Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.3 | nummer 84 | mei | juni 2009 NL o 4,95 | België o 5,95

SCHAUBERGER;

vrije energie

Een OBAMA in het Vaticaan

MAGNESIUM

voor gezondheid & verjonging

: AKTf gIeEef een

o t op Neem onnemen rijg en k g ab 2-jari Magazine ary Di ier Front 13-Moon een

KADO

De financiële Derde Wereldoorlog En verder in dit nummer: Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel | Sitchin's Twaalfde Planeet | Rananda | Draadloos Groningen | I Tjing kalender mei en juni | Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud | Grenswetenschap.nl | Frontier Saloon | Kristallen schedels | Maya-astrologie | Jan Blei | Gezondheidsproducten | Boekenkatern en meer...


Leliegracht 42, tel: 020 - 330 91 51


REDACTIONEEL

COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 15.3

nummer 84

Hoofdredactie Filip Coppens en Herman Hegge Eindredactie

Jeroen Kumeling

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Peter Tuip, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra Druk

BalMedia

Distributeur

Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving

Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Restyle basisontwerp: Mstudioos, Bloemendaal, Mimi Sugarman Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling Coverbeeld: stockxpert.com

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties Aldo Hoff | aldo@fsf.nl 020-3309151 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798

Nieuwe Energie

Laatst was ik in Steenwijk waar in de jaren ’30 van de vorige eeuw een eenvoudige boerenzoon opzien baarde doordat hij, volgens eigen zeggen, een brandstofloze motor had uitgevonden. Zijn motor zou worden geproduceerd in Wolvega. De toen pas 21-jarige Johannes Wardenier is wekenlang voorpaginanieuws geweest: “De werkloosheid zal halt houden. Wardenier heeft een uitvinding gedaan, die mensen en machines weer aan arbeid kan helpen”, schreven sommige kranten. De fabriek zou aan 13.000 mensen werk bieden. Ingenieurs uit Engeland en rijksingenieurs waren getuige geweest van een proef. De grondprijzen in Wolvega stegen en zelfs de olieprijs in de wereld was gedaald. Om de uitvinding wereldkundig te maken zou een speciaal gemaakte bus, uitgerust met deze motor, door Europa toeren zonder ook maar één keer brandstof in te nemen! Zo ver is het echter niet gekomen. Wardenier werd plotseling opgenomen in een psychiatrische inrichting. De behandelende professor verklaarde hem echter “normaal” en stuurde Wardenier weer naar huis. Op dat moment begint het mysterie dat tot op de dag van vandaag onopgelost is gebleven. Bij thuiskomst hoorde Wardenier dat zijn motor was verdwenen, volgens zijn ouders opgehaald door “enkele heren”. De motor is nooit teruggevonden. In 1960 is hij op 47 jarige leeftijd overleden. Waar zijn lichaam begraven werd, is tot op heden onduidelijk. Sindsdien hebben velen het “Mysterie Wardenier” proberen op te lossen. Als de familie van Wardenier hierover wordt benaderd zwijgen ze, bijna 80 jaar na dato, allemaal als het graf. Of en wat Wardenier heeft uitgevonden blijft onduidelijk. Wel is duidelijk dat mensen die een zogenaamde vrije energie motor hebben uitgevonden, vaak op dezelfde manier behandeld worden en mysterieus verdwijnen of overlijden. In deze crisis tijd wordt het tijd om dergelijke uitvindingen, die er volop zijn, uit de diepe lades te halen en in de praktijk in te zetten. Van de gevestigde orde hoeven we het niet te verwachten, die zullen geen stap verzetten voordat de laatste druppel olie gewonnen is. Zoals gewoon moet het initiatief uit het “gewone” volk komen. Gelukkig zijn er vele initiatieven in gang gezet zoals de Nulpuntenergie groep o.l.v. Frank Bonte en het onderzoekscentrum Ecolodge(ic) van Robert Boerman in het oosten van het land. Zij hebben onze steun nodig om tot de broodnodige oplossingen te komen waarmee de crisis in één klap voorbij kan zijn: iedereen kan dan onafhankelijk zijn en dan hebben we niets meer te maken met de zakkenvullers van de banken die nu de economie kunnen maken of breken. Van 20 tot en met 25 september organiseert Centrum Lothlorien van Lucas Slager in Frankrijk een Energieweek waar met liefhebbers informatie uitgewisseld wordt op het gebied van alternatieve energie. En ook op het Frontier Symposium op 7 november in Amsterdam zullen we daar zeker aandacht aan besteden. De doorbraak zal niet ver weg meer zijn…

OPGERICHT IN 1995 De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine mei | juni 2009 15.3 Frontier

3


INHOUD

GEZONDHEID

MAGNESIUMCHLORIDE VOOR GEZONDHEID & VERJONGING Magnesium is niets minder dan een wondermineraal met zijn helend effect op een groot scala van ziekten evenals de mogelijkheid om het verouderende lichaam te verjongen. Wij weten dat het essentieel is voor veel enzymreacties, vooral wat betreft de productie van cellulaire energie, voor de gezondheid van de hersenen, het zenuwstelsel en ook voor gezonde tanden en beendergestel. Nochtans, kan het een verrassing zijn dat magnesiumchloride ook een indrukwekkende bestrijder van besmettingen is.

8

16

50

20 WETENSCHAP

NATUURMENS VIKTOROR SCHAUBERGER Een energiebron die oneindig is, vrijwel gratis, en milieuvriendelijk… Een utopie? Volgens de gangbare natuurkundige wetten wel. Maar wat, als deze wetten niet onder alle omstandigheden zouden blijken te gelden? Deze droom leefde weer op in het Wenen van rond de eeuwwisseling 1900. Verschillende uitvinders claimden apparaten te hebben uitgevonden, die aangedreven werden door een nog onbekende energiebron.

GESCHIEDENIS

DE FINANCIËLE DERDE WERELDOORLOG We worden geconfronteerd met zowel een Derde Wereldoorlog als een gigantische financiële crisis. De economische crisis leidt tot een nieuwe ‘wereldwijde monetaire autoriteit’. Vanaf nu krijgen we te horen dat de ‘wereld’ moet streven naar een gezamenlijke munteenheid, die zal worden gecontroleerd door de Reserve Banken in de Verenigde Staten, Europa en Afrika. Daarbij worden de Europese landen onder financieel toezicht gesteld. Bent u daar blij mee, gaat u lusteloos in een hoekje zitten, of gaat u er wat aan doen?

4

Frontier 15.3 mei | juni 2009

GEZONDHEID

MANGOSTEEN EN GRANAATAPPEL Mangosteen, granaatappel, bosbessen, veenbessen, zwarte bessen, druiven, kersen, frambozen en aardbeien. Ze hebben één ding gemeen: het zijn allen zeer goede en krachtige anti-oxidanten.


INHOUD

MYSTERIE

6 BRANDWEERMAN ROSWELL:

SPIRITUALITEIT

HET WAS EEN VLIEGENDE SCHOTEL

SOPHIA’S EI Auteur, onderzoeker en ontdekkingsreiziger Bert Janssen is wellicht het best bekend vanwege zijn betrokkenheid bij graancirkels. Zijn activiteiten rijken echter veel verder. Zo is recent zijn roman Sophia’s Ei verschenen. Reden voor een interview. Het werd een indringend en verhelderend gesprek. Over God en graancirkels. Over Sophia en de Goede Mannen van Toulouse. Over vele boodschappers en één boodschap. Over hoop, wijsheid en inspiratie. En over een oplossing voor alles.

Een brandweerman die in 1947 bij de brandweer van Roswell diende, heeft bevestigd dat het bij de mysterieuze crash in die zomer in de woestijn van New Mexico, in feite ging om een niet-aards toestel!

