Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 16.5 | nummer 92 | september | oktober 2010 | o 5,95

Zwarte versus witte occulisten

cannabis doodt kanker

Oogst 2010 nederlandse graancirkels

Buitenaardse openbaring? nu

's a n i g 12 pa a

extr

En verder in dit nummer: Het verband tussen het martelaarschap van Jezus, de Tweede Wereldoorlog en de War on Terror | De pseudowetenschap van de anti-ufologie | De magische wereld van het oude Egypte | Wilt u een groeiend bedrijf? Groei dan zelf | Hoe zult u zich de zomer van 2010 herinneren? | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | De geboorte van een nieuwe mensheid | Samen-werken is de enige weg | Vrije- of nulpuntenergie machines | Brandnetel, koning van mijn mostuin! | Zetmeelrijke voeding en ons Genoom | De Aarde als ‘boerderij’, ‘tuin’ of ‘school’ | Oceanen update | Gezonde producten | Boekenkatern en meer...


Nieuw!!

DUTCH SPIRIT LONGKRUIDEN THEE Dutch Spirit Longkruiden zijn vanaf nu ook als theezakjes verkrijgbaar. De 5 kruiden zitten in een theezakje van 2 gram, verpakt in een doosje met 20 zakjes.

De kracht van de Dutch Spirit longkruiden bestaat uit een magische heilzame mengsel van 5 kruiden: longkruid, weegbree, pepermunt, rode klaver en salie. De longkruiden staan voor de 5e chakra (de keel) en zijn een weldaad voor de longen. Dutch Spirit Longkruiden thee heeft een licht zoet aroma met een hint van Pepermunt en Salie.

Wat doen deze kruiden voor de longen? Longkruid bevat kiezelzuur wat de elasticiteit van de longen herstelt en slijmvliesontsteking vermindert. Weegbree bezit het krachtige silica wat heilzaam is tegen longbeschadigingen. Pepermunt helpt door het natuurlijk aanwezige azuleen de longen te helen door het aanpakken van bacteriën en ontstekingen. Tevens geeft het een fijn aroma aan de thee. Salie is sterk antibacterieel en antiseptisch, heel goed om te drinken als er last wordt ondervonden bij verkoudheid. En als laatste kruid, rode klaver, een magisch kruid dat effectief helpt bij kinkhoest, astma en gewone hoest.

Je kunt er een heerlijk kopje thee van zetten (2-10 minuten laten trekken).

Heilzaam Over de therapeutische waarde van het product Dutch Spirit Longkruiden vertellen de gebruikers, dat het bij de volgende gevallen gunstig werkt: Astma, bronchitis, longemfyseem, hoest, verwijdering van fijnstof en teer uit de longen, kortademigheid, vermoeidheid, gebrek aan concentratie, vergroting van de ‘Svasocchvasãbalã’ (het eigen vermogen om adem te halen) en hooikoorts. Envelop verpakking met een inhoud van 30 gr: prijs € 5,95 Nieuw: N  u ook verkrijgbaar als theezakjes van 2 gr. (doosje bevat 20 zakjes). Prijs per doosje is € 3,50 Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl

Dutch Spirit — de kosmische kracht van planten www.dutchspirit.eu


REDACTIONEEL

Wubbo, help! COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 16.5 

nummer 92

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Peter Tuip Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Lisette Hennen, Henk Jelgerhuis Swildens, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Frans Vermeulen, Ruud Vlak, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving

Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798

Bij het afronden van dit nieuwe nummer van Frontier Magazine is de Amsterdam Sail in volle gang. Naast veel oude aanwezige zeilschepen werd de aandacht getrokken door een hypermodern “groen” zeiljacht van voormalig astronaut Wubbo Ockels. Het “duurzame” zeilschip Ecolution (waarde € 4 miljoen) wekt zijn eigen stroom op en is gebouwd van duurzame materialen. Onder water zijn twee enorme propellers van koolstof aanwezig die tijdens het zeilen energie opwekken. Die stroom wordt opgeslagen in de aanwezige accu’s (10.000 kilo) die eveneens dienst doen als noodzakelijke ballast. Vijf dagen zeilen levert zodoende voldoende energie voor een luxeleven aan boord, voor een maand lang. Ockels is een pleitbezorger van duurzame toepassingen (zie o.a. Frontier Magazine 13.4). Hij vindt niet alleen dat we zuinig moeten zijn op onze planeet, we hebben er maar één, maar hij werkt ook aan allerlei toepassingen om dit te realiseren. Zo heeft hij meegewerkt aan de auto op zonne-energie, een superbus met een maximum snelheid van 250 kilometer per uur en de laddermolen als alternatieve windmolen. Zijn huis is tevens voorzien van allerlei duurzame toepassingen. Deze creaties zijn echter verbeterde uitvoeringen van reeds bestaande technieken, waarbij er wordt doorgebouwd op iets wat er al is. Mijn vroegere dagelijkse fietstochten naar school leidden mij “toevallig” door de straat in Groningen waar Wubbo Ockels toen woonde. Hij was net uitverkoren om de eerste Nederlandse astronaut te worden. In zijn straat hingen allemaal spandoeken om hem te feliciteren met deze historische keuze. Hij was voor heel Nederland, en voor mij persoonlijk als ruimtevaartliefhebber, een held. Nu, 25 jaar na zijn ruimtevlucht, houdt Ockels zich bezig met de zeer te waarderen en noodzakelijke duurzame ontwikkelingen, zoals hierboven weergegeven. In plaats van 10.000 kilo aan accu’s in de Ecolution zou een vrije energiemotor beter op zijn plaats zijn. De ontwikkeling van de vrije energiemotoren lijkt zich momenteel in een stroomversnelling te bevinden. Vele initiatieven komen daardoor aan de oppervlakte, waarbij ontwerpen, die juist niet voor het commerciële gewin gaan, het meest realistisch lijken. Zou het niet mooi zijn als Ockels bereid is om zich hier in te gaan verdiepen en dit als bekende Nederlander en Wereldburger naar buiten uit te dragen? Hiermee zou hij niet alleen een wereldheld worden, maar tevens moeder aarde een zeer grote en noodzakelijke dienst bewijzen. Niet kiezen voor de commercie, maar kiezen voor onze planeet.

OPGERICHT IN 1995

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine

september | oktober 2010   16.5 Frontier     3


INHOUD

mysterie

Oogst Nederlandse graancirkels 2010 Bij de overgang van het graancirkelseizoen 2009 naar 2010 ontstonden in de koude en sneeuwrijke winter twee sneeuwcirkels in Hoeven. De eerste echte formatie van 2010 ontstond echter pas op 26 juni. Het maakte het seizoen niet minder interessant, het was een kostelijk seizoen aldus Peter Vanlaerhoven, coördinator graancirkelonderzoeker van de Dutch Crop Circle Archive (DCCA). Hierbij het traditionele overzicht van de Nederlandse graancirkels van het seizoen 2010.

6

16

46

26 geschiedenis

Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II

wetenschap

We gaan bij onze oosterburen enkele van de meest duistere krochten betreden die de occulte wereld rijk is. Alles wederom gebaseerd op authentiek bronmateriaal.

Vrije- of nulpuntenergie machines Eindelijk is het zover dat ik jullie op de hoogte kan/zal brengen over de stand van zaken rond Vrije- of Nulpuntenergie Machines op dit moment. Omdat zich steeds weer nieuwe ontwikkelingen voordoen heeft het langer geduurd dan de bedoeling was. Het zij zo.

achtergrond

De pseudowetenschap van de anti-ufologie Er bestaat een aantal opmerkingen van mensen die zichzelf wetenschapper noemen en die de gedachte, dat elke vliegende schotel van buitenaardse herkomst is, aanvallen. De argumenten zijn niet wetenschappelijk, maar geven eerder onderzoek bij proclamatie aan dan werkelijke naspeuringen. Ze hebben tegengas nodig van hen in de wetenschappelijke ufologische gemeenschap om te kunnen omgaan met de foutieve argumenten en de niet-logica van de pseudowetenschappelijke anti-ufologen.

4     Frontier 16.5   september | oktober 2010


INHOUD

achtergrond

8 Het verband tussen het martelaarschap

gezondheid

van Jezus, de Tweede Wereldoorlog en de War on Terror

Brandnetel, koning van mijn moestuin!

Het Vaticaan zit in een spagaat: wel of niet zaligverklaren van oorlogspaus Pius.

Kruidenvrouw en genezer Rachel Corby beschrijft een selectie van toepassingen voor de plant die te vaak als onkruid wordt beschouwd.

gezondheid

12 C annabis doodt kanker

Het artikel beschrijft hoe cannabinoide, de actieve stof in marihuana, de groei remt van tumoren bij laboratoriumdieren en de kankercellen ook doodt.

78 Z etmeelrijke voeding en ons Genoom

70

Evolutionair gezien zijn we in een tijd beland waarin het niet meer valt te ontkennen dat er westerse welvaartsziekten zijn die “pandemische” proporties hebben aangenomen.

mysterie

22 D e magische wereld van het oude Egypte

Egyptische magie – zo heet de nieuwe wintertentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, met prachtige bruiklenen uit o.a. het Louvre, British Museum en topstukken uit de eigen collectie.

44 H oe zult u zich de zomer van 2010

56

herinneren?

Er was in ieder geval veel afwisseling in het weer, met extreme hitte en droogte, afgewisseld met heftige hoosbuien, terwijl er op de achtergrond in Nederland en België een feuilleton voortkabbelde over de formatie van een landsregering. Niks aan de hand? spiritualiteit

Wilt u een groeiend bedrijf? Groei dan zelf. Dit artikel is geschreven door Peter Toonen en Jaap Vermuë. Peter en Jaap werken samen in trainingen ‘Bewustzijn in bedrijf ’. Ieder heeft hierin een eigen invalshoek en samen vormen zij een krachtig en praktisch geheel, waar spiritualiteit en bewustzijn worden gekoppeld aan leidinggeven in organisaties en bedrijven. Ditzelfde doen zij in dit artikel.

wetenschap

40 S amen-werken is de enige weg

Hoogste tijd voor een update over de stand van zaken, want hoe is het eigenlijk met de stichting Eco Lodge(ic), de plannen, GEET, toekomst, etc?

geschiedenis

58 D e geboorte van een nieuwe mensheid (deel 1)

Nu komt Drunvalo Melchizedek met een vervolg op het verhaal over ‘De Maya van de eeuwige tijd’ waarbij de nadruk ligt op een menselijke bewustzijnsverandering waar we allemaal door heen zullen gaan.

En verder... 3 Colofon 15 producten 25 column: Oceanen update 33 maya-astrologie 38 In de Ban van het leven (deel 7 van 52) 85 column: De Aarde als ‘boerderij’, ‘tuin’ of ‘school’ 87 Boekenkatern september | oktober 2010   16.5 Frontier     5


advertenties

Initiatiereizen door Peru Karel & Caroline van Huffelen organiseren samen met Carla & Paul van der Veldt (duo To Be) twee reisavonturen van drie weken door Peru: 15 november 2010 - 7 december 2010 15 december 2010 - 6 januari 2011

Centraal in beide reizen staat de connectie tussen het gebied dat tegenwoordig Peru/Bolivia heet en het oeroude Lemurië (ofwel: het Moederland Mu). Waar in de Himalaya het centrum van de mannelijke spiritualiteit ligt, vormt de Andes het instroombekken voor het vrouwelijk bewustzijn. In ons boek Op weg naar Meesterschap met de Meesters van het Titicacameer (ISBN 9789080753310) tref je achtergrondinformatie alsmede een verslag van één van onze reisavonturen door de Andes aan. • Zondag 5 september 2010, Turnhout: diapresentatie Peru met lifechanneling en muziek. • Zondag 12 september 2010, Gent: reisinfomiddag Peru. Informatie: www.karelencaroline.nl Brochure aanvragen: contact@karelencaroline.nl of K&C, Postbus 141, 8160 AC Epe.

