Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.5 | nummer 98 | juni - juli 2011 | o 5,95

Gelukkig Nieuw Jaar! Met een MP3 je vrijheid tegemoet

Helen of genezen?

UFO’s zijn echt elijke

! r e v e g uit

ank onafh

En verder in dit nummer: Goud voorbij de $ 1500 grens | Kogels van Kernafval | Rennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 3 | Schadelijke straling: het roer kan nu om! | De Vamachara-Archieven | Tarwegrassap | Column: Geef vrede een kans | U zoekt een spreker...| In de ban van het leven | Maya-astrologie | Gezonde producten | Boekenkatern en meer...


NIEUWE EDITIE O

H

E OPL PE NE

13-MOON DIARY OF NATURAL TIME

ONE EA RT

WITTE RITMISCHE TOVENAAR JAAR (26 JULI, 2011 - 24 JULI, 2012)

AGENDA GEBASEERD OP OUDE MAYA KALENDERS

O N E TI M E

13-Moon Diary Het is nu het 6de jaar dat deze 13-Moon Diary uitkomt. De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. José Argüelles heeft een vertaalslag gemaakt van de heilige 260-daagse Maya kalender naar de 13 Manen Kalender om wereldwijd te kunnen gebruiken. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13-Moon Diary bestaat uit twee delen: 1. De 13-Moon Diary in het Engels, € 13,95 2. Een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en Engels), € 7,(Prijzen zijn ex. verzendkosten.) 13 Manen Snelgids Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Wat zegt het je over je levensdoel, wie is je antipode and hoe moet je daar mee om gaan? Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! Ook kan de Snelgids meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. Kijk op www.mayatzolkin.com voor voorbeelden en meer informatie.

MAAK GEBRUIK VAN DE DAGELIJKSE ENERGIE 13-Moon Diary | 176 pagina’s | paperback 13 Manen Snelgids | 102 pagina’s | paperback Een uitgave van Frontier Publishing

e-mail: info@fsf.nl

} samen € 20,-

ex. verzendkosten

www.frontierpublishing.nl

Maya Scheurkalender 2011 / 2012 – Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse : datum, W NIEU - de basisenergie van elke dag (4 kleuren), E EDITI 2 - de Toon (13 fasen in elk proces), /201 - het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de 1 1 0 2 schepping) en - de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2011) 380 Pagina’s | € 16,95


REDACTIONEEL

Deur COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 17.5 

nummer 98

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Peter Tuip Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Aldo Hoff Coverbeeld: (c) Arthur de Smidt www.thehospages.com Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Eind 1998 kwam het baanbrekende boek The Giza Power Plant uit van Christopher Dunn. Vanuit zijn professie, van oorsprong is hij een technisch ingenieur, heeft hij de piramide van Cheops bekeken met de hoogstaande technische kennis zoals we die nu hebben. In het boek heeft hij daarvan verslag gedaan en komt tot de conclusie dat de grote piramide in zijn geheel één grote machine is, namelijk een elektriciteitscentrale. Het moet toebehoord hebben aan een zeer geavanceerde en technische hoog ontwikkelde maatschappij. In de tijd (vanaf 1977) dat hij zijn theorie ontwikkeld heeft, worden steeds meer feiten van de grote piramide bekend die zijn theorie onderbouwen en zelfs versterken. De vondst van de Gantenbrink deur in 1993 in de zuidelijke schacht van de Koninginnekamer is daar een belangrijk onderdeel van. Op de deur zitten twee metaal-achtige pinnen die als elektroden gebruikt zouden kunnen worden, voor het afvoeren van de opgewekte energie. Dunn kreeg nog meer bevestiging toen in 2002 de Gantenbrink deur werd doorboord en een tweede deur zichtbaar werd. Op hetzelfde moment werd ook de noordelijk schacht onderzocht. Ook daar bleek zich een deur met twee gelijksoortige pinnen te bevinden. Eind mei 2011 volgt de volgende stap. In alle stilte heeft een vervolgonderzoek plaats gevonden naar de ruimte achter de Gantenbrink deur. Met een flexibele camera buis werden de, tot dan toe, onzichtbare wanden van de kleine ruimte in kaart gebracht. De foto’s geven aan dat de pinnen door de wand heen lopen en aan de andere kant een kromming naar boven maken, zodat ze tegen het plafond door kunnen lopen. Op de vloer zijn rode tekeningen te vinden. Volgens Dunn stellen deze tekeningen een werkschema voor hoe de twee pinnen aangesloten moeten worden op de elektriciteitsdraden. Voor het eerst is nu ook zichtbaar dat bij de twee pinnen met een soort afdichtingmiddel gewerkt is. De pinnen moeten volgens Dunn eenvoudig te vervangen zijn geweest door toenmalige monteurs. Dat betekent dat er nog meer ruimtes in die buurt moeten zijn, zodat deze werkzaamheden gedaan konden worden. Meer onderzoek zal plaats moeten vinden om te achterhalen wat voor geheimen de Grote Piramide herbergt. Het is daarbij verstandig om het onderzoek van de Egyptologen te laten ondersteunen door technische wetenschappers zoals Christopher Dunn. We zijn bijna 20 jaar verder na de vondst van de Gantenbrink deur, en we zijn nu een deurtje verder. Dat moet sneller kunnen. Nu bij vele totalitaire regimes de deur van de oude politiek dicht gaat en er een nieuwe frisse wind gaat waaien, zou iets dergelijks ook goed zijn voor het onderzoek naar de Grote Piramide. De belangen zijn dermate groot voor de wereld dat de zeggenschap over de grote piramide ook aan de wereld teruggegeven moet worden, bijvoorbeeld aan de VN, zodat het onderzoek onafhankelijk van het regime en de rondlopende ego’s kan plaats vinden. In deze editie van Frontier Magazine kunt u meer lezen over de verrassende ontwikkelingen in Egypte.

Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine juni | juli 2011   17.5 Frontier     3


INHOUD

wetenschap

Schadelijke straling: het roer kan nu om! De onnatuurlijke straling afkomstig van ons mobieltje, computer en Ipad brengt onze gezondheid in gevaar. Tenzij we het roer drastisch omgooien. Jim Wagenaar uitvinder van Floww Health Technology heeft de mogelijkheid ontdekt om straling te transformeren naar een bioveld van lichaamsvriendelijke straling. Er zijn diverse apparaten ontwikkeld waarmee de techniek eenvoudig toe te passen is.

8

14

42

32 achtergrond

Goud voorbij de $ 1500 grens Door de tijden heen heeft goud een grote aantrekkingskracht op de mens uitgeoefend. Tot 2004 hadden we te maken met een stabiele lage goudprijs dankzij een enorme manipulatie van de goudprijs door de Westerse Centrale Banken. Na 2004 is de strategie gewijzigd en lijkt de goudprijs bezig met een onstuitbare stijging. In dit artikel treft u een uiteenzetting aan van de achtergronden van goudprijs manipulatie.

spiritualiteit

Gelukkig Nieuw Wit Ritmische Tovenaar Jaar! Op 26 juli begint in de Dreamspell Maya Kalender het jaar van de Witte Ritmische Tovenaar. Een jaar wordt genoemd naar de energie van de eerste dag van het jaar: Witte Tovenaar gecombineerd met Toon 6. Toon 6 staat voor ‘organiseren, in balans brengen en gelijkheid brengen.’ De Witte Tovenaar staat voor ‘ontvankelijkheid, betovering en tijdloosheid’. Wat kunnen we dit jaar verwachten?

4     Frontier 17.5   juni | juli 2011

geschiedenis

Kogels van Kernafval De link tussen kernenergie en wapenindustrie is voor veel mensen wel duidelijk. Slagvelden van de laatste twee decennia werden het toneel van een ongekende besmetting door een veel minder bekend afvalproduct. Het gebruik hiervan stelt verboden wapens uit het verleden in de schaduw: erger dan napalm, erger dan clusterbommen en zelfs erger dan Monsanto’s ontbladeringsmiddel Agent Orange. Dit onmenselijke wapen heet: verarmd uranium.


INHOUD

gezondheid

6

Tarwegrassap Het vers geperst sap van ontkiemde tarwegraszaden gedronken in een klein jeneverglaasje (30cl) houdt je kerngezond!

spiritualiteit

mysterie

20 D e Vamachara-Archieven

UFO’s zijn echt Of je nu wel of niet gelooft dat UFO’s bezoekers van een andere planeet zijn, een voormalige hooggedecoreerde militaire officier komt nu naar buiten met informatie die beide kampen in het voortgaande UFO-debat furieus kan maken.

70

Dit is het eerste deel van een serie artikelen over het Linker Pad. Het Linker Pad (vamachara) is een volwaardige spirituele richting die in India soms hoger aanzien geniet dan het Rechter Pad (dakshinachara). Het authentieke Linker pad is dan ook niet wat men er in de regel bij associeert. De spiritualiteit ervan richt zich primair op de immanentie van het goddelijke in plaats van het eenzijdig identiek stellen van het goddelijke aan het transcendente.

mysterie

52 R ennes-le-Château in Frankrijk en Glastonbury in Engeland – deel 3

Sacred Twins. Wat een mooie aanduiding voor deze twee Heilige Tweelingen. Twee bijzondere plaatsen, heilige plaatsen. Een in Rennes-le-Château in Frankrijk, aan de voet van de Pyreneeën en een in Glastonbury in Engeland, in het district Somerset. Beide zijn magische, mysterieuze plekken. Over beide plaatsen zijn honderden boeken geschreven. En duizenden pelgrims trekken er elk jaar naar toe.