26 SITCHIN’S TWAALFDE PLANEET (DEEL 3) We staan aan de vooravond van grote gebeurtenissen. Macht en onmacht, al het oorlogsgeweld, vernedering, alle pijn, verdriet en ellende, honger en dorst alsook liefde, warmte en mededogen zal ontaarden in een confrontatie tussen de krachten van het licht en die van de duisternis.

WETENSCHAP

32 DRAADLOOS GRONINGEN

64

De gemeente Groningen is van plan een draadloos stadsnetwerk te installeren. Wat zijn, naast de voordelen, de gevolgen voor mens, die continu bloot staat aan intensieve elektromagnetische straling.

GESCHIEDENIS

44 IS HET TIJD VOOR EEN OBAMA IN HET VATICAAN? Zouden we ons ooit voor kunnen stellen dat de Christelijke kerk zich ontpopt tot een ware inspiratiebron die zowel hoofd, hart als heupen omsluit, en die mensen bezielt in plaats van betuttelt?

ACHTERGROND

60

56 OVER DE RELATIVITEIT VAN THEORIE EN DE VORM VAN INHOUD (DEEL 3)

ACHTERGROND

KREDIETCRISIS, DE NIEUWE RELIGIE Geld werd de nieuwe God. De bank de nieuwe kerk. Economie de nieuwe religie. De ‘zegeningen’ van de ‘vrije markt’ daalden over ons neer. Met de opkomst van de computer maakte het loonzakje plaats voor giraal verkeer,‘veilig en makkelijk’. De bankiers hanteerden dezelfde machtspilaren als de pastoor, maar veel aantrekkelijker verpakt: geen angst maar vertrouwen. Schuld heette voortaan krediet. Kortom: de overeenkomsten tussen de aloude religiën en de huidige kredietcrisis.

Dit is het derde deel van een vierluik over een onderwerp dat ‘complottheorie’ wordt genoemd. Het is een experiment met vorm. Dit artikel is vooral - maar niet uitsluitend - voor die mensen bedoeld die dit wel inzien.

SPIRITUALITEIT

70 ONTWAKEN MET RANANDA Wat kan een verlichte meester als Rananda voor je doen? “Wanneer jij ziet en herkent dat jij de resultaten krijgt van je denken, kun jij besluiten met mij de perfectie te zien. Dat is de manier waarop je ontwaakt.”

En verder... 3 COLOFON 14 KRISTALLEN SCHEDELS 19 MAYA-ASTROLOGIE 38 DE CHINESE I TJING KALENDER 41 COLUMN JAN BLEI 42 GRENSWETENSCHAP.NL 48 GEZONDHEID PRODUCTEN 49 FRONTIER SALOON 75 BOEKENKATERN mei | juni 2009 15.3 Frontier

5


ACHTERGROND

Auteur: Albert Toby

Zegt de bankier tegen de pastoor: “Houdt U ze dom, dan hou ik ze arm�. Het is de clou van een oud grapje, uit de tijd dat geestelijken en notabelen nog echt aanzien hadden. Pastoors, las ik, behoren tot een uitstervend ras. Op het Franse platteland luidt inmiddels de noodklok. Dorpsparochies sluiten noodgedwongen de deuren. Van de kuddes gelovigen van weleer is weinig meer over dan wat verspreide schapen. Jongeren zijn weggetrokken door de lokroep van de grote stad, waar kerken dienst doen als discotheek. Zo krijgen de veelal bejaarde pastoors, gedwongen door ontkerkelijking en vergrijzing, steeds meer gemeentes onder hun hoede. Opvolgers zijn niet of nauwelijks voorhanden. Hun enige hoop is gericht op jonge Afrikanen van overzeese seminaries.

64

Frontier 15.3 mei | juni 2009


ACHTERGROND

KREDIETCRISIS,

de nieuwe religie H

et was vast niet de bedoeling van het krantenbericht, maar ik proef ironie: waar vroeger missionarissen (met spiegeltjes en kralen) de zieltjes van inboorlingen kwamen ‘redden’, zijn nu de rollen omgedraaid, zoiets als Afrikaanse voedselhulp voor Europa. Stuiptrekkingen van dat eens zo rijke en machtige instituut, het Vaticaan. Angst, afhankelijkheid en schuld Als de ‘Bankiers van God’ niet van oudsher zo bedreven waren geweest in geldzaken, zou het er financieel somber uitzien voor het instituut kerk. Logisch dat ze condooms verbieden: het nageslacht moet worden veilig gesteld. In mijn praktijk heb ik veel moeders gehoord over de macht en invloed van de ouderling of pastoor: hun stichtelijke of berispende woorden leidden tot ongewenste zwangerschappen en grote kinderscharen, want nadat ze de deur uit gingen, werd letterlijk De Daad bij Het Woord gevoegd. De woorden van God’s afgezant op aarde, de Paus, hebben onverminderd grote impact op gelovigen, hoewel de macht van de kerk tanende lijkt. Steeds meer mensen halen hun schouders op, wat vroeger vrijwel ondenkbaar was. De vrees om een sociale outcast te worden, als ketter op de brandstapel te belanden of eeuwig in hel of vagevuur te branden, lijkt aardig overwonnen. Ik ben er niet rouwig om. Spiritualiteit is voor de mens wat water is voor een vis. Ik gun en respecteer ieder zijn geloof, zolang ik maar niet in een vissenkom hoef te leven. Halleluja. Sinds de kredietcrisis lijkt het met de bankier dezelfde kant op te gaan als met de pastoor. Ook banken leken heilige instituten. De woorden van Alan Greenspan, de vorige opperpaus van de Federal Reserve Bank (de ‘Fed’), werden op een goudschaaltje gewogen. Beleggers hingen aan zijn lippen alsof er elk moment witte rook uit zijn mond kon komen. Een enkel woord, zelfs de interpretatie van een klemtoon, leidde tot sidderingen op de beursvloer en een wereldweide ont-

slaggolf, of tot euforie en investeringsdrift. Een oude wijsheid leert dat de vleugelslag van een vlinder een storm kan ontketenen aan de andere kant van de wereld. Kun je nagaan wat haviken, ratten, kameleons en geslepen vossen kunnen aanrichten. Het klinkt onaardig richting welwillende dienaren, maar de macht van het instituut kerk is van oudsher gebaseerd op drie pijlers: angst, afhankelijkheid en schuld. De theorie over de zondeval van de mens belast een baby bij de geboorte al met een schuld, die afbetaald moet worden. Wie aan het eind van zijn leven de hemel in wil, moet stevig blijven dokken, want aan overtreding van Geboden hangt een prijskaartje. God werd daarmee rolmodel voor Big Brother: Hij ziet immers alles, altijd en overal. Geen wonder dat de angst voor de hel en de duivel van jongs af aan werd ingeprent, want als men daar niet in geloofde, viel het systeem in duigen. De aflossingsvrije hypotheek bestond nog niet. Schuld is een krachtig concept en een machtig psychologisch wapen. God stuurt zelf geen acceptgiro, maar besteedt de boetedoening uit aan incassobureau De Biechtstoel, waar mensen vrijwillig aangifte komen doen. Dat is een knap staaltje marketing, waar justitie jaloers op is: gaat U wekelijks bij de politie langs om uw verkeersovertredingen te melden? Nou dan. Vandaar dat we nu overal cameratoezicht