Cursussen en workshops in: * Wichelroede * Flierefluiter * Telepathie met dieren * Meditatie avonden etc Daarnaast zijn wij in te schakelen voor oa: * Wichelen * Energetisch reinigen van ruimtes en plaatsen * Transformatie healing m.b.v. oa graancirkel-energie * Telepatisch contact met dieren Remedies: * Magic32 (graancirkelenergie) * Atala Sipal (zorgt voor centreren in het Al wat Is) * 4 Twee’s (voor gronding bij mens, dier en plant) * Roserosel (versterkt hartsenergie en brengt liefde)

Peter Vanlaerhoven & Désirée Lokers Gastelsedijk West 140 - Stampersgat www.praktijkdesterre.nl - 06-51150438

NEXUS MAGAZINE

Biggest magazine in the World about hard to get information. NEXUS Magazine helps you fill in the gaps by regularly covering the following subjects: • Suppressed Science • Prophecies and the Future • Big Brother • Conspiracies • Health • Cover-ups • Behind the News • UFOs and the Unexplained • Midden History Subscription info for the Netherlands Subscription 1 year (6 issues): € 30,00 incl. shipping You receive 6 back issues of NEXUS magazine when you are a new subscriber.

You can subscribe online to NEXUS Magazine on www.nexusmagzine.eu or call us: 020-3309151 14     Frontier 16.5   september | oktober 2010


Frontier verkoopt ook...

Gezondheid

Meer informatie? Check de webshop van Frontier: www.fsf.nl/nfsf/shop/ (Genoemde prijzen zijn zonder verzendkosten. Prijzen onder voorbehoud.) 2 4 1

1. Handcrème van schapenwol  Schapenwol handcrème (met 10% wolvet) maakt uw droge schrale handen heerlijk zacht. Het laat kloven verdwijnen en brengt uw huid in prima conditie. Schapenwol Handcrème trekt snel in en voelt niet vet aan. Prijs: € 8,50 6 2. Colloïdaal zilver & MSM zonnecrème  Zonnebrandcrème SPF 20, met MSM en colloïdaal zilver. Niet vet, geen synthetische toevoegingen en plakt niet. Alle ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong. MSM staat bekend om zijn collageen opbouwende eigenschappen. Prijs: € 15,95 (Tevens ook zeep, spray, lotion en druppels verkrijgbaar met zilver en MSM) 3. Voetcrème van schapenwol  Schapenwol Voetcrème (met 10% wolvet) is de ideale natuurlijke verzorging voor uw voeten. De menthol en kamfer werken verfrissend. De teatree helpt tegen voetengeur en voetschimmels. Trekt snel in en voelt niet vet aan. Prijs: € 8,80 4. Black Seed Olie  Zwart zaad stond in Egypte symbool voor rijkdom en voorspoed. De zaden worden koudgeperst en meer dan 80% van de olie is onverzadigd (omega 3, 6 en 9). Black seed bevat meer dan 100 componenten die in perfecte synergie

3

5

de balans herstellen. Het zaad geeft tot 40% olie en een essentiële olie die rijk is aan thymoquinine, p-cymeen en thymol. Black Seed bevat calcium, ijzer, natrium, fosfor, zink, koper, vitamine B1, B2, B3, B6 en B11. Bewijs van hypoglykemische, antioxidant, leverbeschermende, pijnstillende, antitrombose, antispasme, bronchiverwijdende en antibacteriële effecten is de laatste jaren gepubliceerd. Gebruik en dosering van deze olie wordt individueel bepaald. Black seed wordt gezien als een adaptogeen. Adaptogenen zijn in staat hyperactiviteit af te zwakken en hypo activiteit te versterken. Prijs: € 17,50 5. Black Seed zeep  Een unieke olijflaurierolie zeep met 4% blackseed olie. Lekker zacht voor huid en haar. Zie punt 4 voor meer informatie. Prijs: € 4,95 6. Mayan Magic  Maak zelf uw ‘Raw chocolate’ met deze geschenkverpakking. Inhoud, 3x pure cacao boter, 3x agave nectar, papieren vormpjes en een extraatje. Vul de zelfgemaakte chocola aan met rozijnen, noten of verzin zelf een mooie vulling! Prijs: € 18,95

DVD’s van Carl Munck The Code - The Complete Series by Carl Munck Special Edition - 3 DVD’s In 1982, long before The Bible Code became popular, Carl Munck discovered what is now considered the oldest code system on Earth. This code is seemingly simple in its method and application as a way to mathematically record ancient knowledge within the architectural design and positioning of what are now our ancient, sacred monuments. The great pyramids of Egypt, Stonehenge, Teotihuacan, Tiahua-naco, Tikal, Chichen Itza, the Indian mounds of North America and the pyramids in the Cydonia region of Mars, monument after monument, these huge artifacts from antiquity speak of a former era’s surprising level of high technology and a connection to an extraterrestrial past. Metrology, time reckoning, communications, precise mathematical law, and precise and enviable levels of global mapping, discovered both on Earth and Mars, are just a few examples of the knowledge that was held by those that inhabited this planet in our ancient past. These ancient masters speak of space travel, but that’s only the beginning. Join us as we take an honest new look at an ancient science that leaves our prevailing search for our human origins far behind.

3 DVD’s, 302 Minutes, € 80,90 Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, www.frontierbookshop.nl

september | oktober 2010   16.5 Frontier     15


Grenzen verleggen?

SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID Weten

schap

ualite | Spirit

it | Gesch

ieden is

| Myste

rie | Gezon

dheid

Go

schap

ualite | Spirit

it | Gesch

ieden is

| Myste

Al CriSiS

rie | Gezon

d | Nieuw

e Boeke

n & DVD's

Weten

ïDA N Collo MSt VA De opko eN ZilVer uD Weten

rgron | Achte

rgron | Achte

d | Nieuw

e Boeke

| Myste

rie | Gezon

dheid

| Achte rgron

d | Nieuw

e Boeke

n & DVD's

Noachen

DNA act ivering

Atlan tis herr ijst

08 n 20 kels va aancir De gr ma

Weten

schap

| Spirit ualite

it | Gesch

ieden is

| Myste

rie | Gezon relativiteit dheid | Over de | | Achte kalender etenschap.nl rgron d ctie I Tjing | Nieuw | Grensw pressie e Boeke En verder zing | Introdu n & DVD's in dit de draadlo sium 2008 foto-im Frontie t | Stop r Festiva nummer: r Sympo en meer... Drs. P spreek | Frontie l | Colloïd maand er: katern deel 3 | Rick Devente en aal zilver ie | Boeken n in dit numm lskanker, Wat dóen april | Over de en relativiteit goud | Anasta en verder baarmoederha inhoud | Columh | Maya-astrolog Boeken we als we niet van sia, deel il vs van Adama katern Gardas 2 | Peter en de vorm n Benjamin en meer... alleen zijn? | theorie en de Toonen De vis is vorm van theorie | Colum | En nu op | Grensw van inhoud r Saloon is het genoeg etenschap.nl | Excursie Frontie | Frontie op grens van ! deel 3 | I Tjing wetens r Saloon chap en kalender | Kristall fantasi en schede ef een op ls | Maya-a e | of ge ment krijg strolog ne en ie | e Neem on

Obaticaan Een he t Va in

uM agnesi d

TIE: AK

ondhei voor gez ging & verjon

schap

ieden is

De helend e handen Eric PEA van rl

vrije

Weten

| Gesch

De mensh eid, een kom eet

n & DVD's

G!

erger; Schaub energie

M

| Spirit ualite it

Al

dheid

ANSiN S herk

, che Taiga Siberis nastvanasdeia A Zieneres

is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met interesse in grensverleggende onderwerpen. Ontdek het zelf! Neem of geef een jaar of twee-jarig abonnement op FRONTIER MAGAZINE Nederland: 6 nrs voor € 28,95 of 12 nrs voor € 50,Europa: 6 nrs voor € 36,- of 12 nrs voor € 72,-

schap

g ab gazin Diary 2-jari er Ma oon -M nti Fro een 13 DO

KA

de e Der anciël De fin

ualite | Spirit

it | Gesch

ieden is

| Myste

rie | Gezon

dheid

rgron | Achte

g doorlo Werel

d | Nieuw

e Boeke

Stamcelle onheil

n en de Opkoms zilver con dankzij t rawfood nectie BilDe

rBerGe

rS

n & DVD's

a| t | Ranand e Planee de vorm | 's Twaalfd theorie en Blei van l | sitchin ie | Jan strolog relativiteit de schote er: vliegen | Over de schedels | Maya-a in dit nummll: het was een er mei en juni en | Kristall En verder Roswe r saloon eerman i Tjing kalend Frontie Brandw groningen | hap.nl | en meer... katern Draadloos | grenswetensc en | Boeken van inhoud heidsproduct gezond

nt Braba nters in Encou Close

De 13 Man en Kal ender en verder Paul Pantonin dit numm er: e is vrij resona | de rol ntie in de ban is de weg terug van Saturnus in de evoluti van het leven | naar perfectie e van Maya-a strolog | i Tjing kalend het heelal | Homeo ie | Gezond er juli heidsproducten augustus patisch arts en | Boeken | vrij energie en waarheidszoek | frontie katern r Sympo er Tinus Smits en meer... sium | lucas | Slager:

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

iuS E Cori & Sir Patricia tEriAliSM

het MA Einde van wie is DNB Van

en | ontwak Mysteriën ban van het | Maya in de ine ren of niet?Lucas Slager: evoluat Vaccine s in de sium | emie | r Sympo rol van Saturnu depressie-epid man | Frontie rook | De ewijs | De Trentel heilige er: rsoonsb met Henk de kracht van in dit numm het Nazi-pe interview ing: En verder pstanding van en oktober | | Smudg kanker ber en meer... De wedero er septem e tegen katern | Asperg i Tjing kalend strologie 2009 | Boeken Maya-a r Award leven | Frontie heelal | van het

WelkomstgeschenkEN (alleen voor Nederland): • bij een 1 jaar abonnement 5 oude nummers kado of 13 Manen Snelgids • bij een 2 jarig abonnement 12 oude nummers kado of DVD met interview Patrick Geryl over de Wereldcatastrofe in 2012 t kRAN yA thE MA tiMES iS GRAt

interview

DAViD ickE

AtlAntis orb

in Amsterdam

ooGSt Nederlandse graancirkels

2012: verlicht of verloren? En verder in dit nummer: Reuzen op de Salomonseilanden | Hoe Nederland ten onder ging | De Maya van de eeuwige tijd | Akhaldan en geneeskruiden | Talks about Mind over Matter | Interview met Henk Trentelman | Frontier Symposium | Return of the ancestors gathering | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | Pure Planet | Gezonde weerstand | Frontier Crystal Academy | Organische voeding | Boekenkatern en meer...