64

wetenschap gezondheid

Met een mp3 je vrijheid tegemoet ‘Ontdoe je van je verleden’ is in vijf woorden de boodschap van Onno Nieveen. En wie wil dat niet, meer zelfvertrouwen en energie, gewaar zijn en het denken ontspannen door het gebruik van resonantie. Homeopaat Peter Chappell maakt het mogelijk. Niet met druppels of pillen, maar met mp3’s: PPD Resonantie Technologie zet hyperactieve reptielenbrein in waakstand.

80 Helen  of genezen?

Verslag 3e ABB congres ‘Samen Genezen – Duurzaam Beter’. Op het congres waren diverse vooraanstaande sprekers vanuit verschillende medische disciplines te volgen. Binnen de reguliere en complementaire zorg, heerst nogal eens verwarring over wanneer je nou spreekt over helen en wanneer over genezen. Waarin zit het ‘m nou dat het doel ondergeschikt is geraakt aan de middelen?

En verder... 3 Colofon 19 column: geef vrede een kans 31 In de Ban van het leven (deel 13 van 52) 36 grenzeloos actueel 47 verzamelcatalogus gezonde producten 62 u zoekt een spreker… 69 maya-astrologie 76 overzicht: vorige frontier nummers 85 Boekenkatern 94 bestelformulier juni | juli 2011   17.5 Frontier     5


advertenties

Zomerweek NATUURLIJKE TIJD

24 - 30 juli 2011

Je kunt je een week lang onderdompelen in de Maya kalender, Natuurlijke Tijd en ceremonies geankerd in de tradities van Midden, Zuid en Noord-Amerika. Herinneren van oude kennis over de natuurlijke cyclus van het leven. Terug naar Moeder Aarde in verbinding met elkaar en al dat is.

C

M

Y

CM

25 juli - Dag buiten de Tijd

MY

CY

is iedereen welkom!

CMY

K

Slapen in een tipi, je eigen tent of kamer, 3 biologische maaltijden per dag op een mooie plek buiten in de natuur net over de grens met Duitsland bij Nijmegen. De week wordt begeleid door Carola Esparza uit Chili en Nicole E. Zonderhuis, beide expert op het gebied van de 13 Manen kalender, sjamanisme en ceremonies. Elk met een eigen sfeer en smaak, maar altijd warm en in contact. Engelstalig. Kinderen zijn welkom - er is ook een kinderprogramma. www.aardenwerkvakantie.nl - AardenwerkVakantie staat voor aarden; de balans tussen actief zijn en tot rust komen, inspiratie opdoen en gevoed worden.

Ending thE global Casino?

Ad Broere

In Ending the Global Casino? Ad Broere explains that financial crises, scarcity, debts, and interest are not Nature’s Way, and that the present monetary system is not the only choice we have. We can say goodbye to this global casino, and opt for a solution in which money plays a subservient role. We can choose for an economy that invests in a better future for the planet and all its living creatures. Our reward may be a high and sustainable quality of life for us and for our children. However, this will require a completely different attitude towards money and economy. Ad Broere, economist and author of Een Menselijke Economie (A Humane Economy) has been active for more than thirty years in banking, consulting, and education. Highly and widely experienced, he is capable of clarifying the strengths and weaknesses of the economy. In Ending the Global Casino?, he explains in a comprehensible and non-academic way why breaking with the present monetary system is vital for the future of planet and people. 208 pagina’s | € 18,50 Verkrijgbaar bij o.a. Frontier Bookshop in Amsterdam

juni | juli 2011   17.5 Frontier     13


Frontier verkoopt ook: De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: info@fsf.nl of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. U kunt tevens gebruik maken van het bestelformulier achterin dit tijdschrift. Heeft u vragen over specifieke producten? Mail dan naar lisette@fsf.nl. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie dan de middenpagina’s in onze vorige edities: Frontier Magazine 16.6, 17.1, 17.2, 17.3 en 17.4

Tea Tree Olie  

wondermiddel

Tea Tree, Melaleuca alternifolia, het wondermiddel van de Aboriginals behoort tot de Theeboom familie. Tea Tree Olie heeft een bijzonder heilzame werking. Medisch onderzoek en praktijk gebruik hebben bewezen dat de effecten van Tea Tree Olie wonderbaarlijk zijn en veel problemen kunnen genezen. Het kan onverdund worden aangebracht op geïnfecteerde plaatsen zoals puistjes, steenpuisten, aften, insectenbeten etc. Neusverstoppingen verminderen snel door Tea Tree Olie te inhaleren. Ondanks de sterk antiseptische werking irriteert Tea Tree Olie niet, is schimmelwerend, kiemdodend en in tegenstelling tot chemische middelen, niet giftig. Het tast het gezonde weefsel niet aan en bevordert de normale celgroei en celvernieuwing. Door zijn oplossend vermogen is Tea Tree Olie in staat diep door te dringen in huidlagen, abcessen, tandvlees en zelfs onder nagels. Het vermengt zich met pus in puistjes en ontstoken wonden en bevordert de uitscheiding ervan. Deze olie is veelzijdig in gebruik en veilig voor de meeste huidtypes. De krachtige Tea Tree Olie doodt bacteriën en heeft een verzachtende werking en is daardoor goed te gebruiken voor allerlei (huid)-aandoeningen. Prijs: € 11,90 Code: TTIL

Palm suiker van Arenga  

milieuvriendelijk

Arenga Palm Suiker is een Superfood uit Indonesië en wordt reeds eeuwen gebruikt door de oorspronkelijke bewoners. Arenga Palm Suiker is rijk aan vitaminen, mineralen, eiwitten, aminozuren (waaronder het zeldzame arginine) en anti-oxidanten. Palmsuiker heeft een zeer lage Glycemische Index (GI) van 30-35. Een laag glycemische index betekent minder schommelingen in de bloedsuikerspiegel. De palmsuiker wordt geproduceerd door een Indonesische coöperatie van 6285 boeren die hun eigen Arenga-palmen tweemaal daags tappen. Het sap wordt enkele uren later naar de fabriek gebracht. Daar wordt, met behulp van milieuvriendelijke geothermische warmte, het sap bij lage druk en temperatuur ingedampt in roestvrijstalen evaporators. Dat bespaart 200.000 bomen per jaar die de boeren anders hadden moeten kappen als brandhout om het sap te koken. Bovendien levert dit speciale indamping- proces een suiker op die nog vrijwel alle vitaminen, mineralen, aminozuren en spoorelementen van het verse sap bevat. De suiker bevat ook een hoog gehalte aan anti-oxidanten. De Arenga palmsuiker wordt vlak voor wedstrijden door sporters in Indonesië gebruikt. Mensen die hun hele leven lang deze suiker gebruiken blijken gemiddeld 11 jaar langer te leven. Ze hebben met name minder hart- en vaat ziekten, diabetes en astma. De Masarang stichting werkt samen met de Landbouwuniversiteit Wageningen (Dr. M. Müller) en het Berlijns suikerinstituut om de actieve componenten in de palmsuiker te isoleren die hem zo gezond maken. De suikerpalmen groeien alleen in gemengde bossen en groeien erg goed op steile hellingen zodat ze geen concurrent zijn voor gebruik van waardevolle vlakke landbouwgronden. Prijs: € 4,95 Code: PASU

volwaardig Organic Multi Vitamine Alive! Met medicinale paddenstoelen, enzymen en aminozuren   Alive is een volwaardige Wholefood multi vitamine. Eindelijk een vitamine waar echt alles in zit en meer… u vindt 25 vitaminen en mineralen, 10 aminozuren, 12 enzymen, 14 groene groentes, 12 medicinale paddenstoel soorten, 40 anti-oxidanten, hoog potente vitamine B, 20 fruitsoorten en groenten om je gehele lichaam te voorzien van de juiste stoffen om uw botten, darmen, hart, mentale processen en immuunsysteem scherp en gezond te houden! Prijs: € 14,95 Code: ALWH

juni | juli 2011   17.5 Frontier     47

Voor bestellingen: zie pagina 94 | Tea Tree Olie | Palm suiker | Organic Multi Vitamine Alive

Bewaar de uitleg goed, na 30 april zal ook deze waardevolle informatie steeds minder te vinden zijn bij producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius. Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ Frontier Magazine 17.4. Wilt u de uitgebreide werking van bepaalde producten weten? Google dan op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze waardevolle informatie echt weg is.


