolgende kruistochten gemarteld en afgeslacht. Vandaag de dag lijkt hun geloof definitief in de vergetelheid te zijn weggezakt. Gepassioneerde onderzoekers hebben echter een aantal teksten gevonden die kenmerkend zijn voor de kathaarse filosofie en hebben zich toegelegd op de ontsluiting en verspreiding van hun gedachtegoed. Onder andere met behulp van de moderne kennis op het gebied van de psychologie definieert Jean Blum de grote principes van de kathaarse spiritualiteit. De kathaarse religie is met name gebaseerd op de gedachten dat er in ieder menselijk wezen een oorspronkelijk, transcendentaal bewustzijn bestaat. het doel van de kathaarse ascese is weer in verbinding te komen met het goddelijke, dankzij een innerlijk louteringsproces en meditatietechnieken. Ook reincarnatie maakt deel uit van hun gedachtegoed. De auteur onderzoekt het inwijdingskarakter van de kathaarse religie en beschrijft in detail de principes die door de 'zuiveren' werden gepredikt. Door de kracht van hun overtuiging waren ze bijvoorbeeld in staat op serene wijze de brandstapel tegemoet te gaan. De kathaarse religie blijft in die zin een van de meest bijzondere en prachtigste vormen van de spirituele Queeste.

172

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 14.90.

CODE :

RVDK

LOF DER LUIHEID Handboek voor onthaasting; Over een evenwichtiger gebruik van onze levensenergie door Prof. Dr. Peter Axt Wie wil niet gezond en fit oud worden? Maar dat kan alléén als we onze levensenergie niet te snel opgebruiken. De totale hoeveelheid levensenergie die een mens tot zijn beschikking heeft is beperkt. Door een druk, jachtig en overactief leven wordt die in korte tijd opgebruikt. Uit dit boek kunnen we leren om zuiniger om te gaan met onze levensenergie. Uit onderzoek blijkt dat het voor onze gezondheid beter is om af en toe lui te zijn, dat mensen die langer slapen ook langer leven, dat rust en ontspanning onze intelligentie bevorderen, en dat een wintervakantie in de zon levensverlengend werkt.Dit boek bevat nieuwe inzichten en praktische alternatieven over gezond oud worden, en geeft antwoord op de volgende vragen:• waarom luiheid op zijn tijd ons immuunsysteem versterkt;• waarom het beter is om niet vóór 7.20 uur op te staan; • waarom minder eten gezonder is;• waarom teveel sport of fitness averechts werkt;• waarom rust, ontspanning en zonlicht bevorderlijk zijn voor onze gezondheid.

180

72

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 14.50. CODE: LDL

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 73

DIVERSE

BOEKEN

DE TWAALFDE PLANEET Wanneer, waar en hoe astronauten van een andere planeet naar de Aarde kwamen en de Homo Sapiens schiepen Zecharia Sitchin In dit revolutionaire boek, resultaat van een dertigjarige studie, heeft Sitchin oeroude teksten, kosmologiën en pas ontdekte kaarten van ruimtevluchten naar de Aarde bijeen gebracht… om tot de schokkende conclusie te komen dat wij afstammelingen zijn van de Nefilim, een superieur ras op Mardoek, de twaalfde planeet. U leest in dit boek over oude geschriften in steen die aantonen waar, wanneer, hoe en waarom, astronauten van een andere planeet zich op Aarde vestigden, huwden met prehistorische vrouwen en aldus de Homo Sapiens, de denkende mens, schiepen. De Twaalfde Planeet levert de documentatie voor een nieuwe radicale theorie. Een boek dat zeker evenveel, zo niet meer, aandacht zal trekken als von Däniken's "Waren de Goden Kosmonauten". Eerste druk is in 1980 verschenen.

316

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 22,44.

CODE :

DTP3

AAN GENESIS VOORBIJ Zecharia Sitchin Ruimtevaart, genetische manipulatie, computertechnologie: allemaal hoogstandjes van de moderne wetenschap. Maar is het allemaal wel zo nieuw? Zecharia Sitchin denkt van niet en weet overtuigend aan te tonen dat heel oude culturen op aarde al een verbluffende wetenschappelijke kennis hadden. In feite is de hedendaagse technologie een 'herontdekking' van wat de Soemeriërs, oude Egyptenaren en andere vroege volken al wisten. Sitchin baseert zijn ontdekkingen op gegevens op Soemerische kleitabletten en in het bijbelboek Genesis. De Soemeriërs schrijven hun kennis toe aan buitenaardse voorouders, de Anunnaki, afkomstig van de planeet Nibiru. Deze planeet bevindt zich waarschijnlijk binnen ons zonnestelsel een tiende planeet dus, waar ook moderne sterrenkundigen naar op zoek zijn. Verder vindt Sitchin bewijs voor een oude ruimtebasis op Mars. Aan Genesis voorbij gaat verder dan alleen maar wetenschappelijke nieuwsgierigheid; het probeert diep door te dringen in de kern van het bestaan, de herkomst en bestemming van de mens. Een zeer onthullend relaas over waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.

364

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 19.50.

CODE :

AGV

DE ERFOPVOLGERS VAN DE GRAAL Door Laurence Gardner Was Jezus getrouwd en vader van een gezin? Wat is er dan van zijn kinderen geworden? Zijn er nog nazaten van hem in leven? De Schotse genealoog Laurence Gardner begint waar anderen eindigen en geeft een onthullend antwoord op deze controversiële vragen. In Erfopvolgers van de Graal geeft hij een gedetailleerd genealogisch overzicht van de nazaten van Jezus en zijn broer Jacobus en werpt een heel nieuw licht op het verhaal van de bijbel. vooral de raadselachtige figuren van Maria Magdalena en Jozef van Arimatea passeren de revue, maar ook de legenden van koning Arthur, de Heilige Graal en de Tempelridders komen in een heel ander daglicht te staan. Een uiterst knap genealogisch onderzoek, dat iedereen zal aanspreken die geïnteresseerd is in de vroege geschiedenis van de christelijke kerk en de tijd van de kruistochten.

528 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 24.50. CODE : EVDG

OORSPRONG VAN DE GRAALKONINGEN De ontbrekende schakel tussen de Nephilim en de eerste mens Door Laurence Gardner Het Oude Testament heeft lange tijd als enige historische bron voor de oorsprong van de mensheid gegolden, maar vrij onlangs is gebleken dat de Sumerische teksten in het Brits Museum, het Louvre, het Berlijnse Museum en de Universiteit van Yale veel ouder moeten zijn dan de eerste Israëlitische notities voor het boek Genesis. Zowel in Genesis als in oudere geschriften wordt gesproken over de Nephilim of Anunnaki, 'zij die nederdaalden'. Deze Nephilim waren van groot belang voor de ontwikkeling van de mensheid: zij voerden onderling oorlog, vernietigden een groot deel van de wereld, maar probeerden wat resteerde van de mensheid vervolgens te redden. De Nephilim hadden gemeenschap met menselijke vrouwen en hieruit ontstond tenslotte de Cro-Magnon mens, van wie de huidige mens op zijn beurt afstamt. De Nephilim stonden tevens aan het van de Sumerische monarchie,Europe zoals vastgelegd in de 'Sumerische koningslijst' (opgesteld New Frontier Magazine - begin Adventures Unlimited - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 omstreeks 2000 v. Chr.). Wie waren deze Nephilim? Alles wijst erop dat zij van een andere planeet afkomstig email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl waren en dat de gebeurtenissen in de Hof van Eden niets anders waren dan een conflict binnen de Nephilim, waarbij Adams eerste vrouw Lilith, de slang en de oermoeder van het Sangréal, een probleem vormde dat door de redacteuren van de bijbel goeddeels is weggemoffeld. Een overtuigend overzicht van de afstamming van de eerste mensen.

368

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 19.50.

CODE :

OVDG

ANDERE DIMENSIES, VOORBIJ TIJD EN RUIMTE door Rudi Klijnstra In dit boek worden dimensionale ervaringen beschreven die mensen hebben gehad met leylijnen, krachtplaatsen, graancirkels, engelen of lichtvoertuigen, en gehouden tegen het licht van oude beschavingen, sjamanisme, Atlantis en de toekomst van reizen met het lichtlichaam.

