Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jjaargang g g 20 20.2 2 | nummer 119 | maartt - april il 2014 | o 5 5,95 95

Aardse VULVA voor Kosmische ENERGIE GRAANCIRKELS; einde van een tijdperk? LANDSCHAP TEMPEL in Nederland

Lucide dromen

FR202 001 COVER.indd 1

14-02-2014 16:53:43


vierde editie gezondheidsdag 2014

Paasmaandag, 21 april 2014, 10.00 - 18.00 uur Rhone Congres & Party Centrum Amsterdam Een unieke mengeling van lezingen, informatie uitwisseling en vele stands op 1 plaats en op 1 dag. Alles over gezondheid, voeding en natuurlijk leven. In het enorme zalencomplex in Amsterdam West zullen circa 80 stands aanwezig zijn. In een van de zalen zullen voortdurend lezingen gegeven worden.

SPREKERS: 11.00 u 12.00 u 13.00 u 14.00 u 15.00 u 16.00 u

Jan van Stiphout, Aarden Elsemarie Richt, Voet- en handreflexologie Roel Kerkhout, Edelwijs Frits van der Blom, Kanker is een bio-logisch antwoord Nick van Ruiten, Wat is echte gezondheid? Juglen Zwaan, De Supplementenwijzer

BEZOEKER TICKET: In de voorverkoop â‚Ź 5,- en aan de zaal: â‚Ź 7,50 U kunt zich aanmelden via ons email adres: info@frontierworld.nl Meer informatie treft u in de komende tijd aan op FrontierWorld.nl

FR202 001 COVER.indd 2

14-02-2014 16:53:47


REDACTIONEEL

COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 20.2 nummer 119 Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie

Orenda Bol

Redactiemedewerkers Jivan van Beek, Agnes van de Beek, Robert Boerman, Orenda Bol, Paul Harmans, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Rivelino Sellier Manuputty, Hans Overbeek, Klaas Singor, Olof Smit, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Hylke Welling, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur

Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving

Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Coverbeeld: archief

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@frontierworld.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement. Advertenties Aldo Hoff | aldo@frontierworld.nl | 020-3309151 Redactie Frontier Magazine Frontier World Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@frontierworld.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@frontierworld.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) Voor de Belgische KBC bankrekening: IBAN: BE58 4139 2263 7179 BIC: KREDBEBB www.frontierworld.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995 De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier World, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier World. © Frontier World De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Verkiezingen Stel, 12 personen spoelen aan op een onbewoond eiland. Eén van hen stelt voor om een afstemmingssysteem in het leven te roepen, waarbij de hulp die ze elkaar onderling bieden centraal wordt verrekend via eiro’s. De initiatiefnemer stelt voor dat hij de eiro’s zal administreren tegen een kleine vergoeding en dat hij verder geen andere taak heeft. Hij noemt zichzelf bankier. De eiro’s komen niet fysiek in omloop, maar worden slechts administratief bijgehouden door de bankier. Zodra een van de eilandbewoners eiro’s bezit, kan hij of zij hulp vragen aan bewoners die eiro’s willen bemachtigen. Eiro’s zijn op twee manieren te verkrijgen. Allereerst als tegenprestatie voor een geleverde dienst en daarnaast als lening bij de bankier. Verder wordt afgesproken dat de bankier 5% per jaar ontvangt over de eiro’s die bij hem geleend worden. Alle eilandbewoners starten zonder eiro’s. Eén van de bewoners neemt vervolgens het initiatief tot het bouwen van een huis met twaalf kamers. Alle andere bewoners helpen hem, behalve de bankier. Na een jaar is het huis af en leent de huizenbezitter 1.000 eiro’s van de bankier om aan ieder van zijn helpers 100 eiro’s te betalen. De bankier noteert dit in zijn bankboek en heeft zelf aan ieder van de huizenbouwers een schuld van 100 eiro’s. Per saldo heeft de bankier zelf namelijk geen eiro’s verworven. De eigenaar van het huis verhuurt vervolgens 11 kamers aan de overige bewoners voor 5 eiro’s per jaar. Vanaf het tweede jaar ontvangt de eigenaar van het huis 55 eiro’s per jaar van zijn huurders, waarvan hij 50 eiro’s aan de bankier moet afdragen als rentevergoeding. Stel nu dat er verder geen eiro’s meer worden opgenomen bij de bank en dat er onderling geen andere diensten meer zijn geleverd waarvoor eiro’s betaald worden. Na 20 jaar lang 5 eiro’s per jaar huur te hebben betaald, hebben de huurders geen eiro’s meer over. De bankier heeft inmiddels 1000 eiro’s aan rente ontvangen en 100 eiro’s aan huur betaald. Per saldo heeft de bankier 900 eiro’s. De huisbezitter is het slechtst af. Hij begon met 1.000 eiro’s schuld en heeft ieder jaar 55 eiro’s huur ontvangen en 50 eiro’s rente moeten betalen. Hij heeft nu 900 eiro’s schuld aan de bankier en geen huurders meer. De bankier ziet dat de bezitter van het huis zijn verplichtingen niet meer kan nakomen en doet een afwikkelingsvoorstel. Hij stelt voor dat de huiseigenaar het huis aan hem verkoopt voor 900 eiro’s, zodat diens schuld aan hem vereffend wordt. Door deze transactie zijn alle eiro-posities gladgestreken en heeft de bankier het huis in eigendom. Hij heeft nu – in de vorm van het huis – alle bezittingen op het eiland naar zich toe getrokken en is tevens de enige eilandbewoner die geen arbeid heeft geleverd om het huis te bouwen! Blijven we onszelf voor de gek houden?

Bron: www.economie-macht-maatschappij.com

maart | april 2014 20.2 Frontier

FR202 003 inhoud.indd 3

3

14-02-2014 15:24:09


INHOUD

WETENSCHAP

HOE JOUW DROOM WERKELIJKHEID WORDT Dromen, waarom heb je ze? Wat betekenen ze en wat kun je ermee? Vragen die velen zich stellen. En wat gebeurt er als je beseft dat je droomt? Lucide dromen: met een beetje oefening kan iedereen het.

38 7 6

5 4 3

10

12

1

2

28 MYSTERIE

AARDSE VULVA VOOR KOSMISCHE ENERGIE Een immens krachtig veld van energie wordt gevormd door de piramiden op het plateau van Gizeh. Wat is de betekenis van deze monumenten van een oeroude beschaving? Heeft deze betekenis in onze huidige tijd anno 2014 een bijzondere, actuele boodschap?

GEZONDHEID

GUARDIAN ANGEL Een kruidenmix, afkomstig uit het Amazone gebied, op basis van alcohol die er zorg voor draagt dat het systeem virale en bacteriĂŤle aandoeningen kan bevechten zoals malaria, dengue, lyme, cholera en griep.

SPIRITUALITEIT

EEN LANDSCHAP TEMPEL IN NEDERLAND Nederland bevat plaatsen die je de mogelijkheid geven om je bewustzijn uit te breiden, en balans en heling in je leven te brengen. In het grijze verleden waren mensen zich bewust van die plaatsen. Zij lieten boodschappen in het landschap achter, zodat ieder die na hen komt deze plaatsen kan vinden.

4

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 003 inhoud.indd 4

14-02-2014 15:24:12


INHOUD

ACHTERGROND

6 EEN VOGELVLUCHT OVER 2014 Het Chinese jaar van het ongeduldige Donderpaard is begonnen op 30 januari 2014 en eindigt op 20 januari 2015.

WETENSCHAP

KINDEREN EN STRALING Steeds meer kinderen krijgen een label. Wat is er aan de hand met deze kinderen? Zijn deze kinderen ‘anders’? Kinderen van deze tijd hebben prachtige kwaliteiten zoals (hoog)gevoeligheid, een sterke intuïtie en een grote innerlijke wijsheid. Het zijn de vernieuwers, ontdekkers en wijze beslissers van deze tijd. Ze dragen een boodschap uit: het is tijd voor verandering. En verandering vraagt niet om labelen, maar om anders denken.

36 RADIO ACTIEF: DE JONGSTE STER AAN HET FRONTIER RADIOFIRMAMENT Sinds 3 januari 2014 is Frontier Radio weer een nieuw programma rijker. Het programma heet Radio Actief en wordt gepresenteerd door Hermie Saeijs en Arend Zeevat. Op de vrijdagavonden tussen 22.00 en 24.00 uur wordt het uitgezonden.

GEZONDHEID

64 BUN SANI THEESOORTEN De tijd waarin wij leven vraagt meer dan ooit om bewuster met ons lichaam om te gaan. De Bun Sani theesoorten kunnen daar bij helpen.

80 EET SMAKELIJK, LEEF GEZOND!

42

52 MYSTERIE

GRAANCIRKELS; HET EINDE VAN EEN TIJDPERK? Nimmer was de verdeeldheid tussen graancirkel liefhebbers en de boeren - maar ook tussen graancirkel liefhebbers onderling - groter dan het afgelopen jaar. Na een seizoen als dat van 2013 moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat er tegenwoordig veel meer graancirkels door mensen gemaakt zijn dan we vermoeden of hopen.

Wat is in essentie belangrijk om te weten over voeding: basis kennis die iedereen zou moeten hebben. Eet smakelijk, leef gezond, een compact boekwerkje, duidelijk en begrijpelijk alles op een rij.

GESCHIEDENIS

70 NASA, A HUMAN ADVENTURE Van juni 2013 tot en met januari 2014 was in de Jaarbeurs in Utrecht de reizende expositie van de NASA: A Human Adventure te zien.

En verder... 3 COLOFON 22 MANDALA’S, VENSTERS IN DE TIJD 24 VORIGE NUMMERS 26 AMAZONE KRUIDEN 47 GRENSVERLEGGENDE PRODUCTEN 51 COLUMN ANTHONY MIGCHELS 69 COLUMN STEVEN DE BRUIJN 85 BOEKENKATERN

maart | april 2014 20.2 Frontier

FR202 003 inhoud.indd 5

5

14-02-2014 15:24:13


FRONTIER MAGAZINE overzicht laatste 5 jaargangen Frontier Magazine jaargang 15.1 nr. 82 - jan / feb 2009

Frontier Magazine jaargang 16.4 nr. 91 - jul / aug 2010

De opkomst van het vierde rijk (deel 2) • Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga • Drs. P spreekt: Zielsverhuizing is volkomen tegen mijn principe • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 3 • Goud en Zilver, oude remedies, terug in een nieuwe vorm • Stop de Draadlozing • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 1) • Introductie van de Chinese I Ching kalender • De graancirkels van 2008 • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 1) (Alleen nog digitaal. Kijk voor het complete nummer online: www.frontiermagazine.nl/fr15_1.html

Plant Spirits en hun geneeskracht • Wat straling doet met je bloed • Waarom er goede en slechte dagen zijn • Nederland: wieg van corporatie en Wereldbank • Als de pinautomaten leeg blijven • Het Einde van de tijd? • Graancirkel – ET-interventie? • Codependentie als spiegel voor jezelf • Tesla 144 jaar uitvinder • Ziekte van Lyme • Mysterie monolieten Paaseiland opgelost • De waterende Sfinx • Overlevingstechnieken voor natuurlijke nieuwsgierigheid (Alleen nog digitaal.)

Frontier Magazine jaargang 15.2 nr. 83 - mrt / apr 2009

Frontier Magazine jaargang 16.5 nr. 92 - sep / okt 2010

Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga (deel 2) • Atlantis herrijst • DNA activering • Over de relativiteit van vorm en inhoud (deel 2) • De helende handen van Eric Pearl • Wat doen we als we niet alleen zijn? • De Chinese I Tjing kalender • De mensheid, een komeet en Noach • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 2) • De vis is op • Excursie op grens van wetenschap en fantasie

Wilt u een groeiend bedrijf? Groei dan zelf. • Samen-werken is de enige weg • De geboorte van een nieuwe mensheid (deel 1) • Het verband tussen het martelaarschap van Jezus, de Tweede Wereldoorlog en de War on Terror • Brandnetel, koning van mijn mostuin! • Zetmeelrijke voeding en ons Genoom • Hoe zult u zich de zomer van 2010 herinneren? • Oogst Nederlandse graancirkels 2010 • Vrije- of nulpuntenergie machines • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Cannabis doodt kanker • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • De magische wereld van het oude Egypte

Frontier Magazine jaargang 15.3 nr. 84 - mei / juni 2009

Frontier Magazine jaargang 16.6 nr. 93 - nov /dec 2010

Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel • Ontwaken met Rananda • Magnesiumchloride voor gezondheid & verjonging • Natuurmens Viktoror Schauberger • Kredietcrisis, de nieuwe religie • Mangosteen en Granaatappel • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 3) • De financiële Derde Wereldoorlog • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 4) • Draadloos Groningen • Is het tijd voor een Obama in het Vaticaan? • Sophia’s ei

Fascinerend debuut van jonge auteur • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • Boodschap van de Elders • Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ • UFO charme offensief • Beproeving als inwijding • John Lennons grootste werk moet nog komen • De geboorte van een nieuwe mensheid deel 2 • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Duurzame energieopwekking • De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap • Grapefruit Seed Extract • Vermijd Genetisch Gemodificeerd voedsel

Frontier Magazine jaargang 15.4 nr. 85 - jul / aug 2009

Frontier Magazine jaargang 17.1 nr. 94 - jan / feb 2011

Draadloos Groningen (deel 2) • Bilderberg-ingewijde bevestigt dat elite 2/3 van mensheid wil ‘verwijderen’ • Breaking News: Paul Pantone is vrij! • Vrije Energie: Hoe staat het daar nu mee? • Lucas Slager: In de ban van het leven • Alles = Energie = Alles • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 4) • De 13 Manen Kalender • Stamcellen en de zilver connectie • Rawfood, geen one size fits all • Resonantie is de weg terug naar perfectie • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal • Interview met: homeopathisch arts en waarheidszoeker Tinus Smits (Alleen nog digitaal.)