Frontier verkoopt ook:

Melatonine | Cayenne peper | Kyolic Aged Garlic l Health Force | Voor bestellingen: zie pagina 94

Enzymen van Health Force Heeft u wel eens last van een opgezette buik, een vol gevoel of andere darm- en spijsverteringsproblemen? Er is een kans dat uw voeding niet op de juiste wijze verteerd wordt omdat u enzymen mist of uw eten slecht kauwt. Door ons westerse dieet verliezen we veel enzymen door verhitting van voeding, het is van belang voor onze spijsvertering om deze aan te vullen. Enzymen zijn actieve eiwitten die in het lichaam zeer belangrijke functies vervullen. Het zijn “biokatalysatoren”, die stofwisselingsreacties in de juiste banen leiden en sneller doen verlopen. Enzymen kunnen we in 2 grote groepen indelen: metabole enzymen en spijsverteringsenzymen. Eerstgenoemde zijn belangrijk in onze cellen voor de energieproductie, de ontgifting en de bescherming tegen vrije radicalen en micro-organismen. Spijsverteringsenzymen helpen ons voedsel te verteren in kleine, opneembare basiseenheden. Men treft deze enzymen aan in het speeksel en in de maag-, pancreas- en darmsappen. Ze helpen de drie grote groepen van voedingsstoffen in onze voeding afbreken: de koolhydraten, eiwitten en vetten. Die worden respectievelijk door de spijsverteringsenzymes amylasen, proteasen en lipasen verteerd tot hun basiselementen : glucose, aminozuren en korte vetzuren. Die kleine eenheden kunnen door de darm worden opgenomen en via het bloed naar de lever en onze lichaamscellen gebracht worden. Daar dienen ze als brandstof, bouwstoffen en reservestoffen. Een belangrijk onderdeel om aan uw dieet toe te voegen. Prijs: € 23,90 Code: DIEE

biokatalysator

Kyolic Aged Garlic Knoflook wordt al sinds mensenheugenis beschouwd als een voedingsmiddel met geneeskrachtige eigenschappen. Zo bestaan er talrijke verwijzingen door Egyptenaren naar geschreven en gebeitelde bronnen die de waarde weergeven van knoflook als middel om kracht en uithoudingsvermogen te ontwikkelen. Niet alleen de werkman at graag knoflook, ook de Egyptische elite liet zich de groente goed smaken. Zelfs in het graf van farao Toetanchamon vond men tussen al het goud dat er blonk teentjes knoflook. Dubbelblind onderzoek met mensen met darmpoliepen die als voorstadium van darmkanker worden gezien hadden een positieve uitkomst. Na zes maanden trad er geen verergering meer op in de groep die de hoge doses knoflookextract had gekregen. De proefpersonen kregen een hooggedoseerd gerijpt knoflooksupplement (Kyolic) terwijl de controlegroep hetzelfde supplement in een lage dosering kreeg. Het bleek dat de knoflook de groei van de darmpoliepen tot stilstaan bracht. Gerijpte knoflook is goed voor hart en bloedvaten, cholesterol, bloeddruk en vitaliteit. Kyolic Japanse knoflook is volkomen reukloos. Prijs: € 15,90 Code: KYOgeneeskrachtig

opwekkend

Cayenne peper extra heet

Cayenne vormt mogelijk de meest wonderbaarlijke, zegenrijke plant om zelf te kweken en in pepervorm (poeder) als eerste hulp bij de hand te hebben. Deze bekende, scherpe specerij wordt ook wel rode peper of chilipeper genoemd. Cayenne heeft een algemene opwekkende werking en bevordert de weerstand bij een beginnende verkoudheid. Cayennepeper bevat thermogene stoffen en heeft een stimulerend effect op het metabolisme. Het heeft een opwekkend, bloedzuiverend, samentrekkend en bacteriën dodende werking. Het is goed voor de bloedsomloop en werkt vochtafdrijvend. Stimuleert het hart, heeft een positieve werking op de elasticiteit van de aderen en slagaderen welk de bloeddruk gunstig regelt. Het voorkomt en verhelpt verstoppingen in slijmvliezen. De vrucht van deze tropische plant wordt ook toegepast in de kruidengeneeskunde. Cayennepeper is oa basis voor chilipoeder. Sterk bevorderend voor de bloedsomloop, krampwerend, zweetdrijvend, spijsvertering (stofwisseling) bevorderend, pijnstillend. Als gorgeldrank bij keelpijn en stemproblemen. Deze cayenne is extra heet, 100.000 H.U certified. Prijs: € 10,90 Code: CAYP

Melatonine (activeert de pijnappelklier) Melatonine is een hormoon dat bij mensen in de epifyse (pijnappelklier) geproduceerd wordt uit serotonine en in een met de tijd van de dag variërende hoeveelheid aan het bloed en het hersenvocht wordt afgegeven. Het is bij vele dieren van invloed op het slaap-waakritme en het voortplantingsritme. Bij mensen is de natuurlijke productie van melatonine door de pijnappelklier direct gekoppeld aan de blootstelling aan licht van bepaalde receptoren in het netvlies van de ogen. Bij de aanwezigheid van blauwachtig licht (uit zonlicht of uit kunstlicht, televisie of computer) wordt de productie van melatonine geremd. Neemt de blootstelling aan licht af, dan komt de natuurlijke productie van melatonine weer op gang. Naarmate we ouder worden of gestrest zijn, wordt er minder melatonine aangemaakt. Melatonine is echter niet alleen een slaapmiddel, het beschermt ons ook tegen kanker, activeert de pijnappelklier en vertraagt het verouderingsproces. Prijs: € 6,00 Code: MECL

48     Frontier 17.5   juni | juli 2011

slaapmiddel


Frontier verkoopt ook:

neutraliseert

Ozontherapie met Olive Gold 03  

Probiotica met enzymen van KYOLIC voor een gezonde spijsvertering en een natuurlijk evenwicht  Probiotica zijn levende micro-organismen die zich in het darmkanaal vestigen en de darmflora weer in het natuurlijke evenwicht terugbrengen. De darmflora heeft vele functies, naast de afbraak van voedsel verdringt het ook schadelijke micro-organismen. Hoe? Door het bezetten van aanhechtingsplaatsen in de darm en stimuleren van het immuunsysteem (door absorptie van oplosbare antigenen of via translocatie van bacteriën door de darmwand naar het bloed). Normaliter is de darmflora in evenwicht. Dit houdt in dat de samenstelling vrij constant is; er zijn dezelfde micro-organismen aanwezig en ook in dezelfde hoeveelheden. Er zijn echter factoren die de darmflora kunnen verstoren. De volgende oorzaken liggen hieraan ten grondslag door tekorten aan probiotica in ons maag-darmkanaal: Stress, ouder worden, chemotherapie, antibiotica, alcohol, de pil, cortison, anabole steroïden, bestraling, chloreren van water, additieven in onze voeding, kruiden, smog en luchtvervuiling, galzouten, antilichamen, gastro-intestinale storingen, microbiële factoren, enzymen, generatietijd, voeding, onverteerbare vezels, medicijnen, xenobiotica, antibiotica, chirurgische ingrepen en ziekten zoals HIV infectie. Als extra zijn aan dit product enzymen toegevoegd om het lichaam de juiste voeding te geven om op een zo krachtig mogelijke wijze uw darmen en verteringskanaal optimaal te laten functioneren. Prijs: € 17,90 Code: ENZL

evenwichtige

darmflora

beschermt

gezond

zoet

Liquid Iodine plus van Life Flo  Iodine beschermt u tegen de schadelijke effecten van radiatie. De schildklier is een van de meest sensitieve organen in ons lichaam dat snel last kan hebben van radiatie. Een verhoogde exposure aan radiatie, zoals bij een ramp in een kerncentrale, kan leiden tot schildklierkanker. Door het nemen van iodine stoppen tijdelijk de werkzaamheden van de schildklier. Dus alleen gebruiken bij hoge nood! Drie druppels staat gelijk aan 150 mcg iodine (potassium iodine) de dagelijkse dosis. Heeft geen bittere smaak. Prijs: € 13,90 Code: LIIO

Stevia losse poeder  Stevia is een plant waarvan de bladeren heerlijk zoet smaken. De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. De lokale Guarani-indianen gebruikten Stevia al honderden jaren geleden als zoetmaker. Stevia is dus een lekker en gezond alternatief voor suiker en chemische zoetstoffen. Mensen die gevoelig zijn voor Candida, kunnen Stevia onbeperkt gebruiken. Het bevat geen suiker en heeft geen voedingswaarde voor gist. Hogere doseringen stevioside hebben gunstige effecten op diabetes type II, hypoglykemie en hoge bloeddruk, zonder bijwerkingen. Prijs: € 10,90 Code: STPA (Neem contact op voor Stevia bladeren, vloeistof of tabletten.)

juni | juli 2011   17.5 Frontier     49

Voor bestellingen: zie pagina 94 | Olive Gold 03 | Probiotica | Liquid Iodine | Stevia

Nu ook in Nederland, Ozon therapie in de vorm van een olie. Het neutraliseert toxines waardoor je mentaal krachtig en alerter wordt. Tevens stuurt het meer zuurstof naar het bloed, stopt energie in de spieren en elimineert pathogenen. Maar dat is nog niet alles. Ideaal tegen rimpeltjes en cellulitus als je het als olie voor de huid gebruikt. Voelt absoluut niet vet aan en trekt snel in de huid. Je kunt het ook gebruiken bij de welbekende leverkuur van Andreas Moritz/ Hulda Clark. Je kunt het ook inzetten bij: Neutraliseren van gifstoffen, versterken van breinfuncties, alertheid en mentale helderheid, verrijkt het bloed met zuurstof, geeft energie aan spieren, neutraliseert pathogenen, bacteriën en schimmels, helpt bij de productie van collageen, tegen acne, blauwe plekken, wondjes of snijwonden, oorpijn, nagelschimmel, migraine en nog veel meer. Probeer het eens uit! Vanaf juni ook in kleine flesjes. Prijs: € 29,95 per 2oz Code: OLGO (Bel of mail voor een kleinere of grotere maat)


Frontier verkoopt ook:

Ashwaganda poeder | Rescue van Proseed met Citricidal | Reishi poeder | Voor bestellingen: zie pagina 94

Reishi poeder Reishi staat vooral bekend om zijn positieve effecten op het afweersysteem en zijn vermogen om de weerstand te verhogen. Ook bevordert het de algemene conditie, zodat het steeds vaker gebruikt wordt bijv. door patiënten met kanker die bestralingen of een chemokuur moeten ondergaan, of deze behandelingen reeds achter de rug hebben. Aziatische volkeren gebruiken de Reishi paddenstoel al eeuwen lang, omdat het bijdraagt tot een gezond en lang leven en omdat het tegen allerlei ziektes helpt. De Reishi paddenstoel staat in die landen daarom al heel lang in hoog aanzien. Wat opvalt is dat deze paddenstoel meestal niet als voedsel wordt gegeten, want hij is erg taai en bitter, maar dat hij vooral vanwege zijn geneeskrachtige eigenschappen wordt gekweekt en toegepast. Behalve dat hij levensverlengend zou werken en de jeugdige kracht en vitaliteit van mensen zou vergroten, zijn er specifieke geneeskrachtige werkingen gemeld, die zorgen dat het risico van kanker, hart- en vaatziektes en infecties minder wordt. Prijs: € 11,90 Code: REIPlevensverlengend

Oordruppels en Nail Rescue van Proseed met Citricidal

Heeft u last van een oorinfectie of problemen met uw nagels? Probeer eens grapefruit seed extract (Citricidal). Bij de volgende symptomen kunt u de oordruppels gebruiken: Jeuk, chronische pijn in 1 of beide oren, misselijkheid of hoofdpijn. Heeft u last van probleemnagels? Gebruik dan dagelijks Nail rescue. Het heeft een antischimmel werking die helpt bij schimmels en versterkt zachte, gebroken of vervormde nagels. 2x per dag gebruiken om het beste resultaat te behalen. Prijs: voor nagel € 14,90 Code: NAIL of voor oor € 10,90 Code: GREA

antischimmel

Ashwaganda poeder Staat ook bekend als Withania Somnifera. Ashwaganda is een klassieke libido-enhancer, waar de oude Indiase genezers goede resultaten mee hebben geboekt. Tevens is er veel onderzoek naar gedaan. Zo weten we dat extracten van de wortel van de plant de aanmaak van T-cellen stimuleren en daardoor beschermen tegen kanker. Daarnaast bevat Ashwaganda anti-oxidanten die het DNA beschermen. Het kruid vermindert ook bijwerkingen van psychofarmaca die de receptoren voor dopamine blokkeren, zoals haloperidol. Net als vitamine E beschermt Ashwaganda de hersens tegen de negatieve gevolgen van geblokkeerde dopaminereceptoren. Die uiten zich onder meer in onwillekeurige bewegingen van de gezichtsspieren. Ook als er geen medicijnen in hersenweefsel actief zijn, of stressfactoren op het weefsel inwerken, doet Ashwaganda iets met de hersencellen. Het versnelt het leerproces. Prijs: € 14,90 Code: ASHW

Tevens verkrijgbaar: In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods: Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk Naast onze collectie superfoods verkopen we ook: Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood 50     Frontier 17.5   juni | juli 2011

libido-enhancer

complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol | Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer! N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut. Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden. Frontier Magazine 2011


advertenties

Graancirkelkalender 2011 De enige graancirkelkalender met de nieuwste graancirkel foto’s

Nieuw in Nederland! Hoe te gebruiken? Wij adviseren meestal om het gebruik van Samento langzaam op te bouwen, voordat u op de standaard of intensieve dosering overstapt. Echter, soms is het noodzakelijk om direct met een hoge, intensieve

Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, tel: 020-3309151, fax: 020-3309150, e-mail: info@fsf.nl, www.graancirkel.nl € 22,- (inclusief verzendkosten) 10% korting bij bestelling van 3 of meer exemplaren Eveneens verkrijgbaar in Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam voor € 17,50 per stuk.

dosering te beginnen. Doe de gewenste dosering in een glas en voeg er ±100 ml water aan toe. Wacht

Aqua OPTIMIZER®

1 minuut alvorens het op te drinken. Bij voorkeur op voor een lege maag voor de maaltijden. Gebruik geen gevitaliseerd kraanwater andere kruiden producten binnen één uur voor of na het gebruik verwijdert van Samento. Aqua OPTIMIZER® de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater.

De AquaDagelijks OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de gebruik Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde vandruppels meer dan 2 milKinderen van 2-12 jaar: 1 x daags 1-2 joen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders Volwassenen: 1 x daags 4 druppels om met de invloed van electrosmog, geopathische en electrochemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de Intensieve dosering leef- en werkomgeving. Kinderen van 2-12 jaar: 2 à 3 x daags 1-2 druppels Volwassenen: 2 à 3 x daags 1-5 druppels, tot maximaal

Compacte eenvoudige montage, 3 x daags 10vormgeving, druppels onderhoudsvrije werking. 30 dagen niet tevreden - geld terug garantie. Natuurlijk tenzij u anders is geadviseerd door een arts of therapeut.

Vitaliteit Service, 020-4720397 vitaliteit-service@zonnet.nl

Importeur voor Nederland:

®

Ook verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop Leliegracht 42 1015 DH Amsterdam T 020-330 91 51 E info@fsf.nl www.frontierbookshop.nl

Buitengewoon krachtige Cat’s Claw variant

juni | juli 2011   17.5 Frontier     51


U zoekt een spreker…

Overzicht van een aantal auteurs en sprekers van boeken en artikelen van Frontier Magazine en Publishing. Voor meer informatie, en de organisatie van lezingen, workshops, seminars, bijeenkomsten of trainingen m.m.v. onderstaande auteurs kunt u contact opnemen met Frontier. Reinout Guépin onderwerp:

Robert J. Boerman

Schauberger

Graancirkels, vrije energie, Waterklankbeelden

Eenoog in het land van de blinden www.implosie.nl

onderwerpen:

auteur van:

auteur van:

 Graancirkels, Goden en hun Geheimen Waterklankbeelden www.waterklankbeelden.nl  www.dcca.nl; www.geet.nl;

Lisette Hennen onderwerpen:

Vaktherapeut beeldend, Workshops intuïtief beeldend werken met klei, verf en steen. Groepen tot 10 personen. www.artkeyology.nl

Filip Coppens onderwerpen:

Rennes-le-Château, Egypte, Rosslyn Chapel auteur van o.a.:

De Da Vinci Code Ontcijferd De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel The New Pyramid Age www.philipcoppens.com

Bert Janssen onderwerpen: Graancirkels, Heilige Geometrie auteur van o.a.: The Hypnotic Power of Crop Circles Sophia’s ei www.bertjanssen.nl

André Douzet

(Franstalig, ook beschikbaar voor rondleidingen in Zuid Frankrijk) onderwerpen:

Rennes-le-Château, Perillos, Katharen auteur van:Saunière’s model and the Secret of Rennes-le-Château The Secret Vault The Wanderings of the Grail www.perillos.com & www.societe-perillos.com

Christine Kaspers onderwerpen:

Handlijnkunde, Westerse en Vedische astrologie auteur van:

Patrick Geryl onderwerpen:

Handboek Handlijnkunde www.christinekaspers.nl

2012, Egypte, Maya’s auteur van o.a.:

De Orion Profetie De wereldcatastrofe in het jaar 2012 Hoe overleven we 2012? www.howtosurvive2012.com

Jeroen Kumeling onderwerpen:

No Nonsense bewustzijn, radiopresentator, dagvoorzitter www.connectitradio.com 62     Frontier 17.5   juni | juli 2011


Bel ons gerust, mocht u op zoek zijn naar een auteur/spreker die niet in deze lijst opgenomen is. Voor iedere gelegenheid kunnen wij met ons netwerk voor u cq. uw bijeenkomst iedere gewenste spreker leveren op het gebied van de grensverleggende onderwerpen. Frontier, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151 email: info@fsf.nl, website: www.fsf.nl

Ton van der Kroon onderwerpen:

Mannenworkshops, Spirituele reizen, Maria Magdalena, Catharen auteur van o.a.:

De Terugkeer van de Koning De Zevende Poort Boek der Liefde www.tonvanderkroon.nl

Evert Jan Poorterman onderwerpen:

De Twaalfde Planeet, Kwando de oertaal, De herkomst van de Friezen, Genezen met taalkracht www.stichtingtekens.nl Yuri Romashev

Agnes van de Beek

Kalenders, Aantrekkingskracht tussen getallen

Privé-readingen, Numerologie en Tarot, Aarde-heling, Opschoning huis en omgeving, Mandala-tekenen, Heilige geometrie www.moederaarde.eu

onderwerpen: auteur van:

De WonderCode

onderwerpen:

Lucas Slager onderwerpen:

Peter Toonen

De Maya Kalender, Persoonlijke begeleiding, Tijd, Economie van het genoeg, vrede

onderwerpen:

Maya kalenders, 2012, bewustzijnsverruiming

auteur van o.a:

auteur van o.a.:

De twintig gezichten van de schepping Voorbij de Tijd In de Ban van het Leven  de Maya Scheurkalender www.centrelothlorien.com

Wat wisten de Maya’s De Natuurlijke Tijd Ik zie het De thuiskomende Aarde www.natuurlijketijd.nl; www.mayatijd.nl

Hermen Grondijs onderwerpen:

Verzamelpunt therapie, Dielectrische Edelsteenlamp therapie, Bodywork, Radionica, Levendbloedanalyse, Bioresonantie www.healthybalance.nl www.verzamelpunt.nl

Nicole E. Zonderhuis onderwerpen:

Maya Kalender, sjamanistische workshops, smudgekruiden, krachtplekken, vrouw & spiritualiteit, kunst auteur van:

13 Manen Werkboek van de Natuurlijke Tijd 2-in-1 Maya Verjaardagskalender  13-Moon Diary of Natural Time www.mayatzolkin.com; www.mooncraft.nl; www.webcraft.nl juni | juli 2011   17.5 Frontier     63


advertenties

Natuurlijk, levend en vitaal water - thuis uit iedere kraan Een natuur ‘getrouwe’ waterbehandeling

Watervitalisering van Gaia Aqua Gun jezelf dit water. Waarom? Heel simpel: het is dé oplossing om thuis het leidingwater weer de eigenschappen te geven van zuiver oorspronkelijk bronwater! Het water krijgt daarbij weer zijn natuurlijke en hoogwaardige structuur: essentieel voor een goede opname door je lichaamscellen. Bij deze methode van watervitalisering worden de trillingsfrequenties van schadelijke stoffen en elektrosmog geneutraliseerd.