236 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 15.90. CODE : ADIM

STERRENBEELD VAN HORUS Uniek Kleitablet brengt Bakermat van voorouders van de Egyptische beschaving in kaart door Wim H. Zitman Waarom bouwden de Egyptenaren kolossale piramiden? Bestaat er toch een relatie tussen het Piramidenveld en de sterren? De vraag waarom zij dat Piramidenveld bouwden stelt de mensheid al eeuwenlang voor raadsels. De reeks theorieen hierover zijn divers en niet sluitend. De laatste theorie trachtte te bewijzen dat de Gordel van Orion correleert met de drie piramiden van Gizeh, maar die is wetenschappelijk niet aanvaard. Bovendien zijn er onjuiste interpretaties in het spel. De auteur brengt in Sterrenbeeld van Horus aan het licht dat de infrastructuur van het complete Piramidenveld en de natuurlijke vorm van het stroomgebied van de Nijl met de locaties daarlangs, gebaseerd was op een Sterrencultus uit het vierde millennium v.C. Deze sterrencultus ontsluit de essentie van oeroude cartografie en leidt ons naar een onverwachte ontknoping.

240

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 22.90.

CODE:

SVH

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER

73


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 74

DIVERSE

BOEKEN

DE IJZEREN WIL Over bewustzijn, het brein en denkende machines door Bas Haring De ijzeren wil is een boek over de verschillen tussen mensen, konijnen en computers. Dat computers intelligente machines zijn merken we dagelijks; en konijnen - of dieren in het algemeen - zijn meestal ook niet op hun achterhoofd gevallen. Toch lijkt het alsof er een speciaal plekje is voor ons, de mens. De intelligentste van allemaal. Veel mensen hebben het gevoel dat wij iets extra's hebben ten opzichte van dieren en machines: een ziel, bewustzijn, of een wil. Maar is dit gevoel terecht? De ijzeren wil gaat over kunstmatige intelligentie en over de filosofische vragen die daaraan gerelateerd zijn. De ijzeren wil geeft niet per se antwoorden, maar laat wel zien hoe je op een intelligente manier met dit soort vragen om kan gaan. Speels, en met voorbeelden uit het dagelijks leven.

175

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 15.90.

CODE : DIJW

DE RELIGIE VAN DE KATHAREN Oorsprong en inwijding door Jean Blum Gedurende de twaalfde en dertiende eeuw ontwikkelt zich in het zuiden van Frankrijk in een voor die tijd opmerkelijk tolerant spiritueel klimaat de bloeiende kathaarse religie. Deze ontwikkeling is de Rooms-Katholieke Kerk een doorn in het oog. De Katharen worden door de Inquisitie vervolgd en in opeenvolgende kruistochten gemarteld en afgeslacht. Vandaag de dag lijkt hun geloof definitief in de vergetelheid te zijn weggezakt. Gepassioneerde onderzoekers hebben echter een aantal teksten gevonden die kenmerkend zijn voor de kathaarse filosofie en hebben zich toegelegd op de ontsluiting en verspreiding van hun gedachtegoed. Onder andere met behulp van de moderne kennis op het gebied van de psychologie definieert Jean Blum de grote principes van de kathaarse spiritualiteit. De kathaarse religie is met name gebaseerd op de gedachten dat er in ieder menselijk wezen een oorspronkelijk, transcendentaal bewustzijn bestaat. het doel van de kathaarse ascese is weer in verbinding te komen met het goddelijke, dankzij een innerlijk louteringsproces en meditatietechnieken. Ook reincarnatie maakt deel uit van hun gedachtegoed. De auteur onderzoekt het inwijdingskarakter van de kathaarse religie en beschrijft in detail de principes die door de 'zuiveren' werden gepredikt. Door de kracht van hun overtuiging waren ze bijvoorbeeld in staat op serene wijze de brandstapel tegemoet te gaan. De kathaarse religie blijft in die zin een van de meest bijzondere en prachtigste vormen van de spirituele Queeste.

172

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 14.90.

CODE :

RVDK

DE KELK EN HET ZWAARD Onze geschiedenis en onze toekomst door Riane Eisler Op onnavolgbare en boeiende wijze belicht Eisler onze geschiedenis vanuit een geheel nieuw perspectief. Ze gebruikt feiten en inzichten die lang verzwegen of verdraaid zijn geweest, maar die een hele nieuw licht werpen op de relatie tussen het mannelijke en het vrouwelijke in onze maatschappij. Die inzichten bieden ook onvermoede openingen naar nieuwe mogelijkheden om op een positieve manier te bouwen aan maatschappij en toekomst. Niet het recht van de sterkste, noch dominante modellen, maar gelijkheid en gelijkwaardigheid van man en vrouw en gerichtheid op samenwerking zullen de basis zijn. Eisler laat zien dat er in het verleden zulke gemeenschappen zijn geweest, en weet archeologie en kunst, sociale wetenschappen en geschiedenis op een nieuwe manier te analyseren. Verrassend, vernieuwend en onthullend. Eisler’s boek werd in korte tijd een internationale bestseller en beleefde herdruk na herdruk.

316 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 20.90. CODE : DKHZ

DE VOORSPELLINGEN VAN EDGAR CAYCE door Mary Ellen Carter New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel:In+31-(0)321-380558 fax: +31-(0)228-312081 Voorspellingen hebben de mens altijd bijzonder gefascineerd. de lezingen van Edgar-Cayce kommen regelmatig voorspellingen voor wanneer er vragen werden gesteld over toekomstige ontwikkelingen. Dit email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl boek bevat een studie naar voorspellingen die betrekking hebben op deze eeuw: wetenschappelijke ontdekkingen, veranderingen in de geografie van de aarde, nieuwe inzichten op velerlei gebied en verschuivingen op politiek-maatschappelijk terrein. Vele van deze voorspellingen zijn inmiddels, bijna zestig jaar na het overlijden van Cayce, werkelijkheid geworden, andere voorspellingen wachten nog op vervulling.

240

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 19.90.

CODE :

WEC

KOMBOECHA - GEBALDE GENEESKRACHT UIT DE NATUUR door Dr. Günter Harnisch De Komboecha-theezwam is een tweeduizend jaar oud natuurgeneesmiddel, dat sinds kort in het westen is (her)ontdekt. Dit boek beschrijft vele toepassingsmogelijkheden en in het bijzonder de manier waarop u zelf de Komboecha-drank kunt bereiden.

146 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 14.90.

CODE :

KOMB

HEEL JE DNA, HEEL JE LEVEN door Robert V. Gerard Heel je DNA, heel je leven is een avontuurlijke reis naar betere gezondheid en heelwording, en bevat stap-voor-stap-instructies die je leven voorgoed kunnen veranderen. Het zal je meenemen naar de grenzen van je voorstellingsvermogen, deuren openen naar nieuwe perspectieven, en je creativiteit voortstuwen naar ongekende hoogten. Al méér dan 10.000 mensen in de hele wereld hebben deze methode van DNA-activatie in praktijk gebracht, en daarmee een proces van verjonging en expansie in gang gezet. Velen hebben aan de auteur melding gedaan van aanzienlijke en blijvende veranderingen in hun leven. In het algemeen indiceren deze meldingen: deze latente en mysterieuze DNA-strengen bevatten kennelijk het geheim van een gezond lichaam; zij onthullen ons de geheimen van het leven vanuit ons eigen erfelijk materiaal; wij zijn in werkelijkheid goddelijke wezens, die erfelijk begaafd zijn om meester te zijn over onze eigen gezondheid en alles wat we kunnen creëren. Dr. Robert V. Gerard is ingenieur, filosoof en visionair heler, en promoveerde in 1998 in 'Spirituele Psychologie'. Hij geeft over de hele wereld lezingen, en schrijft boeken.

152 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 13.90. CODE: HDNA 74

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 75

DIVERSE

BOEKEN

OAHSPE - EEN GEHEIMZINNIG EN WONDERLIJK BOEK een geheimzinnig en wonderlijk boek door Rein Hougée Het boek Oahspe verscheen aan het einde van de 19e eeuw in de Verenigde Staten en bevat opzienbarende mededelingen over de oorsprong van de sterfelijke mensheid op aarde en hoe deze zich langzaam, gedurende talrijke tijdscyclussen ontwikkelde in het verre verleden. Het oorspronkelijke boek, dat meer dan 1000 pagina's omvat, werd geschreven door Dr.John Newbrough, een tandarts uit New York met ongewone paranormale gaven. Dit boek vormt een beknopte versie van dit oorspronkelijke boek en geeft de meest essentiële gedachten daarvan weer.

267

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 19.90.

CODE :

OAHS

SYMBOLIEK VAN IN DE BAN VAN DE RING door Mellie Uyldert 'Er zijn altijd dingen achter de dingen' laat Tolkien Frodo's trouwe makker Sam zeggen. Figuren en wezens uit In de Ban van de Ring symboliseren archetypische krachten, zieledelen van de mens. De wijze oude vrouw Mellie Uyldert brengt ons nader tot ons. Ze is de auteur van talrijke boeken, kruidengeneeskundige, astrologe en een kenner van oude sprookjes en tradities. Haar boek is een ontdekkingstocht voor iedereen die voelt dat er achter In de Ban van de Ring diepere betekenissen en analogieen met onze tijd schuilgaan. Zonder deze magische wereld te 'onttoveren' geeft het boek ons inzicht in de beeldentaal en symboliek van dit tijdloze meesterwerk.