Grenzeloos actueel • Micha kat – een gedreven man • De WikiLeaks hutspot • Heilige Graancirkels • Een nieuwe ontdekking van een oude kristallen schedel • 2012: ontmaskering • De Boodschap van de Essenen • Hitlers vlucht uit Berlijn • Wereldleiders in de ban van de Ring • Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 1) • Het effect van straling op de geest • Mediwietolie, het ideale volksmedicijn • Je bent wat je eet

Frontier Magazine jaargang 15.5 nr. 86 - sep / okt 2009

Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 2) • Grenzeloos Actueel • De verovering van de wereld (deel 2) • Minder ademen maakt gezond • Waar de wereld om vraagt: Alert-zijn • Graancirkels in een breder perspectief • Stonehenge en Silbury Hill • Wereldcontrole via persoonsnummers • Eenoog in het land van de blinden • Silicium als heilzame wering voor het menselijke lichaam • Internationaal en Multicultureel Vredesfestival • De zon in een ander daglicht

Close Encounters in Brabant • Maya Mysterien ontwaken • De Nederlandsche Bank • De depressie-epidemie • De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs • Patricia Cori • Interview met Henk Trentelman • Asperge tegen kanker • Smudging: de kracht van heilige rook • Zeitgeist en de geinspireerde mens • Vaccineren of niet? • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal

Frontier Magazine jaargang 15.6 nr. 87 - nov / dec 2009

Frontier Magazine jaargang 17.2 nr. 95 - feb / mrt 2011

Frontier Magazine jaargang 17.3 nr. 96 - mrt / apr 2011

Pijn aan je knieen? • Akhaldan en de geneeskruiden • Talks about Mind over Matter • Op de Salomonseilanden leven nog steeds reuzen • Vaar, Laura, Vaar • Interview met Henk Trentelman - deel 2 • The Return of the ancestors gathering • De Maya van de eeuwige tijd • Atlantis Orb komt naar Amsterdam • 2012 hype • Oogst Nederlandse graancirkels 2009

Handleiding voor 2011 • De rijke man en de arme Lazarus • De digitale Apocalypse • De laatste twintigvoudige versnelling in de Maya-kalender • De omgeving van de Sfinx • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet • Smit geneest volksvijand nummer 1: kou • Parasieten en galstenen in je lijf • Geluiden vanuit de ruimte • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland • Het Verzamelpunt

Frontier Magazine jaargang 16.1 nr. 88 - jan / feb 2010

Frontier Magazine jaargang 17.4 nr. 97 - mei / juni 2011

Planeet X: komt hij terug en zo ja; wanneer dan? • De sleutel tot Het verloren symbool: de kracht van intentie • Geld is een illusie • De Gaza-oorlog: een jaar later • Zandcirkels: De Taal van het Licht en het ascensie proces naar de 6e wereld • Interview met Henk Trentelman - deel 3 • Groen & Gezond • Jassentechniek: Verlost van ballast • MMS2 • De Engelse Graancirkels 2009 • Frontier Symposium 2009 (Alleen nog digitaal.)

Is het voorbestaan van de natuurgeneeskunde in gevaar? • De wederkomst van de tweede zon • George Adamksi: Eerherstel door Oude Wijsheid en recente getuigenissen • De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet – deel 2 • Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 2 • Art of Living: Het recept voor diep gevoeld geluk bestaat! • ‘Eindeloos Bewustzijn’ en ‘Leven na de dood’ • Het begin van de negende onderwereld in de MayaKalender • Verslag ‘Secret Space Program’ • 2012: De terugkeer van de Goden

Frontier Magazine jaargang 16.2 nr. 89 - mrt /apr 2010

Frontier Magazine jaargang 17.5 nr. 98 - juni / juli 2011

Avatar; een boodschap uit de toekomst • De magische kracht van Avalon • Speciale boodschap voor President Obama • Het ware verhaal van de Kever • Illuminati gebruiken Magick tegen ons • Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken • Energieweek op Lothlorien • Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten • De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) • Vrede begint bij jezelf! • De verbazingwekkende afbeeldings technieken van Dr. Harry Oldfield • Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project • Het wondermiddel DMSO

Goud voorbij de $ 1500 grens • UFO’s zijn echt• Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 3 • Gelukkig Nieuw Wit Ritmische Tovenaar Jaar! • De VamacharaArchieven, deel 1 • Kogels van Kernafval • Schadelijke straling: het roer kan nu om! • Helen of genezen? • Met een mp3 je vrijheid tegemoet • Tarwegrassap

Frontier Magazine jaargang 17.6 nr. 99 - juli / aug 2011

Frontier Magazine jaargang 16.3 nr. 90 - mei / jun 2010

Bilderberg 2011 • Voorspellingen van de Indische Palmbladeren voor de huidige tijd, 2012 en erna • De Vamachara-Archieven deel 2 • Paus van Satan • De theorie van de 5 kindconclusies • De vloek van de Noord-Amerikaanse Indiaan • Bekentenissen van een anonieme Zwitserse bankier over de Bilderberg groep • Terugkeer van mineralen in de landbouw • Gamificatie • Chaga, de Koning onder anti-oxidanten

Het Hart en het Global Coherence Initiative • Plant Spirits en hun geneeskracht • Intriges rond grottenstelsel Gizeh Plateau • Boodschap van de Elders • De Orde der Illuminati • De Tijd vliegt • De Staat van Nederland • Wie bepalen het nieuws in Nederland? • De Power of Music • Het is tijd voor een nieuwe Wereld Tijdperk • Reptielen, psychopaten en oneindig bewustzijn (Alleen nog digitaal.)

24

Digitale Frontier voor tablets via Bruna/Tablisto APP

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 024 vorige_nummers.indd 24

14-02-2014 10:05:47


PRIJZEN VOOR PAPIEREN FRONTIER: Prijs per exemplaar € 5,95. Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal) Vanaf nummer 13.1 geldt de volgende aanbieding: • Prijs per exemplaar € 5,95 • 5 exemplaren € 20,-

• 10 exemplaren € 35,• 25 beschikbare exemplaren € 60,Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal) Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151 e-mail: info@frontierworld.nl

Frontier Magazine jaargang 17.7 nr. 100 - sep / okt 2011

Frontier Magazine jaargang 18.8 nr. 110 - okt / nov 2012

Invloed van de‘onzichtbare’BIS bank • De Vamachara-Archieven deel 3 • Ziekte van Alzheimer verbetert na 37 dagen kokosolie • De piramide van Austerlitz • Bewijs gevonden van oude elektrische apparaten in de Grote Piramide? • Forever 27 Club • Technische en Medische Revolutie? • Out of the box-denken tegen kanker

De Macht van de Matrix • Ontmanteling van de ‘Brusselse EU’ • De Goddelijke Mens en de Nieuwe Tijd • Het relikwie van Bir-Hooker • De eerste en tweede ring magie • The Dark Night Rises • Vader Aarde • Het einde van Nederland (III): De stille revolutie • Armstrong neemt geheimen mee in zijn graf • Water: De belangrijkste voeding voor het lichaam • De nieuwe levensenergie van onze aarde • Rode Bloemen olie

Frontier Magazine jaargang 17.8 nr. 101 - okt / nov 2011 Akaija: Wij zijn Een • De Vamachara-Archieven deel 4 • Ananas • De nederlandse graancirkels van 2011 • De 5 oorzaken van overlijden • De Menselijke Geest past in een Lucifersdoos • Nikola Tesla: “De toekomst is van mij” • De herontdekking van aether • Voed het land dat ons voedt • Smoking gun voor egyptologie gevonden • Vrijland Vrijgeld

Frontier Magazine jaargang 17.9 nr. 102 - nov / dec 2011 ‘Het Einde’, nieuw boek van Linda van den Boogert • De Vamachara-Archieven deel 5 A • NASA voorspelt Super Zonnestorm in 2012 • Mensenras, sta op • Het is tijd voor een revolutie • Heptaparaparshinokh • Maak u klaar voor de ultieme mindfuck! • Onthulling van het GizehGeheim • De puinhopen van 96 jaar Einstein relativiteit • De Staat van Nederland Nederland tussen 2002 en 2012 • Simon Vinkenoogs Bardo • Lothlorien Vredesfestival • Dromen van Wolfgang Pauli

Frontier Magazine jaargang 18.1 nr. 103 - jan / feb 2012 Mystieke Plekken in Zuid-West Engeland • Er is een Fonds nodig om de economie te herstellen • De Vamachara-Archieven deel 5 B • Over de Venus Transit op 6 juni 2012 • Boekbespreking Stone Age Psychedelia • Op zoek naar de ‘Otherworld’ – deel 1 • Flesh and Bones • Moeder Aarde schreit • De Wetenschap van de Schepping • Stand van Zaken Vrije Energie • De Mens is een stinkende sok geworden! • Verder praten over bewustzijn • Lichaamspijn medicijn • Zeven stappen naar een nieuwe samenleving • Jaarvoorspelling 2012

Frontier Magazine jaargang 18.9 nr. 111 - nov / dec 2012 Spirulina, nummer één Superfood? • De hartslag van moeder aarde • De Nederlandse graancirkels van 2012 • Olof Smit: ‘Ik ben mijn leven lang al op zoek naar mezelf’ • Open brief aan de EU • Een vogelvlucht over 2013, het jaar van de Donderslang! • U en ik zijn vlinders die de wereld kunnen veranderen • José Argüelles sprak na overlijden op Mayadag 2011 • De vruchten, groenten en granen waar we alles over moeten weten • Verslag Frontier Symposium 2012 • Frontier Bookshop al 10 jaar grensverleggend

Frontier Magazine jaargang 19.1 nr. 112 - jan / feb 2013 Vamachara, Lucifer, Kali en spirituele seks • Reizen met mandala’s door tijd en ruimte Killer Fish • Brandwonden en eiwit zonder eigeel • Fair4All banking, een hoopgevend initiatief • De ‘uitvinders’ van de Holocaust waren niet de Nazi’s • Hoe de Transnationale Heersende Klasse in elkaar zit • Mozes en Achnaton • Douglas Dietrich over de verborgen kant van de geschiedenis • Dertien….een Nieuw Begin • Nuki het gelukshondje • Inperking voorlichting over voedingssupplementen vanaf 14 december 2012 • De kronen van de farao’s

Frontier Magazine jaargang 19.2 nr. 113 - mrt / apr 2013 Brusselse encycliek codex alimentarius beknot persvrijheid • Reizen met mandala’s door tijd en ruimte • DofNA maakt de weg vrij voor vrije keuzes • More than honey • Een memoriam voor Filip Coppens • Ik lust je rauw • De geheimen van Hildegard von Bingen • Paleis Europa • Aloha Omata! • Ons leven in Fractal Space • De koning Steen – een onthulling

Frontier Magazine jaargang 18.2 nr. 104 - feb / mrt 2012 Op zoek naar de ‘Otherworld’, deel 2 • De Vamachara-Archieven deel 6 • Een doemdagvrij 2012 • It’s up to you! • De erfenis van de oude Egyptenaren • Het einde van Nederland (deel 1) • Geld stinkt niet • Tesla Energy Center Amsterdam • De winterblues: Tijd voor vitamine D • De Cacao revolutie

Frontier Magazine jaargang 18.3 nr. 105 - apr / mei 2012 Hoe lang blijven we nog doormodderen • De Vamachara-Archieven deel 7A • De bijzondere eigenschappen van Aloë vera • Een diepte interview met de hoedster van het enige bekende jade skelet ter wereld • De “Gulden Frequentie” van Gizeh deel 1a • Het einde van Nederland (deel 2) • Graancirkelcentrum in Naarden • Doorbraak in onze evolutie in 2011-212 deel 1 • 3D-Kosmologie • Nulpunt-energie • Natuurlijk Tuinieren, Gezond Leven • Zwarte Zalf

Frontier Magazine jaargang 18.4 nr. 106 - mei / jun 2012 Recensie “The Ancient Alien Question” • Steve Jobs, wel of geen goed voorbeeld? • De 6 fasen van ziekte volgens Dr. Reckeweg • De “Gulden Frequentie” van Gizeh deel 1b • De wereld wordt klaar gestoomd voor een totaal dictatoraat • Nulpunt-energie • Doorbraak in onze evolutie in 2011-212 deel 2 • De Venusovergang van 2012 • Oervoeding en preventie van welvaarts- en ouderdomsziekten • Zwarte Zalf – de Achtergronden • 12 Dingen die men je niet geleerd heeft op school • Spiegel van Kozyrev

Frontier Magazine jaargang 19.3 nr. 114 - mei / juni 2013 Infographic: Alternatieve genezers wereldwijd • Exclusief: Arts bevestigt werking MMS tegen malaria • Bergen verzetten • Van trilling tot harmonie – Deel 1 • Graancirkel seizoen in aantocht • Reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog – Deel 2 • Gezonde kruidenbitters • Wij vieren 200 jaar bezetting in 2013 • Kinderen uit de sterren • Biologische wierook en etherische oliën uit Noord India • Vensters in de tijd – Mandala voor de Aries periode • Fotoreportage 2e Frontier Gezondheidsdag • Goed Volk schrapt grondwetartikel 120

Frontier Magazine jaargang 19.4 nr. 115 - juli / aug 2013 Castorolie • De helende energie van het Osireion van Abydos • Verboden Vruchten van Monsanto • De cirkel van mens, kruid en klacht • Burning Man • Van Trilling tot Harmonie – Deel 2 • Hypnose • De Egyptische Maan • Astronauten van ruimteschip Aarde • Bewegende stenen van Racetrack Playa

Frontier Magazine jaargang 19.5 nr. 116 - sep / okt 2013

Frontier Magazine jaargang 18.5 nr. 107 - jun / jul 2012

Advocaat van de Waarheid • De mysterieuze schelpengrot van Margate • De Blije Bank • Broodbuik • Coca • Van Trilling tot Harmonie: deel 3 • Rechten en Plichten van Robots • De Sfinx in India • Mystieke Ziekenhuis Ervaringen • Antenne van Gizeh – een onthulling

Verborgen waarheid en verboden kennis • Doorbraak in onze evolutie in 2011-212 deel 3 • Sungazing • Vaticaan BV • De Vamachara-Archieven deel 7A • Dolores Cannon Interview • Nederland zit al 72 jaar zonder wettige regering • De “Gulden Frequentie” van Gizeh • Doodgaan is een ziekte • Wilhelm Reich en zijn ontdekking van de levensenergie • De kracht van chia zaden • Germaanse Geneeskunde in de ban • Iboga, een wonderplant? • Quassia Amara •

Frontier Magazine jaargang 19.6 nr. 117 - nov / dec 2013

Frontier Magazine jaargang 18.6 nr. 108 - aug / sep 2012 De “Gulden Frequentie” van Gizeh deel 3 • Huidige crisis, een wetmatigheid? • Het eindspel is begonnen: Onze vrijheid staat op het spel • Cakua Chi, de verborgen stad • Reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog • Voor de volgende 7 generaties • Spirituele groei en kunst, verbinding tussen voelen en zien • Jij wilt dit niet lezen • Michael Jackson vermoord? • Het doel van de middelen • Het Amsterdammetje al een “Havanna”

Frontier Magazine jaargang 18.7 nr. 109 - sep / okt 2012 De “Gulden Frequentie” van Gizeh deel 4 • Zorg voor je borsten • Wanbeleid leidt tot afbraak van pensioenen • Chlorella, de groene ontgifter • Geen leven zonder Cholesterol • Gezondheid en de Dutch Spirit Kruiden • Verlengde Schedels • We zijn niet alleen (in ons lijf) • De Soevereine Mens, Robert Johan van de familie Boerman • Karen van Loon: ‘Ik ben niet de enige’ • Festival Peace of Heart • De sporen van de draak rond 1900 • Hoe draagt jouw Atlas jouw wereld..