hebben, ‘voor onze veiligheid’, jaja. Vroeger ging dat anders, de kerk verkocht de ‘aflaat’. Een soort vrijbrief voor de hemel waarmee je schuld en verdoemenis kon afkopen, tot de volgende overtreding. Met de teloorgang van de angst voor de duivel, verdween ook de angst voor de hel. De kerk kreeg het moeilijk, maar een nieuw geloof won aan kracht, de pastoor maakte plaats voor de bankier. Een soort stuivertje wisselen. Krediet is een schuldbekentenis Geld werd de nieuwe God. De bank de nieuwe kerk. Economie de nieuwe religie. De Britse groep Faithless (what’s in a name) scoorde een hit met God is a DJ. De nieuwe God was hip, de kerk een discotheek, en geld was God. Zelfs als je voor een dubbeltje geboren was, kon je rijk worden. De ‘zegeningen’ van de ‘vrije markt’ daalden over ons neer. Met de opkomst van de computer maakte het loonzakje plaats voor giraal verkeer, ‘veilig en makkelijk’. Fysiek geld maakte plaats voor digitaal geld. De goudstandaard werd losgelaten, zodat banken van de belofte (I owe you) afkwamen dat papiergeld een tegenwaarde moest hebben in zilver of goud. Een gouden truc, want door invoering van de ‘fractionele reserve’ hoefden ze voortaan nog maar een fractie (minder dan een tiende) van het aan hen toevertrouwde geld in reserve te hebben, geld maakte plaats voor krediet. Krediet is wat anders dan geld: het is een schuldbekentenis. Je verplicht je tot aflossing van je schuld, in vastgestelde termijnen, plus rente. Nu kopen, later betalen. De bankiers hanteerden dezelfde machtspilaren als de pastoor, maar veel aantrekkelijker verpakt: geen angst maar vertrouwen (in je toekomst, in economische groei). Geen afhankelijkheid maar onafhankelijkheid (de ‘vrijheid’ om te kopen waar en wanneer je maar wilt, met creditcard, pin pas, chipknip) schuld heette voortaan krediet, (tot het op terugbetalen aankomt, want dan heet krediet opeens schuld). Voldoe je niet aan je verplichtingen, dan legt de bank beslag op je bezit. mei | juni 2009 15.3 Frontier

65


advertenties

LET OP DE STEM VAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE De economische crisis stelt Maitreya, de Wereldleraar voor de hele mensheid, in staat om Zijn openlijke missie te beginnen. De stem van de volkeren van de wereld zwelt aan en spoedig zullen de mensen Maitreya’s oproep tot actie en verandering horen. Zijn denkbeelden voor een volledige herziening van onze huidige levenswijze zullen steeds logischer, praktischer en haalbaarder blijken. Door onze reactie op het wonder van Maitreya’s Liefde zal een grote golf van geestdrift voor samendelen en juiste verhoudingen de wereld overspoelen. De heldere ster aan de hemel is het teken dat een nieuw tijdperk begint van vrijheid en rechtvaardigheid voor allen. Info: 020-694 62 62 — www.sharenl.org

74

Frontier 15.3 mei | juni 2009


Boeken NIEUW Boeken

FrontierPublishing

DVDNieuw

Lezen

Kosmische Liefde

Samen Genezen (2 DV DVD’s)

Kosmos

Baarmoederhalskanker Baarmoederhalska

Intimiteit en astrologie Jan Spiller In dit boek gaat de auteur verder dan de gangbare zonnetekenastrologie. Zo verdiept ze zich eens te meer in de rol van de Maansknopen, de punten waar de baan van de maan rond de aarde het pad van de aarde rond de zon kruist, bij het aangaan van liefdesrelaties. Spiller bestudeert al meer dan dertig jaar de effecten van de Maansknopen op ons leven. In haar nieuwe boek reikt ze de lezer gereedschappen aan om: – te laten zien wie je bent en hoe je een langdurige relatie kunt aangaan; – oud zeer, bedreigend voor een relatie, op te ruimen; – anderen zichzelf te laten zijn door niet te proberen hen te veranderen; – te ontdekken wat je partner jou te bieden heeft en omgekeerd; – de energie van voorbije relaties in goede banen te leiden. (2009) 496 Pagina’s | Paperback | € 29,90

Brug tussen reguliere- en energetische geneeskunde Lynne McTaggart & Rupert Sheldrake Lynne McTaggart (wetenschapsjournalist, medewerker aan “What the bleep do we know”, redacteur van het tijdschrift “What doctors don’t tell you” en architect van het wereldwijde “intentie-experiment” ) en Rupert Sheldrake (bioloog, wereldberoemd door zijn “zeven experimenten die de wereld veranderen”), Dr. Med Bodo Köhler (internist, grondlegger van de biofysische geneeskunde) en Drs. Jan Willem Louwerens (klinisch psychiater, pleitbezorger van integratie en samenwerking binnen de verschillende vormen van geneeskunde) geven hun visie op uitnodiging van de artsenvereniging ABB op hoe er een brug kan geslagen worden tussen de reguliere aanpak en de daarop aanvullende energetische aanpak. (2007) 270 Minuten | DVD | € 35,00

Een integrale visie op de wereld Ervin Laszlo & Jude Currivan Wij staan aan de vooravond van een revolutionaire visie op de wereld. Belangrijke wetenschapelijke ontdekkingen en tijdloze spirituele inzichten komen bij elkaar en laten zien hoe de kosmos en alles wat we ‘de realiteit’ noemen feitelijk één groot geheel is. Dit is de essentiële kosmische geest van waaruit alles is ontstaan, wordt gemanifesteerd, en waarheen alles terugkeert. Onderzoek toont aan wat oude mystici al eerder hebben waargenomen: wij hebben het aangeboren vermogen om de kosmos te bekijken, te begrijpen en te ervaren op niveaus die ver buiten de beperkingen van onze persoon liggen. De auteurs laten een andere wereld zien, die niet langer uit losstaande fragmenten bestaat, maar eindelijk één geheel is. (2009) 252 Pagina’s | Paperback | € 19,50

HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’ Désirée Röver Wanneer je baarmoederhalskanker krijgt, dan is dat afschuwelijk en je zou willen dat er een snelle en veilige manier bestaat om dit te voorkomen. Maar voordat we jonge meisjes inenten met het humaan papillomavirus (HPV) vaccin is het wel zaak om te weten wat dit voor gevolgen heeft. De producenten van dit vaccin schromen niet om door middel van emotionele chantage jonge meisjes te intimideren via scholen, universiteiten, kranten, televisie en internet. Vele duizenden internationale meldingen van ‘bijwerkingen’ hebben laten zien dat de genetisch gemanipuleerde HPV-vaccins zeer ernstige en vaak permanente schade kunnen toebrengen. De auteur geeft opzienbarende informatie en onthult de verzwegen kanten. Weet wát je spuit! Lees, vóór je spuit.(2009) 140 Pagina’s | Paperback | € 17,50

Code : KOLI

Code : SAMG

Code : KOSM

Code : BMHK Frontier 15.3 mei | juni 2009

75


BOEKEN | DVD’s

Chakrakaarten Cees Weteling Chakra’s (levenswielen) zijn energiecentra die bepalend zijn voor ons lichamelijk, geestelijk en psychisch welbevinden. Van stuit tot kruin stroomt er via de chakra’s energie door ons lichaam, maar ze kunnen zich ook vernauwen of sluiten, waardoor we uit balans raken. Wie evenwel de ‘taal’ van de chakra’s verstaat, heeft de sleutel tot het herstel in handen. De Chakrakaarten van Cees Weteling zijn een probaat middel om met de zeven chakra’s te communiceren: ze vertellen, via verschillende associaties, hoe we ermee vertrouwd kunnen raken, welke signalen de chakra’s uitzenden en hoe we die bij onszelf kunnen interpreteren. Dit unieke pakket bevat een handleiding, 49 door de auteur beschilderde kaarten van de zeven basischakra’s en hun associaties, en een overzichtskaart. (2009) Boekje met Kaarten | € 19,50

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Leven in de 5e Dimensie (2 DVD’s) Vijfdimensionale gereedschappen # 1: het leren gebruiken van magie Nederlands ondertiteld Steve en Barbara Rother De groep zegt dat we al in de vijfde dimensie zijn gestapt en dat we er elke dag in leven. De belangrijkste eigenschap van de vijfde dimensie is dat we leven in een verhoogde scheppingstaat waar onze gedachten zich onmiddellijk manifesteren. Het probleem met de vijfde dimensie nu is dat we elke ochtend wakker worden en een driedimensionale werkelijkheid verwachten en omdat we in deze verhoogde scheppingstaat zijn, creëren we in feite een driedimensionale werkelijkheid binnen de vijfde dimensie. Hoe kunnen we nu in de vijfde dimensie gaan leven? Wel, daar gaat deze DVD over. (2008) 275 Minuten | 2 DVD’s | € 30,00