116

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 9.90.

CODE :

SBR

WERKEN MET DE WICHELROEDE Geobiologische invloeden op de mens door Kathe Bachler Dit boek biedt informatie met betrekking tot de werking van de verschillende soorten straling in onze leefomgeving. Bekend zijn de zgn. 'aardstralen' boven ondergrondse wateraders. Het staat wetenschappelijk vast dat deze stralen een schadelijke invloed op de mens uitoefenen. Op dit soort verschijnselen, waarnaar ook steeds meer wetenschappelijk (radiëthetisch) en medisch onderzoek wordt gedaan, richt dit boek zich vooral. Daarbij kan het werk van een goede wichelroedeloper van groot nut zijn.

250

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 19.90.

CODE :

WMDW

OP WEG NAAR MEESTERSCHAP Met de meesters van het Titicatameer door Karel en Caroline van Huffelen Bevat 13 praktische lessen in Meesterschap, alsmede een verslag van een initiatiereis door Peru en Bolivia, vol wijsheid van de Meesters van het Titicacameer (ooit Lemuria) en 22 schitterende kleurenfoto's. De lessen die heel direct zijn, sluiten naadloos aan op onze zich voltrekkende evolutiegang van verwarring naar Meesterschap, van verdichting naar verlichting. Ontdek door lezing van dit kleinood de Meester in jezelf.

208

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 18.90.

CODE : OWNM

EEN TOEKOMST ZONDER MANNEN Wordt de man met uitsterven bedreigd? door Bryan Sykes New Frontier Magazine Adventures Europe - tel:dat +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 Genetisch gezien is-het enige verschilUnlimited tussen mannen en vrouwen vrouwen twee X-chromosomen hebben, en mannen een X- en een Ychromosoom. Het is verbazingwekkend wat één verschillend chromosoom (van de zesenveertig die we rijk zijn) voor een mens betekent. email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl Verklaart deze, op zich kleine, genetische variatie de grote verschillen tussen de seksen, op lichamelijk, maar ook op psychologisch gebied? Bryan Sykes put uit zijn werk in de genetica en uit de biologie om antwoorden te vinden opvragen als: waarom zijn er (maar) twee seksen? Is er een genetische reden voor mannelijke eigenschappen? Bestaat er een mannelijk homo-gen? Wat vertellen onze genen ons over de toekomst voor het mannelijk geslacht? Zijn conclusie is verrassend en kan als controversieel worden opgevat: vrouwen zullen de evolutionaire strijd tussen de seksen winnen. Het bepalende Y-chromosoom wordt kleiner en zijn eigenschappen worden langzaamaan overgenomen door het vrouwelijke genoom. Sykes komt tot de schokkende slotsom dat de man langzaam maar zeker op weg is om uit te sterven.

351

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 19.90.

CODE :

TZM

CATASTROFOBIE De waarheid achter de aardeveranderingen in het komende Tijdperk van het Licht door Barbara Hand Clow Barbara Hand Clow schreef eerder o.a. The Pleiadian Agenda (bij Petiet verschenen onder de titel Het Pleiadisch Plan). Ze is een internationaal gewaardeerd astroloog, uitgever, en begeleider van heilige ceremonieën. Van huis uit is ze theologe uit de school van Matthew Fox. Ze woont tegenwoordig op het platteland van Nieuw Engeland. In CATASTROFOBIE onderzoekt Barbara Hand Clow de zeer bekende catastrofen uit onze aarde-geschiedenis en komt ze tot de conclusie dat de huidige angsten voor de voorspelde nieuwe catastrofen méér met het verleden dan met de toekomst te maken hebben. Ze concludeert dat we feitelijk aan de vooravond staan van een ongelofelijk groei. De recent ontdekte restanten van dorpen onder de Zwarte Zee onderstrepen nog eens de juistheid van de veronderstelling dat onze mythen en overleving van gebeurtenissen als de Val van Atlantis en de Bijbelse Zondvloed echte historische gebeurtenissen zijn. De auteur toont aan dat een reeks cataclysmische gebeurtenissen, veroorzaakt door een enorme verstoring van de aardkorst die zo'n 11.500 jaren geleden plaatsvond, de wereld op zijn kop heeft gezet en de mensheid met diepe trauma's heeft achtergelaten. Wij zijn een "gewonde" soort, en de generatie op generatie doorgegeven angst voor herhaling van deze verschrikkelijke gebeurtenissen, is verantwoordelijk voor die voortdurende angst voor de apocalyps, ellende rond de recente wisseling van millennium, culminerend in een onderhand berucht einde van de wereld aan het einde van de Mayatelling in 2012.

256 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 16.90. CODE: CBHC

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER

75


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 76

DIVERSE

BOEKEN

DE ILLUSIES VAN GOD EN WETENSCHAP Die gekke Jezus toch door Siegfried Willem Bok Met ijzingwekkende precisie lijken wij af te stevenen naar een massale vernietiging van onszelf en Moeder Aarde. Hoe kon het dat dit voorzien was? Wie was die mens van onbevlekte ontvangenis die ons 2000 jaar in zijn ban hield ? Wie was zijn tegenspeler, de Antichrist genaamd? Was het zíjn tegenspeler of was hij ook onbevlekt ontvangen? Hadden wij- wetende- dit alles kunnen voorkomen ? Deden wij iets fout ? Waarom sprak de Christ in vergelijkingen zodat wij het niet konden verstaan ? Is het niet vreemd dat we het kruis des doods slaan in de kerk en een nieuw testament aanbidden of aanbeden hebben ? Is het niet vreemd dat we ons nu in het geloof van wetenschap verloren hebben? De illusies van God en Wetenschap.

144 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 9.90.

CODE :

IVGW

IN DE BAN VAN DE GENEN Onze Genen-Ratio's door Siegfried Willem Bok Wat zijn genen ? Is er verband tussen genen en de genesis ? Waarom spreken we van generatie ? Is dit de verbastering van genen?ratio en/of alle voorgaande levens verzameld in de genen ? Waarom spreken we van genen zijde ? Waarom moeten we nu na een evolutieproces van globaal 360 miljoen jaar opeens zo nodig aan genen zijde gaan sleutelen ? Hebben we ze beheerst gemanipuleerd door onze beheerszucht ? Wie is de"gene" die daarover beslist ? We weten nu met zekerheid dat alle karaktertrekken alsmede ziekte als kenmerken in de genen zijn vastgelegd. Gaan we nu zowel het karakter als ziekte manipuleren? Van geen van beide weten we de oorzaak. Is dit niet alles vreemd?

148 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 9.90.

CODE :

IBVG

DE LUXE VAN EEN KANKERCEL TE ZIJN Het kwaad en aardig door Siegfried Willem Bok Toen ik jong was zei men dat de samenleving verziekt was. Enkele decennia later noemde men haar verkankerd. Nu lijkt de wereld behalve dat zij verkankerd is ook nog ver?AIDSed. Zijn dit alles zo maar gezegdes ? Zijn dit zomaar volkswijsheden ? Wat zijn volkswijsheden ? Zijn zij kern?achtig of dom ? Mijn medisch werk was kanker- en ziekte-researcher. De oorsprong van ziekte is het menselijk denken. Of we het willen zien of niet, de ziekte in het lichaam en in de geest van leven zijn één en dezelfde. Vreemd genoeg gaan we met beide spiegelbeeldig om.

176 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 9.90. CODE : LKTZ

DE ZELFOPOFFERENDE MENS Van Confusius tot Confissius door Siegfried Willem Bok Gods creatie aan het einde van de zesde evolutie-dag of evolutie-cyclus. Het nazaadje , geboren met een hersendefect : een verkalkte brug tussen het collectief en individueel bewustzijn. De kroon op God's creatie : Lucifer als zijnde de licht en vuur beheerser. De mens als beschermheer van het Aardse leven door het tegenhouden van de revolutie van leven zelf. Het zijn die inspanningen, die de mens tot leidende lijder maakt voor het in stand proberen te houden van alle andere levensvormen. De mens, de "zon" onder de dekmantel van Moeder Aarde, die tenslotte zichzelf verbrandt ter voorkoming van het dysharmonisch terugvallen van de aarde op de Zon ten opzichte van de andere planeten. De mens is de kroon van Gods creatie tenslotte, die de cyclus van harmonische materie-fissie en fusie van het Heel-Al, als zijnde de ademhaling van de kosmos zelf waarborgt. Het Aardse spel van Confusius tot Confissius als tegenkoppel van de kosmische weg van confissius tot confusius.