Wat bankiers zouden moeten weten • Fukushima, Pinokkio en Regenboogmagie • Ahimsa – geen geweld • Nieuwe perspectieven van Vrije Energie • Acht essentiële suikers die van levensbelang zijn voor lichaam en geest • Nederlanders en Irokezen • De overwinning nabij! • De mysterieuze grotten van Oman & de Arabische luipaarden • Hoe word ik vegetariër in één jaar? • Wat is water? • De erfenis van de Egyptische Leeuw – een onthulling • Zien zonder bril

Frontier Magazine jaargang 20.1 nr. 118 - jan / feb 2014 Beknopte Zwarte Maan Jaarhoroscoop voor 2014 • De Bijna Dood Ervaring (= BDE) en de vijf fasen theorie • Het failliet van het Westen • Gedonder op Vrijdag – het nieuwe Frontier Radioprogramma • The Stuff Dreams are made off – schilderijen van Kamiel Proost • De Witte Stad van Licht van Nefertete en Achnaton • Een nieuwe tijd met een nieuwe energie vraagt om een nieuwe ‘óude’Geneeskunde • Seksualiteit als middel tot Verlichting • De Promotie van Peter – Een afscheid van een zeer kleurrijke Frontier medewerker

maart | april 2014 20.2 Frontier

FR202 024 vorige_nummers.indd 25

25

14-02-2014 10:05:49


FRONTIER VERKOOPT OOK:

HERBAL FORMULA from the Rainforest – bekend van het boek Vader Aarde van Olof Smit In 1992 is Olof Smit door een aantal genezers benaderd om als intermediair een brug te slaan tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Westerse reguliere geneeskunde. In zijn optiek zou zo een ontdekkingstocht maandenlang gaan duren maar in werkelijkheid werd het een twaalf jaar lange diep Afrikaanse cultuur ervaring. Volgens Olof Smit zijn de Herbal Formula from the Rainforest geen medicijnen tegen ziektebeelden: “De kruidenmengsels maken het gestel vrij van blokkades en versterken en activeren de heelmeester in de mens.” Lees voor meer informatie het boek ‘Vader Aarde’ van Olof Smit en bestudeer eveneens zijn website: www.earthfather.eu. Email adres Olof Smit: earthfather@hotmail.com

Prijzen exclusief verzendkosten

COLD COMFORT

MIGRAINE KUUR IN 3 WEKEN:

Het mengsel van de kruiden maakt de algemene kou in het systeem vloeibaar waardoor die zich uit het lichaam kan verwijderen.

NIERENTHEE

GEBRUIKSAANWIJZING: Drie maal daags een dop (van de fles) op een glas sap of water innemen tijdens maaltijden. Eventueel de kuur herhalen tot de overdosis aan kou verwijderd is.

Nieren, die wachten om afscheid te nemen van afvalstoffen, werken op halve kracht. Het is daarom van belang eerst de nieren te activeren. Nieren thee. Een week lang 3x daags een thee eitje vol kruiden in een glas kokend heet water samen met een ¼ limoen of citroen laten trekken en drinken.

CELL CLEANER

ZENUWTHEE

Het mengsel van deze kruiden is gericht op de kou in de cellen. Daar zal het eerst de opeen gehoopte kou doen smelten tot een zachtere substantie. Waarna het gebruik van de Cold Comfort deze substantie vloeibaar kan maken.

Mensen, die niet bij het gevoel kunnen, gebruiken het hoofd bovenmatig veel, wat weer zorg draagt voor stagnatie in de doorstroming van het zenuwgestel. Van belang is de zenuwen een doorstroming te gunnen. Dat is de reden waarom vervolgens de zenuwthee wordt ingezet. Zenuw thee. De week erna 3x daags een thee eitje vol kruiden in een glas kokend heet water laten trekken en drinken.

GEBRUIKSAANWIJZING: Drie maal daags ¾ dop op een glas sap of water innemen tijdens maaltijden. Daarna overgaan op Cold Comfort. Eventueel de kuur herhalen tot de overdosis aan kou verwijderd is.

MIDDENRIFTHEE Om de middenrifspier te ontspannen bestaat er een middenrif kruidenmix. Middenrif thee. Gedurende de laatste week 3x daags een thee eitje vol kruiden in een glas kokend heet water samen met een ¼ limoen of citroen laten trekken en drinken. Tijdens de kuur van deze drie theeën, twee flessen Cold Comfort inzetten. 3x daags tijdens de maaltijden een dop van de fles op een glas sap of water innemen. Bij hardnekkige migraine, de totale kuur herhalen tot de migraine verdwenen is. Bij hyperventilatie, allergieën en astma, kan dezelfde kuur worden ingezet. De drie theeën zijn ook los van elkaar te gebruiken, zo is de nierenthee goed voor kinderen die last hebben van angina. De zenuwthee is goed voor slechte slapers, terwijl de middenrifthee spanning op de borst verzacht. Ander theeën zijn Herpes/ Aambeithee. Darmthee om diarree tegen te gaan.

TJOTJOFATU - HARD “Tjotjofatu – hard” is een olie met kruiden die uitgerekte banden verstevigt, zoals enkel- en knie-banden.

TJOTJOFATU - ZACHT “Tjotjofatu – zacht” is een olie met kruiden die uitstulpsels van verharde kou tussen n dee wervels werv rve elss verzacht, verzaach chtt, w waardoor aardoo aa doo de druk op zenuwen verdwijnt. n nt nt.

26

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 026 olofsmitproducten.indd 26

14-02-2014 10:06:27


FRONTIER VERKOOPT OOK:

GUARDIAN ANGEL

HUIDOLIE De “Huidolie” is een huidreparatie olie bestaande uit kruiden en oliën. Het is goed te gebruiken tegen droge huid, en doet wratten en verse littekens verdwijnen.

Een kruidenmix op basis van alcohol die er zorg voor draagt dat het systeem virale en bacteriële aandoeningen kan bevechten zoals malaria, denque, lyme, Cholera, griep, etc. Dosis; 3xdgs een dop van de fles op een glas sap of water. Bij heftige reacties de dosis terugbrengen naar 3xdgs ¾ dop of zelfs 3xdgs een ½ dop. Kinderen 3xdgs ¼ dop.

GOGOWI/ FEMME VITALE

ENERGIE De “Energie” drank is gemaakt van hoofdzakelijk lianen en is een energie booster, zeg maar een Viagra tussen de oren.

Gogowi is een mix van twaalf kruiden die maandelijks wordt ingezet bij intern onderhoud van de vagina. Vrouwen binnen de stammen in het regenwoud hebben geen last van ontstekingen, Gogowi zorgt voor een stabiele vitaliteit bij de vrouwen.

GEBRUIKSAANWIJZING Een derde van de kruiden samen met 1ltr. water aan de kook brengen, niet door laten koken. Zo snel als de hitte het toelaat en na het douchen, dampen boven het hete kruidenvocht. Opletten voor verbrandingen. Ook kan er intern gewassen worden zodra het kruidenvocht afkoelt. De kruiden na het baden aanvullen met 1ltr. koud water. De kruiden kunnen dan de volgende dag weer gebruikt worden. Bij klachten doorgaan met baden tot die klachten voorbij zijn. Voor onderhoud d is i eenmaal een nmaal per p maand drie dagen dage agen g n toereikend. toereiken toer

MUG Een fles “Mug” is een spray tegen muggen en houdt muggen gedurende vier uur op afstand.

Prijzen exclusief verzendkosten

Voor samenlevende vrouwen zijn vaginale ontstekingen met de bijbehorende afscheiding en onaangename geur zeer vernederend. Niet alleen voor het leven van haar zelf, ook de erotiek van haar stabiele samenleven wordt negatief beïnvloed.

MONDSPOELING De “Mondspoeling” vloeistof reinigt en heelt tandvleesontsteking.

N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut.

maart | april 2014 20.2 Frontier

FR202 026 olofsmitproducten.indd 27

27

14-02-2014 10:06:55


ACHTERGROND

DATUM

GAST

ONDERWERP

2014-01-31

John Consemulder

Gezondheid, vaccinaties

2014-01-31

Pieter van der Meer

Veluwse Israël Vrijstaat

2014-01-31

Pieter van der Meer

Veluwse Israël Vrijstaat

2014-01-31

Henk Mutsaers

Bewustwording

2014-01-30

Daad Kajo

Jeugdherinneringen Syrië

2014-01-30

Hans Plomp

Boekbespreking: Jaya en het Orakel

2014-01-30

Enno Wiersma

Boekbespreking: Oera Linda Boek

2014-01-24

Frits van der Blom

Voeding en gezondheid

2014-01-24

Jurgen Deleye

Onverklaarbare zaken

2014-01-24

Ingolf Kruseman

Gezondheidscentrum Vitaness

2014-01-24

Martin Vrijland

Achtergronden van het nieuws

2014-01-23

Hans Plomp

Tripmiddelen, sjamanisme

2014-01-17

Frits van der Blom

Voeding en gezondheid

2014-01-17

Ingolf Kruseman

Gezondheidscentrum Vitaness

2014-01-17

Wietse van der Werf

Zeeleven beschermen

2014-01-17

Dos Winkel

Onderwater fotografie

2014-01-16

Annemieke Loots

Boekbespreking: Mystieke Plekken

2014-01-16

Jan Willem Verkerk

Boekbespreking: Mystieke Plekken

2014-01-10

Frits van der Blom

Voeding en gezondheid

2014-01-10

Ingolf Kruseman

Gezondheidscentrum Vitaness

2014-01-10

Ron Schleepen

Alternatieve radio

2014-01-10

Ellen Vader

Farmaceutische industrie

2014-01-09

Pieter Stuurman

Oplossingen voor problemen

2014-01-03

Peter Cras

Human Capital Management

2014-01-03

Geoffrey Deckers

Orca morgan

2014-01-03

Peter Vereecke

Vaccinaties etc.

2013-12-26

Benjamin Adamah

Oorsprong kerstfeest

2013-12-20

Ben Bongers

Homeopathie

2013-12-20

John Consemulder

Boek: De Zoete Wraak

2013-12-19

Jeroen Arents

Veelzijdigheid van water

2013-12-13

Ad Broere

Menselijke economie

2013-12-13

Folke Muller

Fietstocht Rusland

2013-12-12

Pieter Stuurman

Zielenreis en psyche-ontwikkeling

2013-12-06

Steve Brown

Volksnieuws uit Amsterdam

2013-12-06

Gerben Hellinga

Ruigoord

2013-12-06

Janet Ossebaard

Graancirkels

2013-12-06

Hans Plomp

Ruigoord

2013-12-06

Willem de Ridder

Interview

2013-12-06

Martin Vrijland

Politiek

36

Iedere week verzorgt Frontier Radio een drietal Internet Radio-programma’s. Op de donderdag en vrijdag zijn de Frontier Radio presentatoren aanwezig om de luisteraar op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen en achtergronden op grenswetenschappelijk gebied. Een aantal pareltjes van uitzendingen van de afgelopen 2 maanden willen we graag onder de aandacht brengen.

Deze uitzendingen zijn allemaal na te beluisteren via de website frontierradio.nl Daar is tevens een handig overzicht te raadplegen van alle uitzendingen van 2013 en 2014. Er is te sorteren en te zoeken op naam van de gasten en onderwerpen. UITZENDSCHEMA: • Donderdag van 21.00 tot 23.00 uur: Op het scherpst van de Gulden Snede Robert Velthuysen & Peter Taams • Vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur: Gedonder op Vrijdag Maup Enthoven, Rob van der Zon, Anthony Migchels, Sel Özyilmaz • Vrijdag van 22.00 tot 24.00 uur: Radio Actief Hermie Saeijs & Arend Zeevat

Website: www.frontierradio.nl

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 036 frontier radio_v2.indd 36

17-02-2014 10:03:15


“When the root is deep there is no reason to fear the wind.”

www.frontierworld.nl GRENSVERLEGGENDE INFORMATIE SINDS 1995

maart | april 2014 20.2 Frontier

FR202 036 frontier radio_v2.indd 37

37

19-02-2014 13:45:09


OLIVE GOLD IN NIEUWE GEUREN N SUPER ZUURSTOF VOOR UW GEHELE LICHAAM!

Ozontherapie met

Olive Gold 03 Olive Gold 03 original staat al ruim twee jaar bij ons op de planken. Dezee olie is een topper en Frontier is blij om u te melden dat er nu nieuwe geuren zijn ontwikkeld en bij Frontier verkrijgbaar! De nieuwe geuren zijn Rozen, Lavendel en een verrassende blend van Cacao en Gember. Voordelen voor uw gezondheid: - Neutraliseert toxines, schadelijk pathogeen, bacteriĂŤn, virussen, schimmels en chemicaliĂŤn - Verrijkt hersenfunctie voor alertheid en mentale helderheid - Verbetert metabolisme voor betere vertering en ontgifting Voor je huid: - maakt lijntjes en rimpels glad - voegt textuur toe aan de huid - assisteert bij de productie van collageen Kijk voor meer voordelen bij het gebruik van Olive Gold voor uw gezondheid en voor uw huid op www.olivegold.nl

PRIJS: met geur vanaf â‚Ź 7,95 voor 8 ml â‚Ź 12,90 voor 15ml â‚Ź 29,95 voor 60ml â‚Ź 44,95 voor 120ml

CODES: Rozen: OGR1, OGR2, OGR3, OGR4 Lavendel: OGL1, OGL2, OGL3, OGL4 Cacao-gember: OGC1, OGC2, OGC3, OGC4

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam 020-3309151 www.frontierworld.nl info@frontierworld.nl

verborgen waarheid

Steven M. Greer M.D.

en verboden verb verb rboden bod den ken kennis nni nnis niss Steven M. Greer M.D. In dit boek kunt u o.a. lezen: t8BBSPNFFOUSBVNBBSUT[JKO DBSSJĂ’SFCFĂ‘JOEJHEFPNEFXFSFME UFJOGPSNFSFOPWFSIFUGFJUEBUXF OJFUBMMFFO[JKO t)PFEFCJK[POEFSFCMBVXESVL WBOEFLPNFOEFKBBS en verboden kennis CFTDIBWJOHPQ"BSEFFOEF PWFSHBOHEBBSOBBSUPFFSVJU[JFO t8BBSUJKE SVJNUF CFXVTU[JKOFONBUFSJFTBNFOLPNFOFOIPF NBUFSJJF TBN NFOLP PNFO FO IPF EJUUFDIOPMPHJTDILBOXPSEFOBBOHFXFOEEPPSFFOHFBWBODFFSEF CFTDIBWJOH t8FMLFBMUFSOBUJFWFFOFSHJFFOBBOESJKÄ™FDIOPMPHJFĂ‘OFSBMUJFOUBMMFO KBSFO[JKO EJFUPUFFOOJFVXFXFSFMELVOOFOMFJEFO WSJKWBO WFSWVJMJOH BSNPFEFFODPOĘJDUFO t8BUJLIFCHFMFFSEFOFSWBSFOUJKEFOTPOUNPFUJOHFONFUNJOJTUFST  TUBBUTIPPGEFO HFOFSBBMT $*"GVODUJPOBSJTTFO NJMKBSEBJSTFO HFIFJNFBHFOUFO t8JFEF[FWFSCPSHFOXBBSIFJEFOWFSCPEFOLFOOJTHFIFJNIFFÄ™ HFIPVEFOFOXBBSPN

verborgen waarheid

368 pagina's | Paperback | â‚Ź 19,90 e-book via Bruna/Tablisto â‚Ź 4,99 Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151 email: info@frontierworld.nl, website: www.frontierpublishing.nl

46

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 046 ad4.indd 46

14-02-2014 10:09:12


FRONTIER VERKOOPT OOK:

Grenzeloze producten bij Frontier Bewaar de uitleg goed, na 30 april 2011 is ook deze waardevolle informatie steeds minder te vinden bij producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius. Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ Frontier Magazine 17.4. Google dan op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze waardevolle informatie weg is. Onderstaande productomschrijvingen zijn gebaseerd op de mening van de leverancier zelf.