Code : LEVD

Code : CHKA

De Gave van ADHD

De Van Gogh Blues

Verander de zwakke punten van je kind in sterke punten Lara Honos-Webb Als ouder of docent van een kind met ADHD bent u maar al te vertrouwd met de concentratieproblemen van het kind en met zijn of haar impulsief gedrag. Wat u wellicht niet weet is dat ADHD ook een uitdrukking kan zijn van verborgen gaven en talenten: een sterke verbeeldingskracht en creativiteit, een rijk gevoelsleven en een sterke intuïtie. Dit boek biedt informatie waarmee ouders het gedrag van hun kind kunnen transformeren:. Deze nieuwe benadering kan het zelfvertrouwen van uw kind versterken. Ontdek hoe je de ADHDsymptomen kunt transformeren door op de interesses van je kind in te spelen en ontdek manieren om de creativiteit, intuïtie en het zelfbewustzijn van je kind te ontwikkelen. (2008) 200 Pagina’s | Paperback | € 17,50

Creativiteit en depressie Eric Maisel, PhD Creatieve mensen krijgen vaak te maken met depressie ontstaan uit een creatieve blokkade.Regelmatigworden zegeconfronteerd met twijfels over hun creatie en de betekenis ervan.Het is een depressie die niet reageert op een farmaceutische behandeling. De enige resolutie voor zo’n crisis is het opnieuw ontdekken van de zin in alles. In dit boekleert Maisel creatieve mensen om te gaan met dezeterugkerende probleemsituatiesen hoe zij de onrust die ze voelen bij het creatieve proces succesvol kunnen kanaliseren.Maisel legt uit dat ondanks hun onvermijdelijke moeilijkheden, creatieve mensen over het vermogen beschikken om vrienden te maken, zichzelf te genezen en de zin van hun werk en hun leven te ontdekken.. (2009) 240 Pagina’s | Paperback | € 24,50

Code : DVGA

Code : DVGB

De depressie vanuit verschuivend perspectief

Respect

Mystieke Plekken

Ongestoord sterven

Kernverlangens Sylvia Roosendaal, Willem Jan van de Wetering ‘Respect’ wordt het meest genoemd als antwoord op de vraag wat onze belangrijkste normen en waarden zijn. Maar wat is respect precies? En heb jij dat? Ga je respectvol met de mensen in je omgeving om? En hoe zit het eigenlijk met jouw zelfrespect? De auteurs geven in dit boek aan wat respect is, hoe je meer respect voor jezelf en voor anderen kunt ontwikkelen en hoe je respectvol communiceert en met anderen omgaat. De serie Kernverlangens bestaat uit twaalf boeken. Elk boek behandelt één van de twaalf kernverlangens. Kernverlangens zijn basisbehoeften die we allemaal hebben en die allemaal vervuld moeten zijn, willen we in evenwicht kunnen zijn. (2009) 140 Pagina’s | Paperback | € 14,95

Bijzondere plaatsen in Nederland, België en Duitsland Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots Mystieke Plekken laat 25 zeer uiteenlopende plaatsen zien die hun eigen bijzondere sfeer hebben: oude heidense putjes, kasteelruïnes, hunebedden, een spookhuis, grotten, maar ook opvallende landschappen. Mystiek wil zeggen verborgen. Op een dergelijke plek hoor of zie je soms iets of er gebeurt iets waar geen woorden voor zijn. Je wordt plotseling geraakt door de schoonheid van de natuur of je voelt je een moment sterk verbonden met die bepaalde plek of energie. Door naar de prachtige foto’s te kijken, waan je je op de mystieke plek. Bij iedere plek wordt een korte beschrijving gegeven over de achtergrond, maar er blijft voldoende ruimte over voor je eigen ervaring. (2009) 110 Pagina’s | Hardcover | € 24,95

Een ruimere kijk op orgaandonatie . Met een uitgebreid voorwoord door Pim van Lommel Renate Greinert De dood die de transplantatieartsen nodig hebben om levende organen te verwijderen, noemt men hersendood. Wanneer iemand hersendood is, is de stervensfase nog niet voorbij. Een mens is tijdens deze fase nog voor 97 procent in leven – ook al zal een ‘hersendode’ zonder de hulp van apparatuur hoogstwaarschijnlijk geen overlevingskans hebben. Desalniettemin, zo vraagt Renate Greinert zich in dit alarmerende en bij tijd en wijle shockerende boek af: heeft niet ieder mens het recht om ongestoord te sterven? Zonder enige informatie over de gevolgen die orgaanuitname voor de stervende donor en zijn familie heeft, heb ik me door de transplantatieartsen laten manipuleren. (2009) 240 Pagina’s| paperback | € 19,90

Code: MYPL

Code : ONST

Code : RSPC

76

Frontier 15.3 mei | juni 2009

Gradus van Florestein Dit betoog over de depressie is een bijdrage aan de theoretische reflectie op het fenomeen depressie en op de verschillende behandelingsmogelijkheden van depressies. De depressie wordt vanuit vier verschillende perspectieven bekeken: het letterlijke, het symbolische, het mythische en het energetische perspectief. Deze worden systematisch uitgewerkt. Eerst worden de gangbare indelingen van de depressie, de diagnostiek en de behandelingen summier beschreven. Dan wordt het zicht verruimd en worden minder gangbare overwegingen en behandelvormen, zoals ‘opstellingen’, besproken. (2009) 96 Pagina’s | Paperback | € 19,90

Code : DEPR


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Doorbreek je denken

Het dier als spiegel van de ziel

Bewustzijnsdynamiek

Vertrouwen

Maak je NU vrij van beperkende gedachten en emoties Leo Hawkins Persoonlijke transformatie is absoluut onmogelijk als je verstandelijk probeert je beperkingen aan te pakken en te overwinnen. Op die manier worden ze juist versterkt en in stand gehouden. De oplossing is te vinden in het NU. Dit boek laat je in verschillende stappen zien hoe het NU de sleutel kan zijn naar werkelijk geluk en succes. Door je bewust te zijn van het moment kun je vastzittende gedachten en emoties transformeren in liefde en vrijheid. Ontdek hoe je natuurlijke zijn je alledaagse leven dramatisch verbetert, zonder dat je mentaal iets hoeft te doen! • Krijg grenzeloos vertrouwen en meer eigenwaarde. • Geniet van overvloed en plezier • Maak je diepste dromen waar. (2009) 160 Pagina’s | Paperback | € 14,50

Hans Moolenburgh Elk dier spiegelt een eigenschap of vermogen binnen in ons. Op boeiende en humorvolle wijze geeft de auteur een aantal beschrijvingen van dieren – zoals de leeuw, slang, olifant, giraf, kameel, muis, egel en vele andere - die een licht werpen op de voornaamste elementen van de psychologische en spirituele menselijke natuur. Met het uitsterven van 17 diersoorten per dag betekent dit niet alleen een verarming van de biodiversiteit in de dierenwereld maar tevens een verarming van de menselijke ziel. Met dit boek geeft de auteur een verdieping van ons begrip van het dierenrijk en onze verbondenheid hiermee. Het grote mysterie van het leven kan niet alleen in diepe wijsheidsboeken worden gevonden, maar gewoon in de ons omringende natuur. (2009) 152 Pagina’s | Paperback | € 14,50