156 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 9.90. CODE : DZOM New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 DE INDIGO-KINDEREN email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl Een nieuwe generatie dient zich aan door Lee Carroll & Jan Tober

Indigo-kinderen vertonen geheel nieuwe en ongebruikelijke psychologische eigenschappen en een gedrag en bewustzijn die niet eerder in de geschiedenis werden aangetroffen. Hun bijzondere gedragspatronen vergen van ouders en opvoeders nieuwe methoden van benadering. Het boek bevat een groot aantal bijdragen van een zeer uiteenlopend gezelschap van deskundigen, die een aantal puzzels rond deze nieuwetijdskinderen proberen op te lossen zoals: * tonen hedendaagse kinderen ons hoe de mensheid is geëvolueerd? * zijn deze kinderen intelligenter dan wij waren op die leeftijd? * waarom lijken veel kinderen vandaag de dag er op uit om onze samenleving om te gooien? * zijn onze kinderpsychiaters ten onrechte bezig deze kinderen als "on-aangepast", hyperactief, lijdend aan concentratie-problemen, te behandelen met chemische middelen? Verdienen deze kinderen, die mogelijk geboren worden met een speciaal bewustzijn en inzicht, niet eerder een buitengewoon liefdevolle erkenning van hoe bijzonder ze zijn?

244 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 15.90. CODE : DINK

ZOEKTOCHT NAAR DE HEILIGE GRAAL & DE ARK door Klaas van Urk Als twee Urker broers die gefascineerd zijn door de raadselachtige verhalen over Rennes-le-Château alle beschikbare informatatie verzamelen, wordt al spoedig een samenhang duidelijk. De informatie wijst naar een verborgen fort en een gewelfde voorraadkamer. Ook wordt een locatie genoemd. Op de bewuste plek aangekomen, blijken de aanwijzingen te kloppen. Maar het blijft niet bij deze ene ontdekking. Via slingerende bergpaadjes bereiken ze trotse Katharenburchten en voormalige Tempelierkastelen. Terwijl ze zich een weg hakken door dichte begroeiing wordt er gespeurd naar curieuze stenen opgericht door de Ingewijden. Afdalend in donkere schachten en duistere crypten bereiken zij de catacomben van onze westerse geschiedenis. Dichter en dichter naderen de broers het hart van het mysterie. Ingewijden worden herkend. De Hoeders van het Grote Geheim blijken mensen van vlees en bloed. Eeuwenlang hebben zij de kostbare schat bewaakt en bewaard. Nog altijd dreigt het gevaar. Achter elke hoek loeren geheime genootschappen, terwijl in elke verborgen nis de Heilige Graal voor het grijpen lijkt te staan.

320

76

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 17.90.

CODE: ZHGA

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 77

DIVERSE

BOEKEN

DE ONDERGANG VAN EEN WERELDORDE door Karel van Wolferen

De wereldorde waarin wij ons een halve eeuw relatief veilig wisten is niet verstoord - hij is weg. Een incompetente Amerikaanse president, met meer macht dan ooit iemand heeft bezeten, bracht een onomkeerbare toestand teweeg in een shakespeareaanse tragedie. De ondergang van een wereldorde is een ontluisterend en onthutsend boek over de ideologische kaping van Amerika, over het einde van het politieke Westen (het Atlantische bondgenootschap), over een imperium dat het niet aankan. Karel van Wolferen beschrijft in een vlijmscherpe analyse wat er aan de ondergang voorafging en hoe wereldanarchie naderbij komt.

336

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 19.90.

CODE : OVEW

ECONOSTRA Het netwerk achter Volkert van der Graaf door Peter Siebelt EcoNostra legt het netwerk bloot achter Volkert van der Graaf, de man die Pim Fortuyn op gruwelijke wijze om het leven bracht. Peter Siebelt, beveiligingsexpert, laat zien hoe dit netwerk als een spekkoek is opgebouwd en hoe de verschillende lagen en organisaties met elkaar in verband staan. Wat bovenin gesubsidieerd, gedoogd en ideologisch ondersteund werd, leidde onderaan in de spekkoek tot excessen waaruit Volkert van der Graaf voortkwam en activisten zoals hij zich vrijelijk konden bewegen. Een onthullend boek.

238

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 22.90.

CODE : ECON

STUPID WHITE MEN Amerika onder George W. Bush door Michael Moore De prototypische Amerikaan en aartsprovocateur Michael Moore documenteert op onweerstaanbaar hilarische wijze de teloorgang van de Amerikaanse samenleving onder Bush. Hij nagelt op een genadeloze manier de machtige rijke toplaag aan de schandpaal, de 'stupid white men' van 'corporate' Amerika en de 'Bushjunta', die Moores geliefde Amerika naar de knoppen helpen. Moore vertolkt de gevoelens van verontwaardiging en woede van de gewone man, die machteloos toeziet hoe de misstanden zich opstapelen. De vervalsing van de verkiezingsuitslagen door de Bushclan, het racisme, de neergang van het onderwijssysteem, de achterstelling van de vrouw, de lafheid van de democraten, de justitieschandalen en de desastreuze buitenlandpolitiek, niets ontgaat Moores doorborende blik. Net als in zijn met een Oscar gelauwerde documentairefilm Bowling for Columbine gaat Moore gewapend met een grote dosis satire en realiteitszin de wanhoop over zoveel domme belangenpolitiek te lijf. Dat Stupid white men, ondanks pogingen van de Amerikaanse uitgever het boek na 11 september 2001 te censureren, een wereldhit werd, geeft de burger moed. Moore neemt de WASP-cultuur onder vuur. Met doeltreffende spot. Voor Bushhaters én degenen die nog in Amerika geloven.

285

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 12.50.

CODE : AOGB

DE ZEEPBEL VAN DE AMERIKAANSE MACHT Over de rol van Amerika in de wereld door George Soros In 2004 zijn er weer Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens George Soros is het resultaat daarvan belangrijker dan ooit. Het is zelfs een kwestie van leven of dood geworden want de Republikeinse route die Amerika nu volgt, leidt rechtstreeks tot een vicieuze cirkel van geweld. Soros beschouwt zichzelf bepaald niet als een radicaal denker, en hij is er ook niet op uit om aan te tonen dat Amerika ten onder gaat. Maar ook vanuit het gezonde verstand komt hij tot de conclusie dat grootmacht Amerika zijn rol in de wereld op een andere manier moet invullen. De beste manier om Amerika te beveiligen is te zorgen dat de haat tegen de arrogante wereldmacht afneemt. In De zeepbel van de Amerikaanse macht laat Soros glashelder zien welke route Amerika het best kan nemen om dat te bereiken. En dat is niet de route van George W.Bush. New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081

192

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 17.90. CODE : ZVAM email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl

SNELLER DAN DE SNELHEID VAN HET LICHT Het verhaal van een controversiële wetenschappelijke theorie door João Magueijo João Magueijo is de belangrijkste woordvoerder van een kleine groep jonge invloedrijke wetenschappers die Einstein in twijfel durft te trekken: is de beroemde constante snelheid van het licht wel constant? Waarom zou iemand met een schitterende loopbaan voor zich, zijn reputatie en status te grabbel gooien voor een idee dat hij kreeg toen hij een kater had? Een idee dat het gezag van Albert Einstein aanvecht? Wie denkt João Magueijo wel dat hij is? Sneller dan de snelheid van het licht geeft een waardevolle inleiding in de laatste stand van zaken van de kosmologie. In een vlotte, toegankelijke en zeer brutale stijl schetst hij zijn eigen denkprocessen, de paniekreactie en woede van collega's en wat de wetenschappelijke gevolgen zijn van de variabele snelheid van het licht, ofwel VSL. Of het 'gevaarlijke' idee van VSL werkelijk bewezen kan worden, zal de tijd leren.

325

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 24.50.