ALIVE! ULTRA-SHAKE Premium Soya Proteïne Complete voeding: Alive! Ultra - Shake is voeding die je kunt voelen - boordevol vitaminen, mineralen, fruit, groenten, eiwitten, vezels, groen voedsel, omega 3/6/9 vetzuren, paddenstoelen, antioxidanten, enzymen en meer! 24 Vitaminen & Mineralen 14 Bomgaard vruchten 12 Tuin groente 12 Spijsverteringsenzymen 12 bilogische paddestoelen 18 Aminozuren 24 groene voeding

Zwarte Mulberries (moerbeien) worden in de traditionele geneeskunst al heel lang gebruikt vanwege de positieve eigenschappen op nieren en lever. Moerbeien zijn rijk aan voedingsstoffen zoals vitamine C en K, ijzer, calcium en vezels. Ze bevatten veel antioxidanten, met name de antioxidant resveratrol, een natuurlijk antibioticum. Het is smaakvol en zoet. Goed om zo te eten of door smoothies, yoghurt, taarten etc. te doen. Gedroogde bosbessen hebben een van de hoogste antioxidant capaciteiten van alle vruchten, groenten, kruiden en specerijen. Antioxidanten zijn essentieel voor het optimaliseren van de gezondheid, ze ondersteunen het proces van het lichaam om vrije radicalen te bestrijden. Onderzoekers hebben aangetoond dat bosbessen pterostilbene, anthocyanen, proanthocyanidinen, resveratrol, flavonolen, en tannines bevatten. Deze stoffen kunnen mechanismen van tumor cel ontwikkeling en ontstekingen tegengaan. Zwarte biologische Mulberries (moerbeibessen) 250 gram, voor € 7.90, code: MULBB Biologische rauwe bosbessen (gezoet met appelsap), 125 gram, code: BLUE voor € 4,50 Rauwe biologische zwarte biologische sesamzaden, 250 gram, g , Code: BLSE voor € 4.50

Alive! Ultra - Shake bevat makkelijk te verteren soja-eiwit isolaat. Een portie van Alive! Ultra - Shake levert 15 gram soja-proteïne. Het biedt een overvloed aan essentiële dagelijkse voedingsstoffen. Goed voor de energie & metabolisme, botten, spijsvertering, hart, darmen, ogen, immuniteit. Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de FDA . Deze producten zijn niet bedoeld voor diagnose , behandeling, genezing of voorkoming van ziekten.

Prijzen exclusief verzendkosten

BLACK SUPERFOODZZZZ Superfood Guru David Wolfe belicht het belang van superfoods, en benoemt daarnaast dat donker voedsel, zij het quinoa, sesamzaad of andere superfoods een extra gezonde waarde hebben. David Wolfe raadt aan om bijvoorbeeld zwarte mulberries boven die van witte te eten! Daarom voegt Frontier deze nieuwe superfoods aan het assortiment toe!

Code: SPUS, 15porties van 39 gram € 36,90

Soya Proteïne

Ultra-Shake

Black ’n healthy B S p Superfoods

maart | april 2014 20.2 Frontier

FR202 047 prod_grenzeloos.indd 47

47

14-02-2014 15:53:30


FRONTIER VERKOOPT OOK:

TONKA OLIE

TUCUMÃ, ASTROCARYUM ACULATUM

Tonka olie is een 100% pure natuurlijke olie geschikt voor het herstellen van gespleten punten en het tegengaan van het afbreken van uw haar. Deze olie is geschikt voor het verzorgen van uw hoofdhuid en maakt uw haar glanzend zwart. Verkrijgbaar als pure olie en als haarvet.

Tucuma olie komt van de Tucumã, Astrocaryum Aculatem, een palmboomsoort bekend in Zuid-Amerika. Deze palmboom is in het westen niet zo bekend, maar is in Brazilië zo bekend dat er zelfs een plaats naar is vernoemd. De vruchten kunnen zo worden gegeten, tot olie geperst, en er wordt wijn van gemaakt. Tucuma olie is rijk aan omega 3/6/9 vetzuren en is hiermee een uitstekende hydraterende huidolie. Het is ideaal bij droge en gebarstte lippen, handen en voeten.

Tonka Haar vet - 99gr. Code: TOHA voor € 11.95 Pure Tonka Olie 30 ml. Code: TON5 voor € 9.95 Pure Tonka Olie, 50 ml. Code: TONK voor € 11.95

Code: TUC, € 12.50 voor 60 ml

Gezond d

Prijzen exclusief verzendkosten

Glanzend haarr

e Exotische huidolie

TRIBULUS MACA GUARANA EXTRACT Deze power mix brengt drie belangrijke superfoods bij elkaar. Tribulus terrestris is een kruid dat helpt het testosteron niveau op een natuurlijke manier te verhogen. Stress, leeftijd, de eisen van het moderne leven kunnen de vitaliteit van de volwassen man beïnvloeden. Daar kan Tribulus bij ondersteunen. Maca wordt al eeuwen gebruikt door Peruanen als energieversterker en potentieverhoger. De Peruaanse regering heeft veel geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar maca. Uit deze onderzoeken blijkt dat bij regelmatige consumptie van maca het libido bij mannen en vrouwen toeneemt waardoor het seksleven verbetert. De actieve biochemische bestanddelen in deze plant zijn: essentiële aminozuren, vitamines, sterolen (spiermassa opbouwend), mineralen, alkaloïden en isothiocyanaten. Maca is een adaptogeen dat het lichaam via de hypothalamus-hypofyse-as aanzet tot verbetering, balans en stabilisering van de eigen productie van de benodigde (hormonale) stoffen. Voor vrouwen blijkt het de meest natuurlijke, veilige en effectieve versie van HRT (hormone replacement therapy). Guarana verheldert het denkvermogen en n verhoogt de concentratie, de werking is vergelijkbaar met die van cafeïne.

MUSHROOM OPTIMIZER Deze Paddestoelen complex bevat Cordyceps, Tremella, Coriolus, Ganoderma, Maitake, Shiitake, Agaricus. De leverancier schrijft over dit product: Mushroom Optimizer is een superieur mengsel van 7 soorten paddenstoelen gekweekt op biologische bruine rijst. De paddenstoelen zijn speciaal geselecteerd ter ondersteuning van het immuunsysteem, celfunctie en om het uithoudingsvermogen te verbeteren. Paddenstoelen Optimizer combineert Folagen ™ biologisch actieve folaten (gevormd door toevoeging van foliumzuur aan het groeimedium van bepaalde paddenstoelen) met een spectrum van polysacchariden, om het immuunsysteem te ondersteunen, voor een gezonde celdeling en meer energie. e. Code: MUSH, 90 capsules voor € 21,90 1,90

Tribulus maca guarana extract, 90 capsules, Code: TMGE, 450 mcg voor € 15.90

Power mix

48

Paddenstoelen n complex x

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 047 prod_grenzeloos.indd 48

14-02-2014 15:53:57


FRONTIER VERKOOPT OOK:

ALOE VERA SPRAY EN GEL

DEXSIL FORTE VLOEIBAAR

Verlicht kleine huidirritaties, insectenbeten & zonnebrand Alle geweldige eigenschappen van pure Aloë Vera worden zorgvuldig van de Aloë Vera plant gewonnen en zijn volledig intact in deze handige tube. We voegen Komkommer toe om de huid fris en zacht te houden. Het bevat tevens smeerwortel en allantoïne om de huid verder te helpen in het genezingsproces. Deze vochtrijke, snel absorberende Aloe Vera Tevens een koelende aftershave balsem voor mannen en vrouwen.

DexSil Forte Vloeibaar bestaat uit een zeer krachtige combinatie van Organic Bio-Activated Silicium, MSM, Glucosamine en Chondroitine. Het ondersteunt kraakbeen, elastine- en collageenvezels. Deze samenstelling beschermt het kraakbeen en helpt de soepelheid van de gewrichten te behouden. Code: DEXF, 0 500 ml voor € 40,90

Aloe Vera Gel, Code: ALVG, 180 ml voor € 7.50 Aloe Vera Spray, Code: ALVS 227 ml voor € 7.90

MAITAKE POEDER Maitake (Grifola frondosa) is een polypore paddenstoel die groeit in clusters aan de voet van bomen, vooral eiken. In het Japans betekent het ‘dansende paddenstoel’. Lange tijd geleden in Japan werd de wilde Maitake paddenstoel behandeld als een kostbare zaak, en kon worden omgewisseld voor een gelijke hoeveelheid zilver. Dit komt omdat Japanners geloven dat het niet alleen heerlijk is, maar effectief gebruikt kan worden om ernstige ziekten te behandelen. Onderzoek wijst uit dat maitake het immuunsysteem kan stimuleren. Het kan de T - cellen van het immuunsysteem ‘aanzetten’, die in de bloedbaan zoeken naar tumor cellen. Sommige onderzoeken beweren dat het antivirale eigenschappen heeft en als supplement gebruikt kan worden voor mensen met diabetes, hoge bloeddruk, cholesterol en obesitas. Studies hebben aangetoond dat Maitake interferon productie kan veroorzaken. Mocht u met een strikt interferon behandeling bezig zijn, raadpleeg dan eerst uw arts alvorens maitake aan uw voeding toe te voegen.

Prijzen exclusief verzendkosten

Verlichtend

Krachtige h Silicium combinatie GEDROOGDE BIOLOGISCHE MANGO PLAKJES Heerlijke rauwe biologische gedroogde mango plakjes als tussendoortje! Code: MANGS, 250 gram voor € 7.00

Mango Bite! e! !

Code: MAIP, 125 gram voor € 19.90

Dansende de

paddenstoel l’

maart | april 2014 20.2 Frontier

FR202 047 prod_grenzeloos.indd 49

49

14-02-2014 15:54:13


FRONTIER VERKOOPT OOK:

ALOE VERA OORDRUPPELS MET KRUIDEN

RAW TAHINI LIGHT & DARK

Deze oordruppels zijn zo ontwikkelt dat er een wat meer zure omgeving in de oor ontstaat (PH-waarde), waardoor het natuurlijke genezingsproces van de oor op gang wordt gebracht. Helpt bij o.a.: jeuk verlichten, branden, oor congestie, oorsmeer opbouw & schimmel aandoeningen door verkoudheid, zwemmen, gehoorapparaten, candida etc. Veilig voor huisdieren. Van gecontroleerd biologische teelt.

Tahin is een pasta van gemalen sesamzaad. In het Midden-Oosten, is tahin gemaakt van gepelde zaden, terwijl in Oost-Aziatische landen het is gemaakt van ongepelde zaden. Tahin is een belangrijke bestanddeel van hummus en andere gerechten in het Midden-Oosten. Ook in het westen neemt de bekendheid van tahin toe. Rauwe biologische tahin wordt echter niet vaak gevonden. In tegendeel tot de tahin die in de meeste winkels verkrijgbaar is (namelijk gebrand) is deze geheel rauw, waardoor de voedingsstoffen bewaard blijven en geschikt is voor rawfood gerechten. Binnenkort is de donkere tahin ook verkrijgbaar bij Frontier.

Code: EARD 30 ml voor € 17.90

Natuurlijk k

Rauwe biologische lichte tahin, Code: TAHL, 5.90 90 0 250 gram, voor € 5.90

Prijzen exclusief verzendkosten

genezingsproces

Rauwe S R Sesam S Spread d

De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: info@frontierworld.nl of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. Heeft u vragen over specifieke producten? Mail dan naar jivan@frontierworld.nl. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie de middenpagina’s in onze vorige edities vanaf Frontier Magazine 16.6.