abonnementen informatie Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 e-mail: info@fsf.nl  www.frontiermagazine.nl abonnementsprijs Een jaar abonnement op Frontier Magazine (6 nummers) kost in Nederland € 28,95 en in Europa € 36,Een 2-jarig abonnement (12 nummers) kost in Nederland € 50,- in Europa € 72,cadeau-abonnement Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf

het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is. ingangsdatum abonnement Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 16.6), indien wij uw aanmelding en betaling voor 31 oktober 2010 hebben ontvangen. abonnementsvoorwaarden • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 31 oktober 2010. • Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ont-

vangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 6 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.

september | oktober 2010   16.5 Frontier     37


advertenties

NIEUW BEGIN – NIEUWE WERELD met hulp van Maitreya, de Meesters en de Ruimtebroeders. LEZING door BENJAMIN CREME Woensdag 22 september 2010 in Amsterdam Is er een uitweg uit de problemen die de mensheid bedreigen? Wanneer we kiezen voor internationale samenwerking en samendelen ligt de oplossing binnen handbereik. Benjamin Creme

Een historisch moment: TV interviews Wereldleraar Maitreya wereldwijd aangekondigd door ‘ufo-sterren’. Theater de Meervaart Meer en Vaart 300 Amsterdam-Osdorp

Toegang: €10,00 (korting mogelijk) Info: Share Nederland Route en parkeren: www.meervaart.nl (020) 694 6262 / 665 7610 Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 u.) www.share-international.org Met Nederlandse vertaling www.sharenl.org

Boeken van

Drunvalo Melchizedek

Engels: The Ancient Secret of the Flower of Life: Volume 1 The Ancient Secret of the Flower of Life: Volume 2 Living in the Heart Serpent of Light, Beyond 2012 2012, The Prophecies from The Heart (DVD)

€ 28.90 € 28.90 € 28.90 € 22.90 € 22.90

Nederlands: De Geometrie van de Schepping (deel 1) € 18.50 De Geometrie van de Schepping (deel 2) € 18.50 Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151, www.frontierbookshop.nl, info@fsf.nl

september | oktober 2010   16.5 Frontier     55


Overzicht vorige nummers Frontier Magazine jaargang 12 no. 1, feb / mrt 2006

Coca: geschenk van de goden • De natuurkunde van de elektromagnetische kracht • Het genezende graancirkelpoeder • Evolutie: Survival of the fittest of survival of the chosen? • Klimaatoorlogen! • De komeetinslag van 13.000 jaar geleden • Natuurlijke geometrie en de mens • Olie! Het Doemscenario • Een puzzel van duizend stukjes • Tijdreizen, feit en fictie • Vogelgriepvirus bestaat niet! • Het waarom van de UFO doofpot

Frontier Magazine jaargang 12 no. 2, apr / mei 2006

Piramides in Europa ontdekt! • Elektromagnetisme in ons lichaam • Papa, wat is bewustzijn? • Is er historisch bewijs dat Jezus ooit heeft geleefd? • Zen en de kunst van het sterrenduiden. • Maya scheurkalender: leven volgens de Natuurlijke Tijd • 911 Herzien • Column: Maan en Zon • De hoekstenen van Ramtha’s filosofie • Dossier X: dodelijke gravitaal anomalieën • De code van de Da Vinci Code • Magie tot op het DNA (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 12 no. 3 - juni / juli 2006

 el of geen genetisch gemodificeerd maïs? • Komen UFO’s uit het water? W • Het crescendo van Jim Morrison: de dood • De lessen van Amerikaanse heerschappij • Lijkwade in een nieuw kleedje • ‘We’re ambitious Gods’ • Maria Magdalena en de Schijnheiligen • Dossier X: de Dorak affaire • Column: Graf van Nefertete ontdekt? • WO I: de allerlaatste oorlog • De wereld na 9/11 volgens de Maya’s • Keys of the Arcturians goes down under • De toekomst van ons voedsel • De natuurkunde van de geest • Josef Mengele en het Monarch-programma

Frontier Magazine jaargang 12 no. 4 - aug / sep 2006

Bewustzijn & DNA • Reïncarnatie • De mysterieuze dood van Slobodan Milosevic • Wie heeft de maan gebouwd? • De onpeilbare gaten van Wormer • “Vaccins zijn bijgeloof” • Geometrie festival • Ik geloof alles! • Wondercode • De Eonenhypothese • Dossier X: Geniale gek of Prins van de Horror • De Santilli-film • Het mysterie van Boreham Brown • Wat? Ik massamoordenaar? • Buitenaardsen, leugens en religies • Sound impulse

Frontier Magazine jaargang 12 no. 5 - okt / nov 2006

De Zieke Planeet • Delftse studenten laten vragen over 9/11 onbeantwoord • Back in the USSR • Maria Magdalena en Leonardo da Vinci • Rosslyn Chapel: Graalkapel? • Ontsnapping uit de gevangenisplaneet • De sprekende schedels • Bewustzijn en DNA, deel 2 • Keylontische Wetenschap • Eco Lodge • The Secret: openbaring of herhaling? • Alles ontstaat uit het hart • Patser

Frontier Magazine jaargang 12 no. 6 - dec 2006 / jan 2007

Piet Smolders over buitenaards leven • 2012: Wereldcatastrofe! • De Nederlandse graancirkels van 2006 • Vitaal water • Muziek waar je beter van wordt • Kofferbommen • De Bijbelse plagen van Charles Fort • Het mysterie van de bevroren mammoeten • Kruiswoordpuzzelen met de Thora • De Kraken: tussen mythe en werkelijkheid • Ontsnapping uit de gevangenisplaneet (deel 2) • Gregory R. Smith: een naam te onthouden • Dossier X: Papegaaien die converseren • Keylonische wetenschap: geometrie van mens en kosmos (deel 2)

Frontier Magazine jaargang 13 no. 1 - mrt / apr 2007

De Boodschap van de Engelse Graancirkels in 2006 • Wonen we in een Magnetron? • Waterklankbeelden en kwantummechanica • Planetaire invloeden op de beschaving • Is geschiedenis fictie? • Canadese Minister bevestigt aanwezigheid Buitenaardsen • Dossier X: Springveren Jack • 9/11 - overheidsrapport WTC vals en misleidend • Controlestaat Nederland

76     Frontier 16.5   september | oktober 2010

Frontier Magazine jaargang 13 no. 2 - mei / jun 2007

D e Wondercode in de praktijk; aantrekkingskracht tussen de getallen • Anastasia bezoekt een andere planeet • 2012 klimaatsverandering in ons zonnestelsel en de kracht van Hunab K’u • Kringen van Macht achter UFO-geheimhouding • Het Gizeh plateau gescand: de zoektocht naar een ‘Zaal met Historische Documenten’ • Zeewater, Een veilig substituut voor bloedplasma? • Paul Pantone de uitvinder van de vrije energie motor? • Verkeerd verbonden • Nieuwe spirituele omroep INDIGO heeft een vliegende start! • Australische Kosmologie • Een Satanslied... of een zwanenzang? (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 13 no. 3 - jul / aug 2007

Wie heeft er baat bij een draadloze samenleving? • Grandma Chandra bundelt krachten met Chief Golden Eagle en Judith Moore • Robbert van den Broeke: Bewustzijn is kwetsbaar • Noord-Korea, Rumsfeld en Bommen • Het vingerlabyrint als gids op de levensweg • Ervaringen met Indiase Avatars • Hoe de Nederlandse overheid een fraude van 4,5 miljard euro geheim houdt. • Nieuws van de stichting Eco Lodge (ic) • Zelfgenezing van kanker • Bizarre hexagonale vorm op Saturnus (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 13 no. 4 - sep / okt 2007

Uri Geller: Een ruimer bewustzijn is de sleutel naar een andere wereld • Er komt geen nieuwe Zondvloed • Roswell jubileum • Dossier X: Vaas bevat wereldkaart van Atlantis • Kinder-exodus uit Tibet • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering • Reis naar de Holle Aarde afgelast • Oroloro – De wereld van de Quantum Wisdom Keeper • Ezechiël, Mozes en Ockham • Mensen zijn gemaakt voor het Aardse land • De logica van Iridium

Frontier Magazine jaargang 13 no. 5 - nov / dec 2007

Interview met de mannen achter Grenswetenschap.nl • De boodschap van rapper Lange Frans • De Engelse Graancirkels van 2007 • Jason, een indigokind • De gevolgen van mobiele telefonie voor de mensheid • Vaccinatie, Het failliet van een mythe • Actie tegen biometrisch paspoort • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering (deel 2) • Waarom we het tegenwoordig zo druk hebben • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 2) • Gratis energie? Let’s do it!

Frontier Magazine jaargang 14 no. 1 - jan / feb 2008

Agenda 21 van de Verenigde Naties • Een interview met Karl Hammer Kaatee • Bewustzijnmaker Ratelband roept op tot revolutie. • Het geheim van de Inca • De oplossing van de energiecrisis: SupermagneetStroomConverters • De bitterzoete (bij)smaak van suiker • Vaccinatie - deel 2 – Gevolgen op de lange duur • Eckhart Tolle • Mayasymboliek in het dagelijks leven • Een impressie van het Frontier Symposium 2007

Frontier Magazine jaargang 14 no. 2 - mrt / apr 2008

Apollo 17: uitgelicht en ontmaskerd • Peter Toonen: Transformatie der materie • Ervin Laszlo: ‘U en ik zijn vlinders die de wereld kunnen veranderen’ • 2012 Openbaringen van de Vrijmetselarij • Holle ruimtes onder het Gizeh plateau • MMS, geen geheimen (deel 1) • Column: Wat mag de overheid van ons weten? • Het Vaticaan en de terugkeer van Planeet X • Nederlandse graancirkels 2007 • Op weg naar 2012, de laatste afslag?