CODE :

SSL

DE PIAS VAN HET PENTAGON door Pieter Nouwen Het is voorjaar 2004. Amerika dreigt Nederland met een invasie. Onder druk van de oorlogshitsers in het Pentagon en dalende opiniepeilingen stuurt de Amerikaanse president een invasievloot richting Scheveningen. De reden? Daar zit zijn topadviseur Heinz Rogue gevangen, die samen met de regering-Push door het Internationaal Strafhof wordt beschuldigd van het starten van een onwettige aanvalsoorlog tegen Irak. Push belaagt Nederland op grond van een Amerikaanse wet uit 2002, die hem toestaat alle middelen te gebruiken om landgenoten uit handen van het Strafhof te bevrijden. Nederland nam destijds niet de moeite tegen deze The Hague Invasion Act te protesteren. De Pias van het Pentagon laat zien welke gevolgen dat kan hebben. Het verhaal steunt op vele feitelijke gegevens en wordt gebracht als een tv-serie; als een docukomedie waarvan de soms soapachtige stijl past bij het botte machtsstreven van de acteurs. De satire gaat vergezeld van tientallen 'commercials' in de vorm van documentaire teksten. Deze combinatie zorgt voor een politiek boek dat laat zien hoe leugens, gemanipuleerde leeghoofdigheid en ideologische hoogmoed in Washington regeren.

285

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 14.90.

CODE: PVHP

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER

77


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 78

DIVERSE

BOEKEN

DE TWAALF DAGEN VAN LICHT Millennium voorspellingen door Gary Bonnell Vanuit het centrum van creatie worden wij voortdurend gebombardeerd met diverse energiegolven. Zonder dat zonlicht van bewustzijn zou niets kunnen bestaan. De Akasha-archieven laten zien dat elke dertienduizend jaar een bijzondere en intense energiegolf met een "dikte" van duizend jaar ons overspoelt. En midden in het hart van zo'n tijdvak doet zich een periode van twaalf dagen van onvoorstelbare energie voor. Een terugblik in de historie laat duidelijk zien hoe die periodes de mensheid hebben beïnvloed en hoe ons een wedergeboorte van menselijk bewustzijn staat te wachten die ons lijf, onze geest en onze ziel zal raken. In onze tijd zullen die twaalf dagen een overgang markeren van het derde en vierde dimensie-bewustzijn van het Vissentijdperk, naar een derde, vierde én vijfde dimensie perceptie die past bij het Watermantijdperk. Er is ook goed nieuws: wij hoeven er weinig voor te doen. Al onze eerdere incarnaties hebben ons reeds voorbereid op de gebeurtenissen in deze tijd en op deze plaats. Gary Bonnell wil met dit boekje hulp bieden aan diegenen die bij deze gelegenheid afstand willen nemen van het collectieve bewustzijn, uit de cirkel van geboorte en sterven willen stappen, de conflicten van dualiteit willen beëindigen en hun soevereiniteit in de schepping willen beleven.

136

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 13.90.

CODE :

TDVL

AARDE IK HOU VAN JOU door I. van Lippe-Biesterfeld & J. van Tijn Na haar bestseller Dialoog met de natuur (1995), komt prinses Irene opnieuw met een boek over de relatie van de mens tot de natuur. Ditmaal laat Irene twaalf wetenschappers, spirituele gidsen en maatschappelijke kopstukken uit de hele wereld aan het woord. Haar boek vormt de neerslag van die gesprekken, die ze samen met journaliste Jessica van Tijn voerde. Tot de gesprekspartners behoren onder andere de indiaanse Rigoberta Menchú uit Guatemala, die in 1992 de Nobelprijs voor de Vrede won, president James Wolfensohn van de Wereldbank, chimpanseedeskundige Jane Goodall, de Britse bioloog Rupert Sheldrake en de Wageningse wetenschapper en boeddhist Matthijs Schouten. Zij uiten zich allen over onze relatie tot de natuur en de gezamenlijke toekomst van de mensheid.

303 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.90.

CODE :

AIHJ

DE KRACHT VAN HET NU IN DE PRAKTIJK door Eckhart Tolle Met het daverende succes van zijn eerste boek "De kracht van het NU" is Eckhart Tolle echt doorgebroken als een van de meest toonaangevende spirituele leraren van de laatste tijd. Zijn recept van 'leven in het nu' blijkt bij zeer velen enorm aan te slaan. Tolle slaagt erin ons op eenvoudige en transparante wijze duidelijk te maken hoe we ons kunnen bevrijden uit het keurslijf, gevormd door onze gedachten, ervaringen en dogma's die te maken hebben met ons verleden, en volledig in het Nu kunnen leven. Eigenlijk is het allemaal zo simpel, maar juist daarom blijkt het vaak zo moeilijk te zijn. We moeten alleen de 'knop' zien te vinden waarmee we onszelf kunnen 'omschakelen'. Eckhart Tolle reikt ons de benadering aan waar we die kwantumsprong in ons bewustzijn mee kunnen maken. In De kracht van het NU in de praktijk wordt Tolle's recept nog eens in gecondenseerde en praktische vorm aangeboden.

117 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 11.90.

CODE :

KVNP

DE STILTE SPREEKT door Eckhart Tolle ‘Als je het contact met de innerlijke stilte in je verliest, verlies je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld. Je diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt nauw samen met innerlijke stilte. Dat is het ik ben dat dieper gaat dan naam en vorm.’ In korte, indringende teksten laat Eckart Tolle druppels waarheid en wijsheid in onze ziel vallen. Als we stil kunnen zijn, kunnen we deze stem, de stem van de stilte horen en ons door de stilte laten aanraken. Zo ontstaat in ons een woordenloos zijn, waarin ruimte is voor een onbevooroordeeld kunnen ervaren van wat is. Met dit boek geeft Eckhart Tolle ons opnieuw een kostbaar geschenk.

New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 113 PAGINA ’S. PAPERBACK . EURO 11.90. CODE : DSS email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl DE KRACHT VAN HET NU Gids voor spirituele verlichting door Eckhart Tolle Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de indentificatie me je analytische geest en het daardoor gecreërde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook achter dat we al 'heel' en 'volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in staat zijn meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het onnoembare'. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht van het Nu.

191 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 17.90. CODE : KVHN

JE BENT EEN SPIRITUEEL WEZEN door Bob Frisell De auteur van het succesvolle boek Niets in dit boek is waar, maar het is precies zoals het is…laat zien hoe we ons geboorterecht als spiritueel wezen kunnen herontdekken. FRISSELL, een bekende Amerikaanse rebirthing-therapeut, schept in dit boek een grote synthese tussen praktisch inzicht, eeuwenoude wijsheid, historische gegevens en provocerende speculaties. Hij legt de lezer uit:• dat de mens de identiteit van zijn-haar menselijke maat kan verheffen tot die van een spiritueel meester;• dat de Eenheid van het Zijn de verborgen betekenis is van alle wereldgodsdiensten;• dat de geheime code die door Israëlische wetenschappers in de eerste vijf bijbelboeken werd ontdekt de gehele inhoud van de Akasha Kroniek bevat;• dat een genetisch veranderd ras van bijzondere kinderen, de Indigos, op aarde is om ons naar een hoger bewustzijn te leiden;• dat we al in de vierde dimensie leven. Voorts meer nieuwe gegevens over de Sirianen, de Marsianen, de Australische aborigines, de huidige Maya’s en de nog steeds aanwezige overlevenden van Atlantis.

160 78

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 15.90.

CODE:

JBSW

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 79

DIVERSE

BOEKEN

HET EINDE VAN HET AMERIKAANSE TIJDPERK Het buitenlands beleid van de VS en de geopolitiek van de eenentwintigste eeuw door C.A. Kupchan Na de aanslagen van 11 september 2001 zijn in de buitenlandse politiek van de VS twee ontwikkelingen waarneembaar: enerzijds een zich afsluiten van de buitenwereld, het terugvallen op eigen kracht; anderzijds een actiever internationaal beleid, gebaseerd op de overweldigende Amerikaanse militaire macht, om wereldwijd de eigen belangen te verdedigen en te verspreiden. Hoewel de Amerikaanse wereldwijde hegemonie op dit moment onaantastbaar lijkt, moet Amerika zich nu al voorbereiden op de onvermijdelijke verschuiving van de machtsverhoudingen in de wereld, aldus de stelling van dit vertaalde Amerikaanse boek. Kupchan, Amerikaans politicoloog, is van oordeel dat op termijn de rivaliteit tussen staten(blokken) de machtspositie van de Verenigde Staten zal aantasten. Op verschillende beleidsterreinen bespreekt hij historische parallellen, beschrijft hij de huidige verhoudingen en schetst toekomstige ontwikkelingen. Europa en op langere termijn Azie zullen zal zich meer en meer ontwikkelen tot de nieuwe tegenspelers van Amerika en het einde van het Amerikaanse 'imperium' inluiden.