Nieuw: HÉt e-book over 2012. Met tekst, video en audio. www.digitaljourneys.com

Door het te drinken en ermee te douchen worden je lichaamsvloeistoffen gereinigd, evenals het energieveld waarmee je bent omgeven. Organen en orgaansystemen functioneren beter en je ontgift beter, zodat je jezelf fitter en vitaler voelt! Bovendien is de smaak ook beter en drinkt het veel makkelijker weg … en … het is zachter en een weldaad voor de huid. Lees er meer over, … ervaar het!

www.gaia-aqua.nl

2012-adv-88x123.indd 1

26-05-11 09:50

144 Gaia.indd 1

Tarot consulten in Frontier Bookshop

Om de twee weken zal Anna Philipsen korte Tarot sessies verzorgen voor de klanten van Frontier Bookshop. De donaties voor de consulten komen ten behoeve van de gevluchte Tibetaanse vrouwen en kinderen in Noord-India. Data: 25 juni, 9 juli, 23 juli van 10.00 uur tot 18.00 uur. Website van Anna Philipsen: www.annaphilipsen.nl Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam tel: 020-3309151, website: www.frontierbookshop.nl

78     Frontier 17.5   juni | juli 2011

20-09-10 14:35


Tijdschriften FrontierPublishing

DVD

literatuur Breingeheim

Pat Lind-Kyle Inderdaad! Het is mogelijk om je ‘oude’ hersenen nieuwe trucs aan te leren. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen laten zien hoe onze hersenen zich continu vernieuwen, als reactie op de dingen die we meemaken. Op basis van deze inzichten geeft de auteur ons een trainingsprogramma om ons gedrag te ‘herprogrammeren’. Door het trainen van onze hersenen ontstaan namelijk nieuwe neurale verbindingen en patronen en wordt het zenuwnetwerk vernieuwd, deze verscherpen onze geestelijke vermogens en herstellen de cognitieve disbalans in onze hersenen. Resultaat: we ervaren meer innerlijke vrede en krijgen toegang tot meer creativiteit en geluk. 288 pagina’s | paperback | Uitg. AnkhHermes € 24,90

Code : BREI

De Mindful box

Nieuw

David Dewulf In deze groeiende complexiteit van het leven is doordacht en helder denken belangrijk. Mindfulness- aandachtig leven in het hier en nu- kan daar voor zorgen. De 7 mindfulness principes voor op het werk zijn een inzichtelijke en praktische vertaling van het creativiteitsprincipe ‘thinking out of the box’. Ze vormen een praktisch kader van waaruit je een creatieve relatie kunt aangaan met moeilijkheden of uitdagingen op het werk. 192 pagina’s | hardcover | Uitg. Kosmos-ZK | € 17,95

Code : DEMB

Zie ook bestelformulier pagina 94

Trilling als medicijn

Handboek energetische geneeskunde Richard Gerber Energetische geneeskunde is een methode van healing die zich richt op de hele persoon – lichaam en geest – door toediening van afgepaste hoeveelheden energie. Bekende vormen en toepassingen van energie zijn licht, geluid, elektriciteit, magnetisme, elektromagnetische velden en bestraling. Deze worden onder meer aangewend bij de bestrijding van pijn, kanker, beenbreuken, aantasting van bloedvaten, nierstenen, oogkwalen, enzovoort. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van medicijnen die subtiele energie bevatten, zoals speciale tincturen (homeopathie, bloesemremedies, edelsteenelixers en wat dies meer zij). 532 pagina’s | paperback | Uitg. AltamiraBecht | ISBN: 9789069639574 | € 24,90

Emotionele psychologie-kaarten

Willem Jan van de Wetering en Sharon Kersten Emotionele Psychologie kijkt naar de psychologische kant van emoties. Emoties komen voort uit een interpretatie van een (al dan niet bewuste) gedachte over een gevoel. Gevoelens zijn prachtig en waardevol, maar emoties kunnen je verwarren en belemmeren. Met de Emotionele Psychologiekaarten kun je emoties die je belemmeren of verwarren vervangen door positieve gevoelens die je de ruimte geven om te doen wat je wilt doen en op een evenwichtige manier in het leven te staan. 31 kaarten | box-set | uitg. Andromeda | ISBN 9789055992720 | € 19,95

Code : EMOP

Code: TRAM

Frontier 17.5   juni | juli 2011     85


BOEKEN | DVD’s

Enneagram inzichtkaarten + Boekje

Willem Jan van de Wetering De Enneagram Inzichtkaarten zijn gebaseerd op het Enneagram, een oud psychologisch model dat inzicht geeft in de onbewuste drijfveren van gedrag en ons bewust maakt van de aansturingen van gedrag en van processen. De 28 kaarten kunnen je een schat aan informatie en inzichten geven, zelfs als je verder helemaal niets van het Enneagram weet. Dat wat je moet weten om met deze kaarten te kunnen werken, wordt je verteld door de kaarten zelf en door de uitleg die je aantreft in het boek dat deel uitmaakt van deze set. Met deze kaarten kun je verschillende leggingen doen, die allemaal in het boek worden beschreven en die allemaal als doel hebben: het verkrijgen van inzichten. 64 pagina’s | Paperback | uitg. Andromeda | ISBN 9789055992706 | € 19,95

Code : ENIN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Mandala Werkboek

Rüdiger Dahlke Mandala’s – symmetrische figuren die het universum symboliseren – zijn krachtige hulpmiddelen voor meditatie. Je vindt ze niet alleen in oosterse culturen, maar in feite liggen ze aan de wortel van elke cultuur, zoals mag blijken uit de oogverblindende roosvensters van middeleeuwse kathedralen. In dit meermalen herdrukte boek zijn ruim 140 voorbeeldtekeningen opgenomen, die de lezer zelf kleur moet geven. De informatieve teksten van Rüdiger Dahlke (1951), arts en psychotherapeut, doen dit boek uitstijgen boven andere mandalaboeken die op de markt zijn. Mandala-werkboek verscheen voor het eerst in 1994 en beleefde vele herdrukken. 288 pagina’s | paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639628| € 15,00

Code : MAWE

Genees jezelf van oude wonden

Familieopstellingen zonder representanten Bertold Ulsamer Talloze factoren kunnen hun stempel drukken op het wel en wee binnen een familie, zoals het verlies van een familielid, de last van traumatische gebeurtenissen uit het verleden of de onzichtbare aanwezigheid van een voormalige partner. Vooral een verstoorde relatie binnen het gezin, tussen ouder(s) en kind, laat schrijnende wonden na, die maar langzaam helen. Familieopstellingen helpen de relatie met bloedverwanten te verbeteren. Bertold Ulsamer geeft in zijn boek zeventig concrete voorbeelden van problemen die je thuis kunt opstellen, zonder daarbij gebruik te hoeven maken van representanten. 192 pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639598 | € 14,90

Code : GVOW

Soul coaching

Ontdek je authentieke zelf in 28 dagen Denise Linn Het is tijd voor een grote schoonmaak van de ziel. Soul coaching biedt lezers een stappenplan waarmee ze innerlijke ballast kunnen opruimen. Vragen als ‘Wie ben je?’, ‘Waarom ben je hier?’, ‘Wat zijn je doelen?’ en ‘Wat is je missie?’ worden op een praktische manier uitgewerkt. De lezer wordt geïnspireerd om zijn innerlijke processen te doorgronden, zowel op het mentale, emotionele en spirituele als op het fysieke vlak. Het verwerken van innerlijke ballast is een doeltreffend middel om blokkades op te heffen en daarbij ruimte te bieden aan natuurlijke innerlijke wijsheid. Het authentieke zelf komt zodoende duidelijker naar voren – we laten zien wie we zijn en wat we willen. 232 pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639550 | € 16,90