Frontier Magazine jaargang 14 no. 3 - mei / jun 2008

E pische Vloed veroorzaakte IJstijd • De Magie van vierkanten en cirkels • Wat kunnen we doen voor onze privacy en onze vrijheid? • Scholen? ‘Weapons of Mass Instriction’! • Een nieuw wereldbeeld op basis van universele wetten • Annunaki en een begaafde Maori-healer • De 13 Manen Maya Kalender in de praktijk • Rosslyn Chapel en 2012 • MMS, geen geheimen (deel 2) • Wat u moet weten over de tijd 2008-2012 • De Sleutel tot alles • De verborgen agenda van NASA • Column: Terug naar de oerdis


Frontier Magazine Frontier Magazine jaargang 14 no. 4 - jul / aug 2008

Frontier Magazine jaargang 15 no. 5 - sep / okt 2009

Project Camelot • Melk: niet zo goed voor elk • Codex Alimentarius • Afbraak van het onderwijs • Interview met Willem Middelkoop: Alles over de kredietcrisis • Supermagneetstroomconvertors • Het symbool voor eenheid: gevederde slang • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 3) • De verborgen agenda van NASA, deel 2 • De (on)mogelijkheden van MMS

Close Encounters in Brabant • Maya Mysterien ontwaken • De Nederlandsche Bank • De depressie-epidemie • De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs • Patricia Cori • Interview met Henk Trentelman • Asperge tegen kanker • Smudging: de kracht van heilige rook • Zeitgeist en de geinspireerde mens • Vaccineren of niet? • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal

Frontier Magazine jaargang 14 no. 5 - sep / okt 2008

Frontier Magazine jaargang 15 no. 6 - nov / dec 2009

Frontier Magazine jaargang 14 no. 6 - nov / dec 2008

Frontier Magazine jaargang 16 no. 1 jan / feb 2010

Gardasil vs Baarmoederhalskanker • Hemelse boodschapper Maudy Fowler: ‘Hoe meer harten ik bereik, hoe beter’ • De verborgen agenda van NASA, deel 3 • De UFO Hacker • Het mysterie van Gotische Kathedralen • Kristallen Schedels • Rotsvast bewijs voor prehistorisch Poollicht • De Aesculaap en de misleiding van de mensheid • Het geheim van Zionsburg • Barack Obama, de Brzezinski coup • Centre Lothlorien Kosmologie van de drie werelden • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 2 • Cayenne peper • Interview met Daan de Wit over de volgende oorlog • Nieuws van de stichting Eco Lodge(ic) • Interview met Paul Harmans over UFO’s • De verborgen agenda van NASA, deel 4 • De opkomst van het vierde rijk • POMPEII een stad in de Middeleeuwen • Roepende in de woestijn • En nu is het genoeg! • Elke Maya Zonnezegel is te ervaren in specifiek gedrag! • Symbool van ons leven • Kunst met een verhaal

Frontier Magazine jaargang 15 no. 1 - jan / feb 2009

D e opkomst van het vierde rijk (deel 2) • Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga • Drs. P spreekt: Zielsverhuizing is volkomen tegen mijn principe • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 3 • Goud en Zilver, oude remedies, terug in een nieuwe vorm • Stop de Draadlozing • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 1) • Introductie van de Chinese I Ching kalender • De graancirkels van 2008 • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 1) (Dit nummer is uitverkocht. Kijk voor het complete nummer online: www.frontiermagazine.nl/fr15_1.html)

Frontier Magazine jaargang 15 no. 2 - mrt / apr 2009

Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga (deel 2) • Atlantis herrijst • DNA activering • Over de relativiteit van vorm en inhoud (deel 2) • De helende handen van Eric Pearl • Wat doen we als we niet alleen zijn? • De Chinese I Tjing kalender • De mensheid, een komeet en Noach • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 2) • De vis is op • Excursie op grens van wetenschap en fantasie

Frontier Magazine jaargang 15 no. 3 - mei / juni 2009

Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel • Ontwaken met Rananda • Magnesiumchloride voor gezondheid & verjonging • Natuurmens Viktoror Schauberger • Kredietcrisis, de nieuwe religie • Mangosteen en Granaatappel • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 3) • De financiële Derde Wereldoorlog • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 4) • Draadloos Groningen • Is het tijd voor een Obama in het Vaticaan? • Sophia’s ei

Pijn aan je knieen? • Akhaldan en de geneeskruiden • Talks about Mind over Matter • Op de Salomonseilanden leven nog steeds reuzen • Vaar, Laura, Vaar • Interview met Henk Trentelman - deel 2 • The Return of the ancestors gathering • De Maya van de eeuwige tijd • Atlantis Orb komt naar Amsterdam • 2012 hype • Oogst Nederlandse graancirkels 2009

Planeet X: komt hij terug en zo ja; wanneer dan? • De sleutel tot Het verloren symbool: de kracht van intentie • Geld is een illusie • De Gaza-oorlog: een jaar later • Zandcirkels: De Taal van het Licht en het ascensie proces naar de 6e wereld • Interview met Henk Trentelman - deel 3 • Groen & Gezond • Jassentechniek: Verlost van ballast • MMS2 • De Engelse Graancirkels 2009 • Frontier Symposium 2009

Frontier Magazine jaargang 16 no. 2 mrt /apr 2010

Avatar; een boodschap uit de toekomst • De magische kracht van Avalon • Speciale boodschap voor President Obama • Het ware verhaal van de Kever • Illuminati gebruiken Magick tegen ons • Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken • Energieweek op Lothlorien • Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten • De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) • Vrede begint bij jezelf! • De verbazingwekkende afbeeldings technieken van Dr. Harry Oldfield • Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project • Het wondermiddel DMSO

Frontier Magazine jaargang 16 no. 3 mei /jun 2010

Het Hart en het Global Coherence Initiative • Plant Spirits en hun geneeskracht • Intriges rond grottenstelsel Gizeh Plateau • Boodschap van de Elders • De Orde der Illuminati • De Tijd vliegt • De Staat van Nederland • Wie bepalen het nieuws in Nederland? • De Power of Music • Het is tijd voor een nieuwe Wereld Tijdperk • Reptielen, psychopaten en oneindig bewustzijn

Frontier Magazine jaargang 16 no. 4 jul /aug 2010

P lant Spirits en hun geneeskracht • Wat straling doet met je bloed • Waarom er goede en slechte dagen zijn • Nederland: wieg van corporatie en Wereldbank • Als de pinautomaten leeg blijven • Het Einde van de tijd? • Graancirkel – ET-interventie? • Codependentie als spiegel voor jezelf • Tesla 144 jaar uitvinder • Ziekte van Lyme • Mysterie monolieten Paaseiland opgelost • De waterende Sfinx • Overlevingstechnieken voor natuurlijke nieuwsgierigheid

Frontier Magazine jaargang 15 no. 4 - jul / aug 2009

D raadloos Groningen (deel 2) • Bilderberg-ingewijde bevestigt dat elite 2/3 van mensheid wil ‘verwijderen’ • Breaking News: Paul Pantone is vrij! • Vrije Energie: Hoe staat het daar nu mee? • Nieuw boek van Lucas Slager: In de ban van het leven • Alles = Energie = Alles • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 4) • De 13 Manen Kalender • Stamcellen en de zilver connectie: een modern genezingswonder • Rawfood, geen one size fits all • Resonantie is de weg terug naar perfectie • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal • Interview met: homeopathisch arts en waarheidszoeker Tinus Smits

Prijs per exemplaar: € 4,95 • 5 exemplaren: € 20,10 exemplaren: € 35,- • Alle 23 beschikbare exemplaren: € 55,Verzendkosten: € 6,- (ongeacht het aantal) Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, Tel: 020-3309151, Email: info@fsf.nl

september | oktober 2010   16.5 Frontier     77


advertenties

The Resonance Project Foundation ANNOUNCES

Delegate Program BY

Nassim Haramein

BEWUSTZIJN IN BEDRIJF leiderschap aan de nieuwe wereld 7-daagse training met Jaap Vermuë en Peter Toonen

24, 25 & 26 september 2010 Haarlem Prijs: €400,- (incl. uitgebalanceerde maaltijden) Inschrijvingen: www.theresonanceproject.org Informatie: info@theresonanceproject.org Voertaal: Engels Met misschien een toegift op 26 september. www.sundayspirit.nl

Voor iedere manager, ondernemer, leidinggevende of professional die open staat voor een andere manier van kijken naar zijn organisatie en zichzelf geïnteresseerd is in het grote geheel en zoekt naar nieuwe antwoorden om zijn bedrijf bezield, bewust en duurzaam vorm te geven zoekt naar een concrete en praktische vertaling in de dagelijkse praktijk

Waar? Landgoed Kraaybeekerhof, Driebergen Wanneer? Zeven woensdagen op de volgende datums: 2010: 24/11 en 15/12 2011: 12/1, 2/2, 2/3, 23/3 en 13/4 Organisatie: Bewust Bedrijf ism Kraaybeekerhof academie Informatie en aanmelding: www.bewustbedrijf.nl

Maya Scheurkalender 2010 / 2011 – Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, - de basisenergie van elke dag (4 kleuren), - de Toon (13 fasen in elk proces), - het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en - de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010) 380 Pagina’s | € 16,95 nu voor

86     Frontier 16.5   september | oktober 2010

€ 10,-

(alleen bij Frontier Bookshop)


Tijdschriften FrontierPublishing

DVD

literatuur Bekocht of behandeld?

De feiten over alternatieve geneeswijzen Simon Singh & Edzard Ernst Het eerlijkste en meest accurate wetenschappelijke onderzoek ter wereld naar alternatieve geneeswijzen‘Onze missie is het onthullen van de waarheid over drankjes, zalfjes, pillen, naalden, kloppen en het werken met energieën. Remedies die buiten het domein van de conventionele geneeskunde liggen, en in toenemende mate worden gebruikt omdat ze geacht worden patiënten te kunnen genezen.’ In dit boek bieden Simong Singh en Edzard Ernst een antwoord op de volgende vragen: Wat werkt en wat niet? Wat zijn de echte geheimen en wat zijn leugens?, Wie is betrouwbaar en wie is er alleen op je geld uit?, Weten de artsen van tegenwoordig nog wel wat het beste is, of zijn we meer gebaat bij oudewijvenpraat, die inderdaad teruggrijpt op oude wijsheid? (2010) 360 Pagina’s | Paperback | Uitg. Archipel | ISBN 9789029573139 | € 25,00

Code : BEBE

Nieuw

Meditatief Hardlopen

voor beginners en gevorderden Michael Bauer Van lopen word je gezond en energiek, dat merkt iedere wandelaar, jogger of hardloper algauw. Wie op een meditatieve manier gaat hardlopen, ervaart ook innerlijke harmonie. Meditatief hardlopen leert je in het hier en nu te zijn; je wordt er een tevreden mens van en het verhoogt je creativiteit en inlevingsvermogen. Michael Bauer beschrijft welke houding, ademhalingstechnieken en welk tempo hiervoor nodig zijn. De auteur put uit westerse en oosterse spirituele tradities om zijn hardlooptips toe te lichten. Hij laat zich onder meer inspireren door benedictijner spiritualiteit, Tibetaanse monniken en yoga. (2010) 161 Pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025960841 | € 15,90

Code : MEHE

Een zinvol geheim

Wat planten mij vertellen Dorine Haveman, Coor Muller Voor de verhalen in ‘Een zinvol geheim’ putte therapeute Dorine Haveman uit haar eigen én het collectief geheugen. Antwoorden op levensvragen komen via beelden die planten haar geven. Vertellend leidt zij ons langs groen leven: nooit meer zullen we op dezelfde manier kijken naar dat plantje of die boom. Er gaat een nieuwe wereld open, een wereld die Coor Muller liefdevol voor ons heeft getekend. “Lezend in ‘Een zinvol geheim’ voelde ik mij opgenomen in een vertelling, die moeiteloos schakelt van kind naar volwassene. Het heeft iets te maken met het bewaren van onschuld in het omgaan met de werkelijkheid en het zijn in deze wereld. De betekenis van ouderen in het leven van een kind komt uit de verf in argeloos opduikende herinneringen. (2010) 104 Pagina’s | Paperback | uitg. A3 boeken | ISBN 9789077408469 | € 14,50

Vrouwelijk Manifest

Leef Anders Leef volgens je bestemming Maitreyi Piontek Vrouwelijk manifest is een hartstochtelijke oproep aan vrouwen om te leven volgens hun bestemming en hun vrouwelijkheid volledig tot bloei te brengen. De weg die daartoe openstaat is de vrouwelijke weg – een spirituele weg die niet door oefeningen en technieken ontsloten wordt, maar door oprechtheid en liefde. De vrouwelijke weg is een levenshouding, een diep ingrijpend vrouwelijk proces dat alleen met vrouwelijke middelen ondersteund kan worden, zoals stilte, liefde, helende rituelen en handelingen, meditatie en dankgebeden. De Egyptische Moedergodin Isis op het omslag staat symbool voor vruchtbaarheid, liefde, magie en mysterie. (2010) 344 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069638898 | € 24,90