333 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 24.90. CODE : EVAT

DE DA VINCI CODE door Dan Brown Een verborgen code in het werk van Leonardo Da Vinci Een wanhopige race door Franse kathedralen en kastelen Een verbazingwekkende eeuwenoude waarheid - eindelijk onthuld In Parijs mist professor Robert Langdon een afspraak met de curator van het Louvre omdat die kort daarvoor is vermoord. Langdon is de belangrijkste verdachte, ook al omdat de man vóór hij stierf zijn naam op de grond heeft geschreven. Langdon vlucht, geholpen door een agente. Hij beseft dat de curator aanwijzingen heeft achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen: symbolen die verwijzen naar het werk van Da Vinci, voor wiens `Mona Lisa' het lijk gevonden is. Langdon gaat terug, het Louvre in. Met zijn redster begint hij een speurtocht naar het motief voor de moord en naar de betrokkenheid van Opus Dei. Maar de politie en de moordenaar zitten hen op de hielen...

432

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 18.90.

CODE :

DDVC

HET URANTIA BOEK Het Urantia Boek, dat voor het eerst werd gepubliceerd door de Urantia Foundation in 1955, is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum.

66 PAGINA’S. HARDCOVER. EURO 59.90. CODE : URBO

HANDBOEK SPIEGOLOGIE door Willem de Ridder Meesterverteller Willem de Ridder is erin geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor het vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet meer los.

259

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 21.90.

CODE :

HASP

1421 JAAR WAARIN CHINA DE NIEUWE WERELD ONTDEKT New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 door G. Menzies Oude zee- en landkaarten, verslagen de eerste handwebsite: over ontdekkingsreizen, gezonken schepen, inschriften op gedenkplaten en relikwieën email: uit info@fsf.nl www.fsf.nl

– deze behoren allemaal tot de gegevens die worden gebruikt om aan te tonen dat de Chinezen het grootste deel van de wereld verkenden en in kaart brachten vóór de Europeanen de zeilen hesen. Menzies, een gepensioneerd kapitein-luitenant-ter-zee van de Royal Navy, heeft een passie voor oude land- en zeekaarten, en de tegenstrijdigheden die hij vond op Europese kaarten van vóór Columbus spoorden hem aan tot zijn onderzoek. Het boek is geschreven als een detectiveverhaal en probeert de reis te reconstrueren die tussen 1421 en 1423 werd ondernomen door een reusachtige Chinese vloot onder admiraal Zheng He, met enorme schepen van 144 meter lang en 54 meter breed om schatten te vergaren. Onderdeel van zijn opdracht was om ‘naar het einde van de aarde te reizen om belasting te innen van de barbaren aan de overkant van de zeeën’ (blz. 75) en ze onder het Chinese belastingstelsel te laten vallen, en om bodemschatten op te sporen, nuttige planten te zoeken, astronomische waarnemingen te doen, nauwkeurige kaarten samen te stellen, en een manier te vinden om het zuidelijk halfrond te bevaren. In 1421 geeft de schrijver het bewijsmateriaal voor de reconstructie van het verloop van deze zesde en laatste grote reis.

416

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 26.90.

CODE :

JWCW

MISSIE IRAK door Hans Blix In dit bijzonder openhartige boek vertelt het voormalig hoofd van de VN Wapeninspecties over zijn ervaringen bij de zoektocht naar massavernietigingswapens in Irak voorafgaande aan de inval en verdrijving van Saddam Hussein in maart 2003. Met objectieve nuchterheid beschrijft Blix, vrij van politieke en ideologische vooringenomenheid, uit de eerste hand wat en wie hij op zijn inspectieweg aantrof. Hij vertelt tot in detail over zijn aangekondigde en onaangekondigde acties in de uithoeken van Irak, over de werkwijze van zijn team, en over zijn soms informatieve, maar soms ook twijfel zaaiende gesprekken met Irakese functionarissen. Ook de geheime ontmoetingen met George Bush jr. en zijn 'mannen' (Cheney, Rice, Powell), met Tony Blair, Jacques Chirac, Kofi Annan en vele anderen komen uitgebreid aan bod. Blix doet zeer kritische uitspraken over het eenzijdig optreden van de VS en heeft uitgesproken ideeën over de mogelijkheid tot preventie van verdere verspreiding van vernietigingswapens in het Midden-Oosten en de rest van de wereld. Missie Irak is een uniek, persoonlijk geschrift over een dramatisch keerpunt in de wereldpolitiek. Het boek komt in vele landen tegelijkertijd uit.

259 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 17.90. CODE: MISI

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER

79


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 80

DIVERSE

BOEKEN

80/20 PRINCIPE Het geheim van meer bereiken met minder moeite door R. Koch Het 80/20 principe - 80% van het resultaat (de output) komt voort uit slechts 20% van de oorzaken (input) - is het leidende principe van zee effectieve mensen en organisaties. Dit boek legt uit hoe je veel meer kunt bereiken met minder inspanning, tijd en middelen, door je domwe te richtenop de allerbelangrijkste 20%. Dit is het eerste boek over hoe je het 80/20 principe op een systematische manier kunt gebruiken. He 80/20 principe beperkt zich niet tot de economie of het management, maar strekt zich uit tot het privé-leven: efficiëntie, persoonlijk succe en geluk. Iedereen die het ooit serieus heeft bestudeerd, heeft er nuttige inzichten aan overgehouden die soms zelfs de kwaliteit van het leve verbeteren.

260

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 12.90.

CODE :

8020

PUTTEN UIT VORIGE LEVENS Emotionele bevrijding door reïncarnatietherapie zonder hypnose door Jan Erik Sigdell Wat is reïncarnatietherapie eigenlijk? Hoe werkt zij? Hoe kan ik werkelijke reïncarnatie-ervaringen onderscheiden van schijnbare? Is het putte uit vorige levens mogelijk, zonder dat ik mij te afhankelijk maak van de therapeut? Op deze en vele andere vragen geeft Jan Erik Sigdell serieu en voor iedereen begrijpelijk een antwoord. Putten uit vorige levens biedt zelfs meer dan dat. Dat dit boek in zijn geheel een nieuwe horizo opent voor de reïncarnatietherapie, is geen overdreven stelling. Allereerst wordt hier met grote precisie uiteengezet hoe een ervare reïncarnatietherapeut zijn cliënten terugvoert naar vorige levens. Vervolgens wordt aangetoond dat succesvolle therapie-sessies ook bij vo waakbewustzijn mogelijk zijn, waarbij de betrokkene de volledige controle over zijn situatie behoudt. Op zakelijke en betekenisvolle wijz behandelt Sigdell zowel de verwijten van sceptici, als de overtrokken verwachtingen van mensen die van reïncarnatietherapie wondere verwachten. Helder en uitvoerig laat Putten uit vorige levens zien waaruit het werk van reïncarnatietherapeuten bestaat.

480 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 24.50.

CODE :

PUVL

DE GULDEN SNEDE door C.J. Snijders Het exacte en het levensbeschouwelijke wordt over het algemeen beoordeeld als tegenstellingen. Dit werk laat zien hoe deze gebiede samenkomen in de 'gulden snede', het begrip waarmee een bepaalde verhouding tussen lijnen binnen meetkundige figuren, tussen opklimmend getallen in een systematische volgorde wordt aangeduid. De gulden snede illustreert op treffende wijze dat zowel de 'scheppende mens' als d spontane groei in de natuur door hetzelfde principe worden geleid wanneer zij schoonheid bereiken - zowel in o.a. architectuur, beeldhouwkuns schilderkunst en muziek als in de vorm van bloemen, boomtakken, zeekrabben en schelpen. Ir. Snijders raakte dermate geboeid door d principe dat hij jarenlang op vele plaatsen lezingen hield om ook anderen te laten delen in zijn verwondering. Zijn jarenlange studie resulteerd uiteindelijk in dit werk dat tevens een getuigenis is van zijn diepe ontzag voor het scheppende beginsel achter deze wereld.

80

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 15.90.

CODE :

DGS

BEPAAL ZÈLF JE LEEFTIJD Word coach van je eigen leven door Bouke de Boer Bepaal zèlf je leeftijd helpt mensen om zichzelf een spiegel voor te houden en met dat inzicht hun eigen leven te coachen. Ieder mens is zo oud als hij zich voelt en aan de hand van Bepaal zèlf je leeftijd leer je hoe je je 'leeftijd' kunt beïnvloeden en sturen. Met zeer verhelderende praktijkvoorbeelden en - voor wie dat wil makkelijk uitvoerbare opdrachten krijg je inzicht in je eigen leven. Gesteund door voedingsinformatie en bewegingstips ben je in staat je 'echte leeftijd' te verlagen en in een optimale conditie te komen! Bouke de Boer's stijl kan gekenmerkt worden als diepgaand, confronterend, vol kwinkslagen. Zijn boek Bepaal zèlf je New Frontier Magazine - Adventures Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 leeftijd is bijzonder prettig leesbaar.

132

PAGINA’S.

