Page 13

DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Eeuwige patronen van de heilige geometrie

De ontdekking van het ‘Starcutdiagram’ Kevin Hall De auteur heeft een opmerkelijk geometrisch patroon ontdekt, het ‘Starcutdiagram’. Het lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige manier om de lijnen en oppervlakte van een vierkant te verdelen. Na uitgebreid onderzoek blijkt echter dat het diagram opmerkelijke wiskundige kenmerken bezit, en dat het wellicht de oorspong is geweest van het numerieke systeem dat gebruikt werd bij het ontwerpen van plattegronden, gebouwen, fresco’s, et cetera. De Starcut vormt zodoende over de hele wereld de basis van vele, vaak symmetrische patronen. Dit is onder andere te zien in Egypte bij de Piramide van Cheops; in Europa bij een fresco van Rafaël; en in Azië bij het Vedische vuuraltaar... 272 pagina’s | hardcover | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204063 | € 34,90 Code : EPHG

De reis naar binnen

Twaalf vrouwen en de kracht van hun spiritualiteit Joke Litjens Vroeg of laat gaat bijna ieder mens op zoek naar het hoe en waarom van het leven. Zo ook auteur Joke Litjens. Zij noemt dit haar reis naar binnen: spannend, boeiend, niet gemakkelijk, maar wél vervullend. In dit inspirerende boek portretteert zij zichzelf en elf andere sterke vrouwen. Ook zij zochten hun eigen spirituele weg… en vonden die. Deze twaalf vrouwen hebben hun christelijke achtergrond met elkaar gemeen. Verder zijn ze onderling zeer verschillend wat betreft opleiding, beroep en leefomstandigheden. Bekende vrouwen als Annemiek Schrijver en Suzanne van der Schot komen aan het woord, maar ook ‘gewone’ vrouwen. De zoektocht naar spiritualiteit is universeel en onafwendbaar. 160 pagina’s | paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789025961343 | € 14,90 Code : DRNB

Leven aan de grens

Reflecties op terminale zorg M. van den Berg en Carlo Leget ‘De menselijke maat’ in de zorg staat in deze tijden van efficiency en bezuiniging ernstig onder druk. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de omstandigheden waarin mensen sterven. Pastor en geestelijk verzorger Marinus van den Berg wisselt zijn ervaringen uit met theoloog en ethicus Carlo Leget. Marinus van den Berg werkt in Rotterdam in een verpleeghuis en in een hospice. Iedere dag schrijft hij daarover sterke observaties en overdenkingen: het gaat het om mensen die leven en werken aan de grens van het leven. Carlo Leget reageert op deze dagelijkse notities. Het resultaat is een kritische dialoog over mensen die het levenseinde naderen, en een overtuigend pleidooi voor goede spirituele zorg. 176 pagina’s | paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025961534 | € 16,90

Code : LADG

Aandacht is als zonneschijn

49 verzen om terug te keren in het nu Thich Nhat Hanh “Aandacht is als zonneschijn” is een bundel met 49 becommentariseerde gatha’s: korte gedichten die je kunt opzeggen tijdens je dagelijkse bezigheden, om te groeien in bewustzijn en aandact. De vrede, rust, vreugde en inzicht die dit oplevert, kunnen we met anderen delen. Die aandacht (`mindfulness’) is een kernbegrip voor Thich Nhat Hanh. Vaak vergeten we in onze drukte wat we aan het doen zijn, en zelfs wie we zijn. Dan raken we ook het zicht op en de band met anderen kwijt. Door gatha’s op te zeggen worden we ons weer bewust van onszelf; we zetten onze activiteiten voort, maar wel aandachtiger en bewuster. 120 pagina’s | paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025954314 | € 14,90

Code : AIAZ

Zie ook bestelformulier pagina 94

De weg ligt onder je voeten

Over het lef om te leven Marcel Derkse In dit boek maken we kennis met de ‘Pulsarvisie’. Volgens deze visie kunnen wij ons bevrijden van wat ons in de weg zit om onze bestemming als mens en mensheid te vinden. Verheven ideeën over het gaan van een spirituele weg staan maar al te vaak op gespannen voet met de realiteit van ons eigen bestaan. Deze spanning werkt naar twee kanten toe belemmerend: óf we herkennen die vermeende verhevenheid van ons dagelijks leven niet en menen dat de spirituele weg niet voor ons is weggelegd, óf we raken verkrampt in onze pogingen om volgens die verhevenheid te leven. 160 pagina’s | paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025900168 | € 14,95

Code : DWLO

Dieren - sprekend als mensen

Mieke Zomer Mieke Zomer communiceert telepathisch en intuïtief met dieren. Op vakkundige en humoristische wijze laat zij je kennismaken met de vele facetten die haar beroep als dierentolk met zich meebrengt. Dat een dierentolk over een bijzondere gave zou beschikken, ontkent Mieke in alle toonaarden. Zij stelt dat iedereen kan leren om intuïtief en telepathisch met dieren te communiceren. Inmiddels heeft zij honderden cursisten zelf laten ervaren hoe het is om op deze speciale manier contact te maken met dieren. 223 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789077247891 | € 18,90

Code : DSAM

Persoonlijke bewustwording en vrije markt

Bring home your Heart

Code : PBVM

Code : BHYH

26 inzichten voor een nieuwe manier van leven Kim Tjoa Dit boek maakt duidelijk dat wij aan de vooravond staan van een nieuwe beschaving gebaseerd op vrijheid, saamhorigheid en gelijkwaardigheid. Om daarin te kunnen leven moeten wij ons losmaken van onze angsten en belemmerende overtuigingen en ons emanciperen van de elite die ons regeert. De inzichten uit dit boek ondersteunen de lezer daarin. De vrije markt en het kapitalisme staan aan de basis van onze welvaart. Politiek en overheid doen er alles aan om dit welvaartscheppende systeem te frustreren. Kim legt in zijn boek uit waarom voortdurend menselijk ingrijpen in natuurlijke processen, armoede, conflicten, onrust en schaarste tot gevolg hebben. 220 pagina’s | paperback | Uitg. Andromeda | ISBN 9789055992898 | € 19,95

Markus Schirner We willen allemaal gezond, fit en in balans zijn. We zorgen voor voldoende lichaamsbeweging en eten gezond. Maar ondertussen leiden we een druk bestaan. Gevangen in de ratrace hollen we onszelf letterlijk en figuurlijk voorbij. We verspillen kostbare levensenergie en verliezen langzaam maar zeker de grip op wie we werkelijk zijn. We worden geleefd in plaats van te leven! Door zeven eenvoudige vragen te stellen weet Li Hongshi je weer terug te voeren naar je kern: -Ken je jezelf? -Waar ben je? - Wie ben je? - Heb je de regie over jezelf? - Schenk je jezelf aandacht? - Hoeveel tijd is echt van jou? - Is je hart waar het thuishoort? Vragen die nieuwe perspectieven bieden, je bewust maken en de vensters open zetten zodat frisse lucht naar binnen kan stromen. 184 pagina’s | paperback | uitg. Andromeda| ISBN 9789055992560 | € 19,95

Frontier 17.6   juli | augustus 2011     87

Frontier Magazine 17.6 jul/aug 2011 Nr. 99  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud:...

Frontier Magazine 17.6 jul/aug 2011 Nr. 99  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud:...

Advertisement