Over inzicht in de Schepping, het einde der Tijden en de zin van ons leven Johan Oldenkamp ‘Iedereen heeft wel eens de bevreemdende gedachte dat er iets niet klopt in onze wereld. In dit boek neemt psycholoog Dr. Johan Oldenkamp u mee op een reis door de tijd, en laat u kijken naar patronen in onze geschiedenis, in onze samenleving, in onze levensstijlen en nog veel meer. Dit boek laat u ook zien dat 13 helemaal geen ongeluksgetal is, want toevallig geluk of ongeluk bestaat namelijk helemaal niet. Toeval is niets anders dan onbegrepen dynamiek. Het komende Einde der Tijden is een Nieuw Begin, en de zin van ons huidige leven is om dat begin een stapje dichterbij te brengen. (2008) 132 Pagina’s | Paperback | € 13,20

Kernverlangens Sylvia Roosendaal, Willem Jan van de Wetering Als we vertrouwen hebben, zijn we meer in balans. Heb jij vertrouwen? Wie vertrouw jij allemaal? En hoe groot is eigenlijk het vertrouwen in jezelf? Als kind vertrouwen we onze ouders. Dat is de basis van waaruit we later in het leven met vertrouwen omgaan. Als die basis beschadigd is, zullen we deze eerst moeten helen voordat we kunnen vertrouwen. De auteurs geven in dit boek aan wat vertrouwen is, hoe beschadigingen geheeld kunnen worden, hoe we meer vertrouwen kunnen ontwikkelen en hoe we vol vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. (2009) 140 Pagina’s | Paperback | € 14,95

Code : DOJD

Code : DASZ

Cranio Sacraalzelfbehandeling

Herkader je leven en creëer bewust

Een goede gezondheid en ontspanning door zachte aanraking . Daniel Agustoni Bij de Cranio Sacraal-behandeling ontstaat door zachte aanraking een diepe ontspanning op lichamelijk en energetisch niveau. Het lichaamseigen Cranio Sacrale ritme van stromend hersenen ruggenmergvocht is daarbij van speciale betekenis. Dit ritme kan met wat oefening door het hele lichaam worden gevoeld en door dit ritme te beïnvloeden kan een gevoel van welzijn ontstaan en kan het afweersysteem blijvend worden versterkt. Dit boek biedt talloze behandelingen die je zonder verdere voorbereidingen zelf kunt uitvoeren. De Cranio Sacraal-zelfbehandeling bevordert de genezing van binnenuit, ondersteunt de zelfregulering en brengt het hele lichaam in harmonie (2009) 200 Pagina’s | Paperback | € 19,90

Jean Adrienne Wat weerhoudt je ervan om het leven te leiden dat je wenst en verdient? Alleen jijzelf, door je gedachten, overtuigingen en oude mythes waaraan je een hoog waarheidsgehalte toekent. Ze beperken je en houden je klein. Waarom zou je niet uit die oude patronen stappen? Pak het groots aan! Als je wilt, kan het allemaal… In dit krachtige boek van Jean Adrienne vind je manieren om van beperkende overtuigingen af te komen, in het nu te leven, slachtoffermentaliteit te laten varen en je persoonlijke kracht te gebruiken. Deze directe benadering van bewust creëren en jezelf macht geven is gemakkelijk te volgen. Je krijgt inzicht in de kosmische wetten en hoe die je dagelijks leven beïnvloeden. (2009) 160 Pagina’s | Paperback | € 17,90

Code : CRSZ

Code : HERK

Code : VRTR

Code : BEDY

Werkboek chakratekenen

The Life Codes

Ervaar je chakra’s vanuit de westerse en oosterse visie Danka Hüsken De chakra’s brengen vitale energie naar elk deel van ons lichaam. Door je met een chakra te verbinden en dit chakra te tekenen, kun je de werking van het chakra versterken. Vanuit de westerse en oosterse visie wordt verschillend naar de chakra’s gekeken. Beide benaderingen worden in dit boek behandeld, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het voelen van wat een chakra met je doet. In dit chakrawerkboek vind je omschrijvingen en werktekeningen van de zeven chakra’s om, vanuit zowel de westerse als oosterse visie, zelf chakra’s te leren tekenen. Zo kun je bijvoorbeeld mediteren op een chakratekening, je verbinden met het element dat bij een chakra hoort, chakratekeningen inkleuren of een chakradag inlassen door op die dag de kleding te dragen in de kleur van een bepaald chakra. (2009) 160 Pagina’s | Paperback | € 21,50

Het geheim van je leven Patty Harpenau In The Life Codes geeft levensleraar Patty Harpenau de spelregels voor het leven. Als levende magneten beschikken we over veel meer kennis en kracht dan we vermoeden. Deze krachten kunnen we in onszelf ontwaken door hun codes te kennen. Wie de spelregels begrijpt, begrijpt het leven. Wie de Codes kent, kan met het spel beginnen! The Life Codes legt praktisch en toegankelijk het spel van het leven uit. Het leert je de spelregels van het leven en leidt je zo naar nieuwe inzichten, veranderingen en nieuwe sleutels (2009) 192 Pagina’s | Paperback | € 19,95

Code : THLC

Code : WECH Frontier 15.3 mei | juni 2009

77


BOEKEN | DVD’s

Gluren de doden als we douchen? Alle vragen die je nooit durfde te stellen... Concetta Bertoldi Alle vragen die je nooit durfde te stellen.. In “Gluren de doden als we douchen?” beantwoordt het bekende medium Concetta Bertoldi voor eens en voor altijd alle vragen die je over het leven na het leven zou willen stellen. Van de meest bizarre, de meest indringende, tot de meest emotionele vragen die recht uit het hart komen. De antwoorden van Bertoldi zijn humoristisch, indringend en aangrijpend, maar boven alles altijd eerlijk. (2009) 320 Pagina’s | Paperback | € 19,95

Code : GDAD

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Quantum Succes

Geest en drift

Leven tussen geesten

De verbazingwekkende wetenschap van rijkdom en geluk Sandra Anne Taylor Alles bereiken wat je verlangt – voor velen klinkt dit als een droom, voor Sandra Anne Taylor is dit echter een wetenschap: de wetenschap van succes! Haar formule voor een overvloedig leven is gebaseerd op de principes van de quantumfysica en laat zien hoe je deze krachten in kunt zetten om al je dromen waar te maken. Quantumsucces reikt je alle strategieën aan om ware rijkdom en overvloed te creëren. Door de wetten van aantrekking en manifestatie te begrijpen, geef je je leven nieuwe koers richting voorspoed en geluk. (2009) 320 Pagina’s | Paperback | € 19,95

Hoe hart, hoofd en seks samenkomen. H. Korteweg-Frankhuisen De verhalen van de Aboriginalcultuur – die doordrongen zijn van een diepgewortelde spiritualiteit en natuurverbondenheid – zijn de inspiratiebron in dit mandalawerkboek. In een voortdurend scheppingsproces communiceren mens en dier, rotsen en stenen met elkaar en vinden hun plek binnen het geheel van de ene, sacrale werkelijkheid van hemel en aarde. In de vormen van rotsen, bomen, landschap, bewegende dieren en hemellichamen beleven de Aboriginals de band met hun voorouders en de oertijd, die in hun verhalen en in het dagelijks leven nog steeds reëel aanwezig is. (2009) 188 Pagina’s | Paperback | € 17,95

De waarheid over de andere zijde James van Praagh James van Praagh leeft al zijn hele leven tussen geesten, iets wat voor veel mensen angstaanjagend klinkt. Met zijn ongelooflijke en waargebeurde geestverhalen en verrassende details over hoe geesten deelnemen aan onze levens, daagt Van Praagh ons echter uit om ons besef van deze wereld eens beter onder de loep te nemen. Door de verbazingwekkend accurate readings, het verhaal van zijn persoonlijke ontwikkeling als medium en de gedetailleerde informatie over hoe je zelf contact met de andere kunt leggen, bewijst James van Praagh opnieuw dat geesten niet de vijand zijn, maar een verrijking van ons leven. (2009) 224 Pagina’s | Paperback | € 17,50