Pemail: APERBACK . EURO 19.50. CODE :www.fsf.nl BZJL info@fsf.nl website:

DE TEMPEL EN DE LOGE door Michael Baigent en Richard Leigh De mysterieuze tempelridders, oorspronkelijk de beschermers van pelgrims in het Heilige Land, hebben al velen geïnspireerd. Naas verschillende andere genootschappen heeft ook de tegenwoordig zo omstreden vrijmetselarij haar wortels bij de orde van de tempel gezoch Michael Baigent en Richard Leigh, met Henry Lincoln de auteurs van o.a. de wereldbestseller Het heilige bloed en de heilige graal, hebbe onderzocht of de organisatie er terecht van uitgaat dat zij een voortzetting van deze mysterieuze orde is. Zij volgen nauwgezet de ontwikkelinge vanaf de opheffing van de tempelorde tot de oprichting in 1717 van de eerste Grootloge in Engeland. Daarnaast komen ook de ontwikkelinge in de 17e en 18e eeuw en de betekenis van de vrijmetselarij voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsstrijd aan bod, en wordt aandacht bestee aan de vraag waarom deze organisatie, die tegenwoordig met zoveel wantrouwen, ironie, spot en minachting wordt bekeken, ooit zo populai heeft kunnen worden en - in weerwil van de lasteraars - nog steeds is. In De tempel en de loge gaan Michael Baigent en Richard Leigh op hu geheel eigen, boeiende wijze op zoek naar het antwoord op deze en andere vragen.

314 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 19.90. CODE : TEML

PRE-ATLANTIS door Marcel Mestdagh en Filip Coppens Pre-Atlantis vervolledigt eveneens Mestdaghs bevindingen over de dolmensvelden en cromlechs en vult zo zijn bevindingen uit zijn eerst boek Atlantis aan. Daarnaast wordt aangetoond dat Mestdaghs geogliefen, d.w.z. Atlantis, geen losstaande bevindingen waren, maar verva zitten in vondsten van Maurice Chatelain en de Nederlandse rechtsgeleerde E. Meijers. Mestdagh volbrengt met dit boek zijn studie over d megalithische bouwwerken van Europa, Atlantis, vaak onbegrepen en geschuwd, nu gevat binnen een groter en historisch kader. Pre-Atlanti verhaalt verder over de megalithische beschaving voor de zondvloed, voor Plato een deel van die beschaving beschreef in zijn Kritias en Timaeus. Het bevraagt of de moederbeschaving op aarde beïnvloed werd door buitenaardse wezens van een planeet rond de ster Sirius. He tracht te ijveren voor de feitelijkheid van de llias en de Odyssee en diens Keltisch, zelfs pre-Keltisch, d.w.z. Atlantisch karakter.

244

80

PAGINA’S.

HARDCOVER. EURO 30.90.

CODE:

ATLP

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 81

DIVERSE

BOEKEN

NEFRATETE : PRIESTERES IN ATLANTIS door Joke Bouwsma Dit boek is de herinnering aan een leven waarin de auteur priesteres was in Atlantis. Haar gids heeft het verloop van dit vorige leven doorgegeven met de boodschap dat het een boek moest worden. Hierdoor werd de basis gelegd voor de transformatie van de problemen van de auteur in dit huidige leven. Deze problemen zijn herkenbaar in de levens van vele mensen. In romanvorm geschreven is dit een verhaal met diepe spirituele wijsheden en lessen die voor iedereen van toepassing zijn. Het is een boek om meerdere malen te lezen en van te genieten.

406PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 17.90.

CODE :

NEFR

NIETS IN DIT BOEK IS WAAR, MAAR HET IS PRECIES ZOALS HET IS Een radicale kijk op de geschiedenis van onze planeet door Bob Frissell Als er ooit een boek een correcte titel voerde is dit het wel. Niets in dit boek is waar... is een toegankelijk handboek voor bewustzijnsverruiming en evolutionaire groei: het brengt de door de eeuwen heen opgebouwde kennis en het geloof van de mensheid opnieuw onder woorden en herinnert ons op die manier aan de spirituele erfenis die we met ons meedragen. Zo worden we in staat gesteld het universele patroon van de schepping te herkennen, hetgeen de evolutie van ons bewustzijn vergemakkelijkt, evenals die van de planeet Aarde.

240

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 16.90.

CODE :

NIDB

TOETANKHAMON Leven en Dood van een Kindkoning door Christine El Mahdy Ongeveer 3500 jaar geleden werd een kleine jongen gekroond tot farao. Negen jaar later stierf hij. Na een haastige begrafenis in het Dal der Koningen rustte hij in zijn graf tot 1922, het jaar dat Howard Carter zijn tombe opende en de wereld verbijsterde met de schatten die hij er aantrof. Sindsdien hebben historici vergeefs getracht de achtergronden van deze raadselachtige farao bloot te leggen. Wie waren zijn ouders? Welke onrusten speelden zich tijdens zijn troonsbestijging af? Wat waren de oorzaken van zijn dood: moord, een dodelijk ongeluk, een erfelijke ziekte? En waarom werd hij in het geheim begraven? Egyptologe Christine El Mahdy deed jarenlang studie naar de achtergronden van Toetankhamon. Een toevallige vondst van onbekende inscripties in een Engels museum vormde de aanzet tot haar opzienbarende verhaal. Als een ware detective onderzoekt ze tal van hypothesen en zo reconstrueert ze de ware gebeurtenissen rond een kind-koning die na zijn dood meer faam heeft dan hij ooit in zijn leven heeft gekend.

352 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 14.90.

CODE :

TLDK

IN HET TEKEN VAN RA De geheimzinnige zonnekoningen van Egypte door Michael Haase Michael Haase geeft in "In het teken van Ra een rijkgeschakeerd beeld van het met raadselen omgeven Oudegyptische rijk tussen 2550 en 2290 v. Chr. Het is een van de meest belangrijke perioden van het oude Egypte, waarin gigantische grafmonumenten werden opgericht, het zonne en Osirisgeloof opkwam en de bemoeienissen van invloedrijke godencultussen en bureaucraten uiteindelijk leidden tot de ondergang van het machtige rijk. Dit boek beschrijft de politieke en religieuze ideologieën, de bouwkundige hoogtepunten en de cultuurhistorische achtergronden en hoe deze onderling samenhangen. Ook de vele onopgeloste vragen en raadsels waarmee het moderne piramidenonderzoek nog steeds worstelt komen aan de orde. Hoe heeft men de gigantische bouwwerken als de piramiden en de Sfinx ooit kunnen bouwen? Wie was de erfgenaam van Cheops en wat leverden de opgravingen bij zijn graf op? Wie liet de Sfinx in Gizeh bouwen? Zit er astronomische kennis verborgen in de piramidenteksten? Waaraan ging de vierde dynastie ten onder? En wie waren de 'zonnekoningen' van het vijfde rijk?

New Frontier Unlimited Europe - tel: +31-(0)321-380558 - fax: +31-(0)228-312081 272 Magazine PAGINA’S-. Adventures PAPERBACK . EURO 21.90. CODE : HTVR email: info@fsf.nl website: www.fsf.nl

ALCHEMIE: DE STEEN DER WIJZEN door Peter Marshall

Alchemisten hebben door de eeuwen heen gezocht naar dé steen der wijzen. Deze 'steen' is onder andere de sleutel tot een eeuwig leven en de mogelijkheid goud te maken. Wat de steen der wijzen precies is, een stuk steen met magische krachten of een abstract begrip, is niet duidelijk. Alchemie: de steen der wijzen is het verslag van een zoektocht die Peter Marshall zelf ondernomen heeft naar de geheimzinnige steen der wijzen. Hij neemt daarin de lezer mee naar China, India, Egypte en komt ten slotte weer uit in Europa. Hij toont aan dat overal ter wereld alchemisten aan het werk zijn geweest met hetzelfde doel voor ogen. Ook blijkt dat er in onze moderne maatschappij nog altijd praktiserende alchemisten zijn. Marshall legt verbanden bloot met hermetische genootschappen, rozenkruisers en andere bewegingen. Aan het einde van zijn boek komt de auteur met een schokkende conclusie.

416

PAGINA’S.

PAPERBACK. EURO 22.90.