TEVENS VERKRIJGBAAR: In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods: Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk NAAST ONZE COLLECTIE SUPERFOODS VERKOPEN WE OOK: Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce 50

producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol | Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer! N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut. Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden. – Frontier Magazine 2014

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 047 prod_grenzeloos.indd 50

14-02-2014 15:54:29


Creëer je eigen gezondheid

Eet smakelijk Leef gezond Lucas Slager & Fredy Wamelink In dit boekje wordt op praktische wijze uitgelegd hoe je door middel van voeding veel aan je gezondheid kunt doen. Je vindt naast dagmenu’s vooral praktische informatie over: evenwichtig eten, koolhydraten, eiwitten, vetten, zuren en basen, kruiden, vitamines, mineralen en energieoverdracht. Kortom alle informatie die je nodig hebt om te kunnen bepalen wat voedend voor jou is. De kennis die gedeeld wordt door de auteurs, is het resultaat van veel lezen, experimenteren en zelf toepassen. Deze levenswijze wordt al jaren in de praktijk gebracht op Centre Lothlorien, waar er gekookt wordt voor grote en kleine groepen en waar gezondheid een belangrijk aandachtspunt is.

nieuwe Richard Hoofs geneeskunde Nieuwe Geneeskunde is een praktisch boek vol verhalen, praktijkvoorbeelden en oefeningen. De oefeningen maken een directe ervaring mogelijk van de beschreven inzichten. Bewustwording gebeurt hierdoor niet alleen op mentaal niveau maar kan plaats vinden in elke cel van het lichaam. De geschreven oefeningen worden visueel nog ondersteund door enkele filmpjes op Youtube. Nieuwe Geneeskunde verbindt de reguliere Westerse huisartsgeneeskunde met de Oosterse energetische wijsheid van het chakra- en aurasysteem. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de veranderde levensenergie van de aarde en haar invloed op ons welzijn en gezondheid in deze nieuwe tijd. Ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van ‘nieuwe Egyptische chakra’s’ en de helende invloed van de Schumann resonantie, de hartslag van onze aarde. De intentie van dit boek is om de mogelijkheid te bieden tot meer welzijn en bewustzijn. 336 pagina’s | paperback | € 19,90

96 pagina’s | Hardcover | € 13.00 Een uitgave van Frontier Publishing e-mail: info@frontierworld.nl www.frontierpublishing.nl

Een uitgave van Frontier Publishing e-mail: info@frontierworld.nl www.frontierpublishing.nl

In het voorjaar van 2014 viert Spiegelbeeld haar 20-jarig bestaan. Dat kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Het laatste Spiegelbeeld Congres vond tien jaar geleden plaats, in 2003. Een reden te meer om informatie met elkaar te delen, nieuwe contacten te maken en een mogelijkheid persoonlijk kennis te maken met een aantal vaste schrijvers van Spiegelbeeld. Naast interessante sprekers staan er muzikale optredens op het programma. Ook zal er een informatiemarkt zijn met kraampjes van o.a. de sprekers. Het congres bestaat uit twee dagen. Vanzelfsprekend is het mogelijk om één dag te komen, op de zaterdag of de zondag. De meeste sprekers zijn twee dagen beschikbaar. Kijk voor updates regelmatig op:

www.20jaar.spiegelbeeld.nl maart | april 2014 20.2 Frontier

FR202 067 ad6.indd 67

67

14-02-2014 10:15:01


BSUtTFYtMPWFtIVNPStBXBSFOFTT

The people, not the sheeple

www.vamzzz.com FREE ONLINE or BUY IN PRINT

VADER AARDE

EN DE AARDSE TAAL

Laat water weer leven

Olof Smit

In 1992 is Olof Smit door een aantal genezers benaderd om als intermediair een brug te slaan tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Westerse reguliere geneeskunde. In zijn optiek zou zo een ontdekkingstocht maandenlang gaan duren maar in werkelijkheid werd VADER AARDE EN DE AARDSE TAAL het een twaalf jaar lange diep Afrikaanse cultuur ervaring. Met Olof Smit groeiende verbijstering leerde hij de onbegrensde mogelijkheden van de groene dingen in het bos. Wat de westerse mens bomen en planten noemt, is voor de traditionele genezers een diversiteit aan medicinale antwoorden op fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten of ziektebeelden.

Vitaal Water Met Aquarius Vitaliser®

240 pagina’s | Paperback | ISBN 9789078070450 | € 22,00 ALLEEN VERGRIJGBAAR BIJ FRONTIER BOOKSHOP Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam Uitgever: Frontier Publishing, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151, info@frontierworld.nl, www.frontierworld.nl

Aquarius Technology Lemelerveld The Netherlands +31(0)572 372930 www.aquariusvitaliser.com aquariustech@online.nl

Op maat je vakantie vieren! Al 25 jaar toonaangevend in betaalbare, creatieve en duurzame vakanties in de Franse Vogezen

Lekker luieren en een boek lezen of deelnemen aan een van de vele cursussen en workshops met de thema's: yoga, wandelen, zingen, dansen, keramiek, massage, paarden, kruiden, k ruid ru de koken, beeldhouwen, mozaïeken.

Voor algemene informatie en meewerken:

www.ecolonie.eu 78

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 078 ad3.indd 78

14-02-2014 10:16:37


MAAND MAART EXCLUSIEF IN DE

FRONTIER BOOKSHOP:

Maand van de Tweedehands Boeken Extra veel nieuwe interessante titels vanaf

1 Euro !!! Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam

PS: U kunt altijd contact met ons opnemen als u uw overtollige boeken wilt opruimen. Wij zoeken dan een nieuwe eigenaar voor uw boeken.

Een en nu ui uitgave itga tg tg gaave ve van van n FFr Frontier ro on nt ntie ier Pu Publishing ub bllilish bli hiing g e-mail: www.frontierpublishing.nl e-m e -m maai ailiill: iinfo@frontierworld.nl info nfo nfo o@ @ffr @fr fro ront on o ntie nt ie errwor orld ld d.nll w d. ww www w ww w.fr f ontier on ont n ier errpub pu pu ub blis lissh hin hi in ng.n g..n g nl

Cursus commercie voor spirituele ondernemers

Laat je praktijk

swingen!

: Info/reserveren events@kd.nl

Zéér be

taalbaar!

Klanten werven, je dienst of bedrijf ‘neerzetten’, moderne media gebruiken, en met succes deelnemers interesseren, je doelgroep, dienst en organisatie resultaatgericht op elkaar afstemmen. Vanuit jouw diepste motief. Voor wie? Therapeuten, Coaches, Directeuren van spirituele centra, Evenementenorganisatoren en ZZP’ers. Kortom: ondernemers en ondernemende mensen.

De cursus (in Hilversum) wordt verzorgd door Ewald Wagenaar, hoofdredacteur van Koorddanser (www.kd.nl) en marketing- en communicatieadviseur bij Horus (www.horusonline.nl). 4 Zaterdagen: 26 april, 10 mei, 24 mei en 7 juni 2014.

Vraag de uitvoerige info en het programma aan op events@kd.nl. maart | april 2014 20.2 Frontier

FR202 078 ad3.indd 79

79

14-02-2014 10:16:51


Aqua OPTIMIZER® voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater. De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 miljoen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electrochemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving. Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking. 30 dagen niet tevreden - geld terug garantie. Vitaliteit Service, 020-4720397 vitaliteit-service@zonnet.nl

DE ZOETE

WRAAK

Drs. John Consemulder Wist u dat Aspartaam een uiterst giftige stof is en zonder problemen op de markt kon verschijnen? Wist u dat Aspartaam geproduceerd wordt met behulp van genetisch gemanipuleerde micro-organismen? Wist u dat Aspartaam verboden zou moeten worden, maar dat de internationale regelgevingsautoriteiten al meer dan drie decennia lang een oogje dichtknijpen bij de goedkeuring? Wist u dat er ook eerlijke, gezonde, veilige en zeer effectieve voedingsproducten en geneesmiddelen (en zoetstoffen!) bestaan, waardoor onze ziektekosten drastisch omlaag zouden kunnen? Wist u dat een belangrijke sleutel gelegen is in het ‘VIT’ (Verantwoordelijk, Integer en Transparant) willen zijn en handelen waar het om gezondheid gaat? Wist u dit niet? Lees dan verder, de informatie in dit boek kan uw leven redden, letterlijk… 400 pagina’s | hardcover | € 25,00 Een uitgave van Frontier Publishing e-mail: info@frontierworld.nl www.frontierpublishing.nl

‘MAGICIAN RAMANA’ Winnaar eerste Uri Geller show

FRONTIER MAGAZINE ABONNEMENTEN INFORMATIE

Nederland: 6 nrs. voor € 33,- (1 jaar) of 12 nrs. (2 jaren) voor € 60,- Europa: 6 nrs. (1 jaar) € 44,WELKOMSTGESCHENKEN (alleen voor Nederland) een keuze uit o.a • bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of zie pag. 94 in dit nummer • bij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of zie pag. 94 in dit nummer Frontier Magazine, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel: 020-3309151 info@frontierworld.nl www.frontiermagazine.nl

GEDACHTEN LEZEN, PSYCHOKINESE, LEVITATIE, VOORSPELLEN, INDIAN MAGIC, MENTALISME Tijdelijk € 350,- voor 5 privé lessen van 45 min. (incl. lesmateriaal, diploma en ca. 15 geheime effecten)

Komt u met 2 personen: € 50 korting totaal.

Inschrijven per e-mail: info@ramana.nl of bel +31624751574 Meer info www.ramana.nl 84

ABONNEMENTSPRIJS Nederland: 6 nrs (1 jaar) voor € 33 of 12 nrs (2 jaren) voor € 60 Europa: 6 nrs (1 jaar) € 44 of 12 nrs (2 jaren) voor € 80 CADEAU-ABONNEMENT Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is. INGANGSDATUM ABONNEMENT Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 20.2), indien wij uw aanmelding en betaling voor 4 april 2014 hebben ontvangen. ABONNEMENTSVOORWAARDEN • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot

en met 4 april 2014. • Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 084 ad1.indd 84

14-02-2014 10:17:36


Boeken

FrontierPublishing

DVD

tijdschriften

Nieuw literatuur

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Plenty

Het is de tijd van de zon

Superhormoon vitamine D

Het enige wat er toe doet

Water, energie, grondstoffen en duurzaamheid Adjiedj Bakas We maken nu we de transitie mee naar het Biokapitalisme oftewel Kapitalisme 3.0. Willen we van de 21e eeuw een gouden eeuw voor de hele mensheid maken, dan moeten we de beschikbaarheid van water, energie en grondstoffen goed geregeld hebben. Hoewel er op deze terreinen veel pessimisme lijkt te zijn, is daar geen enkele reden toe. Er komen superslimme manieren van watermanagement waardoor de 1% zoet water op de wereld prima gebruikt kan worden voor 9 miljard mensen, zonder dat er wateroorlogen hoeven te komen. Fossiele energievormen blijven deel uitmaken van de energiemix van morgen, maar duurzame energievormen maken een enorme opmars door. 288 pagina’s | paperback | Uitgeverij Scriptum | ISBN: 9789055947973 | € 24,95

De positieve invloed van de zon op ons bewustzijn en onze gezondheid. Dieter Broers Onderzoek wijst uit dat de zon ons leven nog meer bepaalt, dan ooit is aangenomen. Onze toekomst, onze gezondheid, ons bewustzijn, in alles hangt ons lot af van wat de zon voor ons in petto heeft. Nu de intensiteit van de zon haar maximum heeft bereikt in een cyclus van 11 jaar, staan ons momenteel forse veranderingen te wachten. Naast de toename van natuurlijke verschijnselen als vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, overstromingen en de toename van infecties, onrust, hoofdpijn en nervositeit, toont onderzoek aan dat er tegelijk een groei van het menselijk bewustzijn te zien zal zijn. Door deze nieuwe fase in het menselijk bestaan zal de mens een grote ontwikkeling kunnen doormaken, mits … we de tekenen van de zon verstaan. 320 pagina’s | paperback | Uitgeverij AnkhHermes | ISBN: 9789020210507 | € 19,95

Bescherm je tegen chronische ziekten Prof. Dr. Jörg Spitz Als we onze huid – goed gedoseerd – aan de zon blootstellen, maken we vitamine D aan. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een vitamine D-tekort. Hierdoor ontstaan er stoornissen in de celstofwisseling, functioneren de organen niet goed en kunnen er heel veel ziekten ontstaan: infecties, ziekten van de luchtwegen, reuma, diabetes, hartinfarcten en kanker. - Wetenschappelijk gefundeerd - Pure gezondheidspreventie: hoe vitamine D tegen ziekten beschermt - Met veel tips om met het samenspel van zon, voeding en preparaten je vitamine D-tekort op te heffen - Er is veel aandacht voor vitamine Dtekort, onder andere in de media. 140 pagina’s | paperback | Uitgeverij Akasha | ISBN 9789460151101 | € 17,50

Gesprekken met de mensheid 2 Neale Donald Walsch Een Cursus in Wonderen is wereldwijd voor miljoenen mensen hun levensboek. Grote spirituele leiders als Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Marianne Willamson verwijzen allemaal naar de cursus als hun belangrijkste inspiratiebron. Een Cursus in Wonderen is de uitwerking van het manuscript dat psychologe Helen Schucman schreef, waarin alle tekst is opgenomen die zij gedicteerd kreeg van een innerlijke stem. Deze vernieuwde uitgave bevat naast het Tekstboek (dat het denksysteem uiteenzet), het Werkboek (met 365 lessen) en het Handboek voor leraren (dat nog eens de belangrijkste principes kort samenvat) ook de in de oorspronkelijke uitgave niet opgenomen aanvullingen. 240 pagina’s | paperback | Uitgeverij AnkhHermes | ISBN 9789000323807 | € 19,99

Code : SUVD

Code : HEWER

Code : PLENT

Code : TZON Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 085 boeken.indd 85

85

14-02-2014 10:18:00


BOEKEN | DVD’s

De Elohim Engelen van je hoogste bewustzijn Awen Lucia De Elohim zijn de hoogste engelen. Zij zijn geen magische wezens, maar zijn energievormen en hogere delen van onszelf. In dit boek wordt helder uitgelegd hoe je je voor deze engelen kunt openen. Met weinig oefening creëer je een ‘directe lijn’ tot de Elohim. - Je openen voor de hoogste engelenenergieën als begeleiding naar de nieuwe tijd - Alle twaalf Elohim worden beschreven - Oefeningen helpen je om de energie van de Elohim voor je te laten werken! 130 pagina’s | paperback | Akasha Uitgeverij | ISBN 9789460151057 | € 17,50

Code : ELOH

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Gevoelens verwoorden maakt je vrij

Hartsymbolen van de engelen van Atlantis

De ommekeer naar 2023 William Gijsen en Boudewijn Donceel Hoe bereid ik me voor op 2023? Het Watermantijdperk komt eraan, maar wat betekent dat voor mij? De geesteswereld vindt de tijd nu rijp om via Meester Anthon te openbaren wat je concreet kunt doen om in overeenstemming met het nieuwe tijdperk te leven. Meester Anthon legt uit dat het zielsgevoel het kompas in dit nieuwe tijdperk zal zijn en dat het verwoorden van gevoelens de sleutel is tot inzicht en het voorkomen van ziekten en tegenslagen. Het praktische stappenplan leert je het lot in eigen hand te nemen zodat je zelf de meevallers kunt creëren om een hemel op aarde te beleven. 320 pagina’s | paperback | Uitgeverij Akasha | ISBN 9789460150777 | € 22,50

Boek in doos plus 44 kaarten Stewart Pearce, met illustraties van Richard Crookes De hartliefde van de engelen van Atlantis kun je ervaren door je te verbinden met de bijzondere afbeeldingen op de kaarten. De engelen – waaronder aartsengel Rafaël, Jofiël en Metatron – zullen je de kracht geven om je leven grondig te transformeren. Ze dringen door alle gedachten en gevoelens heen waar ons leven uit bestaat, om uit te komen bij de goedheid diep vanbinnen. De 12 prachtige engelenlichtbollen bieden 44 aspecten van verlichting, gelukzaligheid, genialiteit en inzicht tot harmonie, hoop en plezier. 72+44 pagina’s | hardcover | Uitgeverij Akasha | ISBN: 9789460150739 | € 22,50