Code : GEED

Code : LEGE

Code : QUANT

Ziel en Geest

De Heliosmeditaties -1

Gentle Running

1

De weg van de zonnevonk deel 1 Helena Bloem, Hans Komen In onze samenleving bestaat over de begrippen ‘ziel’ en ‘geest’ veel onduidelijkheid. H. Bloem en H. Komen onderzochten deze begrippen omt ontdekken wie wij in werkelijkheid zijn. Met de hulp van de geleidegids van Helena bieden zij een nieuw inzicht in de menselijke essentie; de zonnevonk, in relatie tot de menselijke geest. Diepgaand worden de drijfveren besproken die ieder mens op zijn eigen zonneweg voortstuwen. Verder komt het samenspel tussen de verschillende energetische krachten aan de orde, zowel materiële als immateriële. De kern van ons menselijk leven wordt gevormd door het voelen. Vragen zoals ‘Wat is voelen en wanneer is een gevoel gevoeld?’ blijken de essentie te raken van wat wij leven noemen. Het gaat daarbij om het leren voelen van het diepste ZIJN. (2007) 478 Pagina’s | Hardcover | € 29.95

De illusionaire wereld van licht, vormen en kleuren... Helena Bloem De Helios visuele geleidemeditaties zijn onderverdeeld in verschillende meditatiecycli: Zonnemeditaties, Lichtmeditaties, Liefdesmeditaties, Balansmeditaties, Zijnsmeditaties, Energetische Reinigingsmeditaties, Troostmeditaties en Loslatingsmeditaties. Al deze meditaties zijn bedoeld om verbinding te maken met de energetische sferen die je bij je hebt en om contact te maken met je essentie ofwel zonnevonk. Een zonnevonk is een andere benaming voor ziel. Het is de immateriële energie in jou die vanuit jezelf naar buiten toe gericht is en uitstraalt naar de wereld om je heen. Juist de verbinding met je essentie of zonnevonk is essentieel voor een goed evenwicht tussen materie en immaterie. (2008) 79 Minuten | CD | € 19,95

Lichter lopen, beter ademen, mooier leven Wim Luijpers & Rudolf Nagiller We zijn in de ban van hardlopen of liever nog: van een gezond lichaam en een gezonde geest. Alleen op het strand, keuvelend in het park of met honderden tegelijk in training, bijvoorbeeld voor die eerste marathon. Gentle running zet de nieuwste trend voor hardlopers. Gebaseerd op de Feldenkrais-methode gaat het uit van het lopen, de beweging en het gevoel dat daarbij ontstaat en niet van trainingsschema’s, stopwatches en hartslagmeters. Bijkomende prettige gevolgen zijn een fit gevoel, gewichtsverlies en stressvermindering. De kracht van de methode zit hem in het feit dat het lichamelijk en geestelijk welbevinden zich realiseert vanuit een ontspannende en natuurlijke looptechniek. 160 pagina’s | Paperback | € 19,90

Code : ZIEG

Code : DEHE

Code : GERU

Bericht aan àlle Aardbewoners... Manu de Backer Dit boek werd geschreven door een “Spelmeester”: een mens die hier is geboren maar tegelijkertijd deel uitmaakt van een enorm kosmisch collectief uit een ander Universum. Zij zijn de Scheppende Goden die onheuglijk lang geleden ons Universum ‘creeërden’ nadat ook zij toen succesvol door hetzelfde lange, tumultueuze transformatieproces gingen als waar wij als mensheid en vele anderen nu door gaan. Ze maakten ‘Het Spel’ met de bedoeling om tegen 21 December 2012 van de mensen ook dezelfde gelukkige en onsterfelijke supergoden en-godinnen te maken. Het zijn onze grote broers en zussen die ons helpen wèrkelijk verantwoordelijke- en volwassen wezens te worden, liever dan in onze dodelijke slachtofferrol te blijven hangen opgelegd door een duistere macht. (2002) 498 Pagina’s | Paperback | € 27,00

78

Frontier 15.3 mei | juni 2009


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

De verdwijning van het universum (herdruk)

Het geheime genot van de overgang

De Liefde heeft niemand vergeten

Gary Renard Twee verlichte meesters maken over een periode van negen jaar hun opwachting bij gitaarspeler, filmfan, effectenmakelaar en spiritueel zoeker Gary Renard. De uitvoerige gesprekken die zij voeren over illusies, vorige levens, religie, seksualiteit, politiek en de wonderen van vergeving vormen de ingrediënten van dit bijzondere boek. Het boek verdiept de boodschap van Een cursus in wonderen, dat inmiddels over de gehele wereld een begrip is. In begrijpelijke taal, doorspekt met humor, worden de kernbegrippen van‘de Cursus’– onvoorwaardelijke liefde en ware vergeving – nader uitgewerkt. Voor lezers van ‘de Cursus’een bijzondere verdieping, voor andere zoekers op het spirituele pad een uitnodiging om op een radicaal andere manier naar de werkelijkheid te kijken. (2006) 464 Pagina’s | Paperback | € 26.90

Christiane Northrup Christiane Northrup schreef zeven jaar geleden haar bestseller “De overgang als bron van Kracht” (al zesmaal herdrukt!). In haar nieuwste boek pakt ze dit thema weer op, met het accent op de positieve kant van de overgang. Het geheime genot van de overgang laat een krachtige boodschap horen: durf te genieten van de overgang. Hoewel uit onderzoek blijkt dat het libido niet afneemt in de overgang, ervaren veel vrouwen in de overgang een dip in hun seksleven. Christiane Northrup laat in dit boek overtuigend zien dat de overgang niet ‘het begin van het einde’ is, maar juist het begin van een nieuwe en buitengewoon opwindende levensfase. (2009) 224 Pagina’s | Paperback | € 15,90

Het antwoord op leven Gary Renard In dit fascinerende afsluitende deel van een drieluik, waarvan de eerder verschenen delen De verdwijning van het universum en Jouw onsterfelijke werkelijkheid veel indruk maakten, fungeren de ‘verheven meesters’ Arten en Pursah andermaal als gidsen voor het oplossen van de illusie van tijd en ruimte om ons terug te brengen naar de werkelijkheid: Volmaakte Liefde. In deze liefde is de geest geheel vrij, onsterfelijk, onkwetsbaar en zonder vrees. Werkelijke liefde is goddelijk van oorsprong en dient ervaren te worden, want ze is niet in woorden te vangen. Niettemin zijn woorden en oefening nodig om de helpende hand te bieden bij het ervaren. (2009) 256 Pagina’s | Paperback | € 18,90

Code : GGVO

Code : LHNV

Licht op het hiernamaals De zielenreis na het leven Cyndi Dale Wat gebeurt er na onze dood? Volgens Cyndi Dale is de dood het begin van een fascinerende zielenreis die deel uitmaakt van een cyclus van geboorte, dood en reïncarnatie. Deze speelt zich af op verschillende spirituele niveaus van licht. Op basis van haar eigen ervaringen als intuïtief healer en medium levert Dale een uitgebreide beschrijving van het hiernamaals, die antwoord geeft op onder meer de volgende vragen: Is er een hemel of een hel? ,Worden we herenigd met onze geliefden? , Wat gebeurt er met de ziel in het geval van plotselinge dood of zelfmoord? Dale licht toe hoe we entiteiten als engelen, spirituele gidsen, geesten en demonen kunnen begrijpen en hoe ze ons beïnvloeden. (2009) 240 Pagina’s | Hardcover | € 19,90

Code : LOHH

Code : DVHU

Kwantumshift in he het wereldbrein De impact van nieuwe wetenschap op ons en de wereld Ervin Laszlo Onze wereld beleeft een macroverschuiving. Overigens is niet alleen de wereld maar ook de wetenschap aan het veranderen. De nieuwe realiteit waar we op dit moment voor staan, daagt ons uit om mee te gaan met de veranderingen in de wereld, onder andere op het gebied van klimaat, het internationale bedrijfsleven en de industriële landbouw. Ervin Laszlo laat ons kennismaken met de problemen, kansen en uitdagingen die we zowel individueel als gezamenlijk in deze tijd van overgang tegen zullen komen. Laszlo laat zien dat bepaalde delen van menselijke ervaring die voorheen toegeschreven werden aan intuïtie en speculatie, nu serieus onderzocht worden door de wetenschap. (2009) 200 Pagina’s | Paperback | € 19,50