Code : SOCO

Zie ook bestelformulier pagina 94

Bewegen in kracht

Diergedrag als wegwijzer naar persoonlijke groei Or Bagim Bewegen in kracht is een uniek hedendaags-holistisch model waarin zelfhulp, coaching en therapie samengaan. De kern van dit boek is te ervaren hoe diergedrag ons lichaamsbewustzijn kan vergroten om zo de weg vrij te maken voor zelfhelende kracht en gezondheid. Het boek bestaat uit twee delen: een theoretisch kader waarin de grondprincipes van wat Or Bagim PsychoMotion noemt wordt uiteengezet, en een praktisch deel waarin twaalf dieren model staan voor even zovele bewegingsoefeningen, dansimprovisaties, stemoefeningen en visualisaties. Elk dier, kan worden beschouwd als een toegangspoort naar oerlagen van onze ziel. Ieder dier leidt ons naar een specifieke krachtbron en staat symbool voor een aspect in ons. 264 pagina’s | paperback| uitg. AltamiraBecht| ISBN 9789069639215 | € 29,90

Code : BWGK

86     Frontier 17.5   juni | juli 2011

De Groene Man en de Groene Vrouw

Hun symboliek en gedaantes vanaf de steentijd tot nu Joke en Ko Lankester Nog niet eerder verscheen een boek dat zo’n breed en gedocumenteerd overzicht biedt van de Groene Man. Een van de belangrijkste ontdekkingen is dat de Groene Vrouw ook bestaat en net als de Groene Man al eeuwenlang wordt afgebeeld. Er is een verband tussen de Groene Man en de Vegetatiegod die in de oudheid vaak een rol speelde in mythen en rituelen. De Lankesters laten zien dat de Groene Man, de Groene Vrouw en talloze Groene Wezens als grotesken een wereld bevolken die de alledaagse werkelijkheid ontregelt en onze ratio uitschakelt. In die chaos, waarin alle grenzen, ook die tussen heidendom en christendom, wegvallen, manifesteert zich het heilige of het goddelijke. Met ca. 500 kleurenfoto’s. 240 pagina’s | hardcover | uitg. A-3 boeken | ISBN 9789077408865 | € 34,50

Code : GROE

Een schare engelen

Het boek voor innerlijke harmonie Angela McGerr Veel mensen zijn in deze tijd op zoek naar hulp, troost, richting en harmonie. Of zij zoeken spirituele leiding, omdat zij die binnen de organisatie en structuur van de bestaande kerken niet kunnen vinden. Dit boek gaat in op de vraag wat engelen zijn en hoe de dagelijkse communicatie met engelen het geestelijk en lichamelijk welzijn kan bevorderen zonder tussenkomst van een geestelijke of kerk. Een spirituele leidraad voor wie liefde en licht in zijn leven wil brengen met hulp van de engelen. 96 pagina’s | hardcover | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021547534 | € 19,95

Code : ESCH

Onafgemaakte zaken

Wat de doden ons kunnen leren over het leven James van Praagh Dit boek staat vol schokkende en emotionele verhalen over het diepgaande contact dat Van Praagh heeft gehad met geesten en de boodschappen die zij hebben voor hun nabestaanden. De lessen die hij heeft geleerd variëren van het gevaar van schuld, angst en spijt, tot het belang van karma, vergeving en verantwoordelijkheid nemen. Van Praagh deelt met ons deze wijsheid, die we anders pas na de dood zouden hebben verkregen. Tijd om orde op zaken te stellen. 304 pagina’s | paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021548371 | € 22,95

Code : ONZA


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Ontdek je bestemming door de kracht van woorden

Kevin Hall Per toeval raakt Hall op het spoor van de diepere betekenis van woorden. Op zoek naar kerstcadeaus in Wenen komt hij in gesprek met een wijze winkelier. Als deze gebeurtenis leidt tot de kennismaking met een gerespecteerd etymoloog, raakt Hall verzeild in een project dat zijn leven verandert, en dat van duizenden lezers. Hij laat elf woorden de revue passeren - inclusief het geheime woord - die, indien op de juiste manier gebruikt, het leven een stuk beter zullen maken. 272 pagina’s | paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021548388 | € 19,95

Code : OJBK

Gedeeld visioen

Overwegingen en gebeden Franck Ploum In ‘Gedeeld visioen’ maakt Franck Ploum een vertaalslag van de Bijbel naar ons hedendaagse leven. De teksten in deze bezielde bundel snijden thema’s aan als leven en liefde, afscheid en troost, en oorlog en vrede. Ploums verbindende boodschap gaat over het geloof in een bevrijdende God, die oproept recht te doen en liefde te zijn; die ons vraagt om cynisme met hoop en vertrouwen tegemoet te treden. ‘Gedeeld visioen’ leent zich uitstekend voor zowel persoonlijke bezinning als voor liturgisch gebruik in kerken en geloofsgemeenschappen. Ploums woorden hebben hun weg al gevonden naar de Ekklesia Breda en de Studentenekklesia in Amsterdam. 175 pagina’s | paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025961299 | € 15,90

De Grootmoeders spreken

Een oproep om de mannelijke en vrouwelijke energieen in balans te brengen Sharon McErlane De Grootmoeders laten de veranderingen zien die plaatsvinden op aarde, leggen uit waarom onze wereld in een gevaarlijke toestand verkeert, verduidelijken het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie en vertellen ons wat wij kunnen doen om onszelf en onze planeet te helpen de balans te herstellen. Ze leren ons hoe we een hechtere, meer persoonlijke relatie met het goddelijke kunnen bewerkstelligen en moedigen ons aan ons leven te doordrenken met heilige aanwezigheid. 200 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789077247693 | € 21,50

Code : GROS

Help! De kerktoren geeft straling

Gezondheidsklachten door elektromagnetische straling Ria Luttikhold-Lurvink Nee, de kerktoren zelf geeft geen straling, maar de antenne-installaties die erop zitten wel. We leven in een groot elektromagnetisch veld. Computers en draadloos internet zijn niet meer weg te denken. We zijn overal mobiel bereikbaar, navigatiesystemen brengen ons waar we willen zijn en met de draadloze babyfoon houden wij ons kind in de gaten. Maar helaas hebben deze ontwikkelingen ook een keerzijde. Wat de gevolgen van straling in de praktijk kunnen zijn, wordt in dit boek duidelijk. 160 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150159 | € 17,50

Code : HEKE

Code : GEDV

Zie ook bestelformulier pagina 94

Ontdek de Lichtreiziger in jou

Leer reizen tussen de dimensies LM. Meertens-Spada Als Lichtreiziger reis je gemakkelijk naar de spirituele dimensie met haar hoge trillingen en liefde. Je weet dat je meer bent dan alleen je lichaam en je verplaatst je energetisch van de ene plek naar de andere door die reis te visualiseren. Je brengt de schoonheid van deze dimensie op aarde.Iedereen kan reizen naar de oorspronkelijke spirituele dimensie, waar je ziel verbleef voordat zij naar de aarde kwam. Het reizen geeft vele ontwikkelingsmogelijkheden. - Je vibraties worden verhoogd. - Je laadt je energetisch op. - Als het niet zo goed met je gaat, kun je je moeilijkheden beter aan. - Door naar het verleden te reizen, kun je problemen in het heden oplossen. 160 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150234 | € 18,90

Dieren – sprekend als mensen

Mieke Zomer In de mandala’s in dit kleurboek zijn symbolen verwerkt uit de geschiedenis en de mythen van de Kelten. In de Keltische wereld was mythe en magie een onderdeel van het dagelijkse leven. Een leven zonder geesten, goden, elfen, bomen en godinnen bestond voor de Kelten niet. Door het kleuren en het kijken naar deze mandala’s kun je de betekenis van de magische symboliek ervaren. Het kleuren van mandala’s is een rustgevende en inspirerende bezigheid. 223 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789077247891 | € 18,90

Code : DSAM

Superwise Me

Law of the Heart Len Branson, dir. “Superwise ME!” is het verslag van een bijzondere reis van Nederland en Belgie naar La Cartuja, een oud klooster hoog in de bergen van Andalusie in Spanje. Len Branson, 9 wijzen en 9 getuigen buigen zich tijdens de 9-daagse trip over 9 Levensvragen die een kick- en/of doorstart zijn voor zelfontwikkeling en persoonlijke groei. De antwoorden en bijdragen van vele bekende Nederlanders die met spiritualiteit en zelfontwikkeling bezig zijn laten zien dat geluk binnen ieders bereik komt als je, je innerlijke (eigen)wijsheid activeert en laat spreken. 110 minuten | DVD | Homescreen | ISBN 8717249479178 | € 19,90

Code : SUME

Ademhalingstechnieken

Eenvoudige ademhalingstechnieken voor zelfgenezing, ontspanning en meer levensenergie Markus Schirner Een lange adem is de weg naar succes. De auteur beschrijft in dit boek een groot aantal ademhalingstechnieken die eenvoudig aan te leren en voor iedereen uitvoerbaar zijn. In de inleiding wordt uitgelegd waarom de ademhaling zo belangrijk voor ons welzijn is: de juiste ademhaling is de bron van onze levenskracht. Het oefenen van bepaalde ademhalingstechnieken kan ons zelfvertrouwen versterken, ons concentratievermogen verbeteren of onze levenskracht stimuleren. De oefeningen zijn verdeeld in drie delen. 112 pagina’s | paperback | uitg. Panta-Rhei| ISBN 9789088400605 | € 12,50