Code : BASS

Werkboek zendala’s tekenen Zendala: zentangle + mandala Beika Kruid Zendala’s tekenen is ontspannend en heel leuk om te doen en je kunt er al je creativiteit in kwijt. Het is niet moeilijk om ze te maken en je hebt vaak direct mooie resultaten, maar het belangrijkste van het zendala-tekenen is het ontspannen bezig zijn. De zendala’s in dit boek zijn stap voor stap uitgewerkt, zodat je ze gemakkelijk kunt tekenen. Er worden meer dan 200 figuurtjes aangereikt om de vlakken van de zendala in te vullen. In je zendala kun je allerlei onderwerpen een plek geven. In dit boek staan zendala’s met rondjes, bloemen, natuur en vlinders, maar ook speciale gelegenheden komen aan bod: Valentijnsdag en Kerstmis. 224 pagina’s | paperback | Uitgeverij Akasha | ISBN 9789460151026 | € 19,90

Code : WBZEN

Code : GEVM Prijzen zijn exclusief verzendkosten

13 kosmische chakra’s tekenen

Superfoods in je dagelijks leven

Programmacode: levenslust & liefde

De orgaanklok praktisch toepassen

Patronen, symbolen, kleuren en inzichten Frida Boland Chakra’s zijn poorten van het bewustzijn en centra van levensenergie. Nu we van het Vissen- naar het Aquariustijdperk zijn gegaan, zijn onze zeven chakra’s uitgebreid tot in totaal dertien chakra’s. De zes nieuwe kosmische chakra’s bevinden zich voornamelijk boven het hartchakra, waardoor we nieuwe mogelijkheden in ons bewustzijn hebben gekregen. De achtergrondinformatie in dit boek over de chakra’s en hun kleuren, locatie, elementen, symbolen, enzovoort, geeft veel inzicht in de werking van de chakra’s. 225 pagina’s| paperback |Akasha Uitgeverij | ISBN 9789460151019 | € 22,50

Waarom God geen fastfood eet Thorsten Weiss en Jenny Bor Veel voedingsmiddelen die worden aangeboden zijn ‘leeg’. Ze kosten je meer energie dan ze je opleveren. Om jezelf goed te voeden heb je vitaal en levenschenkend voedsel nodig. Superfoods zijn natuurlijke levensmiddelen vol vitaminen, mineralen, enzymen en plantaardige eiwitten. Een voedingspatroon met Superfoods aangevuld met geneeskrachtige paddenstoelen en kruiden laat je lichaam zijn optimale gezondheid ontwikkelen.! Van meer dan 40 Superfoods – waaronder goji-bessen, rauwe cacao, hennep, papaja en spirulina – wordt de herkomst, samenstelling en werking beschreven. Incl. heerlijke recepten! 192 pagina’s | hardcover | Akasha Uitgeverij | ISBN 9789460150753 | € 19,90

Beperkende blauwdrukken opsporen en transformeren Christoph Fasching Hoe wij ons voelen, wordt bepaald door onze innerlijke reactie op wat wij in de buitenwereld ervaren. Onze innerlijke programmering blijkt de basis van onze waarneming te zijn. Christoph Fasching bestudeerde jarenlang de diepe zin van het menselijke bestaan en analyseerde de oorzaken van waarom mensen niet gelukkig zijn. Hij ontdekte hoe het veranderen van de onderliggende programmeringen onze ervaring van onszelf en ons leven in een totaal ander licht kan zetten. - Praktisch met veel oefeningen en tips - Eenvoudig toepasbaar - Succesvolle auteur 200 pagina’s | paperback | Akasha Uitgeverij | ISBN 9789460151040 | € 19,90

Je organen ondersteunen volgens hun natuurlijke ritme Anna Elisabeth Röcker Door de orgaanklok, die afkomstig is uit de traditionele Chinese geneeskunde, te volgen, laat je je gezondheid en welzijn op eenvoudige wijze toenemen. Dit boek is heel praktisch opgezet zodat je gemakkelijk het ritme van je organen kunt gaan volgen. Het geeft je voor alle tijden de juiste oefeningen en voedingsadviezen en verwijst naar passende Bachbloesems en edelstenen die je organen kunnen ondersteunen. - Duidelijk en praktisch uitgewerkt - Talrijke oefeningen voor innerlijke balans en gezondheid - Diverse adviezen voor ondersteuning, zoals Bachbloesems en edelstenen. 140 pagina’s | paperback | Akasha Uitgeverij | ISBN 9789460151125 | € 17,50

Code : PRLL

Code : ORGA2

Code : 13KCT

Code : SUPIJ

86

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 085 boeken.indd 86

14-02-2014 10:18:17


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Mandalakleurboek voor kinderen Jeannette van der Velden Kinderen zullen veel kleurplezier beleven met deze mandala’s met bloemen, dieren, kabouters, enzovoort. Mandala’s kleuren is ontspannend en je kunt er al je creativiteit in kwijt! 96 pagina’s | paperback | Uitgeverij Akasha | ISBN 9789460151095 | € 14,50

Code : MANKI

Engelenmandala’s kleuren

Start vandaag met lichter leven

Liefdesbang

Greetje Molenaar Je bent meteen in de wereld van de engelen als je je kleurpotloden pakt en een engelenmandala uit dit boek gaat kleuren. Door de grote variatie aan engelen is er altijd wel een te vinden die op dat moment bij jou past. Met de prachtig uitgewerkte mandala’s in kleur willen de engelen graag een inspiratiebron voor je zijn. 108 pagina’s | paperback | Uitgeverij Akasha | ISBN 9789460150968 | € 16,90

Handboek voor een bewust leven Robert Bridgeman Start vandaag met lichter leven, handboek voor een bewust leven moet je lezen als je ‘iets’ met spiritualiteit hebt of wilt, maar niet goed weet waar te beginnen. Er zijn zoveel boeken, goeroes en leraren, hoe weet je wat jou aanspreekt en wat hout snijdt? Start vandaag met lichter leven, handboek voor een bewust leven van Robert Bridgeman helpt je daarbij. 288 pagina’s | paperback | Uitgeverij AnkhHermes | ISBN 9789020210675 | € 17,95

Overwin verlatingsangst en bindingsangst Hannah Cuppen Heb je alles op orde maar gaat het steeds mis in de liefde? Verlang je naar een partner maar loopt deze steeds weg als jij dichterbij komt? Of verdwijnen al jouw gevoelens als iemand voor jou wil gaan? De auteur legt uit dat dit allemaal met verlatings- en bindingsangst te maken heeft en hoe je hiermee om kunt gaan. Hannah durfde zich kwetsbaar op te stellen en schreef Liefdesbang vanuit haar jarenlange zelfonderzoek. Daarnaast interviewde ze vele mensen over hun ervaringen met deze angsten. Het laat zien hoe je je hart kunt openen voor jezelf en daarna voor de ander. 192 pagina’s | paperback | Uitgeverij AnkhHermes | ISBN 9789020210705 | € 14,95

Code : ENKL

Code : STVL

Code : LIBA Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Reis van de ziel

Leven in helder bewustzijn

Lachyoga

Alles over straling

Willem Glaudemans In ‘Reis van de ziel’ neemt Willem Glaudemans je mee op reis naar binnen, naar je ziel. Iedereen heeft bepaalde eigenschappen en karaktertrekken in zich die bijdragen aan het geluk in je eigen leven, maar ook aan de wereld om je heen. Dat is jouw ‘schat’. Tijdens je leven maak je een reis. Je ontwikkelt jezelf tijdens die reis, ontdekt steeds meer dingen en komen zo steeds dichterbij jezelf, je schat. Door deze ook nog eens te delen krijgt je schat meer waarde en verrijk je jezelf en anderen. Willem Glaudemans wil je met Reis van de Ziel inspireren om op je eigen zielereis te gaan. 96 pagina’s | paperback | Uitgeverij AnkhHermes |ISBN: 9789020210736 | € 4,95

Eckart Tolle live (incl. dvd!) Eckhart Tolle In oktober 2013 trok Eckhart Tolle 2.500 mensen naar De Doelen in Rotterdam. Daar hield hij een lezing waarin hij liet zien dat we pas echt leven als we leven in een helder bewustzijn. Hiervoor hoeven we niet ver te zoeken, we dragen de kern ervan in onszelf. Het begin met stilzijn en de focus op dit ene moment, waar het verleden en de toekomst ons niet afhouden van wie we zijn. Stap voor stap, met zijn kenmerkende humor en zachte stem, neemt Eckhart ons mee naar een staat waar zuiver geluk te vinden is. Bij de DVD zit een prachtig boekje met citaten en foto’s om de Kracht van het Nu opnieuw te ervaren. 64 pagina’s | hardcover |Uitgeverij AnkhHermes | € 17,99

Lachen zonder reden Saskia van Velzen Kinderen lachen wel 300 keer per dag, volwassenen gemiddeld nog maar 15 keer. Terwijl lachen zo gezond is! Lachyoga wacht niet op de omstandigheden waardoor we gaan lachen, maar maakt van lachen een oefening. Effecten: je gezondheid neemt toe, je hebt minder last van stemmingswisselingen, je kunt meer en beter presteren, je sociale leven krijgt meer diepgang en je kunt uitdagingen in het leven beter aan. Lachyoga van Saskia van Velzen laat je zien waarom je meer zou moeten én kunnen lachen. De 40 basisoefeningen zijn bedoeld voor alle lachyoga beoefenaars. Ze worden aangevuld met tips voor workshopbegeleiders. 128 pagina’s | paperback | Uitgeverij AnkhHermes | ISBN 9789020210651 | € 9,90

Hoe blijf je gezond? Yvonne Sangen, Karin Tazelaar We hebben er steeds meer: smartphones, tablets, laptops, digitale ontvangers voor tv... Wat zijn de voor- en de nadelen voor onze gezondheid? Enerzijds zijn er steeds meer onderzoeken beschikbaar over de negatieve invloeden op de gezondheid van de belasting van elektromagnetische velden veroorzaakt door wifi en bijvoorbeeld smartphones, anderzijds gaat de commercie door met het invoeren van snel internet alsof er niets aan de hand is. De Europese Unie en alle landen kunnen meer aandacht besteden aan deze ontwikkelingen zodat er voor iedereen een stralingsbelasting is die aanvaardbaar is voor de gezondheid. 128 pagina’s | paperback | Uitgeverij AnkhHermes | ISBN: 9789020210835 | € 9,90

Code: LEIN

Code : LAYO2

Code : ALLS

Code : RVDZ

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 085 boeken.indd 87

87

14-02-2014 10:18:25


BOEKEN | DVD’s

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Tweelingzielen

Jij redt het wel

Kies het leven dat je wilt

Trends 2014

Vind je ware spirituele partner Patricia Joudry, Maurie Pressman We dromen er allemaal van: die ene, echte ware. Volmaakte liefde, twee zielen die een worden... Voor velen blijft zo’n ontmoeting een droom. Maar dat hoeft niet. Volgens Tweelingzielen van Joudry en Pressman bestaat er wel degelijk een ware spirituele partner. Als we ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn, kunnen we onze ‘tweelingziel’ echt tegenkomen en herkennen. Tweelingzielen helpt je die ene liefde te vinden die je heel maakt. 176 pagina’s | paperback | Uitgeverij AnkhHermes | ISBN: 9789020210729 | € 15,99

Over leven in het land van rouw Mine van Wychen Kort na de geboorte van Mine’s dochter overlijdt haar partner. Ineens moet ze balanceren tussen rouwen om de dood en boosheid op het leven. Tussen verdriet en verwijt. Ontwapenend oprecht en met veel humor geeft Mine een ongecensureerde beschrijving van alles wat ze tegenkomt op haar reis door het land van rouw. De goedbedoelde maar averechtse adviezen (‘Weet je wat jij eens zou moeten doen?’), de mannen die onverwacht ‘aanwippen’, de financiële chaos (het regent blauwe enveloppen), de pijn je kind te zien opgroeien zonder vader, en de verleiding om in het slachtofferschap te blijven hangen… 224 pagina’s | paperback | Uitgeverij Scriptum | ISBN 9789055948345 | € 18,95

101 manieren om mindful je eigen weg naar geluk te vinden Tal Ben-Shahar Gebaseerd op het meest recente psychologisch onderzoek laat Tal Ben-Shahar zien hoe het maken van de juiste keuze – niet de ‘levensgrote beslissingen’, maar de talrijke dagelijkse kleine keuzen die we onbewust maken – een rechtstreekse, langdurige invloed heeft op ons geluk. Ieder moment is een kans om een bewuste keuze te maken om een gelukkig en bevredigend leven te leiden. Het boek behandelt 101 van dergelijke keuzen, die worden geïllustreerd met verhalen uit het echte leven. 286 pagina’s | paperback | Uitgeverij Scriptum | ISBN 9789055949069 | € 16,95

De nieuwe soberheid, Marx voor de middenklasse en de economie van het geluk Adjiedj Bakas Ieder najaar komt Adjiedj Bakas met zijn veelbesproken trendanalyse voor het nieuwe jaar. De trends voor 2014 - voor de Chinezen een Jaar van het Paard - zijn gebundeld in een full color, hardback boekje, met trends op de terreinen van Economie & marketing, Arbeid, Samenleving, media & politiek, Europa, Energie, Technologie, Fashion & design, en Huishouding, voeding & gezondheid. Voor elk wat wils dus. Voor ondernemers zijn de trendanalyses van Bakas een must om mee te wegen bij hun strategische beslissingen voor het nieuwe jaar. 112 pagina’s | hardcover | Uitgeverij Scriptum | ISBN 9789082076677 | € 9,99

Code : TWEEZ

Code : KIESH

Code : JRHW

Code : TRE14

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

De vuurdiamant

Alles komt goed

De macht van Facebook

Akhaldan I Ching 2014

Marianna van Tuinen Vijf kinderen kruipen door het gat van een dikke boom en komen in een tunnel terecht. Die leidt naar de binnenkant van de aarde. Wat een avontuur! Het is daar prachtig, het lijkt wel een sprookje. Ze gaan door een regenboogrivier, over de gestreepte heuvels naar een grot diep in de zee. En daar wordt hun hart heel warm… 35 pagina’s | spiralbound | Uitgeverij Elikser B.V. | ISBN 9789089545992 | € 15,95