Code : KWIW

Verboden wetensch wetenschap Van oude technologieën tot vrije energie Red. J. Douglas Kenyon De materialische en sceptische houding van de conventionele wetenschappers is absoluut nadelig voor een vrije en ombelemmerde ontwikkeling van de wetenschap. De meeste onderzoekers zijn voornamelijk geïnteresseerd in de financiering van hun onderzoeksprojecten, en hebben altijd neergekeken op de opvattingen van o.a. Emoto, Sheldrake, Velikovsky, Eigles en Kettler. In deze bundel artikelen van verschillende auteurs passeren ontdekkingen en technologieen de revue die door de conventionele wetenschap systematisch zijn verguisd of tegengewerkt. Er is sprake van een strijd tussen de aanhangers van een conventionele visie en de wetenschappers die neigen naar een meer spirituele of metafysische werkelijkheidsopvatting. (2009) 340 Pagina’s | Paperback | € 29,50

Code : VEWE

Goddelijk bewustzijn in de mens

Ware geschiedenis van de Bilderbergconferentie

Oorsprong, ontwikkeling en vervulling Jaap Hiddinga Veel mensen hebben wel eens een ervaring gehad die hen uittildenboven hun normale doen en hun een gevoel van verbondenheid met het hele leven gaf. Zo’n ervaring van goddelijk bewustzijn in jezelf kan elk moment plaatsvinden: bij een speciale gelegenheid, in de natuur, of gewoon spontaan in het leven. In het verleden werden de wereldreligies uit dergelijke ervaringen geboren, maar hoe beleven we dit nu? De schrijver kreeg in zijn visioenen en uittredingen een compleet beeld te zien van de oorsprong, de ontwikkeling en de toekomstige vervulling van het goddelijke bewustzijn. De mens maakt nu een evolutie door in het werkelijk beleven van het goddelijke in hemzelf, wat bijdraagt aan een verdere ontwikkeling van goddelijk bewustzijn. 132 Pagina’s | Paperback | € 12,50

Daniel Estulin De ware geschiedenis van de Bilderberg-conferentie vertelt niet alleen over de ontstaansgeschiedenis van deze groep onder leiding van prins Bernhard, maar ook over de enorme invloed die de Bilderberg-club inmiddels heeft en de gevolgen hiervan voor de wereldpolitiek. Daniel Estulin volgt het gedachtegoed van de Bilderbergclub en zijn streven naar een politiestaat, geleid door een wereldregering, bewaakt door een wereldleger, financieel gesteund door een wereldbank en bewoond door een bevolking die volledig gevolgd kan worden dankzij gemplanteerde microchips. (2007) 285 Pagina’s | Paperback | € 17,95

Code : WGVB

Code :GBIM Frontier 15.3 mei | juni 2009

79


FRONTIER PUBLISHING

Het Urantia Boek Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers

13 Manen Werkboek van de Natuurlijke Tijd

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

Rudy Cambier De “Voorspellingen van Nostradamus” werden niet in de jaren 1550 geschreven door de Provençaal Michel Nostredame, maar wel in de periode van 1323 tot 1328 door een cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het Picardisch was. De teksten tonen de weg naar de schat van de Tempeliers. Deze verbluffende bewering is de conclusie die Rudy Cambier trok na jarenlang onderzoek en analyse van de teksten van Nostradamus. Cambier besloot dat de taal niet behoorde in de eeuw of de taal van Nostradamus, maar wel in Henegouwen, in de veertiende eeuw. In de drie eerste kwatrijnen wordt de sleutel gegeven. 176 pagina’s | Paperback | € 22.90

Nicole E. Zonderhuis & Sylvia Carrilho Na de Engelstalige 13 Manen Agenda, waarin je kunt zien welke dag het is in zowel de ‘gewone’ kalender als in de 13 Manen Kalender, is er nu het Nederlandstalige 13 Manen Werkboek van dezelfde auteurs. Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. 240 Pagina’s | Hardcover | € 15,95

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95

Code: NET

Code: URBO

Code : 13MW

Code: GGG

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

Voedsel der Goden

Aan Genesis Voorbij

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van préColumbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90

De zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der Kennis Terence McKenna In Voedsel der Goden beschrijft Terence McKenna hoe de mens vanaf de prehistorie gebruik heeft gemaakt van drugs. Psychoactieve planten hebben bijgedragen aan het ontstaan van het bewustzijn, spiritualiteit en taal. Door plantaardige drugs te gebruiken kon de mens ook de verbondenheid met denatuur handhaven.Naarmate echter de beschaving voortschreed, werd het nemen van psychoactive middelen steeds strenger verboden. Volgens McKenna zijn de existentiële mensen de huidige wereldproblematiek het resultaat hiervan. We hebben de natuur illegaal verklaard, terwijl we er zelf deel van uitmaken!McKenna schetst in dit boek een heel ander beeld van drugs dan wat we meestal te zien krijgen. Volgens McKenna is het gebruik van bewustzijnsverruimend drug een bedreiging voor de gevestigde orde. 344 pagina’s | Paperback | € 24,90

Zecharia Sitchin Ruimtevaart, genetische manipulatie, computertechnologie: allemaal hoogstandjes van de moderne wetenschap. Maar is het allemaal wel zo nieuw? Zecharia Sitchin denkt van niet en weet overtuigend aan te tonen dat heel oude culturen op aarde al een verbluffende wetenschappelijke kennis hadden. In feite is de hedendaagse technologie een ‘herontdekking’ van wat de Soemeriërs, oude Egyptenaren en andere vroege volken al wisten. Sitchin baseert zijn ontdekkingen op gegevens op Soemerische kleitabletten en in het bijbelboek Genesis. De Soemeriërs schrijven hun kennis toe aan buitenaardse voorouders, de Anunnaki, afkomstig van de planeet Nibiru. Deze planeet bevindt zich waarschijnlijk binnen ons zonnestelsel een tiende planeet dus, waar ook moderne sterrenkundigen naar op zoek zijn. 364 pagina’s | Paperback | € 30.00

Code: SPRC

Code: VDG

80

Frontier 15.3 mei | juni 2009

Code: AGV

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012 Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90

Code: DOP


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Boek der Liefde

WonderCode

De wereldcatastrofe in 2012

De Da Vinci Code Ontcijferd

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50

Code: WOCO

Code: DWC

Code: BDL

Code: DVCO

SummerSale Frontier Bookshop

Frontier Bookshop gaat de kasten opschonen: 10 tot 80% KORTING op een groot assortiment boeken en DVD’s De opruiming start op donderdag 4 juni 2009 om klokslag 18.00 uur en gaat door tot 22.00 uur! En verder: donderdag 4 juni van 18.00 - 22.00 uur vrijdag 5 juni van 10.00 - 19.00 uur zaterdag 6 juni van 10.00 - 18.00 uur zondag 7 juni van 12.00 - 18.00 uur

Dit is je KANS! Grensverleggende prijzen! Hoezo Crisis? De bezem gaat er door! Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam

mei | juni 2009 15.3 Frontier

81


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

Ber t Janssen

Sophia’s Ei Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 19,90

13 Moon Diary of Natural Time 2009/2010

Maya Scheurkalender 2009/2010

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Met deze Engelstalige agenda kan je in één oogopslag zien welke dag het is, zowel in de (gewone) Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je kunt opzoeken wat de dag betekent en je activiteiten daarop afstemmen. Of achteraf kijken of het verhaal van de Maya’s ook voor jou opgaat. En je leert de ‘13 Manen Horoscoop’ van jezelf en je vrienden uitrekenen en uitleggen. De kleurrijke, mooi geïllustreerde en gebonden agenda biedt alles wat een gewone agenda biedt en nog veel meer. Te gebruiken tot 24 juli 2009. Kijk op www.mayatzolkin.com voor previews en meer informatie. (2009) 264 Pagina’s | Hardcover | € 20,13