Code : VRMA

Code : ZINV

Frontier 16.5   september | oktober 2010     87


BOEKEN | DVD’s

Mysteriescholen

Van het oude Egypte via het Oerchristendom tot de Rozenkruisers in deze tijd Konrad Dietzfelbinger Mysteriescholen zijn de bakens in de tijd die het esoterische gedachtegoed door de eeuwen heen levend houden. De inwijdelingen worden getransformeerd doordat zij zich verbinden met een leer van een school/traditie en daarbij hun innerlijke binding aan bezit en vastomlijnde denkbeelden opgaven. Doel van een school is altijd haar leerlingen toegang te verschaffen tot de wereld van de geest en hun behulpzaam te zijn op de weg der mysteriën. In dit boek worden - na een uitvoerige inleiding over de psychologie van de mysterieleerling, de mysterieweg, inwijding en beproeving - zeven hoofdstromingen belicht: Egypte - Osiris- en Isismythe. 329 Pagina’s | Hardcover | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020241891 | € 29,90

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Survivalgids voor 2012

Een nieuwe tijd – een nieuwe uitdaging Peter Ruppel De wereld staat bol van speculaties en ideeën over wat ons eind 2012 allemaal te wachten zou staan. Ze variëren van een apocalyptische eindtijd tot een nieuwe fase in de ontwikkeling van de mensheid. De Maya’s hebben in hun kalender een aanwijzing nagelaten voor een omslag in het jaar 2012. Gemeenschappelijke noemer is in ieder geval dat 2012 als keerpunt in de evolutie van onze planeet wordt beschouwd. De mensheid zal in deze tijd voor moeilijke maar ook interessante uitdagingen komen te staan. De ervaren auteur geeft achtergrondinformatie over ‘keerpunt 2012’ . (2010) 128 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes| ISBN 9789020204124 | € 9,90

Code : SU12

Code : MYSS

De ontdekking van het NU

Erik van Zuydam Het antwoord op al je vragen is dit moment, zoals het is. Wees bereid om te sterven. Laat je leven maar mislukken.’ Deze woorden sprak een wijze leraar tegen de auteur van Ontdek het Nu, op het moment dat deze in een diepe levenscrisis verkeerde. Deze radicale woorden leidden tot een spontane overgave aan het leven. Dit boek gaat over de mogelijkheid om te stoppen met al het streven en zoeken naar toekomstig geluk, om controlezucht en zorgen over de toekomst te laten varen en je te laten dragen door het moment. In plaats van een worsteling tegen de stroom in wordt het leven een geheel verzorgde reis. Dit boek is voor de liefhebbers van Eckhart Tolle een absolute aanrader! Bevrijding uit de greep van het denken. (2010) 220 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204261 | € 19,90

Code : ONNU

Tranen van de zon

De betekenis van bijen voor de mensheid en de huidige crisis. Chris Simoens Tranen van de zon schetst op levendige wijze het leven van de bij. De auteur laat zien dat bijen van levensbelang zijn voor de mens, gaat in op de huidige bijencrisis en geeft tips hoe je de bijen kunt helpen overleven. Tranen van de zon gaat vervolgens op zoek naar symboliek van de bijen in mythen en godsdiensten. De zoektocht wordt een boeiende verkenning van religieuze en esoterische denkbeelden van de mens. Ook vandaag nog blijft het leven van de bijen, ontdaan van alle mythe, een mysterion. Want bijen verzamelen niets anders dan druppels gestold zonlicht – tranen van de zon – die ze verwerken tot de genezende honing. Bijen moéten hun onmisbare bevruchtingswerk op aarde kunnen blijven doen. (2010) 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204223 | € 17,90

Code : TRZO 88     Frontier 16.5   september | oktober 2010

Water en het universum

Water en zout

Code : WAUN

Code : WAZO

Masaru Emoto Gedurende vijftien jaar intensief onderzoek heeft Masaru Emoto duizenden waterkristallen gefotografeerd. Weinige waren zo mooi en levensbevestigend als de kristallen die ontstonden bij de woorden ‘liefde’ en ‘dankbaarheid’. Hij laat zien hoe water betrokken is bij de schepping van het universum en onderzoekt de betekenis van woorden en taal, hun oorsprong en hun effect op de vorm van de waterkristallen. Duidelijk wordt hoe water samen met onze gebeden, emoties en positieve woorden ons en het gehele universum kan helen. Dr. Emoto legt uit dat water zijn echte vorm heeft verloren, net zoals onze eigen manier van leven zich steeds meer verwijderd heeft van onze essentie. Hij geeft aan hoe je je levensstijl kunt veranderen. (2010) 144 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204087 | € 14.90

Het geheim van de twee Jezuskinderen

Het raadsel van de jeugd van Jezus ontsluierd. Hans Stolp Een oud geheim komt aan het licht: tweeduizend jaar geleden waren er twéé kinderen die beide Jezus heetten. Over het ene kind vertelt het Evangelie van Mattheus, over het andere het Evangelie van Lucas. Het ene kind stierf toen het twaalf jaar oud was en inspireerde het andere, ja, leefde in dat andere kind voort. De Essenen kenden dit geheim, evenals middeleeuwse schilders als Rafaël en Michelangelo. Ook Leonardo da Vinci vertelt over de twee Jezuskinderen. En honderd jaar geleden was het Rudolf Steiner die dit geheim weer in de openbaarheid bracht. In dit boek wordt dit oude, esoterische geheim toegelicht. Het is een geheim dat diep ontroert en een nieuw zicht geeft op de gestalte van Jezus. (2010) 192 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020 04353| € 18,90

Code : TWJE

Onmisbare bron voor gezond leven Met doe-het-zelf recepten voor thuis. Josephine van Rossum Water en zout vormen samen de basis van alle leven op aarde. In vroeger tijden wisten de mensen intuïtief de waarde van zout te schatten; men ging bij voorkeur in de buurt van een zoutwinningsplaats of -mijn wonen. We gebruiken massaal het ziekmakende natriumchloride, terwijl we beter ongeraffineerd kristalzout kunnen gebruiken. Water is een intelligent wezen en kan onze gezondheid vooral een dienst bewijzen wanneer het in natuurlijke ‘vitale’ staat is. De auteur stuitte op de fantastische helende eigenschappen van natuurlijk water en zout en geeft met dit boek talloze recepten die men makkelijk thuis kan uitvoeren: van anticellulite-peeling tot zouthemd. (2010) 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204209 | € 17,90

Yerba maté, lapacho en stevia

Bijzondere kruiden uit Zuid-Amerika. Elke van der Snoek In Zuid-Amerika komen vele geneeskrachtige en bijzondere plantensoorten voor. De inheemse indianenstammen hebben eeuwen gebruik gemaakt van deze plantensoorten zowel medicinaal als in de voeding. De kennis van deze bijzondere kruiden komt echter niet of nauwelijks buiten de grenzen van het Zuid-Amerikaanse continent; zij is immers voor de westerse farmaceutische industrie niet van belang. Yerba maté, lapacho en stevia zijn voorbeelden van planten uit Zuid-Amerika die het verdienen bekendheid te krijgen over de rest van de wereld. Het is niet zo dat deze kruiden nog volledig onontdekt zijn. Door verschillende omstandigheden echter is het nog niet mogelijk ze volledig in te zetten, zodat ze tot hun recht kunnen komen. (2010) 124 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204230 | € 9,90

Code : YMLS


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

In 28 dagen van gifbelt naar tempel

Ayurveda en spiritualiteit

Het evangelie van Isis

Inwijding

Code : EVI

Code : INWI

Code : AYSP

De rol van het vrouwelijke bij het ontstaan van het christendom Lauri Fransen Het verhaal van Jezus behelst een mysteriereligie van Joodse oorsprong, ontstaan in de Egyptische stad Alexandrië en bevat codewoorden die de gewijde tantrische riten van Isis en Osiris onthullen. Riten die hun oorsprong vonden in de prehistorie, toen de mens nog leefde in innige verbondenheid met de natuur en toen God een vrouw was. De eerste christenen waren gnostici, die oprecht op zoek waren naar een herwaardering van het vrouwelijke. Aan de hand van archeologisch materiaal en mythen over godinnen wordt beschreven hoe de rol van het vrouwelijke in de loop van de tijd veranderde. Een zoektocht de vrouwelijke oorsprong van het christendom. (2007) 280 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020201147 | € 19,90

De Goddelijke Moeder

Begrijp je pijn

Herinneringen van Essenen

Code : GODM

Code : BGJP

Jacqueline van Lieshout Eten moeten we allemaal. We doen het al sinds onze geboorte en we blijven het ook de rest van ons leven doen. Maar weten we eigenlijk wel wat we binnenkrijgen? Begrijpen we de lijst met ingrediënten van de verpakte etenswaren die we dagelijks tot ons nemen? Worden we er wel in alle gevallen gezonder van of zijn we zo langzamerhand onszelf aan het vergiftigen? In dit boek presenteert detox-coach Jacqueline van Lieshout een 28-dagenplan voor succesvol ontgiften. Een boek dat iedere lezer (en dus eter) zal inspireren om het eigen voedingspatroon onder de loep te nemen, beter te kiezen en vervolgens veel meer te genieten! Jacqueline van Lieshout schreef hiermee hét voedingsboek van nu. (2010) 128 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789077247471 | € 22,50

Code : DNAZ

Het mysterie van het vrouwelijke White Eagle Mensen die gevoel hebben voor het heilige in het leven, hebben meestal ook het besef dat er ergens een groots vrouwelijk principe moet bestaan en iet alleen een God met dat bekende mannelijke aspect. White Eagle, de grote spirituele leraar, spreekt van het goddelijk vrouwelijke, dat de mannelijke God niet vervangt en ook niet boven hem staat. De meeste boeken over dit onderwerp zijn nogal academisch of juist polemisch. Dit boek is geen van beide, het wil slechts inspireren. Aan de orde komen de oude culturen met hun verschillende manieren om het goddelijk vrouwelijke te vereren: Maria, de mythe van Isis en Osiris en de beelden die overal in de wereld worden aangetroffen. (2006) 194 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020284317 | € 12,90

Chronische pijnbeheersing door mindfulness Anil Kumar Mehta en José van Burink In het westen staat ayurveda - de ‘wetenschap van het leven’ - vooral bekend als een lichamelijke geneeswijze uit India. Maar ayurveda gaat veel verder. Het biedt tevens zowel preventieve als curatieve kennis op geestelijk gebied. Wijze zieners (rishi’s) verkregen circa 5000 jaar geleden inzicht in leven en dood. Zij begrepen dat al het stoffelijke veranderlijk en vergankelijk is, maar dat het leven zelf een eigen onvergankelijke kern heeft, de ziel, die een afspiegeling is van het Ene Onvergankelijke, het Zelf. Aan de hand van dit boek kun je inzicht krijgen in het hoe en waarom van leven en dood. (2010) 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204162 | € 14,90