Heel je lichaam met medicijnen, affirmaties en intuitie Louise Hay en Mona Lisa Schulz Mensen krijgen steeds meer te maken met veelvoorkomende onbalansen en mentale oorzaken voor fysieke klachten. Hay en dr. Schulz beschrijven dit aan de hand van zeven emotionele centra in het lichaam. Door de unieke combinatie van spiritualiteit en de wetenschap is Alles is goed vernieuwend en toegankelijk. Met een uitgebreide vragenlijst breng je je aandachtsgebieden in kaart. Je past zo gemakkelijk de adviezen en affirmaties toe. Alles is goed leert je een gebalanceerd en gezond leven te leiden. Heel jezelf met affirmaties, geneeskunde en voeding. 296 pagina’s | paperback | Uitgeverij Unieboek Het Spectrum | € 19,99

Theo, ben je dood ofzo? Peter Olsthoorn Ruim zes miljoen Nederlanders en weldra een miljard wereldburgers vertrouwen hun leven en conversaties toe aan Facebook. Met een fenomenale kracht poogt Facebook om het internet over te nemen en een nieuwe virtuele wereld te stichten. Van ons rusteloos sturende libido tot aan het fantastische overbruggen van afstanden tussen familieleden en van de ultieme marketing tot het oprukkende internetpaspoort. Talloze facetten van de groeiende macht van Facebook passeren, tot de ultieme vraag: hoe wordt ook Facebook zelf onze vriend? 245 pagina’s | paperback |Uitgeverij Elikser B.V. | ISBN 9789089544001 | € 14,90

I Ching Kalender 2014 Drs. Manoj Hermans De ‘Akhaldan I Tjing Kalender’ wordt vanaf Zwijnenjaar1983 elk jaar geproduceerd om het kosmisch bewustzijn in onze samenleving een duwtje in de rug te geven. De titel zegt het al: het draait om de I Tjing, het heilige Chinees Orakelboek wat werkt met de 8 elementen: Hemel (Lucht), Aarde, Vuur, Water (de universele) en Wind, Donder, Berg en de Zee (het Meer) de 4 Aardse. Vanaf dit jaar is de kalender zelfs zonder een I Tjing boek te lezen, want de oordelen van het orakel vanuit de geven lijnen wordt in de maandmatrix voor de respectievelijke dagen weergegeven. Heil of onheil, lof of blaam het staat er allemaal in het Engels voor de eenvoudige internationale uitstraling en gebruik op het internet www.akhaldan.info 28 pagina’s | spiralbound | Uitgeverij Akhaldan | € 11,-

Code : DVUUR

Code : ALG

Code : MAFB

Code : ICHK 88

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 085 boeken.indd 88

14-02-2014 10:18:29


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

100% Suikervrij Basiskookboek Carola van Bemmelen 100% suikervrij basiskookboek is hét praktische antwoord op de vraag van de vele duizenden Sugarchallengedeelnemers naar eenvoudige, suikervrije recepten. Het bereiken en behouden van een gezonde bloedsuikerspiegel staat centraal. Het boek bevat meer dan 80 heerlijke, eenvoudige en betaalbare recepten, gemaakt met ingrediënten uit de supermarkt. De recepten zijn geschikt voor het hele gezin en zijn zowel tijdens als na de Sugarchallenge te gebruiken, maar ook los van de Sugarchallenge. 133 pagina’s | paperback | Uitgeverij Unieboek Het Spectrum | ISBN 9789000336616 | € 19,90

Code : SUIBA

Germaanse Geneeskunde Voor patienten en artsen met hart en verstand Ryke Geerd Hamer Dr. Hamer heeft vijf natuurwetten ontdekt, die het ontstaan en verloop van alle ziekten, met name van kanker, beschrijven. Men noemt zijn ontdekking en methode: de Germaanse Nieuwe Geneeskunde. Dr. Hamer zet hiermee wel de conventionele geneeskunde op z’n kop, door te stellen dat ziekten geen fouten van de natuur zijn, maar zinvolle biologische noodprogramma’s. Elke ziekte begint volgens Hamer met een syndroom, een schokervaring, waardoor een biologisch conflict ontstaat. Aan kanker gaat ook een zeker conflict vooraf. 111pagina’s | paperback | Uitgeverij Amici di Dirk | ISBN: 9788496127500 | € 15,-

Code : GEGH

Leven in je hart + CD Hartmeditatie Drunvalo Melchizedek In dit boek staan technieken om je naar de heilige plek in je hart te leiden, en gaat zelfs dieper in op de mogelijkheden van het menselijk potentieel en het scheppingsproces zelf. In dit boek deelt Drunvalo zijn kennis en vertelt je precies hoe je deze oude staat van bewustzijn kunt bereiken, zodat je uiteindelijk de dromen die je in je hart hebt, werkelijkheid kunt laten worden. Het natuurlijke resultaat van leven vanuit je hart zal een prachtig leven van overvloed en het bereiken van een hoger niveau van bewustzijn opleveren. Maak deel uit van de grote groep mensen, die de vreugde hebben ontdekt van het leven op een plek waar jij en God een eenheid vormen. 144 pagina’s | paperback | Uitgeverij Hajefa | € 24,95

Ilahinoor Het ontwaken van de goddelijke mens Kiara Windrider Hoe dichter we bij het planetaire ontwaken komen, hoe sterker onze potentiëlen en vermogens worden voor persoonlijk transformatie, fysieke heling en goddelijke manifestatie. Ilahinoor, Turks voor ‘goddelijk licht’, helpt ons om een nieuwe aarde te creëren. Ilahinoor is een handboek met een praktische beschrijving van een krachtige helingmethode die bekend staat als Ilahinoor. Deze goddelijke energie laat ons meestromen op de evolutionaire golf die onze kant opkomt en laat de ‘goddelijke mens’ tevoorschijn komen die in ons sluimert. 256 pagina’s | paperback |Uitgeverij Hajefa | ISBN 9789077677612 | € 19,95

Code : ILAH

Code : LEVH Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Bodemgezondheid

Habemus Papam

W.F.K. Gouwe, arts Deze brochure over bodemgezondheid vanuit een medisch perspectief werd in 1948 uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging voor Natuurgeneeswijzen te Soest. Destijds bestond nog het besef, bij een belangrijk deel van de medische praktijk, dat er een logische samenhang is tussen een gezonde bodem en de conditie van alle levensvormen die in en op die bodem leven en daarvan afhankelijk zijn, inclusief de mens. Het was ook een tijd dat men nog hoofdzakelijk voedsel van eigen bodem at. Inmiddels is die praktijk geheel anders, maar nog altijd zijn deze opvattingen en uiteenzettingen over bodemgezondheid actueel en begrijpelijk! 32 pagina’s | paperback | Uitgeverij NvvN | ISBN: 9789090273365 | € 7,-

Th. H. L. Michiels Wederom is daar de intentie om op dictatoriale wijze te bepalen wat voor een ander wel of niet goed is...! Door medisch reguliere representanten op basis van een absoluut gebrek aan kennis zeer dubieuze en veelal onterechte kanttekeningen bij de alternatieve diagnostiek en behandeling te laten plaatsen... Een boekje over de ‘kwakkers en de antikwakkers’ en de handelingen achter de schermen... 50 pagina’s | paperback | Uitgeverij Michiels| € 7,50

Code : BOGE

Code: HABP

Chemo?! ‘t was niks ‘t is niks ‘t wordt niks!!! De absurde realiteit, in de wachtkamer van de dood! Dr. Th. H. L. Michiels Het toppunt van kwakzalverij binnen de reguliere ‘behandeling’ van kanker. Schandalig en misdadig tegelijk. Patiënten met kanker worden vergiftigd. Ze krijgen de dood op recept. Een absurde, maar keiharde realiteit! En, nog erger, niemand doet er iets tegen! Tenminste 50 jaar heeft men deze patiënten in feite beduveld met middelen, chemotherapeutica of cytostatica geheten, die niet of slechts minimaal werkzaam zijn. Professor dr. René Bernards van het Antoni van Leeuwenhoek: ‘Driekwart van alle kankergeneesmiddelen werkt niet...! Drie van de vier patiënten heeft dan ook geen baat bij het medicijn dat hen gegeven wordt. 73 pagina’s | paperback | Uitgeverij Michiels | € 10,-

Code : CHEM

Tarwegras Het natuurlijke medicijn voor de 21e eeuw! Li Smith Tarwegrassap zal naar verwachting een van de krachtigste en meest gebruikte voedings-supplementen worden. Eén glaasje tarwegrassap staat gelijk aan de dagelijkse behoefte aan chlorofyl in de vorm van groente. Het bevat 20 aminozuren, honderden enzymen en 90 mineralen, vitaminen en andere belangrijke voedings-bestanddelen. Het boek beschrijft hoe je zelf tarwegras kunt kweken, in de tuin of op de vensterbank, en dat via een sapcentrifuge kunt verwerken tot je dagelijkse glaasje sap. De organische mineralen versterken en onderhouden het immuunsysteem, de spijsvertering, het zuurstoftransport, en zorgen tevens voor ontgifting en reiniging van het lichaam. 160 pagina’s | Uitgeverij Panta Rhei | ISBN: 9789088400841 | € 17,50

Code : TARWE Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 085 boeken.indd 89

89

14-02-2014 10:18:34


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@frontierworld.nl, www.frontierworld.nl

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE SETTING Derde editie

Het

Verzamelpunt Jon Whale THE CATALYST OF POWER

Boek der Liefde

Het Urantia Boek

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50 | ISBN 9789078070054

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95 | ISBN 9789090111513

Code: URBO

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van préColumbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90| ISBN 9789078070009 Code: SPRC

Code: BDL

Het Verzamelpunt Terug naar je oorspronkelijke setting Jon Whale Het verzamelpunt is een buitengewoon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische praktijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psychische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditionele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschreven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het verzamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50 | ISBN 9789078070351 Code: HVP

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

coverDEF.indd 1

Graancirkels, Goden en hun Geheimen De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman 205 pagina’s | Paperback | € 15.95 | ISBN 9789080670013 Code: GGG

De Da Vinci Code Ontcijferd Filip Coppens 160 pagina’s | Paperback | € 9.50 | ISBN 9789080670082

Code: DVCO

2-in-1 Maya Verjaardagskalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho 16 Pagina’s | A4 | € 13,- | ISBN 9789078070092 Code: 2IN1

01-08-2008 14:46:55

Handboek Handlijnkunde Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95 | ISBN 9789078070153

Code: HVH

Vaccineren OF NIET?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Marcel Messing

Vaccineren of niet? Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 | ISBN 9789078070238 Code: VONV 90

Daar ben ik weer / In Den Beginne

Onbekende Aspecten van Nostradamus

In de Ban van het Leven

Bram Vermeulen 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN 9789081374620

Wim Zitman 160 pagina’s | Paperback | € 14.95 | ISBN 9789080670037

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

Code: BRAM

Code: OAVN

Code: IBHL

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 090 BoekenFR.indd 90

14-02-2014 10:19:15


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@frontierworld.nl, www.frontierworld.nl

Johan Oldenkamp

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

WAKKERE

WETEN SCHAP De illusie van materie voorbij

Ber t Janssen

Sophia’s Ei

WonderCode

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-| ISBN 9789078070184 Code : SOEI

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80 | ISBN 9789078070047 Code: WOCO

De twintig gezichten van de schepping Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50 | ISBN 9789078070115

Code: 20GS

Wakkere Wetenschap De illusie van materie voorbij Johan Oldenkamp De Grote Piramide van Gizeh is de enige van de zeven oude wereldwonderen die de tand des tijds heeft doorstaan. Samen met de andere piramides en de Sfinx spreekt dit tot ieders verbeelding. Dit boek onthult een geheel nieuwe zienswijze op de reden waarom deze piramides zijn gebouwd, en ook wanneer dat is gebeurd. De bewijzen waarop deze zienswijze is gebaseerd dwingen ons de oude geschiedschrijving te herzien. De Gizeh-onthulling is ontstaan vanuit een ruimer wetenschappelijk paradigma. In dat nieuwe paradigma nemen oeroude inzichten uit de klassieke geschriften een centrale plaats in. Wakkere Wetenschap neemt u mee op reis vanuit dat nieuwe paradigma. 280 Pagina’s | Paperback | € 16,e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789490765095 Code: WAWET Prijzen zijn exclusief verzendkosten

De Thuiskomende Aarde Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers Rudy Cambier 176 pagina’s | Paperback | € 22.90 | ISBN 9789080670051

Code: NET

Code: DTAA

Voedsel der Goden De zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der Kennis Terence McKenna 344 pagina’s | Paperback | € 20.90 | ISBN 9789076149028

Hoe overleef ik een wereldcatastrofe Patrick Geryl 276 pagina’s | Paperback | € 16,e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070412 Code: AGV

Code: VDG

IK GEL

F ALLES!

René van Rijn

Voorbij de Tijd

De Onkwetsbare Profeet

Leef je essentie Lucas Slager 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Het Nederlandse Fenomeen Mirin Dajo Jan D. de Groot 216 pagina’s | Paperback | € 19.90 | ISBN 9789080670068

Code: VDT

Code: MIDA

Een nieuwe Tijd-Ruimte Dimensie

Ik Geloof Alles & nog veel meer ...

Patrick Geryl 152 pagina’s | Paperback | € 11.90 | ISBN 9002155131

René van Rijn 240 Pagina’s | Paperback | € 14,95

Code : IGA

Code: TRD maart | april 2014 20.2 Frontier

FR202 090 BoekenFR.indd 91

91

14-02-2014 10:19:28


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@frontierworld.nl, www.frontierworld.nl

NIKOLA

TESLA Autobiografie

KORTING De toekomst is van mij 13 Manen Werkboek Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00| ISBN 9789078070283

Code: 13MW2

Maya Scheurkalender 2013 t/m 2014 Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. 386 Pagina’s | Paperback | ISBN 9789078070474 | € 19,90

Code: MSK8

NU € 10,-

Nikola Tesla De toekomst is van mij Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draadloze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord. 160 pagina’s | Hardcover | € 22,e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070375

Code: MLT

Eenoog in het land van de blinden De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

MYSTIEKE PLEKKEN IN ZUID WEST ENGELAND

KORTING Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

Mystieke Plekken

Dagboek van een Tijdreiziger

in Zuid West Engeland Jan Willem Verkerk en Annemieke Loots Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuurlijk graancirkels. In dit boek laten Annemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duitsland. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. 128 pagina’s | Hardcover | € 17,50 | e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070382

Bert Janssen Gedurende zijn vele reizen heeft Bert Janssen een gedetailleerd dagboek bijgehouden. Dit dagboek heeft als basis gediend voor ‘Dagboek van een Tijdreiziger’. Het is een boeiend relaas geworden. Neem bijvoorbeeld de landschapsgeometrie rondom Avebury, Wiltshire, Engeland. De connectie met de Grote Piramide ende connectie met CERN in Geneve. En wat te denken van het verbandtussen ‘squaring the circle’ en de Maya’s. En natuurlijk de intrigerende ontdekkingen die hij deed met betrekking tot Stonehenge en Silbury Hill. Stuk voor stuk ontdekkingen die de wereld op haar grondvesten zullendoen schudden zodra de verreikende consequenties zijn ingezonken. 120 pagina’s | Hardcover | € 19,95 | e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070429

Code: MYPL

Code: DVET

13 Moon Diary of Natural Natu Time 2013/2014 Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel: een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen). 160 Pagina’s | ringband | € 13,95

13 Manen Snelgids Metgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,- | ISBN 9789078070313

Code : 13MSN (Nederlands) 13MSG (Engels)

NU € 5,-

Code : 13MD8 92

Frontier 20.2 maart | april 2014

FR202 090 BoekenFR.indd 92

14-02-2014 10:19:35


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@frontierworld.nl, www.frontierworld.nl Steven M. Greer M.D.