Lucas Slager Voor de prijs van één schaf je nu al de lopende + de nieuwe kalender aan! Zo kan je meteen vooruit tot 26 juli 2010, heb je aansluiting met de Mayakalenders en kun je voortaan leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2009) 380 Pagina’s | Paperback | € 17,95

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,-

Code : MSK4

Code: 2IN1

Code : 13MD4

Code : SOEI

Symposium ‘07 GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM

MARCEL MESSING dvd2012def.indd 1

PATRICK GERYL over zijn boek

DVD

DVD interview met

interview met PATRICK GERYL over DE WERELDCATASTROFE IN 2012

DVD

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

PATRICK GERYL Auteur van de bestseller De Orion Profetie coverDEF.indd 1

De twintig gezichten van de schepping

De wereldcatastrofe in het jaar 2012 (DVD)

Lezing Frontier Symposium 2007 Marcel Messing Big Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wakker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voorbereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is geworden of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Brothertechnieken de mens klein te houden om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven. DVD | € 24.90

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

Interview met Patrick Geryl Patrick Geryl legde de kennis van de Maya en de Egyptenaren naast elkaar en ontdekte dat er bijzonder grote gelijkenissen in de culturen waren. Doordat de Maya en de Egyptenaren beiden een sterrenreligie hadden besloot Geryl om ook de gebouwen van de volkeren naast elkaar te leggen, waaronder de piramides. Volgens hem zijn de piramides verzamelingen van astronomische en wiskundige kennis. Hij vergeleek de maten van de Mexicaanse tempels met de Egyptische en kwam tot de conclusie dat de grote piramide dienst doet als een soort klok met als einddatum 20 december 2012. De datum waarop, volgens Geryl, de wereldcatastrofe aanvangt. Tijdens het interview op deze DVD vertelt Geryl wat er, volgens hem, ons allemaal staat te wachten in het rampjaar 2012. 45 Minuten | DVD | € 17.50

Code: F7MM

Code: 20GS

Frontier 15.3 mei | juni 2009

Code: DWCD

01-08-2008 14:46:55

02-04-2007 11:14:17

Little Brother is Watching You! (DVD)

82

Je hebt het zélf in de hand

Handboek Handlijnkunde Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95

Code: HVH


Grenzen verleggen?

SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID

Neem of geef een jaar of twee-jarig abonnement op

(6 nummers voor € 28,95 of 12 nummers voor € 50,-) en kies een welkomstgeschenk.

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.1 | januari | februari 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GEHEIM

van de

INCA RATELBAND

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.2 | maart | april 2008 NL )4,95 | België )5,95

REVOLUTIE

Oplossing HOLLE RUIMTES ENERGIECRISIS onder de PIRAMIDES

WELKOMSTGESCHENKEN:

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

wonderbaarlijk

MINERAAL Mayasymboliek May ay ya y asy asy as in het dagelijks leven SUPPLEMENT

(bij een 1 jaar abonnement)

5 oude nummers kado:

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.3 | mei | juni 2008 NL )4,95 | België )5,95

2012 en Vrijmetselaars Het wondermiddel MMS

Frontier Magazine 12.6, 13.1, 13.2, 13.3 en 13.4

22

20

1

241

260

222 239

39

203

43

210

50

211

51

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's 218 58

Wat gebeurt tussen Apollo Ap po er po uitgelicht NU 17: en 2012? 64

69

72

77

85

en ontmaskerd

184 189

192

197

165

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.4 | juli | augustus 2008 NL )4,95 | België )5,95 88

(bij een 2 jarig abonnement)

Verborgen agenda van NASA Codex Alimentarius

12 oude nummers kado:

168

173

93 96

176

106

146

107

147 148

108 109

149 110

150 111

151 112

152

Volg Maya energie Melk: nietde zo goed 113

Frontier Magazine 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 12.4, 12.5, 13.1, 13.2, 13.3 en 13.4 plus twee willekeurige oude nummers uit de eerste 10 jaargangen.

114

115

150

154

153

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

voor elk

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.5 | september | oktober 2008 NL )4,95 | België )5,95

WILLEM MIDDELKOOP

over de kredietcrisis Vaccin tegen baarmoederhalskanker veilig? veili v ve eilig g??

Geheimen van de NASA SA

OF 13-Moon Diary of Natural Time 2009 - 2010 (t.w.v. € 20,13)

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

DE UFO HACKERS

En verder in dit nummer: Project Camelot | Sitchin’s Twaalfde Planeet | Supermagneetstroomconvertors | Het ssymbool ym voor eenheid: gevederde slang | Afbraak van het onderwijs | De (on)mogelijkheden van | n MMS M Frontier Symposium 2008 | Grensverleggende producten | Maya-astrologie | Boekenkatern kenk

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.6 | november | december 2008 NL )4,95 | België )5,95

HEMELSE BOODSCHAPPER

Economie Maudy van

Met deze Engelstalige agenda kan je in één oogopslag zien welke dag het is, zowel in de (gewone) Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je kunt opzoeken wat de dag betekent en je activiteiten daarop afstemmen. En je leert de ‘13 Manen Horoscoop’ van jezelf en je vrienden uitrekenen en uitleggen. De kleurrijke, mooi geïllustreerde en gebonden agenda biedt alles wat een gewone agenda biedt en nog veel meer.

ABONNEMENTEN INFORMATIE Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl ABONNEMENTSPRIJS Een jaar abonnement op Frontier Magazine (6 nummers) kost in Nederland € 28,95 en in Europa € 36,Een 2-jarig abonnement (12 nummers) kost in Nederland € 50,- in Europa € 72,CADEAU-ABONNEMENT Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

INGANGSDATUM ABONNEMENT Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 15.4), indien wij uw aanmelding en betaling voor 30 juni 2009 hebben ontvangen. ABONNEMENTSVOORWAARDEN • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 30 juni 2009. • Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven.

Fowler NOOIT GENOEG Het mysterie van Gotische Kathedralen hed hed

DE OPKOMST van het

VIERDE RIJK

En verder in dit nummer: De Aesculaap en de misleiding van de mensheid | Centre Lothlorien | Grenswetenschap.nl | Frontier nscha Symposium 2008 | Het geheim van Zionsburg | Kristallen Schedels | Rotsvast bewijss voor voo prehistorisch Poollicht | Barack Obama, de Brzezinski coup | Stevia | Maya-astrologie | Boekenkatern

De genezende kracht van CAYENNE PEPER

Symbool van ons leven En verder in dit nummer: Kosmologie van de drie werelden | De verborgen agenda van NASA, deel 4 | Paul Harmans over UFO's | Gardasil vs baarmoederhalskanker, deel 2 | Frontier Symposium 2008 | Elke Maya Zonnezegel is te ervaren in specifiek gedrag | Grenswetenschap.nl | Maya-astrologie | Privacy: roepende in de woestijn | Kunst met een verhaal | Daan de Wit over de volgende oorlog | Eco Lodge(ic) | Pompeii | Boekenkatern en meer...

• Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 6 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.


Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie. Routebeschrijving: Frontier Bookshop ligt in de grachtengordel van Amsterdam op vijf minuten lopen van het Paleis op de Dam. Het is de verbindingsgracht tussen de Prinsengracht en de Keizersgracht, direct ten noorden van het Anne Frankhuis. (Tramhalte Westerkerk/Anne Frankhuis met lijn 13, 14 of 17 vanaf Amsterdam CS.)

Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 zo 12.00 - 18.00

Frontier Magazine 15.3 mei/jun 2009 Nr. 84  

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en...

Advertisement