Code : ADHT

Code : ONLR

Frontier 17.5   juni | juli 2011     87


BOEKEN | DVD’s

Edelstenen en kristallen voor de 21e eeuw

Noem het maar.... het Atlantiskristal Tonnie A. P. Eijkenboom We zijn op weg een kristallen mens te worden… U leest praktijk-herinneringen uit Atlantis en Egypte met edelstenen en kristallen. De rozenkwartsgrot o.a. Jeugdherinneringen in dit leven; kristallen vervulden een grote rol; ook voor ouders van nieuwetijdskinderen. Reisverslagen o.a. Banff Canada, Michaël-conclaaf. Kristallen naar Languedoc de Katharen, Israël, Kreta enz. Kristallen speelden er altijd een grote rol bij. De Galactische Federatie: Hulp aan de Aarde - hoe werkt dat? Ervaring met Energetische Kristalinfusie in ‘n noodsituatie: genezingsafdeling Planeet Arcturus, van buiten deze Aarde. Een Atlantisch kristal werkte voor Nederland….drinkwater! 288 pagina’s | hardcover | Uitg. Osiris | ISBN 9789072676139 | € 29,00

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Ashtar een Huldeblijk

Tuella Een uniek boek van de galactische Federatie, Ashtar, als aanvoerder van een Command, in dienst van Lichtrijken voor de evolutie van alle werelden, waar de Aarde, als een klein puntje zo groot in het Grote Geheel, bijbehoort. In nauwe samenwerking met de Aartsengel Michaël. Er is een logo aan Tuella aangereikt, wat een beschermende werking en betekenis heeft; duidelijk in het boek uitgelegd. 146 pagina’s | paperback | Uitg. Osiris | ISBN 9072676033 | € 16,90

Code: ASHT

Met een opdracht naar de aarde

Tuella Wat is jouw “speciale opdracht”? Duizenden zijn NU hier om anderen te helpen de geestelijke en fysieke overgang van onze wereld te doorstaan, die naar een hoger niveau van bewustzijn wordt opgestuwd. Ontdek wat jouw PERSOONLIJKE TAAK zal zijn in de glorieuze Nieuwe Eeuw, nu wij snel de “Eindtijd” naderen en het begin van een nieuwe bewustwording van de hele mensheid aanbreekt. 224 pagina’s | paperback | Uitg. Osiris | ISBN 9789072676061 | € 21,00

Code : MOPA

De Dynamiek van Cosmische Telepathie

Tuella Een” hoe-naar-zelf-vooruitgang” boek in een bombardement van GEESTELIJKE WAARHEID! De telepatiestudie spreekt geen religieus geloof tegen! Wij zijn broeders en zusters van de sterren en kinderen van het universum. Ontdek het 85% deel-van-je hersenen! Leer… HOE het werkt… en WAT de functie is!! Aan diegenen, die ze ontdekken zullen deze pagina’s het uiterste communicatiesysteem van alle werelden ontvouwen. De grootste noodzakelijkheid van de Lichtdragers en diegenen die met het mensdom werken in de komende crisis, zullen VOORBEDEELD zijn in de kwaliteit van COSMISCHE COMMUNICATIE. 174 pagina’s | Paperback | Uitg. Osiris | ISBN 9789072676047 | € 17,50

Code : DYCO

Code : EEKV

Zie ook bestelformulier pagina 94

Radicaal vergeven

Ruimte voor het wonder Colin C. Tipping Een zeer opmerkelijk en uiterst praktisch boek over een bijzondere vorm van vergeven. Je krijgt hiermee een andere kijk op je verleden en op je huidige leven, vooral wat betreft je relaties met anderen. Radicaal vergeven ligt absoluut binnen ieders bereik. Het stelt je in staat uit je slachtofferrol te komen, je hart te openen en bewuster te leven. De eenvoudige en praktische instrumenten in het boek helpen je de emotionele ballast van het verleden los te laten en je over te geven aan het leven zoals zich dat ontvouwt. Dit leidt tot meer geluk, je zult meer voor elkaar kunnen krijgen en je zult vrijer zijn om dat te doen wat je verder brengt op je weg. 288 pagina’s | Paperback | uitg. Lezerspoort |ISBN 9789077556511 | € 17,95

Code : RAVE

88     Frontier 17.5   juni | juli 2011

De pijnbank van het geluk

Cyclus van de nieuwe jaren zestig David Grabijn Begin jaren ‘80 kwakkelde de economie. Reagan, Thatcher en Lubbers predikten de no-nonsense: er moest weer gewoon geld worden verdiend. De staat moest marktrijp worden gemaakt. De burger zou vanzelf volgen. Een beetje pijn zou leiden naar een heleboel geluk. In het ‘Veranderpaleis’ houdt men anno 1987 toezicht op de veranderingen in de samenleving. Maar overal, zelfs in de familie van directeur Grondwater, zijn tegenkrachten aan het werk: menselijk leed, passies en loyaliteiten. Cindy’s tranen, Lex’ stemmen, Yousoufs volharding, de ontsporing van het gezag en nog meer pijnlijke zoektochten naar een ander soort geluk, lijken het Paleis te veel te worden. 208 pagina’s | Paperback | uitg. Lezerspoort | ISBN 9789077556061 | € 9,90

Code : DPVH

De Sjamanistische weg van verlichting

Alberto Villoldo Intense gebeurtenissen - denk aan het aangaan van relaties, het verlies van dierbaren, het krijgen van kinderen, rouwen of ernstig ziek worden veroorzaken emoties die lang in ons systeem blijven zitten; zij vervuilen ons letterlijk. Vaak worden deze emoties door ons niet of nauwelijks goed verwerkt. Door gebruik te maken van sjamanistische wijsheden gecombineerd met de nieuwste inzichten van de neurobiologie laat Villoldo ons zien hoe we, door deze emoties te verluchten en echt te voelen, het juiste pad kunnen blijven bewandelen. We leren om op positieve wijze mensen en situaties los te laten, we worden heel, we worden schoon en kunnen terugkeren naar onze natuurlijke innerlijke rust. 220 pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204346 | € 22,90

Code : DSWV

Sleutels voor onderweg

Alleen wie zichzelf kent kan deuren openen Cor van der Mee Spontaan opkomende gedachten spelen een dominante rol in ons leven. Dit boek laat op overtuigende wijze zien dat gedachten niet alleen komen en gaan zonder dat wij daar zelf invloed op hebben, maar ook dat ze onder stressvolle omstandigheden meer met denkfouten te maken hebben dan met de werkelijkheid. De auteur legt uit dat problemen beginnen op het moment dat wij denken dat wij en de spontane gedachten die we hebben één en dezelfde zijn. Het wordt tijd om onszelf als meester te leren zien en onze gedachten als dienaren te beschouwen. Dit boek reikt praktische sleutels aan om je leven weer in balans te brengen en verbindt op heldere wijze de nieuwste psychologische opvattingen met oosterse wijsheden en het christendom. 192 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204742 | € 19,90

Code : SLVO


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Gezond met zonlicht

Andreas Moritz Zonlicht is essentieel voor onze gezondheid. Het is zowel voedingsstof als medicijn, en iedereen kan er gebruik van maken. Je hebt zelf in de hand hoeveel zonlicht je per dag krijgt en het lichaam geeft aan wanneer het genoeg zon heeft gehad. Onderzoek heeft uitgewezen dat huidkanker het ‘meest’ voorkomt bij mensen die zelden in de zon zitten of die zonnebrandcrèmes gebruiken waarin kankerverwekkende chemicaliën zitten. Verder is bekend dat huidkanker het ‘minst’ voorkomt bij mensen die vaak buiten zijn, op grote hoogte of dicht bij de evenaar wonen. De auteur laat je zien hoe je onder andere met behulp van de zon het immuunsysteem van je lichaam in topconditie kunt houden. 200 pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204438 | € 19,90

Code : GZON

Eindelijk lekker slapen!

Wakefulness

Houd het simpel

Code : ELS

Code : WAFU

Code : HHSI

Holistische adviezen voor een goede nachtrust Gabriele Rossbach Wie wil er niet graag gauw in slaap vallen, goed en diep doorslapen en ’s morgens uitgeslapen wakker worden? Steeds meer mensen kampen in deze vaak overprikkelde tijd met slaapproblemen. De auteur is een uitgesproken expert op het gebied van slaapstoornissen. Ze geeft al vijftien jaar slaapworkshops en haar holistische aanpak heeft vele mensen geholpen weer goed te slapen. In dit boek komen verschillende methoden naar voren, onder andere autogene training, lichaamswerk, maar ook meditatieve visualisatietechnieken en yoga. Word je eigen slaaptherapeut en ontdek hoe je op basis van de nieuwste inzichten je slaapproblemen kunt oplossen. 220 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204575 | € 22,90

Sta wakker in het leven Steve Taylor VoKen je dat gevoel, dat je bezig bent maar dat je eigenlijk slapend rondloopt? Hoe veel van de tijd breng je eigenlijk bewust door, ben je 100% in contact met jezelf? Volgens Steve Taylor verkeert ons normale bewustzijn in een soort ‘slaaptoestand’ waaruit we soms ‘ontwaken’ en vervolgens terecht komen in een veel intensere realiteit. We hebben allemaal toegang tot deze intense realiteit door bijvoorbeeld tijd in de natuur door te brengen, te mediteren, drugs te gebruiken, te sporten of door slaaptekort. In Wakefulness vind je een heldere uitleg over wat het hogere bewustzijn of ‘wakefulness’ is. Aan de hand van dit boek word je één van die mensen voor wie het hoger bewustzijn een normale staat van zijn is. 230 pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204445 | €24,90