Een nieuwe behandelmethode voor medisch niet-verklaarbare lichaamspijnen. Peter Heijligenberg Peter Heijligenberg specialiseerde zich als psychotherapeut in het behandelen van medisch niet-verklaarbare lichaamspijnen. Er zijn hem ongeveer 150 medisch niet-verklaarbare pijnplekken in het menselijk lichaam bekend. Door in zijn praktijk 115 van deze lichaamspijnen systematisch te onderzoeken slaagde de auteur er in te achterhalen door welk psychisch ‘gedrag’ deze pijnen ontstaan. Op basis van deze kennis ontwikkelde hij een nieuwe behandelmethode. Dit boek biedt nieuwe mogelijkheden om een deel van de mensen die last hebben van tot nu toe onverklaarde en onbehandelbare pijnen, alsnog te kunnen genezen. (2010) 240 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204148 | € 24,90

Anne en Daniel Meurois-Givaudan Een ooggetuige-verslag over jezus en de gemeenschap der Essenen. Wie waren de Essenen? Was Johannes de Doper een Esseen? Wat was de relatie tussen de Essenen en Jezus? Wie was Jezus? De vondst in 1947 van de DodeZeerollen is van grote waarde voor bijbelstudie en wetenschap. De rollen leverden tal van belangwekkende gegevens, een vrijwel volledig handschrift van jesaja, een commentaar op Habakuk en een boek met orderegels, wellicht van een ascetische secte. Voor alles is Herinneringen van Essenen een aangrijpend verhaal, dat een scherp beeld schetst van het leven van een ascetische orde ten tijde van jezus. (2010) 349 Pagina’s | Paperback |uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020254792 | € 29,95

Code : HVE

Priesteres in Egypte Elisabeth Haich Dit is de geestelijke autobiografie van Elisabeth Haich (gestoven 1994). Voorheen leidde zij samen met Selvarajan Yesudian yoga-scholen in Zürich en Ponte Tresa en ze heeft verschillende boeken op haar naam staan. Elisabeth begint haar verhaal met haar jeugd in Hongarije, een saaie tijd waarin ze zich eenzaam en onbegrepen voelt. Ze krijft visioenen ove rhaar incarnatie als dochter van een Egyptische farao. Daarover gaat het grootste deel van dit boek. Ze heeft slechts één wens: Ingewijd worden als priesteres. Door de hogepriester Ptah Hotep wordt ze dan onderwezen in de Egyptische geheime leer over wiskunde, astrologie, filosofie, kosmologie en piramidebouw. Het is een weg van veel beproevingen. (2003) 420 Pagina’s | Paperback| uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020246360 | € 19,90

Het labyrint van de tijd

Een reis door 10.000 jaar geschiedenis, roman Ton van der Kroon 2012 / Het jaar Nul - De wereld bevindt zich in een crisis, groter dan ooit tevoren. 1244 / Occitanië - Een kathaar vlucht met geheime manuscripten naar Italië. 73 na Chr. / Palestina - Essenen en Zeloten plegen massaal zelfmoord op de berg Masada. Oude boekrollen verdwijnen onder de grond.1351 v. Chr. / Egypte - De pharao Echnaton sticht de godsdienst van Aton, de Zonnegod. 10.000 v. Chr. / Atlantis - Een cultuur verdwijnt door hoogmoed en misbruik van technologie. Deze gebeurtenissen vormen een verborgen patroon in de tijd. Oude kennis wordt doorgegeven, die bepalend is voor de periode waarin de aarde zich nu bevindt. Welk pad moeten wij volgen?. (2010) 300 Pagina’s | paperback| uitg. Ankh Hermes| ISBN 9789020204131 | € 22,90

Code : LABT

Frontier 16.5   september | oktober 2010     89


BOEKEN | DVD’s

Boeddhisme voor moeders met schoolgaande kinderen

Kalm blijven in de chaos van de eerste schooljaren Sarah Napthali Iedere ouder weet dat opvoeden geen sinecure is, zeker in een jachtige tijd als de onze. De Australische auteur Sarah Napthali, moeder van twee kinderen, ontdekte in het boeddhisme veel elementen die ze kon gebruiken bij haar taak als moeder. Nu haar kinderen de schoolgaande leeftijd hebben bereikt, verandert ook haar ouderrol. Maar onverminderd blijft haar steun, die ze ontleent aan boeddhistische basisprincipes als liefdevolle aandacht (mindfulness), mededogen en kalmte. In haar derde boek laat ze ons kennismaken met de vele manieren waarop je deze leringen kunt toepassen. (2010) 264 Pagina’s | Paperback | Uitg. Altamira Becht | ISBN 978906960910 | € 15,90

Code : BMSK

Licht op de Aura - een werkboek

Healing via het menselijke energieveld Barbara Ann Brennan Ons fysieke lichaam bestaat binnen een groter `lichaam’, een menselijk energieveld of aura, het voertuig waarmee we onze ervaringen creëren - ook gezondheid en ziekte. De kracht om onszelf te genezen ontvangen we eveneens via de aura. In dit energielichaam - nog maar kort geleden wetenschappelijk aangetoond, maar al eeuwenlang bekend bij genezers en mystici - ligt de oorsprong van elke ziekte. Hier vinden onze krachtigste en diepste confrontaties plaats, waardoor het zowel de bron als de genezer is van alle lichamelijke en emotionele stoornissen. (Nieuwe herziene druk 2010) 291 Pagina’s | Paperback | uitg. Altamira Becht |ISBN 9789069699321 | € 25,00

Code : LODA

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Dans van de Ziel

Gill Edwards Dans van de ziel is een inspirerend boek dat de lezer uitdaagt zijn denkbeelden over het leven te onderzoeken: de eerste stap om je dromen te verwezenlijken. Edwards schetst een praktische spiritualiteit die gebaseerd is op psychologie, kennis van mystici en wetenschappers, en gechannelde bronnen. Ze reikt ideeën en instrumenten aan om te leren het verleden los te laten, ons ware levensdoel te vinden en onze dromen waar te maken. Dans van de ziel kan ons helpen onze innerlijke wijsheid te herontdekken, onze angsten en blokkades te overwinnen en te groeien door liefde en vreugde in plaats van door pijn en worstelingen. Ons innerlijke kind kan worden geheeld en we leren luisteren naar ons hogere zelf. (2010) 112 Pagina’s | Paperback | Uitg. Altamira Becht ISBN 9789069639093| € 15,90

Het bestaan tussen de levens Michael Newton In dit opmerkelijke boek presenteert dr. Michael Newton verslagen uit de eerste hand van negenentwintig mensen, over de reis die hun ziel heeft gemaakt. Met regressietherapie (‘Life Between Lives’) brengt Newton mensen onder diepe hypnose terug naar de tijd die zij in de spirituele wereld doorbrachten, om vervolgens te vertellen hoe deze wereld waar we heengaan eruitziet, wat we doen als zielen en waarom we terugkeren in een bepaald lichaam. (2010) 200 Pagina’s | Paperback | Uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069639130| € 22,90

Code : DZRE

Code : DVDZ

Vogelvlucht naar paradijs

Met 66 kaarten Joyce van Dobben, Jane Toerien In dit vervolg op de succesvolle set Vogelkaarten, waarvan ook een Engelse, Duitse en Franse editie verscheen, geeft Jane Toerien ons opnieuw een inkijk in het vogelrijk. Vogels hebben ons immers nog veel meer te bieden dan enkel een mooie aanblik en fraai gezang. Deze nieuwe set laat de mystieke, transformerende kwaliteit van vogels zien. De kaarten bevatten de karakteristieke energieën van 66 nieuwe vogels en komen tot leven door de hand van Joyce van Dobben, die ze prachtig heeft geïllustreerd. Kaarten én begeleidend boek vormen een krachtig hulpmiddel om een hogere expressie van onszelf te vinden en reiken ons de helpende hand op onze vlucht naar het paradijs. (2010) 192 Pagina’s | Paperback + 66 kaarten | uitg. Altamira Becht |ISBN 9789069638775 | € 32,50

Code : VVP 90     Frontier 16.5   september | oktober 2010

De Zielenreis

Genezen door genade

Een nieuw model voor transformatie en genezing. Caroline Myss In haar nieuwste boek stelt bestsellerschrijver Caroline Myss de gedachte ter discussie dat we er altijd achter kunnen komen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Maar dat is een illusie. Puttend uit haar jarenlange werk als medisch helderziende en spiritueel leraar vertelt Myss in dit boek de waargebeurde verhalen van mensen die als ‘terminale gevallen’ beschouwd werden en die, door niets minder dan een wonder, hun ziekte overleefden. Geïnspireerd door deze mensen die een breed scala van lichamelijke en psychische klachten overwonnen van kanker tot gevorderde diabetes – onderzoekt Myss de wijsheid van grote mystici. (2010) 224 Pagina’s | Paperback | Uitg. Altamira Becht | ISBN 9789069639116 | € 17,90

Code : GDG

De Goeroe

Hein Stufkens Dit is het levensverhaal van een ogenschijnlijk doorsnee man die uitgroeit tot een goeroe.Uiteindelijk raakt hij gevangen in een web van roddels, intriges en misverstanden. Toch blijft hij tot het einde toe trouw aan zichzelf. Op het moment dat hij alles verliest, bereikt hij het hoogste inzicht. Een avontuurlijke zenroman, waarin burgerlijke moraal en verlichte inzichten voortdurend met elkaar op gespannen voet staan, en uiteindelijk niemand alleen maar goed of slecht blijkt te zijn.. (2010) 175 Pagina’s | Paperback | uitg.Ten Have | ISBN 9789025960735| € 15,90

Code : GOES

George Adamski (Engels)

A Herald for the space brothers Gerard Aartsen “Over George Adamski (1891-1965), de bekendste van alle ‘contactees’ sinds de opkomst van het UFO-verschijnsel in de tweede helft van de jaren ‘40 van de 20ste eeuw, is heel veel geschreven, maar slechts weinig daarvan ontstijgt het niveau van spot en laster. Het weinige dat door serieuze onderzoekers is geschreven is niet meer in druk en moeilijk te vinden, en richtte zich meestal op het bewijzen, of anderszins, van Adamski’s claims dat hij UFO’s had gefotografeerd en ontmoetingen had met hun bemanningen. Dit boek gaat voor het eerst in op de ware betekenis van Adamski’s missie, om de mensheid te informeren over onze spirituele aard, onze interplanetaire broederschap en de noodzaak om verantwoordelijkheid te nemen voor ons thuis, planeet Aarde. (2010 - Engelstalig) 146 Pagina’s | Paperback | uitg. BibliotecaGa | ISBN 9789081549516| € 12,50

Code : GADA


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Vrij van allergie met EFT

Spring Forest Qigong

Code : VEFT

Code : SFQ

Klopacupressuur om allergieën te verlichten en er voorgoed van verlost te worden.. Horst Benesch Brandende ogen, huiduitslag, niesbuien, een loopneus, maagklachten – iedereen die aan allergie lijdt, weet hoe ellendig dat is. En dat terwijl het niet hoeft! Op verbazingwekkend gemakkelijke wijze kan EFT (Emotional Freedom Techniques) ervoor zorgen dat je klachten minder worden of dat je allergie zelfs helemaal verdwijnt. Horst Benesch, ervaren EFT-therapeut, legt uit hoe de methode werkt en hoe je stap voor stap allergievrij kunt worden. Het boek biedt foto’s die illustreren hoe je op de acupunctuurpunten moet kloppen, legt uit hoe je de spiertests moet uitvoeren die kunnen helpen de oorzaak van je allergie op te sporen.(2010) 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150371 | € 17,95