VAMACHARA

Raw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith

De Grote Piramide van

Gizeh als monument van de schepping

VADER AARDE

verborgen waarheid

Benjamin Adamah

EN DE AARDSE TAAL

en verboden kennis

Olof Smit

Willem Witteveen

Verborgen Waarheid en Verboden Kennis

De Grote Piramide van Gizeh

Steven M. Greer In dit boek kunt u o.a. lezen: Waarom een trauma-arts, zijn carrière beëindigde om de wereld te informeren over het feit dat we niet alleen zijn. Wat sinds mijn jeugd mijn ervaringen zijn geweest omtrent kosmische culturen en kosmisch bewustzijn. Hoe de bijzondere blauwdruk van de komende 500.000 jaar beschaving op Aarde en de overgang daar naartoe er uitzien. Wat ik heb geleerd en ervaren tijdens ontmoetingen met ministers, staatshoofden, generaals, CIA-functionarissen, miljardairs en geheime agenten. Wie deze verborgen waarheid en verboden kennis geheim heeft gehouden en waarom. 368 pagina’s | Paperback | € 22,00 | e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070436

Als monument van de schepping Willem Witteveen De Grote Piramide van Gizeh is een van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid en de enige die is overgebleven. Al eeuwenlang bezoekt men dit enigmatische bouwwerk en probeert men de ware betekenis ervan te achterhalen. Het boek is onderverdeeld in vier delen, gekoppeld aan de vier aardse elementen: Aarde, Water, Lucht en Vuur. Elk element vertegenwoordigt een hoofdrichting van het kompas en samen vormen ze een cirkel van verbond die wordt overkoepeld door het vijfde element 'Aether'. De auteur toont in dit boek aan dat de Grote Piramide een naslagwerk is, bedoeld voor de huidige generaties. 224 pagina’s | Hardcover | € 25,00 | ISBN 9789078070467

Code: VWVK

Vader Aarde

Vamachara

En de Aardse taal Olof Smit In 1992 is Olof Smit door een aantal genezers benaderd om als intermediair een brug te slaan tussen de Afrikaanse traditionele geneeswijze en de Westerse reguliere geneeskunde. In zijn optiek zou zo een ontdekkingstocht maandenlang gaan duren maar in werkelijkheid werd het een twaalf jaar lange diep Afrikaanse cultuur ervaring. Met groeiende verbijstering leerde hij de onbegrensde mogelijkheden van de groene dingen in het bos. Wat de westerse mens bomen en planten noemt, is voor de traditionele genezers een diversiteit aan medicinale antwoorden op fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten of ziektebeelden. 240 pagina’s | Paperback | € 22,00 | ISBN 9789078070450

Raw Spirituality, God M/V, de werking van magie en de passie van Lilith Benjamin Adamah Anders dan het Rechter Pad, waartoe alle grote religies behoren, zoekt het Linker Pad (vamachara) geen hemel of transcendentie om aan dualisme te ontsnappen, maar het herstel van de synergie tussen yin en yang, God en Godin, vrouwelijke en mannelijke energieën. Via opwekking van het slangenvuur wordt vervolgens naar cidrupini gestreefd – een opgaan in de vreugde van de natuur en mystieke dans van het leven zelf. Het goddelijke wordt niet verwacht maar geleefd. Adamah’s occult-filosofische opus magnum is een enerverende en zeer complete leidraad voor wicca’s, pagans en eenieder die zoekt naar een ongecensureerde “raw spirituality”. 400 pagina’s | Paperback | € 25,00 | ISBN 9789078070443

Code: VAAR

Code: GPVG

Code: VAMA

De Zoete Wraak

Nieuwe Geneeskunde

Aspartaam en het ware gezicht van de farmaceutische- en voedselindustrie Drs. John Consemulder Wist u dat Aspartaam een uiterst giftige stof is en zonder problemen op de markt kon verschijnen? Wist u dat Aspartaam verboden zou moeten worden, maar dat de internationale regelgevingsautoriteiten al meer dan drie decennia lang een oogje dichtknijpen bij de goedkeuring? Wist u dat dit allemaal goed nieuws is, omdat dit boek u het ware gezicht van de farmaceutische industrie en de voedingsindustrie laat zien? Wist u dat er ook eerlijke, gezonde, veilige en zeer effectieve voedingsproducten en geneesmiddelen (en zoetstoffen!) bestaan, waardoor onze ziektekosten drastisch omlaag zouden kunnen? Wist u dit niet? Lees dan verder, de informatie in dit boek kan uw leven redden, letterlijk… 400 pagina’s | Hardcover | € 25,- | e-book voor iPad € 7,99 | ISBN 9789078070535

Als Oost en West elkaar versterken. Over gezondheid en welzijn. Richard Hoofs Nieuwe Geneeskunde is een praktisch boek vol verhalen, praktijkvoorbeelden en oefeningen. De oefeningen maken een directe ervaring mogelijk van de beschreven inzichten. Nieuwe Geneeskunde verbindt de reguliere Westerse huisartsgeneeskunde met de Oosterse energetische wijsheid van het chakra- en aurasysteem. Op deze wijze ontstaat een nieuwe, bezielde geneeskunde met een holistische mensvisie. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de veranderde levensenergie van de aarde en haar invloed op ons welzijn en gezondheid in deze nieuwe tijd. Ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van ‘nieuwe Egyptische chakra’s’ en de helende invloed van de Schumann resonantie, de hartslag van onze aarde. 336 pagina’s | paperback | € 19,90 | e-book voor iPad € 4,99 | ISBN 9789078070528

Code: DZW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Code: NEWG

Geschenken van moeder Aarde Aarde energieën, vortexen, lijnen en rasters Jaap van Etten, PhD De schrijver van dit boek heeft de vele verschillende Aarde energieën twintig jaar lang uitgebreid bestudeerd. Dit stelde hem in staat de eigenschappen van deze energieën, en hoe ze zich over de Aarde bewegen, op een verrassende en inspirerende manier te beschrijven. Onderzoek: • Welke energieën ons kunnen helpen om evenwichtiger te zijn, en hoe we onze meridianen en chakra’s op elkaar kunnen afstemmen. • Energieën die ons behulpzaam zijn bij het verruimen van ons bewustzijn en ons gewaarzijn. • Hoe kristallijne energieën het leven op Aarde vorm geven en ondersteunen. • Morfogenetische velden die ons potentieel bepalen. • Het erfgoed van onze voorouders. • De geschiedenis van de mensheid bekeken vanuit de ontwikkeling van ons bewustzijn. 328 Pagina’s | paperback | € 25,00

Jaya en het orakel Hans Plomp Jaya en haar vriend Tim - kinderen uit het jaar 2026 - komen bij toeval terecht aan het begin van onze jaartelling. Jaya vindt gastvrijheid bij de wijze hagedes Thusnelda. Tim treft het echter slechter: hij wordt gevangen genomen door soldaten van het Romeinse fort Castellum Flevum. De volkeren ten noorden van de grote rivieren willen niet hetzelfde lot ondergaan als de Keltische stammen in België en Frankrijk. Julia gaat op zoek naar de priesteres Weleda, die een grote rol speelde bij de beslissende nederlaag van de Romeinse veldheer. In haar gevolg bevindt zich een slaaf. Tim. Jaya en het orakel is niet alleen een spannend verhaal over helderziendheid en reizen door de tijd. Het geeft ook een boeiend beeld van het leven in Nederland zo’n tweeduizend jaar geleden. 122 Pagina’s | Paperback | € 15,00 | ISBN 9789078070542

Code : JAYA

Code : GVMA maart | april 2014 20.2 Frontier

FR202 090 BoekenFR.indd 93

93

14-02-2014 10:19:41


FRONTIER MAGAZINE IS AL SINDS 1995 HÈT TIJDSCHRIFT VOOR MENSEN MET EEN GRENSVERLEGGEND BEWUSTZIJN

GRENSVERLEGGEND BEWUST ZIJN ?

NEEM OF GEEF EEN JAAR- OF TWEEJARIG ABONNEMENT EN ONTVANG EEN KEUZE UIT DE WELKOMSTGESCHENKEN

KIJK OP WWW.FRONTIERMAGAZINE.NL VOOR MEER INFORMATIE OF BEL 020 - 3309151

NIKOLA

TESLA Autobiografie

De toe ttoekomst to ooeekomst om t iss van oms v va mij n Jaap va

PhD Etten

HE GESC

NKEN

RDE ER AA ters MOED texen, lijnen en ras van

Aardeenergi

eën, vor

ALLE VOORDELEN VAN EEN ABONNEMENT OP FRONTIER MAGAZINE OP EEN RIJ: A • 10% korting op alle producten in de Frontier Bookshop (m.u.v. Nederlandstalige boeken) • Korting op het Frontier Symposium en andere evenementen • Wekelijks een nieuwsbrief • 6 maal per jaar Frontier Magazine voor € 33,- (1 jaar) of € 60,- (2 jaar) voor Nederland • Bij het afsluiten van een 2-jarig abonnement keuze uit: - gratis 12 oude nummers Frontier Magazine - gratis boek ‘Nieuwe Geneeskunde’ van Richard Hoofs - gratis boek ‘Nikola Tesla, De toekomst is van mij’ - gratis boek ‘Geschenken van Moeder Aarde’ van Jaap van Etten • Bij het afsluiten van een jaarabonnement keuze uit: - gratis 5 oude nummers Frontier Magazine - gratis boek ‘Natuurlijk Tuinieren’ van Lucas Slager - gratis boek ‘Eet smakelijk Leef gezond’ van Lucas Slager en Fredy Wamelink • Binnenkort eigen ledenpas met extra voordelen

FRONTIER MAGAZINE JAAR OF 2-JARIG ABONNEMENT VOOR UZELF OF OM CADEAU TE GEVEN ፌIk neem ፌik geef een jaarabonnement op Frontier (6 nrs. voor € 33,-) Als welkomstgeschenk kies ik: ፌgratis 5 vorige nummer

of

ፌgratis boek ‘Eet smakelijk Leef gezond’ van Lucas Slager en Fredy Wamelinkof

ፌgratis boek ‘Natuurlijk Tuinieren’ van Lucas SlagerፌIk neem ፌik geef een 2-jarig abonnement op Frontier (12 nrs. voor € 60,-) Als welkomstgeschenk kies ik: ፌgratis 12 vorige nummer

of

ፌgratis boek ‘Nieuwe Geneeskunde’ van Richard Hoofs

of

ፌgratis boek ‘Nikola Tesla, De toekomst is van mij’

of

ፌgratis boek ‘Geschenken van Moeder Aarde’ van Jaap van Etten

HET CADEAU-ABONNEMENT IS BESTEMD VOOR: Voornaam Achternaam Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

MIJN GEGEVENS ZIJN: Voornaam Achternaam Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

ፌIk machtig Frontier het abonnementsgeld automatisch van mijn rekening af te schrijven. Bank- of gironummer: ፌIk maak het bedrag zelf over op de Postbank rekening: 7231599 t.n.v. Frontier in Amsterdam. ፌIk ontvang een factuur. Handtekening

Deze aanbieding is geldig tot 31 januari 2014 en alleen als u de afgelopen twee jaar geen Frontier-abonnee bent geweest. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden voor Nederlandse abonnees. Voor andere abonnementen verwijzen we naar onze website frontiermagazine.nl

FR202 094 grens_verleg.indd 94

14-02-2014 10:20:11


activiteiten

Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 11.00 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

maart: maand van de tweedehands boeken

boek signering door: Johan Oldenkamp Auteur van o.a. ‘Wakkere Wetenschap’ & ‘Understanding God’

U kunt altijd contact met ons opnemen als u uw overtollige boeken wilt opruimen. Wij zoeken dan een nieuwe eigenaar voor uw boeken.

Zaterdag 8 maart vanaf 13.00 uur

Extra veel nieuwe interessante titels vanaf

1 Euro

FRONTIER RADIO Iedere donderdag 21 - 23 uur en vrijdag 20-24 uur

tarot consulten

Wekelijks interviews met bekende en minder bekende gasten over het nieuwe bewustzijn, ascensie, alternatieve gezondheid, religie, cultuur, politiek en wetenschap. Daarnaast is er iedere uitzending een live-artiest en aandacht voor festivals, beurzen, boek- en dvd-besprekingen, symposia en persoonlijke verhalen.

LUISTER! www.frontierradio.nl

Japanse Face Lift Massage Tina Antman ontspant je gezicht, versoepel de nek en schouders, zorg voor een verjongende uitstraling, kom tot jezelf & vertrek met een vitale en fabuleuze look! Kom binnen voor een sessie op

zaterdag 8 en 22 maart, 5 en 19 april

door Kees Commandeur

Iedere zondag

handlezen & numerologie

Iedere vrijdag zal Brigitte Hanemann korte consulten handlezen & numerologie van ongeveer 30 minuten geven. Tijdens een consult krijg je een duidelijk beeld van wie je bent, hoe je jouw krachten en talenten kunt ontwikkelen en hoe je levensproces zich ontplooit. Afspraak maken is niet nodig.

Iedere vrijdag tussen 13 - 18 uur en zaterdag 1, 15 en 29 maart en 12 en 26 april

I-Ching Consulten door Gerben Hellinga 30 maart en 27 april

FR202 095 backcover_v2.indd 95

14-02-2014 16:45:12


De lezingen zijn in het Engels of worden in het Engels vertaald. Frontier zal er tevens aanwezig zijn met een stand.

FR202 095 backcover_v2.indd 96

14-02-2014 16:45:14

Frontier Magazine 20.2 maart / april 2014  

Grensverleggend tweemaandelijks magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en...