Rijk van binnen, eenvoudig van buiten Duane Elgin De wereld beleeft zware tijden. Kijk maar om je heen of luister naar het nieuws. Het is tijd om ons leefpatroon drastisch te veranderen. Steeds meer mensen willen hier iets aan doen en veranderen hun dagelijkse doen en laten. Houd het simpel! brengt de balans terug in je leven en is een antwoord op de ingewikkelde uitdagingen van deze tijd. De auteur laat zien hoe je op een natuurlijke, duurzame en eerlijke manier kunt leven en tegelijkertijd een grote invloed hebt op de wereld en de mensen om je heen en deze drastisch kunt veranderen. Laat je minder afleiden door de wereldproblemen, voel je verantwoordelijk voor de toestand waarin de aarde zich bevindt en bouw mee aan een nieuwe toekomst! 199 pagina’s | Paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204551 | €22,90 Zie ook bestelformulier pagina 94

Open je hart-kaarten

Willem-Jan van de Wetering en Katelijne Ferenschild Wie met een open hart in het leven staat, ontmoet liefde en schoonheid. Met een open hart in het leven staan betekent dat je verbonden bent met je gevoel en je hart-energie, dat je niet meer alleen vanuit je hoofd leeft en dat je je openstelt voor de liefde en de schoonheid van dat wat er is. De kaarten die je in deze set aantreft kunnen je ondersteunen in het proces van het openen van jouw hart, zodat ook jij met een open hart in het leven kunt staan. In het boek dat je bij deze set aantreft worden vier manieren beschreven waarop je met de kaarten kunt werken, allemaal gericht op het meer en meer openen van jouw hart. 32 kaarten | Hardcover| Uitg. Andromeda | € 19,95

Code : OJHK

Innerlijke Vrijheid

Vervul je hoogste potentieel Rev. Michael Beckwith In dit boek beschrijft Beckwith vanuit vele spirituele invalshoeken hoe je je afhankelijkheid van de uiterlijke dingen in het leven om kunt buigen naar vertrouwen op je eigen innerlijke autoriteit, zodat je in je volledige kracht komt te staan. Op authentieke wijze reikt hij kennis aan waardoor een transformatie tot stand komt naar het eigen Zelf, naar een autonoom en authentiek leven, naar zelf-scheppendheid, naar innerlijke vrijheid. Steeds weer benadrukt Beckwith hoe kostbaar iedereen is, en hoe je kunt leren je unieke zielskwaliteiten uit te drukken en daarmee zelf je leven en de wereld vorm te geven. Soevereiniteit, vrijheid, voluit leven - dat is onze hoogste bestemming. Hij doet dit door middel van een prachtige synthese van oude en moderne leringen. 255 pagina’s | Paperback | uitg. Heart Media | ISBN 9789089840059 | € 19,95

Code : INNV

Intuïtief leven

Alan Seale De auteur neemt ons mee op een reis om zo opnieuw contact te krijgen met de Universele Bron. Hij laat ons zien dat wij de Bron onze gids in het leven kunnen laten zijn, door naar de aanwijzingen van onze innerlijke stem te luisteren. Een stem die veel mensen ten onrechte wantrouwen of zelfs negeren. Dit is een reis die ons naar onze onvoorwaardelijke liefde en onze persoonlijke waarheid brengt. Intuïtief Leven is een moderne spirituele gids met meditaties, aanwijzingen voor ons dagelijks leven en oefeningen. Alan Seale is een bekroond auteur, inspirerend spreker en veelgevraagd coach op het gebied van leiderschap en transformatie. Hij is tevens oprichter en directeur van het Center for Transformational Presence. 302 pagina’s | Paperback | uitg. Heart Media | ISBN 9789089840080 | € 18,95

Zoektocht van de Ziel

Alan Seale Dit boek is de handleiding voor het leven die je bij de geboorte niet hebt meegekregen. Die handleiding leert je stap voor stap om de hoofdzaken van het leven te ontdekken zonder je te laten belemmeren door de omstandigheden van welke situatie dan ook. Je leert de kracht te ontwikkelen om keuzen te maken vanuit je verlangen in plaats van uit de schijnbare noodzaak van de omstandigheden. 350 pagina’s | Paperback | uitg. Heart Media | ISBN 9789079249152 | € 19,95

Codes : ZOVZ

Code : INTU

Frontier 17.5   juni | juli 2011     89


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Vaccineren of niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Deel 1 uit de Aztlan serie

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50

Het Urantia Boek

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95

Code: URBO

Code: BDL

Marcel Messing

Vaccineren of niet?

De Da Vinci Code Ontcijferd

Code: VONV

Code: DVCO

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen. 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50

Zie ook bestelformulier pagina 94 DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95

Code: GGG

90     Frontier 17.5  juni | juli 2011

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012

Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90

Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De wereldcatastrofe in 2012

Code: SPRC

Code: DWC

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50


FRONTIER PUBLISHING

NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop is verteld ...

en bijzondere ontmoeting vertelt. Het verhaal van de ly, die tijdens een vakantie met het fenomeen graanerkt en ongewild verstrikt iligheidsdienst van Engen de hoofdrol spelen. er vreemde zaken met en hij gek aan het worden is. ral angst slaan echter om schillende diensten en orchtergronddecor, ontrafelt mensheid ooit heeft bezigen wat we met die kennis te bezitten.

en inds arbij van het g hij rika aar-

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

en ongekend spannende der andere de psychologie e en esoterische inzichten samenvloeien. Het is het mene visie op de toekomst end en blijvend wijzigen.

t beschreven staat, waar.

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-

Code : SOEI

WonderCode

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80

Daar ben ik weer / In Den Beginne

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN: 9789081374620

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,-

Code: BRAM

Code: WOCO

Code: 2IN1

Zie ook bestelformulier pagina 94 Je hebt het zélf in de hand

DVD

Symposium ‘07

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek. Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

eproductions.nl

Sophia’s Ei

Symposium ‘07

met o.a. Messing, Toonen, elband.

Ber t Janssen

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Marcel Messing

Little Brother is Watching You! (DVD)

Lezing Frontier Symposium 2007 Marcel Messing Big Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wakker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voorbereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is geworden of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Brothertechnieken de mens klein te houden om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven. DVD | € 24.90

Code: F7MM

De twintig gezichten van de schepping

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

Code: 20GS

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95

Code: OAVN

Handboek Handlijnkunde

Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95

Code: HVH

juni | juli 2011   17.5 Frontier     91


FRONTIER PUBLISHING

13 Manen Werkboek

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00

Code: 13MW2

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

In de Ban van het Leven

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

De Thuiskomende Aarde

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Code: DTAA

Code: IBHL

Eenoog in het land van de blinden

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

NIEUW

NIEUW

Zie ook bestelformulier pagina 94

SAM

€ 17,E9N5 Voorbij de Tijd

Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Code: VDT

Maya Scheurkalender 2010 t/m 2012

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010-2011) 760 Pagina’s | Paperback | € 17,95

Code : MSK56

92     Frontier 17.5  juni | juli 2011

13 Moon Diary of Natural Time 2011/2012

13 Manen Snelgids

Code : 13MD6

Code : 1 3MSN (Nederlands) 13MSG (Engels)

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel: een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen). 160 Pagina’s | Hardcover | € 13,95

Metgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,samen met 13-Moon Diary € 20,-


advertenties

Leider in de Nieuwe Biologie voor het eerst in Nederland!

Jouw denken beïnvloedt je genen en cellen! 16 september 2011 lezing Spontaneous Evolution 17 september 2011 seminar The Biology of Belief

Kennis is macht: een leven vol geluk, vrede en liefde is mogelijk!

nú vroegboekkorting!

Word meester over je lot in plaats van slachtoffer van je programmering. Ontdek de enorme potentie als je

Bliz Events bestaat 3 jaar! Wij geven gratis tickets weg via Facebook en Twitter!

deze kennis toepast in je leven!

De meest innovatieve sprekers op het gebied van praktische spiritualiteit en nieuwe wetenschap. De beste sprekers vind je bij Bliz Events!

www.blizevents.com

HEALING SOUND MOVEMENT Lectures, Workshops, Music, Radio, TV & Events

info@blizevents.com

+31 (0)35 888 4628

FRONTIER MAGAZINE abonnementen informatie Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,Welkomstgeschenken (alleen voor Nederland): • bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids •b  ij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of DVD met interview Patrick Geryl over de Wereldcatastrofe in 2012 Frontier Magazine Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 e-mail: info@fsf.nl  www.frontiermagazine.nl abonnementsprijs Nederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58 cadeau-abonnement Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

For our Events, Radio, TV, Workshops, Lectures, Healing Music cd’s and information, go to:

www.healingsoundmovement.com www.worldpeacechild.com

ingangsdatum abonnement Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 17.6), indien wij uw aanmelding en betaling voor 15 juli 2011 hebben ontvangen. abonnementsvoorwaarden • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 15 juli 2011.

• Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.


FRONTIER MAGAZINE is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn.

grensverleggend bewust zijn ?

NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en kies grensverleggende Welkomstgeschenken

kijk op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie of bel 020 - 3309151

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

BP

Frontier Magazine 17.5 jun/jul 2011 Nr. 98  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud:...

Frontier Magazine 17.5 jun/jul 2011 Nr. 98  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud:...

Advertisement