Drama in de moederschoot

De verloren tweelinghelft Alfred en Bettina Austermann Eenzaamheid, onverklaarbare schuldgevoelens en een onvervulbaar verlangen naar eenheid kunnen het teken zijn dat je deel uitmaakte van een twee- of meerling die vroeger of later in de zwangerschap overleed.Tot nu toe is er nog weinig bekend over hoe belangrijk de tijd in de buik van de moeder is voor de rest van ons leven. Een op de tien mensen is bij het begin van de zwangerschap niet alleen. Als er een tweeling in de baarmoeder zit en een van de twee sterft, dan is dat voor de overlevende helft een geweldige schok, waarvan hij of zij zich later niet meer bewust is. Er blijft een gat in de ziel achter. De gevolgen van dit vroege verlies kunnen bijvoorbeeld eenzaamheid, onverklaarbare schuldgevoelens en een onvervulbaar verlangen naar eenheid zijn. (2008) 240 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789077247679 | € 22,50

Code : DRAMM

Met eenvoudige qigong-oefeningen om je gezonder en gelukkiger te voelen. Chunyi Lin Alles, echt alles in het universum is energie of qi. Een boom, een rots, de lucht en je lichaam zijn allemaal energie, alleen in verschillende vormen. Energie kan niet gecreëerd of vernietigd worden, maar energie kan wel transformeren. Ziekte is ook een vorm van energie die getransformeerd kan worden. Dat is waar qigong-healing over gaat. Spring Forest Qigong is een eenvoudige en effectieve methode om fysieke en emotionele pijnen te healen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Door de oefeningen te doen, zoals in dit boek beschreven, worden de energiekanalen geopend en wordt de qi geactiveerd. (2010) 304 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150272 | € 22,50

De Kracht van de Aarde

Magie met natuurlijke middelen Scott Cunningham De ons omringende natuur onthult aan ons de aardemagie… Haar geheimen komen tot uitdrukking in kronkelende stroompjes en overdrijvende wolken, zij worden ons ingefluisterd door de branding van de zee en het verkoelende briesje en zij laten hun echo’s weerklinken in grotten, bergen en dalen.Wanneer je een hart in het zand tekent, de vier windstreken aanroept om je te helpen of de regen vraagt om een vervelende gewoonte weg te wassen, ben je de magie van de aarde aan het toepassen. Door in harmonie met de natuur te werken, kunnen wij onszelf, ons leven en onze omgeving transformeren. Dit boek bevat meer dan honderd formules, divinaties en eenvoudige rituelen die je kunt uitvoeren door met de energetische krachten van de aarde te werken. 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789077247556| € 18,90

Code : DKVA

Ik en Kanker

Genezen op eigen kracht Lara Masanowa Tatje Lara - spiritueel psychotherapeut - voelt zich al een tijdje niet lekker. Wanneer zij zich laat onderzoeken, wordt er borstkanker bij haar geconstateerd. De arts vertelt haar onomwonden dat de tumor in haar linkerborst zo snel mogelijk operatief verwijderd moet worden en zij daarna chemotherapie en/of bestralingen zal moeten ondergaan. Na haar gevoelens van ongeloof raakt Lara geheel verstrikt in haar verwarrende gedachten en emoties. Ze staat in een ernstige tweestrijd: moet zij de verantwoordelijkheid voor haar leven bij de dokters neerleggen. Of is zij zelf verantwoordelijk voor haar eigen genezing? (2006) 112 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9077247459 | € 14,90

Code : IKKA

Het Groene Wonder

Een perfect voedingsmiddel met een volledig complex vitale stoffen Barbara Simonsohn Het sap van jonge gerstebladeren heeft een hoge voedingswaarde en is een perfect voedingsmiddel met een volledig complex vitale stoffen. Snel klaargemaakt is het een optimale aanvulling op onze dagelijkse voeding en een krachtig geneesmiddel. Door het lichaam te voorzien van de vitale stoffen die in onze moderne voeding meestal ontbreken, voorkomt het sap van jonge gerste- bladeren ziekten die worden veroorzaakt door tekorten in onze voeding. De zelfgenezende krachten van het lichaam worden versterkt, de capaciteit om met spanningen om te gaan wordt vergroot en het natuurlijke afweermechanisme van het lichaam wordt ondersteund. (2002) 160 Pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789073798762 | € 19,50

Code : GRWO

Innerlijke Vrijheid

Vervul je hoogste potentieel Michael Beckwith In dit boek beschrijft Beckwith vanuit vele spirituele invalshoeken hoe je je afhankelijkheid van de uiterlijke dingen in het leven om kunt buigen naar vertrouwen op je eigen innerlijke autoriteit, zodat je in je volledige kracht komt te staan. Op een zeer diepe, authentieke wijze reikt Beckwith kennis aan waardoor een persoonlijke transformatie tot stand komt. Een transformatie naar het eigen Zelf, naar een autonoom en authentiek leven, naar zelf-scheppendheid, naar innerlijke vrijheid. Steeds weer benadrukt Beckwith hoe kostbaar iedereen is, en hoe je kunt leren je unieke zielskwaliteiten uit te drukken en daarmee zelf je leven en de wereld vorm te geven. Soevereiniteit, vrijheid, voluit leven. Hij doet dit door middel van een prachtige synthese van oude en moderne leringen. (2010) 255 Pagina’s | Paperback | uitg. Heart Media | ISBN 9789089840059 | € 19,95

Code : INNV

Astrologie een plek binnen de chaostheorie

Bernadette Brady Dit is een baanbrekend werk, zowel voor wetenschappers als astrologen, dat de aannamen over de grondslagen van de astrologie ter discussie stelten in een nieuw perspectief zet. Ontdek in dit vlot geschreven gen toegankelijke boek hoe de principes van de chaostheorie ieders leven ingrijpend beïnvloeden. Nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap, met name die rond de chaos- en complexiteitstheorie, werpen een verrassend licht op de dynamiek van de astrologie dat ertoe kan leiden dat astrologie haar plaats binnen de wetenschap terugkrijgt. Dit is het uitgangspunt van deze uitgave waarin de astrologe aantoont dat de wereld van de chaos een eigen logica heeft die ook van invloed is op onze astrologie. (2007) 184 Pagina’s | Paperback | uitg. Symbolon | ISBN 9789074899925 | € 22,50

Code : ASPC

Frontier 16.5   september | oktober 2010     91


BOEKEN | DVD’s

Op zoek naar vitale voeding

Biofotonen openbaren innerlijke kwaliteit Jurgen Strube en Peter Stolz Dit rijkgeïllustreerde boek is een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in voeding. Het is geen kookboek, het bevat geen dieet- of voedingsadvies maar een unieke, nieuwe benadering van de vraag: wat is gezonde voeding? Het is een wetenschappelijke onderbouwing van het verschil tussen biologisch en niet biologisch geteelde producten. Zijn deze lekkerder, of beter voor de gezondheid? En hoe valt dat te verklaren? Licht bestaat uit fotonen; kleine, massaloze deeltjes. Biofotonen zijn fotonen afkomstig van levende organismen, dit is een hele zwakke straling die wordt uitgescheiden door ieder levend organisme en die alleen met zeer gevoelige apparatuur kan worden gemeten. (2009) 60 Pagina’s | Hardcover | Uitg. Kybalion Publishing | ISBN 97890657017 | € 27,50

Code : OZVV

Een vrouwelijke weg van vervulling

Hanneke Korteweg-Frankhuisen Peter Blom is directievoorzitter van Triodos Bank, de enige onafhankelijke, duurzame bank van Nederland. Waar andere banken slechts met moeite (en met overheidssteun) de klappen van de kredietcrisis weten op te vangen, groeit Triodos Bank met 25 procent per jaar. Wat is het geheim van dat succes? En wat kunnen andere banken leren van de aanpak van Triodos Bank? In dit boek geeft Peter Blom op openhartige wijze zijn analyse en pleit hij voor een totaal andere manier van bankieren en ondernemen. Het boek is op basis van vele gesprekken met journalist Tobias Reijngoud tot stand gekomen. (2010) 196 Pagina’s | Paperback | uitg. Kosmos | ISBN 9789021558295 | € 17,95

Code : VWVV

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Terugtocht naar het paradijs

Ontwerp je eigen visionboard

Code : TNHP

Code : ONVS

Een spirituele weg naar eenheid en harmonie via de chakra’s en de Bijbel. Nico Dekkers Dit boek is een gids bij de spirituele bewustwording. Tijdens dit proces kom je meer en meer in verbinding met de energiestromen in jezelf en om je heen. De schrijver laat zien dat religieuze teksten en symbolieken, zoals Bijbelverhalen en kerkelijke rituelen, veelal een uitdrukking zijn van wat er energetisch in de mens leeft en dat ze daaraan refereren en hem daaraan willen herinneren. Het legt daarmee een direct verband tussen chakrapsychologie en -energieën en Bijbelse en liturgische teksten en handelingen. De vele voorbeelden, oefeningen en kleurenfoto’s helpen je alle op weg naar eenheid en harmonie. 164 Pagina’s | Paperback | Uitg. NicoDekkers . nl| ISBN 97894902560209 | € 24,50

Als de pinautomaten leeg blijven

Meindert Reus Dit boek is een waarschuwing voor een naderende financiële crash, wereldwijd. Anderhalf jaar geleden was het al bijna zover en kon slechts door extreme financiële ingrepen een failliet van het kapitalisme worden voorkomen. Reus toont aan dat het huidige systeem aan alle kanten rammelt en op zijn einde loopt. Hij biedt alternatieven voor een nieuwe economie die zal ontstaan als de pinautomaten voorgoed leeg zullen blijven. In feite borduurt Reus verder op de gedachten van Willem Middelkoop, één van de voorspellers van de huidige crisis. Eén van zijn theorieën betreft de totale ineenstorting van het financiële systeem. (2010) 115 Pagina’s | Paperback | uitg. Free Musketeers | ISBN 9789077247556| € 19,75

Code : APLB

Een spirituele weg naar eenheid en harmonie via de chakra’s en de Bijbel. Joyce Schwarz Het visionboard is een van de krachtigste hulpmiddelen om te bereiken wat je wilt: verzamel foto’s, teksten en alles wat maar te maken heeft met je dromen en verlangens op een visionboard. Zorg ervoor dat je hier elke dag weer mee in contact komt en de Wet van Aantrekking doet de rest. Ontwerp je eigen visionboard is niet alleen het eerste boek dat precies uitlegt hoe visionboards werken, maar geeft bovendien ook alle instructies om er zelf mee aan de slag te gaan en bevat prachtige afbeeldingen van visionboards van anderen ter inspiratie. Visualiseer wat je wilt bereiken, en je bent al halverwege! (2010) |240 Pagina’s | Paperback | uitg. Kosmos | ISBN 9789021546346 | € 22,50