CODE :

DSDW

EEN NIEUWE TIJD-RUIMTE DIMENSIE door Patrick Geryl In dit uiterst fascinerende boek wordt eenvoudig en duidelijk bewezen, dat Einsteins relativiteitstheorie onjuist is. Daarvoor voert de auteur u mee naar de geheimzinnige explosies van ganse sterrenstelsels aan de zichtbare grenzen van ons universum, waar buitenaards leven onmogelijk is. Bij deze reusachtige zelfvernietiging van veraf gelegen superwerelden, de zogenaamde quasars, komt in 1/1000 seconde zo'n ongelooflijke hoeveelheid energie vrij, dat men hiermee de aarde voor de komende miljarden jaren van energie zou kunnen voorzien! Astronomen, atoomfysici en andere wetenschappers in de breedste zin van het woord weten absoluut niet wat er precies in die energiesuperwerelden gebeurt. Ze slaan deze gigantische sterrenexplosies dan ook met de allergrootste verbazing gade. In dit boek wordt echter al snel duidelijk wat de verklaring is van deze fenomenen en de voornaamste consequentie daarvan is dat de wereldberoemde relativiteitstheorie van Einstein onjuist is! De daarop volgende conclusies zijn werkelijk verbijsterend en creëren een volledig nieuwe Tijd-Ruimte dimensie! Welke gevolgen daaraan verbonden zijn, kan men in dit weergaloos spannende, voor iedereen begrijpelijk geschreven boek lezen. De grenzen van de kennis blijken er eens temeer drastisch in verlegd te worden...

152 PAGINA’S. PAPERBACK. EURO 11.90.

CODE:

TRD

KIJK OP PAGINA 82 VOOR HET BESTELFORMULIER

81


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:33

Pagina 82

FR ONTIER SCIENCES FOUND ATION FRONTIER FOUNDA FR ONTIER BOOKSHOP FRONTIER Bezoek adres: Frontier Bookshop 1ste Bloemdwarsstr. 15 1016 KR Amsterdam

Hoe te bestellen • Vul bijgaand formulier in; • Stuur of fax het formulier naar Frontier; • Doorbellen of -mailen is ook mogelijk; • Vink aan hoe u wenst te betalen; • Indien het uw eerste bestelling is, sturen wij u de bestelling toe, na ontvangst van de betaling.

Verzendkosten

Kijk op onze websites: www.fsf.nl www.fsf.nl/shop www.frontierbookshop.nl

Correspondentie adres: Frontier Sciences Foundation Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Nederland Tel.: 020-3309151 Fax: 020-3309150 Email: info@fsf.nl

Aub. aanvinken

ˆ

Eerste bestelling

ˆ

— ˆ

Ik heb eerder besteld

Naam Adres Postcode Plaats Land Overdag Fax E-mail Code Omschrijving

ˆ Nieuw adres

‘s Avonds Prijs

#

Totaal

• De verzendkosten bedragen 5 Euro, • ongeacht de grootte van de bestelling

Opmerkingen • NABESTELLING: Indien een boek tijdelijk niet in voorraad is, wordt het boek nageleverd. • OFFERTE: op verzoek • Volgens de Nederlandse wet mogen wij geen korting geven op Nederlandstalige boeken.

• Op verzoek sturen wij u onze uitgebreide Engelstalige catalogus toe.

Verenigd Koninkrijk: Frontier, PO Box 13722, North Berwick, EH39 4WB, UK tel: 0551 143 6121 België: FSF, Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, Belgium Voormalig Joegoslavië: FSF, Marsala Birjuzova 41, 11000 Beograd, Yugoslavia Zuid Afrika: FSF SA, PO Box 11478, Bloubergrand, 7443, South Africa Amerika: Adventures Unlimited, PO Box 74, Kempton, Illinois 60946, USA

Subtotaal Ÿ Verzendkosten Ÿ Totaal in Euro Ÿ

Ik betaal op de volgende manier:

ˆ Nederland ABN AMRO 40.78.98.417 ˆ Nederland Postbank 7231599 ˆ België KBC 413-9226371-79 ˆ Visa/MasterCard/Discover/Amex:

ˆ Stuur mij een acceptgiro toe ˆ Contant geld (aangetekend) — Aub. aanvinken ˆ

Credit Card Nummer: Vervaldatum:

CVC: Handtekening:

Bezoek onze boekwinkel in Amsterdam: Frontier Bookshop

Frontier Sciences F ounda tion: Actief sinds 1995 Founda oundation: 82

5.00

FRONTIER magazine


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:36

Pagina 83

ATLANTIS RISING

Los nummer € 6,Abonnement €32,40 (6 nummers)

Number 45 (May/June 2004)

Grassroots Push for New Energy | ELEMENT 115 and the Secretsof Folded Time Space | The Atlantis Prophecies | Searching for America's Soul | Biosphere 2: the Puzzle | Francis Bacon and the Sign of the Double A | Malta's Knights of Mystery | A Crack in the Da Vinci Code | Olaus Rudbeck's "Atlantica"| Getting to the Bottom of the Origins Mystery

Los nummer € 4,90 Abonnement €21 (6 nummers)

NEXUS MAGAZINE Number11.3 (April / May 2004)

Fractional Reserve Banking as Parasitism | The Problem of Precocious Puberty | Schizophrenia: The Adrenochrome Link | Suppressed Discoveries in Physics | Part 2 - Ancient Cities Under the Sands of Giza | Out - Of - Body Experience & Self-Research

FATE MAGAZINE

Los nummer € 4,90 Abonnement €21 (6 nummers)

Volume 57, No. 4, Issue 648 (April 2004)

The Phenomena of Psychic Art | Monster Hunting | The Most Haunted Capitol in America | Detecting & "Busting" Ghosts | Third Annual Texas Bigfoot Conference | Inedia: Can People Survive Without Food | The Russian Roswell | The Mysteries of Snake Island | Strange Events at Poltergeist Canyon

Los nummer € 7,50 Abonnement €45 (6 nummers)

UFO MAGAZINE Number 19.2 (April/May 2004)

A Conversation with Jim Marrs | Alien Ghosts at Roswell Mutilations and the Government | Post Abduction Re-Empowerment | The Airships of 1897 | Return to Magonia | Interview with David Jacobs

STEAMSHOVEL PRESS

Los nummer € 7,Abonnement €25( 6 nummers)

JFK Redux: John Judge Interview | Saucer Section:Wilhelm Reich & MJ12? | Dialogue in Hell, Part Two | Popular Alienation: EYEWASH About | Argo, the Jack Kirby Conspiracy | The Jesus Forgery: Josephus Untangled | The “Real” Philadelphia Experiment, Part 2

Los nummer € 5,75 Abonnement €25 (4 nummers)

WORLD EXPLORER

MAGAZINE WEX 3.4

Coneheads of Peru | Mysteries of Angor Wat | Was there an Explosion in the Great Pyramid

NU OOK VERKRIJGBAAR IN DE FRONTIER BOOKSHOP: NEDERLANDSTALIG: RELIGIE & MYSTIEK, SPIRITUELE KRANT, UFO NIEUWSBRIEF ENGELSTALIG: KINDRED SPIRIT, PARANOIA MAGAZINE, RIAP BULLETIN, SEDONA JOURNAL OF EMERGENCE, SPECTRUM MAGAZINE

Frontier, Postbus 48, 1600 AA Enkhuizen,Tel. 0228 - 324076, Fax 0228 - 312081, Email: info@fsf.nl Internet: www.fsf.nl Voor Belgïe: Dendermondse Steenweg 56 9100 Sint - Niklaas


frontier_2.6.qxd

26-5-2004

21:39

Pagina 84

FRONTIER BOOKSHOP Ufo’s, Graancirkels, Verloren Beschavingen, Egyptische kunst, Tesla, Vrije energie, New Age. Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment aan kunst, boeken, video’s en tijdschriften op het gebied van de grenswetenschappen.

Alleen in el de wink aar verkrijgb

- De Graal en de ridders van de Ronde Tafel van €22.25 voor €11.90 - In het Teken van Ra van €21.50 voor €14.90 - De Steen der Wijzen van €22.90 voor €13.90 - Het Kruis en de Lijkwade van € 24.50 voor €15.90 - Alien Complot van €19.90 voor € 8.90

ROUTEBESCHRIJVING Frontier Bookshop ligt in de Jordaan op vijf minuten lopen van het Paleis op de Dam: Volg vanaf het Paleis eerst de Raadhuisstraat en vervolgens de Rozengracht.Neem na de Prinsengracht de eerste weg rechtsaf en u bent in de Eerste Bloemdwars-straat. Het vijfde winkelpand aan de rechterkant vindt u de Frontier Bookshop. De winkel ligt in de buurt van de Westerkerk en het Anne Frankhuis.

Frontier Bookshop: Eerste Bloemdwarsstraat 15 - 1016 KR Amsterdam - Tel. 020 - 3309151 Openingsuren: maandag tot en met zaterdag, 11.00 uur -18.00 uur - www.frontierbookshop.nl

Frontier Magazine 10.3 juni / juli 2004  

Grensverleggend tweemaandelijks magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you