Page 3

REDACTIONEEL

COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 17.5 

nummer 99

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Peter Tuip Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

Schoonmaak

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Opmaak boekenkatern: Aldo Hoff Coverbeeld: Félicien Rops, La tentation de Saint Antoine Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Eerder dit jaar ging een delegatie van Frontier op studiereis langs aan aantal grenswetenschappelijke objecten in Nederland. We vullen ons tijdschrift vaak met onderwerpen van over de grens, maar vergeten soms dat ook in ons land volop grenswetenschappelijk nieuws voor het oprapen ligt. De reis ving aan bij de Pyramide van Austerlitz gelegen op het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. Deze piramide heeft niet zijn oorsprong in het verre verleden, waarvan we de Egyptische piramides kennen, maar is zeer “recent” in 1804 gebouwd als eerbetoon aan Napoleon Bonaparte. In een van de komende edities zullen we hier verder op in gaan. Vervolgens vertrokken we naar de militaire oorlogsbegraafplaats van de Tweede Wereldoorlog van het Gemenebest in Oosterbeek, op zoek naar het graf van Morgan Probert. Op zich geen bekende naam. Voor de bezoekers van het Frontier Symposium van 2009 gaat er wellicht een lichtje branden. Een van de sprekers was Bas Steman, het levende bewijs van reïncarnatie. Tijdens een weekendje uit weerhield een enorme angst hem van een parachutesprong. Nader onderzoek, o.a. met behulp van regressietherapie, leidde hem naar de laatste dagen van een Britse paratrooper met de naam Morgan. Ook beschrijft hij een ouderlijk huis, een schuur met een fiets en krijgt hij steeds beelden van een jongen op een fiets. Alles dat hij tijdens zijn onderzoek tegenkomt, bevestigt wat hij tijdens de regressie heeft meegemaakt. De naam, de plaats en datum van sterven, het ouderlijk huis in Wales en de plek waar vroeger de schuur stond. Alles klopte. Zelfs de fiets. Morgan was een wielrenner, net als Bas. De zus van Morgan, Glenys, leeft nog. Ze was nog nooit bij het graf geweest. Sterker, ze vermeed iedere gedachte aan de oorlog en aan haar broer. Bas schreef haar een brief, waardoor zij besloot naar Nederland te komen, naar het graf van Morgan in Oosterbeek. Zowel voor haar als voor Bas was dat een zeer helend moment. Bas heeft zijn onderzoek en belevenissen rond zijn eerdere leven op aarde in een manuscript vastgelegd, wat hopelijk binnenkort verkrijgbaar zal zijn. Iemand die nog twijfelt aan reïncarnatie zal, bij het aanhoren van Bas zijn ervaringen, daar anders over gaan denken. Oosterbeek huisvest nog meer grenswetenschappelijke aandachtspunten. Er is het Bilderberg Hotel gevestigd waar onder leiding van Prins Bernhard in 1954 de Bilderberggroep is opgericht. Na zovele jaren over de geheime agenda’s van de deze organisatie gelezen te hebben, werd het tijd om de geboorteplek er van op te zoeken. Wat opvalt is de kleine ruimte waar de eerste vergadering heeft plaats gevonden, wat niet in verhouding staat tot de enorme invloed die aan deze groep wordt toegeschreven. In deze 99ste editie van Frontier Magazine staan we uitgebreid stil bij de Bilderberggroep. Dat de plannen van deze geheime organisatie uiteindelijk niet gaan lukken is terug te lezen in het artikel over de Indische palmbladeren. Het bewustzijn van de mensheid zal zich dermate snel gaan ontwikkelen dat dergelijke geheime organisaties daar een beperkte invloed op zal hebben. Laat de grote schoonmaak maar beginnen…!

Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine

juli | augustus 2011   17.6 Frontier     3

Frontier Magazine 17.6 jul/aug 2011 Nr. 99  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud:...

Frontier Magazine 17.6 jul/aug 2011 Nr. 99  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud:...

Advertisement