MMS De Doorbraak

Jim Humble MMS – De Doorbraak, is het succesvolle verhaal van Jim Humble en zijn ontdekking van een mineraalpreparaat dat de wereld lijkt te gaan veranderen. Het was toevallig dat Jim Humble achter de werking van het mineraalpreparaat kwam, toen tijdens een verblijf in de jungle twee van zijn dragers ziek werden door Malaria. MMS (Miracle Mineral Supplement) is geen medicijn maar een mineraaloplossing die niet alleen alle ziektekiemen zoals bacteriën, virussen en parasieten in het lichaam doodt, maar ook alle zieke cellen, zware metalen en andere gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Dit proces kan zich binnen enkele uren voltrekken. Meer dan tien jaar heeft het geduurd tot Jim Humble zijn ontdekking openbaar kon maken. (2009) 184 Pagina’s | paperback | uitg. Het Nieuwe Licht | € 27,50

Code : MMSB

92     Frontier 16.5   september | oktober 2010

Het nieuwe bankieren

De duurzame oplossingen van bankier Peter Blom Tobias Reijngoud Peter Blom is directievoorzitter van Triodos Bank, de enige onafhankelijke, duurzame bank van Nederland. Waar andere banken slechts met moeite (en met overheidssteun) de klappen van de kredietcrisis weten op te vangen, groeit Triodos Bank met 25 procent per jaar. Wat is het geheim van dat succes? En wat kunnen andere banken leren van de aanpak van Triodos Bank? In dit boek geeft Peter Blom op openhartige wijze zijn analyse en pleit hij voor een totaal andere manier van bankieren en ondernemen. Het boek is op basis van vele gesprekken met journalist Tobias Reijngoud tot stand gekomen. (2010) 128 Pagina’s | Paperback | uitg. Kosmos | ISBN 9789021546803 | € 16,95

Code : HNBA

Geheim Gesellschaften 3 (Duits)

Krieg der Freimaurer Jan van Helsing Gelooft U dat er een wereldwijde samenzwering bestaat? Houdt U het voor mogelijk dat een handjevol machtige organisaties het lot van de mensheid besturen? In veel boeken wordt dit thema beschreven, toch neemt de meerderheid dit niet serieus. Auteurs zoals Jan van Helsing worden vaak als ‘samenzweringstheoretici die spoken zien’ weggezet. In dit boek is het Jan van Helsing gelukt een actief hooggeplaatst lid van de vrijmetselarij te interviewen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: wat is de NWO, de microchip, decimeren van de mensheid, dat mensen niet van de aap afstammen, dat er echte slangenmensen bestaan, de rol van Duitsland in NWO en veel meer. (2010 - Duitstalig) 382 Pagina’s | Hardcover | uitg. Amadeus | ISBN 9783938656808 | € 29,95

Code : GGKF


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop is verteld ...

en bijzondere ontmoeting vertelt. Het verhaal van de ly, die tijdens een vakantie met het fenomeen graanerkt en ongewild verstrikt iligheidsdienst van Engen de hoofdrol spelen. er vreemde zaken met en hij gek aan het worden is. ral angst slaan echter om schillende diensten en orchtergronddecor, ontrafelt mensheid ooit heeft bezigen wat we met die kennis te bezitten.

en inds arbij van het g hij rika aar-

t beschreven staat, waar.

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

en ongekend spannende der andere de psychologie e en esoterische inzichten samenvloeien. Het is het mene visie op de toekomst end en blijvend wijzigen.

Ber t Janssen

Sophia’s Ei

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-

Code : SOEI

WonderCode

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80

Maya Scheurkalender 2010/2011

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010) 380 Pagina’s | Paperback | € 16,95

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,-

Code : MSK5

Code: WOCO

Code: 2IN1

Je hebt het zélf in de hand

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”. Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek. Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

De Da Vinci Code Ontcijferd

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50

Code: DVCO

De twintig gezichten van de schepping

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

Code: 20GS

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95

Code: OAVN

Christine Kaspers

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Handboek Handlijnkunde

Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95

Code: HVH

september | oktober 2010   16.5 Frontier     93


FRONTIER PUBLISHING

In de Ban van het Leven

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00

De Thuiskomende Aarde

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

Code: 13MW2

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Code: DTAA

The 13-Moon Calendar is a calendar based on the sacred Mayan Tzolkin calendar of 260 days. In this Tzolkin calendar each of these 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own ‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or even his fate. For example a Dragon day is a good day to initiate projects and start things. A Mirrors day tempts you to see through the illusions and seek the truth. Also each Moon/month has its own energy, function and totem animal. Visionary José Argëlles translated this calendar to a worldwide usable 13-Moon, or Dreamspell Calendar. This calendar helps us to align ourselves again with the natural cycles of nature and time. In these hectic and stressful times this ancient calendar can be a useful tool in guiding our day to day living in a fun and productive way. Even more, the 13-Moon Calendar enables one to heal the past and positively influence the future.

13-Moon ‘horoscope’

The 13-Moon Calendar can be consulted to make a ‘Maya horoscope’. It renders insight into yourself and what you as a soul are doing here. The Oracle - your Solar Seal and Tone, combined with the four supporting energies that surround it - gives deep insight into your challenges, shadow side, traps, qualities and power. This knowledge helps one understand why people around you are as they are and helps one accept oneself for being what one is. This self-acceptance has the effect of increasing personal power. One learns which talents one has and the best way to develop them. You realize that you are a unique gift to life itself, just as we all are.

Diary/day planner

It's an easy-to-use day planner in which you can see at a glance what day it is according to the Gregorian calendar, as well as the 13-Moon Calendar. You can learn about the day-energies and plan your activities accordingly. All 13-Moon tables are included. Naturally, it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when calendar and menstrual cycle calendar. It's an attractive publication; the first diary produced with loving care, in full color, with beautiful illustrations and lots of space for making notes.

NIEUW

NIEUW

13-Moon Calendar

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

13-MOON DIARY of Natural Time

NIEUW

Code: IBHL

Eenoog in het land van de blinden

13-MOON DIARY of Natural Time

NIEUW

13 Manen Werkboek

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Short-Guide

This Short Guide gives a clear explanation of the 13-Moon Calendar, you will learn to apply the 13-Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya ‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is, and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of having time! This little booklet fits nicely in the pocket in the back of this 13-Moon Diary. (If it is not in this Diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information)

2010 2011

ISBN 978-90-78070-29-0

Red Overtone Moon Year

2010 - 2011

Voorbij de Tijd

Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Code: VDT

94     Frontier 16.5  september | oktober 2010

Daar ben ik weer / In Den Beginne

Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN: 9789081374620

Code: BRAM

13 Moon Diary of Natural Time 2010/2011

13 Manen Snelgids

Code : 13MD5

Code : 1 3MSN (Nederlands) 13MSG (Engels)

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel: een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen). 160 Pagina’s | Hardcover | € 13

Metgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,samen met 13-Moon Diary € 20,-


advertenties

‘10

Graancirkelkalender 2011

Nefertiti is het boegbeeld van FSF. Nefertiti staat letterlijk voor: “De Schoonheid die opdoemt”. Nefertiti was de vrouw van de raadselachtige farao Achnaton. Haar beeld - nu in een Berlijns Museum - staat symbool voor de techniek die de oude Egyptenaren hadden bereikt om het gezicht uit te beelden. Het is dus zo’n beetje de Mona Lisa van de Oudheid. Samen met haar echtgenoot Achnaton trachtte Nefertiti vastgeroeste principes te doorboren en een nieuwe heropleving van de Egyptische cultuur in te luiden. De Frontier Award wordt uitgereikt aan mensen die op een of andere manier grensdoorbrekend bezig zijn, en zo verandering in de positieve zin teweeg brengen, overeenkomstig met datgene wat Nefertiti indertijd trachtte te verkrijgen.

De enige graancirkelkalender met de nieuwste graancirkel foto’s

Te bestellen bij: Frontier Sciences Foundation, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, tel: 020-3309151, fax: 020-3309150, e-mail: info@fsf.nl, www.graancirkel.nl € 22,- (inclusief verzendkosten) 10% korting bij bestelling van 3 of meer exemplaren Eveneens verkrijgbaar in Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam voor € 17,50 per stuk.

De zes genomineerden voor de Frontier Award 2010 zijn: • Benjamin Adamah - Nieuwe tijdsdenker • Harriet Algra - Natuurgeneeskundig therapeut • Jim Beame - Occult onderzoeksjournalist • Hayo Bol - Natuurgeneeskundig therapeut • Hermen Grondijs - Healthy Balance • Reinout Guépin - Schauberger • Bert Janssen - Graancirkels • Micha Kat - Klokkenluider Online • Ton van der Kroon - Auteur, Coach, mannenworkshops • Désirée Röver - Medisch onderzoeksjournalist • Olof Smit - Vloekendokter • Peter Toonen - Maya Kalender • Nicole Zonderhuis & Sylvia Carrilho - Maya Kalender De lezers van Frontier Magazine worden de komende tijd benaderd om hun keuze kenbaar te maken. Eerdere Frontier Award winnaars: 2001 – Eltjo Haselhoff 2002 – Janet Ossebaard & Bert Janssen 2003 – Peter Toonen 2004 – Bram Vermeulen

2005 – Robin de Ruiter 2006 – ditkannietwaarzijn.nl team 2007 – Ronald Jan Heijn 2008 – Pim van Lommel 2009 – Marcel Messing

HERZIENE UITGAVE!

13 MANEN WERKBOEK Leer leven volgens de oude Maya kalender

Nicole E. Zonderhuis Geheel herziene versie van het Nederlandstalige 13 Manen Werkboek van dezelfde auteurs als de 13 Moon Diary. Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Het 13 Manen Werkboek geeft heldere uitleg, gecombineerd met persoonlijke ervaringen en oude Maya mythen. Nieuw in de tweede druk: • van 236 pagina’s naar 296 = 60 pagina’s extra. • Op zoek naar een leermeester - het reisverhaal van Nicole in Guatemala. • Plasmazegels. • Een praktijkvoorbeeld uit het leven van Nicole • 2012 - Alles wat er speelt op een rij. • Uitgebreide omschrijvingen van de 4 kleuren. • Voorin en achterin vind je alle handige en nieuwe tabellen bijeen.

• Meer en extra overzichtelijke invulpagina’s: - noteer de geboortedata, rekensom en signatuur op één pagina; - overzichten maken van ieders Galactische Signatuur. 13 Manen Kalender en 13 Manen Horoscoop zijn nu aparte hoofdstukken. In de ‘horoscoop’ zit veel extra en verbeterde tekst zoals: - Hoe moet je de Galactische Signatuur nu eigenlijk lezen en uitleggen. - Hoe werkt het Wavespell van Bestemming. - Hoe werkt het Kasteel van Bestemming. - Nieuw is ‘Spelen met kingetallen: relatie- en groepsenergie’. Kijk op www.mayatzolkin.com voor meer informatie.

296 pagina’s | Hardcover | full color | uitg. Frontier Publishing | ISBN 9789078070283 | € 22,-


Leliegracht 42 | 1015 DH Amsterdam | tel: 020-330 91 51 | www.frontierbookshop.nl | Open: ma t/m za 10.30 - 18.00 | zo 12.00 - 18.00

Frontier Bookshop heeft een uitgebreid assortiment boeken (ook tweedehands), tijdschriften, DVD’s, video’s, instrumenten en kristallen. Op het gebied van grensverleggende onderwerpen kunt u informatie vinden over o.a.: alternatieve geneeswijzen, alternatieve gezondheid, New Age, samenzweringen, UFO’s, graancirkels, verloren beschavingen, Tesla en vrije energie.

Frontier Magazine 16.5 sep/okt 2010 Nr. 92  

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you